Sørum Kommune Merkevare- og kommunikasjonsstrategi. med tiltaksplan 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sørum Kommune Merkevare- og kommunikasjonsstrategi. med tiltaksplan 2014"

Transkript

1 Sørum Kommune Merkevare- og kommunikasjonsstrategi med tiltaksplan 2014 Januar 2014 Avdeling for kommunikasjon- og IKT

2 Side 2 av 12 INNLEDNING MERKEVARESTRATEGI FORMÅL VÅRT UTGANGSPUNKT I 2012 ØNSKET POSISJON VED UTGANGEN AV PERIODEN MÅL MÅLGRUPPER LEVEREGLER ROLLER OG ANSVAR RAPPORTERING EVALUERING KOMMUNIKASJONSSTRATEGI FORMÅL OG HENSIKT UTFORDRINGER ØNSKET ETTERLATT INNTRYKK MÅL MÅLGRUPPER ROLLER OG ANSVAR TILTAKSOVERSIKT 2014 RAPPORTERING OPPFØLGING OG EVALUERING

3 Side 3 av 12 Innledning Prosjekt Dialog er et prosjekt iverksatt av Sørum kommunes avdeling for kommunikasjon og IKT og Rådmannens ledergruppe. Prosjektperioden er fra Merkevareplattformen til Sørum kommunes organisasjon bygger videre på prosjektet Organisasjon for framtida, hvor kommuneorganisasjonen er tilpasset fremtidens muligheter og utfordringer. Prosjektet peker på at god dialog med omgivelsene blir viktig fremover. Hva slags dialog og hvordan dette gjøres, har prosjekt Dialog konsentrert seg om. Prosjektet har bygd videre på kommunens visjon, Den gode kommune, kommunens verdier, interne styringsprinsipper og lederplattformen. Merkevarestrategien bygger videre på den retningen som kommunen allerede har, men tydeliggjør denne ytterligere. Merkevarestrategien, sammen med kommunikasjonsstrategien, er arbeidsverktøy for å påvirke oppfatningen av Sørum kommunes organisasjon i positiv retning. Den gode kommune = Dialog + Organisasjon for framtida Målet omkring god kommunikasjon er sterkt forankret i kommunens planer. Det er et stort potensial i å gjøre dette arbeidet mer systematisk og strategisk. Kommunen satser sterkt på bruk av elektronisk kommunikasjon, og herunder ønsker kommunen å være i forkant på å ta i bruk ny teknologi for å forenkle og forbedre tjenestene. Denne merkevare- og kommunikasjonsstrategien er utarbeidet for å tydeliggjøre hva vi ønsker at kommuneorganisasjonen skal være kjent for, og samtidig å gi noen felles retningslinjer for hvordan kommunen best skal kommunisere med sine målgrupper. Denne strategien bygger på en spørreundersøkelse gjennomført blant innbyggere, næringsliv, frivillige organisasjoner og ansatte i Sørum kommune i 2012, samt en egen dialogkonferanse hvor representanter for de samme interessentgruppene deltok. Strategien er utarbeidet av kommunens prosjektgruppe i samarbeid med Starcom. For detaljert informasjon om valg og føringer i dette strategidokumentet, henvises det til prosjektrapport Prosjekt Dialog utarbeidet april Hensikten med denne strategien er å synliggjøre en felles retning for kommuneorganisasjonen, og de felles mål som det skal jobbes mot. Videre er hensikten at dette skal reflekteres i hvordan kommuneorganisasjonen jobber internt og mot sine eksterne interessentgrupper, og hvordan vi driver kommunikasjonsarbeidet på en god og effektiv måte. Dette dokumentet er en viktig del av arbeidet med å forbedre kommunens kommunikasjon, og er gjeldende for alle virksomheter i Sørum kommune. Retningslinjene og tiltakene i dette dokumentet er forankret i Rådmannens ledergruppe, og innebærer at alle kommunikasjonsaktiviteter i regi av virksomhetene i Sørum kommunes organisasjon skal utvikles i henhold til dette og detaljeres i egne kommunikasjonsplaner for den enkelte virksomhet.

4 Side 4 av 12 Merkevarestrategi Formål Hensikten med en merkevarestrategi for Sørum kommunes organisasjon er over tid å skape en tydelig og felles identitet for hva kommuneorganisasjonen skal være, og hvordan vi ønsker at de rundt oss skal oppfatte oss. Merkevarestrategien hjelper oss i arbeidet med å definere hvilken type organisasjon vi ønsker å være, og hva vi skal være for våre omgivelser. Vårt utgangspunkt i 2012 Det er ikke noen dramatisk eller stor misnøye med Sørum kommuneorganisasjons virksomhet og drift. Kommunen scorer over gjennomsnittet på omdømmeparameterene, viser undersøkelser og dialogkonferanser som er gjennomført i Men det er høye forventninger. Ved å gripe fatt i forventninger og ønsker fra omgivelsene vil dette påvirke oppfatningen av kommuneorganisasjonen i positiv retning. Vi kan oppsummere disse problemstillingene for Sørum kommune i interne og eksterne faktorer. Disse faktorene representerer sentrale muligheter for Sørum kommunes organisasjon til å positivt endre den nåværende oppfatningen blant målgruppene: Interne problemstillinger Visjonen oppleves uten mening og innhold. Det er behov for å definere en felles retning og identitet for kommuneorganisasjonen. Det er tydelige ønsker om endringer i intern kommunikasjon bedre struktur og rutiner for informasjonsdeling. Det er ønske om økt brukerfokus internt i kommuneorganisasjonen. Det er lav bevissthet blant ansatte at de representerer merkevaren Sørum kommune. Eksterne problemstillinger Visjonen oppleves som uklar eller ukjent. Det etterlyses mer, tydeligere og mer proaktiv informasjon. Omgivelsene etterlyser økt effektivitet og servicenivå. Kommunen må styrke sin opplevelse av pålitelighet og brukerfokus. Ønsket posisjon ved utgangen av perioden Sørum kommunes visjon om Den gode kommune, er retningsgivende for merkevarearbeidet. For å bevege oss i retning av visjonen, skal vi skape et skifte i folks oppfatning bort fra bare Kommuneorganisasjonen i Sørum kommune, til Drivkraften for nytenking og kompetanse på Romerike. For å lykkes innebærer dette en endring som krever at alle ansatte må følge et enkelt og tydelig sett med leveregler (merkevareløfter) som alle ansatte må følge, for å lykkes.

5 Side 5 av 12 Mål Sørum kommune skal oppleves som tydelig og enhetlig. Sørum kommune skal oppfattes som en synlig, profesjonell og positiv aktør i lokalsamfunnet. Sørum kommune skal oppleves som en fremtidsorientert og ledende kompetanseorganisasjon i regionen. Ansatte i kommunen skal være bevisst og utføre handlinger som bygger på vår felles utvikling, retning og identitet, slik at vi fremstår som mer enhetlige i vårt møte med omgivelsene. Målgrupper Sørum kommune har fire målgrupper: 1. Innbyggere 2. Frivillige organisasjoner 3. Næringsliv 4. Ansatte Innbyggere, frivillige organisasjoner og næringsliv er naturlige samhandlingspartnere for kommunen. Vi ønsker at disse opplever og oppfatter kommuneorganisasjonen på en positiv og lik måte i møte med kommunen. Ansatte i Sørum kommune er en meget viktig målgruppe. Vi må sørge for god internkommunikasjon og bevisstgjøring av merkevarens kjerne og betydning internt i kommuneorganisasjonen. Dette er viktig for å sikre at alle krefter drar i samme retning, og at man er bevisst på sitt eget bidrag til den totale oppfatningen av kommuneorganisasjonen. Omgivelsene vil danne sin oppfatning av Sørum kommune gjennom hvilke forventninger de har til oss i utgangspunktet og hvordan disse forventningene innfris i direkte møte med oss. Omgivelsene vil også basere sitt inntrykk av kommunen hvordan vi omtaler kommunen i private sammenhenger. Leveregler Merkevarestrategien bygger videre på prosjekt Organisasjon for framtida, kommunens visjon og de fordeler og egenskaper kommunen besitter. Egenskapene skal skape opplevde fordeler for både ansatte og eksterne omgivelser. Merkevareløftene er selve verdiopplevelsen vi ønsker skal kjennetegne oss og de personlighetstrekk vi ønsker å bli assosiert med. Vi kan ikke beslutte en slik merkevareposisjon, vi må jobbe for å fortjene den og alle må gå i samme retning samtidig. Derfor er disse løftene viktige og daglige styringspunkter. Spesielt for alle med et lederansvar i kommunen, som skal sørge for at dette blir en realitet i sitt ansvarsområde. De tre merkevareløftene til Sørum kommune er: Løsningsorientert Kunnskapsrik Tilgjengelig Levereglene/merkevareløftene er stemt frem blant ansatte i Sørum kommune. Ansatte kunne stemme blant ti ønsker som omgivelsene forventer av oss. Disse ønskene er kartlagt gjennom en spørreundersøkelse og dialogkonferanse. Hva omgivelsene mener står alltid sentralt i merkevarearbeid.

6 Side 6 av 12 Levereglene beskriver hvordan vi oppfører oss, utfører vår jobb og kommuniserer med våre kolleger og omgivelsene. Derfor er det viktig at vi har en felles forståelse av hva vi legger i disse begrepene. Dette er oppsummert i figuren under, som synliggjør vår felles ambisjon som kommuneorganisasjon. VISJON DEN GODE KOMMUNE MERKEVARELØFTER LØSNINGSORIENTERT KUNNSKAPSRIK TILGJENGELIG ØNSKET POSISJON DRIVKRAFTEN FOR NYTENKING OG KOMPETANSE PÅ ROMERIKE Prosjekt Organisasjon for framtida ENDRING VI SKAL GÅ FRA KOMMUNEORGANISASJONEN I SØRUM, TIL DRIVKRAFTEN FOR NYTENKING OG KOMPETANSE PÅ ROMERIKE En tydeliggjøring i hvordan disse merkevareløftene henger sammen med kommunens øvrige egenskaper og fordeler, kommer frem i følgende sammenstilling av merkevarehjulet. Merkevarehjulet illustrerer hvordan kommunens egenskaper og verdier skaper fordeler for omgivelsene, og hvordan dette sammen med hvordan vi ønsker å fremstå, tydeliggjør essensen i vår merkevare. EGENSKAPER FORDELER VERDIER PERSONLIGHET Kompetente, profesjonelle, service- og samhandlingsorienterte Innovativ, mangfoldig, kvalitet, brukerorientering ESSENS Dialog, åpenhet, lojalitet Imøtekommende, pålitelig, engasjert, proaktiv Løsningsorientert, kunnskapsrik, tilgjengelig Roller og ansvar Hele kommuneorganisasjonen har ansvaret for gjennomføring av merkevarestrategien: Rådmannens ledergruppe Rådmannens ledergruppe eier kommunens merkevare. De setter målene for kommuneorganisasjonen, og har siste ord knyttet til større endringer som foreslås i forbindelse med merkevarearbeidet. De har videre et ansvar for å sørge for at arbeidet blir evaluert og for at nødvendige ressurser er tilgjengelige. Avdeling for kommunikasjon og IKT

7 Side 7 av 12 Avdelingen vil være de interne koordinatorene og følger merkevarearbeidet tett. De har dialog med både rådmannens ledergruppe og virksomhetslederne, og jobber for å sørge for at totalen i alle iverksatte tiltak bidrar mot kommunens felles målsetning. Ledere i Sørum kommune og kommunale foretak Ledere for de kommunale foretakene, virksomhetslederne og enhetsledere har ansvaret for å konkretisere og levendegjøre merkevareplattformen i den enkelte virksomhet. Dette handler om å omsette den i konkrete tiltak for den enkelte virksomhet, og avsjekke at disse tiltakene er i tråd med den overordnede retningen for kommuneorganisasjonen. Øvrige ansatte i Sørum kommune De ansatte er den viktigste bevisførselen av merkevareløftene. Det er sentralt at alle ansatte i kommunen, er klar over hva man som helhet jobber mot i kommunen og dermed sin egen rolle og bidrag i dette. Alle ansatte er representanter for kommunen, og selv om kontaktpunktene med kolleger og eksterne interessenter varierer, vil alle gjennom måten de møter andre på bidra til påvirke oppfatningen av kommuneorganisasjonen i positiv retning. Rapportering Egen merkevare- og kommunikasjonsstrategi inngår i virksomhetsplanen. Denne følger eksisterende rapporteringsrutiner. Plan baseres på vedlegget plan for vellykket merkevarebygging og god kommunikasjon. Avdeling for kommunikasjon og IKT bistår med rådgivning for utforming ved behov. Evaluering Det skal årlig gjøres evalueringer av merkevarearbeidet i kommunen. Det skal også gjennomføres interne spørreundersøkelser i 2015 og 2017, med den hensikt å avsjekke i hvilken grad ansatte har tilstrekkelig kjennskap til rammene i strategien, hvorvidt de har oppfattet at dette har medført en endring i hverdagen og kommunens mål og visjonen har blitt tydeligere for den enkelte. Det gjennomføres også to spørreundersøkelser blant eksterne interessenter blant målgruppene i 2015 og Hensikten er å avsjekke om oppfatningen av kommuneorganisasjonen endrer seg i den retningen man ønsker, om kommunen oppfattes som tydeligere og om brukernes tilfredshet påvirkes av arbeidet. Undersøkelsene baserer seg på Reptrak og tidligere spørsmålstillinger for å evaluere progresjonen.

8 Side 8 av 12 Kommunikasjonsstrategi Formål og hensikt Formålet med kommunikasjonsstrategien for Sørum kommunes organisasjon er å skape et grunnlag for en bedre og mer bevisst kommunikasjonskultur innad i kommunen og i møtet med omgivelsene. Dette er en viktig del av arbeidet med positivt å påvirke oppfatningen av kommuneorganisasjonen, og å sikre at kommunen fremstår som en godt synlig, profesjonell og positiv aktør i lokalsamfunnet. For å lykkes med dette må vi som kommuneorganisasjon først bli bevisste på hvilken rolle kommunikasjon skal ha mot de ulike målgruppene. Denne tydeliggjøringen skal brukes aktivt for å forbedre sin kommunikasjon, internt så vel som eksternt. Utfordringer En viktig utfordring for kommunal kommunikasjon er å være relevant, forståelig og komme til rett tid. Dette er spesielt viktig i en tid hvor teknologi og digitale medievaner bidrar til å skape større krav til individuell tilpasning av informasjon og tjenester. Kravene til effektivitet stiger og informasjonsmengden er enorm for de aller fleste. Stadig flere tjenester blir digitalisert og bruk av mobile plattformer vil øke. I dette bildet er det viktig for Sørum kommunes organisasjon å være synlig og tydelig, samt være proaktiv gjennom informasjon på et så tidlig tidspunkt som mulig. Selv om flertallet av innbyggerne bruker internett og sosiale medier, er det viktig å huske på at enkelte grupper ikke benytter elektronisk kommunikasjon, og at det kan være behov for å bruke andre kanaler for å nå disse. Internt er det i tillegg også viktig å skape økt bevissthet rundt informasjonsvurdering og deling. Det er viktig og en utfordring i dag å sikre at viktig informasjon blir gitt samtidig, samt at denne når ut til alle som trenger den. Dette betyr at Sørum kommune må være bevisst i sin kommunikasjon, slik at vi fremstår som relevant for den vi henvender oss til. Dette betyr også at vi i større grad må være bevisst på, og planlegge i henhold til, formålet med vår kommunikasjon: Er det rent informativt eller ønsker vi en dialog med omgivelsene? Ønsket etterlatt inntrykk Sørum kommune ønsker å bli oppfattet som Den gode kommune, og som en sentral drivkraft for nytekning og kompetanse på Romerike. Vi ønsker at folk rundt oss skal oppleve kommuneorganisasjonen og ansatte i kommunen som kunnskapsrike, tilgjengelige og løsningsorienterte, som beskrevet i merkevarestrategien. Derfor er det viktig at våre omgivelser opplever at kommunen klarer å formidle riktig og nødvendig informasjon på en måte som er tilpasset, relevant og tydelig. Omgivelsene må se på kommuneorganisasjonen som gode på informasjon, positive til dialog og evne til å gjøre seg forstått. Mål Sørum kommune skal på et tidlig tidspunkt gi riktig og nødvendig informasjon til relevante målgrupper som er tilpasset, relevant og tydelig. Ha en åpen dialog med omgivelsene våre Skape en god kommunikasjonskultur innad organisasjonen. Målgrupper Sørum kommune har definert fire sentrale målgrupper: 1) Innbyggere 2) Frivillige organisasjoner

9 Side 9 av 12 3) Næringsliv 4) Ansatte Roller og ansvar Overordnet skal Sørum kommune ha et distribuert informasjons- og kommunikasjonsansvar, noe som innebærer at hver virksomhet har ansvaret for å informere og holde i dialogen med sine ansatte og interessenter. Ved omdømmekritiske saker bistår avdeling for kommunikasjon og IKT. Kommunens kommunikasjonspolicy bygger på offentlighetsloven, samt kommuneloven 4 om at kommunen skal drive en aktiv informasjonsvirksomhet. Den bygger også på statlig kommunikasjonspolitikk, hvor innbyggerne har krav på korrekt informasjon om sine rettigheter, plikter og muligheter, tilgang til informasjon om kommunens virksomhet og bli involvert i utformingen av politikk, ordninger og tjenester. Rådmannens ledergruppe Rådmannens ledergruppe har det overordnede ansvaret for kommunens kommunikasjonsaktiviteter. Den skal sørge for at kommunens kommunikasjonsaktiviteter er i henhold til de lover og regler som foreligger, og at kommunikasjonsarbeidet skaper gode totaleffekter for kommunen. Avdeling for kommunikasjon og IKT Avdeling for kommunikasjon og IKT er kommunens interne fagressurs for kommunikasjon. Denne avdelingen har ansvaret for å sørge for at kommunens kommunikasjonsaktiviteter utføres i tråd med de prinsipper som er definerte i merkevare- og kommunikasjonsstrategien. Avdeling for kommunikasjon og IKT vil videre fungere som en intern rådgiver og støttespiller for virksomhetsledere og ansatte i kommunen, som enten har ansvar for utvikling av kommunikasjonsplaner eller har konkrete saker de ønsker en vurdering av. Avdeling for kommunikasjon og IKT har også ansvaret for å måle effektene av de tiltakene som er definert i merkevare- og kommunikasjonsstrategien, og eventuelt gjøre endringer i denne som følge av tilbakemeldinger fra interne eller eksterne interessenter. Se for øvrig punkt om oppfølging og evaluering under. Ledere i Sørum kommune og kommunale foretak Sørum kommune skal ha et distribuert informasjons- og kommunikasjonsansvar, noe som innebærer at de kommunale foretakene og virksomhetene har ansvaret for å utforme lokale planer, informere og holde i dialogen med sine ansatte og interessenter. Hensikten er å stimulere til en god kommunikasjonskultur og utnytte fordelen av at den som sitter nærmest saken, kjenner den best og er best egnet til å informere om den. Med andre ord har kommunens virksomheter selv ansvaret for å sørge for effektiv kommunikasjon mot sine målgrupper. Lederen i de ulike virksomhetene har ansvaret for å se til at det utvikles en kommunikasjosplan for virksomheten, og at ansvaret for oppfølging av denne planen fastsettes. Den som har ansvaret for oppfølging av virksomhetens kommunikasjonsplan, har videre et ansvar for å avsjekke med avdeling for kommunikasjon og IKT i Sørum kommune i de tilfeller det er usikkerhet rundt hva som er den best egnede kommunikasjonsformen/metoden eller kanalen. Felles ansvarsområder både for ansatte og ledere Den enkelte virksomhet og ansatt er ansvarlig for å foreta en informasjonsbeslutning. Det betyr at i hvert tilfelle skal det vurderes om en aktuell sak skal informeres om.

10 Side 10 av 12 Hvis det er vurdert at aktuell sak skal informeres om, skal det foretas vurdering av hvordan informasjonen bør deles: o Er sakens karakter av en slik betydning at det er behov for informasjonsdeling til nærmeste leder, andre virksomheter eller overordnet leder tilhørende konsernets ledergruppe? Dette kan være saker som får konsekvenser for mange og man kan forvente reaksjoner fra omgivelsene som kan påvirke kommunens omdømme negativt eller positivt. I slike tilfeller er det behov for å koordinere kommunikasjonen. o Hva skal formidles, til hvem, gjennom hvilke kanaler og når? Som hovedregel anbefales det å informere internt, før man informerer eksternt. Ved usikkerhet: Saken drøftes med ansvarlig for oppfølging av virksomhetens kommunikasjonsplan eller avdeling for kommunikasjon og IKT. Det er også den enkelte virksomhet og ansatte som er ansvarlig for å utforme informasjon og distribuere dette via hensiktsmessige(e) kanal(er). Det er et lederansvar å sørge for og legge til rette for at informasjonsbeslutninger blir foretatt. Som hovedregel er det den som sitter nærmest saken som uttaler seg til media.

11 Side 11 av 12 Tiltaksoversikt Bygge kjennskap til merkevareplattform- og kommunikasjonsstrategi Gjennomføre besøksrunder til alle virksomheter med tilpasset rådgivning. 2. Virksomheter utformer egen merkevare og kommunikasjonsstrategi i virksomhetsplan Den enkelte virksomhet utarbeider egen plan for merkevare- og kommunikasjonsstrategi i sin virksomhetsplan basert på overordnet strategidokument. Fokusområder er leveregler, posisjon, rekruttering, strategisk kommunikasjon tilpasset målgrupper og kanaler (spesielt internettsider og ansattportalen), samt tiltak for bedre internkommunikasjon. 3. Gjennomføre visuell profil Dagens profil skal gjennomgås og tilpasses merkevare- og kommunikasjonsstrategi, samt digitale flater. Utarbeidelse av maler. 4. Utarbeide "verktøykasse" for virksomheter Utarbeide håndbok bestående av merkvare- og kommunikasjonsstrategi, visuell profil, klart språk/skrivetips, hvordan skrive for nett, håndtere media, fototips og minstestandard for nettsidene. 5. Videreutvikle kommunens egne nettsider Endre struktur og design (etter ny visuell profil). 6. Styrke og utvide et sosialt intranett Gjennomføre evaluering og påfølgende tiltak for økt bruk og brukertilfredshet. 7. Kurs og kompetanse innenfor kommunikasjon Avholde kurs innen skrive for nett, mediehåndtering og fotografering. 8. Utrede muligheter for arbeidslag for kommunikasjon eller nettverk Hensikten er å bygge en robust organisasjon slik at Sørum kommune arbeider med merkevare- og kommunikasjonstiltak systematisk gjennom året.

12 Side 12 av 12 Rapportering Egen merkevare- og kommunikasjonsstrategi inngår i virksomhetsplanen. Denne følger eksisterende rapporteringsrutiner. Plan baseres på vedlegget plan for vellykket merkevarebygging og god kommunikasjon. Avdeling for kommunikasjon og IKT bistår med rådgivning for utforming ved behov. Oppfølging og evaluering Avdeling for kommunikasjon og IKT vil jevnlig måle ansattes og eksterne målgruppers oppfatning av kommunikasjonsaktivitetene. Dette gjøres gjennom spørreundersøkelser rettet mot representative utvalg hos hver av målgruppene som beskrevet under avsnittet Evaluering side 6. Disse tilbakemeldingene sammenholdes med målsetningene som et grunnlag for å evaluere om tiltakene har skapt de ønskede resultatene. Aktiviteter i sosiale medier overvåkes og evalueres gjennom analyser fra Youtube Analytics og Facebook Insights. Nettsidene analyseres ved hjelp av Google Analytics. Disse analysene sammenstilles av avdeling for kommunikasjon og IKT. Hver virksomhetsleder har i tillegg en oppgave i å oppdatere rådmannens ledergruppe via avdeling for kommunikasjon og IKT, på de tiltak knyttet til kommunikasjonsarbeid, som blir iverksatt i den enkelte virksomhet, samt periodisk evaluere resultatene.

Merkevare- og kommunikasjonsstrategi

Merkevare- og kommunikasjonsstrategi Merkevare- og kommunikasjonsstrategi 2016-2019 Administrativt dokument Vedtatt i rådmannens ledergruppe 11.01.16 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Sørum kommune som identitet... 3 2.1 Innledning...

Detaljer

Sørum Kommune Merkevare- og kommunikasjonsstrategi Juni 2013

Sørum Kommune Merkevare- og kommunikasjonsstrategi Juni 2013 Sørum Kommune Merkevare- og kommunikasjonsstrategi 2013-2017 Juni 2013 Vedtatt i rådmannens ledergruppe 10. juni 2013 Merkevare- og kommunikasjonsstrategi for Sørum kommune 2013 2017 Side 2 av 15 INNLEDNING

Detaljer

Sørum Kommune Merkevare- og kommunikasjonsstrategi

Sørum Kommune Merkevare- og kommunikasjonsstrategi Sørum Kommune Merkevare- og kommunikasjonsstrategi 2013-2017 Juni 2013 Merkevare- og kommunikasjonsstrategi for Sørum kommune 2013 2017 Side 2 av 15 INNLEDNING 3 MERKEVARESTRATEGI 4 FORMÅL 4 VÅRT UTGANGSPUNKT

Detaljer

Kommunikasjonsmål: Strategier for å nå kommunikasjonsmålene:

Kommunikasjonsmål: Strategier for å nå kommunikasjonsmålene: Kommunikasjonsmål: Kommunikasjonsmålene er styrende for all ekstern og intern kommunikasjon ved HiST, både fra ledelsen, avdelingene, kommunikasjonsenheten og den enkelte medarbeider. Med utgangspunkt

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI. for KARMØY KOMMUNE 2008 2011

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI. for KARMØY KOMMUNE 2008 2011 KOMMUNIKASJONSSTRATEGI for KARMØY KOMMUNE 2008 2011 0. Bakgrunn og innledning Kommuneloven 4 fastslår at: "Kommuner og fylkeskommuner skal drive aktiv informasjon om sin virksomhet. Forholdene skal legges

Detaljer

Resultater omdømmeundersøkelse Sørum Kommune. Oktober 2012

Resultater omdømmeundersøkelse Sørum Kommune. Oktober 2012 Resultater omdømmeundersøkelse Sørum Kommune Oktober 2012 Agenda Formål og bakgrunn for undersøkelsen Oppsummering av viktigste funn Hovedtemaer i rapporten Hva er viktigst for de ulike interessegruppene?

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2014-2029

Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Stavanger kommune Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt førstevalg. Den digitale dialogen skal legge vekt på åpenhet og tilgjengelighet.

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI FOR TOLGA KOMMUNE

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI FOR TOLGA KOMMUNE KOMMUNIKASJONSSTRATEGI FOR TOLGA KOMMUNE 2014-2018 Vedtatt i kommunestyret 30.10.2014 Innholdsfortegnelse: 1. Innledning s. 3 2. Tolga kommunes kommunikasjon skal være «Åpen», «aktiv» og «kompetent s.

Detaljer

Innledning. Audun Fiskvik Rådmann

Innledning. Audun Fiskvik Rådmann Ski kommunes kommunikasjonsstrategi 2015-2018 Innledning Kommunikasjonsstrategien er et viktig styringsdokument for Ski kommune. Innholdet i strategien skal gjenspeiles og preges i overordnede planarbeider,

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi revidering våren 2015

Kommunikasjonsstrategi revidering våren 2015 Kommunikasjonsstrategi revidering våren 2015 «Kommuner og fylkeskommuner skal drive aktiv informasjon om sin virksomhet. Forholdene skal legges best mulig til rette for offentlig innsyn i den kommunale

Detaljer

Informasjon og kommunikasjonsstrategi 7-10. Sør-Trøndelag fylkeskommune

Informasjon og kommunikasjonsstrategi 7-10. Sør-Trøndelag fylkeskommune Informasjon og kommunikasjonsstrategi 7-10 Sør-Trøndelag fylkeskommune Kommunikasjonsmål Sør-Trøndelag fylkeskommune har en god kultur for informasjonsdeling som gjør fylkeskommunens ambisjon, mål, vedtak

Detaljer

Kommunikasjon i Gran kommune

Kommunikasjon i Gran kommune Kommunikasjon i Gran kommune 1. FORORD Gran kommune har arbeidet systematisk med informasjon og kommunikasjon de siste ti årene. I 2003 åpnet kommunetorget, og et par år etter startet arbeidet med å utvikle

Detaljer

HiST i sosiale medier. Strategi og veiledning desember 2010

HiST i sosiale medier. Strategi og veiledning desember 2010 HiST i sosiale medier Strategi og veiledning desember 2010 Innhold Hva er sosiale medier og hvordan skal de gjøre HiST bedre? HiSTs forbedringsmuligheter i sosiale medier Sosiale medier for å nå HiSTs

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI KOMMUNIKASJONSSTRATEGI 2017-2030 Innhold Innledning... 3 1.1 Visjon, verdier og satsingsområder... 3 1.2 Kommunikasjonsutfordringer... 3 Kommunikasjonsmål og strategier... 4 2.1 Prinsipper for kommunikasjon...

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi 2015-2018. 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring

Kommunikasjonsstrategi 2015-2018. 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring Kommunikasjonsstrategi 2015-2018 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring 1. Innledning Hver eneste dag kommuniserer Rogaland fylkeskommune med virksomheter,

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI KOMMUNIKASJONSSTRATEGI 2015-2020 Innledning Hver eneste dag kommuniserer Haugesund kommune med virksomheter, grupper og enkeltpersoner. Kommunen er tilgjengelig både fysisk og i digitale medier, og dagsorden

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategi Kommunikasjonsstrategi for Meløy kommune 2013-2016 VEDTATT I KOMMUNESTYRET SAK 55/13-20. JUNI 2013 INNHOLD 1. Forord s. 2 2. Visjon og mål s. 3 3. Prinsipper for kommunikasjon s. 4 4. Ansvar og organisering

Detaljer

BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011

BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011 BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011 Innledning BIBSYS Kommunikasjonsstrategi gir de overordnede føringene for hvordan forvaltningsorganet skal utøve sin kommunikasjonsvirksomhet. Målgruppen for BIBSYS

Detaljer

Kommunikasjonspolitikk for Hamar kommune 2011 2014

Kommunikasjonspolitikk for Hamar kommune 2011 2014 Kommunikasjonspolitikk for Hamar kommune 2011 2014 Utarbeidet av Servicekontoret 2010/2011 Orienteringssak i formannskapet 30.03.2011 Innhold 1. Innledning...3 Målgrupper... 4 2. Mål for kommunikasjonspolitikken...5

Detaljer

Asker kommune. 2. Navn på prosjektet: 3. Kort beskrivelse av prosjektet: 4. Kontaktperson: 5. E-post:

Asker kommune. 2. Navn på prosjektet: 3. Kort beskrivelse av prosjektet: 4. Kontaktperson: 5. E-post: Asker kommune 2. Navn på prosjektet: Blikk for muligheter! Innovasjonsstrategi 2015-2015 3. Kort beskrivelse av prosjektet: Kommunestyret i Asker vedtok 3. februar 2015 Asker kommunes Innovasjonsstrategi

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi for Vestvågøy kommune

Kommunikasjonsstrategi for Vestvågøy kommune Kommunikasjonsstrategi for Vestvågøy kommune 1 Innholdsliste Forord... s. 3 Utfordringer/hovedprinsipper... s. 4 Kommunikasjonsmål eksternt/internt... s. 5 Retningslinjer for mediehåndtering... s. 5 Retningslinjer

Detaljer

VISJON INGEN SKAL DRUKNE

VISJON INGEN SKAL DRUKNE VISJON INGEN SKAL DRUKNE Overordnet strategidokument i Redningsselskapet, gjeldende for perioden Dette er Redningsselskapets strategi for perioden. Dokumentet er utarbeidet i en bred strategiprosess med

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategi Kommunikasjonsstrategi Versjon 1.0 Vedtatt i styret 15.11.2013 2 Bakgrunn Norsk Helsenett SF ble etablert som statsforetak i 2009, og har siden vokst kraftig. Selskapet har fått større ansvar og mange

Detaljer

Kommunikasjonsplattform for Finnmark fylkeskommune For Finnmark

Kommunikasjonsplattform for Finnmark fylkeskommune For Finnmark Kommunikasjonsplattform for Finnmark fylkeskommune 2015-2018 For Finnmark Innhold Forord... 1 Innledning... 2 Rammebetingelser og lovverk... 4 Utfordringer, strategier og tiltak... 5 Utfordring 1: Kompetanse...

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategi Kommunikasjonsstrategi 2016-2020 BAKGRUNN... 3 VISJON... 3 VERDIER... 3 ORGANISERING... 4 TALSPERSONER OG KOMMUNIKASJONSBÆRERE... 4 LOVGRUNNLAG... 4 ANDRE FØRINGER FOR KOMMUNIKASJONSARBEIDET... 5 MÅLGRUPPER...

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI FOR met.no

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI FOR met.no KOMMUNIKASJONSSTRATEGI FOR met.no 2012-2017 Å lage en kommunikasjonsstrategi er en prosess. Selve veien mens det hele blir til, er en bevisstgjøring av alle involverte. Derfor har vi valgt å involvere

Detaljer

Nordre Follo kommune. Kommunikasjonsstrategi. Prosessen fram mot Nordre Follo kommune

Nordre Follo kommune. Kommunikasjonsstrategi. Prosessen fram mot Nordre Follo kommune Nordre Follo kommune Kommunikasjonsstrategi Prosessen fram mot Nordre Follo kommune Innhold 1 INNLEDNING... 5 2 MÅL... 5 2.1 Økt kunnskap om prosessen og den nye kommunen... 5 2.2 Dialog og medvirkning...

Detaljer

Ski kommunes kommunikasjonsstrategi

Ski kommunes kommunikasjonsstrategi Ski kommunes kommunikasjonsstrategi 1. Kommunikasjonsutfordringer Å bruke kommunikasjon strategisk, betyr i Ski kommune (SK) at vi tar hensyn til at beslutninger og handlinger skal kommuniseres i alle

Detaljer

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt førstevalg. Den digitale dialogen skal legge vekt på åpenhet og tilgjengelighet. Digitale verktøy

Detaljer

KOMMUNIKASJONS strategi Tynset kommune

KOMMUNIKASJONS strategi Tynset kommune i g e t a r t s S N JO S A K I N e U M M O K Tynset kommun VISJON: Tynset for alle VERDIER: TRYGGHET : OPTIMISME : PULS : INKLUDERING TRYGGHET Vi tilpasser kommunikasjon Vi viser forståelse for andres

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI Klæbu kommune PRINSIPPER OG STRATEGI FOR KOMMUNIKASJON I KLÆBU KOMMUNE Godkjent av rådmannen 25.05. 2010 2 Innhold Innhold... 3 Bakgrunn... 4 Dette dokumentet tar utgangspunkt i... 4 Mål for kommunikasjon...

Detaljer

Kom m u n ikasjon sstrategi

Kom m u n ikasjon sstrategi Kom m u n ikasjon sstrategi 201 6-2020 Buskerud fylkeskommune Kommunikasjonsavdeling en august 2016 Kommunikasjonsstrategi 2016-2020 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 Kommunikasjonsutfordringer... 3 1.2 Målgrupper...

Detaljer

«Glød og go fot» Utviklingsstrategi. Orkdal kommune. Nyskapende. Effek v. Raus 2012-2015. Våre strategier er:

«Glød og go fot» Utviklingsstrategi. Orkdal kommune. Nyskapende. Effek v. Raus 2012-2015. Våre strategier er: Utviklingsstrategi Orkdal kommune «Glød og go fot» Nyskapende Effek v Raus 2012-2015 Vi vil skape en arbeidsplass der ledere og ansatte jobber sammen om læring og forbedring. Vi mener at en slik arbeidsplass

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Kommunikasjonsstrategi

RISØR KOMMUNE. Kommunikasjonsstrategi RISØR KOMMUNE Kommunikasjonsstrategi Siste versjon: 26.04.2013 Innhold 1. Rammer for kommunens kommunikasjonsvirksomhet... 3 Overordnede styringsdokument og lovverk... 3 Hva omfatter kommunens kommunikasjonsvirksomhet?...

Detaljer

STRATEGISK KOMMUNIKASJONSPLAN 2013 -. (2016)

STRATEGISK KOMMUNIKASJONSPLAN 2013 -. (2016) STRATEGISK KOMMUNIKASJONSPLAN 2013 -. (2016) UMBS VISJON Universitetet for miljø- og biovitenskap skal være et analytisk, innovativt og ledende universitet for biovitenskap, miljø og bærekraftig utvikling.

Detaljer

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2014 2029 Innsatsområder Ansvar og roller Mål Brukerbehov Utfordringer Verdigrunnlag Digitaliseringsstrategien Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt

Detaljer

INFORMASJONSPLAN FOR BYDEL BJERKE

INFORMASJONSPLAN FOR BYDEL BJERKE Oslo kommune Bydel Bjerke Bydelsadministrasjonen INFORMASJONSPLAN FOR BYDEL BJERKE 2013 2016 Bydel Bjerke Postadresse: Telefon: 02 180 Banknr: 1315.01.00865 Bydelsadministrasjonen Postboks 13 Økern Telefaks:

Detaljer

Norsk kulturskoleråds kommunikasjonsstrategi

Norsk kulturskoleråds kommunikasjonsstrategi Norsk kulturskoleråds kommunikasjonsstrategi 1. Innledning Norsk kulturskoleråds kommunikasjonsstrategi skal være et styringsverktøy for å oppnå rådets kommunikasjonsmål. Vår kommunikasjon bygger på vår

Detaljer

Kommunikasjonsplan for kommunereformen i Ski kommune

Kommunikasjonsplan for kommunereformen i Ski kommune Kommunikasjonsplan for kommunereformen i Ski kommune 1. Innledning Regjeringen har startet opp et arbeid med en kommunereform. Reformens mål er større kommuner som får flere oppgaver og mer selvstyre.

Detaljer

Molde kommune. Kommunikasjonsstrategi

Molde kommune. Kommunikasjonsstrategi Molde kommune Kommunikasjonsstrategi 2015 2022 1. Innledning Molde kommunes kommunikasjonsstrategi er basert på mest mulig åpenhet. Åpenhet er en forutsetning for et velfungerende demokrati, og en åpen

Detaljer

Identitetsprosjektet: kommunikasjonsstrategi og grafisk profil

Identitetsprosjektet: kommunikasjonsstrategi og grafisk profil Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 17.11.08 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: HS-V-053/08 Identitetsprosjektet: kommunikasjonsstrategi og grafisk profil Saksbehandler/-sted: Christel

Detaljer

Innføring av nye systemer i organisasjoner : med fokus på informasjon og tilrettelegging for ansatte

Innføring av nye systemer i organisasjoner : med fokus på informasjon og tilrettelegging for ansatte Innføring av nye systemer i organisasjoner : med fokus på informasjon og tilrettelegging for ansatte Elisabeth Sundholm elisabeth.sundholm@difi.no Skal si noe om Utgangspunkt: God ledelse, og styring og

Detaljer

Sammen skaper vi trivsel og aktive lokalsamfunn

Sammen skaper vi trivsel og aktive lokalsamfunn Meldal kommune Arbeidsgiverpolitikk 2016-2019 Sammen skaper vi trivsel og aktive lokalsamfunn Vedtatt i kommunestyret 17.03.2016 - sak 015/16 Om arbeidsgiverpolitikken En del av plansystemet Meldal kommunes

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi Bærum kommune

Kommunikasjonsstrategi Bærum kommune Kommunikasjonsstrategi Bærum kommune Vedtatt i Formannskapet 20. mai 2015 Bilde fra visjonsprosessen: Mitt Bærum ved Levre skole Innhold: 1. Innledning og kommunikasjonspyramiden 2. En visjon for bærumssamfunnet

Detaljer

Innledning. Kommunikasjonsstrategi 2015-18

Innledning. Kommunikasjonsstrategi 2015-18 Vedtatt i kommunestyret, 28. januar 2015 Innledning Kommunikasjonsstrategien skal brukes av alle som kommuniserer eller informerer på vegne av Tromsø kommune. For at Tromsø kommune skal lykkes med samfunnsoppdraget

Detaljer

Kommunikasjonsplan. Kommunereformen i Grenland. Fase 1

Kommunikasjonsplan. Kommunereformen i Grenland. Fase 1 Kommunikasjonsplan Kommunereformen i Grenland Fase 1 Innhold 1. Innledning s.2 2. Bakgrunn s.2 3. Kommunikasjonspolicy s.3 4. Kommunikasjonsplanen s.3 5. Mål s.4 6. Målgrupper s.4 7. Budskap s.5 8. Virkemidler

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi 2013 2020

Arbeidsgiverstrategi 2013 2020 Arbeidsgiverstrategi 2013 2020 1. Innledning Rogaland fylkeskommune Rogaland fylkeskommune er en av fylkets største arbeidsgivere med rundt 3800 ansatte (pr 2013). Fylkeskommunen har et unikt samfunnsoppdrag.

Detaljer

En introduksjon til Interessentanalyse

En introduksjon til Interessentanalyse En introduksjon til Interessentanalyse v. Trond Asmussen Asmussen Consulting Mob. 48054402 Hva er en interessent? En interessent er en person eller gruppe som blir positivt eller negativt berørt av prosjektet,

Detaljer

ULOBAS MERKEVAREHÅNDBOK

ULOBAS MERKEVAREHÅNDBOK ULOBAS MERKEVAREHÅNDBOK FORORD Uloba har hatt en eventyrlig vekst de siste 20 årene. Vi har hatt stor suksess i å fronte kampen for likestilling og likeverd, og det er nå på tide for oss å fokusere enda

Detaljer

RÅDMANN. Aktiv og åpen Kommunikasjonsstrategi for Kristiansand kommune Utgave desember 2017

RÅDMANN. Aktiv og åpen Kommunikasjonsstrategi for Kristiansand kommune Utgave desember 2017 RÅDMANN Aktiv og åpen Kommunikasjonsstrategi for Kristiansand kommune Utgave desember 2017 Innhold Om kommunikasjonsstrategien...5 1. Kommunikasjonsansvaret...5 2. Strategiens forankring...6 De statlige

Detaljer

VIRKSOMHETSPLANEN skoleåret 2012/2013 ALSTAD BARNESKOLE

VIRKSOMHETSPLANEN skoleåret 2012/2013 ALSTAD BARNESKOLE VIRKSOMHETSPLANEN skoleåret 2012/2013 ALSTAD BARNESKOLE Læring og trivsel et felles ansvar Alstad barneskoles visjon Læring og trivsel et felles ansvar Alstad skole, varm og nær, Dær vi leka, dær vi lær

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 12/2656-1 Arkiv: 420 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 12/2656-1 Arkiv: 420 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2656-1 Arkiv: 420 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Administrasjonens innstilling: 1. Hovedutvalg

Detaljer

Strategiske føringer Det norske hageselskap 2015-2018

Strategiske føringer Det norske hageselskap 2015-2018 Strategiske føringer Det norske hageselskap 2015-2018 0 Innhold 1. Situasjonsbeskrivelse... 2 1.1 Overordnede føringer... 2 1.2 De viktigste utfordringene... 2 2 Visjon... 2 3 Formål... 3 4 Verdier...

Detaljer

Informasjonsplan for Bydel Østensjø

Informasjonsplan for Bydel Østensjø Informasjonsplan for Bydel Østensjø 2010-2013 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Lovgrunnlag og kommunale føringer... 3 3. Prinsipper for informasjonsvirksomheten... 4 4. Mål og tiltak... 4 4.1

Detaljer

Tiltaksplan informasjon og kommunikasjon

Tiltaksplan informasjon og kommunikasjon Tiltaksplan informasjon og kommunikasjon 1.Hamar være en åpen og tilgjengelig kommune. 1: Ansatte skal gjøres kjent med de lover og forskrifter som regulerer åpenhet og innsyn i kommunens virksomhet. Alle

Detaljer

Innhold. Vestfold fylkeskommune skal... 3. Del 1 Kommunikasjonsstrategi...4. Kommunikasjonsstrategien skal...4

Innhold. Vestfold fylkeskommune skal... 3. Del 1 Kommunikasjonsstrategi...4. Kommunikasjonsstrategien skal...4 Innhold Innledning... 3 Vestfold fylkeskommune skal... 3 Del 1 Kommunikasjonsstrategi...4 Kommunikasjonsstrategien skal...4 Verdier og prinsipper... 4 Åpenhet... 4 Medvirkning... 4 Inkludering... 4 Aktiv...

Detaljer

Kunnskapsutvikling i nettverk

Kunnskapsutvikling i nettverk Kunnskapsutvikling i nettverk Noen betraktninger NAPHA Erfaringsseminaret 18.01.2012 Trine Moe og Tor Ødegaard Hvem er vi? Tor Ødegaard: Utdannet som politi (1989) Jobbet i politiet og siden 2007 som seniorinspektør

Detaljer

TIPS OG RÅD I STRATEGIARBEIDET FRA SØKNAD TIL STRATEGI

TIPS OG RÅD I STRATEGIARBEIDET FRA SØKNAD TIL STRATEGI TIPS OG RÅD I STRATEGIARBEIDET FRA SØKNAD TIL STRATEGI OPPSTARTSAMLING FOR SPRÅKKOMMUNER, GARDERMOEN 11.05.16 MARIT C. SYNNEVÅG, MCS:CONSULT FØRINGER UDIRs RAMMEVERK 6 Lokal strategi for språk, lesing

Detaljer

Kommunikasjonsplan SSHF 2013-2014 00010702 I.7.INF-3

Kommunikasjonsplan SSHF 2013-2014 00010702 I.7.INF-3 Kommunikasjonsplan SSHF 2013-2014 00010702 I.7.INF-3 04.02.2013 Innledning Dette er en plan for kommunikasjonsarbeidet i Sørlandet sykehus HF i 2013 og 2014. Planen angir hovedmålene, hvilke overordnede

Detaljer

Kommunikasjonsplattform

Kommunikasjonsplattform Kommunikasjonsplattform for Norges forskningsråd kortversjon Norges forskningsråd Stensberggata 26 Pb. 2700 St. Hanshaugen 0131 Oslo Telefon 22 03 70 00 Telefaks 22 03 70 01 post@forskningsradet.no www.forskningsradet.no

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI fra 2016

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI fra 2016 KOMMUNIKASJONSSTRATEGI fra 2016 INNHOLD Innledning... 3 Overordnede kommunikasjonsprinsipper... 4 Målgrupper... 4 Utfordringer... 5 Strategiske grep... 6 Organisering og ansvar... 7 INNLEDNING Barne-,

Detaljer

Nordre Follo kommune. Plan for kommunikasjonstiltak i prosessen frem mot Nordre Follo kommune

Nordre Follo kommune. Plan for kommunikasjonstiltak i prosessen frem mot Nordre Follo kommune Nordre Follo kommune Plan for kommunikasjonstiltak i prosessen frem mot Nordre Follo kommune Interessentanalyse og kvalitative intervjuer Ref. Kommunikasjonsstrategi for veien frem mot Nordre Follo kommune

Detaljer

KOMMUNIKASJONSPLAN

KOMMUNIKASJONSPLAN KOMMUNIKASJONSPLAN 08.02.16 INNLEDNING Kommunestyrene i Askim, Eidsberg, Hobøl, Marker og Spydeberg har vedtatt å sluttforhandle et grunnlag for mulig sammenslåing av kommuner i Indre Østfold til en kommune.

Detaljer

Anskaffelsesstrategi for Stavanger kommune

Anskaffelsesstrategi for Stavanger kommune Referanse: 13/5309 Anskaffelsesstrategi for Stavanger kommune «VERDISKAPENDE, INNOVATIVE OG BÆREKRAFTIGE ANSKAFFELSER» Målgruppen for dette dokument er politikere, ledere og personer som jobber med anskaffelser

Detaljer

Kom muni kasjon spl attform : Iverksetti ng

Kom muni kasjon spl attform : Iverksetti ng Kom muni kasjon spl attform : Iverksetti ng 12.02.2016 Innhold Kort innledning... 3 Ulike faser... 4 Målsettinger for prosjektet... 4 Visjon... 6 Prosess og modell... 6 Leveransemål:... 7 Effektmål:...

Detaljer

BYGGING AV MERKEVARE FOR FREMTIDEN -KREVENDE OG INSPIRERENDE. Professor Magne Supphellen

BYGGING AV MERKEVARE FOR FREMTIDEN -KREVENDE OG INSPIRERENDE. Professor Magne Supphellen 1 BYGGING AV MERKEVARE FOR FREMTIDEN -KREVENDE OG INSPIRERENDE Professor Magne Supphellen 19.03.2014 Brand (merke) Det engelske begrepet brand kommer fra det norrøne ordet brandr = brennemerke Et brand/merke

Detaljer

Råde kommune Kommunikasjonsstrategi for Råde kommune

Råde kommune Kommunikasjonsstrategi for Råde kommune Råde kommune Fugleleiken Foto Nina Johansen Kommunikasjonsstrategi for Råde kommune 2017-2020 2 Innhold Målsetninger... 3 Kommunikasjonsmål... 3 Kommunikasjonsprinsipper... 3 Ma lgrupper... 4 Strategisk

Detaljer

Tjenesteutvikling digitalt førstevalg

Tjenesteutvikling digitalt førstevalg Tjenesteutvikling digitalt førstevalg D I G I TA L D Ø G N Å P E N F O R VA LT N I N G - N Y P O R TA L LØ S N I N G F O R F O S E N KO M M U N E N E V/ P R O S J E K T L E D E R E I R I N F O L D E F

Detaljer

STRATEGI FOR STORTINGETS ADMINISTRASJON

STRATEGI FOR STORTINGETS ADMINISTRASJON STRATEGI FOR STORTINGETS ADMINISTRASJON 2014-2018 KJÆRE MEDARBEIDER, Du holder nå Stortingets strategi for de neste fire årene i hendene. Foto: Caroline Teinum Strategien skal være en levende del av vår

Detaljer

Kommunikasjonshåndbok for Rakkestad kommune

Kommunikasjonshåndbok for Rakkestad kommune Kommunikasjonshåndbok for Rakkestad kommune Saksnr. 15/1441 Journalnr. 13558/15 Arkiv 140 Dato: 07.10.2015 Kommunikasjonsprinsipper Kommunikasjonsprinsippene er i stor grad basert på statlige kommunikasjonsprinsipper

Detaljer

«På lag med deg for din helse» Kommunikasjonsstrategi for arbeidet med Strategisk utviklingsplan

«På lag med deg for din helse» Kommunikasjonsstrategi for arbeidet med Strategisk utviklingsplan «På lag med deg for din helse» Kommunikasjonsstrategi for arbeidet med Strategisk utviklingsplan Godkjent av styringsgruppa 9. februar 2017 Innledning Helse Nord-Trøndelag gir ett sykehustilbud til innbyggerne

Detaljer

Utkast Kommunikasjonsstrategi Sykehusapotek Nord HF 2011-2014

Utkast Kommunikasjonsstrategi Sykehusapotek Nord HF 2011-2014 Utkast Kommunikasjonsstrategi Sykehusapotek Nord HF 2011-2014 1. Innledning En virksomhet påvirker og blir påvirket av sine omgivelser. Informasjon og kommunikasjon kan benyttes til å få et godt forhold

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi for DIS-Norge

Kommunikasjonsstrategi for DIS-Norge Kommunikasjonsstrategi for DIS-Norge Innledning Det foreliggende dokument er styret i DIS-Norges forslag til DIS Norges kommunikasjonsstrategi for inneværende styreperiode. Dokumentet er av overordnet

Detaljer

Bruk av sosiale medier i Agder og Telemark bispedømme

Bruk av sosiale medier i Agder og Telemark bispedømme Bruk av sosiale medier i Agder og Telemark bispedømme Bakgrunn Sosiale medier er blitt en stadig større del av vår hverdag. Vi møter dem både som privatpersoner og som virksomhet. Vi opplever i deler av

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi Sykehusapotek Nord HF 2011-2014

Kommunikasjonsstrategi Sykehusapotek Nord HF 2011-2014 Kommunikasjonsstrategi Sykehusapotek Nord HF 2011-2014 1. Innledning En virksomhet påvirker og blir påvirket av sine omgivelser. Informasjon og kommunikasjon kan benyttes til å få et godt forhold mellom

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi kommunereformen

Kommunikasjonsstrategi kommunereformen Kommunikasjonsstrategi kommunereformen Fet kommune og Skedsmo kommune 2. mai 2016 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn... 3 2. Mandat... 3 4. Målgrupper... 4 5. Suksesskriterier... 4 6. Kanaler:... 5 7. Roller

Detaljer

strategi for PDMT 2011-2015

strategi for PDMT 2011-2015 strategi for PDMT 2011-2015 Politiets data- og materielltjeneste Postboks 8031 Dep NO-0030 OSLO Besøksadresse Oslo: Sørkedalsveien 27b, 0369 OSLO Besøksadresse Jaren: Rognebakken 8, 2770 JAREN Telefon:

Detaljer

/20 16 KOMMUNIKASJONSSTRATEGI PLANDOKUMENT

/20 16 KOMMUNIKASJONSSTRATEGI PLANDOKUMENT /20 16 KOMMUNIKASJONSSTRATEGI PLANDOKUMENT k Innhold Bakgrunn... 3 Strategiske valg... 3 Strategisk fundament kommunens medarbeidere... 3 Grunnleggende prinsipper for kommunikasjon... 3 Strategiske grunnpilarer...

Detaljer

INTRANETT FOR DEN NORSKE KIRKE. Kristine Ekeberg-Andersen, Prosjektleder Kirkerådet Ingebjørg Holm Vogt, Prosjektleder Making Waves

INTRANETT FOR DEN NORSKE KIRKE. Kristine Ekeberg-Andersen, Prosjektleder Kirkerådet Ingebjørg Holm Vogt, Prosjektleder Making Waves INTRANETT FOR DEN NORSKE KIRKE Kristine Ekeberg-Andersen, Prosjektleder Kirkerådet Ingebjørg Holm Vogt, Prosjektleder Making Waves «Vi har troen på at en arbeidskultur med stor grad av kunnskapsdeling

Detaljer

Plan for kommunikasjonstiltak i prosessen mot Færder kommune

Plan for kommunikasjonstiltak i prosessen mot Færder kommune Plan for kommunikasjonstiltak i prosessen mot Færder kommune Mai 2016 Telefon: 33 40 20 00 (Nøtterøy) 33 06 78 00 (Tjøme) E-post: postmottak@notteroy.kommune.no post@tjome.kommune.no Innledning Tiltakene

Detaljer

Vi skaper fremtidens jernbane

Vi skaper fremtidens jernbane B~\.N E NOR Vi skaper fremtidens jernbane Kommunikasjonsstrategi 2017-2020 3 Innhold Bane NOR i samfunnet 4- Hensikt med kommunikasjonsstrategien 6 Samfunnsoppdrag 8 Komm u n i kasjonsmål 10 Våre målgrupper

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi Byregionprosjektet. Vedtatt av regionrådet 13.01.16

Kommunikasjonsstrategi Byregionprosjektet. Vedtatt av regionrådet 13.01.16 Kommunikasjonsstrategi Byregionprosjektet Vedtatt av regionrådet 13.01.16 Innhold 1. Formål 2. Føringer 3. Interessenter 4. Hovedutfordringer 5. Målsetninger 6. Strategi 7. Hovedbudskap 8. Kommunikasjonskanaler

Detaljer

LØNNSPOLITISK PLAN 2014 2015

LØNNSPOLITISK PLAN 2014 2015 LØNNSPOLITISK PLAN 2014 2015 1 LØNNSPOLITISK PLAN Innledning Lønnspolitikken skal bidra til å rekruttere, utvikle og beholde kvalifiserte medarbeidere og ønsket kompetanse i konkurranse med andre. Lønnspolitikken

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi for Høgskolen i Sør Trøndelag HiST

Kommunikasjonsstrategi for Høgskolen i Sør Trøndelag HiST Kommunikasjonsstrategi for Høgskolen i Sør Trøndelag 2008 2012 HiST 27.11.08 Kommunikasjonsstrategi for Høgskolen i Sør - Trøndelag Grunnleggende forutsetninger i vår kommunikasjon HiSTs identitetsplattform

Detaljer

Norges Bondelag på hugget. Rapport fra Fornyingsutvalget

Norges Bondelag på hugget. Rapport fra Fornyingsutvalget Norges Bondelag på hugget Rapport fra Fornyingsutvalget Mandat Komme fram til gode arbeidsmåter og strategier som gir økt politisk gjennomslag og bidrar til å sikre landbruket gode rammebetingelser framover.

Detaljer

Sosial og digital kommunikasjon. En strategisk tilnærming for deltagelse i nettsamtalen

Sosial og digital kommunikasjon. En strategisk tilnærming for deltagelse i nettsamtalen Sosial og digital kommunikasjon En strategisk tilnærming for deltagelse i nettsamtalen 1 Hvem er vi? Det første kommunikasjonsbyrået i Norge som spesialiserer seg på helhetlig rådgivning innen digitale

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi for Orkdal kommune

Kommunikasjonsstrategi for Orkdal kommune Kommunikasjonsstrategi for Orkdal kommune Innhold 1. Innledning 2 2. Visjoner og mål 3 3. Utgangspunkt 3 4. Målsetting for Orkdal kommunes kommunikasjonsstrategi 4 4.1 Hva skal kommuniseres - til hvem

Detaljer

Innledning. Med vennlig hilsen. Jorunn Berland forbundsleder

Innledning. Med vennlig hilsen. Jorunn Berland forbundsleder Merkehåndbok Innledning Denne håndboken handler om Finansforbundets fremtid. På de neste sidene vil du finne en nærmere beskrivelse av hva Finansforbundet skal være. Dette er et resultat av en omfattende

Detaljer

Kommunikasjonsplan - Veien frem til nye Aurskog-Høland og Rømskog kommune

Kommunikasjonsplan - Veien frem til nye Aurskog-Høland og Rømskog kommune Kommunikasjonsplan - Veien frem til nye Aurskog-Høland og Rømskog kommune 1 av 8 Innhold Hensikt 3 Informasjonsflyt 3 Målgruppers informasjonsbehov 4 Kanalvalg 6 Tidsplan for kommunikasjonsarbeidet 7 2

Detaljer

Vil du bli internkonsulent/prosessveileder?

Vil du bli internkonsulent/prosessveileder? Vil du bli internkonsulent/prosessveileder? Internkonsulenter skal ha funksjon som prosessveiledere overfor linjen i forbindelse med gjennonføring av arbeidspolitiske verksted. Bakgrunn Den nye arbeidsgiverpolitikken

Detaljer

Kommunale Kanaler. - En undersøkelse om kommuners bruk av digitale kanaler. www.areca.no 24.11.2010

Kommunale Kanaler. - En undersøkelse om kommuners bruk av digitale kanaler. www.areca.no 24.11.2010 Kommunale Kanaler - En undersøkelse om kommuners bruk av digitale kanaler 24.11.2010 www.areca.no Sammendrag Kommunale Kanaler 2010 Undersøkelsen Kommunale Kanaler er gjennomført i september/oktober 2010.

Detaljer

Født og oppvokst med et tastatur i hånda. 17 års fartstid fra IKT-bransjen primært

Født og oppvokst med et tastatur i hånda. 17 års fartstid fra IKT-bransjen primært hpnhansen på HansPetter.info på hpnhansen på hpnhansen på Født og oppvokst med et tastatur i hånda. 17 års fartstid fra IKT-bransjen primært Geelmuyden Kiese Hva har ledelse, kommunikasjon og sosiale medier

Detaljer

Fra krise til kontroll. Kommunikasjonsdirektør, Geir Arne Glad 15.10.2014

Fra krise til kontroll. Kommunikasjonsdirektør, Geir Arne Glad 15.10.2014 Kommunikasjonsdirektør, Geir Arne Glad Livslinjen vår 1981 1985 1990 1995 2000 2005 2010 Altinn: digital dialog med det offentlige MELDINGSBOKS OG TJENESTER DIALOG Kommunikasjonsstaben Arbeidsfeltet

Detaljer

Hvordan utvikle og beholde medarbeidere? Olav Johansen

Hvordan utvikle og beholde medarbeidere? Olav Johansen Hvordan utvikle og beholde medarbeidere? Olav Johansen Menova 3. november 2015 Olav Johansen 2013 - dd Høyskolelektor, institutt for ledelse og organisasjon, Markedshøyskolen 2013 - dd Daglig Leder, Senter

Detaljer

Strategi- og handlingsplan for 2013-2016

Strategi- og handlingsplan for 2013-2016 Strategi- og handlingsplan for 2013-2016 På vei mot fremtiden Norges Bedriftsidrettsforbund strategi- og handlingsplan 2013-2016 Innhold Innledning Visjon Virksomhetsidé Formål Målgruppe Fokus Enkelhet

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14. Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.april 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING... 4 3. SATSINGSOMRÅDER...

Detaljer

Kurs i kommunikasjon: profil, markedsføring, pressearbeid, sosiale medier og omdømme DAG 1

Kurs i kommunikasjon: profil, markedsføring, pressearbeid, sosiale medier og omdømme DAG 1 Kurs i kommunikasjon: profil, markedsføring, pressearbeid, sosiale medier og omdømme DAG 1 Program Dag 1: Profil og omdømme Dag 2: Markedsføring, sosiale medier og pressearbeid Studentliv - Kurs i Kommunikasjon

Detaljer

Retningslinjer for Søgne kommunes tilstedeværelse i sosiale medier:

Retningslinjer for Søgne kommunes tilstedeværelse i sosiale medier: Retningslinjer for Søgne kommunes tilstedeværelse i sosiale medier: Sosiale medier er en arbeidsmåte og kommunikasjonsform. Nettsamfunn og nettaktiviteter basert på brukerskapt innhold, gjør det mulig

Detaljer

Fra utvikling til handling. - men kanskje trengs det litt utvikling til??

Fra utvikling til handling. - men kanskje trengs det litt utvikling til?? Fra utvikling til handling - men kanskje trengs det litt utvikling til?? KOMMUNIKASJONSRÅDGIVER? Jeg? Fyrstens kvinnelig motstykke, intrikat, manipulerende fordekker sannheten.. Identitet Den gode hjelper.

Detaljer