Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012-2016"

Transkript

1 Side 1 av 5 Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole Innhold 1. Verdigrunnlag og visjon Formål Hovedmål for perioden Satsingsområder for perioden Utdanning Forskning, utvikling og formidling Internasjonalisering Studenter Samfunnsoppdrag Organisasjon og administrasjon Attraktiv og god arbeidsplass Verdigrunnlag og visjon Verdigrunnlaget for Haraldsplass diakonale høgskole er basert på det kristne menneskesyn, at mennesket har en uvurderlig verdi og er ukrenkelig. Derfor er vi utfordret til å bry oss om medmennesket, og handle når menneskeverdet blir krenket. Dette kommer til uttrykk gjennom visjonen Kompetanse med hjertevarme og høgskolens målsetning om å utdanne og utruste mennesker til kompetent, omsorgsfull og modig tjeneste for mennesker og samfunn. Høgskolen skal ta vare på sin historie, identitet og særpreg, samtidig som diakoni skal videreutvikles og tolkes inn i en ny tid. 2. Formål Høgskolens kjernevirksomhet er utdanning, forskning og formidling.

2 Side 2 av 5 Høgskolen skal være en bidragsyter i samfunnet og kjempe for menneskeverd og utsatte grupper gjennom utdannelse. Høgskolen er forpliktet på lover og forskrifter som gjelder for universitets- og høgskolesektoren. 3. Hovedmål for perioden Haraldsplass diakonale høgskole har som mål for denne perioden å være styrket og mer robust som utdanningsinstitusjon gjennom flere studietilbud på både lavere grads nivå, tilbud om master, god forskning og utviklingsarbeid, og høyere antall studenter og ansatte. 4. Satsingsområder for perioden 4.1 Utdanning Høgskolen skal tilby forsknings- og erfaringsbaserte utdanninger som er preget av kvalitet etter nasjonale og internasjonale standarder. Studentene skal gjennom utdanningene dannes til kritisk refleksjon, samfunnsbevissthet, engasjement og helhetlig tenkning. Høgskolens fagområder er helse og veiledning. Bachelor i sykepleie skal være en sentral og synlig utdanning ved høgskolen. Høgskolen skal vurdere nye studietilbud basert på høgskolens verdigrunnlag, tilgang på fagressurser, etterspørsel og samfunnets behov. En sentral målsetning skal være etablering av tverrfaglig master i helsefag hvor høgskolens fagområder og videreutdanningstilbud danner basis, enten alene eller i samarbeid med andre. Studier på videreutdanningsnivå skal i hovedsak kunne gjennomføres uavhengig av lokalisering, og i tråd med dette skal nettbasert undervisning utredes og eventuelt utvikles. Utdanning og FoU skal være i dynamisk kontakt med praksisfeltet, både ved generell tett kontakt og fokus i høgskolen, men og gjennom etablering av kombinasjonsstillinger. Et mål er å styrke tverrfaglig samarbeid og samhandling mellom profesjoner og forvaltningsnivå. 4.2 Forskning, utvikling og formidling FoU danner basis for kunnskapsutvikling og forskningsbasert undervisning. Det skal arbeides for en tett kobling mellom FoU og utdanning, og legges til rette for studentmedvirkning,

3 Side 3 av 5 spesielt i utviklingsprosjekter. Det skal drives FoU innenfor fagområdene helse og veiledning knyttet til høgskolens studietilbud. FoU skal i perioden fokusere på tre områder innen helse og veiledning: o Pasient- og klientrettede prosjekter o Grunnlagstenkning, diakoni, og forholdet fag- tro o Utdanning, profesjonell praksis, kommunikasjon og samhandling. Det skal arbeides for aktiv deltakelse i lokale, nasjonale og internasjonale forskningsnettverk. Høgskolen skal legge til rette for forsknings- og utviklingsprosjekter, både internt, i samarbeid med praksisfeltet og sammen med andre utdanningsinstitusjoner. Høgskolen skal arbeide aktivt for økt FoU- samarbeid med stiftelsens virksomheter og andre diakonale institusjoner. Høgskolen skal i perioden initiere og delfinansiere PhD- prosjekter innen høgskolens fagområder. Andelen eksternt finansiert FoU skal øke til 50 % av høgskolens totale FoUvirksomhet. Alle resultater av forskning og utvikling ved høgskolen skal formidles og publiseres, og høgskolen skal være kjent for høy FoU- produksjon 1. Høgskolen vil oppfordre til populærvitenskapelig formidling i etterkant av vitenskapelig publisering. Publisering i åpne publiseringskanaler skal tilstrebes. 4.3 Internasjonalisering Internasjonaliseringsarbeidet ved høgskolen skal være preget av global bevissthet og nestekjærlighet.. Studentene skal stimuleres til å møte andre kulturer i et faglig perspektiv. Det skal arbeides for høy kvalitet i avtaler og kontakter, og avtaler skal primært være med utdanningsinstitusjoner og nettverk som bidrar til å øke høgskolens faglige kvalitet. Høgskolen skal arbeide aktivt for flere innreisende studenter, og skal ha engelskspråklige deler innenfor høgskolens studietilbud. Det skal arbeides for økt utveksling blant de vitenskapelig ansatte. 1 1,25 publikasjonspoeng i snitt per år per førsteårsverk (førstelektor, førsteamanuensis, dosent, professor).

4 Side 4 av 5 Høgskolen skal ut over utdannings- og forskningssamarbeid etablere avtaler med utviklingsprosjekter knyttet til høgskolens fagområder med sikte på økt kvalitet på bilaterale avtaler. 4.4 Studenter Studentene ved Haraldsplass diakonale høgskole skal ha reel studentmedvirkning, og høgskolen skal legge til rette for, og aktivt bidra til, et godt studentdemokrati. Studentenes evalueringer skal brukes systematisk for å bedre kvaliteten på utdanningen. Høgskolen skal arbeide aktivt for å rekruttere studenter til alle studietilbud gjennom tydelig profil og verdibevisste studenter, og fokus på markedsføring. Høgskolen skal styrke sin tilstedeværelse på Internett gjennom gode websider og aktiv bruk av sosiale medier. Høgskolen har som mål å være blant de beste i landet i forhold til studentrekruttering på Bachelor i sykepleie. Haraldsplass diakonale høgskole skal være kjent for nærhet til studentene og god oppfølging, og dette skal resultere i god studentgjennomstrømming. Høgskolen skal arbeide for å bli mer robust og arbeide mot å øke til ca. 570 studenter og ca. 50 ansatte innen utgangen av dersom utelukkende organisk vekst. Haraldsplass diakonale høgskole skal styrke aktiviteten mellom høgskolen og tidligere studenter gjennom målrettet alumnivirksomhet. 4.5 Samfunnsoppdrag Høgskolen skal oppfylle og videreutvikle sitt samfunnsoppdrag som diakonal utdanningsinstitusjon innenfor sine fagområder. Høgskolen skal samarbeide tett med andre relevante institusjoner i stiftelsen og i samfunnet, og slik bidra til kompetanseutvikling i helseforetak, kommuner og hos offentlige og private aktører både gjennom kurs, seminarer og utdanning. Sammen med de øvrige høgskolene i regionen skal det legges til rette for gode utviklingsprosjekter. Høgskolen skal delta i relevante samarbeidsfora. I perioden vil høgskolen arbeide for økt frivillighet blant studentene som en del av den diakonale dannelse, og etablere samarbeid med frivillige, diakonale organisasjoner. Høgskolen skal i strategiperioden ha en innovasjonsgruppe med sikte på utvikling av nye studietilbud, utvikling av ideer i eksisterende studietilbud, samt identifisere nye samarbeidsmuligheter.

5 Side 5 av Organisasjon og administrasjon Høgskolen skal ha en effektiv administrasjon og organisasjon med god kvalitet og service på alle nivå som bidrar til å oppnå de målsetningene som høgskolen har satt. Høgskolebiblioteket skal framstå som en attraktiv læringsarena med ressurser som støtter høgskolens fag, forskning og undervising. De digitale tjenestene skal styrkes slik at bibliotektjenesten er uavhengig av tid og sted. Høgskolen skal ha råd og utvalg med fokus på mål og effektivitet. Høgskolen skal søke kontakt med andre aktuelle utdanningsinstitusjoner med sikte på samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon av faglige og administrative ressurser. Høgskolen skal være åpen for aktuelle samarbeidspartnere og eventuell sammenslåing med andre høgskoler. 5. Attraktiv og god arbeidsplass Høgskolen skal være en arbeidsplass som utfordrer den ansatte til å bruke sine kunnskaper og erfaring, og å utvikle denne videre. Høgskolen skal arbeide for å være en arbeidsplass preget av glede og av å gjøre hverandre gode. Det skal være kompetanseutviklingsmuligheter for alle stillingsgrupper, og det er en målsetning å øke til 50 % førstekompetanse i perioden, samt etablere robust og stabil professorkompetanse. Samtidig er det viktig for høgskolen i perioden å sikre god klinisk kompetanse. Den enkelte ansatte skal årlig gå gjennom sin kompetanseutvikling i forbindelse med medarbeidersamtale. Det skal arbeides for mangfold blant høgskolens ansatte. Ivaretakelse, medbestemmelse, innflytelse, engasjement, arbeidsglede og høy faglig kvalitet er stikkord som alle ledere og ansatte skal bidra til å realisere ved Haraldsplass diakonale høgskole. Det skal i perioden arbeides målrettet for å bedre arealsituasjonen ved høgskolen.

Forskningsuniversitetets kjerneverdier

Forskningsuniversitetets kjerneverdier STRATEGI 2011 2015 U n i v e r s i t e t e t i B e r g e n Universitetet i Bergen et internasjonalt anerkjent forskningsuniversitet All aktivitet ved Universitetet i Bergen er tuftet på forskningsuniversitetets

Detaljer

Strategisk mål for UiO 2020:

Strategisk mål for UiO 2020: Strategisk mål for UiO 2020: UiO skal styrke sin internasjonale posisjon som et ledende forskningsuniversitet, gjennom et nært samspill mellom forskning, utdanning, formidling og innovasjon. Foto: Arthur

Detaljer

Strategi 2017. Fredskorpset. Gjensidig læring skaper utvikling

Strategi 2017. Fredskorpset. Gjensidig læring skaper utvikling Strategi 2017 Fredskorpset Gjensidig læring skaper utvikling 2 Fredskorpset Stortorvet 10 Pb 8055 Dep 0031 Oslo www.fredskorpset.no /fredskorpset Tlf: 24 14 57 00 Fredskorpsets Strategi 2017 Fredskorpset

Detaljer

DiakonhjemmetHøgskole Akkrediteringsom høyskole. Januar2005

DiakonhjemmetHøgskole Akkrediteringsom høyskole. Januar2005 DiakonhjemmetHøgskole Akkrediteringsom høyskole Januar2005 Diakonhjemmet Høgskole Søknad om akkreditering som høgskole Rapport fra sakkyndig komité 1 Forord Komiteen for vurdering av søknaden fra Diakonhjemmet

Detaljer

Teknas politikkdokument om høyere utdanning og forskning

Teknas politikkdokument om høyere utdanning og forskning Teknas politikkdokument om høyere utdanning og forskning Vedtatt av Teknas hovedstyre 08.08.2014 _ Teknas politikkdokument om høyere utdanning og forskning Tekna mener: Universiteter og høyskoler må ha

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for praktiskpedagogisk. profesjonsutdanninger trinn 8-13

Nasjonale retningslinjer for praktiskpedagogisk. profesjonsutdanninger trinn 8-13 Nasjonale retningslinjer for praktiskpedagogisk utdanning for profesjonsutdanninger trinn 8-13 Innhold Del 1 Felles retningslinjer for lærerutdanning trinn 8-13... 3 1 Innledning... 3 2 Å være lærer...

Detaljer

Kunnskap for en bedre verden. NTNU internasjonalt fremragende

Kunnskap for en bedre verden. NTNU internasjonalt fremragende Kunnskap for en bedre verden Foto: Geir Mogen Strategi Strategi 2011 2020 for Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet NTNU Vedtatt av NTNUs styre 30. mars 2011 NTNU internasjonalt fremragende Innhold

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13

Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13 Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13 Innhold DEL I Felles nasjonale retningslinjer for trinn 8-13... 3 1 Innledning... 3 2 Å være lærer... 4 3 Fra rammeplan til programplan... 4

Detaljer

Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren

Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren «Styring og ledelse handler om å ta samfunnsoppdraget

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling Utfordringer og muligheter GJØVIK KOMMUNE Både folkevalgte og ansatte i Gjøvik kommune er del av et unikt oppdrag.

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for 3-a rige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag

Nasjonale retningslinjer for 3-a rige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag Nasjonale retningslinjer for 3-a rige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag Innholdsfortegnelse Del 1 Felles retningslinjer for lærerutdanning trinn 8-13... 3 1 Innledning... 3 2 Å være lærer...

Detaljer

Kunsthøgskolen i Oslos kommunikasjonsstrategi

Kunsthøgskolen i Oslos kommunikasjonsstrategi Kunsthøgskolen i Oslos kommunikasjonsstrategi 1. Innledning Det stilles stadig høyere krav til ressursutnyttelse, omstilling og modernisering innen offentlig sektor. Offentlig sektor har flere strategiske

Detaljer

Notat Stortingsmelding om struktur i høyere utdanning

Notat Stortingsmelding om struktur i høyere utdanning Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Notat Stortingsmelding om struktur i høyere utdanning I forbindelse med innspillsmøte med Kunnskapsdepartementet

Detaljer

STRATEGI 2013 2015. Læring for framtiden

STRATEGI 2013 2015. Læring for framtiden STRATEGI 2013 2015 Læring for framtiden Rettigheter Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Materialet i denne publikasjonene er videre tilgjengelig under følgende

Detaljer

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Godkjent: Styrevedtak Dato: 01.09.2011 Innhold 1. Våre kvalitetsutfordringer 2. Skape bedre kvalitet 3. Mål, strategi og virkemidler

Detaljer

Innst. 348 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. 1. Sammendrag. Meld. St.

Innst. 348 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. 1. Sammendrag. Meld. St. Innst. 348 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Meld. St. 18 (2014 2015) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om konsentrasjon for

Detaljer

Plan for strategisk utvikling 2013 2020

Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013-2020 ble vedtatt av styret for Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012. www.helse-sorost.no\styret Innhold 1 Visjon og verdigrunnlag

Detaljer

Rapport og Planer 2008-2009 Høgskolen i Narvik

Rapport og Planer 2008-2009 Høgskolen i Narvik Rapport og Planer 2008-2009 Høgskolen i Narvik Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 1 2. Resultatrapport 2008... 2 3.1 Planer 2009... 22 3.2 Disponering av tildelt bevilgning 2009... 38 1. Innledning 2008

Detaljer

Norad strategi mot 2015 Resultater i kampen mot fattigdom

Norad strategi mot 2015 Resultater i kampen mot fattigdom Norad strategi mot 2015 Resultater i kampen mot fattigdom Norads strategi mot 2015-2 Innhold Forord 1 Visjon, virksomhetsidé og verdier 2 Utviklingssamarbeid i endring 4 Arbeidsprosesser 5 Norads oppdrag

Detaljer

Strategisk plan: Ma l og hovedoppgaver fram til 1. juli 2015

Strategisk plan: Ma l og hovedoppgaver fram til 1. juli 2015 Strategisk plan: Ma l og hovedoppgaver fram til 1. juli 2015 Bakgrunn Et nytt forskningsinstitutt Det er besluttet at NILF fra 1. juli 2015 skal slås sammen med Bioforsk og Norsk institutt for skog og

Detaljer

Tjenesteavtale nr 7. mellom. Bardu kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. samarbeid om forskning, utdanning, praksis og læretid

Tjenesteavtale nr 7. mellom. Bardu kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. samarbeid om forskning, utdanning, praksis og læretid UNIVERSITETSSYKEHUSET DAVVI NORGCA UNIVERS'TEHTABUOHCCEVIESSU NORD-NORGE BARDU KOMMUNE Tjenesteavtale nr 7 mellom Bardu kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF OM samarbeid om forskning, utdanning,

Detaljer

Guds barns enhet og menneskers frelse. Strategi for Misjonsforbundets nasjonale og internasjonale virksomhet 2008-2014

Guds barns enhet og menneskers frelse. Strategi for Misjonsforbundets nasjonale og internasjonale virksomhet 2008-2014 Sak nr 16 Misjonsforbundets generalforsamling 2008 Guds barns enhet og menneskers frelse Strategi for Misjonsforbundets nasjonale og internasjonale virksomhet 2008-2014 1 Oppdrag Det Norske Misjonsforbund

Detaljer

Årsrapport 2012. Møt studentene våre. Utvikling for fremtiden

Årsrapport 2012. Møt studentene våre. Utvikling for fremtiden Årsrapport 2012 Møt studentene våre Utvikling for fremtiden 4 8 Forsiden: Ida Iki, tidligere musikkdesignstudent fra NKF driver eget studio. Les mer om henne på side 22. Årsrapport 2012 Vårt løfte er snart

Detaljer

39/15 (V) Nytt universitet i Midt-Norge Arkivsak-dok. 14/00799-30 Arkivkode. 010 Saksbehandler Beate Aspdal

39/15 (V) Nytt universitet i Midt-Norge Arkivsak-dok. 14/00799-30 Arkivkode. 010 Saksbehandler Beate Aspdal 39/15 (V) Nytt universitet i Midt-Norge Arkivsak-dok. 14/00799-30 Arkivkode. 010 Saksbehandler Beate Aspdal Saksgang Møtedato Saknr 1 Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag 25.06.2015 39/15 Forslag til

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSSTRATEGI 2011-2014

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSSTRATEGI 2011-2014 FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSSTRATEGI 2011-2014 Forsknings- og utviklingsarbeid i Sykehusapotek Nord HF skal fremme rasjonell legemiddelbruk på individ- og samfunnsnivå. Arbeidet skal styrke farmasøytisk forskning

Detaljer

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Asker kommune - Mer enn en jobb 1 - MULIGHETENES KOMMUNE - 2 INNHOLD 1. INNLEDNING 2 2. ASKER KOMMUNES VERDIGRUNNLAG 3 3. MÅLBILDET FOR ASKER KOMMUNES

Detaljer

MELD.ST. 18 (2012-2013) - HØRINGSSVAR FRA NTL

MELD.ST. 18 (2012-2013) - HØRINGSSVAR FRA NTL Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Stortinget 0026 Oslo Vår sak: TS-2013-AR-00223 Arkivnr.: 011 Deres ref: Dato:03.04.2013 MELD.ST. 18 (2012-2013) - HØRINGSSVAR FRA NTL NTL vil kommentere Lange

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2014 2020 1

STRATEGISK PLAN 2014 2020 1 STRATEGISK PLAN 2014 2020 1 INNHOLD 3 Forord 4 Samfunnsoppdraget 5 Målsettinger 6 Strategiområder 6 A. Saksvekst og kompleksitet 7 B. Rettspolitiske utfordringer 7 C. Digital fornying 7 D. Kvalitet og

Detaljer

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 1 2 Forord Skolemeldingen 2020 ble vedtatt av kommunestyret i desember 2011. Denne meldingen bygger på en ståstedsanalyse av bærumsskolen, og presenterer

Detaljer