BLANT STATSANSATTE 2010 HOVEDFUNN PRESENTASJON AV SJEFSKONSULENT SIMEN RUD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BLANT STATSANSATTE 2010 HOVEDFUNN PRESENTASJON AV SJEFSKONSULENT SIMEN RUD"

Transkript

1 MEDARBEIDERUNDERSØKELSE BLANT STATSANSATTE 2010 HOVEDFUNN PRESENTASJON AV SJEFSKONSULENT SIMEN RUD 1

2 Agenda 01 Kort om skala og resultater 02 Resultater på nøkkelspørsmål 03 Utvikling og trender 04 Ledelse i staten 05 Anbefalte fokusområder

3 SKALA OG RESULTATTOLKNING Alle spørsmål er positivt rettet Resultater i skalaenheter (1-5) og indeks (0-100) Helt enig = 5/100 Delvis enig = 4/75 Verken eller = 3/50 Delvis uenig = 2/25 Helt uenig = 1/0 En endring på 1 skalaenhet tilsvarer en endring på 25 indekspoeng. 3

4 Agenda 02 Resultater på nøkkelspørsmål

5 TILFREDS MED EGEN JOBB ALT I ALT Spm. 81: Jeg er alt i alt godt tilfreds med jobben min Gj.snitt: 3,9 Helt enig 26 % 23 % 29 % Indeks: 74 Enig Verken eller 15 % 12 % 14 % 46 % 51 % 59 % Tilfreds: 77% Uenig 6 % 5 % 10 % Utilfreds: 8 % 2 % Helt uenig 1 % 2 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % Privat sektor 5

6 TILFREDSHET MED EGEN JOBB NEDBRUTT PÅ BAKGRUNNSVARIABLER Spm. 81: Jeg er alt i alt godt tilfreds med jobben min oppdelt på bakgrunn Kjønn Mann (n=1237) Kvinne (n=1323) Under 25 år (n=24) år (n=399) 73 Alder år (n=676) år (n=737) 73 Over 55 år (n=723) 73 Øverste leder (n=64) 82 Stilling Mellomleder (n=262) Medarbeider (n=2234) Ledererfaring 0-2 år (n=41) 3-5 år (n=58) 6 år eller mer (n=227) Leder/kjonn Toppleder - Mann (n=45) Toppleder - Kvinne (n=18) Mellomleder - Mann (n=148) Mellomleder - Kvinne (n=92) Helt uenig Indeks Helt enig 6

7 JOBBTILFREDSHET MELLOM KVINNELIGE OG MANNLIGE MELLOMLEDERE De 10 forhold hvor kvinnelige mellomledere er mest utilfreds ift. mannlige mellomledere Nøkkelspørsmål er utelatt fra analysen. 40. Jeg er sjelden stresset på grunn av jobben (33) Jeg har innflytelse på hvilke arbeidsoppgaver jeg utfører (68) -10 Arbeidsbelasting Ressurser Innflytelse 39. Jeg har normalt en passende balanse mellom arbeidstid og arbeidsmengde (43) 70. Jeg har hatt tilstrekkelig med tid til å gjennomføre endringsprosessene (35) 19. Jeg har innflytelse på hvordan arbeidet organiseres i min avdeling (80) Jeg opplever at vi har hatt nok personell til å gjennomføre endringsprosessene (27) -6 Brukerfokus 50. Min nærmeste leder er god til å fordele (samordne) arbeidet mellom medarbeiderne (53) 80. Jeg opplever at min arbeidsplass ivaretar brukernes behov (64) Min arbeidserfaring gir meg gode jobb- og karrieremuligheter på det øvrige arbeidsmarked (59) 21. Alt i alt er jeg godt tilfreds med innholdet i jobben min (72) Differanse mellom kvinnelige og mannlige mellomledere 7

8 MOTIVASJON I EGET ARBEID Spm. 20: Jeg er meget motivert i mitt arbeid Gj.snitt: 3,8 Helt enig 25 % 24 % Indeks: 71 Enig Verken eller 20 % 19 % 47 % 51 % Motivert: 72% Uenig 5 % 6 % Umotivert:8% Helt uenig 2 % 2 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

9 MOTIVASJON NEDBRUTT PÅ BAKGRUNNS- VARIABLER Spm. 20. Jeg er meget motivert i mitt arbeid Kjønn Alder Mann (n=1238) Kvinne (n=1339) Under 25 år (n=24) år (n=395) år (n=690) år (n=738) Over 55 år (n=730) Øverste leder (n=68) 86 Stillin ng Mellomleder (n=263) Medarbeider (n=2245) Ledererfaring 0-2 år (n=45) 3-5 år (n=58) 6 år eller mer (n=228) Leder/kjonn Toppleder - Mann (n=50) Toppleder - Kvinne (n=18) Mellomleder - Mann (n=149) Mellomleder - Kvinne (n=92) Helt uenig Indeks Helt enig 9

10 LOJALITET - FORVENTER Å VÆRE ANSATT PÅ EGEN ARBEIDSPLASS OM 2 ÅR Gj.snitt: 3,9 Helt enig Spm. 78: Jeg forventer å fortsatt være ansatt på min arbeidsplass om 2 år 29 % 32 % Indeks: 72 Enig 36 % 44 % Enig: 76% Verken eller Uenig 10 % 7 % 8 % 19 % Uenig:14% Helt uenig 7 % 9 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 %

11 LOJALITET NEDBRUTT PÅ BAKGRUNNS- VARIABLER Spm. 78: Jeg forventer å fortsatt være ansatt på min arbeidsplass om 2 år Kjønn Mann (n=1158) Kvinne (n=1185) Under 25 år (n=19) år (n=348) 59 Alder år (n=620) år (n=695) 78 Over 55 år (n=661) 72 Øverste leder (n=63) 74 Stilling Mellomleder (n=249) Medarbeider (n=2031) Ledererfaring 0-2 år (n=44) 3-5 år (n=51) 6 år eller mer (n=217) Leder/kjonn Toppleder - Mann (n=47) Toppleder - Kvinne (n=16) Mellomleder - Mann (n=143) Mellomleder - Kvinne (n=87) Helt uenig Indeks Helt enig 11

12 STOLTHET AV EGEN ARBEIDSPLASS Spm. 76: Jeg er stolt av å være ansatt på min arbeidsplass Gj.snitt: 3,9 Helt enig 16 % 27 % 33 % Indeks: 74 Enig Verken eller 21 % 21 % 31 % 38 % 45 % 45 % Enig: 72% Uenig 5 % 7 % 6 % Uenig: 7 % Helt uenig 2 % 1 % 3 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % Privat sektor 12

13 STOLTHET AV EGEN ARBEIDSPLASS NEDBRUTT PÅ BAKGRUNNSVARIABLER Spm. 76: Jeg er stolt av å være ansatt på min arbeidsplass nedbrutt på bakgrunn Kjønn Alder Mann (n=1237) Kvinne (n=1327) Under 25 år (n=24) år (n=398) år (n=675) år (n=741) Over 55 år (n=726) Øverste leder (n=64) 90 Stilling Mellomleder (n=263) Medarbeider (n=2237) Ledererfaring 0-2 år (n=41) 3-5 år (n=58) 6 år eller mer (n=228) Leder/kjonn Toppleder - Mann (n=45) Toppleder - Kvinne (n=18) Mellomleder - Mann (n=149) Mellomleder - Kvinne (n=92) Helt uenig Indeks Helt enig 13

14 Agenda 03 Strategiske hovedresultat

15 RESULTATER PER HOVEDTEMA Jobbinnhold Ditt arbeid - alt i alt Mangfold på arbeidsplassen Arbeidsmiljø Kompetanseutvikling Fleksibilitet Ledelse Den øverste ledelse Etikk Omstilling og endringsprosesser Helt uenig Indeks Helt enig

16 STYRKER TOPP 12 SPØRSMÅL Styrker - 12 spørsmål med best resultat 14. Det er et klart formål med det arbeid jeg utfører Det jeg leverer på jobben har høy kvalitet 80 Jobbinnhold Utvikling Fleksibilitet Mangfold 18. Jeg vet når jeg har gjort mitt arbeid godt 11. Min innsats har stor innflytelse på kvaliteten til de oppgaver som blir utført på min arbeidsplass 10. Jeg har varierte arbeidsoppgaver 13. Mine arbeidsoppgaver er interessante 16. Jeg blir faglig utfordret i mitt arbeid 15. Jeg har gode muligheter til å utnytte mine evner i jobben min 22. Jeg har fleksible arbeidstider som gjør det lettere å forene arbeid med familie/fritid 21. Alt i alt er jeg godt tilfreds med innholdet i jobben min Jeg opplever arbeidsglede i jobben Jeg ser mangfold på arbeidsplassen som en styrke Helt uenig Indeks Helt enig 16

17 UTFORDRINGER BUNN 12 SPØRSMÅL Utfordringer 12 spørsmål med lavest skår Endringsprosesser Stress Karriere 72. Jeg opplever at vi har hatt nok personell til å gjennomføre endringsprosessene 67. Jeg opplever at endringsprosessene har ført til større arbeidsglede 66. Jeg opplever at endringsprosessene har gitt bedre resultater for brukerne 70. Jeg har hatt tilstrekkelig med tid til å gjennomføre endringsprosessene 69. Endringsprosessene har ikke ført til økt arbeidspress for meg 68. Jeg opplever at endringsprosessene har gitt meg nye utviklingsmuligheter 74. Jeg opplever at formålet og innholdet i endringsprosessene jeg deltar i blir godt kommunisert med 71. Jeg har hatt tilgang til nødvendige verktøy for å gjennomføre endringsprosessenen 24. Min arbeidsgiver har tilrettelagt for at jeg kan jobbe hjemmefra 63. I min virksomhet har vi rutiner for anonym varsling om eventuelle kritikkverdige forhold 40. Jeg er sjelden stresset på grunn av jobben 35. Jeg har gode jobb- og karrieremuligheter i min virksomhet Helt uenig Indeks Helt enig 17

18 STØRST FORSKJELL FRA PRIVAT SEKTOR Sammenligning av statlig og privat sektor (statens resultat i parentes) 13. Mine arbeidsoppgaver er interessante (78) Jeg har et godt fysisk arbeidsmiljø (70) Jeg er alt i alt godt tilfreds med jobben min (73) 56. Min nærmeste leder motiverer meg til å gjøre en god jobb (59) 77. Jeg kan anbefale andre å søke jobb på min arbeidsplass (71) Jeg er stolt av å være ansatt på min arbeidsplass (73) Min nærmeste leder er alt i alt en god personalleder (59) 50. Min nærmeste leder er god til å fordele (samordne) arbeidet mellom medarbeiderne (55) 17. Jeg har innflytelse på hvilke arbeidsoppgaver jeg utfører (68) 53. Min nærmeste leder gir meg tilstrekkelig tilbakemelding på mitt arbeid (57) 34. Jeg har gode muligheter for å utvikle min faglige og personlige kompetanse (63) 75. Min arbeidsplass har et godt omdømme i offentligheten (66) 39. Jeg har normalt en passende balanse mellom arbeidstid og arbeidsmengde (57) Differense ift privat sektor 18

19 MULIGHET FOR FAGLIG OG PERSONLIG UTVIKLING Spm.34. Jeg har gode muligheter for å utvikle min faglige og personlige kompetanse Helt enig 15 % 18 % Enig 43 % 46 % Verken eller 21 % 25 % Uenig 13 % 12 % Helt uenig 5 % 3 % 0 % 20 % 40 % 60 %

20 MEDARBEIDERSAMTALER SISTE 3 ÅR Spm. 29: Hvor mange medarbeidersamtaler har du hatt med din leder de siste 3 årene? Ingen samtaler 16 % 14 % 1 samtale 2 samtaler 3 samtaler 23 % 24 % 27 % 26 % 27 % 27 % Flere enn 3 samtaler 7 % 9 % 0 % 20 % 40 %

21 OPPFØLGING AV MEDARBEIDERSAMTALE Spm. 30. Oppfølging på medarbeidersamtale krysset med spm. 81. Tilfredshet med jobb alt i alt ilfreds med jobben min 81. Jeg er alt i alt godt t Ikke hatt utviklingssamtale Ikke i det hele tatt I liten grad I noen grad I stor grad I meget stor grad 30. I hvilken grad ble det fulgt opp på utviklingsamtalen? 21

22 KONKRETE ENDRINGER I ETTERKANT AV MEDARBEIDERSAMTALEN Spm. 31. I hvilken grad førte medarbeidersamtalen til konkrete endringer i din arbeidssituasjon? I meget stor grad 1% I stor grad 6% I noen grad I liten grad 29% 33% Ikke i det hele tatt 18% Ingen avtale ble inngått 13% Samtalen ble ikke gjennomført på min nåværende arbeidsplass 1% 0% 20% 40% 22

23 Agenda 04 Ledelse i staten

24 VURDERING AV NÆRMESTE LEDER Gj.snitt: 3,4 Indeks: 60 Helt enig Enig Spm. 55: Min nærmeste leder er alt i alt en god personalleder 15 % 15 % 20 % 37 % 37 % 35 % Tilfreds: 52% Verken eller Uenig 14 % 13 % 14 % 25 % 27 % 23 % Utilfreds:23% Helt uenig 9 % 9 % 8 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % Privat sektor 24

25 VURDERING AV LEDERPRESTASJONER - MEDARBEIDERE OG LEDERE Motivasjon, Tilbakemelding, Mål, Arbeidsfordeling, Leder alt i alt 89/56. Jeg motiverer de ansatte i min enhet til å gjøre en god jobb /53. Jeg gir ansatte i min enhet tilstrekkelig tilbakemelding på deres arbeid /44. Jeg setter mål for min enhet og følger dem opp 92/50. Jeg er god til å fordele arbeidet mellom medarbeiderne i min enhet Toppleder Mellom leder Medarbeider 93/55. Jeg er alt i alt en god personalleder Helt uenig Indeks Helt enig 25

26 KVINNELIGE OG MANNLIGE LEDERES VURDERING AV EGEN UTØVD LEDELSE Vurdering av egen lederinnsats blant mannlige og kvinnelige ledere 89. Jeg motiverer de ansatte i min enhet til å gjøre en god jobb 90. Jeg gir ansatte i min enhet tilstrekkelig tilbakemelding på deres arbeid 91. Jeg setter mål for min enhet og følger dem opp 92. Jeg er god til å fordele arbeidet mellom medarbeiderne i min enhet 93. Jeg er alt i alt en god personalleder Helt uenig Indeks Helt enig Toppleder - Mann Toppleder - Kvinne Mellom leder - Mann Mellom leder - Kvinne 26

27 VIKTIGSTE ÅRSAKER TIL Å BLI LEDER Spm. 101 a: De viktigste årsakene til å bli leder sammenholdt med 101 b. Hva kunne motivere deg til å søke større ledelsesansvar? Ledelsesmessige utfordringer Personlig utvikling Innflytelse En oppfordring til å søke Faglige utfordringer Ønske om større ansvar Lysten til å skape resultater gjennom andre Ønske om personalledelse Lønn Anerkjennelse 4% 3% 17% 9% 21% 10% 15% 18% 9% 11% 20% 27% 27% 32% 31% 29% 28% 26% 43% 48% Har ikke lyst til å søke større ledelsesansvar 42% 0% 20% 40% 101 a. Hva er de viktigste årsakene til at du har valgt å bli leder? 101 b. Hva kunne motivere deg til å søke en ny lederstilling med større ledelsesansvar? 27

28 VIKTIGSTE ÅRSAKER TIL IKKE Å SØKE STØRRE LEDELSESANSVAR Spm. 102: Hva er de viktigste grunnene til at du ikke ønsker å søke større ledelsesansvar? Jeg trives i min nåværende lederrolle Jeg vurderer å søke hvis jeg blir oppfordret Jeg er for gammel For stort arbeidspress Privat omsorgsansvar/familieliv og en lederstilling med større ansvar er uforenlig Jeg trenger mer kompetanse/erfaring Jeg ønsker å gå over i en fagstilling For stort ansvar Jeg opplever en tendens på neste ledernivået til å foretrekke ledere som ligner seg selv Jeg opplever at det neste ledernivået ikke ser mitt potensial Jeg liker ikke miljøet i det neste ledernivået Jeg opplever at vurderingssystemet ikke er objektivt og kjønnsnøytralt Da kommer jeg for nær politisk makt/politikken Jeg har for lav selvtillit Utlysningene for lederstillinger [..] er for snevre Jeg er for ung 22% 20% 21% 15% 17% 24% 12% 14% 10% 30% 9% 14% 9% 12% 7% 12% 6% 10% 4% 8% 3% 5% 2% 5% 2% 8% 1% 8% 0% 1% 45% 61% 0% 20% 40% 60% Mannlige ledere Kvinnelige ledere 28

29 FORHOLD SOM MOTIVERER LEDERE Spm Hva opplever du som spesielt motiverende ved å være leder i staten? (rangert) Stor grad av selvstendig arbeid Varierte arbeidsoppgaver Stor frihet til å påvirke egne arbeidsoppgaver Stabil og trygg jobb Godt arbeidsmiljø Å gjøre noe nyttig for andre mennesker/samfunnet Stor grad av samarbeid med andre/jobbe i team Å jobbe i et sterkt fagmiljø Ryddige arbeidsforhold Stor mulighet for læring og utvikling God mulighet for å kombinere jobb og familie Arbeidsplass med mangfold Mulighet for å påvirke samfunnsutviklingen Mulighet for å gjøre internasjonal karriere Gode karrieremuligheter i staten Høy inntekt Gode karrieremuligheter på arbeidsmarkedet Annet 37% 45% 55% 58% 55% 51% 56% 50% 34% 47% 53% 40% 46% 34% 39% 26% 38% 25% 30% 19% 32% 18% 22% 8% 3% 7% 14% 5% 1% 3% 3% 3% 3% 69% 67% 79% 0% 25% 50% 75% 100% Mannlige ledere Kvinnelige ledere 29

30 FORHOLD SOM MOTIVERER MANNLIGE OG KVINNELIGE LEDERE Spm. 100: Forskjell på hva som motiverer mannlige og kvinnelige ledere (%-vis vektlegging i parentes) Stor frihet til å påvirke egne arbeidsoppgaver (58%) 21% Å gjøre noe nyttig for andre mennesker/samfunnet (50%) 16% Mannlige ledere Stor grad av selvstendig arbeid (69%) Stabil og trygg jobb (55%) Mulighet for å gjøre internasjonal karriere (8%) Høy inntekt (5%) 4% 5% 10% 14% Gode karrieremuligheter på arbeidsmarkedet (3%) 0% Arbeidsplass med mangfold (32%) Varierte arbeidsoppgaver (79%) Stor mulighet for læring og utvikling (38%) 12% 12% 12% Kvinnelige ledere Gode karrieremuligheter i staten (14%) Stor grad av samarbeid med andre/jobbe i team (53%) Å jobbe i et sterkt fagmiljø (46%) God mulighet for å kombinere jobb og familie (30%) Ryddige arbeidsforhold (39%) Godt arbeidsmiljø (56%) Mulighet for å påvirke samfunnsutviklingen (22%) 7% 6% 5% 5% 5% 5% 4% 0% 10% 20% Differense i prosentpoeng 30

31 Agenda 05 Anbefalte innsatsområder

32 DE VIKTIGSTE INNSATSOMRÅDENE STØRST DIREKTE BETYDNING FOR SAMLET TILFREDSHET MED EGEN JOBB Arbeidsoppgaver 0,55 Nærmeste leder Opplevelse av endringsprosessene Omdømme i offentligheten Arbeidsplassen er åpen og inkluderende Fysisk arbeidsmiljø og arbeidspress Gjennomførsel av endringsprosessene Toppleder Egen innsats Kompetanseutvikling Varsling om kritikkverdige forhold 0,14 0,12 0,12 0,11 0,11 0,10 0,07 0,19 0,22 0,24 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 Korrelasjon med alt i alt tilfredsheten med jobben min 32

33 IDENTIFIKASJON AV INNSATSOMRÅDER FAKTOR- OG REGRESJONSANALYSE Muligheter (Tilpass) Styrker (Fortsett) Tilfred dshet Svakheter (Observer) Utfordringer Trusler (Innsats) Lav Betydning Høy 33

34 INNSATSKART - DRIVERE FOR TILFREDSHET MED JOBB ALT I ALT Tilfredshet 80 Egen innsats Arbeidsplassen er åpen og inkluderende Arbeidsoppgaver 65 Fysisk arbeidsmiljø og arbeidspress Omdømme i offentligheten Varsling om kritikkverdige forhold Toppleder Kompetanseutvikling Nærmeste leder Sekundært innsatsområde Gjennomførsel av endringsprosessene Opplevelse av endringsprosessene Primære innsatsområder 40 Lav Betydning for spm. 81 Jeg er alt i alt godt tilfreds med jobben min Høy 34

35 KJENNETEGN VED SVÆRT TILFREDSE STATSANSATTE FRA TILFREDS TIL MEGET TILFREDS De 10 spørsmål med størst forskjeller mellom de tilfredse og meget tilfredse Meningsfylte arbeidsoppgaver Personlig utvikling Brukerbehov Trygg varsling Sosiale hensyn 13. Mine arbeidsoppgaver er interessante 15. Jeg har gode muligheter til å utnytte mine evner i jobben min 16. Jeg blir faglig utfordret i mitt arbeid 20. Jeg er meget motivert i mitt arbeid 34. Jeg har gode muligheter for å utvikle min faglige og personlige kompetanse 53. Min nærmeste leder gir meg tilstrekkelig tilbakemelding på mitt arbeid 80. Jeg opplever at min arbeidsplass ivaretar brukernes behov 62. I min virksomhet kan vi trygt varsle om eventuelle kritikkverdige forhold 26. Min arbeidsplass tar sosiale og personlige hensyn 74. Jeg opplever at [ ] i endringsprosessene [ ] blir godt kommunisert Helt enig Enig 35

36 Takk for oppmerksomheten!

Medarbeiderundersøkelse i staten 2010 for Difi/FAD. Tabellbilag. Rambøll Management Consulting

Medarbeiderundersøkelse i staten 2010 for Difi/FAD. Tabellbilag. Rambøll Management Consulting undersøkelse i staten 21 for Difi/FAD Tabellbilag Rambøll Management Consulting 1. Frekvenser med OM DEG OG DITT ARBEID 1. Hvilken type etat arbeider du i nå? Departementene Direktorat, tilsyn, o.a. 133

Detaljer

POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT

POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT 1 OPPSUMMERING - 9.995 av 14.089 medarbeidere valgte å delta i undersøkelsen og gir en svarprosent på 71%. Høyeste svarprosent ved Salten pd og Søndre

Detaljer

UIT MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2011

UIT MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2011 Universitetet i Tromsø Antall svar: 1 912 Svarprosent: 74 UIT MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2011 RESULTATER PER 01 HOVEDOMRÅDE Nedenfor vises resultatene på undersøkelsens hovedområder. Hvert hovedområde består

Detaljer

Fornyings- og administrasjonsdepartementet. Medarbeiderundersøkelsen 2007

Fornyings- og administrasjonsdepartementet. Medarbeiderundersøkelsen 2007 Fornyings- og administrasjonsdepartementet Medarbeiderundersøkelsen 2007 Sammendrag av Medarbeiderundersøkelsen 2007 Spørreundersøkelsen er gjennomført på oppdrag for Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Detaljer

AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA

AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER 2 OM DEG OG DITT ARBEID De første spørsmålene handler om deg og ditt arbeid.

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSE

MEDARBEIDERUNDERSØKELSE MEDARBEIDERUNDERSØKELSE VEILEDNING TIL SPØRRESKJEMAET Ved hvert spørsmål skal du sette kryss i det svaralternativet som stemmer best med din oppfatning av spørsmålet. Du har mulighet til å besvare spørsmål

Detaljer

KOMMENTERT HOVEDRAPPORT

KOMMENTERT HOVEDRAPPORT MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2015 HØGSKOLEN I HEDMARK KOMMENTERT HOVEDRAPPORT OM UNDERSØKELSEN Undersøkelsesperiode: 13. mars til og med 27. mars Metode: Elektronisk web-undersøkelse (CAWI) Samlet svarprosent:

Detaljer

1.2. Resultater per hovedtema 17 1.2.1. Hovedtema 17 1.2.2. Hovedtema kun ledere 18

1.2. Resultater per hovedtema 17 1.2.1. Hovedtema 17 1.2.2. Hovedtema kun ledere 18 SLUTTRAPPORT Innholdsfortegnelse Oppsummering 3 Om undersøkelsen. 3 Overordnede resultater: 3 Resultater på tvers av bakgrunnsvariabler: 5 Inspirasjon til å komme videre mulig Innsatsområder: 5 Innledning

Detaljer

Medarbeiderundersøkelse i staten 2010 Sluttrapport. Difi rapport 2010:5 ISSN 1890-6583

Medarbeiderundersøkelse i staten 2010 Sluttrapport. Difi rapport 2010:5 ISSN 1890-6583 Medarbeiderundersøkelse i staten 2010 Sluttrapport Difi rapport 2010:5 ISSN 1890-6583 Innholdsfortegnelse Oppsummering 2 Om undersøkelsen 2 Overordnede resultater 2 Resultater på tvers av bakgrunnsvariabler

Detaljer

Medarbeiderundersøkelse i staten 2010 Sluttrapport. Difi rapport 2010:5 ISSN 1890-6583

Medarbeiderundersøkelse i staten 2010 Sluttrapport. Difi rapport 2010:5 ISSN 1890-6583 Medarbeiderundersøkelse i staten 2010 Sluttrapport Difi rapport 2010:5 ISSN 1890-6583 Innholdsfortegnelse Oppsummering 2 Om undersøkelsen 2 Overordnede resultater 2 Resultater på tvers av bakgrunnsvariabler

Detaljer

HIHM MU 2015 STILLING

HIHM MU 2015 STILLING Antall svar: 30 Svarprosent: 81 HIHM MU 2015 STILLING RESULTATER PER HOVEDOMRÅDE 01 Nedenfor vises resultatene på undersøkelsens hovedområder. Hvert hovedområde består av flere enkeltspørsmål, og fremgår

Detaljer

HIHM MU 2012 STILLING

HIHM MU 2012 STILLING HIHM MU 2012. stilling Antall svar: 230 Svarprosent: 77 HIHM MU 2012 STILLING RESULTATER PER 01 HOVEDOMRÅDE Nedenfor vises resultatene på undersøkelsens hovedområder. Hvert hovedområde består av flere

Detaljer

Knowledge creating results--- Spørreundersøkelse blant ansatte i staten

Knowledge creating results--- Spørreundersøkelse blant ansatte i staten Knowledge creating results--- Fornyings- og administrasjonsdepartementet Spørreundersøkelse blant ansatte i staten 2007 Fornyings- og administrasjonsdepartementet Spørreundersøkelse blant ansatte i staten

Detaljer

HIHM MU 2012 STILLING

HIHM MU 2012 STILLING stilling Antall svar: 21 Svarprosent: 78 HIHM MU 2012 STILLING RESULTATER PER HOVEDOMRÅDE 01 Nedenfor vises resultatene på undersøkelsens hovedområder. Hvert hovedområde består av flere enkeltspørsmål,

Detaljer

MU Eksempelrapport. Antall besvarelser: 17. Eksempelrapport. Svarprosent: 100%

MU Eksempelrapport. Antall besvarelser: 17. Eksempelrapport. Svarprosent: 100% Antall besvarelser: 17 MU 2015 Svarprosent: 10 RESULTATER PER HOVEDOMRÅDE 01 Figuren nedenfor viser gjennomsnittsresultatet på de ulike hovedområdene i medarbeiderundersøkelsen. Gjennomsnittet er beregnet

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2010. Noen funn Seminar i R5 16.04.10 Jan Lervik, Difi

Medarbeiderundersøkelsen 2010. Noen funn Seminar i R5 16.04.10 Jan Lervik, Difi Medarbeiderundersøkelsen 2010 Noen funn Seminar i R5 16.04.10 Jan Lervik, Difi Populasjonen 2591 av 4132 deltok i undersøkelsen 1344 kvinner, 1247 menn 2259 medarbeidere (87%), 332 ledere (13%) Svarprosent:

Detaljer

AVANT MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2012 KOMMENTERT HOVEDRAPPORT FOR HØGSKOLEN I HEDMARK

AVANT MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2012 KOMMENTERT HOVEDRAPPORT FOR HØGSKOLEN I HEDMARK AVANT MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2012 KOMMENTERT HOVEDRAPPORT FOR HØGSKOLEN I HEDMARK SAMMENDRAG - Medarbeiderundersøkelsen ble avsluttet 8.oktober 2012, etter en to ukers datainnsamlingsperiode. Samlet svarprosent

Detaljer

Resultater Medarbeiderundersøkelsen Vanylven kommune Desember 2014

Resultater Medarbeiderundersøkelsen Vanylven kommune Desember 2014 Resultater Medarbeiderundersøkelsen Vanylven kommune Desember 2014 6 Indikatorer 5 4 4,5 4,6 5,0 5,0 4,4 4,2 5,1 5,0 5,0 5,0 4,6 4,7 3,8 4,1 4,4 4,2 4,3 4,1 4,8 4,8 4,6 4,6 3 2 1 Organisering av arbeidet

Detaljer

Snitt Strand barnehage. Snitt Sortland

Snitt Strand barnehage. Snitt Sortland Resultater - medarbeiderundersøkelsen 2014, per. 25.03.14 : 13 svar av 13 ansatte, 100 % : 732 svar av 932 ansatte, 79 % : 45 r Organisering av arbeidet Nedenfor har vi satt opp en del spørsmål om hvordan

Detaljer

Vestby/Fellestjenesten

Vestby/Fellestjenesten Medarbeiderundersøkelse 2012 Vestby/Fellestjenesten Engangspassord: UUBBAZER http://svar.bedrekommune.no - Registreringsperiode: fra 15.01.12 til 31.01.13 Bakgrunnsspørsmål Vi ønsker at du svarer på noen

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsmiljøutvalget

Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2015/1147-1 Saksbehandler: Anita Ulstad,Strategisk rådgiver Ansvarlig leder: Jacob Br. Almlid,Rådmann Godkjent av:, Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

Statusrapport Medarbeiderundersøkelsen Livet på jobben 2011

Statusrapport Medarbeiderundersøkelsen Livet på jobben 2011 US-SAK NR: 64/2011 SAKSANSVARLIG: PERSONAL- OG ORGANISASJONSDIREKTØR: PER ANDERS AUTHEN SAKSBEHANDLER(E): TURID INDREBØ ARKIVNR: 11/80 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØR Statusrapport

Detaljer

POLITI- OG LENSMANNSETATENS MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2013 HOVEDRAPPORT

POLITI- OG LENSMANNSETATENS MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2013 HOVEDRAPPORT POLITI- OG LENSMANNSETATENS MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2013 HOVEDRAPPORT 1 OM UNDERSØKELSEN 2013 Undersøkelsesperiode: Januar-Februar 2013 Metode: Elektronisk web-undersøkelse (CAWI) Samlet svarprosent: 75

Detaljer

AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA

AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER 2 MEDARBEIDERUNDERSØKELSE VEILEDNING TIL SPØRRESKJEMAET I medarbeiderundersøkelsen

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen i Grimstad kommune 2013.

Medarbeiderundersøkelsen i Grimstad kommune 2013. Medarbeiderundersøkelsen i. Kommunerapport Resultater på - og sektornivå 15. mars Om Medarbeiderundersøkelsen og Kommunerapport. Medarbeiderundersøkelsen ble gjennomført i januar/februar og omfattet alle

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Administrasjonsutvalget 16.12.15 AMU 10.02.16. Forslag til vedtak: Saken tas til orientering.

SAKSFRAMLEGG. Administrasjonsutvalget 16.12.15 AMU 10.02.16. Forslag til vedtak: Saken tas til orientering. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marit Melhus Wik Arkiv: 431 &32 Arkivsaksnr.: 12/363 Sign: Dato: 04.12.15 Utvalg: Administrasjonsutvalget 16.12.15 AMU 10.02.16 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN Forslag til vedtak:

Detaljer

Medarbeiderundersøkelse private leverandører

Medarbeiderundersøkelse private leverandører Vedlegg 18 Medarbeiderundersøkelse private leverandører Vi ønsker at du svarer på et bakgrunnspørsmål vedrørende din utdanning. UTDANNING Jeg har følgende utdanning, sett kryss for det høyeste alternativet

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2010. Resultater for Lillehammer kommune sett under ett

Medarbeiderundersøkelsen 2010. Resultater for Lillehammer kommune sett under ett Medarbeiderundersøkelsen 2010 Resultater for Lillehammer kommune sett under ett Endringer i forhold til tidligere år Tatt i bruk ny undersøkelse og nytt verktøy (bedrekommune.no fra KS/KF) Ikke grunnlag

Detaljer

Medarbeidertilfredshet. kommuneorganisasjonen

Medarbeidertilfredshet. kommuneorganisasjonen Lunner kommune Medarbeidertilfredshet i kommuneorganisasjonen RESULTATER 2013 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Oppbygging av undersøkelsen... 3 1.3 Gjennomføring, utvalg og

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen i staten 2016

Medarbeiderundersøkelsen i staten 2016 Medarbeiderundersøkelsen i staten 2016 1. Velkommen, ved Steffen Sutorius, direktør Difi 2. Kommunal- og moderniseringsdepartementet, ved statssekretær Kristin Holm Jensen 3. Presentasjon av undersøkelsen,

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2017 KOMMENTERT HOVEDRAPPORT

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2017 KOMMENTERT HOVEDRAPPORT MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2017 KOMMENTERT HOVEDRAPPORT RAPPORTENS INNHOLD OG STRUKTUR 01 02 03 POLITIETATEN TOTALT Svarprosent totalt og på tvers av distrikt/særorgan. Suksesskriterier: Jobbtilfredshet,

Detaljer

Rapport. Medarbeiderundersøkelsen 2007

Rapport. Medarbeiderundersøkelsen 2007 Rapport Medarbeiderundersøkelsen 2007 Rapport Medarbeiderundersøkelsen 2007 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 1.1 Spørreundersøkelsens formål og fokus 1 1 1.2 Undersøkelse blant statsansatte 1 1.3 Innsamlingsmetode

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen på rådhuset Møtedato: 28.04.2010 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

Detaljer

Medarbeiderkartlegging

Medarbeiderkartlegging Medarbeiderkartlegging 1. Arbeidsfellesskap 1.1 Kollegialt fellesskap 1.2 Felles mål 2. Profesjonalitet 2.1 Refleksjon og fornyelse(k3) 2.2 Planlegging og vurdering (K2) 2.3 Gjennomføring (K1) T 2.4 Profesjonsutvikling

Detaljer

ARBEIDSGIVERRAPPORT 2016 HEMNE KOMMUNE

ARBEIDSGIVERRAPPORT 2016 HEMNE KOMMUNE Innhold Medarbeiderundersøkelsen 2016... 3 1.1. Endringer... 3 Undersøkelsen... 3 2. 10Faktor... 4 2.1. Kort om 10Faktor... 4 3. Hvem, hva og hvor mange ifht 10Faktor?... 5 3.1. Kjønnsfordeling... 5 3.2.

Detaljer

Ved hvert spørsmål skal du sette kryss i det svaralternativet som stemmer best med din

Ved hvert spørsmål skal du sette kryss i det svaralternativet som stemmer best med din VELKOMMEN TIL MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN I STATEN 2015 VEILEDNING TIL SPØRRESKJEMA Ved hvert spørsmål skal du sette kryss i det svaralternativet som stemmer best med din oppfatning av spørsmålet. Du har

Detaljer

Spørreundersøkelse blant ansatte i staten 2007

Spørreundersøkelse blant ansatte i staten 2007 Når kunnskap gir resultater--- Fornyings- og administrasjonsdepartementet Spørreundersøkelse blant ansatte i staten 2007 Rapport Januar 2008 Rambøll Management AS Hoffsveien 21-23 Skøyen N-0213 Oslo Norge

Detaljer

AMUS 2011. St. Olavs Hospital HF. Svarprosent: 76% (5601/7366)

AMUS 2011. St. Olavs Hospital HF. Svarprosent: 76% (5601/7366) AMUS 2011 St. Olavs Hospital HF Svarprosent: 76% (51/7366) Om undersøkelsen Datainnsamlingen er gjennomført i perioden 8. mars - 23. mars 2011 Data er innsamlet delvis elektronisk og postalt I alt har

Detaljer

ARBEIDSGIVERRAPPORT 2013 HEMNE KOMMUNE

ARBEIDSGIVERRAPPORT 2013 HEMNE KOMMUNE ARBEIDSGIVERRAPPORT 2013 HEMNE KOMMUNE ARBEIDSGIVER AML HMS FORHANDLING TARIFF MEDARBEIDER NÆRVÆR IA RAPPORT TIL AMU OG FORMANNSKAP Medarbeiderundersøkelsen 2013 122 kommuner i snittet for 2013. 72 kommuner

Detaljer

DIFI Test Utvikling. Antall svar: 41 Svarprosent: 98 TESTMÅLING

DIFI Test Utvikling. Antall svar: 41 Svarprosent: 98 TESTMÅLING DIFI Test Antall svar: 41 Svarprosent: 98 TESTMÅLING RESULTATER PER HOVEDOMRÅDE 01 Nedenfor vises resultatene på undersøkelsens hovedområder. Hvert hovedområde består av flere enkeltspørsmål, og fremgår

Detaljer

I. FORORD. Landbruks- og matdepartementets personalpolitikk. Personalpolitikken ble vedtatt av departementsråden 1. september 2008.

I. FORORD. Landbruks- og matdepartementets personalpolitikk. Personalpolitikken ble vedtatt av departementsråden 1. september 2008. Landbruks- og matdepartementets personalpolitikk. Personalpolitikken ble vedtatt av departementsråden 1. september 2008. Ledelsen trakk fram noen særlig viktige faktorer som kjennetegner organisasjonskulturen

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM.

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. TID: 30.05.2012 kl. 09.15 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2.ETG. RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Resultatene av medarbeiderundersøkelsen 2015 tas til orientering.

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Resultatene av medarbeiderundersøkelsen 2015 tas til orientering. Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO RIH-14/18948-7 58590/15 08.06.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Administrasjonsutvalget / 16.06.2015 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK LandsByLivet mangfold og muligheter Vedtatt i Kommunestyret 11. mars 2008 1 INNLEDNING OG HOVEDPRINSIPPER Vi lever i en verden preget av raske endringer, med stadig

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen i staten 2013. Marit Skaar Reiersen, Difi 17. Juni 2013

Medarbeiderundersøkelsen i staten 2013. Marit Skaar Reiersen, Difi 17. Juni 2013 Medarbeiderundersøkelsen i staten 2013. Marit Skaar Reiersen, Difi 17. Juni 2013 Innhold Om undersøkelsen Hovedfunn Analyse: Engasjement og gjennomføringsevne Anbefalte innsatsområder Spørsmål til refleksjon

Detaljer

Staten som attraktiv arbeidsgiver

Staten som attraktiv arbeidsgiver Staten som attraktiv arbeidsgiver Istockphoto Jon Inge Grønningsæter Arbeidsgiverpolitisk avdeling Fornyings- og administrasjonsdepartementet Forgubbingsutfordringen 16 14 12 10 8 6 4 2 0 < 25 år 25-29

Detaljer

Arbeidsgiverstrategier og ledelse

Arbeidsgiverstrategier og ledelse 18 KAP 2 ARBEIDSGIVERSTRATEGIER OG LEDELSE Arbeidsgiverstrategier og ledelse Høyt sykefravær og en høy andel deltidsansatte er fortsatt de største arbeidsgiverutfordringene for kommunene. For fylkeskommunene

Detaljer

Medarbeidertilfredshet. kommuneorganisasjonen RESULTATER 2015

Medarbeidertilfredshet. kommuneorganisasjonen RESULTATER 2015 Medarbeidertilfredshet i organisasjonen RESULTATER 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Oppbygging av undersøkelsen... 3 1.3 Gjennomføring, utvalg og svar... 4 2. Resultater...

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling Utfordringer og muligheter GJØVIK KOMMUNE Både folkevalgte og ansatte i Gjøvik kommune er del av et unikt oppdrag.

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020

BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Vedtatt i Kommunestyret 02.11.2011 BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Som en av Norges største kommuner, har Bærum høye forventninger til innsats. Vi vil ha folk med ambisjoner både på egne

Detaljer

Seniorer og seniorpolitikk i statlige virksomheter IA-frokostseminar i regi av KMD og hovedsammenslutningene i staten 8. juni 2017

Seniorer og seniorpolitikk i statlige virksomheter IA-frokostseminar i regi av KMD og hovedsammenslutningene i staten 8. juni 2017 Seniorer og seniorpolitikk i statlige virksomheter IA-frokostseminar i regi av KMD og hovedsammenslutningene i staten 8. juni 2017 Seniorforsker Tove Midtsundstad Fafo Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. 2. Medarbeiderundersøkelsen i ny utgave i MEDARBEIDEUNDERSØKELSEN 2010 Arkivsaksnr.

Saksframlegg. Trondheim kommune. 2. Medarbeiderundersøkelsen i ny utgave i MEDARBEIDEUNDERSØKELSEN 2010 Arkivsaksnr. MEDARBEIDEUNDERSØKELSEN 2010 Arkivsaksnr.: 10/24924 Saksframlegg ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Sak om Medarbeideundersøkelsen 2010 tas til orientering. ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2013

Medarbeiderundersøkelsen 2013 Medarbeiderundersøkelsen 2013 Lillehammer kommune - alle virksomheter Generelt Gjennomført 20.10.2013 22.11. 2013(4 uker) Åpen for alle som hadde et ansettelsesforhold i denne perioden, uavhengig av stillingsstørrelse

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune ARBEIDSGIVERPOLITIKK ARBEIDSGIVERPOLITISK PLATTFORM FOR DEANU GIELDA - TANA KOMMUNE 1. VISJON Visjonen i kommuneplanens samfunnsdel utgjør grunnlaget for kommunens arbeidsgiverpolitikk:

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 12/2656-1 Arkiv: 420 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 12/2656-1 Arkiv: 420 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2656-1 Arkiv: 420 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Administrasjonens innstilling: 1. Hovedutvalg

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/4250-1 Arkiv: 420 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSE - BARN OG UNGE SEKTOREN

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/4250-1 Arkiv: 420 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSE - BARN OG UNGE SEKTOREN Saksfremlegg Saksnr.: 09/4250-1 Arkiv: 420 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSE - BARN OG UNGE SEKTOREN Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2015 Rapport for Akershus universitetssykehus HF

Medarbeiderundersøkelsen 2015 Rapport for Akershus universitetssykehus HF FORSIDE 1/13 Medarbeiderundersøkelsen 2015 Rapport for Akershus universitetssykehus HF Denne rapporten representerer en mulighet til å arbeide for å styrke godt leder og medarbeiderskap. Et godt arbeidsmiljø

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til

SAKSFREMLEGG. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Behandles i: Partssammensatt utvalg MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2011 Dokumenter Dato Trykt vedlegg til SAKSFREMLEGG 1. SAKSOPPLYSNINGER Foreløpig rapport blir fremlagt under møtet. Da søknadsfristen for medarbeiderundersøkelsen

Detaljer

Medarbeiderundersøkelse 2016 Høgskolen i Oslo og Akershus

Medarbeiderundersøkelse 2016 Høgskolen i Oslo og Akershus En MakeSense-rapport Medarbeiderundersøkelse 2016 Høgskolen i Oslo og Akershus Hovedrapport En rapport fra Stamina Census Hvordan lese resultatene Gjennomsnittskåren for respondentgruppen (de som har besvart)

Detaljer

Rapport medarbeiderundersøkelse Nedre Eiker kommune Gjennomført november 2012

Rapport medarbeiderundersøkelse Nedre Eiker kommune Gjennomført november 2012 Rapport medarbeiderundersøkelse Nedre Eiker kommune Gjennomført november 2012 L.nr. 2021/2013 - Arkiv: 2012/5669-0 Forord For fjerde gang har Nedre Eiker kommune gjennomført medarbeiderundersøkelse for

Detaljer

Skjema for medarbeidersamtale

Skjema for medarbeidersamtale Skjema for medarbeidersamtale Eksempel på medarbeidersamtale med et seniorperspektiv Medarbeider: Virksomhet/ avdeling: Leder: Dato: Medarbeidersamtale med et seniorperspektiv Medarbeidersamtaler er et

Detaljer

Orientering DK

Orientering DK Orientering Medarbeiderundersøkelsa 2009 Medarbeiderundersøkelse Aktivitet i effektivitetsnettverket Steinkjer, Stjørdal, Verdal, Orkdal Første gang 2003 Medarbeider og brukerundersøkelser annakvart år

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2015 Rapport for. Helse Sør Øst

Medarbeiderundersøkelsen 2015 Rapport for. Helse Sør Øst FORSIDE 1/13 Medarbeiderundersøkelsen 2015 Rapport for Helse Sør Øst Denne rapporten representerer en mulighet til å arbeide for å styrke godt leder og medarbeiderskap. Et godt arbeidsmiljø krever oppmerksomhet,

Detaljer

Gode medarbeidersamtaler

Gode medarbeidersamtaler Gode medarbeidersamtaler Forberedelses- og samtaleskjema Forberedelsesskjemaet benyttes i forberedelsen til samtalen. Det skal bidra til å skape et felles utgangspunkt til at begge parter kan bidra like

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2016 Rapport for. Frambu

Medarbeiderundersøkelsen 2016 Rapport for. Frambu FORSIDE 1/13 Medarbeiderundersøkelsen 2016 Rapport for Frambu Denne rapporten representerer en mulighet til å arbeide for å styrke godt leder og medarbeiderskap. Et godt arbeidsmiljø krever oppmerksomhet,

Detaljer

Glasø, Thompson (red) Transformasjonsledelse. Noen kommentarer til møte i Partnerforum 17/2 2014

Glasø, Thompson (red) Transformasjonsledelse. Noen kommentarer til møte i Partnerforum 17/2 2014 Glasø, Thompson (red) Transformasjonsledelse. Noen kommentarer til møte i Partnerforum 17/2 2014 Robert Salomon Arbeidsforskningsinstituttet AFI/HiOA Robert.salomon@afi.no Gratulerer med boken! 2 Det er

Detaljer

Vestby kommune Partssammensatt utvalg

Vestby kommune Partssammensatt utvalg Vestby kommune Partssammensatt utvalg MØTEINNKALLING Utvalg: PARTSSAMMENSATT UTVALG Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 23.03.2015 Tid: 18:00 Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse skal imidlertid

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen november 2012 hovedresultater

Medarbeiderundersøkelsen november 2012 hovedresultater Medarbeiderundersøkelsen november 2012 hovedresultater Gode resultater Oppslutningen er på prosent, og tilbakemeldingene viser også dette året at Stavanger kommune er en arbeidsplass med godt samarbeid,

Detaljer

Personalpolitiske retningslinjer

Personalpolitiske retningslinjer Personalpolitiske retningslinjer Vedtatt av fylkestinget juni 2004 Personalpolitiske retningslinjer. Nord-Trøndelag fylkeskommunes verdigrunnlag: Nord-Trøndelag fylkeskommune er styrt av en folkevalgt

Detaljer

På tiltakssiden er regionale arbeidsmiljøundersøkelser annethvert år ett av redskapene for realisere hovedmålet.

På tiltakssiden er regionale arbeidsmiljøundersøkelser annethvert år ett av redskapene for realisere hovedmålet. AMUS 2011 Handlingsplan for strategisk HR Hovedmål Midt-Norge sitt arbeid med å utvikle et godt arbeidsmiljø, skal være basert på kunnskap som kontinuerlig erverves gjennom systematisk kartlegging og evaluering

Detaljer

MODIG ROMSLIG SUNN. Sandnes - i sentrum for framtiden. Forslag til Arbeidsgiverstrategi

MODIG ROMSLIG SUNN. Sandnes - i sentrum for framtiden. Forslag til Arbeidsgiverstrategi MODIG ROMSLIG SUNN Sandnes - i sentrum for framtiden Forslag til Arbeidsgiverstrategi Behandling i administrasjonsutvalg 6. mars og bystyret 27. mars 2 Innhold 1. VISJON, VERDIER, MÅL OG ETIKK... 5 1.1

Detaljer

STYRINGSOMRÅDE 1 Helhetlig opplæring

STYRINGSOMRÅDE 1 Helhetlig opplæring STYRINGSOMRÅDE 1 Helhetlig opplæring UTVIKLINGSMÅL 2012-2015 Forpliktende og regelmessig samarbeid om den enkelte elevs faglige og personlige utvikling gjennom hele opplæringsløpet bygd på systematisk

Detaljer

Medarbeidersamtaler ved Høgskolen i Molde

Medarbeidersamtaler ved Høgskolen i Molde Medarbeidersamtaler ved Høgskolen i Molde Medarbeidersamtalen (jf Statens Personalhåndbok 1 ) Arbeidsgiveransvaret ivaretas gjennom daglig utøvelse av lederfunksjonen. Systematiske, fortrolige medarbeidersamtaler

Detaljer

ALLE HF (ALLE) UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE(TOP)

ALLE HF (ALLE) UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE(TOP) Medarbeiderundersøkelsen 2014 Rapport ALLE HF (ALLE) UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE(TOP) Svarprosent: 69% Utsendt: 5965 Svar: 4131 Introduksjon Medarbeiderundersøkelsen (MU) kartlegger trivsel, motivasjon

Detaljer

Medarbeider- og ledervurdering

Medarbeider- og ledervurdering Medarbeider- og ledervurdering Den røde tråden Dette heftet oppsummerer og synliggjør den røde tråden i arbeidet medarbeidere og ledere er tilsatt for å gjøre i organisasjonen. Heftet er en videreutvikling

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2014

Medarbeiderundersøkelsen 2014 10. NOVEMBER 2014 Medarbeiderundersøkelsen 2014 Regresjonsanalyser Analyse Analysen er en måte å finne ut hvilke nærværsfaktorer i undersøkelsen som har sterkest sammenheng med resultatfaktorene Analysene

Detaljer

FORSIDE. Medarbeiderundersøkelsen Rapport for. Helse Sør-Øst

FORSIDE. Medarbeiderundersøkelsen Rapport for. Helse Sør-Øst FORSIDE Medarbeiderundersøkelsen 2012 1 Rapport for Helse Sør-Øst INNHOLD 2 Medarbeiderundersøkelsen 2012 Innholdsfortegnelse Forside s 1 Innholdsfortegnelse s 2 Oppsummering av rapporten 2012 s 3 Hvordan

Detaljer

Strategisk kompetanse- og rekrutteringsplan for helse og velferd

Strategisk kompetanse- og rekrutteringsplan for helse og velferd Strategisk kompetanse- og rekrutteringsplan for helse og velferd 2018-2021 Innledning For å oppfylle kravene stilt til våre tjenester må vi være i stand til å beholde og rekruttere ansatte med riktig kompetanse.

Detaljer

Arbeids- og velferdsetatens personalpolitiske føringer for perioden 2010 2012

Arbeids- og velferdsetatens personalpolitiske føringer for perioden 2010 2012 Arbeids- og velferdsetatens personalpolitiske føringer for perioden 2010 2012 PERSONALPOLITISKE FØRINGER FORMÅL Etatens oppgave er å realisere arbeids- og velferdspolitikken. Personalpolitiske føringer

Detaljer

TANA KOMMUNES ARBEIDSGIVERPOLITIKK

TANA KOMMUNES ARBEIDSGIVERPOLITIKK Deanu gielda - Tana kommune TANA KOMMUNES ARBEIDSGIVERPOLITIKK Et solidarisk fellesskap av frie, selvstendige mennesker der rettferdighet, trygghet og likeverd er bærende prinsipper. ARBEIDSGIVERPOLITISK

Detaljer

Les mer om faktorene på

Les mer om faktorene på 2015 Denne rapporten til består av 12 arkfaner. Bruk lenkene under eller klikk på de ulike fanene i bunn av arbeidsboken for å bytte mellom innholdet. Gå direkte til Tabell med resultater Diagrammer med

Detaljer

Forebygging av sykefravær hva kan arbeidsgivere og HMS-arbeidet bidra med? Geir Riise Generalsekretær, Legeforeningen

Forebygging av sykefravær hva kan arbeidsgivere og HMS-arbeidet bidra med? Geir Riise Generalsekretær, Legeforeningen Forebygging av sykefravær hva kan arbeidsgivere og HMS-arbeidet bidra med? Geir Riise Generalsekretær, Legeforeningen Disposisjon Arbeidsplassen ledelse og kolleger Høyt sykefravær er ikke skjebnebestemt

Detaljer

erpolitikk Arbeidsgiv

erpolitikk Arbeidsgiv Arbeidsgiverpolitikk En freskere kommune Kompetanse Medbestemmelse Likestilling og mangfold Ledelse Omdømme Livsfaser Lønn Rekruttere og beholde Arbeidsgiverpolitikk mot 2015 God arbeidsgiverpolitikk skal

Detaljer

Helse Sør-Øst totalt

Helse Sør-Øst totalt FORSIDE Medarbeiderundersøkelsen 2010 1 Rapport for Helse Sør-Øst totalt INNHOLD 2 Medarbeiderundersøkelsen 2010 Innholdsfortegnelse Forside s 1 Innholdsfortegnelse s 2 Oppsummering av rapporten s 3 Hvordan

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 3.12.2007-6.1.2008 Sendt til 2 503 personer (2 456 i 2006) Mottatt

Detaljer

HSØ foretakene samlet

HSØ foretakene samlet FORSIDE Medarbeiderundersøkelsen 2013 1 Rapport for HSØ foretakene samlet INNHOLD 2 Medarbeiderundersøkelsen 2013 Innholdsfortegnelse Forside s 1 Innholdsfortegnelse s 2 Oppsummering av rapporten 2013

Detaljer

Det psykososiale arbeidsmiljøet. Viktigheten av systematisk HMS-arbeid for å sikre trygge og gode psykososiale arbeidsforhold

Det psykososiale arbeidsmiljøet. Viktigheten av systematisk HMS-arbeid for å sikre trygge og gode psykososiale arbeidsforhold Det psykososiale arbeidsmiljøet. Viktigheten av systematisk HMS-arbeid for å sikre trygge og gode psykososiale arbeidsforhold v/generalsekretær Geir Riise Side 1 Disposisjon Noen sammenhenger - innledningsvis

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk med klare forventninger. arbeidsgiverpolitikken. Verdigrunnlag

Arbeidsgiverpolitikk med klare forventninger. arbeidsgiverpolitikken. Verdigrunnlag ARBEIDSGIVERPOLITIKK 2012-2015 Arbeidsgiverpolitikk med klare forventninger Kommunestyret har det overordnede arbeidsgiveransvaret i Nedre Eiker kommune. Kommunestyret vedtok 11. april 2012 en arbeidsgiverpolitikk

Detaljer

KVIKKUNDERSØKELSE FOREBYGGING OG OPPFØLGING AV SYKEFRAVÆR

KVIKKUNDERSØKELSE FOREBYGGING OG OPPFØLGING AV SYKEFRAVÆR KVIKKUNDERSØKELSE FOREBYGGING OG OPPFØLGING AV SYKEFRAVÆR Side1 Sortertetterviktigstefaktorer:...4 Innholdsfortegnelse Hvasomhargittmesteffekt...4 Innledning... 3 Forebygging av sykefravær... 3 Hvordan

Detaljer

ARBEIDSGIVERPOLITIKK

ARBEIDSGIVERPOLITIKK ARBEIDSGIVERPOLITIKK 2016-2019 Vedtatt i kommunestyret 7. juni 2016 1 Overordnet mål Nedre Eiker kommunes arbeidsgiverpolitikk skal utvikle, utfordre, motivere og stille krav til ledere og ansatte for

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk mot 2020

Arbeidsgiverpolitikk mot 2020 Arbeidsgiverpolitikk mot 2020 Vedtatt 12.12.2016. Saksnr.: 2016/809 - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Innholdsfortegnelse 1 Innledning...2 2 Overordnet mål...2 3 Formål...2 4 Verdigrunnlag...3

Detaljer

Medarbeiderundersøkelse i Staten. Noen kommentarer

Medarbeiderundersøkelse i Staten. Noen kommentarer Medarbeiderundersøkelse i Staten. Noen kommentarer Robert Salomon, Arbeidsforskningsinstituttet Arbeidsforskningsinstituttet AS, 2011 Forfatter/Author Gratulerer! 2 Statsansatte er svært engasjerte, opplever

Detaljer

Nærværsarbeid i Skatteetaten

Nærværsarbeid i Skatteetaten Nærværsarbeid i Skatteetaten IA-konferansen, Oslo 13.januar 2015 Klaas Smith Skattedirektoratet HR-stab 1 Skatteetatens samfunnsoppdrag I Skatteetaten jobber 6500 ansatte mot samme mål; å sikre finansieringen

Detaljer

Arbeidsgiverpolitisk plattform for Bergen kommune

Arbeidsgiverpolitisk plattform for Bergen kommune BERGEN KOMMUNE Arbeidsgiverpolitisk plattform for Bergen kommune Vedtatt i Byrådet 22.9.04, sak 1531/04. Bergen kommune, Arbeidsgiverseksjonen www.bergen.kommune.no/for_ansatte/arbeidsgiverpolitikk (internett)

Detaljer

Thermometer. Utvalg 1: (Respondenter i utvalget: 28st) Kjønn Mann Utvalg 2: (Respondenter i utvalget: 8st) Kjønn Kvinne

Thermometer. Utvalg 1: (Respondenter i utvalget: 28st) Kjønn Mann Utvalg 2: (Respondenter i utvalget: 8st) Kjønn Kvinne Thermometer Utvalg 1: (Respondenter i utvalget: 28st) Kjønn Mann Utvalg 2: (Respondenter i utvalget: 8st) Kjønn Kvinne Totalt har 36 av 44 gjennomført analysen (82 %)_ Analysedato: 11.10.2011 Utskriftsdato:

Detaljer

Guide til god ledelse Ny medarbeiderundersøkelse 10-faktor

Guide til god ledelse Ny medarbeiderundersøkelse 10-faktor Guide til god ledelse Ny medarbeiderundersøkelse 10-faktor HR Personalsjefnettverk i Akershus 5 juni - 2015 Anne Margrete Fletre fagsjef ledelse KS Arbeidsgiverpolitikk Hva skal jeg si noe om? Guide til

Detaljer

Medarbeiderundersøkelse - innledning

Medarbeiderundersøkelse - innledning Medarbeiderundersøkelse - innledning 1. Hensikten med undersøkelsen er å kartlegge medarbeidertilfredshet både i den enkelte avdeling og for kommunen som helhet. Informasjonen vil være et viktig grunnlag

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSE I BARNEHAGENE BERGEN KOMMUNE

BRUKERUNDERSØKELSE I BARNEHAGENE BERGEN KOMMUNE Anne-Christin Boge, Bergen kommune BRUKERUNDERSØKELSE I BARNEHAGENE BERGEN KOMMUNE HOVEDRAPPORT - 017 INNHOLD 1 Sammendrag Om undersøkelsen 3 Presentasjonsstruktur Del 1 Samlede resultater 4 Presentasjonsstruktur

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2008

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2008 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2008 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 3.12.2008-8.1.2009 Sendt til 2 707 personer (2 703 i 2007) Mottatt

Detaljer

MU 2014. Totalrapport. Antall besvarelser: 113. Norsk Kulturråd. Svarprosent: 87% Totalrapport

MU 2014. Totalrapport. Antall besvarelser: 113. Norsk Kulturråd. Svarprosent: 87% Totalrapport Antall besvarelser: 113 MU 2014 Svarprosent: 87% HOVEDOMRÅDER 01 Grafen nedenfor viser enhetens samlede resultater på de ulike temaområdene i undersøkelsen. Hver temaområde består av flere enkeltspørsmål,

Detaljer