Kandidatundersøkelsene med fokus på Bachelorstudenter ved UiB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kandidatundersøkelsene 2009-2011 med fokus på Bachelorstudenter ved UiB"

Transkript

1 Kandidatundersøkelsene med fokus på studenter ved UiB Rapport for Karrieresenteret av Turid Vaage ideas2evidence rapport 7/2012 September 2012

2 Kort om rapporten Denne rapporten bygger på data fra Kandidatundersøkelsen 2011 og Bakgrunnen for rapporten er et ønske om å se nærmere på resultatene for Universitetet i Bergens bachelorkandidater. For å få et større antall enheter er tallene for Kandidatundersøkelsen 2011, der det er mulig, slått sammen med tallene fra Kandidatundersøkelsen Se mer om dette på nest siste slide. Resultatene er i hovedsak presentert i figurer der tallene for bachelorstudentene ved UiB er sammenlignet med tallene for masterstudentene ved UiB. Spørsmålene blir gjennomgått i den rekkefølgen de stod i spørreskjemaet for Kandidatundersøkelesen Rapporten er utarbeidet av Turid Vaage ved ideas2evidence på oppdrag fra Karrieresenteret.

3 Enkelte hovedfunn 1/2 kandidatene ved UiB ville i mindre grad enn masterkandidatene valgt den samme utdanningen om de skulle valgt på nytt. Flertallet av bachelorkandidatene jobber i privat sektor. Blant masterkandidatene jobber flertallet i offentlig sektor. Færre bachelorkandidater enn masterkandidater oppgir å være i relevant arbeid. 70 prosent av bachelorkandidatene har relevant arbeid, mot 91 prosent av masterkandidatene. En bachelorkandidat fra UiB tjener i snitt kr på tidspunktet kandidatundersøkelsen ble gjennomført, mot masterkandidatenes kr. Altså tjener bachelorkandidaten 13 prosent mindre enn masterkandidaten. kandidatene opplever i mindre grad enn masterkandidatene at utdanningen har gitt dem de ferdigheter og kunnskaper som behøves for å mestre jobben sin.

4 Enkelte hovedfunn 2/2 En større del av bachelorkandidatene enn masterkandidatene oppgir å være arbeidsledige. Ni prosent av bachelorkandidatene oppgir å være arbeidsledige mot tre prosent av masterkandidatene. Av bachelorkandidatene er det bare fem prosent som oppgir at grunnen til ikke å ta høyere grad er at de ikke kom inn eller at tilbudet ikke eksisterte. Mens 32 prosent av bachelorkandidatene oppgir at de brukte et bemanningsbyrå for å få sin første jobb, var tallet for masterkandidatene 13 prosent. - og masterkandidatene verdsetter ulike faktorer i hovedsak likt når de søker jobb. Viktigst for begge grupper er godt arbeidsmiljø.

5 Figur 1: Kjønn fordelt på utdanning 66% 34% 62% 38% Kvinne Mann : n=186 : n=1028

6 Figur 2: Hva er din hovedbeskjeftigelse?¹ 5 20% 11% 9% 4% 54% 17% 10% 5% 5% Fast ansettelse Vikariat Engasjement Arbeidsledig Selvstendig næringsdrivende Annet Stipendiat Permisjon (fra jobb) : n=74 : n=455

7 Figur 3: Hvor tok du utdanningen din? 41% 32% 11% 11% 4% 0% 22% 15% 17% 9% 18% 20% Det samfunnsvitenskaplige fakultet Det matematisk - naturvitenskaplig fakultet Det medisinske - odontologiske fakultet Det historisk-filosofisk fakultet Det psykologiske fakultet Det juridiske fakultet : n=186 : n=1028

8 Figur 4: Ville du valgt samme studium dersom du skulle begynne å studere i dag? 31% 17% 28% 24% Master/ hovedfag 54% 14% 10% 22% Ja Ja, men med en annen fagkombinasjon Nei Ikke sikker : n=185 : n=1024

9 Andre fakultet Det humanistiske fakultet Det samfunnsviten skaplige fakultet Figur 5: Ville du ha valgt samme studium dersom du skulle begynne å studere i dag? Fordelt på fakultet 25% 16% 32% 27% 35% 27% 17% 21% 32% 22% 27% 20% 42% 20% 11% 27% 42% 15% 21% 2 64% 8% 7% 21% Ja Ja, men med en annen fagkombinasjon Nei Ikke sikker Det samfunnsvitenskaplige fakultet: n=77, master/hovedfag n=220 Det humanistiske fakultet: n=60, master/hovedfag n= 158 Andre fakultet: n= 48, master/hovedfag n= 646

10 Figur 6: Har du hatt praksis som en del av studiet?¹ 32% 68% 40% 60% Ja Nei : n=73 : n=455

11 Figur 7: For studenter som har hatt praksis: I hvilken grad bidro denne praksisen til at du fikk en konkret jobb?¹ 4% 17% 39% 1 9% 17% 28% 16% 26% 1 14% I svært liten grad I liten grad Verken i liten eller stor grad I stor grad I svært stor grad Vet ikke : n=23 : n=184

12 Figur 8: For studenter som ikke har tatt en høyere grad, hva er den viktigste grunnen til at du ikke har tatt en høyere akademisk grad? 30% 2 22% 19% 4% 1% Annet Ønsker en pause Kom ikke inn på master Fikk en jobb jeg ønsket Planla ikke en høyere akademisk grad Eksisterer ikke en høyere akademisk grad : n= 171

13 Figur 9: Når begynte du å søke jobb? 4% 4 22% 6% 1 12% 12% 44% 17% 4% 19% 5% Før siste semester I løpet av siste semester 0-3 måneder etter avsluttet utdanning Mer enn 4 måneder etter avsluttet utdanning Fikk jobb uten å søke Ikke sikker/ Husker ikke/ Har ikke søkt arbeid : n= 182 : n=1023

14 Figur 10: Omtrent hvor mange jobbsøknader har du sendt? 7% 4 18% 21% 7% 4% Master/ hovedfag 11% 46% 17% 14% 8% søknader 6-10 søknader søknader søknader 51 søknader eller flere : n=168 : n=989

15 Figur 11: På en skala fra 1 5, Hvor viktig er følgende faktorer for deg når du søker jobb?¹ Godt arbeidsmiljø Stabil og trygg arbeidsplass At jobben er faglig utfordrende Hvor arbeidsplassen er plassert geografisk Gode karrieremuligheter Jobben er samfunnsnyttig Jobben er selvstendig Lønnsnivå Internasjonale karrieremuligheter 2,6 2,6 4,2 4,0 4,1 4,0 4,1 3,9 3,9 3,7 3,8 3,7 3,8 3,5 3,7 4,6 4,7 4, Master/Hovedfag : n=74 : n=453

16 Figur 12: Hvilke kanaler brukte du for å finne din første jobb?¹ Stillingsutlysninger i trykte medier og internett Personlig nettverk* Direkte kontakt med arbeidsgiver* Vikarbyråer/bemanningsbyrå* Jobbdatabaser NAV* Annet* Sosiale medier Bedriftspresentasjoner* 65% 62% % 36% 1 32% 28% 29% 20% 17% 8% 8% 5% 5% 7% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Master/Hovedfag : n=74 : n=455 *tall både fra 2009 og 2011: : n= Master: n=

17 Figur 13: På en skala fra 1 til 5, hvor relevant vurderer du din nåværende jobbsituasjon med tanke på utdanningen din, for følgende faktorer:¹ Stillingsnivå 3,5 4,3 Arbeidsgiver 3,3 4,4 Arbeidsoppgaver 3,3 4, Master/Hovedfag : n=74 Master/Hovedfag: n=

18 Stillingsnivå Arbeidsoppgaver Arbeidsgiver Figur 14: På en skala fra 1 til 5, hvor relevant vurderer du din nåværende jobbsituasjon med tanke på utdanningen din, for følgende faktorer:¹ prosentvis 26% 8% 15% 19% 2 9% 6% 4% 9% 18% 62% 22% 14% 15% 18% 26% 7% 6% 5% 14% 20% 55% 1% 19% 15% 16% 15% 2 12% 6% 4% 10% 2 54% Svært lite relevant Svært relevant Vet ikke : n=74 Master/Hovedfag: n=

19 Figur 15: Hvordan opplever du din nåværende jobbsituasjon? 70% 30% Master/ hovedfag 91% 9% Har relevant jobb Har ikke relevant jobb : n= 170 : n=993

20 Andre fakultet Det humanistiske fakultet Det samfunnsvite nskaplige fakultet Figur 16: Hvordan opplever du din nåværende jobbsituasjon? Fordelt på fakultet. 74% 26% 85% 15% 58% 42% 8 17% 78% 22% 95% 5% Har relevant jobb Har ikke relevant jobb Det samfunnsvitenskaplige fakultet: n=72, master/hovedfag n=217 Det humanistiske fakultet: n=53, master/hovedfag n= 155 Andre fakultet: n= 45, master/hovedfag n= 621

21 Figur 17: Til de som ikke har relevant jobb. På en skala fra 1 5, hvor stor betydning mener du følgende forhold har hatt for at du ikke har relevant jobb? For dårlige karakterer Geografiske forhold Fagkombinasjon Jeg selv er for dårlig til å formidle min kompetanse For mange andre med samme utdanning For lite relevant yrkeserfaring Studiestedet for dårlig til å formidle kompetansen For lite yrkesrettet utdanning Få relevante stillinger å søke på 2,2 2,4 2,6 2,8 2,9 3,3 3,3 3,2 3,4 3,3 3,5 3,7 3,7 3,7 3,7 4,1 4, Master/Hovedfag : n=30-31 : n=55

22 Figur 18: Hvor lang tid tok det fra eksamen til du fikk tilbud om din første relevante jobb? 34% 38% 17% 9% 2% 50% 30% 10% 6% Fikk jobb før jeg var ferdig med eksamen 0-3 mnd 4-6 mnd 7-12 mnd Mer enn 1 år Spørsmål stilt til kandidater med relevant jobb : n=120 : n=904

23 Andre fakultet Det humanistiske fakultet Det samfunnsviten skaplige fakultet Figur 19: Hvor lang tid tok det før du fikk tilbud om din første relevante jobb? Fordelt på fakultet 34% 40% 15% 11% 0% 8% 39% 30% 15% 11% 6% 4% 29% 29% 29% 10% 0% 46% 3 10% 7% 4% 1% 39% 44% 8% 6% 0% 55% 30% 8% 5% 1% 2% Fikk jobb før jeg var ferdig med eksamen 0-3 mnd 4-6 mnd 7-12 mnd Mer enn et år Ikke sikker Spørsmål stilt til kandidater med relevant jobb Det samfunnsvitenskaplige fakultet: n=53, master/hovedfag n=188 Det humanistiske fakultet: n=31, master/hovedfag n= 129 Andre fakultet: n= 36, master/hovedfag n= 589

24 Figur 20: Hva er din ordinære bruttolønn før skatt i nåværende stilling?² Master/Hovedfag Median Gjennomsnittlig lønn Spørsmål stilt til kandidater med relevant jobb : n=112 : n=879

25 Andre fakultet Det humanistiske fakultet Det samfunnsviten skaplige fakultet Figur 21: Hva er din ordinære bruttolønn før skatt i nåværende stilling? Fordelt på fakultet² Master/Hovedfag Master/Hovedfag Master/Hovedfag Median Gjennomsnittlig lønn Spørsmål stilt til kandidater med relevant jobb Det samfunnsvitenskaplige fakultet: n=50, master/hovedfag n=181 Det humanistiske fakultet: n=29, master/hovedfag n= 120 Andre fakultet: n= 33, master/hovedfag n= 578

26 Figur 22: Hva er din ordinære bruttolønn før skatt i nåværende stilling? Fordeling.² 26% 6 7% 4% Master/Hovedfag 6% 54% 32% 8% Inntil eller høyere Spørsmål stilt til kandidater med relevant jobb : n=112 : n=879

27 Figur 23: Hjemstedsfylke, hvor bodde du før du begynte å studere? 52% 26% 16% 2% 4% 1% 36% 3 16% 7% 8% 1% Hordaland Andre fylker Rogaland Oslo/Akershus Sogn og Fjordane Utenfor Norge : n=186 : n=1026

28 Figur 24: Hvor arbeider du nå? 54% 1 11% 18% 1% 49% 15% 12% 20% 1% Hordaland Andre fylker Rogaland Oslo/Akershus Sogn og Fjordane Utenfor Norge Spørsmål stilt til kandidater med relevant jobb : n=114 : n=881

29 Figur 25: Hvor kommer du fra og hvor arbeider du nå, bachelorstudenter Hjemsted Hordaland Hjemsted Rogaland Hjemsted Oslo og Akershus Hjemsted Annet N Arbeidssted Hordaland 76 % 29 % 14 % 42 % 62 Arbeidssted Rogaland 2 % 43 % 0 % 6 % 12 Arbeidssted Oslo og Akershus 13 % 24 % 71 % 13 % 21 Annet arbeidssted 9 % 5 % 14 % 39 % % 100 % 100 % 100 % 114

30 Figur 26: Hvor kommer du fra, og hvor arbeider du nå, masterstudenter Hjemsted Hordaland Hjemsted Rogaland Hjemsted Oslo og Akershus Hjemsted Annet N Arbeidssted Hordaland 77 % 28 % 19 % 38 % 433 Arbeidssted Rogaland 6 % 53 % 2 % 3 % 102 Arbeidssted Oslo og Akershus 9 % 11 % 67 % 25 % 179 Annet arbeidssted 7 % 8 % 13 % 33 % 165

31 Figur 27: Innen hvilken sektor er din nåværende stilling? 42% 5 4% 61% 36% 2% Offentlig sektor Privat sektor Organisasjon (LO, Røde Kors, partipolitisk org eller annet) Spørsmål stilt til kandidater med relevant jobb : n=113 : n=882

32 Andre fakultet Det humanistiske fakultet Det samfunnsvite nskaplige fakultet Figur 28: Innen hvilken sektor er din nåværende stilling? Fordelt på fakultet 31% 61% 8% 60% 36% 4% % 21% 5% 41% 59% 0% 59% 40% 1% Offentlig sektor Privat sektor Organisasjon (LO, Røde Kors, partipolitisk org eller annet) Spørsmål stilt til kandidater med relevant jobb Det samfunnsvitenskaplige fakultet: n=51, master/hovedfag n=182 Det humanistiske fakultet: n=30, master/hovedfag n= 121 Andre fakultet: n= 32, master/hovedfag n= 579

33 Figur 29: Innen hvilket område er din nåværende stilling? Øvrige Grunnskole, videregående skole Media, kultur Helse, sosial, omsorg Olje/gass/energi Offentlig administrasjon Konsulent / rådgivning Høyere utdanning/ forskningsinstitusjon 8% 2% 10% 9% 7% 7% 5% 9% 14% 1 17% 21% 20% 22% 32% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Spørsmål stilt til kandidater med relevant jobb : n=113 : n=868

34 Andre fakultet Det humanistiske fakultet Det samfunnsvitenska plige fakultet Figur 30: Innen hvilket område er din nåværende stilling? Fordelt på fakultet 10% 10% 6% 6% 20% 6% 14% 12% 18% 29% 17% 4% 7% 5% 5% 7% 7% 16% 10% 40% 10% 20% 10% 14% 18% 39% 2% 4% 9% 5% 1% 8% 6% 19% 16% 22% 6% 6% 22% 1 11% 32% 8% 0% 11% 15% Offentlig administrasjon Høyere utdanning/ forskningsinstitusjon Grunnskole, videregående skole Helse, sosial, omsorg Olje/gass/energi Media, kultur Konsulent, rådgivning IKT/ tele Bank/ forsikring/ finans Øvrige Spørsmål stilt til kandidater med relevant jobb Det samfunnsvitenskaplige fakultet: n=51, master/hovedfag n=178 Det humanistiske fakultet: n=30, master/hovedfag n= 120 Andre fakultet: n= 32, master/hovedfag n= 570

35 Figur 31: På en skala fra 1 til 5, i hvilken grad mener du studiene har gitt deg følgende ferdigheter?¹ Evne til å tilegne seg ny kunnskap Evne til å tenke selvstendig og kritisk Faglig og teoretisk kunnskap Formidlingsevne, skriftlig og muntlig Analytiske ferdigheter Evne til å benytte sin kunnskap på nye områder Metodiske ferdigheter Evne til å arbeide under press Evne til å samarbeide Evne til å bruke teoretisk kunnskap i praktiske Evne til å administrere og koordinere oppgaver Evne til å knytte kontakter og bygge relasjoner 4,0 4,4 3,9 4,1 3,9 4,4 3,7 4,0 3,7 4,1 3,7 4,0 3,4 4,0 3,3 3,7 3,3 3,3 3,2 3,8 3,2 3,2 3,0 2, Master/Hovedfag : n=73-74 : n=

36 Figur 32: I hvilken grad opplever du at utdanningen har gitt deg tilstrekkelige kunnskaper/ferdigheter til å mestre jobben du har?¹ 9% 14% 27% 28% 14% 8% 2% 4% 16% 42% 36% 2% 1 - Ikke i det hele tatt I stor grad Vet ikke : n=74 : n=455

37 Figur 33: Hva skulle du ønske du hadde mer av i studiet?¹ Praksis 65% 7 Prosjektarbeid Utveksling Savner ikke noe spesielt Annet Teori 19% 22% 22% 18% 18% 14% 10% 7% 30% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Master/Hovedfag : n=74 : n=455

38 Figur 34: For deg som har hatt to eller flere jobber etter avsluttede studier. Hvor lenge var du ansatt i din første stilling? 1 28% 28% 31% 5% 3 27% 36% Under 2 måneder 2-6 måneder 7-12 måneder Mer enn 12 måneder : n=71 : n=396

39 Figur 35: Hva var årsaken til at du sluttet i din første stilling? 49% 37% 14% 0% 50% 36% 9% 5% Fikk ny jobb Vikariatet/engasjementet tok slutt Sa opp etter eget ønske Annet : n=70 : n=388

40 Framgangsmåte Dataene bygger på tall fra Kandidatundersøkelsen 2011 og Kandidatundersøkelsen Datasettene fra 2009 og 2011 er slått sammen til en fil, der studenter fra andre studieinstitusjoner enn UiB er filtrert bort. Samtlige analyser er delt inn i masterog bachelorkandidater. Analysene er gjennomført i statistikkprogrammet SPSS. For de spørsmålene som enten ikke er med i begge undersøkelsene eller som ikke har vært mulig å slå sammen, er det kun benyttet tall fra Kandidatundersøkelsen Figurene dette gjelder er merket med noten ¹. For noen figurer er antallet bachelorkandidater som har svart lavt, spesielt der man ikke har kunnet kombinere tall for 2011 og Dette bør man være obs på. Antall studenter som har svart på spørsmålet står oppgitt ved alle figurer som n, antall enheter.

41 Noter 1: Disse figurene er kun basert på tall fra kandidatundersøkelsen : Tallene for lønn hentet fra kandidatundersøkelsen 2009 er indeksregulert med en faktor på 3,7 % før de er slått sammen med tallene på lønn hentet fra kandidatundersøkelsen 2011.

Hvordan går det med studentene underveis og etterpå? Karrieresenteret er en del av Studentsamskipnaden I Bergen

Hvordan går det med studentene underveis og etterpå? Karrieresenteret er en del av Studentsamskipnaden I Bergen Hvordan går det med studentene underveis og etterpå? Rådgiverseminar 22.10.2013 Rønnaug Tveit, daglig leder Hvem kommer til Karrieresenteret? Den ferske studenten: Rett fra videregående Forvirret og usikker

Detaljer

Fra studier til jobb i Bergensregionen. Kandidatundersøkelsen 2007

Fra studier til jobb i Bergensregionen. Kandidatundersøkelsen 2007 Fra studier til jobb i Bergensregionen Hva skal jeg bli når jeg blir stor? Hvilke studier leder til sikre jobber? Til spennende jobber? Til relevante jobber? Skjer det en hjerneflukt fra Bergen? Hvilke

Detaljer

Fra studier til jobb i Bergensregionen

Fra studier til jobb i Bergensregionen Fra studier til jobb i Bergensregionen Arbeidsmarkedsundersøkelse En kvantitativ analyse blant kandidater med høyere utdanning uteksaminert fra HiB, NHH og UiB i 2003 Oslo, august/september 2005 Innhold

Detaljer

Kandidatundersøkelsen 2007

Kandidatundersøkelsen 2007 Kandidatundersøkelsen 2007 Som del av et større samarbeidsprosjekt med utdanningsinstitusjonene i Bergen gjennomfører Karrieresenteret i Bergen en undersøkelse blant uteksaminerte kandidater fra UiB, HiB

Detaljer

«Kompetanse 2020» Universitetskandidatenes kompetanse og arbeidslivets behov

«Kompetanse 2020» Universitetskandidatenes kompetanse og arbeidslivets behov «Kompetanse 2020» Universitetskandidatenes kompetanse og arbeidslivets behov Professor Oddrun Samdal Viserektor for utdanning, Universitetet i Bergen Vardekonferansen 29.-30. september 2014 Hva vektlegger

Detaljer

Det juridiske fakultet

Det juridiske fakultet Det juridiske fakultet I denne delrapporten ser vi på hvordan arbeidsgiverne hvor den siste ansatte kom fra juridiske, skiller seg fra andre arbeidsgivere. Vi definerer her juridiske ut i fra hvorvidt

Detaljer

Kandidatundersøkelse 2013

Kandidatundersøkelse 2013 Kandidatundersøkelse 201 Resultater fra undersøkelse mot uteksaminerte kandidater våren og høsten 201, omfatter kandidater fra Universitetet i Oslo, Bergen og Tromsø Om undersøkelsen Undersøkelsene er

Detaljer

NFE medlemsundersøkelsen, 2014 22.01.2015 11:04

NFE medlemsundersøkelsen, 2014 22.01.2015 11:04 NFE medlemsundersøkelsen, 2014 Innledning Undersøkelsen ble gjennomført høsten 2014 Formål med undersøkelsen: Få oversikt over hvem våre medlemmer er, ved å samle inn informasjon om deres: o o Studiebakgrunn

Detaljer

Spørsmål Kandidatundersøkelsen 2013

Spørsmål Kandidatundersøkelsen 2013 Spørsmål Kandidatundersøkelsen 2013 Før telefonintervju vet vi: Kjønn Kull (uteksaminert 2010 eller 2011) Alder Avdeling 1 AFT - Bachelor 2 AHS - Bachelor 3 AITeL - Bachelor 4 ALT - Bachelor\Lærer 5 ALT

Detaljer

Undersøkelsen er finansiert med støtte fra Universitetet i Bergen, Høgskolen i Bergen og Studentsamskipnaden i Bergen.

Undersøkelsen er finansiert med støtte fra Universitetet i Bergen, Høgskolen i Bergen og Studentsamskipnaden i Bergen. Forord Spørreskjemaundersøkelsen Fra studier til jobb i Bergensregionen er gjennomført på oppdrag fra Karrieresenteret. Undersøkelsen er utført av forskningsassistent Christian Madsen med forsker Anne

Detaljer

Etterundersøkelsen januar 2006

Etterundersøkelsen januar 2006 22.02.2006 0:26:45 Etterundersøkelsen januar 2006 Publisert fra 6.0.2006 til 24.0.2006 587 svar (582 unike). Hva er din alder? a 22 eller yngre b 23-24 c 25-26 d 27-28 e 2-30 f 3-32 g 33-34 h 35-36 i 37

Detaljer

Arbeidslivsundersøkelsen 2014 i kortversjon

Arbeidslivsundersøkelsen 2014 i kortversjon Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Institutt for kriminologi og rettssosiologi Arbeidslivsundersøkelsen 2014 i kortversjon - arbeidslivstilknytning og tilfredshet med utdanning blant uteksaminerte

Detaljer

Studentundersøkelse. 1.- og 2. års studentmedlemmer januar-februar 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Studentundersøkelse. 1.- og 2. års studentmedlemmer januar-februar 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Studentundersøkelse 1.- og 2. års studentmedlemmer januar-februar 2009 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Innhold 1. Innledning... 3 Omfanget av undersøkelsen og metode... 3 Svarprosent... 3 Sammendrag...

Detaljer

Samfunnsøkonomisk utdanning på NTNU og yrkeslivet 2002

Samfunnsøkonomisk utdanning på NTNU og yrkeslivet 2002 Samfunnsøkonomisk utdanning på NTNU og yrkeslivet 2002 En undersøkelse utført av Fagutvalget for samfunnsøkonomi i samarbeid med Institutt for samfunnsøkonomi, NTNU Forord Høsten 2002 sendte studentforeningen

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO kandidatundersøkelsen 2014

UNIVERSITETET I OSLO kandidatundersøkelsen 2014 UNIVERSITETET I OSLO kandidatundersøkelsen 2014 Arbeidslivstilknytning og tilfredshet med egen utdannelse blant kandidater uteksaminert i perioden 2011 2013. Hovedresultater Innledning Universitetet i

Detaljer

Akershus. Nordland, Troms og Finnmark. Stavanger. Bergen. Agderfylkene. Hordaland, Sogn og Fjordane. Møre og Romsdal og Trøndelagsfylkene

Akershus. Nordland, Troms og Finnmark. Stavanger. Bergen. Agderfylkene. Hordaland, Sogn og Fjordane. Møre og Romsdal og Trøndelagsfylkene UNG I ARBEID FORORD Denne rapporten tar for seg den nåværende situasjonen til våre medlemmer som nettopp har startet sin karriere i arbeidslivet. Tallene er hentet fra lønnsundersøkelsen til Econa som

Detaljer

Q1 Ditt kjønn: Studentundersøkelsen 2015 1 / 26. Answered: 1,124 Skipped: 0. Kvinne. Mann 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 79.

Q1 Ditt kjønn: Studentundersøkelsen 2015 1 / 26. Answered: 1,124 Skipped: 0. Kvinne. Mann 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 79. Q1 Ditt kjønn: Answered: 1,124 Skipped: 0 Kvinne Mann Kvinne Mann 79.18% 890 20.82% 234 Total 1,124 1 / 26 Q2 Hvor gammel er du? Answered: 1,124 Skipped: 0 15-17 år 18-20 år 21-25 år 26-30 år 31 år + 15-17

Detaljer

Fremtidig behov for ingeniører 2016

Fremtidig behov for ingeniører 2016 Fremtidig behov for ingeniører 06.0. 06 Utarbeidet for: NITO v/ Petter Teigen Utarbeidet av: Lise Campbell Lehne Innhold s. s. Oppsummering Bakgrunn og Prosjektinformasjon s.8 Dagens situasjon s. Ansettelse

Detaljer

Trivsel og gjennomføring av studiene ved UiB

Trivsel og gjennomføring av studiene ved UiB 1 of 6 Trivsel og gjennomføring av studiene ved UiB UiB ønsker å kartlegge omfanget av gjennomføring ved institusjonen. Denne spørreundersøkelsen skal hjelpe å finne svar på hva UiB som utdanningsinstitusjon

Detaljer

JURISTFORBUNDET KANDIDATUNDERSØKELSEN 2016

JURISTFORBUNDET KANDIDATUNDERSØKELSEN 2016 JURISTFORBUNDET KANDIDATUNDERSØKELSEN 2016 SVARPROSENT FORDELT PÅ INSTITUSJONER 01 OM UNDERSØKELSEN 02 JOBBSØKING 03 NÅVÆRENDE STILLING 04 STUDIET 05 APPENDIX 01: OM UNDERSØKELSEN SVARPROSENT FORDELT PÅ

Detaljer

Studiefrafall og mobilitet

Studiefrafall og mobilitet Studiefrafall og mobilitet Undersøkelse om studentenes opplevelse av trivsel og kvalitet i studiene Island, november 2009 Torunn Valen Mikalsen Torunn Valen Mikalsen Agenda Bakgrunn Frafallsundersøkelsen

Detaljer

NTNU Kandidatundersøkelsen Fakultet for naturvitenskap og teknologi

NTNU Kandidatundersøkelsen Fakultet for naturvitenskap og teknologi NTNU Kandidatundersøkelsen 2013 Fakultet for naturvitenskap og teknologi 1 Utvalg Utvalg Bruttoutvalg Nettoutvalg Svarprosent HF totalt 731 394 53,9 % BBI 15 7 47 % MBI 66 30 46 % MBIOT 16 10 63 % MBIOT5

Detaljer

Studentundersøkelsen 2017

Studentundersøkelsen 2017 Studentundersøkelsen 2017 DAGER IGJEN DAGER AKTIV SVAR RESPONSTID (MEDIAN) GJENNOMFØRTE 0 25 1291 6m 1s 1156 Først har vi noen spørsmål om bakgrunnen din Hvor gammel er du? 8 6 4 2 Under 20 år 20-24 år

Detaljer

KANDIDATUNDERSØKELSE 2014

KANDIDATUNDERSØKELSE 2014 for pedagogikk Antall besvarelser: 14 Svarprosent: 42% KANDIDATUNDERSØKELSE 2014 for pedagogikk DEL A: NÅVÆRENDE STILLING 01 Hva er din hovedaktivitet? Yrkesaktiv 71% 3 1 Student/skoleelev 14% 3 7 Arbeidssøkende

Detaljer

Fra studier til jobb i Bergensregionen - Kandidatundersøkelsen 2009

Fra studier til jobb i Bergensregionen - Kandidatundersøkelsen 2009 Fra studier til jobb i Bergensregionen - Kandidatundersøkelsen 009 En kartlegging av karriereløp etter endt utdannelse for kandidater ved HiB, NHH og UiB, uteksaminert i 007 Oslo, september 009 Gjennomføring

Detaljer

Kandidater og arbeidsgivere om arbeidslivsrelevans

Kandidater og arbeidsgivere om arbeidslivsrelevans Ingvild Reymert 09.03.2017 Kandidater og arbeidsgivere om arbeidslivsrelevans Hvilken kompetanse trenger vi i fremtiden? 2 Arbeidslivsrelevans Arbeidsgiverundersøkelsen for UiO 2016 Kandidatundersøkelsen

Detaljer

19.01.2011 09:40 QuestBack eksport - Vinn en ipad - Fagskolene på Østlandet

19.01.2011 09:40 QuestBack eksport - Vinn en ipad - Fagskolene på Østlandet Vinn en ipad - Fagskolene på Østlandet Publisert fra 10.11.2010 til 05.01.2011 513 respondenter (513 unike) 1. Mann / Kvinne 1 Mann 89,1 % 457 2 Kvinne 10,9 % 56 1 2. Alder 1 Under 20 0,8 % 4 2 20-25 37,4

Detaljer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Ås

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Ås Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten ved NAV Ås Om undersøkelsen Formålet med de lokale brukerundersøkelsene er å gi brukerne anledning til å gi tilbakemelding om NAV-kontoret og å få informasjon

Detaljer

DITT FØRSTEVALG SAMFUNNSVITERNE

DITT FØRSTEVALG SAMFUNNSVITERNE DITT FØRSTEVALG SAMFUNNSVITERNE Er du samfunnsviter eller humanist med utdanning på masternivå eller er i studiefasen innen disse fagområder, så hører du hjemme hos oss! Samfunnsviterne arbeider for å

Detaljer

Din karriere fra studier til jobb Hva kan jeg bli? Innlegg til studentrekrutterere 13.10.2015 Ved karriereveileder Camilla Krogstie Agenda Blir det lett å få jobb hvis jeg velger UiO? Hva kan jeg bli med

Detaljer

Inntakskvalitet 2012. Inntakskvalitet 2012

Inntakskvalitet 2012. Inntakskvalitet 2012 Tabell 1 % Mann -------------------------------------- 41 Kvinne ------------------------------------ 59 Totalt -------------------------------------- 100 Utvalgets størrelse ------------------- 990 Tabell

Detaljer

Utviklende læringsmiljø

Utviklende læringsmiljø Utviklende læringsmiljø Knut Mørken Matematisk institutt Det matematisk-naturvitenskaplige fakultet Læringsmiljøutvalget 26. mai 2015 Hva er utfordringene? Stort frafall? For dårlig oppfølging? Ingen podcasts?

Detaljer

Viserektor for utdanning, professor

Viserektor for utdanning, professor Kompetanse 2020 K. Atakan Viserektor for utdanning, professor Universitetet i Bergen Globale utviklingstrender og universitetenes rolle Teknologi og kunnskap står sentralt i en globalisert li verden med

Detaljer

Fra CSE til InterAct: USITs rolle?

Fra CSE til InterAct: USITs rolle? Fra CSE til InterAct: USITs rolle? Knut Mørken! Matematisk institutt Det matematisk naturvitenskaplige fakultet Universitetet i Oslo USIT 7. november 2013 Fra Computing in Science Education til generell

Detaljer

Sørlandet som studiested. Sørlandet som studiested

Sørlandet som studiested. Sørlandet som studiested 1 2003 Kontaktpersoner ved Agderforskning: Seniorrådgiver Harald Furre Rådgiver Rune Jamt Forsker Gjermund Haslerud 2 2003 UTVALG Spørreskjema ble sendt til; 1400 Personer som avslo studieplass ved HiA

Detaljer

Rapport om. lokal brukerundersøkelse høsten 2015 ved NAV Malvik

Rapport om. lokal brukerundersøkelse høsten 2015 ved NAV Malvik Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten ved NAV Malvik Om undersøkelsen Formålet med de lokale brukerundersøkelsene er å gi brukerne anledning til å gi tilbakemelding om NAV-kontoret og å få informasjon

Detaljer

Organisasjon og ledelse for offentlig sektor - erfaringsbasert master (Master of Public Administration MPA), 90 studiepoeng

Organisasjon og ledelse for offentlig sektor - erfaringsbasert master (Master of Public Administration MPA), 90 studiepoeng Kan ikke vise det koblede bildet. Filen kan være flyttet, ha fått nytt navn eller være slettet. Kontroller at koblingen peker til riktig fil og plassering. Organisasjon og ledelse for offentlig sektor

Detaljer

Farmasøytstudenter. Kjære student! SD3-1 013 0

Farmasøytstudenter. Kjære student! SD3-1 013 0 SD3-1 013 0 ID-NUMMER Kjære student! Farmasøytstudenter StudData er en database basert på flere undersøkelser av studenter og profesjonsutøvere. Denne undersøkelsen, som heter StudData-3, retter seg mot

Detaljer

1. Hvilken virksomhet jobber du i?

1. Hvilken virksomhet jobber du i? 1. Hvilken virksomhet jobber du i? 10 9 1 2 Den norske kirke 3 Eigersund kommune 8 7 6 4 1 2 3 1 1 2 3 Denne undersøkelsen 91 100% Den Norske Kirke 26 28,6% Eigersund kommune 43 47,3% 22 24,2% 1 2. Hvor

Detaljer

Vedlegg 5 - Spørreskjema

Vedlegg 5 - Spørreskjema Vedlegg 5 - Spørreskjema Introside: Din mening er viktig! HiST har som mål å skape en god faglig og sosial studiestart for alle våre studenter. Arbeidet med å sikre kvalitet i utdanningen ved HiST er forankret

Detaljer

Studentene og fagspråket. Spørreundersøkelse blant studenter i alderen 19-29 år. Gjennomført på oppdrag fra Språkrådet. TNS Politikk & samfunn

Studentene og fagspråket. Spørreundersøkelse blant studenter i alderen 19-29 år. Gjennomført på oppdrag fra Språkrådet. TNS Politikk & samfunn Spørreundersøkelse blant studenter i alderen -2 år Gjennomført på oppdrag fra Språkrådet TNS.2.24 Innhold Dokumentasjon av undersøkelsen 3 2 Oppsummering av hovedfunn 3 4 Vedlegg: Bakgrunn 22 Vedlegg:

Detaljer

HiST - Høgskolen i Sør-Trøndelag

HiST - Høgskolen i Sør-Trøndelag Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Oppdragsgiver: HiST - Høgskolen i Sør-Trøndelag Hovedtema: Kandidatundersøkelsen 03 Trondheim 3. juni 03 Innhold VEDLEGG... 3 FORORD... 4 MÅLING AV KVALITET... 5

Detaljer

1. Kjønn. Kartlegging av informasjonssikkerhetskultur - Gran Kommune 14.03.2016 07:25. Først vil vi vite litt om hvem du er. 100% 90% 80% 74,9% 70%

1. Kjønn. Kartlegging av informasjonssikkerhetskultur - Gran Kommune 14.03.2016 07:25. Først vil vi vite litt om hvem du er. 100% 90% 80% 74,9% 70% 1. Kjønn Først vil vi vite litt om hvem du er. 100% 90% 80% 74,9% 70% 60% 50% 40% 30% 25,1% 20% 10% 0% Kvinne Mann 1. Kjønn Navn Kvinne 74,9% Mann 25,1% N 315 2. Alder 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30%

Detaljer

Praksisveiledning i profesjonsutdanningene - Sosialt arbeid

Praksisveiledning i profesjonsutdanningene - Sosialt arbeid 1 of 13 18.02.2011 14:08 Praksisveiledning i profesjonsutdanningene - Sosialt arbeid Takk for at du hjelper oss med undersøkelsen. Du kan når som helst avbryte og komme tilbake til den på et senere tidspunkt

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for kommunal sektor

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for kommunal sektor Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for kommunal sektor Tall per 31.12.10 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (februar 2011) Skriftserien nr 5/2011 INNHOLD 1. INNLEDNING 2

Detaljer

Arbeidsmarkedsundersøkelsen 2014

Arbeidsmarkedsundersøkelsen 2014 Arbeidsmarkedsundersøkelsen 2014 Sammendrag av hovedfunn Spørsmål kan rettes til Seksjon for utredning og kvalitetssikring på e-post suks@nhh.no Kort om undersøkelsen NHHs arbeidsmarkedsundersøkelse er

Detaljer

Lokale brukerundersøkelse høsten 2014. fylkessammenligning

Lokale brukerundersøkelse høsten 2014. fylkessammenligning Lokale brukerundersøkelse høsten 2014 fylkessammenligning Hovedspørsmål - Jeg blir møtt med respekt når jeg henvender meg til NAV-kontoret 1 536 3 313 2 766 1 523 1 838 1 759 1 521 864 1 029 3 007 2 935

Detaljer

Del A.1: Under Dusken trykket utgave

Del A.1: Under Dusken trykket utgave Del A.1: Under Dusken trykket utgave 1. Hvor ofte leser du følgende blader/aviser? Omtrent hvert nummer Omtrent annethvert nummer Av og til Sjelden eller unntaksvis 1 Adresseavisen... 1 2 3 4 5 2 Høgskoleavisa...

Detaljer

Sammendrag av rapporten: Er høgskolene regionale kvalifiseringsinstitusjoner?

Sammendrag av rapporten: Er høgskolene regionale kvalifiseringsinstitusjoner? Sammendrag av rapporten: Er høgskolene regionale kvalifiseringsinstitusjoner? Stikkord: Profesjonsrekruttering, desentralisert høgskolemønster, studierekruttering, arbeidsmarkedsrekruttering, mobilitet

Detaljer

Diplom- undersøkelse Januar 2014

Diplom- undersøkelse Januar 2014 Diplom- undersøkelse Januar 2014 Forord Indøk Sør ved Universitetet i Agder har gjennomført en diplomundersøkelse blant uteksaminerte mastergrad studenter våren 2013 ved Industriell økonomi og teknologiledelse

Detaljer

7 X. Tilbakeblikk på den utdanningen du var i gang med våren 2001 SD2 3 7 0 1 1. Har ikke fullført denne utdanningen

7 X. Tilbakeblikk på den utdanningen du var i gang med våren 2001 SD2 3 7 0 1 1. Har ikke fullført denne utdanningen SD2 3 7 0 1 1 ID-NUMMER Dette skjemaet skal leses maskinelt, det må derfor ikke brettes. Bruk blå / svart penn. Tallene skal se slik ut: 6 7 8 9 0 Sett kryss slik: Ikke slik: Eliminere feil avkryssing

Detaljer

ID-nummer. Høst Vår. Hvis du i ettertid skulle gi en samlet vurdering av ingeniørutdanningen, hvor fornøyd vil du da si at du er?

ID-nummer. Høst Vår. Hvis du i ettertid skulle gi en samlet vurdering av ingeniørutdanningen, hvor fornøyd vil du da si at du er? Ingeniør ID-nummer Dette skjema skal leses maskinelt, det må derfor ikke brettes. Bruk blå/ svart penn Kryss settes slik: Ikke slik: Eliminere slik: Ikke skriv i felt merket: Kode Tallene skal se slik

Detaljer

Brukerundersøkelsen 2015

Brukerundersøkelsen 2015 15.2.216 14:4 Brukerundersøkelsen 215 1211 brukere av konfliktrådets tjeneste fikk epostinvitasjon til undersøkelsen: Svarandelen var ca. 27,9 % - en drøy fjerdedel. Brukere kan også selv oppsøke undersøkelsen

Detaljer

TENK FRAMTID BLI LÆRLING!

TENK FRAMTID BLI LÆRLING! FAGOPPLÆRINGEN TENK FRAMTID BLI LÆRLING! Bedrifter i Akershus trenger lærlinger Slik blir du lærling Utdanning med lønn Gode jobbmuligheter Spennende utfordringer Fagbrev gir mulighet for høyere utdanning

Detaljer

SD2 3 0 0 1 1. Ikke skriv i felt merket: 7 X KODE. Utdanning etter avsluttet høgskoleutdanning

SD2 3 0 0 1 1. Ikke skriv i felt merket: 7 X KODE. Utdanning etter avsluttet høgskoleutdanning SD2 3 0 0 1 1 ID-NUMMER Dette skjemaet skal leses maskinelt, det må derfor ikke brettes. Bruk blå / svart penn. Tallene skal se slik ut: 6 7 8 9 0 Sett kryss slik: Ikke slik: Eliminere feil avkryssing

Detaljer

ZA4986. Flash Eurobarometer 260 (Students and Higher Education Reform) Country Specific Questionnaire Norway

ZA4986. Flash Eurobarometer 260 (Students and Higher Education Reform) Country Specific Questionnaire Norway ZA4986 Flash Eurobarometer 260 (Students and Higher Education Reform) Country Specific Questionnaire Norway FLASH 260 STUDENTS AND HIGHER EDUCATION REFORM Ditt lokale intervjuernummer Postnummer (zipcode)

Detaljer

Temamøte for studieinformatører. Camilla Krogstie Karrieresenteret ved UiO

Temamøte for studieinformatører. Camilla Krogstie Karrieresenteret ved UiO Temamøte for studieinformatører Camilla Krogstie Karrieresenteret ved UiO Hva ønsker du å få ut av dette temamøtet? Bruk oss gjennom hele studietiden! Karriereklar Fullført graden og oppnådd så gode karakterer

Detaljer

Fra studier til jobb i Bergensregionen - Kandidatundersøkelsen 2011

Fra studier til jobb i Bergensregionen - Kandidatundersøkelsen 2011 Fra studier til jobb i Bergensregionen - Kandidatundersøkelsen 211 En kartlegging av karriereløp etter endt utdannelse for kandidater ved HiB, og UiB, uteksaminert i 29 Rapport, september 211 2 Forord

Detaljer

1. Innledning. 2. Bruk. Universitetsbiblioteket i Bergen Digitale systemer og tjenester

1. Innledning. 2. Bruk. Universitetsbiblioteket i Bergen Digitale systemer og tjenester 1. Innledning I 013 etablerte Universitetet i Bergen en budsjettpost (publiseringsfond) for støtte til Open Accesspublisering. Universitetsbiblioteket har ansvaret for å administrere budsjettposten og

Detaljer

Spørreundersøkelse om videreutdanning i veiledning va ren 2015

Spørreundersøkelse om videreutdanning i veiledning va ren 2015 Spørreundersøkelse om videreutdanning i veiledning va ren 2015 Notat ved Sverre Friis-Petersen Tjenesteavdelingen Arbeids- og Velferdsdirektoratet Oktober 2015 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1 Innledning...

Detaljer

NITO FINNER DU PÅ 20 STEDER I LANDET VÅRT

NITO FINNER DU PÅ 20 STEDER I LANDET VÅRT FAKTA OM NITO 1 NITO FINNER DU PÅ 20 STEDER I LANDET VÅRT NITO har avdelinger over hele landet som utgjør grunnsteinene i NITOs organisasjon. Disse tilbyr faglig og kollegialt fellesskap gjennom over 500

Detaljer

Myte: Det er lav søkning til lærerutdanningene Fakta: Søknadsveksten til lærerutdanningene er bare forbigått av juridiske fag

Myte: Det er lav søkning til lærerutdanningene Fakta: Søknadsveksten til lærerutdanningene er bare forbigått av juridiske fag Myte: Det er lav søkning til lærerutdanningene Fakta: Søknadsveksten til lærerutdanningene er bare forbigått av juridiske fag Siden 2008 har søkningen økt med hele 59 prosent for lærerutdanningene sett

Detaljer

06.03.2012 14:17 QuestBack eksport - BRUKERUNDERSØKELSE BRUKER AV HJEMMESYKEPLEIEN

06.03.2012 14:17 QuestBack eksport - BRUKERUNDERSØKELSE BRUKER AV HJEMMESYKEPLEIEN BRUKERUNDERSØKELSE BRUKER AV HJEMMESYKEPLEIEN Publisert fra 29.06.2011 til 29.08.2011 72 respondenter (1 unike) 1. Alder (brukerens alder) 1 Under 67 år 19,4 % 14 2 67-79 år 23,6 % 17 3 80-90 år 43,1 %

Detaljer

KANDIDATUNDERSØKELSE 2014 Svarprosent: 30%

KANDIDATUNDERSØKELSE 2014 Svarprosent: 30% for pedagogikk Antall besvarelser: 10 KANDIDATUNDERSØKELSE 2014 Svarprosent: 3 for pedagogikk DEL A: NÅVÆRENDE STILLING 01 Hva er din hovedaktivitet? Yrkesaktiv 4-29 2 Student/skoleelev 1 2 Arbeidssøkende

Detaljer

Analyser og evalueringer

Analyser og evalueringer Analyser og evalueringer Oppsummering av opptaket 2015* Samordna Opptak I Samordna Opptak har vi hatt en svak nedgang i antall førsteprioritetssøkere på 2,15 % fra 2014 til 2015. For Samordna opptak systemet

Detaljer

Tilhørighet og veivalg for Midsund kommune

Tilhørighet og veivalg for Midsund kommune Tilhørighet og veivalg for Midsund kommune Innbyggerundersøkelse i Midsund kommune 28. sept. 6. okt. 2015 Oppdragsgiver: NIVI/ Midsund kommune Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 28. sept.

Detaljer

Samfunnsvitere og humanister i arbeidsmarkedet

Samfunnsvitere og humanister i arbeidsmarkedet Jannecke Wiers-Jenssen 15-02-13 Samfunnsvitere og humanister i arbeidsmarkedet Hva kan Kandidatundersøkelser fortelle oss? Samfunnsviternes fagkonferanse 2013, Trondheim Agenda Veksten i tallet på samfunnsvitere

Detaljer

Arbeidsmarkedsundersøkelsen 2013

Arbeidsmarkedsundersøkelsen 2013 Arbeidsmarkedsundersøkelsen 2013 Sammendrag av hovedfunn Spørsmål rundt undersøkelsen kan rettes til Seksjon for utredning og kvalitetssikring på epost suks@nhh.no eventuelt til seksjonsleder Kjetil S.

Detaljer

ZA5439. Flash Eurobarometer 283 (Entrepreneurship in the EU and Beyond) Country Specific Questionnaire Norway

ZA5439. Flash Eurobarometer 283 (Entrepreneurship in the EU and Beyond) Country Specific Questionnaire Norway ZA5439 Flash Eurobarometer 283 (Entrepreneurship in the EU and Beyond) Country Specific Questionnaire Norway FLASH 283 ENTREPRENEURSHIP D1. Kjønn [IKKE SPØR MARKER RIKTIG ALTERNATIV] Mann... 1 Kvinne...

Detaljer

Brukerundersøkelse om medievaktordningen. Januar 2011

Brukerundersøkelse om medievaktordningen. Januar 2011 Brukerundersøkelse om medievaktordningen Januar 2011 Om undersøkelsen Undersøkelsen er en evaluering av medievaktordningen ILKO. Medievaktordningen er en døgnkontinuerlig telefonvakttjeneste som har vært

Detaljer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Steinskjer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Steinskjer Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten ved NAV Steinskjer Om undersøkelsen Formålet med de lokale brukerundersøkelsene er å gi brukerne anledning til å gi tilbakemelding om NAV-kontoret og å få informasjon

Detaljer

1. Forskerutdanning: Søknaden gjelder opptak til organisert forskerutdanning ved. (fakultet) Ønsker å bli knyttet til. (institutt)

1. Forskerutdanning: Søknaden gjelder opptak til organisert forskerutdanning ved. (fakultet) Ønsker å bli knyttet til. (institutt) SØKNAD OM OPPTAK TIL ORGANISERT FORSKERUTDANNING (PhD-GRADEN) VED UNIVERSITETET I BERGEN 1. Forskerutdanning: Søknaden gjelder opptak til organisert forskerutdanning ved. (fakultet) Ønsker å bli knyttet

Detaljer

Arbeidsmarkedet for doktorgradskandidater er i endring er forskerutdanningen tilpasset et differensiert arbeidsmarked? 11 oktober 2012 Berit Rokne

Arbeidsmarkedet for doktorgradskandidater er i endring er forskerutdanningen tilpasset et differensiert arbeidsmarked? 11 oktober 2012 Berit Rokne Arbeidsmarkedet for doktorgradskandidater er i endring er forskerutdanningen tilpasset et differensiert arbeidsmarked? 11 oktober 2012 Berit Rokne PhD-kandidatundersøkelse ved UiB - 2012 På bakgrunn av

Detaljer

3.1 Fagskoler og fagskoleutdanning

3.1 Fagskoler og fagskoleutdanning 3Voksne i fagskoleutdanning 3.1 Fagskoler og fagskoleutdanning Fagskoleutdanninger er yrkesrettede høyere utdanninger som bygger på videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse 1. Utdanningene

Detaljer

samfunnsvitenskap Søknadsfrist

samfunnsvitenskap Søknadsfrist NO EN Sosiologi Hvordan er samfunn mulig? Drives samfunnsutviklingen frem av samhold eller konflikt? Hvordan kan en forklare at noen er fattige og andre rike? Velger ungdom utdannelse fritt, eller styres

Detaljer

SLIK BLIR DU LÆREKANDIDAT

SLIK BLIR DU LÆREKANDIDAT FAGOPPLÆRINGEN SLIK BLIR DU LÆREKANDIDAT Ofte stilte spørsmål Opplæring tilpasset ditt behov Utdanning med lønn Opplæring tilpasset ditt behov Spennende utfordringer Grunnlag for videre utdanning/ arbeid

Detaljer

Karriereveiledning i Norge 2011

Karriereveiledning i Norge 2011 Notat 6/212 Karriereveiledning i Norge 211 Kjennskap, bruk, behov og interesse for karriereveiledning i den norske befolkningen Karriereveiledning i Norge 211 Kjennskap, bruk, behov og interesse for karriereveiledning

Detaljer

Diplomundersøkelsen 2014

Diplomundersøkelsen 2014 Diplomundersøkelsen 2014 Forord Indøk Sør har gjennomført en diplomundersøkelse blant uteksaminerte mastergrad studenter våren 2014 ved Industriell økonomi og teknologiledelse ved Universitetet i Agder,

Detaljer

FRA STUDIER TIL JOBB I BERGENSREGIONEN TIDSSERIERAPPORT 2003 2011

FRA STUDIER TIL JOBB I BERGENSREGIONEN TIDSSERIERAPPORT 2003 2011 FRA STUDIER TIL JOBB I BERGENSREGIONEN TIDSSERIERAPPORT 2003 2011 Asle Høgestøl, Malin Dahle og Turid Vaage ideas2evidence-rapport 02:2014 ideas2evidence 2014 ideas2evidence Villaveien 5 5007 Bergen Telefon:

Detaljer

Kandidatundersøkelse blant kandidater fra den tidligere Høgskolen i Finnmark

Kandidatundersøkelse blant kandidater fra den tidligere Høgskolen i Finnmark Kandidatundersøkelse blant kandidater fra den tidligere Høgskolen i Finnmark 2014 Kjell Hines Førsteamanuensis Finnmarksfakultetet Alta 03.07.2014 Innhold Innledning... 3 Tabellfortegnelse... 4 Kapittel

Detaljer

Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3

Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3 Om undersøkelsen Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3 1 Lønnsnivå blant Lederne 1.1 Lønn etter bransje Tabell 1.1: Årslønn Lederne 2013 etter bransje (n=2 915) Bransje Årslønn 2013 Antall

Detaljer

Regnskap og revisjon (Master)

Regnskap og revisjon (Master) NO EN Regnskap og revisjon (Master) Vi tilbyr en attraktivt og moderne MRR utdanning, med engasjerende studenter og læringsmiljø. Er du ute etter å få en god bakgrunn i å gjennomføre og lede endringsprosesser?

Detaljer

26.11.2012 14:02 QuestBack eksport - Lokal Brukerundersøkelse NAV Akershus Høsten 2012

26.11.2012 14:02 QuestBack eksport - Lokal Brukerundersøkelse NAV Akershus Høsten 2012 Lokal Brukerundersøkelse Høsten 2012 Publisert fra 23.10.2012 til 28.12.2012 128 respondenter (2 unike) Sammenligning: : Filter: NAV Vestby "NAV-kontor" = "NAV Vestby" Filter på tid: høst 2012 Fra 29.10.2012

Detaljer

Arbeidsmarkedsundersøkelsen 2015 TEKNA-RAPPORT 6/2016

Arbeidsmarkedsundersøkelsen 2015 TEKNA-RAPPORT 6/2016 Arbeidsmarkedsundersøkelsen 2015 TEKNA-RAPPORT 6/2016 1 a Forord Denne rapporten er skrevet og publisert av Teknas- Teknisk-naturvitenskapelig forenings generalsekretariat, seksjon for Samfunnspolitikk

Detaljer

Veien inn i arbeidslivet

Veien inn i arbeidslivet Veien inn i arbeidslivet Terje Alnes, NAV Markedstjenester Hordaland, avdeling for integrering 13.05.17/ Thon Hotel Bergen Airport Er det lett å få jobb i Norge? JA og NEI Relativt lav arbeidsledighet,

Detaljer

NY KOMMUNESTRUKTUR SNILLFJORD KOMMUNE MAI 2015

NY KOMMUNESTRUKTUR SNILLFJORD KOMMUNE MAI 2015 NY KOMMUNESTRUKTUR SNILLFJORD KOMMUNE MAI 015 Metode: Datainnsamling: Telefon Utvalg: Det ble gjennomført totalt 150 intervju med personer 18 år eller eldre bosatt i Snillfjord kommune. Datamaterialet

Detaljer

KANDIDATUNDERSØKELSE

KANDIDATUNDERSØKELSE KANDIDATUNDERSØKELSE BACHELOR PROGRAMMET AVGANGSKULL 2005-2007 INSTITUTT FOR HELSELEDELSE OG HELSEØKONOMI, MEDISINSK FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO VÅREN 2008 Forord Våren 2008 ble det gjennomført en spørreundersøkelse

Detaljer

Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning

Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning Rapport Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007 Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007 Innhold Forord.....................................................................................

Detaljer

Svarlogg. 23.03.2012 13:20 www.questback.com. Brukerundersøkelse Jekteviken 2012 1

Svarlogg. 23.03.2012 13:20 www.questback.com. Brukerundersøkelse Jekteviken 2012 1 Svarlogg Brukerundersøkelse Jekteviken 2012 1 1. Jeg har plass på : 1 Forberedende 2 Grunnfag 3 Mellomfag 4 Hovedfag 5 Jeg ønsker ikke å oppgi hvilken av avdelingene mitt barn går på Denne undersøkelsen

Detaljer

Universitetet i Bergen Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. SØKNAD OM OPPTAK TIL PhD-STUDIET

Universitetet i Bergen Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. SØKNAD OM OPPTAK TIL PhD-STUDIET 1. Personlige opplysninger: Universitetet i Bergen Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet SØKNAD OM OPPTAK TIL PhD-STUDIET Fødselsdato: Personnummer: Etternavn: Fornavn: Mann Kvinne Nasjonalitet:

Detaljer

Ungdom og svart arbeid. Tirsdag 8. februar 2011

Ungdom og svart arbeid. Tirsdag 8. februar 2011 Ungdom og svart arbeid Tirsdag 8. februar 2011 Bakgrunn Undersøkelse om holdninger til og erfaringer med svart arbeid blant personer i alderen 15 til 30 år Totalt 2500 respondenter i aktuelle målgruppe

Detaljer

Deres kontaktperson Jens Fossum Jens.Fossum@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no

Deres kontaktperson Jens Fossum Jens.Fossum@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no OMNIBUS UKE 7 2006 - NBBL Deres kontaktperson Jens Fossum Jens.Fossum@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 15.02.2006 Avsluttet 17.02.2006 Antall respondenter

Detaljer

Noen resultater fra kartlegginger av finansiell kunnskap i Norge. Ellen K. Nyhus Agderforskning

Noen resultater fra kartlegginger av finansiell kunnskap i Norge. Ellen K. Nyhus Agderforskning Noen resultater fra kartlegginger av finansiell kunnskap i Norge Ellen K. Nyhus Agderforskning Om studien Del av OECD sin internasjonale kartlegging av finansiell kompetanse Norsk del av prosjektet ledet

Detaljer

Oppnådd grad Bachelor i ledelse, innovasjon og marked. Omfang 180 studiepoeng

Oppnådd grad Bachelor i ledelse, innovasjon og marked. Omfang 180 studiepoeng Programmets navn Bokmål: Bachelor i ledelse, innovasjon og marked Nynorsk: Bachelor leiing, innovasjon og marked Engelsk: Bachelor in Management, Innovation and Marketing Oppnådd grad Bachelor i ledelse,

Detaljer

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på?

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? *** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? Antall intervju 86 43 43 48 31 52 34 42 44 0-49 27 33 21 44 3 44-17 36 50-99 14 19 9 21 6 23-10 18 100-199 20 21 19 21 16 33-21 18 200-299

Detaljer

Høgskolen i Hedmark Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Postboks 4010 Bedriftssenteret 2306 Hamar

Høgskolen i Hedmark Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Postboks 4010 Bedriftssenteret 2306 Hamar Høgskolen i Hedmark Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Postboks 4010 Bedriftssenteret 2306 Hamar Telefon: 62 51 76 10 Faks: 62 51 76 01 E-mail: luna@hihm.no SPØRRESKJEMA Dette spørreskjemaet

Detaljer

«Litt om arbeidsmarkedet i Rogaland»

«Litt om arbeidsmarkedet i Rogaland» Studenttreff, 21.12.2015 «Litt om arbeidsmarkedet i Rogaland» Gustav Svane, NAV Rogaland LEDIGE STILLINGER I ROGALAND NAV registrerer ledige stillinger som blir annonsert i: Media Innmeldt direkte til

Detaljer

Candidate Survey 2016 From Studies to Employment in the Bergen Area

Candidate Survey 2016 From Studies to Employment in the Bergen Area Norway Høgestøl, Asle, ideas2evidence Dahle, Malin, ideas2evidence Candidate Survey 2016 From Studies to Employment in the Bergen Area Study Documentation August 31, 2017 Metadata Production Metadata Producer(s)

Detaljer

KULTURMINNEFORVALTNING

KULTURMINNEFORVALTNING Kulturminneforvaltning 165 KULTURMINNEFORVALTNING Kulturminner er materielle og immaterielle spor etter menneskers liv og virksomhet i nær eller fjern fortid. De er kilder til kunnskap og opplevelse for

Detaljer

Magne Rogne og Kari-Anne S. Malmo

Magne Rogne og Kari-Anne S. Malmo "Administrative utfordringer ved innføringen av to grunnskolelærerutdanninger" Nasjonalt studieadministrativt seminar 2013 Magne Rogne og Kari-Anne S. Malmo Om Følgegruppen for lærerutdanningsreformen

Detaljer