Bransjemonitor Trøndelag og Nordvestlandet 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bransjemonitor Trøndelag og Nordvestlandet 2013"

Transkript

1 Bransjemonitor Trøndelag og Nordvestlandet

2 Bakgrunn 2 Undersøkelse om vekstforventninger og holdninger til et utvalg sentrale bransjer i Trøndelag og på Nordvestlandet Med nær 4000 spurte totalt gir undersøkelsen et representativt bilde av næringene i regionen Spørsmålene dekker følgende områder: Hvilke bransjer vil vokse flere eller færre ansatte? En bransje som blir viktig for min bostedskommune? En bransje som blir viktig for regionen? En bransje som skaper verdier på sikt? En bransje som det er lønnsomt å investere i? En bransje som tar hensyn til miljøet? En bransje der ansatte tjener godt? En bransje som tiltrekker seg høyt utdannet arbeidskraft? En bransje som får folk til å flytte til regionen? En bransje jeg vil anbefale til mine barn/barnebarn? Spørsmålene kan brytes ned på geografi og demografi UTVALG: 3100 innbyggere 675 bedriftsledere 119 ordførere/rådmenn GEOGRAFI: Nord-Trøndelag Sør-Trøndelag Møre og Romsdal BRANSJER: Landbruk Havbruk Maritim industri Olje/Gass Varehandel Bygg og anlegg Offentlig sektor Undersøkelsen er gjennomført av Norfakta i perioden fra 20. september til 10. oktober Undersøkelsen er gjort i samarbeid med Trondheimsregionen.

3 Variabler 3 Tre fylker Inndelt i seks regioner Med delmålgrupper Spurte Befolkning: 3100 Bedriftsledere: 675 Kommuneledelse: 119 Namdalen Kysten Innherred Trondheim og omegn Befolkning Ansatt i bransjen Ansatt hos leverandør i bransjen Bedriftsleder Bedriftsleder i bransjen Nord-Trøndelag Sør-Trøndelag Møre og Romsdal Møre Innlandet Bedriftsleder i leverandør til bransjen Kommunal ledelse

4 Innhold Vekstforventninger: Tror du det blir flere eller færre ansatte i bransjen? Vekstforventninger: Målgrupper, geografi Vekstforventninger: Bransjeinndeling Profilelementer Profilelementer målgruppe nedbrytinger 4

5 5 Vekstforventninger: Høy vekst i olje/gass, mens lav vekst i landbruk Her får de spurte mulighet til å svare på om de tror antall ansatte vil stige, avta eller forbli stabilt. Det som er framstilt i de følgende figurene, er netto endring, altså om summen av de som mener antall ansatte vil stige minus andelen som mener antall ansatte vil avta de kommende fem årene. Vi vil da få en netto oppfatning om veksten til bransjen er positiv, stabil eller negativ. Olje/gass får høy netto uttelling og er en bransje man antar vil vokse sterkt. Spesielt landbruk kommer ut med en kraftig negativ netto forventning, noe som betyr at et stort flertall mener at bransjen vil få færre ansatte i årene fremover. 5

6 Innhold Vekstforventninger: Tror du det blir flere eller færre ansatte i bransjen? Vekstforventninger: Målgrupper, geografi Vekstforventninger: Bransjeinndeling Profilelementer Profilelementer målgruppe nedbrytinger 6

7 Netto vekstforventninger alle bransjer: Tror du følgende bransjer vil vokse, minke eller være stabil i forhold til antall ansatte de kommende fem årene? Befolkning Bedriftsmarked Kommuneledelse Havbruk Havbruk forventes å vokse Politisk ledelse spesielt positiv Olje- og gass Netto forventning til vekst for olje/gass. Landbruk Sterk negativ forventning, nedgang forventes fremover Bygg og anlegg Flere tror på økning enn nedgang for bygg og anlegg Maritim industri Sterk netto forventning om vekst i maritim Offentlig sektor Et flertall tror offentlig sektor skal bygges ned Varehandel Flere positive enn negative, men ikke veldig sterk 7

8 Møre: Har sterkere tro på olje/gass og maritim industri, men mindre tro på landbruk og offentlig sektor 8 Befolkning Møre Bedrift Møre Kommuneledelse Møre Havbruk Olje- og gass Landbruk Bygg og anlegg Noe svakere enn for befolkningen totalt Sterkere forventning enn for befolkningen totalt Litt svakere tro på landbruk enn for befolkningen totalt På nivå med forventningene i regionen samlet Maritim industri Befolkning og bedrifter noe mer positiv, kommuneledelse svakere Offentlig sektor Kommuneledelse er mer skeptisk enn snittet i regionen Varehandel Marginalt svakere enn for befolkningen totalt Spørsmål: Tror du følgende bransjer vil vokse, minke eller være stabil i forhold til antall ansatte de kommende fem årene 8

9 Trondheim og omegn: Svarer som gjennomsnittet. Men kommunal ledelse er mer positiv til bygg og anlegg og offentlig sektor 9 Befolkning Trondheim og omegn Kommuneledelse Trondheim og omegn Bedrift Trondheim og omegn Havbruk Olje- og gass Samme forventninger som snittet for regionene Samme forventninger som snittet for regionene Landbruk Kommunal ledelse har mindre tro på landbruket enn snittet Bygg og anlegg Maritim industri Offentlig sektor Spesielt kommunal ledelse tror på en positiv utvikling Kommunal ledelse mindre positive enn andre grupper Kommunal ledelse avviker med en positiv forventing fremover Varehandel Spørsmål: Tror du følgende bransjer vil vokse, minke eller være stabil i forhold til antall ansatte de kommende fem årene 9

10 Kyst: Kommunal ledelse mer positive til havbruk, bygg og anlegg og maritim industri enn andre grupper og geografiske områder 10 Befolkning Midt-Norge Befolkning Kyst Kommuneledelse Kyst Havbruk Nær enstemmig vekstforventning fra kommunal ledelse Olje- og gass Landbruk Bygg og anlegg Bedrifter og kommuneledelse har en høy positiv forventning Maritim industri Offentlig sektor Varehandel Kommuneledelsen har en svak positiv forventning, men sterkere enn snittet for gruppen Spørsmål: Tror du følgende bransjer vil vokse, minke eller være stabil i forhold til antall ansatte de kommende fem årene 10

11 11 Bedrifter Kyst: Havbruk og bygg og anlegg får høyere uttelling enn for bedrifter i hele utvalget. Landbruket noe mer negativ uttelling Bedrift Midt-Norge Bedrift Kyst Havbruk Større positiv andel Olje- og gass Større positiv andel Landbruk Større negativ andel Bygg og anlegg Større positiv andel (dobbelt så høy som for regionen) Maritim industri Offentlig sektor Varehandel Spørsmål: Tror du følgende bransjer vil vokse, minke eller være stabil i forhold til antall ansatte de kommende fem årene 11

12 Innland: Sterkere utsalg i negativ retning for landbruk og positiv retning for maritim industri blant kommuneledere 12 Befolkning Midt-Norge Befolkning Innland Kommuneledelse Innland Havbruk Olje- og gass Landbruk Bygg og anlegg Maritim industri Offentlig sektor Varehandel Mer negativ vurdering fra kommuneledelse Større positiv andel blant kommuneledelse enn ellers Spørsmål: Tror du følgende bransjer vil vokse, minke eller være stabil i forhold til antall ansatte de kommende fem årene 12

13 Bedrifter Innland: Noe overvekt på olje/gass og varehandel. Tallene for bedriftsledere i Innlandet på samme nivå som bedriftsledere i regionene totalt 13 Bedrift Midt-Norge Bedrift Innland Havbruk Olje- og gass Landbruk Bygg og anlegg Maritim industri Offentlig sektor Varehandel 20 Spørsmål: Tror du følgende bransjer vil vokse, minke eller være stabil i forhold til antall ansatte de kommende fem årene 13

14 Innherred: Sterk tro på havbruk og olje/gass, kommunal ledelse er særlig positiv. Landbruket er en særlig viktig sektor, men får negativ uttelling. Offentlig sektor får sterkere netto negative tall på Innherred enn i befolkningen totalt Befolkning Midt-Norge Befolkning Innherred Kommuneledelse Innherred Havbruk Olje- og gass Landbruk Bygg og anlegg Maritim industri Offentlig sektor Varehandel Spørsmål: Tror du følgende bransjer vil vokse, minke eller være stabil i forhold til antall ansatte de kommende fem årene

15 Bedrifter Innherred: Bedriftsledere har mer negativ fremtidstro på bransjen enn snittet for bedriftsledere i regionen totalt. Og mer negativ enn befolkningen 15 Bedrift Midt-Norge Bedrift Innherred Havbruk Olje- og gass Også på Innherred tror man på vekst i olje/gass Landbruk Sterk netto negativ forventning Bygg og anlegg Maritim industri Maritim betyr ikke det samme på Innherred som ellers i regionen Offentlig sektor Varehandel 20 Litt mer positiv til varehandelen Spørsmål: Tror du følgende bransjer vil vokse, minke eller være stabil i forhold til antall ansatte de kommende fem årene 15

16 Namdalen: Positive til havbruk,spesielt kommunal ledelse. Noe svakere negativ forventning til landbruket enn ellers i regionen 16 Befolkning Midt-Norge Befolkning Namdalen Kommuneledelse Namdalen Havbruk Positive forventninger til havbruket Olje- og gass Noe mindre tro på sektoren enn regionen totalt Landbruk Forventer nedgang i landbruket, noe mindre negativ forventing enn for resten av regionen Bygg og anlegg Maritim industri Offentlig sektor Varehandel Mer positiv forventing for varehandel i kommunal ledelse enn ellers i regionen Spørsmål: Tror du følgende bransjer vil vokse, minke eller være stabil i forhold til antall ansatte de kommende fem årene 16

17 Bedrifter Namdalen: Mer positive til havbruk og bygg og anlegg enn andre ledere i regionen. Sterk negativ forventning til offentlig sektor 17 Bedrift Midt-Norge Bedrift Namdalen Havbruk Sterkt positiv Olje- og gass Landbruk Bygg og anlegg Mer positiv enn ellers i regionen Maritim industri Offentlig sektor Sterkt netto negativ forventning Varehandel 22 Spørsmål: Tror du følgende bransjer vil vokse, minke eller være stabil i forhold til antall ansatte de kommende fem årene 17

18 Innhold Vekstforventninger: Tror du det blir flere eller færre ansatte i bransjen? Vekstforventninger: Målgrupper, geografi Vekstforventninger: Bransjeinndeling Profilelementer Profilelementer målgruppe nedbrytinger 18

19 Havbruk: sterk positiv forventning til vekst hos ansatte, bedriftsleder og kommuneledelse. En av de sterkeste vekstbransjene ut fra forventninger Befolkning Midt-Norge Befolkning ansatt i bransjen Ansatte i bransjen er mest positive etterfulgt av ansatte hos leverandører Befolkning leverandør til næringen 60 Bedrift Midt-Norge Bedrift ansatt i næringen Bedrifter i næringen har meget sterk tro på fremtidig vekst Bedrift leverandør til næringen 65 Kommuneledelse 81 Sterk positiv forventning Spørsmål: Tror du følgende bransjer vil vokse, minke eller være stabil i forhold til antall ansatte de kommende fem årene 19

20 20 Olje og gass: ansatte i bransjen og leverandører til næringen har sterk tro på vekst i bransjen Befolkning Midt-Norge Befolkning ansatt i bransjen Ansatte i bransjen er mest positive etterfulgt av ansatte hos leverandører Befolkning leverandør til næringen 66 Bedrift Midt-Norge Bedrift ansatt i næringen Leverandører har meget sterk tro på fremtidig vekst Bedrift leverandør til næringen 74 Kommuneledelse 70 Sterk netto positiv forventning Spørsmål: Tror du følgende bransjer vil vokse, minke eller være stabil i forhold til antall ansatte de kommende fem årene 20

21 21 Landbruk: Kommer aller dårligst ut av alle bransjer Befolkning Midt-Norge Befolkning ansatt i bransjen Befolkning leverandør til næringen Alle grupper er forholdsvis negativt samstemte. Det er betydelige avvik mellom landbruk og alle andre bransjer i forhold til kraften i netto negativ forventing. Bedrift Midt-Norge -70 Bedrift ansatt i næringen -70 Bedrift leverandør til næringen -75 Bedriftene er ennå mer negative enn befolkningen og de som leverer til næringen har det sterkeste utslaget Kommuneledelse -59 Sterk negativ forventing Spørsmål: Tror du følgende bransjer vil vokse, minke eller være stabil i forhold til antall ansatte de kommende fem årene 21

22 Bygg og anlegg: Moderate forventninger, særlig hos leverandører Befolkning Midt-Norge Befolkning ansatt i bransjen Befolkning leverandør til næringen Moderat positiv forventning. Netto flere som tror på økt sysselsetting i bransjen enn nedgang. Bedrift Midt-Norge Bedrift ansatt i næringen Bedrift leverandør til næringen Bedriftene er noe mer avventende, og spesielt leverandører til næringen viser en moderat forventning Kommuneledelse 35 Som snittet for befolkningen Spørsmål: Tror du følgende bransjer vil vokse, minke eller være stabil i forhold til antall ansatte de kommende fem årene 22

23 23 Maritim industri: Positiv forventning hos ansatte og leverandører Befolkning Midt-Norge Befolkning ansatt i bransjen Positiv forventning, de som arbeider i næringen er mest positive Befolkning leverandør til næringen 53 Bedrift Midt-Norge Bedrift ansatt i næringen Leverandører til næringen er de mest positive Bedrift leverandør til næringen 46 Kommuneledelse 53 Positiv netto forventning Spørsmål: Tror du følgende bransjer vil vokse, minke eller være stabil i forhold til antall ansatte de kommende fem årene 23

24 24 Offentlig sektor: Netto negativ forventning. Leverandører mest negativ etterfulgt av kommuneledelse Befolkning Midt-Norge Befolkning ansatt i bransjen -7-3 Negativ forventning. Befolkningen har en liten netto negativ forventning til vekst i årene fremover Befolkning leverandør til næringen -5 Bedrift Midt-Norge Bedrift ansatt i næringen Leverandører til næringen er de minst positive (forholdsvis kraftig utslag) Bedrift leverandør til næringen -37 Kommuneledelse -17 Negativ netto forventning Spørsmål: Tror du følgende bransjer vil vokse, minke eller være stabil i forhold til antall ansatte de kommende fem årene 24

25 25 Varehandel: Netto positive forventninger til økt sysselsetting. Befolkningen og ansatte er mer positive enn bedriftene Befolkning Midt-Norge Befolkning ansatt i bransjen Befolkning leverandør til næringen Positiv forventning, de som er ansatt i bedrifter som leverer til næringen er mest positive Bedrift Midt-Norge Bedrift ansatt i næringen Bedrift leverandør til næringen 18 Noe mer moderate tall blant bedriftene. Leverandører til næringen er de mest positive Kommuneledelse 21 Moderat positiv netto forventning Spørsmål: Tror du følgende bransjer vil vokse, minke eller være stabil i forhold til antall ansatte de kommende fem årene 25

26 Innhold Vekstforventninger: Tror du det blir flere eller færre ansatte i bransjen Vekstforventninger: målgrupper/geografi Vekstforventninger: bransjeinndeling Profilelementer Profilelementer målgruppe nedbrytinger 26

27 27 Profilelementer Profilelementene er spørsmål der vi ber respondentene vekte hvor viktig de ulike bransjene er på en rekke spørsmål som berører lokalmiljøet, verdiskaping, lønnsnivå med videre. Svarene er vektet slik at for å være nøytral må svaret få en score på 100. Spørsmålene som er stilt er: En bransje som blir viktig for min bostedskommune? En bransje som blir viktig for Trøndelag og Nordvestlandet? En bransje som skaper verdier på sikt? En bransje som det er lønnsomt å investere i? En bransje som tar hensyn til miljøet? En bransje der ansatte tjener godt? En bransje som tiltrekker seg høyt utdannet arbeidskraft? En bransje som får folk til å flytte til Trøndelag og Nordvestlandet? En bransje jeg vil anbefale til mine barn/barnebarn? 27

28 Vil bli viktigere for min bostedskommune: Bygg og anlegg får høy uttelling i betydning for bostedskommunen. Varehandel vurderes også som viktig 28 Befolkning Bedriftsmarked Kommuneledelse Havbruk Olje- og gass Landbruk Bygg og anlegg Maritim industri Offentlig sektor Varehandel Score på 100 er nøytralt 28

29 Vil bli viktigere for Midt-Norge: Olje/gass, havbruk og maritim industri vurderes slik at de vil få økt betydning. Bygg og anlegg vurderes med økt betydning for bedriftene. Landbruk får svak uttelling 29 Befolkning Bedriftsmarked Kommuneledelse Havbruk Olje- og gass Landbruk Bygg og anlegg Maritim industri Offentlig sektor Varehandel Score på 100 er nøytralt 29

30 Skaper verdier for Trøndelag og Nordvestlandet: Olje/gass får høy uttelling, spesielt blant kommuneledelse, havbruk og maritim industri vurderes som næringer med høy verdiskaping. Offentlig sektor vurderes i liten grad å skape verdier 30 Befolkning Bedriftsmarked Kommuneledelse Havbruk Olje- og gass Landbruk Bygg og anlegg Maritim industri Offentlig sektor Varehandel Score på 100 er nøytralt 30

31 Lønnsomt å investere i: Olje/gass, havbruk og maritim industri er de næringene som oppleves som mest lønnsomme å investere i. Landbruk og offentlig sektor får meget svak uttelling 31 Befolkning Bedriftsmarked Kommuneledelse Havbruk Olje- og gass Landbruk Bygg og anlegg Maritim industri Offentlig sektor 0 21 Varehandel Score på 100 er nøytralt 31

32 Tar hensyn til miljøet: Her får landbruket det sterkeste positive utslaget. Kommuneledelse tror mer på miljøhensyn innen olje/gass enn befolkningen 32 Befolkning Bedriftsmarked Kommuneledelse Havbruk Olje- og gass Landbruk Bygg og anlegg Maritim industri Offentlig sektor Varehandel Score på 100 er nøytralt 32

33 Tiltrekker seg utdannede folk til Trøndelag og Nordvestlandet: olje/gass og maritim industri er bransjen man antar trekker til seg høyt utdannede. Til tross for høyt utdanningsnivå i offentlig sektor slår dette ikke ut her 33 Befolkning Bedriftsmarked Kommuneledelse Havbruk Olje- og gass Landbruk Bygg og anlegg Maritim industri Offentlig sektor Varehandel Score på 100 er nøytralt 33

34 Ansatte tjener godt: Olje/gass vurderes som den bransjen der de ansatte tjener godt etterfulgt av maritim industri. Landbruket vurderes som en bransje med lav lønnsnivå. 34 Befolkning Bedriftsmarked Kommuneledelse Havbruk Olje- og gass Landbruk Bygg og anlegg Maritim industri Offentlig sektor Varehandel Score på 100 er nøytralt 34

35 Får folk til å flytte til Trøndelag og Nordvestlandet: Olje/gass og maritim industri antas det bidrar til at folk vil flytte til regionen 35 Befolkning Bedriftsmarked Kommuneledelse Havbruk Olje- og gass Landbruk Bygg og anlegg Maritim industri Offentlig sektor Varehandel Score på 100 er nøytralt 35

36 Ville anbefalt mine barn/barnebarn: Olje/gass og maritim industri kommer på de to første plassene for anbefaling av fremtidige arbeidsplasser. Landbruk og offentlig sektor kommer sist 36 Befolkning Bedriftsmarked Kommuneledelse Havbruk Olje- og gass Landbruk Bygg og anlegg Maritim industri Offentlig sektor Varehandel Score på 100 er nøytralt 36

37 Innhold Vekstforventninger: Tror du det blir flere eller færre ansatte i bransjen Vekstforventninger: målgrupper/geografi Vekstforventninger: bransjeinndeling Profilelementer Profilelementer målgruppe nedbrytinger 37

38 Havbruk, profilelementer: Scorer best på lønnsomt å investere i, skaper verdier for regionen og vil bli viktigere for regionen. Kommuneledelse er gjennomgående mer positive enn andre grupper 38 Befolkning Bedrift Kommuneledelse Vil bli viktigere for min kommune Vil bli viktigere for Midt-Norge Skaper verdier for Midt-Norge Lønnsomt å investere i Tar hensyn til miljøet Tiltrekker seg høyt utdannede folk Ansatte tjener godt Får folk til å flytte til Midt-Norge Ville anbefale til barn\barnebarn Score på 100 er nøytralt 38

39 Havbruk, profilelementer og målgrupper befolkning: Ansatte i bransjen er særdeles positive sammenlignet med befolkningen, etterfulgt av kommunal ledelse 39 Befolkning Befolkning ansatt Befolkning leverandør Vil bli viktigere for min kommune Vil bli viktigere for Midt-Norge Skaper verdier for Midt-Norge Lønnsomt å investere i Tar hensyn til miljøet Tiltrekker seg høyt utdannede folk Ansatte tjener godt Får folk til å flytte til Midt-Norge Ville anbefale til barn\barnebarn Score på 100 er nøytralt 39

40 Havbruk, profilelementer og målgrupper bedrift: Bedrifter i næringen er betydelig mer positive til næringen enn andre bedriftsledere. Leverandører til næringen er mer positive enn øvrige bedrifter 40 Bedrift Bedrift ansatt Bedrift leverandør Vil bli viktigere for min kommune Vil bli viktigere for Midt-Norge Skaper verdier for Midt-Norge Lønnsomt å investere i Tar hensyn til miljøet Tiltrekker seg høyt utdannede folk Ansatte tjener godt Får folk til å flytte til Midt-Norge Ville anbefale til barn\barnebarn Score på 100 er nøytralt 40

41 Olje og gass, profilelementer, målgrupper: Overveiende positive vurderinger. Kommunal ledelse er meget positive på så å si alle spørsmål. Høyt utslag på å tiltrekke seg høyt utdannede og ansatte tjener godt Befolkning Bedrift Kommuneledelse Vil bli viktigere for min kommune Vil bli viktigere for Midt-Norge Skaper verdier for Midt-Norge Lønnsomt å investere i Tar hensyn til miljøet Tiltrekker seg høyt utdannede folk Ansatte tjener godt Får folk til å flytte til Midt-Norge Ville anbefale til barn\barnebarn Score på 100 er nøytralt 41

42 Olje og gass, profilelementer og befolkning: Ansatte og ansatte hos leverandører er overveiende mer positive. Eneste negative utslag er miljøhensyn 42 Befolkning Befolkning ansatte Befolkning leverandør Vil bli viktigere for min kommune Vil bli viktigere for Midt-Norge Skaper verdier for Midt-Norge Lønnsomt å investere i Tar hensyn til miljøet Tiltrekker seg høyt utdannede folk Ansatte tjener godt Får folk til å flytte til Midt-Norge Ville anbefale til barn\barnebarn Score på 100 er nøytralt 42

43 Olje og gass, profilelementer og målgrupper bedrift: Sterkt positive utslag på alle spørsmål uten miljø og noe variasjon på betydning for lokalkommunen. Bedriftsledere i næringen og leverandører mest positive 43 Bedrift Bedrift ansatte Bedrift leverandør Vil bli viktigere for min kommune Vil bli viktigere for Midt-Norge Skaper verdier for Midt-Norge Lønnsomt å investere i Tar hensyn til miljøet Tiltrekker seg høyt utdannede folk Ansatte tjener godt Får folk til å flytte til Midt-Norge Ville anbefale til barn\barnebarn Score på 100 er nøytralt 43

44 Landbruk, profilelementer: Eneste spørsmål med score over 100 er hensyn til miljøet. Noe utslag på viktighet i nærkommunene. På alle øvrige spørsmål får næringen lav uttelling 44 Befolkning Bedrift Kommuneledelse Vil bli viktigere for min kommune Vil bli viktigere for Midt-Norge Skaper verdier for Midt-Norge Lønnsomt å investere i Tar hensyn til miljøet Tiltrekker seg høyt utdannede folk Ansatte tjener godt Får folk til å flytte til Midt-Norge Ville anbefale til barn\barnebarn Score på 100 er nøytralt 44

45 Landbruk, profilelementer og målgrupper befolkning: Ansatte er mer positive enn øvrige grupper. Men på spørsmål om lønnsom investering, lønnsnivå og attraksjonskraft får landbruket totalt sett lav score 45 Befolkning Befolkning ansatte Befolkning leverandør Vil bli viktigere for min kommune Vil bli viktigere for Midt-Norge Skaper verdier for Midt-Norge Lønnsomt å investere i Tar hensyn til miljøet Tiltrekker seg høyt utdannede folk Ansatte tjener godt Får folk til å flytte til Midt-Norge Ville anbefale til barn\barnebarn Score på 100 er nøytralt 45

46 Landbruk, profilelementer og målgrupper bedrift: Bedrifter i næringen er mer positive enn øvrige bedrifter, men lav score på fleste spørsmål. Betydning for kommunen, verdiskaping og miljøhensyn får noe uttelling hos bedrifter 46 Bedrift Bedrift ansatte Bedrift leverandør Vil bli viktigere for min kommune Vil bli viktigere for Midt-Norge Skaper verdier for Midt-Norge Lønnsomt å investere i Tar hensyn til miljøet Tiltrekker seg høyt utdannede folk Ansatte tjener godt Får folk til å flytte til Midt-Norge Ville anbefale til barn\barnebarn Score på 100 er nøytralt 46

47 Bygg og anlegg, profilelementer : Kommer greit ut på alle spørsmål, men kommuneledelse gir noe svakere score enn øvrige grupper. Bedrifter i bransjen er mer positive enn øvrige grupper 47 Befolkning Bedrift Kommuneledelse Vil bli viktigere for min kommune Vil bli viktigere for Midt-Norge Skaper verdier for Midt-Norge Lønnsomt å investere i Tar hensyn til miljøet Tiltrekker seg høyt utdannede folk Ansatte tjener godt Får folk til å flytte til Midt-Norge Ville anbefale til barn\barnebarn Score på 100 er nøytralt 47

48 Bygg og anlegg, profilelementer og målgrupper befolkning: Noe svake tall på verdiskaping, miljøhensyn og tiltrekke seg utdannede, ellers tall på rundt/over 100 for fleste parameter. Ansatte mest positiv 48 Befolkning Befolkning ansatte Befolkning leverandør Vil bli viktigere for min kommune Vil bli viktigere for Midt-Norge Skaper verdier for Midt-Norge Lønnsomt å investere i Tar hensyn til miljøet Tiltrekker seg høyt utdannede folk Ansatte tjener godt Får folk til å flytte til Midt-Norge Ville anbefale til barn\barnebarn Score på 100 er nøytralt 48

49 Bygg og anlegg, profilelementer og målgrupper bedrift: Bedriftene er jevnt over mer positive enn befolkningen, og bedrifter i bransjen samt leverandører er på fleste spørsmål mer positive enn andre 49 Bedrift Bedrift ansatte Bedrift leverandør Vil bli viktigere for min kommune Vil bli viktigere for Midt-Norge Skaper verdier for Midt-Norge Lønnsomt å investere i Tar hensyn til miljøet Tiltrekker seg høyt utdannede folk Ansatte tjener godt Får folk til å flytte til Midt-Norge Ville anbefale til barn\barnebarn Score på 100 er nøytralt 49

50 Maritim industri, profilelementer : Sterk bransje på elementer som tiltrekke seg høyt utdannede, ansatte tjener godt, får folk til å flytte til regionen og lønnsom å investere i 50 Befolkning Bedrift Kommuneledelse Vil bli viktigere for min kommune Vil bli viktigere for Midt-Norge Skaper verdier for Midt-Norge Lønnsomt å investere i Tar hensyn til miljøet Tiltrekker seg høyt utdannede folk Ansatte tjener godt Får folk til å flytte til Midt-Norge Ville anbefale til barn\barnebarn Score på 100 er nøytralt 50

51 Maritim industri, profilelementer og målgrupper befolkning: Ansatte i leverandører til bransjen er gjennomgående mest positive. Sterk score på alle spørsmål med unntak av miljø der det er mer å hente 51 Befolkning Befolkning ansatte Befolkning leverandør Vil bli viktigere for min kommune Vil bli viktigere for Midt-Norge Skaper verdier for Midt-Norge Lønnsomt å investere i Tar hensyn til miljøet Tiltrekker seg høyt utdannede folk Ansatte tjener godt Får folk til å flytte til Midt-Norge Ville anbefale til barn\barnebarn Score på 100 er nøytralt 51

52 Maritim industri, profilelementer og målgrupper bedrift: Meget sterke positive utslag på nesten alle spørsmål. Ansatte er overveiende mer positive enn andre bedriftsledere 52 Bedrift Bedrift ansatte Bedrift leverandør Vil bli viktigere for min kommune Vil bli viktigere for Midt-Norge Skaper verdier for Midt-Norge Lønnsomt å investere i Tar hensyn til miljøet Tiltrekker seg høyt utdannede folk Ansatte tjener godt Får folk til å flytte til Midt-Norge Ville anbefale til barn\barnebarn Score på 100 er nøytralt 52

53 Offentlig sektor, profilelementer: Offentlig sektor når ikke opp på noen profilelementer med unntak av miljøhensyn. Etter landbruk den svakeste bransjen som er målt i undersøkelsen 53 Befolkning Bedrift Kommuneledelse Vil bli viktigere for min kommune Vil bli viktigere for Midt-Norge Skaper verdier for Midt-Norge Lønnsomt å investere i Tar hensyn til miljøet Tiltrekker seg høyt utdannede folk Ansatte tjener godt Får folk til å flytte til Midt-Norge Ville anbefale til barn\barnebarn Score på 100 er nøytralt 53

54 Offentlig sektor, profilelementer og målgrupper befolkning: Selv ikke ansatte i offentlig sektor svarer positivt på annet enn betydning for kommunen, miljøhensyn og anbefale til barn/barnebarn 54 Befolkning Befolkning ansatte Befolkning leverandør Vil bli viktigere for min kommune Vil bli viktigere for Midt-Norge Skaper verdier for Midt-Norge Lønnsomt å investere i Tar hensyn til miljøet Tiltrekker seg høyt utdannede folk Ansatte tjener godt Får folk til å flytte til Midt-Norge Ville anbefale til barn\barnebarn Score på 100 er nøytralt 54

55 Offentlig sektor, profilelementer og målgrupper bedrift Bedriftsledere i offentlig sektor er mer positive, men heller ikke her får man uttelling på andre områder enn viktig i kommune, tiltrekke seg høyt utdannede og anbefale til barn 55 Bedrift Bedrift ansatte Bedrift leverandør Vil bli viktigere for min kommune Vil bli viktigere for Midt-Norge Skaper verdier for Midt-Norge Lønnsomt å investere i Tar hensyn til miljøet Tiltrekker seg høyt utdannede folk Ansatte tjener godt Får folk til å flytte til Midt-Norge Ville anbefale til barn\barnebarn Score på 100 er nøytralt 55

56 Varehandel, profilelementer svake tall: Varehandel når ikke helt opp på annet enn betydning for kommunen. Forholdsvis svak score på alle andre spørsmål. Kommuneledelsen gir forholdsvis svak tilbakemelding på andre spørsmål enn viktig for kommunen 56 Befolkning Bedrift Kommuneledelse Vil bli viktigere for min kommune Vil bli viktigere for Midt-Norge Skaper verdier for Midt-Norge Lønnsomt å investere i Tar hensyn til miljøet Tiltrekker seg høyt utdannede folk Ansatte tjener godt Får folk til å flytte til Midt-Norge Ville anbefale til barn\barnebarn Score på 100 er nøytralt 56

57 Varehandel, profilelementer og målgrupper befolkning: Ansatte gir noe mer positiv tilbakemelding, men ikke veldig sterke positive utsagn på annet enn viktigheten av varehandel 57 Befolkning Befolkning ansatte Befolkning leverandør Vil bli viktigere for min kommune Vil bli viktigere for Midt-Norge Skaper verdier for Midt-Norge Lønnsomt å investere i Tar hensyn til miljøet Tiltrekker seg høyt utdannede folk Ansatte tjener godt Får folk til å flytte til Midt-Norge Ville anbefale til barn\barnebarn Score på 100 er nøytralt 57

58 Varehandel, profilelementer og målgrupper bedrift: Bedriftsledere i varehandel er noe mer positive enn øvrige bedriftsledere til varehandel, men viktighet i kommunen eneste score på Bedrift Bedrift ansatte Bedrift leverandør Vil bli viktigere for min kommune Vil bli viktigere for Midt-Norge Skaper verdier for Midt-Norge Lønnsomt å investere i Tar hensyn til miljøet Tiltrekker seg høyt utdannede folk Ansatte tjener godt Får folk til å flytte til Midt-Norge Ville anbefale til barn\barnebarn Score på 100 er nøytralt 58

59 Vedlegg Nærmere beskrivelse av utvalgene og fordeling av utvalg

60 60 Om bransjene Vi har spurt de som er i arbeid om hvilken bransje de tilhører og hvilke av de følgende bransjene som arbeidsplassen har vesentlige leveranser til. Det gir følgende beskrivelse av bransjene: Befolkning Bedrift Havbruk 2 11 Havbruk 2 12 Olje og gass 5 Ansatt i Olje og gass 2 9 Ansatt i Landbruk Bygg og anlegg Vesentlig leverandør til Landbruk Bygg og anlegg Vesentlig leverandør til Maritim industri 7 Maritim industri 3 12 Offentlig sektor Offentlig sektor Varehandel Varehandel

61 Befolkningsutvalget: Regional fordeling på de hvem som er ansatt eller leverer til de ulike bransjene i befolkningsutvalget 61 Ansatt i Havbruk Olje og gass Landbruk Bygg og anlegg Maritim industri Offentlig sektor Varehandel Møre TRH-omegn Kyst Innland Innherred Namdalen Vesentlige leveranser til Havbruk Olje og gass Landbruk Bygg og anlegg Maritim industri Offentlig sektor Varehandel Møre TRH-omegn Kyst Innland Innherred Namdalen

62 62 Bedriftsutvalget: Regional fordeling på antall i de ulike bransjene i bedriftsutvalget Ansatt i Havbruk Olje og gass Landbruk Bygg og anlegg Maritim industri Offentlig sektor Varehandel Møre TRH-omegn Kyst Innland Innherred Namdalen Vesentlige leveranser til Havbruk Olje og gass Landbruk Bygg og anlegg Maritim industri Offentlig sektor Varehandel Møre TRH-omegn Kyst Innland Innherred Namdalen

Regnskapsanalyse Bransjer og Geografi

Regnskapsanalyse Bransjer og Geografi Regnskapsanalyse 2011-2013 Bransjer og Geografi Analyse av regnskaper for bedrifter i Trøndelag og Nordvestlandet til konjunkturbarometeret 2014 for SpareBank 1 SMN 1 Datagrunnlaget Bedrifter i Møre og

Detaljer

Konjunkturbarometeret 2013. SpareBank 1 SMN

Konjunkturbarometeret 2013. SpareBank 1 SMN Konjunkturbarometeret 2013 SpareBank 1 SMN 1 Konjunkturbarometeret 2013 Konjunkturer Verden/Europa/Norge Trøndelag og Nordvestlandett 1 Utvalgte bransjer 1. Landbruk 8. Bank/Finans 2. Havbruk og fiskeri

Detaljer

Regnskapsanalyse Bransjer og geografi

Regnskapsanalyse Bransjer og geografi Regnskapsanalyse 2012-2014 Bransjer og geografi Datagrunnlaget Bedrifter i Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag der vi har 2014-regnskap med minimum driftsinntekt på 0,5 mill. (Inneholder også

Detaljer

Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen

Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen RAPPORT 2 2015 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen ROGALAND TREKKER NED Bedriftene i Rogaland er de mest negative til utviklingen, kombinert med

Detaljer

Konjunktur og bransjeanalyse. Konserndirektør Vegard Helland

Konjunktur og bransjeanalyse. Konserndirektør Vegard Helland Konjunktur og bransjeanalyse Konserndirektør Vegard Helland Innhold 1 Kort om konjunkturer 1. Midt-Norge 2 Bedriftslederbarometeret Norge Midt-Norge 3 Et blikk på utvalgte bransjer 1. Landbruk 4. Havbruk

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden 27. august - 21.

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden 27. august - 21. Nr. 3 2010 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i perioden 27. august - 21. september NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER

Detaljer

Forventingsbarometeret. Forventinger fra bedriftsledere i Trøndelag og Nordvestlandet Gjennomført av Sentio.

Forventingsbarometeret. Forventinger fra bedriftsledere i Trøndelag og Nordvestlandet Gjennomført av Sentio. Forventingsbarometeret Forventinger fra bedriftsledere i Trøndelag og Nordvestlandet 2015. Gjennomført av Sentio. ANTALL ANSATTE I MIDT-NORGE Økt pessimisme i Møre og Romsdal, optimisme i Nord-Trøndelag

Detaljer

Netthandel i Trøndelag og på Nordvestlandet Undersøkelse blant 3100 innbyggere om handel på internett

Netthandel i Trøndelag og på Nordvestlandet Undersøkelse blant 3100 innbyggere om handel på internett Netthandel i Trøndelag og på Nordvestlandet 201 Undersøkelse blant 100 innbyggere om handel på internett Bakgrunn Det er intervjuet 100 innbyggere i Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag samt Møre og Romsdal om

Detaljer

Hovedfunn i årets konjunkturbarometer

Hovedfunn i årets konjunkturbarometer Hovedfunn i årets konjunkturbarometer Trøndelag rir offshorestormen av, mens i Møre og Romsdal øynes det håp om at nedgangen er i ferd med å flate ut Optimismen blant bedriftslederne er på full fart oppover

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden Nr. 3 2012 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i perioden 3. - 28. september 2012 NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER

Detaljer

Størst optimisme blant bedrifter eksponert mot olje og gass

Størst optimisme blant bedrifter eksponert mot olje og gass RAPPORT 4 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Størst optimisme blant bedrifter eksponert mot olje og gass OLJERELATERTE BEDRIFTER TETTER GAPET Forventningene i bedrifter med aktivitet

Detaljer

Fra tilnærmet stopp i økonomien til moderat aktivitet. Hva med 2016 og 2017? Brent priser, jan sep. 2016

Fra tilnærmet stopp i økonomien til moderat aktivitet. Hva med 2016 og 2017? Brent priser, jan sep. 2016 Fra tilnærmet stopp i økonomien til moderat aktivitet. Hva med 2016 og 2017? 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2015 2014 2016 2 Brent priser, jan. 2008 sep. 2016 Fra tilnærmet stopp i økonomien til moderat

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden 17. januar-11.

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden 17. januar-11. Nr. 1 2011 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i perioden 17. januar-11. februar NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Samlet

Detaljer

Konjunkturbarometer For Sør- og Vestlandet

Konjunkturbarometer For Sør- og Vestlandet Konjunkturbarometer For Sør- og Vestlandet Publisert 7. januar 2016 Vekst i verden nær normalt og blir noe høyere i 2016 enn 2015. «USA har kommet godt tilbake og det går bedre i Europa dette motvirker

Detaljer

Forsiktig oppgang. BEHOV FOR NY KOMPETANSE? 89 % sier de har tilstrekkelig kompetanse i dag, men for fremtiden spår 67 % at ny kompetanse må tilføres.

Forsiktig oppgang. BEHOV FOR NY KOMPETANSE? 89 % sier de har tilstrekkelig kompetanse i dag, men for fremtiden spår 67 % at ny kompetanse må tilføres. RAPPORT 2 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Forsiktig oppgang OPTIMISTISKE OLJEBEDRIFTER Bedrifter med aktivitet inn mot olje trekker opp både resultat og forventningsindeksen. STABILE

Detaljer

Forventningsundersøkelsen. Forventninger fra bedriftsledere i Trøndelag og Nordvestlandet Intervjuet av Sentio

Forventningsundersøkelsen. Forventninger fra bedriftsledere i Trøndelag og Nordvestlandet Intervjuet av Sentio Forventningsundersøkelsen Forventninger fra bedriftsledere i Trøndelag og Nordvestlandet 2016. Intervjuet av Sentio ANTALL ANSATTE I NORGE Økning i andelen som tror det blir flere ansatte fremover Tidsserie

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden Nr. 4 2012 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i perioden 5. - 30. november 2012 NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Kontaktbedriftene

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden 23. april - 15.

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden 23. april - 15. Nr. 2 2012 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i perioden 23. april - 15. mai 2012 NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER

Detaljer

Beskjeden fremgang. SVAK BEDRING I SYSSELSETTING Sysselsetting har vært den svakeste underindeksen i tre år, og er fortsatt det,

Beskjeden fremgang. SVAK BEDRING I SYSSELSETTING Sysselsetting har vært den svakeste underindeksen i tre år, og er fortsatt det, RAPPORT 4 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Beskjeden fremgang SVAK BEDRING I SYSSELSETTING Sysselsetting har vært den svakeste underindeksen i tre år, og er fortsatt det, men øker

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden november

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden november Nr. 4 2010 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i perioden 1.-25. november NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Det meldes

Detaljer

Nr Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i slutten av april og første halvdel av mai 2011

Nr Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i slutten av april og første halvdel av mai 2011 Nr. 2 2011 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i slutten av april og første halvdel av mai 2011 NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER

Detaljer

Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Nr

Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Nr Nr. 3 2011 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i slutten av august og første halvdel av september 2011 NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON

Detaljer

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2014. Intervjuer er gjennomført i perioden 27. januar til 19. februar.

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2014. Intervjuer er gjennomført i perioden 27. januar til 19. februar. REGIONALT NETTVERK Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2014 Intervjuer er gjennomført i perioden 27. januar til 19. februar. NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER

Detaljer

Konjunkturbarometer For Sør- og Vestlandet

Konjunkturbarometer For Sør- og Vestlandet Konjunkturbarometer For Sør- og Vestlandet Publisert 06. januar 2016 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom Vekst i verden nær normalt og blir noe høyere i 2016 enn 2015. «USA har kommet godt tilbake og det går

Detaljer

Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2015. Intervjuer er gjennomført i perioden 13. januar - 16.

Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2015. Intervjuer er gjennomført i perioden 13. januar - 16. Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2015 Intervjuer er gjennomført i perioden 13. januar - 16. februar OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Produksjonsveksten

Detaljer

Innbyggerundersøkelse i kommunene Granvin, Ulvik og Eidfjord. Presentasjon Ulvik 1. desember 2015

Innbyggerundersøkelse i kommunene Granvin, Ulvik og Eidfjord. Presentasjon Ulvik 1. desember 2015 Innbyggerundersøkelse i kommunene Granvin, Ulvik og Eidfjord Presentasjon Ulvik 1. desember 201 1 Disposisjon Om gjennomføring av undersøkelsen Funn fra innbyggerundersøkelsen Vurderinger av tilhørighet

Detaljer

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 25. JANUAR FEBRUAR

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 25. JANUAR FEBRUAR REGIONALT NETTVERK Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 201 INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 25. JANUAR - 18. FEBRUAR OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Ifølge kontaktene

Detaljer

Sør-Trøndelag: Her vil jeg bo og leve. Om attraktivitet og næringsutvikling

Sør-Trøndelag: Her vil jeg bo og leve. Om attraktivitet og næringsutvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Sør-Trøndelag: Her vil jeg bo og leve. Om attraktivitet og næringsutvikling Fylkestinget i Sør-Trøndelag - 14 april, Trondheim. Knut Vareide Telemarksforsking Bosetting

Detaljer

Næringslivets økonomibarometer.

Næringslivets økonomibarometer. Foto: Jo Michael Næringslivets økonomibarometer. Resultater for NHO Trøndelag - 4. kvartal 2014 Næringslivets økonomibarometer Trøndelag Kort om undersøkelsen 4. kvartal 2014 Utført i tidsrommet 10 20.

Detaljer

Narvik 19. januar 2015

Narvik 19. januar 2015 Narvik 19. januar 2015 Over snittet verdiskaping/krone På snittet lønnsvekst Svak omsetningsvekst Svak utvikling i filialer Svak driftsmargin Utfordringer med sysselsetting og befolkning + 0,9 % befolkning

Detaljer

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 25. APRIL - 20.

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 25. APRIL - 20. REGIONALT NETTVERK Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 2 2016 INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 25. APRIL - 20. MAI OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Ifølge kontaktene

Detaljer

NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015

NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015 NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015 1 Metode: Datainnsamling: Telefon Utvalg: Det ble gjennomført totalt 501 intervju med personer 18 år eller eldre bosatt i Malvik kommune. Datamaterialet er

Detaljer

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 19. OKTOBER - 12.

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 19. OKTOBER - 12. REGIONALT NETTVERK Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 4 2015 INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 19. OKTOBER - 12. NOVEMBER OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Samlet

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført hovedsakelig i januar 2012

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført hovedsakelig i januar 2012 Nr. 1 2012 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført hovedsakelig i januar 2012 NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Kontaktbedriftene

Detaljer

Bransjeanalyser. Konjunkturbarometeret 2015

Bransjeanalyser. Konjunkturbarometeret 2015 Bransjeanalyser Konjunkturbarometeret 2015 HAVBRUK Laksenæringen møter utfordringene Laksenæringen er i en periode med god inntjening og høy fortjeneste. Dagens framtidsutsikter tilsier at dette vil fortsette

Detaljer

Næringsutvikling i Grenland. Hvilke muligheter bør realiseres?

Næringsutvikling i Grenland. Hvilke muligheter bør realiseres? Næringsutvikling i Grenland Hvilke muligheter bør realiseres? Ny strategisk næringsplan i Grenland skal gi innspill til en samlet retning for vekst og utvikling i regionen Det er utarbeidet et kunnskapsgrunnlag

Detaljer

R Å D G I V E N D E I N G E N I Ø R E R S KONJUNKTURRAPPORT

R Å D G I V E N D E I N G E N I Ø R E R S KONJUNKTURRAPPORT R Å D G I V E N D E I N G E N I Ø R E R S F O R E N I N G KONJUNKTURRAPPORT Høst 2014 2 OM UNDERSØKELSEN Formålet med konjunkturundersøkelsen er å kartlegge markedsutsiktene for medlemsbedriftene i RIF.

Detaljer

Innlandet sett utenfra

Innlandet sett utenfra Innlandet sett utenfra Hvordan går det egentlig med Innlandet? Går næringslivet bra? Hvor attraktivt er Innlandet? Gjøvik, 18. juni 2009 telemarksforsking.no 1 Prosjekter og rapporter om næringsutvikling

Detaljer

Oljekutt og konjunkturutsikter. 6. April Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom

Oljekutt og konjunkturutsikter. 6. April Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom Oljekutt og konjunkturutsikter 6. April Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom Vekst i verden noe under normalt i 2015, noe bedre i 2016 «USA har kommet godt tilbake og det går noe bedre i Europa dette motvirker

Detaljer

Regional analyse av Akershus. Utvikling, drivkrefter og scenarier

Regional analyse av Akershus. Utvikling, drivkrefter og scenarier Regional analyse av Akershus Utvikling, drivkrefter og scenarier Attraktivitetsmodellen: Strukturelle forhold Forstå drivkrefter og dynamikken i stedets utvikling Bostedsattraktivitet Vekst Arbeidsplassvekst

Detaljer

Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR Intervjuer er gjennomført i perioden 20. APRIL - 12.

Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR Intervjuer er gjennomført i perioden 20. APRIL - 12. Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 2 2015 Intervjuer er gjennomført i perioden 20. APRIL - 12. MAI OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Produksjonsveksten

Detaljer

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 10. AUGUST - 27.

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 10. AUGUST - 27. REGIONALT NETTVERK Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 3 2015 INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 10. AUGUST - 27. AUGUST OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Produksjonsveksten

Detaljer

Muligheter og utfordringer i Nordland Indeks Nordland Rune Finsveen Senior rådgiver

Muligheter og utfordringer i Nordland Indeks Nordland Rune Finsveen Senior rådgiver Muligheter og utfordringer i Nordland Indeks Nordland Rune Finsveen Senior rådgiver 20 årsverk + 12 traineer + prosjektansatte Godkjent FoU-institusjon i skattefunnsammenheng Gode samarbeidsnettverk med

Detaljer

Leknes 4 februar 2015

Leknes 4 februar 2015 Leknes 4 februar 2015 Litt reklame Frist 15.mai. Søknad om opptak i Bodø på samme dato. Lofoten nr 3: Nest sterkeste vekst i sysselsettingen Nest vekst i befolkning Lav vekst i næringslivet Lav lønnsomhet

Detaljer

Knutepunkt Edinburgh 2014. Konserndirektør Vegard Helland

Knutepunkt Edinburgh 2014. Konserndirektør Vegard Helland Knutepunkt Edinburgh 2014 Konserndirektør Vegard Helland 1 2 3 Næringslivet i SMN / Midt-Norge / NV Eiendomsmarkedet med bankøyne Tilgang på finansiering 1 2 3 4 Vårt geografiske fokus er i Trøndelag og

Detaljer

Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner

Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Nr. 2 2010 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i slutten av april og første halvdel av mai 2010 NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER

Detaljer

Maritimt Møre. Konferanse 15. september 2009 Erik W Jakobsen Menon Business Economics

Maritimt Møre. Konferanse 15. september 2009 Erik W Jakobsen Menon Business Economics Maritimt Møre en integrert kunnskapsregion Konferanse 15. september 2009 Erik W Jakobsen Menon Business Economics Prosjektets formål Formålet med prosjektet er å sette i gang en prosess som skal gjøre

Detaljer

Utfordringer for Namdalen

Utfordringer for Namdalen Utfordringer for Namdalen Næringsutvikling og attraktivitet 21. april 2009 telemarksforsking.no 1 Prosjekter og rapporter om næringsutvikling og attraktivitet: Regionale analyser for kommuner, regioner

Detaljer

NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015

NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015 NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015 Metode: Datainnsamling: Telefon Utvalg: Det ble gjennomført totalt 501 intervju med personer 18 år eller eldre bosatt i Malvik kommune. Datamaterialet er vektet

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen For Sør- og Vestlandet

Bedriftsundersøkelsen For Sør- og Vestlandet Bedriftsundersøkelsen For Sør- og Vestlandet Oppdatering April 216 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom Hovedpunkter Nokså stabil utvikling samlet sett Våren har vært noe mindre krevende enn høsten - bedring

Detaljer

4. kvartal 2014 28.11.2014

4. kvartal 2014 28.11.2014 4. kvartal 2014 28.11.2014 Forord Opinion utfører på oppdrag fra Norges Bank kvartalsvise forventningsundersøkelser i Norge om inflasjons-, lønns-, valutakurs- og renteutviklingen blant økonomer i finansnæringen

Detaljer

3. kvartal 2014 29.08.2014

3. kvartal 2014 29.08.2014 3. kvartal 2014 29.08.2014 Forord Opinion utfører på oppdrag fra Norges Bank kvartalsvise forventningsundersøkelser i Norge om inflasjons-, lønns-, valutakurs- og renteutviklingen blant økonomer i finansnæringen

Detaljer

RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING (RIF) KONJUNKTURUNDERSØKELSEN 2015 MAI/JUNI 2015

RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING (RIF) KONJUNKTURUNDERSØKELSEN 2015 MAI/JUNI 2015 RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING (RIF) KONJUNKTURUNDERSØKELSEN 2015 MAI/JUNI 2015 OM UNDERSØKELSEN Formålet med konjunkturundersøkelsen er å kartlegge markedsutsiktene for medlemsbedriftene i RIF. Undersøkelsen

Detaljer

Stavangerregionen God på næring svak på attraktivitet?

Stavangerregionen God på næring svak på attraktivitet? Stavangerregionen God på næring svak på attraktivitet? Møte Greater Stavanger Economic Development Gjesdal, 31. August 2011 Knut Vareide NæringsNM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden 0 Stavangerregionen

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i november 2009

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i november 2009 Nr. 4 2009 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i november 2009 Nasjonal oppsummering Etterspørsel, produksjon og markedsutsikter I denne runden rapporterte

Detaljer

Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR Intervjuer er gjennomført i perioden 13. oktober - 7.

Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR Intervjuer er gjennomført i perioden 13. oktober - 7. Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 4 2014 Intervjuer er gjennomført i perioden 13. oktober - 7. november OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Kontaktene

Detaljer

Vekst i Hjelmeland fortid, nåtid og framtid lokale og regionale forutsetninger

Vekst i Hjelmeland fortid, nåtid og framtid lokale og regionale forutsetninger Vekst i Hjelmeland fortid, nåtid og framtid lokale og regionale forutsetninger Hjelmeland 29. oktober 2009 telemarksforsking.no 1 Prosjekter og rapporter om næringsutvikling og attraktivitet: Nærings-NM

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Oljenedturen brer om seg

Oljenedturen brer om seg RAPPORT 3 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Oljenedturen brer om seg LAVERE OPTIMISME Både resultat- og forventningsindeksen faller til nye bunn-nivåer. Differansen mellom opplevd

Detaljer

Forventningsundersøkelser for Norges Bank

Forventningsundersøkelser for Norges Bank Forventningsundersøkelser for Norges Bank Undersøkelser blant økonomieksperter, parter i arbeidslivet, næringslivsledere og husholdninger 1. kvartal 2013 28.02.2013 Forord Opinion Perduco utfører på oppdrag

Detaljer

Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner

Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 3 2014 Intervjuer er gjennomført i perioden 11. August til 25. August OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Kontaktbedriftene

Detaljer

Forventningsundersøkelser for Norges Bank

Forventningsundersøkelser for Norges Bank Forventningsundersøkelser for Norges Bank Undersøkelser blant økonomieksperter, parter i arbeidslivet, næringslivsledere og husholdninger 11.03.2009 Forord Perduco utfører på oppdrag fra Norges Bank kvartalsvise

Detaljer

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR 2 2014 INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 22. APRIL TIL 16.

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR 2 2014 INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 22. APRIL TIL 16. REGIONALT NETTVERK Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR 2 2014 INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 22. APRIL TIL 16. MAI OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Kontaktbedriftene

Detaljer

R Å D G I V E N D E I N G E N I Ø R E R S KONJUNKTURRAPPORT

R Å D G I V E N D E I N G E N I Ø R E R S KONJUNKTURRAPPORT R Å D G I V E N D E I N G E N I Ø R E R S F O R E N I N G KONJUNKTURRAPPORT OM UNDERSØKELSEN Formålet med konjunkturundersøkelsen er å kartlegge markedsutsiktene for medlemsbedriftene i RIF. Undersøkelsen

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i februar 2010

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i februar 2010 Nr. 1 2010 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i februar 2010 NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER I denne runden rapporterte

Detaljer

Sandnessjøen 23. januar 2015

Sandnessjøen 23. januar 2015 Sandnessjøen 23. januar 2015 Helgeland nr 2 fordi: Sterkest lønnsvekst Midt på treet vekst i næringslivet, Midt på treet driftsmargin Midt på treet befolkningsvekst Midt på treet vekst i sysselsettingen.

Detaljer

Attraktive kommuner. Innspill til samarbeidskomiteen for Orkdalsregionen 20. februar Telemarksforsking

Attraktive kommuner. Innspill til samarbeidskomiteen for Orkdalsregionen 20. februar Telemarksforsking Attraktive kommuner Innspill til samarbeidskomiteen for Orkdalsregionen 20. februar 2009 telemarksforsking.no 1 Arbeidsplasser Regional utvikling Befolkning Flytting Fødselsbalanse Innvandring Stedlig

Detaljer

Dato Deres ref. Vår ref. / Arkivkode Saksbehandler / / 002 Ann-Vigdis Risnes Cowburn

Dato Deres ref. Vår ref. / Arkivkode Saksbehandler / / 002 Ann-Vigdis Risnes Cowburn HITRA KOMMUNE Fellestjenester Melding om vedtak Sør-Trøndelag fylkeskommune Postuttak 7004 Trondheim Dato Deres ref. Vår ref. / Arkivkode Saksbehandler 05.02.2016 201515340-1 2015/3172-3 / 002 Ann-Vigdis

Detaljer

SpareBank 1 SMN. Knutepunkt, Düsseldorf 21.10.2015 Vegard Helland

SpareBank 1 SMN. Knutepunkt, Düsseldorf 21.10.2015 Vegard Helland SpareBank 1 SMN Knutepunkt, Düsseldorf 21.10.2015 Vegard Helland 2 Vi deler overskuddet med samfunnet Fra tilnærmet stopp i økonomien i 2008, 2009 og 2010 til bra aktivitet i 2013/2014 Hva skjer i 2015

Detaljer

FORVENTNINGSUNDERSØKELSE FOR NORGES BANK 2.KVARTAL 2015

FORVENTNINGSUNDERSØKELSE FOR NORGES BANK 2.KVARTAL 2015 FORVENTNINGSUNDERSØKELSE FOR NORGES BANK 2.KVARTAL 2015 Undersøkelse blant økonomieksperter, parter i arbeidslivet, næringslivsledere og husholdninger 28.05.2015 FORORD På oppdrag for Norges Bank utfører

Detaljer

Ser vi lyset i tunnelen?

Ser vi lyset i tunnelen? RAPPORT 3 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Ser vi lyset i tunnelen? ROGALAND OVER DET VERSTE? Resultatindeksen for Rogaland er nå på det samme nivået som Hordaland, og det er økt

Detaljer

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Det månedlig BoligMeteret for september 29 gjennomført av Opinion as for EiendomsMegler 1 Norge Oslo, 23. september 29

Detaljer

MEDBORGERNOTAT #3. «Holdninger til boring i olje- og gassutvinning utenfor Lofoten og Vesterålen i perioden »

MEDBORGERNOTAT #3. «Holdninger til boring i olje- og gassutvinning utenfor Lofoten og Vesterålen i perioden » MEDBORGERNOTAT #3 «Holdninger til boring i olje- og gassutvinning utenfor Lofoten og Vesterålen i perioden 2014-2017.» Annika Rødeseike annika.rodeseike@student.uib.no Universitetet i Bergen August 2017

Detaljer

Næringslivets økonomibarometer for Vestfold 4. kvartal Kristin Saga, NHO Vestfold. Pressekonferanse hos FossTech AS fredag 3.

Næringslivets økonomibarometer for Vestfold 4. kvartal Kristin Saga, NHO Vestfold. Pressekonferanse hos FossTech AS fredag 3. 1 Næringslivets økonomibarometer for Vestfold. kvartal 2013 Kristin Saga, NHO Vestfold. Pressekonferanse hos FossTech AS fredag 3. januar 201 Kort om undersøkelsen - - - 3 Utført i tidsrommet 28. oktober

Detaljer

VERDISKAPINGSANALYSE FOR DE AKTIVE EIERSKAPSFONDENE I NORGE 2016 Såkorn, Venture og Buyout

VERDISKAPINGSANALYSE FOR DE AKTIVE EIERSKAPSFONDENE I NORGE 2016 Såkorn, Venture og Buyout VERDISKAPINGSANALYSE FOR DE AKTIVE EIERSKAPSFONDENE I NORGE 2016 Såkorn, Venture og Buyout MENON-PUBLIKASJON NR. 62/2016 Av Gjermund Grimsby og Ragnhild Sjoner Syrstad Innledning I denne analysen studerer

Detaljer

Forventningsundersøkelser for Norges Bank

Forventningsundersøkelser for Norges Bank Forventningsundersøkelser for Norges Bank Undersøkelser blant økonomieksperter, parter i arbeidslivet, næringslivsledere og husholdninger 1. kvartal 2010 08.03.2010 Forord Perduco utfører på oppdrag fra

Detaljer

Orkdalsregionen sett fra Nordmøre JAN-ERIK LARSEN, JUNI 2015

Orkdalsregionen sett fra Nordmøre JAN-ERIK LARSEN, JUNI 2015 Orkdalsregionen sett fra Nordmøre JAN-ERIK LARSEN, JUNI 2015 Orkdalsregionen sett fra Nordmøre Den generelle utviklingen i Norge Siden 1970 har 85 prosent av befolkningsveksten skjedd i de 20 største byregionene.

Detaljer

Sentrale utviklingstrekk og utfordringer på Østlandet

Sentrale utviklingstrekk og utfordringer på Østlandet Sentrale utviklingstrekk og utfordringer på Østlandet 1 Befolkningsutviklingen Oslo, Akershus og Rogaland vokser mye raskere enn resten av landet 125 120 115 Oslo Akershus Rogaland Norge 110 105 100 95

Detaljer

Forventningsundersøkelser for Norges Bank

Forventningsundersøkelser for Norges Bank Forventningsundersøkelser for Norges Bank Undersøkelser blant økonomieksperter, parter i arbeidslivet, næringslivsledere og husholdninger 02.06.2009 Forord Perduco utfører på oppdrag fra Norges Bank kvartalsvise

Detaljer

Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3

Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3 Om undersøkelsen Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3 1 Lønnsnivå blant Lederne 1.1 Lønn etter bransje Tabell 1.1: Årslønn Lederne 2013 etter bransje (n=2 915) Bransje Årslønn 2013 Antall

Detaljer

Næringsutvikling og attraktivitet Samiske områder

Næringsutvikling og attraktivitet Samiske områder Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Næringsutvikling og attraktivitet Samiske områder Befolkning Fra 1980 fram til i dag har det vært folketallsnedgang hvert år, unntatt i 1992. 1,5 1,0 0,5 0,0 Årlig endring

Detaljer

Hvordan skape attraksjonskraft og vekst i Telemark

Hvordan skape attraksjonskraft og vekst i Telemark Hvordan skape attraksjonskraft og vekst i Telemark. 1.Hva er attraktivitet 2.Hvordan går det med Telemark 3.Hva har drivkreftene vært? Er Telemark attraktivt for næringsliv og bosetting 4.Scenarier for

Detaljer

Vi er mer optimistiske men fortsatt utfordringer i 2017

Vi er mer optimistiske men fortsatt utfordringer i 2017 Vi er mer optimistiske men fortsatt utfordringer i 2017 Først. Et kort tilbakeblikk på 2016 1 2 3 4 5 Vekst i ansatte Bedriftene venter økt sysselsetting det neste året. Det er fylkesvise forskjeller.

Detaljer

Resultater NNUQ2 2012. IMDi

Resultater NNUQ2 2012. IMDi Resultater NNUQ2 2012 IMDi Innledning NNU 2012 Q2 for IMDi 25.10.2012 2 Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter og 500 offentlige virksomheter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer

Detaljer

Mål og framtidsutsikter i Sigdal

Mål og framtidsutsikter i Sigdal Mål og framtidsutsikter i Sigdal Bolk 2: Sigdal har et mål om 1,5 prosent årlig befolkningsvekst Hva kan vi vente oss av vekst i Norge? Hvilke strukturelle drivkrefter vil påvirke Sigdals vekst de neste

Detaljer

Innbyggerundersøkelse kommunereformen. Tynset Alvdal Os Tolga Folldal - Rendalen. Audun Thorstensen (TF) og Per Olav Lund (ØF) TF-rapport nr.

Innbyggerundersøkelse kommunereformen. Tynset Alvdal Os Tolga Folldal - Rendalen. Audun Thorstensen (TF) og Per Olav Lund (ØF) TF-rapport nr. Innbyggerundersøkelse kommunereformen Tynset Alvdal Os Tolga Folldal - Rendalen Audun Thorstensen (TF) og Per Olav Lund (ØF) TF-rapport nr. 384 2016 Tittel: Undertittel: TF-rapport nr: 384 Forfatter(e):

Detaljer

Hva og hvordan gjør vi en region attraktiv!

Hva og hvordan gjør vi en region attraktiv! Hva og hvordan gjør vi en region attraktiv! Finnsnes 1. oktober 2009 telemarksforsking.no 1 Prosjekter og rapporter om næringsutvikling og attraktivitet: Nærings-NM (NHO) Attraktivitetsbarometeret (NHO)

Detaljer

Statistikk og faktagrunnlag til planstrategi

Statistikk og faktagrunnlag til planstrategi Statistikk og faktagrunnlag til planstrategi Temadag 8. mars 2016 per.overvik@ntfk.no Retningslinjene Ingen spesifikke retningslinjer til faktagrunnlaget. Fokus på utviklingstrekk og utfordringer. Tema

Detaljer

Tveit Næringsbarometer

Tveit Næringsbarometer 1 Tveit Næringsbarometer Tveit Næringsbarometer 1.tertial 2016 2 Tveit Næringsbarometer Fakta om Næringsbarometeret Tveit Næringsbarometer tar temperaturen på næringslivet i Nord-Rogaland og Sunnhordland.

Detaljer

SSBs konjunkturbarometer for Møre og Romsdal; Fortsatt vekst men store forskjeller mellom næringene. Sjeføkonom Inge Furre 23.

SSBs konjunkturbarometer for Møre og Romsdal; Fortsatt vekst men store forskjeller mellom næringene. Sjeføkonom Inge Furre 23. SSBs konjunkturbarometer for Møre og Romsdal; Fortsatt vekst men store forskjeller mellom næringene Sjeføkonom Inge Furre 23. november 2011 Produksjonen er lavere enn før finanskrisen i flere store land

Detaljer

Optimismen er tilbake

Optimismen er tilbake RAPPORT 1 2017 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Optimismen er tilbake ETTERSPØRSELSDREVET OPPGANG Særlig mellomstore og eksportorienterte bedrifter melder om sterk økning i etterspørselen.

Detaljer

III NAVs BEDRIFTSUNDERSØKELSE 2016 NAV I TRØNDELAG, FELLES BEDRIFTSUNDERSØKELSE FOR TRØNDELAGSFYLKENE

III NAVs BEDRIFTSUNDERSØKELSE 2016 NAV I TRØNDELAG, FELLES BEDRIFTSUNDERSØKELSE FOR TRØNDELAGSFYLKENE III NAVs BEDRIFTSUNDERSØKELSE 2016 NAV I TRØNDELAG, FELLES BEDRIFTSUNDERSØKELSE FOR TRØNDELAGSFYLKENE OM BEDRIFTSUNDERSØKELSEN ANALYSEDESIGN BEDRIFTENE ARBEIDSMARKEDSREGIONER FUNN OG RESULTATER FORVENTNINGER

Detaljer

HORDALAND PÅ BØRS AUGUST 2014

HORDALAND PÅ BØRS AUGUST 2014 HORDALAND PÅ BØRS AUGUST 2014 Velkommen til 2014 Arrangeres for niende gang sammen med DNB Presenterer årlig undersøkelse om helsetilstanden Totalt 21 selskaper presenterer seg 5 selskaper legger frem

Detaljer

Næringsanalyse Skedsmo

Næringsanalyse Skedsmo Næringsanalyse Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 2/2005 - Næringsanalyse - Forord Denne rapporten er en analyse av utviklingen i med hensyn til næringsutvikling, demografi og sysselsetting.

Detaljer

Nordlandskonferansen 14. januar 2015

Nordlandskonferansen 14. januar 2015 Nordlandskonferansen 14. januar 2015 242 289 Nordlendinger! 7 293 flere siden 2009 1 422nye i 2014. 633 nye i Bodø Mye bedre utvikling i alderen 20 til 40 år Utflytting demper vekst Svakere enn Norge:

Detaljer

Svolvær 21. januar 2015 med et blikk på Vågan og Lofoten

Svolvær 21. januar 2015 med et blikk på Vågan og Lofoten Svolvær 21. januar 2015 med et blikk på Vågan og Lofoten 242 289 Nordlendinger! Vågan, 4 av 10 Lofotinger bor i Vågan 314 flere siden 2009 1 av 2 nye i Lofoten i Vågan Nordland 7 293 flere siden 2009

Detaljer

Leknes 4. februar 2015 Et blikk på Vestvågøy

Leknes 4. februar 2015 Et blikk på Vestvågøy Leknes 4. februar 2015 Et blikk på Vestvågøy Litt reklame Frist 15.mai. Søknad om opptak i Bodø på samme dato. Lofoten nr 3: Nest sterkeste vekst i sysselsettingen Nest vekst i befolkning Lav vekst i næringslivet

Detaljer

Verdensøkonomien lav/moderat vekst og ellers mye rart. Norge det har snudd (sterke støtputer har dempet nedgang)

Verdensøkonomien lav/moderat vekst og ellers mye rart. Norge det har snudd (sterke støtputer har dempet nedgang) Hovedpunkter Oljepris dempes av høy produksjon Verdensøkonomien lav/moderat vekst og ellers mye rart Norge det har snudd (sterke støtputer har dempet nedgang) Regionen oljenedgangen flater ut (men både

Detaljer

Næringsindikatorene for Buskerud. Kick-off for oppfølging av næringsplanen Drammen 31. mai 2016

Næringsindikatorene for Buskerud. Kick-off for oppfølging av næringsplanen Drammen 31. mai 2016 Næringsindikatorene for Buskerud Kick-off for oppfølging av næringsplanen Drammen 31. mai 2016 Mål Delmål Vertskapsattraktivitet Økt verdiskapning og produktivitet Kompetanse Klynger og nettverk Entreprenørskap

Detaljer

Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen

Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen Befolkningsutviklingen i PANDA bestemmes av fødselsoverskuddet (fødte minus døde) + nettoflytting (innflytting minus utflytting). Over lengre tidshorisonter

Detaljer