HTV/VO samling Helse Vest. HR sjef Berit Berntsen SAV

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HTV/VO samling Helse Vest. HR sjef Berit Berntsen SAV"

Transkript

1 HTV/VO samling Helse Vest HR sjef Berit Berntsen SAV

2 Hver dag i Helse Vest behandler over 1500 ordrelinjer leverer over 3300 pakninger legemidler gjennomfører over 800 ekspedisjoner av resepter produserer vel 120 enheter cytostatika yter rådgivning fra mer enn 25 farmasøyter ute på sykehusenes avdelinger og i kommunene knyttet til legemiddelområdet Arbeidet utføres av de over 200 ansatte i Sjukehusapoteka Vest HF

3 Organisasjonen og våre oppgaver Foretaksmøte Styret (10) AD Øko/ innkjøp/ log (3) HR (2) Fag og utvikling (6) Sjukehusapoteket i Førde Sjukehusapoteket i Bergen Sjukehusapoteket i Haugesund Sjukehusapoteket i Stavanger SHE SHE SHE SHE PUB PUB PUB PUB PRO PRO PRO PRO Rådg. Rådg. Rådg. Rådg. Forretningsområdene: SHE: PUB: PRO: RÅDG: Sykehusekspedisjonen for salg til institusjoner i Helse Vest Publikumsavdeling for salg til pasienter, ansatte og besøkende Produksjonsavdeling for produksjon til Helseforetakene Avdeling for rådgivningstjenester

4 Strategisk tilnærming Kompetanse i HV og SAV

5 OVERORDNA PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I SJUKEHUSAPOTEKA VEST HF Tiltak 2012

6 forankring Helse 2020 og SAV strategiplan Utarbeidet i partssammensatt arbeidsgruppe Behandlet i ledergruppen Drøftet med fagorganisasjonene Behandlet i HAMU Rullerende revideres og evalueres årlig

7 Kompetanseutvikling som kontinuerlig prosess Rekruttering Utvikling Introduksjon Evaluering

8 Introduksjonsprogram nytilsatte HBC8

9 Lysbilde 8 HBC8 For hvem, nye ledere og nye medarbeidere - mener du begge tror jeg du skal si det. Hilde Brit Christiansen;

10 Lederplakat Sikre drift ihht mål, handlingsplaner og budsjett knyttet til SAV strategi Ha fokus på nærvær, arbeidsglede og arbeidsmiljø Skape tillit og være god rollemodell Sikre drift og saksbehandling er i tråd med gjeldende lover/avtaler/forskrifter/reglemen t Ansvarlig leder Være lojal mot beslutninger og sikre gjennomføring Sikre god involvering av medarbeidere, tillitsvalgte og verneombud Håndtere krav fra flere hold og foretar nødvendige prioriteringer Sikre nødvendig samarbeid / dialog med relevante miljø Handlekraftig leder Legge til rette for positivt klima for endring Søke forbedringer, tenker nytt om etablert praksis, ser muligheter, og ikke begrensninger Være lydhør til andres forslag om endring Sikre involvering av ansatte i endringsprosesser Oppmuntrer til forskningsaktivitet og kompetanseutvikling Endringsvillig leder Forankre budskapet i mål og strategi Gi relevant og tydelig informasjon til rett tid Tilpasse kommunikasjon til ulike arenaer/nivå (for eksempel forskjell på avdelingsmøte og utviklingssamtale) Innby til dialog, vise respekt og lytte til andres innspill og meninger Kommuniserende leder Opptre med ærlighet, humør, toleranse og positiv omtale og på den måte bidra til godt omdømme Klargjøre mål og stille krav Gi tydelige og løsningsorienterte tilbakemeldinger Være faglig oppdatert, utveksle kunnskap og erfaringer med medarbeidere Inspirerende leder Forståelse for SAV sitt bidrag som enhet i Helse Vest og egen enhets rolle i SAV Formidle helhetsbilde til ansatte i egen enhet Se på egen innsats som bidrag i å utvikle teamet, SAV og Helse Vest Ha fokus på helhetlig ressurs utnyttelse Helhetstenkende leder

11 Fokusområder medarbeidere Kjenne til mål, handlingsplan og strategi Levere tilfredsstillende kvalitet til avtalt tid, med nødvendig egenkontroll av leveranse Yter god service overfor kunder Opptreden som bidrar til arbeidsglede Følge gjeldende lover/avtaler/forskrifter/reglement Ansvarlig medarbeider Være lojal mot beslutninger Vise initiativ og aktiv deltakelse Håndtere krav fra ulike hold Samarbeide med relevante ressurser/miljø Handlekraftig medarbeider Søke forbedringer, tenker nytt om etablert praksis, ser muligheter og ikke begrensinger Være åpen for endringsforslag fra kolleger/leder Bidra aktivt i endringsprosesser Gjennomføre tiltak i utviklingsplan Endringsvillig medarbeider Være tydelig Ta saker opp på rett nivå og til rett tidspunkt Innby til dialog, vise respekt og lytte til andres innspill og meninger Opptre med ærlighet, humør, toleranse og positiv omtale og på den måte bidra til godt omdømme Gi tydelige og løsningsorienterte tilbakemeldinger til leder Være faglig oppdatert, utveksle kunnskap og erfaring med kolleger og leder Forståelse for SAV sitt bidrag som enhet i Helse Vest og egen enhets rolle i SAV Se på egen innsats som bidrag i å utvikle teamet, SAV og Helse Vest Kommuniserende medarbeider Inspirerende medarbeider Helhetstenkende nedarbeider

12 Arbeidsplassen som læringsarena Kompetanseutvikling og læring skjer ikkje berre på kurs/program, studium etc. Arbeidsplassen ein av dei viktigaste lærings- og utviklingsarenaene som fins. Når grunnutdanninga er på plass startar den livslange reisa for utvikling og læring, både i individuelt og i team Tileigna kompetanse skal synleggjerast og delast med andre Tiltak Målgruppe Når Overordna ansvar Operativt ansvar Kostnad Revitalisere faggrupper (inkl. revidert mandat og etablere opplegg for fagspesifikke hospiteringsområde) Utvide SIB forum for erfaringsutveksling kliniske farm./avd. farm til hele SAV Fagmøte Rekneskap/økonomi Fagmøte HR Medlemmer i faggrupper Cand.pharm lokale regnskapsansvarli ge Lokale HR ressursar Fagdirektør Fagdirektør Drift Omfang??? Fagdirektør Fagsjef Drift 1/kvartal Økonomisjef Økonomisj ef Drift 1/mnd HR sjef HR avd Drift

13 Tiltak 2012 og verktøy Sentrale tiltak samordne tiltak Vidareutdanning Apotekfag Diverse Leiaropplæring Admninistrativt personale Lokale tiltak Verktøy Leiarverktøy Rekruttering introduksjon Utviklingssamtale Kompetanseportal E læringsportal Samarbeid med ansattrepresentanter

14 tilgjengeliggjøring

15 Kompetanseportalen Vi i Førde vant Skritt 1: CV Neste: Utviklingssamtaler Det lønner seg å registrere sin CV i Kompetanseportalen. En glad Trude Meek i Førde ble den heldige vinneren i SAV s kampanjekonkurranse. Det var solidaritetsfølelsen som møtte Trude blant gode kolleger i Førde. De mente det ikke bare var Trude, men Førde som vant.

16 Andre tiltak vi er stolte av Stipendiat (samarbeid med UIB 2 x 50% d stillinger) Farmasøyter Videreutdanning Klinisk Farmasi jflop Apotekteknikere Modulbasert utdanning som gir studiepoeng Endre utdannelsen til Fagbrev utdanning med lærlingeløp Ledere Lederutviklingsprogram Årshjul Aktivitetsbasert opplæring HMS Salg og kommunikasjonsopplæring (nasjonalt samarbeid)

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling Utfordringer og muligheter GJØVIK KOMMUNE Både folkevalgte og ansatte i Gjøvik kommune er del av et unikt oppdrag.

Detaljer

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Namdalseid kommune Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Vedtatt i kommunestyre 5.2.2015 1 Innholdsfortegnelse: 1. Mål for samfunnsutviklingen (fra Kommuneplanen 2001-2012)... 4 1.1. Hovedmål... 4 1.2. Delmål

Detaljer

Sluttrapport - organisasjonsutviklingsprosess Sunnaas sykehus HF 2011

Sluttrapport - organisasjonsutviklingsprosess Sunnaas sykehus HF 2011 Sluttrapport - organisasjonsutviklingsprosess Sunnaas sykehus HF 2011 Sammendrag og status gjennomført OU prosess 2011 Sunnaas sykehus HF har gjennom virksomhetsåret 2011 gjennomført en omfattende OU prosess

Detaljer

Vegvesenboka. Ledelse, styring og organisering.

Vegvesenboka. Ledelse, styring og organisering. <Navn> <Avdeling, sted> Vegvesenboka Ledelse, styring og organisering Vegvesenboka Nasjonal transportplan: Nasjonale mål for transportpolitikken Tilby et effektivt, tilgjengelig, sikkert og miljøvennlig

Detaljer

VEDTAK: 1. Styret tar status for miljø- og klimatiltak i Sykehuset Innlandet HF for 2011 til orientering, og slutter seg til handlingsplan for 2012.

VEDTAK: 1. Styret tar status for miljø- og klimatiltak i Sykehuset Innlandet HF for 2011 til orientering, og slutter seg til handlingsplan for 2012. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 23.03.12 SAK NR 028 2012 KLIMA OG MILJØFOKUS I SYKEHUSET INNLANDET HF STATUS MILJØTILTAK I 2011 OG REVIDERT HANDLINGSPLAN 2012. ORGANISERING AV MILJØLEDELSE OG PROSESS

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2. 2. Bakgrunn... 2. 3. HR strategiens satsingsområder... 3. 4. HR strategiens handlingsplan 2013-2017...

Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2. 2. Bakgrunn... 2. 3. HR strategiens satsingsområder... 3. 4. HR strategiens handlingsplan 2013-2017... Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn... 2 3. HR strategiens satsingsområder... 3 4. HR strategiens handlingsplan 2013-2017... 4 4.1 Satsingsområdenes målsetting 2013-2017... 4 4.2 Planen

Detaljer

RESPEKT Søndre Land kommune - levende og landlig. Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE. Søndre Land kommune - Arbeidsgiverstrategi

RESPEKT Søndre Land kommune - levende og landlig. Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE. Søndre Land kommune - Arbeidsgiverstrategi RESPEKT TILLIT MOT Søndre Land kommune - levende og landlig Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE Innhold 2 Forord... 3 1. Visjon, verdier, etikk og mål... 4 1.1 Verdier 1.2 Etikk 1.3 Overordnede

Detaljer

Sammen for et godt arbeidsmiljø

Sammen for et godt arbeidsmiljø SYSTEMATISK HELSE-, MILJØEn prosess i 7 trinn om hvordan manog kan SIKKERHETSARBEID utvikle et godt samarbeid mellom leder, verneombud og tillitsvalgt 2 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Innledning... 4

Detaljer

I tillegg skal alle ansatte opptre i samsvar med The Hydro Way, slik det er slått fast i Hydro s Business Principles.

I tillegg skal alle ansatte opptre i samsvar med The Hydro Way, slik det er slått fast i Hydro s Business Principles. 1 FORMÅL Hovedformålet med vår personalpolitikk er å legge til rette for at Hydro skal nå sine forretningsmål. Ved å definere de gjensidige forpliktelsene som gjelder for Hydro og selskapets ansatte, skaper

Detaljer

Strategi 2012-2016. Politiets utlendingsenhet

Strategi 2012-2016. Politiets utlendingsenhet Strategi 2012-2016 Politiets utlendingsenhet FORORD Politiets utlendingsenhet ble etablert i 2004 for å effektivisere, styrke og samordne politiets innsats på utlendingsfeltet. Våre hovedoppgaver er å

Detaljer

Strategi for leder- og ledelsesutvikling i Helse Nord 2015-2018

Strategi for leder- og ledelsesutvikling i Helse Nord 2015-2018 Møtedato: 26. november 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Knut Langeland, 75 51 29 00 Bodø, 14.11.2014 Styresak 134-2014 Strategi for leder- og ledelsesutvikling i Helse Nord 2015-2018 Innledning/bakgrunn

Detaljer

Kompetanse er nøkkelen til kvalitet

Kompetanse er nøkkelen til kvalitet Stift Stift Kompetanse er nøkkelen til kvalitet Strategisk kompetanseplan er vårt styringsdokument som har til hensikt å gi føringer for kompetansearbeidet i kommunen. Planen skal også bidra til at kommunen

Detaljer

1. Fra Arbeidsgiverpolitikk til Vi i Sarpsborg

1. Fra Arbeidsgiverpolitikk til Vi i Sarpsborg Vedtatt av Bystyret 20.09.2012 Innhold 1. Fra Arbeidsgiverpolitikk til Vi i Sarpsborg 4 2. Roller og ansvar 4 3. Kommunens visjon 6 4. Våre verdier 6 5. Sarpsborg kommunes utfordringer 7 6. Hovedmål,

Detaljer

1.1.1 Utvikle og igangsette lederutviklingsprogram for nivå 3 ledere Det personlige lederskapet :

1.1.1 Utvikle og igangsette lederutviklingsprogram for nivå 3 ledere Det personlige lederskapet : Rapportering HR-Strategi 2. tertial 2011 Fokusområde God ledelse Målbilde 2012: Ledere i Sykehuset Innlandet praktiserer foretakets verdier og definerte lederadferd, slik at det er kvalitet i møtet mellom

Detaljer

Sykehuset Østfolds overordnede mål, tiltak og handlingsplan 2009 innen HR-området

Sykehuset Østfolds overordnede mål, tiltak og handlingsplan 2009 innen HR-området Sykehuset Østfolds overordnede mål, tiltak og handlingsplan 2009 innen HR-området Helse Sør-Øst HR-strategi - fokus og mål Den vedtatte HR-strategien i Helse Sør-Øst består av fire definerte fokusområder

Detaljer

Vi satser på kompetanse!

Vi satser på kompetanse! HR-STRATEGI 2014-2017 Vi satser på kompetanse! Departementets omgivelser og oppgaver er kontinuerlig i utvikling. Dette stiller krav til utviklingen av mennesker og organisasjon. Vår kompetanse er departementets

Detaljer

Regional HR-handlingsplan for perioden 2014-2015. Helse Midt-Norge

Regional HR-handlingsplan for perioden 2014-2015. Helse Midt-Norge Regional HR-handlingsplan for perioden 2014-2015 Helse Midt-Norge Godkjent av HR-direktør ved Helse-Midt-Norge RHF, 26.2.2014 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Hensikt med planen og HR-funksjonens rolle...

Detaljer

Vedtatt i styremøte 11.04.2011

Vedtatt i styremøte 11.04.2011 Vedtatt i styremøte 11.04.2011 Organisasjonsstrategi for NOKUT 2011 2014 1. Innledning NOKUT har de siste årene fått et bredere mandat og flere oppgaver, samtidig som etterspørselen etter våre tjenester

Detaljer

HR-politikk for forsvarsbygg

HR-politikk for forsvarsbygg HR-politikk for Forsvarsbygg 1 Våre verdier Overordnet HR-politikk for Forsvarsbygg Fokusert Vi har fokus på hva kundene har behov for Våre prosesser og leveranser skal gjøre at kundene når sine mål Vi

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 19.06.08. SAK NR 067-2008 Nr. 7 OMSTILLINGSPROGRAMMET. INNSATSOMRÅDE 5. HR-STRATEGI 2008-2011

Styret Helse Sør-Øst RHF 19.06.08. SAK NR 067-2008 Nr. 7 OMSTILLINGSPROGRAMMET. INNSATSOMRÅDE 5. HR-STRATEGI 2008-2011 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 19.06.08 SAK NR 067-2008 Nr. 7 OMSTILLINGSPROGRAMMET. INNSATSOMRÅDE 5. HR-STRATEGI 2008-2011 Forslag til vedtak: 1. Styret ønsker

Detaljer

Medarbeidertilfredshetsundersøkelsen 2009. Forbedringsområder og tiltak for oppfølging Horten videregående skole

Medarbeidertilfredshetsundersøkelsen 2009. Forbedringsområder og tiltak for oppfølging Horten videregående skole Medarbeidertilfredshetsundersøkelsen 2009 og tiltak for oppfølging Horten videregående skole Indeksoversikt resultater HVS totalt 2009 186 av 212 = 87.7% 2007 2006 MTI 3,9 3,7 Attraktivitet 3,8 3,6 Mål

Detaljer

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune 2012 Utarbeidet av Tove-Merethe Birkelund Dato Godkjent av Dato 2 Forord Notodden kommune hadde et nærvær på 88,9 % i 2009, det vil si en fraværsprosent på

Detaljer

HMS handlingsplan 2014 2015

HMS handlingsplan 2014 2015 HMS handlingsplan for Helgelandssykehuset HF 2014-2015 Vedlegg 1 Styresak 46/2015 HMS handlingsplan 2014 2015 Hva: Overordnet HMS-plan foretak Gjelder for: Helgelandssykehuset HF Revisjons dato: Ansvarlig

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi Sykehusapotek Nord HF 2011-2014

Kommunikasjonsstrategi Sykehusapotek Nord HF 2011-2014 Kommunikasjonsstrategi Sykehusapotek Nord HF 2011-2014 1. Innledning En virksomhet påvirker og blir påvirket av sine omgivelser. Informasjon og kommunikasjon kan benyttes til å få et godt forhold mellom

Detaljer

Saksframlegg. Politisk behandling av strategisk kompetanseplan for Søgne kommune

Saksframlegg. Politisk behandling av strategisk kompetanseplan for Søgne kommune Søgne kommune Arkiv: 430 Saksmappe: 2014/3132-203/2015 Saksbehandler: Jan Erik Gabrielsen Dato: 02.02.2015 Saksframlegg Politisk behandling av strategisk kompetanseplan for Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg

Detaljer

Årsplan/ Virksomhetsplan. 2010 2014 Sandvika område. Hamang barnehage

Årsplan/ Virksomhetsplan. 2010 2014 Sandvika område. Hamang barnehage Årsplan/ Virksomhetsplan 2010 2014 Sandvika område VIRKSOMHETSPLAN 2010-2014 Alle barnehager er underlagt gjeldende lover og regler. I Sandvika område har barnehagene utarbeidet en felles virksomhetsplan.

Detaljer

UTKAST. Kompetansestrategi Sykehusapotek Nord 2011-2014

UTKAST. Kompetansestrategi Sykehusapotek Nord 2011-2014 UTKAST 1.0 Strategisk mål...2 1.1 Delmål...2 2.0 Innledning...2 2.1 Kompetansebygging fram til i dag...2 3.0 Mål og tiltak for kompetansestrategien 2011-2014...3 3.1 Sikre at rett kompetanse brukes på

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk. Gáivuona suohkan / Kåfjord kommune. Vedtatt i Administrasjonsutvalget 08.12.2014, sak 16/14

Arbeidsgiverpolitikk. Gáivuona suohkan / Kåfjord kommune. Vedtatt i Administrasjonsutvalget 08.12.2014, sak 16/14 Arbeidsgiverpolitikk Gáivuona suohkan / Kåfjord kommune Vedtatt i Administrasjonsutvalget 08.12.2014, sak 16/14 Innhold 1 Overordnet mål for Kåfjord...2 2 Verdigrunnlag...2 3 Arbeidsgiverpolitikk og sentrale

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi for Finnmarkssykehuset HF 2012-2014 versjon 2 30.06.14 12:01. Komunikasjonsstrategi for Finnmarkssykehuset 2012-2014

Kommunikasjonsstrategi for Finnmarkssykehuset HF 2012-2014 versjon 2 30.06.14 12:01. Komunikasjonsstrategi for Finnmarkssykehuset 2012-2014 Komunikasjonsstrategi for Finnmarkssykehuset 2012-2014 1 Med intern kommunikasjon mener jeg informasjonsflyten og utveksling av ideer og synspunkter mellom ledere og medarbeidere, og også kommunikasjon

Detaljer