Trygghet og innflytelse. i Fredrikstad kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Trygghet og innflytelse. i Fredrikstad kommune"

Transkript

1 i Fredrikstad kommune Spørreundersøkelse blant kommunens innbyggere gjennomført på telefon på oppdrag for Fredrikstad kommune

2 1 Om undersøkelsen 3 2 Hovedfunn 8 Contents 3 Oppsummering 10 4 Resultater 13 5 Sammenligning med 22 6 Vedlegg: Spørreskjema 27 2

3 1 Om undersøkelsen

4 Bakgrunn og formål Fredrikstad kommune gjennomførte i 2011 en spørreundersøkelse blant kommunens innbyggere i forbindelse med de to prosjektene: Best på Service og Møteplass Medborgere- MSM. Undersøkelsen ble gjennomført av TNS Gallup på oppdrag fra Fredrikstad kommune. En tilsvarende undersøkelse ble gjennomført for Fredrikstad kommune i 200. De sentrale temaene for undersøkelsen i 2011 var hvordan innbyggerne vurderer kommunens service og omdømme, muligheten for påvirkning og innflytelse i kommunale prosesser, opplevd trygghet og egne bidrag til et bedre miljø/klima. I tillegg er det spurt om kommunens innbyggere kjenner til demokratiprosjektet Engasjer mer. Formålet med undersøkelsen er å finne ut om kommunen oppleves mer trygg og åpen i 2014 enn tidligere, etter at kommunen har investert i ulike trygghetsskapende tiltak, samt tiltak for å åpne kommunen for innbyggerne, samt gi innbyggerne økt innflytelse på kommunale tjenester. Kontaktperson i Fredrikstad kommune har vært Camilla S. Eidsvold, Demokratiutvikler, KMB. Roar Hind har gjennomført og rapportert undersøkelsen fra TNS Gallup. Denne undersøkelsen i 2014 følger opp 7 av spørsmålene fra de to tidligere undersøkelsene. 4

5 Metode, gjennomføring, frafall/svarprosent Undersøkelsen er gjennomført ved bruk av telefonintervju. Utvalget er trukket fra TNS Gallups befolkningsbase, kopi av Bisnode Match som har status som opplysningstjeneste. I alt 800 er intervjuet i perioden Andel intervju av de som vi kom i kontakt med og som var i målgruppen er 34%. 5

6 Univers og bruttoutvalget 2014 Populasjone n Kjønn Antall Prosent Prosent Mann Kvinne Total Alder Antall Prosent Prosent Under 30 år år år år Total Mann Kjønn Alder Høyeste fullførte skolegang Kvinne Under 30 år år 45-5 år 60+ år Postadresse/ område Engelsviken 50.0% 50.0% 7.1% 28.6% 35.7% 28.6% 7.1% 28.6% 57.1% Fredrikstad 47.8% 52.2% 15.4% 17.3% 21.0% 46.3% 13.6% 42.6% 41.5% Gamle Fredrikstad 50.0% 50.0% 11.8% 15.5% 20.0% 52.7% 14.5% 4.1% 36.4% Gressvik 40.0% 60.0%.5% 1.0% 34.3% 37.1% 10.5% 40.0% 48.6% Kråkerøy 4.2% 50.8% 15.0% 20.8% 26.7% 37.5% 10.0% 28.3% 60.0% Manstad 31.8% 68.2% 13.6% 13.6% 31.8% 40.% 4.5% 50.0% 45.5% Rolvsøy 38.5% 61.5% 12.3% 13.8% 30.8% 43.1% 15.4% 50.8% 33.8% Sellebakk 45.% 54.1% 16.4% 1.7% 26.2% 37.7% 11.5% 45.% 41.0% Torp 41.4% 58.6% 20.7% 13.8% 20.7% 44.8% 13.8% 41.4% 37.% Total 45.6% 54.4% 13.% 17.6% 25.4% 43.1% 12.4% 41.% 44.1% Postnummer/område Saltnes er utelatt fra tabellen over da det her kun var gjennomført to intervju. Menn er noe underrepresentert i undersøkelsen, 46 mot 54 prosent kviner. I enkelte postområder er skjevheten større enn i andre, blant annet i Rolvsøy hvor 3 prosent er menn mens 62 prosent er kvinner. De to yngste aldersgruppene er klart underrepresentert, mens de eldste over 60 år er klart overrepresentert. Aldersskjevheter er normalt ved bruk av telefonintervju nå det ikke settes kvoter eller utvalget ikke stratifiseres i utgangspunktet for å kompensere for dette. Utvalgsskjevheter korrigeres for ved bruk av kjønns- og aldersvekter. Ser vi på områdene i kommunen, finner vi at andelen med høy Grunn- Videregående høyskole- utdannelse er høyest på Kråkerøy Universitet\ skole- utdanning utdanning utdanning og lavest på Rolvsøy. Dette kan skyldes utvalgsskjevheter, men det kan også skyldes den faktiske befolkningssammensetningen i kommunen. I sum er andelen med høyere utdanning klart overrepresentert, som er vanlig i slike undersøkelser. Undersøkelsen er ikke vektet på utdanning. 6

7 Feilmarginer Det vil alltid knytte seg en viss usikkerhet til resultatene når vi spør et utvalg. Denne usikkerheten, eller feilmarginen, kan beregnes statistisk. Et sentralt mål i denne sammenhengen er standardavviket. Standardavviket beregnes ut fra hvor mye hver enkelt enhet avviker fra gjennomsnittet for alle enhetene i undersøkelsen når det gjelder den egenskapen vi ønsker å måle. Med utgangspunkt i standardavviket kan vi beregne feilmarginen for det aktuelle resultatet. Det vanlige er å angi feilmarginer basert på 5 prosent sannsynlighet. Dette betyr at hvis vi hadde 100 forskjellige uavhengige utvalg, ville resultatet ligge innenfor de feilmarginene vi oppgir i minst 5 av de 100 undersøkelsene. Det vil igjen si at det bare er 5 prosent sannsynlighet for at den faktiske fordelingen i universet ikke ligger innenfor de oppgitte feilmarginene. Med 800 intervju ligger feilmarginene i denne undersøkelsen på mellom +/ 1,5 og +/- 3,5 prosentpoeng. Se tabellen under. Feilmarginer ved uendelighetsutvalg - når universet er 10 ganger større, eller enda større, enn antallet observasjoner STØRRELSEN PÅ FEILMARGINEN I PROSENTPOENG Antall 5(5)% 10(0)% 20(80)% 30(70)% 40(60)% 50(50)% enheter 50 +/- 6 +/- 8,3 +/- 11,0 +/- 12,7 +/- 13,6 +/- 13, 100 +/- 4,3 +/- 5, +/- 7, +/-,0 +/-,6 +/-, /- 3,0 +/- 4,2 +/- 5,5 +/- 6,4 +/- 6,8 +/- 6, 400 +/- 2,2 +/- 3,0 +/- 3, +/- 4,5 +/- 4,8 +/- 4, 500 +/- 1, +/- 2,6 +/- 3,5 +/- 4,0 +/- 4,3 +/- 4, /- 1,7 +/- 2,4 +/- 3,2 +/- 3,7 +/- 3, +/- 4, /- 1,5 +/- 2,1 +/- 2,8 +/- 3,2 +/- 3,5 +/- 3, /- 1,4 +/- 1, +/- 2,5 +/- 2,8 +/- 3,0 +/- 3, /- 1,1 +/- 1,5 +/- 2,0 +/- 2,3 +/- 2,4 +/- 2, /- 0, +/- 1,2 +/- 1,6 +/- 1,8 +/- 1, +/- 2,0 Hvis vi for eksempel har funnet at 10 prosent er svært misfornøyd med den trygghet de føler for seg og sine i Fredrikstad kommune, gir dette en feilmargin på +/- 2,1 prosentpoeng. I kommunen totalt er da 5% sannsynlig at mellom 7, og 12,1 prosent vil være svært utrygge. 7

8 2 Hovedfunn

9 Konklusjoner Hovedfunnet i denne undersøkelsen er at andelen som ikke er fornøyd med den trygghet de har for seg og sine generelt i Fredrikstad kommune har gått vesentlig ned siden Det samme gjelder i forhold til andelen som ikke er trygge om natten og andelen som ikke er trygge for vold og innbrudd. Det er også klart færre som er kritiske til Fredrikstad kommune når de vurderer kommunen opp mot en ideell kommune på området trygghet. Andelen som er «mellomfornøyde» med disse forholdene er også redusert, samtidig har andelen som er svært fornøyde økt vesentlig. Kommunens snittskår (skala 1-10) har dermed gått opp vesentlig for alle trygghetsspørsmålene. Det har også vært en klar framgang fra 2011 når det gjelder opplevelse av hvilke muligheter innbyggerne har til innflytelse på kommunens beslutninger. Dette gjelder for alle tre forhold: Innflytelse generelt I forhold til egne forventninger En ideell kommune Undersøkelsen må kunne sies å gi svært positive resultater sammenlignet med tidligere år. Vi må likevel ta et forbehold knyttet til metoden som denne gang er benyttet. Hvilke effekter det kan ha for resultatene er undersøkelsen denne gang ger gjort ved bruk av telefonintervju, mens spørsmålene tidligere er stilt i lengre postale undersøkelser, drøftes senere i rapporten.

10 3 Oppsummering

11 Oppsummering av hovedfunn (Trygghet) Nær 7 av 10 er svært fornøyd med den trygghet de opplever de har for seg og sine i Fredrikstad generelt. Nær 3 av 10 er mellomfornøyd med den trygghet de opplever generelt. 4 prosent opplever generell utrygghet for seg og sine i Fredrikstad. 56 prosent er svært trygge når det ferdes utenomhus om kvelden og natten (gir skår 8 10) Vel 3 av 10 er mellomfornøyde med den trygghet de har om kvelden og natten. 12 prosent av innbyggerne opplever å være utrygge om kvelden og natten. Vel 5 av 10 er kjenner seg svært trygge i forhold til å bli utsatt for vold og innbrudd. Nær 4 av 10 er delvis fornøyde med den trygghet de har for å bli utsatt for vold og innbrudd. 8 prosent er føler seg utrygge når det gjelder å bli utsatt for vold og innbrudd i kommunen. 45 prosent av befolkningen mener Fredrikstad er svært nær en ideell kommune når det gjelder trygghet. En like stor andel, 47 prosent, mener kommunen er «midt på treet» når det gjelder å sikre innbyggerne trygghet. 8 prosent mener kommunen er langt fra idealet når det gjelder å sikre trygghet for kommunens innbyggere. 11

12 Oppsummering av hovedfunn (Innsyn og innflytelse) Mens 28 prosent er misfornøyd med den innflytelse de har på kommunens beslutninger, er 17 prosent svært fornøyd Majoriteten, 56 prosent, er på sin side mellomfornøyde med dette forholdet. 5 prosent mener at kommunen oppfyller egne forventninger til innflytelse i noen eller ganske stor grad I tillegg er det 18 prosent som mener kommunen oppfyller forventningene i svært stor grad. 24 prosent mener på sin side at kommunen ikke oppfyller deres forventninger på dette punktet. Mens 16 prosent mener Fredrikstad er svært nær idealet når det gjelder innbyggernes innflytelse, mener vel 23 prosent at kommunen er langt i fra. Majoriteten, 55 prosent, mener at kommunen på dette området gjør det «middels» sammenlignet med andre kommuner. Kun 1 av 10 i Fredrikstad kjenner til demokratiprosjektet Engasjer mer. Sammenligning med 2011 og 200 Fredrikstad kommune oppnår i 2014 klart bedre resultater både når det gjelder opplevelse av trygghet og innsyn/innflytelse. Mest sannsynlig skyldes dette tiltak gjort av Fredrikstad kommune, men det tas noe forbehold om hvor vidt noe av de forbedrede resultatene kan skyldes bytte av spørreskjemametode. 12

13 4 Resultater

14 Nær 7 av 10 er svært fornøyd med den trygghet de opplever de har for seg og sine i Fredrikstad generelt Q1_1: Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med: Hvor trygg og sikker du og dine nærmeste føler dere? Antall Totalt Mann Kvinne Under 30 år år 45-5 år 60+ år Grunnskoleutdanning Videregående utdanning Universitet\høyskoleutdanning Fredrikstad Gamle Fredrikstad Gressvik Kråkerøy Rolvsøy Sellebakk Øvrig 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Snitt : Ikke fornøyd : Svært fornøyd Nær 3 av 10 har svart mellom 5 7 i skalaen. Det betyr at de er «mellomfornøyde» og føler seg kun delvis trygge. 4 prosent har svart 1 4, og vi kan betegne disse som ikke fornøyde, og delvis utrygge eller svært utrygge. Det er ingen forskjell mellom menn og kvinner når det gjelder den generelle tryggheten ved å bo og oppholde seg i Fredrikstad. Grad av utrygghet øker noe med alder, men dramatiske forskjeller er det ikke. Flest synes å være svært fornøyd med den trygghet de har i Gamle Fredrikstad, mens færrest synes å være svært fornøyd på Sellebakk, om vi ser bort fra «Øvrige» mindre områder med få svar. 14

15 56 prosent er svært trygge når det ferdes utenomhus om kvelden og natten (gir skår 8 10) Q1_2: Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med: Hvor trygt du kan ferdes utenomhus om kvelden og natten? Antall Totalt Mann Kvinne Under 30 år år 45-5 år 60+ år Grunnskoleutdanning Videregående utdanning Universitet\høyskoleutdanning Fredrikstad Gamle Fredrikstad Gressvik Kråkerøy Rolvsøy Sellebakk Øvrig 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Snitt : Ikke fornøyd : Svært fornøyd Vel 3 av 10 er mellomførnøyde med dette forholdet, det vil si at det er delvis trygge, delvis utrygge om kvelden og natten. 12 posent (altså vel 1 av 10) må sies å være utrygge om kvelden og natten når de er ute, da de har svart 1 4. Det er også her noe økende utrygghet med økende alder. På det generelle spørsmålet om trygghet i Fredrikstad var det ikke forskjell på kjønn, men når det gjelder å ferdes ute om kvelden og natten finner vi at langt flere kvinner er utrygge (skår 1-4) og delvis utrygge. Det følger en økende trygghet med høyere utdanning. Det er mindre forskjeller etter områder i kommunen, når vi også her ser bort fra «øvrige» områder. 15

16 Vel 5 av 10 er kjenner seg svært trygge i forhold til å bli utsatt for vold og innbrudd Q1_3: Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med: Hvor trygg og sikker du kjenner deg i forhold til vold og innbrudd? Antall Totalt Mann Kvinne Under 30 år år 45-5 år 60+ år Grunnskoleutdanning Videregående utdanning Universitet\høyskoleutdanning Fredrikstad Gamle Fredrikstad Gressvik Kråkerøy Rolvsøy Sellebakk Øvrig 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Snitt : Ikke fornøyd : Svært fornøyd Nær 4 av 10 er mellomfornøyde med den trygghet de føler de har overfor vold og innbrudd. Nær 1 av 10 er ikke fornøyde med den trygghet de har i forhold til vold og innbrudd, svart i skalaen, og disse må trolig kunne sies å være utrygge på dette området. Minst fornøyd med opplevd trygghet på dette området er befolkningen i Rolvsøy, hvor kun 4 av 10 er svært fornøyd med den trygghet de opplever i forhold til vold og innbrudd. Mest trygge er befolkningen i Gamle Fredrikstad, hvor 6 av 10 er svært fornøyd med den trygghet de har på dette området. 16

17 45 prosent av befolkningen mener Fredrikstad er svært nær en ideell kommune når det gjelder trygghet Q2: Forestill deg en kommune med ideell trygghet. Hvor nært et slikt ideal er tryggheten i Fredrikstad? Antall Totalt Mann Kvinne Under 30 år år 45-5 år 60+ år Grunnskoleutdanning Videregående utdanning Universitet\høyskoleutdanning Fredrikstad Gamle Fredrikstad Gressvik Kråkerøy Rolvsøy Sellebakk Øvrig 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Snitt : Langt i fra : Svært nær prosent vurderer kommunen «midt på treet» når det gjelder å skape trygghet for sine innbyggere. 8 prosent, dvs. nær 1 av 10, mener kommunen er langt fra en idealkommune når det gjeldet trygghet. Også på dette spørsmålet er det innbyggere i Rolvsøy som er minst fornøyd med kommunen, mens det er mindre forskjeller blant innbyggere i andre deler av kommunen. 17

18 Mens 28 prosent er misfornøyd med den innflytelse de har på kommunens beslutninger, er 17 prosent svært fornøyd Q3: Hvor fornøyd er du med det innsyn og den innflytelse som innbyggerne har på kommunens beslutninger og tjenester? Antall Totalt Mann Kvinne Under 30 år år 45-5 år 60+ år Grunnskoleutdanning Videregående utdanning Universitet\høyskoleutdanning 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Snitt Majoriteten, 56 prosent, er på sin side mellomfornøyde med dette forholdet. Gruppen 30 år eller yngre er noe mer fornøyd enn de som er eldre når det gjelder innsyn og innflytelse på kommunens beslutninger og tjenester. Andelen misfornøyde med kommunen på dette området er også her størst blant de som bor i Rolvsøy Fredrikstad Gamle Fredrikstad Gressvik Kråkerøy Rolvsøy Sellebakk Øvrig : Ikke fornøyd : Svært fornøyd 18

19 5 prosent mener at kommunen oppfyller egne forventninger til innflytelse i noen eller ganske stor grad Q4: Hvor godt oppfyller kommunen dine forventninger for innbyggernes muligheter til innsyn og innflytelse? Antall Totalt Mann Kvinne Under 30 år år 45-5 år 60+ år Grunnskoleutdanning Videregående utdanning Universitet\høyskoleutdanning Fredrikstad Gamle Fredrikstad Gressvik Kråkerøy Rolvsøy Sellebakk Øvrig 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Snitt I tillegg er det 18 prosent som mener kommunen oppfyller disse forventningene i svært stor grad. 24 prosent mener kommunen ikke oppfyller de forventninger de har til innsyn og innflytelse på kommunens beslutninger og tjenester. De med grunnskoleutdanning og personer under 30 år er de som i størst grad er fornøyde med dette forholdet. 1-4: Ikke i det hele tatt : I svært stor grad 1

20 Mens 16 prosent mener Fredrikstad er svært nær idealet når det gjelder innbyggernes innflytelse, mener 23 prosent at kommunen er langt i fra Q5: Se for deg en ideell situasjon for innbyggernes innsyn og innflytelse på kommunens tjenester og beslutninger. Hvor nært et slikt ideal synes du at innbyggernes innsyn og innflytelse er i Fredrikstad? Antall Totalt Mann Kvinne Under 30 år år 45-5 år 60+ år Grunnskoleutdanning Videregående utdanning Universitet\høyskoleutdanning 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Snitt Vi finner også her at den klart største andelen på 55 prosent mener at kommunen gjør det «middels» sammenlignet med andre kommuner når det gjelder dette forholdet. Mens innbyggere i Rolvsøy er minst fornøyde, er de med grunnskoleutdannelse og den yngste aldersgruppen mest fornøyde med forholdet Fredrikstad Gamle Fredrikstad Gressvik Kråkerøy Rolvsøy Sellebakk Øvrig : Langt i fra : Svært nær 20

21 Kun 1 av 10 i Fredrikstad kjenner til demokratiprosjektet Engasjer mer Q6: Kjenner du til demokratiprosjektet Engasjer Mer? Antall Totalt Mann Kvinne Under 30 år år 45-5 år 60+ år Grunnskoleutdanning Videregående utdanning Universitet\høyskoleutdanning 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Det er relativt sett små forskjeller etter bakgrunnskjennetegn, men kan synes som om innbyggere på Kråkerøy og i Gamle Fredrikstad har noe mer kjennskap til prosjektet enn i øvrige områder, spesielt sammenlignet med innbyggere i Gressvik. Forskjellene vi finner er imidlertid små og ikke vesentlige Fredrikstad Gamle Fredrikstad Gressvik Kråkerøy Rolvsøy Sellebakk Øvrig Ja Nei Vet ikke 21

22 5 Sammenligning med

23 Evaluering av Møteplass Medborgere MSM / Best på service, 2011 Fredrikstad kommune gjennomførte i 2011 en spørreundersøkelse blant kommunens innbyggere i forbindelse med de to prosjektene: Best på Service og Møteplass Medborgere-MSM. De sentrale temaene for undersøkelsen i 2011 var hvordan innbyggerne vurderer kommunens service og omdømme, muligheten for påvirkning og innflytelse i kommunale prosesser, opplevd trygghet og egne bidrag til et bedre miljø/klima. Hovedmålet med prosjektet er å øke innbyggernes påvirkning og deltakelse i politiske og administrative prosesser. Undersøkelsen skal spesielt måle innbyggernes vurderinger i 7 utvalgte lokalsamfunnsområder og i kommunen som helhet. Prosjektet Best på service har som hovedmål å gjøre Fredrikstad kommune til landets beste på service. Konkrete målsettingen for MSM er: At innbyggernes opplevelse av påvirkning og innflytelse er 10 prosent høyere i utvalgte områder enn gjennomsnittet i kommunen. At innbyggernes opplevde trygghet er 5 prosent høyere i utvalgte områder enn gjennomsnittet i kommunen At innbyggernes opplevelse av at de bidrar til et bedre miljø/klima er 10 % høyere i utvalgte områder enn gjennomsnittet i kommunen På de neste sidene ser vi på endringer i tilfredshet med kommunen sammenlignet med 2011 og 200. På grunn av utvalgets avgrensning i 2014, har vi ikke mulighet til å se på de 7 utvalgte lokalsamfunnsområdene spesifikt. 23

24 Fredrikstad kommune oppnår i 2014 klart bedre resultater både når det gjelder opplevelse av trygghet og innsyn/innflytelse For alle forhold skårer kommunen klart Snittskår (0-100) Hvor trygg og sikker du og dine nærmeste føler dere? Hvor trygt du kan ferdes utenomhus om kvelden og natten? Hvor trygg og sikker du kjenner deg i forhold til vold og innbrudd? Trygghet i forhold til en ideel kommune? Tilfredshet med innsyn og innflytelse på kommunens beslutninger og tjenester? Oppfyllelse av forventninger til innsyn og innflytelse? Innsyn og innflytelse i forhold til en ideell kommune? 0% 20% 40% 60% 80% 100% 33% 35% 34% 35% 34% 35% 61% 56% 55% 52% 63% 57% 57% 55% 50% 52% 52% Totalt 200 Total 2011 Total % 76% 70% 67% bedre i 2014 enn i 2011 og 200. Spesielt er det stor framgang når det gjelder opplevelse av innsyn og innflytelse. Hva kan forklare framgangen? En mulig forklaring er selvsagt at innbyggerne er langt mer fornøyd med disse forholdene enn tidligere. Det har skjedd noe i Fredrikstad kommune! Kan det være andre forklaringer? Undersøkelsen er denne gang kort og gjennomført på telefon, mens den tidligere ble gjennomført ved bruk av et postalt skjema med mulighet for å svare elektronisk, et postalt-/webskjema som inkluderte langt flere spørsmål. Tidligere er det trukket et større ekstrautvalg blant ikke-vestlige innvandrere, denne gang ble ikke dette gjort. På neste side drøfter vi nærmere andre mulige forklaringer. 24

25 Vurdering av resultater i 2014 (I) Metode og skalabruk Ved bruk av telefonundersøkelser benyttes ytterverdiene i skalaen i større grad enn ved bruk av postale-/web-baserte spørreskjema. Dette endrer prosentfordelingen i skalaen (økt polarisering), men normalt blir snittskår ikke så forskjellig da det skjer en spredning både til høyre og venstre i skalaen. Kan flere enn hva som er vanlig ha benyttet de positive ytterverdiene i denne telefonundersøkelsen enn de negative? Undersøkelsen var denne gang svært kort og oppnådde en svarprosent på 34 som er relativt sett høyt for telefonundersøkelser. Kan et lengre postalt skjema føre til at flere med negative opplevelser av kommunen tar seg tid til å svare? Svarprosent blant gruppen vestlige i 2011 var på 28 prosent. Det er lavere enn i telefonundersøkelsen, men ikke vesentlig lavere. Utvalg Tidligere har det vært trukket et større utvalg i utvalgte lokalområder. Men disse var sist mer fornøyd med kommunen enn innbyggere i øvrige områder. Det burde vært motsatt dersom dette skulle være en forklaring på framgang i tilfredshet. Sist ble det også trukket et større tilleggsutvalg blant ikke-vestlige innvandrere. Disse er trukket ut ved de sammenligninger vi har gjort, og dette kan heller ikke forklare forskjellene. For øvrig var gruppen ikke-vestlige i 2011 noe mer fornøyde med flere av forholdene enn etnisk norske (inkl. øvrige vestlige). Begge undersøkelser er vektet på kjønn og alder i kommunen, sist også i hht geografi (lokalområdet). Dette reduserer ytterligere eventuelle feilkilder ved bruk av ulike utvalg. Undersøkelsene er ikke vektet på utdanning. Utdanning har betydning for svar og ulik utdanning kan påvirke resultatene i undersøkelsene. 25

26 Vurdering av resultater i 2014 (II) Spørreskjema og intervjuereffekter Selv små ordlydendringer i skjema kan endre svar som gis. Spørreskjemaet som er tilrettelagt for telefonintervjuet i 2014 er derfor forsøkt formulert på nøyaktig samme måte som i de foregående postale undersøkelsene. Det benyttes samme ordlyd og samme skala, men intervjuere må ved telefonintervju lese opp skalaen. Intervjueren kan også ha en viss effekt på de som intervjues (såkalte intervjuereffekter). I enkelte (sensitive) undersøkelser kan tema og spørsmål påvirke intervjuobjektene til å svare mer «politisk korrekt» ved telefonintervju enn når man svarer postalt (selvutfylling). Spørsmålene i denne undersøkelsen bør ikke påvirke i samme grad. Likevel, kan vi spørre om det er lettere (mindre stigmatiserende) å være kritisk til hvor trygg man er og hvilken innflytelse man har når man svarer for seg selv enn når man skal oppgi dette til et annet menneske? Konklusjoner Innbyggernes opplevelse av trygghet i Fredrikstad kommune og muligheter for innflytelse er vesentlig styrket siden 2011 og 200. Det var også en liten framgang mellom 200 og 2011, ved bruk av samme type utvalg og metode, som kan underbygge en ytterligere framgang i årene etter. Vi finner ikke å kunne forklare den klare framgangen fra 2011 til 2014 med skifte av metode. Effekter av at man har byttet metode er likevel ikke forklart. Her vil kun parallelle intervju med ulike metoder gi oss gode svar. Det betyr at vi må holde åpent at framgangen dels kan forklares med endret metode. 26

27 6 Vedlegg: Spørreskjema

28 Q1 : Q1 : Matrix Hvor fornøyd er du med tryggheten i Fredrikstad kommune når det gjelder følgende forhold? Du svarer langs en skala fra 1-10, hvor 1 er ikke fornøyd i det hele tatt, mens 10 betyr at du er svært fornøyd. Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med: Hvor trygg og sikker du og dine nærmeste føler dere? Hvor trygt du kan ferdes utenomhus om kvelden og natten? Hvor trygg og sikker du kjenner deg i forhold til vold og innbrudd? 1 = Ikke fornø yd i det hele tatt = Svært fornø yd Vet ikke Q2 : Q2 : Single coded Forestill deg en kommune med ideell trygghet. Hvor nært et slikt ideal er tryggheten i Fredrikstad? Du svarer langs en skala fra 1-10, hvor 1 er langt i fra idealet, mens 10 er svært nær idealet. 1 1 = Langt i fra = Svært nær 11 Vet ikke Q3 : Q3 : Single coded Hvor fornøyd er du med det innsyn og den innflytelse som innbyggerne har på kommunens beslutninger og tjenester? Du svarer langs en skala fra 1-10, hvor 1 er ikke fornøyd i det hele tatt, mens 10 betyr at du er svært fornøyd. 1 1 = Ikke fornøyd i det hele tatt = Svært fornøyd 11 Vet ikke 28

29 Q4 : Q4 : Single coded Hvor godt oppfyller kommunen dine forventninger for innbyggernes muligheter til innsyn og innflytelse? Du svarer langs en skala fra 1-10, hvor 1 er oppfyller ikke i det hele tatt, mens 10 betyr at kommunen oppfyller dine forventninger i svært stor grad. 1 1 = Ikke i det hele tatt = I svært stor grad 11 Vet ikke Q8 : Q8 : Min 15 Max 7 Hva er din alder? Q : Q : Hva er din høyeste fullførte skolegang? 1 Grunnskoleutdanning 2 Videregående utdanning 3 Universitet/høyskoleutdanning 4 Ubesvart Numeric Single coded Q5 : Q5 : Single coded Se for deg en ideell situasjon for innbyggernes innsyn og innflytelse på kommunens tjenester og beslutninger. Hvor nært et slikt ideal synes du at innbyggernes innsyn og innflytelse er i Fredrikstad? Du svarer langs en skala fra 1-10, hvor 1 er langt i fra idealet, mens 10 er svært nær idealet. 1 1 = Langt i fra = Svært nær 11 Vet ikke Q6 : Q6 : Single coded Kjenner du til demokratiprosjektet Engasjer Mer? 1 Ja 2 Nei 3 Vet ikke Q7 : Q7 : Single coded Register kjønn 1 Mann 2 Kvinne 2

Dokumentasjonsrapport for. innbyggerhøring i Audnedal kommune i forbindelse med kommunereformen. Gjennomført mai-juni Politikk og samfunn

Dokumentasjonsrapport for. innbyggerhøring i Audnedal kommune i forbindelse med kommunereformen. Gjennomført mai-juni Politikk og samfunn innbyggerhøring i Audnedal kommune i forbindelse med kommunereformen. Gjennomført mai-juni 2015. Bakgrunn og formål I forbindelse med kommunereformen, har Audnedal kommunestyre vedtatt å gå inn for at

Detaljer

Dokumentasjonsrapport for innbyggerundersøkelse i Lardal. kommune. Dokumentasjonsrapport for innbyggerundersøkelse i Lardal TNS

Dokumentasjonsrapport for innbyggerundersøkelse i Lardal. kommune. Dokumentasjonsrapport for innbyggerundersøkelse i Lardal TNS kommune Innhold 1 Dokumentasjon av undersøkelsen 03 2 Argumenter for og i mot 09 kommunesammenslutning 2 1 Dokumentasjon av undersøkelsen Bakgrunn og formål Formål Lardal og Larvik kommune har en pågående

Detaljer

DIFI Direktoratet for forvaltning og IKT

DIFI Direktoratet for forvaltning og IKT DIFI Direktoratet for forvaltning og IKT Befolkningsundersøkelse holdninger til og erfaringer med skriftlig informasjon fra offentlige myndigheter TNS Gallup januar 009 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig

Detaljer

Møteplass Medborgere/ Best på service. Innbyggernes holdninger til miljø, klima og trygghet/ Vurdering av kommunale tjenester 2009

Møteplass Medborgere/ Best på service. Innbyggernes holdninger til miljø, klima og trygghet/ Vurdering av kommunale tjenester 2009 Møteplass Medborgere/ Best på service Innbyggernes holdninger til miljø, klima og trygghet/ Vurdering av kommunale tjenester 2009 Om undersøkelsen Møteplass Medborgere/ Best på service Bakgrunn og formål

Detaljer

Holdninger til kommunesammenslåing i Klæbu kommune. Spørreundersøkelse i Klæbu kommune fbm kommunereformen. TNS Politikk & samfunn Kommunesammenslåing

Holdninger til kommunesammenslåing i Klæbu kommune. Spørreundersøkelse i Klæbu kommune fbm kommunereformen. TNS Politikk & samfunn Kommunesammenslåing Holdninger til kommunesammenslåing i Klæbu kommune Spørreundersøkelse i Klæbu kommune fbm kommunereformen Innhold 1 Dokumentasjon av undersøkelsen 3 2 Oppsummering av hovedfunn Contents 3 Holdninger til

Detaljer

Språkrådet. TNS Gallup desember 2010 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig sektor

Språkrådet. TNS Gallup desember 2010 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig sektor Språkrådet Undersøkelse i 2010 blant næringslivsledere om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring en oppfølging av en større undersøkelse i 2008 TNS Gallup desember 2010 Avdeling politikk & samfunn/

Detaljer

Møteplass Medborgere MSM/ Best på service

Møteplass Medborgere MSM/ Best på service Møteplass Medborgere MSM/ Best på service 2009 Innbyggernes holdninger til miljø, klima og trygghet, og vurderinger av kommunale tjenester 2009 Side 2 av 62 Forord Fredrikstad kommune har gjennomført en

Detaljer

Kommunesammenslåing. i Søndre Land kommune. Spørreundersøkelse i Søndre Land ifb kommunereformen. TNS Politikk & samfunn. Kommunesammenslåing

Kommunesammenslåing. i Søndre Land kommune. Spørreundersøkelse i Søndre Land ifb kommunereformen. TNS Politikk & samfunn. Kommunesammenslåing i Søndre Land kommune Spørreundersøkelse i Søndre Land ifb kommunereformen TNS.4. 1 Dokumentasjon av undersøkelsen 3 2 Oppsummering av hovedfunn Contents 3 Tilknytning til steder 4 Holdninger til ulike

Detaljer

TRØGSTAD HELSE- OG MILJØUNDERSØKELSE 2011

TRØGSTAD HELSE- OG MILJØUNDERSØKELSE 2011 TRØGSTAD HELSE- OG MILJØUNDERSØKELSE 2011 Strategiske indikatorer sosiale og demografiske forskjeller 28.03, 2012 Refd. nr 116560 OM UNDERSØKELSEN Bakgrunn Fra 2012 får kommuner og fylkeskommuner et forsterket

Detaljer

Kommunesammenslåing. i Nordre Land kommune. Spørreundersøkelse i Nordre Land ifb kommunereformen. TNS Politikk & samfunn. Kommunesammenslåing

Kommunesammenslåing. i Nordre Land kommune. Spørreundersøkelse i Nordre Land ifb kommunereformen. TNS Politikk & samfunn. Kommunesammenslåing i Nordre Land kommune Spørreundersøkelse i Nordre Land ifb kommunereformen TNS 2.0. 1 Dokumentasjon av undersøkelsen 2 Oppsummering av hovedfunn Contents Tilknytning til steder Holdninger til kommunesammenslåing

Detaljer

Innbyggerundersøkelse. i forbindelse med kommunereformen i Sør-Fron kommune. Innbyggerundersøkelse. TNS 11.2.2016 Jwn: 16100549

Innbyggerundersøkelse. i forbindelse med kommunereformen i Sør-Fron kommune. Innbyggerundersøkelse. TNS 11.2.2016 Jwn: 16100549 i forbindelse med kommunereformen i Sør-Fron kommune Innhold 1 Hovedfunn 3 2 Resultater 5 3 Metode 11 4 Utvalg 15 2 1 Hovedfunn Hovedfunn 68 % mener Sør-Fron burde slå seg sammen med en eller flere kommuner.

Detaljer

Kommunesammenslåing. i Nordre Land kommune. Spørreundersøkelse i Nordre Land ifb kommunereformen. TNS Politikk & samfunn. Kommunesammenslåing

Kommunesammenslåing. i Nordre Land kommune. Spørreundersøkelse i Nordre Land ifb kommunereformen. TNS Politikk & samfunn. Kommunesammenslåing i Nordre Land kommune Spørreundersøkelse i Nordre Land ifb kommunereformen TNS 2.0. 1 Dokumentasjon av undersøkelsen 3 2 Oppsummering av hovedfunn Contents 3 Tilknytning til steder Holdninger til kommunesammenslåing

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Oppegård kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Oppegård kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Nærings- og fiskeridepartementet Bruk av flytetutstyr i fritidsbåt

Nærings- og fiskeridepartementet Bruk av flytetutstyr i fritidsbåt Nærings- og fiskeridepartementet Bruk av flytetutstyr i fritidsbåt Vurdering av småbåtlovens 23a 25.02.2016 1 Innhold Hovedfunn 1 Båterfaring 4 2 Bruk av flytevest 13 3 Vurdering av 23a 18 3 Vedlegg 1:

Detaljer

Tracking av digitalradioandel i Norge Q1-2014. Tracking av digitalradio-andel i Norge TNS

Tracking av digitalradioandel i Norge Q1-2014. Tracking av digitalradio-andel i Norge TNS Tracking av digitalradioandel i Norge Q1-2014 Metode! Feltperioden er gjennomført fra og med oktober 2013 til og med mars 2014! Antall intervjuer: 960! Landsrepresentativ 15 år +! Telefonintervju (CATI)

Detaljer

Innbyggerundersøkelse. i forbindelse med kommunereformen Skedsmo kommune. Innbyggerundersøkelse. TNS Jwn: 15102085

Innbyggerundersøkelse. i forbindelse med kommunereformen Skedsmo kommune. Innbyggerundersøkelse. TNS Jwn: 15102085 i forbindelse med kommunereformen Skedsmo kommune Contents 1 Hovedfunn 4 2 Metode 13 3 Utvalg 16 4 Handels- og atferdsmønstre 18 5 Kommunegrenser 46 6 Jobb og tilknytning til Skedsmo 56 2 Undersøkelsens

Detaljer

DIFI. Direktoratet for forvaltning og IKT. Befolkningsundersøkelse holdninger og erfaringer med skriftlig informasjon fra offentlige myndigheter

DIFI. Direktoratet for forvaltning og IKT. Befolkningsundersøkelse holdninger og erfaringer med skriftlig informasjon fra offentlige myndigheter DIFI Direktoratet for forvaltning og IKT Befolkningsundersøkelse holdninger og erfaringer med skriftlig informasjon fra offentlige myndigheter TNS Kantar TNS Juni 2017 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig

Detaljer

Ny Gallup-undersøkelse. Har det skjedd noe på 2 år http://live.tnsgallup.no/fredrikstadkommune2011

Ny Gallup-undersøkelse. Har det skjedd noe på 2 år http://live.tnsgallup.no/fredrikstadkommune2011 Ny Gallup-undersøkelse Har det skjedd noe på 2 år http://live.tnsgallup.no/fredrikstadkommune2011 Bakgrunn og formål Måler målene satt i MSM- og Bps-prosjektene. MSMdelen måler samfunnsutviklingen. Sentrale

Detaljer

Innbyggerundersøkelse ifm. kommunereformen. Hurdal kommune. Innbyggerundersøkelse ifb. med kommunereformen Hurdal kommune. TNS 6.1.

Innbyggerundersøkelse ifm. kommunereformen. Hurdal kommune. Innbyggerundersøkelse ifb. med kommunereformen Hurdal kommune. TNS 6.1. Innbyggerundersøkelse ifm. kommunereformen Hurdal kommune Innhold 1 Metode 3 2 Utvalg 7 3 Holdninger til kommunesammenslåing 9 4 Spørreskjema 14 2 1 Metode Metode Metode TNS Gallup har gjennomført en spørreundersøkelse

Detaljer

Innbyggerundersøkelse. i forbindelse med kommunereformen Fet kommune. Innbyggerundersøkelse. TNS Jwn:

Innbyggerundersøkelse. i forbindelse med kommunereformen Fet kommune. Innbyggerundersøkelse. TNS Jwn: i forbindelse med kommunereformen Fet kommune 1 Hovedfunn 4 2 Metode 12 Contents 3 Utvalg 15 4 Handels- og atferdsmønstre 17 5 Kommunegrenser 42 2 Undersøkelsens innhold «I hvilken grad forholder innbyggerne

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Fredrikstad kommune Opinion AS November 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Fredrikstad kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Sammendrag for Hole kommune Arne Moe TFoU-arb.notat 2015:7 TFoU-arb.notat 2015:7 i Dagens og fremtidens kommune FORORD Trøndelag Forskning og Utvikling

Detaljer

Studentene og fagspråket. Spørreundersøkelse blant studenter i alderen 19-29 år. Gjennomført på oppdrag fra Språkrådet. TNS Politikk & samfunn

Studentene og fagspråket. Spørreundersøkelse blant studenter i alderen 19-29 år. Gjennomført på oppdrag fra Språkrådet. TNS Politikk & samfunn Spørreundersøkelse blant studenter i alderen -2 år Gjennomført på oppdrag fra Språkrådet TNS.2.24 Innhold Dokumentasjon av undersøkelsen 3 2 Oppsummering av hovedfunn 3 4 Vedlegg: Bakgrunn 22 Vedlegg:

Detaljer

Tracking av digitalradio-andel i Norge Q2-2013. Tracking av digitalradio-andel i Norge TNS

Tracking av digitalradio-andel i Norge Q2-2013. Tracking av digitalradio-andel i Norge TNS Q2-2013 Metode! Feltperioden er gjennomført fra og med januar 2013 til og med juni 2013! Antall intervjuer: 39! Landsrepresentativ 15 år +! Telefonintervju (CATI) For å oppnå store nok baser slår vi sammen

Detaljer

NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015

NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015 NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015 Metode: Datainnsamling: Telefon Utvalg: Det ble gjennomført totalt 501 intervju med personer 18 år eller eldre bosatt i Malvik kommune. Datamaterialet er vektet

Detaljer

RAPPORT. Innbyggerundersøkelse om ny kommunestruktur på Sunnmøre

RAPPORT. Innbyggerundersøkelse om ny kommunestruktur på Sunnmøre RAPPORT Innbyggerundersøkelse om ny kommunestruktur på Sunnmøre September 2014 Innhold Innledning... 3 Metode, utvalg og gjennomføring... 3 Beskrivelse av utvalget... 4 Feilmarginer... 5 Signifikanstesting...

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i kommunene Oppdal og Rennebu Opinion AS Juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Oppdal og Rennebu Kontaktperson

Detaljer

Politiets innbyggerundersøkelse

Politiets innbyggerundersøkelse Politiets innbyggerundersøkelse 2014 Laget for Politidirektoratet 2014 Ipsos MMI. All rights reserved. v/ Kristin Rogge Pran 10.12.2014 Forord Politidirektoratets landsomfattende innbyggerundersøkelse

Detaljer

Etterspørsel etter barnehageplasser ved endringer av foreldrebetalingen

Etterspørsel etter barnehageplasser ved endringer av foreldrebetalingen Etterspørsel etter barnehageplasser ved endringer av foreldrebetalingen 2 Forord TNS-Gallup har på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet gjennomført en kartlegging av etterspørselen etter barnehageplasser

Detaljer

Språkrådet. Befolkningsundersøkelse om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring i Norge en oppfølging av en større undersøkelse i 2008

Språkrådet. Befolkningsundersøkelse om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring i Norge en oppfølging av en større undersøkelse i 2008 Språkrådet Befolkningsundersøkelse om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring i Norge en oppfølging av en større undersøkelse i 2 TNS Gallup desember 2 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig sektor

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført for kommunene Kvinesdal, Farsund og Flekkefjord Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Kvinesdal,

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen

Innbyggerundersøkelsen Innbyggerundersøkelsen Kommunestyremøte 5. februar 2014 Martin W. Kulild Bakgrunn og hensikt Ønsker å få vite hva innbyggerne mener om kommunen Medvirkning: Innbyggerne skal få mulighet til å være med

Detaljer

Foreldres holdning til pedagogisk tilbud i barnehagene

Foreldres holdning til pedagogisk tilbud i barnehagene Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Foreldres holdning til tilbud i barnehagene Undersøkelse blant foreldre med barn i barnehage August 2011 Prosjektinformasjon FORMÅL

Detaljer

Innbyggerhøring 4K Øst - kommunereformen. Innbyggerhøring 4K Øst - TNS Jwn:

Innbyggerhøring 4K Øst - kommunereformen. Innbyggerhøring 4K Øst - TNS Jwn: kommunereformen Innhold 1 Hovedfunn 3 2 Metode 6 3 Utvalg 10 4 Resultater 12 2 1 Hovedfunn Hovedfunn Arendal: Risør: 2 av innbyggerne er for 4K Øst. 5 mener temaet kommunesammenslåing er viktig. 3 mener

Detaljer

Holdninger til jakt og jakttider

Holdninger til jakt og jakttider Innhold 9 Oppsummering av hovedfunn 3 Jaktens påvirkning på ferdsel i utmarka 2 Sammenligning av jegere og utmarksbrukere 4 2 Metode 3 Utvalg 4 Jakttider Tillit til kommunen og fylkeskommunen 39 Bruk av

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Sammendrag for Lier kommune Arne Moe TFoU-arb.notat 2015:5 TFoU-arb.notat 2015:5 i Dagens og fremtidens kommune FORORD Trøndelag Forskning og Utvikling

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Vestnes kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Vestnes kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Brukerundersøkelse ved NAV-kontor i Oslo 2014

Brukerundersøkelse ved NAV-kontor i Oslo 2014 Brukerundersøkelse ved NAV-kontor i Oslo 2014 Januar 2015 Oslo kommune Helseetaten Velferdsetaten Arbeids- og velferdsetaten NAV Oslo Forord Høsten 2014 ble det gjennomført en undersøkelse for å kartlegge

Detaljer

Brukerundersøkelse om medievaktordningen. Januar 2011

Brukerundersøkelse om medievaktordningen. Januar 2011 Brukerundersøkelse om medievaktordningen Januar 2011 Om undersøkelsen Undersøkelsen er en evaluering av medievaktordningen ILKO. Medievaktordningen er en døgnkontinuerlig telefonvakttjeneste som har vært

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for kommunene Askim, Eidsberg, Spydeberg, Hobøl og Marker Samlet presentasjon av de fem kommunene Opinion AS September-oktober 01 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse

Detaljer

NY KOMMUNESTRUKTUR SNILLFJORD KOMMUNE MAI 2015

NY KOMMUNESTRUKTUR SNILLFJORD KOMMUNE MAI 2015 NY KOMMUNESTRUKTUR SNILLFJORD KOMMUNE MAI 015 Metode: Datainnsamling: Telefon Utvalg: Det ble gjennomført totalt 150 intervju med personer 18 år eller eldre bosatt i Snillfjord kommune. Datamaterialet

Detaljer

PROSJEKT: UADRESSERT REKLAME. Omnibus: 23. august 30 august Prosjekt Konsulent for undersøkelsen: Tore Angelsen

PROSJEKT: UADRESSERT REKLAME. Omnibus: 23. august 30 august Prosjekt Konsulent for undersøkelsen: Tore Angelsen PROSJEKT: UADRESSERT REKLAME Omnibus: 23. august 30 august 2006 Prosjekt 585784 Konsulent for undersøkelsen: Tore Angelsen 2 Om undersøkelsen TNS Gallup har gjennomført en omnibusundersøkelse om uadressert

Detaljer

Juni 2014. NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

Juni 2014. NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU Juni 2014 NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Altinn Norges næringslivsundersøkelser - NNU INNLEDNING... 3 Bakgrunn... 3 Populasjon... 3 Utvalg og utvalgsmetode... 3 Metode for datainnsamling... 3 Tidspunkt

Detaljer

Nordre Land kommune Utflytteres holdninger til Nordre Land. TNS Gallup 11.09.06 Politikk, samfunn, offentlig

Nordre Land kommune Utflytteres holdninger til Nordre Land. TNS Gallup 11.09.06 Politikk, samfunn, offentlig Nordre Land kommune Utflytteres holdninger til Nordre Land TNS Gallup 11.09.06 Innhold Om undersøkelsen s. 4 Oppsummering s. 5 Viktigste funn s. 6 Funn etter bakgrunn s. 7 Oppfølging s. 8 Hovedresultater

Detaljer

Topplederundersøkelsen Undersøkelse om arbeidsliv og innvandrere. TNS Politikk & samfunn. Topplederundersøkelsen 2014

Topplederundersøkelsen Undersøkelse om arbeidsliv og innvandrere. TNS Politikk & samfunn. Topplederundersøkelsen 2014 Topplederundersøkelsen Undersøkelse om arbeidsliv og innvandrere Topplederundersøkelsen TNS.. Innhold 1 Dokumentasjon av undersøkelsen 3 2 Oppsummering av hovedfunn 3 Innvandrere i norske virksomheter

Detaljer

Politiets nasjonale innbyggerundersøkelse

Politiets nasjonale innbyggerundersøkelse Politiets nasjonale innbyggerundersøkelse 2010 Rapport Side 2 av 99 Forord Politidirektoratet har gjennomført en landsomfattende innbyggerundersøkelse om publikums oppfattelse av og holdninger til politiet.

Detaljer

FREDRIKSTAD HELSE- OG MILJØUNDERSØKELSE 2011

FREDRIKSTAD HELSE- OG MILJØUNDERSØKELSE 2011 FREDRIKSTAD HELSE- OG MILJØUNDERSØKELSE 2011 Strategiske indikatorer sosiale og demografiske forskjeller 28.03, 2012 Refd. nr 116560 OM UNDERSØKELSEN Bakgrunn Fra 2012 får kommuner og fylkeskommuner et

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Meldal kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Meldal kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Sammendrag for Asker kommune Arne Moe TFoU-arb.notat 2015:9 TFoU-arb.notat 2015:9 i Dagens og fremtidens kommune FORORD Trøndelag Forskning og Utvikling

Detaljer

Oppsummering av resultater

Oppsummering av resultater Stavanger kommunes innbyggerundersøkelse 2009 Oppsummering av resultater Presentasjon på Stavanger kommunes framtidsseminar, 01.04.09, Roar Hind, avdelingsleder Politikk & samfunn, TNS Gallup 1 Om undersøkelsen

Detaljer

Språkrådet. Befolkningsundersøkelse om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring i Norge

Språkrådet. Befolkningsundersøkelse om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring i Norge Språkrådet Befolkningsundersøkelse om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring i Norge TNS Gallup desember 00 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig sektor Innhold Fakta om undersøkelsen Utvalg

Detaljer

Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket

Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket Medlemsundersøkelse 15. - 21. september 2010 Oppdragsgiver: Utedanningsforbundet

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Sola kommune Opinion AS Januar 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Sola, Sandnes og Stavanger Kontaktperson

Detaljer

Juni 2014. NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Revisorforeningen. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

Juni 2014. NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Revisorforeningen. Norges næringslivsundersøkelser - NNU Juni 2014 NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Revisorforeningen Norges næringslivsundersøkelser - NNU INNLEDNING... 3 Bakgrunn... 3 Populasjon... 3 Utvalg og utvalgsmetode... 3 Metode for datainnsamling...

Detaljer

Innbyggerundersøkelse i Hole kommune - kommunereformen

Innbyggerundersøkelse i Hole kommune - kommunereformen Innhold 1 Hovedfunn 4 2 Metode 6 3 Utvalg 10 4 Resultater 12 2 1 Hovedfunn Hovedfunn Fremtidig kommunestruktur 34 % av innbyggerne foretrekker kommunesammenslåing. De fleste av disse ønsker sammenslåing

Detaljer

Innbyggerundersøkelse. i forbindelse med kommunereformen. Østre Agder. Innbyggerundersøkelse. TNS 26.10.2015 Jwn: 15102085

Innbyggerundersøkelse. i forbindelse med kommunereformen. Østre Agder. Innbyggerundersøkelse. TNS 26.10.2015 Jwn: 15102085 i forbindelse med kommunereformen Østre Agder Contents 1 Hovedfunn 3 2 Metode 6 3 Utvalg 10 4 Resultater 12 2 1 Hovedfunn Hovedfunn Innbyggerne i Østre Agder er splittet i synet på målsettingen om å redusere

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Kvam herad Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kvam herad Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Hedmarkundersøkelsen Hvordan er det å bo og leve i Hedmark? Politikk og samfunn. Hedmarkundersøkelsen TNS 25.2.

Hedmarkundersøkelsen Hvordan er det å bo og leve i Hedmark? Politikk og samfunn. Hedmarkundersøkelsen TNS 25.2. Hedmarkundersøkelsen - Hvordan er det å bo og leve i Hedmark? Hedmarkundersøkelsen - TNS.. RH Innhold Oppsummering av hovedfunn Om undersøkelsen Trygghet Helse Sykkelbruk og tilrettelegging for gående

Detaljer

Spørreundersøkelse om holdninger til organdonasjon 2015

Spørreundersøkelse om holdninger til organdonasjon 2015 Spørreundersøkelse om holdninger til organdonasjon 2015 Bakgrunn Testen er gjort siste uken i oktober 2015. Feltarbeidet er gjennomført av IPSOS MMI i deres web-omnibus undersøkelse Intervjuene er gjennomført

Detaljer

Innbyggerundersøkelse. i forbindelse med kommunereformen i Nord-Fron kommune. Innbyggerundersøkelse. TNS Jwn:

Innbyggerundersøkelse. i forbindelse med kommunereformen i Nord-Fron kommune. Innbyggerundersøkelse. TNS Jwn: i forbindelse med kommunereformen i Nord-Fron kommune Innhold 1 Hovedfunn 3 2 Resultater 5 3 Metode 11 4 Utvalg 15 2 1 Hovedfunn Hovedfunn Flertallet av innbyggerne ønsker å slå seg sammen med en eller

Detaljer

Pensjonistundersøkelsen 2015 - tidsbruk og myter

Pensjonistundersøkelsen 2015 - tidsbruk og myter Pensjonistundersøkelsen 2015 - tidsbruk og myter En kartlegging gjennomført av TNSGallup på oppdrag av Statens seniorråd Johnér Innhold 1 Forord 3 2 Hovedfunn 5 3 Oppsummering 4 Dokumentasjon av undersøkelsen

Detaljer

Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum. Førundersøkelse

Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum. Førundersøkelse Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum Førundersøkelse Oslo, 17. oktober 2012 Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum Side 2 av 12 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Gjennomføring

Detaljer

Omdømmeundersøkelse. for Direktoratet for forvaltning og IKT

Omdømmeundersøkelse. for Direktoratet for forvaltning og IKT Omdømmeundersøkelse for Direktoratet for forvaltning og IKT Om undersøkelsen Bakgrunn Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) har ønsket å gjennomføre en omdømmeundersøkelse innen medio oktober 2011.

Detaljer

Brukerundersøkelse ved NAV-kontor i Oslo 2013

Brukerundersøkelse ved NAV-kontor i Oslo 2013 Brukerundersøkelse ved NAV-kontor i Oslo 2013 Januar 2014 Oslo kommune Helseetaten Arbeids- og velferdsetaten NAV Oslo Forord Høsten 2013 ble det gjennomført en undersøkelse for å kartlegge brukernes opplevelse

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om kommunestruktur på Sunnmøre Hovedrapport

Innbyggerundersøkelse om kommunestruktur på Sunnmøre Hovedrapport 2015 Innbyggerundersøkelse om kommunestruktur på Sunnmøre Hovedrapport Sentio Research Norge AS November 2015 Innhold Innledning... 2 Metode, utvalg og gjennomføring... 2 Beskrivelse av utvalget... 3 Feilmarginer...

Detaljer

Språkrådet. Undersøkelse blant næringslivsledere om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring

Språkrådet. Undersøkelse blant næringslivsledere om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring Språkrådet Undersøkelse blant næringslivsledere om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring TNS Gallup desember 200 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig sektor Innhold Fakta om undersøkelsen

Detaljer

Meningsmåling Nordmøre og Romsdal

Meningsmåling Nordmøre og Romsdal Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 714 Trondheim Org.nr. 979 956 61 MVA R A P P O R T Dato: 12.11.21 Meningsmåling Nordmøre og Romsdal Arve Østgaard Roar Håskjold INNLEDNING Undersøkelsen består av

Detaljer

Digitalradioundersøkelsen Q4-2015. Digitalradioundersøkelsen TNS

Digitalradioundersøkelsen Q4-2015. Digitalradioundersøkelsen TNS Q4-2015 Metode Feltperioden er gjennomført fra og med juli til og med desember 2015 Antall intervjuer: 926 Landsrepresentativ 15 år + Telefonintervju (CATI) For å oppnå store nok baser slår vi sammen intervjuer

Detaljer

Beregnet til. Oslo kommune. Dokument type. Rapport. Dato. Januar 2016

Beregnet til. Oslo kommune. Dokument type. Rapport. Dato. Januar 2016 Beregnet til Oslo kommune Dokument type Rapport Dato Januar 016 BRUKERUNDERSØKELSE I HJEMMETJENESTEN 015 Innholdsfortegnelse 0 SAMMENDRAG 1 1. OM UNDERSØKELSEN 1.1 Bakgrunn 1. Metode og målgruppe. RESULTATER

Detaljer

Bruk av engelsk i norske bedrifter

Bruk av engelsk i norske bedrifter Contents 1 Hovedfunn 3 3 Bruk av engelsk i norsk næringsliv 13 4 Metode 7 Offisielt arbeidsspråk og konsernets / styrets betydning 1 Hovedfunn Hovedfunn Bruk av engelsk i norsk næringsliv 67 % av bedriftene

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Enebakk kommune Opinion AS April-mai 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Enebakk kommune Kontaktperson Roger Thompson, roger.thompson@enebakk.kommune.no,

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Lyngdal kommune. Opinion AS Oktober-november 2015

Innbyggerundersøkelse Lyngdal kommune. Opinion AS Oktober-november 2015 Innbyggerundersøkelse Lyngdal kommune Opinion AS Oktober-november 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Lyngdal kommune Kontaktperson Ann Karin Fuglestad, tlf. 990 454 80 Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Eidsvoll kommune. Opinion AS Oktober-november 2015

Innbyggerundersøkelse Eidsvoll kommune. Opinion AS Oktober-november 2015 Innbyggerundersøkelse Eidsvoll kommune Opinion AS Oktober-november 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Eidsvoll kommune Kontaktperson Marte Hoel, tlf. 66 10 70 10 / 924 34 066 Formål

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 12/2656-1 Arkiv: 420 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 12/2656-1 Arkiv: 420 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2656-1 Arkiv: 420 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Administrasjonens innstilling: 1. Hovedutvalg

Detaljer

Omdømmerapport 2008. Rapport dato 8. oktober 2008. Markedsinfo as 20 08

Omdømmerapport 2008. Rapport dato 8. oktober 2008. Markedsinfo as 20 08 Omdømmerapport 0 Rapport dato. oktober 0 Markedsinfo as Formål og gjennomføring Markedsinfos årlige omdømmeundersøkelser for Drammen har følgende formål: Måle og dokumentere utviklingen i Drammens omdømme,

Detaljer

Jobbskifteundersøkelsen 2013 For ManpowerGroup

Jobbskifteundersøkelsen 2013 For ManpowerGroup Jobbskifteundersøkelsen 2013 For ManpowerGroup Opinion Perduco juni 2013 Forventet tid i nåværende stilling Forventet tid i nåværende stilling (prosent) Under 1 år 1-2 år 3-4 år 5-9 år 10 år eller lengre

Detaljer

Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen. Legetjenester. Landsomfattende omnibus 11. - 12. mai 2009. Oppdragsgiver: Legeforeningen

Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen. Legetjenester. Landsomfattende omnibus 11. - 12. mai 2009. Oppdragsgiver: Legeforeningen Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Legetjenester Landsomfattende omnibus 11. - 12. mai 2009 Prosjektinformasjon FORMÅL Måle tilfredshet med legen og legetjenester DATO FOR GJENNOMFØRING

Detaljer

Undersøkelse om pasientsikkerhet og kvalitet i norske helsetjenester. Befolkningsundersøkelse gjennomført april 2012

Undersøkelse om pasientsikkerhet og kvalitet i norske helsetjenester. Befolkningsundersøkelse gjennomført april 2012 Undersøkelse om pasientsikkerhet og kvalitet i norske helsetjenester Befolkningsundersøkelse gjennomført april 2012 Utvalg og metode Bakgrunn og formål På oppdrag fra Forbrukerrådet og Nasjonalt kunnskapssenter

Detaljer

Hedmark fylkeskommune NÆRMILJØ OG INKLUDERING Lokalsamfunnet

Hedmark fylkeskommune NÆRMILJØ OG INKLUDERING Lokalsamfunnet Hedmark fylkeskommune NÆRMILJØ OG INKLUDERING Lokalsamfunnet 1 Innledning Hedmark fylkeskommune har kartlagt fylkets innbyggere sin vurdering av eget nærmiljø og opplevd inkludering. Undersøkelsen inngår

Detaljer

Resultater NNUQ2 2013. Altinn

Resultater NNUQ2 2013. Altinn Resultater NNUQ2 2013 Altinn Innledning NNU 2013 Q2 for Altinn 15.05.2014 2 Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt

Detaljer

Tilhørighet og veivalg for Midsund kommune

Tilhørighet og veivalg for Midsund kommune Tilhørighet og veivalg for Midsund kommune Innbyggerundersøkelse i Midsund kommune 28. sept. 6. okt. 2015 Oppdragsgiver: NIVI/ Midsund kommune Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 28. sept.

Detaljer

P FOR PRODUKTPLASSERING 2015

P FOR PRODUKTPLASSERING 2015 Kjennskap til og forståelse av P FOR PRODUKTPLASSERING 015 1 015 Ipsos. Oppsummering P 35% kjennskap Svak økning med to prosentpoeng i kjennskap fra 014 Kjennskapen er høyest under 40 år 7% kunnskap Kun

Detaljer

Kommuneundersøkelsen vår 2015. For NHO juni 2015

Kommuneundersøkelsen vår 2015. For NHO juni 2015 Kommuneundersøkelsen vår 2015 For NHO juni 2015 Bakgrunn Oppdragsgiver NHO Kontaktperson Per Øyvind Langeland Hensikt Metode Formålet med undersøkelsen er å kartlegge kommunelederes syn på kommunesammenslåing

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Vågan kommune Opinion AS Februar-mars 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Vågan kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Meløy kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Meløy kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Hvordan fungerer tiltaksgarantiordninger for unge og langtidsledige?

Hvordan fungerer tiltaksgarantiordninger for unge og langtidsledige? Hvordan fungerer ordninger for unge og langtidsledige? Av Heidi Vannevjen SaMMENDRAG I 29 ble det innført ordninger for unge mellom 2 og 24 år og langtidsledige som hadde vært ledige i to år. Garantien

Detaljer

Innbyggerundersøkelse. i forbindelse med kommunereformen i Ringebu Kommune. Innbyggerundersøkelse. TNS Jwn:

Innbyggerundersøkelse. i forbindelse med kommunereformen i Ringebu Kommune. Innbyggerundersøkelse. TNS Jwn: i forbindelse med kommunereformen i Ringebu Kommune Innhold 1 Hovedfunn 3 2 Resultater 5 3 Metode 11 4 Utvalg 15 2 1 Hovedfunn Hovedfunn Halvparten av innbyggerne (52 %) mener at Ringebu burde forbli egen

Detaljer

Tracking av digitalradioandel i Norge Q2-2014. Tracking av digitalradio-andel i Norge TNS

Tracking av digitalradioandel i Norge Q2-2014. Tracking av digitalradio-andel i Norge TNS Tracking av digitalradioandel i Norge Q2-2014 Metode! Feltperioden er gjennomført fra og med januar til og med juni 2014! Antall intervjuer: 971! Landsrepresentativ 15 år +! Telefonintervju (CATI) For

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Hvaler kommune Opinion AS November 205 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Hvaler kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

RØMSKOG HELSE- OG MILJØUNDERSØKELSE 2011

RØMSKOG HELSE- OG MILJØUNDERSØKELSE 2011 RØMSKOG HELSE- OG MILJØUNDERSØKELSE 2011 Strategiske indikatorer sosiale og demografiske forskjeller 28.03, 2012 Refd. nr 116560 OM UNDERSØKELSEN Bakgrunn Fra 2012 får kommuner og fylkeskommuner et forsterket

Detaljer

Undersøkelse om taxi-opplevelser. gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat

Undersøkelse om taxi-opplevelser. gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat Undersøkelse om taxi-opplevelser gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat Utvalg og metode Bakgrunn og formål Kartlegge opplevelser knyttet til å benytte taxi. Målgruppe Landsrepresentativt utvalg (internettbefolkning)

Detaljer

Juli 2013. NNU - rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

Juli 2013. NNU - rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU Juli 2013 NNU - rapport Utarbeidet for Altinn Norges næringslivsundersøkelser - NNU NNU Q2 2012 Innhold Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode... 2 Metode for datainnsamling...

Detaljer

Vann- og avløpstjenesten. Time Kommune 2011

Vann- og avløpstjenesten. Time Kommune 2011 Vann- og avløpstjenesten Time Kommune 2011 Om undersøkelsen Bakgrunn/hensikt Barometer Markedsanalyse AS har gjennomført en undersøkelse blant innbyggerne i Time Kommune. Hensikten er å få tilbakemeldinger

Detaljer

Tracking av digitalradio-andel i Norge Q2-2015. Tracking av digitalradio-andel i Norge TNS

Tracking av digitalradio-andel i Norge Q2-2015. Tracking av digitalradio-andel i Norge TNS Tracking av digitalradio-andel i Norge Q2-2015 Metode Feltperioden er gjennomført fra og med januar til og med juni 2015 Antall intervjuer: 1424 Landsrepresentativ 15 år + Telefonintervju (CATI) For å

Detaljer

TNS Gallups Helsepolitiske barometer 2016. Sperrefrist til 26. april 2016. #Helsepolitikk

TNS Gallups Helsepolitiske barometer 2016. Sperrefrist til 26. april 2016. #Helsepolitikk #Helsepolitikk TNS Gallups Helsepolitiske barometer 2016 Sperrefrist til 26. april 2016 Innhold Paginering ikke satt, venter forord. 1 Innledning 3 2 Forord 13 3 Helsepolitikk 18 4 Kreftarbeid 45 5 Psykisk

Detaljer

Våler. - Kommunesammenslåing

Våler. - Kommunesammenslåing Våler - Kommunesammenslåing Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført på telefon. Det er intervjuet 2200 personer i Glåmdalsregionen: 300 personer fra Sør-Odal 300 personer fra Nord-Odal 300 personer

Detaljer

Pasienterfaringer med døgnopphold innen TSB 2013. - Hvordan vurderes Tyrili sammenliknet med de andre TSBinstitusjonene

Pasienterfaringer med døgnopphold innen TSB 2013. - Hvordan vurderes Tyrili sammenliknet med de andre TSBinstitusjonene Pasienterfaringer med døgnopphold innen TSB 2013. - Hvordan vurderes sammenliknet med de andre TSBinstitusjonene i Norge? Trond Danielsen og Hilgunn Olsen Oslo, 31.1.2014 1. Innledning I uke 37 2013 gjennomførte

Detaljer

Bruk av sykkel, adferd i trafikken og regelkunnskap. Etterundersøkelse

Bruk av sykkel, adferd i trafikken og regelkunnskap. Etterundersøkelse Bruk av sykkel, adferd i trafikken og regelkunnskap Etterundersøkelse Landsomfattende undersøkelse blant syklister og bilister 23. oktober - 7. november Oppdragsgiver: Statens vegvesen Vegdirektoratet

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Giske kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Giske kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS

Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Oppdragsgiver: Hovedtema: KTI Renovasjonstjenester 2010 Fredrikstad kommune Trondheim 14. juni 2010 Innhold FORORD... 3 HOVEDKONKLUSJONER OG OPPSUMMERING... 5 OM

Detaljer