Hvordan lage et beslutningsunderlag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hvordan lage et beslutningsunderlag"

Transkript

1 Hvordan lage et beslutningsunderlag Eksempel: IT-støttet prosess for medarbeidersamtaler Performance Management

2 Utfordringen HVORDAN SELGE EN IDÉ Fra feriedrømmer til handling del I Fra feriedrømmer til handling - del II

3 Agenda 1. Beslutningsklima 2. Hvorfor beslutningsunderlag? 3. Eksempel på beslutningsunderlag 4. Oppsummering

4 Beslutningsklima Konkurranse om investeringsmidlene Forstå lederes agenda Topplinje Kostnader Markedsandel Cash Kvalitet Leveringsevne Risiko Karriere

5 Hvorfor beslutningsunderlag Underlag for beslutning Klargjøring av behovet for å investere Vurdering av effekter og risiko Involverende prosess Leder til en overveid og smart investering

6 Vanlige feil Forslag til løsning uten klar kopling til bakenforliggende problemstillinger Ingen sammenheng med overordnede mål/forretningsstrategi Uklar hensikt Mangelfull kost-/nytteanalyse Mangler risikovurdering

7 Eksempel på beslutningsunderlag 1. Sammendrag 2. Dagens situasjon 3. Hensikten med initiativet 4. Løsning 5. Kost/nytte 6. Prosjektplan 7. Risikovurdering 8. Konklusjon og anbefaling

8 1. Sammendrag Fremhev det viktigste, for eksempel: Problemstillinger: Lavt engasjement hos ansatte* Lite målrettet bruk av opplæringsmidler Ansatte ønsker klarere retning* Løsningen muliggjør: Konkrete arbeidsmål for den enkelte Individuell opplæringsplan basert på behovsvurdering Hyppig oppfølging og konkrete tilbakemeldinger * Ref. seneste medarbeiderundersøkelse Kostnader = År 1: NOK , År 2 n: NOK Tilbakebetalingstid = 15 måneder Risiko = Lav/middels

9 2. Dagens situasjon - prosess Arbeidsflyt Skjemaer/innhold

10 2. Dagens situasjon opplevde problemstillinger Produktivitet Lav motivasjon/svakt engasjement Folk jobber med feil arbeidsoppgaver Kompetansesvikt Kostnader Mister dyktige medarbeidere Sykefravær Dårlig omdømme i arbeidsmarkedet Feil bruk av opplæringsmidler Feilaktige bonusutbetalinger Sløsing med tid

11 2. Dagens situasjon mulige årsaker Dårlig målfokusering og målkvalitet Uklar sammenheng mellom ansattes mål og virksomhetens mål Medarbeidersamtalen oppleves som sløsing med tid Tilfeldig og manglende kompetanseutvikling Mangelfull oppfølging i hverdagen Tilfeldige og subjektive vurderinger Liten sammenheng mellom mål, atferd, kompetansekrav og personlige utviklingsmål Lav gjennomføringsgrad for medarbeidersamtaler Tidkrevende og ineffektiv papirbasert prosess Vanskelig å fange opp organisasjonsutviklingsbehov

12 3. Hensikten med initiativet For eksempel: Identifisere utviklingsbehov basert på prestasjons- og kompetansegap Knytte den enkeltes mål til organisasjonens mål Introdusere vurderinger som grunnlag for kompensasjon, talentutvikling og etterfølgerplanlegging

13 3. Hensikten med initiativet kopling til overordnede mål/forretningsstrategi For eksempel: Redusere uønsket avgang av nøkkelpersonell med 10 personer pr år Forbedre tilfredshetsindex med 10 % Heve produktiviteten med 5 % 30 % bedre utnyttelse av opplæringsmidlene

14 4. Løsning - prosess Arbeidsflyt Funksjonalitet Teknisk løsning

15 4. Løsning - årshjul For eksempel: Målsamtale 360 tilbakemelding Prestasjonsledelse Oppfølgingssamtale Lønnssamtale

16 5. Kost/nytte - kostnader For eksempel pr år: Ekstern kost Programvare/drift Implementering Reisevirksomhet Intern kost Tidforbruk Prosjektfasen Driftsfasen

17 5. Kost/nytte gevinster IT-støtte

18 5. Kost/nytte gevinster forbedret prosess

19 5. Kost/nytte - positiv resultateffekt Reduserte kostnader og økte inntekter Lavere uønsket turnover Økt produktivitet Økt kundetilfredshet Lavere sykefravær Økt engasjement Riktig person på riktig sted Klarere retning Bedre tilbakemelding Belønning etter prestasjoner Målrettet og tilpasset utvikling IT-støttet talent- og prestasjonsledelse

20 5. Kost/nytte - beregninger Return on Investment Forenklet formel: nytte/kost Presenteres som prosent. ROI = 200 % betyr at nytte er 2x kost. Nytten kommer over flere år, noe som krever nåverdiberegning. Tilbakebetalingstid (anbefales) Tiden det tar før akkumulert nytte overstiger kost.

21 6. Prosjektplan Definer prosess og innhold 3 uker 3 WS på 4t hver Klargjør system og materiell 2 uker Konfigurer systemet Utarbeid opplærings- og informasjonsmateriell Lær opp nøkkelpersonell Engasjer organisasjonen Opplæring kun til ledere Startdato 10 uker Lanseringsdato

22 7. Risikovurdering risikomatrise Svært stor Høy risiko Stor Moderat Liten Sannsynlighet Medium risiko Lav risiko Meget liten 1 Konsekvens Lav Moderat Alvorlig Svært alvorlig 1. Teknologi Systemet fungerer ikke som det skal. 2. Kostnader Kostnadene blir høyere enn forutsatt. 3. Endringsledelse Klarer ikke å skape forståelse og tilslutning i organisasjonen. 4. Opplæring Ledere og medarbeidere klarer ikke å etterleve prosessen og bruke systemet

23 7. Risikovurdering - risikoreduserende tiltak Endringsledelse 1. God forankring hos toppledelsen Opplæring 1. Velge et intuitivt system 2. Bred informasjon 3. Involvering av tillitsvalgte 4. Osv. 2. Opplæring av ledere i bestepraksis (lage mål, gi tilbakemelding, og liknende) 3. Opplæringsvideo 4. Osv.

24 8. Konklusjon og anbefaling For eksempel: Etter en samlet vurdering av problemstillinger, løsning, kostnader, nytte og risiko ber vi om ledergruppens tilslutning til å sette i gang prosjektet «Ny, IT-støttet Performance Management-prosess»

25 Beslutningsunderlag - oppsummering Identifiser smerte/årsaker Husk beslutningsklimaet Kople til overordnede mål Vær konkret i kost-/nytteanalysen Gjør risikovurderinger Presenter en tydelig anbefaling

Medarbeidersamtalen - En bærebjelke innen Talent- og Prestasjonsledelse

Medarbeidersamtalen - En bærebjelke innen Talent- og Prestasjonsledelse Medarbeidersamtalen - En bærebjelke innen Talent- og Prestasjonsledelse For få år siden var medarbeidersamtalen ikke særlig mer enn et årlig rituale. Nå sikrer den langsiktighet i arbeidet med å tiltrekke,

Detaljer

Arbeidsglede virker. Hovedorganisasjonen Virke og Ennova AS

Arbeidsglede virker. Hovedorganisasjonen Virke og Ennova AS 1 Arbeidsglede virker Hovedorganisasjonen Virke og Ennova AS Arbeidsglede smitter! 3 Hvorfor arbeidsglede? Vi har alle hatt mandager hvor det har vært tøft å stå opp og gå på jobben. Likevel svarer faktisk

Detaljer

Lær å styre risiko ved innovative anskaffelser

Lær å styre risiko ved innovative anskaffelser Lær å styre risiko ved innovative anskaffelser VEILEDER RISIKOSTYRING INNOVATIVE ANSKAFFELSER 1 Innhold Don t focus so much on taking risks, per se, but on taking the risks OUT of big and bold ideas. Innledning

Detaljer

Illustrasjonsfoto: Luth & CO AS. Veiledning i rotårsaksanalyse

Illustrasjonsfoto: Luth & CO AS. Veiledning i rotårsaksanalyse Illustrasjonsfoto: Luth & CO AS Veiledning i rotårsaksanalyse Bakgrunn Bakgrunnen for denne veiledningen er en erkjennelse om at det ofte kan være vanskelig å identifisere de underliggende årsakene til

Detaljer

Risikovurdering. Prosjektgruppen F S A T. Dokumentet gir en vurdering av risikobildet for organisasjonsprosjektet i FSAT høsten 2014.

Risikovurdering. Prosjektgruppen F S A T. Dokumentet gir en vurdering av risikobildet for organisasjonsprosjektet i FSAT høsten 2014. Risikovurdering Prosjektgruppen Dokumentet gir en vurdering av risikobildet for organisasjonsprosjektet i FSAT høsten 2014. F S A T 0 3. 1 2. 2 0 1 4 Innhold 1. Risikovurdering organisasjonsprosjektet...

Detaljer

NKF 27.10.2011 Førsteamanuensis Anders Dysvik, Ph.D. Institutt for ledelse og organisasjon Handelshøyskolen BI

NKF 27.10.2011 Førsteamanuensis Anders Dysvik, Ph.D. Institutt for ledelse og organisasjon Handelshøyskolen BI HRM nyttig for hvem? NKF 27.10.2011 Førsteamanuensis Anders Dysvik, Ph.D. Institutt for ledelse og organisasjon Handelshøyskolen BI Anders Dysvik Førsteamanuensis i organisasjonspsykologi, i Ph.D., i ledelse

Detaljer

Kontinuerlig forbedring Implementering av kontinuerlig forbedring i Pasientreiser HSØ - Enhet for reiseoppgjør Sammendrag for styret.

Kontinuerlig forbedring Implementering av kontinuerlig forbedring i Pasientreiser HSØ - Enhet for reiseoppgjør Sammendrag for styret. Kontinuerlig forbedring Implementering av kontinuerlig forbedring i Pasientreiser HSØ - Enhet for reiseoppgjør Sammendrag for styret Prosjektet har nådd formålet med å bygge kompetanse i forbedringsarbeid,

Detaljer

GARDERMOEN, ERLEND O. GITSØ OG JON FREDRIK ALFSEN. GILA samling 2: 15. 16. oktober 2014

GARDERMOEN, ERLEND O. GITSØ OG JON FREDRIK ALFSEN. GILA samling 2: 15. 16. oktober 2014 GARDERMOEN, ERLEND O. GITSØ OG JON FREDRIK ALFSEN GILA samling 2: 15. 16. oktober 2014 GILA Mål med dagene Motiverende og ansvarliggjørende lederskap - Ledelse dreier seg om å sette mål og oppnå resultater

Detaljer

Kontroll med risiko gir gevinst

Kontroll med risiko gir gevinst Kontroll med risiko gir gevinst Virksomheter som kartlegger risiko og g jennomfører tiltak for å redusere den, vil oppleve at tap og skader blir mindre. Du blir etterpåklok på forhånd. Dette heftet hjelper

Detaljer

Kontroll med risiko gir gevinst

Kontroll med risiko gir gevinst Kontroll med risiko gir gevinst Virksomheter som kartlegger risiko og g jennomfører tiltak for å redusere den, vil oppleve at tap og skader blir mindre. Du blir etterpåklok på forhånd. Dette heftet hjelper

Detaljer

Intern kontroll. Intern veiledning. Jørn Johannessen, seksjonssjef plan og økonomi 06.08.12. Revidert 12.12.13 V 2. 0

Intern kontroll. Intern veiledning. Jørn Johannessen, seksjonssjef plan og økonomi 06.08.12. Revidert 12.12.13 V 2. 0 Intern kontroll Intern veiledning Jørn Johannessen, seksjonssjef plan og økonomi 06.08.12 Revidert 12.12.13 2014 V 2. 0 Innhold 1. INNLEDNING... 2 1.1 Definisjon av begrepet... 2 1.2 Hvem utfører intern

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen i Grimstad kommune 2013.

Medarbeiderundersøkelsen i Grimstad kommune 2013. Medarbeiderundersøkelsen i. Kommunerapport Resultater på - og sektornivå 15. mars Om Medarbeiderundersøkelsen og Kommunerapport. Medarbeiderundersøkelsen ble gjennomført i januar/februar og omfattet alle

Detaljer

Guide til god ledelse Ny medarbeiderundersøkelse 10-faktor

Guide til god ledelse Ny medarbeiderundersøkelse 10-faktor Guide til god ledelse Ny medarbeiderundersøkelse 10-faktor HR Personalsjefnettverk i Akershus 5 juni - 2015 Anne Margrete Fletre fagsjef ledelse KS Arbeidsgiverpolitikk Hva skal jeg si noe om? Guide til

Detaljer

Politiets medarbeiderundersøkelse 2013 OPPFØLGINGSGUIDE: FRA TALL TIL HANDLING

Politiets medarbeiderundersøkelse 2013 OPPFØLGINGSGUIDE: FRA TALL TIL HANDLING Politiets medarbeiderundersøkelse 2013 OPPFØLGINGSGUIDE: FRA TALL TIL HANDLING 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Innledende ord fra Politidirektoratet -Målsettinger for undersøkelsen -Forventninger til lokal

Detaljer

Hvordan møte fremtiden? Medarbeidersamtalen en del av skolens strategiske utvikling. reidar.hillesund@craftinghouse.no

Hvordan møte fremtiden? Medarbeidersamtalen en del av skolens strategiske utvikling. reidar.hillesund@craftinghouse.no Hvordan møte fremtiden? Medarbeidersamtalen en del av skolens strategiske utvikling McGregorsteori X og teori Y X-teorien hard tilnærming Lederatferd: Tvang, stram kontroll, trusler og straff. Resultat

Detaljer

Veileder for e-handelsanalyse

Veileder for e-handelsanalyse Veileder for e-handelsanalyse Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Område 1 interessenter og rammevilkår... 6 Område 2 Anskaffelser og praksis... 9 Område 3 IKT E-handelsløsning... 12 Område 4 Endring-

Detaljer

Tema: Medarbeidersamtale/personvurdering

Tema: Medarbeidersamtale/personvurdering Tema: Medarbeidersamtale/personvurdering Innledning En medarbeidersamtale er en regelmessig, organisert form for samtale mellom medarbeider og nærmeste overordnede, der en samtaler om arbeidsoppgaver,

Detaljer

Snitt Strand barnehage. Snitt Sortland

Snitt Strand barnehage. Snitt Sortland Resultater - medarbeiderundersøkelsen 2014, per. 25.03.14 : 13 svar av 13 ansatte, 100 % : 732 svar av 932 ansatte, 79 % : 45 r Organisering av arbeidet Nedenfor har vi satt opp en del spørsmål om hvordan

Detaljer

Å anskaffe en CRM-løsning

Å anskaffe en CRM-løsning Evaluering av IT-systemer 2009 Å anskaffe en CRM-løsning av Kåre Sorteberg August 2009 1 Innhold Innledning... 3 Kort om CRM... 3 Hva er CRM?... 3 Både kunde og leverandør må oppnå fordeler.... 3 Utfordringene

Detaljer

20. Skadeforbyggende arbeid et felles ansvar

20. Skadeforbyggende arbeid et felles ansvar 20. Skadeforbyggende arbeid et felles ansvar Av skade blir man klok men ikke rik. Per Vetaas Vesta Forsikring AS per.vetaas@vesta.no Endringene i næringslivet går raskere og risikobildet blir stadig mer

Detaljer

NKF 28.3.2011 Førsteamanuensis Anders Dysvik, Ph.D. Institutt for ledelse og organisasjon Handelshøyskolen BI

NKF 28.3.2011 Førsteamanuensis Anders Dysvik, Ph.D. Institutt for ledelse og organisasjon Handelshøyskolen BI HRM nyttig for hvem? NKF 28.3.2011 Førsteamanuensis Anders Dysvik, Ph.D. Institutt for ledelse og organisasjon Handelshøyskolen BI Anders Dysvik Førsteamanuensis i organisasjonspsykologi, i Ph.D., i ledelse

Detaljer

ANALYSE AV ET BELØNNINGSSYSTEM

ANALYSE AV ET BELØNNINGSSYSTEM Norges Handelshøyskole Bergen, våren 2007 ANALYSE AV ET BELØNNINGSSYSTEM Av Nenna Eline Sommerfelt Skretting og Marthe Solvang BUSTHE Veileder Trond E. Olsen Masterutredning i Økonomisk Styring Norges

Detaljer

Hvorfor ikke gjøre mer av det vi vet virker?

Hvorfor ikke gjøre mer av det vi vet virker? Hvorfor ikke gjøre mer av det vi vet virker? Kongsbergkonferansen 4.11.2010 Førsteamanuensis Anders Dysvik, Ph.D. Institutt for ledelse og organisasjon Handelshøyskolen BI Anders Dysvik Førsteamanuensis

Detaljer

Heidi Lien Hilde Elisabeth Lorentzen. Medarbeidersamtalen - et ledelsesverktøy

Heidi Lien Hilde Elisabeth Lorentzen. Medarbeidersamtalen - et ledelsesverktøy Heidi Lien Hilde Elisabeth Lorentzen Medarbeidersamtalen - et ledelsesverktøy Masteroppgave i styring og ledelse (MSL300) Høgskolen i Oslo og Akershus, Fakultet for samfunnsfag Oslo 2012 Sammendrag Temaet

Detaljer

STYREMØTE 16. desember 2013 Side 1 av 6. Organisering av AMK-tjenester for Østfold

STYREMØTE 16. desember 2013 Side 1 av 6. Organisering av AMK-tjenester for Østfold STYREMØTE 16. desember 2013 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 13/1939 Organisering av AMK-tjenester for Østfold Sammendrag: Muligheter og konsekvenser av en sammenslåing av AMK-tjenester

Detaljer

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune 2012 Utarbeidet av Tove-Merethe Birkelund Dato Godkjent av Dato 2 Forord Notodden kommune hadde et nærvær på 88,9 % i 2009, det vil si en fraværsprosent på

Detaljer

Oppstartsamtale for ny lærer

Oppstartsamtale for ny lærer Oppstartsamtale for ny lærer Innhold 1 Praktisk informasjon 1 2 Formål med oppstartssamtalen 1 3 Samtalen 2 3.1 Skolens visjon og mål 2 3.2 Ledergruppens rolle 2 3.3 Din lederrolle 2 3.4 Arbeidsmål 2 3.5

Detaljer

FITS Servicesenter Becta 2004 Utgitt på norsk av Senter for IKT i utdanningen i 2012

FITS Servicesenter Becta 2004 Utgitt på norsk av Senter for IKT i utdanningen i 2012 FITS Servicesenter Becta 2004 Utgitt på norsk av Senter for IKT i utdanningen i 2012 FITS servicesenter Innhold SS 1 Introduksjon... 1 SS 2 Oversikt... 1 SS 3 Implementeringsveiledning... 11 SS 4 Driftsveiledning...

Detaljer

Håndbok for anskaffelse og innføring av IKT-løsninger i ØRU-kommunene:

Håndbok for anskaffelse og innføring av IKT-løsninger i ØRU-kommunene: Håndbok for anskaffelse og innføring av IKT-løsninger i ØRU-kommunene: Eidsvoll Hurdal Nes Gjerdrum Nannestad Ullensaker Hvis du aldri gjør ting annerledes enn det du alltid har gjort, vil du aldri få

Detaljer

Risikostyring i Helse Sør-Øst

Risikostyring i Helse Sør-Øst Risikostyring i Helse Sør-Øst Versjon 3.1 pr 070808 En veileder for arbeidet med risikostyring i Helse Sør-Øst Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...2 Forord...3 Sammendrag...4 1 Mål og hensikt med

Detaljer