Organisasjon/HR Ledersamling Ambulanse Midt-Norge HF 19. november 2012, Stjørdal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Organisasjon/HR Ledersamling Ambulanse Midt-Norge HF 19. november 2012, Stjørdal"

Transkript

1 Organisasjon/HR Ledersamling Ambulanse Midt-Norge HF 19. november 2012, Stjørdal v/marthe Lyng, Organisasjonsdirektør Hva er nytt? Hvor finner jeg informasjon? Hvordan jobber vi? Hvilken hjelp kan jeg få? Status

2 Hvem er jeg? Åpen dør! Humor Hovedfag i spesialpedagogikk, videreutdanning i rus- og avhengighetsproblematikk Erfaring fra hele bredden innen HR Ledelse, organisasjon, virksomhetsstyring, kultur, kompetanse, strategi, prosjektledelse, IA, HMS, rekruttering, analyse, kurs/opplæring, endring osv. Erfaring innen butikkdrift, eiendomsforvaltning og styreverv i kommersielle virksomheter Personalkonsulent og faglig leder i attføringsbedrift Personalsjef i Helse Midt-Norge IT (Hemit) Senior HR-consultant i Siemens AS HR-rådgiver Helse Midt-Norge RHF Entusiast

3 Lederrollen forventninger krav lederstøtte Nasjonal plattform for ledelse i helseforetak Ansvarlig og helhetstenkende er lederkrav som er knyttet til grunninnstilling og perspektiv på ledelse, noe man er. Endringsvillig og handlekraftig er lederkrav som handler om atferd, noe man gjør. Kommuniserende og inspirerende er prosessuelle lederkrav og handler om måten man gjør det på. Overordnede verdier i spesialisthelsetjenesten Kvalitet i prosess og resultat Trygghet for tilgjengelighet og omsorg Respekt i møtet med pasienten

4 Hva er nytt? Offentlig drift Arbeidsmiljøloven som før Ferieloven som før Strengere krav til overholdelse av lover og avtaleverk Nye systemer Noe mer rapportering Struktur og satsing på opplæring og utvikling Struktur og profesjonalitet i støttepersonell og i oppslagsverk

5 Forventninger til lederrollen Helhetlig ledelse personal, økonomi, fag

6 Tjenestevei Personalsaker, rekruttering etc. Ansvarsmatrise følger organisasjonsstruktur Personalledelse Kompetanse utvikling av medarbeidere medarbeidersamtaler kompetanseutvikling Ressursstyring bemanningsplanlegging Arbeidsmiljø Nærværsfokus (forebygging) Oppfølging av syke HMS

7 HVOR FINNER JEG INFORMASJON? Intranett/Personal

8 Min arbeidsplan (MAP)

9

10

11

12 Organisasjon = HR, personal, lønn, administrasjon Profesjonelt støtteapparat

13 Stjørdal Sekretariatsleder Vigdis S. Haarberg Rådgiver HR Marit Sjølie Forhandlingsleder/Rådgiver HR Bjørn Egil Wibe Nord-Trøndelag Rådgiver HR: Ann Inger Døhl Personalkonsulent: Inger Molde Administrasjonskonsulent: Liv W. Sørensen Sør-Trøndelag Rådgiver HR: Ruth Lie Personalkonsulent: Trine Kleven Administrasjonskonsulent: Turid Molde Møre og Romsdal Rådgiver HR:??? Personalkonsulent: Hilde Holmeset Administrasjonskonsulent: Lena Furnes

14 Team lederlinja nettverk Linjeledelse: Lederteam Kollegaveiledning Nettverk: Fagnettverk HR-nettverk Økonominettverk Klikk for å redigere tittelstil

15 Systemstøtte verktøy for å gjøre hverdagen enklere Lønnssystem - Personec Lønn (lønningskontoret) Personaldata - Tieto Personal (lønningskontoret og personalkonsulenter) Arbeidsplanlegging Ressursstyring (personalkonsulenter, ledere og HRrådgivere) Reiseregningssystem Travel ( alle ledere) Rekrutteringssystem Webcruiter (personalkonsulenter, HR-rådgivere, ledere) Rapporteringskube (Arcplan) (HR-rådgivere, økonomirådgivere, ledere) Personalhåndbok Lederhåndbok + tilsvarende systemstøtte innen økonomi, fag, logistikk og kommunikasjon

16 Eksempel rekruttering Prosess Behovsvurdering Utlysning Utvelgelse og intervju Ansettelse Mottak av nyansatte Stasjonsleder Stasjonsleder Stasjonsleder Stasjonsleder Stasjonsleder Stasjonsleder Områdeleder/ avdelingssjef Områdeleder Områdeleder? Stab/støtte HR-rådgiver Personalkonsulent HR-rådgiver Personalkonsulent Lønningskont. Personalkonsulent Admin.kons. Oppslagsverk Lederhåndbok Personalhåndbok Lederhåndbok Personalhåndbok Personalhåndbok Intranett Systemstøtte Rekrutteringssystem Personalsyste Arkivsystem Bestillingsport Ansvaret hos stasjonsleder: Bred støtte hos overordnet leder, lederteam, stabspersonell og i oppslagsverk. Systemer som gjør det praktiske arbeidet enklere og mer effektivt.

17 Eksempel aktivitetsstyrt bemanningsplanlegging Statistikk på aktivitetsnivå (virksomhetsdata) Analytisk kompetanse bistår ift. tolking av data, evt. endringer i struktur/arbeid Lederteam samarbeid mellom stasjoner Personalhåndbok og lederhåndbok er oppslagsverk ift. lover og avtaleverk HR/personal bistår ift. struktur og lovsjekk Ressursstyringssystem forenkler oppsett og kvalitetssikrer lovlighet

18 Kontinuerlig utviklingstilbud Introduksjonsprogram Alle ansatte i januar Lederprogram Første samling 19.november Velkommen, bli kjent Samlinger 2013 Fellessamlinger felles kultur, erfaringsutveksling, ledelse Lokale samlinger område/avdeling samarbeid på tvers, erfaringsutveksling Kurs verktøykasse Opplæring og trening i arbeidsprosesser Opplæring og trening i rutiner og lovverk Opplæring og trening i systemer

19 Status Alle ledernivå på plass, stabspersonell på vei inn, stadig flere til å bistå og svare ut henvendelser og etter hvert også jobbe mer aktivt ute. Struktur på tillitsvalgte og frikjøp til samarbeidsutvalg Kurs og opplæring som er planlagt (Aml., PRS, ledersamling, intro.program, økonomisystem) Verktøy for personaldata (lønn, bemanningsplanlegging), rekruttering, reiseregninger o.l. Registrering av alle med fast tilsettingsforhold Tilknytningsavtaler midlertidig ansatte Opplæring og støtte framover (lederteam, lederprogram, introduksjonsprogram) Vernetjeneste: verneområder, verneombud, AMU, BHT IA-avtale Godkjenning lærebedrift Forberedelse til ny overenskomst

20 Trygghet Respekt Kvalitet

AMBULANSE MIDT-NORGE HF Årsberetning 2013

AMBULANSE MIDT-NORGE HF Årsberetning 2013 AMBULANSE MIDT-NORGE HF Årsberetning 2013 Omtale av virksomheten Ambulanse Midt-Norge HF ble stiftet 1. desember 2011 etter vedtak i Helse Midt-Norge RHF om å insource ambulansetjenesten fra private drivere

Detaljer

Kompetente, endringsdyktige og motiverte medarbeidere vår viktigste ressurs og innsatsfaktor

Kompetente, endringsdyktige og motiverte medarbeidere vår viktigste ressurs og innsatsfaktor Kompetente, endringsdyktige og motiverte medere vår viktigste ressurs og innsatsfaktor HR-strategi 2008-2011 - HSØ Partnerforum HR Nettverksmøte 13. Januar 2009 Morten Buan Oslo Universitetssykehus HF

Detaljer

Strategi for leder- og ledelsesutvikling i Helse Nord 2015-2018

Strategi for leder- og ledelsesutvikling i Helse Nord 2015-2018 Møtedato: 26. november 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Knut Langeland, 75 51 29 00 Bodø, 14.11.2014 Styresak 134-2014 Strategi for leder- og ledelsesutvikling i Helse Nord 2015-2018 Innledning/bakgrunn

Detaljer

Fakta-ark om ledelsesutvikling og hva HSØ/Helseforetakene har gjort/gjør på dette området

Fakta-ark om ledelsesutvikling og hva HSØ/Helseforetakene har gjort/gjør på dette området Notat Dato: 4. Februar 2013 Om: Fakta-ark om ledelsesutvikling og hva HSØ/Helseforetakene har gjort/gjør på dette området Lederutvikling har vært et eget satsingsområde i Helse Sør-Øst siden 2004. I 2006

Detaljer

AMBULANSE MIDT-NORGE HF STYRET

AMBULANSE MIDT-NORGE HF STYRET AMBULANSE MIDT-NORGE HF STYRET Sak 04/12 Organisering av foretaket Saksbeh: Arkivkode: Saksmappe: Lars Magnussen Forslag til vedtak: 1. Styret for Ambulanse Midt-Norge HF slutter seg til at det jobbes

Detaljer

Økonomi. Stasjonsledermøte 19.11.2012. v/ økonomidirektør Bente Sollie

Økonomi. Stasjonsledermøte 19.11.2012. v/ økonomidirektør Bente Sollie Økonomi Stasjonsledermøte 19.11.2012 v/ økonomidirektør Bente Sollie Økonomirådgivere Avd Nord-Trøndelag: Fast ansatt Avd Møre og Romsdal: Fast ansatt Avd Sør-Trøndelag: Midlertidig ansettelse innleie

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF. Status sykefraværsarbeid - orientering. Saksnummer 47/2013. Saksbehandler: HR-sjef Lena E. Nielsen Møtedato: 19.6.

Styremøte i Helse Finnmark HF. Status sykefraværsarbeid - orientering. Saksnummer 47/2013. Saksbehandler: HR-sjef Lena E. Nielsen Møtedato: 19.6. Styremøte i Helse Finnmark HF Saksnummer 47/2013 Saksbehandler: HR-sjef Lena E. Nielsen Møtedato: 19.6.2013 Status sykefraværsarbeid - orientering Administrerende direktørs forslag til vedtak: Styret i

Detaljer

Innkalling til styremøte for Helse Møre og Romsdal HF 22. september 2014

Innkalling til styremøte for Helse Møre og Romsdal HF 22. september 2014 Styret for Helse Møre og Romsdal HF Vår ref.: 2014/4529-19371/2014 - HF Dykkar ref.: Dato: 15.09.2014 Innkalling til styremøte for Helse Møre og Romsdal HF 22. september 2014 Vi kallar med dette inn til:

Detaljer

HMS PLAN 2015 BERGEN VANN

HMS PLAN 2015 BERGEN VANN HMS PLAN BERGEN VANN HMS handlingsplan for Bergen Vann er utarbeidet med utgangspunkt i undersøkelsen Maturity Tool (modenhetsanalysen) som ble gjennomført for ledergruppen i oktober og for en utvidet

Detaljer

EN KVALITETSHISTORIE GJENNOM 60 ÅR

EN KVALITETSHISTORIE GJENNOM 60 ÅR EN KVALITETSHISTORIE GJENNOM 60 ÅR Brødrene Finsbråten En kvalitetshistorie Allerede i 1951 etablerte brødrene Osvald, Frank og Kåre Finsbråten Finsbråten a.s, som i dag består av Finsbråten as og Krone

Detaljer

Regional ledersamling 16. februar 2011, Tromsø Gunnel Axelsson

Regional ledersamling 16. februar 2011, Tromsø Gunnel Axelsson Regional ledersamling 16. februar 2011, Tromsø Gunnel Axelsson Oppdragsdokument 2011 2. Verdier og mål Helse Nord RHF skal sørge for en spesialisthelsetjeneste i Nord-Norge og på Svalbard som ivaretar

Detaljer

Konsernstyret 6.mars 2015

Konsernstyret 6.mars 2015 Styresak B 24 / 2015 Kompetanse - og organisasjonsutvikling Innledning Kompetanse- og organisasjonsutvikling i SiT står som fast sak på styrets årshjul. Bakgrunnen for at temaet ble satt opp til årlig

Detaljer

FRAMTIDENS HR ORGANISERINGEN AV HR AVDELINGEN I PERSONAL OG ORGANISASJON. Tjenestemodell og hovedstruktur

FRAMTIDENS HR ORGANISERINGEN AV HR AVDELINGEN I PERSONAL OG ORGANISASJON. Tjenestemodell og hovedstruktur FRAMTIDENS HR ORGANISERINGEN AV HR AVDELINGEN I PERSONAL OG ORGANISASJON Tjenestemodell og hovedstruktur «De ansattes kompetanse og jobbengasjement er kanskje den enkeltfaktor som har størst betydning

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Årsberetning 2012 31.3.2013

LILLESAND KOMMUNE Årsberetning 2012 31.3.2013 LILLESAND KOMMUNE Årsberetning 2012 31.3.2013 1 Innledning Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Rådmannens forord... 4 Visjon og mål for Lillesand kommune... 5 Visjon... 5 Verdigrunnlag... 5 Hovedmål for

Detaljer

Personalpolitikk i NPE

Personalpolitikk i NPE Personalpolitikk i NPE April 2010 Oppdatert (status og tiltak) pr. 1.1.2011 Innholdsfortegnelse Personalpolitikk i NPE... 2 Arbeidsmiljø... 3 Medbestemmelse... 3 Medarbeidersamtaler... 4 Kompetanseutvikling...

Detaljer

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Helhetlig plan for virksomhetsstyring 2014

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Helhetlig plan for virksomhetsstyring 2014 GOD VIRKSOMHETSSTYRING Helhetlig plan for virksomhetsstyring 2014 Hovedoppgavene som Sykehuset Innlandet HF skal legge til rette for, er å planlegge, organisere og fremme: Kjerneprosesser Pasientbehandling

Detaljer

Kompetanse 2015-18. Rådmannens innstilling 26. februar 2015

Kompetanse 2015-18. Rådmannens innstilling 26. februar 2015 Kompetanse 2015-18 Rådmannens innstilling 26. februar 2015 Du kan ikke lære et menneske noe, du kan bare hjelpe det l å oppdage det i seg selv. Galileo Galilei (1564 1642) 1. Innledning... 2 2. Kompetanse...

Detaljer

Felles innsats delt glede

Felles innsats delt glede Sluttrapport 3-2-1 Sammen for et godt arbeidsmiljø Felles innsats delt glede EdLE Utaaker og Bjørg Hegdal, Arbeidstilsynet Innholdsfortegnelse 3 Forord Prosjektet 3-2-1 Sammen for et godt arbeidsmiljø

Detaljer

DRIFTSPLAN 2015 PERSONAL OG ORGANISASJON

DRIFTSPLAN 2015 PERSONAL OG ORGANISASJON side 1 Harstad kommune (230215) DRIFTSPLAN 2015 PERSONAL OG ORGANISASJON side 2 1. VISJON OG HOVEDMÅL... 3 1.1 Generelle kommentarer... 6 2. ENHETSPRESENTASJON, RESSURSRAMMER OG NØKKELTALL. 7 2.1 Enhetspresentasjon...

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE APRIL 2015 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Meråker

Detaljer

MASTER Protokoll fra foretaksmøte i Helse bb HF xx.februar 2012. Krav og rammer 2012 mm

MASTER Protokoll fra foretaksmøte i Helse bb HF xx.februar 2012. Krav og rammer 2012 mm MASTER Protokoll fra foretaksmøte i Helse bb HF xx.februar 2012 Krav og rammer 2012 mm Innholdsfortegnelse Sak 1 Foretaksmøtet konstitueres...1 Sak 2 Dagsorden...1 Sak 3 Eiers overordnede styringsbudskap

Detaljer

4. ARBEIDSGIVERSTRATEGI

4. ARBEIDSGIVERSTRATEGI 4. ARBEIDSGIVERSTRATEGI 4.1 Arbeidsgiverstrategi Kommuneplanens overordnede mål for organisasjonen Arendal kommune er effektive tjenester av høy kvalitet. Dette styrer også arbeidet med kommunens arbeidsgiverstrategi.

Detaljer

Ambulanse Midt-Norge HF

Ambulanse Midt-Norge HF Ambulanse Midt-Norge HF Status pr. januar 2013 Orientering til styret 24. januar 2013 Håkon Gammelsæter Adm.dir. Formelle forhold Milepæler: Ambulanse Midt-Norge HF tok formelt over all bil- og båtambulansetjeneste

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2. 2. Bakgrunn... 2. 3. HR strategiens satsingsområder... 3. 4. HR strategiens handlingsplan 2013-2017...

Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2. 2. Bakgrunn... 2. 3. HR strategiens satsingsområder... 3. 4. HR strategiens handlingsplan 2013-2017... Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn... 2 3. HR strategiens satsingsområder... 3 4. HR strategiens handlingsplan 2013-2017... 4 4.1 Satsingsområdenes målsetting 2013-2017... 4 4.2 Planen

Detaljer

Stjørdal kommune som arbeidsgiver

Stjørdal kommune som arbeidsgiver Stjørdal kommune som arbeidsgiver Forebygging av sykefravær og oppfølging av sykmeldte Stjørdal kommune Forvaltningsrevisjon nr 1714-2/2011 Forvaltningsrevisjonsrapporter fra KomRev Trøndelag IKS 2011

Detaljer

Sykefravær og nærvær

Sykefravær og nærvær FORVALTNINGSREVISJON Sykefravær og nærvær Meldal kommune Januar 2013 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Meldal kommunes kontrollutvalg i perioden april 2012

Detaljer

Strategisk kompetanseutviklingsplan for Sørum kommune

Strategisk kompetanseutviklingsplan for Sørum kommune Strategisk kompetanseutviklingsplan for Sørum kommune Vedtaks- og endringsprotokoll Vedtatt/endret av Dato eller sak nr. Lederforum 04.05.2000 Arbeidsmiljøutvalget 07.06.2000 Administrasjonsutvalget 07.06.2000

Detaljer

Sammen for et godt arbeidsmiljø

Sammen for et godt arbeidsmiljø SYSTEMATISK HELSE-, MILJØEn prosess i 7 trinn om hvordan manog kan SIKKERHETSARBEID utvikle et godt samarbeid mellom leder, verneombud og tillitsvalgt 2 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Innledning... 4

Detaljer

ÅRSMELDING SYKEHUSPARTNER

ÅRSMELDING SYKEHUSPARTNER ÅRSMELDING SYKEHUSPARTNER 2013 5. mars 2014 1 Innhold 1. Om virksomheten... 3 1.1. Eierstyring... 3 2. Driftsstyret... 3 2.1 Organisering... 4 3 Fra virksomheten... 5 3.1. Hovedlinjer... 5 3.2. Virksomhetsområde

Detaljer

Vedlegg 22. Personalplan

Vedlegg 22. Personalplan Vedlegg 22 Personalplan Forord Personalplanen for 2011 2013 er et strategisk dokument som gjennom klare prioriteringer skal bidra til at Vea - Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører (Vea)

Detaljer