LillestrømBanken 2. kvartal Hovedmomenter fra 2. kvartalsrapporten Behandlet av styret 11. august og offentliggjort 12.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LillestrømBanken 2. kvartal 2014. Hovedmomenter fra 2. kvartalsrapporten 2014. Behandlet av styret 11. august og offentliggjort 12."

Transkript

1 LillestrømBanken 2. kvartal 2014 Hovedmomenter fra 2. kvartalsrapporten Behandlet av styret 11. august og offentliggjort 12. august 2014

2 Hovedtrekk 2. kvartal 2014 God bankdrift og utbytte bidrar til godt resultat i kvartalet. Bedret kostnadsprosent til 33,8 %. Vekst i utlån til private og stabile utlån til næringskunder. Økt innskuddsdekning til 85,2 %. Ren kjernekapital økt til 13,9 %.

3 2. kvartal 2014 Resultat før skatt er 26,4 MNOK 39,8 MNOK høyere enn 2. kvartal Resultat etter skatt er 20,7 MNOK 36,6 MNOK høyere enn 2. kvartal Resultat etter skatt gir en annualisert egenkapitalavkastning på 19,4 % (-14,2 %). Rentenettoen i 2. kvartal har økt med 2,2 MNOK fra 2. kvartal Økt utlånsvolum i egen balanse og optimalisering av likviditetsbeholdning bidrar til økt rentenetto i banken. Rentenetto som % av gj. sn. forvaltningskapital er økt fra 1,82 % til 2,02 %. Netto driftsinntekter er redusert med 0,7 MNOK fra 2. kvartal Utbytter er 1,6 MNOK lavere enn samme kvartal i fjor. Utbytte fra Eika Gruppen AS er økt. Utbytte fra Eika Boligkreditt AS er lavere. Driftsinntekter fra fast eiendom på 0,7 MNOK bidrar positivt i kvartalet.

4 2. kvartal 2014 forts. Bankens driftskostnader utgjør 14,6 MNOK Driftskostnadene er 9,5 MNOK lavere i 2. kvartal i år sammenliknet med i fjor. Skyldes færre årsverk og andre kostnadsreduserende tiltak. Reduksjonen bidrar til styrkede nøkkeltall for banken. Bankens kostnad / inntektsforhold for 2. kvartal er 33,8 %. I 2. kvartal mottok banken utbytter og hadde lønnskostnader i kun to måneder pga. feriepenger i juni. Gir grunnlag for et særskilt lavt kostnad / inntektsforhold. Korrigert for mottatt utbytte og feriepenger er nøkkeltallet 46,6 %. Kostnad / inntektsforhold i samme periode i 2013 var 57,8 %. Tallet for 2013 var preget av engangskostnader. Tap på utlån er kostnadsført med netto 2,1 MNOK Skyldes økte individuelle og gruppenedskrivninger i 2. kvartal. I 2. kvartal 2013 ble det kostnadsført 1,1 MNOK.

5 Balanse 30. juni 2014 Forvaltningskapitalen utgjør MNOK Økning på 167 MNOK siste kvartal. Utgjør økning i utlån og innskudd. Utlån inkludert boligkreditt utgjør MNOK Økning på 37 MNOK siste kvartal (0,6 %). Utlån til næring er stabile siste kvartal, mens utlån til private øker. Fordelingen av lånene på privat- og næringskunder utgjør henholdsvis MNOK (81,8 %) og MNOK (18,2 %). Fordelingen er tilnærmet uendret siste kvartal. Innskudd utgjør MNOK Innskudd er økt med 7 % siste kvartal eller 256 MNOK. Veksten i innskudd har vært større enn utlånsveksten og innskuddsdekningen er økt fra 81,4 % per til 85,2 % per

6 Soliditet Bankens kjernekapitaldekning er økt fra 17,6 % til 17,8 % siste kvartal. Ren kjernekapital er økt tilsvarende fra 13,6 % til 13,9 %. Økningen skyldes redusert eierskap i Eika Boligkreditt AS, etter rebalansering av eierskapet blant Eikabankene. Det forventes en midlertidig nedgang av soliditeten i 3. kvartal som følge av varslede endringer i fradragsreglene for beregning av kapitaldekning. Resultat hittil i år er ikke tillagt tallene per 30. juni, og banken forventer styrking i soliditeten ved årsskiftet når resultater for året 2014 kan medregnes. Banken påbegynte prosess for å utstede et nytt fondsobligasjonslån pålydende 60 MNOK i 2. kvartal. I 3. kvartal er fondsobligasjonen vellykket utstedt, og banken har innfridd fondsobligasjonslån på 60 MNOK fra Statens Finansfond. Det nye lånet vil inngå som en del av bankens kjernekapital. Obligasjonen løper med kupongrente 3 mnd. NIBOR + 3,50 %.

7 Utsiktene framover Banken følger utviklingen i markedets forventninger til kapital utover regulatoriske krav. Gjør tilpasninger til økte krav til både soliditet og likviditet i tråd med nye regler. Banken forventer press på rentenettoen framover. Det er sterk konkurranse blant bankene om utlån til privatkunder. LillestrømBanken har konkurransedyktige vilkår for utlån og innskudd. Har foretatt en markedsjustering av enkelte renter i 2. kvartal. LillestrømBanken bidrar til verdiskapning i lokalt næringsliv ved å yte lån til lokale bedrifter. Banken skal være en attraktiv bankforbindelse for gode lokale kunder. En aktiv kundeomsorg og dyktige medarbeidere har gitt LillestrømBanken lojale og tilfredse kunder.

8 Kvartalsvise nøkkeltall Nøkkeltall 2. kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal 2014 Resultatregnskap isolerte kvartalstall i MNOK Netto renteinntekter 24,9 27,3 27,7 25,8 27,1 Sum netto driftsinntekter 16,8 11,3 12,7 9,4 16,1 Sum driftskostnader -24,1-17,5-22,3-17,0-14,6 Resultat før tap og nedskrivninger 17,6 21,1 18,0 18,3 28,6 Netto tap på utlån og garantier (kostnader - / inntekter +) -1,1-7,5 9,6 0,6-2,1 Gevinst / tap anleggsverdipapirer inkl. kredittap på obligasjoner -29,9-48,5 1,0 - -0,1 Resultat før skatt -13,3-34,9 28,6 18,9 26,4 Lønnsomhet Netto renteinntekt i % av gj.sn. forvaltning (p.a.) 1,82 % 2,01 % 2,08 % 1,97 % 2,02 % Sum netto driftsinntekter i % av gj.sn. forvaltning (p.a.) 1,23 % 0,84 % 0,96 % 0,71 % 1,20 % Driftskostnader i % av driftsinntekter 57,8 % 45,3 % 55,3 % 48,2 % 33,8 % Egenkapitalrentabilitet før skatt (p.a.) -11,9 % -31,1 % 25,5 % 17,7 % 24,8 % Vekst / finansiering Utlånsvekst siste kvartal 4,5 % 3,5 % 5,2 % 3,9 % 2,2 % Utlånsvekst inkl. boligkreditt siste kvartal 0,6 % 0,8 % 1,9 % 1,2 % 0,6 % Andel boligkreditt av sum utlån inkl. boligkreditt 32,5 % 30,7 % 28,5 % 26,6 % 25,4 % Innskuddsvekst siste kvartal 8,7 % -7,2 % -1,0 % -1,5 % 7,0 % Innskuddsdekning 101,6 % 91,1 % 85,8 % 81,4 % 85,2 %

9 Utvikling siste 5 kvartaler

10

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP Banken der du treffer mennesker 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2014 HOVEDTREKK FJERDE KVARTAL Effektiv bankdrift

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Kvartalsrapport 2012. 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2012. Tilstede i lokalmiljøet

Kvartalsrapport 2012. 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2012. Tilstede i lokalmiljøet Kvartalsrapport 2012 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2012 Tilstede i lokalmiljøet 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2012 HOVEDTREKK FJERDE KVARTAL God resultatvekst i fjerde kvartal. Fortsatt økning

Detaljer

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet Kvartalsrapport 2011 1. kvartal Tilstede i lokalmiljøet 1. kvartalsrapport 2011 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, dersom annet ikke er nevnt. BANKEN I FØRSTE KVARTAL 2011 Banken har i første

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Resultat før skatt Resultat før skatt etter andre kvartal er 37,9 mill. Resultat

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2012... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Regnskapsrapport 2. kvartal 2015

Regnskapsrapport 2. kvartal 2015 Regnskapsrapport 2. kvartal 2015 Hovedtrekk 2. kvartal God bankdrift og godt resultat i kvartalet. God innskuddsdekning og økt likviditet RESULTATUTVIKLING Resultat før tapsavsetninger og skatt viser 25,3

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 2. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

Kvartalsrapport 2012. 3. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet

Kvartalsrapport 2012. 3. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet Kvartalsrapport 2012 3. kvartal Tilstede i lokalmiljøet 3. kvartalsrapport 2012 HOVEDTREKK TREDJE KVARTAL MORBANK Godt resultat i tredje kvartal. Fortsatt økning i provisjonsinntekter. Ren kjernekapital

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Regnskapsprinsipper Andre driftskostnader Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i Andre driftskostnader utgjorde 16,30 mill. kroner

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2013... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2014

Delårsrapport 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Hjartdal og Gransherad Sparebank Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 22,9 mill før skatt pr. 30.09.14. Etter skatt ble resultatet kr 17,3

Detaljer

Kvartalsrapport 2013. 3. kvartal

Kvartalsrapport 2013. 3. kvartal Kvartalsrapport 2013 3. kvartal DRIFTSRESULTAT 3. kvartal 2013 Bankens driftsresultat etter skatt i tredje kvartal 2013 ble 4,2 millioner kroner, som er en økning på 1,6 millioner kroner sammenlignet med

Detaljer

Kvartalsrapport 2013. 1. kvartal

Kvartalsrapport 2013. 1. kvartal Kvartalsrapport 2013 1. kvartal DRIFTSRESULTAT Bankens driftsresultat etter skatt i første kvartal ble 4,07 millioner kroner, som er en økning på 1,32 millioner kroner sammenlignet med samme periode i

Detaljer

2. K V A R T A L S R A P P O R T 2 0 1 2

2. K V A R T A L S R A P P O R T 2 0 1 2 2. K V A R T A L S R A P P O R T 2 0 1 2 2. KVARTALSRAPPORT 2012 Resultat for andre kvartal 2012 før skatt ble på 6,1 millioner kroner. Dette er 2,5 millioner kroner lavere enn samme periode i fjor. Resultatet

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.09.2014 er 13,360 mill. mot 9,410 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 18.593 mill. mot NOK

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2010

Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsrapport 1. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

2. kvartal 2014. Høy kredittvekst og sterk kjernedrift

2. kvartal 2014. Høy kredittvekst og sterk kjernedrift 2. kvartal 2014 Høy kredittvekst og sterk kjernedrift Akkumulert resultat før skatt på 21,8 MNOK (17,7 MNOK) vekst på 23,3 prosent Tolvmåneders egenkapitalavkastning på 11,6 prosent Vekst i rentenettoen

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 SOLID - NÆR - MODERNE - TRYGG - FREMTIDSRETTET 2 Hovedtall Tall i tusen kroner 1.kvartal 2015 1.kvartal 2014 2014 Resultatregnskap Resultat før skatt 9 524 12 296 42 540

Detaljer

1. K V A R T A L S R A P P O R T 2 0 1 2

1. K V A R T A L S R A P P O R T 2 0 1 2 1. K V A R T A L S R A P P O R T 2 0 1 2 1. KVARTALSRAPPORT 2012 Resultat for første kvartal 2012 før skatt ble på 5,9 millioner kroner. Dette er 0,7 millioner kroner høyere enn samme periode i fjor. Resultatet

Detaljer

Delårsrapport Pr. 31.3.2013

Delårsrapport Pr. 31.3.2013 Delårsrapport Pr. 31.3.2013 Side 1 av 7 HOVEDTALL Resultat (1 000 kroner): 31.03.2013 31.03.2012 31.03.2011 31.12.2012 31.12.2011 Resultat før skatt 5.875 5.507 3.395 22.654 19.506 Brutto utlån til kunder

Detaljer

Kvartalsrapport 2012. Kvartalsrapport 2. kvartal

Kvartalsrapport 2012. Kvartalsrapport 2. kvartal Kvartalsrapport 2012 Kvartalsrapport 2. kvartal Kvartalsrapport 2. kvartal BALANSEN Pr. 30.6.2012 utgjør forvaltningskapitalen kr. 1.869 mill. som er en økning på kr. 20 mill. fra samme periode for ett

Detaljer

K v a r t a l s r a p p o r t 3. k v a r t a l 2 0 0 9

K v a r t a l s r a p p o r t 3. k v a r t a l 2 0 0 9 K v a r t a l s r a p p o r t 3. k v a r t a l 2 0 0 9 1 Resultatregnskapet pr 30.09.2009 Resultatet av ordinær drift i banken før skatt er pr 30.09.09 et overskudd på 13,282 mill. kroner mot 11,320 mill,

Detaljer

Første kvartal 2014. Sterk bankdrift og høy soliditet. Nøkkeltallsutvikling

Første kvartal 2014. Sterk bankdrift og høy soliditet. Nøkkeltallsutvikling Første kvartal 2014 Sterk bankdrift og høy soliditet. Akkumulert resultat før tap på 8,7 MNOK (6,3 MNOK) vekst på 38 prosent Tolvmåneders egenkapitalavkastning på 10,0 prosent Vekst i netto provisjonsinntekter

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2014. Strømmen SPAREBANK

Delårsrapport. 1. kvartal 2014. Strømmen SPAREBANK Delårsrapport 1. kvartal 2014 Strømmen SPAREBANK Delårsregnskap 1. kvartal 2014. Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, Resultat dersom annet ikke er nevnt. Resultat før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2014

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning... 8 1 1 Nøkkeltall

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 2015 Foto: Haarberg Photo Nøkkeltall... 3 Styrets beretning... 4 Resultatoppstilling... 6 Eiendeler... 7 Gjeld og Egenkapital... 7 Noter... 8 Side 2 av 14 Nøkkeltall er annualisert der annet

Detaljer

Vang Sparebank Styrets kvartalsrapport 30. september 2013

Vang Sparebank Styrets kvartalsrapport 30. september 2013 Vang Sparebank Styrets kvartalsrapport 30. september 2013 Resultatregnskap Driftsresultat før tap (Beregning i % av gjennomsnittelig forvaltningskapital) Resultat før tap og nedskrivninger for de tre første

Detaljer