EKSPORTEN I AUGUST 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EKSPORTEN I AUGUST 2016"

Transkript

1 EKSPORTEN I AUGUST 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall August 2016 Verdiendring fra aug Mill NOK Prosent I alt - alle varer ,1 - Råolje ,3 - Naturgass ,9 - Kondensater ,2 - Skip og plattformer ,1 - Fastlandseksport (trad. varer) ,2 Januar-aug Verdiendring fra jan.-aug Mill NOK Prosent I alt - alle varer ,0 - Råolje ,9 - Naturgass ,5 - Kondensater ,8 - Skip og plattformer ,3 - Fastlandseksport (trad. varer) ,5 Fisk og to ekstra virkedager ga eksportvekst i august Sammenlignet med august 2015, falt samlet vareeksport med 13,1 prosent i august, og så langt i år er nedgangen 15,0 prosent. Ikke bare råoljeprisen, men i økende grad også prisen på naturgass trekker samlet eksportverdi NOK Fastlandseksport - varer ned. Holder vi skip, råolje og naturgass utenom, og bare ser på fastlandseksporten var det en økning på 7,2 prosent sammenlignet med august i fjor. Antall virkedager i en måned påvirker både eksporten og importen. To virkedager mer enn i august i fjor forklarer at fortegnet snudde fra minus 10,4 prosent i juli, da det var to færre virkedager i år. Trendveksten for fastlandseksporten antas derfor fortsatt å ligge under null Så langt i år er det en nedgang på 3,5 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Figuren viser utviklingen i fastlandseksporten fra måned til måned. Statistisk sentralbyrå har nå også publisert pris- og volumindekse for utenrikshandelen i 2. kvartal i år. Disse viser at volumet av fastlandsekporten var 1,0 prosent lavere enn i 2. kvartal i fjor, mens prisene var 0,5 prosent lavere.

2 2 Råoljeprisen har økt de siste månedene, men falt litt tilbake fra 369 kroner fatet i juli til 363 i august, som er 19 kroner lavere enn i august i fjor. Derfor falt verdien av råoljeeksporten med 0,3 prosent fra august i fjor, til tross for at volumet økte med 4,8 prosent. Eksporten av naturgass falt med hele 42,2 prosent, fra 17,7 milliarder kroner i august i fjor til 10,2 milliarder i august i år. Eksportert mengde var 7,5 standard kubikkmeter i august, som er 16,9 prosent lavere enn året før. RÅOLJE- OG NATURGASSEKSPORTEN NOK Milliarder Oljepris og antall eksporterte fat Kilde: SSB september 2016 Varegruppene i eksporten Ser vi på de enkelte varegrupper er det fortsatt bare matvarer, der fisk dominerer som har nevneverdig økning i eksportverdien, sammenlignet med august i fjor. Fra 2014 til 2015 økte verdien av fiskeeksporten med 7,3 prosent, og i de åtte første månedene av 2016, er det en økning på 24,9 prosent. Høye priser for laks drar fortsatt eksportverdien opp. I årets åtte første måneder økte verdien av lakseeksporten med 29,0 prosent, til tross for at volumet i tonn falt med 6,1 prosent. Volumet av samlet fiskeeksport har også falt så langt i Nedgangen er 7,2 prosent, mens gjennomsnittlig kilopris har økt med 35 prosent. Eksport av raffinerte petroleumsprodukter (bensin, diesel propan mv., som inngår i fastlandseksporten) falt med 9,5 milliarder kroner eller 26,5 prosent i de åtte første månedene av 2016, etter et fall på 14,4 milliarder kroner eller 21,7 prosent i hele Regnet uten varegruppen energiprodukter, som omfatter raffinerte petroleumsprodukter og elektrisk strøm, var det i de åtte første månedene av 2016 en nedgang i den øvrige fastlandseksporten på 0,9 milliarder kroner eller 0,4 prosent, sammenlignet med samme periode i Kjemiske produkter har så langt i år 0,3 prosent nedgang i eksportverdien, etter nedgang på 3,5 prosent nedgang i august. Den større gruppen metallvarer, metaller, papir og andre commodities registrerer, en eksportnedgang på 4,1 milliarder eller 7,8 prosent i de åtte første månedene av I den store undergruppen metaller unntatt jern og stål (aluminium og nikkel) har eksportverdien falt med 11,1 prosent eller 3,3 milliarder kroner så langt i Det har enkelte måneder vært store svingninger for undergruppen, varer av metaller. Dette skyldes blant annet at det blir eksportert større konstruksjon til oljeplattformer fra Værdal i Nord-Trøndelag. Dette har også bidratt til store svingninger i månedlig eksport fra Nord-Trøndelag i den fylkesfordelte oversikten. For denne undergruppen (varer av metaller) er det så langt i år en nedgang på 14,7 prosent eller 1,1 milliarder kroner.

3 3 For gruppen forskjellige ferdige varer, bl. a tekniske instrumenter, møbler og klær, er det en nedgang i eksportverdien så langt i år på 905 millioner kroner eller 5,0 prosent. Den største undergruppen, tekniske og vitenskapelige instrumenter (maritim elektronikk mv.), hadde nedgang på 16,5 prosent, mens det for klær var 3,4 prosent økning og for møbler 7,1 prosent økning. Den store og viktige gruppen maskiner og transportmidler (verksted- /teknologiindustri) har en nedgang i eksportverdien på 9,6 milliarder kroner eller 14,3 prosent så langt i 2016, sammenlignet med samme periode året før. Skip og plattformer er med i disse tallene. I august i fjor var det eksport av plattformer for 3,3 milliarder kroner, mens det var null i august i år. Regnet utenom skip og plattformer var det derfor i august en økning i eksporten på 1,3 milliarder kroner eller 24 prosent for denne gruppen. Det er så langt i år eksportert nye skip for 1,8 milliarder kroner, mens det ble eksportert nye skip for 2,3 milliarder kroner samme periode i fjor. Utenom skip og plattformer er nedgangen hittil i år 6,5 milliarder kroner eller 11,0 prosent. Det er de store undergruppene spesielle- og andre industrimaskiner og kraftmaskiner som har falt mest. Større enkeltleveranser kan gi store svingninger i eksporten fra måned til måned for disse gruppene. Figuren viser utviklingen innen undergruppene så langt i år. Mrd. Kr. 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 EKSPORTEN AV VERKSTEDPRODUKTER - Januar-august Norsk fastlandseksport fordelt på markeder Sammenlignet med de åtte første månedene av 2015, er det nedgang i norsk fastlandseksport til alle kontinenter unntatt Europa, der det er det 1,3 prosent økning, og Afrika med 15,4 prosent økning. Til Asia er det 16 prosent nedgang, til Nord- og Mellom- Amerika 13 prosent ned, til Sør-Amerika 8 prosent ned og til Oceania 33 prosent ned. Kina er så langt i 2016 det viktigste norske markedet i Asia foran Sør-Korea og fulgt av Japan og Singapore. Endringen for disse fire landene fra samme periode i fjor er henholdsvis ned 21 prosent for Kina, ned 43 prosent for Sør-Korea, ned 1,3 for Japan og ned 20 prosent for Singapore. Eksporten til USA falt med 18 prosent og eksporten til Canada økte med 32 prosent. For Brasil har det så langt i 2016 vært 15 prosent nedgang. Import og handelsbalanse Vareimporten økte i august med 10,9 prosent sammenlignet med august I årets åtte første måneder er det en nedgang i samlet vareimport på 2,1 prosent. Nedgangen fra 2015 skyldes import av en stor plattform fra Sør Korea i april 2015, som dro opp importen. Importen fra europeiske land har så langt i år økt med 2,6 prosent. Fra Asia falt den med 16 prosent (2,2 prosent økning utenom skip/plattformer), mens det for Afrika var nedgang

4 4 på 19 prosent. Importen fra Nord- og Mellom-Amerika har økt med 2,4 prosent og importen fra Sør-Amerika falt med 2,3 prosent og fra Oceania falt den med 20 prosent. Importen fra Kina økte med 2,6 prosent (0,5prosent ned utenom skip). Importen av kjøretøy har så langt i 2016 økt med 3,5 milliarder kroner eller 11,4 prosent til 44,2 milliarder kroner. Samlet hadde Norge i de åtte første månedene av 2016 et overskudd i varehandelen med utlandet på 80,7 milliarder kroner. Dette er 48 prosent lavere enn i samme periode i Figuren under viser at importen den siste tiden har utviklet seg sterkere enn eksporten. Differansen mellom disse, handelsbalansen, har vært den store styrken i norsk økonomi, og har gitt Norge stor utenriksøkonomisk handlefrihet gjennom mange år med høye oljepriser. Gjennom de to siste årene har handelsoverskuddet blitt mer enn halvert. Handelsbalansen - overskuddet krymper raskt De kvartalsvise prisindeksene for utenrikshandel viser at den samlede prisstigning i perioden fra 2000 (basisåret med indeks 100) til 2. kvartal i år har vært en prisstigning på ca. 30 prosent for både samlet vareimport, fastlandseksport og litt høyere for råolje- og naturgasseksport. Det tilsvarer en gjennomsnittlig årlig prisstigning på 1,65 prosent. Utviklingen de siste år er vist i figuren. Figuren viser at prisindeksen for råolje- og naturgasseksport passerte et bunnpunkt i 1. kvartal i år, etter sammenhengende nedgang siden 4. kvartal Prisindekser for utenrikshandelen

5 5 Store prisendringer mellom gruppene siste år Figuren under viser prisindekser for store norske industribransjer. Spesielt raffineriene og metallindustrien har hatt store svingninger og stek prisnedgang, men økning i første del av Næringsmiddelindustrien har derimot hatt jevn prisøkning. Produsentprisindekser 2000 =100 Fylkesfordelt vareeksport Den fylkesfordelte eksportstatistikken viser at 12 fylker hadde eksportøkning i august 2016, sammenlignet med samme måned i Størst prosentvis økning hadde Nord-Trøndelag (116%) og Nordland 67%). Deretter fulgte Buskerud(32%), Sør-Trøndelag (25%), Møre og Romsdal (24%), Troms (24%), Sogn og Fjordane (15%), Akershus (12%), Oppland (12%), Hordaland(7%), Østfold (4%) og Hedmark (0,9%). Det var 7 fylker som hadde lavere eksportverdi i august. Disse var, Rogaland (-0,7%), Finnmark (-10%), Vest-Agder (-12%), Oslo (-13%), Vestfold (-24%), Aust-Agder (-24%), og Telemark (-31%). I årets 8 første måneder er det 11 fylker som har eksportøkning. Disse er Nord-Trøndelag (28%), Troms (24%), Nordland (11%), Sogn og Fjordane (11%), Østfold (6%), Buskerud(4%), Oppland (4%), Møre og Romsdal (3%), Sør-Trøndelag (3%), Finnmark (2%) og Akershus (0,1%). Det er 8 fylker som har lavere eksportverdi så langt i Disse er Oslo (-3%), Hedmark (- 4%), Telemark (-4%), Hordaland(-4%), Rogaland (-10%), Vest-Agder (-21%), Vestfold (- 28%) og Aust-Agder (-28%). Nord-Trøndelag har skilt seg ut med spesielt store variasjoner, noe som skyldes eksport av store konstruksjoner til petroleumsindustrien i enkelte måneder. Den sterke nedgangen i Rogaland så langt i 2016 skyldes at eksportverdien av raffinerte petroleumsprodukter falt med 19 prosent fra samme periode i 2015 (falt med 1,9 milliarder kroner). For bearbeidede varer begrenser nedgangen seg til 4,6 prosent. For Hordaland er det så langt i år 22 prosent eller 4,3 milliarder kroner nedgang i eksportverdien av raffinerte produkter (Mongstad), mens gruppen bearbeidede produkter har nedgang på 13 prosent (ned 1,7 milliarder kroner) fra samme periode i Økning i eksporten av fisk på hele 63 prosent (opp 4,2 milliarder kroner) trekker samlet vareeksport fra Hordaland opp.(knf. tabellen bak).

6 6 Fylkesfordelt eksport - Tradisjonelle varer januar-august 2016 Prosent endring fra januar-august året før Nord-Trøndelag Troms Nordland Sogn og Fjordane Østfold Buskerud Oppland Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Finnmark 11,0 10,8 5,8 4,4 4,3 3,1 2,9 2,4 28,4 23,5 Akershus Oslo Hedmark Telemark Hordaland Rogaland Vest-Agder Vestfold Aust-Agder -3,4-3,7-4,1-4,1-10,4-21,0-27,5-28,4 0,

7 7 Fylkesfordelt eksport - Tradisjonelle varer Januar-august NOK Millioner Hordaland Møre og Romsdal Rogaland Vest-Agder Nordland Telemark Sør-Trøndelag Vestfold Østfold Buskerud Sogn og Fjordane Oslo Troms Akershus Nord-Trøndelag Oppland Finnmark Hedmark Aust-Agder

8 8 Fylkesfordelt eksport - Tradisjonelle varer januar-august 2016 Prosent endring fra januar-august året før Nord-Trøndelag Troms Nordland Sogn og Fjordane Østfold Buskerud Oppland Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Finnmark 11,0 10,8 5,8 4,4 4,3 3,1 2,9 2,4 28,4 23,5 Akershus Oslo Hedmark Telemark Hordaland Rogaland Vest-Agder Vestfold Aust-Agder -3,4-3,7-4,1-4,1-10,4-21,0-27,5-28,4 0,

9 9 Fylkesfordelt eksport for varegrupper hittil i 2016 Den fylkesfordelte statistikken for vareeksport som Statistisk sentralbyrå publiserer månedlig, begrenser inndelingen til fire varegrupper; matvarer, råvarer, brenselstoffer (raffinerte produkter mv) og bearbeidede varer. Årstallene, som ble gitt i desemberutgaven, har utvidet inndelingen til sju grupper. Dette er gjort ved å splitte opp den store gruppen bearbeidede varer i fire undergrupper, noe som ikke blir gjort på månedsbasis. Matvarer er den eneste som har undergruppe, og undergruppen fisk utgjør i praksis det meste av norsk matvareeksport, som vi ser av tabellen. Utviklingen i fylkesfordelt eksportverdi fra januar-august 2015 til januar-august 2016, er vist i tabellen under. På landsbasis var det som tabellen viser en nedgang på 7,1 prosent for gruppen bearbeidede varer (kjemiske produkter, metaller, maskiner og andre beararbeidede varer). 2015M M08 Endring 0 Hele landet Varer i alt ,5 % Matvarer, drikkevarer, tobakk ,0 % Fisk ,0 % Råvarer, unntatt brenselsstoffer ,8 % Brenselsstoffer ,0 % tobakk ,1 % 01 Østfold Varer i alt ,8 % Matvarer, drikkevarer, tobakk ,7 % Fisk ,1 % Råvarer, unntatt brenselsstoffer ,7 % Brenselsstoffer 6 4 tobakk ,4 % 02 Akershus Varer i alt ,1 % Matvarer, drikkevarer, tobakk ,5 % Fisk 1 24 Råvarer, unntatt brenselsstoffer ,1 % Brenselsstoffer 6 4 tobakk ,4 % 03 Oslo Varer i alt ,4 % Matvarer, drikkevarer, tobakk ,5 % Fisk ,0 % Råvarer, unntatt brenselsstoffer ,6 % Brenselsstoffer 8 7 tobakk ,6 %

10 10 04 Hedmark Varer i alt ,7 % Matvarer, drikkevarer, tobakk ,3 % Fisk 1 2 Råvarer, unntatt brenselsstoffer ,6 % Brenselsstoffer 1 1 tobakk ,7 % 05 Oppland Varer i alt ,3 % Matvarer, drikkevarer, tobakk ,4 % Fisk 0 0 Råvarer, unntatt brenselsstoffer ,8 % Brenselsstoffer 10 8 tobakk ,9 % 06 Buskerud Varer i alt ,4 % Matvarer, drikkevarer, tobakk ,0 % Fisk 1 0 Råvarer, unntatt brenselsstoffer ,9 % Brenselsstoffer 1 1 tobakk ,1 % 07 Vestfold Varer i alt ,5 % Matvarer, drikkevarer, tobakk ,5 % Fisk 1 0 Råvarer, unntatt brenselsstoffer ,5 % Brenselsstoffer ,8 % tobakk ,8 % 08 Telemark Varer i alt ,1 % Matvarer, drikkevarer, tobakk ,6 % Fisk ,0 % Råvarer, unntatt brenselsstoffer ,7 % Brenselsstoffer ,4 % tobakk ,6 % 09 Aust-Agder Varer i alt ,4 % Matvarer, drikkevarer, tobakk ,7 % Fisk 0 0 Råvarer, unntatt brenselsstoffer ,9 % Brenselsstoffer 0 0

11 11 tobakk ,3 % 10 Vest-Agder Varer i alt ,0 % Matvarer, drikkevarer, tobakk ,4 % Fisk ,5 % Råvarer, unntatt brenselsstoffer ,2 % Brenselsstoffer 7 0 tobakk ,6 % 11 Rogaland Varer i alt ,4 % Matvarer, drikkevarer, tobakk ,3 % Fisk ,2 % Råvarer, unntatt brenselsstoffer ,9 % Brenselsstoffer ,5 % tobakk ,6 % 12 Hordaland Varer i alt ,1 % Matvarer, drikkevarer, tobakk ,0 % Fisk ,5 % Råvarer, unntatt brenselsstoffer ,7 % Brenselsstoffer ,5 % tobakk ,2 % 14 Sogn og Fjordane Varer i alt ,8 % Matvarer, drikkevarer, tobakk ,9 % Fisk ,2 % Råvarer, unntatt brenselsstoffer ,4 % Brenselsstoffer tobakk ,5 % 15 Møre og Romsdal Varer i alt ,1 % Matvarer, drikkevarer, tobakk ,1 % Fisk ,0 % Råvarer, unntatt brenselsstoffer ,6 % Brenselsstoffer ,0 % tobakk ,2 % 16 Sør-Trøndelag Varer i alt ,9 % Matvarer, drikkevarer, tobakk ,7 % Fisk ,7 % Råvarer, unntatt brenselsstoffer ,7 % Brenselsstoffer 0 0

12 12 tobakk ,4 % 17 Nord-Trøndelag Varer i alt ,4 % Matvarer, drikkevarer, tobakk ,7 % Fisk ,1 % Råvarer, unntatt brenselsstoffer ,9 % Brenselsstoffer 0 0 tobakk ,5 % 18 Nordland Varer i alt ,0 % Matvarer, drikkevarer, tobakk ,9 % Fisk ,1 % Råvarer, unntatt brenselsstoffer ,1 % Brenselsstoffer 0 0 tobakk ,2 % 19 Troms Romsa Varer i alt ,5 % Matvarer, drikkevarer, tobakk ,0 % Fisk ,8 % Råvarer, unntatt brenselsstoffer ,5 % Brenselsstoffer 0 0 tobakk ,6 % 20 Finnmark Finnmárku Varer i alt ,4 % Matvarer, drikkevarer, tobakk ,0 % Fisk ,9 % Råvarer, unntatt brenselsstoffer ,0 % Brenselsstoffer tobakk ,6 %

EKSPORTEN I JULI 2016

EKSPORTEN I JULI 2016 EKSPORTEN I JULI 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Juli 2016 Verdiendring fra juli 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 59 118-15,2 - Råolje

Detaljer

EKSPORTEN I SEPTEMBER 2016

EKSPORTEN I SEPTEMBER 2016 EKSPORTEN I SEPTEMBER 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall September 2016 Verdiendring fra sept. 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 57 781-15,9

Detaljer

EKSPORTEN I APRIL 2016

EKSPORTEN I APRIL 2016 EKSPORTEN I APRIL 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall April 2016 Verdiendring fra april 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 60 622-7,9 - Råolje

Detaljer

EKSPORTEN I NOVEMBER 2016

EKSPORTEN I NOVEMBER 2016 EKSPORTEN I NOVEMBER 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall November 2016 Verdiendring fra nov. 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 68 032 0,8

Detaljer

EKSPORTEN I MARS 2016

EKSPORTEN I MARS 2016 EKSPORTEN I MARS 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Mars 2016 Verdiendring fra mars 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 59 001-27,0 - Råolje

Detaljer

EKSPORTEN I MAI 2016

EKSPORTEN I MAI 2016 EKSPORTEN I MAI 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Mai 2016 Verdiendring fra mai 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 56 204-16,9 - Råolje

Detaljer

EKSPORTEN I JANUAR 2016

EKSPORTEN I JANUAR 2016 1 EKSPORTEN I JANUAR 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Januar 2016 Verdiendring fra jan. 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 60 354-18,7

Detaljer

EKSPORTEN I JANUAR 2017

EKSPORTEN I JANUAR 2017 1 EKSPORTEN I JANUAR 2017 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Januar 2017 Verdiendring fra jan. 2016 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 73 816 21,9

Detaljer

EKSPORTEN I FEBRUAR 2017

EKSPORTEN I FEBRUAR 2017 1 EKSPORTEN I FEBRUAR 2017 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Februar 2017 Verdiendring fra feb. 2016 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 71 244 18,0

Detaljer

EKSPORTEN I FEBRUAR 2016

EKSPORTEN I FEBRUAR 2016 EKSPORTEN I FEBRUAR 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Februar 2016 Verdiendring fra feb. 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 59 156-2,0 -

Detaljer

EKSPORTEN I NOVEMBER 2015

EKSPORTEN I NOVEMBER 2015 1 EKSPORTEN I NOVEMBER 2015 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall November 2015 Verdiendring fra nov. 2014 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 68 003-6,9

Detaljer

EKSPORTEN I OKTOBER 2015

EKSPORTEN I OKTOBER 2015 1 EKSPORTEN I OKTOBER 2015 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Oktober 2015 Verdiendring fra okt. 2014 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 74 001-13,6

Detaljer

EKSPORTEN I SEPTEMBER 2015

EKSPORTEN I SEPTEMBER 2015 1 EKSPORTEN I SEPTEMBER 2015 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall September 2015 Verdiendring fra sept. 2014 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 66 914-6,3

Detaljer

EKSPORTEN I MARS 2017

EKSPORTEN I MARS 2017 1 EKSPORTEN I MARS 2017 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Mars 2017 Verdiendring fra mars 2016 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 79 707 29,0 - Råolje

Detaljer

EKSPORTEN I APRIL 2017

EKSPORTEN I APRIL 2017 1 EKSPORTEN I APRIL 2017 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall April 2017 Verdiendring fra april 2016 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 66 159 7,5 -

Detaljer

EKSPORTEN I MAI 2017

EKSPORTEN I MAI 2017 1 EKSPORTEN I MAI 2017 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Mai 2017 Verdiendring fra mai 2016 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 66 925 14,9 - Råolje

Detaljer

EKSPORTEN I AUGUST 2017

EKSPORTEN I AUGUST 2017 1 EKSPORTEN I AUGUST 2017 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall August 2017 Verdiendring fra aug. 2016 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 65 294 8,8 -

Detaljer

EKSPORTEN I JULI 2017

EKSPORTEN I JULI 2017 1 EKSPORTEN I JULI 2017 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Juli 2017 Verdiendring fra juli 2016 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 60 650 2,3 - Råolje

Detaljer

EKSPORTEN I SEPTEMBER 2017

EKSPORTEN I SEPTEMBER 2017 1 EKSPORTEN I SEPTEMBER 2017 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall September 2017 Verdiendring fra sept. 2016 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 63 935

Detaljer

EKSPORTEN I OKTOBER 2017

EKSPORTEN I OKTOBER 2017 1 EKSPORTEN I OKTOBER 2017 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Oktober 2017 Verdiendring fra okt. 2016 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 71 273 3,5

Detaljer

EKSPORTEN I NOVEMBER 2017

EKSPORTEN I NOVEMBER 2017 1 EKSPORTEN I NOVEMBER 2017 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall November 2017 Verdiendring fra nov. 2016 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 75 312 6,9

Detaljer

Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017

Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017 Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017 Eksporten av tjenester var 50 mrd. kroner i 3. kvartal i år, 3,3 prosent lavere enn samme kvartal i fjor. Tjenesteeksporten har utviklet seg svakt det siste året. Tjenester

Detaljer

Juli 2015. Eksport- og konjunkturutviklingen. John L Rogne

Juli 2015. Eksport- og konjunkturutviklingen. John L Rogne Juli 2015 Eksport- og konjunkturutviklingen John L Rogne Innovasjon Norge www.innovasjonnorge.no 27-8-2015 Innhold Eksportutviklingen Eksporten av varer side 2 Import og handelsbalanse side 10 Vareeksport

Detaljer

April 2015. Eksport- og konjunkturutviklingen. John L Rogne

April 2015. Eksport- og konjunkturutviklingen. John L Rogne April 2015 Eksport- og konjunkturutviklingen John L Rogne Innovasjon Norge www.innovasjonnorge.no 3-6-2015 Innhold Eksportutviklingen Eksporten av varer side 2 Import og handelsbalanse side 10 Vareeksport

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Mai 2015. Eksport- og konjunkturutviklingen. John L Rogne

Mai 2015. Eksport- og konjunkturutviklingen. John L Rogne Mai 2015 Eksport- og konjunkturutviklingen John L Rogne Innovasjon Norge www.innovasjonnorge.no 17-6-2015 Innhold Eksportutviklingen Eksporten av varer side 2 Import og handelsbalanse side 10 Vareeksport

Detaljer

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller.

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller. Om statistikken Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller Målgruppe Tellebegreper Antall og andel av alderspensjonister Tallene i rapporten

Detaljer

Desember 2014 Eksport- og konjunkturutviklingen

Desember 2014 Eksport- og konjunkturutviklingen Desember 2014 Eksport- og konjunkturutviklingen John L Rogne Innovation Norway 29-1-2015 Innhold Eksportutviklingen Eksporten av varer side 2 Import og handelsbalanse side 10 Vareeksport fordelt på vareslag

Detaljer

EKSPORTEN I DESEMBER- OG ÅRET 2016

EKSPORTEN I DESEMBER- OG ÅRET 2016 EKSPORTEN I DESEMBER- OG ÅRET 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Desember 2016 Verdiendring fra des. 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 72

Detaljer

Mars 2014. Eksport- og konjunkturutviklingen. John L Rogne

Mars 2014. Eksport- og konjunkturutviklingen. John L Rogne Mars 2014 Eksport- og konjunkturutviklingen John L Rogne Innovation Norway 27-4-2015 Innhold Eksportutviklingen Eksporten av varer side 2 Import og handelsbalanse side 10 Vareeksport fordelt på vareslag

Detaljer

Mars 2014. Eksport- og konjunkturutviklingen. John L Rogne

Mars 2014. Eksport- og konjunkturutviklingen. John L Rogne Mars 2014 Eksport- og konjunkturutviklingen John L Rogne Innovation Norway 6-05-2014 Innhold Eksportutviklingen Eksporten av varer side 2 Import og handelsbalanse side 8 Vareeksport fordelt på vareslag

Detaljer

Mars 2014. Eksport- og konjunkturutviklingen. John L Rogne

Mars 2014. Eksport- og konjunkturutviklingen. John L Rogne Mars 2014 Eksport- og konjunkturutviklingen John L Rogne Innovation Norway 6-05-2014 Innhold Eksportutviklingen Eksporten av varer side 2 Import og handelsbalanse side 8 Vareeksport fordelt på vareslag

Detaljer

Februar 2014. Eksport- og konjunkturutviklingen. John L Rogne

Februar 2014. Eksport- og konjunkturutviklingen. John L Rogne Februar 2014 Eksport- og konjunkturutviklingen John L Rogne Innovation Norway 26-3-2015 Innhold Eksportutviklingen Eksporten av varer side 2 Import og handelsbalanse side 9 Vareeksport fordelt på vareslag

Detaljer

EKSPORTEN I APRIL 2013

EKSPORTEN I APRIL 2013 JLR/ 29.05. 2013 Innovasjon Norge Kontaktperson: John L. Rogne EKSPORTEN I APRIL 2013 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall MÅNEDSTALL April 2013 Verdiendring

Detaljer

EKSPORTEN I SEPTEMBER 2013

EKSPORTEN I SEPTEMBER 2013 JLR/ 19.10. 2013 Innovasjon Norge Kontaktperson: John L. Rogne EKSPORTEN I SEPTEMBER 2013 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall MÅNEDSTALL September 2013

Detaljer

Estimert innsamlet beløp husvis pr

Estimert innsamlet beløp husvis pr Estimert innsamlet beløp husvis pr.26.4.212 Antall Estimerte Innsamlede Estimert Antall faste innsamlings- gaver totalt innsamlede Fylker medlemmer givere beløp FG så langt i år beløp 1 Østfold 18 71 19

Detaljer

EKSPORTEN I DESEMBER - og ÅRET 2015

EKSPORTEN I DESEMBER - og ÅRET 2015 1 EKSPORTEN I DESEMBER - og ÅRET 2015 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Desember 2015 Verdiendring fra des. 2014 Mill NOK Prosent I alt - alle varer

Detaljer

Tjenesteeksporten i 2. kvartal 2017

Tjenesteeksporten i 2. kvartal 2017 Tjenesteeksporten i 2. kvartal 2017 Eksporten og importen av tjenester økt fra 1. til 2. kvartal, slik den sesongmessig pleier å gjøre. Selv om eksporten av tjenester (utenom finansielle) økte, var det

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. september 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. september 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. september 28 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 22.1.28. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå juni 2006

Arbeidsmarkedet nå juni 2006 Arbeidsmarkedet nå juni 2006 Aetat Arbeidsdirektoratet, Analyse, utarbeider statistikk, analyser av utviklingen på arbeidsmarkedet og evalueringer av arbeidsmarkedspolitikken. Notatet Arbeidsmarkedet nå

Detaljer

Økende antall, avtakende vekst

Økende antall, avtakende vekst Uføreytelser pr. 3 september 27 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no. Økende antall, avtakende

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Uførepensjon pr. 31. mars 2010 Notatet er skrevet av Therese Sundell

Uførepensjon pr. 31. mars 2010 Notatet er skrevet av Therese Sundell ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uførepensjon pr. 31. mars 21 Notatet er skrevet av Therese Sundell..21. // NOTAT Svak økning i antall uførepensjonister Det er en svak økning

Detaljer

MARKEDSRAPPORT FRA NHR. FØRSTE HALVÅR 2017 OG JUNI MÅNED

MARKEDSRAPPORT FRA NHR. FØRSTE HALVÅR 2017 OG JUNI MÅNED MARKEDSRAPPORT FRA NHR. FØRSTE HALVÅR 2017 OG JUNI MÅNED SEKSJON 2 SOM VISER TABELLER MED KOMMENTARER TIL ALLE FYLKENE INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN Det første parameter viser oss at juni

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. juni 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. juni 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. juni 28 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 26.8.28. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall mottakere

Detaljer

EKSPORTEN I MARS 2013

EKSPORTEN I MARS 2013 JLR/ 18.04. 2013 Innovasjon Norge Kontaktperson: John L. Rogne EKSPORTEN I MARS 2013 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall MÅNEDSTALL Mars2013 Verdiendring

Detaljer

Om tabellene. Juni 2014

Om tabellene. Juni 2014 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Bosetting og integrering av flyktninger hvordan utfordres kommunene?

Bosetting og integrering av flyktninger hvordan utfordres kommunene? Bosetting og integrering av flyktninger hvordan utfordres kommunene? Fredagsmøte Vestfold 19.02.2016 Oppsummering: Bosetting og integrering av flyktninger og andre innvandrere må synliggjøres i fylkeskommunale

Detaljer

Uføreytelser pr. 31. mars 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 31. mars 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 31. mars 29 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 16.6.29. // NOTAT Økning i antall mottakere av uføreytelser

Detaljer

Uføreytelser pr. 31. desember 2009 Notatet er skrevet av Marianne Næss Lindbøl,

Uføreytelser pr. 31. desember 2009 Notatet er skrevet av Marianne Næss Lindbøl, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 31. desember 29 Notatet er skrevet av Marianne Næss Lindbøl, 4.2.21. // NOTAT Antall uføre øker fortsatt Økningen i antall mottakere

Detaljer

Uførepensjon pr. 30. juni 2010 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl

Uførepensjon pr. 30. juni 2010 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uførepensjon pr. 3. juni 21 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl 26.8.21. // NOTAT Økning i antall uførepensjonister Det er en svak økning i

Detaljer

September 2014 Eksport- og konjunkturutviklingen

September 2014 Eksport- og konjunkturutviklingen September 2014 Eksport- og konjunkturutviklingen John L Rogne Innovation Norway 23-10-2014 Innhold Eksportutviklingen Eksporten av varer side 2 Import og handelsbalanse side 9 Vareeksport fordelt på vareslag

Detaljer

Drepte i vegtrafikken 3. kvartal 2015

Drepte i vegtrafikken 3. kvartal 2015 Vegdirektoratet, oktober 2015 Knut Opeide i vegtrafikken i vegtrafikken-3.kvartal 2015 i vegtrafikken Vegdirektoratet, oktober 2015 Denne rapporten sammenstiller opplysninger om drepte trafikanter per

Detaljer

MARKEDSRAPPORT FRA NHR. MAI OG ÅRETS SÅ LANGT PR

MARKEDSRAPPORT FRA NHR. MAI OG ÅRETS SÅ LANGT PR MARKEDSRAPPORT FRA NHR. MAI OG ÅRETS SÅ LANGT PR. 31.05. SEKSJON 2 SOM VISER TABELLER MED KOMMENTARER TIL ALLE FYLKENE. Hyggelighets i rapporten: Aller først bør man huske på at mai 2016 var store deler

Detaljer

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper Om statistikken Innhold i rapporten alderspensjonister fordelt på delytelse. Se i Om statistikken, under relatert informasjon, for forklaring av de forskjellige delytelsene. Formål/bestiller Målgruppe

Detaljer

OVERSIKT. Økt igangsetting av yrkesbygg. Stabile byggekostnader. Liten prisvekst på trevarer

OVERSIKT. Økt igangsetting av yrkesbygg. Stabile byggekostnader. Liten prisvekst på trevarer OVERSIKT Økt igangsetting av yrkesbygg. Mens nedgangen i byggingen fortsetter også i 1993, er det en oppgang når det gjelder igangsatte yrkesbygg i årets to første måneder. Bruker vi "bygg under arbeid"

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. september 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. september 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. september 29 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 27.1.29. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall

Detaljer

Aksjestatistikk Andre kvartal Første kvartal 2017 Statistikk privatpersoner som eier aksjer. Første kvartal 2017 Statistikk nordmenn og aksjer

Aksjestatistikk Andre kvartal Første kvartal 2017 Statistikk privatpersoner som eier aksjer. Første kvartal 2017 Statistikk nordmenn og aksjer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 Første kvartal 2017 Statistikk nordmenn og aksjer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen

Detaljer

August 2014. Eksport- og konjunkturutviklingen. John L Rogne

August 2014. Eksport- og konjunkturutviklingen. John L Rogne August 2014 Eksport- og konjunkturutviklingen John L Rogne Innovation Norway 25-9-2014 Innhold Eksportutviklingen Eksporten av varer side 2 Import og handelsbalanse side 9 Vareeksport fordelt på vareslag

Detaljer

september Vegtrafikkindeksen

september Vegtrafikkindeksen Vegtrafikkindeksen september Vegtrafikkindeksen september 2008 Det var 2,4 meir trafikk i september 2008 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 1,9. Det var 2,1 meir trafikk

Detaljer

Om tabellene. Oktober 2016

Om tabellene. Oktober 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. September 2016

Om tabellene. September 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Vegtrafikkindeksen. mars

Vegtrafikkindeksen. mars Vegtrafikkindeksen mars 2009 Vegtrafikkindeksen mars 2009 Det var 5,6 meir trafikk i mars 2009 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 1,0. Det var 5,4 meir trafikk med lette

Detaljer

juli Vegtrafikkindeksen

juli Vegtrafikkindeksen Vegtrafikkindeksen juli Vegtrafikkindeksen juli 2008 Det var 0,3 mindre trafikk i juli 2008 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 2,2. Det var 0,5 mindre trafikk med lette

Detaljer

Om tabellene. Januar 2018

Om tabellene. Januar 2018 Sesongjusterte hovedtall om arbeidsmarkedet. 2018 Om tabellene 2018 Alle tallene i disse tabellene er sesongjustert. "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert

Detaljer

EKSPORTEN I AUGUST 2013

EKSPORTEN I AUGUST 2013 JLR/ 19.09. 2013 Innovasjon Norge Kontaktperson: John L. Rogne EKSPORTEN I AUGUST 2013 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall MÅNEDSTALL August2013 Verdiendring

Detaljer

Vegtrafikkindeksen. Oktober 2006

Vegtrafikkindeksen. Oktober 2006 Vegtrafikkindeksen Oktober 2006 Vegtrafikkindeksen oktober 2006 Det var meir trafikk i oktober 2006 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 1,8. Det var 3,4 meir trafikk med

Detaljer

Om tabellene. Januar 2017

Om tabellene. Januar 2017 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Om tabellene. Mai 2017

Om tabellene. Mai 2017 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Om tabellene. September 2017

Om tabellene. September 2017 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Om tabellene. November 2017

Om tabellene. November 2017 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Om tabellene. August 2016

Om tabellene. August 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. Juli 2015

Om tabellene. Juli 2015 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2012 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 14. desember 2012. Alle tall og beregninger

Detaljer

Om tabellene. Mars 2017

Om tabellene. Mars 2017 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. Oktober 2017

Om tabellene. Oktober 2017 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Medlemsutvikling Fagforbundet 8. august 2005

Medlemsutvikling Fagforbundet 8. august 2005 Medlemsutvikling Fagforbundet 8. august 2005 Medlemsutvikling totalt per fylke Fylkeskrets 04.01.05 01.04.05 03.05.05 01.06.05 27.06.05 01.07.05 08.08.05 Endring siste måned Endring fra 04.01.05 01 Østfold

Detaljer

Vegtrafikkindeksen oktober 2016

Vegtrafikkindeksen oktober 2016 Statens vegvesen Vegtrafikkindeksen oktober 2016 Det var 0,3 % mindre trafikk i oktober 2016 enn i oktober 2015. Utviklinga hittil i år har vore på 0,4 %. Det var 0,5 % mindre trafikk med lette kjøretøy

Detaljer

Februar Eksport- og konjunkturutviklingen. John L Rogne

Februar Eksport- og konjunkturutviklingen. John L Rogne Februar 2014 Eksport- og konjunkturutviklingen John L Rogne Innovation Norway 26-3-2015 Innhold Eksportutviklingen Eksporten av varer side 2 Import og handelsbalanse side 9 Vareeksport fordelt på vareslag

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå mai 2006

Arbeidsmarkedet nå mai 2006 Arbeidsmarkedet nå mai 2006 Aetat Arbeidsdirektoratet, Analyse, utarbeider statistikk, analyser av utviklingen på arbeidsmarkedet og evalueringer av arbeidsmarkedspolitikken. Notatet Arbeidsmarkedet nå

Detaljer

April 2014. Eksport- og konjunkturutviklingen. John L Rogne

April 2014. Eksport- og konjunkturutviklingen. John L Rogne April 2014 Eksport- og konjunkturutviklingen John L Rogne Innovation Norway 4-06-2014 Innhold Eksportutviklingen Eksporten av varer side 2 Import og handelsbalanse side 8 Vareeksport fordelt på vareslag

Detaljer

mai Vegtrafikkindeksen

mai Vegtrafikkindeksen Vegtrafikkindeksen mai Vegtrafikkindeksen mai 2008 Det var 1,7 meir trafikk i mai 2008 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 2,8. Det var 1,5 meir trafikk med lette kjøretøy

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. juni 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. juni 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. juni 29 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 25.8.29. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall mottakere

Detaljer

mai Vegtrafikkindeksen

mai Vegtrafikkindeksen mai Vegtrafikkindeksen 2006 Vegtrafikkindeksen mai 2006 Det var 3,2 meir trafikk i mai 2006 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 1,9. Det var 2,5 meir trafikk med lette kjøretøy

Detaljer

januar Vegtrafikkindeksen

januar Vegtrafikkindeksen Vegtrafikkindeksen januar Vegtrafikkindeksen januar 2008 Det var 3,4 meir trafikk i januar 2008 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 3,1. Det var 3,2 meir trafikk med lette

Detaljer

MEF-analyse. 3. kvartal MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet

MEF-analyse. 3. kvartal MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet 3. kvartal 2014 MEF-analyse MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet Konkurransesituasjonen Antall kontrakter Kontraktsverdier Utviklingstrekk i markedet Omsetning MEF-analyse 3. kvartal 2014 Statens vegvesen

Detaljer

mars Vegtrafikkindeksen

mars Vegtrafikkindeksen Vegtrafikkindeksen mars Vegtrafikkindeksen mars 2008 Det var 5,2 mindre trafikk i mars 2008 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 2,3. Det var 4,3 mindre trafikk med lette

Detaljer

mars Vegtrafikkindeksen

mars Vegtrafikkindeksen mars Vegtrafikkindeksen 2006 Vegtrafikkindeksen mars 2006 Det var 5,7 meir trafikk i mars 2006 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 2,8. Det var 5,0 meir trafikk med lette

Detaljer

MEF-analyse. 1. kvartal MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet

MEF-analyse. 1. kvartal MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet 1. kvartal 2014 MEF-analyse MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet Konkurransesituasjonen Antall kontrakter Kontraktsverdier Utviklingstrekk i markedet Omsetning MEF-analyse 1. kvartal 2014 Statens vegvesen

Detaljer

Vegtrafikkindeksen februar 2017

Vegtrafikkindeksen februar 2017 Vegdirektoratet Vegtrafikkindeksen februar 2017 Knut Opeide Statens vegvesen Vegtrafikkindeksen februar 2017 Det var 1,0 % meir trafikk i februar 2017 enn i februar 2016. Utviklinga hittil i år har vore

Detaljer

Verdiskapning i landbruksbasert matproduksjon

Verdiskapning i landbruksbasert matproduksjon L a n d b r u k e t s Utredningskontor Verdiskapning i landbruksbasert matproduksjon Margaret Eide Hillestad Notat 2 2009 Forord Dette notatet er en kartlegging av verdiskapningen i landbruksbasert matproduksjon

Detaljer

Vegtrafikkindeksen januar 2017

Vegtrafikkindeksen januar 2017 Vegdirektoratet Vegtrafikkindeksen januar 2017 Knut Opeide Statens vegvesen Vegtrafikkindeksen januar 2017 Det var 5,1 % meir trafikk i januar 2017 enn i januar 2016. Det var 4,4 % meir trafikk med lette

Detaljer

Andre kvartal 2016 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal Andre kvartal 2016 Statistikk private aksjonærer

Andre kvartal 2016 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal Andre kvartal 2016 Statistikk private aksjonærer Andre kvartal 2016 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå august 2007

Arbeidsmarkedet nå august 2007 Arbeidsmarkedet nå august 2007 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jørn Handal, jørn.handal@nav.no, 30. august

Detaljer

Vegtrafikkindeksen. oktober

Vegtrafikkindeksen. oktober Vegtrafikkindeksen 2011 oktober Vegtrafikkindeksen oktober 2011 Det var 1,6 meir trafikk i oktober 2011 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 1,1. Det var 1,3 meir trafikk

Detaljer

Vegtrafikkindeksen. september

Vegtrafikkindeksen. september Vegtrafikkindeksen september 2009 Vegtrafikkindeksen september 2009 Det var 1,3 meir trafikk i september 2009 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 0,1. Det var 1,7 trafikkauke

Detaljer

Vegtrafikkindeksen. april

Vegtrafikkindeksen. april Vegtrafikkindeksen 2011 april Vegtrafikkindeksen april 2011 Det var 0,3 meir trafikk i april 2011 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 1,3. Det var 0,5 trafikkauke med lette

Detaljer

januar Vegtrafikkindeksen

januar Vegtrafikkindeksen Vegtrafikkindeksen januar 2007 Vegtrafikkindeksen januar 2007 Det var 3,6 meir trafikk i januar 2007 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 1,9. Det var 3,1 meir trafikk med

Detaljer

Vegtrafikkindeksen april 2017

Vegtrafikkindeksen april 2017 Vegdirektoratet Transportavdelingen ITS-seksjonen Vegtrafikkindeksen april 2017 Kjell Wold Statens vegvesen Vegtrafikkindeksen april 2017 Det var 5,0 % mindre trafikk i april 2017 enn i april 2016. Utviklinga

Detaljer

Vegtrafikkindeksen. april

Vegtrafikkindeksen. april Vegtrafikkindeksen 2010 april Vegtrafikkindeksen april 2010 Det var 0,7 meir trafikk i april 2010 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 1,1. Det var 0,5 trafikkauke med lette

Detaljer