Rekrutteringsstrategi - Fokusområder

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rekrutteringsstrategi - Fokusområder"

Transkript

1 Rekrutteringsstrategi - Fokusområder Profesjonalitet i rekrutteringsprosesser Stjørdal kommune skal gjennom gode og grundige ansettelsesprosesser rekruttere personell med riktig kompetanse til rett tid. Rekrutteringsprosessen skal gjennomføres med profesjonalitet som fører til et godt rekrutteringsomdømme Ungdoms utdannings- og yrkesvalg Stjørdal kommune skal gjennom aktiv og målrettet profilering rettet mot ungdom, sikre fremtidig rekruttering til kommunen Ledelse og lederutvikling Stjørdal kommune skal kjennetegnes ved godt lederskap, innovativt miljø og en arbeidsplass som gir medarbeiderne faglige utfordringer, gode kompetansemiljø og godt arbeidsmiljø Innovasjon, teknologi, arbeidskraftreserver og utenlandske arbeidsmarked Stjørdal kommune skal arbeide aktivt, målrettet og innovativt for å utnytte teknologi, arbeidskraftreserver og alternative arbeidsmarked som et ledd i å sikre tilstrekkelig tilgang på kompetanse og arbeidskraft i fremtiden Kompetanseforvaltning og karriereutvikling Stjørdal kommune skal kjennetegnes for god og utviklingsorientert personalpolitikk, hvor medarbeiderne opplever faglig utvikling og utfordring tilpasset den enkeltes potensial Profilering og omdømmebygging Gjennom aktiv og målrettet profilering skal Stjørdal kommune bli synlig for omgivelsene som en arbeidsplass som kjennetegnes for god tjenesteproduksjon, godt lederskap og en arena for medarbeiderutvikling som gir stolte medarbeidere

2 Profesjonalitet i rekrutteringsprosesser Gjennomføre profesjonelle ansettelsesprosesser Utnyttelse av kapasitet/kompetanse i det interne arbeidsmarkedet Målrettet publisering/ profilering av ledige stillinger Utvikle god rekrutteringskompetanse for ledere med rekrutteringsansvar, herunder videreutvikling av personalenhetens rolle i rekrutteringsarbeidet Innarbeide en kunnskapsbasert mal for ansettelsesprosesser, som sikrer rekrutteringsprosessen strategisk forankring Benytte ekstern rekrutteringsbistand ved behov Implementere profesjonelt elektronisk rekrutteringsverktøy Etablere god kommunikasjon innenfor enheten og på tvers av enheter for å avdekke behov for personellforskyvning/kompetanse- og kapasitetsutnyttelse Dyrke/tilstrebe heltidskultur Etablere en enhetlig profil på annonsering av ledige stillinger Publisere ledige stillinger på en målrettet og kostnadseffektiv måte, herunder aktiv bruk av sosiale media/rekrutteringsnettverk Benytte aktivt kandidatsøk og interne rekrutteringsagenter

3 Ledelse og lederutvikling Lederutviklingsprogrammet Utvikle lederavtaler Tydeliggjøring av rollene til rådmann, etatssjef, enhetsleder og koordinator Utarbeide et målrettet og konkret lederutviklingsprogram med stort fokus på ledelse Individuell veiledning fra ekstern veileder Utarbeide et skreddersydd program for koordinatorer Utarbeide en felles mal for lederavtaler Etablere et system som gjør lederavtalene til et dynamisk dokument Delegering av ansvar og oppgaver Tydeliggjøring av koordinatorrollen, sentrale føringer på hva som skal ligge i koordinatorrollen Styrke myndighet og ansvar til etatsledere ved lønnsfastsettelser

4 Kompetanseforvaltning og karriereutvikling Kompetanseutvikling Kompetanseutvikling skal være strategisk forankret i virksomhetens behov, nedfelt i strategisk kompetanseplan og delkompetanseplaner Tilføre personalressurs for strategisk samordning og administrativ tilrettelegging for kompetanseutvikling Tilrettelegge for kompetansetiltak med særskilt fokus på kompetansebehov sett i sammenheng med endrings- og utviklingsarbeid Etablere/utvikle samarbeid med eksterne ressurser i kompetanseutviklingsarbeidet Tilby et bredt spekter av lærings- og utviklingsarenaer, herunder å legge til rette for erfaringslæring gjennom kunnskapsdeling, prosjektdeltakelse, teamarbeid, hospitering, jobbrotasjon mv. Stjørdal kommune en lærende organisasjon

5 Ungdoms utdannings- og yrkesvalg Styrke målrettet innsats mot aktører som er sentrale i ungdoms utdannings- og yrkesvalg Styrke og formalisere samarbeid med sentrale aktører som har ungdoms utdannings- og yrkesvalg på agendaen Invitere masterstudenter innen relevante fagområder til å gjennomføre sin forskningsdel i Stjørdal kommune Styrke utnyttelse av traineeordninger, praksisplasser, lærlingeordning og sommerjobber som virkemiddel i fremtidig rekruttering Rekrutteringspatruljen Kurse et sett unge ansatte innenfor ulike yrker, som kan fungere som kommunens utsendinger på skolearenaer Styrke involvering av rådgivertjenesten Markedsføre kommunens yrkesmuligheter ovenfor rådgivningstjenesten Tettere samarbeid om karriereveiledning og synliggjøring av aktuelle utdanningsløp og yrkesmuligheter Ta i bruk teknologi som et supplement til tradisjonell rådgivning

6 Innovasjon, teknologi, arbeidskraftreserver og utenlandske arbeidsmarked Samfunnsansvar og utnyttelse av arbeidskraftreserver Målrettet arbeid med arbeidsnærvær Utnytte potensialet i det utenlandske arbeidsmarkedet Innovasjon/Teknologi Fokus på utnyttelse av arbeidskraftreserver, både virksomhetsinternt og i samfunnet Etablere samarbeid med aktuelle instanser med samfunnsansvarsfokus Videreutvikle interne personaltiltak som øker og forlenger ansattes arbeidsdeltakelse Videreutvikle «HMSteam / kvalitetsteam» God og inkluderende ledelse som ser, bruker, verdsetter og legger til rette for utvikling av den enkelte medarbeider Et helsefremmende fokus i utvikling av organisasjonen når det gjelder utvikling av systemer, kultur og holdninger, både blant ledelse og medarbeidere Kartlegge muligheter og utfordringer ved bruk av utenlandsk arbeidskraft Etablere samarbeid med en profesjonell aktør med god kompetanse på rekruttering av utenlandsk arbeidskraft Styrke arbeid med innovasjon og teknologi som middel for å øke brukertilfredshet, intern effektivitet og som virkemiddel for godt omdømme

7 Profilering og omdømmebygging Målrettet og styrket satsing på profilerings- og omdømmearbeid Styrke kommunikasjonsressursen og definere en kommunikasjonsansvarlig. Denne skal heve kommunens arbeid med kommunikasjon, profilering og omdømmearbeid til et strategisk nivå Anskaffe en komplett og innovativ messepakke som kan benyttes når de ansatte skal reklamere for kommunen ute på ulike rekrutteringsarenaer.

RESPEKT Søndre Land kommune - levende og landlig. Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE. Søndre Land kommune - Arbeidsgiverstrategi

RESPEKT Søndre Land kommune - levende og landlig. Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE. Søndre Land kommune - Arbeidsgiverstrategi RESPEKT TILLIT MOT Søndre Land kommune - levende og landlig Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE Innhold 2 Forord... 3 1. Visjon, verdier, etikk og mål... 4 1.1 Verdier 1.2 Etikk 1.3 Overordnede

Detaljer

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Asker kommune - Mer enn en jobb 1 - MULIGHETENES KOMMUNE - 2 INNHOLD 1. INNLEDNING 2 2. ASKER KOMMUNES VERDIGRUNNLAG 3 3. MÅLBILDET FOR ASKER KOMMUNES

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling Utfordringer og muligheter GJØVIK KOMMUNE Både folkevalgte og ansatte i Gjøvik kommune er del av et unikt oppdrag.

Detaljer

1. Fra Arbeidsgiverpolitikk til Vi i Sarpsborg

1. Fra Arbeidsgiverpolitikk til Vi i Sarpsborg Vedtatt av Bystyret 20.09.2012 Innhold 1. Fra Arbeidsgiverpolitikk til Vi i Sarpsborg 4 2. Roller og ansvar 4 3. Kommunens visjon 6 4. Våre verdier 6 5. Sarpsborg kommunes utfordringer 7 6. Hovedmål,

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020

BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Vedtatt i Kommunestyret 02.11.2011 BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Som en av Norges største kommuner, har Bærum høye forventninger til innsats. Vi vil ha folk med ambisjoner både på egne

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2. 2. Bakgrunn... 2. 3. HR strategiens satsingsområder... 3. 4. HR strategiens handlingsplan 2013-2017...

Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2. 2. Bakgrunn... 2. 3. HR strategiens satsingsområder... 3. 4. HR strategiens handlingsplan 2013-2017... Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn... 2 3. HR strategiens satsingsområder... 3 4. HR strategiens handlingsplan 2013-2017... 4 4.1 Satsingsområdenes målsetting 2013-2017... 4 4.2 Planen

Detaljer

KS Utdanningspolitiske plattform Kunnskap for kommende generasjoner

KS Utdanningspolitiske plattform Kunnskap for kommende generasjoner KS Utdanningspolitiske plattform Kunnskap for kommende generasjoner Plattformens innhold: Hvorfor en utdanningspolitisk plattform? KS utdanningspolitiske mål Innsatsområder og forventninger KS oppfølging

Detaljer

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Namdalseid kommune Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Vedtatt i kommunestyre 5.2.2015 1 Innholdsfortegnelse: 1. Mål for samfunnsutviklingen (fra Kommuneplanen 2001-2012)... 4 1.1. Hovedmål... 4 1.2. Delmål

Detaljer

MODIG ROMSLIG SUNN. Sandnes - i sentrum for framtiden. Arbeidsgiverstrategi

MODIG ROMSLIG SUNN. Sandnes - i sentrum for framtiden. Arbeidsgiverstrategi MODIG ROMSLIG SUNN Sandnes - i sentrum for framtiden Arbeidsgiverstrategi 2 Innhold 1. VISJON, VERDIER, MÅL OG ETIKK... 5 1.1 Verdier 1.2 Overordnede mål 1.3 Etikk 1.4 Varsling 2. PLATTFORM FOR GOD LEDELSE...

Detaljer

MODIG ROMSLIG SUNN. Sandnes - i sentrum for framtiden. Forslag til Arbeidsgiverstrategi

MODIG ROMSLIG SUNN. Sandnes - i sentrum for framtiden. Forslag til Arbeidsgiverstrategi MODIG ROMSLIG SUNN Sandnes - i sentrum for framtiden Forslag til Arbeidsgiverstrategi Behandling i administrasjonsutvalg 6. mars og bystyret 27. mars 2 Innhold 1. VISJON, VERDIER, MÅL OG ETIKK... 5 1.1

Detaljer

KOMPETANSESTYRING I NORDLAND FYLKESKOMMUNE

KOMPETANSESTYRING I NORDLAND FYLKESKOMMUNE Kompetansestyring i Nordland ID STB.HR.1.6.25 Versjon 1.00 Gyldig fra 09.07.2014 Forfatter Guri Nestvold Verifisert Vigleik Aas Godkjent Vigleik Aas Side 1 av12 KOMPETANSESTYRING I NORDLAND FYLKESKOMMUNE

Detaljer

Strategisk kompetanseutviklingsplan for Sørum kommune 2014-2017 med tiltaksplan 2014. Vedtatt i Arbeidsmiljøutvalget 12.02.2014

Strategisk kompetanseutviklingsplan for Sørum kommune 2014-2017 med tiltaksplan 2014. Vedtatt i Arbeidsmiljøutvalget 12.02.2014 Strategisk kompetanseutviklingsplan for Sørum kommune -2017 med tiltaksplan Vedtatt i Arbeidsmiljøutvalget 12.02. Behandlet av: Møtedato: Sak nr.: 1 Arbeidsmiljøutvalget 06.02.2013 3/13 2 Økonomi- og administrasjonsutvalget

Detaljer

Strategisk plan for kompetanseutvikling. Helse- og omsorgstjenesten. Asker kommune

Strategisk plan for kompetanseutvikling. Helse- og omsorgstjenesten. Asker kommune Strategisk plan for kompetanseutvikling Helse- og omsorgstjenesten Asker kommune Utarbeidet av Lene Hvistendahl Bergseth, Beate Einarsbøl, Toril Fjellseth, Ingunn Strand Johansen, Iren Westrum Lien, Elisabeth

Detaljer

Virksomhetsstrategi 2014-2018

Virksomhetsstrategi 2014-2018 Virksomhetsstrategi 2014-2018 Én kriminalomsorg Kriminalomsorgen består av omlag fem tusen tilsatte. Fem tusen individer med forskjellig utdanningsbakgrunn, fagfelt og arbeidssted. Felles for oss alle

Detaljer

ARBEIDSGIVERPOLITIKK STEINKJER KOMMUNE

ARBEIDSGIVERPOLITIKK STEINKJER KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK I STEINKJER KOMMUNE Vedtatt i administrasjonsutvalget og formannskapet 22.mai 2003 Arbeidsgiverpolitisk dokument 1 Innhold Innhold...2 Arbeidsgiverpolitikk i Steinkjer kommune...3...

Detaljer

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin Til styremøte, arbeidsdokument pr 14.06.2011 STRATEGISK PLAN 0. VERDIER Strategisk plan 2011-15 bygger på vår Kultur og merkeplattform som ble etablert høsten 2009. Vår virksomhetside og våre verdier er

Detaljer

STRATEGI FOR ØKT KVALITET I BARNEHAGE ØVRE EIKER KOMMUNE

STRATEGI FOR ØKT KVALITET I BARNEHAGE ØVRE EIKER KOMMUNE STRATEGI FOR ØKT KVALITET I BARNEHAGE ØVRE EIKER KOMMUNE KOMPETANSE FOR FRAMTIDA Barnehagene i Øvre Eiker 1 2 STRATEGI FOR ØKT KVALITET I BARNEHAGE Visjon og mål for barnehagene i Øvre Eiker: KOMPETANSE

Detaljer

Strategisk kompetanseplan for avdeling Helse og Omsorg, Eigersund kommune

Strategisk kompetanseplan for avdeling Helse og Omsorg, Eigersund kommune Strategisk kompetanseplan for avdeling Helse og Omsorg, Eigersund kommune Utarbeidet av Partsammensatt arbeidsgruppe Dato Godkjent av Administrasjonsutvalget i Eigersund kommune Dato Innholdsfortegnelse:

Detaljer

Kompetanse 2015-18. Rådmannens innstilling 26. februar 2015

Kompetanse 2015-18. Rådmannens innstilling 26. februar 2015 Kompetanse 2015-18 Rådmannens innstilling 26. februar 2015 Du kan ikke lære et menneske noe, du kan bare hjelpe det l å oppdage det i seg selv. Galileo Galilei (1564 1642) 1. Innledning... 2 2. Kompetanse...

Detaljer

Vedlegg 22. Personalplan

Vedlegg 22. Personalplan Vedlegg 22 Personalplan Forord Personalplanen for 2011 2013 er et strategisk dokument som gjennom klare prioriteringer skal bidra til at Vea - Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører (Vea)

Detaljer

HR strategi 2013 2016

HR strategi 2013 2016 HR strategi 2013 2016 Sykehuset i Vestfold 1 Innholdsfortegnelse: 1 Innledning 1.1 Strategiarbeid i sykehus 1.2 Hva er en HR - strategi og hva skal den løse 1.3 Spesialisthelsetjenestens utfordringer -

Detaljer

Strategiplan for rekruttering og kompetanse i pleie og omsorgstjenesten 2010-2030

Strategiplan for rekruttering og kompetanse i pleie og omsorgstjenesten 2010-2030 Strategiplan for rekruttering og kompetanse i pleie og omsorgstjenesten 2010-2030 Innledning Strategiplan for rekruttering og kompetanse i pleie og omsorgstjenesten 2010-2030 er en overordnet plan for

Detaljer

4. ARBEIDSGIVERSTRATEGI

4. ARBEIDSGIVERSTRATEGI 4. ARBEIDSGIVERSTRATEGI 4.1 Arbeidsgiverstrategi Kommuneplanens overordnede mål for organisasjonen Arendal kommune er effektive tjenester av høy kvalitet. Dette styrer også arbeidet med kommunens arbeidsgiverstrategi.

Detaljer

KOMPETANSE- KARTLEGGING

KOMPETANSE- KARTLEGGING KOMPETANSE- KARTLEGGING I VERRAN KOMMUNE Rapport og anbefaling fra arbeidsgruppe 1 Innhold: Side Innledning 3 Mandat 3 Kompetanse og ledelse 4 Kompetanseutvikling og kvalitetsutvikling to sider av samme

Detaljer

Helsefaglig strategi 2013 2016

Helsefaglig strategi 2013 2016 Helsefaglig strategi 2013 2016 2 Helsefaglig strategi 2013 2016 Innhold Innledning 5 Kompetanseutvikling 7 Kompetansekartlegging 7 Kompetanseplaner og kompetanseutviklingsprogram 7 Hospitering 7 Utvikle

Detaljer

KS -kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon. Strategisk kompetanseutvikling i kommunene

KS -kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon. Strategisk kompetanseutvikling i kommunene KS -kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon Strategisk kompetanseutvikling i kommunene Strategisk og systematisk kompetansestyring 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: KS - kommunesektorens

Detaljer

Strategisk plan 2014-2017

Strategisk plan 2014-2017 Strategisk plan 2014-2017 Visjon Høgskolen i Nesna skal være attraktiv, dynamisk og relevant for regionen. Virksomhetsidé Høgskolen i Nesna er en selvstendig høgskole som, alene og i samarbeid med andre

Detaljer

Personalpolitikk for Universitetet i Agder for perioden 2012-2015

Personalpolitikk for Universitetet i Agder for perioden 2012-2015 Personalpolitikk for Universitetet i Agder for perioden 2012-2015 Personalpolitikken skal være et redskap som fremmer best mulig forvaltning av den menneskelige ressurs Universitetet i Agder (UiA), rår

Detaljer

Organisasjonspolitikk. - kultur for ledelse og medarbeiderskap. www.oppland.no/ansatte

Organisasjonspolitikk. - kultur for ledelse og medarbeiderskap. www.oppland.no/ansatte Organisasjonspolitikk - kultur for ledelse og medarbeiderskap www.oppland.no/ansatte Foto: Forside: Lom & Skjåk Adventure AS SIde 3: Lom & Skjåk Adventure AS Side 4: Clipart Gallery SIde 5: Opplandstrafikk,

Detaljer

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune 2012 Utarbeidet av Tove-Merethe Birkelund Dato Godkjent av Dato 2 Forord Notodden kommune hadde et nærvær på 88,9 % i 2009, det vil si en fraværsprosent på

Detaljer