Leserundersøkelsen 2012 Lesing, kjøp & handelskanaler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Leserundersøkelsen 2012 Lesing, kjøp & handelskanaler"

Transkript

1 Leserundersøkelsen 2012 Lesing, kjøp & handelskanaler Undersøkelsen er gjennomført av markedsanalyse- og rådgivningsselskapet Ipsos MMI på vegne av Den norske Forleggerforening og Bokhandlerforeningen.

2 Metode Bokundersøkelsen 2012 er gjennomført av Synovate for Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningen. Undersøkelsen er gjennomført som en telefonundersøkelse/cati. Respondentene er et representativt utvalg av befolkningen, og er i alderen 15+ det samme som ved tidligere års undersøkelser. Skolebøker er ikke med i undersøkelsen. Metode og spørsmålsbatteri er med forsiktighet endret på enkelte steder i forhold til tidligere år. Dette er tilpasninger som også er gjort ved tidligere års undersøkelser. Grunnkonseptet i undersøkelsen er imidlertid bevart for i størst mulig grad å sikre kontinuiteten, og på den måten kunne sammenlikne og avdekke endringer over en lang tid. Det er intervjuet 1000 personer/respondenter i uke 3 og 4. Dette er det samme antall respondenter som tidligere år, men undersøkelsen er gjennomført 2 uker tidligere enn i Presentasjonen er laget av Bokhandlerforeningen. 2

3 LESING av bøker

4 ** Q:1 ** Hvor mange bøker tror du at du leser i løpet av et år? Med bøker tenker vi i denne undersøkelsen på alle typer bøker, både papirbøker, lydbøker og e-bøker, men ikke skolebøker og annen pensumlitteratur. UTVALG: 100% 4

5 **Q1** Utvalg: 100 % ** Spm:q1 ** Hvor mange bøker tror du at du leser i løpet av et år? Ingen bøker 10 Mer enn 30 bøker bøker bøker bøker 9-10 bøker bøker bøker 3-4 bøker bøker

6 **Q1** Utvalg: 100 % 90 % Leste en eller flere bøker i

7 **Q1** Utvalg: 100 % Andelen som leste en eller flere bøker siste år holder seg stabilt svært høyt 110 % Andel av befolkningen som leste minst en bok siste år 100 % 90 % 80 % 73 % 82 % 84 % 81 % 79 % 85 % 91 % 91 % 93 % 93 % 90 % 70 % 60 % 50 %

8 **Q1** Utvalg: 100 % Andel som leste minst en bok siste år: Stabilt høyt blant kvinner, noe nedgang blant menn. 94 % 94 % 97 % 97 % 96 % Kvinner 88 % 83 % 87 % 87 % 89 % 90 % 84 % Menn Mann Kvinne

9 **Q1** Utvalg: 100 % Andelen av befolkningen som leser flere enn 10 bøker i året har stabilisert seg på 40 % Utvalg: 100 % 45 % 40 % 35 % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % 40 % 39 % 40 % 40 % 40 % 35 % 32 % 29 % 33 % 24 % 24 % Mann Kvinne 40 % 47 % 51 % 48 % 48 % 52 % 26 % 31 % 28 % 33 % 32 % 30 %

10 **Q1** Utvalg: 100 % Storleseren 14 % av befolkningen leser mer enn 30 bøker i året. Flest kvinner leser fortsatt mest (mann:9% kvinne:19%) De som oppgir å lese flere enn 30 bøker per år: Totalt 9 % 13 % 11 % 10 % 12 % 12 % 14 % 15 % 13 % 14 % 6 %

11 ** Q:2 ** Hvor ofte leser du bøker? Filter: Leser bøker; andel av totalt 90 % 11

12 **Q2** Filter: Leser bøker; andel av totalt 90 % 40 % Hvor ofte leser du bøker? Filter: Leser bøker; andel av totalt 90 % 35 % 30 % 32 % 32 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 16 % 15 % 15 % 15 % 11 % 12 % 26 % 26 % % Hver dag Mer enn 2 dager i uken Omtrent 2 dager i uken Omtrent en dag i uken Sjeldnere 12

13 **Q2** Filter: Leser bøker; andel av totalt 90 % Hvor ofte leser du bøker? Filter: Leser bøker; andel av totalt 90 % Sjeldnere Omtrent en dag i uken Omtrent 2 dager i uken Kvinne Mann Total Mer enn 2 dager i uken Hver dag

14 **Q2** Filter: Leser bøker; andel av totalt 90% 74 % leser bøker omtrent en dag i uken eller oftere. Filter: Leser bøker; andel av totalt 90% 70 % 73 % 72 % 74 % 74 % 64 %

15 ** Q:3 ** Hvor mange bøker på norsk vil du anslå at du leste i 2011? Filter: Leser bøker; andel av totalt 90 % 15

16 **Q3** Filter: Leser bøker; andel av totalt 90 % Hvor mange bøker på norsk vil du anslå at du leste i 2011? Filter: Leser bøker; andel av totalt 90 % Vet ikke bøker bøker Kvinne 3-8 bøker Mann Total 1-2 bøker Ingen

17 **Q3** Filter: Leser bøker; andel av totalt 90 % I 2011 leste bokleseren gjennomsnittlig 14,6 bøker på norsk , , Kvinner 18,4 bøker Menn 10,3 bøker 17

18 ** Q:5 ** Hvor mange fremmedspråklige bøker vil du anslå at du leste i 2011? Filter: Leser bøker; andel av totalt 90% 18

19 **Q5** Filter: Leser bøker; andel av totalt 90% Hvor mange fremmedspråklige bøker vil du anslå at du leste i 2011? Filter: Leser bøker; andel av totalt 90% Vet ikke bøker bøker Kvinne 3-8 bøker Mann Total 1-2 bøker Ingen

20 **Q5** Filter: Leser bøker. Andel av total 90% **Q6** Filter: Leser fremmedspråklige bøker. Andel av total 42% Andel av bokleserne som leste minst en fremmedspråklig bok forrige år Filter: Leser bøker. Andel av 90 % % % av befolkningen leste minst en fremmedspråklig bok i

21 **Q5** Filter: Leser bøker; andel av totalt 90% I 2011 leste bokleseren gjennomsnittlig 3,7 fremmedspråklige bøker Filter: Leser bøker (90 %) Kvinner 3,5 bøker og menn 4 bøker 21

22 **Q4 + Q5** Filter: Leser bøker; andel av totalt 90% I 2011 leste bokleseren gjennomsnittlig 18,3 bøker 14,6 norskspråklige og 3,7 fremmedspråklige 22

23 **Q4 + Q5** Filter: Leser bøker; andel av totalt 90 % Gjennomsnittlig antall leste bøker, norsk og fremmedspråklig Filter: Bokleser (90 %)

24 LÅN av bøker i

25 ** Q:7 ** Hvor mange bøker vil du anslå at du lånte på folkebibliotekene (ikke på universitetene/ høyskolene) i 2011? Utvalg: 100% Bokundersøkelsen Gjennomført av Ipsos MMI på vegne av Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningen 25

26 **Q7** Utvalg 100 % Hvor mange bøker vil du anslå at du lånte på folkebibliotekene (ikke på universitetene/ høyskolene) i 2011? Utvalg: 100% Vet ikke bøker bøker 3-8 bøker Kvinne Mann Total 1-2 bøker Ingen

27 **Q7** Utvalg 100% I 2011 lånte befolkningen gjennomsnittlig 5,8 bøker til seg selv eller andre på folkebiblioteket. Kvinner 8,1 bøker og menn 3,5 41 % av befolkningen lånte bøker i Lånerne lånte i snitt 14 bøker. 27

28 Lesing av ulike sjangere og boktyper 28

29 ** Q:26** Nå vil jeg gjerne vite hvor ofte du leser forskjellige typer bøker. Altså, hvor ofte leser du... Utvalg: Totalt, 100 % 29

30 **Q26** Utvalg: 100 % Hvor ofte leser du følgende ulike typer bøker? 1= aldri, 2= sjeldent, 3= av og til, 4 = ofte Fagbøker/jobbrelaterte bøker 2,7 2,7 Skjønnlitterære romaner og noveller 2,6 2,7 Dokumentar og faktabøker 2,6 2,6 Kriminalromaner 2,5 2, Hobbybøker og kokebøker 2,3 2, Andre typer bøker 2,1 2,1 Biografier/memoarer 2,1 2,1 Lyrikk 1,6 1,6 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 30

31 **Q26** Utvalg: 100 % Kvinner leser oftest skjønnlitteratur Skala hvor 1 er aldri og 4 er ofte Kvinne Skjønnlitterære romaner og Fagbøker/jobbrelaterte bøker Kriminalromaner Dokumentar og faktabøker Hobbybøker og kokebøker Andre typer bøker Biografier/memoarer Lyrikk 3,1 2,8 2,8 2,5 2,5 2,2 2,1 1,7 Samtlige sjangere leses oftere av kvinner enn menn. 31

32 **Q26** Utvalg: 100 % Menn leser oftest jobbrelaterte bøker eller dokumentar og fakta Mann Fagbøker/jobbrelaterte bøker Dokumentar og faktabøker 2,7 2,7 Kriminalromaner Skjønnlitterære romaner og noveller Hobbybøker og kokebøker Andre typer bøker Biografier/memoarer 2,3 2,2 2,1 2 2 Lyrikk 1,4 32

33 ** Q:27** Dersom det er barn under 10 år i husstanden, hvor ofte blir det lest bøker for disse barna? Utvalg: Totalt, 100 % 33

34 **Q27** Utvalg: 100 % 72% av de som har barn under 10 år i husstanden, leser for barna daglig eller minst 2-3 dager i uken ** Q:18 ** Dersom det er barn under 10 år i husstanden, hvor ofte blir det lest bøker for disse barna? Filter: Har barn under 10 år i familien. Andel av total 30 % 55 % 17 % 14 % 3 % 10 % Daglig / 5-7 dager i uken Ofte / 2-3 dager i uken Av og til Sjelden Aldri 34

35 De med høy utdannelse og inntekt, leser signifikant mer for sine barn enn de med lavere utdannelse og lavere familieinntekt. 35

36 KJØP av bøker i 2011 Bokundersøkelsen Gjennomført av Ipsos MMI på vegne av Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningen 36

37 ** Q:8 ** Kan du anslå hvor mange bøker på norsk, både papir, e-bøker og lydbøker du kjøpte i UTVALG: 100% ** Q:10 ** Kan du anslå hvor mange fremmedspråklige bøker du kjøpte i 2011?UTVALG: 100% 37

38 Q12=Filter 81% 81 % av befolkningen kjøpte en bok i 2011 (78 % norsk og fremmedspråklig 36 %) Andel som har kjøpt bøker, uavhengig av kanal 81 % 81 % 79 % 81 % 68 % 71 %

39 **Q8+Q10** Utvalg: 100 %. I 2011 kjøpte befolkningen gjennomsnittlig 12 bøker 9,1 på norsk og 2,8 fremmedspråklige I 2000 kjøpte vi gjennomsnittlig 9 bøker hver. Bokundersøkelsen Gjennomført av Ipsos MMI på vegne av Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningen 39

40 **Q8* +*10* Utvalg: 100 % Antall og andel kjøpte bøker siste 10 år, uavhengig av handelskanal 14,0 12,0 Antall kjøpte bøker, uavhengig av handelskanal 11,3 11,5 11,2 11,9 Antall kjøpte bøker, uavhengig av handelskanal Norsk Utenlandsk 10,0 8,0 9,0 6,5 9,3 7,1 8,9 8,7 8,2 9,1 Norsk & utenlandsk Norsk 28 % 24 % 21 % 24 % 27 % 24 % 6,0 4,0 2,0 2,5 2,2 2,4 2,8 3,0 2,8 Utenlandsk 72 % 76 % 79 % 76 % 73 % 76 %

41 **Q8** Utvalg: 100 % *Q8*Kan du anslå hvor mange bøker på norsk, både papir, e-bøker og lydbøker du kjøpte i Vet ikke bøker bøker 3-8 bøker Kvinne Mann Total 1-2 bøker Ingen

42 **Q8** Utvalg: 100 % 88 % kvinner 72 % menn Kjøpte minst en bok på norsk i 2011 (uavhengig av handelskanal) Bokundersøkelsen Gjennomført av Ipsos MMI på vegne av Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningen 42

43 **Q10** Utvalg: 100 % ** Q:10 ** Kan du også anslå hvor mange fremmedspråklige bøker du kjøpte i 2011? Vet ikke 21 bøker bøker 3-8 bøker Kvinne Mann Total 1-2 bøker Ingen

44 **Q10** Utvalg: 100 % 36 % kvinner (38 % i 2010) 41% menn (43% i 2010) Kjøpte minst en fremmedspråklig bok i 2011 Bokundersøkelsen Gjennomført av Ipsos MMI på vegne av Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningen 44

45 ** Q:12 ** Av de bøkene du kjøpe, hvor mange kjøpte du som gave i 2011? Filter: Kjøpt bøker i Share of total 81% Bokundersøkelsen Gjennomført av Ipsos MMI på vegne av Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningen 45

46 **Q12** Filter: Kjøpt bøker i Share of total 81% Av de bøkene du kjøpe, hvor mange kjøpte du som gave i 2011? Filter: Kjøpt bøker i Share of total 81% 21 bøker bøker bøker Kvinne Mann Total 1-2 bøker Ingen

47 **Q12** Filter: Kjøpt bøker i Share of total 81% **Q13**Filter: Kjøpt bøker I gave I 211. Share of total 58 % Bokkjøperen kjøpte 3,7 bøker i gave. Kvinner kjøpte 4,6 bøker og menn kjøpte 2,6 bøker i gave. 58 prosent av befolkningen kjøpte bøker som gave i Gavebokkjøperen kjøpte 2,2 barnebøker i gave. Bokundersøkelsen Gjennomført av Ipsos MMI på vegne av Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningen 47

48 Handelskanaler Bokundersøkelsen Gjennomført av Ipsos MMI på vegne av Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningen 48

49 ** Q:14 ** De bøkene du kjøpte i 2011, både de du kjøpte til deg selv, til andre og i gave, kjøpte du noen av disse:? Filter: Kjøpt bøker i 2011; Andel av total 81% 49

50 **Q14** Filter: Kjøpt bøker i Share of total 81% **Q14** De bøkene du kjøpte i 2011, både de du kjøpte til deg selv, til andre og i gave, kjøpte du noen av disse: Filter: Kjøpt bøker i Share of total 81% 100 % 90 % 80 % 91 % 88 % 85 % 82 % 83 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 45 % 42 % 36 % % % 24 % 16 % 16 % 19 % 1415 % % 16 % 14 % 12 % 10 % 8 % 9 % 6 % 24 % 19 % 15 % 16 % 12 % 1314 % % 10 % 7 % 8 % 8 % 5 % 5 % 5 % 5 % 1 % 2 % 3 % 4 % 4 % 5 % 5 % 5 % 16 % Bokundersøkelsen Gjennomført av Ipsos MMI på vegne av Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningen * * Kiosk og bensinstasjon slått sammen til ett alternativ i 2010, tidligere delt. 50

51 **Q14** Filter: Kjøpt bøker i Share of total 81% De bøkene du kjøpte i 2011, både de du kjøpte til deg selv, til andre og i gave, kjøpte du noen av disse: Mann Kvinne 0 Bokundersøkelsen Gjennomført av Ipsos MMI på vegne av Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningen 51

52 ** Q:16** Omtrent hvor mange bøker kjøpte du i en bokhandel i fjor? Filter: Kjøpte bøker i fysisk norsk bokhandel.; Share of total 74% 52

53 **Q16** Filter: Kjøpt bøker i bokhandel i 2011; Share of total 74% Antall bøker kjøpt i bokhandelen Filter: Kjøpt bøker i bokhandel i 2011 Share of total 74% 21 bøker bøker Kvinne Mann 3-8 bøker Total bøker Bokundersøkelsen Gjennomført av Ipsos MMI på vegne av Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningen 53

54 **Q16** Filter: Kjøpt bøker i 2011og kjøpt bøker I bokhandelen = 74% 74 % av befolkningen kjøpte en bok i bokhandelen i 2011 Andelen av befolkningen som har kjøpt bøker i bokhandelen % Bokundersøkelsen Gjennomført av Ipsos MMI på vegne av Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningen 54

55 **Q16** Filter: Kjøpt bøker i bokhandel i 2011; Share of total 74% I 2011 kjøpte bokhandlerkunden 9,2 bøker i fysisk bokhandel 55

56 **Q16** Filter: Kjøpt bøker i bokhandel i 2011; Share of total 74% Antall bøker kjøpt i bokhandelen Filter: Kjøpt bøker i bokhandel i 2011 Share of total 74% 7,8 8,1 8,8 8,2 8,1 9,2 Bokhandel

57 **Q16** Filter: Kjøpt bøker i bokhandel i 2011; Share of total 74% Kvinnelige bokhandlerkunder kjøpte i snitt 9,8 bøker hver i bokhandelen i 2011 og menn kjøpte 8,5 bøker. 57

58 ** Q:17** Omtrent hvor mange bøker kjøpte du i en bokklubb i fjor? Filter: Kjøpt bøker i bokklubb i 2011 Share of total 19% 58

59 **Q17** Filter: Kjøpt bøker i bokklubb i 2011Share of total 19% ** Q:11 ** Omtrent hvor mange bøker kjøpte du i en bokklubb i fjor? Kjøpt bøker i bokklubb i Share of total 19% Gj.snitt kjøp Andel bokklubb kjøp 30,4 30,0 29,0 24,0 24,0 19,0 10,4 9,6 9,1 8,4 8,1 8,

60 ** Q:18** Omtrent hvor mange bøker kjøpte du på nettet i fjor? Filter: Kjøpt bøker på nettet i 2011; Share of total 26% Bokundersøkelsen Gjennomført av Ipsos MMI på vegne av Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningen 60

61 **Q10** Filter: Kjøpt bøker på nettet i 2011; Share of total 26% ** Spm:q18 ** Omtrent hvor mange bøker kjøpte du på nettet i fjor? Filter: Kjøpt bøker på nettet. Andel av total 26 % Vet ikke 21 bøker bøker 3-8 bøker Kvinne Mann Total 1-2 bøker Ingen

62 **Q18** Omtrent hvor mange bøker kjøpte du på nettet i fjor? Filter: kjøpt bøker på nettet; Andel av total 26% (=kjøpt bøker, handlet på nettet) ** Spm:q14x ** Handler kun på nettet: 2 % 26% av befolkningen kjøpte minst en bok på nettet i % av befolkningen kjøpte bøkene sine kun på nettet. 62

63 **Q18** Filter: Kjøpt bøker på nettet i 2011; Share of total 26% De som kjøpte bøker på nettet i løpet av 2011 kjøpte i snitt 8,5 bøker 63

64 ** Spm:q23 ** Dersom du noen gang har kjøpt bøker på nettet, hvordan vil du beskrive det siste kjøpet? Utvalg: Totalt, 100 % 64

65 ** Spm:q23 ** Dersom du noen gang har kjøpt bøker på nettet, hvordan vil du beskrive det siste kjøpet? Har aldri handlet bøker på nettet 53 Begge deler (både planlagt kjøp og impuls kjøp) 6 Total Det var en impulshandling å kjøpe boken/bøkene på nettet 6 Kjøpet var planlagt fordi du ville ha den konkrete boken/bøkene

66 **Q23** Utvalg: 100 % 47 % oppgir at de har kjøpt bøker via Internett noen gang* Kvinner Menn Bokundersøkelsen Gjennomført av Ipsos MMI på vegne av Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningen *Endring i spørsmålsstillingen fra

67 Bokhandel Bokundersøkelsen Gjennomført av Ipsos MMI på vegne av Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningen 67

68 ** Q:32** Er det en bokhandel der du bor, det vil si innenfor en akseptabel reiseavstand? Utvalg: Totalt, 100 % 68

69 **Q32** Utvalg: 100 % 94 % av landets befolkning opplever at de har bokhandel der innenfor en akseptabel reiseavstand. Bokundersøkelsen Gjennomført av Ipsos MMI på vegne av Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningen 69

70 ** Q:19** Når besøkte du sist en bokhandel? Utvalg: Totalt, 100 % Bokundersøkelsen Gjennomført av Ipsos MMI på vegne av Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningen 70

71 **Q16** Utvalg: 100 % Når besøkte du sist en bokhandel? Besøker aldri Lengre tid siden 7 11 Mindre enn 6 måneder siden Kvinne Mann Total Mindre enn 1 måned siden Mindre enn 1 uke siden

72 **Q19** Utvalg: 100 % Når besøkte du sist en bokhandel? Siste måned Mindre enn en uke siden Bokundersøkelsen Gjennomført av Ipsos MMI på vegne av Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningen Undersøkelsen gjennomført i uke 3-4, to uker nærmere jul enn tidligere år. 72

73 ** Q:20** Sist du var i en bokhandel, kjøpte du da bare bøker, bare andre varer eller begge deler? Filter: Har besøkt bokhandel. Andel av total 98% 73

74 **Q20** Filter: Har besøkt bokhandel. Andel av total 98% Sist du var i en bokhandel, kjøpte du da bare bøker, bare andre varer eller begge deler? Sist du var i en bokhandel, kjøpte du da bare bøker, bare andre varer eller begge deler? 17 % 31 % Bare bøker Begge deler, både bøker og andre varer Bare andre varer 31 % 20 % Kjøpte ingen ting Ikke svar Mann Kvinne Bare bøker Bare andre varer Begge deler, både bøker og andre varer Kjøpte ingen ting 74

75 ** Q:21** Hva slags type bok/bøker kjøpte du? Filter: Kjøpte bøker i bokhandelen; Share of total 50% (viser til **Q20** Sist du var i bokhandel hva kjøpte du da). Bokundersøkelsen Gjennomført av Ipsos MMI på vegne av Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningen 75

76 **Q21 Kjøpte bøker i bokhandelen; Share of total 50% \** Q:21** Hva slags type bok/bøker kjøpte du? Kjøpte bøker i bokhandel: Share of total 50% Lyrikk 2 5 Andre typer bøker Biografier/memoarer Fagbøker/jobbrelaterte bøker Hobbybøker og kokebøker Barnebøker og ungdomsbøker Total 2011 Total Dokumentar og fakta bøker Kriminalromaner Skjønnlitterære romaner og noveller Bokundersøkelsen Gjennomført av Ipsos MMI på vegne av Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningen 76

77 ** Q:22** Tenk tilbake på siste gang du kjøpte en bok/bøker i bokhandelen. Hvordan vil du beskrive dette kjøpet? Utvalg: Totalt, 100 % **Q22** Filter: Har besøkt bokhandel. Andel av total 98% 77

78 **Q22** Utvalg: 100 % ** Q:22 ** Tenk tilbake på siste gang du kjøpte en bok/bøker i bokhandelen. Hvordan vil du beskrive dette kjøpet? Utvalg: Total Kjøpet var planlagt fordi du ville ha den konkrete boken/bøkene Det var en impulshandling å gå inn i bokhandelen og kjøpe boken/bøkene Begge deler (både planlagt kjøp og impuls kjøp) Bokundersøkelsen Gjennomført av Ipsos MMI på vegne av Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningen 78

79 **Q22** Utvalg: 100 % ** Q:22** Tenk tilbake på siste gang du kjøpte en bok/bøker i bokhandelen. Hvordan vil du beskrive dette kjøpet? Utvalg: Total Planlagt Impuls 67 % 67 % 67 % 67 % 69 % 62 % 26 % 24 % 27 % 30 % 29 % 36 %

80 ** Q:29** Jeg skal nå lese opp en del påstander for deg. Jeg vil at du ut fra egen erfaring skal si hva du synes er bra eller mindre bra ved bokhandelen. Utvalg: Totalt, 100 % 80

81 **Q29** Utvalg: 100 % ** Q:29** Jeg skal nå lese opp en del påstander for deg. Jeg vil at du ut fra egen erfaring skal si hva du synes er bra eller mindre bra ved bokhandelen. Skala fra 0-7 der: Helt uenig: 0 Helt enig: A.5 Bokhandelen er et hyggelig sted å handle 21.A.4 Bokhandelen skaffer de bøkene jeg trenger 21.A.3 Betjeningen i bokhandelen er både hyggelig og serviceorientert 21.A.1 Bokhandelen har et godt utvalg av bøker 21.A.2 Betjeningen i bokhandelen er godt orientert om bøker og litteratur 6 5,9 5,9 5,6 5,4 21.A.7 Det er ofte interessante pristilbud i bokhandelen 21.A.6 Bøkene i bokhandelen har akseptable priser 4,7 4,6 Bokundersøkelsen Gjennomført av Ipsos MMI på vegne av Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningen 81

82 **Q29** Utvalg: 100 % ** Q:29 ** Jeg skal nå lese opp en del påstander for deg. Jeg vil at du ut fra egen erfaring skal si hva du synes er bra eller mindre bra ved bokhandelen. Skala fra 0-7 der: Helt uenig: 0 Helt enig: 7 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,4 5,3 5,3 5,3 5,35,4 5,9 5,9 5,9 5,9 5,7 5,7 5,7 5,8 5, ,6 5,7 5,7 5,8 5,6 5,6 5,6 4,5 4,5 4,6 4,7 4,3 4,4 4,5 4,5 4,5 3,9 4 4, A.1 Bokhandelen har et godt utvalg av bøker 21.A.2 Betjeningen i bokhandelen er godt orientert om bøker og litteratur 21.A.3 Betjeningen i bokhandelen er både hyggelig og serviceorientert 21.A.4 Bokhandelen skaffer de bøkene jeg trenger 21.A.5 Bokhandelen er et hyggelig sted å handle 21.A.6 Bøkene i bokhandelen har akseptable priser 21.A.7 Det er ofte interessante pristilbud i bokhandelen Leseundersøkelsen Gjennomført av Synovate på vegne av Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningen 82

83 HOLDNINGER til lesing og kjøp av bøker Bokundersøkelsen Gjennomført av Ipsos MMI på vegne av Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningen 83

84 ** Q:28** Hvor enig er du i følgende utsagn? Utvalg: Totalt, 100 % 84

85 **Q20** Utvalg: 100 % ** Q:28 ** Hvor enig er du i følgende utsagn. Gjennomsnitt; skala fra 1 til 7 hvor 1 er helt uenig og 7 er helt enig. 3 2,8 3,6 3,5 3,5 5,2 Jeg venter med å kjøpe til bøkene kommer på salg Jeg venter med å kjøpe til bøkene foreligger i billigutgave Jeg kjøper helst nye bøker når de foreligger Bøker er for dyrt Jeg leser bøker i feriene Jeg har ikke tid til å lese bøker Leseundersøkelsen Gjennomført av Synovate på vegne av Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningen 85

86 **Q28** Utvalg: 100 % Holdninger Endringer siste 10 år Gjennomsnitt: Skala fra 1 til 7 hvor 1 er helt uenig og 7 er helt enig. Jeg har ikke tid til å lese bøker 3,1 2,7 2,7 2,7 3 2,

87 **Q28** Utvalg: 100 % Holdninger Endringer siste 10 år Gjennomsnitt: Skala fra 1 til 7 hvor 1 er helt uenig og 7 er helt enig. 4,3 4,8 Jeg leser bøker i feriene 5,1 5,3 5,2 5, Bokundersøkelsen Gjennomført av Ipsos MMI på vegne av Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningen 87

88 **Q28** Utvalg: 100 % Holdninger Endringer siste 12 år Gjennomsnitt: Skala fra 1 til 7 hvor 1 er helt uenig og 7 er helt enig. Jeg kjøper helst nye bøker når de foreligger 3,5 3,7 3,8 3,8 3,7 3,

89 **Q28** Utvalg: 100 % Holdninger Endringer siste 10 år Gjennomsnitt: Skala fra 1 til 7 hvor 1 er helt uenig og 7 er helt enig. Jeg venter med å kjøpe til bøkene foreligger i billigutgave 3 3,1 3,2 3,5 3,6 3,

90 **Q28** Utvalg: 100 % Holdninger Endringer siste 10 år Gjennomsnitt: Skala fra 1 til 7 hvor 1 er helt uenig og 7 er helt enig. Jeg venter med å kjøpe til bøkene kommer på salg 3 2,9 3,1 3,1 3, Bokundersøkelsen Gjennomført av Ipsos MMI på vegne av Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningen 90

91 **Q28** Utvalg: 100 % Holdninger Endringer siste 10 år Gjennomsnitt: Skala fra 1 til 7 hvor 1 er helt uenig og 7 er helt enig. Bøker er for dyrt 5,4 5,2 5 4,6 4,2 4 3,6 3,6 3, Bokundersøkelsen Gjennomført av Synovate på vegne av Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningen 91

92 **Q28** Utvalg: 100 % Holdninger Endringer siste 20 år Påstand: Bøker er for dyrt respondenter i intervallet 5-7 : 69 % 67 % 62 % 52 % 45 % 41 % 34 % 32 % 32 %

93 ** Q:31** Jeg skal nå lese opp en del påstander for deg. Jeg vil at du ut fra egen erfaring skal si hva du synes er bra eller mindre bra ved bokklubbene Utvalg: Totalt, 100 % 93

94 **Q31** Utvalg: 100 % ** Q:31 ** Jeg skal nå lese opp en del påstander for deg. Jeg vil at du ut fra egen erfaring skal si hva du synes er bra eller mindre bra ved bokklubbene: Skala fra 0-7 der: Helt uenig: 0 Helt enig: 7 22.A.1 Bokklubbenes informasjon og omtale av bøkene gjør meg interessert i å lese bøker 22.A.2 Det er billigere å kjøpe bøker gjennom bokklubbene ,3 4,4 22.A.3 Bokklubbene dekker i all hovedsak mine behov for kjøp av bøker 22.A.2 Det er billigere å kjøpe bøker gjennom bokklubbene 5 4,3 5,1 4,6 4,1 4,1 4,7 4,6 4, A.1 Bokklubbenes informasjon og omtale av bøkene gjør meg interessert i å lese bøker

95 E-bøker 95

96 Lesing av e-bøker i

97 **Q25: Filter; Leste e-bøker i 2011; andel av totalt 9% ** Spm:bok3 ** En e-bok er en elektronisk bok som kan leses direkte på for eksempel en datamaskin, mobiltelefon, ipad eller et lesebrett. Har du noen gang lest en norsk eller en fremmedspråklig e-bok? Ja =16 % NYTT! 9 prosent av befolkningen leste minst en e-bok i løpet av % av befolkningen opplyser at de har lest en eller flere e-bøker noen gang (også før 2011). 97

98 **Q4 + Q6** Filter: Leser e-bøker på hhv norsk og/eller fremmedspråk; andel av totalt 9% NYTT! I 2011 leste e-bokleseren gjennomsnittlig 8,6 e-bøker 3 norskspråklige og 5,6 fremmedspråklige Filter: Leser norske e-bøker. Andel av total 5% og Leser fremmedspråklige e-bøker: Andel av total 5% 98

99 ** Spm:q25 ** På hvilken av følgende måter leser du e-bøker? Filter: Leste e-bøker i 2011, andel av total 9% NYTT! Vet ikke 6 Små utvalg! Viser kun en tendens. Annet 13 Lesebrett 17 Mediebrett som for eksempel Ipad 29 Mobiltelefon 17 PC

100 ** Q:33** En e-bok er en elektronisk bok som kan leses direkte på datamaskin, mobiltelefon, ipad eller lesebrett. Hvor sannsynlig er det at du i løpet av dette året kommer til å lese en eller flere e-bøker? Utvalg: Totalt, 100 % 100

101 ** Q:23**, ** Spm:bok5 ** Hvorfor mener du at e-bøker er aktuelt for deg? Utvalg 100% 25 % NYTT! av befolkningen mener det er ganske eller meget aktuelt å lese e-bøker i løpet av Hovedgrunnen til at de mener dette er aktuelt er fordi: Tar mindre plass, veier mindre, lettere å lese, lett tilgjengelig og praktisk. 101

102 ** Q:23**, ** Spm:bok5 ** Hvorfor mener du at e-bøker er aktuelt for deg? Utvalg 100% 75 % NYTT! av befolkningen mener e-bøker ikke er så aktuelt. Hovedgrunnen til at de mener dette er uaktuelt er fordi: Foretrekker papir, vil holde boken, leser ikke så mye, har ikke lesebrett/pad. Bokundersøkelsen Gjennomført av Ipsos MMI på vegne av Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningen 102

103 ** Spm:bok4 X** Hvor sannsynlig er det at du i løpet av dette året kommer til å lese en eller flere norske eller fremmedspråklige e-bøker? Filter: har lest e-bøker : andel av 16 % og har ikke lest e-bøker: andel av 84% (spm:bok3) NYTT! Blant e-bokleserne er det 72 % som mener at det er ganske eller meget sannsynlig at de også kommer til å lese e-bøker i Blant de som ikke har lest e-bøker er det 15 % som mener det er ganske eller meget sannsynlig at de kommer til å lese e-bøker i

104 KJØP av e-bøker i

105 **Q15** 100 % NYTT! I 2011 kjøpte 7 prosent av befolkningen minst en e-bok Bokundersøkelsen Gjennomført av Ipsos MMI på vegne av Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningen 105

106 **Q9 + Q11** Filter: Kjøpte e-bøker; andel av totalt 7% NYTT! I 2011 kjøpte e-bokkjøperen gjennomsnittlig 6,1 e-bøker 1,4 norskspråklige og 4,7 fremmedspråklige 106

107 ** Spm:q24 ** Dersom du noen gang (også før 2011) har kjøpt en e-bok/e-bøker. Hvordan vil du beskrive det siste kjøpet? Har aldri kjøpt en e-bok 90 Begge deler (både planlagt kjøp og impuls kjøp) 2 Det var en impulshandling å kjøpe e-boken/e-bøkene på nettet 2 Kjøpet var planlagt fordi du ville ha den konkrete boken/bøkene

108 Kontaktinfo: Bokhandlerforeningen: tlf: Forleggerforeningen: tlf: Bokundersøkelsen Gjennomført av Synovate på vegne av Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningen 108

Bokundersøkelsen 2010 Lesing, kjøp &handelskanaler

Bokundersøkelsen 2010 Lesing, kjøp &handelskanaler Bokundersøkelsen 2010 Lesing, kjøp &handelskanaler Undersøkelsen er gjennomført av markedsanalyse- og rådgivningselskapet Synovate på vegne av Den norske Forleggerforening og Bokhandlerforeningen. Metode

Detaljer

Leserundersøkelsen 2016 Lesing, kjøp & handelskanaler

Leserundersøkelsen 2016 Lesing, kjøp & handelskanaler Leserundersøkelsen 2016 Lesing, kjøp & handelskanaler Undersøkelsen er gjennomført av markedsanalyse- og rådgivningsselskapet Ipsos MMI på vegne av Den norske Forleggerforening og Bokhandlerforeningen.

Detaljer

Leseundersøkelsen 2016. Gjennomført av Ipsos MMI på vegne av Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningen 1

Leseundersøkelsen 2016. Gjennomført av Ipsos MMI på vegne av Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningen 1 2016 1 Leserundersøkelsen 2016 Lesing, kjøp & handelskanaler Undersøkelsen er gjennomført av markedsanalyse- og rådgivningsselskapet Ipsos MMI på vegne av Den norske Forleggerforening og Bokhandlerforeningen.

Detaljer

Bokkjøp & handelskanaler

Bokkjøp & handelskanaler Bokkjøp & handelskanaler JUNI 17 Bokhandel og dagligvare som foretrukne kanaler for bokkjøp % har kjøpt 1 eller flere bøker de siste 1 måneder. Det er en nedgang på prosentpoeng sammenlignet med juni 1.

Detaljer

amiliesegmentet ele2 Leif Henrik Husom Oslo,

amiliesegmentet ele2 Leif Henrik Husom Oslo, amiliesegmentet ele2 Leif Henrik Husom Oslo, 04.03.2010 Leif.henrik.husom@perceptor.no 1 Kort om undersøkelsen: 1969 registrerte lånere av e-bøker har besvart undersøkelsen Invitasjon til bibliotekenes

Detaljer

Undersøkelse for Rogaland Fylkeskommune Bibliotektjenestene. 23. mai 2013

Undersøkelse for Rogaland Fylkeskommune Bibliotektjenestene. 23. mai 2013 Undersøkelse for Rogaland Fylkeskommune Bibliotektjenestene 23. mai 2013 Prosjektinformasjon OPPDRAGSGIVER FORMÅL DATAINNSAMLINGSMETODE Rogaland Fylkeskommune, Bibliotektjenestene Formålet med undersøkelsen

Detaljer

Vestfold fylkesbibliotek

Vestfold fylkesbibliotek Vestfold fylkesbibliotek Brukerundersøkelse 2013 Kvantitativ telefonundersøkelse Mai-juni 2013 Om undersøkelsen Oppdragsgiver, metode og utvalg: På vegne av Vestfold fylkeskommune ved Vestfold fylkesbibliotek

Detaljer

KLIKK MOTOR Brukerundersøkelse gjennomført av Innsikt v/ Marta Holstein-Beck Desember 2008

KLIKK MOTOR Brukerundersøkelse gjennomført av Innsikt v/ Marta Holstein-Beck Desember 2008 KLIKK MOTOR Brukerundersøkelse gjennomført av Innsikt v/ Marta Holstein-Beck Desember 2008 Om undersøkelsen Undersøkelsen ble gjennomført på web lagt ut som sak og annonse på klikk.no/motor Undersøkelsen

Detaljer

amiliesegmentet ele2 Leif Henrik Husom Oslo, 04.03.2010 Leif.henrik.husom@perceptor.no

amiliesegmentet ele2 Leif Henrik Husom Oslo, 04.03.2010 Leif.henrik.husom@perceptor.no amiliesegmentet ele2 Leif Henrik Husom Oslo, 04.03.2010 Leif.henrik.husom@perceptor.no 1 2 Vi har data fra 1555 personer TALL I NETTBEFOLKNINGEN: I henhold til Norstat er det 20% av befolkningen man ikke

Detaljer

KLIKK TEKNOLOGI Brukerundersøkelse gjennomført av Innsikt v/ Marta Holstein-Beck Januar 2009

KLIKK TEKNOLOGI Brukerundersøkelse gjennomført av Innsikt v/ Marta Holstein-Beck Januar 2009 KLIKK TEKNOLOGI Brukerundersøkelse gjennomført av Innsikt v/ Marta Holstein-Beck Januar 2009 Om undersøkelsen Undersøkelsen ble gjennomført på web lagt ut som sak og annonse på klikk.no/teknologi Undersøkelsen

Detaljer

KLIKK FORELDRE. Brukerundersøkelse gjennomført av Innsikt v/ Marta Holstein-Beck November 2008. Om undersøkelsen

KLIKK FORELDRE. Brukerundersøkelse gjennomført av Innsikt v/ Marta Holstein-Beck November 2008. Om undersøkelsen KLIKK FORELDRE Brukerundersøkelse gjennomført av Innsikt v/ Marta Holstein-Beck November 2008 Om undersøkelsen Undersøkelsen ble gjennomført på web lagt ut som sak og annonse på klikk.no/foreldre Undersøkelsen

Detaljer

Undersøkelse for Stavanger Bibliotek Jakten på ikke-brukeren

Undersøkelse for Stavanger Bibliotek Jakten på ikke-brukeren Undersøkelse for Stavanger Bibliotek Jakten på ikke-brukeren April 2007 Om undersøkelsen Bakgrunn Biblioteket ønsker å kartlegge hvorfor enkelte ikke bruker biblioteket. I forkant ble det gjennomført fokusgrupper

Detaljer

KLIKK BOLIG Brukerundersøkelse Desember 2008

KLIKK BOLIG Brukerundersøkelse Desember 2008 KLIKK BOLIG Brukerundersøkelse Desember 2008 Om undersøkelsen Undersøkelsen ble gjennomført på web lagt ut som sak og annonse på klikk.no/bolig Undersøkelsen lå ute i perioden 5. november 9. desember 2008

Detaljer

E-bøker! Seniornett Larvik 26. mai 2014. Rigmor Haug Larvik bibliotek

E-bøker! Seniornett Larvik 26. mai 2014. Rigmor Haug Larvik bibliotek E-bøker! Seniornett Larvik 26. mai 2014 Rigmor Haug Larvik bibliotek Hva er e-bøker? Definisjon Hvilken duppedings for å lese e-bøker? Nettbrett, lesebrett, smarttelefoner, pc Kjøpe e-bøker Ett eksempel

Detaljer

TIMSS & PIRLS 2011. Spørreskjema for elever. 4. trinn. Bokmål. Identifikasjonsboks. Lesesenteret Universitetet i Stavanger 4036 Stavanger

TIMSS & PIRLS 2011. Spørreskjema for elever. 4. trinn. Bokmål. Identifikasjonsboks. Lesesenteret Universitetet i Stavanger 4036 Stavanger Identifikasjonsboks TIMSS & PIRLS 2011 Spørreskjema for elever Bokmål 4. trinn Lesesenteret Universitetet i Stavanger 4036 Stavanger ILS Universitetet i Oslo 0317 Oslo IEA, 2011 Veiledning I dette heftet

Detaljer

Ungdom og kredittkort

Ungdom og kredittkort Ungdom og kredittkort Undersøkelse blant tiendeklassinger august 2015 Informasjon om undersøkelsen Bakgrunn og formål Formålet med undersøkelsen er å kartlegge ungdoms holdning til og kunnskap om bruk

Detaljer

OM AV FOR MANGFOLDIGE MUSUMSBRUKERE ved professor Anne-Britt Gran

OM AV FOR MANGFOLDIGE MUSUMSBRUKERE ved professor Anne-Britt Gran OM AV FOR MANGFOLDIGE MUSUMSBRUKERE ved professor Anne-Britt Gran Oppdragsgivere: Kulturhistorisk Museum, Universitetet i Oslo, og Norges Museumsforbund Undersøkelsen er gjennomført ved hjelp av finansiering

Detaljer

Solvaner i den norske befolkningen. Utført på oppdrag fra

Solvaner i den norske befolkningen. Utført på oppdrag fra Solvaner i den norske befolkningen Utført på oppdrag fra Mai 2014 Innhold Innledning... 3 Materiale og metode... 3 Hovedfunn... 4 Solvaner i Norge... 7 Solvaner på sydenferie... 13 Bruk av solarium...

Detaljer

Kulturutredningen 2014 Høringssvar fra Bokhandlerforeningen

Kulturutredningen 2014 Høringssvar fra Bokhandlerforeningen Kulturutredningen 2014 Høringssvar fra Bokhandlerforeningen Om Bokhandlerforeningen Bokhandlerforeningen er den samlende bransjeforeningen for alle som driver detaljhandel av bøker som eget forretningsområde

Detaljer

KLIKK MAT Brukerundersøkelse gjennomført av Innsikt v/ Marta Holstein-Beck Desember 2008

KLIKK MAT Brukerundersøkelse gjennomført av Innsikt v/ Marta Holstein-Beck Desember 2008 KLIKK MAT Brukerundersøkelse gjennomført av Innsikt v/ Marta Holstein-Beck Desember 2008 Om undersøkelsen Undersøkelsen ble gjennomført på web lagt ut som sak og annonse på klikk.no/mat Undersøkelsen lå

Detaljer

Folkebibliotek. Slik: Ikke slik: Krysser du i feil rute, fyll inn hele ruten slik: og sett nytt kryss i riktig rute. Din bakgrunn og erfaring

Folkebibliotek. Slik: Ikke slik: Krysser du i feil rute, fyll inn hele ruten slik: og sett nytt kryss i riktig rute. Din bakgrunn og erfaring Folkebibliotek I innbyggerundersøkelsens første del svarte du at du hadde erfaring med et folkebibliotek i løpet av de siste 12 månedene. Har du brukt flere folkebibliotek, så svar ut fra din erfaring

Detaljer

Our Mobile Planet: Norge

Our Mobile Planet: Norge Our Mobile Planet: Norge Forstå mobilbrukeren Mai 2012 Konfidensiell og og proprietær Google-informasjon Sammendrag Smarttelefoner har blitt en uunnværlig del av dagliglivene våre. Rundt 54% av befolkningen

Detaljer

amiliesegmentet ele2 Leif Henrik Husom Oslo,

amiliesegmentet ele2 Leif Henrik Husom Oslo, amiliesegmentet ele2 Leif Henrik Husom Oslo, 04.03.2010 Leif.henrik.husom@perceptor.no 1 2 1512 besvarelser fra personer i alderen 15+ i den norske nettbefolkningen Kilde: Norstats web-panel 1 HOLDNING

Detaljer

Spørreundersøkelse om holdninger til organdonasjon 2015

Spørreundersøkelse om holdninger til organdonasjon 2015 Spørreundersøkelse om holdninger til organdonasjon 2015 Bakgrunn Testen er gjort siste uken i oktober 2015. Feltarbeidet er gjennomført av IPSOS MMI i deres web-omnibus undersøkelse Intervjuene er gjennomført

Detaljer

Undersøkelsen er gjennomført ved hjelp av finansiering fra ABM-utvikling

Undersøkelsen er gjennomført ved hjelp av finansiering fra ABM-utvikling OM AV FOR MANGFOLDIGE MUSUMSBRUKERE ved professor Anne-Britt Gran Klikk for å redigere undertittelstil i malen Oppdragsgivere: Kulturhistorisk Museum, Universitetet i Oslo, og Norges Museumsforbund Undersøkelsen

Detaljer

Lærernes bruk og holdninger til digitale læremidler i videregående skole og i ungdomsskolen 2011. Synovate 2011 0

Lærernes bruk og holdninger til digitale læremidler i videregående skole og i ungdomsskolen 2011. Synovate 2011 0 Lærernes bruk og holdninger til digitale læremidler i videregående skole og i ungdomsskolen 2011 Synovate 2011 0 Metode/ gjennomføring: Undersøkelsen er gjennomført som en webundersøkelse i uke 3-5 i 2011

Detaljer

Brukarundersøking Bibliotek. Resultat

Brukarundersøking Bibliotek. Resultat Brukarundersøking Bibliotek 2012 Resultat 30 enheter(kommune) er med i lands-snittet Side Luster Land Høyest kommune Lavest kommune Slik svarer du på spørsmålene - - - - Service 5,4 5,2 5,7 4,7 Brukermedvirkning

Detaljer

Familiesegmentet Tele2

Familiesegmentet Tele2 Familiesegmentet Tele2 Leif Henrik Husom Oslo, 04.03.2010 Leif.henrik.husom@perceptor.no 1 Perception is reality! Vi måler holdninger - folk sier ikke alltid det de mener og mener ikke alltid det de sier

Detaljer

Undersøkelse om digitale læremidler 2009 Gjennomført for Den Norske Forleggerforening. Rapport fra Synovate (tidl. MMI) v/tom Hansen 24.

Undersøkelse om digitale læremidler 2009 Gjennomført for Den Norske Forleggerforening. Rapport fra Synovate (tidl. MMI) v/tom Hansen 24. Undersøkelse om digitale læremidler 2009 Gjennomført for Den Norske Forleggerforening Rapport fra Synovate (tidl. MMI) v/tom Hansen 24. april 2009 Metode og gjennomføring Metode: Webbasert online - undersøkelse

Detaljer

Undersøkelse om realfagkompetanse Gjennomført for NITO. Rapport fra Synovate MMI v/terje Svendsen 20. september 2006

Undersøkelse om realfagkompetanse Gjennomført for NITO. Rapport fra Synovate MMI v/terje Svendsen 20. september 2006 Undersøkelse om realfagkompetanse Gjennomført for NITO Rapport fra Synovate MMI v/terje Svendsen 20. september 2006 Bakgrunn, formål og metode 10.10.2006 Formålet med denne undersøkelsen har vært å undersøke

Detaljer

Undersøkelse om bruk av energidrikker blant barn og unge. November 2015

Undersøkelse om bruk av energidrikker blant barn og unge. November 2015 Undersøkelse om bruk av energidrikker blant barn og unge November 2015 Informasjon om undersøkelsen Bakgrunn og formål Formålet med undersøkelsen er å kartlegge barn og unges kjennskap, bruk og holdninger

Detaljer

- Innkjøpsordningene for litteratur -

- Innkjøpsordningene for litteratur - - Innkjøpsordningene for litteratur - Hvor mange ordninger har vi? Ny norsk skjønnlitteratur for voksne (1965) Ny norsk skjønnlitteratur for barn og unge (1966) Oversatt skjønnlitteratur (1990) Ny norsk

Detaljer

Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovedtest Elevspørreskjema 8. klasse Veiledning I dette heftet vil du finne spørsmål om deg selv. Noen spørsmål dreier seg om fakta,

Detaljer

Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum. Førundersøkelse

Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum. Førundersøkelse Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum Førundersøkelse Oslo, 17. oktober 2012 Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum Side 2 av 12 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Gjennomføring

Detaljer

Kartlegging av bruk og omdømme av norsk språk i dagens musikk- Norge

Kartlegging av bruk og omdømme av norsk språk i dagens musikk- Norge Kartlegging av bruk og omdømme av norsk språk i dagens musikk- Norge Gjennomført av Synovate April 2009 Synovate 2009 1 Prosjektinformasjon Formål Kartlegge bruk og omdømme av norsk språk i dagens musikk-norge.

Detaljer

Vedlegg til rapport Småbarn og medier 2012 - Fakta om mindre barns (1-12 år) bruk og opplevelser av medier

Vedlegg til rapport Småbarn og medier 2012 - Fakta om mindre barns (1-12 år) bruk og opplevelser av medier Vedlegg til rapport Småbarn og medier 2012 - Fakta om mindre barns (1-12 år) bruk og opplevelser av medier En undersøkelse gjennomført for Medietilsynet Trygg Bruk Vedlegget inneholder enkeltspørsmål brutt

Detaljer

LESERUNDERSØKELSE 2011 BERGENSEREN BERGEN KOMMUNE

LESERUNDERSØKELSE 2011 BERGENSEREN BERGEN KOMMUNE LESERUNDERSØKELSE 2011 BERGENSEREN BERGEN KOMMUNE PROSJEKTINFORMASJON Prosjektnavn: Oppdragsgiver: Ansvarlig konsulent: Leserundersøkelse 2011 - Bergenseren Bergen kommune, Byrådsavdelingen Martin Aabech

Detaljer

E-barometer. Status netthandel i Norge Q3 2014

E-barometer. Status netthandel i Norge Q3 2014 E-barometer Status netthandel i Norge Q3 2014 Forord Det nordiske netthandelen i tredje kvartal 2014 er estimert til 31,7 milliarder norske kroner. Dette er en økning fra andre kvartal, til tross for at

Detaljer

TRENDS IN INTERNATIONAL MATHEMATICS AND SCIENCE STUDY

TRENDS IN INTERNATIONAL MATHEMATICS AND SCIENCE STUDY Identification Identifikasjonsboks Label TRENDS IN INTERNATIONAL MATHEMATICS AND SCIENCE STUDY Elevspørreskjema 9. trinn ILS, Universitetet i Oslo Postboks 1099 Blindern 0317 Oslo e IEA, 2014 Veiledning

Detaljer

Prosjektnotat nr. 16-2012. Anita Borch. Kalendergaver 2012

Prosjektnotat nr. 16-2012. Anita Borch. Kalendergaver 2012 Prosjektnotat nr. 16-2012 Anita Borch SIFO 2012 Prosjektnotat nr. 16 2012 STATES ISTITUTT FOR FORBRUKSFORSKIG Sandakerveien 24 C, Bygg B Postboks 4682 ydalen 0405 Oslo www.sifo.no Det må ikke kopieres

Detaljer

Brukerundersøkelse 2011

Brukerundersøkelse 2011 Brukerundersøkelse 2011 Gjennomført av Opinion Perduco AS Desember 2011 1 INNHOLD... 1 Innledning... 4 Målgruppe... 4 Metode... 4 Datainnsamling... 4 Presentasjon av resultatene... 4 Feilmarginer... 5

Detaljer

Solvaner i den norske befolkningen

Solvaner i den norske befolkningen Solvaner i den norske befolkningen Utført på oppdrag fra Kreftforeningen April 2012 Innhold Innledning... 3 Materiale og metode... 3 Oppsummering av folks solvaner... 4 Solvaner i Norge... 7 Solvaner på

Detaljer

5 Det er en sammenheng mellom salgskanaler, antallet utgivelser og bruk av bøker

5 Det er en sammenheng mellom salgskanaler, antallet utgivelser og bruk av bøker Til Kulturdepartementet Kunnskapsdepartementet Høringssvar på utredningene "Utredning om litteratur- og språkpolitiske virkemidier" og "Til bokas pris. Utredning av litteraturpolitiske virkemidler i Europa".

Detaljer

INNBYGGERUNDERSØKELSE STRAND, HJELMELAND OG FORSAND. Svartavatnet

INNBYGGERUNDERSØKELSE STRAND, HJELMELAND OG FORSAND. Svartavatnet INNBYGGERUNDERSØKELSE STRAND, HJELMELAND OG FORSAND Svartavatnet OM DATAINNSAMLING OG FREMSTILLING Resultatene som presenteres er basert på til sammen 804 telefonintervjuer, gjennomført av Ipsos MMI i

Detaljer

Hjemmeboende eldres matvaner

Hjemmeboende eldres matvaner Hjemmeboende eldres matvaner Glåmdalsregionen, Hedmark For: Hedmark fylkeskommune Ingrid Hågård Bakke, Ipsos MMI Desember 2014 Prosjektinformasjon (I) Folkehelseteamet ved strategisk stab i Hedmark fylkeskommune

Detaljer

Elev ID: Elevspørreskjema. 8. årstrinn. Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo

Elev ID: Elevspørreskjema. 8. årstrinn. Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Elev ID: Elevspørreskjema 8. årstrinn Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo International Association for the Evaluation of Educational Achievement Copyright IEA, 2005 Veiledning

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Sola kommune Opinion AS Januar 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Sola, Sandnes og Stavanger Kontaktperson

Detaljer

Ja takk, begge deler? En studie av befolkningens holdninger til e-bøker.

Ja takk, begge deler? En studie av befolkningens holdninger til e-bøker. Ja takk, begge deler? En studie av befolkningens holdninger til e-bøker. Vil papirboken og nye digitale lesemåter kunne leve side om side? Eller vil papirboken forsvinne? Executive Master of management

Detaljer

Undersøkelse om svart arbeid. Gjennomført for Skatteetaten og Samarbeid mot svart økonomi

Undersøkelse om svart arbeid. Gjennomført for Skatteetaten og Samarbeid mot svart økonomi Undersøkelse om arbeid Gjennomført for Skatteetaten og Samarbeid mot økonomi Innhold Bakgrunn s. 3 Bruk av anbudstjenester s. 5 Kjøp av arbeid s. 7 Hvem kjøper arbeid s. 18 Type arbeid og kjøpskanal s.

Detaljer

Kaffeundersøkelsen 2017 Utarbeidet av Ipsos april 2017

Kaffeundersøkelsen 2017 Utarbeidet av Ipsos april 2017 Kaffeundersøkelsen 2017 Utarbeidet av Ipsos april 2017 1 2017 Ipsos. Om undersøkelsen Kartlegge befolkningens holdning til og forbruk av kaffe Undersøkelsen er gjennomført på web i tidsperioden 28.3-3.4

Detaljer

En undersøkelse av den norske befolknings forhold til pc/-tvspill. forbrukerportalen.no

En undersøkelse av den norske befolknings forhold til pc/-tvspill. forbrukerportalen.no 1300 gamere sier sitt En undersøkelse av den norske befolknings forhold til pc/-tvspill Utvalg og metode Metode og utvalg Metode Undersøkelsen er gjennomført via Internett (CAWI). I uke 2 til 2010. Undersøkelsen

Detaljer

Benytter du dine rettigheter?

Benytter du dine rettigheter? Benytter du dine rettigheter? Om innsyn, opplysningsplikt og personvernerklæringer Delrapport 3 fra personvernundersøkelsen 2013/2014 Februar 2014 Innhold Innledning og hovedkonklusjoner... 3 Om undersøkelsen...

Detaljer

Dato: 2.10.2000 Formål: 25. 28. september. Telefon intervju: Omnibus. Regionsykehuset i Tromsø. Hege Andreassen. Kathrine Steen Andersen.

Dato: 2.10.2000 Formål: 25. 28. september. Telefon intervju: Omnibus. Regionsykehuset i Tromsø. Hege Andreassen. Kathrine Steen Andersen. Prosjektinformasjon Dato: 2.10.00 Formål: Teste befolkningens bruk og holdninger til bruk av Internett i helserelatert sammenheng. Målgruppe/ utvalg: Landsrepresentativt, 1 år + Tidsperiode (feltarbeid):

Detaljer

Fredskorpset Kjennskapsmåling

Fredskorpset Kjennskapsmåling Fredskorpset Kjennskapsmåling Metodebeskrivelse Bakgrunn og formål Undersøkelsens formål er å måle kjennskap og holdning til Fredskorpset. Lignende målinger er gjennomført i 2011-2013. Intervjuperiode

Detaljer

EBØKER PÅ BIBLIOTEKET. om et prosjekt, en del trusler og mange muligheter

EBØKER PÅ BIBLIOTEKET. om et prosjekt, en del trusler og mange muligheter EBØKER PÅ BIBLIOTEKET om et prosjekt, en del trusler og mange muligheter OM PROSJEKTET nasjonalt pilotprosjekt for utlån av ebøker i første omgang: norsk skjønnlitteratur støttet av ABM-utvikling første

Detaljer

1. Kjønn. Kartlegging av informasjonssikkerhetskultur - Gran Kommune 14.03.2016 07:25. Først vil vi vite litt om hvem du er. 100% 90% 80% 74,9% 70%

1. Kjønn. Kartlegging av informasjonssikkerhetskultur - Gran Kommune 14.03.2016 07:25. Først vil vi vite litt om hvem du er. 100% 90% 80% 74,9% 70% 1. Kjønn Først vil vi vite litt om hvem du er. 100% 90% 80% 74,9% 70% 60% 50% 40% 30% 25,1% 20% 10% 0% Kvinne Mann 1. Kjønn Navn Kvinne 74,9% Mann 25,1% N 315 2. Alder 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30%

Detaljer

01.12.2009 09:10 QuestBack eksport - Sosiale medier

01.12.2009 09:10 QuestBack eksport - Sosiale medier Sosiale medier Publisert fra 19.10.2009 til 02.11.2009 826 respondenter (1 unike) 1. Din alder: 1 Under 15 0,0 % 0 2 15-19 3,9 % 32 3 20-24 11,7 % 97 4 25-29 22,0 % 182 5 30-39 36,2 % 299 6 40-49 18,4

Detaljer

Befolkningsundersøkelse 2015

Befolkningsundersøkelse 2015 Befolkningsundersøkelse 2015 Gjennomføring fra Skatteetaten Gjennomført av Opinion AS mai/juni 2015 Prosjektbeskrivelse Undersøkelsen er gjennomført som en landsrepresentativ telefonundersøkelse med kvinner

Detaljer

Den ømme morderen Arbeid med kortroman av Arne Berggren, norsk vg1 YF 8-10 timer

Den ømme morderen Arbeid med kortroman av Arne Berggren, norsk vg1 YF 8-10 timer Den ømme morderen Arbeid med kortroman av Arne Berggren, norsk vg1 YF 8-10 timer Læreplanmål: Skriftlige tekster Mål for opplæringen er at eleven skal kunne drøfte innhold, form og formål i et representativt

Detaljer

TRANSPORTUNDERSØKELSEN 2012

TRANSPORTUNDERSØKELSEN 2012 TRANSPORTUNDERSØKELSEN 2012 En undersøkelse av nordmenns holdninger til transport, drivstoff og livet langs veien. TEMA: Egenmelding bil, sikkerhet og vedlikehold Om undersøkelsen Spørreundersøkelse gjennomført

Detaljer

NY KOMMUNESTRUKTUR SNILLFJORD KOMMUNE MAI 2015

NY KOMMUNESTRUKTUR SNILLFJORD KOMMUNE MAI 2015 NY KOMMUNESTRUKTUR SNILLFJORD KOMMUNE MAI 015 Metode: Datainnsamling: Telefon Utvalg: Det ble gjennomført totalt 150 intervju med personer 18 år eller eldre bosatt i Snillfjord kommune. Datamaterialet

Detaljer

Annonsetest for Saltenposten

Annonsetest for Saltenposten Annonsetest for Saltenposten Hilde Dypaune, markedssjef i Saltenposten Annonsetest for Saltenposten TNS November 2014 Om Saltenposten Annonsetest for Saltenposten *www.saltenposten.no TNS November 2014

Detaljer

En undersøkelse om ungdommers forhold til paracetamol

En undersøkelse om ungdommers forhold til paracetamol 1 En undersøkelse om ungdommers forhold til paracetamol Utført av Norstat på oppdrag fra Apotekforeningen Mai 2015 Fakta om undersøkelsen Representativ undersøkelse Gjennomført av Norstat i mars 2015 400

Detaljer

Undersøkelse om voldtekt. Laget for. Amnesty International Norge. Laget av Ipsos MMI v/ Tonje B. Nordlie og Marius Michelsen 19.

Undersøkelse om voldtekt. Laget for. Amnesty International Norge. Laget av Ipsos MMI v/ Tonje B. Nordlie og Marius Michelsen 19. Undersøkelse om voldtekt Laget for Amnesty International Norge Laget av v/ Tonje B. Nordlie og Marius Michelsen 19. februar 2013 as Chr. Krohgsgt 1, 0133 Oslo 22 95 47 00 Innhold 1. Sammendrag... 3 2.

Detaljer

School ID: School Name: TIMSS Elevspørreskjema. 8. trinn. ILS, Universitetet i Oslo Postboks 1099 Blindern 0317 Oslo IEA, 2011

School ID: School Name: TIMSS Elevspørreskjema. 8. trinn. ILS, Universitetet i Oslo Postboks 1099 Blindern 0317 Oslo IEA, 2011 k m Identification Identifikasjonsboks Label School ID: School Name: TIMSS 2011 Elevspørreskjema 8. trinn ILS, Universitetet i Oslo Postboks 1099 Blindern 0317 Oslo IEA, 2011 l n Veiledning h j I dette

Detaljer

NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015

NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015 NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015 1 Metode: Datainnsamling: Telefon Utvalg: Det ble gjennomført totalt 501 intervju med personer 18 år eller eldre bosatt i Malvik kommune. Datamaterialet er

Detaljer

Bruk av sykkel, adferd i trafikken og regelkunnskap. Etterundersøkelse

Bruk av sykkel, adferd i trafikken og regelkunnskap. Etterundersøkelse Bruk av sykkel, adferd i trafikken og regelkunnskap Etterundersøkelse Landsomfattende undersøkelse blant syklister og bilister 23. oktober - 7. november Oppdragsgiver: Statens vegvesen Vegdirektoratet

Detaljer

Solvaner i den norske befolkningen. Utført på oppdrag fra

Solvaner i den norske befolkningen. Utført på oppdrag fra Solvaner i den norske befolkningen Utført på oppdrag fra Mai 1 Innhold Innledning... 3 Materiale og metode... 3 Hovedfunn... 4 Solvaner i Norge... 7 Solvaner på sydenferie... 13 Bruk av solarium... 21

Detaljer

Velkommen til kurs i regi av Kristiansand folkebibliotek. ebokbib. For Android enheter

Velkommen til kurs i regi av Kristiansand folkebibliotek. ebokbib. For Android enheter Velkommen til kurs i regi av Kristiansand folkebibliotek ebokbib For Android enheter Kurs i regi av Kristiansand folkebibliotek 20182017 Innholdsfortegnelse Om ebokbib... 2 Skaffe seg e-bokappen... 2 Skaffe

Detaljer

26.11.2012 14:02 QuestBack eksport - Lokal Brukerundersøkelse NAV Akershus Høsten 2012

26.11.2012 14:02 QuestBack eksport - Lokal Brukerundersøkelse NAV Akershus Høsten 2012 Lokal Brukerundersøkelse Høsten 2012 Publisert fra 23.10.2012 til 28.12.2012 128 respondenter (2 unike) Sammenligning: : Filter: NAV Vestby "NAV-kontor" = "NAV Vestby" Filter på tid: høst 2012 Fra 29.10.2012

Detaljer

BRANSJESTATISTIKK. Den norske Forleggerforening - Forleggerforeningens servicekontor

BRANSJESTATISTIKK. Den norske Forleggerforening - Forleggerforeningens servicekontor BRANSJESTATISTIKK 2 4 Den norske Forleggerforening - Forleggerforeningens servicekontor Den norske Forleggerforening - Forleggerforeningens servicekontor BRANSJESTATISTIKK INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLD

Detaljer

Befolkningsundersøkelse 2013

Befolkningsundersøkelse 2013 Befolkningsundersøkelse 2013 Gjennomført for Skatteetaten Juni 2013 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført som en landsrepresentativ telefonundersøkelse med kvinner og menn 15 år og eldre. Personer

Detaljer

Folk i Oslo og Bærum, og deres forhold til marka

Folk i Oslo og Bærum, og deres forhold til marka Folk i Oslo og Bærum, og deres forhold til marka En representativ undersøkelse om holdninger til og bruken av marka blant befolkningen i Oslo og Bærum Gjennomført januar 2006 Om undersøkelsen En representativ

Detaljer

Lyrikk, takk! Formidlingsturné. Trondheim, 14.11.2013

Lyrikk, takk! Formidlingsturné. Trondheim, 14.11.2013 Lyrikk, takk! Formidlingsturné Trondheim, 14.11.2013 Kulturrådet 2013 Kulturfondet 2013 Rådet 10 medlemmer og 4 varamedlemmer oppnevnt av Kongen i Statsråd (Kulturdepartementet) - alle kunstfeltene er

Detaljer

S P Ø R R E S K J E M A

S P Ø R R E S K J E M A S P Ø R R E S K J E M A + + Undersøkelse om interesser,... holdninger og forbruksvaner TNS Gallup TV-meter panel + 13101658 + 1 HVA INTERESSERER DU DEG FOR? på hver linje. Meget interessert Litt interessert

Detaljer

Prosjektnotat nr. 16-2012. Anita Borch. Kalendergaver 2012

Prosjektnotat nr. 16-2012. Anita Borch. Kalendergaver 2012 Prosjektnotat nr. 16-2012 Anita Borch SIFO 2012 Prosjektnotat nr. 16 2012 STATES ISTITUTT FOR FORBRUKSFORSKIG Sandakerveien 24 C, Bygg B Postboks 4682 ydalen 0405 Oslo www.sifo.no Det må ikke kopieres

Detaljer

Generell informasjon om biblioteket. Svar for hovedbiblioteket. 1. I hvilket fylke ligger folkebiblioteket deres?

Generell informasjon om biblioteket. Svar for hovedbiblioteket. 1. I hvilket fylke ligger folkebiblioteket deres? Generell informasjon om biblioteket Svar for hovedbiblioteket 1. I hvilket fylke ligger folkebiblioteket deres? Akershus Aust-Agder Buskerud Finmark Hedmark Hordaland Møre og Romsdal Nordland Nord-Trøndelag

Detaljer

Undersøkelse om bruk og vedlikehold av sittemøbler. Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet av Opinion Perduco mars 2013

Undersøkelse om bruk og vedlikehold av sittemøbler. Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet av Opinion Perduco mars 2013 Undersøkelse om bruk og vedlikehold av sittemøbler Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet av Opinion Perduco mars 2013 Utvalg og metode Bakgrunn og formål Forbrukerrådet mottar et betydelig

Detaljer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Ås

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Ås Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten ved NAV Ås Om undersøkelsen Formålet med de lokale brukerundersøkelsene er å gi brukerne anledning til å gi tilbakemelding om NAV-kontoret og å få informasjon

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Andebu 2013

Ungdata-undersøkelsen i Andebu 2013 Ungdata-undersøkelsen i Andebu 213 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 19 Klassetrinn: 8. 1. klasse Antall: 188 Svarfordeling Svarprosent: 86 Ressurser Økonomi, bøker i hjemmet, nære relasjoner og nettverk

Detaljer

LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn

LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn Pressemelding mars LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn I den årlige europeiske referansestudien LoveGeist, gjennomført

Detaljer

Brattholmen skule, zero-undersøkingar 2009, 2011, 2013 og 2014, alle klassar.

Brattholmen skule, zero-undersøkingar 2009, 2011, 2013 og 2014, alle klassar. Brattholmen skule, zero-undersøkingar 2009, 2011, 2013 og 2014, alle klassar. Gjennomføring Ant. Inviterte Ant. Besvarte Data oppdatert 14 173 161 11.05.2014 16:02:37 13 174 164 01.07.2013 16:18:40 11

Detaljer

Forbrukernes kvitteringshåndtering ved ulike type handler. Februar 2013

Forbrukernes kvitteringshåndtering ved ulike type handler. Februar 2013 Forbrukernes shåndtering ved ulike type handler Februar 2013 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført som en webundersøkelse i et landsrepresentativt utvalg av menn og kvinner 18 år og eldre Det er

Detaljer

Vibeke Molandsveen 21. november 2014. Erfaringer med bruk av KIKORA

Vibeke Molandsveen 21. november 2014. Erfaringer med bruk av KIKORA Vibeke Molandsveen 21. november 2014 Erfaringer med bruk av KIKORA Kikora Digitalt læremiddel i matematikk For mellomtrinn, ungdomsskole og VG Gjør differensiering enkelt Digitale mellomregninger Fortløpende

Detaljer

Språkrådet. Befolkningsundersøkelse om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring i Norge

Språkrådet. Befolkningsundersøkelse om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring i Norge Språkrådet Befolkningsundersøkelse om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring i Norge TNS Gallup desember 00 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig sektor Innhold Fakta om undersøkelsen Utvalg

Detaljer

Omdømmerapport 2008. Rapport dato 8. oktober 2008. Markedsinfo as 20 08

Omdømmerapport 2008. Rapport dato 8. oktober 2008. Markedsinfo as 20 08 Omdømmerapport 0 Rapport dato. oktober 0 Markedsinfo as Formål og gjennomføring Markedsinfos årlige omdømmeundersøkelser for Drammen har følgende formål: Måle og dokumentere utviklingen i Drammens omdømme,

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Sammendrag for Lier kommune Arne Moe TFoU-arb.notat 2015:5 TFoU-arb.notat 2015:5 i Dagens og fremtidens kommune FORORD Trøndelag Forskning og Utvikling

Detaljer

FORBRUKERUNDERSØKELSE OM ANVENDELSE AV EKOMTJENESTER DEL I. Utkast

FORBRUKERUNDERSØKELSE OM ANVENDELSE AV EKOMTJENESTER DEL I. Utkast FORBRUKERUNDERSØKELSE OM ANVENDELSE AV EKOMTJENESTER DEL I Utkast GENERELT. Hvor viktig er disse tjenestene for deg? (Kryss av på en skala fra til 5, der er svært viktig og 5 er lite viktig. Kryss av for

Detaljer

Fritid VGS. Organisert fritid, uorganisert fritid og mediebruk

Fritid VGS. Organisert fritid, uorganisert fritid og mediebruk Fritid VGS Organisert fritid, uorganisert fritid og mediebruk Ungdata-undersøkelsen i Levanger 2012 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 43 45 Klassetrinn: 8. 10. klasse + VG1 VG3 Antall: 644 (US) /

Detaljer

Brukerundersøkelse. Det flerspråklige bibliotek -en oppsummering. Gjennomført oktober november 2015 av Sentio Research Norge

Brukerundersøkelse. Det flerspråklige bibliotek -en oppsummering. Gjennomført oktober november 2015 av Sentio Research Norge Brukerundersøkelse Det flerspråklige bibliotek -en oppsummering Gjennomført oktober november 2015 av Sentio Research Norge 1. Om undersøkelsen Bakgrunnen for undersøkelsen Sommeren 2015 lanserte kulturminister

Detaljer

Omdømmeundersøkelse for Helse Sør-Øst RHF. Våren 2015

Omdømmeundersøkelse for Helse Sør-Øst RHF. Våren 2015 Omdømmeundersøkelse for Helse Sør-Øst RHF Våren 2015 Om undersøkelsen Undersøkelsen består av et kvotert utvalg på tilsammen 4900 personer i befolkningen over 18 år bosatt i Helse Sør-Øst sine sykehusområder.

Detaljer

Trygg bruk av nye medier. Rita Astridsdotter Brudalen Trygg bruk-prosjektet

Trygg bruk av nye medier. Rita Astridsdotter Brudalen Trygg bruk-prosjektet Trygg bruk av nye medier Rita Astridsdotter Brudalen Trygg bruk-prosjektet Hvem er vi? - Medietilsynets Trygg bruk-prosjekt jobber for trygg bruk av nye digitale medier for barn og unge i sær nett og mobil

Detaljer

Elevundersøkelsen. Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel

Elevundersøkelsen. Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se Prikkeregler i brukerveiledningen. Trivsel Utvalg År Prikket Sist oppdatert Jønsberg videregående skole (Høst 2016)_1 Høst 2016 09.01.2017 Jønsberg videregående skole (Høst 2015) Høst 2015 02.02.2016 Hedmark fylkeskommune (Høst 2016) Høst 2016

Detaljer

Fritid U-skole. Organisert fritid, uorganisert fritid og mediebruk

Fritid U-skole. Organisert fritid, uorganisert fritid og mediebruk Fritid U-skole Organisert fritid, uorganisert fritid og mediebruk Ungdata-undersøkelsen i Levanger 2012 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 43 45 Klassetrinn: 8. 10. klasse + VG1 VG3 Antall: 644 (US)

Detaljer

BOKMARKEDET FORLEGGERFORENINGENS BRANSJESTATISTIKK. Den norske Forleggerforening - Forleggerforeningens servicekontor

BOKMARKEDET FORLEGGERFORENINGENS BRANSJESTATISTIKK. Den norske Forleggerforening - Forleggerforeningens servicekontor BOKMARKEDET 2 6 FORLEGGERFORENINGENS BRANSJESTATISTIKK Den norske Forleggerforening - Forleggerforeningens servicekontor Den norske Forleggerforening - Forleggerforeningens servicekontor BRANSJESTATISTIKK

Detaljer

CO2 reduksjon og forbrukeraksept. HJEM & RETUR Arkivnr 20110288723-155 1

CO2 reduksjon og forbrukeraksept. HJEM & RETUR Arkivnr 20110288723-155 1 CO2 reduksjon og forbrukeraksept Arkivnr 20110288723-155 1 Innhold -systemet Befolkningens handlevaner Potensialet for CO2-reduskjon Brukernes aksept for systemet Oppsummering og vegen videre Arkivnr 20110288723-155

Detaljer

Informasjonssamfunnet i Norge nå

Informasjonssamfunnet i Norge nå Informasjonssamfunnet i Norge nå Status og ferske fakta om e-handel og IKT-bruk. Norsk Regnesentral www.nr.no Promise -99 28. Oktober 15/11-99 Slide 1 Hovedfunn fra undersøkelsene en meget høy andel av

Detaljer

Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet. Samtaleguide om lesing

Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet. Samtaleguide om lesing Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet Samtaleguide om lesing Innledning Samtaleguiden er ment å være en støtte for åpne samtaler mellom lærer, elev og foreldre. Den retter oppmerksomheten mot lesevaner,

Detaljer

PISA får for stor plass

PISA får for stor plass PISA får for stor plass Av Ragnhild Midtbø og Trine Stavik Mange lærere mener at skolemyndigheter og politikere legger for stor vekt på PISA-resultatene, og at skolen i stadig større grad preges av tester

Detaljer

DU SKAL IKKE TRO, DU SKAL VITE!

DU SKAL IKKE TRO, DU SKAL VITE! DU SKAL IKKE TRO, DU SKAL VITE! KANALENES EFFEKT MÅ MÅLES! Mediemarkedet har aldri tidligere vært så fragmentert Flater og innhold smelter sammen, Nye direkte kanaler kommer til men tar de over for de

Detaljer