prosjekt publikum VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE Vest-Agder Fylkeskommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "prosjekt publikum VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE Vest-Agder Fylkeskommune"

Transkript

1 prosjekt publikum VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE Vest-Agder Fylkeskommune

2 Forord Hva er vitsen med dette arrangementet? Inga Lauvdal Jane Nelly Andrew Vi håper at denne enkle rapporten kan være med å sette i gang noen tanker for arrangører av kulturtilbud. Informasjon og markedsføring er et stort fag, men likevel vil vi bidra noe for å sette noen tanker for å nå dit en vil for å få mangfoldet inn i kultursalen. Takk til Norsk Kulturråd, til prosjektet Tangen Docu ved Tangen videregående skole, som har levert bilder og ikke minst takk til Jane Nelly Andrew som har vært prosjektmedarbeider. Hun er utdanna innen offentlig administrasjon ved universitetet i Agder, og er engasjert for å intervjue kandidater og bearbeide det innsamla materialet. Hun har også et godt nettverk som var nyttig i denne sammenhengen. Inga Lauvdal Seksjon for allmenn kultur Vest-Agder fylkeskommune I Norge, i Vest-Agder, i Kristiansand er det mange arrangører, og det er aktører. Det er mange som vil skape noe som de kan presentere for andre på en scene på en utstilling, på et lerret. Det er mange som liker å lage fester, konserter, forestillinger, informasjonsmøter, kulturopplevelser, utstillinger, sosiale treff, kurs, konkurranser og turer. De som liker å arrangere, organisere, ordne, styre og stelle gjør det for å få med mange ikke bare for seg selv. - Ja, og så? - Det trengs et publikum! - Det er nettopp det som er problemet de kommer ikke på det vi vil de skal komme på. - Greit, ser det. Da må en jo gjøre noe med det kanskje? Slutte å arrangere? Lage noe som folk kommer på(!?) Eller så er det informasjonen som er for dårlig eller feil? Tenk deg at dialogen er slik. Det går ikke an å endre på ønsket og viljen til å være arrangør, hele samfunnet er jo lagt opp til det. Aktørene vil jo alltid være der, tenk på alle kunstnerne og musikerne. Informasjon og markedsføring er en kunst og et eget fag, men likevel vi prøver å bidra for å sette noen tanker i sving for å nå et publikum kanskje nye målgrupper, derfor dette mini-prosjektet Prosjekt publikum - I Kristiansand bor det mennesker med smått og stort. Det er da nok av folk som kan være publikum, og som kommer for å se, høre og delta?

3 Prosjekt publikum Innledning 2008 var det nasjonale markeringsåret for kulturelt mangfold. (Stortingsmelding nr. 17 ( )). Regjeringen ønsker å ta et samlet grep om den statlige, regionale og lokale innsatsen for å fremme kulturelt mangfold som en stor del i kulturpolitikken. Mangfoldsåret skulle synliggjøre og styrke det mangfoldet som finnes. Det skulle stimulere til økt kunnskap og respekt for kulturelt mangfold i institusjoner, media, politikken og i befolkningen som helhet. Mangfold betyr så mye, og kan tolkes vidt. For 2008 ble det lagt vekt på urbefolkningen, nasjonale minoriteter og innvandrerbefolkningen. Det norske er i endring, og det vil bli et flerkulturelt samfunn i framtida. Det ble satt fokus på kunst- og kulturinstitusjoner, det profesjonelle kulturlivet og kunstformidlingen og mangfold i personalog styresammensetning. Prosjektet Ett av mange tiltak som kunne, og burde, settes i verk i forbindelse med markeringsåret var målet om å nå nye publikumsgrupper. Vest-Agder fylkeskommune tok initiativ til en enkel kartlegging. Prosjektet har fått tilskudd fra Norsk Kulturråd. Til orientering bør det sies at det er laga en lignende kartlegging i Akershus (Follo regionen). Den er mye mer omfattende med flere hundre respondenter Noe av det vi vil oppnå i forbindelse med det nasjonale kulturelle mangfoldåret 2008, er å sikre at informasjonen om kulturtilbud når alle grupper. Med tanke på dette prosjektet vil vi fokusere på minoritetsgrupper i Vest-Agder. Arrangører ønsker et stort publikum, et interessert publikum, og at arrangementet er gjort kjent til mange. Det er også det undersøkelser i frivillige organisasjoner viser, forholdsvis liten deltaking fra minoritetsgrupper. Vi vil ikke komme med en fastlåst konklusjon, da dette er en enkel kartlegging. Men heller en bevisstgjøring overfor arrangører, om å bruke nettverk, tenke inkludering og bredde i sitt arbeid med å nå et publikum. Målsetting Målet med dette prosjektet er å finne gode måter å nå ut med informasjon til alle, også de med tospråklig bakgrunn. Det er også et mål å øke antall publikum fra denne målgruppa, på ulike arrangement. For å nå målsettinga må en se på helheten. Det er ikke alltid nok å nå ut med informasjon og invitasjon, men også se på om det er andre grunner til at publikumsgrupper ikke er der: Vi stilte spørsmål som: * Hva slags kulturtilbud er mest interessant? * Hvor ser du etter oppslag/informasjon om arrangementet? * Hvorfor er det vanskelig å gå ut? * Hva slags informasjon bør bruke? * Andre gode tips? For hvert av punktene satte vi opp eksempler som: * Teater, konserter, utstillinger, kulturkvelder/ nærmiljøtiltak, egen organisasjon, forfatterbesøk, danseforestillinger, sport. * Plakater, brev i posten, aviser, radio, TV, internett, fra andre kjente (jungeltelegrafen) * Økonomi, transport, forstår ikke språket, mangel på barnevakt, tidspunktet passer ikke, går ikke alene, får ikke lov, vet for lite om tilbudet. * Plakater, avisannonser, personlig invitasjon, nettside, andre kanaler? Resultat Resultatene som følger er basert på undersøkelser blant 15 innvandrere bosatt i Kristiansand kommune. Av de 15 som ble intervjuet, kommer 6 fra Afrika, 3 fra midtøsten, 3 fra Sørøst Asia, 1 fra Østeuropa og 2 fra Amerika (Nord og Sør). Kvinner utgjør den største andelen av respondenter med hele 10 av 15, (66,7%) mens 5 av 15 ( 33,3%) menn besvarte intervjuskjemaene. Alle de spurte er voksne, med en gjennomsnittsalder på 37,1 år. Gjennomsnitt bosettelsestid i Norge av alle respondentene er 8,8 år. 4 respondenter har ikke oppgittt antall bosettelsesår i Norge. Regionvis respons på undersøkelsen målt i prosentandel: % Afrika 40,00 Midtøsten 20,00 Sørøst Asia 20,00 Østeuropa 6,6 Amerika 13,3 Total 99,97 Afrikanere utgjør den største delen de intervjuede, etterfulgt av folk fra midtøsten og Sørøst Asia. Andre verdensdeler er lite representert i undersøkelsen. Vi har ingen forskning som viser om minoritetsgrupper bruker kulturtilbud mindre enn majoriteten, men det er likevel noe en har grunn til å anta i følge det en ser, og kjenner til. Spørsmålene blir kanskje ikke så åpne når en har med eksempler, men det er nødvendig for å unngå språklig misforståelser. De fleste svarene fikk vi ved intervju, og noen svar er kommet via mail etter at vi sendte spørreskjema til enkeltpersoner.

4 Antall respondenter per aktivitet Aktivitet resp. nr Ant.resp Teater 1, 4,5,8,9,10,12,13,15 9 Konserter 5,6,7,8,9,15 6 Kulturkvelder/nærmiljøtiltak 2,5,6,7,8,9,10,11,14,15 10 Egen organisasjon 3,5,10,14 4 Foredrag 2,4,6,12 4 Forfatterbesøk 12 1 Danseforestillinger 5,6,10,12,15 5 Sport 1,2,4,5,6,10,11,12, 13 9 Kino 1,2,11 3 Kulturkvelder/nærmiljøtiltak,sport og teater er favoritt aktiviteter blant de intervjuede. Mens forfatterbesøk er lite ønskelig blant de intervjuede. Antall respondenter per Informasjonskilde Informasjonskilde resp. nr Ant. resp Plakater 5,8,10,14,15 5 Brev I Posten 1,2,8,13,15 5 Aviser, Radio, TV 2,4,5,6,7,8,10,11,14,15 10 Internett 5,6,7,8,9,10,12,13,14,15 10 Fra andre kjente 1,2,3,4,5,6,7,8,,11,12 10 Plakater på internett 13 1 Brosjyre I posten med webadresse 13 1 Flertallet av respondentene får informasjon om de kulturaktivitetene i Kristiansand fra bekjente, aviser, radio, TV og internett er også mye brukt informasjonskilder. Personlig invitasjon som brev i posten foretrekkes av få av respondentene.plakater scorer middels poeng.mens plakater på internett og brosjyre med webadresse som informasjonskilde til kulturelle aktiviteter scorer minst blant de intervjuede. Antall respondenter per type hindring i deltakelse i kulturelle aktiviteter Type Hindring resp.nr Ant resp. Økonomi 2,8,13,14 4 Transport 1 1 Forstår ikke språket 1,13 2 Har ikke barnepass 9,10,12 3 Tidspunktet passer ikke 1,6,7,8,15 5 Går ikke alene 1,6,8,10,11,13,15 7 Får ikke lov Vet for lite om tilbudet 2,4,5,14 4 Type informasjon bør bruke Type informasjon resp nr. Ant.resp Plakater 2,5,6,7,8,9,10,13 8 Avisannonser 4,5,7,13 4 Brev hjem 1,2,5,6,8,10,11,13,15 9 Nettside 5, 12,13,15 4 Personlig invitasjon og plakater foretrekkes av mesterparten av respondentene, etterfulgt av avisannonser. Avisannonser og nettside foretrekkes lite av de intervjuede. Mesteparten av respondentene foretrekker å ha selskap når de skal deltar i kulturelle aktiviteter. Aktivitetenes tidspunkt,økonomi samt kjennskap til kulturtilbudet er andre avgjørende årsaker til deltakelse.

5 Gode tips til * Folk med minoritetsbakgrunn bør ha en kontakt person til kulturelle spørsmål. Sier respondent 2 * Det er interessant med kulturtilbud på tvers av kulturer. Sier respondent 4 * Jobbe for at artister fra minoritetsbakgrunn blir godkjent. Sier respondent 5 * Arrangementer bør organiseres slik at barn får være med, prisen bør være rimelig, informasjon bør gis gjennom personlige kanaler, det er ikke mange med minoritetsbakgrunn som leser avisen. Informasjon til yngre innvandrergenerasjoner bør spres gjennom nettet. Det er viktig med tolk under aktuelle foredrag. Sier respondent 6 * Det er greit med bakgrunnsinformasjon slik at vi forstår mer. Sier respondent 11 * Bruke KVO og mottakskole for å spre informasjon. Hovedoverskrift på annonser gjerne på flere språk. Sier respondent 12 * Gi informasjon før arrangementer for eksempel taler. Sier respondent 13 NB: I de øvrige tabellene står Spm. for spørsmål og Resp.for respondent og Ant. for antall. Resp.nr Mest interessant tilbud Sport, teater og kino Kulturkvelder, foredrag, sport og kino Informasjon om tilbud Hindringer I deltakelse I kulturelle aktivitetee Tips til arrangører om Andre gode tips til Brev I posten og informasjon fra andre Forstår ikke språket, tidspunktet passer ikke og går ikke alene Brev hjem(personlig informasjon) Brev i posten fra andre kjente og aviser, radio og TV For dyrt og vet for lite om tilbudet Egen organisasjon Teater, foredrag og sport Teater, konserter, kulturkvelder, egen organisasjon, danseforestillinger og sport Fra andre kjente Aviser, radio,tv og andre kjente Går ofte alene, er for lite kjent med etniske norske og tilbudet Plakater, aviser, radio, TV, internett og andre kjente Vet for lite om tilbuet Brev hjem og plakater Avisannonser Plakater,avisannonser, brev hjem og nettside Folk med minoritetsbakgrunn bør ha en kontaktperson som arrangerer kulturtiltak på deres vegne Interessant med kulturtilbud på tvers av kulturer Jobbe for at artister godkjennes Resp.nr Mest interessant tilbud Kulturkvelder, danseforestillinger, sport, foredrag og konserter Kulturkvelder og konserter Kulturkvelder, utstillinger, konserter og teater Kulturkvelder,barneteater og gatekonserter Informasjon om tilbud Aviser, internett og fra andre kjente Aviser, internett og fra andre kjente Plakater, brev i posten, aviser, radio, internett og fra andre kjente Brosjre i posten med webadresse, plakat på internett Hindringer i deltakelse i kulturelle aktiviteter Tidspress, vanskelig å få noen å gå sammen med. Tidspunktet passer sjelden. Tidspunktet passer ikke For dyrt, tidspunktet passer ikke og går ikke alene Har ikke barnepass Tips til om Brev hjem, invitasjon via egen organisasjon. Muntlig invitasjon via voksenopplæring, plakater og invitasjon via helsestasjonene Mer synlige plakater og brev hjem Plakater i nærmiljøet, brosjyre i posten og jungeltelegrafen Andre gode tips Greit med tilbud der barn også får være med. Rimelig pris en fordel. Få leser avisen. Best med info gjennom personlige kanaler.yngre innvandrere nåes lett gjennom nettet. Viktig med tolk under aktuelle foredrag Involvere folk med minoritetsbakgrunn i planleggingen av tilbudet Bakgrunn informasjon slik at vi forstår mer

6 Resp.nr Mest interessant tilbud Teater, kulturkvelder, egen organisasjon, danseforestillinger og sport Kulturkvelder, forfatterbesøk, sport og kino Informasjon om tilbud Plakater og internett Aviser, radio, TV og fra andre kjente Hindringer i deltakelse i kulturelle aktiviteter Tips til om Andre gode tips til Har ikke barnepass, går ikke alene Plakater, informasjon på gågata og brev Hjem Teater ( Live theater), foredrag, filosofikafeen,da nseforestillinger og sport Aviser, radio, TV, s og fra andre kjente. Går ikke alene. Dårlig vær Har ikke barnepass Personlig invitasjon Jungeltelegrafen Bruke skolen f.eks når det gjelder idrettstilbud og s KVO og mottakskolen, Hovedoverskrift på annonser på flere språk Resp.nr Mest interessant tilbud Informasjon om tilbud Hindringer i deltakelse i kulturelle aktiviteter Tips til om Andre gode tips til Barne- teater, kulturkvelder f.eks ungdomshus, sport spesielt for gutter Brev i posten, nettet, brosyre m/webadr. Plakat på nettet For dyrt, har 5 barn, forstår litt norsk, går ikke alene Plakater, avisannonser, personlig invitasjon og internett for de unge Informasjon før arrangementer. F.eks taler Kulturkvelder og egen organisasjon Plakater,Aviser,radio TV og internett For dyrt og vet for lite om tilbudet Avisannonser og nettside Teater, konserter, utstillinger, kulturkvelder og danseforstillinger Plakater, brev i posten,aviser,radio, TV og Internett Går ikke alene, transport, tidspunktet passer ikke Brev hjem, nettside Å foresette å være engasjement ved kultur greie

7 Design og trykk: Foto: Tangen Docu

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Vi kan inkludere flere Vi kan inkludere flere! Vi kan inkludere flere Dette veiledningsheftet handler om inkludering

Detaljer

Publikumsundersøkelse Nasjonalmuseet for design, kunst og arkitektur. Publikum hvem, hva, hvorfor? Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design

Publikumsundersøkelse Nasjonalmuseet for design, kunst og arkitektur. Publikum hvem, hva, hvorfor? Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design Publikumsundersøkelse Nasjonalmuseet for design, kunst og arkitektur Publikum hvem, hva, hvorfor? Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design Utarbeidet av Perduco Kultur v/ Anne-Britt Gran og Elise

Detaljer

S E M I N A R R A P P O R T

S E M I N A R R A P P O R T Midtveismarkering for Mangfoldsåret 2008 TOTAL GLOBAL en grenseløs folkefest 14 juni 2008, Soria Moria Kulturslott, Oslo S E M I N A R R A P P O R T www.du-store-verden.no INNLEDNING Helgen 14. 15. juni

Detaljer

Hvordan. komme i gang med tilbud for personer med en annen etnisk bakgrunn? www.diabetes.no

Hvordan. komme i gang med tilbud for personer med en annen etnisk bakgrunn? www.diabetes.no Hvordan komme i gang med tilbud for personer med en annen etnisk bakgrunn? www.diabetes.no 1 Innhold Innledning...3 Hvor mange har innvandrerbakgrunn der du bor?...4 Barrierer og utfordringer...5 Aktuelle

Detaljer

Hvordan informerer kommunene innvandrerne om norskopplæring?

Hvordan informerer kommunene innvandrerne om norskopplæring? Hvordan informerer kommunene innvandrerne om norskopplæring? Kvantitativ og kvalitativ undersøkelse gjennomført for Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) Oslo, januar februar 2010 Hensikten med

Detaljer

Evaluering av Lekeressurs-prosjektet i barnehagen

Evaluering av Lekeressurs-prosjektet i barnehagen Likestillingssenterets rapport nr. 1/2015 Hamar, mars 2015 Evaluering av Lekeressurs-prosjektet i barnehagen av Nina Johannesen Tonje Lauritzen Likestillingssenteret er et tverrfaglig kompetansemiljø med

Detaljer

omtanke solidaritet samhold Tipshefte til valgkamparbeid KOMMUNEVALGET ER DITT!

omtanke solidaritet samhold Tipshefte til valgkamparbeid KOMMUNEVALGET ER DITT! omtanke solidaritet samhold Tipshefte til valgkamparbeid KOMMUNEVALGET ER DITT! Innhold Kommunevalget er ditt... 3 Aktiviteter... 4 Arbeidsplassbesøk... 4 Sju tips til arbeidsplassbesøk... 4 Bobilturné...

Detaljer

SEMINARRAPPORT Strategier for publikumsarbeid 12.-13. februar 2007 Cosmopolite, Oslo

SEMINARRAPPORT Strategier for publikumsarbeid 12.-13. februar 2007 Cosmopolite, Oslo SEMINARRAPPORT Strategier for publikumsarbeid 12.-13. februar 2007 Cosmopolite, Oslo ARRANGERT AV DU STORE VERDEN! I SAMARBEID MED COSMOPOLITE Strategier for publikumsarbeid Kjenner vi publikumsgruppene

Detaljer

Minoritetsbakgrunn og pasientopplæring

Minoritetsbakgrunn og pasientopplæring Minoritetsbakgrunn og pasientopplæring Erfaringer Samarbeid Muligheter Eksempler Shaista Ayub og Liv Hopen Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring ved kronisk sykdom Aker universitetssykehus

Detaljer

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner VELKOMMEN INN! En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner November 2008 FRIVILLIGHET NORGE Innhold 1. Innledning 5 1.1 Om rapporten 5 1.2 Frivillig sektor en viktig samfunnsaktør

Detaljer

Rapport om dokumentasjonsprosjektet Fotspor Somalia - Norge

Rapport om dokumentasjonsprosjektet Fotspor Somalia - Norge Fotspor Somalia Norge Rapport om dokumentasjonsprosjektet Fotspor Somalia - Norge - Intervjuarbeid - Utstilling Hedmark fylkeskommune, Glomdalsmuseet desember 2006 1 Forord Denne rapporten vil presentere

Detaljer

Hver gang vi møtes. Kulturelle møtesteder i Oppegård BÅRD KLEPPE. TF-rapport nr. 316

Hver gang vi møtes. Kulturelle møtesteder i Oppegård BÅRD KLEPPE. TF-rapport nr. 316 Hver gang vi møtes Kulturelle møtesteder i Oppegård BÅRD KLEPPE TF-rapport nr. 316 2013 Tittel: Hver gang vi møtes Undertittel: Kulturelle møtesteder i Oppegård TF-rapport nr: 316 Forfatter(e): Bård Kleppe

Detaljer

Uten en tråd? Bruk av ny teknologi for formidling av informasjon blant Osloregionens kulturorganisasjoner.

Uten en tråd? Bruk av ny teknologi for formidling av informasjon blant Osloregionens kulturorganisasjoner. Uten en tråd? Bruk av ny teknologi for formidling av informasjon blant Osloregionens kulturorganisasjoner. Innhold 04 05 Forord Sammendrag 09 10 Avgrensninger og definisjoner Metode 11 11 11 12 13 13 14

Detaljer

du og jeg og icy introduksjonshefte

du og jeg og icy introduksjonshefte du og jeg og icy introduksjonshefte Du er ikke alene. Du som synes verden i blant kan være blodig urettferdig. Du som vil lære mer om hvorfor det er sånn. Du som vil gjøre noe med det. Du som vil se steder

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

PENDLERUNDERSØKELSE. - Kartlegging av innpendling til Selbu. Et samarbeid mellom Selbu Næringsforum og KO Consulting SB

PENDLERUNDERSØKELSE. - Kartlegging av innpendling til Selbu. Et samarbeid mellom Selbu Næringsforum og KO Consulting SB PENDLERUNDERSØKELSE - Kartlegging av innpendling til Selbu Et samarbeid mellom Selbu Næringsforum og KO Consulting SB side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 2 1.0 Innledning 4 1.1 Samarbeid mellom

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

PUBLIKUM, hvem, hva, hvorfor? Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design

PUBLIKUM, hvem, hva, hvorfor? Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design PUBLIKUM, hvem, hva, hvorfor? Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design Utarbeidet av Perduco Kultur v/ Anne-Britt Gran og Elise Wedde Mars 2012 SAMMENDRAG 1. Innledning Nasjonalmuseets visingsarenaer

Detaljer

SLUTTRAPPORT UTVIKLINGSPROSJEKT 2002-2004 MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN

SLUTTRAPPORT UTVIKLINGSPROSJEKT 2002-2004 MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN SLUTTRAPPORT UTVIKLINGSPROSJEKT 2002-2004 MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN 2 Forord Denne rapporten er en sluttrapport fra prosjektet Minoritetsspråklige foreldre

Detaljer

Mangfold og forebygging Forebygging av pengespill i etniske minoritetsmiljø i Norge

Mangfold og forebygging Forebygging av pengespill i etniske minoritetsmiljø i Norge Mangfold og forebygging Forebygging av pengespill i etniske minoritetsmiljø i Norge En rapport i prosjektet Spilleavhengighet og etnisitet II ved Blå Kors Senter, Oslo. Silje Hirsch og Sulaksana Sivapatham

Detaljer

Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid)

Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid) Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid) Vi får lære om hva frivillighet er, om frivillig arbeid,

Detaljer

Ungdom og politikk på Agder

Ungdom og politikk på Agder Prosjektrapport nr. 10/2007 Ungdom og politikk på Agder Fokusgrupper med ungdom om deres oppfatninger om politikk og politiske engasjement Ann Christin Nilsen Hanne Cecilie Jensen Liv Mari Nesje Tittel

Detaljer

Eldre innvandrere og organisasjoner

Eldre innvandrere og organisasjoner Eldre innvandrere og organisasjoner Erling Annaniassen & Inger-Hege Kristiansen Rapport nr 13/10 NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Eldre innvandrere og organisasjoner ERLING

Detaljer

Idrett og inkludering i Akershus

Idrett og inkludering i Akershus Idrett og inkludering i Akershus Eksisterende tiltak og behov for støtte Trygve B. Broch Takk Mange har bidratt i arbeidet med denne rapporten. Først og fremst skal Akershus fylkeskommune takkes for å

Detaljer

Kunnskap om medvirkning av formidling for mangfoldige museumsbrukere

Kunnskap om medvirkning av formidling for mangfoldige museumsbrukere Kunnskap om medvirkning av formidling for mangfoldige museumsbrukere Med støtte fra: Oktober 2010 Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo Norges museumsforbund Perduco Kultur AS Alle foto Lill-Ann

Detaljer

Evaluering av Kickoffleirene 2014. Ingrid Kristine Hasund, Leiv Einar Gabrielsen og Reidun Kerlefsen

Evaluering av Kickoffleirene 2014. Ingrid Kristine Hasund, Leiv Einar Gabrielsen og Reidun Kerlefsen Evaluering av Kickoffleirene 2014 Ingrid Kristine Hasund, Leiv Einar Gabrielsen og Reidun Kerlefsen abup.no Kristiansand, mai 2015 Kristiansand, Mai 2015 «Jeg lærer å se andres situasjon. Det er som å

Detaljer

5 trinn for verving av frivillige Å komme sammen er begynnelsen, å holde sammen er fremskritt, å arbeide sammen er suksess

5 trinn for verving av frivillige Å komme sammen er begynnelsen, å holde sammen er fremskritt, å arbeide sammen er suksess 5 trinn for verving av frivillige Å komme sammen er begynnelsen, å holde sammen er fremskritt, å arbeide sammen er suksess Postboks 1 Grønland 0133 Oslo Besøksadresse: Hausmannsgt. 7 0133 Oslo Telefon

Detaljer

Rapport for Inger L. Hutchinson Bedriftsstipendiat i Arena Usus/Visit Sørlandet AS

Rapport for Inger L. Hutchinson Bedriftsstipendiat i Arena Usus/Visit Sørlandet AS Rapport for Inger L. Hutchinson Bedriftsstipendiat i Arena Usus/Visit Sørlandet AS Innhold: Sammendrag.....3 Bedriftene som inngår i prosjektet....4 Relevant tilleggsinformasjon i forhold til prosjektene....5

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer