STRATEGISK KOMMUNIKASJONSPLAN (2016)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STRATEGISK KOMMUNIKASJONSPLAN 2013 -. (2016)"

Transkript

1 STRATEGISK KOMMUNIKASJONSPLAN (2016)

2 UMBS VISJON Universitetet for miljø- og biovitenskap skal være et analytisk, innovativt og ledende universitet for biovitenskap, miljø og bærekraftig utvikling. VISJON FOR KOMMUNIKASJONSARBEIDET Kommunikasjon og formidling skal bidra til å styrke UMBs omdømme, synlighet og samfunnsengasjement. 2

3 NÅSITUASJON UMB fikk universitetsstatus og nytt navn i UMB har oppnådd økning i rekruttering av studenter og økt synliggjøring av forskning og utdanning. Til tross for styrket synlighet, er UMB et ungt universitet, og det må arbeides systematisk med profilering. ØNSKET SITUASJON UMBs posisjon skal styrkes ytterligere frem mot etablering av det nye universitetet. Samtidig skal merkevaren Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU, etableres. Vi skal kommunisere overføring av verdier fra UMB og NVH inn i nytt universitet, slik at NMBU raskt oppfattes som nasjonalt kompetansemiljø for miljø- og biovitenskap. 3

4 OVERORDNET MÅL Strategisk og operativ bruk av kommunikasjon skal bidra til å: Bygge UMBs omdømme som et universitet med samfunnsengasjerte, innovative og konkurransedyktige fagmiljøer Øke kjennskapen til UMB Vise den samfunnsmessige betydningen av forskningen ved UMB Rekruttere motiverte og faglig sterke studenter Presentere UMB som et godt studiested Fremstå som en åpen og samarbeidsorientert institusjon overfor næringsliv, forvaltning og samfunnet forøvrig Være en attraktiv og god arbeidsplass 4

5 KOMMUNIKASJONSMÅL STUDIER Være tilstede på arenaer der studiesøkende ungdom er Bidra til at studenter velger UMB fremfor andre studiesteder Ta vare på UMB-studenter, og sikre at de blir værende 5

6 KOMMUNIKASJONSMÅL FORSKNING Synliggjøre fagområder og forskningsresultater Gjøre UMBs forskning tilgjengelig og øke omtalen av forskning ved UMB i media Øke medarbeidernes deltakelse i samfunnsdebatten Øke samarbeid mellom UMB-forskere og forskere ved andre institusjoner Presentere UMB som en attraktiv arbeidsplass 6

7 KOMMUNIKASJONSMÅL FORMIDLING OG INNOVASJON Bidra til å gjøre UMB til en foretrukken partner for næringslivet Industrien skal henvende seg til UMB for å delta i forskningsprosjekter, få løst konkrete utfordringer og rekruttere attraktive arbeidstakere Allmennheten gjøres kjent med UMBs forskning og utdanning 7

8 KOMMUNIKASJONSMÅL LEDELSE, FORVALTNING OG RESSURSUTNYTTING Bruke kommunikasjon som et strategisk verktøy for kulturbygging i pågående fusjonsprosess, og bidrar til å legge grunnlag for langsiktig utvikling av det nye universitetet. Identifisere risikoområder innen kommunikasjonsområdet, og følge opp med kommunikasjonsplaner. Tydeliggjøre og effektivisere samhandlingen mellom instituttene og kommunikasjonsavdelingen. 8

9 MÅLGRUPPER Studenter Førstegangssøkere Familie og venner av studiesøkere Førsteårsstudenter (unngå frafall) Søkere til masterfag Forskere Forskere ved samarbeidsinstitusjoner i inn- og utland Campus-kameratene Forskere internt Næringsliv Industri og næringsliv Bransjeorganisasjoner Virkemiddelapparat, politikere og beslutningstakere Norges forskningsråd, andre finansieringskilder (FFL, FHF, Innovasjon Norge) EU Politikere, opinionsdannere, departementer Allmennheten Personer med særlig interesse for UMBs fagområder Barn og ungdom, barnefamilier 9

10 KOMMUNIKASJONSPOLICY Åpen UMB skal være åpne på hvordan universitetet disponerer midler og løser oppgaver. Internt skal beslutninger og prosesser informeres om åpent tilgjengelig for alle ansatte, og det skal være rom for meningsutveksling og medvirkning. Tilgjengelig UMBs ledere og forskere skal så langt det er mulig være tilgjengelig for pressen. Proaktiv UMB skal aktivt kommunisere forskning og utdanning til interessenter, og delta i samfunnsdebatten Etterrettelig UMB skal kommunisere forskningsresultater og forskningstema tydelig og etterrettelig. 10

11 STRATEGIVALG Ekspertrollen. Utsagn fra fagpersoner gir troverdighet. Ansatte med selvstendig faglig ansvar uttaler seg til media om spørsmål som angår eget ansvarsområde. Vitenskapelig ansatte skal kunne vise til at de har faglig dekning for de uttalelsene de gir i media. Budskap. All vår kommunikasjonsaktivitet skal underbygge målene om å synliggjøre UMB, tilby utdanning av høy kvalitet og formidle forskningskvalitet. Kanalvalg. Umb.no skal være vår viktigste kanal for informasjon til målgruppene. Sosiale medier, messer, skolebesøk og arrangementer skal være viktige kanaler for dialog med målgruppene. I tillegg skal UMB jobbe aktivt med innsalg i media. Intranett er hovedkanal for digital interninformasjon. Grafisk profil. Frem til fusjonen med NVH skal UMB opprettholde dagens grafiske profil. 11

12 KANALER EKSTERN KOMMUNIKASJON Kanal Mål Omfang Umb.no Medier Sosiale medier Forskning.no umb.no tilrettelegges for våre viktigste målgrupper: studenter, forskere og næringsliv Være proaktiv og selge inn saker til nasjonale og lokale medier. Tilby fagartikler, kronikker og nyhetssaker til fagpresse og media. Delta i samfunnsdebatter. Benytte twitter, facebook og youtube aktivt for å spre informasjon om studier og forskning, og for å gå i dialog med viktige målgrupper Publisere nyheter fra UMB jevnlig. Benytte kalender, blogg, forskeren forteller og andre spalter aktivt. Videreutvikle brukervennlige nettsider. Utvikle webstrategi, redaksjonelle retningslinjer og ta i bruk ny publiseringsplattform Følge med i nyhetsbildet daglig. Ha oversikt over og formidle UMBs forskningsaktiviteter. Utvikle strategi for bruk av sosiale medier. Benytte facebook og twitter daglig. Trappe opp bruk av video i kommunikasjonsarbeidet. De fleste forskningsartikler som publiseres på egne nettsider, publiseres også på forskning.no. UMB-nytt Markering av overgangen til NMBU. Utforme et jubileumshefte i Skoletjeneste og messer Markedsføre UMB som et nasjonalt utdanningssenter. Fremme interesse for UMBs studier og forskning. Delta på utdanningsmesser og skolebesøksturneer. Delta på Forskningstorget og gjennomføre undervisning på campus. 12

13 INTERN KOMMUNIKASJON Interninformasjon ved UMB skal bidra til god kommunikasjonskultur. Det er et lederansvar å sørge for god internkommunikasjon. Internkommunikasjon skal underbygge strategi og måloppnåelse ved å gi medarbeiderne kunnskap og eierskap til virksomhetens visjon og mål. Kanal/arena for intern kommunikasjon skal velges med utgangspunkt i budskapets innhold og kompleksitet, samt behov for mulighet til direkte tilbakemelding. Ledere og medarbeidere skal sammen bidra til en kultur preget av åpenhet og dialog, basert på følgende prinsipper: Den interne kommunikasjonen skal foregå både i linjen og på tvers i organisasjonen. Hver enkelt har informasjonsansvar overfor medarbeidere og sin leder. Alle skal ha tilgang til den informasjonen de behøver for å få forståelse for universitetets mål og strategi, og for å kunne ivareta sine oppgaver. Hver enkelt har selvstendig ansvar for å innhente informasjon og for å dele informasjon med ledere og kolleger. 13

14 SATSINGSOMRÅDER I Strategisk kommunikasjonsarbeid skal bidra til å styrke UMBs omdømme. I henhold til UMBs strategi skal det i perioden legges særlig vekt på følgende områder: Mat Miljø Internasjonalisering Etableringen av NMBU 14

15 ANALYSER OG EVALUERING Webstatistikk analyse av besøk, navigasjon etc. Google analytics Medieovervåking Opoint Omdømmeundersøkelse. Forberede undersøkelse etter opprettelsen av NMBU Analyse av aktivitet i sosiale medier (retweets, aktivitet på Facebook-sider etc.) 15

Strategisk kommunikasjonsplan 2014-2017 Vedtatt av formannsskapet, saksnr. 2014/12191

Strategisk kommunikasjonsplan 2014-2017 Vedtatt av formannsskapet, saksnr. 2014/12191 - 1 - Strategisk kommunikasjonsplan 2014-2017 Vedtatt av formannsskapet, saksnr. 2014/12191 Avdeling for kommunikasjon og service 2014 Samtlige bilder av Fredrikstad kommune, med unntak av side 7, hvor

Detaljer

BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011

BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011 BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011 Innledning BIBSYS Kommunikasjonsstrategi gir de overordnede føringene for hvordan forvaltningsorganet skal utøve sin kommunikasjonsvirksomhet. Målgruppen for BIBSYS

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi 2013-2015

Kommunikasjonsstrategi 2013-2015 Kommunikasjonsstrategi 2013-2015 Innhold 1. Målsetninger... 2 1.1. Innledning... 2 1.2. Kommunikasjonsmål... 2 1.3. Kommunikasjonsprinsipper... 2 2. Strategier... 3 2.1. Strategisk kommunikasjonsplanlegging...

Detaljer

Kommunedelplan kommunikasjon 2015 2026

Kommunedelplan kommunikasjon 2015 2026 Kommunedelplan kommunikasjon 2026 Med handlingsdel Sist revidert februar INNHOLD INNLEDNING 3 FØRINGER OG LOVVERK 3 TEMA: OMDØMME 4 DAGENS SITUASJON 4 VIDERE UTVIKLING 5 TEMA: INFORMASJON 6 DAGENS SITUASJON

Detaljer

Kommunedelplan kommunikasjon 2015 2026. Med handlingsdel 2015-2018. Høringsutkast

Kommunedelplan kommunikasjon 2015 2026. Med handlingsdel 2015-2018. Høringsutkast Kommunedelplan kommunikasjon 2026 Med handlingsdel Høringsutkast INNHOLD INNLEDNING 3 FØRINGER OG LOVVERK 3 TEMA: OMDØMME 4 DAGENS SITUASJON 4 VIDERE UTVIKLING 5 TEMA: INFORMASJON 6 DAGENS SITUASJON 6

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi 2011 2013. Vedtatt av fylkestinget 17. februar 2011

Kommunikasjonsstrategi 2011 2013. Vedtatt av fylkestinget 17. februar 2011 Kommunikasjonsstrategi 2011 2013 Vedtatt av fylkestinget 17. februar 2011 side 2 1. Innledning Dette er overordnet kommunikasjonsstrategi for Akershus fylkeskommune for perioden 2011-2013. Kommunikasjonsstrategien

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategi Kommunikasjonsstrategi for perioden 2012-2015 - MULIGHETENES KOMMUNE - - 0 - Innledning Asker kommunes kommunikasjonsstrategi er et fireårig styringsdokument som gir føringer for arbeidet med kommunens

Detaljer

Innledning. Audun Fiskvik Rådmann

Innledning. Audun Fiskvik Rådmann Ski kommunes kommunikasjonsstrategi 2015-2018 Innledning Kommunikasjonsstrategien er et viktig styringsdokument for Ski kommune. Innholdet i strategien skal gjenspeiles og preges i overordnede planarbeider,

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi 2014-2017

Kommunikasjonsstrategi 2014-2017 Kommunikasjonsstrategi 2014-2017 Vedtatt av Skaun kommunestyre 06.02.14 Innhold INNLEDNING... 3 Kommunikasjon i kommunen hvordan og hvorfor?... 3 Hva er informasjon og kommunikasjon?... 3 Hva bygger vi

Detaljer

Sel kommune. Informasjonsplan 2010-2012

Sel kommune. Informasjonsplan 2010-2012 Sel kommune Informasjonsplan 2010-2012 Planen er vedtatt i Sel kommunestyre 01.02.2010 Innholdsfortegnelse 1. Innledning Side 3 1.1 Informasjonsplan i kommunen - hvordan og hvorfor? Side 3 1.2 Hva er informasjon

Detaljer

ADMINISTRASJONEN STAB HOS REKTOR OG DIREKTØR 2009-2013. Forfattere (Regular 13/13,6 pt)

ADMINISTRASJONEN STAB HOS REKTOR OG DIREKTØR 2009-2013. Forfattere (Regular 13/13,6 pt) ADMINISTRASJONEN STAB HOS REKTOR OG DIREKTØR Strategidokument for Universitetet i TromsØ 2009-2013 Forfattere (Regular 13/13,6 pt) Innledning Universitetet i Tromsø er et breddeuniversitet som tilbyr både

Detaljer

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Innhold INNHOLD... 2 1 INNLEDNING... 3 1.1 OMDØMME I OFFENTLIG SEKTOR... 3 1.2 OM PLANEN... 3 1.3 STYRINGSDOKUMENTER... 4 2. OMDØMMEARBEID

Detaljer

Kommunikasjons- og kulturplan for 2013 for fellesstyret for NVH og UMB

Kommunikasjons- og kulturplan for 2013 for fellesstyret for NVH og UMB Kommunikasjons- og kulturplan for 2013 for fellesstyret for Fastsatt av fellesstyret i sak FS-10/13, 30. januar 2013 Formål Dekke fellesstyrets behov for å informere om fusjonsprosessen internt ved UMB

Detaljer

Plan for strategisk kommunikasjon for Nordre Land kommune 2013 2017

Plan for strategisk kommunikasjon for Nordre Land kommune 2013 2017 Plan for strategisk kommunikasjon for Nordre Land kommune 2013 2017 «Strategisk kommunikasjon vil si at kommunen i alle faglige, politiske, økonomiske og praktiske valg også tar hensyn til at beslutninger

Detaljer

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Visjon Ny viten, ny praksis HiOA har en ambisjon om å bli et universitet med profesjonsrettet profil. Gjennom profesjonsnære utdanninger og profesjonsrelevant

Detaljer

Politiets kommunikasjonsstrategi

Politiets kommunikasjonsstrategi Politiets kommunikasjonsstrategi Politiets kommunikasjon mot 2012 Innholdsfortegnelse God kommunikasjon skaper trygghet og tillit 3 Kommunikasjonsoppdraget 4 Å virkeliggjøre strategien 5 Tillit og omdømme

Detaljer

S-2010/07 BIBSYS biblioteksystem 2010-2012 Nye brukere av biblioteksystemet

S-2010/07 BIBSYS biblioteksystem 2010-2012 Nye brukere av biblioteksystemet Oppdatert: 2010-02-09 Til: Styremøte 2010-02-17 Saksdokument S-2010/07 BIBSYS biblioteksystem 2010-2012 Nye brukere av biblioteksystemet I forbindelse med behandlingen av 4 søknader om bruk av BIBSYS Biblioteksystem

Detaljer

Norads kommunikasjonsstrategi mot 2015. godt fortalt

Norads kommunikasjonsstrategi mot 2015. godt fortalt Norads kommunikasjonsstrategi mot 2015 Sannheten godt fortalt Innhold Forord: STRATEGIDOKUMENTET 1 Kort fortalt: Norads kommunikasjonsstrategi 2 I: Situasjon 3 Norske prioriteringer Norads utfordring Arbeidsdeling

Detaljer

Forskningsuniversitetets kjerneverdier

Forskningsuniversitetets kjerneverdier STRATEGI 2011 2015 U n i v e r s i t e t e t i B e r g e n Universitetet i Bergen et internasjonalt anerkjent forskningsuniversitet All aktivitet ved Universitetet i Bergen er tuftet på forskningsuniversitetets

Detaljer

Kunsthøgskolen i Oslos kommunikasjonsstrategi

Kunsthøgskolen i Oslos kommunikasjonsstrategi Kunsthøgskolen i Oslos kommunikasjonsstrategi 1. Innledning Det stilles stadig høyere krav til ressursutnyttelse, omstilling og modernisering innen offentlig sektor. Offentlig sektor har flere strategiske

Detaljer

Sør-Trøndelag fylkeskommunes lille orange kommunikasjonsbok

Sør-Trøndelag fylkeskommunes lille orange kommunikasjonsbok Sør-Trøndelag fylkeskommunes lille orange kommunikasjonsbok Kortversjon kommunikasjonsstrategi for Sør-Trøndelag fylkeskommune Hva Sør-Trøndelag fylkeskommune vedtok ny kommunikasjonsstrategi våren 2011.

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2014 2020 1

STRATEGISK PLAN 2014 2020 1 STRATEGISK PLAN 2014 2020 1 INNHOLD 3 Forord 4 Samfunnsoppdraget 5 Målsettinger 6 Strategiområder 6 A. Saksvekst og kompleksitet 7 B. Rettspolitiske utfordringer 7 C. Digital fornying 7 D. Kvalitet og

Detaljer

Strategisk mål for UiO 2020:

Strategisk mål for UiO 2020: Strategisk mål for UiO 2020: UiO skal styrke sin internasjonale posisjon som et ledende forskningsuniversitet, gjennom et nært samspill mellom forskning, utdanning, formidling og innovasjon. Foto: Arthur

Detaljer

Kjærlighet til norsk mat

Kjærlighet til norsk mat Kortversjon av kommunikasjonsstrategien Kjærlighet til norsk mat Kjærlighet til norsk mat er Norges Bondelag sitt hovedbudskap i kommunikasjonen om mat og matproduksjon. Dette handler om å produsere mat

Detaljer

Informasjon og kommunikasjonsstrategi 7-10. Sør-Trøndelag fylkeskommune

Informasjon og kommunikasjonsstrategi 7-10. Sør-Trøndelag fylkeskommune Informasjon og kommunikasjonsstrategi 7-10 Sør-Trøndelag fylkeskommune Kommunikasjonsmål Sør-Trøndelag fylkeskommune har en god kultur for informasjonsdeling som gjør fylkeskommunens ambisjon, mål, vedtak

Detaljer

Kommunikasjon i Gran kommune

Kommunikasjon i Gran kommune Kommunikasjon i Gran kommune 1. FORORD Gran kommune har arbeidet systematisk med informasjon og kommunikasjon de siste ti årene. I 2003 åpnet kommunetorget, og et par år etter startet arbeidet med å utvikle

Detaljer

Kunnskap for en bedre verden. NTNU internasjonalt fremragende

Kunnskap for en bedre verden. NTNU internasjonalt fremragende Kunnskap for en bedre verden Foto: Geir Mogen Strategi Strategi 2011 2020 for Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet NTNU Vedtatt av NTNUs styre 30. mars 2011 NTNU internasjonalt fremragende Innhold

Detaljer

Norad strategi mot 2015 Resultater i kampen mot fattigdom

Norad strategi mot 2015 Resultater i kampen mot fattigdom Norad strategi mot 2015 Resultater i kampen mot fattigdom Norads strategi mot 2015-2 Innhold Forord 1 Visjon, virksomhetsidé og verdier 2 Utviklingssamarbeid i endring 4 Arbeidsprosesser 5 Norads oppdrag

Detaljer

Strategisk plan 2014-2017

Strategisk plan 2014-2017 Strategisk plan 2014-2017 Visjon Høgskolen i Nesna skal være attraktiv, dynamisk og relevant for regionen. Virksomhetsidé Høgskolen i Nesna er en selvstendig høgskole som, alene og i samarbeid med andre

Detaljer