Accenture Technology Consulting. Hva skal til for å lykkes med IT Governance? Roger Østvold Leder for Accenture IT Strategi og Transformasjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Accenture Technology Consulting. Hva skal til for å lykkes med IT Governance? Roger Østvold Leder for Accenture IT Strategi og Transformasjon"

Transkript

1 Accenture Technology Consulting Hva skal til for å lykkes med IT Governance? Roger Østvold Leder for Accenture IT Strategi og Transformasjon 3 Juni 2008

2 Virksomhetsledere er enige om at IT spiller en viktig rolle for forretningens verdiskaping - Muligheter / Eksempler - Øke omsetning Bruke IT til nyskapning av verdiskapende tjenester Øke salgseffektivitet ved bruk av IT systemer Fasilitere kundeintegrasjon gjennom standardiserte IT grensesnitt Verdiskaping Redusere kostnader Forbedre støttende IT systemer, f. eks. design, produksjon, logistikk, HR, finans Forbedre balansen mellom faste og variable kostnader Introdusere mer delte IT systemer Bedre kapitalutnyttelse "Sell-out and lease-back" av infrastruktur Outsourcing tjenestekjøp Konsolidering av kapasiteten til å bedre utnyttelsen av IT verdier Selge egen kapasitet til andre 2

3 de er også enige om at riktig styring og ledelse av IT er avgjørende for å realisere forretningsverdien fra IT - Typiske elementer som er etablert - Øke omsetning IT strategi på plass Forretningssiden en aktiv part i IT prioritering Business case etablert for alle prosjekter Verdiskaping Redusere kostnader Balanced Scorecard implementert Roller og ansvarsområder etablert for hele organisasjonen IT prosesser definert og implementert Bedre kapitalutnyttelse Service nivåer definert Belønnings system på plass 3

4 Men, mange mislykkes med å implementere styringsmodeller for IT. Dette medfører at det ikke genereres forventet verdi fra alle IT investeringene - Problemer / Eksempler - Utilstrekkelig samkjøring av forretnings- og IT-strategi IT investeringer er IT-drevet kontra drevet av forretningsmessige prioriteringer Forretningssiden er ikke tilstrekkelig ansvarlig for IT-budsjettene Standarder er på plass, men blir ikke fulgt Urealisert verdiskaping IT prosesser er definert, men blir ikke fulgt Servicenivåer blir ikke målt KPI'er og balanced scorecard er definert, men måles ikke eller blir ikke fulgt tilstrekkelig opp Gevinstrealisering i henhold til business case blir ikke fulgt opp 4

5 Nøkkelspørsmål: Hva skal til for å lykkes med IT Governance? 5

6 Først, la oss unngå en misforståelse IT Governance ER IKKE En modell for å styre IT avdelingen IT Governance ER En modell for å styre virksomhetens bruk av IT 6

7 Det finnes flere definisjoner av IT Governance, men alle handler om struktur, ansvar, prosesser og ledelse... 7

8 ... og Accenture har sin definisjon Evnen til å fatte, støtte og drive gjennom de riktige IT beslutningene og måle resultatoppnåelse 8

9 Vi ser IT Governance i sammenheng med Corporate Governance Typiske attributter - ILLUSTRATIV Involverte parter Fokus Påvirkningsgrad Virksomhet IT Funksjon IT Prosjektportefølge IT Prosjekt Corporate Governance IT Governance Portefølge Governance Prosjekt Governance Styre Toppledelse IT toppledelsen Styret til IT IT toppledelsen Portefølgestyring Ressurseierer Prosjektkjøpere Prosjektledelse Styringsgrupper Virksomhetsresultater Verdiskaping Aksjekurs Samlet IT performance Beslutning for å øke IT verdiskapingen Ressursoptimalisering Prioritering Gevinstrealisering Prosjekt performance (on time, on budget) Milepælsoppnåelse Løsningens kvaliteter 9

10 Våre erfaringer indikerer at nøkkelen til vellykkede implementeringer av IT Governance er å adressere alle de mest relevante aspektene - samtidig - En enkel modell for å illustrere de mest relevante aspektene av IT Governance - IT Governance Lederskap Samkjøring av IT og forretningsretning Resultatmåling og belønning Organisering, roller og ansvar Ressursstyring 10

11 Både forretningssidens ledelse og IT ledelsen må forstå mulighetene og ønske å utnytte IT til å skape forretningsverdi - Ledelsen må være sponsorer for IT - Lederskap Samkjøring av IT og forretningsretning Resultatmåling og belønning Organisering, roller og ansvar Ressursstyring Eksempler / viktige aspekter: Forretningsledelsen må forstå og ville utnytte de mulighetene som IT gir til å øke omsetning, redusere kost eller forbedre kapitalutnyttelsen IT toppledelsen må være forretningsorientert og snakke et språk som forretningssiden forstår, det vil si forretnings- og økonomibegreper, samtidig som de må forstå sin egen virksomhet 11

12 Sikre at beslutninger og handlinger er i tråd med den overordnete forretningsstrategien - Styre IT som en forretning - Lederskap Samkjøring av IT og forretningsretning Resultatmåling og belønning Organisering, roller og ansvar Ressursstyring Eksempler / viktige aspekter: Klar fokus på verdiskapende forretningsvirksomhet - samkjøring mellom forretningsstrategien og ITstrategien Klare mål, på alle nivåer Et perspektiv over flere år / rullerende planer 12

13 Benytte et målings og belønningssystem som gir IT Governance tenner - Resultatmåling og belønning - Lederskap Samkjøring av IT og forretningsretning Resultatmåling og belønning Organisering, roller og ansvar Ressursstyring Eksempler / viktige aspekter: Klare og forståtte mekanismer som binder alle aktører mot det endelige målet Klare og etablerte risiko, belønnings og resultat kriteria ( ris og ros ) Tett samkjøring med forretningsmål 13

14 Tydelig organisering, roller og ansvar - Tydelig organisering, roller og ansvar - Lederskap Samkjøring av IT og forretningsretning Resultat Måling og Belønning Organisering, roller og ansvar Ressursstyring Eksempler / viktige aspekter: Organisert for å støtte forretningsstrategien f.eks. Service Management enhet? Prosjekt Portefølgestyring? Samsvar mellom ansvar og myndighet Riktig modell mht. sentralisering og desentralisering Tydelige, dokumentere roller og ansvar 14

15 Gode prosesser for effektiv og riktig tildeling av ressurser - Ressurstildeling - Lederskap Samkjøring av IT og forretningsretning Resultatmåling og belønning Organisering, roller og ansvar Ressursstyring Eksempler / viktige aspekter: Prioriteringsprosesser som fokuserer på verdiskapning, balansegangen mellom lang- og kortsiktige syn Prosesser som involverer alle de riktige interessentene Effektiv måling og sporbarhet Fortløpende tilbakemelding og justering 15

16 I Norge og Norden må vi ta noen kulturspesifikke hensyn Det er vanlig å måle resultater men typisk ikke på et individnivå De sterke fagforeningene trykker mot sentraliserte avtaler og kan motsette seg individuell og t.o.m. lokal belønning Lederskap Samkjøring av IT og forretningsretning Resultatmåling og belønning Organisering, roller og ansvar Ressursstyring Nordiske IT ledere er mer rolle modeller / tillitsvalgte, enn generaler (mer uformelle, lite autoritære) Forankring og kommunikasjon er viktig siden det ofte er konsenskultur ved beslutningstaking Forretningsområder viser en uvillighet til å peke ut prioriterte / uprioriterte områder Bedrifter forskyver vanskelige beslutninger helt til de blir uunngåelige Klarhet i individuelt ansvar / ansvarsområder er et krav, da dette ofte er delt av en gruppe mennesker Organisasjonen er relativt flat men med sterke og uformelle strukturer Prosesser er ofte definert, men man ønsker å være mer uformell 16

17 God verktøystøtte kan bidra til å lykkes bedre med IT Governance Formalisere beslutningsprosesser Sikre at prosesser faktisk blir fulgt (må følges) Bedre oversikt over alle initiativer og pågående arbeide Fokus på avviksorientert oppfølging - bruke tiden der det er viktigst Bedre oversikt over alle ressurser (penger og mennesker) Bedre ressursutnyttelse Kilde for service og performance målinger Strømlinjeforme ITleveranseprosesser 17

18 COBIT er nyttig God for opplæring, skape forståelse og felles terminologi Definerer viktige prosesser Modenhetsskalaen er nyttig til å måle fremdrift Men, det gjenstår å gjøre det til vårt og å innføre det 18

19 Oppsummering God IT Governance er en forutsetning for å realisere forretningsverdien av IT IT Governance er En modell for å styre virksomhetens bruk av IT For å lykkes må alle de mest relevante aspektene adresseres samtidig Verktøystøtte bidrar til økt oversikt og at prosesser blir fulgt 19

20 Kontaktdetaljer Roger Østvold IT Strategi og Transformasjon Accenture Snarøyveien Lysaker, Norway Tlf:

Bakgrunnen for at David Norton, Robert Kaplan og. «The Balanced Scorecard» mer enn et målesystem. Øyvind Husby Johan Løvlie

Bakgrunnen for at David Norton, Robert Kaplan og. «The Balanced Scorecard» mer enn et målesystem. Øyvind Husby Johan Løvlie FAGARTIKKEL Øyvind Husby er siviløkonom fra BI (1994). Han har 4 års erfaring fra revisjon og rådgivning, og jobber i dag som konsulent i KPMG Management Consulting innen områdene strategiutvikling og

Detaljer

Når resultatene uteblir!

Når resultatene uteblir! ! av John-Erik Stenberg, Considium Consulting Group AS Det er ikke alltid dramatiske og uforutsette endringer i en virksomhets omgivelser som gjør at resultatene uteblir. Årsaken kan rett og slett være

Detaljer

Innovasjon. Strategien for innovasjon og godt styresett på lokalt nivå. Godt styresett

Innovasjon. Strategien for innovasjon og godt styresett på lokalt nivå. Godt styresett Innovasjon Strategien for innovasjon og godt styresett på lokalt nivå Godt styresett Strategien for innovasjon og godt styresett på lokalt nivå Vedtatt i mars 2008. Strategien er et praktisk verktøy som

Detaljer

«ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning

«ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning «ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning Jeg vil takke for invitasjonen til å være tilstede også i år på konferansen til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og holde åpningsforedraget. Oppfølging av 22.

Detaljer

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål?

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Masteroppgave i Endringsledelse Samfunnsvitenskapelig fakultet Universitetet i Stavanger Høsten 2014 Gunn Laila Dahlseng Hope 1 UNIVERSITETET I STAVANGER MASTERGRADSSTUDIUM

Detaljer

RAPPORT x/2011. En beskrivelse av styringsmodellen i et departement

RAPPORT x/2011. En beskrivelse av styringsmodellen i et departement RAPPORT x/2011 En beskrivelse av styringsmodellen i et departement RAPPORT 2/2011 Innhold 1 Innledning... 3 2 God styring i et departement... 4 2.1 Definisjon av styring...4 2.2 Departementets oppgaver

Detaljer

Scrum. en beskrivelse V 2012.12.13

Scrum. en beskrivelse V 2012.12.13 Scrum en beskrivelse Scrum prinsipper Verdier fra Agile Manifesto Scrum er det mest kjente av de smidige (Agile) rammeverkene. Scrum er også kilden til mye av tankegodset bak verdiene og prinsippene i

Detaljer

Fra Ny GIV til varig givende

Fra Ny GIV til varig givende ØF-rapport 01/2014 Fra Ny GIV til varig givende Om samarbeid mellom kommune og fylkeskommune for bedre gjennomføring av det 13-årige opplæringsløpet av Maria Røhnebæk Tonje Lauritzen Torhild Andersen ØF-rapport

Detaljer

Helhetlig risikostyring et integrert rammeverk

Helhetlig risikostyring et integrert rammeverk Helhetlig risikostyring et integrert rammeverk Sammendrag September 2004/ Oktober 2005 The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission Helhetlig risikostyring et integrert rammeverk

Detaljer

Din guide for ansvarlig eierstyring og selskapsledelse

Din guide for ansvarlig eierstyring og selskapsledelse www.pwc.no Din guide for ansvarlig eierstyring og selskapsledelse Corporate Governance Hvordan etablere en god rolle- og ansvarsfordeling mellom eiere, styret og daglig ledelse? Ansvarlig utgiver: PwC

Detaljer

Mot alle odds? Veier til samordning i norsk forvaltning. Difi-rapport 2014:07 ISSN 1890-6583

Mot alle odds? Veier til samordning i norsk forvaltning. Difi-rapport 2014:07 ISSN 1890-6583 Mot alle odds? Veier til samordning i norsk forvaltning Difi-rapport 2014:07 ISSN 1890-6583 Forord Difi har gjennomført et prosjekt der formålet har vært å belyse samordning i norsk forvaltning og å peke

Detaljer

Gjennomføring av vurdering som fremmer inkludering

Gjennomføring av vurdering som fremmer inkludering Gjennomføring av vurdering som fremmer inkludering Fase én av the Agencys prosjekt Vurdering i inkluderende miljøer ble rundet av med en diskusjon og deretter en forklaring av begrepet vurdering som fremmer

Detaljer

Kort om internkontroll for deg som er leder

Kort om internkontroll for deg som er leder Veileder Kort om internkontroll for deg som er leder DFØ 04/2013, 1. opplag Forord Som leder har du ansvar for virksomhetens internkontroll og for å tilpasse denne til risiko, vesentlighet og egenart.

Detaljer

Omstilling? Har du husket det viktigste?

Omstilling? Har du husket det viktigste? Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 590 Omstilling? Har du husket det viktigste? Hva du kan gjøre for å sikre sunne omstillingsprosesser Utgitt september 2008 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens

Detaljer

Sosiale forhold, miljø og finansiell avkastning

Sosiale forhold, miljø og finansiell avkastning 89 Sosiale forhold, miljø og finansiell avkastning I Norges Banks strategi for utøvelse av eierskap 2007 2010 er det spesifisert seks satsingsområder for arbeidet. Fire av disse gjelder grunnleggende eierrettigheter,

Detaljer

«HVOR DER INGEN KAMP ER, KAN DER HELLER INGEN SEIER KOMME» R

«HVOR DER INGEN KAMP ER, KAN DER HELLER INGEN SEIER KOMME» R MAGMA 0215 FAGARTIKLER 47 «HVOR DER INGEN KAMP ER, KAN DER HELLER INGEN SEIER KOMME» R ledelses- og medarbeiderutvikling som skaper resultater THERESE S. KINAL er spesialist i grensesnittet mellom strategi,

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

HENRIKS UTFORDRINGER SOM NY LEDER

HENRIKS UTFORDRINGER SOM NY LEDER HENRIKS UTFORDRINGER SOM NY LEDER Anne Marie Sidsel Petrine Terje Trude Vi kan ikke gi deg oppskriften på suksess som leder. Vi kan gi deg oppskriften på å feile: prøv å gjøre alle fornøyde Sims og Lorenzi

Detaljer

Sykehusreformen noen eierperspektiv

Sykehusreformen noen eierperspektiv Mer informasjon om sykehusreformen? www.dep.no/shd/sykehusreformen Rapport Norsk utgave Utgitt av: Sosial- og helsedepartementet Offentlig institusjoner kan bestille flere eksemplarer fra Statens forvaltningstjeneste

Detaljer

Mandat. Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor

Mandat. Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor Mandat Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor Innhold Bakgrunn... 2 Formålet med felles målbilder og strategier... 2 Mål for arbeidet... 3 Leveranser 2015... 4 Del 1: Visjon og

Detaljer

Veileder Resultatmåling

Veileder Resultatmåling Veileder Resultatmåling Mål- og resultatstyring i staten SSØ 12/2010, 2. opplag 3000 eks. Forord God informasjon om egne resultater er en forutsetning for at statlige virksomheter skal kunne tilpasse seg

Detaljer

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Grunnlag for god pasientbehandling. Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Grunnlag for god pasientbehandling. Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst GOD VIRKSOMHETSSTYRING Grunnlag for god pasientbehandling Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst Hamar, desember2010 1 Forord Å gi god og riktig pasientbehandling

Detaljer

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv hvordan virksomheter og myndigheter skal gå frem i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv IA // Veileder til Samarbeidsavtale om et

Detaljer

LedMed vær med å lede

LedMed vær med å lede LedMed vær med å lede Historisk utvikling Kartlegging av ansattes holdninger og arbeidsmoral oppsto i amerikanske industrimiljøer på 1950- tallet, men det var først på slutten av 1970-tallet det ble en

Detaljer

Veileder. Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen

Veileder. Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen Veileder Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen DFØ 10/2011, 1. opplag 1000 eks. Forord Effektiv ressursbruk forutsetter styring basert på gode beslutningsgrunnlag. Evalueringer er en

Detaljer

HVORDAN LEDE AUTONOME FAGFOLK SOM VI IKKE HAR RÅD TIL Å MISTE

HVORDAN LEDE AUTONOME FAGFOLK SOM VI IKKE HAR RÅD TIL Å MISTE HVORDAN LEDE AUTONOME FAGFOLK SOM VI IKKE HAR RÅD TIL Å MISTE FORDYPNINGSOPPGAVE NASJONALT TOPPLEDERPROGRAM HØSTEN 2007 SIV KVAMME SKREDE ANNE REE JENSEN GEIR BRÅTHEN GRETE TEIGLAND 1 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

Veileder Gevinstrealisering

Veileder Gevinstrealisering Veileder Gevinstrealisering planlegging for å hente ut gevinster av offentlige prosjekter Forord I de fleste offentlige prosjekter vil det være forventninger om gevinster som skal realiseres etter at prosjektet

Detaljer

Styreleder Marit Olive Lindstads tale til Årsmøtet i Mjøsen Skog SA Honne, 15.04.2015

Styreleder Marit Olive Lindstads tale til Årsmøtet i Mjøsen Skog SA Honne, 15.04.2015 Styreleder Marit Olive Lindstads tale til Årsmøtet i Mjøsen Skog SA Honne, 15.04.2015 Ordfører og årsmøte, kjære alle sammen Det er fint å treffes til en viktig møtedag, og jeg ønsker hver enkelt av dere

Detaljer

Tid for lederskap En oppsummering av forskning om aldersriktig ledelse 2007-2010. Universitetet i Stavanger Trude Furunes og Reidar J.

Tid for lederskap En oppsummering av forskning om aldersriktig ledelse 2007-2010. Universitetet i Stavanger Trude Furunes og Reidar J. Tid for lederskap En oppsummering av forskning om aldersriktig ledelse 2007-2010 Universitetet i Stavanger Trude Furunes og Reidar J. Mykletun 1 2 Forord Mangeårig forskning både nasjonalt og internasjonalt

Detaljer

Hvordan oppnå målenei

Hvordan oppnå målenei 1. April Ledelse og virksomhetsstyring (LV7) Hvordan oppnå målenei Christian Fredrik Mathisen Senior konsulent - EVRY Målet med foredraget Dette er det siste foredrag i ledelses og virksomhetsstyrings

Detaljer