Undersøkelse på vegne av Virke og Finans Norge: Unges utdanningsvalg og Arbeidsgiverattraktivitet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Undersøkelse på vegne av Virke og Finans Norge: Unges utdanningsvalg og Arbeidsgiverattraktivitet"

Transkript

1 Undersøkelse på vegne av Virke og Finans Norge: Unges utdanningsvalg og Arbeidsgiverattraktivitet

2 Kort om undersøkelsen Virke og Finans Norge er oppdragsgivere for undersøkelsen, og har et todelt formål med den: 1. Belyse unges utdanningsvalg 2. Avdekke faktorer som påvirker arbeidsgiverattraktiviteten blant unge Utvalget består av unge i alderen år, både studenter og arbeidsaktive. Undersøkelsen er besvart av 59 personer vår 214, og undersøkelsen er representativt for aldergruppen i Norge. Dataene er blitt innhentet ved hjelp av elektronisk datainnsamling, hvor e- postinvitasjon med en respondentunik link til et nettbasert spørreskjema blir distribuert mot et utvalg av Responspanelet basert på målgruppens demografiske struktur i henhold til befolkningsfordelingstall fra SSB. Dataene er vektet på kjønn, alder og geografi. i henhold til befolkningsfordelingstall fra SSB

3 Litt om målgruppen innledningsvis

4 7 av 1 er under utdanning og 1 av 3 er i arbeid Under utdanning 71% I arbeid 33% Arbeidssøkende 9% I militærtjeneste Ufør 1% Merk at det er muligheter for flersvar, da flere av svaralternativene kan være relevante for den enkelte. I permisjon 1% 1. Hva er din hovedbeskjeftigelse? Basetall: 59

5 Dobbelt så mange menn som kvinner er arbeidssøkende Mann Kvinne Under utdanning 69% 7 I arbeid 33% 33% Arbeidssøkende 1 I militærtjeneste % 3% Ufør I permisjon 1% 1. Hva er din hovedbeskjeftigelse? Basetall: 59

6 Flere tar utdanning i Trøndelag, flere er i arbeid på Vestlandet, og flere er arbeidssøkende i Hedmark/Oppland Under utdanning I arbeid Arbeidssøkende I militærtjeneste Ufør I permisjon 1% 1 3% 1% 1% 1% % 33% 33% 3 43% 71% 6 69% 73% 6 8 Akershus/Oslo Hedmark/Oppland Sør-Østlandet Agder-Rogaland Vestlandet Trøndelag Nord Norge 1. Hva er din hovedbeskjeftigelse? Basetall: 59

7 Utdanningsvalg

8 5 av 1 under utdanning tar bachelorstudier eller tilsvarende Bachelorstudier eller tilsvarende grad Videregående skole, generell studiekompetanse 2 Masterstudier eller tilsvarende grad 1 Videregående skole, yrkesfag 11% Grunnskole 8% Profesjonsstudium Folkehøyskole Doktorgrad eller tilsvarende % 2. Hva er din nåværende utdanningssituasjon? Basetall: 368 Under utdanning

9 Flere kvinner tar bachelorstudier, mens flere menn tar yrkesfag på videregående skole Bachelorstudier eller tilsvarende grad 4 5 Videregående skole, generell studiekompetanse 2 2 Masterstudier eller tilsvarende grad 11% 13% Videregående skole, yrkesfag 1 Mann Kvinne Grunnskole 11% Profesjonsstudium Folkehøyskole 3% Doktorgrad eller tilsvarende 2. Hva er din nåværende utdanningssituasjon? Basetall: 368 Under utdanning 1%

10 Flere tar Bachelorstudier på Vestlandet færre i Nord Norge, hvor yrkesfag står sterkere Bachelorstudier eller tilsvarende grad Videregående skole, generell studiekompetanse Masterstudier eller tilsvarende grad Videregående skole, yrkesfag Grunnskole Profesjonsstudium Folkehøyskole Doktorgrad eller tilsvarende 3% % 19% % 1% 2 18% 11% 11% % 3% 3% 1 3% 8% 3% 1% 39% % Akershus/Oslo Hedmark/Oppland Sør-Østlandet Agder-Rogaland Vestlandet Trøndelag Nord Norge 2. Hva er din nåværende utdanningssituasjon? Basetall: 368 Under utdanning

11 1 av 4 studenter tar jus, økonomi, ledelse og administrasjon Jus, økonomi, ledelse og administrasjon 2 Helsefag og medisin 1 Matematikk, naturvitenskap og teknologi 13% Samfunnsfag og psykologi 1 Pedagogiske fag 1% Språk og litteratur 8% Informasjonsteknologi og informatikk Historie, filosofi og kulturstudier Estetiske studier og musikkvitenskap 3. Hvilken studieretning tar du nå? Basetall: Bachelor, Master, Doktorgrad eller Profesjonsstudie

12 Menn studerer i større grad «hardere» fag, mens kvinner i større grad studerer «mykere» fag Jus, økonomi, ledelse og administrasjon 19% 3 Helsefag og medisin 1 21% Matematikk, naturvitenskap og teknologi 13% 13% Samfunnsfag og psykologi 11% 13% Mann Pedagogiske fag 1 Kvinne Språk og litteratur 1 Informasjonsteknologi og informatikk 11% Historie, filosofi og kulturstudier Estetiske studier og musikkvitenskap 1% 3. Hvilken studieretning tar du nå? Basetall: Bachelor, Master, Doktorgrad eller Profesjonsstudie

13 Det er store regionale forskjeller når det gjelder studievalg! Jus, økonomi, ledelse og administrasjon Helsefag og medisin Matematikk, naturvitenskap og teknologi Samfunnsfag og psykologi Pedagogiske fag Språk og litteratur Informasjonsteknologi og informatikk Historie, filosofi og kulturstudier Estetiske studier og musikkvitenskap 8% 9% 9% 9% 1% 9% 1% 9% 9% 8% 8% 1% 1% 11% 11% 13% 13% 13% % 19% 21% 23% 23% % Akershus/Oslo Hedmark/Oppland Sør-Østlandet Agder-Rogaland Vestlandet Trøndelag Nord Norge 3. Hvilken studieretning tar du nå? Basetall: Bachelor, Master, Doktorgrad eller Profesjonsstudie

14 Omtrent halvparten av de som ikke allerede er under utdanning eller som nå går på videregående skole/folkehøyskole, har søkt seg videre til høyere utdanning 51% 49% Ja Nei Det er ikke funnet signifikante forskjeller på kjønn og landsdel, men det kan tyde på at det er færre i Nord- Norge og flere i Trøndelag som har søkt seg videre enn for landsgjennomsnittet 4. Har du søkt deg videre til høyere utdanning? Basetall: 249 Ikke under utdanning ELLER Videregående skole/folkehøyskole

15 4 av 1 som allerede er i arbeid har søkt seg videre til høyere utdanning, og 7 av 1 som er i militærtjeneste 69% 38% Under utdanning Ja 3 53% 73% 7 I arbeid I militærtjeneste I permisjon Ufør Arbeidssøkende 31% Annet 6 2 Nei 4 1% 6 23% 4. Har du søkt deg videre til høyere utdanning? Basetall: 249 Ikke under utdanning ELLER Videregående skole/folkehøyskole

16 Halvparten av de unge som ikke har søkt videre utdanning, har ikke søkt fordi de heller ønsker å starte rett i jobb Vil starte rett i jobb 5 Skal ta opp fag 13% Skal avtjene militærtjeneste 9% Vil ta et friår 8% Har startet opp/har planer om å starte eget selskap Ingen spesiell årsak 13% 5. Hvorfor har du ikke søkt videre utdanning? Basetall: 97 - de som ikke er under utdanning og ikke har søkt videre utdanning

17 Langt flere kvinner enn menn tar opp fag istedenfor å søke videre utdanning Vil starte rett i jobb 4 58% Skal ta opp fag 2 Skal avtjene militærtjeneste 1% 1 Mann Vil ta et friår 8% 9% Kvinne Har startet opp/har planer om å starte eget selskap 9% Ingen spesiell årsak 21% 5. Hvorfor har du ikke søkt videre utdanning? Basetall: 97 - de som ikke er under utdanning og ikke har søkt videre utdanning

18 Det er flere i Nord-Norge enn i resten av landet som ønsker et friår eller som vil starte eget selskap istedenfor å studere Vil starte rett i jobb Skal ta opp fag Skal avtjene militærtjeneste Vil ta et friår Har startet opp/har planer om å starte eget selskap Ingen spesiell årsak % 3% 1 3% % 2 8% 1% % % Akershus/Oslo Hedmark/Oppland Sør-Østlandet Agder-Rogaland Vestlandet Trøndelag Nord Norge 5. Hvorfor har du ikke søkt videre utdanning? Basetall: 97 - de som ikke er under utdanning og ikke har søkt videre utdanning

19 1 av 4 har søkt jus, økonomi, ledelse og administrasjon, som tilsvarer studievalget blant høyskolestudentene Jus, økonomi, ledelse og administrasjon 2 Matematikk, naturvitenskap og teknologi 18% Helsefag og medisin 1 Informasjonsteknologi og informatikk 1 Samfunnsfag og psykologi 1 Pedagogiske fag Elektro Språk og litteratur Mediefag Teknisk og industriell produksjon Skoleelevene plasserer imidlertid topp to og tre i motsatt rekkefølge Historie, filosofi og kulturstudier Estetiske studier og musikkvitenskap 6. Hvilken studieretning har du søkt? Basetall: 121 de som har søkt videre utdanning

20 Menn søker i sterkere grad «harde» fag, mens kvinner i sterkere grad søker «myke» fag Jus, økonomi, ledelse og administrasjon 19% 33% Matematikk, naturvitenskap og teknologi 13% 21% Helsefag og medisin 1 2 Informasjonsteknologi og informatikk 23% Samfunnsfag og psykologi 9% 1 Pedagogiske fag 9% Mann Elektro 1% 9% Kvinne Språk og litteratur Mediefag Teknisk og industriell produksjon Historie, filosofi og kulturstudier Estetiske studier og musikkvitenskap 3% 3% 1% 11% 1 Merk at blant søkerne er det desidert flest kvinner som har søkt jus, økonomi, naturvitenskap og tenknologi! 6. Hvilken studieretning har du søkt? Basetall: 121 de som har søkt videre utdanning

21 Det er store regionale forskjeller i hvilke studieretninger som søkes! Jus, økonomi, ledelse og administrasjon 3% % 23% 31% 41% Matematikk, naturvitenskap og teknologi 8% 13% 1 13% 19% 2 4 Helsefag og medisin 8% 1 21% 2 4 Akershus/Oslo Pedagogiske fag Elektro 3% 13% 2 4 Hedmark/Oppland Sør-Østlandet Agder-Rogaland Vestlandet Trøndelag Nord Norge Språk og litteratur 8% 2 6. Hvilken studieretning har du søkt? Basetall: 121 de som har søkt videre utdanning

22 Interesse for faget er desidert viktigst for valg av studieretning, men troen på å få jobb er også viktig! Interesse for faget/studieretningen 78% Tror det blir lett å få jobb senere 49% Jeg har gode evner/karakterer i faget 3% Tror det vil gi god lønn senere 23% Skolen/universitetet har godt faglig rykte 1 Har bestemt meg for yrke senere og må velge utdanningen 13% Anbefaling fra familie 8% Praktisk beliggenhet på studiestedet Gir status Det er lett å komme inn 7. Hva er/var de viktigste årsakene til at du har valgt/valgte å søke den utdanningen du har søkt/søkte? Basetall: 264 de som har søkt eller tar videre utdanning

23 Kvinner er mer opptatt av interesse for faget og selve yrket, mens menn er mer opptatt av skolens rykte og status. Interesse for faget/studieretningen 7 83% Tror det blir lett å få jobb senere 4 5 Jeg har gode evner/karakterer i faget 28% 31% Tror det vil gi god lønn senere 2 Skolen/universitetet har godt faglig rykte 1% 2 Mann Kvinne Har bestemt meg for yrke senere og må velge utdanningen 9% 1 Anbefaling fra familie 9% Praktisk beliggenhet på studiestedet 8% Gir status Det er lett å komme inn 3% 9% 7. Hva er/var de viktigste årsakene til at du har valgt/valgte å søke den utdanningen du har søkt/søkte? Basetall: 264 de som har søkt eller tar videre utdanning

24 Det er ikke de store regionale forskjellene når det gjelder årsak til studievalg Interesse for faget/studieretningen Tror det blir lett å få jobb senere Jeg har gode evner/karakterer i faget Har bestemt meg for yrke senere og må velge utdanningen Anbefaling fra venner Jeg har venner/bekjente som skal begynne der 3% 1% 1% 1% 9% 1% 9% 1 13% 13% 21% 3% % 48% 5 53% 6 68% 7. Hva er/var de viktigste årsakene til at du har valgt/valgte å søke den utdanningen du har søkt/søkte? Basetall: 264 de som har søkt eller tar videre utdanning 68% 6 73% 81% 88% 8 Akershus/Oslo Hedmark/Oppland Sør-Østlandet Agder-Rogaland Vestlandet Trøndelag Nord Norge

25 Holdninger til fortid og fremtid

26 En overvekt av de unge er uenige i at de får/fikk god veiledning angående utdanningsvalg! Helt uenig 19% Uenig (1+2) Enig (3+4) Uenig 33% 43% Enig 3 5 Helt enig Vet ikke/ingen formening 9% 8a. Jeg får/fikk god veiledning fra min videregående skole om utdanningsvalg Basetall: 56 - ingen screening

27 Kvinner er i større grad uenig i at de fikk god veiledning fra sin videregående skole om utdanningsvalg Mann Kvinne Mann Kvinne Helt uenig 1 23% 53% Uenig 3 3 Uenig (1+2) 61% Enig 3% 3 Helt enig Enig (3+4) 4 Vet ikke/ingen formening 1 39% 8a. Jeg får/fikk god veiledning fra min videregående skole om utdanningsvalg Basetall: 56 - ingen screening

28 Unge fra Nord-Norge er i større grad enig i at de fikk god veiledning om utdanningsvalg enn resten av landet Akershus/Oslo Hedmark/Oppland Sør-Østlandet Agder-Rogaland Vestlandet Trøndelag Nord Norge Akershus/Oslo Hedmark/Oppland Sør-Østlandet Agder-Rogaland Vestlandet Trøndelag Nord Norge Helt uenig Uenig Enig Helt enig Vet ikke/ingen formening 19% 21% 13% % 3 38% 23% 23% % 31% 8% 1 11% 8% 3% 9% 8% 1% 1% 18% 5 Uenig (1+2) Enig (3+4) % a. Jeg får/fikk god veiledning fra min videregående skole om utdanningsvalg Basetall: 56 - ingen screening

29 En overvekt av de unge er uenige i at opplæringen gjennom utdanningssystemet gir dem god innsikt i hva arbeidsgivere krever av arbeidstakere Helt uenig 1 Uenig (1+2) Enig (3+4) Uenig 41% 41% Enig 31% 59% Helt enig Vet ikke/ingen formening 1% Det er ikke funnet signifikante forskjeller på kjønn 8b. Opplæringen gjennom utdanningssystemet gir meg god innsikt i hva arbeidsgivere krever av arbeidstakere Basetall: 57 ingen screening

30 Flere fra Nord-Norge er enige i at studieopplæringen gir god innsikt i kravene fra arbeidsgivere Akershus/Oslo Hedmark/Oppland Sør-Østlandet Agder-Rogaland Vestlandet Trøndelag Nord Norge Akershus/Oslo Hedmark/Oppland Sør-Østlandet Agder-Rogaland Vestlandet Trøndelag Nord Norge Helt uenig Uenig Enig Helt enig Vet ikke/ingen formening 13% 2 1% 8% 13% 1 8% 41% % % % 11% 9% 9% 11% 1 8% 1 Uenig (1+2) Enig (3+4) 59% 49% % 4 41% 51% 38% 43% 33% 41% 5 8b. Opplæringen gjennom utdanningssystemet gir meg god innsikt i hva arbeidsgivere krever av arbeidstakere Basetall: 57 - ingen screening

31 De unge er overbevist om at arbeidsmarkedet i Norge vil bli preget av stor konkurranse fra utenlandsk arbeidskraft Helt uenig 1% Uenig (1+2) Enig (3+4) Uenig 8% Enig 4 9 Helt enig 31% Vet ikke/ingen formening 1 Det er ikke funnet signifikante forskjeller på kjønn eller landsdel 8c. Jeg tror arbeidsmarkedet i Norge vil bli preget av stor konkurranse fra utenlandsk arbeidskraft fremover Basetall: 58 - ingen screening

32 De unge har stor tro på at det blir lett å få jobb med den utdanningen de har valgt Helt uenig 3% Uenig (1+2) Enig (3+4) Uenig 13% 1 Enig 4 83% Helt enig 3 Vet ikke/ingen formening 8d. Jeg tror det blir lett å få jobb med den utdanningen jeg har valgt Basetall: 263 Har søkt eller tar videre utdanning

33 Flere menn enn kvinner tror det vil bli lett å få jobb med den utdanningen de har valgt Mann Kvinne Mann Kvinne Helt uenig Uenig 18% Uenig (1+2) 2 Enig 49% Helt enig 29% Enig (3+4) 93% Vet ikke/ingen formening 3% 7 8d. Jeg tror det blir lett å få jobb med den utdanningen jeg har valgt Basetall: 263 Har søkt eller tar videre utdanning

34 Færre fra Agder/Rogaland tror det vil bli lett å få jobb med den utdanningen de har valgt Akershus/Oslo Hedmark/Oppland Sør-Østlandet Agder-Rogaland Vestlandet Trøndelag Nord Norge Akershus/Oslo Hedmark/Oppland Sør-Østlandet Agder-Rogaland Vestlandet Trøndelag Nord Norge Helt uenig Uenig Enig Helt enig Vet ikke/ingen formening 3% 1 9% 11% 18% 1% 11% 13% 21% 18% 1 11% 3 31% 3% Uenig (1+2) Enig (3+4) 1 11% 1% % 9% 8 8 8d. Jeg tror det blir lett å få jobb med den utdanningen jeg har valgt Basetall: 263 Har søkt eller tar videre utdanning

35 Store forskjeller basert på studieretning! MERK: Små baser på flere studier 6 Uenig (1+2) 9% 3 93% 1% Helsefag og medisin Historie, filosofi og kulturstudier Informasjonsteknologi og informatikk Jus, økonomi, ledelse og administrasjon Matematikk, naturvitenskap og teknologi Mediefag Enig (3+4) 91% 1% 9 % 8d. Jeg tror det blir lett å få jobb med den utdanningen jeg har valgt Basetall: 263 Har søkt eller tar videre utdanning

36 Valg av jobb

37 Lønn har en begrenset betydning for de fleste ved valg av jobb I svært liten grad Lite viktig (1+2) Viktig (3+4) I liten grad 3 3 I stor grad 48% 6 I svært stor grad 1 Vet ikke/ingen formening 3% Det er ikke funnet signifikante forskjeller på kjønn 9a. I hvor stor grad er lønn viktig for deg ved valg av jobb? Basetall: 55 - ingen screening

38 Flere fra Hedmark/Oppland og Nord-Norge enn i resten av landet mener at lønn er viktig ved valg av jobb Akershus/Oslo Hedmark/Oppland Sør-Østlandet Agder-Rogaland Vestlandet Trøndelag Nord Norge Akershus/Oslo Hedmark/Oppland Sør-Østlandet Agder-Rogaland Vestlandet Trøndelag Nord Norge I svært liten grad I liten grad I stor grad I svært stor grad Vet ikke/ingen formening 3% 2 18% 38% 3 3% 2 49% 43% % 1 3% % 3% 8% Lite viktig (1+2) Viktig (3+4) % 41% 39% 3 68% 59% 59% 61% 6 8% 78% 9a. I hvor stor grad er lønn viktig for deg ved valg av jobb? Basetall: 55 - ingen screening

39 Arbeidsoppgavene er svært viktige ved valg av jobb! I svært liten grad % Lite viktig (1+2) Viktig (3+4) I liten grad I stor grad 4 9 I svært stor grad 51% Vet ikke/ingen formening 9b. I hvor stor grad er arbeidsoppgavene viktig for deg ved valg av jobb? Basetall: 52 - ingen screening

40 Kvinner synes arbeidsoppgavene er enda viktigere enn menn ved valg av jobb Mann Kvinne Mann Kvinne I svært liten grad % % 8% I liten grad 1% 8% Lite viktig (1+2) I stor grad 4 I svært stor grad 4 5 Viktig (3+4) 9 Vet ikke/ingen formening 1% 98% 9b. I hvor stor grad er arbeidsoppgavene viktig for deg ved valg av jobb? Basetall: 52 - ingen screening

41 I Nord-Norge synes de arbeidsoppgavene er noe mindre viktige enn i resten av landet Akershus/Oslo Hedmark/Oppland Sør-Østlandet Agder-Rogaland Vestlandet Trøndelag Nord Norge Akershus/Oslo Hedmark/Oppland Sør-Østlandet Agder-Rogaland Vestlandet Trøndelag Nord Norge I svært liten grad I liten grad I stor grad I svært stor grad Vet ikke/ingen formening 3% 8% 3% 1 1% % 48% 3 51% 48% % 4 51% Lite viktig (1+2) Viktig (3+4) 8% % 9 1% 88% 9b. I hvor stor grad er arbeidsoppgavene viktig for deg ved valg av jobb? Basetall: 52 - ingen screening

42 Arbeidsgivers miljø- og samfunnsansvarsprofil har for de fleste betydning ved valg av arbeidsgiver I svært liten grad Lite viktig (1+2) Viktig (3+4) I liten grad 21% 28% I stor grad 4 7 I svært stor grad 23% Vet ikke/ingen formening Det er ikke funnet signifikante forskjeller på landsdel 9c. I hvor stor grad er arbeidsgivers miljø- og samfunnsansvarsprofil viktig for deg ved valg av arbeidsgiver? Basetall: 52 - ingen screening

43 Flere kvinner enn menn svarer at miljø- og samfunnsansvar hos arbeidsgiver er viktig Mann Kvinne Mann Kvinne I svært liten grad 9% 33% I liten grad 19% 2 Lite viktig (1+2) 23% I stor grad 4 4 I svært stor grad 2 Viktig (3+4) 6 Vet ikke/ingen formening 7 9c. I hvor stor grad er arbeidsgivers miljø- og samfunnsansvarsprofil viktig for deg ved valg av arbeidsgiver? Basetall: 52 - ingen screening

44 Arbeidsgivers miljø- og samfunnsansvarsprofil ser ut til å bli viktigere ved valg av arbeidsgiver I undersøkelsen fra 212 svarte 8,6 % av de unge at arbeidsgivers profil på miljø- og samfunnsansvar er svært viktig ved valg av arbeidsgiver. I årets undersøkelse svarer 23 % det samme. Dette er en markant oppgang. I 212 representerte den yngste aldersgruppen (GenY) personer fra år, mens i årets undersøkelse består utvalget av unge mellom år. Resultatene er derfor ikke direkte sammenlignbare, men siden differansen er såpass markant er dette en tendens som er verdt å merke seg år år I svært liten grad 8, % I svært liten grad 6, % I liten grad 37,6 % I liten grad 21, % I stor grad 35,1 % I stor grad 44, % I svært stor grad 8,6 % I svært stor grad 23, % Vet ikke / Ingen formening 1,7 % Vet ikke / Ingen formening 6, %

45 Et godt arbeidsmiljø er også svært viktig ved valg av jobb! I svært liten grad 1% Lite viktig (1+2) Viktig (3+4) I liten grad I stor grad 33% 9 I svært stor grad 59% Vet ikke/ingen formening 3% Det er ikke funnet signifikante forskjeller på landsdel 9d. I hvor stor grad er godt arbeidsmiljø viktig for deg ved valg av jobb? Basetall: 53 - ingen screening

46 Flere kvinner enn menn mener arbeidsmiljø er viktig ved valg av jobb, men begge kjønn opplever dette som viktig Mann Kvinne Mann Kvinne I svært liten grad % 9% I liten grad Lite viktig (1+2) I stor grad 3% 3 I svært stor grad 51% 6 Viktig (3+4) 91% Vet ikke/ingen formening 1% 98% 9d. I hvor stor grad er godt arbeidsmiljø viktig for deg ved valg av jobb? Basetall: 53 - ingen screening

47 Arbeidsmiljø og arbeidsoppgaver er mye viktigere enn lønn og miljø/samfunnsansvar ved valg av jobb! Viktig (3+4) Arbeidsmiljø 9 Arbeidsoppgaver 9 Miljø og samfunnsansvar 7 Lønn 6 Oppsummering 9a-9d

48 Spennende og utviklende arbeidsoppgaver er klart viktigere enn høy lønn ved valg av jobb Helt uenig Uenig (1+2) Enig (3+4) Uenig 1 1 Enig 4 83% Helt enig 3% Vet ikke/ingen formening 1a. Når jeg skal velge jobb, er spennende og utviklende arbeidsoppgaver viktigere enn høy lønn Basetall: 58 - ingen screening

49 Flere menn enn kvinner er uenig i at spennende og utviklende arbeidsoppgaver er viktigere enn høy lønn Mann Kvinne Mann Kvinne Helt uenig 1% 21% Uenig 11% 1 Uenig (1+2) 13% Enig 4 48% Helt enig 29% 3 Enig (3+4) 79% Vet ikke/ingen formening 8 1a. Når jeg skal velge jobb, er spennende og utviklende arbeidsoppgaver viktigere enn høy lønn Basetall: 58 - ingen screening

50 Flere fra Nord-Norge er uenige i at spennende og utviklende arbeidsoppgaver er viktigere enn høy lønn Akershus/Oslo Hedmark/Oppland Sør-Østlandet Agder-Rogaland Vestlandet Trøndelag Nord Norge Akershus/Oslo Hedmark/Oppland Sør-Østlandet Agder-Rogaland Vestlandet Trøndelag Nord Norge Helt uenig Uenig Enig Helt enig Vet ikke/ingen formening 3% 1% 3% 11% % 1 9% 1 3% % % 41% 49% % 3 29% 33% Uenig (1+2) Enig (3+4) 11% 1 1 1% 29% 71% 89% 83% 8% 8 8% 9% 1a. Når jeg skal velge jobb, er spennende og utviklende arbeidsoppgaver viktigere enn høy lønn Basetall: 58 - ingen screening

51 Balanse mellom arbeid og fritid er klart viktigere enn høy lønn ved valg av jobb Helt uenig 1% Uenig (1+2) Enig (3+4) Uenig 1 1 Enig 5 8 Helt enig 2 Vet ikke/ingen formening 9% Det er ikke funnet signifikante forskjeller på landsdel 1b. Når jeg skal velge jobb, er balanse mellom arbeid og fritid viktigere enn høy lønn Basetall: 58 - ingen screening

52 Flere kvinner enn menn mener at balanse mellom arbeid og fritid er viktigere enn lønn Mann Kvinne Mann Kvinne Helt uenig 1% 1% 18% Uenig 9% 1 Uenig (1+2) 1% Enig 53% 5 Helt enig 21% 2 Enig (3+4) 8 Vet ikke/ingen formening 1% 9% 1b. Når jeg skal velge jobb, er balanse mellom arbeid og fritid viktigere enn høy lønn Basetall: 58 - ingen screening

53 Arbeidsoppgavene er absolutt viktigere enn bedriften ved valg av jobb Helt uenig Uenig (1+2) Enig (3+4) Uenig 11% 1 Enig 5 8 Helt enig 2 Vet ikke/ingen formening 8% 1c. Når jeg skal velge jobb, er arbeidsoppgavene og hva jeg kan lære av dem viktigere enn hvilken bedrift jeg jobber i Basetall: 57 - ingen screening

54 Flere menn enn kvinner er uenige i at arbeidsoppgaver og læring er viktigere enn hvilken bedrift de jobber i Mann Kvinne Mann Kvinne Helt uenig 1% 3% 18% Uenig 9% 13% Uenig (1+2) 11% Enig 51% 5 Helt enig 2 2 Enig (3+4) 8 Vet ikke/ingen formening 8% 8% 89% 1c. Når jeg skal velge jobb, er arbeidsoppgavene og hva jeg kan lære av dem viktigere enn hvilken bedrift jeg jobber i Basetall: 57 - ingen screening

55 Færre fra Hedmark/Oppland er enig i at arbeidsoppgaver og læring er viktigere enn hvilken bedrift man jobber i Akershus/Oslo Hedmark/Oppland Sør-Østlandet Agder-Rogaland Vestlandet Trøndelag Nord Norge Akershus/Oslo Hedmark/Oppland Sør-Østlandet Agder-Rogaland Vestlandet Trøndelag Nord Norge Helt uenig Uenig Enig Helt enig Vet ikke/ingen formening 1% 3% 1% 19% 1 13% 8% 23% 21% 2 29% 28% 2 9% 1 9% 1% 41% 5 49% 51% 51% 61% 6 Uenig (1+2) Enig (3+4) % 1 28% 7 88% 8% % 1c. Når jeg skal velge jobb, er arbeidsoppgavene og hva jeg kan lære av dem viktigere enn hvilken bedrift jeg jobber i Basetall: 57 - ingen screening

56 1d. Når jeg skal velge jobb, er det viktig at jeg får brukt utdanningen min Helt uenig Uenig (1+2) Enig (3+4) Uenig 1 Enig 4 8% Helt enig 3% Vet ikke/ingen formening 1% 1d. Når jeg skal velge jobb, er det viktig at jeg får brukt utdanningen min Basetall: 57 - ingen screening

57 Langt flere kvinner enn menn synes det er viktig at de får brukt utdanningen sin i valg av jobb Mann Kvinne Mann Kvinne Helt uenig 2 Uenig 11% 1 Uenig (1+2) 13% Enig 4 Helt enig 2 3 Enig (3+4) 73% Vet ikke/ingen formening 8% 13% 8 1d. Når jeg skal velge jobb, er det viktig at jeg får brukt utdanningen min Basetall: 57 - ingen screening

58 Færre fra Agder/Rogaland mener det er viktig å få brukt utdanning sin, mens flere fra Trøndelag mener det samme Akershus/Oslo Hedmark/Oppland Sør-Østlandet Agder-Rogaland Vestlandet Trøndelag Nord Norge Akershus/Oslo Hedmark/Oppland Sør-Østlandet Agder-Rogaland Vestlandet Trøndelag Nord Norge Helt uenig Uenig Enig Helt enig Vet ikke/ingen formening 3% 9% 3% % 18% 1% 3% 1% 28% % % 4 48% 43% 4 Uenig (1+2) Enig (3+4) 19% % % 8 8% 9 1d. Når jeg skal velge jobb, er det viktig at jeg får brukt utdanningen min Basetall: 57 - ingen screening

59 De arbeidssøkende har langt svakere krav til å få brukt utdanningen enn de som er i arbeid eller under utdanning 1 Uenig (1+2) 21% 39% Under utdanning I arbeid 83% Arbeidssøkende Enig (3+4) 79% 61% 1d. Når jeg skal velge jobb, er det viktig at jeg får brukt utdanningen min Basetall: 57 - ingen screening

60 Det er til dels store forskjeller på krav til å få brukt utdanningen mellom ulike studieretninger 3 Uenig (1+2) 18% 2 Helsefag og medisin 68% 9 Informasjonsteknologi og informatikk Jus, økonomi, ledelse og administrasjon Matematikk, naturvitenskap og teknologi Enig (3+4) 8 73% 9 1d. Når jeg skal velge jobb, er det viktig at jeg får brukt utdanningen min Basetall: 57 - ingen screening

61 Valg av arbeidsgiver

62 11. Dersom du kunne velge fritt, ville du foretrekke å jobbe i privat eller offentlig sektor? 3 4 Privat Offentlig Vet ikke/ingen formening 19% 11. Dersom du kunne velge fritt, ville du foretrekke å jobbe i privat eller offentlig sektor? Basetall: 58 ingen screening

63 Flere menn enn kvinner ønsker å jobbe i privat sektor, mens flere kvinner enn menn er usikre på hvilken sektor de ønsker å jobbe i Privat 51% Offentlig 1 Mann Kvinne 29% Vet ikke/ingen formening 43% 11. Dersom du kunne velge fritt, ville du foretrekke å jobbe i privat eller offentlig sektor? Basetall: 58 ingen screening

64 Det er regionale forskjeller når det gjelder sektorpreferanser; flere fra regionene med de to største byene i prefererer det offentlige % Privat % Offentlig 11% % Akershus/Oslo Hedmark/Oppland Sør-Østlandet Agder-Rogaland % Vestlandet Trøndelag Nord Norge 3 41% 3 Vet ikke/ingen formening % 11. Dersom du kunne velge fritt, ville du foretrekke å jobbe i privat eller offentlig sektor? Basetall: 58 ingen screening

65 Bedriftens arbeidsmiljø og hva bedriften driver med er desidert viktigst ved valg av arbeidsgiver Virksomheten har godt arbeidsmiljø 58% Virksomheten driver med noe jeg brenner for 5 Virksomheten tilbyr høy lønn 2 Virksomheten gir stor jobbtrygghet 23% Virksomheten tilbyr fleksibel arbeidstid Virksomheten har et godt renommé/rykte Virksomheten gir gode karrieremuligheter Virksomheten gir gode muligheter for kompetanseutvikling Virksomheten ligger kort vei unna der jeg bor 18% 1 1 Virksomheten har ledere som støtter min utvikling Virksomheten er faglig ledende på sitt område 8% Virksomheten har ungt arbeidsmiljø Virksomheten er internasjonal Virksomheten er kjent Virksomheten gir muligheter for å jobbe deltid Virksomheten er stor Virksomheten er liten 1% 12. Hvilke av følgende kjennetegn er viktigst for deg når du skal velge arbeidsgiver? Basetall: 59 ingen screening

66 For kvinner er «mykere» verdier viktigere, mens for menn er «hardere» verdier viktigere ved valg av arbeidsgiver Virksomheten har godt arbeidsmiljø Virksomheten driver med noe jeg brenner for Virksomheten tilbyr høy lønn Virksomheten gir stor jobbtrygghet Virksomheten gir gode karrieremuligheter Virksomheten er kjent Virksomheten er stor 1% 21% 19% % 3 49% Mann Kvinne Som vi har sett tidligere er det flere kvinner enn menn som oppgir godt arbeidsmiljø som viktig. Kvinner svarer også i større grad enn menn at virksomheten driver med noe de brenner for, samt jobbtrygghet er viktig. Menn svarer i større grad enn kvinner at høy lønn, gode karrieremuligheter, at virksomheten har et kjent navn og at virksomheten er stor, er de viktigste kjennetegnene for valg av arbeidsgiver 12. Hvilke av følgende kjennetegn er viktigst for deg når du skal velge arbeidsgiver? Basetall: 59 ingen screening

67 Det er til dels store regionale forskjeller når det gjelder hva som er viktig ved valg av arbeidsgiver Virksomheten har godt arbeidsmiljø Virksomheten driver med noe jeg brenner for Virksomheten tilbyr høy lønn Virksomheten tilbyr fleksibel arbeidstid Virksomheten gir gode muligheter for kompetanseutvikling Virksomheten har ungt arbeidsmiljø Virksomheten er internasjonal Virksomheten er kjent % % 18% 21% 18% 2 1 1% 1% 9% 3% 1% 8% 1 1% 31% 33% 3 48% 53% 5 49% 43% 39% 4 59% % 58% 61% Akershus/Oslo Hedmark/Oppland Sør-Østlandet Agder-Rogaland Vestlandet Trøndelag Nord-Norge Virksomheten er liten 1% 12. Hvilke av følgende kjennetegn er viktigst for deg når du skal velge arbeidsgiver? Basetall: 59 ingen screening

68 De som allerede er i arbeid ser til dels etter andre ting hos arbeidsgiver enn de som er under utdanning Virksomheten driver med noe jeg brenner for 4 53% Virksomheten tilbyr høy lønn 2 29% Virksomheten tilbyr fleksibel arbeidstid 1 23% Under utdanning Virksomheten gir gode muligheter for kompetanseutvikling 11% 19% I arbeid Virksomheten ligger kort vei unna der jeg bor 1 23% Virksomheten er internasjonal 12. Hvilke av følgende kjennetegn er viktigst for deg når du skal velge arbeidsgiver? Basetall: 59 ingen screening

69 Oppsummering av viktigste funn

70 Oppsummering Vi finner at menn velger å studere økonomifag, jus og informatikk, mens flere kvinner velger de «mykere» fagene, som helsefag, medisin, pedagogiske fag og språk og litteratur. Av de som svarer at de ikke har søkt videre utdanning, er det flere kvinner enn menn som oppgir at de vil ta opp fag som grunn til dette. I Nord-Norge svarer de i større grad at de ønsker å ta et friår i stedet for å studere. Blant de som skal begynne å studere, ser vi samme tendensen, nemlig at det er de tre studieretningene jus/økonomi/ledelse som studieretning, helsefag/medisin og matematikk/naturvitenskap/teknologi som topper listen over hvilken studieretning de har søkt. 78 % oppgir at interesse for faget er grunnen til studieretningen de søkte. Her ser vi også forskjell på kjønnene. Kvinner svarer i større grad interesse for faget og at de allerede har bestemt seg for yrke som årsak, mens for menn er det viktigere med rykte og status enn det er for kvinner. 53 % svarer at de ikke fikk god veiledning fra sin videregående skole om valg av utdanning. Det er flere kvinner som mener dette enn menn. Personer bosatt i Nord-Norge mener i større grad enn resten av landet at de har fått god veiledning fra sin videregående skole.

Norges Offisersforbund Trygghet Landsrepresentativ undersøkelse mars 2014. Prosjektleder & analytiker: Nevjard Guttormsen

Norges Offisersforbund Trygghet Landsrepresentativ undersøkelse mars 2014. Prosjektleder & analytiker: Nevjard Guttormsen Norges Offisersforbund Trygghet Landsrepresentativ undersøkelse mars 2014 Prosjektleder & analytiker: Nevjard Guttormsen Kort om undersøkelsen Bakgrunn: Formålet med undersøkelsen er å avklare hvor trygg/utrygg

Detaljer

En undersøkelse blant søkere til Universitetet i Oslo 2014

En undersøkelse blant søkere til Universitetet i Oslo 2014 En undersøkelse blant søkere til Universitetet i Oslo 2014 Kvantitativ undersøkelse gjennomført for Universitetet i Oslo Oslo, 13. juni 2014 Innledning På oppdrag for Universitetet i Oslo har Opinion i

Detaljer

Norges Offisersforbund Trygt Nord Landsrepresenta6v undersøkelse august 2014. Prosjektleder & analy6ker: Alice Enebakk

Norges Offisersforbund Trygt Nord Landsrepresenta6v undersøkelse august 2014. Prosjektleder & analy6ker: Alice Enebakk Norges Offisersforbund Trygt Nord Landsrepresenta6v undersøkelse august 2014 Prosjektleder & analy6ker: Alice Enebakk Kort om undersøkelsen! Bakgrunn: Undersøkelse gjennomført av Norges Offisersforbund

Detaljer

Deres kontaktperson Jens Fossum Jens.Fossum@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no

Deres kontaktperson Jens Fossum Jens.Fossum@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no OMNIBUS UKE 7 2006 - NBBL Deres kontaktperson Jens Fossum Jens.Fossum@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 15.02.2006 Avsluttet 17.02.2006 Antall respondenter

Detaljer

Språkrådet. Befolkningsundersøkelse om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring i Norge en oppfølging av en større undersøkelse i 2008

Språkrådet. Befolkningsundersøkelse om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring i Norge en oppfølging av en større undersøkelse i 2008 Språkrådet Befolkningsundersøkelse om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring i Norge en oppfølging av en større undersøkelse i 2 TNS Gallup desember 2 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig sektor

Detaljer

Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket

Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket Medlemsundersøkelse 15. - 21. september 2010 Oppdragsgiver: Utedanningsforbundet

Detaljer

Studentene og fagspråket. Spørreundersøkelse blant studenter i alderen 19-29 år. Gjennomført på oppdrag fra Språkrådet. TNS Politikk & samfunn

Studentene og fagspråket. Spørreundersøkelse blant studenter i alderen 19-29 år. Gjennomført på oppdrag fra Språkrådet. TNS Politikk & samfunn Spørreundersøkelse blant studenter i alderen -2 år Gjennomført på oppdrag fra Språkrådet TNS.2.24 Innhold Dokumentasjon av undersøkelsen 3 2 Oppsummering av hovedfunn 3 4 Vedlegg: Bakgrunn 22 Vedlegg:

Detaljer

Jobbskifte 2012 RAPPORT BASERT PÅ RESULTATENE FRA MANPOWER WORKLIFE, APRIL 2012. Consultants for Strategic Futures.

Jobbskifte 2012 RAPPORT BASERT PÅ RESULTATENE FRA MANPOWER WORKLIFE, APRIL 2012. Consultants for Strategic Futures. Jobbskifte 2012 RAPPORT BASERT PÅ RESULTATENE FRA MANPOWER WORKLIFE, APRIL 2012 Consultants for Strategic Futures. LØNN FORTSATT DET VIKTIGSTE NÅR NORDMENN SØKER NY JOBB I Manpower Worklife stilles regelmessig

Detaljer

PAMA Proffice ArbeidsMarkedsAnalyse Sandnes, 3. november 2014

PAMA Proffice ArbeidsMarkedsAnalyse Sandnes, 3. november 2014 PAMA Proffice ArbeidsMarkedsAnalyse Sandnes, 3. november 2014 1 2 Om lederundersøkelsen Spørreundersøkelsen er gjennomført av Respons Analyse AS for Proffice i perioden 19.09 15.10.2014 Et landsrepresentativt

Detaljer

Jobbskifteundersøkelsen 2013 For ManpowerGroup

Jobbskifteundersøkelsen 2013 For ManpowerGroup Jobbskifteundersøkelsen 2013 For ManpowerGroup Opinion Perduco juni 2013 Forventet tid i nåværende stilling Forventet tid i nåværende stilling (prosent) Under 1 år 1-2 år 3-4 år 5-9 år 10 år eller lengre

Detaljer

2. Inntektsgivende arbeid

2. Inntektsgivende arbeid Tidene skifter. Tidsbruk 1971-2010 arbeid 2. arbeid På arbeidet en halvtime mer Den tiden befolkningen generelt har brukt til inntektsgivende arbeid, inkludert arbeidsreiser, har endret seg lite fra 1980

Detaljer

Befolkningens forståelse av faguttrykk innen medisin

Befolkningens forståelse av faguttrykk innen medisin Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no www.responsanalyse.no Befolkningens forståelse av faguttrykk innen medisin Landsomfattende omnibus

Detaljer

Ungdomsundersøkelse: Utdannelses- og yrkesvalg

Ungdomsundersøkelse: Utdannelses- og yrkesvalg Ungdomsundersøkelse: Utdannelses- og yrkesvalg Kvantitativ undersøkelse gjennomført for Utdanning.no Oslo, januar 2010 Om undersøkelsen Det er gjennomført 1000 intervjuer med et landsdekkende og representativt

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Sammendrag for Hole kommune Arne Moe TFoU-arb.notat 2015:7 TFoU-arb.notat 2015:7 i Dagens og fremtidens kommune FORORD Trøndelag Forskning og Utvikling

Detaljer

Konserter. Dernest følger klassisk/opera, kirkemusikk og visesang. En av fem var på konsert som inneholdt korsang sist de var på konsert.

Konserter. Dernest følger klassisk/opera, kirkemusikk og visesang. En av fem var på konsert som inneholdt korsang sist de var på konsert. Norsk kulturbarometer 2008 62 prosent går på konsert 1 i løpet av et år. Like mange menn som kvinner går på konsert. Høyest besøksandel blant 16-24-åringene. Mest konsertbesøk i store byer, minst i spredtbygde

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO kandidatundersøkelsen 2014

UNIVERSITETET I OSLO kandidatundersøkelsen 2014 UNIVERSITETET I OSLO kandidatundersøkelsen 2014 Arbeidslivstilknytning og tilfredshet med egen utdannelse blant kandidater uteksaminert i perioden 2011 2013. Hovedresultater Innledning Universitetet i

Detaljer

Kandidatundersøkelse 2013

Kandidatundersøkelse 2013 Kandidatundersøkelse 201 Resultater fra undersøkelse mot uteksaminerte kandidater våren og høsten 201, omfatter kandidater fra Universitetet i Oslo, Bergen og Tromsø Om undersøkelsen Undersøkelsene er

Detaljer

Språkrådet. Befolkningsundersøkelse om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring i Norge

Språkrådet. Befolkningsundersøkelse om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring i Norge Språkrådet Befolkningsundersøkelse om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring i Norge TNS Gallup desember 00 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig sektor Innhold Fakta om undersøkelsen Utvalg

Detaljer

Manpower Work Life Rapport 2012 DRØMMEJOBBEN 2012

Manpower Work Life Rapport 2012 DRØMMEJOBBEN 2012 Manpower Work Life Rapport 2012 DRØMMEJOBBEN 2012 Alle vil ha drømmejobben. Men hva betyr det i dag og hvilke typer jobber er det nordmenn drømmer mest om? INGENIØR ER DEN NYE DRØMMEJOBBEN Det er en jevn

Detaljer

NHO R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Deres ref:

NHO R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Deres ref: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 27.01.2015 Deres ref: NHO Vår ref: Fredrik Solvi Hoen Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen er

Detaljer

OMNIBUS UKE 24 2008 - WWF. Deres kontaktperson Tom Endresplass Tom.Endresplass@Visendi.no. Periode Start 05.06.2008 Avsluttet 11.06.

OMNIBUS UKE 24 2008 - WWF. Deres kontaktperson Tom Endresplass Tom.Endresplass@Visendi.no. Periode Start 05.06.2008 Avsluttet 11.06. OMNIBUS UKE 24 2008 - WWF Deres kontaktperson Tom Endresplass Tom.Endresplass@Visendi.no Analyse Knut Egil Veien Knut.Egil.Veien@Visendi.no Periode Start 05.06.2008 Avsluttet 11.06.2008 Antall respondenter

Detaljer

Rekruttere og beholde Om helsepersonell i rurale og urbane områder

Rekruttere og beholde Om helsepersonell i rurale og urbane områder Rekruttere og beholde Om helsepersonell i rurale og urbane områder Presentasjon for foretaksledere ved Finnmarkssykehuset og HR-ledere i Helse Nord Hammerfest 17.02.2013 Konst. forskningsleder Birgit Abelsen

Detaljer

DIFI Direktoratet for forvaltning og IKT

DIFI Direktoratet for forvaltning og IKT DIFI Direktoratet for forvaltning og IKT Befolkningsundersøkelse holdninger til og erfaringer med skriftlig informasjon fra offentlige myndigheter TNS Gallup januar 009 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Sammendrag for Lier kommune Arne Moe TFoU-arb.notat 2015:5 TFoU-arb.notat 2015:5 i Dagens og fremtidens kommune FORORD Trøndelag Forskning og Utvikling

Detaljer

3. Kvinners og menns lønn

3. Kvinners og menns lønn 3. Kvinners og menns lønn Kvinners månedslønn utgjør 84,7 prosent av menns månedslønn. Det har det vært en svak økning i kvinners andel av menns lønn fra 83,6 prosent i 1998 til 84,7 prosent i 2005 Det

Detaljer

Spekters arbeidsgiverbarometer 2013

Spekters arbeidsgiverbarometer 2013 Spekters arbeidsgiverbarometer 2013 Ledere vil ha tiltak for å mobilisere arbeidskraft Spekters arbeidsgiverbarometer er en undersøkelse om hva toppledere i større norske virksomheter mener om sentrale

Detaljer

Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no

Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no OMNIBUS UKE 43 2006 - Visendi Analyse - WWF Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 20.10.2006 Avsluttet 25.10.2006

Detaljer

Innbyggerundersøkelse kommunereformen. Tynset Alvdal Os Tolga Folldal - Rendalen. Audun Thorstensen (TF) og Per Olav Lund (ØF) TF-rapport nr.

Innbyggerundersøkelse kommunereformen. Tynset Alvdal Os Tolga Folldal - Rendalen. Audun Thorstensen (TF) og Per Olav Lund (ØF) TF-rapport nr. Innbyggerundersøkelse kommunereformen Tynset Alvdal Os Tolga Folldal - Rendalen Audun Thorstensen (TF) og Per Olav Lund (ØF) TF-rapport nr. 384 2016 Tittel: Undertittel: TF-rapport nr: 384 Forfatter(e):

Detaljer

Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer

Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer Utdanningsforbundet har ønsket å gi medlemmene anledning til å gi uttrykk for synspunkter på OECDs PISA-undersøkelser spesielt og internasjonale

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Sammendrag for Asker kommune Arne Moe TFoU-arb.notat 2015:9 TFoU-arb.notat 2015:9 i Dagens og fremtidens kommune FORORD Trøndelag Forskning og Utvikling

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Sammendrag for Bærum kommune Arne Moe TFoU-arb.notat 2015:8 TFoU-arb.notat 2015:8 i Dagens og fremtidens kommune FORORD Trøndelag Forskning og Utvikling

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Sammendrag for Hurum kommune Arne Moe TFoU-arb.notat 2015:6 TFoU-arb.notat 2015:6 i Dagens og fremtidens kommune FORORD Trøndelag Forskning og Utvikling

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Sammendrag for Røyken kommune Arne Moe TFoU-arb.notat 2015:4 TFoU-arb.notat 2015:4 i Dagens og fremtidens kommune FORORD Trøndelag Forskning og Utvikling

Detaljer

Karriereveiledning i Norge 2011

Karriereveiledning i Norge 2011 Notat 6/212 Karriereveiledning i Norge 211 Kjennskap, bruk, behov og interesse for karriereveiledning i den norske befolkningen Karriereveiledning i Norge 211 Kjennskap, bruk, behov og interesse for karriereveiledning

Detaljer

Undersøkelse om taxi-opplevelser. gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat

Undersøkelse om taxi-opplevelser. gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat Undersøkelse om taxi-opplevelser gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat Utvalg og metode Bakgrunn og formål Kartlegge opplevelser knyttet til å benytte taxi. Målgruppe Landsrepresentativt utvalg (internettbefolkning)

Detaljer

Dato: 2.10.2000 Formål: 25. 28. september. Telefon intervju: Omnibus. Regionsykehuset i Tromsø. Hege Andreassen. Kathrine Steen Andersen.

Dato: 2.10.2000 Formål: 25. 28. september. Telefon intervju: Omnibus. Regionsykehuset i Tromsø. Hege Andreassen. Kathrine Steen Andersen. Prosjektinformasjon Dato: 2.10.00 Formål: Teste befolkningens bruk og holdninger til bruk av Internett i helserelatert sammenheng. Målgruppe/ utvalg: Landsrepresentativt, 1 år + Tidsperiode (feltarbeid):

Detaljer

En undersøkelse for ODA NETTVERK av TNS Gallup januar 2013. Andelen kvinner i norsk IT-bransje

En undersøkelse for ODA NETTVERK av TNS Gallup januar 2013. Andelen kvinner i norsk IT-bransje Andelen kvinner i norsk IT-bransje En undersøkelse for ODA NETTVERK av TNS Gallup januar 2013 Om undersøkelsen Hva: Denne undersøkelsen er gjennomført av TNS Gallup AS på oppdrag fra ODA NETTVERK. Formålet

Detaljer

NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015

NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015 NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015 1 Metode: Datainnsamling: Telefon Utvalg: Det ble gjennomført totalt 501 intervju med personer 18 år eller eldre bosatt i Malvik kommune. Datamaterialet er

Detaljer

Undersøkelse om frivillig innsats

Undersøkelse om frivillig innsats Undersøkelse om frivillig innsats - Vurdering av skjevheter, og svarprosent etter enkelte bakgrunnsvariabler I dette notatet redegjøres det kort for svarprosenter, og eventuelle skjevheter som er innført

Detaljer

Holdninger til NATO. Landrepresentativ telefonundersøkelse gjennomført for Folk og Forsvar. Oslo, 13. desember 2011

Holdninger til NATO. Landrepresentativ telefonundersøkelse gjennomført for Folk og Forsvar. Oslo, 13. desember 2011 Holdninger til NATO Landrepresentativ telefonundersøkelse gjennomført for Folk og Forsvar Oslo,. desember 20 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt Metode

Detaljer

Ballett. benytter går i liten grad på ballett- eller danseforestillinger i forhold til andre grupper.

Ballett. benytter går i liten grad på ballett- eller danseforestillinger i forhold til andre grupper. Omtrent en av ti går på ballett- eller danseforestilling i løpet av et år. Unge kvinner går mest på slike forestillinger. Høyest besøksandel blant de med høy utdanning. Lavest besøksandel blant personer

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om kommunesammenslåing Sandefjord kommune. Telefonundersøkelse Oktober 2014

Innbyggerundersøkelse om kommunesammenslåing Sandefjord kommune. Telefonundersøkelse Oktober 2014 Innbyggerundersøkelse om kommunesammenslåing Sandefjord kommune Telefonundersøkelse Oktober 2014 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kontaktperson Hensikt Spørsmål Metode Målgruppe Sandefjord kommune Lars

Detaljer

Nordre Land kommune Utflytteres holdninger til Nordre Land. TNS Gallup 11.09.06 Politikk, samfunn, offentlig

Nordre Land kommune Utflytteres holdninger til Nordre Land. TNS Gallup 11.09.06 Politikk, samfunn, offentlig Nordre Land kommune Utflytteres holdninger til Nordre Land TNS Gallup 11.09.06 Innhold Om undersøkelsen s. 4 Oppsummering s. 5 Viktigste funn s. 6 Funn etter bakgrunn s. 7 Oppfølging s. 8 Hovedresultater

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Oppegård kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Oppegård kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet Kunnskapsdepartementet Tilfredshet med barnehagetilbudet Spørreundersøkelse blant foreldre med barn i barnehage TNS Gallup desember 2008 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig sektor Innhold Fakta om undersøkelsen..

Detaljer

Resultater NNUQ2 2010 IMDi

Resultater NNUQ2 2010 IMDi Resultater NNUQ2 2010 IMDi Innledning Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter og 500 offentlige virksomheter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt for

Detaljer

for Oda nettverk - januar 2015 Andelen kvinner i norsk IT-bransje

for Oda nettverk - januar 2015 Andelen kvinner i norsk IT-bransje Andelen kvinner i norsk IT-bransje for Oda nettverk - januar 2015 Om undersøkelsen Hva: Denne undersøkelsen er gjennomført av TNS Gallup AS på oppdrag fra ODA NETTVERK. Formålet med undersøkelsen er å

Detaljer

UMB-rapport 02/2007 Natal dispersal and social Formell coaching kompetanse studenter, studiemønstre og anvendelser

UMB-rapport 02/2007 Natal dispersal and social Formell coaching kompetanse studenter, studiemønstre og anvendelser UMB-rapport 02/2007 Natal dispersal and social Formell coaching kompetanse studenter, studiemønstre og anvendelser En undersøkelse blant coaching utdannede i Norge februar 2007 Gro Ladegård Institutt for

Detaljer

Arbeidstakere og arbeidsgiveres holdninger til hiv i arbeidslivet. Spørreundersøkelse gjennomført på oppdrag fra Helsedirektoratet

Arbeidstakere og arbeidsgiveres holdninger til hiv i arbeidslivet. Spørreundersøkelse gjennomført på oppdrag fra Helsedirektoratet Arbeidstakere og arbeidsgiveres holdninger til hiv i arbeidslivet Spørreundersøkelse gjennomført på oppdrag fra Helsedirektoratet TNS 0..0 /R.H. Innhold Om undersøkelsen Oppsummering av hovedfunn Kunnskap

Detaljer

Lærernes bruk og holdninger til digitale læremidler i videregående skole og i ungdomsskolen 2011. Synovate 2011 0

Lærernes bruk og holdninger til digitale læremidler i videregående skole og i ungdomsskolen 2011. Synovate 2011 0 Lærernes bruk og holdninger til digitale læremidler i videregående skole og i ungdomsskolen 2011 Synovate 2011 0 Metode/ gjennomføring: Undersøkelsen er gjennomført som en webundersøkelse i uke 3-5 i 2011

Detaljer

Ballett. Norsk kulturbarometer 2004

Ballett. Norsk kulturbarometer 2004 Norsk kulturbarometer 2004 Ballett Omtrent en av ti går på ballett- eller danseforestilling i løpet av et år. Unge kvinner går mest på slike forestillinger. Høyest besøksandel blant de med høy utdanning.

Detaljer

Behov og interesse for karriereveiledning

Behov og interesse for karriereveiledning Behov og interesse for karriereveiledning Behov og interesse for karriereveiledning Magnus Fodstad Larsen Vox 2010 ISBN 978-82-7724-147-0 Grafisk produksjon: Månelyst as BEHOV OG INTERESSE FOR KARRIEREVEILEDNING

Detaljer

3.1 Fagskoler og fagskoleutdanning

3.1 Fagskoler og fagskoleutdanning 3Voksne i fagskoleutdanning 3.1 Fagskoler og fagskoleutdanning Fagskoleutdanninger er yrkesrettede høyere utdanninger som bygger på videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse 1. Utdanningene

Detaljer

Folkebibliotek. de som bor alene eller hvor det bare er to personer i husholdningen.

Folkebibliotek. de som bor alene eller hvor det bare er to personer i husholdningen. Norsk kulturbarometer 2008 51 prosent går på folkebibliotek i løpet av et år. Kvinner går mer på folkebibliotek enn menn. Barn og unge benytter tilbudet mest. Høy utdanning og bibliotekbesøk henger sammen.

Detaljer

April 2015. Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord -Trøndelag resultater for Namdalseid kommune

April 2015. Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord -Trøndelag resultater for Namdalseid kommune April 2015 Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord -Trøndelag resultater for Namdalseid kommune Gjennomført for KSNord -Trøndelag Innhold Innledning...2 Bakgrunn...2 Populasjon...2 Utvalg og utvalgsmetode...2

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om kommunestruktur på Sunnmøre Hovedrapport

Innbyggerundersøkelse om kommunestruktur på Sunnmøre Hovedrapport 2015 Innbyggerundersøkelse om kommunestruktur på Sunnmøre Hovedrapport Sentio Research Norge AS November 2015 Innhold Innledning... 2 Metode, utvalg og gjennomføring... 2 Beskrivelse av utvalget... 3 Feilmarginer...

Detaljer

Hvordan går det med studentene underveis og etterpå? Karrieresenteret er en del av Studentsamskipnaden I Bergen

Hvordan går det med studentene underveis og etterpå? Karrieresenteret er en del av Studentsamskipnaden I Bergen Hvordan går det med studentene underveis og etterpå? Rådgiverseminar 22.10.2013 Rønnaug Tveit, daglig leder Hvem kommer til Karrieresenteret? Den ferske studenten: Rett fra videregående Forvirret og usikker

Detaljer

I resten av skjemaet ber vi deg svare ut fra den jobben du hadde i restaurant- og serveringsbransjen

I resten av skjemaet ber vi deg svare ut fra den jobben du hadde i restaurant- og serveringsbransjen Vedlegg 1 Spørreskjema uteliv 1. Jobber du i restaurant, café, bar (inkludert kaffebarer), pub eller nattklubb. Vi tenker her også på restauranter, barer, puber eller nattklubber tilknyttet hoteller. UT

Detaljer

Lønnsstatistikk for kommunal sektor per 31.12.2004

Lønnsstatistikk for kommunal sektor per 31.12.2004 Lønnsstatistikk for kommunal sektor per 31.12.2004 Skriftserien nr 5/2005 1 Innledning Denne rapporten presenterer lønnsstatistikk for medlemmer i kommunal sektor i Forskerforbundet. Tilsvarende undersøkelse

Detaljer

Teater/musikal/revy. 7-17 år har i større grad vært på teater siste 12 måneder enn personer i andre familiefaser.

Teater/musikal/revy. 7-17 år har i større grad vært på teater siste 12 måneder enn personer i andre familiefaser. Norsk kulturbarometer 2008 En av to går på teater i løpet av året. Kvinner går helst på teater. Flest besøk blant de med høy utdanning og inntekt. Flest teaterbesøk i storbyene. 5 prosent har aldri vært

Detaljer

NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015

NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015 NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015 Metode: Datainnsamling: Telefon Utvalg: Det ble gjennomført totalt 501 intervju med personer 18 år eller eldre bosatt i Malvik kommune. Datamaterialet er vektet

Detaljer

Hvem jobber fram til og over aldersgrensene, og hvor jobber de?

Hvem jobber fram til og over aldersgrensene, og hvor jobber de? Hvem jobber fram til og over aldersgrensene, og hvor jobber de? Pensjonsforum, seminar 16. oktober 2015 Tove Midtsundstad, Roy A. Nielsen & Åsmund Hermansen Fafo-prosjekt 1. Oppsummering av eksisterende

Detaljer

Opera/operette. 7 prosent av befolkningen i alderen 9-79 år hadde i 2008 vært på opera eller operette

Opera/operette. 7 prosent av befolkningen i alderen 9-79 år hadde i 2008 vært på opera eller operette Norsk kulturbarometer 2008 7 prosent går på opera eller operette per år. De godt voksne går mest på opera. Høyest andel blant de med høy utdanning. Oslo-området best representert blant tilskuerne. 64 prosent

Detaljer

Sysselsetting og framtidsutsikter i energibransjen

Sysselsetting og framtidsutsikter i energibransjen Sysselsetting og framtidsutsikter i energibransjen Energi Norge juni 2010 Kilder SSB - rapport 2010/30: Sysselsatte i kraftnæringen og kraftrelatert virksomhet Undersøkelse blant Energi Norges medlemsbedrifter

Detaljer

Kandidatundersøkelse av fagskoleutdannede 2013

Kandidatundersøkelse av fagskoleutdannede 2013 KONFIDENSIELT «lpnr» Pb. 5183 Majorstuen, 0302 Oslo Telefon: 22 59 51 00 Telefaks: 22 59 51 01 Kandidatundersøkelse av fagskoleutdannede 2013 Du vil bli guidet gjennom spørreskjemaet ved hjelp av pilhenvisninger

Detaljer

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret Meningsmåling Holdninger til Forsvaret For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, mai 01 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt Årlig undersøkelse

Detaljer

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge Sentio Research Trondheim AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Dato: 09.06.2011 Axxept Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

Etterundersøkelsen januar 2006

Etterundersøkelsen januar 2006 22.02.2006 0:26:45 Etterundersøkelsen januar 2006 Publisert fra 6.0.2006 til 24.0.2006 587 svar (582 unike). Hva er din alder? a 22 eller yngre b 23-24 c 25-26 d 27-28 e 2-30 f 3-32 g 33-34 h 35-36 i 37

Detaljer

Figur 1: Drømmejobb blant alle respondenter (ansatte, studenter, arbeidssøkende og selvstendig næringsdrivende)

Figur 1: Drømmejobb blant alle respondenter (ansatte, studenter, arbeidssøkende og selvstendig næringsdrivende) Manpower Work Life Rapport 2011 Drømmejobben 2011 Alle vil ha drømmejobben. Men hva betyr det i dag og hvilke typer jobber drømmer nordmenn hovedsakelig om? Manpower Work Life har i flere år studert forandringene

Detaljer

GJESTEELEV I NABOFYLKET -en kartlegging av omfanget elever som ønsker å ta videregående utdanning i nabofylket

GJESTEELEV I NABOFYLKET -en kartlegging av omfanget elever som ønsker å ta videregående utdanning i nabofylket Prosjektrapport nr. 38/00 GJESTEELEV I NABOFYLKET -en kartlegging av omfanget elever som ønsker å ta videregående utdanning i nabofylket Rune Jamt Rapportens tittel: FoU-informasjon GJESTEELEV I NABOFYLKET

Detaljer

RAPPORT. Innbyggerundersøkelse om ny kommunestruktur på Sunnmøre

RAPPORT. Innbyggerundersøkelse om ny kommunestruktur på Sunnmøre RAPPORT Innbyggerundersøkelse om ny kommunestruktur på Sunnmøre September 2014 Innhold Innledning... 3 Metode, utvalg og gjennomføring... 3 Beskrivelse av utvalget... 4 Feilmarginer... 5 Signifikanstesting...

Detaljer

Bakgrunn for registrering av private domenenavn under.no. September 2014

Bakgrunn for registrering av private domenenavn under.no. September 2014 Bakgrunn for registrering av private domenenavn under.no September 204 Metode og gjennomføring Formål: Få økt kunnskap om bakgrunnen for at abonnentene registrerte privat domenenavn direkte under.no for

Detaljer

NY KOMMUNESTRUKTUR SNILLFJORD KOMMUNE MAI 2015

NY KOMMUNESTRUKTUR SNILLFJORD KOMMUNE MAI 2015 NY KOMMUNESTRUKTUR SNILLFJORD KOMMUNE MAI 015 Metode: Datainnsamling: Telefon Utvalg: Det ble gjennomført totalt 150 intervju med personer 18 år eller eldre bosatt i Snillfjord kommune. Datamaterialet

Detaljer

Dobbeltarbeidende seniorer

Dobbeltarbeidende seniorer Dobbeltarbeidende seniorer Økt levealder gjør at stadig flere har og f omsorgsplikter overfor sine gamle foreldre eller andre nære personer. Omtrent hver syvende voksne har i dag regelmessig ulønnet omsorgsarbeid,

Detaljer

«Fagskolekompetanse inn i fremtiden» Høyere utdannelse for deg med yrkeserfaring

«Fagskolekompetanse inn i fremtiden» Høyere utdannelse for deg med yrkeserfaring «Fagskolekompetanse inn i fremtiden» Høyere utdannelse for deg med yrkeserfaring Innhold 2 Om fagskolen ved rektor Ketil Solbakke Hva er fagskoleutdanning Hvem er Østfold fagskole Hvem er våre studenter

Detaljer

Redigert presentasjon til rådgivernettverksmøter i N-T vår 2013

Redigert presentasjon til rådgivernettverksmøter i N-T vår 2013 Redigert presentasjon til rådgivernettverksmøter i N-T vår 2013 Fagskoleinfo på karrieresenterets hjemmeside: http://karriere-nt.no/sider/default.aspx Original pp finner du på denne linken: http://www.vox.no/no/nasjonaltfagskolerad/informasjonsmateriell-om-fagskolen/

Detaljer

Anders Fremming Anderssen, Vox. Karriereveiledning tilfredshet og utbytte

Anders Fremming Anderssen, Vox. Karriereveiledning tilfredshet og utbytte Anders Fremming Anderssen, Vox Karriereveiledning tilfredshet og utbytte Disposisjon Hvem er det som mottar veiledning ved karrieresentrene? Hvordan oppleves veiledningen? Hvilket utbytte kan veiledningen

Detaljer

Humankapitalrisiko. Humankapital i norske virksomheter. 27. mars 2008. 2008 Ernst & Young AS -all rights reserved

Humankapitalrisiko. Humankapital i norske virksomheter. 27. mars 2008. 2008 Ernst & Young AS -all rights reserved Humankapitalrisiko Humankapital i norske virksomheter 008 Ernst & Young AS -all rights reserved. mars 008 Agenda Humankapital som del av verdiskapning Utviklingstrekk Hva kjennetegner virksomheter i Norge

Detaljer

NHOs kompetansebarometer 2015. Kompetansebehov blant NHOs medlemsbedrifter

NHOs kompetansebarometer 2015. Kompetansebehov blant NHOs medlemsbedrifter NHOs kompetansebarometer 2015 Kompetansebehov blant NHOs medlemsbedrifter Kort om kompetansebarometeret Årlig kartlegging av kompetansebehov i NHOs medlemsbedrifter Gjennomført av NIFU i februar 2015 18

Detaljer

Prosjektbeskrivelse. Undersøkelse om ungdommers utdanning- og yrkesvalg. Webundersøkelse. Ungdom mellom 15 til 25 år

Prosjektbeskrivelse. Undersøkelse om ungdommers utdanning- og yrkesvalg. Webundersøkelse. Ungdom mellom 15 til 25 år Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Senter for IKT i utdanningen Kontaktperson Elisabeth H. Kolstad Hensikt Undersøkelse om ungdommers utdanning- og yrkesvalg Metode Webundersøkelse Målgruppe Ungdom mellom

Detaljer

Likestilte arbeidsplasser er triveligere og mer effektive

Likestilte arbeidsplasser er triveligere og mer effektive Pressenotat fra Manpower 7. mars 2011 Likestilte arbeidsplasser er triveligere og mer effektive Når arbeidsgiveren aktivt forsøker å skape likestilte muligheter for kvinner og menn på arbeidsplassen, ser

Detaljer

Næringsstruktur målt i antall sysselsatte for årene 2002 og 2011. anleggsvirksomhet. Kraft- og vannforsyning Bygge- og

Næringsstruktur målt i antall sysselsatte for årene 2002 og 2011. anleggsvirksomhet. Kraft- og vannforsyning Bygge- og Kort om forutsetninger for prognosene Arbeidsstyrken er her definert som summen av alle arbeidstakere (lønnstakere og selvstendige) og arbeidsledige. Yrkesaktive er her definert som summen av lønnstakere

Detaljer

Museum. pensjonister er de som i minst grad går på museum.

Museum. pensjonister er de som i minst grad går på museum. 45 prosent går på museum i løpet av et år. Menn og kvinner går i nesten like stor grad på museer. Størst besøksandel blant de yngste. Høy utdanning og museumsbesøk henger sammen. Bare 2 prosent har aldri

Detaljer

Juni 2011. Befolkningsundersøkelse om seniorlån. Gjennomført for KLP

Juni 2011. Befolkningsundersøkelse om seniorlån. Gjennomført for KLP Juni 2011 Befolkningsundersøkelse om seniorlån Gjennomført for KLP Innhold Innhold... 1 Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon og utvalg... 2 Tidspunkt for datainnsamling... 2 Feilmarginer... 2 Karakteristika...

Detaljer

PISA får for stor plass

PISA får for stor plass PISA får for stor plass Av Ragnhild Midtbø og Trine Stavik Mange lærere mener at skolemyndigheter og politikere legger for stor vekt på PISA-resultatene, og at skolen i stadig større grad preges av tester

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført for kommunene Kvinesdal, Farsund og Flekkefjord Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Kvinesdal,

Detaljer

Kandidatundersøkelse blant kandidater fra den tidligere Høgskolen i Finnmark

Kandidatundersøkelse blant kandidater fra den tidligere Høgskolen i Finnmark Kandidatundersøkelse blant kandidater fra den tidligere Høgskolen i Finnmark 2014 Kjell Hines Førsteamanuensis Finnmarksfakultetet Alta 03.07.2014 Innhold Innledning... 3 Tabellfortegnelse... 4 Kapittel

Detaljer

Undersøkelse om voldtekt. Laget for. Amnesty International Norge. Laget av Ipsos MMI v/ Tonje B. Nordlie og Marius Michelsen 19.

Undersøkelse om voldtekt. Laget for. Amnesty International Norge. Laget av Ipsos MMI v/ Tonje B. Nordlie og Marius Michelsen 19. Undersøkelse om voldtekt Laget for Amnesty International Norge Laget av v/ Tonje B. Nordlie og Marius Michelsen 19. februar 2013 as Chr. Krohgsgt 1, 0133 Oslo 22 95 47 00 Innhold 1. Sammendrag... 3 2.

Detaljer

Museum. Akershus flest besøker et museum i løpet av året.

Museum. Akershus flest besøker et museum i løpet av året. Norsk kulturbarometer 2008 43 prosent går på i løpet av et år. Menn og kvinner går i nesten like stor grad på museer. Størst besøksandel blant de yngste. Høy utdanning og sbesøk henger sammen. Bare 3 prosent

Detaljer

Skolelederundersøkelsen Høsten 2008. Utarbeidet for Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen

Skolelederundersøkelsen Høsten 2008. Utarbeidet for Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen Skolelederundersøkelsen Høsten 2008 Utarbeidet for Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen Gjennomført av Perduco Kultur ved Anne-Britt Gran PERDUCO Forord Perduco Kultur har på oppdrag fra

Detaljer

Boligmeteret desember 2013

Boligmeteret desember 2013 Boligmeteret desember 2013 Det månedlige Boligmeteret for desember 2013 gjennomført av Prognosesenteret t AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 17.12.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

3Voksne i fagskoleutdanning

3Voksne i fagskoleutdanning VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I FAGSKOLEUTDANNING 1 kap 3 3Voksne i fagskoleutdanning Høsten 2013 tok 16 420 voksne fagskoleutdanning i Norge. 61 prosent var over 25 år. 111 offentlig godkjente fagskoler hadde

Detaljer

Notat 3/2011. Behovet for å styrke den digitale kompetansen i den norske befolkningen

Notat 3/2011. Behovet for å styrke den digitale kompetansen i den norske befolkningen Notat 3/2011 Behovet for å styrke den digitale kompetansen i den norske befolkningen Behovet for å styrke den digitale kompetansen i den norske befolkningen Karl Bekkevold ISBN 978-82-7724-163-0 Vox 2011

Detaljer

Foreldres holdning til pedagogisk tilbud i barnehagene

Foreldres holdning til pedagogisk tilbud i barnehagene Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Foreldres holdning til tilbud i barnehagene Undersøkelse blant foreldre med barn i barnehage August 2011 Prosjektinformasjon FORMÅL

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk kommunal sektor 2003

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk kommunal sektor 2003 Forskerforbundet: Lønnsstatistikk kommunal sektor 2003 Skriftserien nr 4/2004 1. INNLEDNING For å kartlegge lønnsnivået til Forskerforbundets medlemmer i kommunal sektor blir det gjennomført en årlig spørreskjemaundersøkelse

Detaljer

FORTELL MEG HVA DU VELGER OG JEG SKAL SI DEG HVEM DU ER?

FORTELL MEG HVA DU VELGER OG JEG SKAL SI DEG HVEM DU ER? FORTELL MEG HVA DU VELGER OG JEG SKAL SI DEG HVEM DU ER? - EN SAMMENLIGNING AV FORVENTNINGER OG MOTIVASJON HOS GRUNNSKOLELÆRERSTUDENTER VED HØGSKOLEN I OSLO Hanne Christensen, Avdeling for lærerutdanning

Detaljer

MOLDEREGIONEN OMDØMMEUNDERSØKELSE 2013

MOLDEREGIONEN OMDØMMEUNDERSØKELSE 2013 MOLDEREGIONEN OMDØMMEUNDERSØKELSE 2013 KORT OM PROSJEKTET For å kunne arbeide målrettet med posisjonering og omdømmebygging av en region er det avgjørende viktig å jobbe ut fra en felles forståelse av

Detaljer

Omdømmebarometeret 2009

Omdømmebarometeret 2009 Omdømmebarometeret 2009 Omdømmebarometeret er utarbeidet av Ordkraft og utgitt av SpareBank 1 SR-Bank i samarbeid med regionale partnere. Omdømmebarometeret er et objektivt verktøy for utvikling av attraktive

Detaljer

Sørlandet som studiested. Sørlandet som studiested

Sørlandet som studiested. Sørlandet som studiested 1 2003 Kontaktpersoner ved Agderforskning: Seniorrådgiver Harald Furre Rådgiver Rune Jamt Forsker Gjermund Haslerud 2 2003 UTVALG Spørreskjema ble sendt til; 1400 Personer som avslo studieplass ved HiA

Detaljer