IT-TRENDER 2014 UNDERSØKELSE OM KJØP AV KONSULENTTJENESTER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "IT-TRENDER 2014 UNDERSØKELSE OM KJØP AV KONSULENTTJENESTER"

Transkript

1 IT-TRENDER 2014 UNDERSØKELSE OM KJØP AV KONSULENTTJENESTER

2 2 K ONSULENTGUIDEN INNHOLD I SAMMENDRAG 04 II OM IT-RAPPORTEN KJENNSKAP OVERSIKT - TOPP INFORMASJON OVERSIKT - TOPP TRENDER OVERSIKT - TOPP TJENESTEOMRÅDER AKTUELLE TJENESTEOMRÅDER - TOPP KJØP AV TJENESTER OVERSIKT KJØP AV TJENESTER I INNOVASJON TJENESTELEVERANDØRER BRUK AV TJENESTELEVERANDØRER INNTRYKK - TOPP SANNSYNLIGHET FOR NYTT ENGASJEMENT - TOPP VERDISKAPNING - TOPP SELSKAPSSPESIFIKKE ASPEKTER DEMOGRAFI SEKTOR KATEGORI STILLINGSBETEGNELSE ANTALL ANSATTE KJØNNSFORDELING KONSULENTSELSKAP 21

3 3 daglig leder Anne Cathrine Røste prosjektleder Lars Rommen analytiker Nicolai Solheim design Karoline Sandaa

4 4 K ONSULENTGUIDEN I SAMMENDRAG Kjennskap Innenfor målgruppen er Evry det mest kjente selskap blant kjøpere av konsulenttjenester innen IT. I en tilsvarende undersøkelse gjennomført i 2013, lå selskapet på en 6. plass på kjennskap med Accenture på topp, etterfulgt av Ernst & Young. Før fusjon og navneskiftet, lå EDB på 10. plass. I offentlig sektor har Evry suverent best kjennskap blant kjøperne i offentlig sektor på 92 prosent. Informasjon Blant metodene konsulentkjøpere benytter for å få informasjon om tjenesteleverandører er bruk av nettverk, erfaring fra tidligere oppdrag og anbefalinger gjort av andre er det som har blitt oppgitt flest ganger. Her har 76 % av alle respondentene har oppgitt at de benytter seg av nettverk, 70 % har oppgitt at de benytter seg av tidligere erfaring og 66 % har oppgitt at de benytter seg av anbefalinger gjort av andre. Trender Blant trendene i denne undersøkelsen finner vi mobil / web på topp. Innen privat sektor er mobil / web den mest relevante trenden, mens offentlig sektor rangerer cloud som mest relevant. Begge sektorer rangerer mobil / web, cloud og sosiale medier som de tre mest relevante områdene. Tjenesteområder Blant tjenesteområdene er IT-rådgivning det mest aktuelle, der 48 % har oppgitt IT-rådgivning som et aktuelt tjenesteområde i Det er noe avvik mellom sektorene, da det i privat sektor er portaler / selvbetjeningsløsninger / mobil som er det mest aktuelle tjenesteområdet. For offentlig sektor, er IT-rådgivning det tjenesteområdet som er aktuelt. For virksomheter med mer enn 1000 ansatte er portaler / selvbetjeningsløsninger / mobil det mest aktuelle. For virksomheter med ansatte er systemutvikling det mest aktuelle, mens virksomheter med ansatte oppgir at IT-rådgivning er det området som er mest aktuelt. Tjenesteleverandører Blant selskapsspesifikke aspekter er konsulentens faglige kompetanse er det respondentene er mest fornøyd med på tvers av tjenesteleverandører. Likevel er dette aspektet noe redusert fra året før. Av selskapene som har bidratt til verdiskapning er Bearingpoint Norway, Bekk Consulting og Accenture på topp. Av tjenesteleverandørenes er Bekk Consulting, Promis og McKinsey de tre selskapene som har det beste helhetsinntrykk i undersøkelsen på tvers av sektorene. For privat sektor har vi Bekk Consulting, Kantega og Communicate Norge på topp, mens Ernst & Young, Bekk Consulting og KPMG er på topp i offentlig sektor. For virksomheter med ansatte er Bekk Consulting, Ernst & Young og Webstep på topp. For virksomheter med ansatte er Bekk Consulting, Devoteam DaVinci og Webstep på topp, mens vi for virksomheter med mer enn 1000 ansatte finner vi Deloitte, Bearingpoint Norway, og McKinsey på topp. De tre selskapene med høyest sannsynlighet for nytt engasjement hos tidligere kunder er Bekk Consulting, Kantega og Webstep.

5 5 II OM IT-RAPPORTEN 2014 FORMÅL Konsulentguiden har siden 2010 undersøkt markedet for kjøp av konsulenttjenester innenfor IT. Årets analyse tar for seg de viktigste IT-trendene og hvem som er ledende på dette. Målet med undersøkelsen er å gi innkjøpere og leverandører ett nøytralt innblikk på leverandører av tjenester innenfor forretningskritiske spørsmål. KONSULENTGUIDEN Konsulentguiden har eksistert i over 15 år og utarbeider analyser og statistikk over konsulentbransjen i Norge. Våre tall og analyser benyttes av presse og forskere, i tillegg til konsulentselskaper og konsulentkjøpere. Konsulentguiden er også arrangør av Konsulentprisen METODE Undersøkelsen er gjennomført kvantitativt blant konsulentkjøpere i offentlig og privat sektor, og baserer seg på data samlet inn i april og mai Respondentene er kontaktet via telefon og e-post, og innsamling av data er foretatt med internett som hjelpemiddel. Resultatene er gitt som tall eller indekser, og presentert i tabeller, figurer og andre statistiske fremstillinger. Der data, indekser eller skalaer er like, er konsulentselskapene rangert alfabetisk fra «a» til «å». Deler av spørsmålene har basert seg på «ja»- eller «nei»-svar, mens andre spørsmål er basert på skalaer fra 1 til 6. Der spørsmål er besvart med et tall fra 1 til 6, der 1 var svært dårlig / lite relevant og 6 var svært bra / svært relevant, er det konvertert til en indeks (I) fra 0 til 100 der 1 17; 2 33; 3 50; 4 67; 5 83 og; Denne indeksen kan vurderes på følgende måte der I > 80 meget bra / relevant; 80 > I > 65 bra / relevant; 65 > I > 50 middels bra / middels relevant og; 50 > I dårlig eller lite relevant. Der «n/a» er oppgitt i tabeller er usikkerheten større enn vi finner akseptabelt, og tall er dermed ikke tilgjengelig.

6 6 K ONSULENTGUIDEN 1. KJENNSKAP 1.1 OVERSIKT - TOPP 10 Tabell 1 viser en fullstendig oversikt over alle besvarelser for Innenfor målgruppen, er Evry det mest kjente selskap blant kjøpere av konsulenttjenester innenfor IT. I en tilsvarende undersøkelse i 2013, lå selskapet på en 6. plass på kjennskap med Accenture på topp, etterfulgt av Ernst & Young. Før fusjon og navneskiftet, lå EDB på 10. plass. selskap 2014 Evry 85.7% Accenture 83.9% Ernst & Young 81.4% Capgemini Norge 80.1% KPMG 78.9% Microsoft Norge 77.0% IBM Norge 76.4% Deloitte 75.8% Atea 74.5% Steria 68.9% Tabell 1: Fullstendig oversikt over alle besvarelser for 2013.

7 7 2. INFORMASJON 2.1 OVERSIKT - TOPP 5 Konsulentkjøpere benytter seg av flere metoder for å få informasjon om tjenesteleverandører. De tre metodene som er på topp er bruk av nettverk, erfaring fra tidligere oppdrag og anbefalinger gjort av andre. Her har 76 % av alle respondentene har oppgitt at de benytter seg av nettverk, 70 % har oppgitt at de benytter seg av tidligere erfaring og 66 % har oppgitt at de benytter seg av anbefalinger gjort av andre Nettverk 75.8% Erfaring fra tidligere oppdrag 70.3% Anbefalt av andre 66.1% Søk på internett 53.3% Konferanser 44.8% Omtale i aviser 33.3% Via innkjøpsportaler og lignende 14.5% Konsulentguiden 10.9% Via en bransjeforening 10.9% Reklame 10.3% Via megler/rådgiver 6.7% Tabell 2: Rangering av metoder for anskaffelse av informasjon om tjenesteleverandører.

8 8 K ONSULENTGUIDEN 3. TRENDER OVERSIKT - TOPP 3 Blant trendene i denne undersøkelsen finner vi mobil / web på topp dersom vi tar alle besvarelsene i betraktning. Tabell 3: Rangering av trender gitt ved en indeks fra 0 til Mobil / web 74.7 Cloud 72.7 Sosiale medier 70.7

9 9 4. TJENESTEOMRÅDER AKTUELLE TJENESTEOMRÅDER - TOPP 3 I undersøkelsen ble det undersøkt innenfor hvilke tjenesteområder respondentene ville vurdere å benytte konsulenter i Blant tjenesteområdene i denne undersøkelsen finner vi IT-rådgivning på topp, der 48 % har oppgitt IT-rådgivning som et aktuelt tjenesteområde i IT-rådgivning 47.9% Portaler / selvbetjeningsløsninger / mobil 47.3% Systemutvikling 45.5% Tabell 4: Rangering av aktuelle tjenesteområder i 2014.

10 10 K ONSULENTGUIDEN 5. KJØP AV TJENESTER 5.1 FULLSTENDIG OVERSIKT 73 % av respondentene har oppgitt at deres virksomhet har kjøpt konsulenttjenster i I tabell 5 følger fordeling for kjøp av tjenster blant respondentene. kjøp av tjenester Under 1 million NOK 42.6% 1-5 millioner NOK 22.0% 5-10 millioner NOK 7.1% millioner NOK 9.9% millioner NOK 6.4% millioner NOK 5.7% Over 100 millioner NOK 6.4% Tabell 5: Midler brukt på kjøp av konsulenttjenester i 2013.

11 KJØP AV TJENESTER I 2014 Respondentene ble i undersøkelsen spurt om de anser det som sannsynlig å bruke tilsvarende beløp på kjøp av konsulenttjenester i En fullstendig oversikt er gitt i tabell Mer enn 10 prosent mindre 17.7% Mellom 0-10 prosent mindre 6.2% Tilsvarende beløp 57.7% Mellom 0-10 prosent mer 8.5% Mer enn 10 prosent økning 10.0% Tabell 6: Antatt bruk på konsulenttjenester i 2014.

12 12 K ONSULENTGUIDEN 5.3 INNOVASJON Når det kommer til innovasjon er dette noe som i stor grad var viktig for respondentene ved siste kjøp av konsulenttjenester. Vi ser ikke stor forskjell mellom privat og offentlig sektor, men når det kommer antall ansatte i virksomheten er det noe forskjell. Større virksomheter anser innovasjon som mer viktig enn mindre virksomheter. Likevel bør det understrekes at denne forskjellen er liten. indeks Alle besvarelser 72.4 Tabell 7: Oversikt over hvordan innovasjon ble oppfattet ved siste kjøp av konsulenttjenester kan tolkes som at innovasjon var viktig for respondentene ved siste kjøp. Sammenlignet med fjorårets rapport, observerer vi en økning fra 69 indekspoeng (2013) til 72 indekspoeng (2014). Dette kan tolkes som at innovasjon har blitt mer viktig ved kjøp av konsulenttjenester.

13 13 6. TJENESTELEVERANDØRER 6.1 BRUK AV TJENESTELEVERANDØRER Respondentene ble spurt hvilke av konsulentselskapene deres virksomhet hadde benyttet de siste to årene. Resultatet er gitt i tabell 8. Selskap Atea 27.9% Evry 27.3% Microsoft Norge 18.2% Capgemini Norge 16.4% Ernst & Young 15.8% Steria 13.9% Bouvet 12.7% KPMG 12.1% Deloitte 10.9% Accenture 9.1% Bekk Consulting 9.1% Knowit Norge 9.1% Devoteam DaVinci 8.5% IBM Norge 8.5% Tieto 7.9% CIBER Norge 7.3% Kantega 5.5% Promis 5.5% Inmeta Consulting 4.8% Computas 4.2% Creuna 4.2% Webstep 4.2% Itera Consulting Group 3.6% Bearingpoint Norway AS 3.0% Experis IT 3.0% Proact IT Norge 3.0% CSC Norge 1.8% Telecomputing Norway 1.8% Communicate Norge 1.2% McKinsey & Company Inc.Norway 1.2% Andre 29.1% Tabell 8: Konsulentselskap benyttet av respondentene.

14 14 K ONSULENTGUIDEN 6.2 INNTRYKK - TOPP 3 Undersøkelsen spurte også respondentene hvilket helhetsinntrykk de hadde av de forskjellige tjenesteleverandørene. En fullstendig oversikt er gitt i tabell 9 under, med Bekk Consulting, Promis og McKinsey på topp Bekk Consulting 76.3 Promis 74.1 McKinsey & Company Inc.Norway 73.3 Tabell 9: Indekser for helhetsinntrykk av tjenesteleverandører for 2014.

15 SANNSYNLIGHET FOR NYTT ENGASJEMENT - TOPP 3 Respondentene fikk i undersøkelsen spørsmål om hvor sannsynlig det ville være å gi tjenesteleverandørerer de hadde benyttet et nytt engasjement. Indekser i intervallet kan her tolkes som god sannsynlighet for nytt engasjement, mens indekser i intervallet tolkes som svært god sannsynlighet. Indekser fra 50 og lavere tolkes som dårlig sannsynlighet for nytt engasjement. De tre selskapene med høyest sannsynlighet for nytt engasjement er Bekk Consulting, Kantega og Webstep. Selskap indeks Bekk Consulting 88.9 Kantega 90.5 Webstep 85.7 Tabell 10: Indekser for sannsynlighet for nytt engasjement.

16 16 K ONSULENTGUIDEN 6.4 VERDISKAPNING - TOPP 3 Respondentene ble spurt i hvilken grad tjenesteleverandørene bidro til verdiskapning i virksomheten. De tre selskapene som er på topp er Bekk Consulting, Bearingpoint Norway og Accenture. Selskap Tabell 11: Indekser for tjenesteleverandørens verdiskapning hos kunde. Indekser opp mot 50 tilsvarer mindre verdiskapning enn forventet, mens verdier opp mot 100 kan tolkes som at verdiskapningen er mer enn dobbelt så mye som utgifter tilsvarer i konsulenthonorarer. indeks Bearingpoint Norway AS 83.3 Bekk Consulting 80.8 Accenture 77.8

17 SELSKAPSSPESIFIKKE ASPEKTER - ALLE SELSKAP I denne delen betrakter vi kun den korrigert andelen. Denne andelen tar utgangspunkt i besvarelser der et konsulentselskap er valgt som tjenesteleverandør og de påfølgende spørsmålene er besvart. Der respondenten har valgt «vet ikke / vil ikke svare» ser vi bort fra besvarelsen. På denne måten konsentrerer vi oss kun om respondenter som har et forhold eller kjennskap til tjenesteleverandøren. Selskapsspesifikke aspekter - alle selskap 2014 Konsulentenes faglige kompetanse 75.1 Oppstart og definering av prosjekt 71.0 Forståelse for kundens utfordringer 70.6 Tjenestenes bidrag til å løse deres selskaps utfordringer 70.4 Konsulentenes evne til å justere leveransen i henhold til innspill fra oppdragsgiver 69.5 Tjenestens tilpasning til de faktiske utfordringer deres virksomhet møter i hverdagen 68.8 Evne til å løse oppdraget innenfor gitte rammer 67.7 Arbeidsmåte (fleksibilitet åpenhet for alternative løsninger) 67.7 Konsulentenes evne til å ta hensyn til virksomhetens overordnede mål/strategi 67.5 Konsulentenes innovasjonsevne 66.7 Kompetanseoverføring til deg som kunde 64.7 Leveransen medførte kostnadsbesparelser 60.5 Tabell 12: Indekser for selskapsspesifikke aspekter for 2014 og 2013, samt differanse og endring. Fra tabell 12 ser vi at konsulentens faglige kompetanse er det selskapsspesifikke aspektet som respondentene er mest fornøyd med på tvers av tjenesteleverandører. Likevel er dette aspektet noe redusert fra året før. Det aspektet som respondentene er minst fornøyd med i årets besvarelse er hvorvidt leveransen medførte kostnadsbesparelser for virksomheten. Dette aspektet var også blant de svakeste i fjorårets undersøkelse, og har forbedret seg noe. Største endringen fra fjoråret finner vi rundt tjenesteleverandørens arbeidsmåte. Dette aspektet har endret seg positivt med 19 %.

18 18 K ONSULENTGUIDEN 7. DEMOGRAFI Under følger en demografi for respondentene i rapporten. 7.1 SEKTOR 29,1 % Privat sektor 71% Figur 1: Andel respondenter i privat og offentlig sektor. 7.2 KATEGORI Fylkeskommunal -eller kommunal virksomhet 9,7 % Helsesektoren 1,8 % Annen sektor 11,5 % Bank, Finans, Forsikring 10,9 % Energi, Olje, Gass 3,6 % Statlig virksomhet, herunder heleide statlige selskaper og foretak 17,6 % ellers 23,6 % Telecom/Medier/ teknologi 14,5 % Industri 3,0 % Varehandel 3,6 % Figur 2: Andel respondenter i forskjellig næring.

19 STILLINGSBETEGNELSE 17,0 % Daglig leder / Adm. dir. 24,2 % Prosjektleder 10,9 % Linjeleder 6,1 % Innkjøper 3,0 % Salg / marked 4,8 % Forskning / utvikling 4,8 % Økonomidirektør 2,4 % IT-direktør 7,3 % IT-sjef 19,4 % Figur 3: Andel respondenter med forskjellig stilling 7.4 ANTALL ANSATTE Mer enn ,5 % 1-44,4 % ,1 % Figur 4: Andel respondenter fra virksomhet etter antall ansatte.

20 20 K ONSULENTGUIDEN 7.5 KJØNNSFORDELING Kvinne 20,0 % Mann 80,0 % Figur 5: Andel menn og kvinner blant respondentene.

21 21 8. KONSULENTSELSKAP A Accenture Atea M McKinsey & Company Inc.Norway Microsoft Norge B Bearingpoint Norway AS Bekk Consulting Bouvet C Capgemini Norge CIBER Norge Communicate Norge Computas Cognizant Creuna CSC Norge p Proact IT Norge Promis S Sigma ITM Norway Skill Steria T Telecomputing Norway Teleplan Consulting Tieto D Devoteam DaVinci Deloitte W Webstep E Ernst & Young Evry Experis IT I IBM Norge Inmeta Consulting Itera Consulting Group itet K Kantega Knowit Norge KPMG

22 22 K ONSULENTGUIDEN

23 23

24

Konsulentkjøp 2012. Management consulting

Konsulentkjøp 2012. Management consulting Konsulentkjøp 2012 Management consulting En undersøkelse blant norske innkjøpere av konsulenttjenester for blant annet å kartlegge kjøpemønster og i hvilken grad innkjøperne er fornøyd med kvaliteten av

Detaljer

Organisasjon og ledelse av tekniske prosjekter Institutt for Informatikk. Anne-Marie Ytrehus

Organisasjon og ledelse av tekniske prosjekter Institutt for Informatikk. Anne-Marie Ytrehus Organisasjon og ledelse av tekniske prosjekter Institutt for Informatikk Anne-Marie Ytrehus 11 nov 2011 Ledelse av tekniske (IT-relaterte) prosjekter Rammebetingelsene rundt prosjektene Prosjektledelse

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: Dok.

Journaldato: , Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,,N,X, Status: J,A 03.07.2009 Kunngjøring av konkurranse - Konsulenttjenester til Full

Detaljer

Næringsliv 22 Kapital 10/2014

Næringsliv 22 Kapital 10/2014 22 Kapital 10/2014 Konsulentbransjen har opplevd rekordvekst etter finanskrisen: Dobling på tre år Landets største konsulentselskaper har doblet salget av management consulting-tjenester i løpet av de

Detaljer

Bindeleddet - NTNU Arbeidssituasjonsundersøkelse

Bindeleddet - NTNU Arbeidssituasjonsundersøkelse Bindeleddet - NTNU Arbeidssituasjonsundersøkelse Diplomkullet 2000 "En undersøkelse av arbeidssituasjonen blant nyutdannede sivilingeniører fra institutt for industriell økonomi og teknologiledelse ved

Detaljer

Ledelse av anskaffelser i NAV

Ledelse av anskaffelser i NAV Anskaffelsesseksjonen Ledelse av anskaffelser i NAV 10. mars 2016, Jarle Nigardsøy Amundsen Kontor for driftsanskaffelser // Anskaffelsesseksjonen // Økonomi og styringsavdelingen Dette er NAV 2016 Internrevisjonen

Detaljer

Konsulenter i Argon - Rådgiver, prosjektleder, kvalitetssikrer

Konsulenter i Argon - Rådgiver, prosjektleder, kvalitetssikrer Konsulenter i Argon - Rådgiver, prosjektleder, kvalitetssikrer Konsulentene i Argon Consult har lang IT-forretningsmessig kompetanse fra ulike bransjer og oppdrag. Områder vi dekker: IT Strategi/Governance

Detaljer

14.12.2010 13:50 QuestBack eksport - Evaluering av NOKIOS 2010

14.12.2010 13:50 QuestBack eksport - Evaluering av NOKIOS 2010 Evaluering av NOKIOS 2010 Publisert fra 28.10.2010 til 09.12.2010 175 respondenter (175 unike) 1. Kjønn: 1 Kvinne 35,1 % 61 2 Mann 64,9 % 113 Total 174 1 2. Alder: 1 15-19 år 0,0 % 0 2 20-29 år 8,0 % 14

Detaljer

IT-kontraktsdagen 2014

IT-kontraktsdagen 2014 Velkommen til IT-kontraktsdagen 2014 Heldagsseminar 9. september 2013 i Oslo Vi takker vår sponsor: Den Norske Dataforening Over 60 spesialiserte faggrupper over hele landet Anerkjente seminar, kurs og

Detaljer

Samfunnsøkonomisk utdanning på NTNU og yrkeslivet 2002

Samfunnsøkonomisk utdanning på NTNU og yrkeslivet 2002 Samfunnsøkonomisk utdanning på NTNU og yrkeslivet 2002 En undersøkelse utført av Fagutvalget for samfunnsøkonomi i samarbeid med Institutt for samfunnsøkonomi, NTNU Forord Høsten 2002 sendte studentforeningen

Detaljer

PROGRAM. IAESTEs Næringslivsdager 8. og 9. februar 2006

PROGRAM. IAESTEs Næringslivsdager 8. og 9. februar 2006 PROGRAM IAESTEs Næringslivsdager 8. og 9. februar 2006 Velkommen til IAESTEs Næringslivsdager 2006! IAESTE ønsker deg velkommen til Elektrobygget på Gløshaugen. IAESTEs Næringslivsdager går av stabelen

Detaljer

Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS

Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Oppdragsgiver: Nord-Trøndelag Fylkeskommune avdeling for videregående opplæring Hovedtema: Lærlingeundersøkelsen 2012 1 Innhold FORORD... 5 OM RAPPORTEN... 6 SKALAGJENNOMSNITT...

Detaljer

Fremtidsstudien: Hva mener millennials i Norge at næringslivet bør bidra med i samfunnet? Sammendrag av norske resultater, februar 2016

Fremtidsstudien: Hva mener millennials i Norge at næringslivet bør bidra med i samfunnet? Sammendrag av norske resultater, februar 2016 Fremtidsstudien: Hva mener millennials i Norge at næringslivet bør bidra med i samfunnet? Sammendrag av norske resultater, februar 2016 Hva bør næringslivet bidra med i samfunnet? Fremtidsstudien Hvordan

Detaljer

Utviklingstjenester. Generell Informasjon. Oppdragsgiver. Beskrivelse. Dato for offentliggjørelse 08.09.2014 20:54. Versjon 1

Utviklingstjenester. Generell Informasjon. Oppdragsgiver. Beskrivelse. Dato for offentliggjørelse 08.09.2014 20:54. Versjon 1 Utviklingstjenester Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/46607128.aspx Ekstern anbuds ID 2014-807166 Saksnummer NT-0080-14 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling

Detaljer

Kriterier for utdanningsvalg blant ungdom i Ytre Namdal

Kriterier for utdanningsvalg blant ungdom i Ytre Namdal Kriterier for utdanningsvalg blant ungdom i Ytre Namdal SinkabergHansen AS, Moen Marin AS, Oppdretternes Miljøservice AS Prosesskompetanse AS 2015: Turid Hatling Finne og Torkil Marsdal Hanssen Innhold

Detaljer

Offentlig journal. Orientering om avslutning av prosjektet 2017/ / NIKT/ORJBYE

Offentlig journal. Orientering om avslutning av prosjektet 2017/ / NIKT/ORJBYE Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 25.06.2017, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.07.2017 Orientering om avslutning av prosjektet Anskaffelse: 53 Ny teknologi AMK - Samarbeid mellom Direktoratet

Detaljer

Rapport it arena - kartleggingsprosjekt

Rapport it arena - kartleggingsprosjekt Rapport it arena - kartleggingsprosjekt It arena har gjennomført et kartleggingsprosjekt blant IKT bedrifter i Drammensregionen (Drammen, Øvre Eiker, Nedre Eiker, Lier, Svelvik og Sande). Prosjektet søkte

Detaljer

Trenger helsesektoren en innovativ leverandørindustri?

Trenger helsesektoren en innovativ leverandørindustri? Trenger helsesektoren en innovativ leverandørindustri? Hvordan standardisering, samspill og innovasjon i en klynge kan bidra til å bygge en bærekraftig og innovativ leverandørindustri som leverer gode

Detaljer

Humankapitalrisiko. Humankapital i norske virksomheter. 27. mars 2008. 2008 Ernst & Young AS -all rights reserved

Humankapitalrisiko. Humankapital i norske virksomheter. 27. mars 2008. 2008 Ernst & Young AS -all rights reserved Humankapitalrisiko Humankapital i norske virksomheter 008 Ernst & Young AS -all rights reserved. mars 008 Agenda Humankapital som del av verdiskapning Utviklingstrekk Hva kjennetegner virksomheter i Norge

Detaljer

automatisk informasjonssjekk av jobbsøkere på internett

automatisk informasjonssjekk av jobbsøkere på internett CyberSearchMe automatisk informasjonssjekk av jobbsøkere på internett «Få full oversikt over all informasjon om kandidaten på internett uten i det hele tatt å tenke på googling» 24 timer i døgnet 365 dager

Detaljer

Capgemini Bergen. og vi snakker om... Simply. Business Cloud. Rolf Wangsholm regiondirektør

Capgemini Bergen. og vi snakker om... Simply. Business Cloud. Rolf Wangsholm regiondirektør Capgemini Bergen. og vi snakker om... Simply. Business Cloud Rolf Wangsholm regiondirektør Agenda Kort om Capgemini Cloud Skytjenester. Endelig modent? Business Cloud 7 th December, 2012 Copyright Capgemini

Detaljer

Lakseoppdrett på land - break even med lakseoppdrett i merd?

Lakseoppdrett på land - break even med lakseoppdrett i merd? Lakseoppdrett på land - break even med lakseoppdrett i merd? Kristian Henriksen TEKMAR 2015 1 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Detaljer

Forord. For mer informasjon, kontakt Bindeleddet NTNU på: e-post: For Bindeleddet-NTNU Trondheim, 8.

Forord. For mer informasjon, kontakt Bindeleddet NTNU på: e-post: For Bindeleddet-NTNU Trondheim, 8. Diplomundersøkelsen 2005 Forord Bindeleddet-NTNU gjennomfører hvert år en undersøkelse blant årets ferdiguteksaminerte diplomstudenter ved institutt for Industriell økonomi og teknologiledelse. Undersøkelsen

Detaljer

Referat Prekvalifiseringskonferanse

Referat Prekvalifiseringskonferanse Referat Prekvalifiseringskonferanse Anskaffelse av Konsulenttjenester HR, OU, rekruttering og annet Dato: 22. oktober 2015 Sted/adresse: Oslo Kongressenter Folkets hus Youngs gate 11, 0181 Oslo Tidspunkt:

Detaljer

Forvalterteam i Holberg Norden

Forvalterteam i Holberg Norden 1 Holberg Norden Forvalterteam i Holberg Norden Robert Lie Olsen (43) Ansvarlig porteføljeforvalter Bakgrunn som porteføljeforvalter, analytiker og megler i Nordea og ABG Sundal Collier. Hogne Tyssøy (50)

Detaljer

Exense - vår kunnskap gir verdi. Presentasjon Exense Etter EOGF 15. desember 2005 Adm.dir. Roar Aasvang

Exense - vår kunnskap gir verdi. Presentasjon Exense Etter EOGF 15. desember 2005 Adm.dir. Roar Aasvang Exense - vår kunnskap gir verdi Presentasjon Exense Etter EOGF 15. desember 2005 Adm.dir. Roar Aasvang Om Exense Børsnotert IT konsulent- og programvareselskap Etablert i Norge og Sverige Kontorer i Oslo,

Detaljer

Hvordan lykkes med Offshoring av IT- tjenester

Hvordan lykkes med Offshoring av IT- tjenester Hvordan lykkes med Offshoring av IT- tjenester Presentasjon på Sikkerhet og sårbarhet 2012 Trondheim 9. Mai 2012 Svein Hilding Aasen og Trond Ericson 1 COPYRIGHT Kort om Devoteam Consulting AS Etablert

Detaljer

KLIKK MOTOR Brukerundersøkelse gjennomført av Innsikt v/ Marta Holstein-Beck Desember 2008

KLIKK MOTOR Brukerundersøkelse gjennomført av Innsikt v/ Marta Holstein-Beck Desember 2008 KLIKK MOTOR Brukerundersøkelse gjennomført av Innsikt v/ Marta Holstein-Beck Desember 2008 Om undersøkelsen Undersøkelsen ble gjennomført på web lagt ut som sak og annonse på klikk.no/motor Undersøkelsen

Detaljer

Brukerundersøkelse ved NAV-kontor i Oslo 2014

Brukerundersøkelse ved NAV-kontor i Oslo 2014 Brukerundersøkelse ved NAV-kontor i Oslo 2014 Januar 2015 Oslo kommune Helseetaten Velferdsetaten Arbeids- og velferdsetaten NAV Oslo Forord Høsten 2014 ble det gjennomført en undersøkelse for å kartlegge

Detaljer

Kundetilfredshet 2016

Kundetilfredshet 2016 Kundetilfredshet 2016 Eiendom Norge 21.04.2016 Dag Andersen OPPDRAGSGIVER METODE Eiendom Norge Popup på www.finn.no/eiendom Christian Vammervold Dreyer FORMÅL Kundetilfredshets blant selgere av bolig 2016

Detaljer

Diplomundersøkelsen

Diplomundersøkelsen 2005200620072008200920102011 Diplomundersøkelsen Forord Nok en gang har vi i Bindeleddet-NTNU gjennomført vår årlige diplomundersøkelse. Dette er en undersøkelse blant fjorårets uteksaminerte diplomstudenter

Detaljer

Fondsundersøkelsen 2013

Fondsundersøkelsen 2013 Fondsundersøkelsen 2013 Befolkningsundersøkelse gjennomført for Verdipapirfondenes forening (VFF) Oslo, mai 2013 Innhold Hovedfunn: Fondsundersøkelsen 2013 s. 3 Handlinger og holdninger s. 4-15 Forventninger

Detaljer

Forvalterteam i Holberg Norden

Forvalterteam i Holberg Norden Holberg Norden 1 Forvalterteam i Holberg Norden Robert Lie Olsen (43) Ansvarlig porteføljeforvalter Siviløkonom fra København og MSc fra City University, London. Aksjemarkedserfaring k siden 1996. Bakgrunn

Detaljer

Tall og Fakta fra Bygg Reis Deg 2015

Tall og Fakta fra Bygg Reis Deg 2015 Tall og Fakta fra Bygg Reis Deg 2015 byggreisdeg.no Innledning Bygg Reis Deg 2015, 14. 17. oktober, ble arrangert for 26. gang (7. gang på Norges Varemesse, Lillestrøm) med 543 utstillere, hvorav 144 utenlandske

Detaljer

OTP - Obligatorisk tjenestepensjon

OTP - Obligatorisk tjenestepensjon OTP - Obligatorisk tjenestepensjon Versjon: 2 (Produksjon) Status endret : 28.12.2009 13:11:42 Bedriftsopplysninger Søknaden gjelder Tilbud på OTP Bestilling OTP Dato for når ordningen skal tre i kraft

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling vedrørende en rammeavtale for konsulentbistand/tjenester i forbindelse med rekruttering, søk og utvelgelse

Detaljer

Hva vet vi om norsk havbruksnærings omdømme?

Hva vet vi om norsk havbruksnærings omdømme? Hva vet vi om norsk havbruksnærings omdømme? Amund Bråthen Senior Analytiker, Eksportutvalget for Fisk Foredrag på SATS PÅ TORSK, Bodø 11. februar 2010 Stort økning i mediefokus på tema oppdrett av torsk

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2008/36 Innklaget virksomhet: Klager: NAV Drift og utvikling, Classic IT AS Saksnummer: 2008/36 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert

Detaljer

Juni 2014. NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Revisorforeningen. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

Juni 2014. NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Revisorforeningen. Norges næringslivsundersøkelser - NNU Juni 2014 NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Revisorforeningen Norges næringslivsundersøkelser - NNU INNLEDNING... 3 Bakgrunn... 3 Populasjon... 3 Utvalg og utvalgsmetode... 3 Metode for datainnsamling...

Detaljer

E-handelstrender i Norden 2015. Slik handler vi på nett

E-handelstrender i Norden 2015. Slik handler vi på nett E-handelstrender i Norden 2015 Slik handler vi på nett 1 3 4 5 6-8 Anna Borg Enkelhet er enkelt eller? Rapporten kort oppsummert Fakta Sverige, Danmark, Finland og Norge Sterk netthandel i Norden 9-12

Detaljer

Hva skal til for å lykkes med egen karriereutvikling? Anne Grethe Solberg

Hva skal til for å lykkes med egen karriereutvikling? Anne Grethe Solberg Hva skal til for å lykkes med egen karriereutvikling? Anne Grethe Solberg Erfaringer: Selvutviklet lederprogram: 208 par Futura: FNH, Sparebankforeningen, Finansnæringens Arbeidsutvalg, Finansforbundet:

Detaljer

2014 Alumniundersøkelsen

2014 Alumniundersøkelsen 2014 Alumniundersøkelsen Alumniundersøkelsen 2014 Bindeleddet-NTNU gjennomfører annethvert år en undersøkelse blant tidligere sivilingeniørstudenter ved institutt for Industriell økonomi og teknologiledelse.

Detaljer

Exense - vår kunnskap gir verdi

Exense - vår kunnskap gir verdi Exense - vår kunnskap gir verdi Andre kvartal Første halvår 2006 Adm.dir. Roar Aasvang 7. juli 2006 Agenda Resultat for andre kvartal og første halvår 2006 Exense Consulting Presentasjon og resultater

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Oppegård kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Oppegård kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Norge mot 2030: Muligheter og utfordringer i den digitale økonomien

Norge mot 2030: Muligheter og utfordringer i den digitale økonomien Norge mot 2030: Muligheter og utfordringer i den digitale økonomien Håkon Haugli, administrerende direktør, Abelia 31. mai 2016 Innovasjon og transformasjon 2 "That's one small step for man, one giant

Detaljer

tautdanning.no Publikumsundersøkelse Våren 2012

tautdanning.no Publikumsundersøkelse Våren 2012 tautdanning.no Publikumsundersøkelse Våren 2012 Metode og gjennomføring Undersøkelsen er gjennomført med personlige intervju av besøkende ved ulike utdanningsmesser. Norfakta har vært ansvarlig for rapporteringen

Detaljer

Omdømmerapport 2008. Rapport dato 8. oktober 2008. Markedsinfo as 20 08

Omdømmerapport 2008. Rapport dato 8. oktober 2008. Markedsinfo as 20 08 Omdømmerapport 0 Rapport dato. oktober 0 Markedsinfo as Formål og gjennomføring Markedsinfos årlige omdømmeundersøkelser for Drammen har følgende formål: Måle og dokumentere utviklingen i Drammens omdømme,

Detaljer

Vestlandsundersøkelse 2015. Et samarbeid mellom Næringsforeningene på Vestlandet

Vestlandsundersøkelse 2015. Et samarbeid mellom Næringsforeningene på Vestlandet Vestlandsundersøkelse 2015 Et samarbeid mellom Næringsforeningene på Vestlandet Om undersøkelsen: Gjennomført: 18.-25. mars 2015 Ble gjennomført en tilsvarende undersøkelse i okt-2014. Rogaland Næringsforeningen

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Ved evalueringen av tilbudene tok innklagede i betraktning forhold ved tilbudene som ikke var omfattet av tildelingskriteriene. Dette var i strid med forskriftens

Detaljer

IBM + Microsoft = Effektiv samhandling. Erfaringer med samhandling i

IBM + Microsoft = Effektiv samhandling. Erfaringer med samhandling i IBM + Microsoft = Effektiv samhandling. Erfaringer med samhandling i Inmeta Crayon ASA 550 ansatte 15 kontorer, 8 land Forretningsområder: Tjenester (ca. 350 konsulenter) Lisens/SAM Kurs 44% vekst i 2011!

Detaljer

Rapport. en støtte på. medlemmene. it arena. Drammensregionen. selskapene.

Rapport. en støtte på. medlemmene. it arena. Drammensregionen. selskapene. Rapport it arena kartleggingsprosjekt It arena har gjennomført et kartleggingsprosjekt blant IKT bedrifter i Drammensregionen (Drammen, Øvre Eiker, Nedre Eiker, Lier, Svelvik og Sande). Prosjektet søkte

Detaljer

23.01.2014 23.01.2014 23.01.2014 24.01.2014

23.01.2014 23.01.2014 23.01.2014 24.01.2014 Melding fra leverandør - O 2014/9-5 1280/2014 Bekk Consulting AS 23.01.2014 Melding fra leverandør - O 2014/9-6 1288/2014 Mesan AS 23.01.2014 Tilleggsinformasjon - 2014/9-7 1305/2014 23.01.2014 Alle leverandører

Detaljer

Muligheter etter studiene

Muligheter etter studiene Muligheter etter studiene Presentasjon for IT-SLP Dan Vigeland CEO & Senior Adviser 23.11.2007 Agenda Litt om min bakgrunn Hva kan man arbeide med? Hvor kan man arbeide? Lean Software Development Min bakgrunn

Detaljer

Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum. Førundersøkelse

Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum. Førundersøkelse Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum Førundersøkelse Oslo, 17. oktober 2012 Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum Side 2 av 12 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Gjennomføring

Detaljer

næringsliv TEKNA-RAPPORT 3/2015

næringsliv TEKNA-RAPPORT 3/2015 Konkurranseklausuler i norsk næringsliv TEKNA-RAPPORT 3/2015 Konkurranseklausuler i norsk næringsliv Tekna-rapport 3/2015 Forord Tekna gjennomførte i juli og august 2015 en spørreundersøkelse blant Teknas

Detaljer

REGIONAL KARTLEGGING AV INDUSTRIEN PÅ HELGELAND

REGIONAL KARTLEGGING AV INDUSTRIEN PÅ HELGELAND REGIONAL KARTLEGGING AV INDUSTRIEN PÅ HELGELAND Sammendrag Kartlegging av industrien på Helgeland med fokus på industriens kjønnsbalanse. Målet med undersøkelsen er å kartlegge kjønnsbalansen for så å

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk kommunal sektor - 2002

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk kommunal sektor - 2002 Forskerforbundet: Lønnsstatistikk kommunal sektor - 2002 Skriftserien nr 3/2003 Norsk forskerforbund Lønnsstatistikk kommunal sektor 1. INNLEDNING Våren 2003 ble det gjennomført en spørreundersøkelse overfor

Detaljer

Digitalisering av offentlig sektor - EVRY`s rolle og samfunnsansvar

Digitalisering av offentlig sektor - EVRY`s rolle og samfunnsansvar Sak- og portaldagene 2014 Digitalisering av offentlig sektor - EVRY`s rolle og samfunnsansvar Bård Jørgen Haaland Direktør, Løsninger Offentlig sektor EVRY EVRY`s rolle som samfunnsaktør. Kort om digitalisering

Detaljer

KLIKK FORELDRE. Brukerundersøkelse gjennomført av Innsikt v/ Marta Holstein-Beck November 2008. Om undersøkelsen

KLIKK FORELDRE. Brukerundersøkelse gjennomført av Innsikt v/ Marta Holstein-Beck November 2008. Om undersøkelsen KLIKK FORELDRE Brukerundersøkelse gjennomført av Innsikt v/ Marta Holstein-Beck November 2008 Om undersøkelsen Undersøkelsen ble gjennomført på web lagt ut som sak og annonse på klikk.no/foreldre Undersøkelsen

Detaljer

Exense Q1 2007. Petter Ib Christiansen, administrerende direktør

Exense Q1 2007. Petter Ib Christiansen, administrerende direktør Exense Q1 2007 Petter Ib Christiansen, administrerende direktør Resultat Q1 2007 Exense Consulting Om virksomheten Resultater for første kvartal 2007 Exense Software Om virksomheten Resultater for første

Detaljer

Pensjon & jobbmobilitet Av: Atle Kolbeinstveit, analytiker og rådgiver Econa

Pensjon & jobbmobilitet Av: Atle Kolbeinstveit, analytiker og rådgiver Econa Pensjon & jobbmobilitet Av: Atle Kolbeinstveit, analytiker og rådgiver Econa Dette notatet har to deler, den første delen omhandler hvordan pensjon og andre betingelser påvirker når man går av med pensjon.

Detaljer

Dok.dato: 27.08.2009. Rammeavtale om konsulentbistand til prosjektet Full kontroll 2010 mellom Deloitte og Stortingets administrasjon. Dok.

Dok.dato: 27.08.2009. Rammeavtale om konsulentbistand til prosjektet Full kontroll 2010 mellom Deloitte og Stortingets administrasjon. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.9.2009, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 03.02.2011 Anskaffelsesprotokoll nr. 2009/62 Rammeavtale om konsulenttjenester Full kontroll 2012 Anskaffelse av

Detaljer

Handlinger og holdninger

Handlinger og holdninger Handlinger og holdninger Hovedfunn handlinger og holdninger 31 % har penger plassert i aksjefond (små endringer siden 2013) Signifikant flere menn enn kvinner har penger plassert i aksjefond Ingen signifikant

Detaljer

Aksepterte årsaker til sykefravær holdninger i de fem nordiske landene - resultater for Island

Aksepterte årsaker til sykefravær holdninger i de fem nordiske landene - resultater for Island Aksepterte årsaker til sykefravær holdninger i de fem nordiske landene - resultater for Island - En undersøkelse for Nordisk Ministerråd - August/september 00 Innholdsfortegnelse Om undersøkelsen Akseptable

Detaljer

. hva kjennetegner de beste arbeidsplassene?

. hva kjennetegner de beste arbeidsplassene? . hva kjennetegner de beste arbeidsplassene? Hva er en god arbeidsplass? En arbeidsplass, hvor du har tillit til de mennesker du arbeider med, er stolt av det arbeidet du utfører og føler fellesskap med

Detaljer

Klagenemndas avgjørelse i sak 2004/76 den 14. juni.2004

Klagenemndas avgjørelse i sak 2004/76 den 14. juni.2004 Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede har gjennomført en konkurranse med forhandling om kjøp av barneverntjenester. Som ett av tildelingskriteriene ble det opplyst at det ville bli innhentet

Detaljer

3.2 Misbruk i media KAPITTEL 3 31

3.2 Misbruk i media KAPITTEL 3 31 La oss nå anta at Marie benytter noe av ukelønnen til å betale inngangspenger i ungdoms-klubben. Anta at vi kan benytte en bratt framstillingsmåte som den til venstre i figur 3.1 til å vise hvor mye inngangspengene

Detaljer

Brukerundersøkelse ved Lillehammer bibliotek 2011. Rapport utarbeidet av fagenhet for strategisk planlegging og utvikling

Brukerundersøkelse ved Lillehammer bibliotek 2011. Rapport utarbeidet av fagenhet for strategisk planlegging og utvikling Brukerundersøkelse ved Lillehammer bibliotek 2011 Rapport utarbeidet av fagenhet for strategisk planlegging og utvikling Om undersøkelsen Lillehammer kommune gjennomførte i perioden 1. september 30. september

Detaljer

Bemannings- og rekrutteringsbransjen 2015

Bemannings- og rekrutteringsbransjen 2015 EPSI Rating om Bemannings- og rekrutteringsbransjen 2015 Sammendrag EPSI Rating www.epsi-norway.org Om EPSI Rating EPSI Rating en ledende leverandør av uavhengige kundetilfredshetsanalyser, og er å anse

Detaljer

Aksepterte årsaker til sykefravær holdninger i de fem nordiske landene - resultater for Sverige

Aksepterte årsaker til sykefravær holdninger i de fem nordiske landene - resultater for Sverige Aksepterte årsaker til sykefravær holdninger i de fem nordiske landene - resultater for Sverige - En undersøkelse for Nordisk Ministerråd - August/september 00 Innholdsfortegnelse Om undersøkelsen Akseptable

Detaljer

Hvilke rekrutteringskanaler benytter bedriftene?

Hvilke rekrutteringskanaler benytter bedriftene? Hvilke rekrutteringskanaler benytter bedriftene? Av Johannes Sørbø og Kari-Mette Ørbog Sammendrag Vi ser i denne artikkelen på hvilke rekrutteringskanaler bedriftene benyttet ved siste rekruttering. Vi

Detaljer

Buskeruds fortrinn. Innspillsmøte Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling Britt Haraldsen, ass.dir. Innovasjon Norge Buskerud og Vestfold

Buskeruds fortrinn. Innspillsmøte Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling Britt Haraldsen, ass.dir. Innovasjon Norge Buskerud og Vestfold Buskeruds fortrinn Innspillsmøte Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling Britt Haraldsen, ass.dir. Innovasjon Norge Buskerud og Vestfold En internasjonal organisasjon Distriktskontor Lokalkontor

Detaljer

RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING (RIF) KONJUNKTURUNDERSØKELSEN 2015 MAI/JUNI 2015

RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING (RIF) KONJUNKTURUNDERSØKELSEN 2015 MAI/JUNI 2015 RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING (RIF) KONJUNKTURUNDERSØKELSEN 2015 MAI/JUNI 2015 OM UNDERSØKELSEN Formålet med konjunkturundersøkelsen er å kartlegge markedsutsiktene for medlemsbedriftene i RIF. Undersøkelsen

Detaljer

HISTORISK TOPP MÅNED FOR NORSKE HOTELLER I JULI 2015

HISTORISK TOPP MÅNED FOR NORSKE HOTELLER I JULI 2015 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI OG HITTIL I ÅR PR. 31.7.215 NORGE HISTORISK TOPP MÅNED FOR NORSKE HOTELLER I JULI 215 1 M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk

Detaljer

OMNIBUS UKE 24 2008 - WWF. Deres kontaktperson Tom Endresplass Tom.Endresplass@Visendi.no. Periode Start 05.06.2008 Avsluttet 11.06.

OMNIBUS UKE 24 2008 - WWF. Deres kontaktperson Tom Endresplass Tom.Endresplass@Visendi.no. Periode Start 05.06.2008 Avsluttet 11.06. OMNIBUS UKE 24 2008 - WWF Deres kontaktperson Tom Endresplass Tom.Endresplass@Visendi.no Analyse Knut Egil Veien Knut.Egil.Veien@Visendi.no Periode Start 05.06.2008 Avsluttet 11.06.2008 Antall respondenter

Detaljer

Forord. For mer informasjon, kontakt Bindeleddet NTNU på: e-post: For Bindeleddet-NTNU Trondheim, 1.

Forord. For mer informasjon, kontakt Bindeleddet NTNU på: e-post: For Bindeleddet-NTNU Trondheim, 1. Diplomundersøkelsen 2006 1 Forord Nok en gang har vi i Bindeleddet-NTNU gjennomført vår årlige diplomundersøkelse. Dette er en undersøkelse blant årets ferdiguteksaminerte diplomstudenter ved institutt

Detaljer

torsdag 28. februar 13 Årets kundeservice 2012

torsdag 28. februar 13 Årets kundeservice 2012 Årets kundeservice 2012 Program 13:00 Velkommen og introduksjon 13:30 Kåring av årets kundeservice 2012 14:00 Fjellinjen 14:30 Presentasjon fra årets vinner Hvor mange har vært i kontakt med kundeservice

Detaljer

IT-kontraktsdagen 2017

IT-kontraktsdagen 2017 Velkommen til IT-kontraktsdagen 2017 5. september 2017 i Oslo Arrangert i samarbeid med Difi Direktoratet for forvaltning og IKT Den Norske Dataforening Over 60 spesialiserte faggrupper over hele landet

Detaljer

Integrasjon Deem Porteføljestyring

Integrasjon Deem Porteføljestyring Integrasjon Deem Porteføljestyring Sigma ITM Norway AS og Bisnode Norway AS har i samarbeid utviklet en porteføljestyringsmodul som hjelper deg med å få enkel oversikt over dine kunder og leverandører.

Detaljer

Brukerundersøkelse ssb.no 2014

Brukerundersøkelse ssb.no 2014 Brukerundersøkelse ssb.no 2014 Planer og meldinger Plans and reports 2014/6 Planer og meldinger 2014/6 Brukerundersøkelse ssb.no 2014 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Planer og

Detaljer

Alumniundersøkelsen 2017

Alumniundersøkelsen 2017 Alumniundersøkelsen 2017 Alumniundersøkelsen 2017 Bindeleddet NTNU gjennomfører hvert tredje år en undersøkelse blant tidligere sivilingeniørstudenter ved institutt for Industriell økonomi og teknologiledelse.

Detaljer

FORRETNINGSsystemer & HR

FORRETNINGSsystemer & HR Skandinavias største konferanse og utstilling av Forretningssystemer, HR-system, BI og CRM system 25 utstillere, 40 forskjellige systemer og et rikholdig konferanseprogram KSagenda, Haakon VIIs gate 9,

Detaljer

Pasientreiser ANS - Offentlig journal

Pasientreiser ANS - Offentlig journal I,, N, X, S Internt notat med oppfølging, 10/00191-135 Elektonisk signering Vedtaksbrev og fraser i PRO Dok. dato: Arkivdel: Ny sakarkiv Arkivkode: 416 tgående internt produsert, 10/00204-55 Oversendelse

Detaljer

Publikumsundersøkelsen 2008 Av Siri I. Vinje

Publikumsundersøkelsen 2008 Av Siri I. Vinje NORSK OLJEMUSEUM ÅRBOK 2008 Publikumsundersøkelsen 2008 Av Siri I. Vinje ROV-stolen i bruk i utstillingen «Teknologi i dypet en utstilling om Ormen Lange». Foto: NOM/Jan A. Tjemsland Fra og med driftsåret

Detaljer

Brukerundersøkelse ved NAV-kontor i Oslo 2013

Brukerundersøkelse ved NAV-kontor i Oslo 2013 Brukerundersøkelse ved NAV-kontor i Oslo 2013 Januar 2014 Oslo kommune Helseetaten Arbeids- og velferdsetaten NAV Oslo Forord Høsten 2013 ble det gjennomført en undersøkelse for å kartlegge brukernes opplevelse

Detaljer

Holdninger til NATO. Oktober Ansvarlig konsulent Opinion: Martin Aabech

Holdninger til NATO. Oktober Ansvarlig konsulent Opinion: Martin Aabech Holdninger til NATO Oktober Ansvarlig konsulent Opinion: Martin Aabech Innhold Om undersøkelsen Metode og gjennomføring Resultater Resultater på norsk Results in English on main question (also with longer

Detaljer

1. Sammendrag 2. Innledning 3. Nærmere beskrivelse av prosjektet: Vestvågøy kommunes hovedmål i prosjektet 3.1 Prosjektorganisering

1. Sammendrag 2. Innledning 3. Nærmere beskrivelse av prosjektet: Vestvågøy kommunes hovedmål i prosjektet 3.1 Prosjektorganisering Fokuskommuneprosjekt Vestvågøy kommune. Prosjekt i samarbeid med Husbanken og 7 andre kommuner. Innholdsfortegnelse: 1. Sammendrag 2. Innledning 3. Nærmere beskrivelse av prosjektet: Vestvågøy kommunes

Detaljer

Overordnede kommentarer til resultatene fra organisasjonskulturundersøkelse (arbeidsmiljøundersøkelse) ved Kunsthøgskolen i Oslo

Overordnede kommentarer til resultatene fra organisasjonskulturundersøkelse (arbeidsmiljøundersøkelse) ved Kunsthøgskolen i Oslo Overordnede kommentarer til resultatene fra organisasjonskulturundersøkelse (arbeidsmiljøundersøkelse) ved Kunsthøgskolen i Oslo Prof. Dr Thomas Hoff, 11.06.12 2 Innholdsfortegnelse 1 Innledning...4 2

Detaljer

Regnskap og Revisjon 2015

Regnskap og Revisjon 2015 EPSI Rating om Regnskap og Revisjon 2015 Sammendrag EPSI Rating www.epsi-norway.org Om EPSI Rating EPSI Rating en ledende leverandør av uavhengige kundetilfredshetsanalyser, og er å anse som en ekstern

Detaljer

NAV har for 20.de året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke.

NAV har for 20.de året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke. NAV i Vestfold Bedriftsundersøkelsen 214 1. Bakgrunn NAV har for 2.de året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke. Formålet er å kartlegge næringslivets

Detaljer

NY KOMMUNESTRUKTUR SNILLFJORD KOMMUNE MAI 2015

NY KOMMUNESTRUKTUR SNILLFJORD KOMMUNE MAI 2015 NY KOMMUNESTRUKTUR SNILLFJORD KOMMUNE MAI 015 Metode: Datainnsamling: Telefon Utvalg: Det ble gjennomført totalt 150 intervju med personer 18 år eller eldre bosatt i Snillfjord kommune. Datamaterialet

Detaljer

Utfordringer og kunnskapsbehov i transportforskningen. Divisjonsdirektør innovasjon Anne K Fahlvik Oslo, 3. september 2012

Utfordringer og kunnskapsbehov i transportforskningen. Divisjonsdirektør innovasjon Anne K Fahlvik Oslo, 3. september 2012 Utfordringer og kunnskapsbehov i transportforskningen Divisjonsdirektør innovasjon Anne K Fahlvik Oslo, 3. september 2012 Kunnskap trumfer alt Utvikle egen kunnskap Tilgang til andres kunnskap Evne til

Detaljer

NBF har sammen med NAF og BIL drevet aktivt påvirkningsarbeid i saken Og vil fortsette å gjøre det

NBF har sammen med NAF og BIL drevet aktivt påvirkningsarbeid i saken Og vil fortsette å gjøre det Stig Morten Nilsen Velkommen tilbake! Dieselforbud i Oslo Byrådet foreslår et forbud mot dieselbiler uten Euro6 teknologi på dager med spesielt dårlig luftkvalitet Positivt at de har gått bort fra et

Detaljer

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Nordmenns holdninger til å være fosterhjem og kunnskap om muligheten til å bli fosterforelder

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Nordmenns holdninger til å være fosterhjem og kunnskap om muligheten til å bli fosterforelder Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Nordmenns holdninger til å være fosterhjem og kunnskap om muligheten til å bli fosterforelder Telefonomnibus Uke 15-17, 2016 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Barne-,

Detaljer

Innovasjon for å styrke kundeopplevelsen. v/ Jørn Torsvik, IT-sjef

Innovasjon for å styrke kundeopplevelsen. v/ Jørn Torsvik, IT-sjef Innovasjon for å styrke kundeopplevelsen v/ Jørn Torsvik, IT-sjef Agenda Sparebanken Vest og vår digitale reise Hva bringer fremtiden? Grep vi gjør for å styrke innovasjon og kundeopplevelse INTRODUKSJON

Detaljer

Velg den beste løsningen evaluering av tilbud og bruk av evalueringsmodeller

Velg den beste løsningen evaluering av tilbud og bruk av evalueringsmodeller Velg den beste løsningen evaluering av tilbud og bruk av evalueringsmodeller Anders W. Skumsnes Harald R. Sundlo 13.11.2014 Utgangspunkt Mange ulike evalueringsmodeller i bruk, og at flere av disse modellene

Detaljer

Kundetilfredshet. Eiendom Norge April 2015

Kundetilfredshet. Eiendom Norge April 2015 Kundetilfredshet Eiendom Norge April 2015 Prosjektbeskrivelse MÅLGRUPPE METODE INTERVJUTID Samtlige vi har intervjuet har solgt, eller forsøkt solgt, et objekt i løpet av det siste året og er over 18 år

Detaljer

Elevers kjennskap til naturbruksutdanning

Elevers kjennskap til naturbruksutdanning ØF-notat 3/2012 Elevers kjennskap til naturbruksutdanning Spørreundersøkelse gjennomført blant ungdomsskoleelever i Oppland 2011/12 av Merethe Lerfald og Per Kristian Alnes ØF-notat 3/2012 Elevers kjennskap

Detaljer

Hvordan nordmenn ønsker å handle på nett og viktige internasjonale trender

Hvordan nordmenn ønsker å handle på nett og viktige internasjonale trender Hvordan nordmenn ønsker å handle på nett og viktige internasjonale trender Frokostseminar om e-handel Eirik Norman Hansen og John Aurtande Hvordan nordmenn ønsker å handle på nett og viktige internasjonale

Detaljer