KOMMUNIKASJONSSTRATEGI FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KOMMUNIKASJONSSTRATEGI FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE"

Transkript

1 KOMMUNIKASJONSSTRATEGI FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE VERDIGRUNNLAG: NVH en RAUS organisasjon Respektfull Ambisiøs Uavhengig Samarbeidende ETISKE RETNINGSLINJER Retningslinjene er ikke formulerte som detaljerte regler, men er ment å være generelle retningslinjer som skal stimulere til og være utgangspunkt for refleksjon, dialog og handling. KOMMUNIKASJON VED NORGES VETERINÆRHØGSKOLE Kommunikasjonsmålene skal understøtte de målene som er satt i strategisk plan innenfor de satsings- og arbeidsområdene den fremhever. Kommunikasjonsstrategiens suksessindikatorer er de samme som i strategisk plan. Informasjon og kommunikasjon er ikke noe mål i seg selv, men primært et verktøy for å realisere målene for NVHs kjernevirksomhet. Kommunikasjonen ved NVH skal ikke bare forstås som verktøy, men også som prosess. Den aller viktigste funksjonen kommunikasjonen har, er å bidra til endringer. Endringer inntreffer nemlig som et resultat av at mennesker kommuniserer. SAMFUNNSOPPDRAGET NVH skal utøve grunnleggende og anvendt forskning av god kvalitet, og gi forskningsbasert utdanning av veterinær- og dyrepleierstudenter, doktorgradskandidater, spesialistkandidater og personell som ønsker etterutdanning. NVH skal formidle kunnskap til samfunnet og bidra til nyskaping i nærings- og samfunnsliv. STYRINGSVERKTØY FOR KOMMUNIKASJON: Strategisk plan Overordnet handlingsplan 1

2 VISJON Å være blant de fremste og mest fremtidsrettede veterinærmedisinske utdanningsinstitusjoner i Europa innen forskning, utdanning og formidling av kunnskap NÅ-SITUASJON Norges veterinærhøgskole er en av Norges mest populære utdanningsinstitusjoner med svært mange søkere per studieplass. Cirka 80% av søkerne er kvinner. NVH har omfattende forskningsinnsats innen dyrehelse, dyrevelferd og veterinær samfunnsmedisin. NVH skårer høyt på omdømmeundersøkelsen fra Synovate «Profilundersøkelsen norske etater og organisasjoner 2010». NVH skal fusjonere med UMB og flytte sin virksomhet til Ås. Nye bygg for veterinærmedisin skal stå ferdig i Dagens NVH blir da en del av et større universitetsmiljø. 2

3 HOVEDBUDSKAP Åpen Proaktiv VISUELLE IDENTITETSPRINSIPPER Viktig Dedikert Realisme Maskulin KOMMUNIKASJONSPRINSIPPER I en åpen organisasjon er det løpende dialog innad i virksomheten. Informasjon blir gitt på et tidlig stadium før de endelige beslutningene blir tatt, de ansatte får si sin mening og blir tatt med på råd, og det oppstår færre konflikter fordi beslutningene allerede er tilpasset de ansattes erfaringer og kunnskaper. Et åpent system er proaktivt. Forutsetningen for at NVH skal lykkes er ikke minst at NVHs profil og identitet er tydelig. Hvordan NVH fremstår utad (profil) skal være sammenfallende med NVHs oppfattelse av seg selv (identitet). Dette innebærer betydningen av kontinuerlig arbeid med organisasjonskulturen (intern kommunikasjon). 3

4 MÅLGRUPPER Internt Ledere, ansatte, tillitsvalgte, studenter og styret Eksternt NVH skal fremstå med tydelighet og relevans overfor sentrale målgrupper som: Samfunnet og media (UoH sektoren, skoleverket, næringslivet, medieinstitusjoner og den alminnelige befolkning) Potensielle studenter Politiske myndigheter UMB MEDIA STYRET ANSATTE Ledere Vitenskapelige ansatte Stipendiater Teknisk-adminstrativt ansatte Tillitsvalgte Kommende ansatte Tidligere ansatte Pensjonister FELLESSTYRET UMB STUDENTER Veterinærstudenter Dyrepleierstudenter Potensielle studenter Tidligere studenter NORGES VETERINÆRHØGSKOLE UoH-SEKTOREN Nasjonalt/ internasjonalt VIDEREGÅENDE SKOLER DEPARTEMENT Kunnskapsdepartementet Landbruks- og matdepartementet Fiskeri- og kystdepartementet Helse- og omsorgsdepartementet Miljødepartementet VETERINÆRINSTITUTTET STATSBYGG MATTILSYNET NÆRINGSLIVET Dyreeiere, husdyr- og oppdrettsnæringen Mat- og næringsmiddelproduksjonsaktører Biotekindustrien DEN ALMINNELIGE BEFOLKNING DEN NORSKE VETERINÆRFORENING PRAKTISERENDE VETERINÆRER 4

5 STUDENTER Både nåværende og tidligere studenter fungerer som ambassadører i samfunnet, og kan sies å være de viktigste i å styre høgskolens omdømme ETTERLATT INNTRYKK SKAL VÆRE: En fremtidsrettet utdanningsinstitusjon med et positivt omdømme som utdanner dyktige veterinærer og dyrepleiere til samfunnet og som tiltrekker seg godt kvalifiserte søkere av begge kjønn En dyktig og attraktiv forskningsinstitusjon med gode samarbeidspartnere og ekstern finansiering og som tiltrekker seg gode forskere og ansatte NVH tar en tydelig og synlig rolle i fusjonsprosessen ROLLER OG ANSVAR FOR MEDIEHÅNDTERING Rektor: Frontfigur og pådriver for at media skal interessere seg for NVH. Aktivt søke anledninger og relevante temaer hvor NVH bør ha en stemme og kan bygge en posisjon. Sette dagsorden og påvirke samfunnsdebatten. Talsperson i saker av mer politisk karakter. Direktør: Talsperson i saker av administrativ art (økonomi, studier, kommunikasjon, personal, drift, IT og bibliotek). Pådriver for intern kommunikasjon med særlig fokus på fusjonsprosessen. Informasjonssjef: Iniativtaker og pådriver, identifisere tema og saker hvor NVH bør ha en stemme, radar i forhold til mediebildet. Utvikle og vedlikeholde medienettverket. Kanalisere henvendelser fra media til riktige talspersoner, være ballspiller og rådgiver. Instituttledere: Talsperson for eget fagområde selv delta og stimulere ansatte til å starte og påvirke samfunns- og fagdebatten. Vitenskapelig ansatte: Ansvar for å fremme kunnskap om eget fagområde og for å delta i samfunnsdebatten innenfor sitt fagområde. Media kan gjerne ta direkte kontakt med vitenskapelige ansatte, men må sørge for at informasjonssjef orienteres i saker som er av politisk betydning for NVH. ANSVARLIG FOR INTERN OG EKSTERN KOMMUNIKASJON: Informasjonssjef: Ansvarlig for internett og Synapse (informasjon til ansatte), samt ansvarlig for profilering av NVH (trykksaker, messer, arrangement osv). Studiesjef: Ansvarlig for Hippocampus (informasjon til studentene). Kontorsjefer: Ansvarlig for sine områder på internett og Synapse. Medlemmer av redaksjonsrådet sammen med personalsjef og sekretariatsleder. 5

6 MÅL, STRATEGI OG HANDLINGSPLAN Denne delen av strategien tar utgangspunkt i den overordnede handlingsplan i perioden og forsøker å beskrive hvordan (strategisk) kommunikasjon kan bidra til å realisere målene. Følgende mål har høyest prioritert i neste to årsperiode: Øke omfang av forskningsformidling med 10% på nett og i media, spesielt rettet mot næringslivet Styrke NVHs omdømme på Synovates profilundersøkelse med 10% Gjennomføre tiltak for å rekruttere 10% flere menn til NVHs studier Gjennomføre tiltak som bedrer intern kommunikasjon ved høgskolen for å forsterke verdigrunnlaget RAUS Viktigste leveranser fra informasjonsenheten innen 2013 skal være: Delta i fellesstyrets redaksjonskomite som blant annet utgir nyhetsbrevene til ansatte og studenter på UMB og NVH om fusjonsprosessen. Bistå fagpersoner og være proaktiv i forhold til å øke og bedre forskningsformidlingen Tilrettelegge for at et økt antall eksperter ved høgskolen skriver kronikker og leserinnlegg i media, samt deltar i samfunnsdebatter på TV og radio NVH skal bruke sosial medier til omdømmebygging FORMIDLING OG SAMFUNNSKONTAKT Mål: NVH skal være en synlig og respektert formidler av forskningsbasert kunnskap som er til nytte og som skaper nysgjerrighet og forståelse for veterinær- og biomedisin NVH skal også skape interesse og forståelse for dyr hos folk flest INNOVASJON Mål: NVH skal unytte innovasjonspotensialet i forskningsresultater til å videreutvikle anvendbar kunnskap som kan brukes i næringsutvikling og verdiskapning til beste for samfunnet ORGANISASJON Mål: NVH skal ha en effektiv ledelse og administrasjon som støtter høgskolens kjerneaktiviteter og en fremtidsrettet utvikling av disse NVH skal være en sikker arbeidsplass med et godt psykososialt arbeidsmiljø 6

7 SOSIALE MEDIER Sosiale medier er et såpass nytt fenomen for mange at det er hensiktsmessig å vie det litt ekstra oppmerksomhet i kommunikasjonsstrategien. Sosiale medier gir mange muligheter. Gode resultater avhenger av hvordan man utnytter dem. NVH har nytte av å bruke sosiale medier i: kommunikasjonsarbeid og omdømmebygging på Facebook, Twitter og YouTube. Sosiale medier vil definitivt bli viktige kommunikasjonskanaler i forbindelse med Ås-prosessen. Informasjonssjefen vil følge dette aktivt. All bruk av sosiale medier vil kreve ekstra bevissthet hos de ansatte: Privat og profesjonell rolle kobles tettere sammen jo mer profilert en medarbeider er. Direktøren er gjerne en virksomhets ansikt utad, men også andre, som ledergruppen, mellomledere, profilerte kunnskapsarbeidere og kommunikasjonsstaben, identifiseres lett med virksomheten. Jo høyere profil, dess større fallhøyde i sosiale medier. Det er ikke alltid nok å si at man uttaler seg som privatperson dersom uttalelsene kan tolkes i lys av vedkommendes profesjonelle rolle. 7

8 8

Kunsthøgskolen i Oslos kommunikasjonsstrategi

Kunsthøgskolen i Oslos kommunikasjonsstrategi Kunsthøgskolen i Oslos kommunikasjonsstrategi 1. Innledning Det stilles stadig høyere krav til ressursutnyttelse, omstilling og modernisering innen offentlig sektor. Offentlig sektor har flere strategiske

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi 2011 2013. Vedtatt av fylkestinget 17. februar 2011

Kommunikasjonsstrategi 2011 2013. Vedtatt av fylkestinget 17. februar 2011 Kommunikasjonsstrategi 2011 2013 Vedtatt av fylkestinget 17. februar 2011 side 2 1. Innledning Dette er overordnet kommunikasjonsstrategi for Akershus fylkeskommune for perioden 2011-2013. Kommunikasjonsstrategien

Detaljer

Politiets kommunikasjonsstrategi

Politiets kommunikasjonsstrategi Politiets kommunikasjonsstrategi Politiets kommunikasjon mot 2012 Innholdsfortegnelse God kommunikasjon skaper trygghet og tillit 3 Kommunikasjonsoppdraget 4 Å virkeliggjøre strategien 5 Tillit og omdømme

Detaljer

Plan for strategisk kommunikasjon for Nordre Land kommune 2013 2017

Plan for strategisk kommunikasjon for Nordre Land kommune 2013 2017 Plan for strategisk kommunikasjon for Nordre Land kommune 2013 2017 «Strategisk kommunikasjon vil si at kommunen i alle faglige, politiske, økonomiske og praktiske valg også tar hensyn til at beslutninger

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategi Kommunikasjonsstrategi for perioden 2012-2015 - MULIGHETENES KOMMUNE - - 0 - Innledning Asker kommunes kommunikasjonsstrategi er et fireårig styringsdokument som gir føringer for arbeidet med kommunens

Detaljer

Strategisk kommunikasjonsplan 2014-2017 Vedtatt av formannsskapet, saksnr. 2014/12191

Strategisk kommunikasjonsplan 2014-2017 Vedtatt av formannsskapet, saksnr. 2014/12191 - 1 - Strategisk kommunikasjonsplan 2014-2017 Vedtatt av formannsskapet, saksnr. 2014/12191 Avdeling for kommunikasjon og service 2014 Samtlige bilder av Fredrikstad kommune, med unntak av side 7, hvor

Detaljer

1. Fra Arbeidsgiverpolitikk til Vi i Sarpsborg

1. Fra Arbeidsgiverpolitikk til Vi i Sarpsborg Vedtatt av Bystyret 20.09.2012 Innhold 1. Fra Arbeidsgiverpolitikk til Vi i Sarpsborg 4 2. Roller og ansvar 4 3. Kommunens visjon 6 4. Våre verdier 6 5. Sarpsborg kommunes utfordringer 7 6. Hovedmål,

Detaljer

Rapport og planer (2011 2012)

Rapport og planer (2011 2012) Rapport og planer (2011 2012) Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 4 2 RESULTATRAPPORTERING FOR 2011... 5 2.1 Rapportering på mål.... 5 2.1.1 Sektormål 1- utdanning... 5 2.1.2 Sektormål 2 - forskning...

Detaljer

Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren

Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren «Styring og ledelse handler om å ta samfunnsoppdraget

Detaljer

Strategi- og handlingsplan for web Norges idrettshøgskole 2011 2013

Strategi- og handlingsplan for web Norges idrettshøgskole 2011 2013 Strategi- og handlingsplan for web Norges idrettshøgskole 2011 2013 1.1 Innledning og formål Kommunikasjon via web og elektroniske kanaler blir stadig viktigere verktøy for oss i vår arbeidshverdag. Ved

Detaljer

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Innhold INNHOLD... 2 1 INNLEDNING... 3 1.1 OMDØMME I OFFENTLIG SEKTOR... 3 1.2 OM PLANEN... 3 1.3 STYRINGSDOKUMENTER... 4 2. OMDØMMEARBEID

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi 2013-2015

Kommunikasjonsstrategi 2013-2015 Kommunikasjonsstrategi 2013-2015 Innhold 1. Målsetninger... 2 1.1. Innledning... 2 1.2. Kommunikasjonsmål... 2 1.3. Kommunikasjonsprinsipper... 2 2. Strategier... 3 2.1. Strategisk kommunikasjonsplanlegging...

Detaljer

Kommunikasjons- og kulturplan for 2013 for fellesstyret for NVH og UMB

Kommunikasjons- og kulturplan for 2013 for fellesstyret for NVH og UMB Kommunikasjons- og kulturplan for 2013 for fellesstyret for Fastsatt av fellesstyret i sak FS-10/13, 30. januar 2013 Formål Dekke fellesstyrets behov for å informere om fusjonsprosessen internt ved UMB

Detaljer

Strategisk mål for UiO 2020:

Strategisk mål for UiO 2020: Strategisk mål for UiO 2020: UiO skal styrke sin internasjonale posisjon som et ledende forskningsuniversitet, gjennom et nært samspill mellom forskning, utdanning, formidling og innovasjon. Foto: Arthur

Detaljer

TEKNAS STRATEGISKE VEIVALG SPØRRESKJEMAET

TEKNAS STRATEGISKE VEIVALG SPØRRESKJEMAET TEKNAS STRATEGISKE VEIVALG SPØRRESKJEMAET Informasjon om utfylling Dere får nå oppført 6 motstridende påstander relatert til Teknas strategi. Dere skal fylle ut i hvilken grad dere foretrekker den ene

Detaljer

ADMINISTRASJONEN STAB HOS REKTOR OG DIREKTØR 2009-2013. Forfattere (Regular 13/13,6 pt)

ADMINISTRASJONEN STAB HOS REKTOR OG DIREKTØR 2009-2013. Forfattere (Regular 13/13,6 pt) ADMINISTRASJONEN STAB HOS REKTOR OG DIREKTØR Strategidokument for Universitetet i TromsØ 2009-2013 Forfattere (Regular 13/13,6 pt) Innledning Universitetet i Tromsø er et breddeuniversitet som tilbyr både

Detaljer

Kjærlighet til norsk mat

Kjærlighet til norsk mat Kortversjon av kommunikasjonsstrategien Kjærlighet til norsk mat Kjærlighet til norsk mat er Norges Bondelag sitt hovedbudskap i kommunikasjonen om mat og matproduksjon. Dette handler om å produsere mat

Detaljer

STRATEGISK INFORMASJONSPLAN

STRATEGISK INFORMASJONSPLAN STRATEGISK INFORMASJONSPLAN 2007 2010 1 Innhold: 1. Mål for Informasjon i Rana kommune Side 3. 2. Strategiske utfordringer Side 4. 2.1. Krav om brukerdialog 2.2. Krav om tilgjengelighet og kommunikasjon.

Detaljer

Kommunikasjonsplan. Modum kommune

Kommunikasjonsplan. Modum kommune Kommunikasjonsplan Modum kommune 2013-2017 Forord Denne planen beskriver Modum kommunes mål og strategier innen kommunikasjon for perioden 2013-2017, samt mulige tiltak som kan gjennomføres. Kommunikasjonen

Detaljer

Sør-Trøndelag fylkeskommunes lille orange kommunikasjonsbok

Sør-Trøndelag fylkeskommunes lille orange kommunikasjonsbok Sør-Trøndelag fylkeskommunes lille orange kommunikasjonsbok Kortversjon kommunikasjonsstrategi for Sør-Trøndelag fylkeskommune Hva Sør-Trøndelag fylkeskommune vedtok ny kommunikasjonsstrategi våren 2011.

Detaljer

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Asker kommune - Mer enn en jobb 1 - MULIGHETENES KOMMUNE - 2 INNHOLD 1. INNLEDNING 2 2. ASKER KOMMUNES VERDIGRUNNLAG 3 3. MÅLBILDET FOR ASKER KOMMUNES

Detaljer

Innspill fra NMBU til regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning

Innspill fra NMBU til regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning Marius Seljedal, prosjektleder Forskningsavdelingen Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO 15. oktober 2013 langtidsplan@kd.dep.no Vår ref.: 13/24 Innspill fra NMBU til regjeringens langtidsplan

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

4. ARBEIDSGIVERSTRATEGI

4. ARBEIDSGIVERSTRATEGI 4. ARBEIDSGIVERSTRATEGI 4.1 Arbeidsgiverstrategi Kommuneplanens overordnede mål for organisasjonen Arendal kommune er effektive tjenester av høy kvalitet. Dette styrer også arbeidet med kommunens arbeidsgiverstrategi.

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi. for Firesafe

Kommunikasjonsstrategi. for Firesafe Kommunikasjonsstrategi for Firesafe utarbeidet i samarbeid med Fete typer, mars 2012 Innledning En kommunikasjonsstrategi kan gjøres mer eller mindre omfattende avhengig av behov, tidsbruk og tilgjengelige

Detaljer

KOMPETANSESTYRING I NORDLAND FYLKESKOMMUNE

KOMPETANSESTYRING I NORDLAND FYLKESKOMMUNE Kompetansestyring i Nordland ID STB.HR.1.6.25 Versjon 1.00 Gyldig fra 09.07.2014 Forfatter Guri Nestvold Verifisert Vigleik Aas Godkjent Vigleik Aas Side 1 av12 KOMPETANSESTYRING I NORDLAND FYLKESKOMMUNE

Detaljer

Sel kommune. Informasjonsplan 2010-2012

Sel kommune. Informasjonsplan 2010-2012 Sel kommune Informasjonsplan 2010-2012 Planen er vedtatt i Sel kommunestyre 01.02.2010 Innholdsfortegnelse 1. Innledning Side 3 1.1 Informasjonsplan i kommunen - hvordan og hvorfor? Side 3 1.2 Hva er informasjon

Detaljer

MØTEINNKALLING. Side1. Det innkalles med dette til møte i Universitetsstyret.

MØTEINNKALLING. Side1. Det innkalles med dette til møte i Universitetsstyret. Dato: 5.3.2014 MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Styrerommet, Administrasjonen, Tromsø Møtedato: 13.03.2014 Tidspunkt: Kl 09.00 - Det innkalles med dette til møte i Universitetsstyret.

Detaljer

Kommunedelplan kommunikasjon 2015 2026

Kommunedelplan kommunikasjon 2015 2026 Kommunedelplan kommunikasjon 2026 Med handlingsdel Sist revidert februar INNHOLD INNLEDNING 3 FØRINGER OG LOVVERK 3 TEMA: OMDØMME 4 DAGENS SITUASJON 4 VIDERE UTVIKLING 5 TEMA: INFORMASJON 6 DAGENS SITUASJON

Detaljer