Informasjonsstrategi for Nannestad kommune. Behandlet i Forvaltnings- og økonomiutvalgets møte , sak 54/14

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Informasjonsstrategi for Nannestad kommune. Behandlet i Forvaltnings- og økonomiutvalgets møte 04.06.14, sak 54/14"

Transkript

1 Informasjonsstrategi for Nannestad kommune Behandlet i Forvaltnings- og økonomiutvalgets møte , sak 54/14

2 Innledning. Nannestad kommunes informasjonsstrategi er basert på åpenhet overfor publikum og media. Åpenhet er en forutsetning for et levende folkestyre. Nannestad kommune vil tilstrebe meroffentlighet i sin virksomhet. Det innebærer en målrettet satsing på både ekstern og intern informasjon. Innbyggerne skal være sikret innsyn i saksbehandlingen, og sikres tilgang på informasjon om sine rettigheter og plikter. Informasjon er et viktig og nødvendig ledd i hele kommunens virksomhet, og skal integreres som et strategisk verktøy på samme måte som andre viktige funksjoner (f.eks. økonomistyring og personalforvaltning). Det å kunne gi god og relevant informasjon er et lederansvar og noe som bør gjennomsyre hele organisasjonen. Informasjonsarbeidet må synes i virksomhetsplanene. Det er virksomhetsleders ansvar å bringe kravene til informasjon videre til de ansatte i virksomhetene. Informasjon til mediene er et ledelsesansvar og begrenset av de rammer som lovverket gir, herunder taushetsplikt og saker som er unntatt offentlighet. Som hovedregel legges til grunn at det er politisk ledelse (ordfører, varaordfører og politiske utvalgsledere) som svarer på politiske spørsmål, rådmannens ledergruppe som svarer på administrative spørsmål, mens virksomhetsledere og fagansvarlig kan gi faktaopplysninger.

3 Organisering. Det er rådmannen som har det overordnede informasjonsansvaret, herunder redaktøransvaret. Informasjonsoppgavene i det daglige er delegert og tillagt den enkelte kommunalsjef. Alle ledere har med dette et selvstendig ansvar for å informere om sitt eget område. Dette gjelder både informasjon på grunnlag av henvendelser, og aktiv informasjon på eget initiativ internt eller eksternt. Lovgrunnlag. Forvaltningens ansvar for å drive informasjon om sin virksomhet er hjemlet i en rekke lover, her gjengis de mest sentrale: Kommuneloven 4. Kommuner og fylkeskommuner skal drive aktiv informasjon om sin virksomhet. Forholdene skal legges best mulig til rette for offentlig innsyn i den kommunale og fylkeskommunale forvaltning. Offentlighetsloven 1. Formålet med loven er å legge til rette for at offentlig virksomhet er åpen og gjennomsiktig, for slik å styrke informasjons- og ytringsfriheten, den demokratiske deltakingen, rettssikkerheten for den enkelte, tilliten til det offentlige og kontrollen fra allmenheten. Loven skal også legge til rette for videre bruk av offentlig informasjon. Offentlighetsloven, 3 og 10, omhandler rett til innsyn i dokument, journaler og register, samt offentlige organers plikt til å føre journal. Forvaltningsloven Loven omhandler bl.a. bestemmelser som regulerer hvordan saksbehandling skal foregå og informasjon til part(er) under saksbehandlingen. Videre er det en rekke andre lover som understreker kravet om at kommunen skal informere og veilede, eksempel på slike lover er: Kommunehelsetjenesteloven Helsepersonelloven Sosialtjenesteloven Opplæringsloven Barnehageloven

4 Miljøinformasjonsloven Plan- og bygningsloven Informasjonskanaler Innbyggerportal Nannestad kommune har flere kanaler for både ekstern og intern informasjon, de ulike kanalene omtales nedenfor. https://www.nannestad.kommune.no/ Overordnet ansvar for innbyggerportalen ligger hos rådmannen. Redaktøransvaret er desentralisert til de enkelte virksomheter. Nannestad kommunes innbyggerportal skal være det mest prioriterte medium for ekstern informasjon. Informasjon til facebookside deles fra innbyggerportalen. Dette betyr at ledere i virksomheten skal ha et aktivt forhold til å formidle relevant informasjon til publikum og de som er brukere av de kommunale tjenestene. Virksomhetslederne har et selvstendig ansvar for å utnytte innbyggerportalen til distribusjon av nyheter fra eget fagområde. Innbyggerportalen inneholder bl.a. sider som presenterer de enkelte virksomhetene i kommunen, og har i tillegg samlesider (miniportaler), emneord og tjenestebeskrivelser som definerer hvilke tjenester som ytes. Det er et lederansvar å påse at de ulike områdene er oppdatert. Virksomhetene må derfor foreta en gjennomgang av utlagte dokumenter på innbyggerportalen minst en gang pr. år, dette for å kvalitetssikre den informasjon som er lagt ut. Postlister Postlisten publiseres daglig på innbyggerportalen. Inngående post legges kun ut med dokumenthenvisning. Offentlige dokumenter som ikke er publisert, kan likevel gjøres tilgjengelig ved henvendelse til Dokumentsenteret. Det er Dokumentsenteret som er ansvarlig for publisering av postlistene. Møteinnkallinger og protokoller Offentlige saksdokument, saklister og protokoller fra møter i politiske utvalg publiseres også på innbyggerportalen. Politisk sekretariatet har ansvar for dette.

5 Ledige stillinger Alle offentlige utlysninger av ledige stillinger publiseres på kommunens innbyggerportal. Til hver utlysning knyttes elektronisk søknadsskjema som søkerne oppfordres til å benytte. Facebook. Sosiale medier innebærer nye muligheter for å nå innbyggere. Sosiale medier egner seg derfor godt som supplement til og i samspill med det tradisjonelle informasjonsarbeidet og som alternativ til at innbyggerne må oppsøke kommunen Nannestad kommune har egen konto på Facebook, https://www.facebook.com/nannestadkommune -offisiell facebookside. Kontoen ivaretas og driftes av ØRU e-tjenester og lokale redaktører. Tjenesten er aktiv i kommunens ordinære åpningstid, hverdager kl Det er laget gode råd til ansatte for administrering og drift av Facebook. I tillegg til å besvare løpende henvendelser fra publikum, er Facebook å betrakte som en kanal for aktiv informasjon til kommunens innbyggere. Chat Nannestad kommune har egen Chat-kanal som betjenes av Servicekontoret mellom og på hverdager. Innkomne henvendelser behandles på lik linje med en telefonsamtale og eventuelle arkivverdige henvendelser oversendes til Ansattportal - intern informasjonsformidling. Nannestad kommune har en egen ansattportal-løsning. Alle ansatte i Nannestad kommune skal ha egen tilgang til ansattportalen. Via ansattportalen formidles informasjon beregnet for kommunes ansatte. Ansattportalen inneholder også et kvalitetssystem. Her publiseres prosedyrer for hvordan arbeidsoppgaver skal utføres. Via kvalitetssystemet kan medarbeidere bl.a. melde avvik ved brudd på prosedyrene, avvikene behandles i neste omgang av ansvarlig leder / rådmann. Kvalitetssystemet er i tillegg å anse som et oppslagsverk. En finner her oppslag til lover, forskrifter, reglement, fullmakter, rapporter og annen dokumentasjon som er nyttige verktøy for saksbehandlerne i det daglige arbeid.

6 Ledige stillinger som skal utlyses internt, publiseres på ansattportalen. I den interne informasjonsformidlingen benyttes også e-post. E-post og Lync (intern chat-kanal) er kommunens løsninger for direktekommunikasjon mellom ansatte i den interne informasjonsflyten. Ansatte bør imidlertid være varsomme med formidling av sensitiv informasjon via slike åpne kanaler. Det et selvstendig ansvar å påse at også intern kommunikasjon i mange tilfeller er gjenstand for forsvarlig oppbevaring i kommunens fagsystem for dette. Sosiale medier og krisekommunikasjon Sosiale medier er et samlebegrep for en rekke ulike digitale tjenester, kanaler og nettsteder, som har hver sin egenart og tjener ulike formål. Sosiale medier har blitt en etablert kommunikasjonskanal for publikum og blant mange offentlige virksomheter. Det betyr at sosiale medier kan være et egnet verktøy for noen budskap, som fortløpende varslinger om hendelses- og risikoforløp som man må spre raskt. Sosiale medier bør være en integrert del av krisekommunikasjon, og derfor omtales i samme strategi som resten av krisekommunikasjonen. For at sosiale medier skal fungere godt som en varslingskanal ved kriser, bør kommunene informere innbyggerne om at sosiale medier vil brukes på denne måten. Det er også en forutsetning at kommunene når flest mulig innbyggere med denne informasjonen.

09/1338-8 060 INFORMASJONSSTRATEGI. Hemne kommunestyre, 10.mai 2011. Revidert pr. 06.09.2012.

09/1338-8 060 INFORMASJONSSTRATEGI. Hemne kommunestyre, 10.mai 2011. Revidert pr. 06.09.2012. 09/1338-8 060 INFORMASJONSSTRATEGI Hemne kommunestyre, 10.mai 2011. Revidert pr. 06.09.2012. - 1 - Innledning. Hemne kommunes informasjonsstrategi er basert på åpenhet overfor publikum og media. Åpenhet

Detaljer

Hattfjelldal Kommune. Informasjonsplan

Hattfjelldal Kommune. Informasjonsplan Hattfjelldal Kommune Informasjonsplan Visjon/ mål Arealplan Retningslinjer Økonomiplan Temaplan Budsjett Regnskap Årsmelding Dato: 25.06.2014 Telefon: 75 18 48 00 WWW.hattfjelldal-kommune.no e-post: post@hattfjelldal-kommune.no

Detaljer

Fet kommune sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Kommunikasjonsplan - fra informasjon til kommunikasjon Vedtatt av Fet formannskap - 29.04.

Fet kommune sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Kommunikasjonsplan - fra informasjon til kommunikasjon Vedtatt av Fet formannskap - 29.04. Fet kommune sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Kommunikasjonsplan - fra informasjon til kommunikasjon Vedtatt av Fet formannskap - 29.04.13 Fet kommune side 1 Strategisk kommunikasjonsplan I mai

Detaljer

Sel kommune. Informasjonsplan 2010-2012

Sel kommune. Informasjonsplan 2010-2012 Sel kommune Informasjonsplan 2010-2012 Planen er vedtatt i Sel kommunestyre 01.02.2010 Innholdsfortegnelse 1. Innledning Side 3 1.1 Informasjonsplan i kommunen - hvordan og hvorfor? Side 3 1.2 Hva er informasjon

Detaljer

Informasjonsstrategi for Unjárgga gielda/nesseby kommune 2006-2008

Informasjonsstrategi for Unjárgga gielda/nesseby kommune 2006-2008 Informasjonsstrategi for Unjárgga gielda/nesseby kommune 2006-2008 Informasjon er et viktig redskap for forståelse mellom mennesker. Med en åpen dialog unngår man misforståelser som skaper ubehageligheter

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi 2011 2013. Vedtatt av fylkestinget 17. februar 2011

Kommunikasjonsstrategi 2011 2013. Vedtatt av fylkestinget 17. februar 2011 Kommunikasjonsstrategi 2011 2013 Vedtatt av fylkestinget 17. februar 2011 side 2 1. Innledning Dette er overordnet kommunikasjonsstrategi for Akershus fylkeskommune for perioden 2011-2013. Kommunikasjonsstrategien

Detaljer

Plan for strategisk kommunikasjon for Nordre Land kommune 2013 2017

Plan for strategisk kommunikasjon for Nordre Land kommune 2013 2017 Plan for strategisk kommunikasjon for Nordre Land kommune 2013 2017 «Strategisk kommunikasjon vil si at kommunen i alle faglige, politiske, økonomiske og praktiske valg også tar hensyn til at beslutninger

Detaljer

Kommunikasjon i Gran kommune

Kommunikasjon i Gran kommune Kommunikasjon i Gran kommune 1. FORORD Gran kommune har arbeidet systematisk med informasjon og kommunikasjon de siste ti årene. I 2003 åpnet kommunetorget, og et par år etter startet arbeidet med å utvikle

Detaljer

Innledning. Audun Fiskvik Rådmann

Innledning. Audun Fiskvik Rådmann Ski kommunes kommunikasjonsstrategi 2015-2018 Innledning Kommunikasjonsstrategien er et viktig styringsdokument for Ski kommune. Innholdet i strategien skal gjenspeiles og preges i overordnede planarbeider,

Detaljer

STRATEGISK INFORMASJONSPLAN

STRATEGISK INFORMASJONSPLAN STRATEGISK INFORMASJONSPLAN 2007 2010 1 Innhold: 1. Mål for Informasjon i Rana kommune Side 3. 2. Strategiske utfordringer Side 4. 2.1. Krav om brukerdialog 2.2. Krav om tilgjengelighet og kommunikasjon.

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategi Kommunikasjonsstrategi for perioden 2012-2015 - MULIGHETENES KOMMUNE - - 0 - Innledning Asker kommunes kommunikasjonsstrategi er et fireårig styringsdokument som gir føringer for arbeidet med kommunens

Detaljer

Informasjons- og kommunikasjonsstrategi for Sørum kommune 2010-2013

Informasjons- og kommunikasjonsstrategi for Sørum kommune 2010-2013 Informasjons- og kommunikasjonsstrategi for Sørum kommune 2010-2013 Vedtatt av Sørum kommunestyre XX.XX.XX Vedtaks- og endringsprotokoll Behandlet/endret av Dato/sak nr. Lederforum 12.11.09 Ø/A 02.12.09

Detaljer

Informasjons- og kommunikasjonsstrategi for Sørum kommune 2010-2013

Informasjons- og kommunikasjonsstrategi for Sørum kommune 2010-2013 Informasjons- og kommunikasjonsstrategi for Sørum kommune 2010-2013 Vedtatt av Sørum kommunestyre XX.XX.XX Vedtaks- og endringsprotokoll Behandlet/endret av Dato/sak nr. Lederforum 12.11.09 Ø/A 02.12.09

Detaljer

2. Hva er formålet med vår tilstedeværelse i sosiale medier?

2. Hva er formålet med vår tilstedeværelse i sosiale medier? Ret ni ngsl i nj erf or Songdal en kommunes t i l st edevær el seisosi al emedi er Ver s j on 1 -j anuar2011 Retningslinjer for Songdalen kommunes tilstedeværelse i sosiale medier Sosiale medier er en

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi 2014-2017

Kommunikasjonsstrategi 2014-2017 Kommunikasjonsstrategi 2014-2017 Vedtatt av Skaun kommunestyre 06.02.14 Innhold INNLEDNING... 3 Kommunikasjon i kommunen hvordan og hvorfor?... 3 Hva er informasjon og kommunikasjon?... 3 Hva bygger vi

Detaljer

Dokumentfangst i praksis

Dokumentfangst i praksis Dokumentfangst i praksis Hvordan få kontroll på arkivverdig informasjon fra e-post, SMS, nettsider og sosiale medier? IKATs Kontaktseminar 22. 23. mai 2014 Noark 5 Første versjon ble publisert sommeren

Detaljer

Dokumenthåndtering Fredrikstad kommune

Dokumenthåndtering Fredrikstad kommune Dokumenthåndtering Fredrikstad kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 28. februar 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 Bakgrunn... 4 2.2

Detaljer

Retningslinjer for mediehåndtering

Retningslinjer for mediehåndtering Retningslinjer for mediehåndtering Vedtak i administrasjonsutvalget 11. mars 2014 Innhold 1. Innledning... 3 2. Roller og ansvar... 4 3. Håndtering av pressehenvendelser på vegne av Rogaland fylkeskommune...

Detaljer

Internkontroll og regeletterlevelse

Internkontroll og regeletterlevelse FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Internkontroll og regeletterlevelse Råde kommune 22.11.10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...5 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6 4

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune. Service overfor innbyggerne i Tønsberg kommune

Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune. Service overfor innbyggerne i Tønsberg kommune Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune Service overfor innbyggerne i Tønsberg kommune Audit & Advisory Mars 2012 Innhold Sammendrag... 3 1. Innledning... 5 1.1 Formål og problemstillinger... 5 1.2 Leserveiledning...

Detaljer

Strategisk kommunikasjonsplan 2014-2017 Vedtatt av formannsskapet, saksnr. 2014/12191

Strategisk kommunikasjonsplan 2014-2017 Vedtatt av formannsskapet, saksnr. 2014/12191 - 1 - Strategisk kommunikasjonsplan 2014-2017 Vedtatt av formannsskapet, saksnr. 2014/12191 Avdeling for kommunikasjon og service 2014 Samtlige bilder av Fredrikstad kommune, med unntak av side 7, hvor

Detaljer

Dokumenthåndtering Sarpsborg kommune

Dokumenthåndtering Sarpsborg kommune Dokumenthåndtering Sarpsborg kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 4. september 2012 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 Bakgrunn... 4 2.2 Problemstilling

Detaljer

Saksframlegg. Administrasjonsutvalget. Varslingsplakaten med tilhørende skjemaer som Porsgrunn kommunes rutine for varsling godkjennes.

Saksframlegg. Administrasjonsutvalget. Varslingsplakaten med tilhørende skjemaer som Porsgrunn kommunes rutine for varsling godkjennes. 1 Saksframlegg Planlagt for fremleggelse i: Arkiv: 449 08/4066-1 Arbeidsmiljøutvalget Administrasjonsutvalget Saksbehandler: Roy Martinsen RUTINER FOR INTERN VARSLING Forslag til vedtak: Varslingsplakaten

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune Rettssikkerhet, likebehandling og forvaltning

Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune Rettssikkerhet, likebehandling og forvaltning Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune Rettssikkerhet, likebehandling og forvaltning Audit & Advisory Oktober 2011 Sammendrag Deloitte har gjennomført en forvaltningsrevisjon i Tønsberg kommune. Forvaltningsrevisjonen

Detaljer

Saksbehandling og dokumenthåndtering

Saksbehandling og dokumenthåndtering FORVALTNINGSREVISJON Saksbehandling og dokumenthåndtering Sør-Trøndelag fylkeskommune Mai 2012 Saksbehandling og dokumenthåndtering 1 Saksbehandling og dokumenthåndtering 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen

Detaljer

ÅRSPLAN 2012 KONTROLLUTVALGET I GRUE KOMMUNE. Revidert 23.8.12

ÅRSPLAN 2012 KONTROLLUTVALGET I GRUE KOMMUNE. Revidert 23.8.12 KONTROLLUTVALGET I GRUE KOMMUNE ÅRSPLAN 2012 KONTROLLUTVALGET I GRUE KOMMUNE Revidert 23.8.12 Glåmdal sekretariat IKS Kontrollutvalgssekretariat for kommunene Eidskog, Grue, Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal,

Detaljer

Internkontroll, tjenesteutøving og samarbeid ved NAV-kontoret Fredrikstad kommune

Internkontroll, tjenesteutøving og samarbeid ved NAV-kontoret Fredrikstad kommune Unntatt off. jfr. koml. 78 nr. 7 Opph. av ØKUS 13.9 2011 Internkontroll, tjenesteutøving og samarbeid ved NAV-kontoret Fredrikstad kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 12. september 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I NANNESTAD KOMMUNE ÅRSPLAN 2015

KONTROLLUTVALGET I NANNESTAD KOMMUNE ÅRSPLAN 2015 KONTROLLUTVALGET I NANNESTAD KOMMUNE ÅRSPLAN 2015 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 2 KONTROLLUTVALGET I NANNESTAD... 3 3 MØTEPLAN... 4 4 KONTROLLUTVALGETS HOVEDFOKUS I 2015... 4 4.1 TILSYN MED FORVALTNINGEN...

Detaljer

VARSLING Hvordan utvikle gode rutiner for varsling i kommuner og fylkeskommuner

VARSLING Hvordan utvikle gode rutiner for varsling i kommuner og fylkeskommuner VARSLING Hvordan utvikle gode rutiner for varsling i kommuner og fylkeskommuner Forord KS har utarbeidet denne veilederen om varsling for kommuner og fylkeskommuner. Veilederen reiser viktige problemstillinger

Detaljer