Lønn som belønningsordning: Muligheter og problemer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lønn som belønningsordning: Muligheter og problemer"

Transkript

1 Lønn som belønningsordning: Muligheter og problemer Iver Bragelien Norges Handelshøyskole -1-

2 To eksempler på bruk av lønn som belønning: En katastrofe og en suksess Safelite Glass Corporation: Arbeidere som installerer bilglass blir betalt etter antall installerte ruter Sears bilverksteder: Mekanikere ble betalt i forhold til profitt av reparasjoner som kunden autoriserte Kilder: Robert Gibbons artikkel (1998) i Journal of Economic Perspectives: Incentives in Organizations. Edward P. Lazears bok (1998): Personnel Economics for Managers. New York: Wiley. -2-

3 Begge tar feil! -3-

4 Lønn: To dominerende trender 1. Individuelt nivå 2. Variabel lønn -4-

5 Trend nr. 1: Individuelt lønnsnivå Flere kunnskapsmedarbeidere Internasjonalisering - Mennesker - Produkter - Kapital Undervurdert! -5-

6 Trend nr. 2: Variabel lønn Akkord / Provisjon Bonus Aksjer Aksjeopsjoner -6-

7 Norske bedrifter begynte for alvor å betale bonus til lederne på 90-tallet AFFs lederundersøkelse % av lederne i privat sektor fikk bonus Bonus utgjorde i snitt 19 % av total lønn 26 % eide aksjer 8 % fikk aksjeopsjoner -7-

8 Og i løpet av de siste årene har mange andre ansatte også fått variabel lønn Noen eksempler REMA 1000: Noen lagermedarbeidere fikk kroner for 2001 Statoil Detaljhandel: Individuelle bonusordninger sentralt Statoil: 5% som bonus til alle ansatte for Norske Shell: 50 ansatte fikk 18,5% av lønn for 2000 Tomra: Opp til 1200 opsjoner til ansatte hvis enhet når målene Ekornes: Bonuser (ca. en månedslønn) og opsjoner til alle ansatte Norsk Hydro: En månedslønn til ansatte hvis enhet når alle mål DnB Nor: Aksjefond og indeksert aksjeopsjonsordning til alle -8-

9 Opsjonenes popularitet skyldtes at ledelsen og styret ønsket å gjemme lønnskostnadene Totalindeks Oslo Børs (OSEBX fra 2002) Opsjonskostnadene skal føres i resultatregnskapet fra

10 Mange bedrifter har også mislykkes fullstendig med sine bonusordninger - mens andre lykkes! Bonus for kapasitetsutnyttelse Bonus til toppledelsen basert på ROCE Bonus basert på enhets målkort -10-

11 10 bonustabber av mange flere 1. Overdreven tro på ett operasjonelt måltall 2. Overdreven tro på rentabilitetsmål 3. Samme bonus til store enheter i virksomheten 4. Overdreven tro på indirekte motivasjonseffekter 5. Uvettig bruk av balansert målstyring 6. Overdreven tro på såkalte objektive måltall 7. Manglende bruk av standardpriser 8. Blande overskuddsdeling og insentiver 9. For kompliserte ordninger 10. Ikke lytte til ansattes innvendinger -11-

12 Bonustabbe nr. 1: Overdreven tro på ett operasjonelt måltall Bonus for kapasitetsutnyttelse Bedre kapasitetsutnyttelse Produksjon for lager Økt kapitalbinding Økte tap på varelager -12-

13 Bonustabbe nr. 2: Overdreven tro på rentabilitetsmål ROCE = Inntekter - Kostnader Investert kapital Høyere inntekter og lavere kostnader Irrasjonelle investeringer/avviklinger Nei til lønnsomme investeringer Ja til ulønnsomme investeringer Irrasjonelle salg eller avviklinger av enheter -13-

14 Bonustabbe nr. 3: Samme bonus til store enheter i virksomheten Samarbeidsånd innad i enheten? Gir ingen direkte insentiveffekt (gratispassasjerproblemet) Opplevelse av urettferdighet kan gi mer frustrasjon enn motivasjon -14-

15 Bonustabbe nr. 4: Overdreven tro på indirekte motivasjonseffekter Direkte motivasjonseffekt Belønninger +/- +/- Endret atferd Indirekte motivasjonseffekt Belønninger Normer & Verdier /- Endret atferd

16 Bonustabbe nr. 5: Uvettig bruk av balansert målstyring e.l. Finans Læring og vekst Kunde Interne prosesser Manglende balanse?* Oppmerksomheten vris i feil retning? Måler det som er lett å måle istedenfor det strategisk viktige? *Lang og kort sikt; resultat og aktiviteter; objektive og subjektive måltall -16-

17 Bonustabbe nr. 6: Overdreven tro på såkalte objektive måltall Målene settes Prestasjoner måles Tid Subjektive kriterier? Belønne ønsket adferd som ikke fanges opp av måltall Hvordan sikre objektivitet når standarden settes? Belønne ikke-planlagte aktiviteter Stimulere til meningsfulle medarbeidersamtaler -17-

18 Bonustabbe nr. 7: Manglende bruk av standardpriser Råoljepriser over tid* Høye bonuser *Illionois basin råoljepriser, årlige gjennomsnitt -18-

19 Bonustabbe nr. 8: Blande overskuddsdeling og insentiver Vanner ut insentiveffekten Lar den ansatte bære unødvendig og kostbar risiko Gjør ordningen komplisert Tar vekk belønning nettopp i de tider hvor dyktige ansatte trenger oppmuntring -19-

20 Bonustabbe nr. 9: For kompliserte ordninger Bonusordning i en norsk bank 1/3 av overskytende beløp utover en viss egenkapitalavkastning betales ut i bonus 25% av dette fordeles likt til alle ansatte 60% fordeles basert på målekort for hvert team (Balanced Scorecard) 15% fordeles på individuelt grunnlag (subjektiv bedømming) Hva blir belønningen hvis jeg gjør dette? -20-

21 Bonustabbe nr. 10: Ikke lytte til ansattes innvendinger Ordningen skal motivere og ikke lede til motstand i organisasjonen -21-

22 Vi vil etter hvert lære av de mange radikale eksperimentene verden over Mange suksesser Overraskende mange fiaskoer -22-

23 Trender basert på læring fra eksperimentene Mer bruk av variabel avlønning i Norge Aksjeopsjoner mister popularitet Selskapene gir heller aksjer i moderate mengder, eller de ansatte får bonuser basert på langsiktige resultater (bonusbanker) Bonus baseres på få objektive måltall kun når kvalitet kan måles Ikke bonus bare ut fra ROCE når lederen påvirker investeringer / avviklinger Bonus gis enten likt til alle i selskapet (for å unngå urettferdighet) eller bonus gis individuelt eller til små team (for å gi direkte insentiveffekt) Balansert målstyring blir brukt som et strategisk verktøy Større bruk av ikke-tellbare (subjektive) kriterier Resultater justeres for faktorer utenfor den ansattes kontroll Insentivordninger kombineres ikke med overskuddsdeling Ordningene lages så enkle som mulig De ansatte tas med på råd når nye ordninger utformes Ordningene tilpasses kulturen, arbeidets karakter, og styringsmessige behov -23-

24 Det er mange mulige problemer med resultatbasert lønn Ignorerer viktige oppgaver som ikke kan måles? Oppmuntrer til kortsiktighet? Hemmer samarbeidsvilje? Premieres for flaks og ikke dyktighet og innsats? Gjør lønna usikker? Gir rom for favorisering? Oppmuntrer til manipulering av måltall og regnskaper? Forsurer arbeidsmiljøet? Reduserer arbeidsforholdet til en økonomisk transaksjon? Hemmer kreativiteten og skremmer fra å ta risiko? Ødelegger interessen for arbeidet? -24-

25 Økonomiske insentiver løser ikke alt -25-

26 Resultatbasert lønn kan også virke svært godt + Motivere til ekstra innsats + Motivere til fokus på strategisk viktige områder + Motivere til fokus på resultater - ikke detaljkontroll av ansatte + Muliggjøre desentralisering + Motivere til å ta risiko + Oppmuntre til samarbeide + Gi følelse av at bedriften setter pris på den ansatte + Gi følelse av rettferdighet i forhold til deling av overskudd + Gi skikkelig tilbakemelding til ansatte + Beholde gode medarbeidere + Tiltrekke ønsket ny arbeidskraft -26-

ANALYSE AV ET BELØNNINGSSYSTEM

ANALYSE AV ET BELØNNINGSSYSTEM Norges Handelshøyskole Bergen, våren 2007 ANALYSE AV ET BELØNNINGSSYSTEM Av Nenna Eline Sommerfelt Skretting og Marthe Solvang BUSTHE Veileder Trond E. Olsen Masterutredning i Økonomisk Styring Norges

Detaljer

En studie av lønnssystemer i den norske banknæringen

En studie av lønnssystemer i den norske banknæringen Norges Handelshøyskole Bergen, våren 2009 En studie av lønnssystemer i den norske banknæringen Benyttes lønn som et rasjonelt styringsverktøy? Av Anders Kjøniksen Masterutredning i Økonomisk Styring Veileder:

Detaljer

KARTLEGGING AV LØNNSSYSTEMER OG INCENTIVER I EIENDOMSMEGLERBRANSJEN

KARTLEGGING AV LØNNSSYSTEMER OG INCENTIVER I EIENDOMSMEGLERBRANSJEN NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, høsten 2007 Utredning i fordypnings-/spesialfagsområdet: Økonomisk Styring Veileder: Førsteamanuensis Svein Ulset KARTLEGGING AV LØNNSSYSTEMER OG INCENTIVER I EIENDOMSMEGLERBRANSJEN

Detaljer

Stay on-bonus Et nødvendig onde?

Stay on-bonus Et nødvendig onde? Handelshøgskolen Stay on-bonus Et nødvendig onde? Er stay on-bonus en kommende trend blant nordnorske bedrifter? Line Iren Johnsen Masteroppgave i økonomi og administrasjon - Mai 2014 Forord Denne oppgaven

Detaljer

Lønnssystemer med variable elementer

Lønnssystemer med variable elementer Kristine Nergaard, Jon Erik Dølvik og Heidi Nicolaisen Lønnssystemer med variable elementer Fører systemer med variabel lønn til en svekkelse av lokale fagforeninger og tariffavtalenes rolle som regulator

Detaljer

AKSJESPAREORDNINGER FOR ANSATTE I BØRSNOTERTE SELSKAPER HAR DE NOEN EFFEKT?

AKSJESPAREORDNINGER FOR ANSATTE I BØRSNOTERTE SELSKAPER HAR DE NOEN EFFEKT? NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, våren 2008 Utredning i fordypnings-/spesialfagområdet: Organisasjon og ledelse Veileder: Odd Nordhaug AKSJESPAREORDNINGER FOR ANSATTE I BØRSNOTERTE SELSKAPER HAR DE NOEN

Detaljer

Har du gjort alt for å finne den rette kjøper eller strategiske partner?

Har du gjort alt for å finne den rette kjøper eller strategiske partner? Har du gjort alt for å finne den rette kjøper eller strategiske partner? De fleste endrer eierstrukturen i bedriften sin bare én gang. Det er en beslutning man skal leve med i mange år. En samtale med

Detaljer

Tiltrekker lav lønn bedre ledere?

Tiltrekker lav lønn bedre ledere? NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, Vår 2014 Tiltrekker lav lønn bedre ledere? Betydningen av lønnsnivå for selvseleksjon av ledere med ulik prososial adferd av Ole Fredrik Sørensen Veileder: Alexander W. Cappelen

Detaljer

SNF-rapport nr. 08/11. Banker uten budsjett - hvem er de?

SNF-rapport nr. 08/11. Banker uten budsjett - hvem er de? Banker uten budsjett - hvem er de? En studie av norske sparebanker uten budsjett av Hilde Johannessen SNF Prosjekt nr. 7980 Beyond Budgeting Research Program Prosjektet er finansiert av Statoil SAMFUNNS-

Detaljer

Lønnssystemer Veiledning og eksempler

Lønnssystemer Veiledning og eksempler Lønnssystemer Veiledning og eksempler - Del 1. Generell beskrivelse av lønnspolitikk og lønnssystemer S. 3 4 4 5 8 9 11 12 13 S. 15 16 16 17 18 18 19 19 Del 1 Generell beskrivelse av lønnspolitikk og lønnssystemer

Detaljer

HEMMELIGHETEN BAK RIKDOM I ÉN SETNING. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

HEMMELIGHETEN BAK RIKDOM I ÉN SETNING. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ HEMMELIGHETEN BAK RIKDOM I ÉN SETNING http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Har du et sterkt ønske om å bli rik, men aner ikke hvordan du skal gå fram? Tror du at du må lese en haug med bøker og

Detaljer

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19 Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tor Atle Hjeltnes 07.01.2014 Lærestoffet er utviklet for faget IINI2010 1. Resymé: I denne leksjonen starter vi med litt generell informasjon

Detaljer

Verdien av eierskap blant ansatte i børsnoterte selskaper. 1. Hvem er du? 2. Hva er din alder?

Verdien av eierskap blant ansatte i børsnoterte selskaper. 1. Hvem er du? 2. Hva er din alder? Verdien av eierskap blant ansatte i børsnoterte selskaper 1. Hvem er du? 10 9 88.8% 7 5 4 3 1 11.2% 1 2 1 Kvinne 2 Mann Kvinne 11,2% Mann 88,8% N 169 2. Hva er din alder? 10 9 7 5 4 3 29.2% 38.7% 1 15.5%

Detaljer

Prestasjonsbasert belønning og motivasjon

Prestasjonsbasert belønning og motivasjon HANDELSHØGSKOLEN I TROMSØ OG INSTITUTT FOR SOSIOLOGI, STATSVITENSKAP OG SAMFUNNSPLANLEGGING Prestasjonsbasert belønning og motivasjon En litteraturstudie Lill Torbjørg Leirbakken Masteroppgave i erfaringsbasert

Detaljer

Motivere på gruppe- eller individnivå?

Motivere på gruppe- eller individnivå? Motivere på gruppe- eller individnivå? - En empirisk studie av incentiver av Adrian Sivertsen Masteroppgave Masteroppgaven er levert for å fullføre graden Master i samfunnsøkonomi Universitetet i Bergen,

Detaljer

Implementering av lean. En studie i lys av det instrumentelle-, institusjonelle- og nyinstitusjonelleperspektivet.

Implementering av lean. En studie i lys av det instrumentelle-, institusjonelle- og nyinstitusjonelleperspektivet. Våren 2014 Masteroppgave Master i Endringsledelse Implementering av lean. En studie i lys av det instrumentelle-, institusjonelle- og nyinstitusjonelleperspektivet. Universitetet i Stavanger Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Ledelse av tjenesteytende virksomheter 10 råd for suksess. Tor W. Andreassen Handelshøyskolen BI

Ledelse av tjenesteytende virksomheter 10 råd for suksess. Tor W. Andreassen Handelshøyskolen BI Ledelse av tjenesteytende virksomheter 10 råd for suksess. Tor W. Andreassen Handelshøyskolen BI Resultatene for NKB-undersøkelsen 2003 er offentliggjort. Mens dette er god lesning for noen, er det trist

Detaljer

UTVIKLING AV ET LØNNSSYSTEM En prosessbeskrivelse

UTVIKLING AV ET LØNNSSYSTEM En prosessbeskrivelse UTVIKLING AV ET LØNNSSYSTEM En prosessbeskrivelse UTVIKLING AV ET LØNNSSYSTEM En prosessbeskrivelse Utgiver: Næringslivets Hovedorganisasjon November 2003 Opplag: 2000 Grafisk produksjon og trykk: GAN

Detaljer

De vi utdanner -om finansiering av høyere utdanning-

De vi utdanner -om finansiering av høyere utdanning- De vi utdanner -om finansiering av høyere utdanning- Av Sigrun Aasland Vi vil ha den beste utdanningen. Til det beste for alle studentene og det samfunnet vi skal bevege oss ut i. Det kan da ikke være

Detaljer

Lønns- og belønningssystemer som strategiske verktøy

Lønns- og belønningssystemer som strategiske verktøy 0 Lønns- og belønningssystemer som strategiske verktøy 1 1 Innledning... 1 1.1 Bakgrunn for oppgaven... 1 1.2 Problemstilling... 2 1.3 Oppbygging av oppgaven... 3 2 Teori... 3 2.1 Lønns- og belønningssystem...

Detaljer

Faste ansettelser og et organisert arbeidsliv

Faste ansettelser og et organisert arbeidsliv Foto: Erlend Angelo Den norske modellen Faste ansettelser og et organisert arbeidsliv Enhver bedrift står overfor et veivalg om hvordan de ønske å lede arbeidet. De to ytterpunktene kan oppsummeres slik:

Detaljer

HR-undersøkelsen 2009. HR i krisetider muligheter i motgang

HR-undersøkelsen 2009. HR i krisetider muligheter i motgang HR-undersøkelsen 009 HR i krisetider muligheter i motgang Om HR Norge og Ernst & Young HR Norge er medlemsorganisasjonen for alle som er interesserte i fag områdene personal, organisasjon, ledelses- og

Detaljer

Respect Uncovered Hvordan Norges Mest Respekterte Virksomheter Opprettholder Sin Suksess

Respect Uncovered Hvordan Norges Mest Respekterte Virksomheter Opprettholder Sin Suksess Respect Uncovered Hvordan Norges Mest Respekterte Virksomheter Opprettholder Sin Suksess Vår undersøkelsen Norge har de siste årene opplevd sterk økonomisk vekst sammenliknet med mange andre land i verden.

Detaljer

Skatt i en kunnskapsøkonomi

Skatt i en kunnskapsøkonomi Skatt i en kunnskapsøkonomi Av Hans Henrik Ramm Kunnskap i videste forstand, herunder særlig bedriftskultur og ledelsesevne, er i stigende grad avgjørende for hvilke bedrifter eller land som lykkes best.

Detaljer

St.meld. nr. 22 (2001-2002)

St.meld. nr. 22 (2001-2002) St.meld. nr. 22 (2001-2002) Tilråding fra Nærings- og handelsdepartementet av 19. april 2002, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Bondevik II) Kapittel 1 St.meld. nr. 22 2 1 Innledning og sammendrag

Detaljer

Hvordan påvirkes reallønnen av makroøkonomiske faktorer og næringstilhørighet?

Hvordan påvirkes reallønnen av makroøkonomiske faktorer og næringstilhørighet? 48/12 Arbeidsnotat Working Paper Hvordan påvirkes reallønnen av makroøkonomiske faktorer og næringstilhørighet? En empirisk analyse av norske lønnsdata for sivilingeniører og siviløkonomer i perioden 1986-2009

Detaljer

økonomisk Fiskeriforskning

økonomisk Fiskeriforskning Hvilken betydning har utforming av lønnssystemer for produktivitet og omstillingsprosesser - en drøfting med utgangspunkt i empiriske data fra fiskeforedling og økonomisk organisasjonsteori Jarle Løvland

Detaljer

GLOBAL EMPLOYEE and leadership index

GLOBAL EMPLOYEE and leadership index GLOBAL EMPLOYEE and leadership index NORGE 16. ÅRGANG Den globale benchmarkundersøkelsen Innhold Årets resultater 4 Et godt omdømme er gull verdt 8 Forandringer heller for mange enn for få 10 Verden rundt

Detaljer

For høy eller lav LTV

For høy eller lav LTV UNIVERSITETET I STAVANGER For høy eller lav LTV Endring og konsekvenser ved verdifall Karoline Solheim Teigen 15.05.2013 1 Forord Denne masteroppgaven er skrevet som en avsluttende del av masterstudiet

Detaljer

Kreativitet i forsikringsbransjen

Kreativitet i forsikringsbransjen Kreativitet i forsikringsbransjen Hvilke faktorer påvirker kreativiteten blant de ansatte i forsikringsbransjen? STV - 3903 Mari Fjørtoft Bjørnstad Mastergradsoppgave i organisasjons- og ledelsesvitenskap

Detaljer