Arbeidsmarkedet i Sør-Trøndelag - utvikling og utfordringer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arbeidsmarkedet i Sør-Trøndelag - utvikling og utfordringer"

Transkript

1 Arbeidsmarkedet i Sør-Trøndelag - utvikling og utfordringer Geir Arntzen - NAV Sør-Trøndelag

2 Disposisjon Utvikling den siste perioden Utfordringer Forslag til løsninger Etterspørsel og tilbud av arbeidskraft - yrker og utdannelse Side 2

3 Arbeidsmarkedsituasjonen våren 2015 Arbeidsledighet noe økende Sør-Trøndelag 2,7% Landet 3,0 % Ledigheten økende blant ingeniører og andre tekniske yrker samt industri og konsulenter Særlig stor økning innen olje- og gassrelaterte yrker. Mange utenlandske arbeidstakere reiser hjem God tilgang på nye stillinger omtrent på nivå med Reduksjon innen konjunkturutsatte yrker Ingeniører innen olje/gass Bygg og anlegg Industri Side 3

4 NAVs prognose 2015 NAV Sør-Trøndelag forventer økende ledighet gjennom året, årsgjennomsnitt på ca. 2,8 % I fjor lå ledigheten i gjennomsnitt på 2,5 % Antall sysselsatte øker med ca Yrkesdeltakelse blant ungdom avtar noe utsetter jobbstart, økende yrkesdeltakelse for arbeidstakere over 60 år. Hovedtrekket er stabil utvikling De fleste makroøkonomiske indikatorer antyder stabilitet Lavt rentenivå Norges Banks regionale nettverk: Stabil vekst unntatt olje og gass samt bygg og anlegg Størst økning forventes innenfor varehandel, undervisning, helse- og sosialtjenester samt teknisk tjenesteyting. Gradvis gjenhenting mot slutten av året og i 2016 Side 4

5 Utvikling de siste årene Sterk oppgangsperiode fra våren 2004 til høsten 2008, sterkt fallende ledighet September 2008: «Finanskrise» Bråbrems i arbeidsmarkedet, stagnasjon og tilbakegang i økonomisk vekst i 2009 Innhenting i økonomien i 2010 Kraftig vekst fra 2011 En utflating i arbeidsmarkedene i 2012 Begynnende resesjon i 2014 Usikkert i 2015 Side 5

6 Hovedutfordringer og utviklingstrekk Tre viktige faktorer påvirker fremtiden Befolkningsutvikling Arbeidskraftens sammensetting Internasjonalisering Side 6

7 Utlandet påvirker utviklingen i Norge Endringer vil komme oftere og skje mye raskere Norsk økonomi er integrert i verdensøkonomien Samhandel land i mellom øker økonomisk spesialisering Nye økonomier i sterk fremmarsj Miljøspørsmål vil bli viktigere og påvirke arbeidsmarkedet Side 7

8 Utviklingstendenser i Norge Økende utdanningsnivå Færre personer i arbeidsdyktig alder Arbeidsinnvandring øker Arbeidsmarkedet krever arbeidstakere som er fleksible, høy grad av omstillingsevne og har evne til å bruke det innlærte effektivt og på en ny måte Avtakende produktivitetsvekst de siste årene (Rattsø-utvalget) Lav mobilitet i arbeidsstyrken Den kunnskapsbaserte industrien/næringer vil være mest konkurransedyktig Lever fortsatt godt på olje/gass Tradisjonelle næringer bygges ned Side 8

9 Aldrende befolkning, færre yrkesaktive per pensjonist , , , ,2 Side 9

10 Fremtidens arbeidsmarked Konjunktursvingninger En aldrende arbeidsstyrke må forsørge en eldre befolkning Sammensettingseffekter Økning i kunnskapsnæringene Flere tjenesteytere og færre produsenter Økt behov for helse- og omsorgstjenester Konkurranse om kvalifiserte innvandrere Verdiskapningen avhengig av et inkluderende arbeidsliv Side 10

11 Økt mangel på arbeidskraft hva kan gjøres Motvirkes ved: Økt yrkesdeltakelse blant eldre Høyere gjennomsnittlig pensjonsalder Økt sysselsetting av personer med funksjonshemminger Økt arbeidsinnvandring Redusert sykefravær Høyere andel heltidsarbeidende Side 11

12 Mangel på arbeidskraft gir store utfordringer Vi vil oppleve perioder med høyere ledighet raskere og større konjunktursvingninger Behovet for omstilling og etterutdanning vil være stort. Økt innvandring kan løse noen flaskehalsproblemer, men er dette en løsning på lang sikt? Mangel på arbeidskraft kan også føre til større ledighet innen ulike yrkesgrupper på grunn av sammensettingseffekter Mange er utenfor arbeidsmarkedet på grunn av sykefravær og uførhet Side 12

13 Sysselsatte næringer (1000 personer) (Kilde: Nasjonalregnskapet) Helse- og sosialtjenester Undervisning 400 Offentlig administrasjon og forsvar Side 13

14 Kraftig vekst i sysselsettingen i forretningsmessig tjenesteyting (Kilde: Nasjonalregnskapet) Varehandel, reparasjon av kjøretøyer mv. Transport og kommunikasjon Privat tjenesteyting/finansiell tjenesteyting 0 Side 14

15 Industrien bygges gradvis ned, bygg og anlegg er konjunkturutsatt (Kilde: Nasjonalregnskapet) Primærnæringer Bygge- og anleggsvirksomhet Industri Olje/gass Side 15

16 Framskrivning av sysselsetting etter næring. (1000 personer) Kilde: SSB Industri Primærnæringer Bygg og anlegg Offentlig sektor (inkl undervisning og helse) Privat tjenesteyting Annet Side 16

17 Sysselsetting etter sektor, andeler (Kilde SSB) 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% Industri Primærnæringer Bygg og anlegg Offentlig sektor (inkl undervisning og helse) Privat tjenesteyting Annet 10% 5% 0% Side 17

18 Framskriving av utdanning (kilde SSB) Side 18

19 Etterspørsel fordelt på fagfelt videregående nivå (Kilde SSB) Side 19

20 Etterspørsel fordelt på fagfelt høyere utdanning lavere grad (Kilde SSB) Side 20

21 Etterspørsel fordelt på fagfelt høyere utdanning høyere grad (Kilde SSB) Side 21

22 Generell vurdering Arbeidsmarkedet etterspør i stadig større grad personer med fagbrev eller høyere utdanning Personer med utdanning har mindre sannsynlighet for å bli arbeidsledig Personer med utdanning og praksis fra før kommer hurtigere i arbeid etter å ha blitt ledig Mer spennende jobber, selvstendig arbeidsoppgaver Inntekt nå og i fremtiden Mulighet for å starte egen virksomhet NAV, Side 22

23 Hvilke yrker blir det behov for i fremtiden? Generelt: Arbeidskraft med utdanning fra høgskole og universitet Arbeidskraft fra yrkesfaglige studieretninger i videregående skole Yrker med mangel på arbeidskraft: Ingeniører Realfagsutdanning Helsefagarbeidere Sykepleiere Almennlærere Side 23

24 Kortsiktige behov NAVs bedriftsundersøkelse NAVs bedriftsundersøkelse 2013 Stort sett balanse mellom tilbud og etterspørsel Forventes økning i sysselsetting innen Bygg og anlegg Varehandel Forretningsmessig tjenesteyting Helse- og sosialtjeneste Yrker med stor mangel på arbeidskraft Sykepleiere/leger/helsefagarbeidere Sivilingeniører/ingeniører Kokker/servitører Håndverkere elektrikere, rørleggere, tømrere, sveisere Sjåfører Selgere Disse trekkene har gått igjen i flere år Side 24

25 Oppsummering - Behov for arbeidskraft i fremtiden Aldrende befolkning gir utfordringer Moderat vekst i arbeidsstyrke mot 2030, lavere enn de foregående år Sysselsettingsvekst innen privat og offentlig tjenesteyting (både videregående og høyere utdanning) Rette inne utdanningssystemet mot å møte etterspørsel unngå vridninger Økt spesialisering Arbeidsinnvandring Fortsatt vekst i oljesektoren i overskuelig fremtid Jobb smartere Side 25

26 Forventet utvikling i sysselsettingen innenfor ulike næringer Industri Man forventer en økning i produksjonen Maskiner og ny teknologi vil overta for en del av sysselsettingen Økt bruk av tjenesteutsetting Økende behov for faglært arbeidskraft Side 26

27 Forventet utvikling i sysselsettingen innenfor ulike næringer Bygg og anlegg Som tidligere regner man med store svingninger i sysselsettingen innenfor denne næringen Svært konjunkturfølsom næring Stort behov for faglært arbeidskraft Det har vært en kraftig produktivitetsvekst i næringen Side 27

28 Forventet utvikling i sysselsettingen innenfor ulike næringer Forretningsmessig tjenesteyting Økt spesialisering av oppgaver samt stigende utdanningsnivå i befolkningen tilsier økt sysselsetting i denne næringsgrenen Stor bruk av teknologi Side 28

29 Forventet utvikling i sysselsettingen innenfor ulike næringer Varehandel, hotell og restaurant Økt inntektsnivå tilsier økning i disse næringene Dette er en bransje med generelt lavt utdanningsnivå, lav produktivitetsutvikling Konjunkturfølsom Side 29

30 Forventet utvikling i sysselsettingen innenfor ulike næringer Undervisning Det vil ikke være flere barn i skolealder, men behovet for etterutdanning vil øke. Relativt stor gjennomstrømming Høy gjennomsnittsalder blant dagens lærere Stort behov for realfagslærere Økende behov for opplæring/etterutdanning i næringslivet Side 30

31 Forventet utvikling i sysselsettingen innenfor ulike næringer Helse og omsorg Eldrebølgen fører til økt behov for tjenester økende levealder Inntektsnivået tilsier økte krav til helsetjenester Den teknologiske utviklingen vil gjøre det mulig å tilby flere tjenester I dag er det stort omfang av deltidsarbeid, og ved å øke stillingsprosenten får man flere årsverk Side 31

Arbeidsmarkedet fram mot 2030 noen perspektiver

Arbeidsmarkedet fram mot 2030 noen perspektiver // Arbeidsmarkedete fram mot 2030 noen perspektiver Arbeidsmarkedet fram mot 2030 noen perspektiver AV: JORUNN FURUBERG, ANNE-CATHRINE GRAMBO OG TORBJØRN ÅRETHUN SAMMENDRAG Mange forhold ved samfunnsutviklingen

Detaljer

Fylkesbygget 23.september 2010

Fylkesbygget 23.september 2010 Fylkesbygget 23.september 2010 Arbeidsmarkedet som premiss ved valg av yrke og utdanning - framtidig behov for arbeidskraft og kompetanse - kompetansesamfunnet og kvalifisering som arbeidsmarkedspolitisk

Detaljer

Arbeidskraft: Etterspørsel tilbud arbeidsledighet Prognoser for november 2014 desember 2015

Arbeidskraft: Etterspørsel tilbud arbeidsledighet Prognoser for november 2014 desember 2015 Arbeidskraft: Etterspørsel tilbud arbeidsledighet Prognoser for november 2014 desember 2015 Utarbeidet av NAV Østfold November 2014 Innhold 1. Oppsummering og perspektiver... 2 2. Vurdering av fjorårets

Detaljer

Omverdensanalyse 2014 Utvikling, trender og konsekvenser frem til 2025

Omverdensanalyse 2014 Utvikling, trender og konsekvenser frem til 2025 // Rapport 2 // 2014 Omverdensanalyse 2014 Utvikling, trender og konsekvenser frem til 2025 NAV Juni 2014 EIER Arbeids- og velferdsdirektoratet Postboks 5, St. Olavs plass 0130 Oslo Rapporten er tilgjengelig

Detaljer

Utfordringer med å rekruttere, beholde og utvikle arbeidskraft i det statlige tariffområdet. Rapport fra en partssammensatt arbeidsgruppe

Utfordringer med å rekruttere, beholde og utvikle arbeidskraft i det statlige tariffområdet. Rapport fra en partssammensatt arbeidsgruppe Utfordringer med å rekruttere, beholde og utvikle arbeidskraft i det statlige tariffområdet Rapport fra en partssammensatt arbeidsgruppe 8. oktober 2009 Istockphoto 1) Innledning Utfordringer med å rekruttere,

Detaljer

UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER

UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER Utviklingstrekk og perspektiver i Vest-Agder I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige

Detaljer

KOMPETANSE SOM REGIONAL UTVIKLINGSFAKTOR Kystnæringssenteret, Sortland Onsdag 12. desember kl. 11.00 11.25

KOMPETANSE SOM REGIONAL UTVIKLINGSFAKTOR Kystnæringssenteret, Sortland Onsdag 12. desember kl. 11.00 11.25 KOMPETANSE SOM REGIONAL UTVIKLINGSFAKTOR Kystnæringssenteret, Sortland Onsdag 12. desember kl. 11.00 11.25 NÆRINGSLIVETS KOMPETANSEBEHOV v/ Marit Liberg, Daglig leder av Opplæringskontoret for nordre Nordland

Detaljer

Virkemålet 2012 1 2012

Virkemålet 2012 1 2012 Virkemålet 2012 1 2012 2 Virkemålet 2012 Virkemålet 2012 3 Forord Selv om vi i Norge er blant de mest produktive i verden, ser vi at vår evne til stadig å forbedre oss har blitt svakere. For å snu denne

Detaljer

Utdannes det riktig kompetanse for fremtiden? Torbjørn Hægeland, SSB 12. september 2014

Utdannes det riktig kompetanse for fremtiden? Torbjørn Hægeland, SSB 12. september 2014 1 Utdannes det riktig kompetanse for fremtiden? Torbjørn Hægeland, SSB 12. september 2014 1 Utdanning og økonomisk vekst Produktivitetsvekst gjennom teknologiske endringer (hvordan vi gjør ting) viktigste

Detaljer

Kompetanse- og arbeidskraftbehov i næringslivet i Finnmark

Kompetanse- og arbeidskraftbehov i næringslivet i Finnmark Arbeidsnotat 2013:1004 Kompetanse- og arbeidskraftbehov i næringslivet i Finnmark Bakgrunnsnotat til VRI-Finnmark Ivar Lie og Inge Berg Nilssen, Norut Alta og Lars Vik, SINTEF teknologiledelse Innhold

Detaljer

Nord-Norsk Rådgiverkonferanse 15. og 16. november

Nord-Norsk Rådgiverkonferanse 15. og 16. november Nord-Norsk Rådgiverkonferanse 15. og 16. november Fremtidig behov for arbeidskraft i nordområdene/ Nord- Norge sett fra NAVs side Hvilken utdanning bør nordnorsk ungdom satse på? Avdelingsdirektør Kjell

Detaljer

I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene.

I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene. Utviklingstrekk i Vest-Agder I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene. Befolkning 1. januar 2007 hadde

Detaljer

Arbeidskraft- og kompetansebehov i arbeidslivet i Troms

Arbeidskraft- og kompetansebehov i arbeidslivet i Troms Arbeidsnotat 2014:1002 Arbeidskraft- og kompetansebehov i arbeidslivet i Troms En analyse basert på pendling, rekrutteringsutfordringer, kandidatproduksjon og framtidsutsikter 6000 5000 4000 3000 2000

Detaljer

Prognoser for befolkningsutvikling og boligbehov i Rogaland frem til 2030

Prognoser for befolkningsutvikling og boligbehov i Rogaland frem til 2030 Januar 213 Prognoser for befolkningsutvikling og boligbehov i Rogaland frem til 23 Innhold 1. Bakgrunn 2. Sammendrag 3. Forutsetninger for prognosene 3.1 Sysselsetting 3.2 Arbeidsledighet 3.3 Befolkningsutviklingen

Detaljer

Fremtidig tilgang på høyt utdannet arbeidskraft i offentlig sektor

Fremtidig tilgang på høyt utdannet arbeidskraft i offentlig sektor ARBEIDSNOTAT 30/2005 Terje Næss Fremtidig tilgang på høyt utdannet arbeidskraft i offentlig sektor En konsekvensanalyse for perioden 2002-2020 NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien

Detaljer

NAVs bedriftsundersøkelse høsten 2011. Arbeidssøkeres tilpasning på arbeidsmarkedet. Pensjonsreformen: Effekter på sysselsettingen

NAVs bedriftsundersøkelse høsten 2011. Arbeidssøkeres tilpasning på arbeidsmarkedet. Pensjonsreformen: Effekter på sysselsettingen 4 // 2011 Arbeid og velferd Utviklingen på arbeidsmarkedet NAVs bedriftsundersøkelse høsten 2011 Arbeidssøkeres tilpasning på arbeidsmarkedet Pensjonsreformen: Effekter på sysselsettingen Pensjonsreformen:

Detaljer

RAPPORT 2004:9. Erling Barth, Marianne Røed, Pål Schøne og Hege Torp. Arbeidsmarkedet for akademikere

RAPPORT 2004:9. Erling Barth, Marianne Røed, Pål Schøne og Hege Torp. Arbeidsmarkedet for akademikere RAPPORT 2004:9 Erling Barth, Marianne Røed, Pål Schøne og Hege Torp Arbeidsmarkedet for akademikere ISF 2004 Rapport 2004:9 Institutt for samfunnsforskning Munthes gate 31 Postboks 3233 Elisenberg 0208

Detaljer

// Arbeid og velferd // 1 // 2013 Pensjonsreformen flere eldre i arbeid. Av Espen Halland Dahl og Ole Christian Lien. Sammendrag

// Arbeid og velferd // 1 // 2013 Pensjonsreformen flere eldre i arbeid. Av Espen Halland Dahl og Ole Christian Lien. Sammendrag Pensjonsreformen flere eldre i arbeid Av Espen Halland Dahl og Ole Christian Lien Sammendrag Fleksibel uttaksalder for alderspensjon ble innført i 2011. Så langt har nesten 45 prosent av de som har hatt

Detaljer

02:2005 Utarbeidet av Asplan Viak

02:2005 Utarbeidet av Asplan Viak Konjunkturbarometeret for Rogaland er utgitt av SpareBank 1 SR-Bank, Aetat, NHO Rogaland Rogaland fylkeskommune, ARNE-prosjektet, Innovasjon Norge Rogaland og LO Rogaland Rogaland, mai 2005 02:2005 Utarbeidet

Detaljer

Fylkesprognoser 2014, Rogaland

Fylkesprognoser 2014, Rogaland Fylkesprognoser 214, Rogaland Rogaland fylkeskommune 1. februar 214 2 Fylkesprognoser 214, Rogaland Innhold: 4 5 5 6 7 9 9 1 11 1. Sammendrag 2. Forutsetninger 2.1 Sysselsetting 2.2 Arbeidsledighet 2.3

Detaljer

LO-økonomenes vurdering av norsk økonomi

LO-økonomenes vurdering av norsk økonomi LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 13/14 LO-økonomenes vurdering av norsk økonomi 1. Blandet i industrilandene 2. Makrobildet i Norge 3. Hvordan går det på arbeidsmarkedet?

Detaljer

Rapport 2005-046. Perspektiver på kunnskapsintensiv tjenestesektor

Rapport 2005-046. Perspektiver på kunnskapsintensiv tjenestesektor Rapport 2005-046 Perspektiver på kunnskapsintensiv tjenestesektor ECON-rapport nr. 2005-046, Prosjekt nr. 45450 ISSN: 0803-5113, ISBN 82-7645-790-8 MSv/AKH/TVa/PIL, RAR, 26. mai 2005 Offentlig Perspektiver

Detaljer

Rapport. Nye elementer til innvandringsregnskapet med vekt på arbeid, utdanning og nyskaping. NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier

Rapport. Nye elementer til innvandringsregnskapet med vekt på arbeid, utdanning og nyskaping. NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier Rapport Nye elementer til innvandringsregnskapet med vekt på arbeid, utdanning og nyskaping Oppdrag for Utrop Mars 2013 NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier Forord Avisen UTROP har bedt NyAnalyse om

Detaljer

Dokumentasjonsrapport 03/2009. Teknisk-naturvitenskapelig kompetanse rekruttering og behov

Dokumentasjonsrapport 03/2009. Teknisk-naturvitenskapelig kompetanse rekruttering og behov Dokumentasjonsrapport 03/2009 Teknisk-naturvitenskapelig kompetanse rekruttering og behov Bedriftsundersøkelse 2009 Bedriftsundersøkelsen 2009 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 2 2. SAMMENDRAG...

Detaljer

Skoletilbudet 2020 Gjennomgang av tilbudsstrukturen fram mot 2020

Skoletilbudet 2020 Gjennomgang av tilbudsstrukturen fram mot 2020 Skoletilbudet 2020 Gjennomgang av tilbudsstrukturen fram mot 2020 Status pr 1. nov 2011 Bakgrunn og oppdrag Elevutvikling Arbeidsmarked og utdanning Framskriving Prosess videre Prosjektleder Hallvard Ripegutu

Detaljer

Konjunkturbarometeret

Konjunkturbarometeret Konjunkturbarometeret for Agder - Februar 214 Illustrasjon: Shutterstock Stemningsskifte blant de største bedriftene For norsk økonomi innebærer overgangen fra 213 til 214 et lite temposkifte, men ingen

Detaljer

International Research Institute of Stavanger AS

International Research Institute of Stavanger AS Forord Dette er en temarapport med bakgrunnsinformasjon til utarbeidelse av scenarier for arbeidsmarkedet i Stavangerregionen mot 2020. Rapporten er svært omfattende. Ifm. presentasjonen av scenariene

Detaljer

Roy A. Nielsen. Levekårsutfordringer i Sandefjord

Roy A. Nielsen. Levekårsutfordringer i Sandefjord Roy A. Nielsen Levekårsutfordringer i Sandefjord Roy A. Nielsen Levekårsutfordringer i Sandefjord Fafo-notat 2013:18 Fafo 2013 ISSN 0804-5135 2 Innhold Forord... 4 1 Innledning... 5 2 Kjennetegn ved befolkningen

Detaljer

SØF-rapport nr. 06/10. Regionale effekter av finanskrisen

SØF-rapport nr. 06/10. Regionale effekter av finanskrisen Regionale effekter av finanskrisen Ole Henning Nyhus Per Tovmo SØF-prosjekt nr. 7500: Den økonomiske utviklingen i Trondheimsregionen Prosjektet er finansiert av Fokus Bank SENTER FOR ØKONOMISK FORSKNING

Detaljer

Trøndelag i tall. Sør-Trøndelag fylkeskommune og Nord-Trøndelag fylkeskommune. Statistikk som grunnlag for regional planstrategi )

Trøndelag i tall. Sør-Trøndelag fylkeskommune og Nord-Trøndelag fylkeskommune. Statistikk som grunnlag for regional planstrategi ) Sør-Trøndelag fylkeskommune og Nord-Trøndelag fylkeskommune Trøndelag i tall Statistikk som grunnlag for regional planstrategi ) Utkast pr 26.01.15 [Velg dato] 1 Innholdsfortegnelse Forord:... 4 Regioner

Detaljer