Konjunktur og bransjeanalyse. Konserndirektør Vegard Helland

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Konjunktur og bransjeanalyse. Konserndirektør Vegard Helland"

Transkript

1 Konjunktur og bransjeanalyse Konserndirektør Vegard Helland

2 Innhold 1 Kort om konjunkturer 1. Midt-Norge 2 Bedriftslederbarometeret Norge Midt-Norge 3 Et blikk på utvalgte bransjer 1. Landbruk 4. Havbruk 2. Havbruk 5. Fiskeri 3. Bygg og anlegg 6. Offshore 4 Økonomiske utviklingstrekk for bedrifter i Midt Norge 1. Endring fra Lønnsomhet og driftsmargin 3. Andelen lønnsomme bedrifter i forhold til

3 Vi har delt inn regionen i åtte økonomiske områder der vi følger utviklingen på sentrale økonomiske og industrielle parametere Namdalen Romsdal Sunnmøre Nordmøre Sør-Trøndelag Kysten Innherred Trondheim og omegn Sør-Trøndelag Innlandet SMN ser blant annet på følgende utviklingstrekk for regionene: Befolkningsutvikling Sysselsetting Arbeidsledighet Boligbygging Nye virksomheter Konkurser Analyser for utvalgte bransjer Økonomisk utvikling for bedriftene 3

4 Ledigheten som andel av befolkningen mellom år er under 2% for hele regionen problemet er i større grad å sikre kompetent arbeidskraft Ledige som andel av befolkningen per Q ,5% Befolkning ledige år Andel Sunnmøre ,5 % Romsdal ,3 % Nordmøre ,6 % 1,5% 1,9% Sør-Trøndelag Kysten ,5 % Trondheim og omegn ,8 % Sør-Trøndelag Innlandet ,5 % 1,3% 1,6% 1,8% 1,5% Namdalen ,5 % Innherred ,9 % Møre og Romsdal ,5 % Sør-Trøndelag ,7 % 1,5% Nord-Trøndelag ,8 % Regionen samlet ,6 % Norge ,9 % Ledige som andel av befolkningen mellom år 4

5 Antall konkurser for regionen samlet ligger forholdsvis jevnt i perioden fra 2008, en liten økning i 2011 og 2012 Konkurser hittil i 2012 sammenlignet med gjennomsnitt siste fire år Under 100% Mellom 100% til 120% Over 120% 97% 118% 111% 54% 95% 173% Snittet siste fire år er lik 100% 105% 121% En liten økning i antall konkurser i 2011 og 2012 Konkurser Endring 2012 Sunnmøre 97 % Romsdal 118 % Nordmøre 111 % Sør-Trøndelag Kysten 54 % Trondheim og omegn 95 % Sør-Trøndelag Innlandet 173 % Namdalen 105 % Inn-Trøndelag 121 % Møre og Romsdal 104 % Sør-Trøndelag 95 % Nord-Trøndelag 117 % Regionen samlet 103 % Norge 91 % Endring i antall konkurser første to kvartaler 2012 sammenlignet med snittet siden

6 Hittil i 2012 bygd nesten dobbelt så mange boliger i regionen som snittet siste fire år Boligbygging i de først to kvartalene i 2012 i forhold til snitt siste fire år Nesten dobling i regionen totalt, som er godt over de nasjonale tallene 119% 98% 129% 111% 381% 160% Snittet siste fire år er lik 100% 58% 132% Det bygges et økt antall boliger, spesielt i Trondheim og omegn Boligbyging Endring Sunnmøre 119 % Romsdal 98 % Nordmøre 129 % Sør-Trøndelag Kysten 111 % Trondheim og omegn 381 % Sør-Trøndelag Innlandet 160 % Namdalen 58 % Inn-Trøndelag 132 % Møre og Romsdal 115 % Sør-Trøndelag 310 % Nord-Trøndelag 116 % Regionen samlet 190 % Norge 120 % Endring i boligbygging første to kvartaler 2012 sammenlignet med snittet i perioden

7 Oppsummert: Det går godt i regionen og temperaturen i økonomien er på nivå med perioden før finanskrisen startet Parametere Befolkningsvekst Nettoinnvandring Sysselsetting Arbeidsledighet Utdanningsnivå Konkurser Nyetablerte bedrifter Boligbygging Prisutvikling bolig Nivåene og veksten for de ulike parametere er like sterke som før finanskrisen i 2008 slo inn over regionen Noe lavere befolkningsvekst i regionen enn snittet nasjonalt for de siste fire år med 4,3% mot et nasjonalt snitt på 5,2% - vi ser fortsatt sentralisering Det er nesten ikke arbeidsledighet i regionen og virksomhetene går i stor grad meget godt 7

8 Innhold 1 Kort om konjunkturer 1. Verden, Europa 2. Norge 3. Midt-Norge 2 Bedriftslederbarometeret Norge Midt-Norge 3 Et blikk på utvalgte bransjer 1. Landbruk 4. Havbruk 2. Havbruk 5. Fiskeri 3. Bygg og anlegg 6. Offshore 4 Økonomiske utviklingstrekk for bedrifter i Midt Norge 1. Endring fra Lønnsomhet og driftsmargin 3. Andelen lønnsomme bedrifter i forhold til

9 Optimismen stiger blant ledere i norsk næringsliv. Trenden peker igjen oppover for antall ansatte, omsetning og forventet lønnsomhet Tidsserie for ansatte - Norge Tidsserie for omsetning - Norge Tidsserie for lønnsomhet - Norge Tidsserie for lønnsomhet - Norge Pilene peker igjen oppover Norske ledere er mer positive nå enn de var for ett år siden, trenden fra 2007/2008 er stigende 9 Kilde: Sparebank 1 Bedriftsbarometer, Sentio Research, sept 2012

10 Men: Total forventningsindikator for fylkene i regionen er noe lavere enn gjennomsnitt for Norge totalt, dvs. noe lavere forventning til fremtiden Total fremtidsindikator basert på svarene i forhold til de som forventer økning eller nedgang i sysselsetting, omsetning og lønnsomhet Ledere i Møre og Romsdal har det mest optimistiske synet på fremtiden etterfulgt av Sør- Trøndelag og Nord-Trøndelag, men også i Møre og Romsdal er forventningene til fremtiden noe lavere enn gjennomsnittet nasjonalt Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord- Trøndelag Norge Kilde: Sparebank 1 Bedriftsbarometer, Sentio Research, sept

11 Innhold 1 Kort om konjunkturer 1. Verden, Europa 2. Norge 3. Midt-Norge 2 Bedriftslederbarometeret Norge Midt-Norge 3 Et blikk på utvalgte bransjer 1. Landbruk 4. Offshore 2. Bygg og anlegg 5. Varehandel 3. Havbruk 4 Økonomiske utviklingstrekk for bedrifter i Midt Norge 1. Endring fra Lønnsomhet og driftsmargin 3. Andelen lønnsomme bedrifter i forhold til

12 Variert og sammensatt bilde for de ulike kategoriene innen landbruket. Kylling og egg ser ut til å være vinneren i 2012 Antall melkebruk har gått ned, noe som kan gi leveringsproblemer på noen års sikt Underskudd på melkeproduksjon i 2011 smørmangel var en av konsekvensene Lavkarbotrenden har gitt økt etterspørsel etter smør, noe vi antar vil fortsette Vi antar også et underskudd av storfekjøtt og økt press på import av storfekjøtt Overskudd på svin grunnet høy produksjon. Forventet fortsatt overskudd også i 2013 (med et anslag på 5,400 tonn ) I tillegg spiller været inn i forhold til eksempelvis grillsesongen Regulering av fjørfenæringen har resultert i bygging av mange nye kyllingfjøs Markedet tar unna etterspørselen og det er god balanse mellom pris og etterspørsel Vi forventer økt etterspørsel og økte investeringer innen kategorien kylling/egg Kornproduksjonen ned ca 5% i Trøndelag i 2011 mye grunnet dårlig vær Produksjonen i 2012 forventes å komme ut på et godt nivå Regjeringen har satt et mål på 20% økning av kornproduksjonen innen

13 og Nord-Trøndelag er største leverandør nasjonalt av kjøtt fra fjørfe Produksjon av fjørfe Nord-Trøndelag 01 Østfold 04 Hedmark 11 Rogaland 16 Sør-Trøndelag 07 Vestfold Akershus og Oslo Buskerud Oppland Hordaland Aust-Agder Telemark Vest-Agder Møre og Romsdal Finnmark Finnmárku 0 19 Troms Romsa 0 18 Nordland 0 14 Sogn og Fjordane I 1992 spiste hver nordmann ca 4 kyllinger i året I 2012 spiser hver nordmann ca kyllinger i året Tabell: : Offentleg kjøtkontroll. Slakt godkjende til folkemat (tonn) (F)

14 Positiv utvikling innen bygg og anlegg: Stigende boligpriser og økende priser på næringseiendom Eiendom, bygg og anlegg Positiv utvikling både i boligmarkedet og i næringseiendom siste år. Bedringen er desidert best for boligsegmentet Befolkningsvekst i de største byene forventes å gi økt etterspørsel etter boliger fremover. Lav igangsetting av næringsbygg i regionen bidrar til positiv utvikling i leiepriser og opprettholder lav arealledighet Yield-nivået i næringseiendom har fortsatt å synke, hvilket medfører at eiendomsverdiene øker. Yield-nivået sentralt i Trondheim er mellom 6 og 6,5 prosent, mot mellom 7 og 7,5 prosent i I distriktene er nivået høyere Leieprisnivået for kontoreiendommer i Trondheim holder seg stabilt Bygg- og anleggsbedriftene i regionen har høye ordrereserver, som indikerer høy aktivitet både innen for bygg og anlegg fremover 14

15 Vi forventer vekst i laksesalget i 2012 på rundt 20% på verdensbasis og totalt salg i underkant av tonn Verdensmarkedet øker med 20% i 2012 EU øker laksesalget med 14% Laksemarkedet i 2011: totalt tonn USA Andre 17% 18% Brasil, Russland har en vekst på 25% til 30% Russland 8% Til tross for økonomisk krise har PIIGS 17% økning Japan 3% Brasil 2% 3% Kina Mer enn 100% øking i Kina 49% EU 15

16 Generelle markedsutsikter for offshore og oljeservice drives av oljeprisen og forventet utviklingstakt innen oljeindustrien Offshore Økende etterspørsel etter olje IEA forventer 1,5%-2,0% årlig vekst 2011/2012 Oljepris Forventing om fortsatt høy oljepris Viktig driver for økt aktivitet innen offshore Viktig driver for aktivitet innen oljeservice 12 største oljeselskap legger i snitt 72 usd/fat til grunn for investeringsbeslutninger SMN tror på pris over 100 usd/fat nærmeste år Det forventes betydelig vekst i oljeinvesteringer Oljeselskapene sliter med å opprettholde produksjonen Det indiske hav og Sør-Amerika viktigste drivere Men også spennende og store funn på norsk sokkel Offshore-investeringer i utvikling 16 Kilder: DnB NOR/Handelsbanken/Nordeo/Reuters/ODS Petrodata Sep11

17 Norsk varehandel omsatte for 408 mrd i 2011 (unntatt motorvogner) I regionen ble det omsatt for 56 mrd Det omsettes detaljhandel uten motorvogner for 56 mrd i regionen, 14% av nasjonal omsetning Varehandel Omsetning i mrd og prosent Fordelt på fylker i regionen i mrd 10,7 56,2 56,2; 14 % 25,5 20,0 351,8; 86 % Møre og Romsdal Sør Trøndelag Nord Trøndelag Sum region 17 Kilde: SSB

18 Varehandel Varehandelen i Norge stiger kraftigere enn i våre naboland og EU. Veksten i varehandel i regionen ligger rundt 3% per år Varehandelsindeks 2000 til 2011 Omsetningsutvikling i regionen i mrd og % 51,5 2,6% 52,8 3,3% 54,6 3,2% 56,3 M&R 18,6 19,1 19,5 20,1 S-T 23,4 23,9 24,7 25,5 N-T 9,5 9,9 10,3 10, Varehandel unntatt motorvogner Varehandel unntatt motorvogner Kilde: 18 SSB

19 Varehandel Kjøpesenterkrigen ser ut til å kunne forsterkes 19

20 Innhold 1 Kort om konjunkturer 1. Verden, Europa 2. Norge 3. Midt-Norge 2 Bedriftslederbarometeret Norge Midt-Norge 3 Et blikk på utvalgte bransjer 1. Landbruk 4. Havbruk 2. Havbruk 5. Fiskeri 3. Bygg og anlegg 6. Offshore 4 Økonomiske utviklingstrekk for bedrifter i Midt-Norge 1. Endring fra Lønnsomhet og driftsmargin 3. Andelen lønnsomme bedrifter i forhold til

21 Mrd. NOK Vekst i omsetning for sum bedrifter i alle regionene fra 2010 til 2011 Driftsinntekter per region for bedrifter med omsetning over 1 mill i 2011 i mrd ,4 128, , ,3 27,6 21,4 12,9 10,8 0 21

22 Innherred er vekstvinneren i 2011 med over 18% vekst i omsetning ift etterfulgt av Sør-Trøndelag Innlandet Omsetningsvekst per region for bedrifter med mer enn 1 million i omsetning 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % Innherred Sør-Trøndelag Innlandet 16,1 % 18,3 % Romsdal Namdalen Trondheim og omegn Sør-Trøndelag Kysten Sunnmøre Nordmøre 13,1 % 12,7 % 12,5 % 11,3 % 10,9 % 10,2 % Vekst

23 Resultatmarginene går noe ned i de fleste geografiske områdene med unntak av Nordmøre og Sør-Trøndelag Innlandet Resultatmargin i regionen for bedrifter med mer enn 1 million i omsetning 14 % Resultatmargin før skatt 2010 Resultatmargin før skatt % 10 % 9,6 % 8,8 % 8,6 % 8 % 6 % 4 % 7,0 % 6,3 % 5,7 % 4,8 % 4,0 % 2 % 0 % Nordmøre Trondheim og omegn Sunnmøre Namdalen Sør-Trøndelag Kysten Romsdal Sør-Trøndelag Innlandet Innherred 23

24 Resultatmargin før skatt 2011 Posisjonskartet synliggjør hvilken vekst og resultatmargin bedriftene i de ulike regionene har oppnådd i % Regionenes omsetning, vekst og lønnsomhet 12 % 10 % Nordmøre Trondheim og omegn Sunnmøre Noe svak vekst, men god lønnsomhet på Nordmøre og sterk vekst med lavere lønnsomhet på Innherred 8 % Namdalen 6 % Sør-Trøndelag Kysten Sør-Trøndelag Innlandet Innherred 4 % Romsdal 2 % 8 % 10 % 12 % 14 % 16 % Vekst i omsetning % 20 % 24

25 Resultatmargin før skatt Bevegelse i posisjonene synliggjør endringer i vekst og omsetning fra % 30 % Bevegelse i bransjeposisjon - fra 2010 til 2011 Eiendomsdrift 25 % 20 % Fiskeri/havbruk 15 % 10 % Skipsverft Varehandel Offshore Service Fartøy 5 % Industri ellers Bygg & Anlegg 0 % Fiskeindustri/-eksport -5 % -15 % -10 % -5 % 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % Vekst i omsetning 25

26 26 Det går godt i regionen og fremtidsutsiktene er lyse i den horisonten vi kan skue de nærmeste årene!

Konjunkturbarometeret 2013. SpareBank 1 SMN

Konjunkturbarometeret 2013. SpareBank 1 SMN Konjunkturbarometeret 2013 SpareBank 1 SMN 1 Konjunkturbarometeret 2013 Konjunkturer Verden/Europa/Norge Trøndelag og Nordvestlandett 1 Utvalgte bransjer 1. Landbruk 8. Bank/Finans 2. Havbruk og fiskeri

Detaljer

KONJUNKTUR- BAROMETER for Trøndelag og Nordvestlandet

KONJUNKTUR- BAROMETER for Trøndelag og Nordvestlandet 2014 SpareBank 1 SMN KONJUNKTUR- BAROMETER for Trøndelag og Nordvestlandet Økonomiske prognoser for Trøndelag og Nordvestlandet for første gang i historien! 2015 byr på lavere vekst, men aktiviteten tar

Detaljer

Lindorffanalysen 1. UTGAVE 2015

Lindorffanalysen 1. UTGAVE 2015 Lindorffanalysen 1. UTGAVE 2015 Leder 3 Gjestekommentar 4 Kvartalets tema Analysesjefens kommentar 6 Lindorff European Credit Outlook 8 Nytt fra juridisk 10 Person Inkassosaker 12 Ligningstall 13 Geografi

Detaljer

Status og fremtidsutsikter for næringslivet i Trøndelag

Status og fremtidsutsikter for næringslivet i Trøndelag Arena Trøndelag Status og fremtidsutsikter for næringslivet i Trøndelag Våren 2009 Status og fremtidsutsikter for næringslivet i Trøndelag 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Arena Trøndelag Rapportnavn:

Detaljer

Næringsanalyse for Østfold

Næringsanalyse for Østfold Næringsanalyse for Østfold Av Knut Vareide og Veneranda Mwenda Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 26/2005 Forord Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Østfold Fylkeskommune og er den syvende rapporten

Detaljer

BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING KONJUNKTURRAPPORT. Februar 2015

BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING KONJUNKTURRAPPORT. Februar 2015 BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING KONJUNKTURRAPPORT Februar 2015 Rapporten inneholder en gjennomgang av utsiktene for norsk økonomi og en vurdering av BNLs september-prognoser for ba-markedet, i lys av oppdatert

Detaljer

Boligmeteret oktober 2014

Boligmeteret oktober 2014 Boligmeteret oktober 2014 Det månedlige Boligmeteret for oktober 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 28.10.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

byggenæringens fremtidsbarometer

byggenæringens fremtidsbarometer byggenæringens s medlemsundersøkelse 215 Hvilke forventninger har du til 215? Innhold Om undersøkelsen 4 Oppsummering 5 Markedstrender 6 Utviklingen de siste årene 7 Forventninger til 215 7 Forventninger

Detaljer

Bemanningsbarometeret 4. kvartal 2014. Bemanningsbransjens utvikling. i samarbeid med. Foto: Jo Michael

Bemanningsbarometeret 4. kvartal 2014. Bemanningsbransjens utvikling. i samarbeid med. Foto: Jo Michael Foto: Jo Michael Bemanningsbarometeret 4. kvartal 2014 Bemanningsbransjens utvikling i samarbeid med Bemanningsbransjen i motbakke Bemanningsbransjen falt 2,1% i 2014, men stabiliserte seg mot slutten

Detaljer

BoligMeteret august 2011

BoligMeteret august 2011 BoligMeteret august 2011 Det månedlige BoligMeteret for AUGUST 2011 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo,22.08.2011 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

markedsrapport tema: arbeidsinnvandring fra Sør-Europa boligmarkedet i urolige tider januar

markedsrapport tema: arbeidsinnvandring fra Sør-Europa boligmarkedet i urolige tider januar markedsrapport tema: arbeidsinnvandring fra Sør-Europa boligmarkedet i urolige tider 1 2012 januar Trender i boligmarkedet 1 Sør-europeerne kommer til Norge 2 Hva driver boligprisene i 2012 6 Markedsoppdatering

Detaljer

Byggenæringens fremtidsbarometer

Byggenæringens fremtidsbarometer Byggenæringens fremtidsbarometer BNL-rapport 2/13 Foto: Thomas Tryti Pilgrim Innhold Innhold Om undersøkelsen 4 Oppsummering 5 Utviklingen de siste årene 6 Bedre tiltro til egen enn til landets økonomi

Detaljer

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Det månedlig BoligMeteret for september 29 gjennomført av Opinion as for EiendomsMegler 1 Norge Oslo, 23. september 29

Detaljer

markedsrapport Unge møter stengte dører i boligmarkedet tema: august

markedsrapport Unge møter stengte dører i boligmarkedet tema: august markedsrapport tema: Unge møter stengte dører i boligmarkedet 3 212 august Hovedfunn 1 Huseiernes BoligIndikator 3. kvartal 2 Kampen om sentrumsleilighetene 4 Markedsoppdatering 8 Tall og fakta 12 Les

Detaljer

Boligmeteret mars 2014

Boligmeteret mars 2014 Boligmeteret mars 2014 Det månedlige Boligmeteret for MARS 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 25.03.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i

Detaljer

Situasjonen innen petroleumsnæringen side 12. Bygg og anlegg side 14. Industri side 16. Oljeutvinning, bergverksdrift, kraft- og vannforsyning side 18

Situasjonen innen petroleumsnæringen side 12. Bygg og anlegg side 14. Industri side 16. Oljeutvinning, bergverksdrift, kraft- og vannforsyning side 18 Konjunkturbarometeret for Rogaland er utgitt av Aetat, SpareBank 1 SR-Bank, NHO Rogaland, Rogaland fylkeskommune, ARNE-prosjektet, SND Rogaland og LO Rogaland Rogaland, juni 2003 Innhold Felles innsats

Detaljer

Lindorffanalysen 3. UTGAVE 2014

Lindorffanalysen 3. UTGAVE 2014 Lindorffanalysen 3. UTGAVE 2014 Nøkkeltall 3 Leder 4 Kvartalets tema Gjestekommentar 6 Juridisk 7 Analysesjefens kommentar 8 Internasjonal 10 Person Inkassosaker 12 Geografi 13 Aksjeselskaper Kredittverdighet

Detaljer

NR. 12/2014. Oslo, 02.02.2015 for OPAK AS. Øystein Dieseth Avdelingsleder eiendomsrådgivning. Side 1/12

NR. 12/2014. Oslo, 02.02.2015 for OPAK AS. Øystein Dieseth Avdelingsleder eiendomsrådgivning. Side 1/12 Side 1/12 NR. 12/2014 Det bygges fremdeles for få boliger i Norge sett i forhold til befolkningsveksten, og med de største utfordringene i Osloområdet. Boligprisene i Oslo har steget i 2014, men husholdningenes

Detaljer

Lindorffanalysen 2. UTGAVE 2014

Lindorffanalysen 2. UTGAVE 2014 Lindorffanalysen 2. UTGAVE 2014 Leder 3 Kvartalets tema Konsumentmisligholdet øker 5 Gjør usikre fordringer om til sikre penger 6 Person Inkassosaker 8 Betalingsmoral 9 Næringsdrivende 10 Aksjeselskap

Detaljer

Lindorffanalysen 3. UTGAVE 2014

Lindorffanalysen 3. UTGAVE 2014 Lindorffanalysen 3. UTGAVE 2014 Nøkkeltall 3 Leder 4 Kvartalets tema Gjestekommentar 6 Juridisk 7 Analysesjefens kommentar 8 Internasjonal 10 Person Inkassosaker 12 Geografi 13 Aksjeselskaper Kredittverdighet

Detaljer

NAVs bedriftsundersøkelse høsten 2011. Arbeidssøkeres tilpasning på arbeidsmarkedet. Pensjonsreformen: Effekter på sysselsettingen

NAVs bedriftsundersøkelse høsten 2011. Arbeidssøkeres tilpasning på arbeidsmarkedet. Pensjonsreformen: Effekter på sysselsettingen 4 // 2011 Arbeid og velferd Utviklingen på arbeidsmarkedet NAVs bedriftsundersøkelse høsten 2011 Arbeidssøkeres tilpasning på arbeidsmarkedet Pensjonsreformen: Effekter på sysselsettingen Pensjonsreformen:

Detaljer

OKTOBER 2014 NELFO - MARKEDSRAPPORT 2/2014

OKTOBER 2014 NELFO - MARKEDSRAPPORT 2/2014 OKTOBER 2014 NELFO - MARKEDSRAPPORT 2/2014 Innhold Kommentar 2 Om rapporten 2 Norsk økonomi 3 Byggemarkedene 5 Nye boliger 6 Nye yrkesbygg 7 ROT bolig 8 ROT yrkesbygg 9 Tabeller 11 Markedene for tekniske

Detaljer

for Rogaland Mai 2008 Konjunkturbarometeret

for Rogaland Mai 2008 Konjunkturbarometeret konjunkturbarometeret for rogaland er utarbeidet av asplan ANALYSE og utgitt av sparebank 1 SR-Bank, NAV Rogaland, nho rogaland, rogaland fylkeskommune, stavanger-regionen næringsutvikling, innovasjon

Detaljer

Boligmeteret februar 2014

Boligmeteret februar 2014 Boligmeteret februar 2014 Det månedlige Boligmeteret for FEBRUAR 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 25.02.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Boligmeteret juni 2014

Boligmeteret juni 2014 Boligmeteret juni 2014 Det månedlige Boligmeteret for JUNI 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 24.06.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i

Detaljer

Lindorffanalysen 1. UTGAVE 2014

Lindorffanalysen 1. UTGAVE 2014 Lindorffanalysen 1. UTGAVE 2014 Lindorffanalysen er utviklet av Lindorff AS i samarbeid med Bisnode AS. Innhold: Stig Inge Eikemo Nils Staib Øyvind Rød Kjetil Knudsen Vigdis Nybø Hanne Werner Nilsson Hanne

Detaljer

Prosjektrapport nr. 11/2006 Utviklingstrekk i Vest-Agder. Forfatter: Arild Vangstad

Prosjektrapport nr. 11/2006 Utviklingstrekk i Vest-Agder. Forfatter: Arild Vangstad Prosjektrapport nr. 11/2006 Utviklingstrekk i Vest-Agder Forfatter: Arild Vangstad Tittel Utviklingstrekk i Vest-Agder Forfatter Arild Vangstad Rapport Prosjektrapport nr. 11/2006 ISBN-nummer ISSN-nummer

Detaljer

markedsrapport To-delt boligmarked i 2013 20 kommuner på topp og bunn tema: november

markedsrapport To-delt boligmarked i 2013 20 kommuner på topp og bunn tema: november markedsrapport tema: To-delt boligmarked i 2013 20 kommuner på topp og bunn 4 2012 november Viktige funn og trender 1 Huseiernes BoligIndikator 4. kvartal 2 Reguleringskaos 3 To-delt boligmarked i 2013

Detaljer

markedsrapport Familiebanken drar opp boligprisene? tema: mai

markedsrapport Familiebanken drar opp boligprisene? tema: mai markedsrapport tema: Familiebanken drar opp boligprisene? 2 2012 mai Sammendrag 1 Huseiernes boligindikator 2. kvartal 2 Vurderinger av boligmarkedet 4 Familiebanken drar opp boligprisene? 8 Tall og fakta

Detaljer

EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1

EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i husholdningenes økonomi og deres forventninger

Detaljer