Barriere- og omdømmeundersøkelse. Gjennomført for Festspillene i Bergen April 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Barriere- og omdømmeundersøkelse. Gjennomført for Festspillene i Bergen April 2010"

Transkript

1 Barriere- og omdømmeundersøkelse Gjennomført for Festspillene i Bergen April 20

2 Bakgrunn Formål Kartlegge omdømmet til Festspillene i Bergen, samt barrierer for IKKE å delta, samt hva som skal til for at publikum skal delta MER. Metode Undersøkelsen er gjennomført på web. Utvalget er trukket fra NORstat sitt webpanel. Utvalg Representativt for Hordaland 20 år +. Populasjon = personer. Antall intervju 42 intervju Tidspunkt for datainnsamling Datainnsamlingen er gjennomført i perioden -.april 20 Veiing Utvalget er veiet på kjønn, alder, utdanning og geografi ihht. offentlig statistikk. Feilmarginer Totaltall fra undersøkelsen er beheftet med feilmarginer på +/- 1, - 4, prosentpoeng. Feilmarginer for resultater brutt ned på undergrupper er noe større.

3 Interesse kulturtilbud Q1 Hvor interessert er du i følgende kulturtilbud? Rangert etter meget interessert Litteratur Teater Dans Familiearrangement/forestillinger Billedkunst Klassisk musikk Kor Korps 7 66 Opera Ballett Jazz Meget interessert Ganske interessert Litt interessert Ikke interessert i det hele tatt Vet ikke n=42

4 Kjennskap Q2 Hvilke av følgende kulturinstitusjoner eller festivaler kjenner du til eller har du hørt om? Festspillene i Bergen Den Nationale Scene 7 % 7 % Bergen Filharmoniske Orkester 7 % Nattjazz Carte Blanche 7 % 77 % Kunstmuseene i Bergen Bergenfest 64 % 6 % Den Nye Opera 4 % BIT Teatergarasjen 44 % Ingen av disse Vet ikke 0 % 0 % 0 % % 20 % 0 % 40 % 0 % 60 % 70 % 0 % 0 % 0 % n=42

5 Kjennskap til Festspillene i Bergen kjønnsforskjeller Q2 Hvilke av følgende kulturinstitusjoner eller festivaler kjenner du til eller har du hørt om? 0 % 6 % % 0 % 0 % 70 % 60 % 0 % 40 % 0 % 20 % % 0 % Mann Kvinne n=42

6 Kjennskap til Festspillene i Bergen aldersforskjeller Q2 Hvilke av følgende kulturinstitusjoner eller festivaler kjenner du til eller har du hørt om? 0 % 0 % 0 % 70 % 60 % 0 % 40 % 0 % 20 % % 4 % % 7 % 0 % 0 % Under 0 år 0- år 40-4 år 0 år+ n=42

7 Besøksfrekvens Q Hvor mange ganger har du besøkt følgende kulturinstitusjoner eller deltatt på følgende festivaler? (for festivaler svar for antall år du har deltatt) Den Nationale Scene Festspillene i Bergen 4 Kunstmuseene i Bergen Bergen Filharmoniske Orkester 1 Nattjazz 11 Bergenfest 4 2 Carte Blanche 12 6 BIT Teatergarasjen 7 1 Den Nye Opera gang 2-4 ganger - ganger ganger eller mer n=42

8 Andel som har besøkt Q Hvor mange ganger har du besøkt følgende kulturinstitusjoner eller deltatt på følgende festivaler? (for festivaler svar for antall år du har deltatt) Den Nationale Scene 77 Festspillene i Bergen Kunstmuseene i Bergen 4 42 Bergen Filharmoniske Orkester Nattjazz Bergenfest Carte Blanche BIT Teatergarasjen Den Nye Opera eller flere ganger n=42

9 Andel som har besøkt Festspillene i Bergen aldersforskjeller Q Hvor mange ganger har du besøkt følgende kulturinstitusjoner eller deltatt på følgende festivaler? (for festivaler svar for antall år du har deltatt) 0 % 0 % 0 % 70 % 60 % % 0 % 46 % 4 % 40 % 0 % 1 % 20 % % 0 % Under 0 år 0- år 40-4 år 0 år+ n=42

10 Andel som har besøkt Festspillene i Bergen utdanningsforskjeller Q Hvor mange ganger har du besøkt følgende kulturinstitusjoner eller deltatt på følgende festivaler? (for festivaler svar for antall år du har deltatt) 0 % 0 % 0 % 70 % 66 % 60 % 0 % 40 % 44 % 4 % 0 % 20 % % 0 % Grunnskole/videregående Universitet/høyskole under år Universitet/høyskole over år n=42

11 Andel besøkt Festspillene i Bergen inntektsforskjeller Q Hvor mange ganger har du besøkt følgende kulturinstitusjoner eller deltatt på følgende festivaler? (for festivaler svar for antall år du har deltatt) 0 % 0 % 0 % 70 % 60 % 0 % % 6 % 40 % 0 % 20 % % 4 % 2 % 0 % Under 00' 00'-' 600'-' 00'+ n=42

12 Besøksfrekvens siste 12 måneder QB Hvor mange ganger har du besøkt følgende kulturinstitusjoner eller festivaler siste 12 måneder? (for festivalene svar for antall forestillinger du har sett) Den Nationale Scene 20 Kunstmuseene i Bergen 4 Festspillene i Bergen 1 Bergen Filharmoniske Orkester Bergenfest Nattjazz Den Nye Opera BIT Teatergarasjen Carte Blanche gang 2 ganger ganger 4 ganger ganger 6 ganger eller mer n=42

13 Andel besøkt siste 12 måneder QB Hvor mange ganger har du besøkt følgende kulturinstitusjoner eller festivaler siste 12 måneder? (for festivalene svar for antall forestillinger du har sett) Den Nationale Scene 42 Kunstmuseene i Bergen Festspillene i Bergen Bergen Filharmoniske Orkester Bergenfest Nattjazz Den Nye Opera BIT Teatergarasjen Carte Blanche eller flere ganger n=42

14 Barrierer publikum Q6 Hvor viktig er følgende faktorer for at du skal på Festspillene i Bergen oftere? Rangert etter meget viktig Rimeligere billetter Mer tid til å gå på Festspillene i Bergen Noen å gå sammen med Bedre informasjon om forestillingene Bedre informasjon om billettkjøp Bedre kunstnerisk kvalitet Bedre transportmuligheter (til forestillingene) Rimeligere overnattingsmuligheter (i Bergen) Bedre informasjon om arena (hvor forestillingen holdes) Større konsentrasjon av arrangement i helgene Mindre formelt Enklere å kjøpe billetter Noen som kan passe barna Bedre service på arena Et annet program Bedre bevertning i forbindelse med forestillingene Forestillingene settes opp på andre tidspunkt på dagen Meget viktig Ganske viktig Lite viktig Ikke viktig i det hele tatt Vet ikke Filter: Har deltatt på Festspillene i Bergen n=261

15 Barrierer publikum - Sum meget viktig + ganske viktig Q6 Hvor viktig er følgende faktorer for at du skal på Festspillene i Bergen oftere? Rimeligere billetter Bedre informasjon om forestillingene Noen å gå sammen med Mer tid til å gå på Festspillene i Bergen Bedre informasjon om arena (hvor forestillingen Bedre kunstnerisk kvalitet Større konsentrasjon av arrangement i helgene Bedre informasjon om billettkjøp Enklere å kjøpe billetter Bedre transportmuligheter (til forestillingene) Mindre formelt Bedre service på arena Et annet program Bedre bevertning i forbindelse med forestillingene Forestillingene settes opp på andre tidspunkt på dagen Rimeligere overnattingsmuligheter (i Bergen) Noen som kan passe barna Filter: Har deltatt på Festspillene i Bergen n=261

16 Barrierer publikum forskjeller hjemmeværende barn Q6 Hvor viktig er følgende faktorer for at du skal på Festspillene i Bergen oftere? Sum meget viktig + ganske viktig Noen å gå sammen med 6 7 Mer tid til å gå på Festspillene i Bergen 2 6 Bedre informasjon om arena (hvor forestillingen holdes) 4 Bedre transportmuligheter 2 47 Noen til å passe barna Forestillingene settes opp på andre tidspunkt på dagen Mindre formelt 2 6 Hjemmeværende barn Ikke hjemmeværende barn Filter: Har deltatt på Festspillene i Bergen n=261

17 Barrierer publikum kjønnsforskjeller Q6 Hvor viktig er følgende faktorer for at du skal på Festspillene i Bergen oftere? Sum meget viktig + ganske viktig Rimeligere billetter 6 77 Bedre informasjon om arena (hvor forestillingen holdes) 6 Bedre transportmuligheter 1 Enklere å kjøpe billetter 27 4 Bedre service på arena Mann Kvinne Filter: Har deltatt på Festspillene i Bergen n=261

18 Barrierer publikum aldersforskjeller Q6 Hvor viktig er følgende faktorer for at du skal på Festspillene i Bergen oftere? Sum meget viktig + ganske viktig Noen å gå sammen med Mer tid til å gå på Festspillene i Bergen Bedre informasjon om arena (hvor forestillingen holdes) Mindre formelt Forestillingene settes opppå andre tidspunkt på dagen Et annet program Bedre service på arena Bedre bevertning i forbindelse med forestillingene Noen til å passe barna Under 0 år 0- år 40-4 år 0 år+ Filter: Har deltatt på Festspillene i Bergen n=261

19 Barrierer potensielt publikum Q Hvor viktig er følgende faktorer for at du ikke har gått på Festspillene i Bergen? Rangert etter meget viktig Det har aldri falt meg inn å gå på Festspillene i Bergen Ikke interessert i programmet, dvs. forestillingene Dyre billetter Ingen å gå sammen med Kjenner ikke godt nok til Festspillene i Bergen Kjenner ikke godt nok til forestillingene Føler meg ikke velkommen / jeg passer ikke inn Veldig formelt Har ikke tid til å gå på Festspillene i Bergen Få transportmuligheter (til forestillingene) Krever mye planlegging Ønsker ikke å sitte stille så lenge av gangen Kjenner ikke godt nok til arenaene (hvor For lav kunstnerisk kvalitet Tidspunkt på døgnet passer ikke Har ingen til å passe barna Vanskelig å kjøpe billetter (tilgjengelighet) For få arrangementer i helgene Dårlig bevertning (salg av mat og drikke) Kjenner ikke godt nok til hvor og hvordan man kjøper Dårlig service på arena (stedene hvor forestillingene Meget viktig Ganske viktig Lite viktig Ikke viktig i det hele tatt Vet ikke Filter: Har ikke deltatt på Festspillene i Bergen n=26

20 Barrierer potensielt publikum - Sum meget viktig + ganske viktig Q Hvor viktig er følgende faktorer for at du ikke har gått på Festspillene i Bergen? Det har aldri falt meg inn å gå på Festspillene i Bergen Ikke interessert i programmet, dvs. forestillingene Dyre billetter Kjenner ikke godt nok til forestillingene Kjenner ikke godt nok til Festspillene i Bergen Har ikke tid til å gå på Festspillene i Bergen Ingen å gå sammen med Veldig formelt Kjenner ikke godt nok til arenaene (hvor Føler meg ikke velkommen / jeg passer ikke inn Krever mye planlegging Tidspunkt på døgnet passer ikke Få transportmuligheter (til forestillingene) Ønsker ikke å sitte stille så lenge av gangen Kjenner ikke godt nok til hvor og hvordan man kjøper For lav kunstnerisk kvalitet For få arrangementer i helgene Har ingen til å passe barna Vanskelig å kjøpe billetter (tilgjengelighet) Dårlig bevertning (salg av mat og drikke) Dårlig service på arena (stedene hvor forestillingene Filter: Har ikke deltatt på Festspillene i Bergen n=26

21 Barrierer potensielt publikum forskjeller hjemmeværende barn Q Hvor viktig er følgende faktorer for at du ikke har gått på Festspillene i Bergen? Sum meget viktig + ganske viktig Det har aldri falt meg inn å gå på Festspillene i Bergen 42 Ikke interessert i programmet, dvs. forestillingene 40 4 Ingen å gå sammen med Har ingen til å passe barna Hjemmeværende barn Ikke hjemmeværende barn Filter: Har ikke deltatt på Festspillene i Bergen n=26

22 Barrierer potensielt publikum kjønnsforskjeller Q Hvor viktig er følgende faktorer for at du ikke har gått på Festspillene i Bergen? Sum meget viktig + ganske viktig Dyre billetter 0 1 Kjenner ikke godt nok til Festspillene i Bergen 42 Ingen å gå sammen med 17 0 Kjenner ikke godt nok til arenaene (hvor forestillingene holdes) 1 26 For lav kunstnerisk kvalitet Mann Kvinne Filter: Har ikke deltatt på Festspillene i Bergen n=26

23 Barrierer potensielt publikum aldersforskjeller Q Hvor viktig er følgende faktorer for at du ikke har gått på Festspillene i Bergen? Sum meget viktig + ganske viktig Ikke interessert i programmet, dvs. forestillingene som vises 6 Det har aldri falt meg inn å gå på Festspillene i Bergen Kjenner ikke godt nok til Festspillene i Bergen Veldig formelt Føler meg ikke velkommen/jeg passer ikke inn Har ingen til å passe barna Under 0 år 0- år 40-4 år 0 år+ Filter: Har ikke deltatt på Festspillene i Bergen n=26

24 Hvorfor føle seg uvelkommen? Q Hva er det som gjør at du ikke føler deg velkommen på Festspillene i Bergen? Programmet (selve forestillingene) 0 % Publikum for øvrig (typer mennesker) 7 % Festspillene som sådan (hele inntrykket av Festspillene i Bergen) 2 % Arenaene (stedene hvor forestillingene er) 0 % Annet % Vet ikke 7 % 0 % % 20 % 0 % 40 % 0 % 60 % 70 % 0 % 0 % 0 % Filter: Føler meg ikke velkommen/passer ikke inn n=44

25 Interesse for programendringer Q11 Hvor interessert ville du vært i å gå (oftere) på Festspillene i Bergen om følgende programendringer hadde funnet sted? Rangert etter meget interessert Flere familiearrangement / barneforestillinger Mer teater Mer dans Mer litteratur Mer billedkunst Mer opera Mer klassisk musikk 2 Mer ballett Mer kor Mer jazz Mer korps Meget interessert Ganske interessert Lite interessert Ikke interessert i det hele tatt Vet ikke Filter: Kjennskap til Festspillene i Bergen n=27

26 Interesse for programendringer - Sum meget interessert + ganske interessert Q11 Hvor interessert ville du vært i å gå (oftere) på Festspillene i Bergen om følgende programendringer hadde funnet sted? Mer teater Flere familiearrangement / barneforestillinger Mer dans Mer klassisk musikk Mer litteratur Mer billedkunst Mer opera Mer kor Mer jazz Mer ballett Mer korps % med barn i husstanden er interessert i flere familiearrangement/barneforestillinger Filter: Kjennskap til Festspillene i Bergen n=27

27 Tidspunkt for forestillingene Q1 På hvilke tidspunkt ville du foretrukket at forestillingene til Festspillene i Bergen ble satt opp? 0 % 4 % 40 % % 0 % 2 % 20 % 1 % % % 0 % Kl % 1 % 22 % 6 % 2 % % 4 % 4 % Kl Helg Hverdager Kl. 1-1 Kl. 14- Kl % 6 % Kl % 1 % Kl % 22 % Kl % % Kl % % % Kl Kl % % Kl % % Filter: Kjennskap til Festspillene i Bergen n=27

28 Tidspunkt for forestillingene Hverdag - Fordeling hjemmeværende barn Q1 På hvilke tidspunkt ville du foretrukket at forestillingene til Festspillene i Bergen ble satt opp? 0 % 4 % 40 % % 0 % 2 % 20 % 1 % % % 0 % Kl % 2 4 % 4 % 6 % 2 % Kl Total Hjemmeværende barn Kl. 1-1 Kl. 14- Kl Kl % 1 % Kl % Kl % % Kl % 41 % % 0 % Kl Kl. - 2 % Kl % Filter: Kjennskap til Festspillene i Bergen n=27

29 Tidspunkt for forestillingene Helg - Fordeling under 0 år Q1 På hvilke tidspunkt ville du foretrukket at forestillingene til Festspillene i Bergen ble satt opp? 0 % 4 % 40 % % 0 % 2 % 20 % 1 % % % 0 % Kl % Kl % 12 % Total Kl. 1-1 Under 0 år 26 % 27 % 1 % Kl % Kl % 2 % 22 % Kl. - 1 Kl % Kl % 2 % Kl % 0 % Kl % Kl % 27 % Kl % 14 % Filter: Kjennskap til Festspillene i Bergen n=27

30 Festspillene i Bergen 20 Q14 Hvor sannsynlig er det at du kommer til å gå på Festspillene i Bergen i 20? Meget sannsynlig 7 % Ganske sannsynlig 17 % Lite sannsynlig % Ikke sannsynlig i det hele tatt 2 % Vet ikke % 0 % % % 1 % 20 % 2 % 0 % % 40 % 4 % 0 % n=42

31 Festspillene i Bergen 20 - aldersforskjeller Q14 Hvor sannsynlig er det at du kommer til å gå på Festspillene i Bergen i 20? 0 % 0 % % % 17 % % 0 % 70 % % 2% 2% 26% 60 % 0 % 40 % % 4% 0% 42% 0 % 20 % % 0 % 1% 11% 1% % 7% 11% % 6% Under 0 år 0 - år 40-4 år 0 år + Meget sannsynlig Ganske sannsynlig Lite sannsynlig Ikke sannsynlig Vet ikke n=42

32 Festspillene i Bergen 20 utdanningsforskjeller Q14 Hvor sannsynlig er det at du kommer til å gå på Festspillene i Bergen i 20? 0 % 0 % 0 % 70 % 60 % % 11 % 1% 2% % 1% % 0 % 40 % % % 0 % 20 % % 0 % 17% % % 11% Grunnskole/videregående Universitet/høyskole under år 27% 17% Universitet/høyskole over år Meget sannsynlig Ganske sannsynlig Lite sannsynlig Ikke sannsynlig Vet ikke n=42

33 Oppsummering - Befolkning Hordaland 20 år+ Kjennskapen til Festspillene i Bergen er på 7%. 4% oppgir at de har besøkt Festspillene i Bergen 1 eller flere ganger, og % oppgir at de har besøkt Festspillene i Bergen i løpet av de siste 12 månedene. 66% har et godt inntrykk av Festspillene i Bergen, og kommer dermed på.plass blant de kulturinstitusjonene eller festivalene som ble målt. Omdømmemessig kommer Festspillene i Bergen godt ut på hvordan de fremstår i media, informasjon/markedsføring og kunstnerisk kvalitet, men kommer mindre godt ut på billettbestilling, ledelse og økonomisk styring som først og fremst skyldes liten kjennskap (dvs. stor andel vet ikke ). De største barrierene for ikke å gå på Festspillene i Bergen er at arrangementet ikke er i evoked set, samt manglende interesse for programmet. De største barrierene for ikke å gå MER på Festspillene i Bergen er dyre billetter, ønske om bedre informasjon om forestillingene samt mangel på noen gå sammen med noen. Flest oppgir at de hadde gått (oftere) om det ble spilt mer teater. Det beste tidspunktet for oppsett av forestillingene er kl. 1, kl. 1 og kl. 20 for både hverdager og helg, selv om det er større interesse for både tidligere og senere forstillinger i helgen.

34 Feilmarginer Resultater som presenteres i denne rapporten er beheftet med en viss statistisk usikkerhet som skyldes at vi har kun observert et utvalg av enheter, og ikke hele populasjonen. Denne usikkerheten kan imidlertid beregnes. Generelt i denne undersøkelsen gjelder at tall i tallkolonnen er beheftet med en feilmargin på +/ prosentpoeng. Feilmarginene for tall i undergrupper er større. Eksempel. Man har stilt et spørsmål med to svaralternativer: Ja og nei. I tabellen finner vi at 20% har svart ja på spørsmålet, mens 0% har svart nei. Er undersøkelsen basert på et utvalg på 00 intervju, vil feilmarginen i dette tilfellet være +/-,6 prosentpoeng. I praksis vil dette si at det reelle ja -svar i populasjonen vil (med % sikkerhet) ligge et sted mellom,4% og 2,6%. Side 4

35 Barriere- og omdømmeundersøkelse Gjennomført for Festspillene i Bergen April 20

Spørreundersøkelse om holdninger til organdonasjon 2015

Spørreundersøkelse om holdninger til organdonasjon 2015 Spørreundersøkelse om holdninger til organdonasjon 2015 Bakgrunn Testen er gjort siste uken i oktober 2015. Feltarbeidet er gjennomført av IPSOS MMI i deres web-omnibus undersøkelse Intervjuene er gjennomført

Detaljer

Jobbskifteundersøkelsen 2013 For ManpowerGroup

Jobbskifteundersøkelsen 2013 For ManpowerGroup Jobbskifteundersøkelsen 2013 For ManpowerGroup Opinion Perduco juni 2013 Forventet tid i nåværende stilling Forventet tid i nåværende stilling (prosent) Under 1 år 1-2 år 3-4 år 5-9 år 10 år eller lengre

Detaljer

P FOR PRODUKTPLASSERING 2015

P FOR PRODUKTPLASSERING 2015 Kjennskap til og forståelse av P FOR PRODUKTPLASSERING 015 1 015 Ipsos. Oppsummering P 35% kjennskap Svak økning med to prosentpoeng i kjennskap fra 014 Kjennskapen er høyest under 40 år 7% kunnskap Kun

Detaljer

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Innledning Tekniske kommentarer Metode for datainnsamling Undersøkelsen er gjennomført på web Populasjon Populasjonen for undersøkelsen er Norges

Detaljer

Kartlegging av bruk og omdømme av norsk språk i dagens musikk- Norge

Kartlegging av bruk og omdømme av norsk språk i dagens musikk- Norge Kartlegging av bruk og omdømme av norsk språk i dagens musikk- Norge Gjennomført av Synovate April 2009 Synovate 2009 1 Prosjektinformasjon Formål Kartlegge bruk og omdømme av norsk språk i dagens musikk-norge.

Detaljer

Dato: 2.10.2000 Formål: 25. 28. september. Telefon intervju: Omnibus. Regionsykehuset i Tromsø. Hege Andreassen. Kathrine Steen Andersen.

Dato: 2.10.2000 Formål: 25. 28. september. Telefon intervju: Omnibus. Regionsykehuset i Tromsø. Hege Andreassen. Kathrine Steen Andersen. Prosjektinformasjon Dato: 2.10.00 Formål: Teste befolkningens bruk og holdninger til bruk av Internett i helserelatert sammenheng. Målgruppe/ utvalg: Landsrepresentativt, 1 år + Tidsperiode (feltarbeid):

Detaljer

Vestfold fylkesbibliotek

Vestfold fylkesbibliotek Vestfold fylkesbibliotek Brukerundersøkelse 2013 Kvantitativ telefonundersøkelse Mai-juni 2013 Om undersøkelsen Oppdragsgiver, metode og utvalg: På vegne av Vestfold fylkeskommune ved Vestfold fylkesbibliotek

Detaljer

Språkrådet. Befolkningsundersøkelse om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring i Norge en oppfølging av en større undersøkelse i 2008

Språkrådet. Befolkningsundersøkelse om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring i Norge en oppfølging av en større undersøkelse i 2008 Språkrådet Befolkningsundersøkelse om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring i Norge en oppfølging av en større undersøkelse i 2 TNS Gallup desember 2 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig sektor

Detaljer

April 2015. Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord -Trøndelag resultater for Namdalseid kommune

April 2015. Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord -Trøndelag resultater for Namdalseid kommune April 2015 Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord -Trøndelag resultater for Namdalseid kommune Gjennomført for KSNord -Trøndelag Innhold Innledning...2 Bakgrunn...2 Populasjon...2 Utvalg og utvalgsmetode...2

Detaljer

Actis R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker

Actis R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Actis INNLEDNING Undersøkelsen består av et representativt utvalg på 1003 personer over 15 år fra Norge.

Detaljer

Bærum sykehus omdømme i etterkant av den såkalte Ventelistesaken - 2010. Utarbeidet av: Oddvar Solli

Bærum sykehus omdømme i etterkant av den såkalte Ventelistesaken - 2010. Utarbeidet av: Oddvar Solli Bærum sykehus omdømme i etterkant av den såkalte Ventelistesaken - 2010 Utarbeidet av: Oddvar Solli Agenda Bakgrunn Resultater - Kjennskap til Bærum sykehus - Vurderinger av Bærum sykehus Oppsummering

Detaljer

DIFI Direktoratet for forvaltning og IKT

DIFI Direktoratet for forvaltning og IKT DIFI Direktoratet for forvaltning og IKT Befolkningsundersøkelse holdninger til og erfaringer med skriftlig informasjon fra offentlige myndigheter TNS Gallup januar 009 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig

Detaljer

Juni 2011. Befolkningsundersøkelse om seniorlån. Gjennomført for KLP

Juni 2011. Befolkningsundersøkelse om seniorlån. Gjennomført for KLP Juni 2011 Befolkningsundersøkelse om seniorlån Gjennomført for KLP Innhold Innhold... 1 Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon og utvalg... 2 Tidspunkt for datainnsamling... 2 Feilmarginer... 2 Karakteristika...

Detaljer

Bedriftsundersøkelse

Bedriftsundersøkelse Bedriftsundersøkelse om AltInn for Brønnøysundregistrene gjennomført av Perduco AS ved Seniorrådgiver/advokat Roy Eskild Banken (tlf. 971 77 557) Byråleder Gyrd Steen (tlf. 901 67 771) NORGES NÆRINGSLIVSUNDERSØKELSER

Detaljer

Tallene fra 2008 viser at av typiske kulturaktiviteter

Tallene fra 2008 viser at av typiske kulturaktiviteter Norsk kulturbarometer 2008 35 prosent kan spille instrument, og 12 prosent spiller regelmessig. 9 prosent er med i kor, orkester eller lignende. 30 prosent har deltatt idrettsarrangement siste to år. 17

Detaljer

Kulturkonsum i krisetider Av prosjektleder Anne-Britt Gran

Kulturkonsum i krisetider Av prosjektleder Anne-Britt Gran Kulturkonsum i krisetider Av prosjektleder Anne-Britt Gran Hva skjer med kulturforbruket i økonomiske krisetider? Fagmiljøet på Kultur og ledelse på Handelshøyskolen BI har i forbindelse med forskningsprosjektet

Detaljer

NHO R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Deres ref:

NHO R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Deres ref: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 27.01.2015 Deres ref: NHO Vår ref: Fredrik Solvi Hoen Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen er

Detaljer

Kommuneundersøkelsen vår 2015. For NHO juni 2015

Kommuneundersøkelsen vår 2015. For NHO juni 2015 Kommuneundersøkelsen vår 2015 For NHO juni 2015 Bakgrunn Oppdragsgiver NHO Kontaktperson Per Øyvind Langeland Hensikt Metode Formålet med undersøkelsen er å kartlegge kommunelederes syn på kommunesammenslåing

Detaljer

Undersøkelse for Stavanger Bibliotek Jakten på ikke-brukeren

Undersøkelse for Stavanger Bibliotek Jakten på ikke-brukeren Undersøkelse for Stavanger Bibliotek Jakten på ikke-brukeren April 2007 Om undersøkelsen Bakgrunn Biblioteket ønsker å kartlegge hvorfor enkelte ikke bruker biblioteket. I forkant ble det gjennomført fokusgrupper

Detaljer

Studentene og fagspråket. Spørreundersøkelse blant studenter i alderen 19-29 år. Gjennomført på oppdrag fra Språkrådet. TNS Politikk & samfunn

Studentene og fagspråket. Spørreundersøkelse blant studenter i alderen 19-29 år. Gjennomført på oppdrag fra Språkrådet. TNS Politikk & samfunn Spørreundersøkelse blant studenter i alderen -2 år Gjennomført på oppdrag fra Språkrådet TNS.2.24 Innhold Dokumentasjon av undersøkelsen 3 2 Oppsummering av hovedfunn 3 4 Vedlegg: Bakgrunn 22 Vedlegg:

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Lyngdal kommune. Opinion AS Oktober-november 2015

Innbyggerundersøkelse Lyngdal kommune. Opinion AS Oktober-november 2015 Innbyggerundersøkelse Lyngdal kommune Opinion AS Oktober-november 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Lyngdal kommune Kontaktperson Ann Karin Fuglestad, tlf. 990 454 80 Formål Metode

Detaljer

Nordmenns byttevaner finansielle tjenester

Nordmenns byttevaner finansielle tjenester Nordmenns byttevaner finansielle tjenester Byttefrekvenser og bruk av offentlige digitale sammenligningstjenester Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet av TNS Gallup februar 2015 Utvalg

Detaljer

4. Fleire framsyningar ved teater og opera i 2004

4. Fleire framsyningar ved teater og opera i 2004 Kulturstatistikk 2004 Scenekunst, teater og dans 4. Fleire framsyningar ved teater og opera i 2004 I 2004 hadde norske teater og opera 8 149 framsyningar, ein auke på 627 i forhold til 2003. Samstundes

Detaljer

R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker

R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 21.06.2012 Deres ref: Vår ref: Fredrik Solvi Hoen Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen gjennomføres

Detaljer

Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket

Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket Medlemsundersøkelse 15. - 21. september 2010 Oppdragsgiver: Utedanningsforbundet

Detaljer

NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig innrapportering og informasjon

NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig innrapportering og informasjon NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig innrapportering og informasjon NNU PERDUCO - NORGES NÆRINGSLIVSUNDERSØKELSER NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig

Detaljer

En undersøkelse for ODA NETTVERK av TNS Gallup januar 2013. Andelen kvinner i norsk IT-bransje

En undersøkelse for ODA NETTVERK av TNS Gallup januar 2013. Andelen kvinner i norsk IT-bransje Andelen kvinner i norsk IT-bransje En undersøkelse for ODA NETTVERK av TNS Gallup januar 2013 Om undersøkelsen Hva: Denne undersøkelsen er gjennomført av TNS Gallup AS på oppdrag fra ODA NETTVERK. Formålet

Detaljer

beste helsing Jon Tvilde // USF Verftet kulturhussjef +47 95 89 90 26/55 30 74 11 jon.tvilde@usf.no www.usf.no

beste helsing Jon Tvilde // USF Verftet kulturhussjef +47 95 89 90 26/55 30 74 11 jon.tvilde@usf.no www.usf.no Fra: Misje, Sendt: 23. oktober 2013 10:55 Til: Postmottak byr. finans, eiendom og eierskap Emne: VS: Søknad 2.10.2013 om utvidet garantibeløp for lån til USF Vedlegg: PastedGraphic-6.pdf Kan denne e-posten

Detaljer

Scenestatistikk.no 2014: Bergen Nasjonale Opera

Scenestatistikk.no 2014: Bergen Nasjonale Opera Scenestatistikk.no 4: Bergen Nasjonale Opera Status: Sendt inn per: 6.7.6 9:5 Utfylt av Navn Olaf Mackenzie E-post olaf@bno.no Telefon 9767 Egne produksjoner i 4 Med Egne produksjoner menes: (klikk her)

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Sola kommune Opinion AS Januar 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Sola, Sandnes og Stavanger Kontaktperson

Detaljer

Misje, Geir Ove Sendt: 23. oktober 2013 10:54 Postmottak byr. finans, eiendom og eierskap Søknad om utvidet garanti for lån til USF

Misje, Geir Ove Sendt: 23. oktober 2013 10:54 Postmottak byr. finans, eiendom og eierskap Søknad om utvidet garanti for lån til USF Fra: Misje, Sendt: 23. oktober 2013 10:54 Til: Postmottak byr. finans, eiendom og eierskap Emne: Søknad om utvidet garanti for lån til USF Kan denne e-posten legges inn på sak 201200047? Vennlig hilsen

Detaljer

Språkrådet. Befolkningsundersøkelse om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring i Norge

Språkrådet. Befolkningsundersøkelse om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring i Norge Språkrådet Befolkningsundersøkelse om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring i Norge TNS Gallup desember 00 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig sektor Innhold Fakta om undersøkelsen Utvalg

Detaljer

Resultater NNUQ2 2009. Altinn

Resultater NNUQ2 2009. Altinn Resultater NNUQ2 2009 Altinn Innledning Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt for datainnsamling 5. til 30. juni

Detaljer

Benchmarkundersøkelse

Benchmarkundersøkelse Benchmarkundersøkelse Vann og avløpskunder i Norge 1. Resultat for bruker Resultater fra en representativ nasjonal benchmarkundersøkelse for vann- og avløpskunder i Norge. Basert på Norsk Vann sin undersøkelse

Detaljer

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge Sentio Research Trondheim AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Dato: 09.06.2011 Axxept Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år

JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år Sted: Hammerfest, Arktisk kultursenter 13/11/2011 Kunst og kultur skal være tilgjengelig for alle - men er alt like viktig for alle, og skal alle gå på ALT? Dette var utgangspunktet

Detaljer

Ekstremvær i vente. Omnibusundersøkelse gjennomført for Energi Norge. Oslo, desember 2013

Ekstremvær i vente. Omnibusundersøkelse gjennomført for Energi Norge. Oslo, desember 2013 Ekstremvær i vente Omnibusundersøkelse gjennomført for Energi Norge Oslo, desember 2013 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kontaktperson Hensikt Metode Energi Norge Aslak Øverås, informasjonssjef Kartlegge

Detaljer

R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker

R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 02.10.2014 Deres ref: Vår ref: Arve Østgaard Gunn Kari Skavhaug INNLEDNING Undersøkelsen er gjennomført

Detaljer

Skolelederundersøkelsen Høsten 2008. Utarbeidet for Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen

Skolelederundersøkelsen Høsten 2008. Utarbeidet for Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen Skolelederundersøkelsen Høsten 2008 Utarbeidet for Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen Gjennomført av Perduco Kultur ved Anne-Britt Gran PERDUCO Forord Perduco Kultur har på oppdrag fra

Detaljer

Fondsundersøkelsen 2013

Fondsundersøkelsen 2013 Fondsundersøkelsen 2013 Befolkningsundersøkelse gjennomført for Verdipapirfondenes forening (VFF) Oslo, mai 2013 Innhold Hovedfunn: Fondsundersøkelsen 2013 s. 3 Handlinger og holdninger s. 4-15 Forventninger

Detaljer

Ungdom og svart arbeid. Tirsdag 8. februar 2011

Ungdom og svart arbeid. Tirsdag 8. februar 2011 Ungdom og svart arbeid Tirsdag 8. februar 2011 Bakgrunn Undersøkelse om holdninger til og erfaringer med svart arbeid blant personer i alderen 15 til 30 år Totalt 2500 respondenter i aktuelle målgruppe

Detaljer

NNU 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft. utarbeidet for

NNU 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft. utarbeidet for U 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft utarbeidet for PERDUCO ORGES ÆRIGSLIVSUDERSØKELSER - U Forord Perduco har på oppdrag fra EURES gjennomført en bedriftsundersøkelse om rekruttering

Detaljer

Undersøkelse om voldtekt. Laget for. Amnesty International Norge. Laget av Ipsos MMI v/ Tonje B. Nordlie og Marius Michelsen 19.

Undersøkelse om voldtekt. Laget for. Amnesty International Norge. Laget av Ipsos MMI v/ Tonje B. Nordlie og Marius Michelsen 19. Undersøkelse om voldtekt Laget for Amnesty International Norge Laget av v/ Tonje B. Nordlie og Marius Michelsen 19. februar 2013 as Chr. Krohgsgt 1, 0133 Oslo 22 95 47 00 Innhold 1. Sammendrag... 3 2.

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i kommunene Oppdal og Rennebu Opinion AS Juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Oppdal og Rennebu Kontaktperson

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Kvam herad Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kvam herad Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Fredrikstad kommune Opinion AS November 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Fredrikstad kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Juni 2014. NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

Juni 2014. NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU Juni 2014 NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Altinn Norges næringslivsundersøkelser - NNU INNLEDNING... 3 Bakgrunn... 3 Populasjon... 3 Utvalg og utvalgsmetode... 3 Metode for datainnsamling... 3 Tidspunkt

Detaljer

SPØRREUNDERSØKELSE OM KULTURTILBUD OG KULTURINTERESSER PÅ NORD-JÆREN 2015

SPØRREUNDERSØKELSE OM KULTURTILBUD OG KULTURINTERESSER PÅ NORD-JÆREN 2015 SPØRREUNDERSØKELSE OM KULTURTILBUD OG KULTURINTERESSER PÅ NORD-JÆREN 2015 Om utfyllingen: Betegnelsen Nord-Jæren brukes i skjemaet som fellesbetegnelse på kommunene Stavanger, Sandnes, Sola, og Randaberg.

Detaljer

Juli 2012. NNU - rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

Juli 2012. NNU - rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU Juli 2012 NNU - rapport Utarbeidet for Altinn Norges næringslivsundersøkelser - NNU NNU Q2 2012 Innhold Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode... 2 Metode for datainnsamling...

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om kommunesammenslåing Sandefjord, Stokke og Andebu. Telefonundersøkelse Januar 2015

Innbyggerundersøkelse om kommunesammenslåing Sandefjord, Stokke og Andebu. Telefonundersøkelse Januar 2015 Innbyggerundersøkelse om kommunesammenslåing Sandefjord, Stokke og Andebu Telefonundersøkelse nuar 2015 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kontaktperson Hensikt Sandefjord kommune Lars Petter Kjær, assisterende

Detaljer

Bruk av vikarer i barnehagen

Bruk av vikarer i barnehagen Bruk av vikarer i barnehagen Medlemsundersøkelse blant førskolelærere 11. 28. juni 2013 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet 1 Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 11. 28. juni 2013 Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Kulturfestival. Av de som har vært på kulturfestival siste 12 måneder, var 76 prosent på en musikkfestival. Norsk kulturbarometer 2008.

Kulturfestival. Av de som har vært på kulturfestival siste 12 måneder, var 76 prosent på en musikkfestival. Norsk kulturbarometer 2008. Norsk kulturbarometer 2008 32 prosent går på kulturfestival i løpet av et år. Litt flere menn enn kvinner går på kulturfestival. Unge besøker festivaler mest. Liten sosial forskjell blant de som går på

Detaljer

August 2011. NNU rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

August 2011. NNU rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU August 2011 NNU rapport Utarbeidet for Altinn Norges næringslivsundersøkelser - NNU NNU Q2 2011 Innhold Innhold... 1 Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode... 2 Metode for

Detaljer

for Oda nettverk - januar 2015 Andelen kvinner i norsk IT-bransje

for Oda nettverk - januar 2015 Andelen kvinner i norsk IT-bransje Andelen kvinner i norsk IT-bransje for Oda nettverk - januar 2015 Om undersøkelsen Hva: Denne undersøkelsen er gjennomført av TNS Gallup AS på oppdrag fra ODA NETTVERK. Formålet med undersøkelsen er å

Detaljer

Benytter du dine rettigheter?

Benytter du dine rettigheter? Benytter du dine rettigheter? Om innsyn, opplysningsplikt og personvernerklæringer Delrapport 3 fra personvernundersøkelsen 2013/2014 Februar 2014 Innhold Innledning og hovedkonklusjoner... 3 Om undersøkelsen...

Detaljer

Undersøkelse om bruk av proteinshaker og proteinpulver blant barn og unge. Gjennomført november 2015

Undersøkelse om bruk av proteinshaker og proteinpulver blant barn og unge. Gjennomført november 2015 Undersøkelse om bruk av proteinshaker og proteinpulver blant barn og unge Gjennomført november 2015 Informasjon om undersøkelsen Bakgrunn og formål Formålet med undersøkelsen er å kartlegge barn og unges

Detaljer

Befolkningens forståelse av faguttrykk innen medisin

Befolkningens forståelse av faguttrykk innen medisin Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no www.responsanalyse.no Befolkningens forståelse av faguttrykk innen medisin Landsomfattende omnibus

Detaljer

NTO-MEDLEMMENES GAVE- OG SPONSORINNTEKTER STATUS 2013. NTO 6. juni 2014

NTO-MEDLEMMENES GAVE- OG SPONSORINNTEKTER STATUS 2013. NTO 6. juni 2014 1 NTO-MEDLEMMENES GAVE- OG SPONSORINNTEKTER STATUS 2013 NTO 6. juni 2014 Hovedtall 2013 Siden 2005 har Norsk teater- og orkesterforening (NTO) utarbeidet årlige oversikter over medlemmenes sponsor- og

Detaljer

Kultur for å delta et prosjekt, en plan og noen foreløpige resultater. Drammen, 30. januar 2014

Kultur for å delta et prosjekt, en plan og noen foreløpige resultater. Drammen, 30. januar 2014 Kultur for å delta et prosjekt, en plan og noen foreløpige resultater Drammen, 30. januar 2014 1 Om prosjektet Tittel: Kultur for å delta. Kulturell opplevelse og deltagelse som kilde til utvikling og

Detaljer

Befolkningsundersøkelse. gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat juni 2015

Befolkningsundersøkelse. gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat juni 2015 Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat juni 2015 Utvalg og metode Bakgrunn og formål I forbindelse med det pågående arbeidet i Forbrukerrådet med digitale tjenester og personvern,

Detaljer

Spørreundersøkelse om fremtidig reisemønster blant ledere i Vefsn, Grane og Hattfjelldal kommuner. Politikk & samfunn

Spørreundersøkelse om fremtidig reisemønster blant ledere i Vefsn, Grane og Hattfjelldal kommuner. Politikk & samfunn Spørreundersøkelse om fremtidig reisemønster blant e i Vefsn, Grane og Hattfjelldal kommuner Innhold Om undersøkelsen 3 2 Dagens reisevaner 0 3 Reisepreferanser 9 Konsekvenser for reisevirksomhet ved nedleggelse

Detaljer

Undersøkelse om inkasso og betaling. Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet av TNS Gallup, januar 2016

Undersøkelse om inkasso og betaling. Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet av TNS Gallup, januar 2016 Undersøkelse om inkasso og betaling Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet av TNS Gallup, januar 2016 Utvalg og metode Bakgrunn og formål Formålet med undersøkelsen er å kartlegge forbrukernes

Detaljer

MOLDEREGIONEN OMDØMMEUNDERSØKELSE 2013

MOLDEREGIONEN OMDØMMEUNDERSØKELSE 2013 MOLDEREGIONEN OMDØMMEUNDERSØKELSE 2013 KORT OM PROSJEKTET For å kunne arbeide målrettet med posisjonering og omdømmebygging av en region er det avgjørende viktig å jobbe ut fra en felles forståelse av

Detaljer

Pensjonsordninger kjennskap og preferanse

Pensjonsordninger kjennskap og preferanse Pensjonsordninger kjennskap og preferanse Landsomfattende undersøkelse blant yrkesaktive 13. 23. november 2012 Oppdragsgiver: Akademikerne Prosjektinformasjon Formål: Måle kjennskap og holdning til pensjonsordninger

Detaljer

5. Scenekunst, teater og dans

5. Scenekunst, teater og dans Kulturstatistikk Scenekunst, teater og dans Liv Taule 5. Scenekunst, teater og dans Institusjonsteatra hadde til saman nær,4 millionar tilskodarar på 7 773 framsyningar i. I gjennomsnitt var det 77 tilskodarar

Detaljer

Undersøkelse om svart arbeid og den økonomiske situasjonen i Hellas og Italia. November 2011

Undersøkelse om svart arbeid og den økonomiske situasjonen i Hellas og Italia. November 2011 Undersøkelse om svart arbeid og den økonomiske situasjonen i Hellas og Italia November 2011 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført som en webundersøkelse i Norstat sitt befolkningspanel. Undersøkelsen

Detaljer

Mer kulturelle enn nordmenn flest

Mer kulturelle enn nordmenn flest Mer kulturelle enn nordmenn flest Oslo-folk har et bedre kulturtilbud sammenlignet med andre store byer og landet totalt, og dette er de flinke til å benytte seg av. Interessen er også størst her. Flere

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Hvaler kommune Opinion AS November 205 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Hvaler kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innspill fra Arbeidsgiverforeningen Spekter til Kulturutredningen 2014

Innspill fra Arbeidsgiverforeningen Spekter til Kulturutredningen 2014 Innspill fra Arbeidsgiverforeningen Spekter til Kulturutredningen 2014 Arbeidsgiverforeningen Spekter vil med dette gi innspill til Kulturpolitisk utredningsutvalg ( Kulturutredningen 2014 ), jfr. invitasjon

Detaljer

Bruk og oppfatninger av domenenavn. Kjennskap, kunnskap og holdninger til bruk av domenenavn

Bruk og oppfatninger av domenenavn. Kjennskap, kunnskap og holdninger til bruk av domenenavn Bruk og oppfatninger av domenenavn Kjennskap, kunnskap og holdninger til bruk av domenenavn Innhold Innledning... 3 Metode, utvalg og gjennomføring... 3 Beskrivelse av utvalget... 4 Feilmarginer... 5 Signifikanstesting...

Detaljer

Befolkningsundersøkelse høsten 2006

Befolkningsundersøkelse høsten 2006 Befolkningsundersøkelse høsten 2006 En befolkningsundersøkelse høsten 2006 på oppdrag for MAXBO gjennomført av Perduco AS Perduco Befolkningsundersøkelse høsten 2006 1. Metode 1.1. Formål På oppdrag fra

Detaljer

AMATØRKULTURUNDERSØKELSEN 2014

AMATØRKULTURUNDERSØKELSEN 2014 AMATØRKULTURUNDERSØKELSEN 2014 Hva ønsket Amatørkulturrådet å finne ut? En status i 2014 hos lag og organisasjoner som er medlemmer i Amatørkulturrådet i Bergen. Vi ønsket å få dokumentert problemstillinger

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om kommunesammenslåing Sandefjord kommune. Telefonundersøkelse Oktober 2014

Innbyggerundersøkelse om kommunesammenslåing Sandefjord kommune. Telefonundersøkelse Oktober 2014 Innbyggerundersøkelse om kommunesammenslåing Sandefjord kommune Telefonundersøkelse Oktober 2014 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kontaktperson Hensikt Spørsmål Metode Målgruppe Sandefjord kommune Lars

Detaljer

Foreldres holdning til pedagogisk tilbud i barnehagene

Foreldres holdning til pedagogisk tilbud i barnehagene Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Foreldres holdning til tilbud i barnehagene Undersøkelse blant foreldre med barn i barnehage August 2011 Prosjektinformasjon FORMÅL

Detaljer

Undersøkelse om misnøye med hotell, flyreiser og besøk i fornøyelsesparker i sommerferien. Befolkningsundersøkelse (omnibus) gjennomført juni 2013

Undersøkelse om misnøye med hotell, flyreiser og besøk i fornøyelsesparker i sommerferien. Befolkningsundersøkelse (omnibus) gjennomført juni 2013 Undersøkelse om misnøye med hotell, flyreiser og besøk i fornøyelsesparker i sommerferien Befolkningsundersøkelse (omnibus) gjennomført juni 2013 Utvalg og metode Bakgrunn og formål Formålet med undersøkelsen

Detaljer

EDL Etnisk og demokratisk likeverd

EDL Etnisk og demokratisk likeverd Meningsmåling EDL Etnisk og demokratisk likeverd Uke 36-2007 Faglig ansvarlig: Polarfakta AS 300 respondenter, 18 år eller eldre, bosatt i Finnmark fylke De statistiske feilkildene for et utvalg på 300

Detaljer

Hovedresultater omdømmeundersøkelse. Skala Analyse & Rådgivning 14. desember 2010

Hovedresultater omdømmeundersøkelse. Skala Analyse & Rådgivning 14. desember 2010 Hovedresultater omdømmeundersøkelse Skala Analyse & Rådgivning 14. desember 2010 Hans Kristian Aspen 1 Utvalg & prosedyre Elektroniske spørreskjema ble sendt ut til 655 respondenter via e-posr. Undersøkelsen

Detaljer

Meningsmåling - holdninger til Forsvaret og NATO

Meningsmåling - holdninger til Forsvaret og NATO Meningsmåling - holdninger til Forsvaret og NATO Landsrepresentativ webundersøkelse gjennomført for Folk og Forsvar av Opinion Perduco Oslo, mars / april 2013 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og

Detaljer

Profero AS R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker

Profero AS R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Profero AS Dato: 09.01.2012 Deres ref: Gisle Bakkeli Vår ref: Fredrik Solvi Hoen INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

2. De enkelte kulturtilbud

2. De enkelte kulturtilbud Kultur- og mediebruk i forandring De enkelte kulturtilbud 2. De enkelte kulturtilbud 2.1. Kinobesøk 15 år med konstant bombardement av nye fjernsynskanaler, lengre sendetid, stadig mer polerte programkonsepter,

Detaljer

Boligmeteret februar 2014

Boligmeteret februar 2014 Boligmeteret februar 2014 Det månedlige Boligmeteret for FEBRUAR 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 25.02.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Vann- og avløpstjenesten. Time Kommune 2011

Vann- og avløpstjenesten. Time Kommune 2011 Vann- og avløpstjenesten Time Kommune 2011 Om undersøkelsen Bakgrunn/hensikt Barometer Markedsanalyse AS har gjennomført en undersøkelse blant innbyggerne i Time Kommune. Hensikten er å få tilbakemeldinger

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for kommunene Askim, Eidsberg, Spydeberg, Hobøl og Marker Samlet presentasjon av de fem kommunene Opinion AS September-oktober 01 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse

Detaljer

Utbygging av vindmøllepark i Lebesby. Oppdragsgiver: Lebesby Kommune. Dato: 12. februar 2004. Konsulent: Idar Eidset

Utbygging av vindmøllepark i Lebesby. Oppdragsgiver: Lebesby Kommune. Dato: 12. februar 2004. Konsulent: Idar Eidset Utbygging av ark i Lebesby Oppdragsgiver: Lebesby Kommune Dato: 12. februar 2004 Konsulent: Idar Eidset Opinion i Bergen: Pb. 714 Sentrum, 5807 Bergen Telefon: 55 54 10 50 Opinion i Oslo: Pb. 2947 Tøyen,

Detaljer

En undersøkelse om ungdommers forhold til paracetamol

En undersøkelse om ungdommers forhold til paracetamol 1 En undersøkelse om ungdommers forhold til paracetamol Utført av Norstat på oppdrag fra Apotekforeningen Mai 2015 Fakta om undersøkelsen Representativ undersøkelse Gjennomført av Norstat i mars 2015 400

Detaljer

En Bergensk stolthet!

En Bergensk stolthet! En Bergensk stolthet! 250 år: 1765-2015 Bergen og Vestlandets nasjonale symfoniorkester Internasjonalt toneangivende hjemme og ute Samfunnsoppdrag Bergen Filharmoniske Orkester skal fremføre kunstmusikk

Detaljer

Ungdom og kredittkort

Ungdom og kredittkort Ungdom og kredittkort Undersøkelse blant tiendeklassinger august 2015 Informasjon om undersøkelsen Bakgrunn og formål Formålet med undersøkelsen er å kartlegge ungdoms holdning til og kunnskap om bruk

Detaljer

www.scenekunstbruket.no Vår visjon: Scenekunst i hele Norge

www.scenekunstbruket.no Vår visjon: Scenekunst i hele Norge www.scenekunstbruket.no Vår visjon: Scenekunst i hele Norge scenekunstbruket feb2013 - formidle forvalte kompetanse www.scenekunstbruket.no Stikkord til slide 2 Hvem er Scenekunstbruket: Den største landsdekkende

Detaljer

Juni 2014. NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Revisorforeningen. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

Juni 2014. NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Revisorforeningen. Norges næringslivsundersøkelser - NNU Juni 2014 NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Revisorforeningen Norges næringslivsundersøkelser - NNU INNLEDNING... 3 Bakgrunn... 3 Populasjon... 3 Utvalg og utvalgsmetode... 3 Metode for datainnsamling...

Detaljer

Undersøkelse for Rogaland Fylkeskommune Bibliotektjenestene. 23. mai 2013

Undersøkelse for Rogaland Fylkeskommune Bibliotektjenestene. 23. mai 2013 Undersøkelse for Rogaland Fylkeskommune Bibliotektjenestene 23. mai 2013 Prosjektinformasjon OPPDRAGSGIVER FORMÅL DATAINNSAMLINGSMETODE Rogaland Fylkeskommune, Bibliotektjenestene Formålet med undersøkelsen

Detaljer

Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet Kunnskapsdepartementet Tilfredshet med barnehagetilbudet Spørreundersøkelse blant foreldre med barn i barnehage TNS Gallup desember 2008 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig sektor Innhold Fakta om undersøkelsen..

Detaljer

Språkrådet. TNS Gallup desember 2010 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig sektor

Språkrådet. TNS Gallup desember 2010 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig sektor Språkrådet Undersøkelse i 2010 blant næringslivsledere om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring en oppfølging av en større undersøkelse i 2008 TNS Gallup desember 2010 Avdeling politikk & samfunn/

Detaljer

Kommunereformen Sentio Research Group

Kommunereformen Sentio Research Group Kommunereformen Sentio Research Group Innhold Faget samfunnsvitenskap og meningsmålinger Hva mener nordmenn flest Etter å ha målt i over 100 kommuner. Er det noen fellestrekk? Vil folket involveres i prosessen.

Detaljer

Performaprosjektet 2012-2015 Rapport nr. 3 UTVIKLINGSSAMTALER MED NYTT PUBLIKUM

Performaprosjektet 2012-2015 Rapport nr. 3 UTVIKLINGSSAMTALER MED NYTT PUBLIKUM Performaprosjektet 2012-2015 Rapport nr. 3 UTVIKLINGSSAMTALER MED NYTT PUBLIKUM 1 Innholdsfortegnelse Performaprosjektet, delrapport 3: Utviklingssamtaler med nytt publikum. 3 1. Innledning... 3 2. Pilot:

Detaljer

Helse Midt-Norge R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Dato: 15.02.

Helse Midt-Norge R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Dato: 15.02. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Helse Midt-Norge Deres ref. Hanne Sterten Vår ref: Fredrik Solvi Hoen INNLEDNING Arve Østgaard Undersøkelsen

Detaljer

Bruk og oppfatninger av domenenavn. En omdømmeundersøkelse gjennomført for Norid

Bruk og oppfatninger av domenenavn. En omdømmeundersøkelse gjennomført for Norid Bruk og oppfatninger av domenenavn En omdømmeundersøkelse gjennomført for Norid 1 Innhold Innledning... 3 Metode, utvalg og gjennomføring... 3 Beskrivelse av utvalget... 4 Feilmarginer... 5 Signifikanstesting...

Detaljer

OM AV FOR MANGFOLDIGE MUSUMSBRUKERE ved professor Anne-Britt Gran

OM AV FOR MANGFOLDIGE MUSUMSBRUKERE ved professor Anne-Britt Gran OM AV FOR MANGFOLDIGE MUSUMSBRUKERE ved professor Anne-Britt Gran Oppdragsgivere: Kulturhistorisk Museum, Universitetet i Oslo, og Norges Museumsforbund Undersøkelsen er gjennomført ved hjelp av finansiering

Detaljer

Transnova R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker

Transnova R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Transnova Dato: 05.09.2013 Deres ref: Tom Norbech Vår ref: Gunn Kari Skavhaug INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

Språkrådet. Undersøkelse blant næringslivsledere om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring

Språkrådet. Undersøkelse blant næringslivsledere om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring Språkrådet Undersøkelse blant næringslivsledere om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring TNS Gallup desember 200 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig sektor Innhold Fakta om undersøkelsen

Detaljer

Solvaner i den norske befolkningen. Utført på oppdrag fra

Solvaner i den norske befolkningen. Utført på oppdrag fra Solvaner i den norske befolkningen Utført på oppdrag fra Mai 2014 Innhold Innledning... 3 Materiale og metode... 3 Hovedfunn... 4 Solvaner i Norge... 7 Solvaner på sydenferie... 13 Bruk av solarium...

Detaljer