Informasjon og kommunikasjonsstrategi Sør-Trøndelag fylkeskommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Informasjon og kommunikasjonsstrategi 7-10. Sør-Trøndelag fylkeskommune"

Transkript

1 Informasjon og kommunikasjonsstrategi 7-10 Sør-Trøndelag fylkeskommune

2 Kommunikasjonsmål Sør-Trøndelag fylkeskommune har en god kultur for informasjonsdeling som gjør fylkeskommunens ambisjon, mål, vedtak og aktivitet kjent i organisasjonen, regionen, landet og internasjonalt. Viktige utgangspunkt for kommunikasjon i Sør-Trøndelag fylkeskommune er: - Vår ambisjon om å bli Europas mest kreative region og våre verdier om å gjøre hverandre gode og å være grensesprengende - Trivelige Trøndelag som har mål om å gjøre Trøndelag attraktivt som reisemål - Trøndelagsrådet som jobber for tettere samhandling om utviklingen av Trøndelag Ambisjonen Kreative Trøndelag viser retning for ønsket utvikling av Trøndelag, i retning av en mer kreativ region. Sør- Trøndelag fylkeskommune skal ta en ledende, synlig og tydelig posisjon for å gjøre ambisjonen kjent i organisasjonen, regionen, landet og blant våre internasjonale samarbeidspartnere. Gjennom å gjøre ambisjonen kjent vil Sør-Trøndelag fylkeskommune bidra til å omdømmebygge Trøndelag som en Kreativ region. Verdiene å gjøre hverandre gode og å være grensesprengende forplikter hele organisasjonen og legger kommunikasjonsmessige føringer. Kjerneverdiene forteller hvordan Sør-Trøndelag fylkeskommune skal te seg, og hvordan en ønsker å bli oppfattet. Sør-Trøndelag fylkeskommunes kjerneverdier skal gjennomsyre tjenester, atferd og kommunikasjon, internt og eksternt. Alle som har med Sør-Trøndelag fylkeskommune å gjøre, skal oppfatte at medarbeiderne er bærere av disse. 2

3 : latin root communicare [å gjøre sammen] Fylkeskommunens kommunikasjon er: - Aktiv - Pålitelig - Tydelig - Gjenkjenbar - Preget av meroffentlighet Preget av informasjonsdeling - I tråd med våre etiske retningslinjer - I tråd med fylkeskommunens ambisjon og verdier - - Kreativ og grensesprengende i bruk av ny teknologi Vi skal gjøre hverandre gode Sør-Trøndelag fylkeskommune - ser seg selv i samhandling med andre - ser det som sin oppgave å bidra til positiv utvikling: - både menneskelig - samfunnsmessig - økonomisk - bærekraftig Dette er en inkluderende verdi som også inneholder en lovnad en positiv lovnad til de det gjelder. Denne verdien forplikter Sør-Trøndelag fylkeskommune både som forvaltningsorgan, serviceorgan og som arbeidsgiver. Vi skal være grensesprengende Sør-Trøndelag fylkeskommune - er i stadig utvikling og tenker nye tanker - skal ikke preges av begrensninger, men hele tiden strekke seg litt lenger Dette er en verdi som også inneholder en betydelig ambisjon på vegne av Sør-Trøndelag fylkeskommune. Verdien forplikter Sør-Trøndelag fylkeskommune i forhold til omverdenen.

4 Strategier for å nå kommunikasjonsmålet Ledelse og kommunikasjon Ledelsen har ansvar for at det utvikles en tydelig kommunikasjon internt i fylkeskommunen, og sørger for at informasjon om fylkeskommunens mål, vedtak, prosesser og aktiviteter skal være synlige og lett tilgjengelige. Alle enheter utvikler egne handlingsplaner for kommunikasjon i tråd med informasjon- og kommunikasjonsstrategiens mål og prinsipper. Ansattes generelle kommunikasjonsansvar Alle ansatte i Sør-Trøndelag fylkeskommune har et selvstendig ansvar for å informere internt og eksternt. Informasjonsansvaret skal være preget av aktiv informasjonsvirksomhet. Kontakt med media følger fylkeskommunens pressereglement. Dette betyr at alle aktivt skal markedsføre, profilere og forankre organisasjonens ambisjon og mål, saker til behandling, vedtak, rettigheter og plikter slik at disse blir synlige og lett tilgjengelig for innbyggerne i fylket. Alle ansatte i Sør-Trøndelag fylkeskommune har et ansvar for å kjenne Sør-Trøndelag fylkeskommunes ambisjoner og verdisett, og kommunisere disse med omverden. Ansatte i Sør- Trøndelag fylkeskommune har et bevisst forhold til eget bidrag til fylkeskommunens omdømme, og tenker i all sin kommunikasjon på effekten på omdømmet. Et godt omdømme er ikke noe man får, men noe man må gjøre seg fortjent til. Det er de faktiske handlingene som danner grunnlaget for omdømmet. Alle ansatte i Sør- Trøndelag fylkeskommune skaper gjennom sin aktivitet inntrykket av fylkeskommunen, vårt omdømme. Intern kulturbygging for å sikre helhetlig kommunikasjon 4 Alle i Sør-Trøndelag fylkeskommune har ansvar for å skape et godt kommunikasjonsklima og dele informasjon via intranett, prosjektweb, arkiveringsløsninger og i møter. Deles skal vedtak, referater, innkallinger,

5 oppsummeringer, presentasjoner og annet produsert materiell, gode og dårlige erfaringer og annen informasjon som kan være relevant for andre medarbeidere. God internkommunikasjon og informasjonsdeling er en forutsetning for god og effektiv samhandling. Dialog og erfaringsutveksling er viktig for å gjøre hverandre gode. Etisk forsvarlig kommunikasjon Sør-Trøndelag fylkeskommunes kommunikasjon foregår på en etisk forsvarlig måte. Åpenhet, redelighet, ærlighet, innsynsmulighet og praktisering av meroffentlighet skal være en garanti for det. Dette reflekteres i fylkeskommunens etiske reglement: All informasjon som gis i forbindelse med virksomhet for fylkeskommunen, skal være korrekt og pålitelig og ikke med hensikt gis tvetydig formulering. Gjenkjennbar og konsistent kommunikasjon Sør-Trøndelag fylkeskommune kommuniserer gjenkjennbart i henhold til profil. Kreativ og grensesprengende kommunikasjon Sør-Trøndelag fylkeskommunes kommunikasjon preges av kreativitet og det å være grensesprengende gjennom aktivt å teste og utnytte moderne informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Mediakontakt Sør-Trøndelag fylkeskommune har en god og aktiv dialog med media der alle ansatte har en bevisst holdning til bruk av media, og medvirker til at nyttig informasjon når fram til innbyggere, samarbeidspartnere, brukere og elever. Media skal oppleve fylkeskommunen som en åpen, aktiv og profesjonell organisasjon som samarbeider aktivt for å nå ut med informasjon til innbyggerne 5 og omverden. Likevel skal ansatte svære seg bevisst at henvendelser fra pressen kan føre til negativ omtale. Dermed bør svar på slike henvendelser gjøres i samråd med enhetsleder. Merk at i en krisesituasjon skal uttalelser begrenses til Fylkesrådmann og direktører.

6 Cre ative [kri: -eitiv] adj. having or showing the power and imagination to create Prioriterte kanaler og arenaer Internett skal være den viktigste kommunikasjonskanal mot innbyggerne, våre brukere og samarbeidspartnere. Det skal være lett og oversiktlig å finne informasjon om fylkeskommunen på nett, og det er et mål å utvikle digitale tjenester i kommunikasjon med publikum. Kommunikasjon skal skje via hjemmeside skolenes hjemmesider og hjemmesider som er opprettet for fylkeskommunale prosjekt. Nettstedene skal ha et enhetlig design i tråd med fylkeskommunens profil. Felles publiseringsløsning episerver skal benyttes. Det skal vises varsomhet med å opprette egne nettsteder for spesielle tema og prosjekt. Slike nettsteder må derfor godkjennes av fylkesrådmannen. Intranett skal være den daglige arbeidsflaten for ansatte som gir en oversiktlig og rask tilgang til tjenester, informasjon og systemer. Det skal være rollebasert, og integreres med eksisterende fagsystemer der det er hensiktsmessig. Intranett skal være godt forankret i organisasjonen og et viktig verktøy for de ansatte som sentralt sted for informasjonsdeling. Intern informasjon skal søkes lagt på intranett, heller enn som epost informasjon. Intern skjemabehandling skal gjøres via digitale prosesser og integrasjoner med fagsystemer. Det skal være enkelt å publisere informasjon på intranett. 6

7 Evaluering og rapportering Ved å måle og evaluere kan fylkeskommunen lære av sine erfaringer, bli mer effektiv i måloppnåelsen, samt utvikle og forbedre fylkeskommunens kommunikasjonsferdigheter. I Sør-Trøndelag fylkeskommune skal det evalueres - At alle enheter har utviklet egen handlingsplan på basis av kommunikasjonsstrategien og styringskortet - At tiltak i henhold til enhetens handlingsplan er gjennomført og hvilken effekt som er oppnådd - At de ulike spørreundersøkelsene er gjennomført, oppfølging har skjedd og hvilken effekt som er oppnådd Alle enheter skal gjennom BMS rapportere på gjennomførte tiltak for å styrke fylkeskommunens omdømme.

8 Lay out / foto : info STFK Sør-Trøndelag fylkeskommune

Hvordan lage en kommunikasjonsstrategi?

Hvordan lage en kommunikasjonsstrategi? KS Omdømmeprosjekt Attraktiv arbeidsgiver Hvordan lage en kommunikasjonsstrategi? Utviklet av Borghild Eldøen, Eldøen kommunikasjon DEFINISJONER Kommunikasjon - informasjon I norsk språkbruk brukes ofte

Detaljer

Informasjons- og kommunikasjonsstrategi Håndbok for ansatte

Informasjons- og kommunikasjonsstrategi Håndbok for ansatte Illustrasjon: Jorun Roaldseth Informasjons- og kommunikasjonsstrategi Håndbok for ansatte 1.0 Innledning Oppland fylkeskommune skal aktivt bruke informasjon og kommunikasjon som strategiske virkemidler

Detaljer

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 1 2 Forord Skolemeldingen 2020 ble vedtatt av kommunestyret i desember 2011. Denne meldingen bygger på en ståstedsanalyse av bærumsskolen, og presenterer

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling Utfordringer og muligheter GJØVIK KOMMUNE Både folkevalgte og ansatte i Gjøvik kommune er del av et unikt oppdrag.

Detaljer

Mye mer enn frisk luft! En kartlegging av kommunikasjon og omdømme i Skien kommune

Mye mer enn frisk luft! En kartlegging av kommunikasjon og omdømme i Skien kommune Mye mer enn frisk luft! En kartlegging av kommunikasjon og omdømme i Skien kommune 1 Innledning Byen vår er mye mer enn frisk luft det er bare dèt at vi ikke liker å fortelle det til noen. Vi sier det

Detaljer

Kort om internkontroll for deg som er leder

Kort om internkontroll for deg som er leder Veileder Kort om internkontroll for deg som er leder DFØ 04/2013, 1. opplag Forord Som leder har du ansvar for virksomhetens internkontroll og for å tilpasse denne til risiko, vesentlighet og egenart.

Detaljer

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere 1 Forord ITU gjennomførte høsten 2008 en serie inspirasjonsseminarer

Detaljer

ETISKE RETNINGS- LINJER

ETISKE RETNINGS- LINJER ETISKE RETNINGS- LINJER FOR RIKSREVISJONEN VEDTATT AV RIKSREVISJONENS LEDER 15. MAI 2009 2 ETISKE RETNINGSLINJER FOR RIKSREVISJONEN INNHOLD Forord 4 1 Generelle krav 6 2 Kompetent 7 3 Uavhengig 9 4 Objektiv

Detaljer

STRATEGI 2013 2015. Læring for framtiden

STRATEGI 2013 2015. Læring for framtiden STRATEGI 2013 2015 Læring for framtiden Rettigheter Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Materialet i denne publikasjonene er videre tilgjengelig under følgende

Detaljer

Plan for Kommunikasjon og Informasjon for Frosta kommune. Frosta 2007. Informasjonsplan Frosta kommune

Plan for Kommunikasjon og Informasjon for Frosta kommune. Frosta 2007. Informasjonsplan Frosta kommune Plan for Kommunikasjon og Informasjon for Frosta kommune Frosta 2007 0 INNHOLD PLAN FOR KOMMUNAL INFORMASJON Innhold s 1 Forord s 2 I. Mål for informasjonsvirksomheten s 3 II. Kommunikasjonspolitikk i

Detaljer

Veileder Resultatmåling

Veileder Resultatmåling Veileder Resultatmåling Mål- og resultatstyring i staten SSØ 12/2010, 2. opplag 3000 eks. Forord God informasjon om egne resultater er en forutsetning for at statlige virksomheter skal kunne tilpasse seg

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2013 2016 for kommuner og fylkeskommuner

Digitaliseringsstrategi 2013 2016 for kommuner og fylkeskommuner Digitaliseringsstrategi 2013 2016 for kommuner og fylkeskommuner KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities DIGITALISERINGSSTRATEGI 2013 2016 2 Innhold 3

Detaljer

Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren. EY Oslo, 01.04.2014

Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren. EY Oslo, 01.04.2014 Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren EY Oslo, 01.04.2014 Ordsky på forsiden er laget basert på tekstsvar fra spørreundersøkelse utsendt til utvalgte respondenter

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

INNLEDNING. Jaren, 4. august 2011. Arne Skogsbakken Rådmann

INNLEDNING. Jaren, 4. august 2011. Arne Skogsbakken Rådmann INNLEDNING Vi i Gran prosessen har hatt sitt utgangspunkt i behovet for å utarbeide en ny arbeidsgiverpolitikk i Gran kommune. Ambisjonene har imidlertid vært større enn bare å utvikle en arbeidsgiverpolitikk.

Detaljer

Tjenester TJENESTER. Din komplette webpartner

Tjenester TJENESTER. Din komplette webpartner TJENESTER Din komplette webpartner Våre tjenester TJENESTER Din webpartner CoreTrek har siden 2000 bygget opp unike webløsninger for våre kunder. Med vårt egenutviklede publiseringssystem CorePublish og

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole

Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole FORVALTNINGSREVISJON Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole Sør-Trøndelag fylkeskommune Mai 2015 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag

Detaljer

Veileder i bruk av sosiale medier

Veileder i bruk av sosiale medier Veileder i bruk av sosiale medier i helse-, omsorgs- og sosialsektoren Veilederen er et støttedokument til Norm for informasjonssikkerhet Utgitt med støtte av: Versjon 2.0 www.normen.no INNHOLD 1 INNLEDNING...

Detaljer

FN-sambandet skal bidra til en levende offentlig debatt om FN, FNs arbeid, og samarbeidet mellom Norge og FN.

FN-sambandet skal bidra til en levende offentlig debatt om FN, FNs arbeid, og samarbeidet mellom Norge og FN. STRATEGI 2015-18 Innledning FN-sambandet vil i den neste fireårsperioden bidra til økt kunnskap og engasjement om FN og internasjonale spørsmål gjennom tilstedeværelse i skoleverket, på digitale plattformer

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2014-2017. Froland Kommune

Digitaliseringsstrategi 2014-2017. Froland Kommune Digitaliseringsstrategi 2014-2017 Froland Kommune Del 1 - Digitalisering i Froland kommune overordnede føringer...3 Bakgrunn - Hvorfor digitaliseringsstrategi?......3 Visjon og hovedmål...3 Hovedmål 1:

Detaljer

Resultat og dialog. Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor

Resultat og dialog. Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor Resultat og dialog Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor Innhold Forord Innledning 7 del I: Balansert målstyring i kommunal sektor 9 kapittel 1: Hva er balansert målstyring? 11 Helhet 11 Fokus 13

Detaljer

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport fra RO mars 2015 RO Værnesgata 17, 7503 Stjørdal

Detaljer

Håndbok i omdømmeog merkevarebygging

Håndbok i omdømmeog merkevarebygging Håndbok i omdømmeog merkevarebygging 2 Håndbok i omdømme- og merkevarebygging Side 4 Side 6 Side 10 Side 14 Side 16 Side 24 Side 35 Innledning 1. Hva betyr omdømme- og merkevarebygging for din bedrift?

Detaljer

Forskningsuniversitetets kjerneverdier

Forskningsuniversitetets kjerneverdier STRATEGI 2011 2015 U n i v e r s i t e t e t i B e r g e n Universitetet i Bergen et internasjonalt anerkjent forskningsuniversitet All aktivitet ved Universitetet i Bergen er tuftet på forskningsuniversitetets

Detaljer

Prinsipper for samfunnsansvar og Regler for god forretningsskikk

Prinsipper for samfunnsansvar og Regler for god forretningsskikk Prinsipper for samfunnsansvar og Regler for god forretningsskikk Knowledge grows Å være et globalt selskap gir oss styrke. Med virksomhet i over 50 land på seks kontinenter, og med mer enn 7.600 ansatte,

Detaljer

Holdninger, etikk og ledelse

Holdninger, etikk og ledelse Revidert handlingsplan for forsvarssektoren for perioden 2009 2012 Holdninger, etikk og ledelse Innledning Forsvarssektorens omtrent 20 000 medarbeidere møter etiske- og holdningsmessige utfordringer og

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk ved kommunesammenslåinger

Arbeidsgiverpolitikk ved kommunesammenslåinger Arbeidsgiverpolitikk ved kommunesammenslåinger KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities 2 Kommunesektoren står overfor nye og krevende lederutfordringer

Detaljer

Gjennomføring av vurdering som fremmer inkludering

Gjennomføring av vurdering som fremmer inkludering Gjennomføring av vurdering som fremmer inkludering Fase én av the Agencys prosjekt Vurdering i inkluderende miljøer ble rundet av med en diskusjon og deretter en forklaring av begrepet vurdering som fremmer

Detaljer

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Godkjent: Styrevedtak Dato: 01.09.2011 Innhold 1. Våre kvalitetsutfordringer 2. Skape bedre kvalitet 3. Mål, strategi og virkemidler

Detaljer