Regnskapsanalyse Bransjer og geografi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Regnskapsanalyse Bransjer og geografi"

Transkript

1 Regnskapsanalyse Bransjer og geografi

2 Datagrunnlaget Bedrifter i Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag der vi har 2014-regnskap med minimum driftsinntekt på 0,5 mill. (Inneholder også bedrifter som har gått konkurs/blitt oppløst i perioden ) Det har gitt et utvalg på ca bedrifter i analysen Møre og Romsdal: Sør-Trøndelag: Nord-Trøndelag: Av disse hadde ca bedrifter regnskap i alle tre årene for perioden Sammenlignet med antall bedrifter med omsetning større en 0,5 mill. i 2013 (ca ) utgjør utvalget ca. 90 prosent av bedriftene som forventes å levere regnskap for Analysen er basert på tilgjengelige regnskap i Bisnode/Brønnøysund per 1. oktober Kun regnskap for morselskap er tatt med, det er m.a.o. ikke foretatt noen konsernelimineringer I utgangspunktet hovedforetak med adresse i regionene. I tillegg er det tatt med ca. 170 bedrifter som har vesentlige avdelinger i regionene, men forretningsadresse i andre fylker enn disse tre. For en slik avdeling er det tatt med regnskapsandel tilsvarende antall ansatte i avdelingen i forhold til totalt antall ansatte i bedriften Tilsvarende er tall for enkelte større bedrifter justert ned pga. vesentlig aktivitet i andre regioner/områder (Coop Orkla Møre, Reinertsen, Rolls Royce) Banker/finansforetak og landbruk (pga. selskapsform) er ikke tatt med i analysene 2

3 Tall for bransjer Regnskapstall fra 2014 i milliarder NOK Bransjer Antall bedrifter 2014 Omsetning 2014 Driftres EBITDA 2014 ORDRES før skatt 2014 Årsresultat 2014 Varehandel ,3 4,6 5,6 4,8 4,0 Industri ellers ,4 6,3 9,4 4,6 3,3 Bygg og anlegg ,0 2,0 2,7 2,0 1,5 Offentlig tjenesteyting ,4 2,9 4,0 4,5 4,3 Privat tjenesteyting ,1 2,9 4,0 2,8 2,1 Utvinning råolje/naturgass 5 33,6 2,9 5,5 1,9-0,4 Eiendomsdrift ,4 7,5 9,9 6,2 5,2 Fiskeindustri/-eksport ,7 0,7 0,9 0,9 0,6 Havbruk 92 20,5 4,7 5,4 4,7 3,6 Transport ellers ,3 1,3 3,0 1,0 0,8 Skipsverft 76 20,3 0,6 0,7 0,2-0,0 Offshore Service Fartøy 57 15,8 4,3 6,4 2,8 2,6 Elektrisitet/kraft ,1 2,6 4,0 2,0 1,1 IKT 515 9,7 0,8 1,0 1,1 0,8 Hotell/rest ,2 0,3 0,4 0,2 0,2 Fiskeri 180 4,8 0,9 1,6 0,5 0,4 Øvrig 239 3,0 0,3 0,4-0,0-0,1 Finansiering og forsikring 84 2,3 0,5 0,6-0,2-0,2 Totalsum ,9 46,1 65,4 40,0 29,8 3

4 Tall for geografiske områder Regnskapstall fra 2014 i millioner NOK Region Antall bedrifter 2014 Omsetning 2014 Driftres EBITDA 2014 ORDRES før skatt 2014 Årsresultat 2014 Sunnmøre ,3 11,1 16,8 7,7 5,8 Romsdal ,8 5,2 7,0 5,0 2,8 Nordmøre ,7 7,8 10,2 6,8 3,9 Sør-Trøndelag Kysten ,8 3,7 4,7 3,5 2,6 Sør-Trøndelag Innlandet ,8 0,4 0,8 0,1 0,1 Trondheim og omegn ,0 12,1 18,1 11,0 9,8 Innherred ,7 4,1 5,7 4,2 3,6 Namdalen ,9 1,7 2,1 1,6 1,2 Totalsum ,9 46,1 65,4 40,0 29,8 4

5 A Bransjer: Størrelse, vekst og verdiskaping B Bransjer: Resultater, lønnsomhet og avkastning på kapital C Geografi: Omsetning, vekst og verdiskaping D Geografi: Resultater, lønnsomhet og avkastning E Vedlegg: Selskap med regnskap 5

6 Bransjenes omsetning i 2014 Regnskapstall fra 2014 Bransje Omsetning i mrd. NOK Andel av omsetning Kommentar Varehandel Industri ellers Bygg og anlegg Offentlig tjenesteyting Privat tjenesteyting Utvinning råolje/naturgass Eiendomsdrift Fiskeindustri/-eksport Havbruk Transport ellers Skipsverft Offshore Service Fartøy Elektrisitet/kraft Informasjon og kommunikasjon Hotell/rest. Fiskeri % 1 % 1 % 3 % 3 % 5 % 7 % 6 % 9 % 8 % 20 % 19 % De to største bransjene utgjør nesten 40 prosent av omsetningen. Tjenesteyting er i sum betydelig, men fordeler seg over flere delbransjer og er en kombinasjon av offentlige og private virksomheter. Bygg og anlegg og eiendom utgjør en større andel av omsetningen nå, sammenlignet med tidligere, og utgjør vel ni prosent. 6

7 Bransjenes omsetning i 2014 Regnskapstall fra 2014 Bransje Andel av omsetning Andel av verdiskaping Kommentar Varehandel Industri ellers Bygg og anlegg Offentlig tjenesteyting Privat tjenesteyting Utvinning råolje/naturgass Eiendomsdrift Fiskeindustri/-eksport Havbruk Transport ellers Skipsverft Offshore Service Fartøy Elektrisitet/kraft Informasjon og kommunikasjon Hotell/rest. Fiskeri 1 % 1 % 3 % 2 % 3 % 5 % 7 % 6 % 9 % 8 % 20 % 19 % 1 % 2 % 3 % 2 % 2 % 3 % 5 % 7 % 7 % 9 % 11 % 10 % 12 % 18 % Målt ut fra omsetning er varehandel og industri de to klart største bransjene med i underkant av 20 prosent andel hver Over 8 prosent for bygg/anlegg og offentlig og privat tjenesteyting 4-6% prosent av omsetning for transport, skipsverft, Eiendomsdrift, olje/gass og fiskeindustri Industri er største bransje ut fra verdiskaping (18 prosent) etterfulgt av privat tjenesteyting og varehandel Andel for varehandel halveres sammenlignet med andel av omsetning, men dobles for offshore service fartøy 7

8 Bransjenes omsetning i 2014 Regnskapstall fra 2014 Bransje Andel av omsetning Andel av verdiskaping Andel av antall Varehandel 20 % 11 % 17 % Industri ellers 19 % 18 % 6 % Bygg og anlegg 9 % 9 % 12 % Offentlig tjenesteyting 8 % 10 % 6 % Privat tjenesteyting 7 % 12 % 17 % Utvinning råolje/naturgass 6 % 0 % Eiendomsdrift 5 % 7 % Fiskeindustri/-eksport 1 % 1 % Havbruk 0 % Transport ellers 5 % Skipsverft 2 % 0 % Offshore Service Fartøy 3 % 7 % 0 % Elektrisitet/kraft 3 % 3 % 1 % Informasjon og kommunikasjon 2 % 3 % 3 % Hotell/rest. 1 % 2 % Fiskeri 1 % 2 % 1 % 25 % 8

9 Bransjenes omsetning i 2014 Regnskapstall fra 2014 Bransje Omsetning 2012 Omsetning 2013 Omsetning 2014 Varehandel Industri ellers Bygg og anlegg Offentlig tjenesteyting Privat tjenesteyting Utvinning råolje/naturgass Eiendomsdrift Fiskeindustri/-eksport Havbruk Transport ellers Skipsverft Offshore Service Fartøy Elektrisitet/kraft Informasjon og kommunikasjon Hotell/rest Fiskeri

10 Vekst i omsetning Regnskapstall fra Gjennomsnittligvekst i omsetning Havbruk 25,4% Offshore Service Fartøy 18,1% Transport ellers 13,0% Bygg og anlegg 12,2% Eiendomsdrift 12,1% Fiskeindustri/-eksport 8,5% Hotell/rest. 8,3% Privat tjenesteyting 6,6% Fiskeri 6,3% Skipsverft 5,8% Elektrisitet/kraft Varehandel 5,5% 5,0% Offentlig tjenesteyting Industri ellers 4,3% 4,0% Informasjon og kommunikasjon 3,3% Utvinning råolje/naturgass -11,7% Kommentar De fleste bransjene vokser mer enn inflasjonen (ca. 3 prosent) fra 2012 til Havbruk topper relativt sett pga. sterk vekst i volum og pris Fiskeri fikk et løft i 2014 etter en svak periode i Offshore service fartøy ligger stabilt høyt i perioden Lavere omsetning for olje og gass industrien, men svært lite utvalg av selskap 10

11 Vekst i verdiskaping Regnskapstall fra Gjennomsnittligvekst i verdiskaping Kommentar Havbruk Fiskeindustri/-eksport Offshore Service Fartøy Transport ellers Eiendomsdrift Bygg og anlegg Hotell/rest. Fiskeri Privat tjenesteyting Varehandel Elektrisitet/kraft Industri ellers Offentlig tjenesteyting Informasjon og kommunikasjon Skipsverft Utvinning råolje/naturgass -4,8% -6,6% -8,3% 24,8% 16,1% 14,0% 12,9% 12,5% 9,1% 8,3% 7,8% 6,9% 5,2% 3,9% 3,8% 58,6% Gjennomgående god vekst i verdiskapning målt som bruttoprodukt. Størst vekst innenfor havbruk pga. økt produksjon og høyre priser. Fiskeindustri/-eksport drar nytte av svekkelsen av den norske krona, økt kvoter og høyere priser. Fiskeri utmerker seg også med relativ høyere vekstrate. Informasjon og kommunikasjon, skipsverft og olje og gass med negativ vekstrate i verdiskaping 11

12 Bransjenes omsetning i 2014 Regnskapstall fra 2014 Bransje Verdiskaping 2012 Verdiskaping 2013 Verdiskaping 2014 Industri ellers 27 Privat tjenesteyting 18 Varehandel 16 Offentlig tjenesteyting 16 Bygg & Anlegg 12 Eiendomsdrift 9 Offshore Service Fartøy 8 Transport ellers 7 Havbruk 3 6 Utvinning råolje/naturgass 8 Elektrisitet/kraft 5 6 Informasjon og kommunikasjon 5 5 Fiskeri 3 3 Hotell/rest. 2 2 Skipsverft 3 3 Fiskeindustri/-eksport

13 Hovedkontor og avdelinger Regnskapstall fra 2014 For noen bransjer er en stor del av omsetningen generert av avdelinger med hovedkontor utenfor regionen Øvrig Fiskeri Hotell/rest. Informasjon og Elektrisitet/kraft Offshore Service Fartøy Havbruk Transport ellers Skipsverft Eiendomsdrift Utvinning råolje/naturgass Fiskeindustri/-eksport Offentlig tjenesteyting Bygg & Anlegg Privat tjenesteyting Industri ellers Varehandel Kommentar Omsetning innenfor olje og gass utgjøres stort sett av Det Norske Oljeselskap og avdelinger i Statoil og Shell Stor andel av omsetningen innenfor industri. Dette er primært aluminiumsindustri (Hydro Aluminium på Sunndalsøra) og maritim industri (National Oilwell) Ellers er det større volum innenfor varehandel (bla. Rema, Coop og ASKO) og privat tjenesteyting (bla. Manpower) Omsetning fra hovedforetak Omsetning fra Avdelinger 13

14 Hovedkontor og avdelinger Regnskapstall fra 2014 For noen bransjer er en stor del av omsetningen generert av avdelinger med hovedkontor utenfor regionen Utvinning råolje/naturgass Industri ellers Havbruk Informasjon og Transport ellers Privat tjenesteyting Bygg & Anlegg Varehandel Eiendomsdrift Elektrisitet/kraft Øvrig Hotell/rest. Skipsverft Fiskeri Offentlig tjenesteyting Fiskeindustri/-eksport Offshore Service Fartøy Kommentar Omsetning innenfor olje og gass utgjøres stort sett av Det Norske Oljeselskap og avdelinger av Statoil og Shell Stor andel av omsetningen innenfor industri. Dette er primært aluminiumsindustri (Hydro Aluminium på Sunndalsøra) og maritim industri (National Oilwell) Havbruk har relativt mye av omsetningen fra avdelinger som kommer fra Marine Harvest Norway. 0% 20% 40% 60% 80% 100% Omsetning fra hovedforetak Omsetning fra Avdelinger 14

15 A Bransjer: Størrelse, vekst og verdiskaping B Bransjer: Resultater, lønnsomhet og avkastning på kapital C Geografi: Omsetning, vekst og verdiskaping D Geografi: Resultater, lønnsomhet og avkastning E Vedlegg: Selskap med regnskap 15

16 Driftsmargin for bransjene Eiendomsdrift hadde høyest driftsmargin i 2014 Eiendomsdrift hadde høyest driftsmargin i 2014 Eiendomsdrift Offshore Service Fartøy Havbruk Fiskeri Elektrisitet/kraft Informasjon og kommunikasjon Utvinning råolje/naturgass Privat tjenesteyting Offentlig tjenesteyting Transport ellers Industri ellers Bygg & Anlegg Varehandel Hotell/rest. Fiskeindustri/-eksport Skipsverft 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Kommentar Eiendomsdrift har høyest driftsmargin med lave kostnader i forhold til omsetning. Positiv utvikling for flere, bl.a. offentlig tjenesteyting, havbruk, eiendomsdrift og fiskeindustri. Noen opplever negativ utvikling: Energi, skipsverft og olje/gass. Bransjer med høy omsetningshastighet som varehandel og hotell/rest. har lavere driftsmargin enn bransjer med kapitalkrevende varer. Skipsverft med lavest margin. 16

17 Driftsmargin for bransjene Offentlig tjenesteyting hadde størst økning i driftsmargin fra 2013 til 2014 Regnskapstall fra Eiendomsdrift Offshore Service Fartøy Havbruk Fiskeri Elektrisitet/kraft Informasjon og kommunikasjon Utvinning råolje/naturgass Privat tjenesteyting Offentlig tjenesteyting Transport ellers Industri ellers Bygg & Anlegg Varehandel Hotell/rest. Fiskeindustri/-eksport Skipsverft Vekstvinnere Veksttapere 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

18 Resultatgrad før skatt per bransje Eiendomsdrift og havbruk var mest lønnsom i 2014 Eiendomsdrift Havbruk Offshore Service Fartøy Elektrisitet/kraft Informasjon og kommunikasjon Fiskeri Offentlig tjenesteyting Privat tjenesteyting Utvinning råolje/naturgass Transport ellers Varehandel Industri ellers Bygg & Anlegg Fiskeindustri/-eksport Hotell/rest. Skipsverft Regnskapstall fra % 5% 10% 15% 20% 25% 30% Kommentar Eiendomsdrift stabilt på topp, med bakgrunn i inngåtte leiekontrakter. Havbruk og offshore service fartøy ligger på et høyt lønnsomhetsnivå, men kjennetegnes med å være volatilt. Offentlig tjenesteyting har opplevd god utvikling. Energi, skipsverft og olje/gass har opplevd en negativ utvikling i resultatgrad. Resultatgraden innenfor olje/gass har blitt sterkt negativt påvirket av resultatene for Det Norske Oljeselskap og Statoil. Shell drar i positiv retning. 18

19 Resultatgrad før skatt per bransje Off. tjen., OSF og fiskeindustri opplevde sterk forbedret resultatgrad fra 13 til 14 Resultatgrad før skatt, regnskapstall fra 2014 Eiendomsdrift Havbruk Offshore Service Fartøy Elektrisitet/kraft Informasjon og kommunikasjon Fiskeri Offentlig tjenesteyting Privat tjenesteyting Utvinning råolje/naturgass Transport ellers Varehandel Industri ellers Bygg & Anlegg Fiskeindustri/-eksport Hotell/rest. Skipsverft Vekstvinnere Veksttapere 0,0 % 5,0 % 10,0 % 15,0 % 20,0 % 25,0 % 30,0 %

20 Lønnsomhet i forhold til investert kapital Havbruk hadde høyest avkastning og er i samsvar med analysen av resultatgraden Eiendomsdrift var mest lønnsom i 2014 Kommentar Utvinning råolje/naturgass Hotell/rest. Bygg & Anlegg Transport ellers Offentlig tjenesteyting Informasjon og kommunikasjon Privat tjenesteyting Varehandel Industri ellers Elektrisitet/kraft Fiskeri Offshore Service Fartøy Fiskeindustri/-eksport Øvrig Eiendomsdrift Skipsverft 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% Havbruk skiller seg ut med høy avkastning i forhold til investert kapital. Skipsverft er i den andre enden av skalaen med under 5 prosent avkastning. Bildet på avkastning i forhold til investert kapital vil skille seg fra bildet på generell resultatgrad fordi ulike bransjer har ulike investeringsbehov. Likevel er trenden den samme mtp. bransjene i begge bildene. Kapitalkrevende bransjer ligger langt nede på skalaen. Eventuelle verdijusteringer og omstruktureringen av balansen vil påvirke resultatene. 20

21 Lønnsomhet i forhold til investert kapital Offentlig tjenesteyting og fiskeindustri økte lønnsomheten mest i perioden Lønnsomhet i forhold til investert kapital, regnskapstall fra Havbruk Utvinning råolje/naturgass Hotell/rest. Bygg & Anlegg Transport ellers Offentlig tjenesteyting Informasjon og kommunikasjon Privat tjenesteyting Varehandel Industri ellers Elektrisitet/kraft Fiskeri Offshore Service Fartøy Fiskeindustri/-eksport Eiendomsdrift Skipsverft Vekstvinnere Veksttapere 0,0 % 5,0 % 10,0 % 15,0 % 20,0 % 25,0 % 30,0 % 35,0 % 40,0 % 45,0 % 50,0 %

22 Oppsummering av bransjenes nøkkeltall i 2014 Regnskapstall fra 2014 Bransje Vekst 2014 Resultatgrad 2014 Avkastning på kapital 2014 Offshore Service Fartøy 19 % 18 % 11 % Fiskeri 12 % 10 % 11 % Havbruk 12 % 23 % 43 % Eiendomsdrift 10 % 25 % 7 % Hotell/rest. 9 % 26 % Transport ellers 9 % 5 % 22 % Bygg og anlegg 8 % 23 % Fiskeindustri/-eksport 7 % 11 % Varehandel 5 % 5 % 17 % Privat tjenesteyting Offentlig tjenesteyting 5 % 8 % 10 % 17 % 19 % Industri ellers 3 % 17 % Informasjon og kommunikasjon 2 % 11 % 18 Elektrisitet/kraft 0 % 1 13 % Skipsverft 0 % 1 % Utvinning råolje/naturgass -16 % 6 % 26 % 22

23 Bransjene: Størrelse, vekst og lønnsomhet Utvikling fra 2013 til 2014: Avtagende vekst, stabil lønnsomhet Kommentar Offshore service fartøy har økt vekst og økt lønnsomhet i perioden Fiskeri og hotell/rest. har positiv vekst med stabil utvikling i lønnsomhet Offentlig tjenesteyting tilnærmet uendret vekst med bedret lønnsomhet Fiskeindustri, eiendom, havbruk og transport har avtagende vekst men stabil lønnsomhet El/kraft, skipsverft og olje og gass har negativ vekst og redusert lønnsomhet 23

24 A Bransjer: Størrelse, vekst og verdiskaping B Bransjer: Resultater, lønnsomhet og avkastning på kapital C Geografi: Omsetning, vekst og verdiskaping D Geografi: Resultater, lønnsomhet og avkastning E Vedlegg: Selskap med regnskap 24

25 Bransjenes posisjon i de ulike regionene 2014 Hvilken bransje er viktig i de ulike regionene? Sør- Trøndelag Kysten Sør- Trøndelag Innlandet Trondheim og omegn Innherred Namdalen Sunnmøre Romsdal Nordmøre Bygg & Anlegg 5-10% 5-10% 5-10% 10-15% 15-20% 10-15% 5-10% 5-10% Eiendomsdrift 2-5% 2-5% 5-10% 2-5% 2-5% 5-10% 2-5% 2-5% Elektrisitet/kraft 2-5% 2-5% < 2% 2-5% 2-5% 2-5% 5-10% < 2% Finansiering og forsikring I/A I/A I/A I/A I/A < 2% I/A < 2% Fiskeindustri/-eksport 5-10% 2-5% < 2% < 2% I/A < 2% I/A 5-10% Fiskeri 2-5% < 2% < 2% < 2% I/A I/A I/A < 2% Havbruk < 2% 2-5% 2-5% >30% I/A < 2% I/A 15-20% Hotell/rest. < 2% < 2% < 2% < 2% 2-5% < 2% < 2% < 2% Industri ellers 15-20% >30% >30% 15-20% >30% 10-15% 10-15% 10-15% Informasjon og kommunikasjon < 2% < 2% < 2% < 2% < 2% 2-5% < 2% 5-10% Offentlig tjenesteyting 5-10% < 2% < 2% < 2% 2-5% 5-10% 25-30% 2-5% Offshore Service Fartøy 10-15% I/A I/A I/A I/A < 2% I/A I/A Privat tjenesteyting 5-10% 5-10% 2-5% 2-5% 2-5% 10-15% 5-10% 5-10% Skipsverft 10-15% < 2% < 2% < 2% I/A I/A I/A < 2% Transport ellers 2-5% 2-5% 2-5% 5-10% 2-5% 5-10% 2-5% 5-10% Utvinning råolje/naturgass I/A 10-15% 15-20% I/A I/A < 2% 15-20% I/A Varehandel 10-15% 15-20% 5-10% 15-20% 20-25% 25-30% 10-15% 15-20% Kommentar Sunnmøre: Industri, offshore, fartøy, verft og varehandel. Romsdal: Industri, varehandel og olje/gass. Nordmøre: Industri og olje/gass Sør-Trøndelag Kysten: Havbruk, industri og varehandel. Sør-Trøndelag Innlandet: Industri, varehandel og bygg/ anlegg. Trondheim og omegn: Varehandel Innherred: Off.tjen., olje/gass, industri og varehandel. Namdal: Havbruk og varehandel (obs: Landbruk er ikke inkludert) 25

26 Bransjenes omsetning i 2014 Regnskapstall fra 2014 Bransje Andel av omsetning Andel av verdiskaping Andel av antall Trondheim og omegn 31 % 33 % 31 % Sunnmøre 26 % 27 % 22 % Innherred 1 10 % 13 % Nordmøre 10 % 10 % 8 % Romsdal 9 % 9 % 9 % Sør-Trøndelag Kysten 6 % 6 % 7 % Namdalen 3 % 3 % 5 % Sør-Trøndelag Innlandet 2 % 2 % 5 % 26

27 Omsetning i regionene fra 2012 til 2014 Tall i mrd. NOK Sunnmøre og Trondheim og omegn har en verdiskaping på ca. 300 milliarder NOK. For Romsdal, Nordmøre og Innherred skyldes den svake utviklingen bl.a. nedgang i omsetning for olje- og gassindustrien Trondheim og omegn Sunnmøre Innherred Nordmøre Romsdal Sør-Trøndelag Kysten Namdalen Sør-Trøndelag Innlandet

28 Omsetningsvekst for regionen Kysten langs Sør-Trøndelag vokste sterkest, tett etterfulgt av Namdal. Omsetningsvekst i perioden Kommentar Sør-Trøndelag Kysten Namdalen Trondheim og omegn Sunnmøre 7,8% 7,2% 11,8% 13,2% De fleste regionene, unntatt Innherred og Nordmøre, vokser mer enn inflasjonen (ca. 3 prosent) i perioden 2012 til 2014 Veksten for Sør-Trøndelag Kysten og Namdal påvirkes vesentlig av den sterke veksten for havbruk. Sør-Trøndelag Innlandet Romsdal Nordmøre 1,3% Innherred -0,2% 5,0% 4,8% Sunnmøre får i tillegg bidrag fra omsetningsveksten som har vært i offshorenæringen gjennom perioden. Innherred og Nordmøre påvirkes kraftig av nedgangen for olje/gass knyttet til Statoil og Shell sine avdelinger 28

29 Verdiskaping i regionen Regnskapstall fra 2012 til Tall i mrd. NOK. Sunnmøre og Trondheim &ogomegn har en verdiskaping på ca. 100 milliarder NOK. For Romsdal, Nordmøre og Innherred skyldes den svake utviklingen bl.a. nedgang i verdiskapingen for olje- og gassindustrien Mrd. Trondheim og omegn Sunnmøre Nordmøre Innherred Romsdal Sør-Trøndelag Kysten Namdalen Sør-Trøndelag Innlandet

30 Omsetning i regionen fordelt på hovedkontor og avdelinger Regnskapstall 2014 For noen bransjer er en stor del av omsetningen generert av avdelinger med hovedkontor utenfor regionen Kommentar Trondheim og omegn Sunnmøre Innherred Nordmøre Romsdal Sør-Trøndelag Kysten Namdalen Sør-Trøndelag Innlandet Omsetning fra Hovedforetak Omsetning fra Avdelinger Romsdal, Innherred og Nordmøre har den største andelen av omsetningen fra avdelinger Avdelingen til Shell og Statoil betyr særlig mye i hhv. Nordmøre og Innherred pga. sin størrelse i forhold til andre bedrifter regionene. Trondheim og omegn med størst andel av omsetningen fra avdelinger, men ikke like sårbar i forhold til enkeltselskapers utvikling. 30

31 Geografi og vekst i verdiskaping Kysten langs Sør-Trøndelag vokser sterkest og skiller seg klart ut Vekst i verdiskapning for perioden Kommentar Sør-Trøndelag Kysten 26,0% Trondheim og omegn 10,5% Sunnmøre 7,5% Romsdal 6,2% Namdalen 5,4% Nordmøre 4,0% Sør-Trøndelag Innlandet 3,3% Størst vekst for Sør-Trøndelag Kysten pga. effekten fra havbruk og fiskeindustrien. Veksten i Trondheim og omegn kan i stor grad tilskrives sterk utvikling i verdiskapingen for eiendomsdrift og bygg/anlegg. Innherred og Nordmøre påvirkes sterkt av redusert verdiskaping innenfor olje/gass-bransjen. Øvrige fem regionen har hatt en årlig gjennomsnittsvekst fra 4 til 11 prosent. Innherred 1,3% 31

32 Oppsummering av bransjenes nøkkeltall i 2014 Regnskapstall fra 2014 Bransje Vekst Resultatgrad Avkastning på Kapital Namdalen 12 % 10 % 19 Sør-Trøndelag Kysten 9 % 11 % 27 Sunnmøre 6 % 6 % 12 Trondheim og omegn 5 % 7 % 11 Sør-Trøndelag Innlandet 1 % 12 Romsdal 2 % 11 % 19 Innherred 1 % 5 % 11 Nordmøre 0 % 13 % 19 32

33 A Bransjer: Størrelse, vekst og verdiskaping B Bransjer: Resultater, lønnsomhet og avkastning på kapital C Geografi: Omsetning, vekst og verdiskaping D Geografi: Resultater, lønnsomhet og avkastning E Vedlegg: Selskap med regnskap 33

34 Lønnsomhet i forhold til omsetning Regnskapstall fra 2014 Sør-Trøndelag Kysten har høy lønnsomhet pga. havbruket Nordmøre Sør-Trøndelag Kysten 11% Romsdal 11% Namdalen 10% Trondheim og omegn 7% Sunnmøre 6% Innherred 5% Sør-Trøndelag Innlandet 1% 13% Kommentar Nordmøre påvirkes i stor grad av lønnsomheten til Shell. Sør-Trøndelag Kysten preges av utviklingen innen havbruk høy men volatil avkastning. Høy avkastning også for Romsdal, Namdal og Trondheim og omegn. Lavest avkastning for Innherred og Sør-Trøndelag Innlandet som kan knyttes til bygg/anlegg, industri og varehandel De største regionene Trondheim og Sunnmøre har resultatgrad på rundt 6 prosent. 34

35 Lønnsomhet i forhold til investert kapital 2014 Sør-Trøndelag Kysten har høy lønnsomhet, mye grunnet havbruket i regionen Sør-Trøndelag Kysten har høy lønnsomhet pga. havbruket Kommentar Sør-Trøndelag Kysten Romsdal 19% 27% Fire regioner har vesentlig høyere avkastning sammenlignet med resten. Nordmøre Namdalen Sør-Trøndelag Innlandet 12% 19% 19% Sør-Trøndelag Kysten og Namdal påvirkes av den høye avkastning knyttet til relativt stor andel inne havbruk. Sunnmøre 12% Trondheim og omegn 11% Innherred 11% Mens Romsdal og Nordmøre er sterk eksponert mot olje/gass med fortsatt god avkastning til tross for redusert vekst. 35

36 Lønnsomhet i forhold til omsetning fra 2012 til 2014 Resultatgrad før skatt Romsdal og Nordmøre er sterkt knyttet til lønnsomheten i Shell. Sør-Trøndelag Kysten preges av utviklingen innen havbruk. Avkastningen er høy, men volatil. Sør-Trøndelag knyttet til industri ellers. 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Nordmøre Sør-Trøndelag Kysten Romsdal Namdalen Trondheim og omegn Sunnmøre Innherred Sør-Trøndelag Innlandet

37 Regionene: Størrelse, vekst og lønnsomhet Utvikling fra 2013 til 2014: Avtagende vekst, stabil lønnsomhet Kommentar Innherred og Namdal har økt vekst og bedret lønnsomhet, Innherred fra lavt nivå Sunnmøre, Romsdal, Nordmøre og Sør- Trøndelag Innlandet har avtagende vekst og lønnsomhet Sør-Trøndelag Kysten og Trondheim og Omegn har avtagende vekst, men bedre lønnsomhet 37

38 A Bransjer: Størrelse, vekst og verdiskaping B Bransjer: Resultater, lønnsomhet og avkastning på kapital C Geografi: Omsetning, vekst og verdiskaping D Geografi: Resultater, lønnsomhet og avkastning E Vedlegg: Selskap med regnskap 38

39 De store aktørene påvirkning på tallene (1) : Veid gjennomsnitt mot mediantall 2014 Sammenligning av veid gjennomsnitt mot median for vekst i omsetning Offshore Service Fartøy Fiskeri Havbruk Eiendomsdrift Hotell/rest. Transport ellers Bygg & Anlegg Fiskeindustri/-eksport Varehandel Privat tjenesteyting Offentlig tjenesteyting Industri ellers Informasjon og kommunikasjon Elektrisitet/kraft Skipsverft Utvinning råolje/naturgass Stor forskjell mellom veid snitt og median, der snitt er størst. -25% -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% Median Veid Gjennomsnitt Kommentar Tallene som er presenter så langt baserer seg på et veid snitt, m.a.o. er det de største aktorene som påvirker analysen mest. Alternativt kan man se på det midlere selskapet, utvalgets median: Det midlere selskapet har gjennomgående lavere vekst enn resultat gitt med veid snitt. Det betyr at veksten til de store aktørene stort sett trekker opp snittet i regionene. 39

40 De store aktørenes påvirkning på tallene (2) : Ved gjennomsnitt mot median Sammenligning av veid gjennomsnitt mot median for vekst i resultatgrad Kommentar Eiendomsdrift Havbruk Offshore Service Fartøy Elektrisitet/kraft Informasjon og kommunikasjon Fiskeri Offentlig tjenesteyting Privat tjenesteyting Utvinning råolje/naturgass Transport ellers Varehandel Industri ellers Bygg & Anlegg Fiskeindustri/-eksport Hotell/rest. Skipsverft 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% Råolje/gass skiller seg ut med at median er høyere enn veid snitt Tallene som er presentert så langt representerer et veid snitt: dvs. de største aktørene har størst innvirkning på analyse-resultatene. Når det gjelder lønnsomhet er konklusjonen lik den for vekst: De største aktørene har gjennomgående høyere resultatgrad enn en de små. Unntaket er for utvinning av råolje/naturgass der de store aktørene trekker snittet kraftig ned. Median Veid Gjennomsnitt 40

41 Påvirkning på tallene fra gjennomgående selskaper Et gjennomgående selskap har regnskapstall gjennomgående Vekst i omsetning Kommentar Offshore Service Fartøy Fiskeri Havbruk Eiendomsdrift Hotell/rest. Transport ellers Bygg & Anlegg Fiskeindustri/-eksport Varehandel Privat tjenesteyting Offentlig tjenesteyting Industri ellers Informasjon og kommunikasjon Elektrisitet/kraft Skipsverft Utvinning råolje/naturgass Regnskapstall fra gjennomgående selskaper trekker snittet ned Veksten for de fleste bransjer blir justert ned når en bruker tall utelukkende fra gjennomgående bransjer. Ikke gjennomgående selskaper er enten konkurser eller tilførsel av nyetableringer. Omsetningen tilført fra nyetablerte bedrifter er større en omsetningen som forsvinner som følge av konkurser. -20% -10% 0% 10% 20% 30% Gjennomgående Alle selskaper 41

42 Påvirkning på tallene fra gjennomgående selskaper Et gjennomgående selskap har regnskapstall gjennomgående Eiendomsdrift Havbruk Offshore Service Fartøy Elektrisitet/kraft Informasjon og kommunikasjon Fiskeri Offentlig tjenesteyting Privat tjenesteyting Utvinning råolje/naturgass Transport ellers Varehandel Industri ellers Bygg & Anlegg Fiskeindustri/-eksport Hotell/rest. Skipsverft Resultatgrad 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% Gjennomgående Alle selskaper Kommentar Stort sett er forskjellen liten mellom resultatene brukt fra veid snitt sammenlignet med gjennomgående selskaper. Bedre lønnsomhet for gjennomgående selskaper kan skyldes inngangsbarrierer, det trengs høy omsetning for å dekke utgifter til utstyr, for nyetablerte bedrifter. Samt lojalitet for kunder. Bedre lønnsomhet for nyetablerte selskaper i eiendomsdrift kan forklares med et godt marked i Nyetablerte bedrifter har høyere andel inngåtte kontrakter fra 2014 sammenlignet med eldre selskaper. 42

43 Konkurser i Midt-Norge Varehandel og Bygg og anlegg størst i antall Bransje Varehandel Bygg og anlegg Tjenesteyting Restaurant Industri Transport Næringseiendom Kommunikasjon Jordbruk Fiskefartøy Hotell Øvrig Sjøfart Skogbruk Havbruk Bergverk Elektrisitet/kraft Offshore Service Fartøy

Regnskapsanalyse Bransjer og Geografi

Regnskapsanalyse Bransjer og Geografi Regnskapsanalyse 2011-2013 Bransjer og Geografi Analyse av regnskaper for bedrifter i Trøndelag og Nordvestlandet til konjunkturbarometeret 2014 for SpareBank 1 SMN 1 Datagrunnlaget Bedrifter i Møre og

Detaljer

Bransjemonitor Trøndelag og Nordvestlandet 2013

Bransjemonitor Trøndelag og Nordvestlandet 2013 Bransjemonitor Trøndelag og Nordvestlandet 2013 1 Bakgrunn 2 Undersøkelse om vekstforventninger og holdninger til et utvalg sentrale bransjer i Trøndelag og på Nordvestlandet Med nær 4000 spurte totalt

Detaljer

Knutepunkt Edinburgh 2014. Konserndirektør Vegard Helland

Knutepunkt Edinburgh 2014. Konserndirektør Vegard Helland Knutepunkt Edinburgh 2014 Konserndirektør Vegard Helland 1 2 3 Næringslivet i SMN / Midt-Norge / NV Eiendomsmarkedet med bankøyne Tilgang på finansiering 1 2 3 4 Vårt geografiske fokus er i Trøndelag og

Detaljer

Konjunktur og bransjeanalyse. Konserndirektør Vegard Helland

Konjunktur og bransjeanalyse. Konserndirektør Vegard Helland Konjunktur og bransjeanalyse Konserndirektør Vegard Helland Innhold 1 Kort om konjunkturer 1. Midt-Norge 2 Bedriftslederbarometeret Norge Midt-Norge 3 Et blikk på utvalgte bransjer 1. Landbruk 4. Havbruk

Detaljer

Bransjeanalyser. Konjunkturbarometeret 2015

Bransjeanalyser. Konjunkturbarometeret 2015 Bransjeanalyser Konjunkturbarometeret 2015 HAVBRUK Laksenæringen møter utfordringene Laksenæringen er i en periode med god inntjening og høy fortjeneste. Dagens framtidsutsikter tilsier at dette vil fortsette

Detaljer

Analyse av bedriftsregnskap i Trøndelag og Møre og Romsdal. Bransjer og geografi, basert på regnskap

Analyse av bedriftsregnskap i Trøndelag og Møre og Romsdal. Bransjer og geografi, basert på regnskap Analyse av 40 000 bedriftsregnskap i Trøndelag og Møre og Romsdal Bransjer og geografi, basert på regnskap 2013-2016 Forutsetninger Bedrifter i Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag fra 2013

Detaljer

Analyse av bedriftsregnskap i Trøndelag og Nordvestlandet. Bransjer og geografi, basert på regnskap

Analyse av bedriftsregnskap i Trøndelag og Nordvestlandet. Bransjer og geografi, basert på regnskap Analyse av 29 000 bedriftsregnskap i Trøndelag og Nordvestlandet Bransjer og geografi, basert på regnskap 2012 2015 Forutsetninger Bedrifter i Møre og Romsdal, Sør Trøndelag og Nord Trøndelag der vi har

Detaljer

Konserndirektør Vegard Helland

Konserndirektør Vegard Helland 1 Konserndirektør Vegard Helland Introduksjon, makroøkonomi og forventningsindeks Utvalgte bransjer Regnskapsanalyse og lønnsomhet, bransje og geografi 2 Slik er næringslivet i regionen ca. 33.000 aksjeselskaper,

Detaljer

Fra tilnærmet stopp i økonomien til moderat aktivitet. Hva med 2016 og 2017? Brent priser, jan sep. 2016

Fra tilnærmet stopp i økonomien til moderat aktivitet. Hva med 2016 og 2017? Brent priser, jan sep. 2016 Fra tilnærmet stopp i økonomien til moderat aktivitet. Hva med 2016 og 2017? 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2015 2014 2016 2 Brent priser, jan. 2008 sep. 2016 Fra tilnærmet stopp i økonomien til moderat

Detaljer

Hovedfunn i årets konjunkturbarometer

Hovedfunn i årets konjunkturbarometer Hovedfunn i årets konjunkturbarometer Trøndelag rir offshorestormen av, mens i Møre og Romsdal øynes det håp om at nedgangen er i ferd med å flate ut Optimismen blant bedriftslederne er på full fart oppover

Detaljer

Konjunkturbarometer vare- og netthandel

Konjunkturbarometer vare- og netthandel Konjunkturbarometer vare- og netthandel Varehandelens betydning i Trøndelag og Møre og Romsdal Andel av omsetning fordelt på bransjer Varehandel Industri ellers 19 % Privat tjenesteyting 9 % Bygg og anlegg

Detaljer

Konjunkturutsikter Møre og Romsdal

Konjunkturutsikter Møre og Romsdal Konjunkturutsikter Møre og Romsdal God økonomisk utvikling, men økende usikkerhet Arild Hervik Mørekonferansen 2011 Molde, 23. november 2011 Hovedpunkter Møre og Romsdal har kommet godt gjennom finanskrisen

Detaljer

Tveit Næringsbarometer

Tveit Næringsbarometer 1 Tveit Næringsbarometer Tveit Næringsbarometer 1.tertial 2016 2 Tveit Næringsbarometer Fakta om Næringsbarometeret Tveit Næringsbarometer tar temperaturen på næringslivet i Nord-Rogaland og Sunnhordland.

Detaljer

Hvor stor andel av kulturnæringen i Møre og Romsdal drives med offentlig støtte?

Hvor stor andel av kulturnæringen i Møre og Romsdal drives med offentlig støtte? RAPPORT Hvor stor andel av kulturnæringen i Møre og Romsdal drives med? MENON-PUBLIKASJON NR. 37/2012 Oktober 2012 Av Anne Espelien Innhold 1. Innledning... 2 2. Flest sysselsatte i kulturnæringen som

Detaljer

NCE Maritime Klyngeanalysen 2012

NCE Maritime Klyngeanalysen 2012 KLYNGEANALYSEN 2012 NCE Maritime Klyngeanalysen 2012 Scenarioer for 2020 Arild Hervik Oddmund Oterhals NCE Maritime Ålesund, 25. september 2012 Hovedpunkter i fjorårets analyse Svak vekst for rederiene,

Detaljer

AAA-DAGENE ROMA, 13. SEPTEMBER 2014 TEMPERATUREN I AS NORGE

AAA-DAGENE ROMA, 13. SEPTEMBER 2014 TEMPERATUREN I AS NORGE AAA-DAGENE ROMA, 13. SEPTEMBER 2014 TEMPERATUREN I AS NORGE PER EINAR RUUD - FAGANSVARLIG KREDITT BISNODE ANALYTICS INNHOLD Utviklingen i AS Norge Konkurser Inntjening og soliditet Henger fortsatt finanskrisen

Detaljer

Narvik 19. januar 2015

Narvik 19. januar 2015 Narvik 19. januar 2015 Over snittet verdiskaping/krone På snittet lønnsvekst Svak omsetningsvekst Svak utvikling i filialer Svak driftsmargin Utfordringer med sysselsetting og befolkning + 0,9 % befolkning

Detaljer

Note 8 - Utlån til og fordringer på kunder

Note 8 - Utlån til og fordringer på kunder Note 8 - Utlån til og fordringer på kunder 2013 2014 (mill. kr) 2014 2013 Utlån fordelt på fordringstype - - Leiefinansieringsavtaler (finansiell lease) 1.937 1.877 11.547 12.523 Kasse-/drifts- og brukskreditter

Detaljer

Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015. Tredje kvartal 2015 statistikk private aksjonærer

Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015. Tredje kvartal 2015 statistikk private aksjonærer Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen

Detaljer

Nasjonal betydning av sjømatnæringen

Nasjonal betydning av sjømatnæringen Nasjonal betydning av sjømatnæringen - En verdiskapingsanalyse med data for 2013 Finansiert av Fiskeri- og havbruksnæringens Forskningsfond (FHF) Dokumenter den økonomiske betydningen av sjømatnæringen

Detaljer

Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer

Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen (VPS). I andre kvartal 2015 er

Detaljer

Note 13 - Utlån til og fordringer på kunder

Note 13 - Utlån til og fordringer på kunder Note 13 - Utlån til og fordringer på kunder 2008 2009 2010 (mill. kr) 2010 2009 2008 Utlån fordelt på fordringstype Leiefinansieringsavtaler (finansiell lease) 2.078 2.187 2.237 9.233 7.760 10.171 Kasse-/drifts-

Detaljer

Høy attraktivitet. Lav attraktivitet

Høy attraktivitet. Lav attraktivitet Ugunstig struktur Høy attraktivitet Regional Besøk Gunstig struktur Basis Bosted Lav attraktivitet 2009-2014 Offentlig Privat 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 40 824 40 912 41 423

Detaljer

SpareBank 1 SMN. Knutepunkt, Düsseldorf 21.10.2015 Vegard Helland

SpareBank 1 SMN. Knutepunkt, Düsseldorf 21.10.2015 Vegard Helland SpareBank 1 SMN Knutepunkt, Düsseldorf 21.10.2015 Vegard Helland 2 Vi deler overskuddet med samfunnet Fra tilnærmet stopp i økonomien i 2008, 2009 og 2010 til bra aktivitet i 2013/2014 Hva skjer i 2015

Detaljer

Ringvirkninger av norsk havbruksnæring

Ringvirkninger av norsk havbruksnæring Kursdagene 2013 Ringvirkninger av norsk havbruksnæring - i 2010 Rådgiver Kristian Henriksen SINTEF Fiskeri og havbruk Teknologi for et bedre samfunn 1 Dagens tema Bakgrunn Sentrale begreper Kort om metode

Detaljer

VERDISKAPINGSANALYSE FOR DE AKTIVE EIERSKAPSFONDENE I NORGE 2016 Såkorn, Venture og Buyout

VERDISKAPINGSANALYSE FOR DE AKTIVE EIERSKAPSFONDENE I NORGE 2016 Såkorn, Venture og Buyout VERDISKAPINGSANALYSE FOR DE AKTIVE EIERSKAPSFONDENE I NORGE 2016 Såkorn, Venture og Buyout MENON-PUBLIKASJON NR. 62/2016 Av Gjermund Grimsby og Ragnhild Sjoner Syrstad Innledning I denne analysen studerer

Detaljer

Økonomisk bærekraft; Verdiskapingsanalyse

Økonomisk bærekraft; Verdiskapingsanalyse FHF Havbruk: Samling 13.-14. oktober 2015, Scandic Hotell Gardermoen Økonomisk bærekraft; Verdiskapingsanalyse Roger Richardsen, SINTEF Fiskeri og havbruk Heidi Bull-Berg, SINTEF Teknologi og samfunn Teknologi

Detaljer

Aksjestatistikk Andre kvartal Året 2016 Statistikk nordmenn og aksjer. Året 2016 Statistikk nordmenn og aksjer

Aksjestatistikk Andre kvartal Året 2016 Statistikk nordmenn og aksjer. Året 2016 Statistikk nordmenn og aksjer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 Året 2016 Statistikk nordmenn og aksjer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen (VPS).

Detaljer

Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3

Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3 Om undersøkelsen Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3 1 Lønnsnivå blant Lederne 1.1 Lønn etter bransje Tabell 1.1: Årslønn Lederne 2013 etter bransje (n=2 915) Bransje Årslønn 2013 Antall

Detaljer

Aksjestatistikk Andre kvartal Året 2015 Statistikk private aksjonærer. Året 2015 Statistikk private aksjonærer

Aksjestatistikk Andre kvartal Året 2015 Statistikk private aksjonærer. Året 2015 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 Året 2015 Statistikk private aksjonærer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen (VPS).

Detaljer

Note 8 - Utlån til og fordringer på kunder

Note 8 - Utlån til og fordringer på kunder Note 8 - Utlån til og fordringer på kunder 31.12.14 31.12.15 (mill. kr) 31.12.15 31.12.14 Utlån fordelt på fordringstype - - Leiefinansieringsavtaler (finansiell lease) 2.166 1.937 12.527 11.164 Kasse-/drifts-

Detaljer

Maritime utstyrsprodusenter i Norge

Maritime utstyrsprodusenter i Norge Maritime utstyrsprodusenter i Norge Erik W. Jakobsen Managing Partner i Menon Økonomisk analyse- og rådgivningsforetak Kjerneområder Maritim og offshore Eierskap og kapitalmarkeder Næringsklynger og regional

Detaljer

III NAVs BEDRIFTSUNDERSØKELSE 2016 NAV I TRØNDELAG, FELLES BEDRIFTSUNDERSØKELSE FOR TRØNDELAGSFYLKENE

III NAVs BEDRIFTSUNDERSØKELSE 2016 NAV I TRØNDELAG, FELLES BEDRIFTSUNDERSØKELSE FOR TRØNDELAGSFYLKENE III NAVs BEDRIFTSUNDERSØKELSE 2016 NAV I TRØNDELAG, FELLES BEDRIFTSUNDERSØKELSE FOR TRØNDELAGSFYLKENE OM BEDRIFTSUNDERSØKELSEN ANALYSEDESIGN BEDRIFTENE ARBEIDSMARKEDSREGIONER FUNN OG RESULTATER FORVENTNINGER

Detaljer

VERDISKAPINGSANALYSE

VERDISKAPINGSANALYSE NORSK VENTUREKAPITALFORENING VERDISKAPINGSANALYSE DE AKTIVE EIERFONDENE I NORGE SÅKORN, VENTURE OG BUY OUT Basert på regnskapstall for 2013 og utviklingen over tid. MENON BUSINESS ECONOMICS på oppdrag

Detaljer

Høy attraktivitet. Ugunstig struktur. Gunstig struktur. Regional. Bosted Basis. Besøk

Høy attraktivitet. Ugunstig struktur. Gunstig struktur. Regional. Bosted Basis. Besøk Ugunstig struktur Høy attraktivitet Regional Bosted Basis Gunstig struktur Besøk Lav attraktivitet 2009-2014 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 Offentlig Privat 24 732 24 346

Detaljer

Netthandel i Trøndelag og på Nordvestlandet Undersøkelse blant 3100 innbyggere om handel på internett

Netthandel i Trøndelag og på Nordvestlandet Undersøkelse blant 3100 innbyggere om handel på internett Netthandel i Trøndelag og på Nordvestlandet 201 Undersøkelse blant 100 innbyggere om handel på internett Bakgrunn Det er intervjuet 100 innbyggere i Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag samt Møre og Romsdal om

Detaljer

Økonomisk status blant selskapene på Haugalandet i 2015 og 2016

Økonomisk status blant selskapene på Haugalandet i 2015 og 2016 Økonomisk status blant selskapene på Haugalandet i 2015 og 2016 Oktober 2017 1 Innledning I denne rapporten er det gjort en analyse av 1 740 aksjeselskaper med omsetning over 1 mill. kroner i kommunene

Detaljer

Note 8 - Utlån til og fordringer på kunder

Note 8 - Utlån til og fordringer på kunder Note 8 - Utlån til og fordringer på kunder 2011 2012 (mill. kr) 2012 2011 Utlån fordelt på fordringstype - - Leiefinansieringsavtaler (finansiell lease) 1.901 1.920 10.697 10.250 Kasse-/drifts- og brukskreditter

Detaljer

Næringsanalyse Innherred

Næringsanalyse Innherred Næringsanalyse Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 10/2005 Forord Denne rapporten er laget på oppdrag fra Steinkjer Næringsselskap AS og Vekst AS. Hensikten med rapporten er å få fram en

Detaljer

Aksjestatistikk Andre kvartal Andre kvartal 2017 Statistikk privatpersoner som eier aksjer. Andre kvartal 2017 Statistikk nordmenn og aksjer

Aksjestatistikk Andre kvartal Andre kvartal 2017 Statistikk privatpersoner som eier aksjer. Andre kvartal 2017 Statistikk nordmenn og aksjer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 Andre kvartal 2017 Statistikk nordmenn og aksjer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen

Detaljer

Konjunkturbarometeret 2013. SpareBank 1 SMN

Konjunkturbarometeret 2013. SpareBank 1 SMN Konjunkturbarometeret 2013 SpareBank 1 SMN 1 Konjunkturbarometeret 2013 Konjunkturer Verden/Europa/Norge Trøndelag og Nordvestlandett 1 Utvalgte bransjer 1. Landbruk 8. Bank/Finans 2. Havbruk og fiskeri

Detaljer

Høy attraktivitet. Ugunstig struktur. Gunstig struktur. Bosted. Besøk. Regional. Basis

Høy attraktivitet. Ugunstig struktur. Gunstig struktur. Bosted. Besøk. Regional. Basis Ugunstig struktur Høy attraktivitet Bosted Regional Besøk Gunstig struktur Basis Lav attraktivitet 2009-2014 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 Offentlig Privat 23 626 23 423

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden 17. januar-11.

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden 17. januar-11. Nr. 1 2011 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i perioden 17. januar-11. februar NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Samlet

Detaljer

Høy attraktivitet. Ugunstig struktur. Gunstig struktur. Besøk. Bosted Basis. Regional

Høy attraktivitet. Ugunstig struktur. Gunstig struktur. Besøk. Bosted Basis. Regional Ugunstig struktur Høy attraktivitet Besøk Bosted Basis Gunstig struktur Regional Lav attraktivitet 2009-2014 1 800 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0 Offentlig Privat 1 118 1 142 1 090 1 080

Detaljer

Verdensøkonomien lav/moderat vekst og ellers mye rart. Norge det har snudd (sterke støtputer har dempet nedgang)

Verdensøkonomien lav/moderat vekst og ellers mye rart. Norge det har snudd (sterke støtputer har dempet nedgang) Hovedpunkter Oljepris dempes av høy produksjon Verdensøkonomien lav/moderat vekst og ellers mye rart Norge det har snudd (sterke støtputer har dempet nedgang) Regionen oljenedgangen flater ut (men både

Detaljer

SSBs konjunkturbarometer for Møre og Romsdal; Fortsatt vekst men store forskjeller mellom næringene. Sjeføkonom Inge Furre 23.

SSBs konjunkturbarometer for Møre og Romsdal; Fortsatt vekst men store forskjeller mellom næringene. Sjeføkonom Inge Furre 23. SSBs konjunkturbarometer for Møre og Romsdal; Fortsatt vekst men store forskjeller mellom næringene Sjeføkonom Inge Furre 23. november 2011 Produksjonen er lavere enn før finanskrisen i flere store land

Detaljer

Note 8 - Utlån til og fordringer på kunder

Note 8 - Utlån til og fordringer på kunder Note 8 - Utlån til og fordringer på kunder 31.12.15 31.12.16 (mill. kr) 31.12.16 31.12.15 Utlån fordelt på fordringstype - - Leiefinansieringsavtaler (finansiell lease) 2.421 2.166 11.164 11.635 Kasse-/drifts-

Detaljer

Næringslivsanalyse. Drammen kommune. 3. mars 2015

Næringslivsanalyse. Drammen kommune. 3. mars 2015 Næringslivsanalyse Drammen kommune 3. mars 2015 Referanseverdier Side 2 Veksten i norsk økonomi BNP Fastlands-Norge* BNP er verdien av alt som produseres. Verdiskapningen fremkommer ved å summere bruttoproduktet

Detaljer

Næringslivsanalyse. Drammen kommune. 7. januar 2015

Næringslivsanalyse. Drammen kommune. 7. januar 2015 Næringslivsanalyse Drammen kommune 7. januar 2015 Referanseverdier Side 2 Veksten i norsk økonomi BNP Fastlands-Norge* BNP er verdien av alt som produseres. Verdiskapningen fremkommer ved å summere bruttoproduktet

Detaljer

BRANSJEUTVIKLING Sentrale utviklingstrekk, prognoser og nøkkeltall for regnskapsbransjen

BRANSJEUTVIKLING Sentrale utviklingstrekk, prognoser og nøkkeltall for regnskapsbransjen BRANSJEUTVIKLING 2016 Sentrale utviklingstrekk, prognoser og nøkkeltall for regnskapsbransjen INNHOLD SIDE 4-6 OMSETNING SIDE 7-8 OPPDRAGSMENGDE SIDE 9-10 PRISER SIDE 11-13 LØNNSOMHET Ansvarlig for bransjerapporten:

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i november 2009

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i november 2009 Nr. 4 2009 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i november 2009 Nasjonal oppsummering Etterspørsel, produksjon og markedsutsikter I denne runden rapporterte

Detaljer

Verdiskaping i maritim næring. ENON AS MENON Business Economics

Verdiskaping i maritim næring. ENON AS MENON Business Economics Verdiskaping i maritim næring ENON AS Verdiskaping i maritim næring Er de siste års vekst kun et resultat av historisk sterke markeder, eller er den norske næringen internasjonalt konkurransedyktig? Dr.

Detaljer

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2014. Intervjuer er gjennomført i perioden 27. januar til 19. februar.

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2014. Intervjuer er gjennomført i perioden 27. januar til 19. februar. REGIONALT NETTVERK Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2014 Intervjuer er gjennomført i perioden 27. januar til 19. februar. NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER

Detaljer

Pengepolitikk og konjunkturer

Pengepolitikk og konjunkturer Pengepolitikk og konjunkturer Visesentralbanksjef Jarle Bergo Kunnskapsparken Bodø. september Pengepolitikken Det operative målet som Regjeringen har fastlagt for pengepolitikken, er en inflasjon som over

Detaljer

Fakta om norsk byggevarehandel

Fakta om norsk byggevarehandel HSH OG TBF Fakta om norsk byggevarehandel side 1 Innhold Verdiskaping...3 Et tiår med omsetningsvekst...4 Omsetning og sysselsetting...5 Salgskanaler for byggevarer...6 Lønnsomhet i byggebransjen...7 Sentral

Detaljer

Høy attraktivitet. Ugunstig struktur. Gunstig struktur. Besøk. Regional. Basis Bosted

Høy attraktivitet. Ugunstig struktur. Gunstig struktur. Besøk. Regional. Basis Bosted Ugunstig struktur Høy attraktivitet Regional Besøk Basis Bosted Gunstig struktur Lav attraktivitet 2009-2014 12 000 10 000 Offentlig Privat 8 000 6 000 7 175 7 001 7 102 6 800 6 773 6 888 7 381 7

Detaljer

Forventingsbarometeret. Forventinger fra bedriftsledere i Trøndelag og Nordvestlandet Gjennomført av Sentio.

Forventingsbarometeret. Forventinger fra bedriftsledere i Trøndelag og Nordvestlandet Gjennomført av Sentio. Forventingsbarometeret Forventinger fra bedriftsledere i Trøndelag og Nordvestlandet 2015. Gjennomført av Sentio. ANTALL ANSATTE I MIDT-NORGE Økt pessimisme i Møre og Romsdal, optimisme i Nord-Trøndelag

Detaljer

Capital Markets Day Finansiell status CFO Arne Solberg

Capital Markets Day Finansiell status CFO Arne Solberg Capital Markets Day 2006 Finansiell status CFO Arne Solberg WORLD CLASS through people, technology and dedication KONGSBERG September 20, 2006 1 Agenda Kongsberg Gruppen et world class teknologiselskap

Detaljer

Hvordan håndtere eksponeringen mot offshoresektoren og unngå store nedskrivninger

Hvordan håndtere eksponeringen mot offshoresektoren og unngå store nedskrivninger Hvordan håndtere eksponeringen mot offshoresektoren og unngå store nedskrivninger Swedbank Oslo, 14. januar 2016 Runar Sandanger Sparebanken Møre Om Sparebanken Møre og fylket Hovedtrekk 2015 - tilfredsstillende

Detaljer

6. IKT-sektoren. Lønnsomhet

6. IKT-sektoren. Lønnsomhet IKT-barometer 1 en. Lønnsomhet. en. Lønnsomhet Dette avsnittet belyser lønnsomheten for aksjeselskap i en. Nøkkeltall for en er sammenliknet med gjennomsnittet for alle ikke-finansielle aksjeselskap. Datagrunnlaget

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden 27. august - 21.

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden 27. august - 21. Nr. 3 2010 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i perioden 27. august - 21. september NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER

Detaljer

BRANSJEUTVIKLING Sentrale utviklingstrekk, prognoser og nøkkeltall for regnskapsbransjen

BRANSJEUTVIKLING Sentrale utviklingstrekk, prognoser og nøkkeltall for regnskapsbransjen BRANSJEUTVIKLING 2015 Sentrale utviklingstrekk, prognoser og nøkkeltall for regnskapsbransjen INNHOLD SIDE 4-5 OMSETNING SIDE 6-7 OPPDRAGSMENGDE SIDE 8 PRISER SIDE 9-10 LØNNSOMHET Ansvarlig for bransjerapporten:

Detaljer

Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner

Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Nr. 2 2010 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i slutten av april og første halvdel av mai 2010 NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER

Detaljer

Sandnessjøen 23. januar 2015

Sandnessjøen 23. januar 2015 Sandnessjøen 23. januar 2015 Helgeland nr 2 fordi: Sterkest lønnsvekst Midt på treet vekst i næringslivet, Midt på treet driftsmargin Midt på treet befolkningsvekst Midt på treet vekst i sysselsettingen.

Detaljer

Maritim verdiskaping Utvikling fra 1996 til 2008. Menon Business Economics Erik W. Jakobsen 15. mars 2010

Maritim verdiskaping Utvikling fra 1996 til 2008. Menon Business Economics Erik W. Jakobsen 15. mars 2010 Maritim verdiskaping Utvikling fra 1996 til 2008 Menon Business Economics Erik W. Jakobsen 15. mars 2010 Viktigste nøkkeltall 2008 Ca 400 milliarder kroner i omsetning fra norske bedrifter - (Inntekter

Detaljer

Leknes 4 februar 2015

Leknes 4 februar 2015 Leknes 4 februar 2015 Litt reklame Frist 15.mai. Søknad om opptak i Bodø på samme dato. Lofoten nr 3: Nest sterkeste vekst i sysselsettingen Nest vekst i befolkning Lav vekst i næringslivet Lav lønnsomhet

Detaljer

Næringslivsindeks Hordaland

Næringslivsindeks Hordaland Næringslivsindeks Hordaland Av Knut Vareide Arbeidsrapport 13/2004 Telemarksforsking-Bø ISSN Nr 0802-3662 Innhold:! Forord 3! Lønnsomhet 4 " Lønnsomhetsutvikling i Hordaland 4 " Lønnsomhet i 2002 alle

Detaljer

FISKEFLÅTENS BIDRAG TIL SAMFUNNSØKONOMISK VERDISKAPING. Forskningssjef Ulf Winther, SINTEF Ocean AS. Forum - Marine Næringer 2017, Hammerfest

FISKEFLÅTENS BIDRAG TIL SAMFUNNSØKONOMISK VERDISKAPING. Forskningssjef Ulf Winther, SINTEF Ocean AS. Forum - Marine Næringer 2017, Hammerfest FISKEFLÅTENS BIDRAG TIL SAMFUNNSØKONOMISK VERDISKAPING Forskningssjef Ulf Winther, SINTEF Ocean AS Forum - Marine Næringer 2017, Hammerfest Scanfishphoto/J.R.Gerhardsen, M/S "Teigenes" Foto: Guro Møen

Detaljer

Historisk verdiskaping fra Norges naturressurser. Analyser for Norsk olje og gass

Historisk verdiskaping fra Norges naturressurser. Analyser for Norsk olje og gass Historisk verdiskaping fra Norges naturressurser Analyser for Norsk olje og gass Innhold - Historisk verdiskaping fra Norges naturressurser Introduksjon Verdiskaping (BNP) per næring i et historisk perspektiv

Detaljer

Størst optimisme blant bedrifter eksponert mot olje og gass

Størst optimisme blant bedrifter eksponert mot olje og gass RAPPORT 4 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Størst optimisme blant bedrifter eksponert mot olje og gass OLJERELATERTE BEDRIFTER TETTER GAPET Forventningene i bedrifter med aktivitet

Detaljer

Oddmund Oterhals, forskningsleder Arild Hervik, professor/seniorforsker Bjørn G. Bergem, seniorrådgiver. Molde, september 2013

Oddmund Oterhals, forskningsleder Arild Hervik, professor/seniorforsker Bjørn G. Bergem, seniorrådgiver. Molde, september 2013 KLYNGEANALYSEN 2013 Tittel: NCE Maritime klyngeanalyse 2013 Status for maritime næringer i Møre og Romsdal Prosjektnr.: 2482 Prosjektnavn: Maritim klynge 2013 Finansieringskilde: NCE Maritime og Nordea

Detaljer

Høy attraktivitet. Ugunstig struktur. Gunstig struktur. Basis. Bosted. Besøk. Regional

Høy attraktivitet. Ugunstig struktur. Gunstig struktur. Basis. Bosted. Besøk. Regional Ugunstig struktur Høy attraktivitet Besøk Basis Bosted Gunstig struktur Regional Lav attraktivitet 2009-2014 Offentlig Privat 120 000 100 000 80 000 60 000 73 646 72 835 72 257 71 792 72 052 72 311

Detaljer

Høy attraktivitet. Ugunstig struktur. Gunstig struktur. Bosted. Besøk. Regional Basis

Høy attraktivitet. Ugunstig struktur. Gunstig struktur. Bosted. Besøk. Regional Basis Ugunstig struktur Høy attraktivitet Besøk Bosted Gunstig struktur Regional Basis Lav attraktivitet 2009-2014 Offentlig Privat 60 000 50 000 40 000 30 000 35 931 36 089 36 356 36 600 36 862 37 301

Detaljer

Høy attraktivitet. Ugunstig struktur. Gunstig struktur. Bosted. Basis

Høy attraktivitet. Ugunstig struktur. Gunstig struktur. Bosted. Basis Ugunstig struktur Høy attraktivitet Bosted Gunstig struktur Besøk Regional Basis Lav attraktivitet 2009-2014 Offentlig Privat 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 81 117 80 273 80

Detaljer

Note 8 - Utlån til og fordringer på kunder

Note 8 - Utlån til og fordringer på kunder Note 8 - Utlån til og fordringer på kunder 2012 2013 (mill. kr) 2013 2012 Utlån fordelt på fordringstype - - Leiefinansieringsavtaler (finansiell lease) 1.877 1.901 10.250 11.547 Kasse-/drifts- og brukskreditter

Detaljer

Havbruks- og fiskerisektoren i Rogaland. Ragnar Tveterås

Havbruks- og fiskerisektoren i Rogaland. Ragnar Tveterås Havbruks- og fiskerisektoren i Rogaland Ragnar Tveterås Matstrategisk møte i Måltidets hus 23. august 212 Maksimering av fremtidig verdiskaping (BNP) tilsier at ressurser (arbeidskraft, kapital) bør settes

Detaljer

SpareBank1 Nøtterøy Tønsberg

SpareBank1 Nøtterøy Tønsberg SpareBank1 Nøtterøy Tønsberg Kapitalmarkedsdag Oslo 18. august 2015 Den internasjonale økonomiske uroen og usikkerheten i norsk økonomi som følge av oljeprisnedgangen, har så langt gitt begrensede utslag

Detaljer

Sentrale utviklingstrekk og utfordringer på Østlandet

Sentrale utviklingstrekk og utfordringer på Østlandet Sentrale utviklingstrekk og utfordringer på Østlandet 1 Befolkningsutviklingen Oslo, Akershus og Rogaland vokser mye raskere enn resten av landet 125 120 115 Oslo Akershus Rogaland Norge 110 105 100 95

Detaljer

Andre kvartal 2016 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal Andre kvartal 2016 Statistikk private aksjonærer

Andre kvartal 2016 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal Andre kvartal 2016 Statistikk private aksjonærer Andre kvartal 2016 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen

Detaljer

Maritimt Møre. Konferanse 15. september 2009 Erik W Jakobsen Menon Business Economics

Maritimt Møre. Konferanse 15. september 2009 Erik W Jakobsen Menon Business Economics Maritimt Møre en integrert kunnskapsregion Konferanse 15. september 2009 Erik W Jakobsen Menon Business Economics Prosjektets formål Formålet med prosjektet er å sette i gang en prosess som skal gjøre

Detaljer

1.2a Hvor mange fartøy har ditt rederi i drift i dag? stk. 1.2b Hvor mange dødvekttonn utgjør dette? dwt

1.2a Hvor mange fartøy har ditt rederi i drift i dag? stk. 1.2b Hvor mange dødvekttonn utgjør dette? dwt 1. DET REGIONALE MARITIME NORGE REDERIER 1.1 Oppgi anslag på følgende nøkkeltall for din bedrift: angi retning (+/- norske sjøfolk utenlandske sjøfolk administrasjon annet 1.2a Hvor mange fartøy har ditt

Detaljer

Tredje kvartal 2016 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015

Tredje kvartal 2016 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 Tredje kvartal 2016 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen

Detaljer

Antall bedrifter. Rederi 17 9 (53 %) 85 % Skipsverft (79 %) 98 % Skipskonsulenter 15 9 (60 %) 96 %

Antall bedrifter. Rederi 17 9 (53 %) 85 % Skipsverft (79 %) 98 % Skipskonsulenter 15 9 (60 %) 96 % 2010 synes å bli et rimelig godt år økonomisk med noe lavere omsetning Klyngemekanismene synes fortsatt å fungere rimelig godt gjennom finanskrisen Ordreinngangen tar seg opp tidligere enn antatt Det mest

Detaljer

Juni 2014. NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Revisorforeningen. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

Juni 2014. NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Revisorforeningen. Norges næringslivsundersøkelser - NNU Juni 2014 NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Revisorforeningen Norges næringslivsundersøkelser - NNU INNLEDNING... 3 Bakgrunn... 3 Populasjon... 3 Utvalg og utvalgsmetode... 3 Metode for datainnsamling...

Detaljer

VERDISKAPNINGSANALYSE

VERDISKAPNINGSANALYSE VERDISKAPNINGSANALYSE DE AKTIVE EIERFONDENE I NORGE (PRIVATE EQUITY) SÅKORN, VENTURE OG BUY-OUT MENON BUSINESS ECONOMICS på oppdrag fra NORSK VENTUREKAPITALFORENING (NVCA) 2 OM ANALYSEN: Verdiskapningsanalysen

Detaljer

Formuesskatt på arbeidende kapital bør avvikles

Formuesskatt på arbeidende kapital bør avvikles Formuesskatt på arbeidende kapital bør avvikles Alliansen for norsk, privat eierskap Februar 2013 Bredden av norsk næringsliv har gått sammen for å få fjernet skatt på arbeidende kapital Alliansen for

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i februar 2010

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i februar 2010 Nr. 1 2010 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i februar 2010 NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER I denne runden rapporterte

Detaljer

Aksjestatistikk Andre kvartal Tredje kvartal 2017 Statistikk privatpersoner som eier aksjer. Tredje kvartal 2017 Statistikk nordmenn og aksjer

Aksjestatistikk Andre kvartal Tredje kvartal 2017 Statistikk privatpersoner som eier aksjer. Tredje kvartal 2017 Statistikk nordmenn og aksjer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 Tredje kvartal 2017 Statistikk nordmenn og aksjer Nordmenn eier aksjer for nærmere 100 milliarder kroner AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig

Detaljer

Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner

Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 3 2014 Intervjuer er gjennomført i perioden 11. August til 25. August OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Kontaktbedriftene

Detaljer

Markedsinformasjon 1. tertial 2017 Virke Byggevarehandel. Virke analyse og bransjeutvikling

Markedsinformasjon 1. tertial 2017 Virke Byggevarehandel. Virke analyse og bransjeutvikling Markedsinformasjon 1. tertial 2017 Virke Byggevarehandel Virke analyse og bransjeutvikling KOMMENTARER // første tertial Et sterkt første tertial Byggevarehandelen fortsetter med en positiv utvikling anført

Detaljer

SPAREBANKEN MØRE REGNSKAP 1. KVARTAL 2007

SPAREBANKEN MØRE REGNSKAP 1. KVARTAL 2007 SPAREBANKEN MØRE REGNSKAP 1. KVARTAL 2007 Innhold Om Sparebanken Møre Resultatutvikling Rentenetto og andre driftsinntekter Kostnadsutvikling Tap og mislighold Innskudd og utlån Finansiering Utsiktene

Detaljer

AF Gruppen 3. kvartal 2007

AF Gruppen 3. kvartal 2007 AF Gruppen 3. kvartal 27 Agenda Sammendrag 1 Nøkkeltall 2 Veien videre 3 Appendiks 4 Høydepunkter AF har etter kvartalets slutt inngått en intensjonsavtale om riving og gjenvinning av inntil 13 plattformer

Detaljer

Kapitalmarkedsdag 19. august CFO Roar Snippen

Kapitalmarkedsdag 19. august CFO Roar Snippen Kapitalmarkedsdag 19. august 2014 CFO Roar Snippen Tema Regnskap pr 30.06.14 Telemark, status og utsikter Finansielle mål Oppsummering Vedlegg Godt resultat og god soliditet Driftsresultatet økt med 19

Detaljer

sparebanken SØR Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter Reduserte kostnader RESULTATER Økning tap og tapsutsatte 2. KVARTAL og 1.

sparebanken SØR Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter Reduserte kostnader RESULTATER Økning tap og tapsutsatte 2. KVARTAL og 1. sparebanken SØR @ Vekst Rentenetto RESULTATER 2. KVARTAL og 1. HALVÅR 2013 % Provisjonsinntekter Reduserte kostnader Økning tap og tapsutsatte Sparebanken SØR 1825 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra

Detaljer

En analyse av den norske skogklyngen

En analyse av den norske skogklyngen En analyse av den norske skogklyngen Erik W. Jakobsen, Dr oecon/professor Managing Partner i Menon Næringsøkonomisk analyse- og rådgivningsforetak Kjerneområder Maritim og offshore Reiseliv og opplevelser

Detaljer

978-82-336-0016-7 60 000 Offentlig Privat 50 000 40 000 30 000 35 810 35 301 35 085 34 891 34 187 34 575 34 875 36 121 36 067 35 326 35 440 35 488 35 293 35 330 35 736 34 057 20 000 10 000 17 247 17

Detaljer

Markedsinformasjon 3. tertial 2017 Virke Byggevarehandel. Virke analyse og bransjeutvikling

Markedsinformasjon 3. tertial 2017 Virke Byggevarehandel. Virke analyse og bransjeutvikling Markedsinformasjon 3. tertial 2017 Virke Byggevarehandel Virke analyse og bransjeutvikling KOMMENTARER // tredje tertial 2017 Et svakt tertial for byggevarehandelen En solid vekst i proffomsetningen til

Detaljer

Tveit Næringsbarometer

Tveit Næringsbarometer 1 Tveit Næringsbarometer Tveit Næringsbarometer Med fokus på bygge- og anleggsvirksomhet og varehandel 1.tertial 2017 2 Tveit Næringsbarometer Næringsbarometeret Tveit Næringsbarometer tar temperaturen

Detaljer

Nettoinntekt Driftsoverskudd landbruk Lønnsinntekter Annet

Nettoinntekt Driftsoverskudd landbruk Lønnsinntekter Annet 3 Melkeproduksjon I regnskapsundersøkelsen har det i perioden 21 21 vært mellom 1 og 63 bruk med melkeproduksjon i Trøndelag. Det er tatt med gjennomsnittstall for alle bruk med melkeproduksjon, og en

Detaljer

sparebanken SØR Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter Kostnader RESULTATER Reduserte tap 1. KVARTAL 2013

sparebanken SØR Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter Kostnader RESULTATER Reduserte tap 1. KVARTAL 2013 sparebanken SØR @ Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter RESULTATER 1. KVARTAL 2013 % Kostnader Reduserte tap Sparebanken SØR 1825 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra 1825, da Arendal Sparebank ble opprettet

Detaljer