Strategi: Hvordan lage noe mer enn bare planer? Bergen Næringsråd, Kjapt & Nyttig

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Strategi: Hvordan lage noe mer enn bare planer? Bergen Næringsråd, Kjapt & Nyttig 6.4.11"

Transkript

1 Strategi: Hvordan lage noe mer enn bare planer? Bergen Næringsråd, Kjapt & Nyttig

2 Bakgrunn vårt tjenestespekter STRATEGI LØSNING LEDERSKAP OG GJENNOMFØRING Strategiske analyser og kartlegging av forretningspotensial Utvikle strategi- og handlingsplaner Etablere kritiske suksessfaktorer og nøkkelindikatorer Etablere gode arbeidsprosesser Utforme robuste organisatoriske løsninger kombinert med gode IKTløsninger Etablere relevante systemer for styring og oppfølging Trening av, og støtte til, ledere og lederteam ledergrupper Kommunikasjon med, og opplæring/trening av, medarbeidere Operativ bistand ved innføring av nye løsninger Sikre etterlevelse i organisasjonen og ledelsen 2

3 Effektiv strategiutøvelse mer viktig enn noensinne Effektive strategier, effektiv omstilling 3

4 Men de fleste strategiplaner koker vekk i ingenting 4

5 Hvorfor? 5

6 Svært mange selskaper mangler en bevisst tilnærming for oppfølging av sine strategier 6

7 Andre fallgruver For høyt ambisjonsnivå, sviktende forutsetninger Ledere forstår ikke hvordan deres beslutninger påvirker andre Toppledelsen bryr seg ikke tilstrekkelig om gjennomføring Ansatte forstår ikke hva som forventes av dem Ansvar for gjennomføring av tiltak er uklart 7

8 Prestasjonsforbedring tar tid Prestasjon Gevinst/ forbedring År 1 År 2 År 3 År 4

9 mens innsats og gevinst ofte er faseforskjøvet i tid Prestasjon Gevinst/ forbedring Ressursbruk År 1 År 2 År 3 År 4

10 Verken planlegging eller gjennomføring er lett. Men la oss først se på selve planleggingen, altså strategiprosessen 10

11 Strategien inngår i et hierarki av sentrale utsagn, som skal tydeliggjøre en virksomhets retning Hvorfor vi eksisterer Misjon Hva vi tror på, og hvordan vi vil oppføre oss Verdier Hva vi ønsker å være Visjon Mål Hva ønsker vi å oppnå, og hvordan Strategi Domene Kritiske suksessfaktorer og måltall Styringsparametere (KPI) Konkurranse -fortinn

12 Essensen i en strategiprosess handler om å velge, og velge vekk Har du funnet din hot spot, hvor du har genuine konkurransefortrinn? 12

13 Gode analyser er et viktig grunnlag for å kunne velge riktig Velge de rette analysene det som er viktig å vite noe om og gjøre disse analysene grundige nok og der finnes en rekke metoder og verktøy Value chain analysis PEST VRIO Boston Consulting Matrix Blue ocean Porters 5 konkurransekrefter Scenario Pyramid structure Produkt-marked matrise 13

14 Og utfallet av prosessen bør være at man lander et ambisjonsnivå som er i samsvar med organisasjonens kapasitet 14

15 Men organisasjonsanalysen blir ofte glemt Ledelse Tilpasningsbehov Skaleringsmuligheter Kapasitet & kompetanse Struktur 15

16 Strategiske kart - et effektivt verktøy for å formulere og kommunisere en strategi Visualisering av strategi Balanced scorecard perspektiv Fokus på verdiskaping, og sentrale tiltak Kobling mellom strategi, tiltak og måltall Kaplan & Norton 16

17 Vårt grunnsyn er at strategi inngår som en del av et helhetlig bilde å forstå hva Strategi Løsninger å forstå hvordan å bry seg Lederskap og gjennomføring å forstå hvorfor

18 hvor suksess avhenger av at man klarer å etablere tilstrekkelige vekslingssoner mellom de ulike fasene Identifisere konsekvenser for organisasjon, prosesser og teknologi Skape forståelse for endringsbehov Mobilisere tilstrekkelig ressurser med rett kompetanse

19 19

20 Løsningsfasen Med løsning mener vi design og utforming av organisasjonsstrukturer, prosesser, IKT arkitekturer, med mer. 20

21 Løsningsfasen avhenger av et helhetlig perspektiv Vår erfaring er at dersom man endrer på ett av elementene, påvirkes også de andre (et element kan ikke sees i isolasjon fra de øvrige) 21

22 Innføring av en prosessorientert organisasjon har vist seg å være en virkningsfull organiseringsform Salg Leveranse Kundeservice Prosesseier Kunde 22

23 God prosjektstyring er en nødvendighet Mange parallelle og dårlig koordinerte prosjekter er en utfordring Porteføljestyring med et programkontor kan sørge for strategisk prioritering, og koordinert styring 23

24 suksess avhenger av en god vekslingssone mellom de ulike fasene Identifisere operasjonelle konsekvenser Bevissthet rundt endringsbehov og endringskapasitet Trening i roller, feedback

25 God interaksjon mellom prosjekt og linje Endringsprosjekter glipper ved overlevering til linjen, betydelig forringelse av potensial En styrt overføring, hvor linjen har tilstrekkelig kunnskap, eierskap og drivkraft, gjerne med støtte av haleprosjekter, er en suksessfaktor 25

26 God interaksjon kan gi et betydelig større gevinstuttak

27 Leadership is a potent combination of strategy and character. But if you must be without one, be without the strategy. Norman Schwarzkopf 27

28 Noen paradokser Karrieresystemer Ledere som ikke vil lede sine egne Underfokusering på gode gjennomførere

29 Tilrettelegging for implementering Sikre tilstrekkelig opplæring og trening på nye arbeidsmåter Internt og mot leverandører/kunder Operasjonell støtte til ledere og nøkkelmedarbeidere Avlastning og tilpasning av løsninger Ledelsesmessig tilstedeværelse 29

30 Ledelsesmessig oppfølgning Finne riktig balanse ift medvirkning fra organisasjonen Tilpasses kultur og type virksomhet Fokus på nødvendig forpliktelse og samhandling med andre ledere Forankring i ledelsen og utrulling i organisasjonen De øverste nivåene gjennomfører først Leder fra nivået over deltar sammen med nivået under Større sult på å realisere igangsatte prestasjonsforbedringer i drift 30

31 En lærende syklus, kontinuerlig forbedring ORGANISATORISK RAMME Strategi Visjoner og mål Planer Iverksetting Ledelse Individuelle mål Kunnskap Trening Refleksjon Bevissthet Justering & utvikling PRESTASJONSFORBEDRING

32 Til slutt Success is 99 % failure Soichiro Honda Takk for oss! 32

Kort om internkontroll for deg som er leder

Kort om internkontroll for deg som er leder Veileder Kort om internkontroll for deg som er leder DFØ 04/2013, 1. opplag Forord Som leder har du ansvar for virksomhetens internkontroll og for å tilpasse denne til risiko, vesentlighet og egenart.

Detaljer

Bakgrunnen for at David Norton, Robert Kaplan og. «The Balanced Scorecard» mer enn et målesystem. Øyvind Husby Johan Løvlie

Bakgrunnen for at David Norton, Robert Kaplan og. «The Balanced Scorecard» mer enn et målesystem. Øyvind Husby Johan Løvlie FAGARTIKKEL Øyvind Husby er siviløkonom fra BI (1994). Han har 4 års erfaring fra revisjon og rådgivning, og jobber i dag som konsulent i KPMG Management Consulting innen områdene strategiutvikling og

Detaljer

Resultat og dialog. Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor

Resultat og dialog. Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor Resultat og dialog Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor Innhold Forord Innledning 7 del I: Balansert målstyring i kommunal sektor 9 kapittel 1: Hva er balansert målstyring? 11 Helhet 11 Fokus 13

Detaljer

Når resultatene uteblir!

Når resultatene uteblir! ! av John-Erik Stenberg, Considium Consulting Group AS Det er ikke alltid dramatiske og uforutsette endringer i en virksomhets omgivelser som gjør at resultatene uteblir. Årsaken kan rett og slett være

Detaljer

Mandat. Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor

Mandat. Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor Mandat Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor Innhold Bakgrunn... 2 Formålet med felles målbilder og strategier... 2 Mål for arbeidet... 3 Leveranser 2015... 4 Del 1: Visjon og

Detaljer

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål?

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Masteroppgave i Endringsledelse Samfunnsvitenskapelig fakultet Universitetet i Stavanger Høsten 2014 Gunn Laila Dahlseng Hope 1 UNIVERSITETET I STAVANGER MASTERGRADSSTUDIUM

Detaljer

Hvordan lage en kommunikasjonsstrategi?

Hvordan lage en kommunikasjonsstrategi? KS Omdømmeprosjekt Attraktiv arbeidsgiver Hvordan lage en kommunikasjonsstrategi? Utviklet av Borghild Eldøen, Eldøen kommunikasjon DEFINISJONER Kommunikasjon - informasjon I norsk språkbruk brukes ofte

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk ved kommunesammenslåinger

Arbeidsgiverpolitikk ved kommunesammenslåinger Arbeidsgiverpolitikk ved kommunesammenslåinger KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities 2 Kommunesektoren står overfor nye og krevende lederutfordringer

Detaljer

Veileder Resultatmåling

Veileder Resultatmåling Veileder Resultatmåling Mål- og resultatstyring i staten SSØ 12/2010, 2. opplag 3000 eks. Forord God informasjon om egne resultater er en forutsetning for at statlige virksomheter skal kunne tilpasse seg

Detaljer

CAF 2013 Rammeverk for egenevaluering. Difi veileder ISBN 978-82-7483-118-6

CAF 2013 Rammeverk for egenevaluering. Difi veileder ISBN 978-82-7483-118-6 CAF 2013 Rammeverk for egenevaluering Difi veileder ISBN 978-82-7483-118-6 Forord Offentlige forvaltninger over hele Europa blir i større grad enn noensinne utfordret av samfunnet på å dokumentere og forbedre

Detaljer

JEG VIL, JEG VIL, - MEN JEG FÅR DET IKKE TIL!

JEG VIL, JEG VIL, - MEN JEG FÅR DET IKKE TIL! JEG VIL, JEG VIL, - MEN JEG FÅR DET IKKE TIL! Ledelse i omstillingsprosesser - forankring og motstand En leders oppgave er å ta folk fra der de er til der de aldri har vært Henry A. Kissinger Fordypningsoppgave,

Detaljer

HENRIKS UTFORDRINGER SOM NY LEDER

HENRIKS UTFORDRINGER SOM NY LEDER HENRIKS UTFORDRINGER SOM NY LEDER Anne Marie Sidsel Petrine Terje Trude Vi kan ikke gi deg oppskriften på suksess som leder. Vi kan gi deg oppskriften på å feile: prøv å gjøre alle fornøyde Sims og Lorenzi

Detaljer

Treningsprogram for entreprenørskap 50 + -Tower AVKLARINGSSAMTALE

Treningsprogram for entreprenørskap 50 + -Tower AVKLARINGSSAMTALE Treningsprogram for entreprenørskap 50 + -Tower AVKLARINGSSAMTALE Formålet med avklaringssamtalen er å samle inn opplysninger om deltakeren, hjelpe dem med å sette et mål og definere de viktigste styrkene,

Detaljer

FORSKJELLER. som gjør en forskjell ET INSPIRASJONSHEFTE OM ARBEIDET MED ØKT ETNISK MANGFOLD PÅ STATLIGE ARBEIDSPLASSER

FORSKJELLER. som gjør en forskjell ET INSPIRASJONSHEFTE OM ARBEIDET MED ØKT ETNISK MANGFOLD PÅ STATLIGE ARBEIDSPLASSER 1 FORSKJELLER som gjør en forskjell ET INSPIRASJONSHEFTE OM ARBEIDET MED ØKT ETNISK MANGFOLD PÅ STATLIGE ARBEIDSPLASSER 2 3 I N N L E D N I N G VI ER OVERBEVIST OM AT MANGFOLD LØNNER SEG OG ER HELT NØDVENDIG

Detaljer

PLAN FOR UANSETT VÆR

PLAN FOR UANSETT VÆR PLAN FOR UANSETT VÆR KOMPETANSE FOR UTVIKLING Strategi for kompetanseutvikling i Hvalerskolen 2005-2008 HVALER KOMMUNE UTVIKLINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN DELPLAN 2005 KUNNSKAPSLØFTET En ny og bedre grunnopplæring

Detaljer

«HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NINA E. AANDAL NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014

«HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NINA E. AANDAL NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014 NINA E. AANDAL «HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET PROGRAM

Detaljer

Strategi 2017. Fredskorpset. Gjensidig læring skaper utvikling

Strategi 2017. Fredskorpset. Gjensidig læring skaper utvikling Strategi 2017 Fredskorpset Gjensidig læring skaper utvikling 2 Fredskorpset Stortorvet 10 Pb 8055 Dep 0031 Oslo www.fredskorpset.no /fredskorpset Tlf: 24 14 57 00 Fredskorpsets Strategi 2017 Fredskorpset

Detaljer

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Grunnlag for god pasientbehandling. Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Grunnlag for god pasientbehandling. Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst GOD VIRKSOMHETSSTYRING Grunnlag for god pasientbehandling Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst Hamar, desember2010 1 Forord Å gi god og riktig pasientbehandling

Detaljer

Tegn på god praksis. Kom igang med skoleutvikling Et arbeidshefte om ekstern skolevurdering

Tegn på god praksis. Kom igang med skoleutvikling Et arbeidshefte om ekstern skolevurdering Tegn på god praksis Kom igang med skoleutvikling Et arbeidshefte om ekstern skolevurdering Forord Dette er et hefte om skolevurderingsmetodikken slik den brukes av det nasjonale Veilederkorpset. Heftet

Detaljer

Veileder Gevinstrealisering

Veileder Gevinstrealisering Veileder Gevinstrealisering planlegging for å hente ut gevinster av offentlige prosjekter Forord I de fleste offentlige prosjekter vil det være forventninger om gevinster som skal realiseres etter at prosjektet

Detaljer

Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte.

Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte. Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte. Master i skoleledelse NTNU 2014 Hilde Iren Meringdal i Forord Denne masteroppgaven skriver jeg som avsluttende oppgave i et fireårig

Detaljer

IS-1877. Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødselsomsorgen

IS-1877. Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødselsomsorgen IS-1877 Et trygt fødetilbud Kvalitetskrav til fødselsomsorgen Heftets tittel: Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødeselsomsorgen Utgitt: 12/2010 Bestillingsnummer: IS-1877 Utgitt av: Kontakt: Postadresse:

Detaljer

Hva jobber en HR-avdeling med?

Hva jobber en HR-avdeling med? Artikkel Hva jobber en HR-avdeling med? Lucie Kathrine Sunde-Eidem En organisasjons verdi og produksjonskraft ligger mer i organisasjonens intellekt og servicemuligheter enn i organisasjonens hard assets

Detaljer

Mot alle odds? Veier til samordning i norsk forvaltning. Difi-rapport 2014:07 ISSN 1890-6583

Mot alle odds? Veier til samordning i norsk forvaltning. Difi-rapport 2014:07 ISSN 1890-6583 Mot alle odds? Veier til samordning i norsk forvaltning Difi-rapport 2014:07 ISSN 1890-6583 Forord Difi har gjennomført et prosjekt der formålet har vært å belyse samordning i norsk forvaltning og å peke

Detaljer

Hvordan oppnå målenei

Hvordan oppnå målenei 1. April Ledelse og virksomhetsstyring (LV7) Hvordan oppnå målenei Christian Fredrik Mathisen Senior konsulent - EVRY Målet med foredraget Dette er det siste foredrag i ledelses og virksomhetsstyrings

Detaljer

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Asker kommune - Mer enn en jobb 1 - MULIGHETENES KOMMUNE - 2 INNHOLD 1. INNLEDNING 2 2. ASKER KOMMUNES VERDIGRUNNLAG 3 3. MÅLBILDET FOR ASKER KOMMUNES

Detaljer

Mellom to skoler. En empirisk studie av overgangen fra barnetrinn til ungdomstrinn. Hanne O. Fauske

Mellom to skoler. En empirisk studie av overgangen fra barnetrinn til ungdomstrinn. Hanne O. Fauske Mellom to skoler En empirisk studie av overgangen fra barnetrinn til ungdomstrinn Hanne O. Fauske Master i skoleledelse NTNU 2014 «Den nære sammenhengen forskningen har vist mellom ferdigheter fra barnetrinnet,

Detaljer

Sykehusreformen noen eierperspektiv

Sykehusreformen noen eierperspektiv Mer informasjon om sykehusreformen? www.dep.no/shd/sykehusreformen Rapport Norsk utgave Utgitt av: Sosial- og helsedepartementet Offentlig institusjoner kan bestille flere eksemplarer fra Statens forvaltningstjeneste

Detaljer

Tid for lederskap En oppsummering av forskning om aldersriktig ledelse 2007-2010. Universitetet i Stavanger Trude Furunes og Reidar J.

Tid for lederskap En oppsummering av forskning om aldersriktig ledelse 2007-2010. Universitetet i Stavanger Trude Furunes og Reidar J. Tid for lederskap En oppsummering av forskning om aldersriktig ledelse 2007-2010 Universitetet i Stavanger Trude Furunes og Reidar J. Mykletun 1 2 Forord Mangeårig forskning både nasjonalt og internasjonalt

Detaljer

MÅL OG VERDIGRUNNLAG PYMs generelle basis og formål. A UTVIKLINGSSAMARBEID: 1. VISJON OG VERDIGRUNNLAG. 1.1. Visjon for PYMs utviklingssamarbeid:

MÅL OG VERDIGRUNNLAG PYMs generelle basis og formål. A UTVIKLINGSSAMARBEID: 1. VISJON OG VERDIGRUNNLAG. 1.1. Visjon for PYMs utviklingssamarbeid: MÅL OG VERDIGRUNNLAG PYMs generelle basis og formål A UTVIKLINGSSAMARBEID: 1. VISJON OG VERDIGRUNNLAG. 1.1. Visjon for PYMs utviklingssamarbeid: PYM vil gjennom sin virksomhet bidra til å frigjøre menneskets

Detaljer