Bakgrunn for registrering av private domenenavn under.no. September 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bakgrunn for registrering av private domenenavn under.no. September 2014"

Transkript

1 Bakgrunn for registrering av private domenenavn under.no September 204

2 Metode og gjennomføring Formål: Få økt kunnskap om bakgrunnen for at abonnentene registrerte privat domenenavn direkte under.no for å kunne utvikle og tilpasse tjenesten. Webintervju: Utsending av e-post med link til undersøkelsen til et utvalg av abonnenter som nylig hadde registrert ett eller flere private domenenavn under.no. Utvalg: Norfakta mottak et register på adresser som vi sendte e-post til. september 204. Abonnenter som hadde registrert flere domenenavn fikk opplyst hvilket av domenene undersøkelsen gjaldt. Domenet var trukket vilkårlig. Purring: Det ble sendt purring til de som ikke så langt hadde besvart undersøkelsen 5. september og. september. Det medførte noen reaksjoner fra utvalget at vi sendte purring med så kort intervall. Undersøkelsen ble stengt for besvarelser 22. september. Respons: besvarte.93 undersøkelsen innen vi stengte undersøkelsen. Dette utgjør en responsprosent på 4. Dette vil vi karakterisere som god respons. Feilmarginer er om lag 2,2 % pluss/minus ved 50 %-fordeling. Ansvarlig for denne gjennomføringen i Norfakta er Jarle Gulbrandsen.

3 Sammensetning av abonnentmassen

4 Spørretekst: Kjønn og alder Base:.93, % Sammensetning av abonnentmassen Sammensetningen av abonnentmassen har en ekstrem ubalanse i forhold til kjønn. Abonnentmassen er sterkt preget av menn i forhold til kvinner, nesten i forholdet 90/0. Også på alder ser vi en skjevfordeling, der utvalget av abonnenter er til dels meget overrepresentert i forhold til befolkningsgrunnlaget i aldersgruppen år. Vi ser også en overrepresentasjon i aldersgruppen år, mens vi ser en underrepresentasjon for aldersgruppen under 30 år, og spesielt for aldersgruppen 0 år og over. Abonnentmassen er også skjevt sammensatt i forhold til bosted. Det er en høy overrepresentasjon av abonnenter bosatt i Oslo eller Akershus i forfold til befolkningsmengden i de to fylkene. I alle andre geografiske områder i Norge er abonnentene underrepresentert i forhold til befolkningsmengden. Denne skjeve abonnentsammensetningen må en ta hensyn til ved utforming av budskap og valg av mediekanaler og enkeltmedier i en kommunikasjonsplan rettet mot privatpersoner Mann Kvinne Under 30 år år år 0 år+ Rest Østland Oslo/Akershus Sørlandet Vestlandet Midt-Norge Nord-Norge Registrert ett domenenavn Registrert to domenenavn Registrert flere enn to domenenavn Utvalget av abonnenter Befolkningen i Norge

5 Bakgrunn for å registrere et privat domenenavn under.no

6 Bakgrunn for registreringen Spørretekst: Hva var bakgrunnen for at du valgte å registrere et privat domenenavn? Base:.93, % Det er om lag like mange som sier at bakgrunnen for at de registrerte et privat domenenavn var å få det under.no som sier at de ville sikre seg et domenenavn som de hadde lyst på og som var ledig. Det er viktig å merke seg at det er kun % av de spurte som svarer at de allerede hadde et domenenavn på et firma og overførte det til seg selv personlig Hadde ønsket meg et privat domenenavn under.no og registrerte da dette ble mulig 5 Ville sikre meg et domenenavn som jeg hadde lyst på og som var ledig Ville sikre meg domenet for å unngå at andre registrerte det 34 Hadde allerede et domenenavn på et firma og overførte det til meg personlig

7 Bakgrunn for registreringen Spørretekst: Hva var bakgrunnen for at du valgte å registrere et privat domenenavn? Base:.93, % Menn har i gjennomsnitt merket av på flere svaralternativer på dette spørsmålet enn kvinner. På de to første svaralternativene er menn spesielt overrepresentert på at de registrerte et privat domenenavn under. no da dette ble mulig. Kvinner har i noe større grad enn menn svart at de ville sikre seg domenet for å unngå at andre registrerte det. Det er generelt typisk for kvinner å planlegge i en noe lenger tidshorisont enn menn Hadde ønsket meg et privat domenenavn under.no og registrerte da dette ble mulig Ville sikre meg et domenenavn som jeg hadde lyst på og som var ledig 4 54 Ville sikre meg domenet for å unngå at andre registrerte det Hadde allerede et domenenavn på et firma og overførte det til meg personlig Mann Kvinne

8 Bakgrunn for registreringen Spørretekst: Hva var bakgrunnen for at du valgte å registrere et privat domenenavn? Base:.93, % Svarene på dette spørsmålet varierer en del med alder på abonnentene. Det er en generell synkende tendens med økende alder for alle de første svaralternativene, mens dette ikke er tilfellet for de som har svart at de allerede hadde et domenenavn på et firma og overførte det til seg personlig Hadde ønsket meg et privat domenenavn under.no og registrerte da dette ble mulig Ville sikre meg et domenenavn som jeg hadde lyst på og som var ledig Ville sikre meg domenet for å unngå at andre registrerte det Hadde allerede et domenenavn på et firma og overførte det til meg personlig Under 30 år år år 0 år+

9 Bakgrunn for registreringen Spørretekst: Hva var bakgrunnen for at du valgte å registrere et privat domenenavn? Base:.93, % Det er svært liten forskjell i svarmønster i forhold til abonnentenes bosted Hadde ønsket meg et privat domenenavn under.no og registrerte da dette ble mulig Ville sikre meg et domenenavn som jeg hadde lyst på og som var ledig Ville sikre meg domenet for å unngå at andre registrerte det Hadde allerede et domenenavn på et firma og overførte det til meg personlig Rest Østland Oslo/Akershus Sørlandet Vestlandet Midt-Norge Nord-Norge

10 Bakgrunn for registreringen Spørretekst: Hva var bakgrunnen for at du valgte å registrere et privat domenenavn? Base:.93, % Det er en tendens til at jo flere domenenavn de har registrert, jo større andel svarer at de ville sikre seg domenet for å unngå at andre registrerte det Hadde ønsket meg et privat domenenavn under.no og registrerte da dette ble mulig Ville sikre meg et domenenavn som jeg hadde lyst på og som var ledig Ville sikre meg domenet for å unngå at andre registrerte det Hadde allerede et domenenavn på et firma og overførte det til meg personlig 9 9 Ett domenenavn To domenenavn Flere enn to domenenavn

11 Bakgrunn for registreringen Spørretekst: Hvilken av disse grunnene ser du på som den viktigste? Base:.33 (Noterte minst to svaralternativ), % Det framgår av denne figuren at den viktigste bakgrunnen for å registrere et privat domene var nettopp å få det under.no Hadde ønsket meg et privat domenenavn under.no og registrerte da dette ble mulig 43 5 Ville sikre meg et domenenavn som jeg hadde lyst på og som var ledig 2 30 Ville sikre meg domenet for å unngå at andre registrerte det 5 9 Kombinasjon av de to viktigste svaralternativene Hadde allerede et domenenavn på et firma og overførte det til meg personlig 0

12 Hva skal domenenavnet brukes til?

13 Spørretekst: Hva skal du bruke domenenavnet til? Base:.93, % Hva skal domenenavnet brukes til? Over halvparten av abonnentene skal bruke domenenavnet til å lage en webside. Hvis en legger til de som skal lage en blogg, som jo også er en webside, er utarbeidelse av en webside noe som to av tre abonnenter akter å gjøre. Et annet viktig bruksområde for domenenavnet er e-postkommunikasjon. Hver 5. abonnent svarer at de planlegger å starte et firma senere, og at de ville sikre seg domenet. av 0 abonnenter har ikke noen konkrete planer med registreringen av domenenavnet Skal lage et nettsted (webside) 55 Skal bruke domenet til e-post (mail) 4 Planlegger å starte firma senere, og ville sikre meg domenet 2 Skal opprette en blogg 4 Har ingen konkrete planer nå 3 0

14 Spørretekst: Hva skal du bruke domenenavnet til? Base:.93, % Hva skal domenenavnet brukes til? Det er tydelige kjønnsforskjeller på dette spørsmålet. Kvinner svarer i betydelig større grad enn menn at de skal utarbeide en webside eller en blogg. Kvinner er spesielt overrepresentert i forhold til menn på akkurat punktet om blogg. Vi ser at kvinner også i betydelig større grad enn menn svarer at de planlegger å starte et firma senere og ville sikre seg domenet. Dette har vi også sett fra andre undersøkelser: Kvinner har en bredere planleggingshorisont enn menn. Det betydeligste skillet på dette spørsmålet er andelen menn som svarer at domenet skal brukes til e-post i forhold til kvinner. Den relative andelen som svarer dette er nesten dobbelt så høy for menn som for kvinner. Det er vanskelig å si noe ekstakt om årsaken til dette, men det kan virke som det er en informasjonsutfordring å opplyse på hjemmesider og i annen kommunikasjon at et domenenavn kan brukes til e-post Skal lage et nettsted (webside) Skal bruke domenet til e-post (mail) Planlegger å starte firma senere, og ville sikre meg domenet Skal opprette en blogg Mann Har ingen konkrete planer nå 3 4 Kvinne 0

15 Spørretekst: Hva skal du bruke domenenavnet til? Base:.93, % Hva skal domenenavnet brukes til? Vi ser at den yngste aldersgruppen i minst grad nevner e-post som bruksområde for domenenavnet. Dette ser vi også fra andre undersøkelser; e-post betyr stadig mindre for de yngste under 30 år i forhold til andre kommunikasjonskanaler. Andelen som skal benytte domenenavnet til blogg avtar klart med økende alder. Andelen som ikke har noen konkrete planer med registreringen øker også med økende alder Skal lage et nettsted (webside) Skal bruke domenet til e-post (mail) Planlegger å starte firma senere, og ville sikre meg domenet Skal opprette en blogg Har ingen konkrete planer nå Under 30 år år år 0 år+

16 Spørretekst: Hva skal du bruke domenenavnet til? Base:.93, % Hva skal domenenavnet brukes til? Svarfordelingen for hva menn i ulike aldergrupper skal bruke domenenavnet til er om lag som for aldersfordelingen totalt sett. Dette er fordi antall menn i utvalget er så dominant som om lag 90 % Skal lage et nettsted (webside) Skal bruke domenet til e-post (mail) Planlegger å starte firma senere, og ville sikre meg domenet Skal opprette en blogg Har ingen konkrete planer nå Menn under 30 år Menn år Menn år Menn 0 år+

17 Spørretekst: Hva skal du bruke domenenavnet til? Base:.93, % Hva skal domenenavnet brukes til? Unge kvinner dominerer klart i forhold til at domenet skal benyttes til en webside eller en blogg. De eldste kvinnene over 0 år dominerer på at de ikke har noen konkrete planer eller har svart annet Skal lage et nettsted (webside) Skal bruke domenet til e-post (mail) Planlegger å starte firma senere, og ville sikre meg domenet Skal opprette en blogg Har ingen konkrete planer nå Kvinner under 30 år Kvinner år Kvinner år Kvinner 0 år+

18 Spørretekst: Hva skal du bruke domenenavnet til? Base:.93, % Hva skal domenenavnet brukes til? De geografiske utslagene på dette spørsmålet er relativt beskjedne Skal lage et nettsted (webside) Skal bruke domenet til e-post (mail) Planlegger å starte firma senere, og ville sikre meg domenet Skal opprette en blogg Har ingen konkrete planer nå Rest Østland Oslo/Akershus Sørlandet Vestlandet Midt-Norge Nord-Norge

19 Spørretekst: Hva skal du bruke domenenavnet til? Base:.93, % Hva skal domenenavnet brukes til? Jo flere domenenavn en abonnent har registrert, jo større andel svarer at de ikke har konkrete planer med registreringen. Jo flere domenenavn en abonnent har registrert, jo flere sier de har planer om å starte firma senere og ville sikre seg domenet Skal lage et nettsted (webside) Skal bruke domenet til e-post (mail) Planlegger å starte firma senere, og ville sikre meg domenet Skal opprette en blogg Har ingen konkrete planer nå Ett domenenavn To domenenavn Flere enn to domenenavn

20 Hva skal domenenavnet brukes til? Spørretekst: Hvilken av disse grunnene ser du på som den viktigste? Base:.3 (Noterte minst to svaralternativ), % Blant dem som har svart at de skal bruke domenenavnet både til webside og e-post, er det flest som nevner e-post som viktigste årsak. I sum framstår webside og e-post som de to viktigste årsakene til at de har registrert et domene Skal lage et nettsted (webside) Skal bruke domenet til e-post (mail) 3 4 Planlegger å starte firma senere, og ville sikre meg domenet 0 Svart både webside og til e-post Skal opprette en blogg 5 Skal selge domenet videre 0 0

21 Noen konklusjoner: Sammensetning av abonnentmassen Abonnentmassen er til dels betydelig skjevt sammensatt både på kjønn, alder og geografi. Denne skjeve abonnentsammensetningen må en ta hensyn til ved utforming av budskap og valg av mediekanaler og enkeltmedier i en kommunikasjonsplan rettet mot privatpersoner som kan være interessert i å registrere domenenavn under.no. Bakgrunn for registrering av privat domenenavn De to viktigste svaralternativene på dette spørsmålet er: Hadde ønsket meg et privat domenenavn under.no og registrerte da dette ble mulig Ville sikre meg et domenenavn som var ledig og som jeg hadde lyst på Begge disse to svaralternativene sier noe om tilgjengelighet, og svaralternativene går noe over i hverandre. Tilgjengeligheten i seg selv har altså vært utslagsgivende for registreringen. Andelen som sier at bakgrunnen for registreringen var at de ville sikre seg domenet før andre registrerte det, er klart underordnet i forhold til tilgjengelighet. Det er likevel slik at en tredjedel av abonnentene har inntatt en slik føre-var-posisjon i forhold til registrering av private domenenavn. Det er en tendens til at kvinner og de yngste i sterkest grad inntar en føre-var-posisjon, men utslagene er ikke spesielt markante. Hva skal domenenavnet brukes til? Det klarest dominerende bruksområdet er at domenenavnet skal benyttes til utvikling av webside, hvor blogg også er en type webside. Dette er et av bruksområdene for 2 av 3 abonnenter. Nest viktigste bruksområde er e-post. Her ser vi en klar kommunikasjonsoppgave for UNINETT Norid: å få flere av de kvinnelige abonnentene til å benytte domenet til e-post.

Holdninger til registrering av private domenenavn under.no

Holdninger til registrering av private domenenavn under.no Norsk Gallup Institutt AS Storgata 33a Postboks 9016 Grønland 0133 OSLO Norway t +47 23 29 16 00 f +47 23 29 16 01 e info@tns-gallup.no w www.tns-gallup.no Org nr NO 890 660 002 MVA Holdninger til registrering

Detaljer

Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket

Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket Medlemsundersøkelse 15. - 21. september 2010 Oppdragsgiver: Utedanningsforbundet

Detaljer

Ungdomsbedrifter og entreprenørskap 2005. Margrete Haugum

Ungdomsbedrifter og entreprenørskap 2005. Margrete Haugum Ungdomsbedrifter og entreprenørskap 2005 Margrete Haugum NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2005 Tittel : UNGDOMSBEDRIFTER OG ENTREPRENØRSKAP 2005 Forfatter NTF-notat : 2005:4 Prosjektnummer : 1670 : Margrete

Detaljer

Befolkningens bruk av elektroniske kommunikasjonstjenester. 27. november 2013

Befolkningens bruk av elektroniske kommunikasjonstjenester. 27. november 2013 Befolkningens bruk av elektroniske kommunikasjonstjenester 27. november 2013 Innholdsfortegnelse 1 Om undersøkelsen... 8 1.1 Bakgrunn og formål... 8 1.2 Metode, utvalg og datainnsamling... 9 1.3 Ulikheter

Detaljer

Elisabeth Rønning. Barnefamiliers tilsynsordninger, yrkesdeltakelse og økonomi før innføring av kontantstøtte Hovedresultater og dokumentasjon

Elisabeth Rønning. Barnefamiliers tilsynsordninger, yrkesdeltakelse og økonomi før innføring av kontantstøtte Hovedresultater og dokumentasjon Elisabeth Rønning Barnefamiliers tilsynsordninger, yrkesdeltakelse og økonomi før innføring av kontantstøtte Hovedresultater og dokumentasjon 1 Forord Statistisk sentralbyrå legger her fram hovedresultatene

Detaljer

Kundetilfredshetsundersøkelse for Norid 2008

Kundetilfredshetsundersøkelse for Norid 2008 Norsk Gallup Institutt AS Storgata 33a Postboks 9016 Grønland 0133 OSLO Norway t +47 23 29 16 00 f +47 23 29 16 01 e info@tns-gallup.no w www.tns-gallup.no Org nr NO 890 660 002 MVA Kundetilfredshetsundersøkelse

Detaljer

Moderne familier - tradisjonelle valg

Moderne familier - tradisjonelle valg // Rapport // Nr 2 // 2009 Moderne familier - tradisjonelle valg - en studie av mors og fars uttak av foreldrepermisjon Moderne familier tradisjonelle valg 1 NAV-rapport 2/2009 Moderne familier tradisjonelle

Detaljer

NEW Facts Forprosjekt

NEW Facts Forprosjekt Prosjektrapport nr. 10/2012 NEW Facts Forprosjekt Kartlegging av kvinner i prosess- og olje-/ gassindustri på Sørlandet May-Linda Magnussen og Christine Svarstad Tittel Forfattere NEW Facts Forprosjekt.

Detaljer

Elisabeth Gulløy. Undersøkelse om personvern: Holdninger og erfaringer 1997. 97/48 I Notater 1 1997

Elisabeth Gulløy. Undersøkelse om personvern: Holdninger og erfaringer 1997. 97/48 I Notater 1 1997 97/48 I Notater 1 1997 Elisabeth Gulløy Undersøkelse om personvern: Holdninger og erfaringer 1997 Avdeling for personstatistikk/seksjon for intervjuundersøkelser Innholdsfortegnelse NØKKELTALL FOR UNDERSØKELSEN

Detaljer

KOMMUNIKATØREN 21. MARS

KOMMUNIKATØREN 21. MARS KOMMUNIKATØREN 21. MARS 2012 1 1 Innhold 1 INNHOLD... 2 2 SAMMENDRAG... 4 3 BAKGRUNN & FORMÅL... 6 4 MÅLGRUPPE... 7 5 STRUKTUR & GJENNOMFØRING... 7 6 SVARFREKVENS... 7 7 PRESENTASJON AV RESULTAT... 8 8

Detaljer

Brukerundersøkelse blant Norids registrarer. Grafikkrapport med kommentarer. Statskonsult 30.04.2004

Brukerundersøkelse blant Norids registrarer. Grafikkrapport med kommentarer. Statskonsult 30.04.2004 Brukerundersøkelse blant Norids registrarer Grafikkrapport med kommentarer Statskonsult 30.04.2004 Referanser Tittel: Brukerundersøkelse Norid Forfatter(e): Karin Johansen og John Nonseid Utgiver: Statskonsult

Detaljer

TELEFONUNDERSØKELSE OM HOLDNINGER TIL KONKURRANSE. 25.-30. november 2008

TELEFONUNDERSØKELSE OM HOLDNINGER TIL KONKURRANSE. 25.-30. november 2008 TELEFONUNDERSØKELSE OM HOLDNINGER TIL KONKURRANSE 25.-. november 8 Rapport utarbeidet for Næringslivets hovedorganisasjon av Erik Dalen 15. desember 8 Postadresse: Boks 9143 Grønland, 133 Oslo Kontoradresse:

Detaljer

På vei ut. Hva kjennetegner arbeidstakere på vei ut av arbeidslivet? Sigtona Halrynjo. AFI notat 1/2011

På vei ut. Hva kjennetegner arbeidstakere på vei ut av arbeidslivet? Sigtona Halrynjo. AFI notat 1/2011 På vei ut Hva kjennetegner arbeidstakere på vei ut av arbeidslivet? av Sigtona Halrynjo AFI notat 1/2011 ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS NOTATSERIE THE WORK RESEARCH INSTITUTE S OCCATIONAL PAPERS Arbeidsforskningsinstituttet

Detaljer

Barn som bor med far bor også med mor

Barn som bor med far bor også med mor Barn som bor med far bor også med mor Omtrent halvparten av de barna som er registrert bosatt med far har to hjem. Foreldrene har delt omsorg og barna bor halve tiden med far, og den andre halve tiden

Detaljer

Rusmiddelbruk blant unge voksne, 21-30 år Resultater fra spørreskjemaundersøkelser 1998, 2002 og 2006

Rusmiddelbruk blant unge voksne, 21-30 år Resultater fra spørreskjemaundersøkelser 1998, 2002 og 2006 Rusmiddelbruk blant unge voksne, 21-30 år Resultater fra spørreskjemaundersøkelser 1998, 2002 og 2006 Marte K. Ødegård Lund Astrid Skretting Karl Erik Lund SIRUS rapport nr. 8/2007 Statens institutt for

Detaljer

Oppdragsrapport nr. 10-2002

Oppdragsrapport nr. 10-2002 Oppdragsrapport nr. 10-2002 Tittel Dyrevelferd i Norge 2002 Forfatter Lisbet Berg Antall sider 62 Prosjektnummer 11-2002-02 Dato 14.01.2003 Faglig ansvarlig sign. Oppdragsgiver Dyrehelsetilsynet Sammendrag

Detaljer

10. Sosial kontakt og organisasjonsaktivitet

10. Sosial kontakt og organisasjonsaktivitet Seniorer i Norge 010 Sosial kontakt og organisasjonsaktivitet Tor Morten Normann 10. Sosial kontakt og organisasjonsaktivitet Norske seniorer lever stort sett sosialt aktive liv. Sammenlignet med andre

Detaljer

Frode Berglund, Ingvild S. Reymert og Bernt Aardal Valgundersøkelse 2009 Dokumentasjonsrapport

Frode Berglund, Ingvild S. Reymert og Bernt Aardal Valgundersøkelse 2009 Dokumentasjonsrapport Notater 29/2011 Frode Berglund, Ingvild S. Reymert og Bernt Aardal Valgundersøkelse 2009 Dokumentasjonsrapport Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Notater I denne serien publiseres

Detaljer

Geografi, sosial bakgrunn, livsstil og tilgjengelighet

Geografi, sosial bakgrunn, livsstil og tilgjengelighet A Jo Saglie NORSKE DRIKKEKULTURER: Geografi, sosial bakgrunn, livsstil og tilgjengelighet NORSKE DRIKKEKULTURER: Geografi, sosial bakgrunn, livsstil og tilgjengelighet Jo Saglie Statens institutt for alkohol-

Detaljer

Notater. Therese Dorothea Dalsgaard-Rørvik. Samordnet levekårsundersøkelse 2006 - Tverrsnitt Tema: Arbeidsmiljø Dokumentasjonsrapport

Notater. Therese Dorothea Dalsgaard-Rørvik. Samordnet levekårsundersøkelse 2006 - Tverrsnitt Tema: Arbeidsmiljø Dokumentasjonsrapport 2007/47 Notater 2007 Therese Dorothea Dalsgaard-Rørvik Notater Samordnet levekårsundersøkelse 2006 - Tverrsnitt Tema: Arbeidsmiljø Dokumentasjonsrapport Avdeling for IT og datafangst/seksjon for intervjuundersøkelser

Detaljer

Trygve Gulbrandsen og Karl Henrik Sivesind Nasjonale organisasjoner. - en første oversikt

Trygve Gulbrandsen og Karl Henrik Sivesind Nasjonale organisasjoner. - en første oversikt Trygve Gulbrandsen og Karl Henrik Sivesind Nasjonale organisasjoner - en første oversikt Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor Bergen/Oslo 2013 Senter for forskning på sivilsamfunn og

Detaljer

POTENSIALUNDERSØKELSE ANG. DOKTORGRADSUTDANNING PÅ NTNU GJENNOMFØRT AV

POTENSIALUNDERSØKELSE ANG. DOKTORGRADSUTDANNING PÅ NTNU GJENNOMFØRT AV POTENSIALUNDERSØKELSE ANG. DOKTORGRADSUTDANNING PÅ NTNU GJENNOMFØRT AV OM UNDERSØKELSEN BAKGRUNN Utgangspunktet for denne undersøkelsen er at rekrutteringen til doktorgradstudiet for sivilingeniører er

Detaljer

Ungdomstrinn i utvikling. Resultater fra «Spørsmål til skole-norge våren 2014» vedrørende satsingen «Ungdomstrinn i utvikling»

Ungdomstrinn i utvikling. Resultater fra «Spørsmål til skole-norge våren 2014» vedrørende satsingen «Ungdomstrinn i utvikling» Ungdomstrinn i utvikling Resultater fra «Spørsmål til skole-norge våren 2014» vedrørende satsingen «Ungdomstrinn i utvikling» Jørgen Sjaastad Arbeidsnotat 1/2014 Ungdomstrinn i utvikling Resultater fra

Detaljer

1 HVA I ALL VERDEN HAR

1 HVA I ALL VERDEN HAR 1 HVA I ALL VERDEN HAR SKJEDD I REALFAGENE? I dette første kapitlet vil vi gå rett på sak og gi noen data om elevprestasjoner fra TIMSS-undersøkelsen i 2003. Vi vil vise hvordan norske elever presterer

Detaljer

Forbrukere om forsikring 2001

Forbrukere om forsikring 2001 Forbrukere om forsikring 1 Innledning ACNielsen har på vegne av Finansnæringens Hovedorganisasjon våren 1 gjennomført en omfattende opinionsundersøkelse om forbrukernes holdninger til forsikringsnæringen

Detaljer

Evaluering av MOT i ungdomsskolen

Evaluering av MOT i ungdomsskolen R Evaluering av MOT i ungdomsskolen Rapport 2010-05 Proba-rapport nr. 2010-05, Prosjekt nr. 916 ISSN: 1891-8093 HB, LEB, 9. september 2010 Offentlig Rapport 2010-05 Evaluering av MOT i ungdomsskolen Utarbeidet

Detaljer

Oppsummering av spørreundersøkelsen vedr. behov for leieligheter i Eidsvåg.

Oppsummering av spørreundersøkelsen vedr. behov for leieligheter i Eidsvåg. Spørreundersøkelse leiligheter Eidsvåg desember 21. Oppsummering av spørreundersøkelsen vedr. behov for leieligheter i Eidsvåg. Bakgrunn Nesset kommune sliter med fraflytting, og 21 har vært et dårlig

Detaljer

Oxford Research: Oxford Research AS Kjøita 42 4630 Kristiansand Norge Telefon: (+47) 40 00 57 93 post@oxford.no

Oxford Research: Oxford Research AS Kjøita 42 4630 Kristiansand Norge Telefon: (+47) 40 00 57 93 post@oxford.no Meninger fra klasserommet Analyse av Elevundersøkelsen 2010 Oxford Research: NORGE Oxford Research AS Kjøita 42 4630 Kristiansand Norge Telefon: (+47) 40 00 57 93 post@oxford.no DANMARK Oxford Research

Detaljer

Boligmeteret oktober 2013

Boligmeteret oktober 2013 Boligmeteret oktober 2013 Det månedlige Boligmeteret for OKTOBER 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 29.10.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Forord...4. Brukeratferd i storbybibliotek 1..Innledning...8. 8.. Hva gjør de ulike brukergruppene?... 36. 2..Oppsummert... 10. 3.. Hovedfunn...

Forord...4. Brukeratferd i storbybibliotek 1..Innledning...8. 8.. Hva gjør de ulike brukergruppene?... 36. 2..Oppsummert... 10. 3.. Hovedfunn... ? # Forord... Brukeratferd i storbybibliotek..innledning...8. FORMÅLET MED UNDERSØKELSEN...8..Oppsummert..... Hovedfunn..... Metode.... OBSERVASJON.... ETISKE SPØRSMÅL.... O BSERVATØRENE.... HVORDAN BLE

Detaljer