Lønnsvurdering og individuell lønnsfastsettelse, som del av en helhetlig personalpolitikk

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lønnsvurdering og individuell lønnsfastsettelse, som del av en helhetlig personalpolitikk"

Transkript

1 Lønnsvurdering og individuell lønnsfastsettelse, som del av en helhetlig personalpolitikk Eksempel og erfaringer fra Statnett SF HR-direktør Thor Johansen, Desember 2009

2 Statnett vår rolle Statnett skal legge tilrette for et velfungerende kraftmarked med høy leveringssikkerhet 2

3 Statnetts ansvar Systemansvarlig i Norge Ansvar for planlegging, bygging og drift av overføringsanlegg innenlands samt ledninger og sjøkabler til utlandet Utvikle ekstraordinære virkemidler for svært anstrengte kraftsituasjoner Statnett har ikke ansvar for energidekning 3

4 Hovedtall Statnett SF 2008 i mill. kr. Driftsinntekter Driftsresultat Resultat før skatter 857 Årsoverskudd 630 Totalkapital Utbytte til eier ansatte, ca km ledning

5 Fremtidens kraftnett Arctic Circle Områder med 420 kv Ny 420 kv Nye utenlandsforbindelser Mulige nye prosjekter (utenlandsforbindelser, elektrifisering) Spenningsoppgradering Nye 420 kv: Ørskog-Fardal, Sima- Samnanger, Balsfjord-Hammerfest, Namsos-Orkdal/Trollheim Skagerrak 4 Elektrifisering (Goliat, evt. andre nye) Tilknytning av ny fornybar produksjon Et integrert nordisk sentralnett Et nasjonalt 420 kv-nett Flere kabler ut av Norden

6 Hvorfor bygger vi? Sikre strømforsyningen Økt fokus på klimavennlige løsninger Verdiskapning 6

7 og vi trenger mennesker og kompetanse Dagens bemanning inkl. turnover og pensjonerte Totalt behov for personell = vekst 100 = pensjonering 150 = turnover (ca. 30 x 5 år) Gapet på 350 må fylles med rekruttering

8 Statnett må være en attraktiv arbeidsgiver Spennende oppgaver Godt arbeidsmiljø Anledning for faglig personlig utvikling, viderutdanning, karrieremuligheter med mer Konkurransedyktige lønns og arbeidsvilkår Incentiver og belønning som står i forhold til innsats, resultat og kompetanse Etc, etc. 8

9 Våre verdier Integritet Nøytralitet Innovasjon Initiativ Verdiskapning Men nå får vi nye verdier: Langsiktighet Respekt Fellesskap

10 Ledere i Statnett Er innovative, setter mål og oppnår resultater Resultatfokus Tenker helhet og samarbeider på tvers Helhetsfokus Bygger gode relasjoner med kunder og interessenter Eksternt fokus Inspirerer og utvikler medarbeidere Medarbeiderfokus 10

11 Medarbeidere i Statnett Tar initiativ og arbeider aktivt for å nå fastsatte mål Bidrar aktivt og konstruktivt i interne debatter og gjennomfører lojalt de beslutninger som er tatt Tar ansvar for arbeidsmiljø, kunnskapsdeling og for å utvikle seg faglig og sosialt Gir våre kunder god service og bidrar til kundens verdiskapning gjennom riktige prioriteringer 11

12 Lønnsvurdering og individuell lønnsfastsettelse Lønnsvurdering og individuell lønnsfastsettelse formål: Stimulere motivasjon og arbeidsglede Gi opplevelse av at kompetanse, innsats og resultater premieres Bidra til konkurransedyktige lønnsvilkår (for bla å medvirke til å hindre uønskede oppsigelser av lønnsmessige årsaker) 12

13 Lønnsvurdering og individuell lønnsfastsettelse viktig å vektlegge: Fra overenskomsten: Lønnsplasseringen skal bygge på en saklig vurdering av stillingsinnhold og personlige forhold Må oppleves rettferdig i organisasjonen Må bygge på kjente og forståelige kriterier Må premiere fremgang Må knyttes til mål som er kommunisert på forhånd 13

14 Lønnsstatistikk/Glidning Jan Budsjettarbeid Okt Mars Lønnsvurderinger Lønnsforhandlinger Tilrettelegge Målog resultatstyring Juli Individuell lønnsfastsettelse Styrebehandling Strategi Lønnsbrev overlevering 14

15 Lønnsstatistikk/Glidning Jan Budsjettarbeid Okt Mars Lønnsvurderinger Lønnsforhandlinger Tilrettelegge Målog resultatstyring Juli Individuell lønnsfastsettelse Styrebehandling Strategi Lønnsbrev overlevering 15

16 16

17 17

18 18

19 Lønnsstatistikk/Glidning Jan Budsjettarbeid Okt Mars Lønnsvurderinger Lønnsforhandlinger Tilrettelegge Målog resultatstyring Juli Individuell lønnsfastsettelse Styrebehandling Strategi Lønnsbrev overlevering 19

20 Innhenting av lønnsdata viktig input for vår lønnsdannelse Tekna-statistikk NITO-statistikk Diverse andre fagstatistikker (økonomer, jurister, HR m.m.) Hay-vurdering av konsernledelsen Diverse bransjestatistikker (Energi Norge, Euro-power, Spekter, SSB med mer) Lønnsklubben bransjenettverk som utveksler informasjon om utvalgte stillingskategorier og fagarbeiderstatistikk Viktig å vite hvordan vi utvikler oss i forhold til omverden! 20

21 Lønnspolitikk for Statnett Våre største kunder vil også utgjøre det marked det er naturlig å sammenlikne seg med lønnsmessig. Vi skal ikke være lønnsledende i dette markedet. Vi skal tilstrebe et differensiert lønnsnivå som muliggjør rekruttering av dyktige folk utenfra og som samtidig hindrer uønsket avgang til andre bedrifter av lønnsmessige årsaker 21

22 Lønnsstatistikk/Glidning Jan Budsjettarbeid Okt Mars Lønnsvurderinger Lønnsforhandlinger Tilrettelegge Målog resultatstyring Juli Styrebehandling Strategi Individuell lønnsfastsettelse Lønnsbrev overlevering 22

23 23

24 Lønnsstatistikk/Glidning Jan Budsjettarbeid Okt Mars Lønnsvurderinger Lønnsforhandlinger Tilrettelegge Målog resultatstyring Juli Styrebehandling Strategi Individuell lønnsfastsettelse Lønnsbrev overlevering 24

25 Lønnsforhandlinger Statnett, medlem av Spekter Innledende sentrale forhandlinger mellom Spekter og hovedorganisasjonene Lokale forhandlinger med de fagforeninger vi har tariffavtale med (EL&IT, NITO, Tekna og NTL) Avsluttende forhandlinger mellom Spekter og hovedorganisasjonene 25

26 Lokale forhandlinger Økonomisk ramme Størrelse på (evt) generelt tillegg Materielle endringer i overenskomsten Eventuelle spesielle forhold og føringer, protokolltilførsler mm 26

27 Lønnsstatistikk/Glidning Jan Budsjettarbeid Okt Mars Lønnsvurderinger Lønnsforhandlinger Tilrettelegge Målog resultatstyring Juli Styrebehandling Strategi Individuell lønnsfastsettelse Lønnsbrev overlevering 27

28 Individuelle tillegg Pott til individuelle tillegg avtalt i lokale forhandlinger Leders lønnsvurderinger gjennomgås av HR Tillitsvalgte kan komme med innspill til HR om fordelingen av potten i denne fasen Forslag til individuelle tillegg sendes leder Leder gjennomgår forslaget, kan foreta omprioriteringer innenfor de rammer HR har gitt Dialog mellom leder og HR før tilleggene konkluderes 28

29 Lønnsstatistikk/Glidning Jan Budsjettarbeid Okt Mars Lønnsvurderinger Lønnsforhandlinger Tilrettelegge Målog resultatstyring Juli Styrebehandling Strategi Individuell lønnsfastsettelse Lønnsbrev overlevering 29

30 Lønnsbrev HR lager lønnsbrev som sendes lederne Eventuell en siste kvalitetssikring Leder overleverer lønnsbrev til medarbeiderne med tilbakemelding og referanse til lønnsvurderingene Gjerne fokusering på mål og forbedringsområder fremover Medarbeider kan be om at lønnsvurderingen legges fram 30

31 I fremtiden fra MAS til SKUP! Medarbeidersamtalen avløses av SKUP-samtalen i løpet av 2010 SKUP er Strategisk KompetanseUtviklingsProsess 31

32 Hva er SKUP-samtalen? SKUP-samtalen => medarbeidersamtalen i en mer strukturert form. Hovedformålet med samtalen er at: Det avtales hva du skal arbeide mot => mål Det avtales hvordan målene skal nås => forventninger og tiltak Du gir tilbakemelding til leder og får tilbakemelding fra leder Du får si noe om egne ambisjoner og fremtidsplaner for jobben Det avtales en plan for utvikling av din kompetanse Både leder og medarbeider har ansvar for å forberede seg og for å gjennomføre samtalen på en god måte!

33 Hva er SKUP som prosess? SKUP prosessen som helhet omfatter mer enn gjennomføringen av selve SKUP samtalen: 2. Gjennomføring av SKUP samtalen 1. Forberedelse til SKUP samtalen Dataverktøy benyttes som støtte 4. Oppfølgingssamtale (oppfølging av mål og tiltak) 3. Vurderingsmøte Vurderingsmøter holdes i ledergruppene. Formålet er at ledergruppene vurderer styrker, muligheter og evt. forbedringsområder for personer, enheter og hele organisasjonen. Tilbakemelding til personer gis etter møtet

34 Hvorfor er SKUP viktig? For den enkelte leder og medarbeider: Avklaring av mål, tiltak og forventninger forteller deg hva som er viktig i jobben din og hva du følges opp på => viktig for å motivere SKUP samtalen legger vekt på at tilbakemeldinger skal være konkrete og gjensidige: hva gjør du bra og hva kan du jobbe mer med. På grunnlag av dine ønsker og behov avtales en plan for utvikling - dette kan omfatte alt fra fag, ledelse og til mer personlige ferdigheter => viktig for å utvikle Det er et mål at du gjennom motivasjon og utvikling er fornøyd i dagens stilling. Noen ønsker andre utfordringer innen fag og/eller ledelse. I SKUP prosessen ligger en systematisk vurdering av muligheter og behov for jobbmessige endringer => viktig for å beholde deg i Statnett

35 Hvorfor er SKUP viktig? For Statnett som organisasjon: SKUP som prosess skal motivere, utvikle, og bidra til at vi beholder ansatte. Dette bygger opp under Statnett som attraktiv arbeidsgiver => viktig når vi skal rekruttere SKUP gir oversikt over organisasjonens styrker og svakheter når det gjelder kompetanse og danner dermed felles grunnlag for utviklingstiltak. Dette bidrar til at rett person - med riktig kompetanse - er på rett plass => alt dette er viktig for å sikre at Statnett er i stand til å innfri overordnede mål for utvikling og drift av sentralnettet!

36

37

38

39

40

41 41

42

43

44 Lønnsstatistikk/Glidning Jan Budsjettarbeid Okt Mars Lønnsvurderinger Lønnsforhandlinger Tilrettelegge Målog resultatstyring Juli Individuell lønnsfastsettelse Styrebehandling Strategi Lønnsbrev overlevering 44

45 SKUP og lønnsfastsettelse SKUP legger enda større vekt på tilbakemelding, vurderinger, mål, forventninger og potensial, og kan kobles tettere mot lønnsvurderingene, evt at vi får til en integrasjon Gir oss en mulighet, men noe vi først tar stilling til etter implementering og evaluering i hele organisasjonen. Dette vil i tilfelle gi oss mulighet til å utvikle en ennå tettere kobling mellom lønnsfastsettelse og en helhetlig personalpolitikk 45

LØNNSPOLITISK PLAN FOR LOPPA KOMMUNE

LØNNSPOLITISK PLAN FOR LOPPA KOMMUNE LØNNSPOLITISK PLAN FOR LOPPA KOMMUNE Utformet i samarbeid mellom arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjonene. 1 INNHOLD 1. Innledning - Bakgrunn for lønnspolitisk plan 1.2 Mål med lønnspolitisk plan 1.3

Detaljer

Tema: Medarbeidersamtale/personvurdering

Tema: Medarbeidersamtale/personvurdering Tema: Medarbeidersamtale/personvurdering Innledning En medarbeidersamtale er en regelmessig, organisert form for samtale mellom medarbeider og nærmeste overordnede, der en samtaler om arbeidsoppgaver,

Detaljer

LEKA KOMMUNE. Lønnspolitisk handlingsplan LEKA KOMMUNE

LEKA KOMMUNE. Lønnspolitisk handlingsplan LEKA KOMMUNE LEKA KOMMUNE Lønnspolitisk handlingsplan LEKA KOMMUNE Vedtatt av / -2015 Innledning: Av Hovedtariffavtalen følger at lønnssystemet i kommunal sektor forutsetter en lokal lønnspolitikk. Den lokale lønnspolitikken

Detaljer

HR-politikk for forsvarsbygg

HR-politikk for forsvarsbygg HR-politikk for Forsvarsbygg 1 Våre verdier Overordnet HR-politikk for Forsvarsbygg Fokusert Vi har fokus på hva kundene har behov for Våre prosesser og leveranser skal gjøre at kundene når sine mål Vi

Detaljer

Vedlegg 22. Personalplan

Vedlegg 22. Personalplan Vedlegg 22 Personalplan Forord Personalplanen for 2011 2013 er et strategisk dokument som gjennom klare prioriteringer skal bidra til at Vea - Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører (Vea)

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling Utfordringer og muligheter GJØVIK KOMMUNE Både folkevalgte og ansatte i Gjøvik kommune er del av et unikt oppdrag.

Detaljer

LØNNSPOLITISK PLAN VADSØ KOMMUNE

LØNNSPOLITISK PLAN VADSØ KOMMUNE RÅDMANNEN Side 1 av 11 Vadsø kommune LØNNSPOLITISK PLAN VADSØ KOMMUNE Vedtatt av Vadsø bystyre 22.04.2008 RÅDMANNEN Side 2 av 11 INNHOLD 1. Innledning 2. Mål for lønnspolitikken 3. Stillinger og lønn 3.1

Detaljer

ARBEIDSGIVERPOLITIKK STEINKJER KOMMUNE

ARBEIDSGIVERPOLITIKK STEINKJER KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK I STEINKJER KOMMUNE Vedtatt i administrasjonsutvalget og formannskapet 22.mai 2003 Arbeidsgiverpolitisk dokument 1 Innhold Innhold...2 Arbeidsgiverpolitikk i Steinkjer kommune...3...

Detaljer

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune 2012 Utarbeidet av Tove-Merethe Birkelund Dato Godkjent av Dato 2 Forord Notodden kommune hadde et nærvær på 88,9 % i 2009, det vil si en fraværsprosent på

Detaljer

Resultatoppfølging av mellomledere i departementene

Resultatoppfølging av mellomledere i departementene Notat 2003:14 Resultatoppfølging av mellomledere i departementene Oppsummering av utviklingsprosjekt mellom Statskonsult og Finansdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet og Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Erfaringer med lønnsdannelse og lønnsvurderinger for funksjonærer i Ringnes AS. Page 1 of 27

Erfaringer med lønnsdannelse og lønnsvurderinger for funksjonærer i Ringnes AS. Page 1 of 27 Erfaringer med lønnsdannelse og lønnsvurderinger for funksjonærer i Ringnes AS Lønnsdag 2007 HR direktør Bjørn Delbæk Page 1 of 27 Fakta om Ringnes Norges største bryggeriselskap, 100 % eiet av Carlsberg

Detaljer

Personalpolitikk i NPE

Personalpolitikk i NPE Personalpolitikk i NPE April 2010 Oppdatert (status og tiltak) pr. 1.1.2011 Innholdsfortegnelse Personalpolitikk i NPE... 2 Arbeidsmiljø... 3 Medbestemmelse... 3 Medarbeidersamtaler... 4 Kompetanseutvikling...

Detaljer

Saksframlegg. Politisk behandling av strategisk kompetanseplan for Søgne kommune

Saksframlegg. Politisk behandling av strategisk kompetanseplan for Søgne kommune Søgne kommune Arkiv: 430 Saksmappe: 2014/3132-203/2015 Saksbehandler: Jan Erik Gabrielsen Dato: 02.02.2015 Saksframlegg Politisk behandling av strategisk kompetanseplan for Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg

Detaljer

LOKAL LØNNSPOLITIKK I BERGEN KOMMUNE

LOKAL LØNNSPOLITIKK I BERGEN KOMMUNE Saksnr: 201300321-20 Saksbehandler: INKV Delarkiv: ESARK-0804 LOKAL LØNNSPOLITIKK I BERGEN KOMMUNE Innholdsfortegnelse: 1. Om dokumentet 2. Innledning 3. Sentrale og lokale stillingsbestemmelser 4. På

Detaljer

Veiledning i gjennomføring av medarbeidersamtaler

Veiledning i gjennomføring av medarbeidersamtaler 1. Hensikt En medarbeidersamtale har fire hensikter: 1. Å ha en konstruktiv dialog om arbeid og arbeidsutførelse både for medarbeider og leder 2. Å bedre kontakt og mulighet for tilbakemelding mellom medarbeider

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2. 2. Bakgrunn... 2. 3. HR strategiens satsingsområder... 3. 4. HR strategiens handlingsplan 2013-2017...

Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2. 2. Bakgrunn... 2. 3. HR strategiens satsingsområder... 3. 4. HR strategiens handlingsplan 2013-2017... Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn... 2 3. HR strategiens satsingsområder... 3 4. HR strategiens handlingsplan 2013-2017... 4 4.1 Satsingsområdenes målsetting 2013-2017... 4 4.2 Planen

Detaljer

Statnett sørger for sikker levering av strøm og legger til rette for at kraftmarkedet fungerer. Statnett gir kraft til ditt daglige liv.

Statnett sørger for sikker levering av strøm og legger til rette for at kraftmarkedet fungerer. Statnett gir kraft til ditt daglige liv. Årsrapport 2008 Statnett sørger for sikker levering av strøm og legger til rette for at kraftmarkedet fungerer. Statnett gir kraft til ditt daglige liv. innhold Nøkkeltall 5 Kort om Statnett 5 Konsernsjefens

Detaljer

Lønnspolitiske retningslinjer i VAM Innhold

Lønnspolitiske retningslinjer i VAM Innhold Lønnspolitiske retningslinjer i VAM Innhold 1. Arbeidsgiverpolitikk... 2 1.1 Mål for lokal lønnspolitikk i VAM... 3 1.2 Tariffavtaler... 3 2. Overordnede lønnspolitiske kriterier... 4 2.1 Ved rekruttering/ansettelse

Detaljer

Politiets medarbeiderundersøkelse 2013 OPPFØLGINGSGUIDE: FRA TALL TIL HANDLING

Politiets medarbeiderundersøkelse 2013 OPPFØLGINGSGUIDE: FRA TALL TIL HANDLING Politiets medarbeiderundersøkelse 2013 OPPFØLGINGSGUIDE: FRA TALL TIL HANDLING 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Innledende ord fra Politidirektoratet -Målsettinger for undersøkelsen -Forventninger til lokal

Detaljer

I tillegg skal alle ansatte opptre i samsvar med The Hydro Way, slik det er slått fast i Hydro s Business Principles.

I tillegg skal alle ansatte opptre i samsvar med The Hydro Way, slik det er slått fast i Hydro s Business Principles. 1 FORMÅL Hovedformålet med vår personalpolitikk er å legge til rette for at Hydro skal nå sine forretningsmål. Ved å definere de gjensidige forpliktelsene som gjelder for Hydro og selskapets ansatte, skaper

Detaljer

RESPEKT Søndre Land kommune - levende og landlig. Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE. Søndre Land kommune - Arbeidsgiverstrategi

RESPEKT Søndre Land kommune - levende og landlig. Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE. Søndre Land kommune - Arbeidsgiverstrategi RESPEKT TILLIT MOT Søndre Land kommune - levende og landlig Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE Innhold 2 Forord... 3 1. Visjon, verdier, etikk og mål... 4 1.1 Verdier 1.2 Etikk 1.3 Overordnede

Detaljer

Plattform for ledelse i staten

Plattform for ledelse i staten Plattform for ledelse i staten Plattform for ledelse i staten Plattform for ledelse i staten INNHOLDSOVERSIKT Om ledelsesplattformen........................................................................................................

Detaljer

Livsfaseorientert personalpolitikk

Livsfaseorientert personalpolitikk 1971 riksrev_korr_3 30-06-06 16:16 Side o_4 Livsfaseorientert personalpolitikk April 2005 - ISBN 82-90811-51-9 Design: ABD/Ashley Booth Design AS 1971 riksrev_korr_3 30-06-06 16:16 Side o_2 Informasjon

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020

BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Vedtatt i Kommunestyret 02.11.2011 BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Som en av Norges største kommuner, har Bærum høye forventninger til innsats. Vi vil ha folk med ambisjoner både på egne

Detaljer

MODIG ROMSLIG SUNN. Sandnes - i sentrum for framtiden. Arbeidsgiverstrategi

MODIG ROMSLIG SUNN. Sandnes - i sentrum for framtiden. Arbeidsgiverstrategi MODIG ROMSLIG SUNN Sandnes - i sentrum for framtiden Arbeidsgiverstrategi 2 Innhold 1. VISJON, VERDIER, MÅL OG ETIKK... 5 1.1 Verdier 1.2 Overordnede mål 1.3 Etikk 1.4 Varsling 2. PLATTFORM FOR GOD LEDELSE...

Detaljer

GARDERMOEN, ERLEND O. GITSØ OG JON FREDRIK ALFSEN. GILA samling 2: 15. 16. oktober 2014

GARDERMOEN, ERLEND O. GITSØ OG JON FREDRIK ALFSEN. GILA samling 2: 15. 16. oktober 2014 GARDERMOEN, ERLEND O. GITSØ OG JON FREDRIK ALFSEN GILA samling 2: 15. 16. oktober 2014 GILA Mål med dagene Motiverende og ansvarliggjørende lederskap - Ledelse dreier seg om å sette mål og oppnå resultater

Detaljer

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Namdalseid kommune Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Vedtatt i kommunestyre 5.2.2015 1 Innholdsfortegnelse: 1. Mål for samfunnsutviklingen (fra Kommuneplanen 2001-2012)... 4 1.1. Hovedmål... 4 1.2. Delmål

Detaljer

UTVIKLING AV ET LØNNSSYSTEM En prosessbeskrivelse

UTVIKLING AV ET LØNNSSYSTEM En prosessbeskrivelse UTVIKLING AV ET LØNNSSYSTEM En prosessbeskrivelse UTVIKLING AV ET LØNNSSYSTEM En prosessbeskrivelse Utgiver: Næringslivets Hovedorganisasjon November 2003 Opplag: 2000 Grafisk produksjon og trykk: GAN

Detaljer

Sak 7: Handlingsprogram og strategisk program

Sak 7: Handlingsprogram og strategisk program Politiets Fellesforbund Postadr.: Møllergata 39, 0179 Oslo Tlf.: 23 16 31 00 E-post: pf@pf.no Org. nr.: NO 871 000 352 Besøksadr.: Møllergata 39, 4.etg. Faks: 23 16 31 40 Internett: www.pf.no Bankkonto:

Detaljer

JobbIntro as. Strategiplan 2013-2016

JobbIntro as. Strategiplan 2013-2016 JobbIntro as Strategiplan 2013-2016 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Viktigste satsningsområder for perioden... 3 Lederskap... 4 Ansatte... 5 Rettigheter... 6 Etikk... 6 Partnerskap... 6 Deltakelse...

Detaljer