Leserundersøkelsen 2012 Lesing, kjøp & handelskanaler

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Leserundersøkelsen 2012 Lesing, kjøp & handelskanaler"

Transkript

1 Leserundersøkelsen 2012 Lesing, kjøp & handelskanaler Undersøkelsen er gjennomført av markedsanalyse- og rådgivningsselskapet Ipsos MMI på vegne av Den norske Forleggerforening og Bokhandlerforeningen.

2 Metode Bokundersøkelsen 2012 er gjennomført av Synovate for Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningen. Undersøkelsen er gjennomført som en telefonundersøkelse/cati. Respondentene er et representativt utvalg av befolkningen, og er i alderen 15+ det samme som ved tidligere års undersøkelser. Skolebøker er ikke med i undersøkelsen. Metode og spørsmålsbatteri er med forsiktighet endret på enkelte steder i forhold til tidligere år. Dette er tilpasninger som også er gjort ved tidligere års undersøkelser. Grunnkonseptet i undersøkelsen er imidlertid bevart for i størst mulig grad å sikre kontinuiteten, og på den måten kunne sammenlikne og avdekke endringer over en lang tid. Det er intervjuet 1000 personer/respondenter i uke 3 og 4. Dette er det samme antall respondenter som tidligere år, men undersøkelsen er gjennomført 2 uker tidligere enn i Presentasjonen er laget av Bokhandlerforeningen. 2

3 LESING av bøker

4 ** Q:1 ** Hvor mange bøker tror du at du leser i løpet av et år? Med bøker tenker vi i denne undersøkelsen på alle typer bøker, både papirbøker, lydbøker og e-bøker, men ikke skolebøker og annen pensumlitteratur. UTVALG: 100% 4

5 **Q1** Utvalg: 100 % ** Spm:q1 ** Hvor mange bøker tror du at du leser i løpet av et år? Ingen bøker 10 Mer enn 30 bøker bøker bøker bøker 9-10 bøker bøker bøker 3-4 bøker bøker

6 **Q1** Utvalg: 100 % 90 % Leste en eller flere bøker i

7 **Q1** Utvalg: 100 % Andelen som leste en eller flere bøker siste år holder seg stabilt svært høyt 110 % Andel av befolkningen som leste minst en bok siste år 100 % 90 % 80 % 73 % 82 % 84 % 81 % 79 % 85 % 91 % 91 % 93 % 93 % 90 % 70 % 60 % 50 %

8 **Q1** Utvalg: 100 % Andel som leste minst en bok siste år: Stabilt høyt blant kvinner, noe nedgang blant menn. 94 % 94 % 97 % 97 % 96 % Kvinner 88 % 83 % 87 % 87 % 89 % 90 % 84 % Menn Mann Kvinne

9 **Q1** Utvalg: 100 % Andelen av befolkningen som leser flere enn 10 bøker i året har stabilisert seg på 40 % Utvalg: 100 % 45 % 40 % 35 % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % 40 % 39 % 40 % 40 % 40 % 35 % 32 % 29 % 33 % 24 % 24 % Mann Kvinne 40 % 47 % 51 % 48 % 48 % 52 % 26 % 31 % 28 % 33 % 32 % 30 %

10 **Q1** Utvalg: 100 % Storleseren 14 % av befolkningen leser mer enn 30 bøker i året. Flest kvinner leser fortsatt mest (mann:9% kvinne:19%) De som oppgir å lese flere enn 30 bøker per år: Totalt 9 % 13 % 11 % 10 % 12 % 12 % 14 % 15 % 13 % 14 % 6 %

11 ** Q:2 ** Hvor ofte leser du bøker? Filter: Leser bøker; andel av totalt 90 % 11

12 **Q2** Filter: Leser bøker; andel av totalt 90 % 40 % Hvor ofte leser du bøker? Filter: Leser bøker; andel av totalt 90 % 35 % 30 % 32 % 32 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 16 % 15 % 15 % 15 % 11 % 12 % 26 % 26 % % Hver dag Mer enn 2 dager i uken Omtrent 2 dager i uken Omtrent en dag i uken Sjeldnere 12

13 **Q2** Filter: Leser bøker; andel av totalt 90 % Hvor ofte leser du bøker? Filter: Leser bøker; andel av totalt 90 % Sjeldnere Omtrent en dag i uken Omtrent 2 dager i uken Kvinne Mann Total Mer enn 2 dager i uken Hver dag

14 **Q2** Filter: Leser bøker; andel av totalt 90% 74 % leser bøker omtrent en dag i uken eller oftere. Filter: Leser bøker; andel av totalt 90% 70 % 73 % 72 % 74 % 74 % 64 %

15 ** Q:3 ** Hvor mange bøker på norsk vil du anslå at du leste i 2011? Filter: Leser bøker; andel av totalt 90 % 15

16 **Q3** Filter: Leser bøker; andel av totalt 90 % Hvor mange bøker på norsk vil du anslå at du leste i 2011? Filter: Leser bøker; andel av totalt 90 % Vet ikke bøker bøker Kvinne 3-8 bøker Mann Total 1-2 bøker Ingen

17 **Q3** Filter: Leser bøker; andel av totalt 90 % I 2011 leste bokleseren gjennomsnittlig 14,6 bøker på norsk , , Kvinner 18,4 bøker Menn 10,3 bøker 17

18 ** Q:5 ** Hvor mange fremmedspråklige bøker vil du anslå at du leste i 2011? Filter: Leser bøker; andel av totalt 90% 18

19 **Q5** Filter: Leser bøker; andel av totalt 90% Hvor mange fremmedspråklige bøker vil du anslå at du leste i 2011? Filter: Leser bøker; andel av totalt 90% Vet ikke bøker bøker Kvinne 3-8 bøker Mann Total 1-2 bøker Ingen

20 **Q5** Filter: Leser bøker. Andel av total 90% **Q6** Filter: Leser fremmedspråklige bøker. Andel av total 42% Andel av bokleserne som leste minst en fremmedspråklig bok forrige år Filter: Leser bøker. Andel av 90 % % % av befolkningen leste minst en fremmedspråklig bok i

21 **Q5** Filter: Leser bøker; andel av totalt 90% I 2011 leste bokleseren gjennomsnittlig 3,7 fremmedspråklige bøker Filter: Leser bøker (90 %) Kvinner 3,5 bøker og menn 4 bøker 21

22 **Q4 + Q5** Filter: Leser bøker; andel av totalt 90% I 2011 leste bokleseren gjennomsnittlig 18,3 bøker 14,6 norskspråklige og 3,7 fremmedspråklige 22

23 **Q4 + Q5** Filter: Leser bøker; andel av totalt 90 % Gjennomsnittlig antall leste bøker, norsk og fremmedspråklig Filter: Bokleser (90 %)

24 LÅN av bøker i

25 ** Q:7 ** Hvor mange bøker vil du anslå at du lånte på folkebibliotekene (ikke på universitetene/ høyskolene) i 2011? Utvalg: 100% Bokundersøkelsen Gjennomført av Ipsos MMI på vegne av Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningen 25

26 **Q7** Utvalg 100 % Hvor mange bøker vil du anslå at du lånte på folkebibliotekene (ikke på universitetene/ høyskolene) i 2011? Utvalg: 100% Vet ikke bøker bøker 3-8 bøker Kvinne Mann Total 1-2 bøker Ingen

27 **Q7** Utvalg 100% I 2011 lånte befolkningen gjennomsnittlig 5,8 bøker til seg selv eller andre på folkebiblioteket. Kvinner 8,1 bøker og menn 3,5 41 % av befolkningen lånte bøker i Lånerne lånte i snitt 14 bøker. 27

28 Lesing av ulike sjangere og boktyper 28

29 ** Q:26** Nå vil jeg gjerne vite hvor ofte du leser forskjellige typer bøker. Altså, hvor ofte leser du... Utvalg: Totalt, 100 % 29

30 **Q26** Utvalg: 100 % Hvor ofte leser du følgende ulike typer bøker? 1= aldri, 2= sjeldent, 3= av og til, 4 = ofte Fagbøker/jobbrelaterte bøker 2,7 2,7 Skjønnlitterære romaner og noveller 2,6 2,7 Dokumentar og faktabøker 2,6 2,6 Kriminalromaner 2,5 2, Hobbybøker og kokebøker 2,3 2, Andre typer bøker 2,1 2,1 Biografier/memoarer 2,1 2,1 Lyrikk 1,6 1,6 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 30

31 **Q26** Utvalg: 100 % Kvinner leser oftest skjønnlitteratur Skala hvor 1 er aldri og 4 er ofte Kvinne Skjønnlitterære romaner og Fagbøker/jobbrelaterte bøker Kriminalromaner Dokumentar og faktabøker Hobbybøker og kokebøker Andre typer bøker Biografier/memoarer Lyrikk 3,1 2,8 2,8 2,5 2,5 2,2 2,1 1,7 Samtlige sjangere leses oftere av kvinner enn menn. 31

32 **Q26** Utvalg: 100 % Menn leser oftest jobbrelaterte bøker eller dokumentar og fakta Mann Fagbøker/jobbrelaterte bøker Dokumentar og faktabøker 2,7 2,7 Kriminalromaner Skjønnlitterære romaner og noveller Hobbybøker og kokebøker Andre typer bøker Biografier/memoarer 2,3 2,2 2,1 2 2 Lyrikk 1,4 32

33 ** Q:27** Dersom det er barn under 10 år i husstanden, hvor ofte blir det lest bøker for disse barna? Utvalg: Totalt, 100 % 33

34 **Q27** Utvalg: 100 % 72% av de som har barn under 10 år i husstanden, leser for barna daglig eller minst 2-3 dager i uken ** Q:18 ** Dersom det er barn under 10 år i husstanden, hvor ofte blir det lest bøker for disse barna? Filter: Har barn under 10 år i familien. Andel av total 30 % 55 % 17 % 14 % 3 % 10 % Daglig / 5-7 dager i uken Ofte / 2-3 dager i uken Av og til Sjelden Aldri 34

35 De med høy utdannelse og inntekt, leser signifikant mer for sine barn enn de med lavere utdannelse og lavere familieinntekt. 35

36 KJØP av bøker i 2011 Bokundersøkelsen Gjennomført av Ipsos MMI på vegne av Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningen 36

37 ** Q:8 ** Kan du anslå hvor mange bøker på norsk, både papir, e-bøker og lydbøker du kjøpte i UTVALG: 100% ** Q:10 ** Kan du anslå hvor mange fremmedspråklige bøker du kjøpte i 2011?UTVALG: 100% 37

38 Q12=Filter 81% 81 % av befolkningen kjøpte en bok i 2011 (78 % norsk og fremmedspråklig 36 %) Andel som har kjøpt bøker, uavhengig av kanal 81 % 81 % 79 % 81 % 68 % 71 %

39 **Q8+Q10** Utvalg: 100 %. I 2011 kjøpte befolkningen gjennomsnittlig 12 bøker 9,1 på norsk og 2,8 fremmedspråklige I 2000 kjøpte vi gjennomsnittlig 9 bøker hver. Bokundersøkelsen Gjennomført av Ipsos MMI på vegne av Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningen 39

40 **Q8* +*10* Utvalg: 100 % Antall og andel kjøpte bøker siste 10 år, uavhengig av handelskanal 14,0 12,0 Antall kjøpte bøker, uavhengig av handelskanal 11,3 11,5 11,2 11,9 Antall kjøpte bøker, uavhengig av handelskanal Norsk Utenlandsk 10,0 8,0 9,0 6,5 9,3 7,1 8,9 8,7 8,2 9,1 Norsk & utenlandsk Norsk 28 % 24 % 21 % 24 % 27 % 24 % 6,0 4,0 2,0 2,5 2,2 2,4 2,8 3,0 2,8 Utenlandsk 72 % 76 % 79 % 76 % 73 % 76 %

41 **Q8** Utvalg: 100 % *Q8*Kan du anslå hvor mange bøker på norsk, både papir, e-bøker og lydbøker du kjøpte i Vet ikke bøker bøker 3-8 bøker Kvinne Mann Total 1-2 bøker Ingen

42 **Q8** Utvalg: 100 % 88 % kvinner 72 % menn Kjøpte minst en bok på norsk i 2011 (uavhengig av handelskanal) Bokundersøkelsen Gjennomført av Ipsos MMI på vegne av Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningen 42

43 **Q10** Utvalg: 100 % ** Q:10 ** Kan du også anslå hvor mange fremmedspråklige bøker du kjøpte i 2011? Vet ikke 21 bøker bøker 3-8 bøker Kvinne Mann Total 1-2 bøker Ingen

44 **Q10** Utvalg: 100 % 36 % kvinner (38 % i 2010) 41% menn (43% i 2010) Kjøpte minst en fremmedspråklig bok i 2011 Bokundersøkelsen Gjennomført av Ipsos MMI på vegne av Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningen 44

45 ** Q:12 ** Av de bøkene du kjøpe, hvor mange kjøpte du som gave i 2011? Filter: Kjøpt bøker i Share of total 81% Bokundersøkelsen Gjennomført av Ipsos MMI på vegne av Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningen 45

46 **Q12** Filter: Kjøpt bøker i Share of total 81% Av de bøkene du kjøpe, hvor mange kjøpte du som gave i 2011? Filter: Kjøpt bøker i Share of total 81% 21 bøker bøker bøker Kvinne Mann Total 1-2 bøker Ingen

47 **Q12** Filter: Kjøpt bøker i Share of total 81% **Q13**Filter: Kjøpt bøker I gave I 211. Share of total 58 % Bokkjøperen kjøpte 3,7 bøker i gave. Kvinner kjøpte 4,6 bøker og menn kjøpte 2,6 bøker i gave. 58 prosent av befolkningen kjøpte bøker som gave i Gavebokkjøperen kjøpte 2,2 barnebøker i gave. Bokundersøkelsen Gjennomført av Ipsos MMI på vegne av Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningen 47

48 Handelskanaler Bokundersøkelsen Gjennomført av Ipsos MMI på vegne av Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningen 48

49 ** Q:14 ** De bøkene du kjøpte i 2011, både de du kjøpte til deg selv, til andre og i gave, kjøpte du noen av disse:? Filter: Kjøpt bøker i 2011; Andel av total 81% 49

50 **Q14** Filter: Kjøpt bøker i Share of total 81% **Q14** De bøkene du kjøpte i 2011, både de du kjøpte til deg selv, til andre og i gave, kjøpte du noen av disse: Filter: Kjøpt bøker i Share of total 81% 100 % 90 % 80 % 91 % 88 % 85 % 82 % 83 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 45 % 42 % 36 % % % 24 % 16 % 16 % 19 % 1415 % % 16 % 14 % 12 % 10 % 8 % 9 % 6 % 24 % 19 % 15 % 16 % 12 % 1314 % % 10 % 7 % 8 % 8 % 5 % 5 % 5 % 5 % 1 % 2 % 3 % 4 % 4 % 5 % 5 % 5 % 16 % Bokundersøkelsen Gjennomført av Ipsos MMI på vegne av Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningen * * Kiosk og bensinstasjon slått sammen til ett alternativ i 2010, tidligere delt. 50

51 **Q14** Filter: Kjøpt bøker i Share of total 81% De bøkene du kjøpte i 2011, både de du kjøpte til deg selv, til andre og i gave, kjøpte du noen av disse: Mann Kvinne 0 Bokundersøkelsen Gjennomført av Ipsos MMI på vegne av Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningen 51

52 ** Q:16** Omtrent hvor mange bøker kjøpte du i en bokhandel i fjor? Filter: Kjøpte bøker i fysisk norsk bokhandel.; Share of total 74% 52

53 **Q16** Filter: Kjøpt bøker i bokhandel i 2011; Share of total 74% Antall bøker kjøpt i bokhandelen Filter: Kjøpt bøker i bokhandel i 2011 Share of total 74% 21 bøker bøker Kvinne Mann 3-8 bøker Total bøker Bokundersøkelsen Gjennomført av Ipsos MMI på vegne av Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningen 53

54 **Q16** Filter: Kjøpt bøker i 2011og kjøpt bøker I bokhandelen = 74% 74 % av befolkningen kjøpte en bok i bokhandelen i 2011 Andelen av befolkningen som har kjøpt bøker i bokhandelen % Bokundersøkelsen Gjennomført av Ipsos MMI på vegne av Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningen 54

55 **Q16** Filter: Kjøpt bøker i bokhandel i 2011; Share of total 74% I 2011 kjøpte bokhandlerkunden 9,2 bøker i fysisk bokhandel 55

56 **Q16** Filter: Kjøpt bøker i bokhandel i 2011; Share of total 74% Antall bøker kjøpt i bokhandelen Filter: Kjøpt bøker i bokhandel i 2011 Share of total 74% 7,8 8,1 8,8 8,2 8,1 9,2 Bokhandel

57 **Q16** Filter: Kjøpt bøker i bokhandel i 2011; Share of total 74% Kvinnelige bokhandlerkunder kjøpte i snitt 9,8 bøker hver i bokhandelen i 2011 og menn kjøpte 8,5 bøker. 57

58 ** Q:17** Omtrent hvor mange bøker kjøpte du i en bokklubb i fjor? Filter: Kjøpt bøker i bokklubb i 2011 Share of total 19% 58

59 **Q17** Filter: Kjøpt bøker i bokklubb i 2011Share of total 19% ** Q:11 ** Omtrent hvor mange bøker kjøpte du i en bokklubb i fjor? Kjøpt bøker i bokklubb i Share of total 19% Gj.snitt kjøp Andel bokklubb kjøp 30,4 30,0 29,0 24,0 24,0 19,0 10,4 9,6 9,1 8,4 8,1 8,

60 ** Q:18** Omtrent hvor mange bøker kjøpte du på nettet i fjor? Filter: Kjøpt bøker på nettet i 2011; Share of total 26% Bokundersøkelsen Gjennomført av Ipsos MMI på vegne av Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningen 60

61 **Q10** Filter: Kjøpt bøker på nettet i 2011; Share of total 26% ** Spm:q18 ** Omtrent hvor mange bøker kjøpte du på nettet i fjor? Filter: Kjøpt bøker på nettet. Andel av total 26 % Vet ikke 21 bøker bøker 3-8 bøker Kvinne Mann Total 1-2 bøker Ingen

62 **Q18** Omtrent hvor mange bøker kjøpte du på nettet i fjor? Filter: kjøpt bøker på nettet; Andel av total 26% (=kjøpt bøker, handlet på nettet) ** Spm:q14x ** Handler kun på nettet: 2 % 26% av befolkningen kjøpte minst en bok på nettet i % av befolkningen kjøpte bøkene sine kun på nettet. 62

63 **Q18** Filter: Kjøpt bøker på nettet i 2011; Share of total 26% De som kjøpte bøker på nettet i løpet av 2011 kjøpte i snitt 8,5 bøker 63

64 ** Spm:q23 ** Dersom du noen gang har kjøpt bøker på nettet, hvordan vil du beskrive det siste kjøpet? Utvalg: Totalt, 100 % 64

65 ** Spm:q23 ** Dersom du noen gang har kjøpt bøker på nettet, hvordan vil du beskrive det siste kjøpet? Har aldri handlet bøker på nettet 53 Begge deler (både planlagt kjøp og impuls kjøp) 6 Total Det var en impulshandling å kjøpe boken/bøkene på nettet 6 Kjøpet var planlagt fordi du ville ha den konkrete boken/bøkene

66 **Q23** Utvalg: 100 % 47 % oppgir at de har kjøpt bøker via Internett noen gang* Kvinner Menn Bokundersøkelsen Gjennomført av Ipsos MMI på vegne av Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningen *Endring i spørsmålsstillingen fra

67 Bokhandel Bokundersøkelsen Gjennomført av Ipsos MMI på vegne av Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningen 67

68 ** Q:32** Er det en bokhandel der du bor, det vil si innenfor en akseptabel reiseavstand? Utvalg: Totalt, 100 % 68

69 **Q32** Utvalg: 100 % 94 % av landets befolkning opplever at de har bokhandel der innenfor en akseptabel reiseavstand. Bokundersøkelsen Gjennomført av Ipsos MMI på vegne av Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningen 69

70 ** Q:19** Når besøkte du sist en bokhandel? Utvalg: Totalt, 100 % Bokundersøkelsen Gjennomført av Ipsos MMI på vegne av Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningen 70

71 **Q16** Utvalg: 100 % Når besøkte du sist en bokhandel? Besøker aldri Lengre tid siden 7 11 Mindre enn 6 måneder siden Kvinne Mann Total Mindre enn 1 måned siden Mindre enn 1 uke siden

72 **Q19** Utvalg: 100 % Når besøkte du sist en bokhandel? Siste måned Mindre enn en uke siden Bokundersøkelsen Gjennomført av Ipsos MMI på vegne av Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningen Undersøkelsen gjennomført i uke 3-4, to uker nærmere jul enn tidligere år. 72

73 ** Q:20** Sist du var i en bokhandel, kjøpte du da bare bøker, bare andre varer eller begge deler? Filter: Har besøkt bokhandel. Andel av total 98% 73

74 **Q20** Filter: Har besøkt bokhandel. Andel av total 98% Sist du var i en bokhandel, kjøpte du da bare bøker, bare andre varer eller begge deler? Sist du var i en bokhandel, kjøpte du da bare bøker, bare andre varer eller begge deler? 17 % 31 % Bare bøker Begge deler, både bøker og andre varer Bare andre varer 31 % 20 % Kjøpte ingen ting Ikke svar Mann Kvinne Bare bøker Bare andre varer Begge deler, både bøker og andre varer Kjøpte ingen ting 74

75 ** Q:21** Hva slags type bok/bøker kjøpte du? Filter: Kjøpte bøker i bokhandelen; Share of total 50% (viser til **Q20** Sist du var i bokhandel hva kjøpte du da). Bokundersøkelsen Gjennomført av Ipsos MMI på vegne av Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningen 75

76 **Q21 Kjøpte bøker i bokhandelen; Share of total 50% \** Q:21** Hva slags type bok/bøker kjøpte du? Kjøpte bøker i bokhandel: Share of total 50% Lyrikk 2 5 Andre typer bøker Biografier/memoarer Fagbøker/jobbrelaterte bøker Hobbybøker og kokebøker Barnebøker og ungdomsbøker Total 2011 Total Dokumentar og fakta bøker Kriminalromaner Skjønnlitterære romaner og noveller Bokundersøkelsen Gjennomført av Ipsos MMI på vegne av Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningen 76

77 ** Q:22** Tenk tilbake på siste gang du kjøpte en bok/bøker i bokhandelen. Hvordan vil du beskrive dette kjøpet? Utvalg: Totalt, 100 % **Q22** Filter: Har besøkt bokhandel. Andel av total 98% 77

78 **Q22** Utvalg: 100 % ** Q:22 ** Tenk tilbake på siste gang du kjøpte en bok/bøker i bokhandelen. Hvordan vil du beskrive dette kjøpet? Utvalg: Total Kjøpet var planlagt fordi du ville ha den konkrete boken/bøkene Det var en impulshandling å gå inn i bokhandelen og kjøpe boken/bøkene Begge deler (både planlagt kjøp og impuls kjøp) Bokundersøkelsen Gjennomført av Ipsos MMI på vegne av Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningen 78

79 **Q22** Utvalg: 100 % ** Q:22** Tenk tilbake på siste gang du kjøpte en bok/bøker i bokhandelen. Hvordan vil du beskrive dette kjøpet? Utvalg: Total Planlagt Impuls 67 % 67 % 67 % 67 % 69 % 62 % 26 % 24 % 27 % 30 % 29 % 36 %

80 ** Q:29** Jeg skal nå lese opp en del påstander for deg. Jeg vil at du ut fra egen erfaring skal si hva du synes er bra eller mindre bra ved bokhandelen. Utvalg: Totalt, 100 % 80

81 **Q29** Utvalg: 100 % ** Q:29** Jeg skal nå lese opp en del påstander for deg. Jeg vil at du ut fra egen erfaring skal si hva du synes er bra eller mindre bra ved bokhandelen. Skala fra 0-7 der: Helt uenig: 0 Helt enig: A.5 Bokhandelen er et hyggelig sted å handle 21.A.4 Bokhandelen skaffer de bøkene jeg trenger 21.A.3 Betjeningen i bokhandelen er både hyggelig og serviceorientert 21.A.1 Bokhandelen har et godt utvalg av bøker 21.A.2 Betjeningen i bokhandelen er godt orientert om bøker og litteratur 6 5,9 5,9 5,6 5,4 21.A.7 Det er ofte interessante pristilbud i bokhandelen 21.A.6 Bøkene i bokhandelen har akseptable priser 4,7 4,6 Bokundersøkelsen Gjennomført av Ipsos MMI på vegne av Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningen 81

82 **Q29** Utvalg: 100 % ** Q:29 ** Jeg skal nå lese opp en del påstander for deg. Jeg vil at du ut fra egen erfaring skal si hva du synes er bra eller mindre bra ved bokhandelen. Skala fra 0-7 der: Helt uenig: 0 Helt enig: 7 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,4 5,3 5,3 5,3 5,35,4 5,9 5,9 5,9 5,9 5,7 5,7 5,7 5,8 5, ,6 5,7 5,7 5,8 5,6 5,6 5,6 4,5 4,5 4,6 4,7 4,3 4,4 4,5 4,5 4,5 3,9 4 4, A.1 Bokhandelen har et godt utvalg av bøker 21.A.2 Betjeningen i bokhandelen er godt orientert om bøker og litteratur 21.A.3 Betjeningen i bokhandelen er både hyggelig og serviceorientert 21.A.4 Bokhandelen skaffer de bøkene jeg trenger 21.A.5 Bokhandelen er et hyggelig sted å handle 21.A.6 Bøkene i bokhandelen har akseptable priser 21.A.7 Det er ofte interessante pristilbud i bokhandelen Leseundersøkelsen Gjennomført av Synovate på vegne av Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningen 82

83 HOLDNINGER til lesing og kjøp av bøker Bokundersøkelsen Gjennomført av Ipsos MMI på vegne av Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningen 83

84 ** Q:28** Hvor enig er du i følgende utsagn? Utvalg: Totalt, 100 % 84

85 **Q20** Utvalg: 100 % ** Q:28 ** Hvor enig er du i følgende utsagn. Gjennomsnitt; skala fra 1 til 7 hvor 1 er helt uenig og 7 er helt enig. 3 2,8 3,6 3,5 3,5 5,2 Jeg venter med å kjøpe til bøkene kommer på salg Jeg venter med å kjøpe til bøkene foreligger i billigutgave Jeg kjøper helst nye bøker når de foreligger Bøker er for dyrt Jeg leser bøker i feriene Jeg har ikke tid til å lese bøker Leseundersøkelsen Gjennomført av Synovate på vegne av Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningen 85

86 **Q28** Utvalg: 100 % Holdninger Endringer siste 10 år Gjennomsnitt: Skala fra 1 til 7 hvor 1 er helt uenig og 7 er helt enig. Jeg har ikke tid til å lese bøker 3,1 2,7 2,7 2,7 3 2,

87 **Q28** Utvalg: 100 % Holdninger Endringer siste 10 år Gjennomsnitt: Skala fra 1 til 7 hvor 1 er helt uenig og 7 er helt enig. 4,3 4,8 Jeg leser bøker i feriene 5,1 5,3 5,2 5, Bokundersøkelsen Gjennomført av Ipsos MMI på vegne av Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningen 87

88 **Q28** Utvalg: 100 % Holdninger Endringer siste 12 år Gjennomsnitt: Skala fra 1 til 7 hvor 1 er helt uenig og 7 er helt enig. Jeg kjøper helst nye bøker når de foreligger 3,5 3,7 3,8 3,8 3,7 3,

89 **Q28** Utvalg: 100 % Holdninger Endringer siste 10 år Gjennomsnitt: Skala fra 1 til 7 hvor 1 er helt uenig og 7 er helt enig. Jeg venter med å kjøpe til bøkene foreligger i billigutgave 3 3,1 3,2 3,5 3,6 3,

90 **Q28** Utvalg: 100 % Holdninger Endringer siste 10 år Gjennomsnitt: Skala fra 1 til 7 hvor 1 er helt uenig og 7 er helt enig. Jeg venter med å kjøpe til bøkene kommer på salg 3 2,9 3,1 3,1 3, Bokundersøkelsen Gjennomført av Ipsos MMI på vegne av Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningen 90

91 **Q28** Utvalg: 100 % Holdninger Endringer siste 10 år Gjennomsnitt: Skala fra 1 til 7 hvor 1 er helt uenig og 7 er helt enig. Bøker er for dyrt 5,4 5,2 5 4,6 4,2 4 3,6 3,6 3, Bokundersøkelsen Gjennomført av Synovate på vegne av Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningen 91

92 **Q28** Utvalg: 100 % Holdninger Endringer siste 20 år Påstand: Bøker er for dyrt respondenter i intervallet 5-7 : 69 % 67 % 62 % 52 % 45 % 41 % 34 % 32 % 32 %

93 ** Q:31** Jeg skal nå lese opp en del påstander for deg. Jeg vil at du ut fra egen erfaring skal si hva du synes er bra eller mindre bra ved bokklubbene Utvalg: Totalt, 100 % 93

94 **Q31** Utvalg: 100 % ** Q:31 ** Jeg skal nå lese opp en del påstander for deg. Jeg vil at du ut fra egen erfaring skal si hva du synes er bra eller mindre bra ved bokklubbene: Skala fra 0-7 der: Helt uenig: 0 Helt enig: 7 22.A.1 Bokklubbenes informasjon og omtale av bøkene gjør meg interessert i å lese bøker 22.A.2 Det er billigere å kjøpe bøker gjennom bokklubbene ,3 4,4 22.A.3 Bokklubbene dekker i all hovedsak mine behov for kjøp av bøker 22.A.2 Det er billigere å kjøpe bøker gjennom bokklubbene 5 4,3 5,1 4,6 4,1 4,1 4,7 4,6 4, A.1 Bokklubbenes informasjon og omtale av bøkene gjør meg interessert i å lese bøker

95 E-bøker 95

96 Lesing av e-bøker i

97 **Q25: Filter; Leste e-bøker i 2011; andel av totalt 9% ** Spm:bok3 ** En e-bok er en elektronisk bok som kan leses direkte på for eksempel en datamaskin, mobiltelefon, ipad eller et lesebrett. Har du noen gang lest en norsk eller en fremmedspråklig e-bok? Ja =16 % NYTT! 9 prosent av befolkningen leste minst en e-bok i løpet av % av befolkningen opplyser at de har lest en eller flere e-bøker noen gang (også før 2011). 97

98 **Q4 + Q6** Filter: Leser e-bøker på hhv norsk og/eller fremmedspråk; andel av totalt 9% NYTT! I 2011 leste e-bokleseren gjennomsnittlig 8,6 e-bøker 3 norskspråklige og 5,6 fremmedspråklige Filter: Leser norske e-bøker. Andel av total 5% og Leser fremmedspråklige e-bøker: Andel av total 5% 98

99 ** Spm:q25 ** På hvilken av følgende måter leser du e-bøker? Filter: Leste e-bøker i 2011, andel av total 9% NYTT! Vet ikke 6 Små utvalg! Viser kun en tendens. Annet 13 Lesebrett 17 Mediebrett som for eksempel Ipad 29 Mobiltelefon 17 PC

100 ** Q:33** En e-bok er en elektronisk bok som kan leses direkte på datamaskin, mobiltelefon, ipad eller lesebrett. Hvor sannsynlig er det at du i løpet av dette året kommer til å lese en eller flere e-bøker? Utvalg: Totalt, 100 % 100

101 ** Q:23**, ** Spm:bok5 ** Hvorfor mener du at e-bøker er aktuelt for deg? Utvalg 100% 25 % NYTT! av befolkningen mener det er ganske eller meget aktuelt å lese e-bøker i løpet av Hovedgrunnen til at de mener dette er aktuelt er fordi: Tar mindre plass, veier mindre, lettere å lese, lett tilgjengelig og praktisk. 101

102 ** Q:23**, ** Spm:bok5 ** Hvorfor mener du at e-bøker er aktuelt for deg? Utvalg 100% 75 % NYTT! av befolkningen mener e-bøker ikke er så aktuelt. Hovedgrunnen til at de mener dette er uaktuelt er fordi: Foretrekker papir, vil holde boken, leser ikke så mye, har ikke lesebrett/pad. Bokundersøkelsen Gjennomført av Ipsos MMI på vegne av Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningen 102

103 ** Spm:bok4 X** Hvor sannsynlig er det at du i løpet av dette året kommer til å lese en eller flere norske eller fremmedspråklige e-bøker? Filter: har lest e-bøker : andel av 16 % og har ikke lest e-bøker: andel av 84% (spm:bok3) NYTT! Blant e-bokleserne er det 72 % som mener at det er ganske eller meget sannsynlig at de også kommer til å lese e-bøker i Blant de som ikke har lest e-bøker er det 15 % som mener det er ganske eller meget sannsynlig at de kommer til å lese e-bøker i

104 KJØP av e-bøker i

105 **Q15** 100 % NYTT! I 2011 kjøpte 7 prosent av befolkningen minst en e-bok Bokundersøkelsen Gjennomført av Ipsos MMI på vegne av Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningen 105

106 **Q9 + Q11** Filter: Kjøpte e-bøker; andel av totalt 7% NYTT! I 2011 kjøpte e-bokkjøperen gjennomsnittlig 6,1 e-bøker 1,4 norskspråklige og 4,7 fremmedspråklige 106

107 ** Spm:q24 ** Dersom du noen gang (også før 2011) har kjøpt en e-bok/e-bøker. Hvordan vil du beskrive det siste kjøpet? Har aldri kjøpt en e-bok 90 Begge deler (både planlagt kjøp og impuls kjøp) 2 Det var en impulshandling å kjøpe e-boken/e-bøkene på nettet 2 Kjøpet var planlagt fordi du ville ha den konkrete boken/bøkene

108 Kontaktinfo: Bokhandlerforeningen: tlf: Forleggerforeningen: tlf: Bokundersøkelsen Gjennomført av Synovate på vegne av Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningen 108