KOMMUNIKASJONSSTRATEGI

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KOMMUNIKASJONSSTRATEGI"

Transkript

1 Klæbu kommune PRINSIPPER OG STRATEGI FOR KOMMUNIKASJON I KLÆBU KOMMUNE Godkjent av rådmannen

2 2

3 Innhold Innhold... 3 Bakgrunn... 4 Dette dokumentet tar utgangspunkt i... 4 Mål for kommunikasjon... 4 Roller og ansvar for kommunikasjon... 4 Gjennomsiktighet og åpenhet i saksbehandlingen... 5 Kommunestyret... 5 Rådmannen... 5 Fagsjefer og rådgivere... 5 Enhetslederne... 5 Webredaksjon/IKT-medarbeidere... 6 Den enkelte medarbeider... 6 Kommunikasjonskanaler... 6 Strategi for sosiale medier... 7 Arkivering av korrespondanse

4 Bakgrunn Måten kommunen kommuniserer med innbyggerne på, endres stadig i takt med den teknologiske utviklingen, innbyggernes forventninger og nasjonale strategi- og styringsdokumenter. For å oppfylle nasjonale krav, må kommunene ha en proaktiv tilnærming til hvordan den kommuniserer med innbyggerne. Dette nødvendiggjør skarpere fokus på kommunikasjon som fagområde, der nettsider og andre elektroniske kommunikasjonskanaler i økende grad vil dominere som kommunikasjonsform. Dette dokumentet er retningsgivende for kommunens planer, rutinebeskrivelser og retningslinjer som omhandler informasjon og kommunikasjon, og prinsippene her skal tas inn der det er naturlig i andre kommunale planer. Dette dokumentet tar utgangspunkt i Handlingsprogram Klæbu skal være en kreativ og handlekraftig kommune. Visjon: Klæbu en kommune i forkant Visjon, mål og kjerneoppgaver er utgangspunkt for all kommunikasjon. Nasjonale styringsdokumenter enorge 2009 og ekommune 2012, Stortingsmelding nr. 17 ( ) fra Det kongelige fornyings- og administrasjonsdepartement, Eit informasjonssamfunn for alle, og andre nasjonale styringsdokumenter. Mål for kommunikasjon Klæbu kommune skal gjennom sin kommunikasjon: framstå som moderne, åpen, troverdig og profesjonell. være tilgjengelig for sine innbyggere, blant annet ved å ta i bruk moderne kommunikasjonsverktøy og selvbetjeningsløsninger. sikre god informasjonsflyt på tvers av enheter og nivåer i kommunen. skape trygghet og stolthet for kommunens ansatte gjennom klare retningslinjer og opplæring. bidra til å styrke lagånden i kommunen gjennom intranett, nyhetsbrev og lignende. Roller og ansvar for kommunikasjon Kommunes medarbeidere kommuniserer med ulike målgrupper. I møtet med disse er det viktig at medarbeiderne framstår som profesjonelle, tillitvekkende og etterrettelige. Kommunens ledelse og stab skal selv være, og arbeide for at medarbeidere er, gode ambassadører for kommunen som tjenesteyter. 4

5 Gjennomsiktighet og åpenhet i saksbehandlingen Kommunestyret har vedtatt at de registrerer sine styreverv og næringsinteresser i Styrevervregisteret, og oppfordrer rådmann, kommunalsjefer, fagsjefer og enhetsledere til å gjøre det samme. Det sendes ut oppdateringsvarsel 2 ganger årlig. Kommunestyret Rådmannen forutsetter at kommunestyret uttaler seg i saker som angår kommunestyrets ansvarsområder. Kommunen skal legge til rette for: egen nettside for ordføreren. dialog mellom politikerne, kommunen og innbyggerne gjennom e-post, e-dialog (chat), blog, nettmøter, diskusjonsfora og sms. at innbyggerne kan ta initiativ til å få fremmet politiske saker overfor politikerne (innbyggerinitiativ). at innbyggerne enkelt kan uttale seg i høringssaker og andre saker som er av offentlig interesse. Rådmannen Rådmannen er den som uttaler seg utad om administrative spørsmål på vegne av Klæbu kommune. Rådmannen skal: fastsette overordnede mål og rammer for kommunikasjonsarbeidet i tråd med kommunens overordnede mål i dialog med enhetene. tilrettelegge opplæringstilbud for ledere og medarbeidere med kommunikasjons- og formidlingsfunksjoner. bidra til at kommunikasjonsflyt og formidling, internt og til publikum, tydeliggjøres i forbindelse med arbeid og revidering av plan- og styringsdokumenter. Fagsjefer og rådgivere Fagsjefer og rådgivere er spesialister på sine fagområder, og: uttaler seg til mediene om saker som angår deres fagfelt. har et særskilt ansvar for å sørge for at beslutninger, høringer, planer osv. formidles internt og eksternt via eksisterende informasjonssystemer (nettsider, intranett, annonsering, medieomtaler osv.). Enhetslederne Kommunikasjon er et ledelsesansvar på alle nivåer. Enhetslederne uttaler seg til mediene om saker som angår deres fagfelt, eller delegerer kommunikasjonsoppgaver til andre medarbeidere i faglige spørsmål. Enhetslederne skal ha løpende dialog med rådmannen om prosjekter, tiltak eller saker som kan tiltrekke seg medias og offentlighetens interesse. Enhetslederne har i sin enhet ansvar for: å integrere kommunes mål for kommunikasjon i planene for enhetens arbeid. å ivareta kommunikasjons- og formidlingsoppgaver knyttet til enhetens virksomhet. den daglige kommunikasjonen med sine medarbeidere. 5

6 at informasjon om enhetens arbeid blir formidlet til kommunes innbyggere. Webredaksjon/IKT-medarbeidere Webredaksjon og IKT-medarbeidere fungerer i praksis som informasjonsrådgivere og arbeider tett opp mot ledergruppa. Webredaksjon og IKT-medarbeidere skal: ta initiativ til, planlegge og samordne eksterne og interne kommunikasjons- og informasjonstiltak i regi av Klæbu kommune. bidra til kvalitetssikring og til at Klæbu kommunes kommunikasjon er i samsvar med de prinsipper og strategier som til enhver tid gjelder. praktisk bidra til formidling og synliggjøring av kommunens aktiviteter, bl.a. på nettsider, intranett, annonser og mediaomtale. bistå kommunes ledelse, enheter og ansatte med rådgivning og kommunikasjonsstøtte. sørge for god stukturering og gjennfinning av informasjon som er publisert, bl.a. gjennom søkermotoroptimalisering. Den enkelte medarbeider De ansatte vil i praksis ofte være Klæbu kommunes viktigste ambassadører utad. Den enkeltes betydning for vellykket kommunikasjon og profilering er derfor stor. Klæbu kommune skal sørge for: et lett tilgjengelig intranett med oversikt over kommunens strategier, planer, retningslinjer og rutiner. god oversikt over hvilke kommunikasjonskanaler medarbeiderne kan forvente å få henvendelser via. tydeliggjøring av medarbeidernes ansvar for å besvare henvendelser innen rimelig tid, eventuelt med anslag om når endelig svar vil foreligge samt bevisstgjøring om at elektroniske henvendelser ofte krever raskere svar. at den enkelte medarbeider vurderer om henvendelser/svar er arkivverdig, og ved tvil kontakte kommunens arkivansvarlig. at medarbeiderne er bevisst på at all saksbehandling foregår via kommunens saksbehandlings-/fagsystemer at medarbeiderne er bevisst sitt ansvar for å skjerme partsopplysninger fra offentligheten, når disse er unntatt fra offentlighet etter lov og/eller forskrift. Kommunikasjonskanaler Klæbu kommune skal møte innbyggerne der de er, og kommunisere via de samme kanalene som publikum bruker. Kanalene skal gjenspeile befolkningens brukermønster, trender og nasjonale føringer. I tillegg til tradisjonelle kommunikasjonskanaler som personlig kontakt, telefon og e-post, skal kommunen bruke kanaler for kommunikasjon som er i tråd med nasjonale føringer, som for eksempel ekommune

7 Følgende kanaler vektlegges: kommunens websider. e-dialog (chatteverktøy), integrert i kommunens nettsted. SMS med kodeord publikum kan benytte for ulik respons til kommunen. blogger/diskusjonsfora. kommunikasjon til sosiale nettsteder, der en informerer om hendelser i kommunens regi, og henviser til kommunens nettsted. Opprettelse av kontaktpunkter, sider og lignende på slike nettsteder, skal på forhånd godkjennes av rådmannen. Det utarbeides en egen strategi for kommunens representasjon i sosiale medier. Det legges til rette for direkte dialog mellom politikerne, kommunen og innbyggerne. Det gjennomføres prosesser som identifiserer og beskriver roller, rutiner og samhandling knyttet til dialog i sanntid. Strategi for sosiale medier Kommunen skal møte innbyggerne der de er. Et flertall av landets befolkning benytter seg av sosiale medier en eller flere ganger per uke. Klæbu kommune skal: ta i bruk det sosiale mediet, Facebook, for å trekke innbyggerne til kommunens primærkilde for informasjon. Dette vil i første rekke foregå sentralt, og evalueres. Vurdere hvilke andre sosiale medier som kan tas i bruk for målrettet informasjon og kommunikasjon. Difi jobber med å utvikle en veileder for forvaltningens bruk av sosiale medier. Forvaltningen er mangfoldig og virksomhetene har ulike målgrupper, fagområder og problemstillinger å håndtere. Utgangspunktet for veilederen er at offentlig forvaltning likevel har noen felles og spesielle utfordringer med tanke på å tilpasse seg de nye mediene, og møter ofte på problemstillinger knyttet til arkivlov, personvern, saksbehandling, ressursbruk etc. Dette er noen av temaene veilederen vil behandle. Arkivering av korrespondanse All kommunikasjon kan være arkivverdig. En må være spesielt oppmerksom på henvendelser som kan oppfattes som søknader/ forespørsler. Vedtak og beslutninger fattes som før i kommunens saksbehandlings-/fagsystemer. Retningslinjer for arkivering av elektronisk korrespondanse innarbeides i arkivplanen. Revideres:

Plan for strategisk kommunikasjon for Nordre Land kommune 2013 2017

Plan for strategisk kommunikasjon for Nordre Land kommune 2013 2017 Plan for strategisk kommunikasjon for Nordre Land kommune 2013 2017 «Strategisk kommunikasjon vil si at kommunen i alle faglige, politiske, økonomiske og praktiske valg også tar hensyn til at beslutninger

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi 2011 2013. Vedtatt av fylkestinget 17. februar 2011

Kommunikasjonsstrategi 2011 2013. Vedtatt av fylkestinget 17. februar 2011 Kommunikasjonsstrategi 2011 2013 Vedtatt av fylkestinget 17. februar 2011 side 2 1. Innledning Dette er overordnet kommunikasjonsstrategi for Akershus fylkeskommune for perioden 2011-2013. Kommunikasjonsstrategien

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategi Kommunikasjonsstrategi for perioden 2012-2015 - MULIGHETENES KOMMUNE - - 0 - Innledning Asker kommunes kommunikasjonsstrategi er et fireårig styringsdokument som gir føringer for arbeidet med kommunens

Detaljer

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Innhold INNHOLD... 2 1 INNLEDNING... 3 1.1 OMDØMME I OFFENTLIG SEKTOR... 3 1.2 OM PLANEN... 3 1.3 STYRINGSDOKUMENTER... 4 2. OMDØMMEARBEID

Detaljer

Fet kommune sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Kommunikasjonsplan - fra informasjon til kommunikasjon Vedtatt av Fet formannskap - 29.04.

Fet kommune sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Kommunikasjonsplan - fra informasjon til kommunikasjon Vedtatt av Fet formannskap - 29.04. Fet kommune sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Kommunikasjonsplan - fra informasjon til kommunikasjon Vedtatt av Fet formannskap - 29.04.13 Fet kommune side 1 Strategisk kommunikasjonsplan I mai

Detaljer

Sel kommune. Informasjonsplan 2010-2012

Sel kommune. Informasjonsplan 2010-2012 Sel kommune Informasjonsplan 2010-2012 Planen er vedtatt i Sel kommunestyre 01.02.2010 Innholdsfortegnelse 1. Innledning Side 3 1.1 Informasjonsplan i kommunen - hvordan og hvorfor? Side 3 1.2 Hva er informasjon

Detaljer

Strategisk kommunikasjonsplan 2014-2017 Vedtatt av formannsskapet, saksnr. 2014/12191

Strategisk kommunikasjonsplan 2014-2017 Vedtatt av formannsskapet, saksnr. 2014/12191 - 1 - Strategisk kommunikasjonsplan 2014-2017 Vedtatt av formannsskapet, saksnr. 2014/12191 Avdeling for kommunikasjon og service 2014 Samtlige bilder av Fredrikstad kommune, med unntak av side 7, hvor

Detaljer

Informasjons- og kommunikasjonsstrategi for Sørum kommune 2010-2013

Informasjons- og kommunikasjonsstrategi for Sørum kommune 2010-2013 Informasjons- og kommunikasjonsstrategi for Sørum kommune 2010-2013 Vedtatt av Sørum kommunestyre XX.XX.XX Vedtaks- og endringsprotokoll Behandlet/endret av Dato/sak nr. Lederforum 12.11.09 Ø/A 02.12.09

Detaljer

Informasjons- og kommunikasjonsstrategi for Sørum kommune 2010-2013

Informasjons- og kommunikasjonsstrategi for Sørum kommune 2010-2013 Informasjons- og kommunikasjonsstrategi for Sørum kommune 2010-2013 Vedtatt av Sørum kommunestyre XX.XX.XX Vedtaks- og endringsprotokoll Behandlet/endret av Dato/sak nr. Lederforum 12.11.09 Ø/A 02.12.09

Detaljer

Kommunedelplan kommunikasjon 2015 2026. Med handlingsdel 2015-2018. Høringsutkast

Kommunedelplan kommunikasjon 2015 2026. Med handlingsdel 2015-2018. Høringsutkast Kommunedelplan kommunikasjon 2026 Med handlingsdel Høringsutkast INNHOLD INNLEDNING 3 FØRINGER OG LOVVERK 3 TEMA: OMDØMME 4 DAGENS SITUASJON 4 VIDERE UTVIKLING 5 TEMA: INFORMASJON 6 DAGENS SITUASJON 6

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi 2013-2015

Kommunikasjonsstrategi 2013-2015 Kommunikasjonsstrategi 2013-2015 Innhold 1. Målsetninger... 2 1.1. Innledning... 2 1.2. Kommunikasjonsmål... 2 1.3. Kommunikasjonsprinsipper... 2 2. Strategier... 3 2.1. Strategisk kommunikasjonsplanlegging...

Detaljer

Kommunedelplan kommunikasjon 2015 2026

Kommunedelplan kommunikasjon 2015 2026 Kommunedelplan kommunikasjon 2026 Med handlingsdel Sist revidert februar INNHOLD INNLEDNING 3 FØRINGER OG LOVVERK 3 TEMA: OMDØMME 4 DAGENS SITUASJON 4 VIDERE UTVIKLING 5 TEMA: INFORMASJON 6 DAGENS SITUASJON

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi 2014-2017

Kommunikasjonsstrategi 2014-2017 Kommunikasjonsstrategi 2014-2017 Vedtatt av Skaun kommunestyre 06.02.14 Innhold INNLEDNING... 3 Kommunikasjon i kommunen hvordan og hvorfor?... 3 Hva er informasjon og kommunikasjon?... 3 Hva bygger vi

Detaljer

09/1338-8 060 INFORMASJONSSTRATEGI. Hemne kommunestyre, 10.mai 2011. Revidert pr. 06.09.2012.

09/1338-8 060 INFORMASJONSSTRATEGI. Hemne kommunestyre, 10.mai 2011. Revidert pr. 06.09.2012. 09/1338-8 060 INFORMASJONSSTRATEGI Hemne kommunestyre, 10.mai 2011. Revidert pr. 06.09.2012. - 1 - Innledning. Hemne kommunes informasjonsstrategi er basert på åpenhet overfor publikum og media. Åpenhet

Detaljer

Innledning. Audun Fiskvik Rådmann

Innledning. Audun Fiskvik Rådmann Ski kommunes kommunikasjonsstrategi 2015-2018 Innledning Kommunikasjonsstrategien er et viktig styringsdokument for Ski kommune. Innholdet i strategien skal gjenspeiles og preges i overordnede planarbeider,

Detaljer

Politiets kommunikasjonsstrategi

Politiets kommunikasjonsstrategi Politiets kommunikasjonsstrategi Politiets kommunikasjon mot 2012 Innholdsfortegnelse God kommunikasjon skaper trygghet og tillit 3 Kommunikasjonsoppdraget 4 Å virkeliggjøre strategien 5 Tillit og omdømme

Detaljer

Plan for Kommunikasjon og Informasjon for Frosta kommune. Frosta 2007. Informasjonsplan Frosta kommune

Plan for Kommunikasjon og Informasjon for Frosta kommune. Frosta 2007. Informasjonsplan Frosta kommune Plan for Kommunikasjon og Informasjon for Frosta kommune Frosta 2007 0 INNHOLD PLAN FOR KOMMUNAL INFORMASJON Innhold s 1 Forord s 2 I. Mål for informasjonsvirksomheten s 3 II. Kommunikasjonspolitikk i

Detaljer

Sør-Trøndelag fylkeskommunes lille orange kommunikasjonsbok

Sør-Trøndelag fylkeskommunes lille orange kommunikasjonsbok Sør-Trøndelag fylkeskommunes lille orange kommunikasjonsbok Kortversjon kommunikasjonsstrategi for Sør-Trøndelag fylkeskommune Hva Sør-Trøndelag fylkeskommune vedtok ny kommunikasjonsstrategi våren 2011.

Detaljer

STRATEGISK INFORMASJONSPLAN

STRATEGISK INFORMASJONSPLAN STRATEGISK INFORMASJONSPLAN 2007 2010 1 Innhold: 1. Mål for Informasjon i Rana kommune Side 3. 2. Strategiske utfordringer Side 4. 2.1. Krav om brukerdialog 2.2. Krav om tilgjengelighet og kommunikasjon.

Detaljer

BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011

BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011 BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011 Innledning BIBSYS Kommunikasjonsstrategi gir de overordnede føringene for hvordan forvaltningsorganet skal utøve sin kommunikasjonsvirksomhet. Målgruppen for BIBSYS

Detaljer

Kommunikasjon i Gran kommune

Kommunikasjon i Gran kommune Kommunikasjon i Gran kommune 1. FORORD Gran kommune har arbeidet systematisk med informasjon og kommunikasjon de siste ti årene. I 2003 åpnet kommunetorget, og et par år etter startet arbeidet med å utvikle

Detaljer

Kunsthøgskolen i Oslos kommunikasjonsstrategi

Kunsthøgskolen i Oslos kommunikasjonsstrategi Kunsthøgskolen i Oslos kommunikasjonsstrategi 1. Innledning Det stilles stadig høyere krav til ressursutnyttelse, omstilling og modernisering innen offentlig sektor. Offentlig sektor har flere strategiske

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Overordnet internkontroll KLÆBU KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON. Overordnet internkontroll KLÆBU KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON Overordnet internkontroll KLÆBU KOMMUNE JANUAR 2015 Overordnet internkontroll 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Klæbu kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune Kommunalt beredskapsarbeid

Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune Kommunalt beredskapsarbeid Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune Kommunalt beredskapsarbeid November 2013 Sammendrag På oppdrag fra kontrollutvalget i Tønsberg kommune har Deloitte gjennomført en forvaltningsrevisjon av beredskapsarbeidet

Detaljer

Kommunikasjonsplan. Modum kommune

Kommunikasjonsplan. Modum kommune Kommunikasjonsplan Modum kommune 2013-2017 Forord Denne planen beskriver Modum kommunes mål og strategier innen kommunikasjon for perioden 2013-2017, samt mulige tiltak som kan gjennomføres. Kommunikasjonen

Detaljer

INTERNKONTROLL OG REGELETTERLEVELSE Rygge kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport

INTERNKONTROLL OG REGELETTERLEVELSE Rygge kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport INTERNKONTROLL OG REGELETTERLEVELSE Rygge kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 30.januar 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 Bakgrunn... 4 2.2 Problemstilling og avgrensing...

Detaljer

S-2010/07 BIBSYS biblioteksystem 2010-2012 Nye brukere av biblioteksystemet

S-2010/07 BIBSYS biblioteksystem 2010-2012 Nye brukere av biblioteksystemet Oppdatert: 2010-02-09 Til: Styremøte 2010-02-17 Saksdokument S-2010/07 BIBSYS biblioteksystem 2010-2012 Nye brukere av biblioteksystemet I forbindelse med behandlingen av 4 søknader om bruk av BIBSYS Biblioteksystem

Detaljer

RESPEKT Søndre Land kommune - levende og landlig. Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE. Søndre Land kommune - Arbeidsgiverstrategi

RESPEKT Søndre Land kommune - levende og landlig. Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE. Søndre Land kommune - Arbeidsgiverstrategi RESPEKT TILLIT MOT Søndre Land kommune - levende og landlig Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE Innhold 2 Forord... 3 1. Visjon, verdier, etikk og mål... 4 1.1 Verdier 1.2 Etikk 1.3 Overordnede

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Likebehandling i saksbehandling etter Plan- og bygningsloven

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Likebehandling i saksbehandling etter Plan- og bygningsloven FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Likebehandling i saksbehandling etter Plan- og bygningsloven Halden kommune 6/10-2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...5 3 METODE

Detaljer