Balanced Scorecard som grunnlag for resultatlønn i Entra Eiendom AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Balanced Scorecard som grunnlag for resultatlønn i Entra Eiendom AS"

Transkript

1 Balanced Scorecard som grunnlag for resultatlønn i Entra Eiendom AS Forum for arbeid og lønn Lønnsdag desember 2004

2 Stikkord om selskapet Vi er ett av landets største eiendomsselskap Vi har ca m 2 som vi eier og forvalter Vi har ca 120 eiendommer Hver dag har vi ansvaret for arbeidsplasser Vi er ca. 130 ansatte, 30 i adm Vi er landsdekkende Vi har fokus på kontoreiendommer Vi har 1 eier; Staten ved Nærings- og handelsdepartementet -2-

3 Nasjonalbiblioteket -3-

4 Forretningsidé Entra Eiendom skal tilby kundetilpassede lokaler og tjenester til offentlige og private virksomheter i Norge Tilby Enten selv eller i samarbeid med andre Lokaler og tjenester Kunden har mulighet til å velge fra et spekter av tjenester i tillegg til lokaler Offentlige og private virksomheter Det er offentlige, og ikke utelukkende statlige kunder, som er Entra Eiendom sitt hovedsegment. Selskapet skal derimot øke sin andel av private kunder I Norge Selskapet har sin finansielle og operative fokus i Norge -4-

5 Visjon Som vertskap for mennesker, tanker og ideer skaper vi sammen med kunden fremtidens rom for løsninger Vertskap bryr seg om, åpen, legger til rette for Mennesker bak disse bygningene ser vi mennesker Tanker og ideer rom for å tenke og rom for kreativitet Fremtidens rom moderne løsninger, proaktiv i forkant, nye arbeidsformer, utvikling, trendsetter Rom for løsninger nyskapende og utfordrende ser totalitet, fleksibilitet, problemløsende -5-

6 Overordnede mål ha fornøyde kunder gi eierne markedsmessig avkastning være ledende i de prioriterte markeder tilby utfordrende og attraktive arbeidsplasser Lederne i Entra Eiendom skal aktivt legge til rette for at ansatte kan utvikle seg og få utfordrende arbeidsoppgaver. Incentivordningene og arbeidsmiljøet skal bidra til at selskapet fremstår som et attraktivt sted å jobbe. Dette måles kvalitativt gjennom medarbeidersamtaler og oppfølgingssamtaler, ansettelsesintervjuer og sluttintervjuer,og kvantitativt gjennom årlige medarbeiderundersøkelser. Ambisjonsnivået er at 85 % av medarbeiderne er tilfredse. Selskapet skal ha måle- og belønningssystemer som støtter overordnede strategiske valg. -6-

7 Entra er organisert etter verdikjeden Erik Løfsnes Adm. dir Økonomi Kjell Otto Larsen Informasjon: Mona Jacobsen Organisasjon: Sverre Vågan Forretn. utv.: Ole Sæthre Prosjektutvikling Torodd Bøystad Eiendom og Service Hans Edvardsen Utvikle Bygge Eie Utleie Drift Service -7-

8 Det er skapt verdier: Utvikling EVA og VEK Utvikling EVA og VEK EVA pr år EVA akkumulert VEK (mnok EVA) (mnok VEK) -8-

9 Utviklingen av medarbeidertilfredshet Utvikling medarbeidertilfredshet 88 % 87 % 86 % 84 % 82 % 80 % 78 % 83,6 % 82,8 % 80 % 76 % -9-85,60 % Undersøkelse nr 1 i 2001 Undersøkelse nr 2 i 2001 Undersøkelse 2002 Undersøkelse 2003 Prosent tilfreds Undersøkelse 2004

10 Kundetilfredshet ,9 Kundetilfredshet total tilfreds 89,1 Utvikling kundetilfredshet ,5 Prosent ,8 89,

11 Måle- og resultatlønnssystem - Prosess Strategi vedtatt av styret desember 2000 Etablerte prosjekt måle- og resultatlønnssystem januar 2001 med bred deltagelse Undersøkelse hva de ansatte syntes om systemet Drøftingene med organisasjonene Innførte målesystem i 2002 Innførte måle- og resultatlønnssystem 2003 Vi mener løsningen har gitt selskapet et helhetlig og moderne produkt for virksomhetsstyring og belønning det er benyttet metode for balansert målstyring hvor følgende 3 prinsipper skiller denne fra tradisjonelle styringsmodeller - måleparametere utarbeidet på bakgrunn av forretningsplan - måleparametrene er balanserte - måleparametrene påvirker hverandre (lead-lag) -11-

12 -12-

13 Forretningsidé Forretningsidé Visjon Visjon Entra Eiendom skal tilby kundetilpassede lokaler og tjenester til offentlige og private virksomheter i Norge Overordnede Overordnede målm mål Som vertskap for mennesker, tanker og idéer skaper vi sammen fremtidens rom for løsninger -tilby utfordrende og attraktive arbeidsplasser Strategier Strategier -ha fornøyde kunder -være ledende i prioriterte markeder -gi eierne markedsmessig avkastning Intelektuell kapital (5) Kommunikasjon (1) IKT (1) Produkt og marked (6) Finansielle (6) Vekst Vekst og og læringl læring (medarbeidere) (medarbeidere) Interne Interne prosesser prosesser (kvalitet, ressursbruk) (kvalitet, ressursbruk) Kunde Kunde og og marked marked Finansielt Finansielt Medarbeider tilfredshet 85 % Turnover mellom 4 og 8 % 80 % fornøyd med info (MTI) Sykefravær lavere enn 4,5 % Utleiegrad 97 % Kundetilfredshet 90 % eller bedre Kundetilfredshet prosjekt 90 % eller bedre EVA bedre enn 0 Budsjettopnåelse Redusere eierkostnadene med 10 % Business case iht fremdrift, kostnad og avkastning Styre Måle

14 Entras lønnssystem Politihuset og Tinghuset i Moss Overenskomst som gjelder alle ansatte uten adm dir og de som rapporterer direkte til adm dir 4 lønnsgrupper 1 av gruppene fastsettes administrativt lønnssamtale De andre gruppene forhandler -14-

15 Fokus på belønning av gode prestasjoner Resultatbasert belønning er en mulighet til å tjene noe ekstra og er uavhengig av fastlønnsordningen Resultatbasert belønning Fastlønnsordningen opprettholdes som tidligere Fastlønn

16 Resultatlønnssystemet er to-delt Resultatbasert belønningssystem Prestasjoner (2 + 2 %) Langsiktig verdiskapning (8,3 %) Gruppe Selskap Kundetilfredshet Individ Individuelle mål Total belønning for perioden utbetales årlig Economic Value Added for selskapet Gruppe Economic Value Added for gruppen Belønning for perioden settes i en bank og betales ut med 1/3 av saldoen hvert år -16-

17 Hensikt med resultatbasert belønning Implementere Entra Eiendoms strategi i det daglige arbeidet ved å belønne medarbeidere som handler og tar beslutninger i tråd med Entra Eiendoms strategier, mål og verdier Bedre Entra Eiendoms økonomiske resultater Bidra til en forretningsorientering av selskapskulturen Belønne medarbeidere for deres innsats og dyktighet for å kunne tiltrekke, rekruttere og beholde de beste medarbeiderne Styrke medarbeidernes identitet til Entra Eiendom og gi en bekreftelse på at de er betydningsfulle for selskapets positive utvikling -17-

18 Prinsipper for resultatlønnssystemet 1. Alle ansatte omfattes av ordningen 2. Systemet skal i størst mulig grad oppleves som rettferdig og forutsigbart av de ansatte 3. Det bør være åpenhet rundt systemet, men den enkeltes uttelling er et forhold mellom den enkelte medarbeider og arbeidsgiver 4. Resultatlønnssystemet skal i størst mulig grad benytte objektive målemetoder 5. De ansatte bør involveres i arbeidet med å sette egne mål 6. De ansatte bør være delaktige i evalueringen av sin egen prestasjon i forhold til målene som er satt 7. Resultatlønn skal bestemmes på bakgrunn av en kombinasjon av målinger på individ-, gruppe- og selskapsnivå 8. Alle skal ha faktisk mulighet til å nå sine mål og dermed få resultatlønn 9. Utbetaling av resultatlønn skal skje når mål på individ-/gruppe- /selskapsnivå nås uavhengig av selskapets driftsresultat -18-

19 Erfaringer Gjør det enkelt og ha litt tålmodighet Ikke undervurder IT løsningene - Kvalitet på data - rapportering av nøkkeltall - IT løsningene er ikke det viktigste Sørge for at konsulentene legger igjen kompetansen Finn alliansepartnere for å få frem best practice Utfordring for medarbeiderne/ lederne å sette individuelle mål som reflekterer strategien Kritisk suksessfaktor er opplæring og forankring på ledelsesnivå - eierforhold -19-

20 Erfaringer fortsatt Kultur - Driftsorganisasjon (fagarbeidere) versus administrasjonen (akademikere) - Behovet for rettferdighet, likhet, solidaritet versus det å måles på resultater som den enkelte har ansvar for/ innflytelse på Risiko - Det blir fort en forventning om resultatlønn - Motivasjon -20-

21 Erfaringer fortsatt Teamarbeid - Vi ønsker at systemet skal bidra til å styrke samarbeid, kompetansedeling og informasjonsutveksling Lettere å sette smarte mål for de som har et tydelig resultatkrav ift økonomi, kunde og medarbeidere I 2003 ble de individuelle målene for lite målbare for å kunne knytte resultatlønn til dem -21-

22 Keysersgate 15 i Oslo Takk for oss -22-

En studie av lønnssystemer i den norske banknæringen

En studie av lønnssystemer i den norske banknæringen Norges Handelshøyskole Bergen, våren 2009 En studie av lønnssystemer i den norske banknæringen Benyttes lønn som et rasjonelt styringsverktøy? Av Anders Kjøniksen Masterutredning i Økonomisk Styring Veileder:

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling Utfordringer og muligheter GJØVIK KOMMUNE Både folkevalgte og ansatte i Gjøvik kommune er del av et unikt oppdrag.

Detaljer

Utvikling av en balansert målstyringsmodell. Veronica Lillestad Henriksen

Utvikling av en balansert målstyringsmodell. Veronica Lillestad Henriksen av Veronica Lillestad Henriksen Masteroppgave i økonomi og administrasjon Studieretning bedriftsøkonomi (30 stp.) Institutt for økonomi Norges fiskerihøgskole Universitetet i Tromsø Mai 2007 II FORORD

Detaljer

3 Dette er Entra Eiendom AS. 4 Bra resultat i et svakt utleiemarked. 6 Viktige hendelser 2004. 10 Hovedtall og finansielle forhold

3 Dette er Entra Eiendom AS. 4 Bra resultat i et svakt utleiemarked. 6 Viktige hendelser 2004. 10 Hovedtall og finansielle forhold Årsrapport 2004 3 Dette er Entra Eiendom AS 4 Bra resultat i et svakt utleiemarked 6 Viktige hendelser 2004 10 Hovedtall og finansielle forhold 16 Eiendomsporteføljen 20 Vurderinger av markedsverdier EVA

Detaljer

KOMPETANSESTYRING I NORDLAND FYLKESKOMMUNE

KOMPETANSESTYRING I NORDLAND FYLKESKOMMUNE Kompetansestyring i Nordland ID STB.HR.1.6.25 Versjon 1.00 Gyldig fra 09.07.2014 Forfatter Guri Nestvold Verifisert Vigleik Aas Godkjent Vigleik Aas Side 1 av12 KOMPETANSESTYRING I NORDLAND FYLKESKOMMUNE

Detaljer

Vil du nå nye høyder sammen med oss?

Vil du nå nye høyder sammen med oss? Vil du nå nye høyder sammen med oss? VI ER BEARINGPOINT BearingPoint Norge er et energisk og lite konsulenthus. Vi har et spennende og offensivt miljø, hvor muligheten til å påvirke og forme arbeidsplassen

Detaljer

Fra ord til handling Når resultatene teller!

Fra ord til handling Når resultatene teller! Fra ord til handling Når resultatene teller! Av Sigurd Lae, Considium Consulting Group AS Utvikling av gode ledelsesprosesser i et foretak har alltid til hensikt å sikre en resultatoppnåelse som er i samsvar

Detaljer

Bakgrunnen for at David Norton, Robert Kaplan og. «The Balanced Scorecard» mer enn et målesystem. Øyvind Husby Johan Løvlie

Bakgrunnen for at David Norton, Robert Kaplan og. «The Balanced Scorecard» mer enn et målesystem. Øyvind Husby Johan Løvlie FAGARTIKKEL Øyvind Husby er siviløkonom fra BI (1994). Han har 4 års erfaring fra revisjon og rådgivning, og jobber i dag som konsulent i KPMG Management Consulting innen områdene strategiutvikling og

Detaljer

Vil du nå nye høyder sammen med oss?

Vil du nå nye høyder sammen med oss? Vil du nå nye høyder sammen med oss? 1 Vi er BearingPoint BearingPoint Norge er et energisk og lite konsulenthus. Vi har et spennende og offensivt miljø, hvor muligheten til å påvirke og forme arbeidsplassen

Detaljer

Resultat og dialog. Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor

Resultat og dialog. Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor Resultat og dialog Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor Innhold Forord Innledning 7 del I: Balansert målstyring i kommunal sektor 9 kapittel 1: Hva er balansert målstyring? 11 Helhet 11 Fokus 13

Detaljer

ARBEIDSGIVERPOLITIKK STEINKJER KOMMUNE

ARBEIDSGIVERPOLITIKK STEINKJER KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK I STEINKJER KOMMUNE Vedtatt i administrasjonsutvalget og formannskapet 22.mai 2003 Arbeidsgiverpolitisk dokument 1 Innhold Innhold...2 Arbeidsgiverpolitikk i Steinkjer kommune...3...

Detaljer

Opplæringsprogram for ledere i Re Næringsforening

Opplæringsprogram for ledere i Re Næringsforening Opplæringsprogram for ledere i Re Næringsforening Lederprogrammet del 1 Formålet med våre butikker: Vi ønsker å drive spennende, attraktive og lønnsomme butikker som blir foretrukket av kundene Hva driver

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2. 2. Bakgrunn... 2. 3. HR strategiens satsingsområder... 3. 4. HR strategiens handlingsplan 2013-2017...

Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2. 2. Bakgrunn... 2. 3. HR strategiens satsingsområder... 3. 4. HR strategiens handlingsplan 2013-2017... Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn... 2 3. HR strategiens satsingsområder... 3 4. HR strategiens handlingsplan 2013-2017... 4 4.1 Satsingsområdenes målsetting 2013-2017... 4 4.2 Planen

Detaljer

1. Fra Arbeidsgiverpolitikk til Vi i Sarpsborg

1. Fra Arbeidsgiverpolitikk til Vi i Sarpsborg Vedtatt av Bystyret 20.09.2012 Innhold 1. Fra Arbeidsgiverpolitikk til Vi i Sarpsborg 4 2. Roller og ansvar 4 3. Kommunens visjon 6 4. Våre verdier 6 5. Sarpsborg kommunes utfordringer 7 6. Hovedmål,

Detaljer

Hvordan legge til rette for bruk av produktivitets- og effektiviseringstiltak i staten?

Hvordan legge til rette for bruk av produktivitets- og effektiviseringstiltak i staten? Hvordan legge til rette for bruk av produktivitets- og effektiviseringstiltak i staten? 1) Innledning Bakgrunn 2 Mandat 2 Fortolkning av mandatet 4 Sammensetning 5 Arbeidsform 5 2) Forhandlingshjemmel

Detaljer

RESPEKT Søndre Land kommune - levende og landlig. Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE. Søndre Land kommune - Arbeidsgiverstrategi

RESPEKT Søndre Land kommune - levende og landlig. Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE. Søndre Land kommune - Arbeidsgiverstrategi RESPEKT TILLIT MOT Søndre Land kommune - levende og landlig Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE Innhold 2 Forord... 3 1. Visjon, verdier, etikk og mål... 4 1.1 Verdier 1.2 Etikk 1.3 Overordnede

Detaljer

Personalpolitikk for Universitetet i Agder for perioden 2012-2015

Personalpolitikk for Universitetet i Agder for perioden 2012-2015 Personalpolitikk for Universitetet i Agder for perioden 2012-2015 Personalpolitikken skal være et redskap som fremmer best mulig forvaltning av den menneskelige ressurs Universitetet i Agder (UiA), rår

Detaljer

Lønnssystemer Veiledning og eksempler

Lønnssystemer Veiledning og eksempler Lønnssystemer Veiledning og eksempler - Del 1. Generell beskrivelse av lønnspolitikk og lønnssystemer S. 3 4 4 5 8 9 11 12 13 S. 15 16 16 17 18 18 19 19 Del 1 Generell beskrivelse av lønnspolitikk og lønnssystemer

Detaljer

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Namdalseid kommune Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Vedtatt i kommunestyre 5.2.2015 1 Innholdsfortegnelse: 1. Mål for samfunnsutviklingen (fra Kommuneplanen 2001-2012)... 4 1.1. Hovedmål... 4 1.2. Delmål

Detaljer

CAF 2013 Rammeverk for egenevaluering. Difi veileder ISBN 978-82-7483-118-6

CAF 2013 Rammeverk for egenevaluering. Difi veileder ISBN 978-82-7483-118-6 CAF 2013 Rammeverk for egenevaluering Difi veileder ISBN 978-82-7483-118-6 Forord Offentlige forvaltninger over hele Europa blir i større grad enn noensinne utfordret av samfunnet på å dokumentere og forbedre

Detaljer

Veileder Mål, strategi og resultatstyring av offentlige anskaffelser

Veileder Mål, strategi og resultatstyring av offentlige anskaffelser Veileder Mål, strategi og resultatstyring av offentlige anskaffelser Forord Vi håper at denne veilederen vil sette flere innkjøpsvirksomheter i stand til å sette mål for sine anskaffelser og ta ut effektiviseringspotensialet.

Detaljer

Innhold: s 3 Mål og middel. s 4-5 Daglig leder har ordet. s 6-7 Styrets orientering. s 8 Nøkkeltall konsern. s 9-14 Regnskap med noter

Innhold: s 3 Mål og middel. s 4-5 Daglig leder har ordet. s 6-7 Styrets orientering. s 8 Nøkkeltall konsern. s 9-14 Regnskap med noter ÅRSBERETNING 2013 Innhold: s 3 Mål og middel s 4-5 Daglig leder har ordet s 6-7 Styrets orientering s 8 Nøkkeltall konsern s 9-14 Regnskap med noter s 15 Revisjonsberetning/ Styrets beretning s 16-17 Kundene

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020

BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Vedtatt i Kommunestyret 02.11.2011 BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Som en av Norges største kommuner, har Bærum høye forventninger til innsats. Vi vil ha folk med ambisjoner både på egne

Detaljer

4. ARBEIDSGIVERSTRATEGI

4. ARBEIDSGIVERSTRATEGI 4. ARBEIDSGIVERSTRATEGI 4.1 Arbeidsgiverstrategi Kommuneplanens overordnede mål for organisasjonen Arendal kommune er effektive tjenester av høy kvalitet. Dette styrer også arbeidet med kommunens arbeidsgiverstrategi.

Detaljer

VerdiRegnskap. - om å kna verdier inn i kulturen. Av Ellen Kjos-Kendall

VerdiRegnskap. - om å kna verdier inn i kulturen. Av Ellen Kjos-Kendall VerdiRegnskap - om å kna verdier inn i kulturen. Av Ellen Kjos-Kendall 1 Innholdsfortegnelse VERDIREGNSKAP 1 FORORD 3 INTRODUKSJON 5 Bakgrunn 5 VerdiRegnskap 7 Verdibasert ledelse 8 Verdier eller regler?

Detaljer

JobbIntro as. Strategiplan 2013-2016

JobbIntro as. Strategiplan 2013-2016 JobbIntro as Strategiplan 2013-2016 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Viktigste satsningsområder for perioden... 3 Lederskap... 4 Ansatte... 5 Rettigheter... 6 Etikk... 6 Partnerskap... 6 Deltakelse...

Detaljer

Strategiprosessen knyttet til etablering av Balanced Scorecard i en tjenesteytende bedrift

Strategiprosessen knyttet til etablering av Balanced Scorecard i en tjenesteytende bedrift Strategiprosessen knyttet til etablering av Balanced Scorecard i en tjenesteytende bedrift En casestudie av Norsk Privatøkonomi ASA Masteroppgave i Marin bedriftsledelse (30 stp) Maria Bye og Trine Remen

Detaljer

HR-undersøkelsen 2009. HR i krisetider muligheter i motgang

HR-undersøkelsen 2009. HR i krisetider muligheter i motgang HR-undersøkelsen 009 HR i krisetider muligheter i motgang Om HR Norge og Ernst & Young HR Norge er medlemsorganisasjonen for alle som er interesserte i fag områdene personal, organisasjon, ledelses- og

Detaljer

CAF. En kvalitetsmodell for offentlige virksomheter

CAF. En kvalitetsmodell for offentlige virksomheter CAF En kvalitetsmodell for offentlige virksomheter Utgitt av Statskonsult 2007 ISBN 978-82-7483-109-4 Forord CAF (Common Assessment Framework) er et helhetlig kvalitetsverktøy som brukes i arbeidet med

Detaljer

MODIG ROMSLIG SUNN. Sandnes - i sentrum for framtiden. Arbeidsgiverstrategi

MODIG ROMSLIG SUNN. Sandnes - i sentrum for framtiden. Arbeidsgiverstrategi MODIG ROMSLIG SUNN Sandnes - i sentrum for framtiden Arbeidsgiverstrategi 2 Innhold 1. VISJON, VERDIER, MÅL OG ETIKK... 5 1.1 Verdier 1.2 Overordnede mål 1.3 Etikk 1.4 Varsling 2. PLATTFORM FOR GOD LEDELSE...

Detaljer