EKSPORTEN I SEPTEMBER 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EKSPORTEN I SEPTEMBER 2015"

Transkript

1 1 EKSPORTEN I SEPTEMBER 2015 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall September 2015 Verdiendring fra sept Mill NOK Prosent I alt - alle varer ,3 - Råolje ,5 - Naturgass ,3 - Kondensater ,3 - Skip og plattformer Fastlandseksport (trad. varer) ,7 Januar - september 2015 Verdiendring fra jan.- sept Mill NOK Prosent I alt alle varer ,8 - Råolje ,4 - Naturgass ,1 - Kondensater ,1 - Skip og plattformer ,2 - Fastlandseksport (trad. varer) ,6 I september dro olje og oljeprodukter eksporten ned naturgass og fastlandseksport og spesielt kjemiske produkter dro opp Sammenlignet med september 2014, økte samlet vareeksport med 6,3 prosent i september og i årets ni første måneder er det en nedgang på 6,8 prosent. Lavere pris og volum for råolje trekker kraftig ned, selv om naturgasseksporten økte i verdi. Holder vi skip, råolje og naturgass utenom, og bare ser på fastlandseksporten var det, sammenlignet med september 2014 en økning på 6,7 prosent. For de ni første månedene samlet er det oppgang på 5,6 prosent. September hadde 22 virkedager, like mange som i fjor. Ser vi på de enkelte varegrupper var det økning for alle hovedgrupper utenom raffinerte petroleumsprodukter. Eksporten av kjemiske produkter økte med 20,1 prosent sammenlignet med september i fjor, og så langt i år er økningen 13,0 prosent. Fra januar-september 2014 til januar-september 2015 økte verdien av fiskeeksporten med 6,1 prosent, etter økning på 10,1 prosent i september. For laks er det så langt i år en økning på 6,1 prosent i verdi og 3,8 prosent i mengde (tonn). Skreifisket var svært godt i 2014, og det kom senere i gang i år. Det har så langt i år vært en nedgang i samlet torskeeksport på 21 prosent regnet i tonn. Prisene har imidlertid vært vesentlig høyere enn i fjor, slik at verdien har økt med 14,3 prosent. Den store og viktige gruppen maskiner og transportmidler (verksted- /teknologiindustri) har økt eksportverdien med 20,9 prosent i årets ni første måneder, sammenlignet med fjoråret. Skip er med i disse tallene. Regnet utenom skip, plattformer og andre transportmidler er økningen 11,4 milliarder kroner eller 21,4 prosent, etter 15 prosent økning i september. Det er undergruppene industrimaskiner og elektriske maskiner som har økt mest. Eksport av raffinerte petroleumsprodukter (bensin, diesel propan mv., som inngår i fastlandseksporten) har falt med 13,5 milliarder kroner eller 25,6 prosent så langt i år, sammenlignet med samme periode i fjor.

2 2 Energiandelen går ned men den er fortsatt høy Eksport av råolje og naturgass utgjorde i årets ni første måneder 51,0 prosent av samlet vareeksport. Tar vi også med de raffinerte energiproduktene og elektrisk strøm, øker denne andelen til 58,0 prosent. For hele 2014 var andelene 56,0 og 64,4 prosent. I 2013 var andelene 58,8 og 67,3 prosent, mens andelene i 2012 var 61,0 og 70,1 prosent. Dette viser at energi, til tross for nedgang, fortsatt utgjør en dominerende andel av norsk eksport. Regnet uten varegruppen energiprodukter, som omfatter raffinerte petroleumsprodukter og elektrisk strøm, var det i januar-september en økning i den øvrige fastlandseksporten på 30,9 milliarder kroner eller 13,8 prosent sammenlignet med januar-september i fjor. Norsk fastlandseksport fordelt på markeder Sammenlignet med samme periode i 2014, var det i årets ni første måneder en økning i norsk fastlandseksport til alle verdensdeler utenom Sør-Amerika, der det var 1,2 prosent nedgang. Til Europa var det 0,3 prosent økning, til Asia 17,5 prosent, til Nord-Amerika 11,3 prosent, til Afrika 38 prosent og til Oceania 27 prosent økning. Kina ble i januar 2013 passert av Sør Korea, som det viktigste norske markedet i Asia, men i juli 2013 gjenerobret Kina førsteplassen og beholdt den ut I starten av 2014 tok Korea igjen førsteplassen, men allerede i februar gjenerobret Kina den, da eksporten til Kina fortsatte å øke, mens det har vært markert nedgang for Sør-Korea. I januar 2015 gjentok mønsteret seg og Sør Korea passerte igjen Kina. Allerede i februar snudde det igjen og rekkefølger for største eksportmarkeder i Asia er så langt i 2015, Kina, S-Korea, Singapore og Japan. Endringen for disse fire landene er henholdsvis opp 31 prosent, opp 17 prosent, ned 4 prosent for Singapore og opp 4 prosent for Japan. Eksporten til Brasil startet 2015 med nedgang, men fortegnet har variert, og så langt i år er det nedgang på 2,6 prosent. Eksporten til USA har økt med 12 prosent så langt i år og eksporten til Canada har økt med 17,4 prosent. I Europa registreres 2,9 prosent økning for EU og 0,1 prosent økning for de nordiske landene alene hittil i Eksport til de kriserammede eurolandene, som falt i 2013, viste med unntak av Irland stor økning i Så langt i 2015 har eksporten økt til Italia, Irland, Spania og Portugal med henholdsvis 25, 41, 21 og 29 prosent, mens det for Hellas er ned 29 prosent. Varegruppene Samlet fastlandseksport økte med 15,9 milliarder kroner eller 5,6 prosent i de ni første månedene av 2015 sammenlignet med samme periode i Fiskeeksporten økte med 6,1 prosent. For laks var det også en økning på 6,1 prosent i verdi og 3,8 prosent i volum. Torskevolumet er i de ni første månedene ned 21 prosent, men eksportprisene har vært 44 prosent høyere enn året før, slik at verdien i kroner har økt med 14,3 prosent. De siste års utvikling i lakseprisen (kiloprisen for fersk laks) og tilsvarende volumutvikling er vist i de to figurene under. Prisene holder seg fortsatt på et høyt nivå. I år startet det med nedgang og utflating før den igjen har økt og holdt seg godt oppe den siste tiden. I uke 41 var kiloprisen 43,09 kroner, som er 7,5 prosent opp fra uka før og 25,3 prosent høyere enn i samme uke i Eksportert volum i uke var likt med uka før og 6,0 prosent høyere enn samme uke i Det ble eksportert tonn fersk laks denne uka. I tillegg kommer 598 tonn fryst laks (ned 43 prosent fra samme uke året før).

3 3 Eksportpris fersk og kjølt laks SSB oktober 2015 Eksportpris fersk og kjølt laks SSB oktoberi 2015 Kjemiske produkter har så langt i 2015 økt eksportverdien med 13,0 prosent eller 4,4 milliarder kroner. Den større gruppen metallvarer, metaller, papir og andre commodities har en eksportøkning på 7,4 milliarder eller 14,1 prosent de ni første månedene av Den store undergruppen metaller unntatt jern og stål (aluminium og nikkel) økte alene eksportverdien med 12,4 prosent eller 3,8 milliarder kroner. Det har enkelte måneder vært store svingninger for undergruppen, varer av metaller. Dette skyldes blant annet at det blir eksportert større konstruksjon til oljeplattformer fra Værdal i Nord-Trøndelag. Dette bidrar også til store svingninger i den månedlige eksporten fra Nord- Trøndelag i den fylkesfordelte statistikken. For den aktuelle undergruppen (varer av metaller) har eksporten økt med 2,9 milliarder kroner eller 50 prosent så langt i år. Gruppen forskjellige ferdige varer, bl. a tekniske instrumenter, møbler og klær, har så langt i 2015 en økning i eksportverdien på 16,6 prosent. Den største undergruppen, tekniske og vitenskapelige instrumenter (maritim elektronikk mv.), har økt eksporten med 28 prosent. Det var 5,4 prosent økning for møbler og 1,1 prosent økning for klær. Den store gruppen verksted-/teknologiprodukter har økt eksporten med 13,0 milliarder kroner eller 20,9 prosent så langt i For denne gruppen har også større enkeltleveranser gitt store svingninger i eksporten fra måned til måned. Eksporten av nye og brukte skip og plattformer er med i disse tallene. Det er eksportert en oljeplattform for 3,3 milliarder hittil i år (i august), mens det ikke var slik eksport i Utenom skip og plattformer og andre transportmidler er økningen for denne gruppen 11,4 milliarder eller 21,4 prosent så langt i år, etter 15 prosent økning i september. Utviklingen innen undergruppene i januar-september 2015 sammenlignet samme periode i 2014 er vist i figuren under.

4 4 Det er undergruppene industrimaskiner som har økt mest. 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 Mrd. Kr. EKSPORTEN AV VERKSTEDPRODUKTER - Januar - september Eksportverdien for raffinerte olje- og gassprodukter falt i januar-september med 13,5 milliarder kroner - eller 26 prosent fra samme periode i fjor, etter en nedgang på 1,1 milliarder eller 21 prosent i september, sammenlignet med samme måned i fjor. Det har vært store svingninger fra måned til måned i verdien. Så langt i år er det 19 prosent nedgang for oljeproduktene og 43 prosent nedgang for gassproduktene (propan og butan mv.). Så langt er det eksportert elektrisk strøm for 3,0 milliarder kroner, som er 23,5 prosent lavere enn i samme periode i fjor. RÅOLJE- OG NATURGASSEKSPORTEN NOK Milliarder JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES Kilde: SSB oktober 2015 Oljepris og antall eksporterte fat Import og handelsbalanse Vareimporten økte med 2,0 prosent i september sammenlignet med september 2014, og så langt i år er økningen 9,6 prosent. Sammenlignet med de ni første månedene av 2014 har importen fra europeiske land økt med 3,8 prosent. Fra Asia økte den med 37 prosent (opp 16 prosent utenom skip/plattformer), mens det fra Afrika var økning på 7 prosent. Importen fra Nord-Amerika falt med 2,3 prosent, mens importen fra Sør-Amerika økte med 18 prosent. Fra Oceania har importen økt med 4 prosent så langt i Importen fra Kina økte med 22 prosent (18,0 prosent utenom skip). Importen av kjøretøy har økt med 4,3 milliarder kroner eller 10,4 prosent til 45,2 milliarder kroner hittil i I september økte bilimporten med 12,3 prosent eller 601 millioner kroner, og det ble importert vel personbiler i september. Det ble importert elektrisk strøm for 1,1 milliarder kroner så langt i Dette er 5,4 prosent mer enn året før.

5 5 I år var importen spesielt stor i april da det ble importert en oljeplattform til 16,8 milliarder kroner fra Sør Korea. Samlet har Norge hittil i 2015 et overskudd i varehandelen med utlandet på 171,6 milliarder kroner, ned 33,2 prosent, fra samme periode i Fylkesfordelt vareeksport Den fylkesfordelte eksportstatistikken viser at 14 fylker hadde eksportøkning i september 2015, sammenlignet med samme måned i Størst prosentvis økning hadde Finnmark (70%) og Oslo (43%). Deretter fulgte Buskerud(27%), Hordaland(26%), Nord-Trøndelag (24%), Østfold (21%), Nordland (16%), Telemark (12%), Møre og Romsdal (12%), Troms (8%), Vest-Agder (7%), Sør-Trøndelag (6%), Hedmark (6%) og Akershus (3%). Det var 5 fylker som hadde lavere eksportverdi i september Disse var Oppland (-4%), Sogn og Fjordane (-25%), Vestfold (-26%), Aust-Agder (-28%) og Rogaland (-30%). Sammenligner vi de ni første månedene av 2015 med samme periode i fjor er det 12 fylker som har økning i eksportverdien. Det er Nordland (33%), Vest-Agder (22%), Østfold (22%), Buskerud(16%), Oslo (16%), Møre og Romsdal (14%), Hedmark (11%), Sør- Trøndelag (11%), Hordaland(10%), Akershus (8%), Troms (7%) og Oppland (1). Følgende 7 fylker har nedgang i eksporten så langt i år; Aust-Agder (-0,1%), Finnmark (-2%), Vestfold (-10%), Nord-Trøndelag (-11%), Sogn og Fjordane (-14%), Telemark (-20%) og Rogaland (-31%). og Nord-Trøndelag skiller seg ut med spesielt store variasjoner, noe som skyldes eksport av store konstruksjoner til petroleumsindustri i enkelte måneder. Den sterke nedgangen i Rogaland i år skyldes at eksporten av raffinerte petroleumsprodukter så langt i år har falt med 54 prosent fra samme periode i fjor (falt med 12,1 milliarder kroner). For bearbeidede varer har fylket så langt i år en økning på 7,3 prosent. For Hordaland er det 3,5 prosent økning i eksportverdi for raffineriene (Mongstad), mens bearbeidede varer har økt med hele 26 prosent (opp 3,1 milliarder kroner) så langt i år. Fylkesfordelt eksport - Tradisjonelle varer januar - september 2015 Prosent endring fra januar - september året før Nordland Vest-Agder Østfold Buskerud Oslo Møre og Romsdal Hedmark Sør-Trøndelag Hordaland Akershus Troms Oppland Aust-Agder Finnmark Vestfold Nord-Trøndelag Sogn og Fjordane Telemark Rogaland 33,4 21,6 21,6 16,0 16,0 14,4 11,2 11,1 10,4 7,9 6,7 0,7-0,1-2,0-9,8-10,7-13,9-19,8-30,

6 6 Fylkesfordelt eksport - Tradisjonelle varer Januar - september NOK Millioner Hordaland Møre og Romsdal Vest-Agder Rogaland Nordland Vestfold Sør-Trøndelag Østfold Telemark Buskerud Sogn og Fjordane Oslo Akershus Oppland Troms Finnmark Nord-Trøndelag Aust-Agder Hedmark

7 7 Fylkesfordelt eksport september 2015 Prosent endring fra september året før Finnmark Finnmárku Oslo Buskerud Hordaland Nord-Trøndelag Østfold Nordland Telemark Møre og Romsdal Troms Romsa Vest-Agder Sør-Trøndelag Hedmark Akershus Oppland Sogn og Fjordane Vestfold Aust-Agder Rogaland 43,4 26,9 25,5 23,6 21,4 16,2 12,4 12,2 8,2 7,0 6,2 6,0 2,7-4,0-25,0-25,5-27,7-30,3 70, Fylkesfordelt eksport for varegrupper Den fylkesfordelte statistikken for vareeksport som Statistisk sentralbyrå publiserer månedlig, begrenser inndelingen til fire varegrupper; matvarer, råvarer, brenselstoffer (raffinerte produkter mv) og bearbeidede varer. Årstallene som ble gitt i desemberutgaven har utvidet inndelingen til sju grupper. Dette er gjort ved å splitte opp den store gruppen bearbeidede varer i fire undergrupper, noe som ikke blir gjort på månedsbasis. Matvarer er den eneste som har undergruppe, og undergruppen fisk utgjør i praksis det meste av norsk matvareeksport, som vi ser av tabellen. Utviklingen i fylkesfordelt eksportverdi fra januar-september 2014 til januar-september 2015, er vist i tabellen under. På landsbasis var det som tabellen viser en økning på 16,6 prosent i gruppen bearbeidede varer (den gruppen som ble splittet opp i 3 i årsoversikten).

8 8 Fastlandseksport etter fylke og varegruppe, januar-september 2015 Mill. kroner 2014M M09 Endring 0 Hele landet Varer i alt ,6 % Matvarer, drikkevarer, tobakk ,9 % Fisk ,1 % Råvarer, unntatt brenselsstoffer ,1 % Brenselsstoffer ,4 % Bearbeidde varer, unntatt matvarer, drikkevarer, tobakk ,6 % 01 Østfold Varer i alt ,6 % Matvarer, drikkevarer, tobakk ,9 % Fisk ,6 % Råvarer, unntatt brenselsstoffer ,2 % Brenselsstoffer 9 8 Bearbeidde varer, unntatt matvarer, drikkevarer, tobakk ,5 % 02 Akershus Varer i alt ,9 % Matvarer, drikkevarer, tobakk ,4 % Fisk 0 2 Råvarer, unntatt brenselsstoffer ,3 % Brenselsstoffer 6 6 Bearbeidde varer, unntatt matvarer, drikkevarer, tobakk ,9 % 03 Oslo Varer i alt ,0 % Matvarer, drikkevarer, tobakk ,9 % Fisk ,2 % Råvarer, unntatt brenselsstoffer ,8 % Brenselsstoffer ,7 % Bearbeidde varer, unntatt matvarer, drikkevarer, tobakk ,9 % 04 Hedmark Varer i alt ,2 % Matvarer, drikkevarer, tobakk ,7 % Fisk ,7 % Råvarer, unntatt brenselsstoffer ,0 % Brenselsstoffer 1 1 Bearbeidde varer, unntatt matvarer, drikkevarer, tobakk ,9 % 05 Oppland Varer i alt ,7 % Matvarer, drikkevarer, tobakk ,8 % Fisk 0 0 Råvarer, unntatt brenselsstoffer ,1 % Brenselsstoffer Bearbeidde varer, unntatt matvarer, drikkevarer, tobakk ,9 %

9 9 06 Buskerud Varer i alt ,0 % Matvarer, drikkevarer, tobakk ,9 % Fisk 2 2 Råvarer, unntatt brenselsstoffer ,2 % Brenselsstoffer 1 1 Bearbeidde varer, unntatt matvarer, drikkevarer, tobakk ,7 % 07 Vestfold Varer i alt ,8 % Matvarer, drikkevarer, tobakk ,3 % Fisk ,0 % Råvarer, unntatt brenselsstoffer ,8 % Brenselsstoffer ,0 % Bearbeidde varer, unntatt matvarer, drikkevarer, tobakk ,6 % 08 Telemark Varer i alt ,8 % Matvarer, drikkevarer, tobakk ,0 % Fisk ,7 % Råvarer, unntatt brenselsstoffer ,0 % Brenselsstoffer ,2 % Bearbeidde varer, unntatt matvarer, drikkevarer, tobakk ,9 % 09 Aust-Agder Varer i alt ,1 % Matvarer, drikkevarer, tobakk ,2 % Fisk ,0 % Råvarer, unntatt brenselsstoffer ,8 % Brenselsstoffer 0 0 Bearbeidde varer, unntatt matvarer, drikkevarer, tobakk ,4 % 10 Vest-Agder Varer i alt ,6 % Matvarer, drikkevarer, tobakk ,1 % Fisk ,0 % Råvarer, unntatt brenselsstoffer ,0 % Brenselsstoffer 4 7 Bearbeidde varer, unntatt matvarer, drikkevarer, tobakk ,4 % 11 Rogaland Varer i alt ,9 % Matvarer, drikkevarer, tobakk ,0 % Fisk ,2 % Råvarer, unntatt brenselsstoffer ,9 % Brenselsstoffer ,5 % Bearbeidde varer, unntatt matvarer, drikkevarer, tobakk ,3 % 12 Hordaland Varer i alt ,4 % Matvarer, drikkevarer, tobakk ,4 %

10 10 Fisk ,1 % Råvarer, unntatt brenselsstoffer ,4 % Brenselsstoffer ,5 % Bearbeidde varer, unntatt matvarer, drikkevarer, tobakk ,8 % 14 Sogn og Fjordane Varer i alt ,9 % Matvarer, drikkevarer, tobakk ,7 % Fisk ,9 % Råvarer, unntatt brenselsstoffer ,9 % Brenselsstoffer 1 11 Bearbeidde varer, unntatt matvarer, drikkevarer, tobakk ,2 % 15 Møre og Romsdal Varer i alt ,4 % Matvarer, drikkevarer, tobakk ,7 % Fisk ,6 % Råvarer, unntatt brenselsstoffer ,2 % Brenselsstoffer ,5 % Bearbeidde varer, unntatt matvarer, drikkevarer, tobakk ,3 % 16 Sør-Trøndelag Varer i alt ,1 % Matvarer, drikkevarer, tobakk ,4 % Fisk ,8 % Råvarer, unntatt brenselsstoffer ,7 % Brenselsstoffer 0 0 Bearbeidde varer, unntatt matvarer, drikkevarer, tobakk ,0 % 17 Nord-Trøndelag Varer i alt ,7 % Matvarer, drikkevarer, tobakk ,0 % Fisk ,2 % Råvarer, unntatt brenselsstoffer ,7 % Brenselsstoffer 0 0 Bearbeidde varer, unntatt matvarer, drikkevarer, tobakk ,7 % 18 Nordland Varer i alt ,4 % Matvarer, drikkevarer, tobakk ,8 % Fisk ,0 % Råvarer, unntatt brenselsstoffer ,0 % Brenselsstoffer 1 2 Bearbeidde varer, unntatt matvarer, drikkevarer, tobakk ,5 % 19 Troms Romsa Varer i alt ,7 % Matvarer, drikkevarer, tobakk ,0 % Fisk ,2 % Råvarer, unntatt brenselsstoffer ,0 % Brenselsstoffer 0 0

11 11 Bearbeidde varer, unntatt matvarer, drikkevarer, tobakk ,7 % 20 Finnmark Finnmárku Varer i alt ,0 % Matvarer, drikkevarer, tobakk ,3 % Fisk ,4 % Råvarer, unntatt brenselsstoffer ,6 % Brenselsstoffer Bearbeidde varer, unntatt matvarer, drikkevarer, tobakk ,5 %

EKSPORTEN I NOVEMBER 2015

EKSPORTEN I NOVEMBER 2015 1 EKSPORTEN I NOVEMBER 2015 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall November 2015 Verdiendring fra nov. 2014 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 68 003-6,9

Detaljer

EKSPORTEN I OKTOBER 2015

EKSPORTEN I OKTOBER 2015 1 EKSPORTEN I OKTOBER 2015 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Oktober 2015 Verdiendring fra okt. 2014 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 74 001-13,6

Detaljer

EKSPORTEN I MARS 2016

EKSPORTEN I MARS 2016 EKSPORTEN I MARS 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Mars 2016 Verdiendring fra mars 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 59 001-27,0 - Råolje

Detaljer

EKSPORTEN I NOVEMBER 2016

EKSPORTEN I NOVEMBER 2016 EKSPORTEN I NOVEMBER 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall November 2016 Verdiendring fra nov. 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 68 032 0,8

Detaljer

EKSPORTEN I JANUAR 2016

EKSPORTEN I JANUAR 2016 1 EKSPORTEN I JANUAR 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Januar 2016 Verdiendring fra jan. 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 60 354-18,7

Detaljer

EKSPORTEN I AUGUST 2016

EKSPORTEN I AUGUST 2016 EKSPORTEN I AUGUST 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall August 2016 Verdiendring fra aug. 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 59 006-13,1 -

Detaljer

EKSPORTEN I SEPTEMBER 2016

EKSPORTEN I SEPTEMBER 2016 EKSPORTEN I SEPTEMBER 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall September 2016 Verdiendring fra sept. 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 57 781-15,9

Detaljer

EKSPORTEN I JULI 2016

EKSPORTEN I JULI 2016 EKSPORTEN I JULI 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Juli 2016 Verdiendring fra juli 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 59 118-15,2 - Råolje

Detaljer

EKSPORTEN I APRIL 2016

EKSPORTEN I APRIL 2016 EKSPORTEN I APRIL 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall April 2016 Verdiendring fra april 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 60 622-7,9 - Råolje

Detaljer

EKSPORTEN I MAI 2016

EKSPORTEN I MAI 2016 EKSPORTEN I MAI 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Mai 2016 Verdiendring fra mai 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 56 204-16,9 - Råolje

Detaljer

EKSPORTEN I JANUAR 2017

EKSPORTEN I JANUAR 2017 1 EKSPORTEN I JANUAR 2017 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Januar 2017 Verdiendring fra jan. 2016 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 73 816 21,9

Detaljer

EKSPORTEN I FEBRUAR 2016

EKSPORTEN I FEBRUAR 2016 EKSPORTEN I FEBRUAR 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Februar 2016 Verdiendring fra feb. 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 59 156-2,0 -

Detaljer

EKSPORTEN I FEBRUAR 2017

EKSPORTEN I FEBRUAR 2017 1 EKSPORTEN I FEBRUAR 2017 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Februar 2017 Verdiendring fra feb. 2016 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 71 244 18,0

Detaljer

EKSPORTEN I APRIL 2017

EKSPORTEN I APRIL 2017 1 EKSPORTEN I APRIL 2017 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall April 2017 Verdiendring fra april 2016 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 66 159 7,5 -

Detaljer

EKSPORTEN I MARS 2017

EKSPORTEN I MARS 2017 1 EKSPORTEN I MARS 2017 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Mars 2017 Verdiendring fra mars 2016 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 79 707 29,0 - Råolje

Detaljer

EKSPORTEN I MAI 2017

EKSPORTEN I MAI 2017 1 EKSPORTEN I MAI 2017 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Mai 2017 Verdiendring fra mai 2016 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 66 925 14,9 - Råolje

Detaljer

EKSPORTEN I AUGUST 2017

EKSPORTEN I AUGUST 2017 1 EKSPORTEN I AUGUST 2017 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall August 2017 Verdiendring fra aug. 2016 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 65 294 8,8 -

Detaljer

EKSPORTEN I JULI 2017

EKSPORTEN I JULI 2017 1 EKSPORTEN I JULI 2017 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Juli 2017 Verdiendring fra juli 2016 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 60 650 2,3 - Råolje

Detaljer

EKSPORTEN I SEPTEMBER 2017

EKSPORTEN I SEPTEMBER 2017 1 EKSPORTEN I SEPTEMBER 2017 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall September 2017 Verdiendring fra sept. 2016 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 63 935

Detaljer

EKSPORTEN I OKTOBER 2017

EKSPORTEN I OKTOBER 2017 1 EKSPORTEN I OKTOBER 2017 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Oktober 2017 Verdiendring fra okt. 2016 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 71 273 3,5

Detaljer

EKSPORTEN I NOVEMBER 2017

EKSPORTEN I NOVEMBER 2017 1 EKSPORTEN I NOVEMBER 2017 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall November 2017 Verdiendring fra nov. 2016 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 75 312 6,9

Detaljer

Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017

Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017 Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017 Eksporten av tjenester var 50 mrd. kroner i 3. kvartal i år, 3,3 prosent lavere enn samme kvartal i fjor. Tjenesteeksporten har utviklet seg svakt det siste året. Tjenester

Detaljer

Juli 2015. Eksport- og konjunkturutviklingen. John L Rogne

Juli 2015. Eksport- og konjunkturutviklingen. John L Rogne Juli 2015 Eksport- og konjunkturutviklingen John L Rogne Innovasjon Norge www.innovasjonnorge.no 27-8-2015 Innhold Eksportutviklingen Eksporten av varer side 2 Import og handelsbalanse side 10 Vareeksport

Detaljer

April 2015. Eksport- og konjunkturutviklingen. John L Rogne

April 2015. Eksport- og konjunkturutviklingen. John L Rogne April 2015 Eksport- og konjunkturutviklingen John L Rogne Innovasjon Norge www.innovasjonnorge.no 3-6-2015 Innhold Eksportutviklingen Eksporten av varer side 2 Import og handelsbalanse side 10 Vareeksport

Detaljer

Desember 2014 Eksport- og konjunkturutviklingen

Desember 2014 Eksport- og konjunkturutviklingen Desember 2014 Eksport- og konjunkturutviklingen John L Rogne Innovation Norway 29-1-2015 Innhold Eksportutviklingen Eksporten av varer side 2 Import og handelsbalanse side 10 Vareeksport fordelt på vareslag

Detaljer

Mai 2015. Eksport- og konjunkturutviklingen. John L Rogne

Mai 2015. Eksport- og konjunkturutviklingen. John L Rogne Mai 2015 Eksport- og konjunkturutviklingen John L Rogne Innovasjon Norge www.innovasjonnorge.no 17-6-2015 Innhold Eksportutviklingen Eksporten av varer side 2 Import og handelsbalanse side 10 Vareeksport

Detaljer

Mars 2014. Eksport- og konjunkturutviklingen. John L Rogne

Mars 2014. Eksport- og konjunkturutviklingen. John L Rogne Mars 2014 Eksport- og konjunkturutviklingen John L Rogne Innovation Norway 27-4-2015 Innhold Eksportutviklingen Eksporten av varer side 2 Import og handelsbalanse side 10 Vareeksport fordelt på vareslag

Detaljer

Februar 2014. Eksport- og konjunkturutviklingen. John L Rogne

Februar 2014. Eksport- og konjunkturutviklingen. John L Rogne Februar 2014 Eksport- og konjunkturutviklingen John L Rogne Innovation Norway 26-3-2015 Innhold Eksportutviklingen Eksporten av varer side 2 Import og handelsbalanse side 9 Vareeksport fordelt på vareslag

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 3.

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 3. Fakta og analyse - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet 3. kvartal 2013 FAKTA OG ANALYSE 3. kvartal 2013 Statens vegvesen hadde

Detaljer

Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005

Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005 Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005 Medlemsutvikling totalt per fylke Fylkeskrets 04.01.05 01.04.05 03.05.05 01.06.05 01.07.05 Endring siste måned Endring fra 04.01.05 01 Østfold 17 421 17 331 17

Detaljer

Mars 2014. Eksport- og konjunkturutviklingen. John L Rogne

Mars 2014. Eksport- og konjunkturutviklingen. John L Rogne Mars 2014 Eksport- og konjunkturutviklingen John L Rogne Innovation Norway 6-05-2014 Innhold Eksportutviklingen Eksporten av varer side 2 Import og handelsbalanse side 8 Vareeksport fordelt på vareslag

Detaljer

Mars 2014. Eksport- og konjunkturutviklingen. John L Rogne

Mars 2014. Eksport- og konjunkturutviklingen. John L Rogne Mars 2014 Eksport- og konjunkturutviklingen John L Rogne Innovation Norway 6-05-2014 Innhold Eksportutviklingen Eksporten av varer side 2 Import og handelsbalanse side 8 Vareeksport fordelt på vareslag

Detaljer

September 2014 Eksport- og konjunkturutviklingen

September 2014 Eksport- og konjunkturutviklingen September 2014 Eksport- og konjunkturutviklingen John L Rogne Innovation Norway 23-10-2014 Innhold Eksportutviklingen Eksporten av varer side 2 Import og handelsbalanse side 9 Vareeksport fordelt på vareslag

Detaljer

Medlemsutvikling Fagforbundet 8. august 2005

Medlemsutvikling Fagforbundet 8. august 2005 Medlemsutvikling Fagforbundet 8. august 2005 Medlemsutvikling totalt per fylke Fylkeskrets 04.01.05 01.04.05 03.05.05 01.06.05 27.06.05 01.07.05 08.08.05 Endring siste måned Endring fra 04.01.05 01 Østfold

Detaljer

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 4.

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 4. Fakta og analyse - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet 4. kvartal 213 FAKTA OG ANALYSE 4. kvartal 213/Årssammendrag 213 Statens

Detaljer

EKSPORTEN I DESEMBER - og ÅRET 2015

EKSPORTEN I DESEMBER - og ÅRET 2015 1 EKSPORTEN I DESEMBER - og ÅRET 2015 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Desember 2015 Verdiendring fra des. 2014 Mill NOK Prosent I alt - alle varer

Detaljer

MEF-analyse. 3. kvartal MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet

MEF-analyse. 3. kvartal MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet 3. kvartal 2014 MEF-analyse MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet Konkurransesituasjonen Antall kontrakter Kontraktsverdier Utviklingstrekk i markedet Omsetning MEF-analyse 3. kvartal 2014 Statens vegvesen

Detaljer

EKSPORTEN I APRIL 2013

EKSPORTEN I APRIL 2013 JLR/ 29.05. 2013 Innovasjon Norge Kontaktperson: John L. Rogne EKSPORTEN I APRIL 2013 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall MÅNEDSTALL April 2013 Verdiendring

Detaljer

EKSPORTEN I SEPTEMBER 2013

EKSPORTEN I SEPTEMBER 2013 JLR/ 19.10. 2013 Innovasjon Norge Kontaktperson: John L. Rogne EKSPORTEN I SEPTEMBER 2013 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall MÅNEDSTALL September 2013

Detaljer

MEF-analyse. 2. kvartal 2014. MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet

MEF-analyse. 2. kvartal 2014. MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet 2. kvartal 2014 MEF-analyse MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet Konkurransesituasjonen Antall kontrakter Kontraktsverdier Utviklingstrekk i markedet Omsetning MEF-analyse 2. kvartal 2014 Statens vegvesen

Detaljer

August 2014. Eksport- og konjunkturutviklingen. John L Rogne

August 2014. Eksport- og konjunkturutviklingen. John L Rogne August 2014 Eksport- og konjunkturutviklingen John L Rogne Innovation Norway 25-9-2014 Innhold Eksportutviklingen Eksporten av varer side 2 Import og handelsbalanse side 9 Vareeksport fordelt på vareslag

Detaljer

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under:

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under: Østfold Antall oblatpliktige: 153 220 Antall tildelte oblater: 127 224 Får ikke oblater: 25 840 Solgt, men ikke omregistrert: 3571 Mangler forsikring: 5956 Ikke godkjent EU-kontroll: 7375 Ikke betalt årsavgift:

Detaljer

juni Vegtrafikkindeksen

juni Vegtrafikkindeksen juni Vegtrafikkindeksen 2007 Vegtrafikkindeksen juni 2007 Det var 3,6 meir trafikk i juni 2007 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 3,1. Det var 3,3 meir trafikk med lette

Detaljer

MEF-analyse. 4. kvartal MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet

MEF-analyse. 4. kvartal MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet 4. kvartal MEF-analyse MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet Konkurransesituasjonen Antall kontrakter Kontraktsverdier Utviklingstrekk i markedet Omsetning MEF-analyse 4. kvartal - Årssammendrag Statens

Detaljer

Strategi Riktig Laks!

Strategi Riktig Laks! Strategi Riktig Laks! Uke 41 14. oktober Prisutvikling (Fersk sløyd superior laks, ferdig pakket. FCA Oslo) Uke 12 kg 23 kg 34 kg 45 kg 56 kg 67 kg +7 kg Gj. Snitt 40 Etteranm. 19,01 23,44 24,63 24,90

Detaljer

April 2014. Eksport- og konjunkturutviklingen. John L Rogne

April 2014. Eksport- og konjunkturutviklingen. John L Rogne April 2014 Eksport- og konjunkturutviklingen John L Rogne Innovation Norway 4-06-2014 Innhold Eksportutviklingen Eksporten av varer side 2 Import og handelsbalanse side 8 Vareeksport fordelt på vareslag

Detaljer

EKSPORTEN I MARS 2013

EKSPORTEN I MARS 2013 JLR/ 18.04. 2013 Innovasjon Norge Kontaktperson: John L. Rogne EKSPORTEN I MARS 2013 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall MÅNEDSTALL Mars2013 Verdiendring

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Norge. Tekst 2. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge. Tekst 2. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge Tekst 2 Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Se på verdenskartet Hva heter verdensdelene? Nord-Amerika Sør-Amerika Afrika Asia Australia Europa 2 Norge ligger i Europa 3 Norge grenser til Sverige,

Detaljer

Vindunderlig 3. kvartal

Vindunderlig 3. kvartal Vindunderlig 3. kvartal 3. kvartal har vært et svært bra kvartal for trevareprodusentene. Etter et trått 1. halvår, har trendene snudd, og vi regner med at 2013 totalt sett vil ligge noe over fjoråret

Detaljer

Juni 2014. Eksport- og konjunkturutviklingen. John L Rogne

Juni 2014. Eksport- og konjunkturutviklingen. John L Rogne Juni 2014 Eksport- og konjunkturutviklingen John L Rogne Innovation Norway 18-07-2014 Innhold Eksportutviklingen Eksporten av varer side 2 Import og handelsbalanse side 8 Vareeksport fordelt på vareslag

Detaljer

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Det månedlig BoligMeteret for september 29 gjennomført av Opinion as for EiendomsMegler 1 Norge Oslo, 23. september 29

Detaljer

MEF-analyse. 1. kvartal MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet

MEF-analyse. 1. kvartal MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet 1. kvartal 2014 MEF-analyse MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet Konkurransesituasjonen Antall kontrakter Kontraktsverdier Utviklingstrekk i markedet Omsetning MEF-analyse 1. kvartal 2014 Statens vegvesen

Detaljer

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper Om statistikken Innhold i rapporten alderspensjonister fordelt på delytelse. Se i Om statistikken, under relatert informasjon, for forklaring av de forskjellige delytelsene. Formål/bestiller Målgruppe

Detaljer

Februar 2014. Eksport- og konjunkturutviklingen. John L Rogne

Februar 2014. Eksport- og konjunkturutviklingen. John L Rogne Februar 2014 Eksport- og konjunkturutviklingen John L Rogne Innovation Norway 25-03-2014 Innhold Eksportutviklingen Eksporten av varer side 2 Import og handelsbalanse side 8 Vareeksport fordelt på vareslag

Detaljer

Vegtrafikkindeksen. september

Vegtrafikkindeksen. september Vegtrafikkindeksen september 2009 Vegtrafikkindeksen september 2009 Det var 1,3 meir trafikk i september 2009 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 0,1. Det var 1,7 trafikkauke

Detaljer

April Eksport- og konjunkturutviklingen. John L Rogne

April Eksport- og konjunkturutviklingen. John L Rogne April 2014 Eksport- og konjunkturutviklingen John L Rogne Innovasjon Norge www.innovasjonnorge.no 3-6-2015 Innhold Eksportutviklingen Eksporten av varer side 2 Import og handelsbalanse side 10 Vareeksport

Detaljer

I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i 2013.

I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i 2013. Analyse av nasjonale prøver i lesing I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i. Sammendrag Jenter presterer fremdeles bedre enn gutter i lesing.

Detaljer

Om tabellene. April 2014

Om tabellene. April 2014 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Status per utgangen av. Februar. Nøkkelparametere

Status per utgangen av. Februar. Nøkkelparametere Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.sjomatnorgel.no Februar 24. mars Status per utgangen av Februar Nøkkelparametere Februar Endring fra Laks Biomasse 679 000 tonn 5 % Eksportert

Detaljer

Status per utgangen av. November. Nøkkelparametere

Status per utgangen av. November. Nøkkelparametere Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.sjomatnorgel.no November 23. desember Status per utgangen av November Nøkkelparametere November Endring fra Laks Biomasse 689 000 tonn

Detaljer

september Vegtrafikkindeksen

september Vegtrafikkindeksen Vegtrafikkindeksen september Vegtrafikkindeksen september 2008 Det var 2,4 meir trafikk i september 2008 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 1,9. Det var 2,1 meir trafikk

Detaljer

OVERSIKT. Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker

OVERSIKT. Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker OVERSIKT Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker Ordretilgangen på boligbygg økte med 27 prosent fra 2. kvartal i fjor til samme tidsrom i år. Økningen omfattet både

Detaljer

Vegtrafikkindeksen. mars

Vegtrafikkindeksen. mars Vegtrafikkindeksen mars 2009 Vegtrafikkindeksen mars 2009 Det var 5,6 meir trafikk i mars 2009 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 1,0. Det var 5,4 meir trafikk med lette

Detaljer

juli Vegtrafikkindeksen

juli Vegtrafikkindeksen Vegtrafikkindeksen juli Vegtrafikkindeksen juli 2008 Det var 0,3 mindre trafikk i juli 2008 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 2,2. Det var 0,5 mindre trafikk med lette

Detaljer

Pengepolitikk, inflasjon og konjunkturer

Pengepolitikk, inflasjon og konjunkturer Pengepolitikk, inflasjon og konjunkturer Sentralbanksjef Svein Gjedrem DnB, Haugesund. april Pengepolitikken Det operative målet som Regjeringen har fastlagt for pengepolitikken, er en inflasjon som over

Detaljer

Oktober 2014. Eksport- og konjunkturutviklingen. John L Rogne

Oktober 2014. Eksport- og konjunkturutviklingen. John L Rogne Oktober 2014 Eksport- og konjunkturutviklingen John L Rogne Innovation Norway 24-11-2014 Innhold Eksportutviklingen Eksporten av varer side 2 Import og handelsbalanse side 9 Vareeksport fordelt på vareslag

Detaljer

Vegtrafikkindeksen. Oktober 2006

Vegtrafikkindeksen. Oktober 2006 Vegtrafikkindeksen Oktober 2006 Vegtrafikkindeksen oktober 2006 Det var meir trafikk i oktober 2006 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 1,8. Det var 3,4 meir trafikk med

Detaljer

Status per utgangen av. Januar. Nøkkelparametere

Status per utgangen av. Januar. Nøkkelparametere Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.fhl.no firmapost@fhl..no Januar 25. februar Status per utgangen av Januar Nøkkelparametere Januar Endring fra Laks Biomasse 674 000 tonn

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå juni 2006

Arbeidsmarkedet nå juni 2006 Arbeidsmarkedet nå juni 2006 Aetat Arbeidsdirektoratet, Analyse, utarbeider statistikk, analyser av utviklingen på arbeidsmarkedet og evalueringer av arbeidsmarkedspolitikken. Notatet Arbeidsmarkedet nå

Detaljer

Vegtrafikkindeksen. oktober

Vegtrafikkindeksen. oktober Vegtrafikkindeksen 2011 oktober Vegtrafikkindeksen oktober 2011 Det var 1,6 meir trafikk i oktober 2011 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 1,1. Det var 1,3 meir trafikk

Detaljer

Status per utgangen av. April. Nøkkelparametere

Status per utgangen av. April. Nøkkelparametere Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.sjomatnorgel.no April 24. mai Status per utgangen av April Nøkkelparametere April Endring fra Laks Biomasse 602 000 tonn 4 % Eksportert

Detaljer

NAV Nord-Trøndelag Innvandrere og arbeidsliv

NAV Nord-Trøndelag Innvandrere og arbeidsliv NAV Nord-Trøndelag Innvandrere og arbeidsliv NAV, 26.11.21 Side 1 Hovedmålene til NAV flere i arbeid og aktivitet, færre på stønad et velfungerende arbeidsmarked rett tjeneste og stønad til rett tid god

Detaljer

mai Vegtrafikkindeksen

mai Vegtrafikkindeksen Vegtrafikkindeksen mai Vegtrafikkindeksen mai 2008 Det var 1,7 meir trafikk i mai 2008 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 2,8. Det var 1,5 meir trafikk med lette kjøretøy

Detaljer

mai Vegtrafikkindeksen

mai Vegtrafikkindeksen mai Vegtrafikkindeksen 2006 Vegtrafikkindeksen mai 2006 Det var 3,2 meir trafikk i mai 2006 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 1,9. Det var 2,5 meir trafikk med lette kjøretøy

Detaljer

januar Vegtrafikkindeksen

januar Vegtrafikkindeksen Vegtrafikkindeksen januar Vegtrafikkindeksen januar 2008 Det var 3,4 meir trafikk i januar 2008 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 3,1. Det var 3,2 meir trafikk med lette

Detaljer

mars Vegtrafikkindeksen

mars Vegtrafikkindeksen Vegtrafikkindeksen mars Vegtrafikkindeksen mars 2008 Det var 5,2 mindre trafikk i mars 2008 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 2,3. Det var 4,3 mindre trafikk med lette

Detaljer

Status per utgangen av. Januar. Nøkkelparametere

Status per utgangen av. Januar. Nøkkelparametere Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.sjomatnorgel.no Januar 24. februar Status per utgangen av Januar Nøkkelparametere Januar Endring fra Laks Biomasse 690 000 tonn 4 % Eksportert

Detaljer

mars Vegtrafikkindeksen

mars Vegtrafikkindeksen mars Vegtrafikkindeksen 2006 Vegtrafikkindeksen mars 2006 Det var 5,7 meir trafikk i mars 2006 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 2,8. Det var 5,0 meir trafikk med lette

Detaljer

Tjenesteeksporten i 2. kvartal 2017

Tjenesteeksporten i 2. kvartal 2017 Tjenesteeksporten i 2. kvartal 2017 Eksporten og importen av tjenester økt fra 1. til 2. kvartal, slik den sesongmessig pleier å gjøre. Selv om eksporten av tjenester (utenom finansielle) økte, var det

Detaljer

Akvafakta. Prisutvikling

Akvafakta. Prisutvikling Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.fhl.no havbruk@fhl..no 8 16. februar Pris til oppdretter Fersk sløyd superior laks, ferdig pakket. FCA Oslo Prisutvikling 1-2 kg 2-3 kg

Detaljer

Status per utgangen av. August. Nøkkelparametere

Status per utgangen av. August. Nøkkelparametere Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.fhl.no firmapost@fhl..no August 23. september Status per utgangen av August Nøkkelparametere August Endring fra Laks Biomasse 621 000 tonn

Detaljer

Strategi Riktig Laks!

Strategi Riktig Laks! Strategi Riktig Laks! Uke 14 8. april Prisutvikling (Fersk sløyd superior laks, ferdig pakket. FCA Oslo) Uke 12 kg 23 kg 34 kg 45 kg 56 kg 67 kg +7 kg Gj. Snitt 13 Etteranm. 19,27 22,74 25,20 25,13 24,69

Detaljer

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 %

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 % Oppsummeringstabell 1 Omfang av Den offentlige tannhelsetjenesten for de prioriterte gruppene og den øvrige voksne Andel personer under tilsyn og andel personer undersøkt/behandlet (prosent) Landsgjennomsnitt

Detaljer

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten svis 2002 Tannleger årsverk og antall Årsverk, tannleger, Den offentlige tannhelsetjenesten Årsverk, tannleger, privatpraktiserende Årsverk,

Detaljer

januar Vegtrafikkindeksen

januar Vegtrafikkindeksen Vegtrafikkindeksen januar 2007 Vegtrafikkindeksen januar 2007 Det var 3,6 meir trafikk i januar 2007 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 1,9. Det var 3,1 meir trafikk med

Detaljer

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller.

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller. Om statistikken Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller Målgruppe Tellebegreper Antall og andel av alderspensjonister Tallene i rapporten

Detaljer

MARKEDSRAPPORT FRA NHR. FØRSTE HALVÅR 2017 OG JUNI MÅNED

MARKEDSRAPPORT FRA NHR. FØRSTE HALVÅR 2017 OG JUNI MÅNED MARKEDSRAPPORT FRA NHR. FØRSTE HALVÅR 2017 OG JUNI MÅNED SEKSJON 2 SOM VISER TABELLER MED KOMMENTARER TIL ALLE FYLKENE INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN Det første parameter viser oss at juni

Detaljer

Status per utgangen av. Februar. Nøkkelparametere

Status per utgangen av. Februar. Nøkkelparametere Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.sjomatnorgel.no Februar 30. mars Status per utgangen av Februar Nøkkelparametere Februar Endring fra Laks Biomasse 649 000 tonn -7 % Eksportert

Detaljer

Vegtrafikkindeksen. april

Vegtrafikkindeksen. april Vegtrafikkindeksen 2011 april Vegtrafikkindeksen april 2011 Det var 0,3 meir trafikk i april 2011 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 1,3. Det var 0,5 trafikkauke med lette

Detaljer

drøm og virkelighet......om hytter og sånn oktober 08 v/ bjørn-erik øye

drøm og virkelighet......om hytter og sånn oktober 08 v/ bjørn-erik øye drøm og virkelighet......om hytter og sånn oktober 08 v/ bjørn-erik øye 77.000 planlegger kjøp av fritidsbolig i norge verden i tall.. gamle helter er borte finanskrisen siden våren 2007??? høna og

Detaljer

Strategi Riktig Laks

Strategi Riktig Laks Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.fhl.no fhlhavbruk@fhl..no Uke 2 11. januar 2008 Pris til oppdretter Fersk sløyd superior laks, ferdig pakket. FCA Oslo Uke 12 kg 23 kg

Detaljer

Om tabellene. Juni 2016

Om tabellene. Juni 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

August Eksport- og konjunkturutviklingen. John L Rogne

August Eksport- og konjunkturutviklingen. John L Rogne August 2015 Eksport- og konjunkturutviklingen John L Rogne Innovasjon Norge www.innovasjonnorge.no 17-9-2015 Innhold Eksportutviklingen Eksporten av varer side 2 Import og handelsbalanse side 10 Vareeksport

Detaljer

Vegtrafikkindeksen. juli

Vegtrafikkindeksen. juli Vegtrafikkindeksen 2010 juli Vegtrafikkindeksen juli 2010 Det var 0,2 mindre trafikk i juli 2010 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på. Det var 0,5 mindre trafikk med lette

Detaljer

Status per utgangen av. September. Nøkkelparametere

Status per utgangen av. September. Nøkkelparametere Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.fhl.no firmapost@fhl..no September 23. oktober Status per utgangen av September Nøkkelparametere September Endring fra Laks Biomasse 673

Detaljer

Vegtrafikkindeksen. april

Vegtrafikkindeksen. april Vegtrafikkindeksen 2010 april Vegtrafikkindeksen april 2010 Det var 0,7 meir trafikk i april 2010 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 1,1. Det var 0,5 trafikkauke med lette

Detaljer

Status per utgangen av. Desember. Nøkkelparametere

Status per utgangen av. Desember. Nøkkelparametere Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.sjomatnorgel.no Desember 29. januar Status per utgangen av Desember Nøkkelparametere Desember Endring fra Laks Biomasse 682 000 tonn -4

Detaljer