Personalpolitiske føringer, rekrutteringsutfordringer og behov neste 5-10 år"

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Personalpolitiske føringer, rekrutteringsutfordringer og behov neste 5-10 år""

Transkript

1 Personalpolitiske føringer, rekrutteringsutfordringer og behov neste 5-10 år"

2 Helse Sør- Øst - bærekraftig utvikling i tråd med oppdraget

3 Fakta om Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst RHF ble etablert 1. juni medarbeidere utfører om lag årsverk Omsetningen i 2006 var 47 milliarder kroner Befolkning på cirka 2,6 millioner mennesker 56% av landets befolkning Fylkene Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest- Agder Hovedkontor i Hamar med administrasjonssted i Skien

4 Visjonen - det er derfor vi er her Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og personlig økonomi

5 Verdier i Helse Sør-Øst Åpenhet og involvering i måten vi arbeider på - i våre prosesser Respekt og forutsigbarhet i måten vi møter hverandre på Kvalitet og kunnskap er vår virksomhet basert på og skal våre beslutninger være bygget på

6 Fremtidig utvikling - bemanning 1.Flere ledige jobber enn arbeidssøkende 2. Knapphet på kompetanse Dette gir trolig økende press på rekrutteringen og gjør at arbeidet med langsiktig rekruttering til kritiske stillinger blir viktig

7 Strategiske føringer - rekruttering 1.Heltid/deltid problematikken må hensyntas 2. Tilpasse lønnspolitikk og system for lønnsforhandlinger til lokale behov - ulike behov for profesjoner - ulike arbeidsmarked - ulik turnover 3.Legge til rette for bedre rekruttering av funksjonshemmede, uføre og personer med etnisk bakgrunn 4.Legge til rette for at flere eldre arbeidstakere fortsetter (senior politikk) Slike strategier kan komme i konflikt med kravet og økt effektivitet og økonomisk balanse

8 Faktorer som påvirker ressursutviklingen Naturlig avgang Trender avskalling Arbeidsbetinget avgang Historisk utvikling Dagens ressurs situasjon Endring av ressurser Trender rekruttering Fremtidig ressurs situasjon Rekruttering gjennom utdanning Rekruttering gjennom andre kilder

9 Rapportering innen HR Eksempel

10 Rapporter for virksomhetsstyring Følgende måltall rapporteres Antall årsverk fordelt på månedslønn og omregnet variabel lønn Netto årsverk Årsverk som bidrar til produksjon (eksklusive personer i permisjon) Antall ansatte Sykefravær Lønn Overtid og mertid (timebetalte) i kr. Og timer Lønnsutbetaling

11 Alle rapporter kan vises grafisk og eksporteres til Excel Følger fullmaktsstrukturen(ok2007) Alle rapporter har standard dimensjoner som er: Periode eller akkumulert Avdeling kan drille ned på laveste organisasjonsnivå Stillingsgrupper kan se på ulike grupper eller enkelt stillinger (f.eks sykepleier eller kun radiografer) Aldersgrupper Type ansettelse (faste, vikarer, timebetalte osv) Kjønn Alle definisjoner er basert på de nasjonal definisjonene der de finnes

12 Eksempel på rapporter - årsverk

13 Analyse: Aldersfordeling for alle grupper Leger Sykepleiepersonell Laboratoreiepersonell Annet fagpersonell i pasientbehandling Forsknins og fagpersonell Ledere Adm. Og kontorpersonell Teknisk og forsyningspersonell Totalt På kort sikt vil gamle sør ha en behov for ca 2000 nye årsverk grunnet naturlig avgang. I løpet av en periode på 10 år vil tallet være vesentlig høyere.

14 Stillingsgruppering

15 Antall Radiograf årsverk Eksempel gamle Sør Radiografene utgjør ca 2% av antall årsverk i gamle Sør 15% av radiografene er eldre enn 50 år

16 Sykefravær Radiografene i Gamle Sør hadde et sykefravær på 7,6% i 2006

17 3 fokusområder for måloppnåelse Kvalitet Mål: Økonomisk resultat Visjon Helse Sør-Øst og krav fra eier Effektivitet Balansert fokus

18 Styringsdata HR - Under utvikling Måltall knyttet til lønnsoppgjør Overheng Glidning Kostnad knyttet til lønnsoppgjør Ny definisjon for netto årsverk Årsverkstallet det rapporteres til HOD er relativt stabilt. Den reelle resursinnsatsen er svært variabelt. Foretakene i Sør utarbeider derfor en beregning i årsverk som trekker ut fravær og permisjoner. Målet er å få en netto beregning som kan måles opp mot produksjon. Spesialitet som definisjon

19 Andre prosesser som vil påvirke rekrutteringssituasjonen 1. Hovedstadsprosessen ( ) - kapasitet og arbeidsdeling - standardiserte pasientforløp/harmoniserte arbeidsprosesser 2. Fokus på effektivisering av med. støttefunksjoner 3. Utvikling av Nasjonal stab og støttefunksjoner 4. Felles regionale (SP)/nasjonale IKT løsninger

20 Nasjonal stab/støtte Metodikk og arbeidsmåte i fase 0 Tjenesteområdene: 1. HR og lønn 2. Økonomi 3. Innkjøp og logistikk 4. Øvrige områder Definert prosessmodeller, 41 prosesser med til sammen 183 underliggende aktiviteter Klarere mandat og modent tjenesteområde medførte at en annen metodikk og arbeidsmåte ble valgt Prosessmodell utviklet: Prosess Teknologi Organisering Nå-kartlegging av HFer/RHFer Mulighetsrom og prioriteringer i henhold til kriterier Utarbeide løsningsforlag per tjenesteområde Så løsninger på tvers av de fire tjenesteområdene Det finnes svakheter og mulige feilkilder i kartleggingen, men disse synes ikke å påvirke det totale bildet i vesentlig grad.

21 8 Prosesser definert som særlig egnet Transaksjonstunge prosesser Prosesser: Lønnsprosessen Håndtering av regnskap Nasjonalt oppgjørskontor. Kjennetegn Kan utføres langt fra bruker Understøttes av felles systemer. Kompetansetunge prosesser Prosesser: Kompetanseutvikling Personalplanlegging på lang sikt (> 1 år) Styring av forsyningskjeder Nasjonal styring av utvalgte kategorier Økonomimodell og standardisering av rutiner. Kjennetegn Utføres med nærhet til brukeren. Felles systemer i bunn er en forutsetning for å realisere gevinster i form av effektivisering og høyere kvalitet på styringsinformasjon.

22 HR og lønn Lønnsprosessen Effektiviseringsgevinster: Stordriftsfordeler gir reduserte kostnader pr lønns- og trekkoppgave Kompetanseutvikling Effektiviseringsgevinster: Redusert investeringsbehov ved felles investeringer Personalplanlegging på lang sikt, >1år Effektiviseringsgevinster: Reduserte kostnader til innleie av vikarer, overtid med mer Felles investeringer og utviklingskostnader Kvalitetsmessige effekter Nasjonal simulering og kontroll av den største kostnaden i helsevesenet. Kvalitetsmessige effekter Oversikt over faktisk kompetanse Mulighet til å drive strategisk kompetanseutvikling Forutse mangel på kritisk kompetanse Ressurser til kompetanseutvikling. Kvalitetsmessige effekter Bedre langsiktig styring Mulighet til å påvirke tilgangen av kompetanse Økt evne til å utføre kjerneoppgaver ved å ha riktig/tilstrekkelig kompetanse

23 Oppsummering viktige faktorer og utviklingstrekk 1. Behov for god styringsinformasjon knyttet til analyser og trendutvikling for å sikre fremtidig ressurser og kompetanse 2. Fokus på holdinger og kultur (verdier) 3. Strategi med fokus på bred rekruttering 3. Harmoniserte arbeidsprosesser 4. Ytterligere spesialisering og arbeidsdeling 5. Harmonisering og forbedring av IKT systemer

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 1. mars 2009 1 Innhold: 1. INNLEDNING OG OVERORDNET VURDERING... 3 1.1 OM ÅRLIG MELDING... 3 1.2 OM HELSE SØR-ØST... 4

Detaljer

Årlig melding 2007. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2007. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2007 til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 04.03.2008 Innhold 1 Innledning...5 1.1 Om årlig melding...5 1.2 Om Helse Sør-Øst...6 1.2.1 Visjon og verdigrunnlag... 7 2 Brukermedvirkning...7

Detaljer

Forventninger og muligheter

Forventninger og muligheter Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Frokostseminar Steinar Marthinsen, viseadm.dir

Detaljer

Plan for strategisk utvikling 2013 2020

Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013-2020 ble vedtatt av styret for Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012. www.helse-sorost.no\styret Innhold 1 Visjon og verdigrunnlag

Detaljer

Årlig melding 2009. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2009. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2009 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 4. mars 2010 1 Om årlig melding I henhold til Lov om helseforetak ( 34) skal styret for det regionale helseforetaket hvert

Detaljer

1ste delrapport fra prosjektet: Evaluering av omstillingsprosessen i Helse Sør-Øst RHF

1ste delrapport fra prosjektet: Evaluering av omstillingsprosessen i Helse Sør-Øst RHF - Åpen 1ste delrapport fra prosjektet: Evaluering av omstillingsprosessen i Helse Sør-Øst RHF Utvidet opptaksområde. Forutsetningene for omstillingsprogrammet. Sluttrapport arbeidspakke 1 Forfatter Tarald

Detaljer

Strategidokument for Helse Sør-Øst

Strategidokument for Helse Sør-Øst dokument for Helse Sør-Øst Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Arbeidsdokument Hamar, 08.10 2012 1 Innhold 1 Visjon og verdigrunnlag strategidokumentets hensikt... 3 2 Kvalitet, kompetanse og ledelse

Detaljer

Årlig melding. fra Helse Sør-Øst RHF 2009

Årlig melding. fra Helse Sør-Øst RHF 2009 Årlig melding fra Helse Sør-Øst RHF 2009 Vedtatt av styret for Helse Sør-Øst RHF 4. mars 2010 Årlig melding 2009 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 4. mars 2010 1 Om årlig melding

Detaljer

HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS. Årlig melding 2014

HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS. Årlig melding 2014 HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS Årlig melding 2014 Skien, 15.01.2015 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 1 1. Innledning... 1 1.1. Om Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS

Detaljer

Strategi Sykehuset Østfold

Strategi Sykehuset Østfold Strategi Sykehuset Østfold 2016 2020 Til styret for Sykehuset Østfold 15. desember 2014 1 Innledning Sykehuset Østfold står foran en spennende tid! I 2015 står det nye sykehuset på Kalnes klart for innflytting.

Detaljer

ÅRSBERETNING. Helse Sør-Øst RHF har sitt hovedkontor på Hamar.

ÅRSBERETNING. Helse Sør-Øst RHF har sitt hovedkontor på Hamar. ÅRSBERETNING Året 2014 var preget av økt aktivitet og vesentlig fremgang på mange pasientrettede områder. Foretaksgruppen leverer sitt beste økonomiske resultat noensinne. Målene som er definert for helseforetaksgruppen

Detaljer

Årlig melding 2011. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet. Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars)

Årlig melding 2011. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet. Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars) Årlig melding 2011 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars) Om årlig melding I henhold til Lov om helseforetak ( 34) skal styret for det regionale

Detaljer

Årlig melding 2010. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2010. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2010 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 15. mars 2011 1 Om årlig melding I henhold til Lov om helseforetak ( 34) skal styret for det regionale helseforetaket hvert

Detaljer

RAPPORT. Kartlegging av de regionale helseforetakenes oppgaver og ressursbruk. Oslo, 12.11.2012

RAPPORT. Kartlegging av de regionale helseforetakenes oppgaver og ressursbruk. Oslo, 12.11.2012 RAPPORT Kartlegging av de regionale helseforetakenes oppgaver og ressursbruk Oslo, 12.11.2012 Forord Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) ved Eieravdelingen engasjerte BDO til å gjøre en analyse av de

Detaljer

Årsrapport 2014 Vedlegg 3 Oppsummering av revisjonsområdet ressursstyring

Årsrapport 2014 Vedlegg 3 Oppsummering av revisjonsområdet ressursstyring UTK Årsrapport 2014 Vedlegg 3 Oppsummering av revisjonsområdet ressursstyring Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 05.02.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 4 1.1 FORMÅL MED REVISJONEN...

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 030-2012 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2011 ARBEIDSFORM OG RESULTATER

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 030-2012 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2011 ARBEIDSFORM OG RESULTATER Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 030-2012 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2011 ARBEIDSFORM OG RESULTATER Forslag til vedtak: 1. Styret tar saken om den regionale

Detaljer

Rapport 3/2010. Revisjon av intern styring og kontroll i Sykehuspartner

Rapport 3/2010. Revisjon av intern styring og kontroll i Sykehuspartner Rapport 3/2010 Revisjon av intern styring og kontroll i Sykehuspartner Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst, 01.07.2010 Rapport nr. 3/2010 Revisjonsperiode Oktober 2009 - april 2010 Virksomhet Rapportmottaker

Detaljer

Vedlegg. Rapport 1/2011. Revisjon av lønnsområdet ved Oslo universitetssykehus HF

Vedlegg. Rapport 1/2011. Revisjon av lønnsområdet ved Oslo universitetssykehus HF Vedlegg Rapport 1/2011 Revisjon av lønnsområdet ved Oslo universitetssykehus HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 2.2.2011 Rapport nr. 1/2011 Revisjonsperiode Juni 2010 - november 2010 Virksomhet Rapportmottaker

Detaljer

Sykehuset Telemark HF. Årlig melding 2013. Skien 30. januar 2014

Sykehuset Telemark HF. Årlig melding 2013. Skien 30. januar 2014 Sykehuset Telemark HF Årlig melding 2013 til Helse Sør-Øst RHF Skien 30. januar 2014 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG...1 1. Om Sykehuset Telemark HF oppgaver og organisering...1 1.1. Visjon, virksomhetsidé

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 31. mars 2015 til etterretning.

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 31. mars 2015 til etterretning. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 29.04.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Øystein Martin Fjelldal/Gunnhild Haslerud Styresak 41/15 Rapportering fra virksomheten mars 2015

Detaljer

ÅRSMELDING SYKEHUSPARTNER

ÅRSMELDING SYKEHUSPARTNER ÅRSMELDING SYKEHUSPARTNER 2013 5. mars 2014 1 Innhold 1. Om virksomheten... 3 1.1. Eierstyring... 3 2. Driftsstyret... 3 2.1 Organisering... 4 3 Fra virksomheten... 5 3.1. Hovedlinjer... 5 3.2. Virksomhetsområde

Detaljer

Sluttrapport. Utredning av utvidet nasjonal innkjøpsfunksjon

Sluttrapport. Utredning av utvidet nasjonal innkjøpsfunksjon Sluttrapport Utredning av utvidet nasjonal innkjøpsfunksjon Dato 20.10.2014 Sluttrapport - Utredning av utvidet nasjonal innkjøpsfunksjon Side: 2 av 60 INNHOLDSFORTEGNELSE Oppsummering og anbefaling...

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF styresak 82/2009 Side 1 av 10 Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 26.mai 2009 Dato møte: 4. juni 2009 Saksbehandler: Administrerende direktør SAK 82/2009 LEDELSENS

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF "Omstillingsarbeid somatikk" Sluttrapport November 2014

Sykehuset Innlandet HF Omstillingsarbeid somatikk Sluttrapport November 2014 Sykehuset Innlandet HF "Omstillingsarbeid somatikk" Sluttrapport November 2014 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 4 1.1 Oppdragsbeskrivelse... 4 1.2 Arbeidets målsetting... 8 1.3 Gjennomføring av utredningsarbeidet...

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014

Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014 SAK NR 090-2014 ANALYSE AV AKTIVITET OG KAPASITETSBEHOV HELSE SØR-ØST GRUNNLAG FOR VIDERE UTVIKLING OG PLANLEGGING Forslag

Detaljer

Selvevaluering av anskaffelsesarbeid i offentlige virksomheter. Versjon: 1.0 Dato: November 2013. www.anskaffelser.no/styring- og -ledelse

Selvevaluering av anskaffelsesarbeid i offentlige virksomheter. Versjon: 1.0 Dato: November 2013. www.anskaffelser.no/styring- og -ledelse Selvevaluering av anskaffelsesarbeid i offentlige virksomheter Versjon: 1.0 Dato: November 2013 www.anskaffelser.no/styring- og -ledelse 1 INTRODUKSJON For å gjennomføre selvevalueringen foreligger det

Detaljer

Styringskrav og rammer 2014 for Ambulanse Midt-Norge HF

Styringskrav og rammer 2014 for Ambulanse Midt-Norge HF Styringskrav og rammer 2014 for Ambulanse Midt-Norge HF Foretaksmøte 14. februar 2014 Innhold 1. Overordnede føringer... 3 1.1 Eiers overordnede styringsbudskap... 3 1.2 Generelle føringer... 3 1.3 Strategi

Detaljer

Sykehusapotekene HF. Årlig melding 2013. til Helse Sør-Øst RHF

Sykehusapotekene HF. Årlig melding 2013. til Helse Sør-Øst RHF Sykehusapotekene HF Årlig melding 2013 til Helse Sør-Øst RHF Oslo, 25. februar 2014 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 1 1. Om Sykehusapotekene HF oppgaver og organisering... 1 1.1. Visjon, virksomhetsidé

Detaljer

SAMLET PLAN FOR LOKALISERING, BEMANNING OG ORGANISERING AV SYKEHUSPARTNER

SAMLET PLAN FOR LOKALISERING, BEMANNING OG ORGANISERING AV SYKEHUSPARTNER SAKSFREMLEGG Saksgang Styre Møtedato Driftsstyret, Sykehuspartner 30. august 2010 SAK NR 040-2010: SAMLET PLAN FOR LOKALISERING, BEMANNING OG ORGANISERING AV SYKEHUSPARTNER Forslag til vedtak: 1. Styret

Detaljer

SYKEHUSET I VESTFOLD HF

SYKEHUSET I VESTFOLD HF SYKEHUSET I VESTFOLD HF Årlig melding 2014 til Helse Sør-Øst RHF Tønsberg, UTKAST pr. 16.12.15 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 1 1. Innledning... 1 1.1. Om Sykehuset i Vestfold HF oppgaver og

Detaljer