Knutepunkt Edinburgh Konserndirektør Vegard Helland

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Knutepunkt Edinburgh 2014. Konserndirektør Vegard Helland"

Transkript

1 Knutepunkt Edinburgh 2014 Konserndirektør Vegard Helland

2 1 2 3 Næringslivet i SMN / Midt-Norge / NV Eiendomsmarkedet med bankøyne Tilgang på finansiering

3 Vårt geografiske fokus er i Trøndelag og på Nordvestlandet Nord Trøndelag Antall Aksjeselskap: Areal: 22,396, 23 kommuner Næringsliv: Offentlig sektor, landbruk, havbruk Sør Trøndelag Antall Aksjeselskap: Areal: , 25 kommuner Næringsliv: Service, offentlig, utdanning, finans, havbruk Møre og Romsdal Antall Aksjeselskap: Areal: , 36 kommuner Næringsliv: Industri, maritim sektor Sogn og Fjordane Antall Aksjeselskap: Areal: , 26 kommuner Næringsliv: Offentlig sektor, industri, havbruk, SpareBank 1 SMNs markedsområde

4 Fra tilnærmet stopp i 2008, 2009 og 2010 til bra aktivitet i 2013/2014 Hva skjer neste år?? Status Q3-2014; Arbeidsledighet på 2,1% - 2,6% i M&R, ST og NT Konkursrater ned i forhold til sammenlignbar periode i fjor og snitt 4 foregående år Forventninger om BNP vekst inn i 2015/2016 dog noe redusert Forventninger om reallønnsvekst Lave renter VS Dommedagsprofeti om boligpriser, forventet nedgang i boligbygging, reduserte investeringer på norsk sokkel og lavere oljepris

5 Regionenes vekst og lønnsomhet fra 2012 til 2013 Basert på omsetning og resultatgrad før skatt

6 Snitt resultatgrad før skatt 2012 vs LØNNSOMHET OG VEKST Tydelig positiv bevegelse for havbruk og offshore, negativ utvikling for olje/gass og hotell/restaurant. 30% Bransjene: Endringer i vekst og lønnsomhet Eiendomsdrift 25% Havbruk 20% 15% 10% Utvinning råolje/naturgass Fiskeri Offshore Service Fartøy 5% Fiskeindustri/-eksport Skipsverft Bygg & Anlegg Industri ellers Hotell/rest. 0% Varehandel -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Årlig vekst i omsetning 2012 vs. 2013

7 59 konkurser totalt i september 2014 i SMNs markedsområde 7% færre konkurser hittil i år enn tilsvarende periode i 2013 Mer enn en dobling i forhold til august (28) og 8 flere enn i september konkurser hittil i år mot 415 i 2014 en reduksjon på 7% Bygg og anlegg og Varehandel med flest konkurser i september 2014 (16 hver) Varehandel viser fortsatt nedgang etter årsskiftet målt på rullerende 12 mnd basis 7

8 Næringslivet i M-N/NV er godt diversifisert og har i sum lavere risiko enn de fleste andre regioner i Norge Eiendom, Bygg og anlegg Maritim industri Varehandel Landbruk/Skogbruk Fiskeri Offentlig sektor Offshore Havbruk Teknologi 8

9 REGIONEN Vekst i Brutto Nasjonalprodukt: Noe svakere vekst i 2015 før veksten igjen tar seg opp mot 2%, Sør-Trøndelag mest stabil over tid Nord-Trøndelag: lavere vekst i årene som kommer grunnet fall i oljeinvesteringer og avdempet boligmarked. Sør-Trøndelag: økonomien er relativt lik Norsk økonomi og vi i stor grad følge utviklingen nasjonalt. Møre og Romsdal: lavere vekst i 2015 grunnet reduserte oljeinvesteringer. Fylke Nord-Trøndelag ,0% 1,0% 1,0% Sør-Trøndelag ,0% 2,0% 2,0% Møre og Romsdal ,0% 1,0% 2,0% Norge 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% Verden 3,0% 3,3% 3,7% 3,5% Kilde: SpareBank 1, Menon

10 1 2 3 Næringslivet i SMN / Midt-Norge / NV Eiendomsmarkedet med bankøyne Tilgang på finansiering

11 BYGG OG ANLEGG I REGIONEN Bygg og anlegg er en sentral bransje i regionen og viktig for SpareBank 1 SMN Bedrifter ansatte 9% av omsetningen i regionen 12% årlig vekst siste 3 år 5,8 % resultatgrad Bygg og anlegg Vekst Omsetning ,1 % Bruttoprodukt ,6 % Resultat før skatt ,7 % Resultatgrad 3,9 % 5,8 %

12 EIENDOMSDRIFT Sterk vekst i omsetning og gode resultater 7% av omsetningen i regionen 18% årlig vekst siste 2 år (mange nye selskaper) 26% resultatgrad Eiendomsdrift Vekst Omsetning ,6 % Bruttoprodukt ,0 % Resultat før skatt ,5 % Resultatgrad 22,0 % 26,6 %

13 MARKEDET FOR BOLIGER OG NÆRINGSEIENDOM Fortsatt positivt markedssyn, men avtagende forventninger Positiv utvikling, men noe utfordringer innenfor boligmarkedet det siste året Tilfredsstillende omsetning av både brukte og nye boliger. Fornuftig prisvutvikling Befolkningsvekst i de største byene forventes å gi fortsatt økt etterspørsel etter boliger Økt igangsetting av næringsbygg i regionen, men en liten nedgang for landet som helhet. Arealledigheten i Trondheim har gått noe ned i det siste året, fra 5,8 prosent i august 2013 til 5,0 prosent i januar i 2014 Relativt høy aktivitet i transaksjonsmarkedet i Trondheim i Omsatt eiendom for totalt 4 mrd. Kroner. 13

14 BOLIGPRISER PÅ FYLKESNIVÅ Noe variasjon på fylkesnivå, men sterkt avtagende vekst 20 Sør-Trøndelag 20 Møre & Romsdal Nord-Trøndelag År over år veksten viser en svak nedgang i Møre og Romsdal mens Sør- og Nord-Trøndelag viser en forsiktig vekst. Vi forventer stabil og svakt avtagende boligprisvekst i 2015, makroøkonomisk er det sterkest støtte i Sør-Trøndelag mens Nord- Trøndelag og Møre og Romsdal vil få liten drahjelp det nærmeste året

15 SNITTPRIS PER KVADRATMETER FORDELT PÅ GEOGRAFI Mer enn dobbelt så høy snittpris per kvadratmeter i Trondheim sammenlignet med Nord-Trøndelag Snittpriser per kvadratmeter Nord-Trøndelag Møre og Romsdal u/ Ålesund Sør-Trøndelag u/ Trondheim Møre og Romsdal Ålesund Norge Trondheim Stavanger Oslo ,2% -28,0% 15 Kilde: Eiendom Norge, boligprisstatistikk.

16 SAMMENLIGNING MELLOM DE STORE BYENE I NORGE Oslo, Stavanger og Bergen har noe høyere nivåer på formue, inntekt og gjeld enn hva vi finner for de største områdene i regionen Lavest snittinntekt i Trondheim, lavest formue i Bodø og lavest gjeld i Ålesund. Høyest inntekt i Stavanger, høyest formue i Oslo og høyest gjeld i Stavanger Høyest Lavest Brutto inntekt Brutto fomue Brutto gjeld Oslo Stavanger/Sandnes Bergen Molde Ålesund Trondheim Bodø Tromsø Kilde: SSB, analyse SpareBank 1 SMN

17 1 2 3 Næringslivet i SMN / Midt-Norge / NV Eiendomsmarkedet med bankøyne Tilgang på finansiering

18 REGULATORISKE FORHOLD Nye kapitalkrav medfører at bankene må øke kjernekapitalen med opp til 60% i forhold til tidligere regler Mål for ren kjernekapital på 14,5% 14,5 12,5 2,5 11,4 2,5 3,0 3,0 2,0 2,5 2,5 4,5 4,5 Konj. Buffer Systemrisk SIFI Bev. Buffer Egenkapital Mål for ren kjernekapital på 14,5% Gitt en ren kjernekapital på 10,6% per Q legger vi til grunn at kapitalplanen som banken har lagt, vil oppfylle målet i løpet av første halvår 2016 Q2 14 Tidligere mål Mål ,5% 18

19 Utlånsveksten til næringslivet stoppet opp i 2013 men tilbudet har tatt seg opp igjen tilgangen på kapital er i dag meget god Utlånsvekst regionale sparebanker* til bedrifter og privatpersoner *SRBANK, SVEG, MING, NONG. Utlånsvekst siste fire kvartaler Regionbankene har fra slutten av 2012 startet tilpasninger for å forberede banken på nye regulatoriske kapitalkrav. Bankene starter tilpasning til nye krav Kravene betinger lavere vekst, spesielt mot bedrifter, noe vi ser en klar tilpasning i retning av. Europeiske banker har ikke de samme begrensingen og vi kan få en regulatorisk styrt konkurransevridning Kilde: SpareBank 1 Markets

20 RENTENIVÅ OG RENTEMARGIN Det er for liten forskjell på rentenivået mellom bedrifter og husholdninger i Norge samtidig som rentemarginene historisk er på et moderat nivå Rentenivå bedrifter og husholdninger Norge Rentemargin norske banker 1979 til Q Bedrifter Husholdninger K1 2005K1 2008K1 2011K1 2014K1 Ulik risiko knyttet til bedrifter og privatpersoner Reflekteres ikke tilstrekkelig i prising av lån Rentemarginene for utlån/innskudd er på et historisk forholdsvis moderat nivå Kilde: https://www.ssb.no/statistikkbanken

21 OKTOBER 2014 DESEMBER 2013 RENTEKURVER Implisitt rentekurve, svak nedgang i spread over NIBOR. Statsselskaper ratet-a går ned til 85 punkter, industriselskaper ratet-b har en noe svakere nedgang Rente spread over NIBOR bank større enn 20 milliarder Rente spread over NIBOR Statsselskap ratet A- (Entra) Rente spread over NIBOR Industriselskap ratet B (Aker) år 5 år 7 år 10 år 3 år 5 år 7 år 10 år 3 år 5 år 7 år 10 år år 5 år 7 år 10 år 3 år 5 år 7 år 10 år 3 år 5 år 7 år 10 år

22 Vurderinger ved utløpet av 2014 omkring hvilke typer prosjekter SpareBank 1 SMN vil finansiere Kjøpesenter NEI Overetablering Næringsbygg JA Ved behov Leiekontrakter Hotell NEI Overetablering Boligprosjekt JA Forhåndssalg Kontorbygg JA Ved behov Leiekontrakter Borettslag JA Forhåndssalg

23 Hvilke kriterier vurderer vi ved finansiering av næringseiendom? Forutsigbar kontantstrøm Avdragsevne Scoring av store leietakere, fokus på kontraktslengde Teknisk verdi lite relevant for banken Stresstest på renteøkning Fornuftig avdragsprofil SMN tester på 20 år Fornuftig forventet LTV ved utløp av finansiering/leiekontrakt Beliggenhet Generell attraktivitet Fremtidig næringsutvikling Likviditet Andrehåndsmarked Eier/Driver Profesjonalitet eier/forvalter

24 Hvilke kriterier vurderer vi ved finansiering av prosjekter Prosjektvurdering Beliggenhet Totalentreprise vs delt entreprise Vurderinger rundt entreprenørs gjennomføringsevne Prosjektets lønnsomhet (for kunden) Eiers erfaring Kontantstrøm Forhåndssalg evt. forhåndsutleie Sensitivitet ikke solgt / ikke utleid areal Finansieringskrav Egenkapital skal inn først i prosjektet EK andel på 20%(+). Sidesikkerheter godtas Byggelånskontrollør

Konjunktur og bransjeanalyse. Konserndirektør Vegard Helland

Konjunktur og bransjeanalyse. Konserndirektør Vegard Helland Konjunktur og bransjeanalyse Konserndirektør Vegard Helland Innhold 1 Kort om konjunkturer 1. Midt-Norge 2 Bedriftslederbarometeret Norge Midt-Norge 3 Et blikk på utvalgte bransjer 1. Landbruk 4. Havbruk

Detaljer

Konjunkturbarometeret 2013. SpareBank 1 SMN

Konjunkturbarometeret 2013. SpareBank 1 SMN Konjunkturbarometeret 2013 SpareBank 1 SMN 1 Konjunkturbarometeret 2013 Konjunkturer Verden/Europa/Norge Trøndelag og Nordvestlandett 1 Utvalgte bransjer 1. Landbruk 8. Bank/Finans 2. Havbruk og fiskeri

Detaljer

SpareBank 1 SMN: finanshus som tilbyr de tjenestene kundene i regionen har behov for

SpareBank 1 SMN: finanshus som tilbyr de tjenestene kundene i regionen har behov for SpareBank 1 SMN: finanshus som tilbyr de tjenestene kundene i regionen har behov for Datterselskaper SpareBank 1 Gruppen Direkte investeringer Eierandeler ODIN SMN Finans Skadeforsikring Oslo/Akershus

Detaljer

KONJUNKTUR- BAROMETER for Trøndelag og Nordvestlandet

KONJUNKTUR- BAROMETER for Trøndelag og Nordvestlandet 2014 SpareBank 1 SMN KONJUNKTUR- BAROMETER for Trøndelag og Nordvestlandet Økonomiske prognoser for Trøndelag og Nordvestlandet for første gang i historien! 2015 byr på lavere vekst, men aktiviteten tar

Detaljer

Næringslivstreff på Norveg 15. mai 2013. Finn Haugan og Vegard Helland

Næringslivstreff på Norveg 15. mai 2013. Finn Haugan og Vegard Helland Næringslivstreff på Norveg 15. mai 2013 Finn Haugan og Vegard Helland Kort status SpareBank 1 SMN SpareBank 1 SMN Kjernemarked Kjerne marked Oversikt 52 kontor in Nord- og Sør Trøndelag, Møre og Romsdal

Detaljer

Regnskap 2. kvartal og 1. halvår 2015

Regnskap 2. kvartal og 1. halvår 2015 Regnskap 2. kvartal og 1. halvår 2015 12. august 2015 Finn Haugan, konsernsjef Det går bra i Midt-Norge - moderat eksponering mot konsekvensen av lavere sokkelaktivitet Kredittkvaliteten i bankens utlånsportefølje

Detaljer

SØF-rapport nr. 06/10. Regionale effekter av finanskrisen

SØF-rapport nr. 06/10. Regionale effekter av finanskrisen Regionale effekter av finanskrisen Ole Henning Nyhus Per Tovmo SØF-prosjekt nr. 7500: Den økonomiske utviklingen i Trondheimsregionen Prosjektet er finansiert av Fokus Bank SENTER FOR ØKONOMISK FORSKNING

Detaljer

NR. 12/2014. Oslo, 02.02.2015 for OPAK AS. Øystein Dieseth Avdelingsleder eiendomsrådgivning. Side 1/12

NR. 12/2014. Oslo, 02.02.2015 for OPAK AS. Øystein Dieseth Avdelingsleder eiendomsrådgivning. Side 1/12 Side 1/12 NR. 12/2014 Det bygges fremdeles for få boliger i Norge sett i forhold til befolkningsveksten, og med de største utfordringene i Osloområdet. Boligprisene i Oslo har steget i 2014, men husholdningenes

Detaljer

Regnskap 4. kvartal 2013 Foreløpig årsregnskap 2013

Regnskap 4. kvartal 2013 Foreløpig årsregnskap 2013 Regnskap 4. kvartal 2013 Foreløpig årsregnskap 2013 5. februar 2014 Finn Haugan, konsernsjef Kjell Fordal, finansdirektør Resultatet for 2013 er det beste i bankens historie Et meget godt år banken leverer

Detaljer

Prisstigningsrapporten

Prisstigningsrapporten Prisstigningsrapporten NR. 11/2007 www.opak.no EIENDOMSMARKEDET - LEIEPRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKALER I OSLO-OMRÅDET OG I NORGES STØRSTE BYER side 2/12 Prisoppgangen fortsetter for leie av kontorlokaler

Detaljer

Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover

Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover FiNANSIELle UTviklingstrekk Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover NOVEMBER 214 INNHOLD FINANSIELLE UTVIKLINGSTREKK 214 INNLEDNING OG VURDERINGER 3 KAPITTEL 1 KONJUNKTURER OG MARKEDER 5 Internasjonal

Detaljer

Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt.

Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt. Styrets beretning Foreløpig årsregnskap 2013 Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt. Overskudd etter skatt på 1.400 millioner kroner Resultat før skatt

Detaljer

Lindorffanalysen. 4. utgave 2012

Lindorffanalysen. 4. utgave 2012 Lindorffanalysen 4. utgave 212 2 Lindorffanalysen 4. utgave 212 Leder 3 Kvartalets tema Boliglån 5 Selskap som ikke leverer årsregnskap 6 Person Kredittverdighet 9 Inkassosaker 1 Betalingsmoral 11 Lindorffanalysen

Detaljer

Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS

Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS 2012 2. KVARTAL RAPPORT PR. 30.JUNI 2012 INNHOLD 1. Hovedpunkter i 2. kvartal 2012 3 2. Forvalters kommentar 4 3. Avkastning og kapitalforhold 4 4. Eiendomsporteføljen

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA 3. kvartal 2009 Innhold Leder Avkastning og aksjekurs Eiendomsporteføljen Finansiering Kvartalets eiendom Markedskommentar Side 1

Detaljer

Resultatrapport for finansinstitusjoner

Resultatrapport for finansinstitusjoner Resultatrapport for finansinstitusjoner 1. halvår 2015 Dato: 21.08.2015 Hovedinntrykk Innhold INNHOLD 3 1 HOVEDINNTRYKK 4 2 MAKROØKONOMISK BAKGRUNN 6 3 NORSKE OG NORDISKE FINANSKONSERN 10 NORSKE FINANSKONSERN

Detaljer

(Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt).

(Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt). Styrets beretning 1. halvår 2014 (Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt). Resultat før skatt 1.165 millioner kroner (782 millioner) Resultat 963 millioner

Detaljer

Markedsrapport Høst 2014

Markedsrapport Høst 2014 Markedsrapport Høst 2014 LEDER LEDER Foran et rykk i eiendomsverdiene og Økt yield-gap i transaksjonene avkastningen? Lånefinansieringsrenten for næringseiendomslån med full rentesikring har veksten for

Detaljer

markedsrapport Familiebanken drar opp boligprisene? tema: mai

markedsrapport Familiebanken drar opp boligprisene? tema: mai markedsrapport tema: Familiebanken drar opp boligprisene? 2 2012 mai Sammendrag 1 Huseiernes boligindikator 2. kvartal 2 Vurderinger av boligmarkedet 4 Familiebanken drar opp boligprisene? 8 Tall og fakta

Detaljer

Regnskap per 3. kvartal 2014

Regnskap per 3. kvartal 2014 Regnskap per 3. kvartal 2014 31. oktober 2014 Finn Haugan, konsernsjef KONJUNKTURBAROMETER 2014 Moderat eksponering mot konsekvensen av lavere sokkelaktivitet Nord-Trøndelag Oppbremsing i sikte Sør-Trøndelag

Detaljer

Regnskap per 3. kvartal 2013

Regnskap per 3. kvartal 2013 Regnskap per 3. kvartal 2013 31. oktober 2013 Kjell Fordal, finansdirektør 3. kvartal 2013 Overskudd 433 mill kroner (306 mill) Egenkapitalavkastning 16,3 % (12,8 %) Resultat kjernevirksomhet 365 mill

Detaljer

Markedsrapport Høst 2012

Markedsrapport Høst 2012 sk profil 2010 Markedsrapport Høst 2012 Leieprisene vil stige videre Leder Lave renter lenge De siste årene har bankenes prognoser vist forventninger om økte rentenivåer, mens den faktiske utviklingen

Detaljer

Status og fremtidsutsikter for næringslivet i Trøndelag

Status og fremtidsutsikter for næringslivet i Trøndelag Arena Trøndelag Status og fremtidsutsikter for næringslivet i Trøndelag Våren 2009 Status og fremtidsutsikter for næringslivet i Trøndelag 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Arena Trøndelag Rapportnavn:

Detaljer

Markedsrapport Vinter 2012

Markedsrapport Vinter 2012 sk profil 2010 Markedsrapport Vinter 2012 Eiendomsselskapene har økt kjøpstakten UNION Gruppen AS UNION Gruppen er en uavhengig og ledende aktør i det norske markedet for næringseiendom. UNION Gruppen

Detaljer

SpareBank 1 Eiendomsinvest I AS

SpareBank 1 Eiendomsinvest I AS Rapport pr. 31. mars 2008 Nordisk Areal I AS SpareBank 1 Eiendomsinvest I AS 1 1. Innledning Nordisk Areal I AS er et eiendomsfond som har som formål å bygge opp en aktivt forvaltet nordisk eiendoms portefølje.

Detaljer

Prisstigningsrapport nr. 11-2008

Prisstigningsrapport nr. 11-2008 OPAKs Prisstigningsrapport Prisstigningsrapport nr. 11-2008 side 2/14 Eiendomsmarkedet - leieprisutviklingen for kontorlokaler i oslo-området og i Norges største byer Leienivåene synker, og det er liten

Detaljer

BoligMeteret august 2014

BoligMeteret august 2014 BoligMeteret august 2014 Det månedlige BoligMeteret for august 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 27.08.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

DnB NOR Eiendomsinvest I ASA

DnB NOR Eiendomsinvest I ASA Investorrapport 3 2010 DnB NOR Eiendomsinvest I ASA 10. november 2010 Tilrettelegger: DnB NOR Eiendomsinvest I ASA Nøkkelopplysninger Etablert 30. desember 2005 Gjenværende levetid Minimum 5 år Belåningsgrad

Detaljer

Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS

Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS 2012 3. KVARTAL RAPPORT PR. 30.SEPTEMBER 2012 INNHOLD 1. Hovedpunkter i 3. kvartal 2012 3 2. Forvalters kommentar 4 3. Avkastning og kapitalforhold 4 4. Eiendomsporteføljen

Detaljer

Markedsrapport Q3 2011

Markedsrapport Q3 2011 sk profil 2010 Markedsrapport Q3 2011 Selektive investorer, men mange transaksjoner UNION Gruppen AS UNION Gruppen er en uavhengig og ledende aktør i det norske markedet for næringseiendom. UNION Gruppen

Detaljer