Holdninger til NATO. Landrepresentativ telefonundersøkelse gjennomført for Folk og Forsvar. Oslo, 13. desember 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Holdninger til NATO. Landrepresentativ telefonundersøkelse gjennomført for Folk og Forsvar. Oslo, 13. desember 2011"

Transkript

1 Holdninger til NATO Landrepresentativ telefonundersøkelse gjennomført for Folk og Forsvar Oslo,. desember 20

2 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt Metode kartlegge nordmenns holdninger til NATO, hvor viktig respondentene mener et sikkerhetspolitisk samarbeid i Europa er Kvantitativ, CATI undersøkelse Målgruppe Norske befolkning over 1 år Utvalgstrekking Antall intervju n=00 Proporsjonalt trukket - stratifisert på alder, kjønn og fylke. Det er ringt med splitt på 0/0 fasttelefon og mobiltelefon. Ved fasttelefon har intervjuer bedt om å snakke med den som sist hadde fødselsdag. Utvalget er vektet på bakgrunnsvariablene alder, kjønn og fylke. Undersøkelsen er landrepresentativ. Gjennomføring des. 20 Ansv konsulent Opinion Marthe Petersen Opinion as desember 20 2

3 Oppsummering 3 av 4 mener at Norges medlemskap i NATO bidrar til å trygge landet. Andelen som mener at medlemskap i NATO bidrar til å trygge landet stiger med alderen tilsvarende tendens med høyere utdannelse. Sammenliknet med 20 ser vi en oppgang i andelen som mener Nato-medlemskap bidrar til å trygge landet (fra 3 % til %). Vi må tilbake til 14 for å finne tilsvarende score. av mener Norge bør delta i sikkerhetspolitisk samarbeid i EU-regi. Nord-Norge og de under 3 år mest negative. Andelen som mener Norge bør delta stiger med høyere utdannelse. Nedgang fra 20 (fra 3 % til %). Laveste score siden av 4 er enige i at Norge bør bidra med styrker i NATO-operasjoner i regi av FN 1 av 2 er helt enig Andel enig stabil sammenlignet med 20 ( % mot 4 %) oppgang i andel helt enig (fra 41 % til 4 %) Menn er i større grad helt enig i dette enn kvinner Tendens til at andelen helt enig stiger med høyere utdannelse 4 av har selv tjenestegjort i forsvaret tendens til at andelen som har tjenestegjort synker med høyere utdannelse. 3 av 4 har familie eller venner som er eller har vært i forsvaret Opinion as desember 20 3

4 3 av 4 mener at Norges medlemskap i NATO bidrar til å trygge landet Spørsmål 1: Mener du at Norges medlemskap i forsvarsalliansen NATO bidrar til å trygge landet mot en fremmed makt, eller mener du at vårt medlemskap i NATO øker faren for angrep, eller mener du at NATO medlemskap ikke spiller noen rolle i så måte? (Trendrapport) Des Okt 3 20 Okt Okt 0 1 Sep 0 1 Sep Sep 0 1 Okt Okt Sep 02 1 Okt 01 Okt Okt Okt 0 14 Okt Sep Okt Okt 4 3 Okt Okt Mar 2 2 Okt Mar 1 1 Okt % 20% 40% 0% 0% 0% Bidrar til å trygge landet Øker faren for angrep Spiller ingen rolle Vet ikke Opinion as desember 20 Base: alle (n=00) 4

5 Spørsmål 1: Mener du at Norges medlemskap i forsvarsalliansen NATO bidrar til å trygge landet mot en fremmed makt, eller mener du at vårt medlemskap i NATO øker faren for angrep, eller mener du at NATO medlemskap ikke spiller noen rolle i så måte? - 20 resultater, oppdelt på demografi Totalt Nov Mann Kvinne 1-34 år 3-4 år 4 år Gr.skole 3 Gymn./Videregående 4 Univ./høyskole 1-3 år 0 Univ./høyskole 4 år+ 0 Nord-Norge Vestlandet Oslo/Akershus Rest Østland Sørlandet 0% 20% 40% 0% 0% 0% Bidrar til å trygge landet Øker faren for angrep Spiller ingen rolle Vet ikke Opinion as desember 20 Base: alle (n=00)

6 av mener Norge bør delta i sikkerhetspolitisk samarbeid i EU-regi Spørsmål 2: Synes du at Norge bør delta i sikkerhetspolitiske samarbeid i EU-regi, eller bør vi stå utenfor? Des 33 Okt 3 2 Okt 0 21 Okt 0 24 Sep 0 1 Sep 0 14 Sep Okt 04 0 Okt % 20% 40% 0% 0% 0% Norge bør delta Norge bør stå utenfor Tvil/vet ikke Opinion as desember 20 Base: alle (n=00)

7 De over 3 år og de med høy utdannelse mener i størst grad at Norge bør delta Spørsmål 2: Synes du at Norge bør delta i sikkerhetspolitiske samarbeid i EU-regi, eller bør vi stå utenfor? Totalt Nov 33 Mann 33 Kvinne år år 2 30 år Gr.skole 3 4 Gymn./Videregående 2 3 Univ./høyskole 1-3 år 1 2 Univ./høyskole 4 år+ 2 Nord-Norge 0 41 Vestlandet 33 Oslo/Akershus 30 Rest Østandet 0 31 Sørlandet 4 2 0% 20% 40% 0% 0% 0% Norge bør delta Norge bør stå utenfor Tvil/vet ikke Opinion as desember 20 Base: alle (n=00)

8 3 av 4 er enige i at Norge bør bidra med styrker i NATO-operasjoner 1 av 2 er helt enig Spørsmål 3: Hvor enig eller uenig er du i at Norge bør bidra med styrker i NATO-operasjoner med FN-mandat? -Nov 2 4 Okt Okt % 20% 40% 0% 0% 0% Helt uenig Delvis uenig Delvis enig Helt enig Vet ikke Opinion as desember 20 Base: alle (n=00)

9 Menn og de med høyere utdannelse er i størst grad helt enig Spørsmål 3: Hvor enig eller uenig er du i at Norge bør bidra med styrker i NATO-operasjoner med FN-mandat? Totalt Nov 2 4 Mann 24 3 Kvinne år år 2 4 år Gr.skole 3 3 Gymn./Videregående 2 4 Univ./høyskole 1-3 år 2 4 Univ./høyskole 4 år Nord-Norge 2 4 Vestlandet 30 4 Oslo/Akershus 2 4 Rest Østland 2 42 Sørlandet % 20% 40% 0% 0% 0% Helt uenig Delvis uenig Delvis enig Helt enig Vet ikke Opinion as desember 20 Base: alle (n=00)

10 4 av har selv tjenestegjort i forsvaret Spørsmål 4: Har du selv tjenestegjort i forsvaret? Totalt 40 Mann Kvinne 0 Ja Midt Norge 4 Vestlandet 3 Oslo/Akershus 34 Rest Østlandet 41 Sørlandet 44 Grunnskole 4 Videregående skole Høyskole/universitet 1-3 år Høyskole/universitet 4år Opinion as desember 20 Base: alle (n=00)

11 3 av 4 har familie eller venner som er eller har vært i forsvaret Spørsmål : Har du familie eller venner som er eller har vært i forsvaret? Totalt Mann Kvinne 2 Ja Midt Norge Vestlandet Oslo/Akershus Rest Østlandet 4 3 Sørlandet Grunnskole Videregående skole Høyskole/universitet 1-3 år Høyskole/universitet 4år Opinion as desember 20 Base: (n=00)

12 Feilmarginstabell (NB! Benyttes kun dersom sannsynlighetsutvalg!) Alle undersøkelser er beheftet med feilmarginer. Feilmarginene knytter seg i hovedsak til statistisk usikkerhet. Dette er utvalgsskjevheter, som medfører at utvalget ikke er identisk med universet eller mål-gruppen. Ulikheter kan knytte seg til bestemte kjennetegn eller adferd. Feilmarginene ved ulike utvalgsstørrelser og prosentresultat ved % signifikansnivå er vist i tabellen til høyre. Ved f.eks. en base på 200 (n=200) kan vi med % sannsynlighet si at det riktige resultatet ligger innenfor ± 3,1 og ±,1 prosentpoeng, avhengig av prosentresultatets størrelse. Usikkerheten er størst ved et prosentresultat på 0% og minst ved prosentresultater på %/%. Utvalgsstørrelse % el. % % el. 0% 1% el. % 20% el. 0% 2% el. % 30% el. 0% 3% el. % 40% el. 0% 4% el. % 2,,0 14,2 1,0 1,4 1,3 1,0 1, 1, 20,0 0,2,,1,3,2,0,, 14,1 14,1,0,,2,2,0,,0,3,, 0 4,4,0,1,0,,2,,,,0 10 3, 4,,,,1,,,0,1, ,1 4,2,0,,1,,,,0,1 20 2, 3, 4,,1,,,0,2,3, , 3, 4,1 4,,0,3,,,, 400 2,2 3,0 3, 4,0 4,3 4, 4, 4,,0,0 00 1, 2, 3,2 3, 3, 3, 4,1 4,3 4,4 4, 00 1, 2, 2, 3,3 3, 3, 3, 4,0 4,1 4,1 00 1, 2,3 2, 3,0 3,3 3, 3, 3, 3, 3, 00 1, 2,1 2, 2, 3,1 3,2 3,4 3, 3, 3, 00 1, 2,0 2,4 2, 2, 3,1 3,2 3,3 3,3 3,3 00 1,4 1, 2,3 2, 2, 2, 3,0 3,1 3,1 3,2 00 1,3 1, 2,1 2,3 2, 2, 2, 2, 2, 2, ,2 1, 1, 2,1 2,3 2,4 2, 2, 2, 2, 100 1,1 1, 1, 2,0 2,2 2,3 2,4 2,4 2, 2, 0% Opinion as desember 20

13 <Prosjektnavn> for <Oppdragsgiver> Opinion as - <mnd/år>

14 <Prosjektnavn> for <Oppdragsgiver> Opinion as - <mnd/år> 14

Undersøkelse om svart arbeid og den økonomiske situasjonen i Hellas og Italia. November 2011

Undersøkelse om svart arbeid og den økonomiske situasjonen i Hellas og Italia. November 2011 Undersøkelse om svart arbeid og den økonomiske situasjonen i Hellas og Italia November 2011 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført som en webundersøkelse i Norstat sitt befolkningspanel. Undersøkelsen

Detaljer

Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket

Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket Medlemsundersøkelse 15. - 21. september 2010 Oppdragsgiver: Utedanningsforbundet

Detaljer

Boligmeteret oktober 2013

Boligmeteret oktober 2013 Boligmeteret oktober 2013 Det månedlige Boligmeteret for OKTOBER 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 29.10.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

TELEFONUNDERSØKELSE OM HOLDNINGER TIL KONKURRANSE. 25.-30. november 2008

TELEFONUNDERSØKELSE OM HOLDNINGER TIL KONKURRANSE. 25.-30. november 2008 TELEFONUNDERSØKELSE OM HOLDNINGER TIL KONKURRANSE 25.-. november 8 Rapport utarbeidet for Næringslivets hovedorganisasjon av Erik Dalen 15. desember 8 Postadresse: Boks 9143 Grønland, 133 Oslo Kontoradresse:

Detaljer

KRISINO 2008 Rapport. Gjennomført av. Næringslivets sikkerhetsråd og Perduco. i samarbeid med/støtte fra:

KRISINO 2008 Rapport. Gjennomført av. Næringslivets sikkerhetsråd og Perduco. i samarbeid med/støtte fra: KRISINO 2008 Rapport Gjennomført av Næringslivets sikkerhetsråd og Perduco i samarbeid med/støtte fra: Embetsmannsutvalget mot økonomisk kriminalitet (EMØK), Næringslivets Hovedorganisasjon, Deloitte,

Detaljer

Forbrukere om forsikring 2001

Forbrukere om forsikring 2001 Forbrukere om forsikring 1 Innledning ACNielsen har på vegne av Finansnæringens Hovedorganisasjon våren 1 gjennomført en omfattende opinionsundersøkelse om forbrukernes holdninger til forsikringsnæringen

Detaljer

Bakgrunn for registrering av private domenenavn under.no. September 2014

Bakgrunn for registrering av private domenenavn under.no. September 2014 Bakgrunn for registrering av private domenenavn under.no September 204 Metode og gjennomføring Formål: Få økt kunnskap om bakgrunnen for at abonnentene registrerte privat domenenavn direkte under.no for

Detaljer

NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig innrapportering og informasjon

NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig innrapportering og informasjon NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig innrapportering og informasjon NNU PERDUCO - NORGES NÆRINGSLIVSUNDERSØKELSER NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig

Detaljer

Ungdomsundersøkelse: Utdannelses- og yrkesvalg

Ungdomsundersøkelse: Utdannelses- og yrkesvalg Ungdomsundersøkelse: Utdannelses- og yrkesvalg Kvantitativ undersøkelse gjennomført for Utdanning.no Oslo, januar 2009 Om undersøkelsen FORMÅL Kartlegging av norsk ungdoms utdannings- og yrkesvalg, så

Detaljer

Elisabeth Rønning. Barnefamiliers tilsynsordninger, yrkesdeltakelse og økonomi før innføring av kontantstøtte Hovedresultater og dokumentasjon

Elisabeth Rønning. Barnefamiliers tilsynsordninger, yrkesdeltakelse og økonomi før innføring av kontantstøtte Hovedresultater og dokumentasjon Elisabeth Rønning Barnefamiliers tilsynsordninger, yrkesdeltakelse og økonomi før innføring av kontantstøtte Hovedresultater og dokumentasjon 1 Forord Statistisk sentralbyrå legger her fram hovedresultatene

Detaljer

Ungdomsbedrifter og entreprenørskap 2005. Margrete Haugum

Ungdomsbedrifter og entreprenørskap 2005. Margrete Haugum Ungdomsbedrifter og entreprenørskap 2005 Margrete Haugum NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2005 Tittel : UNGDOMSBEDRIFTER OG ENTREPRENØRSKAP 2005 Forfatter NTF-notat : 2005:4 Prosjektnummer : 1670 : Margrete

Detaljer

1. Innledning. 2. Hovedresultater

1. Innledning. 2. Hovedresultater 1. Innledning KS har beregnet rekrutteringsbehovet i kommunesektoren fram mot 2024. Dette notatet gir en kort gjennomgang av resultatene. Beregningene er gjort med utgangspunkt i data fra KS PAI-register,

Detaljer

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Det månedlig BoligMeteret for september 29 gjennomført av Opinion as for EiendomsMegler 1 Norge Oslo, 23. september 29

Detaljer

Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen

Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen Befolkningsutviklingen i PANDA bestemmes av fødselsoverskuddet (fødte minus døde) + nettoflytting (innflytting minus utflytting). Over lengre tidshorisonter

Detaljer

Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten. Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013

Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten. Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013 Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013 Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013 Fafo-rapport

Detaljer

Holdninger til registrering av private domenenavn under.no

Holdninger til registrering av private domenenavn under.no Norsk Gallup Institutt AS Storgata 33a Postboks 9016 Grønland 0133 OSLO Norway t +47 23 29 16 00 f +47 23 29 16 01 e info@tns-gallup.no w www.tns-gallup.no Org nr NO 890 660 002 MVA Holdninger til registrering

Detaljer

Bostedsløshet i Norge 2012

Bostedsløshet i Norge 2012 Evelyn Dyb Katja Johannessen Camilla Lied Torunn Kvinge Bostedsløshet i Norge 2012 Omfang, kjennetegn og forklaringer NOTAT 2013:112 Tittel: Bostedsløshet i Norge 2012. Omfang, kjennetegn og forklaringer

Detaljer

Befolkningens bruk av elektroniske kommunikasjonstjenester. 27. november 2013

Befolkningens bruk av elektroniske kommunikasjonstjenester. 27. november 2013 Befolkningens bruk av elektroniske kommunikasjonstjenester 27. november 2013 Innholdsfortegnelse 1 Om undersøkelsen... 8 1.1 Bakgrunn og formål... 8 1.2 Metode, utvalg og datainnsamling... 9 1.3 Ulikheter

Detaljer

2006/14 Rapporter Reports. Nina Kristin Buskoven. Undersøkelse om bibliotekbruk. Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger

2006/14 Rapporter Reports. Nina Kristin Buskoven. Undersøkelse om bibliotekbruk. Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger 2006/14 Rapporter Reports Nina Kristin Buskoven Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter Reports I denne serien publiseres statistiske analyser, metode- og modellbeskrivelser

Detaljer

Elisabeth Gulløy. Undersøkelse om personvern: Holdninger og erfaringer 1997. 97/48 I Notater 1 1997

Elisabeth Gulløy. Undersøkelse om personvern: Holdninger og erfaringer 1997. 97/48 I Notater 1 1997 97/48 I Notater 1 1997 Elisabeth Gulløy Undersøkelse om personvern: Holdninger og erfaringer 1997 Avdeling for personstatistikk/seksjon for intervjuundersøkelser Innholdsfortegnelse NØKKELTALL FOR UNDERSØKELSEN

Detaljer

Frode Berglund, Ingvild S. Reymert og Bernt Aardal Valgundersøkelse 2009 Dokumentasjonsrapport

Frode Berglund, Ingvild S. Reymert og Bernt Aardal Valgundersøkelse 2009 Dokumentasjonsrapport Notater 29/2011 Frode Berglund, Ingvild S. Reymert og Bernt Aardal Valgundersøkelse 2009 Dokumentasjonsrapport Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Notater I denne serien publiseres

Detaljer

Kjennskap og kunnskap om lavenergi og passivhus

Kjennskap og kunnskap om lavenergi og passivhus Kjennskap og kunnskap om lavenergi og passivhus Undersøkelse blant arkitekter og rådgivende ingeniører 18. 31. oktober 2012 Oppdragsgiver: Lavenergiprogrammet Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring:

Detaljer

Kunnskap, atferd og holdninger til sammenhengen mellom livsstil og helse blant Nordlands befolkning

Kunnskap, atferd og holdninger til sammenhengen mellom livsstil og helse blant Nordlands befolkning Sara Blåka Kunnskap, atferd og holdninger til sammenhengen mellom livsstil og helse blant Nordlands befolkning Status i forkant av en informasjonskampanje NOTAT 2013:103 Tittel: Forfatter: Kunnskap, atferd

Detaljer

Evaluering av ny pris- og sonestruktur (NYPS) i Oslo og Akershus

Evaluering av ny pris- og sonestruktur (NYPS) i Oslo og Akershus Ruterrapport 2013:5 Rapport utarbeidet av Urbanet Analyse AS på vegne av NSB AS og Ruter AS Versjon 1.1 16.8.2013 Evaluering av ny pris- og sonestruktur (NYPS) i Oslo og Akershus reduksjon Ruters forord

Detaljer

Ungdoms bruk av rusmidler Hovedresultater fra de årlige ungdomsundersøkelsene 1968-2007

Ungdoms bruk av rusmidler Hovedresultater fra de årlige ungdomsundersøkelsene 1968-2007 Astrid Skretting SIRUS Ungdoms bruk av rusmidler Hovedresultater fra de årlige ungdomsundersøkelsene 98-7 De årlige spørreskjemaundersøkelsene i aldersgruppa - år viser at mens alkoholforbruket blant ungdom

Detaljer

Evaluering av MOT i ungdomsskolen

Evaluering av MOT i ungdomsskolen R Evaluering av MOT i ungdomsskolen Rapport 2010-05 Proba-rapport nr. 2010-05, Prosjekt nr. 916 ISSN: 1891-8093 HB, LEB, 9. september 2010 Offentlig Rapport 2010-05 Evaluering av MOT i ungdomsskolen Utarbeidet

Detaljer

Ungdom og Nord/Sør- spørsmål

Ungdom og Nord/Sør- spørsmål Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Ungdom og Nord/Sør- spørsmål - kunnskap, holdninger og engasjement Oslo, januar 2012 Forord Arbeidet med denne studien foregikk fra august til desember

Detaljer

Boligalarm Sifo-survey hurtigstatistikk 2006

Boligalarm Sifo-survey hurtigstatistikk 2006 Prosjektnotat nr.5-2006 Ragnhild Brusdal Boligalarm Sifo-survey hurtigstatistikk 2006 Prosjektnotat. 5-2006 Tittel Boligalarm Forfatter(e) Ragnhild Brusdal Antall sider 21 Prosjektnummer 11-2004-45 Dato

Detaljer

Kjennskap og holdninger til mobilitet i mobilmarkedet resultater fra en spørreundersøkelse 2008

Kjennskap og holdninger til mobilitet i mobilmarkedet resultater fra en spørreundersøkelse 2008 Oppdragsrapport nr. 3-2009 Alexander Schjøll og Randi Lavik Kjennskap og holdninger til mobilitet i mobilmarkedet resultater fra en spørreundersøkelse 2008 SIFO 2009 Oppdragsrapport nr. 3-2009 STATENS

Detaljer

2. Inntektsgivende arbeid

2. Inntektsgivende arbeid Tidene skifter. Tidsbruk 1971-2010 arbeid 2. arbeid På arbeidet en halvtime mer Den tiden befolkningen generelt har brukt til inntektsgivende arbeid, inkludert arbeidsreiser, har endret seg lite fra 1980

Detaljer