Brukerundersøkelse. Utført blant 600 domeneabonnenter i mars 2005

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brukerundersøkelse. Utført blant 600 domeneabonnenter i mars 2005"

Transkript

1 Brukerundersøkelse Utført blant 6 domeneabonnenter i mars

2 Om undersøkelsen Utført av TNS Gallup i samarbeid med Post- og teletilsynet på oppdrag fra UNINETT Norid 6 av (1 %) tilfeldig uttrukne domeneabonnenter deltok. Gjennomført ved utsending per e- post og web. Lukkede svarkategorier med unntak av noen annet-kategorier. Kategorisering 1-6, der typisk 1 er svært misfornøyd og 6 er svært fornøyd.

3 Oppsummeringer

4 Bakgrunn Den største andelen ( %) av de som svarte har registrert domenenavn én gang. 8 % har registrert domener 1- ganger. Av de som har svart registrerte 7 % et domene sist gang i eller.

5 Om domeneregistrering av synes det er enkelt å få oversikt over ordningen med domeneregistrering. av mener det er enkelt å finne prisen på registrering av domenenavn. De aller fleste kjenner til hva en registrar er. De fleste mener det er enkelt å finne fram til en registrar. 1 av fikk registaren anbefalt av andre, mens ytterligere 1 av kjente til registraren fra før.

6 Om valg av registrar Pris ser ut til å være den viktigste faktoren for valg av registrar. Halvparten sammenlignet priser før de valgte registrar. Verken størrelsen på registrarvirksomheten eller at registraren hadde et kjent navn er viktig ved valg av registrar. Halvparten mener at tilbud om tilleggstjenester og prisen på disse er viktige faktorer. Nesten av valgte samme registrar som de hadde brukt tidligere. De fleste bruker en internettleverandør som registrar. Ingen av de som svarte bruker advokatfirma.

7 Om registraren 8 % er i større eller mindre grad fornøyd med sin registrar. 8 % er mer eller mindre fornøyd med selve registreringen av domenet. 7 % er fornøyd med generell hjelp og veiledning fra registraren. Ca. 1 % har opplevd å få avslag på søknad om registrering av domenenavn. De aller fleste fikk en forklaring på avslaget og forsto forklaringen. En liten andel (6 %) forsto ikke forklaringen, mens en tilsvarende andel svarte at de ikke fikk noen forklaring.

8 Om bytte av registrar 1 av har byttet registrar de siste 1 månedene. Blant de som hadde byttet var pris den viktigste årsaken ( %), sammen med behov for tilleggstjenester (1 %) og dårlig service (8 %). 71 % syntes det var enkelt å bytte registrar. Blant de som ikke hadde byttet registrar oppga nesten 8 % at de var fornøyde med de tjenestene de hadde.

9 Om informasjon ved registrering 8 % fikk informasjon om at det finnes et regelverk for domener under.no. 1 av oppgir altså at de ikke fikk denne informasjonen. Halvparten fikk informasjon om at de har rettigheter og plikter som domeneabonnent. Så mye som en halvpart fikk altså ingen informasjon om rettigheter og plikter.

10 Resultater

11 1. Kjenner du til hva en registrar er? Ja Nei Ja 91% Antall 6 Vet ikke Nei 6,8% 1 Vet ikke,% 1 1 Over 9 % kjenner til hva en registrar er.

12 . Noen spørsmål om domeneregistrering

13 .a Hvor enkelt eller vanskelig synes du det er å få oversikt over ordningen med domeneregistrering? Veldig vanskelig 6 Veldig enkelt 1 Veldig vanskelig % 1 % 1 % % % 6 Veldig enkelt 18 % 6 % (kategori -6) synes det er mer eller mindre enkelt å få oversikt over ordningen med domeneregistrering.

14 .b Hvor enkelt eller vanskelig er det å finne informasjon om hvilke andre produkter enn domeneregistrering som tilbys? 1 Veldig vanskelig Veldig vanskelig 6 % 16 % % 6 Veldig enkelt % % 6 Veldig enkelt 1 % 8 % (kategoriene -6) mener det er mer eller mindre enkelt å finne informasjon om andre produkter som tilbys.

15 .c Hvor enkelt eller vanskelig er det å finne prisen på domeneregistrering? 1 Veldig vanskelig 1 Veldig vanskelig % 1 11 % 19 % 1 % 6 Veldig enkelt 6 Veldig enkelt % % 66 % (kategoriene -6) mener det er mer eller mindre enkelt å finne prisen på domeneregistrering.

16 .d Hvor enkelt eller vanskelig er det å finne prisen på tilleggstjenester? Veldig vanskelig 1 Veldig vanskelig % 1 % 1 % 6 Veldig enkelt 6 Veldig enkelt 1 % % 18 % 61 % (kategoriene -6) mener det er mer eller mindre enkelt å finne prisen på tilleggstjenester.

17 .e Hvor enkelt eller vanskelig er det å finne fram til en registrar? 1 Veldig vanskelig 1 1 Veldig vanskelig % 1 % 1 6 Veldig enkelt 6 Veldig enkelt 18 % 16 % 6 % 8 % 7 % (kategoriene -6) mener det er mer eller mindre enkelt å finne fram til en registrar, 1 av mener det er veldig enkelt.

18 . Hvordan fikk du kjennskap til registraren? Antall Annonse 17, % 1 Annonse Fikk registraren anbefalt fra andre 9, % 177 Fikk registraren anbefalt fra andre Kjente til registraren fra før 1, % Kjente til registraren fra før Bruker registraren for andre tjenester Annet Bruker registraren for andre tjenester (e-postadresse, drift av hjemmeside etc.),7 % 1 Annet: (søkemotorer) 1, % (1, %) 91 (6) % kjente til registraren fra før, ytterligere % fikk registraren anbefalt av andre.

19 . Har du byttet registrar i løpet av de siste 1 månedene? Antall Ja Nei Vet ikke Ja Nei 7, % 7, % Vet ikke, % 1 7 % har byttet registrar i løpet av de siste 1 månedene.

20 6.a Hva var de viktigste årsakene til at du byttet registrar? Antall Dårlig service 8 % 6 Dårlig se rvice Behov for andre tilleggstjenester Pris Behov for andre tilleggstjenester, som e- postadresse og drift av hjemmeside, % Annet Pris Annet: % 17,7 % Samlet ulike tjenester til en leverandør (,7 %) 6 % oppgir pris som den viktigste årsaken til bytte av registrar.

21 .b Hvor enkelt eller vanskelig var det å bytte registrar? 1 Veldig vanskelig Antall 1 6 Veldig enkelt 1 Veldig vanskelig, %,9 % 18, % 9 8 1,7 % 6 Veldig enkelt 6,8 %,8 % 9 71 % syntes det var mer eller mindre enkelt å bytte registrar.

22 . Hva er de viktigste årsakene til at du ikke har byttet registrar? Antall 8 Jeg har bindingsid,8 % Bindingstid Tungvint Fornøyd Ønsker bytte Annet Jeg har mange andre tjenester enn bare domene hos min registrar, og det er tungvint å bytte alt dette Jeg er fornøyd med de tjenestene jeg har Jeg har ikke byttet, men kunne tenke meg å bytte Annet: 1,6 % 78,1 %,7 % 1, % 9 1 (Førstegangsregistrering) (Ikke prioritert) (Fornøyd med pris, tjeneste og service), %, % 1,7 % Blant de som ikke hadde byttet registrar svarer nesten 8 % at de er fornøyde med den tjenesten de har.

23 6. Hvor mange ganger har du registrert et.no-domene og benyttet en registrar? (Registrering av flere domener samtidig regnes som én gang.) Antall Aldri 1,8 % Aldri 1 gang ganger - ganger 6-1 ganger 11- ganger 1- ganger 1 gang ganger - ganger 6-1 ganger 11- ganger 1- ganger,8 % 17,8%,7 % 8,8%, %, % De fleste ( %) av de som har svart har registrert domene én gang, 1 % har registrert domener - ganger.

24 7. Har du en skriftlig avtale med registraren? 6 Ja Nei Ja 9,7 % Antall 8 -D Column Nei, % 1 6 % har en skriftlig avtale med registraren.

25 8. Har du bindingstid til registraren? 7 6 Ja Nei Vet ikke Ja Nei 1 % 67, % Antall 8 1 Vet ikke 18,7 % % har ikke bindingstid.

26 9. Hvilket år registrerte du sist et domene? Antall el. tidligere 1 7, %, %,8 %, % 1,7 %, % 9,7 % % registrerte sist et domene i eller.

27 1. Sammenlignet du flere tilbud før du valgte registrar? 1 1 Antall Ja 8,% 9 Ja Nei Vet ikke Nei Vet ikke 8, %, % % sammenlignet flere tilbud.

28 11. Hvor viktig var følgende faktorer for ditt valg av registrar?

29 11.a Utvalg av tilleggstjenester, som e-postadresse og drift av hjemmeside. 1 Svært uviktig 1 1 Svært uviktig 18 % 1 6 Svært viktig 1 % 1 % 1 % 17 % 6 Svært viktig % Omtrent like mange mener utvalget av tilleggstjenester er viktig som uviktig.

30 11.b Størrelsen på registrarvirksomheten Svært uviktig 6 Svært viktig 1 Svært uviktig 6 % % % 1 % 6 Svært viktig 8 % % Størrelsen på registrarvirksomheten har liten betydning for valg av registrar.

31 11.c At registraren hadde et kjent navn 1 Svært uviktig 1 1 Svært uviktig % 1 6 Svært viktig % % 1 % 9 % 6 Svært viktig % 7 % vurderer det som uviktig om registraren har et kjent navn.

32 11.d Prisen på registreringsavgift og årsavgift 1 Svært uviktig Svært viktig 1 Svært uviktig 6 % % 1 % 16 % % 6 Svært viktig % 76 % angir pris som den viktigste faktoren.

33 11.e Prisen på tilleggstjenester 1 Svært uviktig Svært viktig 1 Svært uviktig 16 % 1 % 1 % 16 % 6 Svært viktig % % 6 % oppgir at prisen på tilleggstjenester er viktig.

34 11.f Anbefalt av noen 1 Svært uviktig Svært uviktig 1 % 1 % % 6 Svært viktig 16 % 1 % 6 Svært viktig 11 % 8 % mener en anbefaling fra andre er lite viktig.

35 11.g Brukte samme registrar som sist 1 Svært uviktig Svært uviktig % 11 % 16 % 6 Svært viktig 1 % Omlag like mange mener det er viktig som uviktig å bruke samme registrar som sist. 6 Svært viktig 18 % %

36 11.h Rabatter 1 Svært uviktig Svært viktig 1 Svært uviktig % 1 % % 1 % 1 % 6 Svært viktig 1 % 6 % oppgir at rabatter er uviktig.

37 1. Hadde du benyttet denne registraren før? 6 Ja Nei Vet ikke Ja Nei 7,8 % 7,8 % Antall 7 7 Vet ikke, % % brukte en registrar som de hadde brukt tidligere.

38 1. Hvilken type registrar bruker du? Internettleverandør Antall Advokatfirma Annet Internettleverandør Et advokatfima 81,8 % % 91 Annet: Webhotell 18, % 7, % 19 1 Registrar Vet ikke 1,9 %, % 9 1 De fleste brukte en internettleverandør. (Ved gjennomgang av annetkategorien, var det flere som pekte på at spørsmålet eller alternativene var dårlige.)

39 1. Hvilke av følgende tjenester benytter du deg av i tillegg til domeneregistrering? Antall Internettilgang Internettilgang % 1 1 Drift av hjemmeside Lager hjemmeside Annet Ingen Drift av min hjemmeside Lager/laget min hjemmeside Annet: 9,7 % 1,8 % % E-post Webhotell 1, %, % Ingen 1, % % benytter ikke andre tjenester enn domeneregistrering. % bruker registraren til drift av hjemmeside.

40 1. I hvilken grad er du totalt sett fornøyd eller misfornøyd med registraren? 1 Svært misfornøyd 1 Svært misfornøyd % % Antall Svært fornøyd 11 % Svært fornøyd, %, % 6, % % (kategoriene -6) er mer eller mindre fornøyd med registraren, 6 % er svært fornøyd.

41 16. I hvilken grad er du fornøyd eller misfornøyd med følgende områder:

42 16.a Selve registreringen av domenet 1 1 Svært misfornøyd 6 Svært fornøyd 1 Svært misfornøyd 6 Svært fornøyd % % 9 % 17 % 9 % 1 % 87 % er fornøyd med registreringen av domenet.

43 16.b Generell hjelp og veiledning fra registraren Svært misfornøyd 1 Svært misfornøyd % Svært fornøyd 6 % 16 % % 6 Svært fornøyd % 9 % 7 % er fornøyd med generell hjelp og veiledning. 1 av er altså mer eller mindre misfornøyd.

44 16.c Informasjon om pris på registreringsavgift og årsavgift 1 1 Svært misfornøyd 6 Svært fornøyd 1 Svært misfornøyd % % 1 % % 6 Svært fornøyd 8 % % 78 % er fornøyd med informasjon om prisene på registreringsavgift og årsavgift.

45 17. Har du opplevd å få avslag på en søknad om registrering av domenenavn? Ja Nei Vet ikke Ja Nei Vet ikke 1,% 8 %, % Antall % har opplevd å få avslag på søknad.

46 18. Ga registraren en forklaring på avslaget? Forsto Forsto ikke Fikk ingen Jeg fikk en forklaring som jeg forsto Jeg fikk en forklaring, men jeg forsto ikke hva han mente Jeg fikk ingen forklaring Nesten alle fikk en forklaring på avslaget, 89 % oppgir at de forsto forklaringen. 88, %,7 %,7 % Antall 77

47 9 19. Hva slags informasjon fikk du da du skulle registrere domenenavnet? 8 Antall 7 6 Regelverk Rettigheter Plikter Informasjon om at det finnes et regelverk for domenenavn Informasjon om at du har rettigheter som domeneabonnent 8,7 % 7 % 8 8 Annet Informasjon om at du har plikter som domeneabonnent, % 1 1 Annet: Husker ikke 8,8 %,% Ingenting/lite 1, % 9 8 % fikk informasjon om at det finnes et regelverk for domenenavn under.no. 1 av fikk altså ikke denne informasjonen. Rundt halvparten oppgir at de ikke ble informert om at en domeneabonnent har rettigheter og plikter

Domenenavn under.no - Konkurranseanalyse

Domenenavn under.no - Konkurranseanalyse Domenenavn under.no - Konkurranseanalyse Haakon Sandven Seniorrådgiver Post- og teletilsynet 11. november 2005 Bakgrunn for analysen 6 år siden registrarordningen ble innført. Norid ønsker å kartlegge:

Detaljer

Brukerundersøkelse blant Norids registrarer. Grafikkrapport med kommentarer. Statskonsult 30.04.2004

Brukerundersøkelse blant Norids registrarer. Grafikkrapport med kommentarer. Statskonsult 30.04.2004 Brukerundersøkelse blant Norids registrarer Grafikkrapport med kommentarer Statskonsult 30.04.2004 Referanser Tittel: Brukerundersøkelse Norid Forfatter(e): Karin Johansen og John Nonseid Utgiver: Statskonsult

Detaljer

Kundetilfredshetsundersøkelse for Norid 2014

Kundetilfredshetsundersøkelse for Norid 2014 Kundetilfredshetsundersøkelse for Norid 2014 Innhold Innledning...3 Metode, utvalg og gjennomføring...3 Feilmarginer...3 Signifikanstesting...4 Om rapporten...5 Hovedfunn...6 Registrarene...8 Bakgrunnsvariabler...8

Detaljer

Kundetilfredshetsundersøkelse for Norid 2008

Kundetilfredshetsundersøkelse for Norid 2008 Norsk Gallup Institutt AS Storgata 33a Postboks 9016 Grønland 0133 OSLO Norway t +47 23 29 16 00 f +47 23 29 16 01 e info@tns-gallup.no w www.tns-gallup.no Org nr NO 890 660 002 MVA Kundetilfredshetsundersøkelse

Detaljer

Domenenavn under.no - en konkurranseanalyse

Domenenavn under.no - en konkurranseanalyse Domenenavn under.no - en konkurranseanalyse 25. november 2005 Post- og teletilsynet Postboks 447 Sentrum, 0104 Oslo Tel: 22 82 46 00 www.npt.no Oppsummering Markedet som analyseres avgrenses til å gjelde

Detaljer

Holdninger til registrering av private domenenavn under.no

Holdninger til registrering av private domenenavn under.no Norsk Gallup Institutt AS Storgata 33a Postboks 9016 Grønland 0133 OSLO Norway t +47 23 29 16 00 f +47 23 29 16 01 e info@tns-gallup.no w www.tns-gallup.no Org nr NO 890 660 002 MVA Holdninger til registrering

Detaljer

Bakgrunn for registrering av private domenenavn under.no. September 2014

Bakgrunn for registrering av private domenenavn under.no. September 2014 Bakgrunn for registrering av private domenenavn under.no September 204 Metode og gjennomføring Formål: Få økt kunnskap om bakgrunnen for at abonnentene registrerte privat domenenavn direkte under.no for

Detaljer

Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir?

Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir? 30 Analysenytt 01I2015 Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir? Selv om andelen som leverer selvangivelsen på papir har gått ned de siste årene, var det i 2013 fortsatt nesten 300 000

Detaljer

Bruk og oppfatninger av domenenavn. Kjennskap, kunnskap og holdninger til bruk av domenenavn

Bruk og oppfatninger av domenenavn. Kjennskap, kunnskap og holdninger til bruk av domenenavn Bruk og oppfatninger av domenenavn Kjennskap, kunnskap og holdninger til bruk av domenenavn Innhold Innledning... 3 Metode, utvalg og gjennomføring... 3 Beskrivelse av utvalget... 4 Feilmarginer... 5 Signifikanstesting...

Detaljer

Bruk og oppfatninger av domenenavn. En omdømmeundersøkelse gjennomført for Norid

Bruk og oppfatninger av domenenavn. En omdømmeundersøkelse gjennomført for Norid Bruk og oppfatninger av domenenavn En omdømmeundersøkelse gjennomført for Norid 1 Innhold Innledning... 3 Metode, utvalg og gjennomføring... 3 Beskrivelse av utvalget... 4 Feilmarginer... 5 Signifikanstesting...

Detaljer

Undersøkelse om pasientsikkerhet og kvalitet i norske helsetjenester. Befolkningsundersøkelse gjennomført april 2012

Undersøkelse om pasientsikkerhet og kvalitet i norske helsetjenester. Befolkningsundersøkelse gjennomført april 2012 Undersøkelse om pasientsikkerhet og kvalitet i norske helsetjenester Befolkningsundersøkelse gjennomført april 2012 Utvalg og metode Bakgrunn og formål På oppdrag fra Forbrukerrådet og Nasjonalt kunnskapssenter

Detaljer

Høring om norske domenenavn for privatpersoner

Høring om norske domenenavn for privatpersoner Høring om norske domenenavn for privatpersoner I dag er det bare bedrifter og andre organisasjoner som kan registrere domener direkte under.no. For privatpersoner er det opprettet et eget kategoridomene

Detaljer

Undersøkelse om Skolefrukt

Undersøkelse om Skolefrukt Undersøkelse om Skolefrukt Rapport Gjennomført oktober 2012 med Questback Om undersøkelsen Formålet med undersøkelsen er å få tilbakemelding fra foresatte og elever hvordan de oppfatter skolefruktordningen.

Detaljer

Norske domenenavn for privatpersoner diskusjonsgrunnlag

Norske domenenavn for privatpersoner diskusjonsgrunnlag Norske domenenavn for privatpersoner diskusjonsgrunnlag Regelen om plassering av privatpersoner i et eget kategoridomene priv.no ble sist vurdert i 2010, og er nå oppe til ny vurdering. Norpol drøftet

Detaljer

Undersøkelse om Skolefrukt

Undersøkelse om Skolefrukt Undersøkelse om Skolefrukt Rapport Gjennomført september 2011 med Questback Om undersøkelsen Formåletmed undersøkelsen er å få tilbakemelding fra foresatte og elever hvordan de oppfatter skolefruktordningen.

Detaljer

Mobilitet i ulike tjenestemarkeder, portaler og håndverkertjenester SIFO-survey hurtigstatistikk

Mobilitet i ulike tjenestemarkeder, portaler og håndverkertjenester SIFO-survey hurtigstatistikk Prosjektnotat nr. 7-2014 Randi Lavik Mobilitet i ulike tjenestemarkeder, portaler og håndverkertjenester SIFO-survey hurtigstatistikk SIFO 2014 Prosjektnotat nr. 7 2014 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING

Detaljer

Høring om norske domenenavn for privatpersoner

Høring om norske domenenavn for privatpersoner Høring om norske domenenavn for privatpersoner Gjennomgang av høringsuttalelser og anbefaling Trondheim, 08.04.2014 Revisjonshistorie Versjon Dato Endring 0.1 12.03.2014 Dokument opprettet 0.5 18.03.2014

Detaljer

NASJONAL BRUKER- UNDERSØKELSE 2014. Reiser med rekvisisjon

NASJONAL BRUKER- UNDERSØKELSE 2014. Reiser med rekvisisjon NASJONAL BRUKER- UNDERSØKELSE 2014 Reiser med rekvisisjon Om undersøkelsen Iht. SLA er Pasientreiser ANS ansvarlig for å gjennomføre en nasjonal brukerundersøkelse. Årets undersøkelse er innenfor rekvirerte

Detaljer

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser - Gjennomført i januar 200 Om undersøkelsen (1) Undersøkelsen er gjennomført som

Detaljer

Spørreundersøkelser rettet mot VGS skoleåret 11/12

Spørreundersøkelser rettet mot VGS skoleåret 11/12 Rapport fra undersøkelser rettet mot lærere og elever på videregående skole skoleåret 11/12 Bakgrunn. Som en del av vårt kvalitetssikrings- og forbedringsarbeid gjennomfører Nordnes Verksteder årlige undersøkelser

Detaljer

Undersøkelse om svart arbeid. Januar/februar 2011

Undersøkelse om svart arbeid. Januar/februar 2011 Undersøkelse om svart arbeid Januar/februar 2011 Innholdsfortegnelse Om undersøkelsen s. 03 Kjøp av svart arbeid s. 04 Vurdering av kjøp av svart arbeid s. 09 Hvem er kjøperen av svart arbeid? s. 16 Hva

Detaljer

UIB - BRITA BRUKERUNDERSØKELSE

UIB - BRITA BRUKERUNDERSØKELSE UIB - BRITA BRUKERUNDERSØKELSE Hovedrapport 2012 KORT OM UNDERSØKELSEN Metode: Web-undersøkelse: E-mail via lenke Utvalg: Ansatte ved UiB Antall intervju: n=684 Svarprosent: 34 % Datainnsamlingsperiode:

Detaljer

Forbrukere om forsikring 2001

Forbrukere om forsikring 2001 Forbrukere om forsikring 1 Innledning ACNielsen har på vegne av Finansnæringens Hovedorganisasjon våren 1 gjennomført en omfattende opinionsundersøkelse om forbrukernes holdninger til forsikringsnæringen

Detaljer

TELEFONUNDERSØKELSE KVINNELIGE ETABLERERE 15.-22. JULI 1999

TELEFONUNDERSØKELSE KVINNELIGE ETABLERERE 15.-22. JULI 1999 TELEFONUNDERSØKELSE KVINNELIGE ETABLERERE 15.-22. JULI 1999 Rapport utarbeidet for Landbruksdepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet av Erik Dalen 30. juli 1999 Postadresse: Boks 9143 Grønland,

Detaljer

Rapport: Bruk av alternativ behandling i Norge 2012

Rapport: Bruk av alternativ behandling i Norge 2012 Rapport: Bruk av alternativ behandling i Norge 2012 Denne undersøkelsen er utført for NAFKAM (Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin) av Ipsos MMI som telefonintervju i november

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSE TIL INNBYGGERE I KÅFJORD KOMMUNE

BRUKERUNDERSØKELSE TIL INNBYGGERE I KÅFJORD KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE TIL INNBYGGERE I KÅFJORD KOMMUNE Sett kryss i de rubrikker som passer best for deg og din husstand, s fyller du inn dine svar ut fra din husstands er med den kommunale tjenesteyting.

Detaljer

MerDesign. Spørreundersøkelse - bedrifter. Per Ødegård og Anne Kathrin Waage

MerDesign. Spørreundersøkelse - bedrifter. Per Ødegård og Anne Kathrin Waage MerDesign Spørreundersøkelse - bedrifter 25.10.2013 Per Ødegård og Anne Kathrin Waage MerDesign - spørreundersøkelse Questback-undersøkelse i samarbeid med Gjennomført i perioden 7-24 juni, 2013. Både

Detaljer

Bedre hjelp for unge narkomane. Rapport fra spørreundersøkelse om narkotika via sosiale medier.

Bedre hjelp for unge narkomane. Rapport fra spørreundersøkelse om narkotika via sosiale medier. 1 Bedre hjelp for unge narkomane. Unge Høyres Landsforbund Rapport fra spørreundersøkelse om narkotika via sosiale medier. Unge Høyres Landsforbund har gjennomført en narkotikaundersøkelse via sosiale

Detaljer

Flere 8.klassinger gjør lekser enn 9.klassinger

Flere 8.klassinger gjør lekser enn 9.klassinger Flere 8.klassinger gjør lekser enn 9.klassinger Vi i Forskning i Praksis på St. Sunniva Skole har gjort forsøk på leksevaner i 8. og 9. klasse på skolen. I denne rapporten kommer jeg til å vise resultatene.

Detaljer

Evaluering av Jeg reiser smart - kampanjen

Evaluering av Jeg reiser smart - kampanjen Evaluering av Jeg reiser smart - kampanjen Spørreundersøkelse blant deltakere i kampanjen 5. desember 2008-23. januar 2009 Oppdragsgiver: Bergen kommune Samferdselsetaten -1- FORMÅL TIDSROM FOR KAMPANJEN

Detaljer