OM AV FOR MANGFOLDIGE MUSUMSBRUKERE ved professor Anne-Britt Gran

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OM AV FOR MANGFOLDIGE MUSUMSBRUKERE ved professor Anne-Britt Gran"

Transkript

1 OM AV FOR MANGFOLDIGE MUSUMSBRUKERE ved professor Anne-Britt Gran Oppdragsgivere: Kulturhistorisk Museum, Universitetet i Oslo, og Norges Museumsforbund Undersøkelsen er gjennomført ved hjelp av finansiering fra ABM-utvikling

2 Metode Formål Å kartlegge interesse for, holdninger til og besøk ved museer blant ikke-vestlige minoritetsstudenter, i tillegg til annet kulturforbruk. Det finnes lite kunnskap om museumsbrukere med ikke-vestlig bakgrunn, og museene ønsker flere slike brukere. Utvalg Utvalget består av studenter fordi man fra andre undersøkelser vet at museumsbruk øker med utdannelsesnivå. Utvalget ble rekruttert fra Universitet i Oslo (UIO), Høyskolen i Oslo (HIO) og Handelshøyskolen BI i Oslo. Det ble innehentet totalt 1001 e-post adresser. Gjennomføring Undersøkelsen er gjennomført på web. Antall intervju Totalt 317 intervju (122 intervju ved UIO, 146 intervju ved HIO og 49 intervju ved BI). 32% svarrespons. Det ble foretatt 2 purringer. Datainnsamlingsperiode Rekruttering ble foretatt i januar 2010 (uke 3 og 4) og selve datainnsamlingen ble gjennomført i perioden 11.mars -19.april 2010.

3 Hvem har besvart undersøkelsen?

4 Minoritetsbakgrunn 70 % 66 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 9 % Europa utenom EU/EØS 23 % 2 % Asia Afrika Latin-Amerika N=317

5 Om respondentene Kjønn 69 prosent kvinner og 31 prosent menn, hvilket betyr en viss overrepresentasjon av kvinner Alder Gjennomsnittsalder 25 år, flest respondenter er år, 15 prosent er over 30 år. Botid i Norge Gjennomsnittet er 16 år, kun 10 prosent har bodd i Norge mindre enn fem år

6 Fagområder Lærerutdanning/pedagogikk 8 % Samfunnsfag 15 % Jus 6 % Økonomiske og administrative dag 26 % Naturvitenskaelige/tekniske/IKT fag Helse- sosial og idrettsfag 16 % 15 % Humanistiske fag/kunst og estetiske fag Annet 4 % 3 % Ubesvart 8 % 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % N=317

7 Foreldrenes høyeste utdannelse 40 % 30 % 27 % 28 % 29 % 20 % 20 % 14 % 14 % 23 % 15 % 21 % 10 % 10 % 0 % Grunnskole Videregående skole Høyskole/universitet inntil 3 år Høyskole/universitet over 3 år Uoppgitt Far Mor N=317

8 Resultater museum

9 Har du benyttet følgende kulturaktiviteter siste 12 måneder? Svar: Museum Gjennomsnitt 3,6 Ja 30 % Nei 70 % N=317

10 Hvilke av følgende assosiasjoner får du når du hører ordet museum? Lærerikt 68 % Interessant 57 % Spennende Gammeldags 36 % 35 % Kjedelig Underholdende 14 % 18 % Uinteressant Irrelevant 2 % 6 % Andre assosiasjoner 12 % Har ingen assosiasjoner 1 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % N=317

11 Andre assosiasjoner Old is gold Kulturarv og historie Malerier Historisk Lenge siden Umoderne Moderne Inspirerende Nyskjerrig Mystisk En reise i fortid og fremtid Avslappende og koselig Læring Lesing Informasjon Litteratur Skoletur

12 Har du noen gang vært på et museum i Norge utenom skolebesøk? 60 % 35 % 5 % Ja Nei Vet ikke N=317

13 Har du noen gang vært på et museum i Norge utenom skolebesøk? Figuren viser andelen som har vært på et museum i Norge utenom skolebesøk fordelt på foreldrenes utdanning 80 % 70 % 60 % 50 % 51 % 58 % 59 % 57 % 70 % 65 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Grunnskole Videregående skole Høyskole/universitet Mors utdanning Fars utdanning N=317

14 Hva slags type museum har du vært på i Norge av følgende? Filter: Har vært på et museum i Norge utenom skolebesøk Kulturhistorisk museum (f.eks. Historisk museum, Vikingskiphuset, Folkemuseet på Bygdøy) Gj.snitt 2,3 77 % Teknisk eller naturvitenskapelig museum (f. eks. Teknisk museum, Naturhistorisk museum) Gj.snitt 1,5 71 % Kunstmuseum (f. eks. Nasjonalmuseet, Astrup Fearnley Museet) Gj.snitt 2,5 45 % Annen type museum Gj.s 2,9 18 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % N=190

15 Hva slags type museum har du vært på i Norge av følgende? Svar: Kulturhistoriske museer Filter: Har vært på et museum i Norge utenom skolebesøk Figuren viser andelen som har vært på et kulturhistorisk museum fordelt på foreldrenes utdanning 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 77 % 87 % 73 % 73 % 83 % 65 % Grunnskole Videregående skole Høyskole/universitet Mors utdanning Fars utdanning N=190

16 Hva skal til for at du vil gå oftere på museum? Filter: Har vært på et museum i Norge utenom skolebesøk At det var gratis 55 % At utstillingene var mer underholdene At utstillingene tok for seg kulturkretser utenfor Europa At utstillingene var mer lærerike At utstillingen tematiserte minoriteter i Norge At utstillingene fant sted andre steder enn i museumsinstitusjonene At utstillingene var mer interaktive At utstillingen var mindre norsk rent innholdsmessig Andre grunner 41 % 39 % 35 % 25 % 17 % 14 % 8 % 8 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % N=190 Andre grunner: mer informasjon og oversiktelig, tilgjengelig, tid, moderne, teknologi, nye utstillinger

17 Andre grunner Internasjonale kunstnere Bruke underholdning til å formidle budskap Mer oversiktelig Mer informasjon i media Mer moderne Mer teknologi Mer reklame Vet ikke hvilke museer som finnes Nærme meg Tid Lærerikt for barna

18 Hva skal til for at du vil gå oftere på museum? Svar: At utstillingen var mindre norsk rent innholdsmessig Filter: Har vært på et museum i Norge utenom skolebesøk Figuren viser andelen som vil gå oftere på museum om utstillingen var mindre norsk rent innholdsmessig fordelt på minoritetsbakgrunn 35 % 30 % 31 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 7 % 5 % 0 % Europa utenom EU/EØS Asia Afrika N=190

19 Hva skal til for at du vil gå oftere på museum? Svar: At utstillingen fant sted andre steder enn i museumsinstitusjonene Filter: Har vært på et museum i Norge utenom skolebesøk Figuren viser andelen som vil gå oftere på museum om utstillingen fant sted andre steder enn i museumsinstitusjonene fordelt på minoritetsbakgrunn 25 % 23 % 20 % 15 % 10 % 10 % 5 % 0 % 0 % Europa utenom EU/EØS Asia Afrika N=190

20 Hvorfor har du ikke besøkt museum i Norge? Filter: Har ikke besøkt museum i Norge Det har aldri falt meg inn å gå på museum Jeg prioriterer ikke fritiden min på museer 46 % 43 % Jeg har ikke tid til museumsbesøk Jeg har ingen interesse for utstillingene som vises Jeg har ingen å gå sammen med Det er ingen tradisjon i min familie for å gå på museer Jeg synes museer er kjedelige Jeg føler meg fremmed i museumsinstitusjonene Det er for dyrt Andre grunner 23 % 21 % 20 % 16 % 12 % 10 % 7 % 5 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % N=112

21 Hvorfor har du ikke besøkt museum i Norge? Svar: Føler meg fremmed i museumsinstitusjonene Filter: Har ikke besøkt museum i Norge Figuren viser andelen som ikke har besøkt museum i Norge fordi de føler seg fremmed i museumsinstitusjonene fordelt på minoritetsbakgrunn 25 % 20 % 21 % 15 % 10 % 7 % 5 % 0 % 0 % Europa utenom EU/EØS Asia Afrika N=112

22 Hvor ofte har du besøkt museer i utlandet de siste 3 årene? 50 % 45 % 46 % 40 % 35 % 30 % 25 % 20 % 15 % 23 % 25 % 10 % 5 % 6 % 0 % Ofte (oftere enn 1 gang i året) Sjelden (sjeldnere enn en gang i året) Aldri Vet ikke N=317

23 Hvor ofte har du besøkt museer i utlandet de siste 3 årene? Svar: Oftere enn 1 gang i året Figuren viser andelen som har besøkt museer i utlandet oftere enn 1 gang i året fordelt på foreldrenes utdannelse. 40 % 35 % 30 % 29 % 36 % 36 % 25 % 20 % 15 % 15 % 16 % 20 % 10 % 5 % 0 % Grunnskole Videregående skole Høyskole/universitet Mors utdanning Fars utdanning N=112

24 Hvor enig eller uenig er du i følgende påstander om framtidens kulturhistoriske museer i Norge? Fremtidens kulturhistoriske museum bør. Skape respekt for kulturelt mangfold 66 % 24 % 5 2 %% Vise tradisjoner fra både Norge og fra de landene minoriteter i Norge kommer fra 54 % 29 % 9 % 4 % Kunne engasjere seg i aktuelle saker 40 % 37 % 13 % 4 % Konsentrere seg om tradisjoner fra Norge 24 % 34 % 23 % 13 % Konsentrere seg om fortiden 18 % 41 % 26 % 9 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Svært enig Noe enig Noe uenig Svært uenig Vet ikke N=317

25 Resultater annet kulturforbruk

26 Andel som har benyttet følgende kulturtilbud siste 12 måneder 100 % 88 % 80 % 60 % 40 % 39 % 30 % 25 % 20 % 0 % Kino Konserter Museum Teater og dans N=317

27 Vennligst ranger fra 1 til 3 hvilke typer filmer du går mest på Filter: Har benyttet kino siste 12 måneder Norske 3 % 16 % 25 % Europeiske 4 % 22 % 18 % Amerikanske 67 % 10 % 4 % Asiatiske 10 % 20 % 10 % Afrikanske1 21 % Sør-Latin Amerikanske1 3 4 %% 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 1 2 3

28 Vennligst ranger fra 1 til 3 hvilke TV kanaler du ser mest på Norske 51 % 21 % 14 % Europeiske 5 % 22 % 18 % Amerikanske 23 % 25 % 22 % Asiatiske 15 % 16 % 12 % Afrikanske 21 4 % Sør-Latin Amerikanske 0 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 1 2 3

Hver gang vi møtes. Kulturelle møtesteder i Oppegård BÅRD KLEPPE. TF-rapport nr. 316

Hver gang vi møtes. Kulturelle møtesteder i Oppegård BÅRD KLEPPE. TF-rapport nr. 316 Hver gang vi møtes Kulturelle møtesteder i Oppegård BÅRD KLEPPE TF-rapport nr. 316 2013 Tittel: Hver gang vi møtes Undertittel: Kulturelle møtesteder i Oppegård TF-rapport nr: 316 Forfatter(e): Bård Kleppe

Detaljer

Ungdomsundersøkelse: Utdannelses- og yrkesvalg

Ungdomsundersøkelse: Utdannelses- og yrkesvalg Ungdomsundersøkelse: Utdannelses- og yrkesvalg Kvantitativ undersøkelse gjennomført for Utdanning.no Oslo, januar 2009 Om undersøkelsen FORMÅL Kartlegging av norsk ungdoms utdannings- og yrkesvalg, så

Detaljer

Forbruk på internett, mars 1999 - en landsomfattende undersøkelse

Forbruk på internett, mars 1999 - en landsomfattende undersøkelse Arbeidsnotat nr. 2-1999 Anita Borch Forbruk på internett, mars 1999 - en landsomfattende undersøkelse SIFO 1999 Arbeidsnotat nr. 2 1999 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING Sandakerveien 24 C, Bygg

Detaljer

Spørreundersøkelse om bruk av telefoni og Internett

Spørreundersøkelse om bruk av telefoni og Internett Spørreundersøkelse om bruk av telefoni og Internett Q1 Hvor ofte bruker du følgende tjenester i dag? på hver linje Ringe med fasttelefoni/bredbåndstelefoni hjemme Flere ganger om dagen En gang om dagen

Detaljer

2006/14 Rapporter Reports. Nina Kristin Buskoven. Undersøkelse om bibliotekbruk. Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger

2006/14 Rapporter Reports. Nina Kristin Buskoven. Undersøkelse om bibliotekbruk. Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger 2006/14 Rapporter Reports Nina Kristin Buskoven Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter Reports I denne serien publiseres statistiske analyser, metode- og modellbeskrivelser

Detaljer

PISA får for stor plass

PISA får for stor plass PISA får for stor plass Av Ragnhild Midtbø og Trine Stavik Mange lærere mener at skolemyndigheter og politikere legger for stor vekt på PISA-resultatene, og at skolen i stadig større grad preges av tester

Detaljer

Lars Nerdrum, Inge Ramberg og Bo Sarpebakken. Inngående forskermobilitet til Norge Omfang og erfaringer. NIFU skriftserie nr.

Lars Nerdrum, Inge Ramberg og Bo Sarpebakken. Inngående forskermobilitet til Norge Omfang og erfaringer. NIFU skriftserie nr. Lars Nerdrum, Inge Ramberg og Bo Sarpebakken Inngående forskermobilitet til Norge Omfang og erfaringer NIFU skriftserie nr. 10/2003 NIFU Norsk institutt for studier av forskning og utdanning Hegdehaugsveien

Detaljer

Foreldre om småbarns mediebruk. Foreldres syn på barns (1-12 år) bruk og opplevelser av medier

Foreldre om småbarns mediebruk. Foreldres syn på barns (1-12 år) bruk og opplevelser av medier 2014 Foreldre om småbarns mediebruk Foreldres syn på barns (1-12 år) bruk og opplevelser av medier FORELDRE OM SMÅBARNS MEDIEBRUK 2014 1 Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser.

Detaljer

Integrert, men diskriminert

Integrert, men diskriminert IMDi-rapport 9-2008 Integrert, men diskriminert en undersøkelse blant innvandrere fra Afrika, Asia, Øst-Europa og Sør- og Mellom-Amerika Visjon Like muligheter og like levekår i et flerkulturelt samfunn

Detaljer

Sammendrag på norsk av kartleggingen «Arts and cultural education in Norway»

Sammendrag på norsk av kartleggingen «Arts and cultural education in Norway» KUNST- OG KULTUROPPLÆRING I NORGE 2010/2011 KUNST- OG KULTUROPPLÆRING I NORGE 2010/2011 Sammendrag på norsk av kartleggingen «Arts and cultural education in Norway» Foto: Odd Mehus Av professor Anne Bamford

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

LÆREREN SOM PUBLIKUM 12.03.2011. Undersøkelse av lærernes holdninger til å bruke kulturelle arrangementer som del av undervisningen

LÆREREN SOM PUBLIKUM 12.03.2011. Undersøkelse av lærernes holdninger til å bruke kulturelle arrangementer som del av undervisningen LÆREREN SOM PUBLIKUM 12.03.2011 Undersøkelse av lærernes holdninger til å bruke kulturelle arrangementer som del av undervisningen LÆREREN SOM PUBLIKUM U N D E R S Ø K E L S E U T F Ø R T P Å W E B 2 8.

Detaljer

Notater. Lars Østby (red) Innvandrere i Norge Hvem er de, og hvordan går det med dem? Del II Levekår. 2004/66 Notater 2004

Notater. Lars Østby (red) Innvandrere i Norge Hvem er de, og hvordan går det med dem? Del II Levekår. 2004/66 Notater 2004 2004/66 Notater 2004 Lars Østby (red) Notater Innvandrere i Norge Hvem er de, og hvordan går det med dem? Del II Levekår Avdeling for Personsstatistikk Innhold Innhold... 1 Tabellregister... 3 Figurregister...

Detaljer

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Her finner dere spørsmålene fra Elevundersøkelsen. Nyheter høsten 2014: o o o Høsten 2014 tar vi i bruk nye spørsmål rettet mot elever på yrkesfag. De er lagt inn

Detaljer

Moderne familier - tradisjonelle valg

Moderne familier - tradisjonelle valg // Rapport // Nr 2 // 2009 Moderne familier - tradisjonelle valg - en studie av mors og fars uttak av foreldrepermisjon Moderne familier tradisjonelle valg 1 NAV-rapport 2/2009 Moderne familier tradisjonelle

Detaljer

Norsk kulturbarometer 2012. Odd Frank Vaage

Norsk kulturbarometer 2012. Odd Frank Vaage 135 Statistiske analyser Statistical Analyses Norsk kulturbarometer 2012 Odd Frank Vaage Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Statistiske analyser I denne serien publiseres analyser

Detaljer

Jon Horgen Friberg. Ungdom, fritid og deltakelse i det flerkulturelle Oslo

Jon Horgen Friberg. Ungdom, fritid og deltakelse i det flerkulturelle Oslo Jon Horgen Friberg Ungdom, fritid og deltakelse i det flerkulturelle Oslo Jon Horgen Friberg Ungdom, fritid og deltakelse i det flerkulturelle Oslo Fafo-notat 2005:16 1 Fafo ISSN 0804-5135 2 Innhold Forord...

Detaljer

Befolkningens bruk av elektroniske kommunikasjonstjenester. 27. november 2013

Befolkningens bruk av elektroniske kommunikasjonstjenester. 27. november 2013 Befolkningens bruk av elektroniske kommunikasjonstjenester 27. november 2013 Innholdsfortegnelse 1 Om undersøkelsen... 8 1.1 Bakgrunn og formål... 8 1.2 Metode, utvalg og datainnsamling... 9 1.3 Ulikheter

Detaljer

Flere 8.klassinger gjør lekser enn 9.klassinger

Flere 8.klassinger gjør lekser enn 9.klassinger Flere 8.klassinger gjør lekser enn 9.klassinger Vi i Forskning i Praksis på St. Sunniva Skole har gjort forsøk på leksevaner i 8. og 9. klasse på skolen. I denne rapporten kommer jeg til å vise resultatene.

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Elisabeth Rønning. Barnefamiliers tilsynsordninger, yrkesdeltakelse og økonomi før innføring av kontantstøtte Hovedresultater og dokumentasjon

Elisabeth Rønning. Barnefamiliers tilsynsordninger, yrkesdeltakelse og økonomi før innføring av kontantstøtte Hovedresultater og dokumentasjon Elisabeth Rønning Barnefamiliers tilsynsordninger, yrkesdeltakelse og økonomi før innføring av kontantstøtte Hovedresultater og dokumentasjon 1 Forord Statistisk sentralbyrå legger her fram hovedresultatene

Detaljer

Unge voksne og lånefinansiert forbruk

Unge voksne og lånefinansiert forbruk Oppdragsrapport nr. 4-2011 Ragnhild Brusdal & Lisbet Berg SIFO 2011 Oppdragsrapport nr. 4 2011 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING Sandakerveien 24 C, Bygg B Postboks 4682 Nydalen 0405 Oslo www.sifo.no

Detaljer

Ungdomsbedrifter og entreprenørskap 2005. Margrete Haugum

Ungdomsbedrifter og entreprenørskap 2005. Margrete Haugum Ungdomsbedrifter og entreprenørskap 2005 Margrete Haugum NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2005 Tittel : UNGDOMSBEDRIFTER OG ENTREPRENØRSKAP 2005 Forfatter NTF-notat : 2005:4 Prosjektnummer : 1670 : Margrete

Detaljer

Vennskap, utdanning og framtidsplaner

Vennskap, utdanning og framtidsplaner innvandrerbakgrunn i valg av videregående skole og framtidige utdanningsplaner. Samtidig er det klare forskjeller på områder som samhold i familien, opplevd læringsmiljø, trivsel på skolen og framtidige

Detaljer

Ansatt i bemanningsbransjen. Medarbeiderundersøkelsen 2011/12

Ansatt i bemanningsbransjen. Medarbeiderundersøkelsen 2011/12 Ansatt i bemanningsbransjen Medarbeiderundersøkelsen 20/2 2 INNHOLD Hvem arbeider i bemanningsbransjen? Alder, kjønn Sektor Yrkesområde Utdannelse, arbeidstid Ansettelsestid Sysselsetting før arbeidet

Detaljer

Jo Saglie og Signe Bock Segaard Grenseløs frivillig foreldreinnsats? En dokumentasjonsrapport

Jo Saglie og Signe Bock Segaard Grenseløs frivillig foreldreinnsats? En dokumentasjonsrapport Jo Saglie og Signe Bock Segaard Grenseløs frivillig foreldreinnsats? En dokumentasjonsrapport Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor Bergen/Oslo 2013 Senter for forskning på sivilsamfunn

Detaljer

Økonomi, frivillig arbeid og deltakelse i den frivillige kultursektoren

Økonomi, frivillig arbeid og deltakelse i den frivillige kultursektoren Økonomi, frivillig arbeid og deltakelse i den frivillige kultursektoren Dag Wollebæk Forsker II Rokkansenteret/ Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor Karl Henrik Sivesind Forsker I Institutt

Detaljer

Slik leser 10-åringer i Norge

Slik leser 10-åringer i Norge En kartlegging av leseferdigheten blant -åringer i Norge 01 Slik leser -åringer i Norge Senter for leseforsking OO Senter for leseforsking ISBN: 82-7649-029-8 Opplag: 00 eks. På oppdrag for Senter for

Detaljer

KOMMUNIKATØREN 21. MARS

KOMMUNIKATØREN 21. MARS KOMMUNIKATØREN 21. MARS 2012 1 1 Innhold 1 INNHOLD... 2 2 SAMMENDRAG... 4 3 BAKGRUNN & FORMÅL... 6 4 MÅLGRUPPE... 7 5 STRUKTUR & GJENNOMFØRING... 7 6 SVARFREKVENS... 7 7 PRESENTASJON AV RESULTAT... 8 8

Detaljer

Svein Blom og Kristin Henriksen (red.)

Svein Blom og Kristin Henriksen (red.) 2008/5 Rapporter Reports Svein Blom og Kristin Henriksen (red.) Levekår blant innvandrere i Norge 2005/2006 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter Reports I denne serien publiseres

Detaljer