Undersøkelse på vegne av Virke og Finans Norge: Unges utdanningsvalg og Arbeidsgiverattraktivitet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Undersøkelse på vegne av Virke og Finans Norge: Unges utdanningsvalg og Arbeidsgiverattraktivitet"

Transkript

1 Undersøkelse på vegne av Virke og Finans Norge: Unges utdanningsvalg og Arbeidsgiverattraktivitet

2 Kort om undersøkelsen Virke og Finans Norge er oppdragsgivere for undersøkelsen, og har et todelt formål med den: 1. Belyse unges utdanningsvalg 2. Avdekke faktorer som påvirker arbeidsgiverattraktiviteten blant unge Utvalget består av unge i alderen år, både studenter og arbeidsaktive. Undersøkelsen er besvart av 59 personer vår 214, og undersøkelsen er representativt for aldergruppen i Norge. Dataene er blitt innhentet ved hjelp av elektronisk datainnsamling, hvor e- postinvitasjon med en respondentunik link til et nettbasert spørreskjema blir distribuert mot et utvalg av Responspanelet basert på målgruppens demografiske struktur i henhold til befolkningsfordelingstall fra SSB. Dataene er vektet på kjønn, alder og geografi. i henhold til befolkningsfordelingstall fra SSB

3 Litt om målgruppen innledningsvis

4 7 av 1 er under utdanning og 1 av 3 er i arbeid Under utdanning 71% I arbeid 33% Arbeidssøkende 9% I militærtjeneste Ufør 1% Merk at det er muligheter for flersvar, da flere av svaralternativene kan være relevante for den enkelte. I permisjon 1% 1. Hva er din hovedbeskjeftigelse? Basetall: 59

5 Dobbelt så mange menn som kvinner er arbeidssøkende Mann Kvinne Under utdanning 69% 7 I arbeid 33% 33% Arbeidssøkende 1 I militærtjeneste % 3% Ufør I permisjon 1% 1. Hva er din hovedbeskjeftigelse? Basetall: 59

6 Flere tar utdanning i Trøndelag, flere er i arbeid på Vestlandet, og flere er arbeidssøkende i Hedmark/Oppland Under utdanning I arbeid Arbeidssøkende I militærtjeneste Ufør I permisjon 1% 1 3% 1% 1% 1% % 33% 33% 3 43% 71% 6 69% 73% 6 8 Akershus/Oslo Hedmark/Oppland Sør-Østlandet Agder-Rogaland Vestlandet Trøndelag Nord Norge 1. Hva er din hovedbeskjeftigelse? Basetall: 59

7 Utdanningsvalg

8 5 av 1 under utdanning tar bachelorstudier eller tilsvarende Bachelorstudier eller tilsvarende grad Videregående skole, generell studiekompetanse 2 Masterstudier eller tilsvarende grad 1 Videregående skole, yrkesfag 11% Grunnskole 8% Profesjonsstudium Folkehøyskole Doktorgrad eller tilsvarende % 2. Hva er din nåværende utdanningssituasjon? Basetall: 368 Under utdanning

9 Flere kvinner tar bachelorstudier, mens flere menn tar yrkesfag på videregående skole Bachelorstudier eller tilsvarende grad 4 5 Videregående skole, generell studiekompetanse 2 2 Masterstudier eller tilsvarende grad 11% 13% Videregående skole, yrkesfag 1 Mann Kvinne Grunnskole 11% Profesjonsstudium Folkehøyskole 3% Doktorgrad eller tilsvarende 2. Hva er din nåværende utdanningssituasjon? Basetall: 368 Under utdanning 1%

10 Flere tar Bachelorstudier på Vestlandet færre i Nord Norge, hvor yrkesfag står sterkere Bachelorstudier eller tilsvarende grad Videregående skole, generell studiekompetanse Masterstudier eller tilsvarende grad Videregående skole, yrkesfag Grunnskole Profesjonsstudium Folkehøyskole Doktorgrad eller tilsvarende 3% % 19% % 1% 2 18% 11% 11% % 3% 3% 1 3% 8% 3% 1% 39% % Akershus/Oslo Hedmark/Oppland Sør-Østlandet Agder-Rogaland Vestlandet Trøndelag Nord Norge 2. Hva er din nåværende utdanningssituasjon? Basetall: 368 Under utdanning

11 1 av 4 studenter tar jus, økonomi, ledelse og administrasjon Jus, økonomi, ledelse og administrasjon 2 Helsefag og medisin 1 Matematikk, naturvitenskap og teknologi 13% Samfunnsfag og psykologi 1 Pedagogiske fag 1% Språk og litteratur 8% Informasjonsteknologi og informatikk Historie, filosofi og kulturstudier Estetiske studier og musikkvitenskap 3. Hvilken studieretning tar du nå? Basetall: Bachelor, Master, Doktorgrad eller Profesjonsstudie

12 Menn studerer i større grad «hardere» fag, mens kvinner i større grad studerer «mykere» fag Jus, økonomi, ledelse og administrasjon 19% 3 Helsefag og medisin 1 21% Matematikk, naturvitenskap og teknologi 13% 13% Samfunnsfag og psykologi 11% 13% Mann Pedagogiske fag 1 Kvinne Språk og litteratur 1 Informasjonsteknologi og informatikk 11% Historie, filosofi og kulturstudier Estetiske studier og musikkvitenskap 1% 3. Hvilken studieretning tar du nå? Basetall: Bachelor, Master, Doktorgrad eller Profesjonsstudie

13 Det er store regionale forskjeller når det gjelder studievalg! Jus, økonomi, ledelse og administrasjon Helsefag og medisin Matematikk, naturvitenskap og teknologi Samfunnsfag og psykologi Pedagogiske fag Språk og litteratur Informasjonsteknologi og informatikk Historie, filosofi og kulturstudier Estetiske studier og musikkvitenskap 8% 9% 9% 9% 1% 9% 1% 9% 9% 8% 8% 1% 1% 11% 11% 13% 13% 13% % 19% 21% 23% 23% % Akershus/Oslo Hedmark/Oppland Sør-Østlandet Agder-Rogaland Vestlandet Trøndelag Nord Norge 3. Hvilken studieretning tar du nå? Basetall: Bachelor, Master, Doktorgrad eller Profesjonsstudie

14 Omtrent halvparten av de som ikke allerede er under utdanning eller som nå går på videregående skole/folkehøyskole, har søkt seg videre til høyere utdanning 51% 49% Ja Nei Det er ikke funnet signifikante forskjeller på kjønn og landsdel, men det kan tyde på at det er færre i Nord- Norge og flere i Trøndelag som har søkt seg videre enn for landsgjennomsnittet 4. Har du søkt deg videre til høyere utdanning? Basetall: 249 Ikke under utdanning ELLER Videregående skole/folkehøyskole

15 4 av 1 som allerede er i arbeid har søkt seg videre til høyere utdanning, og 7 av 1 som er i militærtjeneste 69% 38% Under utdanning Ja 3 53% 73% 7 I arbeid I militærtjeneste I permisjon Ufør Arbeidssøkende 31% Annet 6 2 Nei 4 1% 6 23% 4. Har du søkt deg videre til høyere utdanning? Basetall: 249 Ikke under utdanning ELLER Videregående skole/folkehøyskole

16 Halvparten av de unge som ikke har søkt videre utdanning, har ikke søkt fordi de heller ønsker å starte rett i jobb Vil starte rett i jobb 5 Skal ta opp fag 13% Skal avtjene militærtjeneste 9% Vil ta et friår 8% Har startet opp/har planer om å starte eget selskap Ingen spesiell årsak 13% 5. Hvorfor har du ikke søkt videre utdanning? Basetall: 97 - de som ikke er under utdanning og ikke har søkt videre utdanning

17 Langt flere kvinner enn menn tar opp fag istedenfor å søke videre utdanning Vil starte rett i jobb 4 58% Skal ta opp fag 2 Skal avtjene militærtjeneste 1% 1 Mann Vil ta et friår 8% 9% Kvinne Har startet opp/har planer om å starte eget selskap 9% Ingen spesiell årsak 21% 5. Hvorfor har du ikke søkt videre utdanning? Basetall: 97 - de som ikke er under utdanning og ikke har søkt videre utdanning

18 Det er flere i Nord-Norge enn i resten av landet som ønsker et friår eller som vil starte eget selskap istedenfor å studere Vil starte rett i jobb Skal ta opp fag Skal avtjene militærtjeneste Vil ta et friår Har startet opp/har planer om å starte eget selskap Ingen spesiell årsak % 3% 1 3% % 2 8% 1% % % Akershus/Oslo Hedmark/Oppland Sør-Østlandet Agder-Rogaland Vestlandet Trøndelag Nord Norge 5. Hvorfor har du ikke søkt videre utdanning? Basetall: 97 - de som ikke er under utdanning og ikke har søkt videre utdanning

19 1 av 4 har søkt jus, økonomi, ledelse og administrasjon, som tilsvarer studievalget blant høyskolestudentene Jus, økonomi, ledelse og administrasjon 2 Matematikk, naturvitenskap og teknologi 18% Helsefag og medisin 1 Informasjonsteknologi og informatikk 1 Samfunnsfag og psykologi 1 Pedagogiske fag Elektro Språk og litteratur Mediefag Teknisk og industriell produksjon Skoleelevene plasserer imidlertid topp to og tre i motsatt rekkefølge Historie, filosofi og kulturstudier Estetiske studier og musikkvitenskap 6. Hvilken studieretning har du søkt? Basetall: 121 de som har søkt videre utdanning

20 Menn søker i sterkere grad «harde» fag, mens kvinner i sterkere grad søker «myke» fag Jus, økonomi, ledelse og administrasjon 19% 33% Matematikk, naturvitenskap og teknologi 13% 21% Helsefag og medisin 1 2 Informasjonsteknologi og informatikk 23% Samfunnsfag og psykologi 9% 1 Pedagogiske fag 9% Mann Elektro 1% 9% Kvinne Språk og litteratur Mediefag Teknisk og industriell produksjon Historie, filosofi og kulturstudier Estetiske studier og musikkvitenskap 3% 3% 1% 11% 1 Merk at blant søkerne er det desidert flest kvinner som har søkt jus, økonomi, naturvitenskap og tenknologi! 6. Hvilken studieretning har du søkt? Basetall: 121 de som har søkt videre utdanning

21 Det er store regionale forskjeller i hvilke studieretninger som søkes! Jus, økonomi, ledelse og administrasjon 3% % 23% 31% 41% Matematikk, naturvitenskap og teknologi 8% 13% 1 13% 19% 2 4 Helsefag og medisin 8% 1 21% 2 4 Akershus/Oslo Pedagogiske fag Elektro 3% 13% 2 4 Hedmark/Oppland Sør-Østlandet Agder-Rogaland Vestlandet Trøndelag Nord Norge Språk og litteratur 8% 2 6. Hvilken studieretning har du søkt? Basetall: 121 de som har søkt videre utdanning

22 Interesse for faget er desidert viktigst for valg av studieretning, men troen på å få jobb er også viktig! Interesse for faget/studieretningen 78% Tror det blir lett å få jobb senere 49% Jeg har gode evner/karakterer i faget 3% Tror det vil gi god lønn senere 23% Skolen/universitetet har godt faglig rykte 1 Har bestemt meg for yrke senere og må velge utdanningen 13% Anbefaling fra familie 8% Praktisk beliggenhet på studiestedet Gir status Det er lett å komme inn 7. Hva er/var de viktigste årsakene til at du har valgt/valgte å søke den utdanningen du har søkt/søkte? Basetall: 264 de som har søkt eller tar videre utdanning

23 Kvinner er mer opptatt av interesse for faget og selve yrket, mens menn er mer opptatt av skolens rykte og status. Interesse for faget/studieretningen 7 83% Tror det blir lett å få jobb senere 4 5 Jeg har gode evner/karakterer i faget 28% 31% Tror det vil gi god lønn senere 2 Skolen/universitetet har godt faglig rykte 1% 2 Mann Kvinne Har bestemt meg for yrke senere og må velge utdanningen 9% 1 Anbefaling fra familie 9% Praktisk beliggenhet på studiestedet 8% Gir status Det er lett å komme inn 3% 9% 7. Hva er/var de viktigste årsakene til at du har valgt/valgte å søke den utdanningen du har søkt/søkte? Basetall: 264 de som har søkt eller tar videre utdanning

24 Det er ikke de store regionale forskjellene når det gjelder årsak til studievalg Interesse for faget/studieretningen Tror det blir lett å få jobb senere Jeg har gode evner/karakterer i faget Har bestemt meg for yrke senere og må velge utdanningen Anbefaling fra venner Jeg har venner/bekjente som skal begynne der 3% 1% 1% 1% 9% 1% 9% 1 13% 13% 21% 3% % 48% 5 53% 6 68% 7. Hva er/var de viktigste årsakene til at du har valgt/valgte å søke den utdanningen du har søkt/søkte? Basetall: 264 de som har søkt eller tar videre utdanning 68% 6 73% 81% 88% 8 Akershus/Oslo Hedmark/Oppland Sør-Østlandet Agder-Rogaland Vestlandet Trøndelag Nord Norge

25 Holdninger til fortid og fremtid

26 En overvekt av de unge er uenige i at de får/fikk god veiledning angående utdanningsvalg! Helt uenig 19% Uenig (1+2) Enig (3+4) Uenig 33% 43% Enig 3 5 Helt enig Vet ikke/ingen formening 9% 8a. Jeg får/fikk god veiledning fra min videregående skole om utdanningsvalg Basetall: 56 - ingen screening

27 Kvinner er i større grad uenig i at de fikk god veiledning fra sin videregående skole om utdanningsvalg Mann Kvinne Mann Kvinne Helt uenig 1 23% 53% Uenig 3 3 Uenig (1+2) 61% Enig 3% 3 Helt enig Enig (3+4) 4 Vet ikke/ingen formening 1 39% 8a. Jeg får/fikk god veiledning fra min videregående skole om utdanningsvalg Basetall: 56 - ingen screening

28 Unge fra Nord-Norge er i større grad enig i at de fikk god veiledning om utdanningsvalg enn resten av landet Akershus/Oslo Hedmark/Oppland Sør-Østlandet Agder-Rogaland Vestlandet Trøndelag Nord Norge Akershus/Oslo Hedmark/Oppland Sør-Østlandet Agder-Rogaland Vestlandet Trøndelag Nord Norge Helt uenig Uenig Enig Helt enig Vet ikke/ingen formening 19% 21% 13% % 3 38% 23% 23% % 31% 8% 1 11% 8% 3% 9% 8% 1% 1% 18% 5 Uenig (1+2) Enig (3+4) % a. Jeg får/fikk god veiledning fra min videregående skole om utdanningsvalg Basetall: 56 - ingen screening

29 En overvekt av de unge er uenige i at opplæringen gjennom utdanningssystemet gir dem god innsikt i hva arbeidsgivere krever av arbeidstakere Helt uenig 1 Uenig (1+2) Enig (3+4) Uenig 41% 41% Enig 31% 59% Helt enig Vet ikke/ingen formening 1% Det er ikke funnet signifikante forskjeller på kjønn 8b. Opplæringen gjennom utdanningssystemet gir meg god innsikt i hva arbeidsgivere krever av arbeidstakere Basetall: 57 ingen screening

30 Flere fra Nord-Norge er enige i at studieopplæringen gir god innsikt i kravene fra arbeidsgivere Akershus/Oslo Hedmark/Oppland Sør-Østlandet Agder-Rogaland Vestlandet Trøndelag Nord Norge Akershus/Oslo Hedmark/Oppland Sør-Østlandet Agder-Rogaland Vestlandet Trøndelag Nord Norge Helt uenig Uenig Enig Helt enig Vet ikke/ingen formening 13% 2 1% 8% 13% 1 8% 41% % % % 11% 9% 9% 11% 1 8% 1 Uenig (1+2) Enig (3+4) 59% 49% % 4 41% 51% 38% 43% 33% 41% 5 8b. Opplæringen gjennom utdanningssystemet gir meg god innsikt i hva arbeidsgivere krever av arbeidstakere Basetall: 57 - ingen screening

31 De unge er overbevist om at arbeidsmarkedet i Norge vil bli preget av stor konkurranse fra utenlandsk arbeidskraft Helt uenig 1% Uenig (1+2) Enig (3+4) Uenig 8% Enig 4 9 Helt enig 31% Vet ikke/ingen formening 1 Det er ikke funnet signifikante forskjeller på kjønn eller landsdel 8c. Jeg tror arbeidsmarkedet i Norge vil bli preget av stor konkurranse fra utenlandsk arbeidskraft fremover Basetall: 58 - ingen screening

32 De unge har stor tro på at det blir lett å få jobb med den utdanningen de har valgt Helt uenig 3% Uenig (1+2) Enig (3+4) Uenig 13% 1 Enig 4 83% Helt enig 3 Vet ikke/ingen formening 8d. Jeg tror det blir lett å få jobb med den utdanningen jeg har valgt Basetall: 263 Har søkt eller tar videre utdanning

33 Flere menn enn kvinner tror det vil bli lett å få jobb med den utdanningen de har valgt Mann Kvinne Mann Kvinne Helt uenig Uenig 18% Uenig (1+2) 2 Enig 49% Helt enig 29% Enig (3+4) 93% Vet ikke/ingen formening 3% 7 8d. Jeg tror det blir lett å få jobb med den utdanningen jeg har valgt Basetall: 263 Har søkt eller tar videre utdanning

34 Færre fra Agder/Rogaland tror det vil bli lett å få jobb med den utdanningen de har valgt Akershus/Oslo Hedmark/Oppland Sør-Østlandet Agder-Rogaland Vestlandet Trøndelag Nord Norge Akershus/Oslo Hedmark/Oppland Sør-Østlandet Agder-Rogaland Vestlandet Trøndelag Nord Norge Helt uenig Uenig Enig Helt enig Vet ikke/ingen formening 3% 1 9% 11% 18% 1% 11% 13% 21% 18% 1 11% 3 31% 3% Uenig (1+2) Enig (3+4) 1 11% 1% % 9% 8 8 8d. Jeg tror det blir lett å få jobb med den utdanningen jeg har valgt Basetall: 263 Har søkt eller tar videre utdanning

35 Store forskjeller basert på studieretning! MERK: Små baser på flere studier 6 Uenig (1+2) 9% 3 93% 1% Helsefag og medisin Historie, filosofi og kulturstudier Informasjonsteknologi og informatikk Jus, økonomi, ledelse og administrasjon Matematikk, naturvitenskap og teknologi Mediefag Enig (3+4) 91% 1% 9 % 8d. Jeg tror det blir lett å få jobb med den utdanningen jeg har valgt Basetall: 263 Har søkt eller tar videre utdanning

36 Valg av jobb

37 Lønn har en begrenset betydning for de fleste ved valg av jobb I svært liten grad Lite viktig (1+2) Viktig (3+4) I liten grad 3 3 I stor grad 48% 6 I svært stor grad 1 Vet ikke/ingen formening 3% Det er ikke funnet signifikante forskjeller på kjønn 9a. I hvor stor grad er lønn viktig for deg ved valg av jobb? Basetall: 55 - ingen screening

38 Flere fra Hedmark/Oppland og Nord-Norge enn i resten av landet mener at lønn er viktig ved valg av jobb Akershus/Oslo Hedmark/Oppland Sør-Østlandet Agder-Rogaland Vestlandet Trøndelag Nord Norge Akershus/Oslo Hedmark/Oppland Sør-Østlandet Agder-Rogaland Vestlandet Trøndelag Nord Norge I svært liten grad I liten grad I stor grad I svært stor grad Vet ikke/ingen formening 3% 2 18% 38% 3 3% 2 49% 43% % 1 3% % 3% 8% Lite viktig (1+2) Viktig (3+4) % 41% 39% 3 68% 59% 59% 61% 6 8% 78% 9a. I hvor stor grad er lønn viktig for deg ved valg av jobb? Basetall: 55 - ingen screening

39 Arbeidsoppgavene er svært viktige ved valg av jobb! I svært liten grad % Lite viktig (1+2) Viktig (3+4) I liten grad I stor grad 4 9 I svært stor grad 51% Vet ikke/ingen formening 9b. I hvor stor grad er arbeidsoppgavene viktig for deg ved valg av jobb? Basetall: 52 - ingen screening

40 Kvinner synes arbeidsoppgavene er enda viktigere enn menn ved valg av jobb Mann Kvinne Mann Kvinne I svært liten grad % % 8% I liten grad 1% 8% Lite viktig (1+2) I stor grad 4 I svært stor grad 4 5 Viktig (3+4) 9 Vet ikke/ingen formening 1% 98% 9b. I hvor stor grad er arbeidsoppgavene viktig for deg ved valg av jobb? Basetall: 52 - ingen screening

41 I Nord-Norge synes de arbeidsoppgavene er noe mindre viktige enn i resten av landet Akershus/Oslo Hedmark/Oppland Sør-Østlandet Agder-Rogaland Vestlandet Trøndelag Nord Norge Akershus/Oslo Hedmark/Oppland Sør-Østlandet Agder-Rogaland Vestlandet Trøndelag Nord Norge I svært liten grad I liten grad I stor grad I svært stor grad Vet ikke/ingen formening 3% 8% 3% 1 1% % 48% 3 51% 48% % 4 51% Lite viktig (1+2) Viktig (3+4) 8% % 9 1% 88% 9b. I hvor stor grad er arbeidsoppgavene viktig for deg ved valg av jobb? Basetall: 52 - ingen screening

42 Arbeidsgivers miljø- og samfunnsansvarsprofil har for de fleste betydning ved valg av arbeidsgiver I svært liten grad Lite viktig (1+2) Viktig (3+4) I liten grad 21% 28% I stor grad 4 7 I svært stor grad 23% Vet ikke/ingen formening Det er ikke funnet signifikante forskjeller på landsdel 9c. I hvor stor grad er arbeidsgivers miljø- og samfunnsansvarsprofil viktig for deg ved valg av arbeidsgiver? Basetall: 52 - ingen screening

43 Flere kvinner enn menn svarer at miljø- og samfunnsansvar hos arbeidsgiver er viktig Mann Kvinne Mann Kvinne I svært liten grad 9% 33% I liten grad 19% 2 Lite viktig (1+2) 23% I stor grad 4 4 I svært stor grad 2 Viktig (3+4) 6 Vet ikke/ingen formening 7 9c. I hvor stor grad er arbeidsgivers miljø- og samfunnsansvarsprofil viktig for deg ved valg av arbeidsgiver? Basetall: 52 - ingen screening

44 Arbeidsgivers miljø- og samfunnsansvarsprofil ser ut til å bli viktigere ved valg av arbeidsgiver I undersøkelsen fra 212 svarte 8,6 % av de unge at arbeidsgivers profil på miljø- og samfunnsansvar er svært viktig ved valg av arbeidsgiver. I årets undersøkelse svarer 23 % det samme. Dette er en markant oppgang. I 212 representerte den yngste aldersgruppen (GenY) personer fra år, mens i årets undersøkelse består utvalget av unge mellom år. Resultatene er derfor ikke direkte sammenlignbare, men siden differansen er såpass markant er dette en tendens som er verdt å merke seg år år I svært liten grad 8, % I svært liten grad 6, % I liten grad 37,6 % I liten grad 21, % I stor grad 35,1 % I stor grad 44, % I svært stor grad 8,6 % I svært stor grad 23, % Vet ikke / Ingen formening 1,7 % Vet ikke / Ingen formening 6, %

45 Et godt arbeidsmiljø er også svært viktig ved valg av jobb! I svært liten grad 1% Lite viktig (1+2) Viktig (3+4) I liten grad I stor grad 33% 9 I svært stor grad 59% Vet ikke/ingen formening 3% Det er ikke funnet signifikante forskjeller på landsdel 9d. I hvor stor grad er godt arbeidsmiljø viktig for deg ved valg av jobb? Basetall: 53 - ingen screening

46 Flere kvinner enn menn mener arbeidsmiljø er viktig ved valg av jobb, men begge kjønn opplever dette som viktig Mann Kvinne Mann Kvinne I svært liten grad % 9% I liten grad Lite viktig (1+2) I stor grad 3% 3 I svært stor grad 51% 6 Viktig (3+4) 91% Vet ikke/ingen formening 1% 98% 9d. I hvor stor grad er godt arbeidsmiljø viktig for deg ved valg av jobb? Basetall: 53 - ingen screening

47 Arbeidsmiljø og arbeidsoppgaver er mye viktigere enn lønn og miljø/samfunnsansvar ved valg av jobb! Viktig (3+4) Arbeidsmiljø 9 Arbeidsoppgaver 9 Miljø og samfunnsansvar 7 Lønn 6 Oppsummering 9a-9d

48 Spennende og utviklende arbeidsoppgaver er klart viktigere enn høy lønn ved valg av jobb Helt uenig Uenig (1+2) Enig (3+4) Uenig 1 1 Enig 4 83% Helt enig 3% Vet ikke/ingen formening 1a. Når jeg skal velge jobb, er spennende og utviklende arbeidsoppgaver viktigere enn høy lønn Basetall: 58 - ingen screening

49 Flere menn enn kvinner er uenig i at spennende og utviklende arbeidsoppgaver er viktigere enn høy lønn Mann Kvinne Mann Kvinne Helt uenig 1% 21% Uenig 11% 1 Uenig (1+2) 13% Enig 4 48% Helt enig 29% 3 Enig (3+4) 79% Vet ikke/ingen formening 8 1a. Når jeg skal velge jobb, er spennende og utviklende arbeidsoppgaver viktigere enn høy lønn Basetall: 58 - ingen screening

50 Flere fra Nord-Norge er uenige i at spennende og utviklende arbeidsoppgaver er viktigere enn høy lønn Akershus/Oslo Hedmark/Oppland Sør-Østlandet Agder-Rogaland Vestlandet Trøndelag Nord Norge Akershus/Oslo Hedmark/Oppland Sør-Østlandet Agder-Rogaland Vestlandet Trøndelag Nord Norge Helt uenig Uenig Enig Helt enig Vet ikke/ingen formening 3% 1% 3% 11% % 1 9% 1 3% % % 41% 49% % 3 29% 33% Uenig (1+2) Enig (3+4) 11% 1 1 1% 29% 71% 89% 83% 8% 8 8% 9% 1a. Når jeg skal velge jobb, er spennende og utviklende arbeidsoppgaver viktigere enn høy lønn Basetall: 58 - ingen screening

51 Balanse mellom arbeid og fritid er klart viktigere enn høy lønn ved valg av jobb Helt uenig 1% Uenig (1+2) Enig (3+4) Uenig 1 1 Enig 5 8 Helt enig 2 Vet ikke/ingen formening 9% Det er ikke funnet signifikante forskjeller på landsdel 1b. Når jeg skal velge jobb, er balanse mellom arbeid og fritid viktigere enn høy lønn Basetall: 58 - ingen screening

52 Flere kvinner enn menn mener at balanse mellom arbeid og fritid er viktigere enn lønn Mann Kvinne Mann Kvinne Helt uenig 1% 1% 18% Uenig 9% 1 Uenig (1+2) 1% Enig 53% 5 Helt enig 21% 2 Enig (3+4) 8 Vet ikke/ingen formening 1% 9% 1b. Når jeg skal velge jobb, er balanse mellom arbeid og fritid viktigere enn høy lønn Basetall: 58 - ingen screening

53 Arbeidsoppgavene er absolutt viktigere enn bedriften ved valg av jobb Helt uenig Uenig (1+2) Enig (3+4) Uenig 11% 1 Enig 5 8 Helt enig 2 Vet ikke/ingen formening 8% 1c. Når jeg skal velge jobb, er arbeidsoppgavene og hva jeg kan lære av dem viktigere enn hvilken bedrift jeg jobber i Basetall: 57 - ingen screening

54 Flere menn enn kvinner er uenige i at arbeidsoppgaver og læring er viktigere enn hvilken bedrift de jobber i Mann Kvinne Mann Kvinne Helt uenig 1% 3% 18% Uenig 9% 13% Uenig (1+2) 11% Enig 51% 5 Helt enig 2 2 Enig (3+4) 8 Vet ikke/ingen formening 8% 8% 89% 1c. Når jeg skal velge jobb, er arbeidsoppgavene og hva jeg kan lære av dem viktigere enn hvilken bedrift jeg jobber i Basetall: 57 - ingen screening

55 Færre fra Hedmark/Oppland er enig i at arbeidsoppgaver og læring er viktigere enn hvilken bedrift man jobber i Akershus/Oslo Hedmark/Oppland Sør-Østlandet Agder-Rogaland Vestlandet Trøndelag Nord Norge Akershus/Oslo Hedmark/Oppland Sør-Østlandet Agder-Rogaland Vestlandet Trøndelag Nord Norge Helt uenig Uenig Enig Helt enig Vet ikke/ingen formening 1% 3% 1% 19% 1 13% 8% 23% 21% 2 29% 28% 2 9% 1 9% 1% 41% 5 49% 51% 51% 61% 6 Uenig (1+2) Enig (3+4) % 1 28% 7 88% 8% % 1c. Når jeg skal velge jobb, er arbeidsoppgavene og hva jeg kan lære av dem viktigere enn hvilken bedrift jeg jobber i Basetall: 57 - ingen screening

56 1d. Når jeg skal velge jobb, er det viktig at jeg får brukt utdanningen min Helt uenig Uenig (1+2) Enig (3+4) Uenig 1 Enig 4 8% Helt enig 3% Vet ikke/ingen formening 1% 1d. Når jeg skal velge jobb, er det viktig at jeg får brukt utdanningen min Basetall: 57 - ingen screening

57 Langt flere kvinner enn menn synes det er viktig at de får brukt utdanningen sin i valg av jobb Mann Kvinne Mann Kvinne Helt uenig 2 Uenig 11% 1 Uenig (1+2) 13% Enig 4 Helt enig 2 3 Enig (3+4) 73% Vet ikke/ingen formening 8% 13% 8 1d. Når jeg skal velge jobb, er det viktig at jeg får brukt utdanningen min Basetall: 57 - ingen screening

58 Færre fra Agder/Rogaland mener det er viktig å få brukt utdanning sin, mens flere fra Trøndelag mener det samme Akershus/Oslo Hedmark/Oppland Sør-Østlandet Agder-Rogaland Vestlandet Trøndelag Nord Norge Akershus/Oslo Hedmark/Oppland Sør-Østlandet Agder-Rogaland Vestlandet Trøndelag Nord Norge Helt uenig Uenig Enig Helt enig Vet ikke/ingen formening 3% 9% 3% % 18% 1% 3% 1% 28% % % 4 48% 43% 4 Uenig (1+2) Enig (3+4) 19% % % 8 8% 9 1d. Når jeg skal velge jobb, er det viktig at jeg får brukt utdanningen min Basetall: 57 - ingen screening

59 De arbeidssøkende har langt svakere krav til å få brukt utdanningen enn de som er i arbeid eller under utdanning 1 Uenig (1+2) 21% 39% Under utdanning I arbeid 83% Arbeidssøkende Enig (3+4) 79% 61% 1d. Når jeg skal velge jobb, er det viktig at jeg får brukt utdanningen min Basetall: 57 - ingen screening

60 Det er til dels store forskjeller på krav til å få brukt utdanningen mellom ulike studieretninger 3 Uenig (1+2) 18% 2 Helsefag og medisin 68% 9 Informasjonsteknologi og informatikk Jus, økonomi, ledelse og administrasjon Matematikk, naturvitenskap og teknologi Enig (3+4) 8 73% 9 1d. Når jeg skal velge jobb, er det viktig at jeg får brukt utdanningen min Basetall: 57 - ingen screening

61 Valg av arbeidsgiver

62 11. Dersom du kunne velge fritt, ville du foretrekke å jobbe i privat eller offentlig sektor? 3 4 Privat Offentlig Vet ikke/ingen formening 19% 11. Dersom du kunne velge fritt, ville du foretrekke å jobbe i privat eller offentlig sektor? Basetall: 58 ingen screening

63 Flere menn enn kvinner ønsker å jobbe i privat sektor, mens flere kvinner enn menn er usikre på hvilken sektor de ønsker å jobbe i Privat 51% Offentlig 1 Mann Kvinne 29% Vet ikke/ingen formening 43% 11. Dersom du kunne velge fritt, ville du foretrekke å jobbe i privat eller offentlig sektor? Basetall: 58 ingen screening

64 Det er regionale forskjeller når det gjelder sektorpreferanser; flere fra regionene med de to største byene i prefererer det offentlige % Privat % Offentlig 11% % Akershus/Oslo Hedmark/Oppland Sør-Østlandet Agder-Rogaland % Vestlandet Trøndelag Nord Norge 3 41% 3 Vet ikke/ingen formening % 11. Dersom du kunne velge fritt, ville du foretrekke å jobbe i privat eller offentlig sektor? Basetall: 58 ingen screening

65 Bedriftens arbeidsmiljø og hva bedriften driver med er desidert viktigst ved valg av arbeidsgiver Virksomheten har godt arbeidsmiljø 58% Virksomheten driver med noe jeg brenner for 5 Virksomheten tilbyr høy lønn 2 Virksomheten gir stor jobbtrygghet 23% Virksomheten tilbyr fleksibel arbeidstid Virksomheten har et godt renommé/rykte Virksomheten gir gode karrieremuligheter Virksomheten gir gode muligheter for kompetanseutvikling Virksomheten ligger kort vei unna der jeg bor 18% 1 1 Virksomheten har ledere som støtter min utvikling Virksomheten er faglig ledende på sitt område 8% Virksomheten har ungt arbeidsmiljø Virksomheten er internasjonal Virksomheten er kjent Virksomheten gir muligheter for å jobbe deltid Virksomheten er stor Virksomheten er liten 1% 12. Hvilke av følgende kjennetegn er viktigst for deg når du skal velge arbeidsgiver? Basetall: 59 ingen screening

66 For kvinner er «mykere» verdier viktigere, mens for menn er «hardere» verdier viktigere ved valg av arbeidsgiver Virksomheten har godt arbeidsmiljø Virksomheten driver med noe jeg brenner for Virksomheten tilbyr høy lønn Virksomheten gir stor jobbtrygghet Virksomheten gir gode karrieremuligheter Virksomheten er kjent Virksomheten er stor 1% 21% 19% % 3 49% Mann Kvinne Som vi har sett tidligere er det flere kvinner enn menn som oppgir godt arbeidsmiljø som viktig. Kvinner svarer også i større grad enn menn at virksomheten driver med noe de brenner for, samt jobbtrygghet er viktig. Menn svarer i større grad enn kvinner at høy lønn, gode karrieremuligheter, at virksomheten har et kjent navn og at virksomheten er stor, er de viktigste kjennetegnene for valg av arbeidsgiver 12. Hvilke av følgende kjennetegn er viktigst for deg når du skal velge arbeidsgiver? Basetall: 59 ingen screening

67 Det er til dels store regionale forskjeller når det gjelder hva som er viktig ved valg av arbeidsgiver Virksomheten har godt arbeidsmiljø Virksomheten driver med noe jeg brenner for Virksomheten tilbyr høy lønn Virksomheten tilbyr fleksibel arbeidstid Virksomheten gir gode muligheter for kompetanseutvikling Virksomheten har ungt arbeidsmiljø Virksomheten er internasjonal Virksomheten er kjent % % 18% 21% 18% 2 1 1% 1% 9% 3% 1% 8% 1 1% 31% 33% 3 48% 53% 5 49% 43% 39% 4 59% % 58% 61% Akershus/Oslo Hedmark/Oppland Sør-Østlandet Agder-Rogaland Vestlandet Trøndelag Nord-Norge Virksomheten er liten 1% 12. Hvilke av følgende kjennetegn er viktigst for deg når du skal velge arbeidsgiver? Basetall: 59 ingen screening

68 De som allerede er i arbeid ser til dels etter andre ting hos arbeidsgiver enn de som er under utdanning Virksomheten driver med noe jeg brenner for 4 53% Virksomheten tilbyr høy lønn 2 29% Virksomheten tilbyr fleksibel arbeidstid 1 23% Under utdanning Virksomheten gir gode muligheter for kompetanseutvikling 11% 19% I arbeid Virksomheten ligger kort vei unna der jeg bor 1 23% Virksomheten er internasjonal 12. Hvilke av følgende kjennetegn er viktigst for deg når du skal velge arbeidsgiver? Basetall: 59 ingen screening

69 Oppsummering av viktigste funn

70 Oppsummering Vi finner at menn velger å studere økonomifag, jus og informatikk, mens flere kvinner velger de «mykere» fagene, som helsefag, medisin, pedagogiske fag og språk og litteratur. Av de som svarer at de ikke har søkt videre utdanning, er det flere kvinner enn menn som oppgir at de vil ta opp fag som grunn til dette. I Nord-Norge svarer de i større grad at de ønsker å ta et friår i stedet for å studere. Blant de som skal begynne å studere, ser vi samme tendensen, nemlig at det er de tre studieretningene jus/økonomi/ledelse som studieretning, helsefag/medisin og matematikk/naturvitenskap/teknologi som topper listen over hvilken studieretning de har søkt. 78 % oppgir at interesse for faget er grunnen til studieretningen de søkte. Her ser vi også forskjell på kjønnene. Kvinner svarer i større grad interesse for faget og at de allerede har bestemt seg for yrke som årsak, mens for menn er det viktigere med rykte og status enn det er for kvinner. 53 % svarer at de ikke fikk god veiledning fra sin videregående skole om valg av utdanning. Det er flere kvinner som mener dette enn menn. Personer bosatt i Nord-Norge mener i større grad enn resten av landet at de har fått god veiledning fra sin videregående skole.

Ungdomsundersøkelse: Utdannelses- og yrkesvalg

Ungdomsundersøkelse: Utdannelses- og yrkesvalg Ungdomsundersøkelse: Utdannelses- og yrkesvalg Kvantitativ undersøkelse gjennomført for Utdanning.no Oslo, januar 2009 Om undersøkelsen FORMÅL Kartlegging av norsk ungdoms utdannings- og yrkesvalg, så

Detaljer

Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket

Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket Medlemsundersøkelse 15. - 21. september 2010 Oppdragsgiver: Utedanningsforbundet

Detaljer

Kunnskap om Negotias nåværende og framtidige medlemmer

Kunnskap om Negotias nåværende og framtidige medlemmer Kunnskap om Negotias nåværende og framtidige medlemmer av Niri Talberg AFI-FoU 13 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Avgrensning og inndeling i 4 grupper... 4 3. Bakgrunnsvariabler... 7 4. Syn på

Detaljer

Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen

Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen Monika S. Luktvasslimo NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2003 Tittel Forfatter NTF-notat : 2003:1 Prosjektnummer : 1533 : HVA HENDTE SIDEN?

Detaljer

Ansatt i bemanningsbransjen. Medarbeiderundersøkelsen 2011/12

Ansatt i bemanningsbransjen. Medarbeiderundersøkelsen 2011/12 Ansatt i bemanningsbransjen Medarbeiderundersøkelsen 20/2 2 INNHOLD Hvem arbeider i bemanningsbransjen? Alder, kjønn Sektor Yrkesområde Utdannelse, arbeidstid Ansettelsestid Sysselsetting før arbeidet

Detaljer

Universitetet i Bergen / 2014. Kartlegging av organisasjonens omdømme

Universitetet i Bergen / 2014. Kartlegging av organisasjonens omdømme Universitetet i Bergen / 214 Kartlegging av organisasjonens omdømme Om undersøkelsen Denne omdømmeundersøkelsen er gjennomført av Ordkraft på oppdrag fra Universitetet i Bergen (UiB). I tillegg til å presentere

Detaljer

Erfaringer fra deltakelse i Studentbedrift

Erfaringer fra deltakelse i Studentbedrift ØF-notat nr. 16/2006 Erfaringer fra deltakelse i Studentbedrift Hvordan opplevde deltakerne tiden som etablerer av Studentbedrift og hva skjedde etterpå? av Vegard Johansen og Trude Hella Eide ØF-notat

Detaljer

Ungdomsbedrifter og entreprenørskap 2005. Margrete Haugum

Ungdomsbedrifter og entreprenørskap 2005. Margrete Haugum Ungdomsbedrifter og entreprenørskap 2005 Margrete Haugum NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2005 Tittel : UNGDOMSBEDRIFTER OG ENTREPRENØRSKAP 2005 Forfatter NTF-notat : 2005:4 Prosjektnummer : 1670 : Margrete

Detaljer

Ordkraft 2009 Omdømmeanalyse av Politiets Fellesforbund

Ordkraft 2009 Omdømmeanalyse av Politiets Fellesforbund 1 OMDØMMEANALYSE AV POLITIETS FELLESFORBUND DEL 1: OM UNDERSØKELSEN 3 DEL 2: ANALYSEN 6 KJENNSKAP TIL POLITIETS FELLESFORBUND (PF) 6 UMIDDELBAR ASSOSIASJON TIL NAVNET POLITIETS FELLESFORBUND 8 TOTALOMDØMMET

Detaljer

Forside (se egen fil) Omdømmebarometeret 2013: Osloregionen

Forside (se egen fil) Omdømmebarometeret 2013: Osloregionen Forside (se egen fil) 1 Omdømmebarometeret 2013 BAKGRUNN OG SAMARBEIDSPARTNER Ordkraft lanserte første gang Omdømmebarometeret i 2006. Senere er barometeret utgitt i 2007, 2009 og 2011. I 2013 står Hovedorganisasjonen

Detaljer

Elisabeth Rønning. Barnefamiliers tilsynsordninger, yrkesdeltakelse og økonomi før innføring av kontantstøtte Hovedresultater og dokumentasjon

Elisabeth Rønning. Barnefamiliers tilsynsordninger, yrkesdeltakelse og økonomi før innføring av kontantstøtte Hovedresultater og dokumentasjon Elisabeth Rønning Barnefamiliers tilsynsordninger, yrkesdeltakelse og økonomi før innføring av kontantstøtte Hovedresultater og dokumentasjon 1 Forord Statistisk sentralbyrå legger her fram hovedresultatene

Detaljer

BAKGRUNN OG FORMÅL...

BAKGRUNN OG FORMÅL... 3. april 2014 Kommunikatøren 2014 Hammer & Hanborg 2 Innholdsfortegnelse 1 SAMMENDRAG... 4 2 BAKGRUNN OG FORMÅL... 6 3 MÅLGRUPPE... 7 4 STRUKTUR OG GJENNOMFØRING... 7 5 SVARFREKVENS... 7 6 PRESENTASJON

Detaljer

NEW Facts Forprosjekt

NEW Facts Forprosjekt Prosjektrapport nr. 10/2012 NEW Facts Forprosjekt Kartlegging av kvinner i prosess- og olje-/ gassindustri på Sørlandet May-Linda Magnussen og Christine Svarstad Tittel Forfattere NEW Facts Forprosjekt.

Detaljer

Holdninger til registrering av private domenenavn under.no

Holdninger til registrering av private domenenavn under.no Norsk Gallup Institutt AS Storgata 33a Postboks 9016 Grønland 0133 OSLO Norway t +47 23 29 16 00 f +47 23 29 16 01 e info@tns-gallup.no w www.tns-gallup.no Org nr NO 890 660 002 MVA Holdninger til registrering

Detaljer

Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir?

Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir? 30 Analysenytt 01I2015 Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir? Selv om andelen som leverer selvangivelsen på papir har gått ned de siste årene, var det i 2013 fortsatt nesten 300 000

Detaljer

Privates kjøp av svart arbeid

Privates kjøp av svart arbeid Privates kjøp av svart arbeid En befolkningsundersøkelse gjennomført for Skattedirektoratet i samarbeid med Samarbeidsforum mot svart økonomi Sperrefrist 8. november 2006 Gunhild Rui 02. november 2006

Detaljer

TELEFONUNDERSØKELSE KVINNELIGE ETABLERERE 15.-22. JULI 1999

TELEFONUNDERSØKELSE KVINNELIGE ETABLERERE 15.-22. JULI 1999 TELEFONUNDERSØKELSE KVINNELIGE ETABLERERE 15.-22. JULI 1999 Rapport utarbeidet for Landbruksdepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet av Erik Dalen 30. juli 1999 Postadresse: Boks 9143 Grønland,

Detaljer

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge Sentio Research Trondheim AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Dato: 09.06.2011 Axxept Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

TELEFONUNDERSØKELSE OM HOLDNINGER TIL KONKURRANSE. 25.-30. november 2008

TELEFONUNDERSØKELSE OM HOLDNINGER TIL KONKURRANSE. 25.-30. november 2008 TELEFONUNDERSØKELSE OM HOLDNINGER TIL KONKURRANSE 25.-. november 8 Rapport utarbeidet for Næringslivets hovedorganisasjon av Erik Dalen 15. desember 8 Postadresse: Boks 9143 Grønland, 133 Oslo Kontoradresse:

Detaljer

Sveinung Skule Anders N. Reichborn. Lærende arbeid VEDLEGG. En kartlegging av lærevilkår i norsk arbeidsliv

Sveinung Skule Anders N. Reichborn. Lærende arbeid VEDLEGG. En kartlegging av lærevilkår i norsk arbeidsliv Sveinung Skule Anders N. Reichborn Lærende arbeid VEDLEGG En kartlegging av lærevilkår i norsk arbeidsliv 1 Sveinung Skule Anders N. Reichborn LÆRENDE ARBEID VEDLEGG TIL FAFO-RAPPORT 333 Dette er et vedlegg

Detaljer

Rapport fra undersøkelse 3/2011. Entreprenørskap i utdanningen. www.utdanningsforbundet.no

Rapport fra undersøkelse 3/2011. Entreprenørskap i utdanningen. www.utdanningsforbundet.no Rapport fra undersøkelse 3/2011 Entreprenørskap i utdanningen www.utdanningsforbundet.no Rapport fra undersøkelse 3/2011 Entreprenørskap i utdanningen Utarbeidet i samarbeid mellom HSH og Utdanningsforbundet

Detaljer

Første møte med Forsvaret

Første møte med Forsvaret FFI-rapport 2013/01850 Første møte med Forsvaret en kvantitativ analyse av data fra sesjon i 2012 Petter Kristian Køber og Kari Røren Strand Forsvarets FFI forskningsinstitutt Norwegian Defence Research

Detaljer

Undersøkelse om svart arbeid. Januar/februar 2011

Undersøkelse om svart arbeid. Januar/februar 2011 Undersøkelse om svart arbeid Januar/februar 2011 Innholdsfortegnelse Om undersøkelsen s. 03 Kjøp av svart arbeid s. 04 Vurdering av kjøp av svart arbeid s. 09 Hvem er kjøperen av svart arbeid? s. 16 Hva

Detaljer

På vei ut. Hva kjennetegner arbeidstakere på vei ut av arbeidslivet? Sigtona Halrynjo. AFI notat 1/2011

På vei ut. Hva kjennetegner arbeidstakere på vei ut av arbeidslivet? Sigtona Halrynjo. AFI notat 1/2011 På vei ut Hva kjennetegner arbeidstakere på vei ut av arbeidslivet? av Sigtona Halrynjo AFI notat 1/2011 ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS NOTATSERIE THE WORK RESEARCH INSTITUTE S OCCATIONAL PAPERS Arbeidsforskningsinstituttet

Detaljer

2006/14 Rapporter Reports. Nina Kristin Buskoven. Undersøkelse om bibliotekbruk. Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger

2006/14 Rapporter Reports. Nina Kristin Buskoven. Undersøkelse om bibliotekbruk. Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger 2006/14 Rapporter Reports Nina Kristin Buskoven Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter Reports I denne serien publiseres statistiske analyser, metode- og modellbeskrivelser

Detaljer

Omdømmebarometeret 2009

Omdømmebarometeret 2009 Omdømmebarometeret 2009 Omdømmebarometeret er utarbeidet av Ordkraft og utgitt av SpareBank 1 SR-Bank i samarbeid med regionale partnere. Omdømmebarometeret er et objektivt verktøy for utvikling av attraktive

Detaljer

KOMMUNIKATØREN 21. MARS

KOMMUNIKATØREN 21. MARS KOMMUNIKATØREN 21. MARS 2012 1 1 Innhold 1 INNHOLD... 2 2 SAMMENDRAG... 4 3 BAKGRUNN & FORMÅL... 6 4 MÅLGRUPPE... 7 5 STRUKTUR & GJENNOMFØRING... 7 6 SVARFREKVENS... 7 7 PRESENTASJON AV RESULTAT... 8 8

Detaljer

Norske museers omdømme og attraktivitet. - nordmenns oppfatning av museum som attraksjoner i feriesammenheng

Norske museers omdømme og attraktivitet. - nordmenns oppfatning av museum som attraksjoner i feriesammenheng Norske museers omdømme og attraktivitet - nordmenns oppfatning av museum som attraksjoner i feriesammenheng Forord Kaizen AS har på oppdrag for Norges Museumsforbund gjennom Maihaugen som ansvarshavende

Detaljer

Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer

Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer 2015 DNB Forskning levert av Menon Business Economics ved Leo Grünfeld, Jens Fredrik Skogstrøm og Marcus Gjems Theie i samarbeid med professor Hans

Detaljer

Bakgrunn for registrering av private domenenavn under.no. September 2014

Bakgrunn for registrering av private domenenavn under.no. September 2014 Bakgrunn for registrering av private domenenavn under.no September 204 Metode og gjennomføring Formål: Få økt kunnskap om bakgrunnen for at abonnentene registrerte privat domenenavn direkte under.no for

Detaljer