SPAREBANKEN MØRE REGNSKAP 1. KVARTAL 2007

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SPAREBANKEN MØRE REGNSKAP 1. KVARTAL 2007"

Transkript

1 SPAREBANKEN MØRE REGNSKAP 1. KVARTAL 2007

2 Innhold Om Sparebanken Møre Resultatutvikling Rentenetto og andre driftsinntekter Kostnadsutvikling Tap og mislighold Innskudd og utlån Finansiering Utsiktene fremover Grunnfondsbevis i Sparebanken Møre Side 2

3 Om Sparebanken Møre Virkeområde 33 kontor i Møre og Romsdal 430 ansatte 32 milliard i forvaltningskapital Den største personkundebanken i fylket Bank nr. 1 for små og mellomstore bedrifter Aktiv bidragsyter i lokalsamfunnet Side 3

4 Historisk høy vekst i innskuddsvolum Side 4

5 Resultatutvikling Hovedtall 1. kvartal 2007 og kv kv Endring siste år Resultat Mill. kr % Mill. kr % Mill. kr p.e. % Rentenetto 157 1, , ,15 8,3 Andre inntekter 53 0, ,67 7 0,00 15,2 Sum inntekter 210 2, , ,15 9,9 Personalkostnader 58 0, ,79 4-0,06 7,4 Andre kostnader 54 0, ,73 4-0,05 8,0 Sum ord. driftskostnader 112 1, ,52 8-0,11 7,7 Resultat før tap 98 1, , ,04 12,6 Tap på utlån og garantier -5-0,06 1 0, ,07 - Resultat før skattekostnad 103 1, , ,03 19,8 Skattekostnad 28 0, ,36 2-0,01 7,1 Resultat etter skattekostnad 75 0, , ,04 25,3 Balanse Forvaltningskapital ,1 Netto utlån ,0 Innskudd ,4 Ansvarlig kapital ,1 Kapitaldekning 11,50 12,77 Kjernekapital 10,10 11,18 Egenkapital rentabilitet % 14,6 12,2 Kostnader i % av inntekter 53,3 54,5 Fortjeneste pr. grunnfondsbevis (årsbasis) 6,08 24,30 5,03 20, Side 5

6 Reduksjon i rentenettoen - en utfordring Side 6

7 Rentenetto og andre driftsinntekter Utvikling i rentenetto % 3,50 3,00 2,94 2,70 Rentenettoen er 12 mill. kroner høyere enn i 1. kvartal ,50 2,00 2,38 2,14 2,12 1,97 Som andel av forvaltningskapitalen er rentenettoen 0,15 prosentenheter lavere enn i 1. kvartal ,50 1,00 0,50 0, kv kv Side 7

8 Rentenetto og andre driftsinntekter Mill. kr. Rentenetto kvartalsvis 200 I % ,00 2,50 2,00 2,94 2,70 2,54 2,45 2,30 2,24 2,38 2,13 2,21 2,16 2,08 2,14 1, , ,00 0,50 0 0,00 1.kv.05 2.kv.05 3.kv.05 4.kv.05 1.kv.06 2.kv.06 3.kv.06 4.kv.06 1.kv kv.05 2.kv.05 3.kv.05 4.kv kv.06 2.kv.06 3.kv.06 4.kv kv Side 8

9 Rentenetto og andre driftsinntekter Utvikling i andre driftsinntekter 0,80 0,70 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 % 0,61 0,54 0,75 0,66 0,67 0,67 Andre driftsinntekter er 53 mill. kroner i 1. kvartal 2007, 7 mill. kroner høyere enn i 1. kvartal 2006 Som andel av forvaltningskapitalen er andre driftsinntekter på %-nivå med i fjor 0,10 0, kv kv Side 9

10 Rentenetto og andre driftsinntekter Andre driftsinntekter I % Mill. kr. 1,0 0, ,8 0,61 0,6 0,54 0,76 0,72 0,75 0,670,67 0,65 0,66 0,67 0,63 0, ,4 20 0, ,0 1.kv.05 2.kv.05 3.kv.05 4.kv.05 1.kv.06 2.kv.06 3.kv.06 4.kv.06 1.kv kv.05 2.kv.05 3.kv.05 4.kv kv.06 2.kv.06 3.kv.06 4.kv kv Side 10

11 Rentenetto og andre driftsinntekter Andre inntekter 1. kvartal 2007 og kv kv Endring Mill. kr Mill. kr Mill. kr Utbytte 2,9 1,5 1,4 Inntekter fra kort 13,3 12,8 0,5 Bankgiro/øvrig betalingsformidling 6,6 6,9-0,3 Betalingsformidling utland 3,2 1,2 2,0 Provisjonskostnader bet.form. -7,1-7,6 0,5 Garantiprovisjoner 4,2 2,8 1,4 Kursgevinst/tap valuta 7,7 4,4 3,3 Kursgevinst/tap fin. derivater 1,9 4,7-2,8 Inntekter verdipapir/fors./livrente 3,9 3,3 0,6 Tinglysing/purregebyr 3,5 3,3 0,2 Husleieinntekter 1,0 1,1-0,1 Eiendomsmegling 6,6 5,4 1,2 Andre inntekter 5,3 6,3-1,0 Sum andre inntekter 53,0 46,1 6, Side 11

12 Stabilt kostnadsnivå Side 12

13 Kostnader 2,00 Utvikling i kostnader % 1,50 1,00 0,50 1,55 1,54 1,59 0,78 0,75 0,74 1,48 1,52 0,68 0,73 1,41 0,68 Andre Personal Kostnadene i kroner er 8 mill. kroner og 7,7% høyere i 1. kvartal 2007 enn i 1. kvartal Antall årsverk var 420 ved utgangen av kvartalet, 17 flere enn ved utgangen av 1. kvartal ,77 0,79 0,81 0,8 0,79 0,73 0, kv kv Side 13

14 Kostnader Driftskostnader I % Mill. kr ,75 1,50 1,80 1,59 1,551,54 1,54 1,52 1,52 1,51 1,49 1,48 1,47 1,43 1, , ,00 1.kv.05 2.kv.05 3.kv.05 4.kv.05 1.kv.06 2.kv.06 3.kv.06 4.kv.06 1.kv kv.05 2.kv.05 3.kv.05 4.kv kv.06 2.kv.06 3.kv.06 4.kv kv Side 14

15 Kostnader Driftskostnader i % av inntekter I % ,0 47,7 50,9 52,8 54,5 53, kv kv Side 15

16 Kostnader Resultat før tap Mill. kr. I % ,00 2,00 1,86 1,69 1,38 1,36 1,32 1,27 1,26 1,23 1,56 1,57 1,54 1,50 1,16 1, ,50 0 0,00 1.kv.05 2.kv.05 3.kv.05 4.kv.05 1.kv.06 2.kv.06 3.kv.06 4.kv.06 1.kv kv.05 2.kv.05 3.kv.05 4.kv kv.06 2.kv.06 3.kv.06 4.kv kv Side 16

17 Lavt rentenivå og forbedret kvalitet i porteføljen har ført til lavere tap og mislighold Side 17

18 Tap og mislighold Tapsutvikling I % Mill. kr 0,9 0,83 0, ,4 0, ,2-0,1 0,17 0,150,14-0,05 0,10 0,01-0,02-0,03 0,02 0,00-0, kv.05 2.kv.05 3.kv.05 4.kv.05 1.kv.06 2.kv.06 3.kv.06 4.kv.06 1.kv kv.05 2.kv.05 3.kv.05 4.kv kv.06 2.kv.06 3.kv.06 4.kv kv Side 18

19 Tap og mislighold Tap fordelt på sektor/næring pr Mill. kroner 5,0 4,0 3,8 3,0 0,9 1,0 0,0 0,1 0,0 0,0-0,1-1,0-0,3-0,6-3,0-2,4-2,4-5,0-4,8-7,0-9,0-11,0-10,2 Sum tap Pers.k Side 19 Næringsliv Gruppenedskr. Aqua Jordbruk Fiskeri Bygg/Anl Industri Handel Inv/Eiendo.dr Hotell/rest. Utlandet Transp/Tj.yt

20 Tap og mislighold Misligholdte engasjement - Netto mislighold i % av brutto utlån er økt fra 0,39 til 0, Endring Sum PM NL Intervall Sum PM NL Sum PM NL mnd mnd Over 12 mnd Brutto mislighold Spes. nedskrivinger Netto mislighold Side 20

21 Tap og mislighold Netto mislighold Mill. kroner I % av bto. utlån ,2 1, ,8 0, ,6 0,4 0,41 0,38 0, , kv kv Side 21

22 Tap og mislighold Tapsnedskrivinger Mill. kroner Misligh.>90dg. Øvrige nedskr. Gruppenedskr Side kv.07

23 Tap og mislighold Resultat før skatt Mill. kr I % ,5 80 1,41 1,35 1,72 1,44 1,40 1,40 1,39 1,32 1,29 1,26 1,21 1, ,0 1, ,5 0 0,0 1.kv.05 2.kv.05 3.kv.05 4.kv.05 1.kv.06 2.kv.06 3.kv.06 4.kv.06 1.kv kv.05 2.kv.05 3.kv.05 4.kv kv.06 2.kv.06 3.kv.06 4.kv kv Side 23

24 Den gode økonomiske situasjonen for næringsliv og husholdninger viser igjen på innskuddsutviklingen Side 24

25 Innskudd og utlån Utvikling i forvaltningskapital Mill. kroner Vekst siste 12 mnd. Forvaltnings. 16,1 % Utlån 15,0 % Innskudd 17,4 % kv Side 25 Forvaltningskapital Netto utlån Innskudd

26 Innskudd og utlån Fordeling brutto utlån i kroner Mill. kr Årlig netto utlånsvekst 2003: 6,5 % 2004: 5,4 % 2005: 10,0% 2006: 14,9% 1.kv.07: 15,0% Utlånsvekst siste 12 mnd. Brutto personmarked 13,4 % Brutto næringsliv 16,0 % Brutto offentlig Næringsliv Personkunder Offentlig 1.kv Side 26

27 Innskudd og utlån Fordeling brutto utlån i % 100 % 90 % 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 80 % 70 % 59,7 61,7 62,2 62,1 61,6 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 40,2 38,2 37,7 37,9 38,3 0 % kv Side 27 Næringsliv Personkunder Offentlig

28 Innskudd og utlån Utlån etter næring/sektor NL pr Eiendomsdrift 21 % Management/ holdingselskap 8 % Privat tj.yt 6 % Off. tjeneste-ytelse 3 % Utland NL 1 % Jordbruk 3 % Transport 2 % Fiskeri 21 % Sjøtransport/Supply 12 % Restaurant/ hotell 1 % Varehandel og engros 10 % Bygg og anlegg 5 % Møbelindustri Øvrig 2 % industri 4 % Verftsindustri 3 % Fiskeindustri 5 % Aqua 1 % Side 28

29 Innskudd og utlån Innskuddsfordeling i kroner Mill. kr. 11, Årlig innskuddsvekst 2003: -4,0 % 2004: 8,9 % 2005: 12,3 % 2006: 17,3% kv.07: 17,4% Innskuddsvekst siste 12 md Personmarked 8,3 % Næringslivsmarked 23,5 % Offentlig 102,6 % kv.07 Næringsliv Personkunder Offentlig Side 29

30 Innskudd og utlån Innskuddsfordeling i % 100 % 90 % 80 % 6,2 6,5 5,5 6,5 6,7 70 % 60 % 50 % 64,1 61,8 60,3 55,8 55,8 40 % 30 % 20 % 10 % 29,7 31,7 34,2 37,7 37,5 0 % kv.07 Næringsliv Personkunder Offentlig Side 30

31 Finansiering Side 31

32 MARGINALFINANSIERING PR Obl. i NOK Langsiktig NOK-lån Langs. valutaavtaler Ansv. lån Banksert. 350 Banker innenl. Banker utl FINANSIERING I PENGE- OG KAP. MARKEDET: MILL. KRONER LANGSIKTIG DEL: MILL. KRONER 64,0 % LANGSIKTIG TREKKRETTIGHETER REST: MILL. KRONER 364 DAGERS RULLERENDE TREKKRETTIGHET: 500 MILL. KRONER LANGSIKTIG FIN. OG TREKKRETTIGHETER: MILL. KRONER 86,2 % Side 32

33 FINANSIERING PR Kundeinnskudd Obl. i NOK Langsiktig NOK-lån Langs. valutaavtaler Ansv. lån Banksert. Banker innenl. Banker utl KUNDEINNSKUDD ,6 % TOTAL MARGINALFINANSIERING ,4 % SUM FINANSIERING ,0 % LANGSIKTIG MARGINALFINANSIERING ,2 % LANGSIKTIGE TREKKRETTIGHETER TIL REST ,7 % SUM LANGSIKTIG FIN. OG TREKKRETTIGHETER (>1 ÅR) ,9% KORTSIKTIG MARGINALFINANSIERING (<1 ÅR) ,2 % 364 DAGERS RULLERENDE TREKKRETTIGHET 500 1,7 % KORTSIKTIG MARGINALFIN. UT OVER TREKKRETTIGHETER ,7 % Side 33

34 LANGSIKTIG FINANSIERING PR Obligasjoner ISIN Nom Endelig ff NO NO NO NO , NO NO NO , NO , NO , NO , NO NO , NO , NO , NO , NO , NO , Sum 6,830,000 Ansvarlig lånekapital ISIN NO NO NO , Sum 330,000 Langsiktig valuta Trekkfasilitet Bayern LB EUR 100 mill Danske Bank/Bayern LB EUR 100 mill Termloan mv Lloyds TSB Bank plc. GBP 20 mill LB Hessen Thuringen EUR 50 mill NIB EUR 35 mill HSH/LBBW EUR 25 mill Eksportfinans ASA NOK 350 mill NOK mill. Akkumulert (inkl. langsiktig valutainnlåning) Endelig forfall Nøytral refinansiering Side 34

35 Finansiering Utvikling i ansvarlig kapital Mill. kr ANNET TILLEGGSKAP. FONDSOBL. SPB.FOND I % ,58 13,15 0, ,05 3, ,00 0, ,82 5, ,05 0,03 1,74 1,06 5,37 11,68 11,50 1,51 1,49 0,91 0,90 5,09 5, UTJEVNINGSF OVERK.FOND GFB ,64 1,54 1,52 0,46 0,45 0,42 3,19 3,16 2,91 1,39 1,37 0,36 0,36 2,50 2, kv kv Side 35 Mål ansvarlig kapital: 10,0 % 1. kv, 2007: 11,50 % - Mål kjernekapital: 9,0 % 1. kv. 2007: 10,10 %

36 Fortsatt positive fremtidsutsikter Side 36

37 Utsiktene fremover Utsiktene fremover Press på rentenettoen Stabile andre driftsinntekter Moderat kostnadsvekst Lavt tapsnivå God utlånsvekst God innskuddsvekst Side 37

38 Grunnfondsbevis i Sparebanken Møre Side 38

39 Grunnfondsbevis i Sparebanken Møre Grunnfondsbevis - fordeling Antall GFB-eiere Antall GFB-eiere i M&R %-andel M&R 74,1 77,1 77,4 78,0 77,9 75,2 78,6 75,3 74,0 70,7 70,5 68,4 68,5 %-vis andel volum M&R 30,7 30,5 31,6 33,9 33,6 21,5 36,5 42,3 49,0 52,3 56,2 55,7 56,1 %-vis andel 20 største 55,5 59,0 59,2 60,2 64,6 60,2 42,0 35,6 28,9 23,0 25,4 25,5 26, kv ,4 63,8 51,7 48,7 44,1 47, Side 39 53,8 48,1 36,7 35,6 36,0 38,3 27,9 32,8 24,4 22,5 25,1 28,1 29,5

40 Grunnfondsbevis i Sparebanken Møre GFB-eiere nr 1-10 Eier Antall grunnfondsbevis Verdipapirfond Pareto Aksje Norge MP Pensjon Wenaasgruppen AS Verdipapirfondet Pareto Aktiv Beka Holding AS Terra Fondsforvalting AS Farstad Shipping ASA Odd Slyngstad Carter Allen International Limited Morgan Stanley & Co. Inc Sum 10 største (korr ) Derav Møre og Romsdal (korr ) Derav Møre og Romsdal i % (korr ) Side 40 24,8 22,0

41 Grunnfondsbevis i Sparebanken Møre GFB-eiere nr Eier Antall grunnfondsbevis Sparebanken Møre Sparebankstiftelsen DnBNOR Tonsenhagen Forretningssentrum AS Sparebanken Hedmark J.E. Devold U. Aahndahls EFTF. AS Leif Arne Langøy Knut Wahl AL Rådhusets Personellservice BA Forsvarets Personellservice Sum 20 største (korr ) Derav Møre og Romsdal (korr ) Derav Møre og Romsdal i % (korr ) 28, Side 41 26,8

Regnskap 2. kvartal 2011. Olav Arne Fiskerstrand 11. august 2011

Regnskap 2. kvartal 2011. Olav Arne Fiskerstrand 11. august 2011 Regnskap 2. kvartal 2011 Olav Arne Fiskerstrand 11. august 2011 Regnskap Innhold Om Sparebanken Møre Resultat Inntekter Kostnader Tap og mislighold Innskudd, utlån og balanse Finansiering Ansvarlig kapital

Detaljer

Regnskap 1. kvartal 2012. 26. april 2012

Regnskap 1. kvartal 2012. 26. april 2012 Regnskap 1. kvartal 2012 26. april 2012 Innhold Om Sparebanken Møre Resultat Inntekter Kostnader Tap og mislighold Innskudd, utlån og balanse Finansiering Kapitaldekning Disponering av overskudd Egenkapitalbevis

Detaljer

Regnskap pr. 4. kvartal 2012. Foreløpig årsregnskap 2012. Olav Arne Fiskerstrand 31. januar 2013

Regnskap pr. 4. kvartal 2012. Foreløpig årsregnskap 2012. Olav Arne Fiskerstrand 31. januar 2013 Regnskap pr. 4. kvartal 2012 Foreløpig årsregnskap 2012 Olav Arne Fiskerstrand 31. januar 2013 Innhold Om Sparebanken Møre Resultat Inntekter Kostnader Tap og mislighold Innskudd, utlån og balanse Finansiering

Detaljer

Regnskap pr. 2. kvartal 2014

Regnskap pr. 2. kvartal 2014 Regnskap pr. 2. kvartal 2014 Olav Arne Fiskerstrand Adm. direktør 7. august 2014 Innhold Om Sparebanken Møre Resultat Inntekter Kostnader Tap og mislighold Innskudd, utlån og balanse Finansiering og likviditet

Detaljer

Regnskap 1. kvartal 2015

Regnskap 1. kvartal 2015 Regnskap 1. kvartal 2015 Olav Arne Fiskerstrand Adm. direktør 30. april 2015 Innhold Om Sparebanken Møre Resultat Inntekter Kostnader Tap og mislighold Innskudd, utlån og balanse Finansiering og likviditet

Detaljer

Regnskap pr. 4. kvartal 2014. Foreløpig årsregnskap 2014

Regnskap pr. 4. kvartal 2014. Foreløpig årsregnskap 2014 Regnskap pr. 4. kvartal 2014 Foreløpig årsregnskap 2014 Olav Arne Fiskerstrand Adm. direktør 29. Januar 2015 Innhold Om Sparebanken Møre Resultat Inntekter Kostnader Tap og mislighold Innskudd, utlån og

Detaljer

Regnskap pr 2. kvartal 2015

Regnskap pr 2. kvartal 2015 Regnskap pr 2. kvartal 2015 Olav Arne Fiskerstrand Adm. direktør 6. august 2015 Innhold Om Sparebanken Møre Resultat Inntekter Kostnader Tap og mislighold Innskudd, utlån og balanse Finansiering og likviditet

Detaljer

Foreløpig årsregnskap 2005. Delårsrapport 4. kvartal

Foreløpig årsregnskap 2005. Delårsrapport 4. kvartal Foreløpig årsregnskap 2005 Delårsrapport 4. kvartal Konsernet - hovedtall IFRS IFRS NRS NRS Mill. kroner 2005 2004 2004 2003 Resultat Resultat etter skattekostnad 267 219 217 180 Resultat før skattekostnad

Detaljer

urevidert delårsrapport 1. kvartal

urevidert delårsrapport 1. kvartal urevidert delårsrapport 1. kvartal 2015 Hovedtall konsern Resultat 1. kv. 2015 1. kv. 2014 2014 Mill. kroner I prosent Mill. kroner I prosent Mill. kroner I prosent Netto renteinntekter 273 1,93 269 1,98

Detaljer

delårsrapport 2. k va r ta l urevidert

delårsrapport 2. k va r ta l urevidert delårsrapport 2. k va r ta l urevidert 14 2 2. KVARTAL 2014 Innhold 3 Hovedtall konsern 4 Kvartalsberetning fra styret Finansregnskapet konsern 7 Resultat konsern 8 Balanse konsern 9 Egenkapitaloppstilling

Detaljer

delårsrapport 4. k va r ta l urevidert

delårsrapport 4. k va r ta l urevidert delårsrapport 4. k va r ta l urevidert 4 4. KVARTAL 4 Innhold 3 Hovedtall konsern 4 Kvartalsberetning fra styret Finansregnskapet konsern Resultat konsern Balanse konsern 9 Egenkapitaloppstilling konsern

Detaljer

Historisk godt resultat i 2007

Historisk godt resultat i 2007 Historisk godt resultat i 2007 Hovedtrekk 2007 (2006) (Konsern) Driftsresultat før skatt 244 mill (159 mill) Nettorente 2,34% (2,27%) Kostnader 1,52% (1,64%) Egenkapitalavkastning 14,8% (10,0%) Vekst utlån

Detaljer

2. kvartal 2002. Denne versjon: 13.08.2002 13:47

2. kvartal 2002. Denne versjon: 13.08.2002 13:47 2. kvartal 2002 Denne versjon: 13.08.2002 13:47 2. Kvartal 2002 Resultat før skatt på 175 mill kr (195 mill kr) Rentenetto på 424 mill kr (399 mill kr) EK-avkastning 10,8 % (12,8%) Utlånsvekst 2,4 % per

Detaljer

delårsrapport 4. kvartal urevidert

delårsrapport 4. kvartal urevidert 12 delårsrapport 4. kvartal urevidert 2 4. KVARTAL 2012 Innhold 3 Hovedtall konsern 4 Kvartalsrapport fra styret 11 Finansregnskapet 11 Resultat 12 Balanse 13 Egenkapitaloppstilling 15 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

SpareBank 1 Nord-Norge. Regnskap 2. kvartal 2014 (Urevidert) 13. August 2014

SpareBank 1 Nord-Norge. Regnskap 2. kvartal 2014 (Urevidert) 13. August 2014 SpareBank 1 Nord-Norge Regnskap 2. kvartal 2014 (Urevidert) 13. August 2014 Finansiell måloppnåelse Nord-Norge konjunkturbildet Finansielle drivere og hovedtall Strategi Oppsummering 1 2 Finansiell måloppnåelse

Detaljer

Regnskap 1. kvartal 2008. Oslo, 30. april 2008

Regnskap 1. kvartal 2008. Oslo, 30. april 2008 Regnskap 1. kvartal 2008 Oslo, 30. april 2008 Landsdelens ledende bank Forvaltningskapital 58,8 mrd God basisdrift Tilfredse medarbeidere Sterkt samfunnsengasjement som styrker bankens markedsposisjon

Detaljer

Regnskap 1. kvartal 2012

Regnskap 1. kvartal 2012 Regnskap 1. kvartal 2012 26. april 2012 Kjell Fordal, finansdirektør Oppsummering Godt 1.kvartal 2012, overskudd 272 mill kroner og egenkapitalavkastning på 13,0 % Gjennomført egenkapitalemisjon for 761

Detaljer

Hendelser 1. kv. 2007

Hendelser 1. kv. 2007 1 Hendelser 1. kv. 2007 Etablerer sammen med 3 andre banker et skadeselskap og et livselskap Sparebanken Vest 49,99 % Sparebanken Øst 26,00 % Fana Sparebank 14,01 % Helgeland Sparebank 10,00 % Etableringen

Detaljer

Foreløpig årsregnskap 2000

Foreløpig årsregnskap 2000 Foreløpig årsregnskap 2000 19.01.01 Hovedtrekk per 31.12.2000 Godt resultat for 2000, resultat av ordinær drift 344 mill kr Utlånsvekst på 16%, innskuddsvekst på 13% Rentenetto på 785 mill kr etter god

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 2015 HjartdalBanken Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 4,87 mill før skatt pr. 31.03.2015 mot kr 5,34 mill i samme periode i fjor. Etter skatt ble resultatet

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2008

Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsrapport 1.kvartal 2008 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2007. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal

Detaljer

Kvartalsrapport 2012 2. KVARTAL

Kvartalsrapport 2012 2. KVARTAL Kvartalsrapport 2012 2. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatutvikling

Detaljer

Resultat 1. kvartal 2014. 6. mai 2014

Resultat 1. kvartal 2014. 6. mai 2014 Resultat 1. kvartal 2014 6. mai 2014 SpareBank 1 Nord-Norge 1. kvartal 2014 Hovedtrekk: (Tall i parentes er for samme periode i 2013) Resultat før skatt 473 mill kroner (235 mill kroner). Resultat etter

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning... 8 1 1 Nøkkeltall

Detaljer

Kvartalsrapport 1.kvartal 2013

Kvartalsrapport 1.kvartal 2013 Kvartalsrapport 1.kvartal 2013 God start på året Resultat før skatt: 10,8 millioner kroner (6,7 millioner kroner) Egenkapitalavkastning før skatt: 10,1 % (6,6 %) og etter skatt: 7,6 % (5,1 %) Rentenetto

Detaljer

SpareBank 1 Nord-Norge. Resultat 1. kvartal 2011 Tromsø/Oslo, 28. april 2011

SpareBank 1 Nord-Norge. Resultat 1. kvartal 2011 Tromsø/Oslo, 28. april 2011 SpareBank 1 Nord-Norge Resultat 1. kvartal 2011 Tromsø/Oslo, 28. april 2011 1 SpareBank 1 Nord-Norge Konsern Hovedkontor: Tromsø Organisering: 5 regioner Regionkontor: Hammerfest Tromsø Harstad Bodø Mo

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2011. Fortsatt god drift

Kvartalsrapport 1. kvartal 2011. Fortsatt god drift Kvartalsrapport 1. kvartal 2011 Kvartalsrapport 1. kvartal 2011 Fortsatt god drift Resultat før skatt: 12,7 millioner kroner (1,6 millioner kroner) Egenkapitalavkastning før skatt: 12,0 % (1,6 %) og etter

Detaljer

2. kvartal 2015. Sterkt halvårsresultat for Sunndal Sparebank

2. kvartal 2015. Sterkt halvårsresultat for Sunndal Sparebank 2. kvartal 2015 Sterkt halvårsresultat for Sunndal Sparebank Resultat før skatt på 21,4 MNOK Tolvmåneders egenkapitalavkastning på 10,8 prosent Vekst i netto provisjonsinntekter på 5,6 prosent Positiv

Detaljer

2. kvartal 2003. Elektronisk distribusjon av bankens kvartalsregnskap. Trøndernes nærmeste bank

2. kvartal 2003. Elektronisk distribusjon av bankens kvartalsregnskap. Trøndernes nærmeste bank 2. kvartal 2003 Trøndernes nærmeste bank Elektronisk distribusjon av bankens kvartalsregnskap Elektronisk distribusjon av bankens regnskap er både effektivt og kostnadsbesparende. Fra og med 3. kvartal

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2014

Delårsrapport 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Hjartdal og Gransherad Sparebank Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 22,9 mill før skatt pr. 30.09.14. Etter skatt ble resultatet kr 17,3

Detaljer