Nye muligheter for apotekene Befolkningsundersøkelse Utført for Virke

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nye muligheter for apotekene Befolkningsundersøkelse Utført for Virke 06.05.14"

Transkript

1 Nye muligheter for apotekene Befolkningsundersøkelse Utført for Virke

2 Bakgrunnsinformasjon Oppdragsgiver Virke Kontaktperson Sophie C. Maartmann-Moe Hensikt Avdekke befolkningens syn på nye muligheter for apotekene. Metode Webundersøkelse Målgruppe Utvalgsområde/ univers Utvalgsstørrelse 1004 intervjuer Den norske befolkningen år Tilfeldig utvalg fra Norstats respondentspanel (www.panel.no). Dette panelet er Norges største respondentpanel, rekruttert via Norstats landsrepresentative telefonundersøkelser. Gjennomføring Undersøkelsen ble gjennomført Rapport 6. mai 2014 Ansv. konsulent John Lauring Pedersen, tlf

3 Viktigste konklusjoner

4 Viktigste konklusjoner 7 av 10 nordmenn over 15 år oppgir at de har besøkt lege minst èn gang i løpet av det siste året på grunn av sykdom Et flertall (57%) opplever det som svært viktig å ha en fastlege som kjenner pasienten godt ved konsultasjon Flesteparten av besøkene hos fastlegen er knyttet til mindre alvorlige plager, rutinekontroller og å få skrevet ut resept 2 av 10 nordmenn har de siste 2-3 årene utsatt besøk hos fastlegen fordi det er tungvint og/eller vanskelig å bestille time Leger oppleves blant forbrukerne å ha bedre kunnskap om medisiners bruksområde, -dosering, bivirkninger og kjemisk virkning enn apotekere Et flertall av norske forbrukere oppgir at de kunne vært villige til å oppsøke apotek som et alternativ til fastlege i helsespørsmål. Drøyt 8 av 10 oppgir at de har tillit til apoteket som veileder i enkle helsespørsmål 2 av 10 oppgir at terskelen for å oppsøke medisinsk rådgivning ville ha blitt lavere om man kunne ha gjort dette på et apotek Det er først og fremst for resepter og mindre alvorlige forhold apotek fremstår som alternativ til legebesøk Halvparten av de spurte opplever ikke apotekerne som objektive i forhold til salg av produkter, men at de også ta andre hensyn i sine anbefalinger 7 av 10 nordmenn tror ansatte på apotek er omfattet av helsepersonell-loven 4

5 Bruk av helsetjenester

6 Syv av ti (69%) har oppsøkt lege minst en gang det siste året. Nesten en av fem (17%) har oppsøkt lege 4 ganger eller mer Hvor ofte har du i løpet av det siste året oppsøkt lege pga. sykdom? 100 % 1% 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 30% 24% 28% 13% 4% Vet ikke Har ikke oppsøkt lege pga sykdom det siste året 1 gang 2-3 ganger 4-6 ganger 7-10 ganger Det er spesielt de eldre over 50+ som har oppsøkt lege 2+ ganger (53%). N=1004 (alle deltagere)

7 Flertallet (85%) synes det er viktig å ha en fastlege som kjenner deg godt ved konsultasjon I hvilken grad er det viktig for deg å ha en fastlege som kjenner deg godt ved konsultasjon? 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 2% 1% 7% 6% 28% 57% Vet ikke/har ingen oppfatning om dette Helt uten betydning Mindre viktig Verken eller Litt viktig Svært viktig De eldre over 50 år synes i større grad det er svært viktig å ha en fastlege som kjenner deg (72% svært viktig). N=1004 (alle deltagere)

8 En tredjedel oppgir mindre alvorlig plage/sykdom (32%) og rutinesjekk/kontroll (31%) som årsaken til siste besøk hos fastlegen. Litt over en fjerdedel (28%) fikk resept Vi ber deg nå tenke på ditt siste besøk hos din fastlege. Hva var årsaken til dette legebesøket? Mindre alvorlig plage/sykdom 32% Rutinesjekk/-kontroll 31% Få resept 28% Få henvisning til spesialist 18% Alvorlig plage/sykdom 8% Få sykemelding 7% Mindre alvorlig sykdom/skade på barn 3% Andre årsaker 7% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% N=1004 (alle deltagere) 8

9 Fastlegen velges fremfor legevakt når lidelsen ikke er akutt. Bare 16% har valgt legevakt fremfor fastlege i ikke-akutte situasjoner Har det hendt at du har valgt å oppsøke legevakt fremfor fastlege i situasjoner der en lidelse ikke var akutt? Husker ikke; 4% Ja, flere ganger; 7% Ja, èn gang; 9% Nei, det har ikke skjedd; 79% N=1004 (alle deltagere) 9

10 I tre av fire tilfeller var årsaken til at de oppsøkte legevakten at fastlegen holdt stengt (47%) og/eller at det er vanskelig å bestille tid til konsultasjonen (26%) Hva er den viktigste årsaken til at du har oppsøkt legevakt fremfor fastlege? Fastlegen holdt stengt 47% Det var vanskelig å få bestilt tid til konsultasjon 26% Var på reise/ikke hjemme 8% Andre årsaker 19% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% N=170 (har besøkt legevakt fremfor fastlege i akuttsituasjon) 10

11 En av fem (22%) har i løpet av de siste årene utsatt et besøk til fastlegen fordi de er tungvint / vanskelig å bestille time Har det hendt at du i løpet av de siste 2-3 årene har utsatt et besøk til din fastlege fordi det er tungvint/vanskelig å bestille time? Husker ikke 3 % Ja, èn gang 10 % Ja, flere ganger 12 % Nei, det har ikke skjedd 75 % Færre over 50 år har utsatt et besøk til fastlegen fordi det er tungvint / vanskelig å komme inn. N=1004 (alle deltagere) 11

12 Bruk av fastlege og helsestasjon blant unge år 12

13 To av fem (39%) har oppsøkt helsestasjonen en eller flere ganger de siste 2-3 årene Har du oppsøkt helsestasjon de siste 2-3 årene? Ja, flere ganger 16 % Husker ikke/usikker 20 % Ja, èn gang 23 % Nei, har ikke oppsøkt 41 % N=98 (ungdom år) 13

14 Flertallet (66%) oppsøker heller sin fastlege enn helsestasjonen Hvilken av utsagnene vil du si passer best for deg: Jeg oppsøker heller min fastlege enn helsestasjonen 66% Jeg oppsøker heller helsestasjonen enn min fastlege 7% Vet ikke/usikker 27% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% N=98 (ungdom år) 14

15 Hovedårsakene til å oppsøke helsestasjonene er ønsket prevensjon og testing av seksuelt overførte sykdommer Helsestasjonene tilbyr ulike tjenester. Hva var årsaken til at du sist oppsøkte en helsestasjon? Ønsket prevensjon 38% Testing for seksuelt overførte sykdommer 26% Andre fysiske problemer 15% Ønsket informasjon om prevensjon 8% Andre psykiske problemer Konflikter med dine nærmeste Spørsmål om/problemer med mat/kropp/trening Spørsmål om/problemer med rus/rusbruk Spørsmål/usikkerhet om seksuell identitet 3% 3% 3% 3% 3% Ønsker ikke svare 26% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% N=39 (ungdom år som har oppsøkt helsestasjonen siste 2-3 år 15

16 Viktige elementer ved helsetjenesten og kunnskap om markedet 16

17 Det er aller viktigst når du skal ha medisinsk hjelp er at det tar kort tid fra behovet oppstår til du får hjelp, etterfulgt av at det tar kort tid å komme igjennom på telefonen Hvor viktige er følgende for deg når det gjelder medisinsk hjelp og veiledning? Kort tid fra behovet for hjelp/veiledning oppstår til du får hjelp/veiledning (akutt) 34% 51% 12% 0% 2% Kort tid å komme gjennom på telefon for timebestilling 28% 48% 16% 4% 2% 0% Beliggenhet 22% 45% 23% 6% 3% 0% Mulighet for drop-in time 18% 39% 23% 11% 6% 3% Muligheten til å bestille time online/på internett 14% 33% 21% 13% 16% 3% 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % 5 helt avgjørende uten betydning Vet ikke N=1004 (alle deltagere) 17

18 Apoteket oppleves å ha den beste beliggenheten, etterfulgt av fastlegen. Fastlegen scorer bedre enn legevakten på alle situasjonene I forhold til din situasjon, hvem av disse har: Den beste beliggenheten 7% 4% 3% 39% 48% Kortest tid fra du har et behov til du får hjelp/bistand Mulighet for drop-in time Den korteste tiden å komme gjennom på telefon 3% 2% 15% 11% 16% 9% 13% 9% 25% 28% 28% 28% 25% 36% 50% Apotek Fastlege Legevakt Vet ikke Ingen av disse Mulighet til å bestille time online/på internett 1% 2% 14% 41% 42% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% N=1004 (alle deltagere)

19 Legene har stort sett bedre kunnskap enn apoteker spesielt når det kommer til dosering og bruksområde. Apotekene har tilnærmet like god kunnskap når det gjelder kjemisk virkning Hvem tror du har mest kunnskap omkring følgende aspekter ved medisinbruk av apoteker eller lege: Dosering 5% 8% 21% 65% Bruksområde 8% 12% 31% 49% Lege Apoteker Bivirkninger 11% 23% 28% 38% Like god eller dårlig kunnskap Vet ikke Kjemisk virkning 15% 31% 26% 28% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% N=213 (eldre over 67 år)

20 Forbrukerne tror først og fremst apotekene i dag tilbyr samtaler og veiledning om riktig/trygg bruk, etterfulgt av røyesluttveiledning og diabetesveiledning Apotek tilbyr i dag en rekke produkter og tjenester. Hvilke av følgende produkter og tjenester tror du apotek tilbyr? Samtaler og veiledning om riktig/trygg bruk av legemidler Røykesluttveiledning 71% 68% 3% 4% 24% 29% Diabetesveiledning 64% 4% 33% Multidose 56% 2% 41% Blodsukkermåling 51% 8% 41% Astma og KOLS-veiledning 48% 7% 46% Kolesterolmåling 38% 12% 49% Føflekkskanning 22% 23% 55% Tarmkrefttest 8% 28% 65% 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Apotekene tilbyr dette i dag Apotekene tilbyr ikke dette i dag Vet ikke N=1004 (alle deltagere) 20

21 Apotekets potensial og troverdighet for ny virksomhetsområder

22 Nesten tre av fem (59%) ville vært villig til å oppsøke apotek for konsultasjon i helsespørsmål Tenk deg en situasjon der apotek kunne være et alternativ til din fastlege i forhold til hjelp og veiledning innenfor helsespørsmål. Hadde du prinsipielt vært villig til å oppsøke et apotek for konsultasjon i helsespørsmål? Vet ikke/har ikke tatt stilling til dette 14 % Ja, helt sikkert 18 % Det er i større grad de yngre under 50 år som helt sikkert kunne oppsøkt et apotek som alternativ til fastlegen. Nei 27 % Ja, kanskje 41 % N=1004 (alle deltagere) 22

23 Den opplevde terskelen for å oppsøke medisinsk rådgivning ville blitt noe lavere enn den er i dag om forbruker kunne oppsøke et apotek i stedet for en lege Hvordan tror du din egen terskel for å oppsøke medisinsk rådgivning ville vært om du kunne ha oppsøkt et apotek i steder for en lege? 100 % 90 % 80 % 22% 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 23% 47% Vet ikke/vanskelig å si Den ville blitt lavere Den ville ikke ha endret seg Den ville blitt høyere 20 % 10 % 0 % 8% N=1004 (alle deltagere)

24 Det er mulig for apotekene å tilby samme tjenester som helsestasjonen. En fjerdedel (26%) vil foretrekke å bruke apoteket, mens det ikke spiller noen rolle for en tredjedel (34%) Om apotekene kunne tilby de samme tjenestene som helsestasjonene, ville du foretrukket å oppsøke et apotek eller en helsestasjon? Spiller ingen rolle 34% Apotek 26% Helsestasjon 17% Vet ikke/usikker 23% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% N=98 (ungdom år) 24

25 Tre av fire eldre (74%) ville benyttet seg av muligheten til å gå direkte til apoteket for å fornye reseptene sine Om du hadde kunnet gå til apoteket for å fornye reseptene dine, hadde du benyttet deg av denne tjenesten? Nei 12 % Vet ikke/usikker 14 % Ja 74 % N=213 (eldre over 67 år) 25

26 Forbrukerne tenker først og fremst å oppsøke apotek i stedet for fastlegen for å få resept, etterfulgt av mindre alvorlig plage/skade/sykdom. Hvilke av følgende mulige årsaker til legebesøk kunne du i stedet tenke deg å oppsøke et apotek, gitt at det var mulig for slik veiledning? Få resept 70% Mindre alvorlig plage/skade/sykdom Få en henvisning til spesialist 27% 52% Det er spesielt i Nord Norge de kunne tenkt seg til å oppsøke et apotek for å få resept (83%). Rutinesjekk/-kontroll 20% Mindre alvorlig barnesykdom/skade 17% Få sykemelding 14% Andre årsaker, skriv inn 2% Ingen av disse 13% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% N=1004 (alle deltagere) 26

27 Hovedårsakene til at apotek ikke er alternativ til fastlege er usikkerhet rundt apotekets kunnskap/erfaring og at det føles tryggere å gå til fastlegen Hva er årsaken/årsakene til at du ikke vil vurdere apotek som alternativ til fastlege? Usikker på om apotekansatte har tilstrekkelig kunnskap/erfaring 57% Føler meg tryggest ved å oppsøke fastlege 52% Opplever at apotek ikke er like privat som et legekontor 43% Andre årsaker 9% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% N=275 (vil ikke vurdere å oppsøke apotek i stedet for fastlege) 27

28 En av fire eldre (23%) sier de normalt mottar veiledning rundt sitt medisinbruk når de henter ut medisiner på apotek Pleier du normalt å motta veiledning omkring ditt medisinbruk når du henter ut medisiner på apoteket? Ja 23 % Det varierer 38 % Nei 39 % N=213 (eldre over 67 år) 28

29 Tilliten til apoteket er stor. Mens de fleste (82%) har tillit til apoteket som veileder i enkle helsesaker, har tre av fem (59%) tillit til apoteket som førstelinjepersonell som kan henvise videre lege I hvilken grad vil du si at du har tillit til en ansatt på et apotek: 100 % 9% 90 % 2% 17% 8% 80 % 7% 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 49% 17% 41% Vet ikke//har ingen formening om dette Har ingen tillit Har liten tillit Har litt tillit 20 % 10 % 33% 18% Har høy tillit 0 % Som veileder i enkle helsespørsmål Som førstelinjepersonell som kan henvise deg videre til lege om nødvendig N=1004 (alle deltagere) 29

30 Nesten halvparten (46%) tror ikke apotekene vil være objektive i forhold til salg av produkter Oppfatter du i dag apotekerne som objektive i forhold til salg av produkter? Vet ikke/har ingen oppfatning om det 30 % Ja, de anbefaler kun ut fra hva som er best for meg som forbruker 24 % Flere bosatt i Nord Norge tror i større grad apoteket anbefaler hva som er best for meg som forbruker (35%). Nei, de tar også andre hensyn i sine anbefalinger 46 % N=1004 (alle deltagere) 30

31 Syv av ti (71%) tror ansatte på apotek er omfattet av helsepersonell-loven Tror du ansatte på apotek er omfattet av helsepersonell-loven eller ikke? Nei, de omfattes ikke av denne 7 % Vet ikke 22 % Ja, de omfattes av denne 71 % N=1004 (alle deltagere) 31

32 Betalingsvilligheten for medisinsk konsultasjon på et apotek er relativt lav / eller usikker. Halvparten føler at de ikke kan ta stilling til pris på en slik tjeneste på nåværende tidspunkt Hvor mye ville du vært villig til å betale for en medisinsk konsultasjon på et apotek? Vet ikke/har ikke tatt stilling til dette 48% Er ikke villig til å betale for dette 19% Under 100 kr 19% Betalingsvilligheten er lavest hos de yngre mellom år (33% sier under 100 kr). Mer enn 100 kr 14% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% N=1004 (alle deltagere) 32

33 Demografi 33

34 Demografi KJØNN: BOSTED (BY VS. LAND) Mann 51 % Oslo 13 % Kvinne 49 % By mer enn innbyggere 28 % ALDER: By og innbyggere 29 % Under 30 år 18 % By/tettsted (2.000 til innbyggere) 15 % år 15 % Landsbygda (mindre enn innbyggere) 14 % år 17 % år 50 % BOSTED Nord-Norge 9 % Midt-Norge 14 % Vestlandet 20 % Østlandet 35 % Sørlandet inkl. Telemark 8 % Oslo 13 % N=1004 (alle deltagere)

Undersøkelse om svart arbeid. Januar/februar 2011

Undersøkelse om svart arbeid. Januar/februar 2011 Undersøkelse om svart arbeid Januar/februar 2011 Innholdsfortegnelse Om undersøkelsen s. 03 Kjøp av svart arbeid s. 04 Vurdering av kjøp av svart arbeid s. 09 Hvem er kjøperen av svart arbeid? s. 16 Hva

Detaljer

Jobbskifteundersøkelsen 2013 For ManpowerGroup

Jobbskifteundersøkelsen 2013 For ManpowerGroup Jobbskifteundersøkelsen 2013 For ManpowerGroup Opinion Perduco juni 2013 Forventet tid i nåværende stilling Forventet tid i nåværende stilling (prosent) Under 1 år 1-2 år 3-4 år 5-9 år 10 år eller lengre

Detaljer

Undersøkelse om pasientsikkerhet og kvalitet i norske helsetjenester. Befolkningsundersøkelse gjennomført april 2012

Undersøkelse om pasientsikkerhet og kvalitet i norske helsetjenester. Befolkningsundersøkelse gjennomført april 2012 Undersøkelse om pasientsikkerhet og kvalitet i norske helsetjenester Befolkningsundersøkelse gjennomført april 2012 Utvalg og metode Bakgrunn og formål På oppdrag fra Forbrukerrådet og Nasjonalt kunnskapssenter

Detaljer

Farmasøytiske tjenester på apotek

Farmasøytiske tjenester på apotek Farmasøytiske tjenester på apotek Kommunikasjon mellom farmasøyt og lege Bjørg Merete Grønseth Bacheloroppgave i farmas:i 15 hp Receptarieprogrammet 180 hp Rapporten godkjent: VT 2014 Veiledere: Andy Wallman,

Detaljer

Bruk og oppfatninger av domenenavn. En omdømmeundersøkelse gjennomført for Norid

Bruk og oppfatninger av domenenavn. En omdømmeundersøkelse gjennomført for Norid Bruk og oppfatninger av domenenavn En omdømmeundersøkelse gjennomført for Norid 1 Innhold Innledning... 3 Metode, utvalg og gjennomføring... 3 Beskrivelse av utvalget... 4 Feilmarginer... 5 Signifikanstesting...

Detaljer

Privates kjøp av svart arbeid

Privates kjøp av svart arbeid Privates kjøp av svart arbeid En befolkningsundersøkelse gjennomført for Skattedirektoratet i samarbeid med Samarbeidsforum mot svart økonomi Sperrefrist 8. november 2006 Gunhild Rui 02. november 2006

Detaljer

Befolkningsundersøkelse om akupunktur

Befolkningsundersøkelse om akupunktur Befolkningsundersøkelse om akupunktur Webundersøkelse gjennomført for Norsk Akupunkturforening Oslo Prosjektbeskrivelse Undersøkelsen ble gjennomført på web i juni 2006 blant Totalt besvarte 1036 personer

Detaljer

Bruk og oppfatninger av domenenavn. Kjennskap, kunnskap og holdninger til bruk av domenenavn

Bruk og oppfatninger av domenenavn. Kjennskap, kunnskap og holdninger til bruk av domenenavn Bruk og oppfatninger av domenenavn Kjennskap, kunnskap og holdninger til bruk av domenenavn Innhold Innledning... 3 Metode, utvalg og gjennomføring... 3 Beskrivelse av utvalget... 4 Feilmarginer... 5 Signifikanstesting...

Detaljer

Hva ønsker den norske kunden seg av helsetjenester i apotek?

Hva ønsker den norske kunden seg av helsetjenester i apotek? Hva ønsker den norske kunden seg av helsetjenester i apotek? Kartlegging og utforming av blodtrykksmåling som en etterspurt helsetjeneste i norske apotek. Mariam Agharbi Examensarbeid i farmasi 30 hp Masterprogrammet

Detaljer

Forbrukere om forsikring 2001

Forbrukere om forsikring 2001 Forbrukere om forsikring 1 Innledning ACNielsen har på vegne av Finansnæringens Hovedorganisasjon våren 1 gjennomført en omfattende opinionsundersøkelse om forbrukernes holdninger til forsikringsnæringen

Detaljer

Kundetilfredshetsundersøkelse for Norid 2014

Kundetilfredshetsundersøkelse for Norid 2014 Kundetilfredshetsundersøkelse for Norid 2014 Innhold Innledning...3 Metode, utvalg og gjennomføring...3 Feilmarginer...3 Signifikanstesting...4 Om rapporten...5 Hovedfunn...6 Registrarene...8 Bakgrunnsvariabler...8

Detaljer

Evaluering av nasjonal ordning med utdeling av gratis kondomer

Evaluering av nasjonal ordning med utdeling av gratis kondomer Rapport Helsedirektoratet Evaluering av nasjonal ordning med utdeling av gratis kondomer Helsedirektoratet Evaluering av nasjonal ordning med utdeling av gratis kondomer AGENDA Utredning & Utvikling AS

Detaljer

Varierende grad av tillit

Varierende grad av tillit Varierende grad av tillit Tillit til virksomheters behandling av personopplysninger Delrapport 2 fra personvernundersøkelsen 2013/2014 Februar 2014 Innhold Innledning og hovedkonklusjoner... 3 Om undersøkelsen...

Detaljer

EVALUERING AV MENTAL HELSES HJELPETELEFON (116 123) OG NETTJENESTE (SIDETMEDORD.NO) Beregnet til Mental Helse. Dokument type Rapport

EVALUERING AV MENTAL HELSES HJELPETELEFON (116 123) OG NETTJENESTE (SIDETMEDORD.NO) Beregnet til Mental Helse. Dokument type Rapport Beregnet til Mental Helse Dokument type Rapport Dato September 2012 EVALUERING AV MENTAL HELSES HJELPETELEFON (116 123) OG NETTJENESTE (SIDETMEDORD.NO) EVALUERING AV MENTAL HELSES HJELPETELEFON (116 123)

Detaljer

NASJONAL BRUKER- UNDERSØKELSE 2014. Reiser med rekvisisjon

NASJONAL BRUKER- UNDERSØKELSE 2014. Reiser med rekvisisjon NASJONAL BRUKER- UNDERSØKELSE 2014 Reiser med rekvisisjon Om undersøkelsen Iht. SLA er Pasientreiser ANS ansvarlig for å gjennomføre en nasjonal brukerundersøkelse. Årets undersøkelse er innenfor rekvirerte

Detaljer

Rapport prøveprosjekt. Utvidet rett til egenmelding

Rapport prøveprosjekt. Utvidet rett til egenmelding Rapport prøveprosjekt Utvidet rett til egenmelding 0 Tromsø kommune August 2001 Martin H Petersen Prosjektleder sykefraværsprosjektet "friskt arbeid" 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag...2 Innledning hvorfor

Detaljer

Utvidet rett til egenmelding

Utvidet rett til egenmelding Rapport prøveprosjekt Utvidet rett til egenmelding Tromsø kommune August 2001 Martin H Petersen Prosjektleder sykefraværsprosjektet "friskt arbeid" Innholdsfortegnelse Sammendrag...2 Innledning hvorfor

Detaljer

Holdninger til registrering av private domenenavn under.no

Holdninger til registrering av private domenenavn under.no Norsk Gallup Institutt AS Storgata 33a Postboks 9016 Grønland 0133 OSLO Norway t +47 23 29 16 00 f +47 23 29 16 01 e info@tns-gallup.no w www.tns-gallup.no Org nr NO 890 660 002 MVA Holdninger til registrering

Detaljer

Notater 2009/29. Berit Otnes. Notater

Notater 2009/29. Berit Otnes. Notater 2009/29 Notater Berit Otnes Notater Helseutgifter, økonomi og levekår for personer med nedsatt funksjonsevne. Foreløpig rapport Analyse av data fra Levekårsundersøkelsen blant personer med nedsatt funksjonsevne

Detaljer

Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket

Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket Medlemsundersøkelse 15. - 21. september 2010 Oppdragsgiver: Utedanningsforbundet

Detaljer

Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen

Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen Monika S. Luktvasslimo NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2003 Tittel Forfatter NTF-notat : 2003:1 Prosjektnummer : 1533 : HVA HENDTE SIDEN?

Detaljer

Befolkningens bruk av elektroniske kommunikasjonstjenester. 27. november 2013

Befolkningens bruk av elektroniske kommunikasjonstjenester. 27. november 2013 Befolkningens bruk av elektroniske kommunikasjonstjenester 27. november 2013 Innholdsfortegnelse 1 Om undersøkelsen... 8 1.1 Bakgrunn og formål... 8 1.2 Metode, utvalg og datainnsamling... 9 1.3 Ulikheter

Detaljer

TELEFONUNDERSØKELSE OM HOLDNINGER TIL KONKURRANSE. 25.-30. november 2008

TELEFONUNDERSØKELSE OM HOLDNINGER TIL KONKURRANSE. 25.-30. november 2008 TELEFONUNDERSØKELSE OM HOLDNINGER TIL KONKURRANSE 25.-. november 8 Rapport utarbeidet for Næringslivets hovedorganisasjon av Erik Dalen 15. desember 8 Postadresse: Boks 9143 Grønland, 133 Oslo Kontoradresse:

Detaljer

Veileder i likemannsarbeid for tuberkulosepasienter

Veileder i likemannsarbeid for tuberkulosepasienter Veileder i likemannsarbeid for tuberkulosepasienter Inkluderer veiledning for bruk av brosjyren Du blir frisk av tuberkulose i likemannsarbeidet Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Innhold Hva er

Detaljer

Ungdom og Nord/Sør-spørsmål 2014

Ungdom og Nord/Sør-spørsmål 2014 Ungdom og Nord/Sør-spørsmål 2014 Undersøkelse gjennomført for LNU Opinion AS November-desember 2014 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kontaktperson Hensikt Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Karriereveiledning viser vei! En analyse av brukeres opplevelse og utbytte av veiledningstilbudet ved et utvalg karrieresentre i Norge.

Karriereveiledning viser vei! En analyse av brukeres opplevelse og utbytte av veiledningstilbudet ved et utvalg karrieresentre i Norge. Karriereveiledning viser vei! En analyse av brukeres opplevelse og utbytte av veiledningstilbudet ved et utvalg karrieresentre i Norge. Karriereveiledning viser vei! En analyse av brukeres opplevelse og

Detaljer

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser - Gjennomført i januar 200 Om undersøkelsen (1) Undersøkelsen er gjennomført som

Detaljer

Sammendrag: Trafikanters verdsetting av informasjon med utgangspunkt i arbeidsreiser

Sammendrag: Trafikanters verdsetting av informasjon med utgangspunkt i arbeidsreiser TØI rapport 620/2002 Forfattere: Marit Killi Hanne Samstad Oslo 2002, 75 sider Sammendrag: Trafikanters verdsetting av informasjon Innledning Med bakgrunn i Vegdirektoratets etatprosjekt Bedre utnyttelse

Detaljer

Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir?

Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir? 30 Analysenytt 01I2015 Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir? Selv om andelen som leverer selvangivelsen på papir har gått ned de siste årene, var det i 2013 fortsatt nesten 300 000

Detaljer

Handel av reiserelaterte tjenester blant profesjonelle aktører i Norge og USA

Handel av reiserelaterte tjenester blant profesjonelle aktører i Norge og USA Oppdragsrapport nr. 12-200 Ingrid Kjørstad og Randi Lavik Handel av reiserelaterte tjenester blant profesjonelle aktører i Norge og USA Oppdragsrapport nr 12 2001 Handel av reiserelaterte tjenester blant

Detaljer