Resultater omdømmeundersøkelse Sørum Kommune. Oktober 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Resultater omdømmeundersøkelse Sørum Kommune. Oktober 2012"

Transkript

1 Resultater omdømmeundersøkelse Sørum Kommune Oktober 2012

2 Agenda Formål og bakgrunn for undersøkelsen Oppsummering av viktigste funn Hovedtemaer i rapporten Hva er viktigst for de ulike interessegruppene? Hvilke kommunikasjonskanaler blir mest brukt og hva mener innbyggere og samarbeidspartnere om tilbudet i dag? Hva mener folk om visjonen og Sørum som den gode kommune? Situasjonsanalyse hva er kommunens største styrker og svakheter? Hvordan ser de ansatte på den interne kommunikasjonskulturen og hvilke kommunikasjonskanaler ønsker de å bruke?

3 FORMÅL Kartlegge oppfatningene omgivelsene har av kommunen og hvordan kommunikasjonen fungerer Resultatene fra undersøkelsen skal brukes som underlag til planer for hvordan Sørum kommune skal bli tydeligere og bedre i sin kommunikasjon

4 Hva dekker undersøkelsen? 250 telefonintervjuer med innbyggere 196 webintervjuer med ansatte, og 46 med samarbeidspartnere i næringsliv og frivillige organisasjoner Datainnsamlingen ble gjennomført av Norstat Norge AS i uke 37/

5 Oppsummering (1) Viktigst for alle interessegruppene er at de har tillit til kommunen. For innbyggere er det i tillegg viktig at det er høy kvalitet på tjenestene, for næringsliv og frivillige organisasjoner er det viktig med god dialog og et godt samarbeid, og for ansatte er det selvsagt også viktig med et godt arbeidsmiljø og dyktig ledelse. Mye av det som anses som viktigst er også det de ulike gruppene er mest tilfredse med, og det er et hyggelig utgangspunkt. Her er det altså ingenting som må fikses, og videre arbeid kan dreie seg om små jurteringer og hvordan tilfredsheten kan økes enda mer!

6 Oppsummering (2) De fleste har et positivt inntrykk av kommunens visjon, i alle fall ikke negativt. men den oppleves også som ganske nøytral, og det blir nevnt at man ikke helt hva som ligger i begrepet den gode kommune. Telefon, mail og nett er de viktigste og mest brukte kommunikasjonskanalene. Det er generelt ganske høy tilfredshet, men mange har ikke tatt i bruk alle mulighetene enda. Det er stor interesse for MER informasjon. Samarbeidspartnere ønsker også mer proaktivitet fra kommunen. Når det gjelder intern kommunikasjon, er det lederne som nok er best rustet i forhold til tilgang til informasjon, bevissthet og vurdering av ulike kommunikasjonstiltak. Kommunikasjonskanaler brukt i dag er i stor grad det man og ønsker å bruke fremover, og det uttrykkes ønske om å dele informasjon i enda mer strukturerte former (mail, intranett og flere allmøter, mindre muntlige beskjeder og kantineprat)

7 Viktigst for innbyggerne er at de kan stole på kommunen og at det er høy kvalitet på tjenestene INNBYGGERE 1. Til å stole på 2. God service 3. Kvalitet på tjenestene 4. Opptrer etisk 5. Ansvarlig ressursbruk 6. Dyktige medarbeidere 7. Dyktige ledere 8. God dialog 9. Effektive tjenester 10. Åpenhet om virksomheten 11. Evne til å fornye seg 12. Godt arbeidsmiljø INNBYGGERE år 1. Til å stole på 2. God service 3. Opptrer etisk 4. God dialog 5. Ansvarlig ressursbruk 6. Dyktige medarbeidere 7. Effektive tjenester 8. Kvalitet på tjenestene 9. Dyktige ledere 10. Evne til å fornye seg 11. Åpenhet om virksomheten 12. Godt arbeidsmiljø Områder rangert på uttalt viktighet innenfor hver gruppe.

8 For næringsliv og frivillige er det viktig med et effektivt og godt samarbeid med ansatte i kommunen INNBYGGERE NÆRINGSLIV/FRIVILLIGE 1. Til å stole på 1. Til å stole på 2. God service 2. Effektive tjenester 3. Kvalitet på tjenestene 3. God dialog 4. Opptrer etisk 4. Dyktige medarbeidere 5. Ansvarlig ressursbruk 5. God service 6. Dyktige medarbeidere 6. Kvalitet på tjenestene 7. Dyktige ledere 7. Opptrer etisk 8. God dialog 8. Ansvarlig ressursbruk 9. Effektive tjenester 9. Dyktige ledere 10. Åpenhet om virksomheten 10. Evne til å fornye seg 11. Evne til å fornye seg 11. Åpenhet om virksomheten 12. Godt arbeidsmiljø 12. Godt arbeidsmiljø Områder rangert på uttalt viktighet innenfor hver gruppe.

9 For de ansatte er det også viktig med tillit og at man er en del av et godt arbeidsmiljø INNBYGGERE NÆRINGSLIV/FRIVILLIGE ANSATTE 1. Til å stole på 1. Til å stole på 1. Til å stole på 2. God service 2. Effektive tjenester 2. Kvalitet på tjenestene 3. Kvalitet på tjenestene 3. God dialog 3. Opptrer etisk 4. Opptrer etisk 4. Dyktige medarbeidere 4. Dyktige ledere 5. Ansvarlig ressursbruk 5. God service 5. Dyktige medarbeidere 6. Dyktige medarbeidere 6. Kvalitet på tjenestene 6. God service 7. Dyktige ledere 7. Opptrer etisk 7. Godt arbeidsmiljø 8. God dialog 8. Ansvarlig ressursbruk 8. Effektive tjenester 9. Effektive tjenester 9. Dyktige ledere 9. Ansvarlig ressursbruk 10. Åpenhet om virksomheten 10. Evne til å fornye seg 10. God dialog 11. Evne til å fornye seg 11. Åpenhet om virksomheten 11. Åpenhet om virksomheten 12. Godt arbeidsmiljø 12. Godt arbeidsmiljø 12. Evne til å fornye seg Områder rangert på uttalt viktighet innenfor hver gruppe.

10 Bruk og tilfredshet med ulike kommunikasjonskanaler Inntrykk av informasjon fra kommunen, og hva man ønsker mer eller mindre av

11 Telefon, mail og nett er de viktigste og mest brukte kommunikasjonskanalene INNBYGGERE NÆRINGSLIV/FRIVILLIGE 1. Telefon 1. E-post 2. Kommunens nettsider 2. Kommunens nettsider 3. E-post 3. Telefon 4. Personlig møte 4. Personlig møte 5. Trykt informasjon 5. Grendemøter/ Dialogkonferanser 6. Grendemøter/ Dialogkonferanser 6. Trykt informasjon 7. Facebook / sosiale medier 7. Facebook / sosiale medier 8. SMS 8. SMS 9. Chat/e-dialog 9. Chat/e-dialog 31% har kontakt med kommunen en gang i måneden eller oftere 67% har kontakt med kommunen en gang i måneden eller oftere Områder rangert på hvilke kanaler man foretrekker

12 Det er generelt ganske høy tilfredshet, men mange har ikke tatt i bruk alle mulighetene enda INNBYGGERE Tilfredshetsskår Vet ikke-andeler 1. Telefon 3,6 18 % 2. Kommunens nettsider 3,9 19 % 3. E-post 3,7 35 % 4. Personlig møte 3,7 20 % 5. Trykt informasjon 3,5 22 % 6. Grendemøter/ Dialogkonferanser 7. Facebook / sosiale medier 8. SMS 9. Chat/e-dialog 3,3 3,2 3,3 3,1 49 % 68 % 71 % 75 % Mange har ingen formening - Finnes det en mulighet her for å få flere til ta i bruke andre kanaler? Områder rangert på hvilke kanaler man foretrekker Tilfredshetsskår er beregnet basert på de som har en formening om kanalen (dvs. ikke svart vet ikke )

13 Sosiale medier mer brukt blant yngre INNBYGGERE 18-35år 1. Telefon 2. Kommunens nettsider 3. E-post 4. Personlig møte 5. Facebook / sosiale medier 6. Trykt informasjon 7. Grendemøter/ Dialogkonferanser 8. SMS 9. Chat/e-dialog Tilfredshetsskår* 3,7 3,7 3,6 3,4 3,3 3,3 3,3 3,0 2,7 Vet ikke-andeler 21 % 7 % 21 % 21 % 35 % 41 % 52 % 69 % 62 % *NB! Lave baser Områder rangert på hvilke kanaler man foretrekker Tilfredshetsskår er beregnet basert på de som har en formening om kanalen (dvs. ikke svart vet ikke )

14 Telefon, mail og nett foretrekkes også av næringsdrivende og frivillige organisasjoner NÆRINGSLIV OG FRIVILLIGE Tilfredshetsskår Vet ikke-andeler 1. E-post 3,7 17 % 2. Kommunens nettsider 3,9 9 % 3. Telefon 3,7 4 % 4. Personlig møte 3,5 20 % 5. Grendemøter/ Dialogkonferanser 3,1 33 % 6. Trykt informasjon 3,5 41 % 7. Facebook / sosiale medier 8. SMS 9. Chat/e-dialog 3,4 3,3 3,2 80 % 83 % 89 % Selv de som er i hyppigere kontakt med kommunen, har liten kjennskap til disse kanalene Områder rangert på hvilke kanaler man foretrekker Tilfredshetsskår er beregnet basert på de som har en formening om kanalen (dvs. ikke svart vet ikke )

15 Det er stor interesse for MER informasjon fra kommunen INNBYGGERE Mer Som i dag Mindre Vet ikke Informasjon om tjenester 62 % 2 % 4 % Nyheter 61 % 3 % 4 % Politiske beslutninger / innsyn i lokaldemokrati 61 % 1 % 5 % Bakgrunnsinformasjon/dybde 49 % 2 % 8 % Multimedia 38 % 12 % 21 %

16 Unge vil ha mer nyheter og åpenhet rundt politiske beslutninger INNBYGGERE år Mer Som i dag Mindre Vet ikke Informasjon om tjenester 62 % 10 % 0 % Nyheter 76 % 3 % 3 % Politiske beslutninger / innsyn i lokaldemokrati 69 % 3 % 3 % Bakgrunnsinformasjon/dybde 62 % 7 % 7 % Multimedia 52 % 7 % 7 %

17 Det samme gjelder næringsliv og frivillige organisasjoner NÆRINGSLIV OG FRIVILLIGE Mer Som i dag Mindre Vet ikke Informasjon om tjenester 66 % 0 % 11 % Nyheter 60 % 0 % 7 % Politiske beslutninger / innsyn i lokaldemokrati 60 % 2 % 9 % Bakgrunnsinformasjon/dybde 55 % 0 % 17 % Multimedia 10 % 10 % 57 %

18 Næringsliv og frivillige ønsker mer proaktiv informasjon fra kommunen Inntrykk av informasjon fra kommunen Proaktiv Lett tilgjengelig Relevant Og innbyggerne vil ha tydeligere informasjon Involverende Åpen Tydelig Tilstrekkelig Innbyggere Samarbeidspartnere Prosentandel som svarer enig eller svært enig på påstandene

19 Hva mener folk om visjonen og Sørum som den gode kommune?

20 De fleste har et positivt inntrykk av kommunens visjon, i alle fall ikke negativt Sørums kommune visjon er den gode kommune. I hvor stor grad mener du denne visjonen passer Sørum kommune? Passer dårlig Verken eller Passer godt INNBYGGERE 10 % 42 % 48 % men den oppleves også som ganske nøytral INNBYGGERE 18-35år 14 % 45 % 41 % FRIVILLIGE/NÆRINGSLIV ANSATTE 22 % 10 % 50 % 44 % 26 % 44 % Når man kaller seg den gode kommunen, må man mene noe med det. Jeg visste ikke en gang at Sørum hadde et sånt kallenavn, og jeg har jobbet her i fem år. Ansatt

21 SITUASJONSANALYSE - Relative styrker og svakheter lupen settes på - Kartlegging av forbedringspunkter og underlag for å prioritere og iverksette tiltak

22 Situasjonsanalyse Se nærmere på engasjementet her og konsentrer innsatsen rundt det som kan bli muligheter FORBEDRINGSMU LIGHETER Høy viktighet, Lav tilfredshet STYRKER Høy viktighet, Høy tilfredshet Hold kvalitetsnivået, spill på sterke sider i kommunikasjonen Viktighet Nedprioriter områder som ikke oppfattes som viktige NEDPRIORITERES? OPPRETTHOLDES Oppretthold områder der det allerede her høy tilfredshet Ligger det potensielle muligheter her? Lav viktighet, Lav tilfredshet Lav viktighet, Høy tilfredshet Tilfredshet Områder blir plottet inn i kartet basert på snittverdier NB aksene er relative for å fremheve forskjellene

23 Det som er viktigst for innbyggerne er også vurdert som Sørums styrker INNBYGGERE FORBEDRINGSM ULIGHETER Til å stole på STYRKER Viktighet Bruker samfunnets ressurser ansvarlig Dyktige ledere Effektive tjenester Åpenhet om virksomheten God service Kvalitet på tjenestene Opptrer etisk Dyktige medarbeidere God dialog Største styrker: - Til å stole på - God service - Opptrer etisk - God kvalitet på tjenestene Muligheter: - Bruker samfunnets ressurser ansvarlig Kanskje dette kan utnyttes med mer åpenhet rundt virksomheten? Evne til å fornye seg Godt arbeidsmiljø NEDPRIORITERES? OPPRETTHOLDES Tilfredshet Områder blir plottet inn i kartet basert på snittverdier NB aksene er relative for å fremheve forskjellene

24 Viktighet og dyktighet - absolutte nivåer INNBYGGERE Viktighetsskår Tilfredshetsskår 1. Til å stole på 2. God service 3. Kvalitet på tjenestene 4. Opptrer etisk 5. Bruker samfunnets ressurser ansvarlig 6. Dyktige medarbeidere 7. Dyktige ledere 8. God dialog 9. Effektive tjenester 10. Åpenhet om virksomheten 11. Evne til å fornye seg 12. Godt arbeidsmiljø 4,8 4,7 4,7 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,5 4,5 4,3 3,5 3,5 3,4 3,6 3,3 3,5 3,3 3,4 3,3 3,4 3,3 3,6 Områder rangert på viktighet Tallene er gjennomsnittstall for de som har gjort seg opp en formening om området på en skala fra 1 til 5

25 God dialog er viktig for de yngre INNBYGGERE 18-35år Viktighet FORBEDRINGSM ULIGHETER Kvalitet på tjenestene Bruker samfunnets ressurser ansvarlig God service God dialog Dyktige ledere Effektive tjenester Evne til å fornye seg Til å stole på Dyktige medarbeidere Åpenhet om virksomheten STYRKER Opptrer etisk Største styrker: - Til å stole på - Opptrer etisk Muligheter: - God dialog - God service og kvalitet - Bruker samfunnets ressurser ansvarlig Dialog er viktig for de yngre, og det er høye forventninger i forhold til hvordan man blir møtt og kvalitet på tjenestene Evne til å fornye seg er viktigere for de yngre, og er et område de ansatte er fornøyde med. Er dette være en mulighet man kan ta? Godt arbeidsmiljø NEDPRIORITERES? OPPRETTHOLDES Tilfredshet Områder blir plottet inn i kartet basert på snittverdier NB aksene er relative for å fremheve forskjellene

26 Viktighet og dyktighet - absolutte nivåer INNBYGGERE år Viktighetsskår Tilfredshetsskår 1. Til å stole på 2. Opptrer etisk 3. God service 4. Bruker samfunnets ressurser ansvarlig 5. God dialog 6. Kvalitet på tjenestene 7. Effektive tjenester 8. Dyktige medarbeidere 9. Dyktige ledere 10. Evne til å fornye seg 11. Åpenhet om virksomheten 12. Godt arbeidsmiljø 4,8 4,8 4,8 4,7 4,7 4,6 4,6 4,6 4,6 4,5 4,4 4,2 3,6 3,5 3,7 3,5 3,4 3,6 3,5 3,3 3,5 3,5 3,6 3,4 Områder rangert på viktighet Tallene er gjennomsnittstall for de som har gjort seg opp en formening om området på en skala fra 1 til 5

27 Næringsliv og frivillige har et tillitsforhold til de de møter i kommunen Næringsliv og frivillige Viktighet FORBEDRINGSM ULIGHETER Bruker samfunnets ressurser ansvarlig Dyktige ledere Effektive tjenester God service Til å stole på Kvalitet på tjenestene Evne til å fornye seg Åpenhet om virksomheten God dialog Dyktige medarbeidere STYRKER Opptrer etisk Største styrker: - Dyktige medarbeidere - God dialog - Til å stole på Sørum scorer høyt på det å opptre etisk, men andre områder anses som enda viktigere, kan dette trekkes frem enda mer i kommunikasjonen? Muligheter: - Effektive tjenester - Kvalitet på tjenestene - God service Godt arbeidsmiljø Ikke overraskende er dette områder næringsliv og frivillige av kommunen anser som aller viktigst hvordan kan tilfredsheten økes enda mer? Hva skal til for å få toppscore? NEDPRIORITERES? OPPRETTHOLDES Tilfredshet Områder blir plottet inn i kartet basert på snittverdier NB aksene er relative for å fremheve forskjellene

28 Viktighet og dyktighet - absolutte nivåer NÆRINGSLIV OG FRIVILLIGE Viktighetsskår Tilfredshetsskår 1. Til å stole på 2. Effektive tjenester 3. God dialog 4. Dyktige medarbeidere 5. God service 6. Kvalitet på tjenestene 7. Opptrer etisk 8. Bruker samfunnets ressurser ansvarlig 9. Dyktige ledere 10. Evne til å fornye seg 11. Åpenhet om virksomheten 12. Godt arbeidsmiljø 4,8 4,8 4,8 4,8 4,7 4,7 4,7 4,6 4,6 4,5 4,5 4,3 3,2 3,0 3,4 3,4 3,1 3,2 3,7 2,8 3,0 3,2 3,2 3,4 Områder rangert på viktighet Tallene er gjennomsnittstall for de som har gjort seg opp en formening om området på en skala fra 1 til 5

29 Ansatte har høye forventninger til god kvalitet og service ANSATTE FORBEDRINGSM ULIGHETER Dyktige ledere Kvalitet på tjenestene God service STYRKER Til å stole på Opptrer etisk Dyktige medarbeidere Største styrker: - Til å stole på - Opptrer etisk - Dyktige medarbeidere - Godt arbeidsmiljø Viktighet God dialog Effektive tjenester Bruker samfunnets ressurser ansvarlig Åpenhet om virksomheten Godt arbeidsmiljø Evne til å fornye seg Mye av det som er viktigst for de ansatte er også det de er mest tilfredse med! Muligheter: - Kvalitet på tjenestene - Dyktige ledere - God service Er det rom for forbedringer her? Ansatte gir kommunen høy score på evne til å fornye seg, men gir ikke gjenklang blant innbyggere og samarbeidspartnere hvordan kan dette utnyttes og kommuniseres bedre? NEDPRIORITERES? OPPRETTHOLDES Tilfredshet Områder blir plottet inn i kartet basert på snittverdier NB aksene er relative for å fremheve forskjellene

30 Viktighet og dyktighet - absolutte nivåer ANSATTE Viktighetsskår Tilfredshetsskår 1. Til å stole på 2. Kvalitet på tjenestene 3. Opptrer etisk 4. Dyktige medarbeidere 5. Dyktige ledere 6. God service 7. Godt arbeidsmiljø 8. Effektive tjenester 9. Bruker samfunnets ressurser ansvarlig 10. God dialog 11. Åpenhet om virksomheten 12. Evne til å fornye seg 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,8 4,8 4,8 4,7 4,7 4,6 3,8 3,6 4,0 4,0 3,5 3,6 3,7 3,5 3,6 3,4 3,6 3,8 Områder rangert på viktighet Tallene er gjennomsnittstall for de som har gjort seg opp en formening om området på en skala fra 1 til 5

31 Vurdering av INTERN KOMMUNIKASJON blant ansatte i kommunen

32 Ledere sier seg i større grad enige på alle spørsmål om intern kommunikasjonskultur Vurdering av intern kommunikasjon (Prosentandel som svarer stor eller svært stor grad) Ansatt Leder 73 % 73 % 66 % 66 % 44 % 44 % 28 % 41 % 34 % 49 % Bevisst på hvordan fremstår på vegne av kommunen Vurderer ulike kommunikasjons tiltak God intern kommunikasjonskul tur Får den informasjonen du trenger Tilstrekkelig og god informasjon fra ledelsen Ansatte n=152 Ledere n=44

33 Mer fokus kommunikasjonsflyt og større åpenhet om kompetanse, ansvar og oppgaver. Jobbe videre med åpenhet. Videreutvikle det allerede gode og trygge arbeidsmiljøet, som preger organisasjonen. Vektlegge lojalitet, men også takhøyde Ledere må ha større fokus på å benytte de kanalene vi har, ansattportalen må benyttes aktivt. Ledere må gå foran som et godt eksempel Ansatte blir gjort kjent med hva slags kompetanse som ligger i kommunen og hvor de kan få tak i den. Hva mener du at Sørum kommune kan gjøre annerledes for å skape en bedre kommunikasjonskultur internt? Tettere og hyppigere kontakt. At informasjon kommer automatisk, spesielt politiske saker og vedtak som berører virksomheten. Flere virksomheter under samme tak. Mer kunnskap om hverandres arbeidsoppgaver og ansvarsområdet. Oppfordring til å samarbeid utover egen virksomhet Ta i bruk intranettets muligheter i større grad enn i dag. Etablere flere og tydeligere samhandlingsarenaer. Utvikle internt medium som fungerer som facebook eller twitter, der nyheter/ forslag legges ut. Et utvalg åpne svar. For alle svar, se excelarket.

34 Kommunikasjonskanaler brukt i dag er i stor grad det man og ønsker å bruke fremover Kanaler brukt i dag for mottak av informasjon Ønsket primærkanal for intern informasjon 93 % 98 % 1. E-post 1. E-post 86 % 98 % 2. Intranett 2. Intranett 87 % 84 % 76 % 96 % 68 % 52 % 3. Kolleger/kantineprat 3. Allmøter 63 % 75 % 4. Muntlige beskjeder 4. Trykt informasjon 32 % 48 % 5. Media 5. Muntlige beskjeder 27 % 39 % 6. Allmøter 6. Kolleger/kantineprat 26 % 41 % 7. Trykt informasjon 7. Facebook / sosiale medier 18 % 36 % 8. Facebook / sosiale medier 8. SMS 9 % 11 % 9. SMS 9. Media 7 % 9 % 10. Andre / ingen 10. Andre / ingen 30 % 43 % 22 % 18 % 18 % 25 % 11 % 2 % 9 % 7 % 7 % 7 % 7 % 9 % 1 % 0 % Ansatt Leder Ansatt Leder

35 Forenkle hjemmesiden, halvere antall sider/menypunkt. Unngå lage sider for temaer som sjelden vil oppdateres. Mer intuitiv layout. Satse videre på elektroniske løsninger, facebook, nyhetsbrev, diskusjonsforum på nett, etc. Bruke media og presentere virksomheter og deres tjeneste. Gjerne flere grendemøter for innbyggerne. Sørg for at førstelinjetjenesten kan gi brukerne et svar på henvendelser slik at det faktisk kan utføres et stykke arbeid som resultat av henvendelsen Hva mener du at Sørum kommune kan gjøre annerledes for å skape en bedre kommunikasjonskultur mot innbyggere, frivillige og næringsliv? Fortsette å informere innbyggere, frivillige og næringsliv om hjemmesiden, og at de kan finne mye informasjon og selvbetjeningstjenester der Det må opprettes et forum for kommunikasjon, som trolig må være mer oppsøkende enn en nettside. Jeg mottok selv sms varsling vedr høydebassenget og arbeid på kommunens veger. Det likte jeg godt! Sørum avisen er også en god informasjonskanal Være mer imøtekommende mot frivillige, ha en infoside på Internett som gjør det enklere for denne gruppen og finne kontaktpersoner i kommunen Et utvalg åpne svar. For alle svar, se excelarket.

36 Noen konklusjoner til slutt TOTALT Hyggelig utgangspunkt, men noen forbedringsmuligheter til å styrke oppfatningene av kommunen INTERNT Styrke den interne kommunikasjonskulturen i alle lag Øke bevisstheten rundt hvordan man fremstår på vegne av kommunen Tydeligere struktur rundt intern informasjonsdeling EKSTERNT Ønske om tydeligere og mer proaktiv informasjon

Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategi Kommunikasjonsstrategi for Meløy kommune 2013-2016 VEDTATT I KOMMUNESTYRET SAK 55/13-20. JUNI 2013 INNHOLD 1. Forord s. 2 2. Visjon og mål s. 3 3. Prinsipper for kommunikasjon s. 4 4. Ansvar og organisering

Detaljer

Sørum Kommune Merkevare- og kommunikasjonsstrategi. med tiltaksplan 2014

Sørum Kommune Merkevare- og kommunikasjonsstrategi. med tiltaksplan 2014 Sørum Kommune Merkevare- og kommunikasjonsstrategi med tiltaksplan 2014 Januar 2014 Avdeling for kommunikasjon- og IKT Side 2 av 12 INNLEDNING MERKEVARESTRATEGI FORMÅL VÅRT UTGANGSPUNKT I 2012 ØNSKET POSISJON

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi revidering våren 2015

Kommunikasjonsstrategi revidering våren 2015 Kommunikasjonsstrategi revidering våren 2015 «Kommuner og fylkeskommuner skal drive aktiv informasjon om sin virksomhet. Forholdene skal legges best mulig til rette for offentlig innsyn i den kommunale

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI. for KARMØY KOMMUNE 2008 2011

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI. for KARMØY KOMMUNE 2008 2011 KOMMUNIKASJONSSTRATEGI for KARMØY KOMMUNE 2008 2011 0. Bakgrunn og innledning Kommuneloven 4 fastslår at: "Kommuner og fylkeskommuner skal drive aktiv informasjon om sin virksomhet. Forholdene skal legges

Detaljer

Kommunikasjonspolitikk for Hamar kommune 2011 2014

Kommunikasjonspolitikk for Hamar kommune 2011 2014 Kommunikasjonspolitikk for Hamar kommune 2011 2014 Utarbeidet av Servicekontoret 2010/2011 Orienteringssak i formannskapet 30.03.2011 Innhold 1. Innledning...3 Målgrupper... 4 2. Mål for kommunikasjonspolitikken...5

Detaljer

Kommunikasjon i Gran kommune

Kommunikasjon i Gran kommune Kommunikasjon i Gran kommune 1. FORORD Gran kommune har arbeidet systematisk med informasjon og kommunikasjon de siste ti årene. I 2003 åpnet kommunetorget, og et par år etter startet arbeidet med å utvikle

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi 2015-2018. 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring

Kommunikasjonsstrategi 2015-2018. 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring Kommunikasjonsstrategi 2015-2018 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring 1. Innledning Hver eneste dag kommuniserer Rogaland fylkeskommune med virksomheter,

Detaljer

Merkevare- og kommunikasjonsstrategi

Merkevare- og kommunikasjonsstrategi Merkevare- og kommunikasjonsstrategi 2016-2019 Administrativt dokument Vedtatt i rådmannens ledergruppe 11.01.16 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Sørum kommune som identitet... 3 2.1 Innledning...

Detaljer

Innledning. Audun Fiskvik Rådmann

Innledning. Audun Fiskvik Rådmann Ski kommunes kommunikasjonsstrategi 2015-2018 Innledning Kommunikasjonsstrategien er et viktig styringsdokument for Ski kommune. Innholdet i strategien skal gjenspeiles og preges i overordnede planarbeider,

Detaljer

KOMMUNIKASJONS strategi Tynset kommune

KOMMUNIKASJONS strategi Tynset kommune i g e t a r t s S N JO S A K I N e U M M O K Tynset kommun VISJON: Tynset for alle VERDIER: TRYGGHET : OPTIMISME : PULS : INKLUDERING TRYGGHET Vi tilpasser kommunikasjon Vi viser forståelse for andres

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI Klæbu kommune PRINSIPPER OG STRATEGI FOR KOMMUNIKASJON I KLÆBU KOMMUNE Godkjent av rådmannen 25.05. 2010 2 Innhold Innhold... 3 Bakgrunn... 4 Dette dokumentet tar utgangspunkt i... 4 Mål for kommunikasjon...

Detaljer

Ski kommunes kommunikasjonsstrategi

Ski kommunes kommunikasjonsstrategi Ski kommunes kommunikasjonsstrategi 1. Kommunikasjonsutfordringer Å bruke kommunikasjon strategisk, betyr i Ski kommune (SK) at vi tar hensyn til at beslutninger og handlinger skal kommuniseres i alle

Detaljer

Fornøyd på første forsøk Kommunikasjonsdirektør Anne-Berit Herstad 10. september 2012. Lånekassen

Fornøyd på første forsøk Kommunikasjonsdirektør Anne-Berit Herstad 10. september 2012. Lånekassen Fornøyd på første forsøk Kommunikasjonsdirektør Anne-Berit Herstad 10. september 2012 Lånekassen Lånekassens formål er å bidra til like muligheter til utdanning uavhengig av geografiske forhold, alder,

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Kommunikasjonsstrategi

RISØR KOMMUNE. Kommunikasjonsstrategi RISØR KOMMUNE Kommunikasjonsstrategi Siste versjon: 26.04.2013 Innhold 1. Rammer for kommunens kommunikasjonsvirksomhet... 3 Overordnede styringsdokument og lovverk... 3 Hva omfatter kommunens kommunikasjonsvirksomhet?...

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI KOMMUNIKASJONSSTRATEGI 2017-2030 Innhold Innledning... 3 1.1 Visjon, verdier og satsingsområder... 3 1.2 Kommunikasjonsutfordringer... 3 Kommunikasjonsmål og strategier... 4 2.1 Prinsipper for kommunikasjon...

Detaljer

Lotteri- og stiftelsestilsynet. Brukerundersøkelse 2012 Oppsummeringsrapport. Lotteri- og stiftelsestilsynet

Lotteri- og stiftelsestilsynet. Brukerundersøkelse 2012 Oppsummeringsrapport. Lotteri- og stiftelsestilsynet Brukerundersøkelse 2012 Oppsummeringsrapport Bakgrunn og formål skal gi relevant informasjon og veiledning til aktører, publikum og myndigheter på lotteri- og pengespillområdet og på stiftelsesområdet.

Detaljer

Befolkningsundersøkelse 2013

Befolkningsundersøkelse 2013 Befolkningsundersøkelse 2013 Gjennomført for Skatteetaten Juni 2013 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført som en landsrepresentativ telefonundersøkelse med kvinner og menn 15 år og eldre. Personer

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI KOMMUNIKASJONSSTRATEGI 2015-2020 Innledning Hver eneste dag kommuniserer Haugesund kommune med virksomheter, grupper og enkeltpersoner. Kommunen er tilgjengelig både fysisk og i digitale medier, og dagsorden

Detaljer

Innledning. Kommunikasjonsstrategi 2015-18

Innledning. Kommunikasjonsstrategi 2015-18 Vedtatt i kommunestyret, 28. januar 2015 Innledning Kommunikasjonsstrategien skal brukes av alle som kommuniserer eller informerer på vegne av Tromsø kommune. For at Tromsø kommune skal lykkes med samfunnsoppdraget

Detaljer

Strategi for Sørholtet andelslag SA - Sørholtet barnehage, 2012-2016

Strategi for Sørholtet andelslag SA - Sørholtet barnehage, 2012-2016 Strategi for Sørholtet andelslag SA - Sørholtet barnehage, 2012-2016 Formål Sørholtet andelslag SA skal drive Sørholtet barnehage med et ideelt formål, og gi andelshaverne et kvalitetsmessig godt barnehagetilbud

Detaljer

Analyse av Tromsø kommunes omdømme Hovedfunn

Analyse av Tromsø kommunes omdømme Hovedfunn Analyse av Tromsø kommunes omdømme Hovedfunn Bakgrunnsinformasjon om undersøkelsen Datainnsamlingsmetode: Denne undersøkelsen er gjennomført av Apeland Informasjon og Reputation Institute på oppdrag fra

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker 03.02.2010 10/10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker 03.02.2010 10/10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201000255 : E: 031 M00 &32 : Jan Inge Abrahamsen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker 03.02.2010 10/10 BRUKERUNDERSØKELSE

Detaljer

Hattfjelldal Kommune. Informasjonsplan

Hattfjelldal Kommune. Informasjonsplan Hattfjelldal Kommune Informasjonsplan Visjon/ mål Arealplan Retningslinjer Økonomiplan Temaplan Budsjett Regnskap Årsmelding Dato: 25.06.2014 Telefon: 75 18 48 00 WWW.hattfjelldal-kommune.no e-post: post@hattfjelldal-kommune.no

Detaljer

Kommunikasjonsplan for kommunereformen i Ski kommune

Kommunikasjonsplan for kommunereformen i Ski kommune Kommunikasjonsplan for kommunereformen i Ski kommune 1. Innledning Regjeringen har startet opp et arbeid med en kommunereform. Reformens mål er større kommuner som får flere oppgaver og mer selvstyre.

Detaljer

Kommunikasjonshåndbok for Rakkestad kommune

Kommunikasjonshåndbok for Rakkestad kommune Kommunikasjonshåndbok for Rakkestad kommune Saksnr. 15/1441 Journalnr. 13558/15 Arkiv 140 Dato: 07.10.2015 Kommunikasjonsprinsipper Kommunikasjonsprinsippene er i stor grad basert på statlige kommunikasjonsprinsipper

Detaljer

Informasjons- og kommunikasjonsstrategi for Sørum kommune 2011-2014

Informasjons- og kommunikasjonsstrategi for Sørum kommune 2011-2014 Informasjons- og kommunikasjonsstrategi for Sørum kommune 2011-2014 Dialog og interaksjon Handlingsplan 2011 Vedtatt av økonomi- og administrasjonsutvalget Sørum kommune 08.12.10 Vedtaks- og endringsprotokoll

Detaljer

HiST i sosiale medier. Strategi og veiledning desember 2010

HiST i sosiale medier. Strategi og veiledning desember 2010 HiST i sosiale medier Strategi og veiledning desember 2010 Innhold Hva er sosiale medier og hvordan skal de gjøre HiST bedre? HiSTs forbedringsmuligheter i sosiale medier Sosiale medier for å nå HiSTs

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI FOR TOLGA KOMMUNE

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI FOR TOLGA KOMMUNE KOMMUNIKASJONSSTRATEGI FOR TOLGA KOMMUNE 2014-2018 Vedtatt i kommunestyret 30.10.2014 Innholdsfortegnelse: 1. Innledning s. 3 2. Tolga kommunes kommunikasjon skal være «Åpen», «aktiv» og «kompetent s.

Detaljer

Bedriftsundersøkelse 2013

Bedriftsundersøkelse 2013 Bedriftsundersøkelse 2013 Gjennomført for Skatteetaten Juni 2013 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført som en telefonundersøkelse med et tilfeldig utvalg av norske bedrifter (inkludert bedrifter

Detaljer

Kommunikasjonsmål: Strategier for å nå kommunikasjonsmålene:

Kommunikasjonsmål: Strategier for å nå kommunikasjonsmålene: Kommunikasjonsmål: Kommunikasjonsmålene er styrende for all ekstern og intern kommunikasjon ved HiST, både fra ledelsen, avdelingene, kommunikasjonsenheten og den enkelte medarbeider. Med utgangspunkt

Detaljer

Ipsos MMI Erik Griffin 2. november 2012

Ipsos MMI Erik Griffin 2. november 2012 Erik Griffin 2. november 202 Kartlegging av kjennskap til OECDs retningslinjer for ansvarlig næringsliv og til det norske OECD kontaktpunkt for ansvarlig næringsliv blant norske bedrifter med flernasjonal

Detaljer

Etiske retningslinjer. gjeldende for politikere og ansatte i. Skiptvet Kommune

Etiske retningslinjer. gjeldende for politikere og ansatte i. Skiptvet Kommune SKIPTVET KOMMUNE Klart vi kan! Kvalitet Engasjement - Samspill Etiske retningslinjer gjeldende for politikere og ansatte i Skiptvet Kommune Vedtatt av kommunestyret i sak 48 /2008 og revidert i K.sak 28/2011

Detaljer

Ipsos MMI Erik Griffin 1. november 2012

Ipsos MMI Erik Griffin 1. november 2012 Erik Griffin 1. november 20 Kartlegging av kjennskap til OECDs retningslinjer for ansvarlig næringsliv og det norske OECD kontaktpunkt blant tillitsvalgte i bedrifter med flernasjonal virksomhet 1. Om

Detaljer

Befolkningsundersøkelse 2014

Befolkningsundersøkelse 2014 Befolkningsundersøkelse 2014 Gjennomføring fra Skatteetaten Gjennomført av Opinion AS Juni 2014 Prosjektbeskrivelse Undersøkelsen er gjennomført som en landsrepresentativ telefonundersøkelse med kvinner

Detaljer

Velkommen til pressekonferanse: PUBLIKUMSUNDERSØKELSEN 2009

Velkommen til pressekonferanse: PUBLIKUMSUNDERSØKELSEN 2009 Velkommen til pressekonferanse: PUBLIKUMSUNDERSØKELSEN 2009 22. januar 2009 Metode og gjennomføring Helgeland politidistrikt Undersøkelsen er gjennomført av TNS Gallup på oppdrag fra Politidirektoratet

Detaljer

Informasjon og kommunikasjonsstrategi 7-10. Sør-Trøndelag fylkeskommune

Informasjon og kommunikasjonsstrategi 7-10. Sør-Trøndelag fylkeskommune Informasjon og kommunikasjonsstrategi 7-10 Sør-Trøndelag fylkeskommune Kommunikasjonsmål Sør-Trøndelag fylkeskommune har en god kultur for informasjonsdeling som gjør fylkeskommunens ambisjon, mål, vedtak

Detaljer

Kommunikasjonsplan for Norges Golfforbund

Kommunikasjonsplan for Norges Golfforbund Kommunikasjonsplan for Norges Golfforbund Utarbeidet mars 2010 Revidert mars 2012 Innhold Golfens kommunikasjonsutfordringer s 2 Prinsipper for kommunikasjon s 3 Målgrupper s 3 Budskap s 3 Kommunikasjonsmål

Detaljer

Molde kommune. Kommunikasjonsstrategi

Molde kommune. Kommunikasjonsstrategi Molde kommune Kommunikasjonsstrategi 2015 2022 1. Innledning Molde kommunes kommunikasjonsstrategi er basert på mest mulig åpenhet. Åpenhet er en forutsetning for et velfungerende demokrati, og en åpen

Detaljer

Bærum sykehus omdømme i etterkant av den såkalte Ventelistesaken - 2010. Utarbeidet av: Oddvar Solli

Bærum sykehus omdømme i etterkant av den såkalte Ventelistesaken - 2010. Utarbeidet av: Oddvar Solli Bærum sykehus omdømme i etterkant av den såkalte Ventelistesaken - 2010 Utarbeidet av: Oddvar Solli Agenda Bakgrunn Resultater - Kjennskap til Bærum sykehus - Vurderinger av Bærum sykehus Oppsummering

Detaljer

Maritimt Forum Torghattens satsning på sikkerhet gir miljømessige og økonomiske konsekvenser. Stein Andre Herigstad-Olsen Torghatten Trafikkselskap

Maritimt Forum Torghattens satsning på sikkerhet gir miljømessige og økonomiske konsekvenser. Stein Andre Herigstad-Olsen Torghatten Trafikkselskap Maritimt Forum Torghattens satsning på sikkerhet gir miljømessige og økonomiske konsekvenser Stein Andre Herigstad-Olsen Torghatten Trafikkselskap Innledning Samfunnsansvar Sikkerhet Økonomi Visjon: Torghatten

Detaljer

Ipsos MMI Erik Griffin 2. november 2012

Ipsos MMI Erik Griffin 2. november 2012 Erik Griffin 2. november 2012 Kartlegging av kjennskap til OECDs retningslinjer for ansvarlig næringsliv og det norske OECD kontaktpunkt blant fagforeninger og frivillige organisasjoner 1. Om undersøkelsen

Detaljer

Retningslinjer for Søgne kommunes tilstedeværelse i sosiale medier:

Retningslinjer for Søgne kommunes tilstedeværelse i sosiale medier: Retningslinjer for Søgne kommunes tilstedeværelse i sosiale medier: Sosiale medier er en arbeidsmåte og kommunikasjonsform. Nettsamfunn og nettaktiviteter basert på brukerskapt innhold, gjør det mulig

Detaljer

Bruk av sosiale medier i Agder og Telemark bispedømme

Bruk av sosiale medier i Agder og Telemark bispedømme Bruk av sosiale medier i Agder og Telemark bispedømme Bakgrunn Sosiale medier er blitt en stadig større del av vår hverdag. Vi møter dem både som privatpersoner og som virksomhet. Vi opplever i deler av

Detaljer

Etiske retningslinjer. gjeldende for. politikere, ansatte og oppdragstakere i Skiptvet Kommune

Etiske retningslinjer. gjeldende for. politikere, ansatte og oppdragstakere i Skiptvet Kommune SKIPTVET KOMMUNE Klart vi kan! Kvalitet Engasjement - Samspill Etiske retningslinjer gjeldende for politikere, ansatte og oppdragstakere i Skiptvet Kommune Vedtatt av kommunestyret i sak 48 /2008 og revidert

Detaljer

Tiltaksplan informasjon og kommunikasjon

Tiltaksplan informasjon og kommunikasjon Tiltaksplan informasjon og kommunikasjon 1.Hamar være en åpen og tilgjengelig kommune. 1: Ansatte skal gjøres kjent med de lover og forskrifter som regulerer åpenhet og innsyn i kommunens virksomhet. Alle

Detaljer

Utkast Kommunikasjonsstrategi Sykehusapotek Nord HF 2011-2014

Utkast Kommunikasjonsstrategi Sykehusapotek Nord HF 2011-2014 Utkast Kommunikasjonsstrategi Sykehusapotek Nord HF 2011-2014 1. Innledning En virksomhet påvirker og blir påvirket av sine omgivelser. Informasjon og kommunikasjon kan benyttes til å få et godt forhold

Detaljer

Kommunikasjonstrategi

Kommunikasjonstrategi Vedtatt sak 84/2014 Kommunikasjonstrategi Det frivillige Skyttervesen (DFS) Innledning Skytterstyret vedtok i sak 35/2014 en ny omdømme- og merkevarestrategi. Ut fra konklusjonene i omdømme- og merkevarestrategien,

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi Sykehusapotek Nord HF 2011-2014

Kommunikasjonsstrategi Sykehusapotek Nord HF 2011-2014 Kommunikasjonsstrategi Sykehusapotek Nord HF 2011-2014 1. Innledning En virksomhet påvirker og blir påvirket av sine omgivelser. Informasjon og kommunikasjon kan benyttes til å få et godt forhold mellom

Detaljer

KOMMUNIKASJONSPLAN TELEMARK FOTBALLKRETS 2013

KOMMUNIKASJONSPLAN TELEMARK FOTBALLKRETS 2013 KOMMUNIKASJONSPLAN TELEMARK FOTBALLKRETS 2013 Kommunikasjon (fra latin: communicare, «gjøre felles») har betydninger som «å melde, meddele, underrette om, stå i forbindelse med» og er en betegnelse på

Detaljer

KOMMUNIKASJONSPLAN

KOMMUNIKASJONSPLAN KOMMUNIKASJONSPLAN 08.02.16 INNLEDNING Kommunestyrene i Askim, Eidsberg, Hobøl, Marker og Spydeberg har vedtatt å sluttforhandle et grunnlag for mulig sammenslåing av kommuner i Indre Østfold til en kommune.

Detaljer

Omdømmeundersøkelse i Karmøy kommune

Omdømmeundersøkelse i Karmøy kommune Omdømmeundersøkelse i Karmøy kommune Karmøy kommune 39 000 innbyggere 2 243 årsverk (-08) Positive driftsresultat Omsetning 1.911,3 mill. kr. (-07) Befolkningsvekst Økning på 3 832 personer fra 1990 til

Detaljer

Rapport brukerundersøkelse for Fylkesmannen i Finnmark 2016

Rapport brukerundersøkelse for Fylkesmannen i Finnmark 2016 Rapport brukerundersøkelse for Fylkesmannen i Finnmark 2016 Om undersøkelsen Kommunal- og moderniseringsdepartementet har gitt fylkesmennene oppdrag om å gjennomføre brukerundersøkelser. Mellom 28. november

Detaljer

BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011

BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011 BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011 Innledning BIBSYS Kommunikasjonsstrategi gir de overordnede føringene for hvordan forvaltningsorganet skal utøve sin kommunikasjonsvirksomhet. Målgruppen for BIBSYS

Detaljer

Strategi- og tiltaksplan for internkommunikasjon (2015-2018)

Strategi- og tiltaksplan for internkommunikasjon (2015-2018) HØRINGSUTKAST Strategi- og tiltaksplan for internkommunikasjon (2015-2018) Innhold 1. Innledning..3 1.1 Formål... 3 1.2 Overordnede dokumenter... 3 1.3 Ansvar... 3 2. Visjon og mål... 4 2.1 Visjon... 4

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER

ETISKE RETNINGSLINJER ETISKE RETNINGSLINJER For medarbeidere og folkevalgte i Østre Toten kommune Ill: KS Kommunesektorens organisasjon Vedtatt i Kommunestyret i Østre Toten, 19. mai 2015. Revidert etter kommunestyrets behandling

Detaljer

Sosiale medier. Et verktøy for oppfølgning av frivillige?

Sosiale medier. Et verktøy for oppfølgning av frivillige? Sosiale medier. Et verktøy for oppfølgning av frivillige? Sosiale medier er en voksende kommunikasjonsform på internett hvor grunnlaget for kommunikasjon hviler på brukerne av de ulike nettsamfunnene.

Detaljer

KTI: Eidefoss 2010. M.h.t. kartlegging av de ulike selskapers omdømme så er blant annet følgende områder dekket av undersøkelsen:

KTI: Eidefoss 2010. M.h.t. kartlegging av de ulike selskapers omdømme så er blant annet følgende områder dekket av undersøkelsen: Norfakta Markedsanalyse presenterer i denne rapporten resultatene fra årets markedsundersøkelse vedrørende omdømme og kundetilfredshet, gjennomført på oppdrag fra Markedskraft/ Eidefoss. Bakgrunnen for

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk mot 2020

Arbeidsgiverpolitikk mot 2020 Arbeidsgiverpolitikk mot 2020 Vedtatt 12.12.2016. Saksnr.: 2016/809 - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Innholdsfortegnelse 1 Innledning...2 2 Overordnet mål...2 3 Formål...2 4 Verdigrunnlag...3

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi Bærum kommune

Kommunikasjonsstrategi Bærum kommune Kommunikasjonsstrategi Bærum kommune Vedtatt i Formannskapet 20. mai 2015 Bilde fra visjonsprosessen: Mitt Bærum ved Levre skole Innhold: 1. Innledning og kommunikasjonspyramiden 2. En visjon for bærumssamfunnet

Detaljer

Befolkningsundersøkelse 2015

Befolkningsundersøkelse 2015 Befolkningsundersøkelse 2015 Gjennomføring fra Skatteetaten Gjennomført av Opinion AS mai/juni 2015 Prosjektbeskrivelse Undersøkelsen er gjennomført som en landsrepresentativ telefonundersøkelse med kvinner

Detaljer

EKTE SKJØNNHET KOMMER INNENFRA

EKTE SKJØNNHET KOMMER INNENFRA EKTE SKJØNNHET KOMMER INNENFRA Interne kommunikasjonskanaler (overordnet) Allmøter Intranett Nyhetsbrev Mail www.sunnaas.no Facebook media Nærmeste leder alltid viktigst 8 av 10 ansatte vil ha informasjon

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

KTI: Haugaland Kraft 2013

KTI: Haugaland Kraft 2013 Norfakta Markedsanalyse presenterer i denne rapporten resultatene fra årets markedsundersøkelse vedrørende omdømme og kundetilfredshet, gjennomført på oppdrag fra Markedskraft. Bakgrunnen for undersøkelsen

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi for DIS-Norge

Kommunikasjonsstrategi for DIS-Norge Kommunikasjonsstrategi for DIS-Norge Innledning Det foreliggende dokument er styret i DIS-Norges forslag til DIS Norges kommunikasjonsstrategi for inneværende styreperiode. Dokumentet er av overordnet

Detaljer

Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd er Oppdal kommune sin visjon.

Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd er Oppdal kommune sin visjon. Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd er Oppdal kommune sin visjon. En attraktiv kommune som arbeidsgiver betyr at Oppdal kommune tar i bruk mulighetene, møter utfordringene og utnytter potensialet. Oppdal

Detaljer

Felles studieadministrativt tjenestesenter (FSAT)

Felles studieadministrativt tjenestesenter (FSAT) Felles studieadministrativt tjenestesenter (FSAT) Organisasjonsprosjekt for utvikling av tjenestesenteret Forslag til målbilde for FSAT Målbilde for FSAT Et målbilde kan forstås som beskrivelsen av en

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 12/2656-1 Arkiv: 420 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 12/2656-1 Arkiv: 420 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2656-1 Arkiv: 420 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Administrasjonens innstilling: 1. Hovedutvalg

Detaljer

Brukerundersøkelse. Det flerspråklige bibliotek -en oppsummering. Gjennomført oktober november 2015 av Sentio Research Norge

Brukerundersøkelse. Det flerspråklige bibliotek -en oppsummering. Gjennomført oktober november 2015 av Sentio Research Norge Brukerundersøkelse Det flerspråklige bibliotek -en oppsummering Gjennomført oktober november 2015 av Sentio Research Norge 1. Om undersøkelsen Bakgrunnen for undersøkelsen Sommeren 2015 lanserte kulturminister

Detaljer

Kommunikasjonsplan SSHF 2013-2014 00010702 I.7.INF-3

Kommunikasjonsplan SSHF 2013-2014 00010702 I.7.INF-3 Kommunikasjonsplan SSHF 2013-2014 00010702 I.7.INF-3 04.02.2013 Innledning Dette er en plan for kommunikasjonsarbeidet i Sørlandet sykehus HF i 2013 og 2014. Planen angir hovedmålene, hvilke overordnede

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

Brukerundersøkelse - skolefritidsordningen 2011. Sarpsborg kommune

Brukerundersøkelse - skolefritidsordningen 2011. Sarpsborg kommune Brukerundersøkelse - skolefritidsordningen 2011 Sarpsborg Innhold 1.0 Om undersøkelsene... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Forarbeider, metode og utvalg... 3 1.3 Målgruppe... 3 1.4 Datainnsamling og gjennomføring....

Detaljer

Informasjons- og kommunikasjonsstrategi Håndbok for ansatte

Informasjons- og kommunikasjonsstrategi Håndbok for ansatte Illustrasjon: Jorun Roaldseth Informasjons- og kommunikasjonsstrategi Håndbok for ansatte 1.0 Innledning Oppland fylkeskommune skal aktivt bruke informasjon og kommunikasjon som strategiske virkemidler

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi for Orkdal kommune

Kommunikasjonsstrategi for Orkdal kommune Kommunikasjonsstrategi for Orkdal kommune Innhold 1. Innledning 2 2. Visjoner og mål 3 3. Utgangspunkt 3 4. Målsetting for Orkdal kommunes kommunikasjonsstrategi 4 4.1 Hva skal kommuniseres - til hvem

Detaljer

LESERUNDERSØKELSE 2011 BERGENSEREN BERGEN KOMMUNE

LESERUNDERSØKELSE 2011 BERGENSEREN BERGEN KOMMUNE LESERUNDERSØKELSE 2011 BERGENSEREN BERGEN KOMMUNE PROSJEKTINFORMASJON Prosjektnavn: Oppdragsgiver: Ansvarlig konsulent: Leserundersøkelse 2011 - Bergenseren Bergen kommune, Byrådsavdelingen Martin Aabech

Detaljer

Kommunikasjonsplan for kommunereformen i Ski kommune

Kommunikasjonsplan for kommunereformen i Ski kommune Kommunikasjonsplan for kommunereformen i Ski kommune Dato: 19.2.2016 1. Innledning Regjeringen har startet opp et arbeid med en kommunereform. Reformens mål er større kommuner som får flere oppgaver og

Detaljer

INNLEDNING. Jaren, 4. august 2011. Arne Skogsbakken Rådmann

INNLEDNING. Jaren, 4. august 2011. Arne Skogsbakken Rådmann INNLEDNING Vi i Gran prosessen har hatt sitt utgangspunkt i behovet for å utarbeide en ny arbeidsgiverpolitikk i Gran kommune. Ambisjonene har imidlertid vært større enn bare å utvikle en arbeidsgiverpolitikk.

Detaljer

Kommunikasjonsplan for kommunereformen i Ski kommune

Kommunikasjonsplan for kommunereformen i Ski kommune Kommunikasjonsplan for kommunereformen i Ski kommune Dato: 10.2.2016 1. Innledning Regjeringen har startet opp et arbeid med en kommunereform. Reformens mål er større kommuner som får flere oppgaver og

Detaljer

OMDØMME; forventning og opplevelse

OMDØMME; forventning og opplevelse OMDØMME; forventning og opplevelse 24. Mars -09 Kjersti Morset Lillehammer kommune Hva er omdømme? Summen av oppfatningene som ulike grupper har til virksomheten. Omdømmet oppstår i skjæringspunktet mellom

Detaljer

Plan for kommunikasjonstiltak i prosessen mot Færder kommune

Plan for kommunikasjonstiltak i prosessen mot Færder kommune Plan for kommunikasjonstiltak i prosessen mot Færder kommune Mai 2016 Telefon: 33 40 20 00 (Nøtterøy) 33 06 78 00 (Tjøme) E-post: postmottak@notteroy.kommune.no post@tjome.kommune.no Innledning Tiltakene

Detaljer

Informasjon om kommunikasjonsarbeid i AMN HF

Informasjon om kommunikasjonsarbeid i AMN HF Informasjon om kommunikasjonsarbeid i AMN HF Styresak 02/13 Ambulanse Midt-Norge HF 24.01.2013 v/jannicke Husevåg, kommunikasjonssjef Kommunikasjonssjef Bakgrunn: Master i Informatikk, NTNU Videreutdanning

Detaljer

Informasjonsstrategi for Nannestad kommune. Behandlet i Forvaltnings- og økonomiutvalgets møte 04.06.14, sak 54/14

Informasjonsstrategi for Nannestad kommune. Behandlet i Forvaltnings- og økonomiutvalgets møte 04.06.14, sak 54/14 Informasjonsstrategi for Nannestad kommune Behandlet i Forvaltnings- og økonomiutvalgets møte 04.06.14, sak 54/14 Innledning. Nannestad kommunes informasjonsstrategi er basert på åpenhet overfor publikum

Detaljer

Informasjons- og kommunikasjonsstrategi

Informasjons- og kommunikasjonsstrategi 1 Til behandling Informasjons- og kommunikasjonsstrategi Innhold 1. Hvorfor en strategi? 2. Mål for informasjon og kommunikasjon. 3. Målgrupper. 4. Informasjons- og kommunikasjonsprinsipper. 5. Ansvarsfordeling

Detaljer

Mål og strategier. kommunikasjonsstrategi 2009 2012

Mål og strategier. kommunikasjonsstrategi 2009 2012 Mål og strategier kommunikasjonsstrategi 2009 2012 innledning Kommunikasjonsstrategien gir retningslinjer for hvordan DSB skal jobbe med kommunikasjon, og omfatter DSBs totale informasjons- og kommunikasjonsvirksomhet,

Detaljer

Etiske retningslinjer folkevalgte ETISKE RETNINGSLINJER. Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE

Etiske retningslinjer folkevalgte ETISKE RETNINGSLINJER. Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE RANDABERG KOMMUNE VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 18.11.2010 REVIDERT I KOMMUNESTYRET 31.03.2016 ETISKE RETNINGSLINJER Etiske retningslinjer folkevalgte Randaberg kommune Ordførarkjedet Foto: Ove Sveinung Tennfjord

Detaljer

Vann- og avløpstjenesten. Time Kommune 2011

Vann- og avløpstjenesten. Time Kommune 2011 Vann- og avløpstjenesten Time Kommune 2011 Om undersøkelsen Bakgrunn/hensikt Barometer Markedsanalyse AS har gjennomført en undersøkelse blant innbyggerne i Time Kommune. Hensikten er å få tilbakemeldinger

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategi Kommunikasjonsstrategi Versjon 1.0 Vedtatt i styret 15.11.2013 2 Bakgrunn Norsk Helsenett SF ble etablert som statsforetak i 2009, og har siden vokst kraftig. Selskapet har fått større ansvar og mange

Detaljer

Kommunale Kanaler. - En undersøkelse om kommuners bruk av digitale kanaler. www.areca.no 24.11.2010

Kommunale Kanaler. - En undersøkelse om kommuners bruk av digitale kanaler. www.areca.no 24.11.2010 Kommunale Kanaler - En undersøkelse om kommuners bruk av digitale kanaler 24.11.2010 www.areca.no Sammendrag Kommunale Kanaler 2010 Undersøkelsen Kommunale Kanaler er gjennomført i september/oktober 2010.

Detaljer

HR-strategi 2015 2017

HR-strategi 2015 2017 Planer og meldinger 2015/1 Statistisk sentralbyrå HR-strategi 2015 2017 1 Statistisk sentralbyrå (SSB) har hovedansvaret for å utarbeide og spre offisiell statistikk om det norske samfunnet, og kjerneoppgavene

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Administrasjonsutvalget 16.12.15 AMU 10.02.16. Forslag til vedtak: Saken tas til orientering.

SAKSFRAMLEGG. Administrasjonsutvalget 16.12.15 AMU 10.02.16. Forslag til vedtak: Saken tas til orientering. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marit Melhus Wik Arkiv: 431 &32 Arkivsaksnr.: 12/363 Sign: Dato: 04.12.15 Utvalg: Administrasjonsutvalget 16.12.15 AMU 10.02.16 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN Forslag til vedtak:

Detaljer

Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte

Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte Retningslinjene er et supplement til lover, forskrifter og reglement som gjelder for kommunens virksomhet. Vedtatt av kommunestyret i sak 9/13-28.02. 2013

Detaljer

Fellesskap, kultur og konkurransekraft

Fellesskap, kultur og konkurransekraft Fellesskap, kultur og konkurransekraft ENGASJERT VI SKAL: tenke offensivt; se muligheter og ikke begrensninger utfordre hverandre og samarbeide med hverandre ta initiativ til forbedringer og nye kundemuligheter

Detaljer

Lederavtale. inngått mellom: (navn) (navn) Dato. Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås.

Lederavtale. inngått mellom: (navn) (navn) Dato. Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås. Lederavtale inngått mellom: (navn) (navn) Dato Enhetsleder (enhetsnavn) Overordnet leder Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås. LEDERE SOM LYKKES HAR EVNE TIL: å

Detaljer

Etiske retningslinjer for Herøy kommune. -Å pen og redelig-

Etiske retningslinjer for Herøy kommune. -Å pen og redelig- Etiske retningslinjer for Herøy kommune. -Å pen og redelig- Innhold 1. Generelt... 2 1.1. Ansvar... 2 1.2. Hensynet til innbyggerne... 2 1.3. Hensynet til kommunens omdømme... 2 1.4. Hensynet til kolleger

Detaljer

Vi involverer borgerne dine!

Vi involverer borgerne dine! Vi involverer borgerne dine! Appyard AS er et selskap lokalisert på Technopolis IT Fornebu (tidligere IT Fornebu). Appyard ble etablert i 2014 og har 3 ansatte. Appyard tilbyr innovative mobilapplikasjoner

Detaljer

Hvit jul En kampanje fra Juba, Juvente og IOGT. Hvit jul. Rapport 2013

Hvit jul En kampanje fra Juba, Juvente og IOGT. Hvit jul. Rapport 2013 Hvit jul Rapport 2013 1. Innledning Hvit jul er en kampanje som er vel etablert i Norge. Dette er nå sjette året på rad vi arrangerte Hvit jul. Voksne skriver under på Hvit jul-kontrakten og gir dermed

Detaljer

Leserundersøkelse. NTF-forbundsstyret, 12. januar 2017 Tore Ryssdalsnes

Leserundersøkelse. NTF-forbundsstyret, 12. januar 2017 Tore Ryssdalsnes Leserundersøkelse NTF-forbundsstyret, 12. januar 2017 Tore Ryssdalsnes Om undersøkelsen Gjennomført via e-post. 1145 svar av 12899 kontaktede yrkesaktive medlemmer, ca 8,9 prosent deltakelse. Stort antall

Detaljer

Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS

Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Oppdragsgiver: Hovedtema: KTI Hytterenovasjon 2011 Trondheim 23. september 2011 Innhold FORORD... 4 OPPSUMMERING... 5 OM RAPPORTEN... 7 1. KUNDETILFREDSHET EN FORKLARING...

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2014-2029

Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Stavanger kommune Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt førstevalg. Den digitale dialogen skal legge vekt på åpenhet og tilgjengelighet.

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategi Kommunikasjonsstrategi for Østre Toten kommune Første utgave: 30.10.13 Sist revidert: 30.10.13 Utarbeidet av: Informasjonsavdelingen Vedtatt i kommunestyret: 14.11.13 2 Innledning...3 Mål og prinsipper...4

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi for Norges musikkhøgskole 2011-2013

Kommunikasjonsstrategi for Norges musikkhøgskole 2011-2013 Kommunikasjonsstrategi for Norges musikkhøgskole 2011-2013 Kommunikasjon ved Norges musikkhøgskole Denne kommunikasjonsstrategien bygger på Internasjonalt toneangivende Norges musikkhøgskoles strategiske

Detaljer