Informasjons- og kommunikasjonsstrategi Håndbok for ansatte

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Informasjons- og kommunikasjonsstrategi Håndbok for ansatte"

Transkript

1 Illustrasjon: Jorun Roaldseth Informasjons- og kommunikasjonsstrategi Håndbok for ansatte

2 1.0 Innledning Oppland fylkeskommune skal aktivt bruke informasjon og kommunikasjon som strategiske virkemidler for å nå organisasjonens overordnede mål, nedfelt i Regionalt Handlingsprogram. 2.0 Visjon og verdier Visjon Mulighetenes Oppland Verdier Raushet Ansvarlighet Kreativitet Fleksibilitet Tillit 2

3 3.0 Strategi OFK skal aktivt bruke informasjon og kommunikasjon som styringsverktøy for å nå sine overordnede mål. Kommunikasjonen skal: Være basert på dialog og samhandling. Gi relevant og faktabasert informasjon til målgruppene. Skape oppmerksomhet om og legitimere OFKs rolle. Bidra til positiv medieinteresse rundt OFKs virksomhet. 3

4 4.0 Mål og målgrupper Hovedmål Bygge opp under de mål og prioriteringer som er vedtatt gjennom Regional Handlingsprogram. Interne informasjonsmål Sikre eierskap og felles forståelse for OFKs virksomhet og mål blant ledere, ansatte og tillitsvalgte. Eksterne informasjonsmål OFK skal framstå med et forståelig og klart budskap. Informasjonen som går ut skal være enhetlig både i form og innhold. Papirbasert og elektronisk informasjon skal være faktabasert og brukervennlig, ha gjenkjennelig profil og et godt språk. 4

5 Målgrupper Ansatte Motiverte ansatte er gode ambassadører. Innbyggerne i Oppland Oppland fylkeskommune skal gjennom sin kommunikasjon bygge en positiv holdning til OFK. Media OFK vektlegger åpenhet og tilgjengelighet i sitt forhold til media, som skal være bygd på tillit. Fylkespolitikere OFKs administrasjon skal legge til rette for politikerrollen. Samarbeidspartnere OFK skal være en attraktiv og konstruktiv samarbeidspartner. 5

6 5.0 Prinsipper for kommunikasjon Kommunikasjonstrappa Hvorfor kommunisere (formål)? Hvem er mottaker? Hva er budskapet? Hvordan skal kommunikasjonen foregå? Kommunikasjon Handle slik at mottakeren får en opplevelse som hjelper avsenderen til å nå sine mål. Mål Det vi sier og gjør Opplevelse (etterlatt inntrykk) 6

7 6.0 Kommunikasjonskanaler Politisk synlighet Det er politisk ledelse som så langt det er mulig skal fronte saker i media, og som skal gi politiske kommentarer og uttalelser i det offentlige rom. Internett Internett er OFKs hovedkanal for kommunikasjon med befolkningen og øvrige målgrupper. Mediekontakt OFK skal aktivt kontakte media for å informere om virksomheten og politiske vedtak, og være serviceinnstilte overfor henvendelser fra media. Førstelinjetjenesten Alle som oppsøker OFK skal føle seg velkomne og få hjelp og svar i forhold til de utfordringer de har. Grafisk profil OFK skal gjennom sin profil framstå som en moderne, mangfoldig og løsningsorientert organisasjon som ser og er åpen for muligheter. 7

8 7.0 Organisering av informasjonsarbeidet Ansvar Fylkesrådmannen har det overordnede ansvaret, mens Informasjonsleder har det operative ansvaret. Planlegging og gjennomføring av informasjonsarbeidet er linjeleders ansvar. Informasjonsarbeidet bør planlegges som en integrert del av saksbehandlingen og den øvrige virksomheten. Enhetene er selv ansvarlige for å gjennomføre informasjonstiltak. Fagenhetene skal orientere INFO om alle større saker og aktivt søke faglige råd hos INFO i informasjonsspørsmål. 8

9 8.0 Oppland.no Oppland.no er OFKs viktigste informasjonskanal for ekstern og intern informasjon. Oppland.no skal gi et aktuelt og nyhetsbasert bilde av OFKs politiske og administrative virksomhet. Den enkelte fagenhet har ansvaret for til enhver tid å ha oppdaterte sider om sine områder. Oppland.no er underlagt Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten. 9

10 9.0 Media Journalister ønsker svar på: Hva? Hvor? Når? Hvem? Hvorfor? Hvordan? Konsekvens Relevans De viktigste nyhetskriteriene er: Nytt Viktig Allmenn interesse Aktuelt Nærhet (mennesker, personlig, geografi) 10

11 Mediekontakt Oppland fylkeskommune skal ha en offensiv holdning til media. I hovedsak skal den som sitter nærmest saken også utøve kontakten med media. Saker som er kontroversielle bør håndteres i samråd med fagenhetsleder/fylkesrådmann/info, mens saker som er politiske i sin karakter skal besvares av politikerne. Alle ansatte har et ansvar for å identifisere gode mediesaker, og bidra aktivt til å utforme sakene på en måte som gjør dem interessante for media. 11

12 Pressemelding Maks. 1 side God overskrift Kort ingress (maks. 3 linjer) Det viktigste først Se huskeliste på side 11 Fremhev dato og klokkeslett for evt. hendelser Kontaktperson med navn, telefonnr og e-post Benytt mal som ligger på P360/Oppland.no Følg opp - ring og spør om de har fått pressemeldingen og om de trenger ytterligere opplysninger/om de kommer. Program, bilder o.l. legges ved som vedlegg 12

13 Hovedprinsipper Føre var Vi skal planlegge informasjonsvirksomheten aktivt. Åpenhet Vi skal gi innsyn, være tilgjengelige og dermed i stand til å skape tillit. Helhet Vi skal bearbeide informasjonen slik at den blir forstått, og er samordnet og tilgjengelig på ett sted (Oppland.no). Lederansvar Informasjon er et lederansvar. Linjeansvar Informasjonsansvaret følger saksansvaret. Gode budbringere Vi skal velge de mest velegnede kanaler. Felles profil Grafisk design skal gi tydelig signal om én avsender. Tilstedeværelse Informasjon fra OFK skal finnes der publikum forventer å finne informasjonen. 13

14 Infonettverket i OFK Visjon Informasjonsnettverket skal løse informasjons- og kommunikasjonsoppgaver på en kreativ måte. Formål Infonettverket skal bidra til synliggjøring av OFK. Infonettverket skal også bidra til kompetanseutveksling mellom deltakerne og kompetanseheving i organisasjonen. Mål Være rådgiver og bistå fagenhetene, skolene, øvrige virksomheter og politikere i informasjons og kommunikasjonsspørsmål. Bidra til å forankre informasjons- og kommunikasjonsstrategien. Ta initiativ til informasjons- og kommunikasjonstiltak. Markedsføre Informasjonsnettverket som en ressurs for hele organisasjonen. Etablere Informasjonsnettverket som en møteplass for sosial og faglig utveksling. 14

15 Målgruppe Alle ansatte i OFK. Organisering og aktiviteter INFO utgjør kjerneteamet i Informasjonsnettverket. Alle fagenheter, skoler og øvrige virksomheter i OFK kan ha deltakere i Informasjonsnettverket. Fellessamlinger for alle deltakerne to ganger i året. Utføre arbeidsoppgaver gjennom faste arbeidsgrupper og ad hoc-utvalg etter behov. Utarbeide årlige aktivitetsplaner som gjenspeiles i det årlige regionale handlingsprogram. 15

16 God kommunikasjon med målgruppene er ett av de viktigste suksesskriteriene for Oppland fylkeskommune. Fylkesordfører Gro Lundby 16

Hvordan lage en kommunikasjonsstrategi?

Hvordan lage en kommunikasjonsstrategi? KS Omdømmeprosjekt Attraktiv arbeidsgiver Hvordan lage en kommunikasjonsstrategi? Utviklet av Borghild Eldøen, Eldøen kommunikasjon DEFINISJONER Kommunikasjon - informasjon I norsk språkbruk brukes ofte

Detaljer

Informasjonsplan for StOr

Informasjonsplan for StOr StudentOrganisasjonen StOr Informasjonsplan for StOr Studieåret 2011/2012 Studentstyret ved UiS 23.08.2011 1. Innledning Bakgrunn: I arbeidsprogrammet for 2011/2012 under kapitel 2 punkt 2.3, står det

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk ved kommunesammenslåinger

Arbeidsgiverpolitikk ved kommunesammenslåinger Arbeidsgiverpolitikk ved kommunesammenslåinger KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities 2 Kommunesektoren står overfor nye og krevende lederutfordringer

Detaljer

«ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning

«ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning «ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning Jeg vil takke for invitasjonen til å være tilstede også i år på konferansen til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og holde åpningsforedraget. Oppfølging av 22.

Detaljer

Sammen om et godt barnevern

Sammen om et godt barnevern Sammen om et godt barnevern - veileder til inngåelse av lokale samarbeidsavtaler mellom kommunalt og statlig barnevern Innhold Forord 3 1. Om veilederen 4 2. Samarbeidet mellom kommunalt og statlig barnevern

Detaljer

INNLEDNING. Jaren, 4. august 2011. Arne Skogsbakken Rådmann

INNLEDNING. Jaren, 4. august 2011. Arne Skogsbakken Rådmann INNLEDNING Vi i Gran prosessen har hatt sitt utgangspunkt i behovet for å utarbeide en ny arbeidsgiverpolitikk i Gran kommune. Ambisjonene har imidlertid vært større enn bare å utvikle en arbeidsgiverpolitikk.

Detaljer

Hvilken organisasjonsstruktur er best egnet for å oppnå effektiv krisekommunikasjon?

Hvilken organisasjonsstruktur er best egnet for å oppnå effektiv krisekommunikasjon? Campus Rena Avdeling for økonomi og ledelsesfag Randi Åste Huse Hvilken organisasjonsstruktur er best egnet for å oppnå effektiv krisekommunikasjon? Krisehåndtering, kommunikasjon og samvirke 2009-11 Kriseledelse

Detaljer

Evaluering av Der Mennesker Møtes (DMM) som instrument i Fredskorpsets nettverksarbeid i Norge

Evaluering av Der Mennesker Møtes (DMM) som instrument i Fredskorpsets nettverksarbeid i Norge Kulturell Dialog AS Evaluering av Der Mennesker Møtes (DMM) som instrument i Fredskorpsets nettverksarbeid i Norge Ansvarlig for rapporten er Kulturell Dialog AS ved prosjektleder Trine Olsen-Slagman og

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009 Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver 20.10.2009 1 Læringsmiljøutvalg - en gjennomgang av årsrapporter fra 2007-2009 1.0 Innledning

Detaljer

Mye mer enn frisk luft! En kartlegging av kommunikasjon og omdømme i Skien kommune

Mye mer enn frisk luft! En kartlegging av kommunikasjon og omdømme i Skien kommune Mye mer enn frisk luft! En kartlegging av kommunikasjon og omdømme i Skien kommune 1 Innledning Byen vår er mye mer enn frisk luft det er bare dèt at vi ikke liker å fortelle det til noen. Vi sier det

Detaljer

Norad strategi mot 2015 Resultater i kampen mot fattigdom

Norad strategi mot 2015 Resultater i kampen mot fattigdom Norad strategi mot 2015 Resultater i kampen mot fattigdom Norads strategi mot 2015-2 Innhold Forord 1 Visjon, virksomhetsidé og verdier 2 Utviklingssamarbeid i endring 4 Arbeidsprosesser 5 Norads oppdrag

Detaljer

Vi får satt fokus, blir bevisstgjort og må skjerpe faget vårt ekstra

Vi får satt fokus, blir bevisstgjort og må skjerpe faget vårt ekstra En deskriptiv undersøkelse av tilsyn med kommunale til eldre Vi får satt fokus, blir bevisstgjort og må skjerpe faget vårt ekstra RAPPORT FRA HELSETILSYNET 6/2013 MAI 2013 241 570 Rapport fra Helsetilsynet

Detaljer

Kommunikasjon når du vil nå mål når du vil ha gjennomslag

Kommunikasjon når du vil nå mål når du vil ha gjennomslag Kommunikasjon når du vil nå mål når du vil ha gjennomslag Noen enkle betraktninger og smarte tips Bergljot Gundersen og Roy Hovdan En strategisk plan er et verktøy, uansett område, som skal bidra til å

Detaljer

Veileder i bruk av sosiale medier

Veileder i bruk av sosiale medier Veileder i bruk av sosiale medier i helse-, omsorgs- og sosialsektoren Veilederen er et støttedokument til Norm for informasjonssikkerhet Utgitt med støtte av: Versjon 2.0 www.normen.no INNHOLD 1 INNLEDNING...

Detaljer

BETA.KOMM. Undersøkelse om bruk av sosiale medier i kommunesektoren 2011

BETA.KOMM. Undersøkelse om bruk av sosiale medier i kommunesektoren 2011 BETA.KOMM Undersøkelse om bruk av sosiale medier i kommunesektoren 2011 Undersøkelsen er utført av HK Reklamebyrå AS på oppdrag fra KS FoU. Trondheim, april 2011. www.h-k.no 2 Sammendrag English summary

Detaljer

Miniguide til prosjektledelse

Miniguide til prosjektledelse Miniguide til prosjektledelse LNU - Norges barne- og ungdomsorganisasjoner september 2012 1 Innledning 3 Innledning Kurs og kompetanse Oppsummering av hele teksten - sjekkliste Hva er et prosjekt? Hva

Detaljer

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Grunnlag for god pasientbehandling. Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Grunnlag for god pasientbehandling. Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst GOD VIRKSOMHETSSTYRING Grunnlag for god pasientbehandling Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst Hamar, desember2010 1 Forord Å gi god og riktig pasientbehandling

Detaljer

Språket i Nord-Trøndelag fylkeskommune en kartlegging. juni 2013

Språket i Nord-Trøndelag fylkeskommune en kartlegging. juni 2013 Språket i Nord-Trøndelag fylkeskommune en kartlegging juni 2013 Innhold Hovedfunn og anbefalinger... 4 Hva ser vi etter når vi kartlegger?.... 4 Hovedfunn: Tekstene er for lite leserorientert... 4 Våre

Detaljer

Retningslinjer for utvalgsarbeidet i Finans Norge

Retningslinjer for utvalgsarbeidet i Finans Norge Retningslinjer for utvalgsarbeidet i Finans Norge Fastsatt av hovedstyret i Finans Norge 13. november 2014 1. Bakgrunn 1.1 Overordnet modell for utvalgsstrukturen i Norge er fastsatt med plansje godkjent

Detaljer

SAMMEN OM DET GODE LIV

SAMMEN OM DET GODE LIV SAMMEN OM DET GODE LIV - en veileder for utvikling av lokal frivillighetspolitikk Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 5 2 Frivillig sektor... 6 3 Betydning av frivilligheten for lokalsamfunnet... 6 4

Detaljer

Slik gjør vi det i Senterpartiet

Slik gjør vi det i Senterpartiet Slik gjør vi det i Senterpartiet Håndbok for tillitsvalgte og folkevalgte Kapittel 2.1: Arbeid i lokallagsstyret Innholdsfortegnelse 2. OPPGAVER OG ANSVAR FOR LOKALLAGSSTYRET 6 VEDTEKTER 6 VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

Lærlinger svarer. Lærlinger svarer. En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen. Utarbeidet av Oxford Research AS.

Lærlinger svarer. Lærlinger svarer. En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen. Utarbeidet av Oxford Research AS. Lærlinger svarer, Lærlinger svarer En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen Utarbeidet av Oxford Research AS Oktober 2008 Forfatter: Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap

Detaljer

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Asker kommune - Mer enn en jobb 1 - MULIGHETENES KOMMUNE - 2 INNHOLD 1. INNLEDNING 2 2. ASKER KOMMUNES VERDIGRUNNLAG 3 3. MÅLBILDET FOR ASKER KOMMUNES

Detaljer

Medialab: Vær journalist for en dag!

Medialab: Vær journalist for en dag! Medialab: Vær journalist for en dag! Lærerveiledning Passer for: 9. 10. trinn, Vg1. 3. Varighet: Inntil 120 minutter Medialab: Vær journalist for en dag! er et skoleprogram der elevene får et innblikk

Detaljer

Bildet på netthinnen har det noen betydning?

Bildet på netthinnen har det noen betydning? Omdømmebygging for kommuner/lokalsamfunn: Harald Espeland Daglig leder og senior rådgiver i TIBE PR Bildet på netthinnen har det noen betydning? Omdømmebygging er et verktøy for å nå kommunens mål. Gjennom

Detaljer

TEMA. Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt

TEMA. Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt TEMA Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2015 Omslagsfoto: Colourbox ISBN: 978-82-7768-357-7 Grafisk produksjon:

Detaljer

Når resultatene uteblir!

Når resultatene uteblir! ! av John-Erik Stenberg, Considium Consulting Group AS Det er ikke alltid dramatiske og uforutsette endringer i en virksomhets omgivelser som gjør at resultatene uteblir. Årsaken kan rett og slett være

Detaljer

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Godkjent: Styrevedtak Dato: 01.09.2011 Innhold 1. Våre kvalitetsutfordringer 2. Skape bedre kvalitet 3. Mål, strategi og virkemidler

Detaljer

Hvordan gjennomføre en kommunesammenslåing? Erfaringer og innspill fra frivillige sammenslåinger. Bent Aslak Brandtzæg

Hvordan gjennomføre en kommunesammenslåing? Erfaringer og innspill fra frivillige sammenslåinger. Bent Aslak Brandtzæg Hvordan gjennomføre en kommunesammenslåing? Erfaringer og innspill fra frivillige sammenslåinger Bent Aslak Brandtzæg TF-notat nr. 35/2014 TF-notat Tittel: TF-notat nr: 35/2014 Forfatter(e): Hvordan gjennomføre

Detaljer