Leserundersøkelsen 2012 Lesing, kjøp & handelskanaler

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Leserundersøkelsen 2012 Lesing, kjøp & handelskanaler"

Transkript

1 Leserundersøkelsen 2012 Lesing, kjøp & handelskanaler Undersøkelsen er gjennomført av markedsanalyse- og rådgivningsselskapet Ipsos MMI på vegne av Den norske Forleggerforening og Bokhandlerforeningen.

2 Metode Bokundersøkelsen 2012 er gjennomført av Synovate for Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningen. Undersøkelsen er gjennomført som en telefonundersøkelse/cati. Respondentene er et representativt utvalg av befolkningen, og er i alderen 15+ det samme som ved tidligere års undersøkelser. Skolebøker er ikke med i undersøkelsen. Metode og spørsmålsbatteri er med forsiktighet endret på enkelte steder i forhold til tidligere år. Dette er tilpasninger som også er gjort ved tidligere års undersøkelser. Grunnkonseptet i undersøkelsen er imidlertid bevart for i størst mulig grad å sikre kontinuiteten, og på den måten kunne sammenlikne og avdekke endringer over en lang tid. Det er intervjuet 1000 personer/respondenter i uke 3 og 4. Dette er det samme antall respondenter som tidligere år, men undersøkelsen er gjennomført 2 uker tidligere enn i Presentasjonen er laget av Bokhandlerforeningen. 2

3 LESING av bøker

4 ** Q:1 ** Hvor mange bøker tror du at du leser i løpet av et år? Med bøker tenker vi i denne undersøkelsen på alle typer bøker, både papirbøker, lydbøker og e-bøker, men ikke skolebøker og annen pensumlitteratur. UTVALG: 100% 4

5 **Q1** Utvalg: 100 % ** Spm:q1 ** Hvor mange bøker tror du at du leser i løpet av et år? Ingen bøker 10 Mer enn 30 bøker bøker bøker bøker 9-10 bøker bøker bøker 3-4 bøker bøker

6 **Q1** Utvalg: 100 % 90 % Leste en eller flere bøker i

7 **Q1** Utvalg: 100 % Andelen som leste en eller flere bøker siste år holder seg stabilt svært høyt 110 % Andel av befolkningen som leste minst en bok siste år 100 % 90 % 80 % 73 % 82 % 84 % 81 % 79 % 85 % 91 % 91 % 93 % 93 % 90 % 70 % 60 % 50 %

8 **Q1** Utvalg: 100 % Andel som leste minst en bok siste år: Stabilt høyt blant kvinner, noe nedgang blant menn. 94 % 94 % 97 % 97 % 96 % Kvinner 88 % 83 % 87 % 87 % 89 % 90 % 84 % Menn Mann Kvinne

9 **Q1** Utvalg: 100 % Andelen av befolkningen som leser flere enn 10 bøker i året har stabilisert seg på 40 % Utvalg: 100 % 45 % 40 % 35 % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % 40 % 39 % 40 % 40 % 40 % 35 % 32 % 29 % 33 % 24 % 24 % Mann Kvinne 40 % 47 % 51 % 48 % 48 % 52 % 26 % 31 % 28 % 33 % 32 % 30 %

10 **Q1** Utvalg: 100 % Storleseren 14 % av befolkningen leser mer enn 30 bøker i året. Flest kvinner leser fortsatt mest (mann:9% kvinne:19%) De som oppgir å lese flere enn 30 bøker per år: Totalt 9 % 13 % 11 % 10 % 12 % 12 % 14 % 15 % 13 % 14 % 6 %

11 ** Q:2 ** Hvor ofte leser du bøker? Filter: Leser bøker; andel av totalt 90 % 11

12 **Q2** Filter: Leser bøker; andel av totalt 90 % 40 % Hvor ofte leser du bøker? Filter: Leser bøker; andel av totalt 90 % 35 % 30 % 32 % 32 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 16 % 15 % 15 % 15 % 11 % 12 % 26 % 26 % % Hver dag Mer enn 2 dager i uken Omtrent 2 dager i uken Omtrent en dag i uken Sjeldnere 12

13 **Q2** Filter: Leser bøker; andel av totalt 90 % Hvor ofte leser du bøker? Filter: Leser bøker; andel av totalt 90 % Sjeldnere Omtrent en dag i uken Omtrent 2 dager i uken Kvinne Mann Total Mer enn 2 dager i uken Hver dag

14 **Q2** Filter: Leser bøker; andel av totalt 90% 74 % leser bøker omtrent en dag i uken eller oftere. Filter: Leser bøker; andel av totalt 90% 70 % 73 % 72 % 74 % 74 % 64 %

15 ** Q:3 ** Hvor mange bøker på norsk vil du anslå at du leste i 2011? Filter: Leser bøker; andel av totalt 90 % 15

16 **Q3** Filter: Leser bøker; andel av totalt 90 % Hvor mange bøker på norsk vil du anslå at du leste i 2011? Filter: Leser bøker; andel av totalt 90 % Vet ikke bøker bøker Kvinne 3-8 bøker Mann Total 1-2 bøker Ingen

17 **Q3** Filter: Leser bøker; andel av totalt 90 % I 2011 leste bokleseren gjennomsnittlig 14,6 bøker på norsk , , Kvinner 18,4 bøker Menn 10,3 bøker 17

18 ** Q:5 ** Hvor mange fremmedspråklige bøker vil du anslå at du leste i 2011? Filter: Leser bøker; andel av totalt 90% 18

19 **Q5** Filter: Leser bøker; andel av totalt 90% Hvor mange fremmedspråklige bøker vil du anslå at du leste i 2011? Filter: Leser bøker; andel av totalt 90% Vet ikke bøker bøker Kvinne 3-8 bøker Mann Total 1-2 bøker Ingen

20 **Q5** Filter: Leser bøker. Andel av total 90% **Q6** Filter: Leser fremmedspråklige bøker. Andel av total 42% Andel av bokleserne som leste minst en fremmedspråklig bok forrige år Filter: Leser bøker. Andel av 90 % % % av befolkningen leste minst en fremmedspråklig bok i

21 **Q5** Filter: Leser bøker; andel av totalt 90% I 2011 leste bokleseren gjennomsnittlig 3,7 fremmedspråklige bøker Filter: Leser bøker (90 %) Kvinner 3,5 bøker og menn 4 bøker 21

22 **Q4 + Q5** Filter: Leser bøker; andel av totalt 90% I 2011 leste bokleseren gjennomsnittlig 18,3 bøker 14,6 norskspråklige og 3,7 fremmedspråklige 22

23 **Q4 + Q5** Filter: Leser bøker; andel av totalt 90 % Gjennomsnittlig antall leste bøker, norsk og fremmedspråklig Filter: Bokleser (90 %)

24 LÅN av bøker i

25 ** Q:7 ** Hvor mange bøker vil du anslå at du lånte på folkebibliotekene (ikke på universitetene/ høyskolene) i 2011? Utvalg: 100% Bokundersøkelsen Gjennomført av Ipsos MMI på vegne av Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningen 25

26 **Q7** Utvalg 100 % Hvor mange bøker vil du anslå at du lånte på folkebibliotekene (ikke på universitetene/ høyskolene) i 2011? Utvalg: 100% Vet ikke bøker bøker 3-8 bøker Kvinne Mann Total 1-2 bøker Ingen

27 **Q7** Utvalg 100% I 2011 lånte befolkningen gjennomsnittlig 5,8 bøker til seg selv eller andre på folkebiblioteket. Kvinner 8,1 bøker og menn 3,5 41 % av befolkningen lånte bøker i Lånerne lånte i snitt 14 bøker. 27

28 Lesing av ulike sjangere og boktyper 28

29 ** Q:26** Nå vil jeg gjerne vite hvor ofte du leser forskjellige typer bøker. Altså, hvor ofte leser du... Utvalg: Totalt, 100 % 29

30 **Q26** Utvalg: 100 % Hvor ofte leser du følgende ulike typer bøker? 1= aldri, 2= sjeldent, 3= av og til, 4 = ofte Fagbøker/jobbrelaterte bøker 2,7 2,7 Skjønnlitterære romaner og noveller 2,6 2,7 Dokumentar og faktabøker 2,6 2,6 Kriminalromaner 2,5 2, Hobbybøker og kokebøker 2,3 2, Andre typer bøker 2,1 2,1 Biografier/memoarer 2,1 2,1 Lyrikk 1,6 1,6 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 30

31 **Q26** Utvalg: 100 % Kvinner leser oftest skjønnlitteratur Skala hvor 1 er aldri og 4 er ofte Kvinne Skjønnlitterære romaner og Fagbøker/jobbrelaterte bøker Kriminalromaner Dokumentar og faktabøker Hobbybøker og kokebøker Andre typer bøker Biografier/memoarer Lyrikk 3,1 2,8 2,8 2,5 2,5 2,2 2,1 1,7 Samtlige sjangere leses oftere av kvinner enn menn. 31

32 **Q26** Utvalg: 100 % Menn leser oftest jobbrelaterte bøker eller dokumentar og fakta Mann Fagbøker/jobbrelaterte bøker Dokumentar og faktabøker 2,7 2,7 Kriminalromaner Skjønnlitterære romaner og noveller Hobbybøker og kokebøker Andre typer bøker Biografier/memoarer 2,3 2,2 2,1 2 2 Lyrikk 1,4 32

33 ** Q:27** Dersom det er barn under 10 år i husstanden, hvor ofte blir det lest bøker for disse barna? Utvalg: Totalt, 100 % 33

34 **Q27** Utvalg: 100 % 72% av de som har barn under 10 år i husstanden, leser for barna daglig eller minst 2-3 dager i uken ** Q:18 ** Dersom det er barn under 10 år i husstanden, hvor ofte blir det lest bøker for disse barna? Filter: Har barn under 10 år i familien. Andel av total 30 % 55 % 17 % 14 % 3 % 10 % Daglig / 5-7 dager i uken Ofte / 2-3 dager i uken Av og til Sjelden Aldri 34

35 De med høy utdannelse og inntekt, leser signifikant mer for sine barn enn de med lavere utdannelse og lavere familieinntekt. 35

36 KJØP av bøker i 2011 Bokundersøkelsen Gjennomført av Ipsos MMI på vegne av Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningen 36

37 ** Q:8 ** Kan du anslå hvor mange bøker på norsk, både papir, e-bøker og lydbøker du kjøpte i UTVALG: 100% ** Q:10 ** Kan du anslå hvor mange fremmedspråklige bøker du kjøpte i 2011?UTVALG: 100% 37

38 Q12=Filter 81% 81 % av befolkningen kjøpte en bok i 2011 (78 % norsk og fremmedspråklig 36 %) Andel som har kjøpt bøker, uavhengig av kanal 81 % 81 % 79 % 81 % 68 % 71 %

39 **Q8+Q10** Utvalg: 100 %. I 2011 kjøpte befolkningen gjennomsnittlig 12 bøker 9,1 på norsk og 2,8 fremmedspråklige I 2000 kjøpte vi gjennomsnittlig 9 bøker hver. Bokundersøkelsen Gjennomført av Ipsos MMI på vegne av Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningen 39

40 **Q8* +*10* Utvalg: 100 % Antall og andel kjøpte bøker siste 10 år, uavhengig av handelskanal 14,0 12,0 Antall kjøpte bøker, uavhengig av handelskanal 11,3 11,5 11,2 11,9 Antall kjøpte bøker, uavhengig av handelskanal Norsk Utenlandsk 10,0 8,0 9,0 6,5 9,3 7,1 8,9 8,7 8,2 9,1 Norsk & utenlandsk Norsk 28 % 24 % 21 % 24 % 27 % 24 % 6,0 4,0 2,0 2,5 2,2 2,4 2,8 3,0 2,8 Utenlandsk 72 % 76 % 79 % 76 % 73 % 76 %

41 **Q8** Utvalg: 100 % *Q8*Kan du anslå hvor mange bøker på norsk, både papir, e-bøker og lydbøker du kjøpte i Vet ikke bøker bøker 3-8 bøker Kvinne Mann Total 1-2 bøker Ingen

42 **Q8** Utvalg: 100 % 88 % kvinner 72 % menn Kjøpte minst en bok på norsk i 2011 (uavhengig av handelskanal) Bokundersøkelsen Gjennomført av Ipsos MMI på vegne av Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningen 42

43 **Q10** Utvalg: 100 % ** Q:10 ** Kan du også anslå hvor mange fremmedspråklige bøker du kjøpte i 2011? Vet ikke 21 bøker bøker 3-8 bøker Kvinne Mann Total 1-2 bøker Ingen

44 **Q10** Utvalg: 100 % 36 % kvinner (38 % i 2010) 41% menn (43% i 2010) Kjøpte minst en fremmedspråklig bok i 2011 Bokundersøkelsen Gjennomført av Ipsos MMI på vegne av Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningen 44

45 ** Q:12 ** Av de bøkene du kjøpe, hvor mange kjøpte du som gave i 2011? Filter: Kjøpt bøker i Share of total 81% Bokundersøkelsen Gjennomført av Ipsos MMI på vegne av Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningen 45

46 **Q12** Filter: Kjøpt bøker i Share of total 81% Av de bøkene du kjøpe, hvor mange kjøpte du som gave i 2011? Filter: Kjøpt bøker i Share of total 81% 21 bøker bøker bøker Kvinne Mann Total 1-2 bøker Ingen

47 **Q12** Filter: Kjøpt bøker i Share of total 81% **Q13**Filter: Kjøpt bøker I gave I 211. Share of total 58 % Bokkjøperen kjøpte 3,7 bøker i gave. Kvinner kjøpte 4,6 bøker og menn kjøpte 2,6 bøker i gave. 58 prosent av befolkningen kjøpte bøker som gave i Gavebokkjøperen kjøpte 2,2 barnebøker i gave. Bokundersøkelsen Gjennomført av Ipsos MMI på vegne av Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningen 47

48 Handelskanaler Bokundersøkelsen Gjennomført av Ipsos MMI på vegne av Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningen 48

49 ** Q:14 ** De bøkene du kjøpte i 2011, både de du kjøpte til deg selv, til andre og i gave, kjøpte du noen av disse:? Filter: Kjøpt bøker i 2011; Andel av total 81% 49

50 **Q14** Filter: Kjøpt bøker i Share of total 81% **Q14** De bøkene du kjøpte i 2011, både de du kjøpte til deg selv, til andre og i gave, kjøpte du noen av disse: Filter: Kjøpt bøker i Share of total 81% 100 % 90 % 80 % 91 % 88 % 85 % 82 % 83 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 45 % 42 % 36 % % % 24 % 16 % 16 % 19 % 1415 % % 16 % 14 % 12 % 10 % 8 % 9 % 6 % 24 % 19 % 15 % 16 % 12 % 1314 % % 10 % 7 % 8 % 8 % 5 % 5 % 5 % 5 % 1 % 2 % 3 % 4 % 4 % 5 % 5 % 5 % 16 % Bokundersøkelsen Gjennomført av Ipsos MMI på vegne av Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningen * * Kiosk og bensinstasjon slått sammen til ett alternativ i 2010, tidligere delt. 50

51 **Q14** Filter: Kjøpt bøker i Share of total 81% De bøkene du kjøpte i 2011, både de du kjøpte til deg selv, til andre og i gave, kjøpte du noen av disse: Mann Kvinne 0 Bokundersøkelsen Gjennomført av Ipsos MMI på vegne av Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningen 51

52 ** Q:16** Omtrent hvor mange bøker kjøpte du i en bokhandel i fjor? Filter: Kjøpte bøker i fysisk norsk bokhandel.; Share of total 74% 52

53 **Q16** Filter: Kjøpt bøker i bokhandel i 2011; Share of total 74% Antall bøker kjøpt i bokhandelen Filter: Kjøpt bøker i bokhandel i 2011 Share of total 74% 21 bøker bøker Kvinne Mann 3-8 bøker Total bøker Bokundersøkelsen Gjennomført av Ipsos MMI på vegne av Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningen 53

54 **Q16** Filter: Kjøpt bøker i 2011og kjøpt bøker I bokhandelen = 74% 74 % av befolkningen kjøpte en bok i bokhandelen i 2011 Andelen av befolkningen som har kjøpt bøker i bokhandelen % Bokundersøkelsen Gjennomført av Ipsos MMI på vegne av Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningen 54

55 **Q16** Filter: Kjøpt bøker i bokhandel i 2011; Share of total 74% I 2011 kjøpte bokhandlerkunden 9,2 bøker i fysisk bokhandel 55

56 **Q16** Filter: Kjøpt bøker i bokhandel i 2011; Share of total 74% Antall bøker kjøpt i bokhandelen Filter: Kjøpt bøker i bokhandel i 2011 Share of total 74% 7,8 8,1 8,8 8,2 8,1 9,2 Bokhandel

57 **Q16** Filter: Kjøpt bøker i bokhandel i 2011; Share of total 74% Kvinnelige bokhandlerkunder kjøpte i snitt 9,8 bøker hver i bokhandelen i 2011 og menn kjøpte 8,5 bøker. 57

58 ** Q:17** Omtrent hvor mange bøker kjøpte du i en bokklubb i fjor? Filter: Kjøpt bøker i bokklubb i 2011 Share of total 19% 58

59 **Q17** Filter: Kjøpt bøker i bokklubb i 2011Share of total 19% ** Q:11 ** Omtrent hvor mange bøker kjøpte du i en bokklubb i fjor? Kjøpt bøker i bokklubb i Share of total 19% Gj.snitt kjøp Andel bokklubb kjøp 30,4 30,0 29,0 24,0 24,0 19,0 10,4 9,6 9,1 8,4 8,1 8,

60 ** Q:18** Omtrent hvor mange bøker kjøpte du på nettet i fjor? Filter: Kjøpt bøker på nettet i 2011; Share of total 26% Bokundersøkelsen Gjennomført av Ipsos MMI på vegne av Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningen 60

61 **Q10** Filter: Kjøpt bøker på nettet i 2011; Share of total 26% ** Spm:q18 ** Omtrent hvor mange bøker kjøpte du på nettet i fjor? Filter: Kjøpt bøker på nettet. Andel av total 26 % Vet ikke 21 bøker bøker 3-8 bøker Kvinne Mann Total 1-2 bøker Ingen

62 **Q18** Omtrent hvor mange bøker kjøpte du på nettet i fjor? Filter: kjøpt bøker på nettet; Andel av total 26% (=kjøpt bøker, handlet på nettet) ** Spm:q14x ** Handler kun på nettet: 2 % 26% av befolkningen kjøpte minst en bok på nettet i % av befolkningen kjøpte bøkene sine kun på nettet. 62

63 **Q18** Filter: Kjøpt bøker på nettet i 2011; Share of total 26% De som kjøpte bøker på nettet i løpet av 2011 kjøpte i snitt 8,5 bøker 63

64 ** Spm:q23 ** Dersom du noen gang har kjøpt bøker på nettet, hvordan vil du beskrive det siste kjøpet? Utvalg: Totalt, 100 % 64

65 ** Spm:q23 ** Dersom du noen gang har kjøpt bøker på nettet, hvordan vil du beskrive det siste kjøpet? Har aldri handlet bøker på nettet 53 Begge deler (både planlagt kjøp og impuls kjøp) 6 Total Det var en impulshandling å kjøpe boken/bøkene på nettet 6 Kjøpet var planlagt fordi du ville ha den konkrete boken/bøkene

66 **Q23** Utvalg: 100 % 47 % oppgir at de har kjøpt bøker via Internett noen gang* Kvinner Menn Bokundersøkelsen Gjennomført av Ipsos MMI på vegne av Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningen *Endring i spørsmålsstillingen fra

67 Bokhandel Bokundersøkelsen Gjennomført av Ipsos MMI på vegne av Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningen 67

68 ** Q:32** Er det en bokhandel der du bor, det vil si innenfor en akseptabel reiseavstand? Utvalg: Totalt, 100 % 68

69 **Q32** Utvalg: 100 % 94 % av landets befolkning opplever at de har bokhandel der innenfor en akseptabel reiseavstand. Bokundersøkelsen Gjennomført av Ipsos MMI på vegne av Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningen 69

70 ** Q:19** Når besøkte du sist en bokhandel? Utvalg: Totalt, 100 % Bokundersøkelsen Gjennomført av Ipsos MMI på vegne av Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningen 70

71 **Q16** Utvalg: 100 % Når besøkte du sist en bokhandel? Besøker aldri Lengre tid siden 7 11 Mindre enn 6 måneder siden Kvinne Mann Total Mindre enn 1 måned siden Mindre enn 1 uke siden

72 **Q19** Utvalg: 100 % Når besøkte du sist en bokhandel? Siste måned Mindre enn en uke siden Bokundersøkelsen Gjennomført av Ipsos MMI på vegne av Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningen Undersøkelsen gjennomført i uke 3-4, to uker nærmere jul enn tidligere år. 72

73 ** Q:20** Sist du var i en bokhandel, kjøpte du da bare bøker, bare andre varer eller begge deler? Filter: Har besøkt bokhandel. Andel av total 98% 73

74 **Q20** Filter: Har besøkt bokhandel. Andel av total 98% Sist du var i en bokhandel, kjøpte du da bare bøker, bare andre varer eller begge deler? Sist du var i en bokhandel, kjøpte du da bare bøker, bare andre varer eller begge deler? 17 % 31 % Bare bøker Begge deler, både bøker og andre varer Bare andre varer 31 % 20 % Kjøpte ingen ting Ikke svar Mann Kvinne Bare bøker Bare andre varer Begge deler, både bøker og andre varer Kjøpte ingen ting 74

75 ** Q:21** Hva slags type bok/bøker kjøpte du? Filter: Kjøpte bøker i bokhandelen; Share of total 50% (viser til **Q20** Sist du var i bokhandel hva kjøpte du da). Bokundersøkelsen Gjennomført av Ipsos MMI på vegne av Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningen 75

76 **Q21 Kjøpte bøker i bokhandelen; Share of total 50% \** Q:21** Hva slags type bok/bøker kjøpte du? Kjøpte bøker i bokhandel: Share of total 50% Lyrikk 2 5 Andre typer bøker Biografier/memoarer Fagbøker/jobbrelaterte bøker Hobbybøker og kokebøker Barnebøker og ungdomsbøker Total 2011 Total Dokumentar og fakta bøker Kriminalromaner Skjønnlitterære romaner og noveller Bokundersøkelsen Gjennomført av Ipsos MMI på vegne av Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningen 76

77 ** Q:22** Tenk tilbake på siste gang du kjøpte en bok/bøker i bokhandelen. Hvordan vil du beskrive dette kjøpet? Utvalg: Totalt, 100 % **Q22** Filter: Har besøkt bokhandel. Andel av total 98% 77

78 **Q22** Utvalg: 100 % ** Q:22 ** Tenk tilbake på siste gang du kjøpte en bok/bøker i bokhandelen. Hvordan vil du beskrive dette kjøpet? Utvalg: Total Kjøpet var planlagt fordi du ville ha den konkrete boken/bøkene Det var en impulshandling å gå inn i bokhandelen og kjøpe boken/bøkene Begge deler (både planlagt kjøp og impuls kjøp) Bokundersøkelsen Gjennomført av Ipsos MMI på vegne av Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningen 78

79 **Q22** Utvalg: 100 % ** Q:22** Tenk tilbake på siste gang du kjøpte en bok/bøker i bokhandelen. Hvordan vil du beskrive dette kjøpet? Utvalg: Total Planlagt Impuls 67 % 67 % 67 % 67 % 69 % 62 % 26 % 24 % 27 % 30 % 29 % 36 %

80 ** Q:29** Jeg skal nå lese opp en del påstander for deg. Jeg vil at du ut fra egen erfaring skal si hva du synes er bra eller mindre bra ved bokhandelen. Utvalg: Totalt, 100 % 80

81 **Q29** Utvalg: 100 % ** Q:29** Jeg skal nå lese opp en del påstander for deg. Jeg vil at du ut fra egen erfaring skal si hva du synes er bra eller mindre bra ved bokhandelen. Skala fra 0-7 der: Helt uenig: 0 Helt enig: A.5 Bokhandelen er et hyggelig sted å handle 21.A.4 Bokhandelen skaffer de bøkene jeg trenger 21.A.3 Betjeningen i bokhandelen er både hyggelig og serviceorientert 21.A.1 Bokhandelen har et godt utvalg av bøker 21.A.2 Betjeningen i bokhandelen er godt orientert om bøker og litteratur 6 5,9 5,9 5,6 5,4 21.A.7 Det er ofte interessante pristilbud i bokhandelen 21.A.6 Bøkene i bokhandelen har akseptable priser 4,7 4,6 Bokundersøkelsen Gjennomført av Ipsos MMI på vegne av Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningen 81

82 **Q29** Utvalg: 100 % ** Q:29 ** Jeg skal nå lese opp en del påstander for deg. Jeg vil at du ut fra egen erfaring skal si hva du synes er bra eller mindre bra ved bokhandelen. Skala fra 0-7 der: Helt uenig: 0 Helt enig: 7 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,4 5,3 5,3 5,3 5,35,4 5,9 5,9 5,9 5,9 5,7 5,7 5,7 5,8 5, ,6 5,7 5,7 5,8 5,6 5,6 5,6 4,5 4,5 4,6 4,7 4,3 4,4 4,5 4,5 4,5 3,9 4 4, A.1 Bokhandelen har et godt utvalg av bøker 21.A.2 Betjeningen i bokhandelen er godt orientert om bøker og litteratur 21.A.3 Betjeningen i bokhandelen er både hyggelig og serviceorientert 21.A.4 Bokhandelen skaffer de bøkene jeg trenger 21.A.5 Bokhandelen er et hyggelig sted å handle 21.A.6 Bøkene i bokhandelen har akseptable priser 21.A.7 Det er ofte interessante pristilbud i bokhandelen Leseundersøkelsen Gjennomført av Synovate på vegne av Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningen 82

83 HOLDNINGER til lesing og kjøp av bøker Bokundersøkelsen Gjennomført av Ipsos MMI på vegne av Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningen 83

84 ** Q:28** Hvor enig er du i følgende utsagn? Utvalg: Totalt, 100 % 84

85 **Q20** Utvalg: 100 % ** Q:28 ** Hvor enig er du i følgende utsagn. Gjennomsnitt; skala fra 1 til 7 hvor 1 er helt uenig og 7 er helt enig. 3 2,8 3,6 3,5 3,5 5,2 Jeg venter med å kjøpe til bøkene kommer på salg Jeg venter med å kjøpe til bøkene foreligger i billigutgave Jeg kjøper helst nye bøker når de foreligger Bøker er for dyrt Jeg leser bøker i feriene Jeg har ikke tid til å lese bøker Leseundersøkelsen Gjennomført av Synovate på vegne av Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningen 85

86 **Q28** Utvalg: 100 % Holdninger Endringer siste 10 år Gjennomsnitt: Skala fra 1 til 7 hvor 1 er helt uenig og 7 er helt enig. Jeg har ikke tid til å lese bøker 3,1 2,7 2,7 2,7 3 2,

87 **Q28** Utvalg: 100 % Holdninger Endringer siste 10 år Gjennomsnitt: Skala fra 1 til 7 hvor 1 er helt uenig og 7 er helt enig. 4,3 4,8 Jeg leser bøker i feriene 5,1 5,3 5,2 5, Bokundersøkelsen Gjennomført av Ipsos MMI på vegne av Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningen 87

88 **Q28** Utvalg: 100 % Holdninger Endringer siste 12 år Gjennomsnitt: Skala fra 1 til 7 hvor 1 er helt uenig og 7 er helt enig. Jeg kjøper helst nye bøker når de foreligger 3,5 3,7 3,8 3,8 3,7 3,

89 **Q28** Utvalg: 100 % Holdninger Endringer siste 10 år Gjennomsnitt: Skala fra 1 til 7 hvor 1 er helt uenig og 7 er helt enig. Jeg venter med å kjøpe til bøkene foreligger i billigutgave 3 3,1 3,2 3,5 3,6 3,

90 **Q28** Utvalg: 100 % Holdninger Endringer siste 10 år Gjennomsnitt: Skala fra 1 til 7 hvor 1 er helt uenig og 7 er helt enig. Jeg venter med å kjøpe til bøkene kommer på salg 3 2,9 3,1 3,1 3, Bokundersøkelsen Gjennomført av Ipsos MMI på vegne av Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningen 90

91 **Q28** Utvalg: 100 % Holdninger Endringer siste 10 år Gjennomsnitt: Skala fra 1 til 7 hvor 1 er helt uenig og 7 er helt enig. Bøker er for dyrt 5,4 5,2 5 4,6 4,2 4 3,6 3,6 3, Bokundersøkelsen Gjennomført av Synovate på vegne av Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningen 91

92 **Q28** Utvalg: 100 % Holdninger Endringer siste 20 år Påstand: Bøker er for dyrt respondenter i intervallet 5-7 : 69 % 67 % 62 % 52 % 45 % 41 % 34 % 32 % 32 %

93 ** Q:31** Jeg skal nå lese opp en del påstander for deg. Jeg vil at du ut fra egen erfaring skal si hva du synes er bra eller mindre bra ved bokklubbene Utvalg: Totalt, 100 % 93

94 **Q31** Utvalg: 100 % ** Q:31 ** Jeg skal nå lese opp en del påstander for deg. Jeg vil at du ut fra egen erfaring skal si hva du synes er bra eller mindre bra ved bokklubbene: Skala fra 0-7 der: Helt uenig: 0 Helt enig: 7 22.A.1 Bokklubbenes informasjon og omtale av bøkene gjør meg interessert i å lese bøker 22.A.2 Det er billigere å kjøpe bøker gjennom bokklubbene ,3 4,4 22.A.3 Bokklubbene dekker i all hovedsak mine behov for kjøp av bøker 22.A.2 Det er billigere å kjøpe bøker gjennom bokklubbene 5 4,3 5,1 4,6 4,1 4,1 4,7 4,6 4, A.1 Bokklubbenes informasjon og omtale av bøkene gjør meg interessert i å lese bøker

95 E-bøker 95

96 Lesing av e-bøker i

97 **Q25: Filter; Leste e-bøker i 2011; andel av totalt 9% ** Spm:bok3 ** En e-bok er en elektronisk bok som kan leses direkte på for eksempel en datamaskin, mobiltelefon, ipad eller et lesebrett. Har du noen gang lest en norsk eller en fremmedspråklig e-bok? Ja =16 % NYTT! 9 prosent av befolkningen leste minst en e-bok i løpet av % av befolkningen opplyser at de har lest en eller flere e-bøker noen gang (også før 2011). 97

98 **Q4 + Q6** Filter: Leser e-bøker på hhv norsk og/eller fremmedspråk; andel av totalt 9% NYTT! I 2011 leste e-bokleseren gjennomsnittlig 8,6 e-bøker 3 norskspråklige og 5,6 fremmedspråklige Filter: Leser norske e-bøker. Andel av total 5% og Leser fremmedspråklige e-bøker: Andel av total 5% 98

99 ** Spm:q25 ** På hvilken av følgende måter leser du e-bøker? Filter: Leste e-bøker i 2011, andel av total 9% NYTT! Vet ikke 6 Små utvalg! Viser kun en tendens. Annet 13 Lesebrett 17 Mediebrett som for eksempel Ipad 29 Mobiltelefon 17 PC

100 ** Q:33** En e-bok er en elektronisk bok som kan leses direkte på datamaskin, mobiltelefon, ipad eller lesebrett. Hvor sannsynlig er det at du i løpet av dette året kommer til å lese en eller flere e-bøker? Utvalg: Totalt, 100 % 100

101 ** Q:23**, ** Spm:bok5 ** Hvorfor mener du at e-bøker er aktuelt for deg? Utvalg 100% 25 % NYTT! av befolkningen mener det er ganske eller meget aktuelt å lese e-bøker i løpet av Hovedgrunnen til at de mener dette er aktuelt er fordi: Tar mindre plass, veier mindre, lettere å lese, lett tilgjengelig og praktisk. 101

102 ** Q:23**, ** Spm:bok5 ** Hvorfor mener du at e-bøker er aktuelt for deg? Utvalg 100% 75 % NYTT! av befolkningen mener e-bøker ikke er så aktuelt. Hovedgrunnen til at de mener dette er uaktuelt er fordi: Foretrekker papir, vil holde boken, leser ikke så mye, har ikke lesebrett/pad. Bokundersøkelsen Gjennomført av Ipsos MMI på vegne av Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningen 102

103 ** Spm:bok4 X** Hvor sannsynlig er det at du i løpet av dette året kommer til å lese en eller flere norske eller fremmedspråklige e-bøker? Filter: har lest e-bøker : andel av 16 % og har ikke lest e-bøker: andel av 84% (spm:bok3) NYTT! Blant e-bokleserne er det 72 % som mener at det er ganske eller meget sannsynlig at de også kommer til å lese e-bøker i Blant de som ikke har lest e-bøker er det 15 % som mener det er ganske eller meget sannsynlig at de kommer til å lese e-bøker i

104 KJØP av e-bøker i

105 **Q15** 100 % NYTT! I 2011 kjøpte 7 prosent av befolkningen minst en e-bok Bokundersøkelsen Gjennomført av Ipsos MMI på vegne av Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningen 105

106 **Q9 + Q11** Filter: Kjøpte e-bøker; andel av totalt 7% NYTT! I 2011 kjøpte e-bokkjøperen gjennomsnittlig 6,1 e-bøker 1,4 norskspråklige og 4,7 fremmedspråklige 106

107 ** Spm:q24 ** Dersom du noen gang (også før 2011) har kjøpt en e-bok/e-bøker. Hvordan vil du beskrive det siste kjøpet? Har aldri kjøpt en e-bok 90 Begge deler (både planlagt kjøp og impuls kjøp) 2 Det var en impulshandling å kjøpe e-boken/e-bøkene på nettet 2 Kjøpet var planlagt fordi du ville ha den konkrete boken/bøkene

108 Kontaktinfo: Bokhandlerforeningen: tlf: Forleggerforeningen: tlf: Bokundersøkelsen Gjennomført av Synovate på vegne av Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningen 108

Bokundersøkelsen 2010 Lesing, kjøp &handelskanaler

Bokundersøkelsen 2010 Lesing, kjøp &handelskanaler Bokundersøkelsen 2010 Lesing, kjøp &handelskanaler Undersøkelsen er gjennomført av markedsanalyse- og rådgivningselskapet Synovate på vegne av Den norske Forleggerforening og Bokhandlerforeningen. Metode

Detaljer

Undersøkelse for Rogaland Fylkeskommune Bibliotektjenestene. 23. mai 2013

Undersøkelse for Rogaland Fylkeskommune Bibliotektjenestene. 23. mai 2013 Undersøkelse for Rogaland Fylkeskommune Bibliotektjenestene 23. mai 2013 Prosjektinformasjon OPPDRAGSGIVER FORMÅL DATAINNSAMLINGSMETODE Rogaland Fylkeskommune, Bibliotektjenestene Formålet med undersøkelsen

Detaljer

Vestfold fylkesbibliotek

Vestfold fylkesbibliotek Vestfold fylkesbibliotek Brukerundersøkelse 2013 Kvantitativ telefonundersøkelse Mai-juni 2013 Om undersøkelsen Oppdragsgiver, metode og utvalg: På vegne av Vestfold fylkeskommune ved Vestfold fylkesbibliotek

Detaljer

amiliesegmentet ele2 Leif Henrik Husom Oslo, 04.03.2010 Leif.henrik.husom@perceptor.no

amiliesegmentet ele2 Leif Henrik Husom Oslo, 04.03.2010 Leif.henrik.husom@perceptor.no amiliesegmentet ele2 Leif Henrik Husom Oslo, 04.03.2010 Leif.henrik.husom@perceptor.no 1 2 Vi har data fra 1555 personer TALL I NETTBEFOLKNINGEN: I henhold til Norstat er det 20% av befolkningen man ikke

Detaljer

Kulturutredningen 2014 Høringssvar fra Bokhandlerforeningen

Kulturutredningen 2014 Høringssvar fra Bokhandlerforeningen Kulturutredningen 2014 Høringssvar fra Bokhandlerforeningen Om Bokhandlerforeningen Bokhandlerforeningen er den samlende bransjeforeningen for alle som driver detaljhandel av bøker som eget forretningsområde

Detaljer

E-bøker! Seniornett Larvik 26. mai 2014. Rigmor Haug Larvik bibliotek

E-bøker! Seniornett Larvik 26. mai 2014. Rigmor Haug Larvik bibliotek E-bøker! Seniornett Larvik 26. mai 2014 Rigmor Haug Larvik bibliotek Hva er e-bøker? Definisjon Hvilken duppedings for å lese e-bøker? Nettbrett, lesebrett, smarttelefoner, pc Kjøpe e-bøker Ett eksempel

Detaljer

KLIKK MOTOR Brukerundersøkelse gjennomført av Innsikt v/ Marta Holstein-Beck Desember 2008

KLIKK MOTOR Brukerundersøkelse gjennomført av Innsikt v/ Marta Holstein-Beck Desember 2008 KLIKK MOTOR Brukerundersøkelse gjennomført av Innsikt v/ Marta Holstein-Beck Desember 2008 Om undersøkelsen Undersøkelsen ble gjennomført på web lagt ut som sak og annonse på klikk.no/motor Undersøkelsen

Detaljer

Our Mobile Planet: Norge

Our Mobile Planet: Norge Our Mobile Planet: Norge Forstå mobilbrukeren Mai 2012 Konfidensiell og og proprietær Google-informasjon Sammendrag Smarttelefoner har blitt en uunnværlig del av dagliglivene våre. Rundt 54% av befolkningen

Detaljer

Undersøkelse for Stavanger Bibliotek Jakten på ikke-brukeren

Undersøkelse for Stavanger Bibliotek Jakten på ikke-brukeren Undersøkelse for Stavanger Bibliotek Jakten på ikke-brukeren April 2007 Om undersøkelsen Bakgrunn Biblioteket ønsker å kartlegge hvorfor enkelte ikke bruker biblioteket. I forkant ble det gjennomført fokusgrupper

Detaljer

KLIKK TEKNOLOGI Brukerundersøkelse gjennomført av Innsikt v/ Marta Holstein-Beck Januar 2009

KLIKK TEKNOLOGI Brukerundersøkelse gjennomført av Innsikt v/ Marta Holstein-Beck Januar 2009 KLIKK TEKNOLOGI Brukerundersøkelse gjennomført av Innsikt v/ Marta Holstein-Beck Januar 2009 Om undersøkelsen Undersøkelsen ble gjennomført på web lagt ut som sak og annonse på klikk.no/teknologi Undersøkelsen

Detaljer

KLIKK FORELDRE. Brukerundersøkelse gjennomført av Innsikt v/ Marta Holstein-Beck November 2008. Om undersøkelsen

KLIKK FORELDRE. Brukerundersøkelse gjennomført av Innsikt v/ Marta Holstein-Beck November 2008. Om undersøkelsen KLIKK FORELDRE Brukerundersøkelse gjennomført av Innsikt v/ Marta Holstein-Beck November 2008 Om undersøkelsen Undersøkelsen ble gjennomført på web lagt ut som sak og annonse på klikk.no/foreldre Undersøkelsen

Detaljer

Brukerundersøkelse 2011

Brukerundersøkelse 2011 Brukerundersøkelse 2011 Gjennomført av Opinion Perduco AS Desember 2011 1 INNHOLD... 1 Innledning... 4 Målgruppe... 4 Metode... 4 Datainnsamling... 4 Presentasjon av resultatene... 4 Feilmarginer... 5

Detaljer

5 Det er en sammenheng mellom salgskanaler, antallet utgivelser og bruk av bøker

5 Det er en sammenheng mellom salgskanaler, antallet utgivelser og bruk av bøker Til Kulturdepartementet Kunnskapsdepartementet Høringssvar på utredningene "Utredning om litteratur- og språkpolitiske virkemidier" og "Til bokas pris. Utredning av litteraturpolitiske virkemidler i Europa".

Detaljer

TIMSS & PIRLS 2011. Spørreskjema for elever. 4. trinn. Bokmål. Identifikasjonsboks. Lesesenteret Universitetet i Stavanger 4036 Stavanger

TIMSS & PIRLS 2011. Spørreskjema for elever. 4. trinn. Bokmål. Identifikasjonsboks. Lesesenteret Universitetet i Stavanger 4036 Stavanger Identifikasjonsboks TIMSS & PIRLS 2011 Spørreskjema for elever Bokmål 4. trinn Lesesenteret Universitetet i Stavanger 4036 Stavanger ILS Universitetet i Oslo 0317 Oslo IEA, 2011 Veiledning I dette heftet

Detaljer

Folkebibliotek. Slik: Ikke slik: Krysser du i feil rute, fyll inn hele ruten slik: og sett nytt kryss i riktig rute. Din bakgrunn og erfaring

Folkebibliotek. Slik: Ikke slik: Krysser du i feil rute, fyll inn hele ruten slik: og sett nytt kryss i riktig rute. Din bakgrunn og erfaring Folkebibliotek I innbyggerundersøkelsens første del svarte du at du hadde erfaring med et folkebibliotek i løpet av de siste 12 månedene. Har du brukt flere folkebibliotek, så svar ut fra din erfaring

Detaljer

- Innkjøpsordningene for litteratur -

- Innkjøpsordningene for litteratur - - Innkjøpsordningene for litteratur - Hvor mange ordninger har vi? Ny norsk skjønnlitteratur for voksne (1965) Ny norsk skjønnlitteratur for barn og unge (1966) Oversatt skjønnlitteratur (1990) Ny norsk

Detaljer

Undersøkelsen er gjennomført ved hjelp av finansiering fra ABM-utvikling

Undersøkelsen er gjennomført ved hjelp av finansiering fra ABM-utvikling OM AV FOR MANGFOLDIGE MUSUMSBRUKERE ved professor Anne-Britt Gran Klikk for å redigere undertittelstil i malen Oppdragsgivere: Kulturhistorisk Museum, Universitetet i Oslo, og Norges Museumsforbund Undersøkelsen

Detaljer

E-barometer. Status netthandel i Norge Q3 2014

E-barometer. Status netthandel i Norge Q3 2014 E-barometer Status netthandel i Norge Q3 2014 Forord Det nordiske netthandelen i tredje kvartal 2014 er estimert til 31,7 milliarder norske kroner. Dette er en økning fra andre kvartal, til tross for at

Detaljer

OM AV FOR MANGFOLDIGE MUSUMSBRUKERE ved professor Anne-Britt Gran

OM AV FOR MANGFOLDIGE MUSUMSBRUKERE ved professor Anne-Britt Gran OM AV FOR MANGFOLDIGE MUSUMSBRUKERE ved professor Anne-Britt Gran Oppdragsgivere: Kulturhistorisk Museum, Universitetet i Oslo, og Norges Museumsforbund Undersøkelsen er gjennomført ved hjelp av finansiering

Detaljer

BRANSJESTATISTIKK. Den norske Forleggerforening - Forleggerforeningens servicekontor

BRANSJESTATISTIKK. Den norske Forleggerforening - Forleggerforeningens servicekontor BRANSJESTATISTIKK 2 4 Den norske Forleggerforening - Forleggerforeningens servicekontor Den norske Forleggerforening - Forleggerforeningens servicekontor BRANSJESTATISTIKK INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLD

Detaljer

KLIKK BOLIG Brukerundersøkelse Desember 2008

KLIKK BOLIG Brukerundersøkelse Desember 2008 KLIKK BOLIG Brukerundersøkelse Desember 2008 Om undersøkelsen Undersøkelsen ble gjennomført på web lagt ut som sak og annonse på klikk.no/bolig Undersøkelsen lå ute i perioden 5. november 9. desember 2008

Detaljer

KLIKK MAT Brukerundersøkelse gjennomført av Innsikt v/ Marta Holstein-Beck Desember 2008

KLIKK MAT Brukerundersøkelse gjennomført av Innsikt v/ Marta Holstein-Beck Desember 2008 KLIKK MAT Brukerundersøkelse gjennomført av Innsikt v/ Marta Holstein-Beck Desember 2008 Om undersøkelsen Undersøkelsen ble gjennomført på web lagt ut som sak og annonse på klikk.no/mat Undersøkelsen lå

Detaljer

EBØKER PÅ BIBLIOTEKET. om et prosjekt, en del trusler og mange muligheter

EBØKER PÅ BIBLIOTEKET. om et prosjekt, en del trusler og mange muligheter EBØKER PÅ BIBLIOTEKET om et prosjekt, en del trusler og mange muligheter OM PROSJEKTET nasjonalt pilotprosjekt for utlån av ebøker i første omgang: norsk skjønnlitteratur støttet av ABM-utvikling første

Detaljer

Bransjestatistikk. Den norske Forleggerforening - Forleggerforeningens servicekontor

Bransjestatistikk. Den norske Forleggerforening - Forleggerforeningens servicekontor Bransjestatistikk 2 2 Den norske Forleggerforening - Forleggerforeningens servicekontor Den norske Forleggerforening - Forleggerforeningens servicekontor Bransjestatistikk INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLD DEL

Detaljer

Bokhandlerforeningen Strategiplan 2014-2017

Bokhandlerforeningen Strategiplan 2014-2017 Bokhandlerforeningen Strategiplan 2014-2017 Innhold INNLEDNING side 3 VISJON side 5 FORRETNINGSIDÉ side 6 BOKHANDLERFORENINGENS KJERNEOPPGAVER side 7 Rammevilkår og avtaleverk side 8 Samfunnskontakt (media)

Detaljer

Undersøkelse om digitale læremidler 2009 Gjennomført for Den Norske Forleggerforening. Rapport fra Synovate (tidl. MMI) v/tom Hansen 24.

Undersøkelse om digitale læremidler 2009 Gjennomført for Den Norske Forleggerforening. Rapport fra Synovate (tidl. MMI) v/tom Hansen 24. Undersøkelse om digitale læremidler 2009 Gjennomført for Den Norske Forleggerforening Rapport fra Synovate (tidl. MMI) v/tom Hansen 24. april 2009 Metode og gjennomføring Metode: Webbasert online - undersøkelse

Detaljer

Ja takk, begge deler? En studie av befolkningens holdninger til e-bøker.

Ja takk, begge deler? En studie av befolkningens holdninger til e-bøker. Ja takk, begge deler? En studie av befolkningens holdninger til e-bøker. Vil papirboken og nye digitale lesemåter kunne leve side om side? Eller vil papirboken forsvinne? Executive Master of management

Detaljer

Undersøkelse om bruk av energidrikker blant barn og unge. November 2015

Undersøkelse om bruk av energidrikker blant barn og unge. November 2015 Undersøkelse om bruk av energidrikker blant barn og unge November 2015 Informasjon om undersøkelsen Bakgrunn og formål Formålet med undersøkelsen er å kartlegge barn og unges kjennskap, bruk og holdninger

Detaljer

Prosjektnotat nr. 16-2012. Anita Borch. Kalendergaver 2012

Prosjektnotat nr. 16-2012. Anita Borch. Kalendergaver 2012 Prosjektnotat nr. 16-2012 Anita Borch SIFO 2012 Prosjektnotat nr. 16 2012 STATES ISTITUTT FOR FORBRUKSFORSKIG Sandakerveien 24 C, Bygg B Postboks 4682 ydalen 0405 Oslo www.sifo.no Det må ikke kopieres

Detaljer

Lærernes bruk og holdninger til digitale læremidler i videregående skole og i ungdomsskolen 2011. Synovate 2011 0

Lærernes bruk og holdninger til digitale læremidler i videregående skole og i ungdomsskolen 2011. Synovate 2011 0 Lærernes bruk og holdninger til digitale læremidler i videregående skole og i ungdomsskolen 2011 Synovate 2011 0 Metode/ gjennomføring: Undersøkelsen er gjennomført som en webundersøkelse i uke 3-5 i 2011

Detaljer

Bruk av sykkel, adferd i trafikken og regelkunnskap. Etterundersøkelse

Bruk av sykkel, adferd i trafikken og regelkunnskap. Etterundersøkelse Bruk av sykkel, adferd i trafikken og regelkunnskap Etterundersøkelse Landsomfattende undersøkelse blant syklister og bilister 23. oktober - 7. november Oppdragsgiver: Statens vegvesen Vegdirektoratet

Detaljer

Solvaner i den norske befolkningen. Utført på oppdrag fra

Solvaner i den norske befolkningen. Utført på oppdrag fra Solvaner i den norske befolkningen Utført på oppdrag fra Mai 2014 Innhold Innledning... 3 Materiale og metode... 3 Hovedfunn... 4 Solvaner i Norge... 7 Solvaner på sydenferie... 13 Bruk av solarium...

Detaljer

Lyrikk, takk! Formidlingsturné. Trondheim, 14.11.2013

Lyrikk, takk! Formidlingsturné. Trondheim, 14.11.2013 Lyrikk, takk! Formidlingsturné Trondheim, 14.11.2013 Kulturrådet 2013 Kulturfondet 2013 Rådet 10 medlemmer og 4 varamedlemmer oppnevnt av Kongen i Statsråd (Kulturdepartementet) - alle kunstfeltene er

Detaljer

2006/14 Rapporter Reports. Nina Kristin Buskoven. Undersøkelse om bibliotekbruk. Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger

2006/14 Rapporter Reports. Nina Kristin Buskoven. Undersøkelse om bibliotekbruk. Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger 2006/14 Rapporter Reports Nina Kristin Buskoven Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter Reports I denne serien publiseres statistiske analyser, metode- og modellbeskrivelser

Detaljer

Spørreundersøkelse om holdninger til organdonasjon 2015

Spørreundersøkelse om holdninger til organdonasjon 2015 Spørreundersøkelse om holdninger til organdonasjon 2015 Bakgrunn Testen er gjort siste uken i oktober 2015. Feltarbeidet er gjennomført av IPSOS MMI i deres web-omnibus undersøkelse Intervjuene er gjennomført

Detaljer

Undersøkelse om realfagkompetanse Gjennomført for NITO. Rapport fra Synovate MMI v/terje Svendsen 20. september 2006

Undersøkelse om realfagkompetanse Gjennomført for NITO. Rapport fra Synovate MMI v/terje Svendsen 20. september 2006 Undersøkelse om realfagkompetanse Gjennomført for NITO Rapport fra Synovate MMI v/terje Svendsen 20. september 2006 Bakgrunn, formål og metode 10.10.2006 Formålet med denne undersøkelsen har vært å undersøke

Detaljer

Ungdom og kredittkort

Ungdom og kredittkort Ungdom og kredittkort Undersøkelse blant tiendeklassinger august 2015 Informasjon om undersøkelsen Bakgrunn og formål Formålet med undersøkelsen er å kartlegge ungdoms holdning til og kunnskap om bruk

Detaljer

AFF FRA 1952 TIL 2012

AFF FRA 1952 TIL 2012 AFF FRA 1952 TIL 2012 AFFS LEDERUNDERSØKELSER TEMA Hva er ledere i dag opptatt av og hva utfordres de på? noen myter om ledere AFFs LEDERUNDERSØKELSE 2011 Utgangspunktet for et representativt utvalg av

Detaljer

Vedlegg til rapport Småbarn og medier 2012 - Fakta om mindre barns (1-12 år) bruk og opplevelser av medier

Vedlegg til rapport Småbarn og medier 2012 - Fakta om mindre barns (1-12 år) bruk og opplevelser av medier Vedlegg til rapport Småbarn og medier 2012 - Fakta om mindre barns (1-12 år) bruk og opplevelser av medier En undersøkelse gjennomført for Medietilsynet Trygg Bruk Vedlegget inneholder enkeltspørsmål brutt

Detaljer

Hjemmeboende eldres matvaner

Hjemmeboende eldres matvaner Hjemmeboende eldres matvaner Glåmdalsregionen, Hedmark For: Hedmark fylkeskommune Ingrid Hågård Bakke, Ipsos MMI Desember 2014 Prosjektinformasjon (I) Folkehelseteamet ved strategisk stab i Hedmark fylkeskommune

Detaljer

Kartlegging av bruk og omdømme av norsk språk i dagens musikk- Norge

Kartlegging av bruk og omdømme av norsk språk i dagens musikk- Norge Kartlegging av bruk og omdømme av norsk språk i dagens musikk- Norge Gjennomført av Synovate April 2009 Synovate 2009 1 Prosjektinformasjon Formål Kartlegge bruk og omdømme av norsk språk i dagens musikk-norge.

Detaljer

Virkes e-handelsbarometer. 1. kvartal 2014

Virkes e-handelsbarometer. 1. kvartal 2014 5 Virkes e-handelsbarometer 1. kvartal 2014 2 Velkommen Virke presenterer med dette ehandelsbarometeret for 1. kvartal 2014. Her finner du svar på spørsmål som hvor mye vi handlet på nett i årets første

Detaljer

Generell informasjon om biblioteket. Svar for hovedbiblioteket. 1. I hvilket fylke ligger folkebiblioteket deres?

Generell informasjon om biblioteket. Svar for hovedbiblioteket. 1. I hvilket fylke ligger folkebiblioteket deres? Generell informasjon om biblioteket Svar for hovedbiblioteket 1. I hvilket fylke ligger folkebiblioteket deres? Akershus Aust-Agder Buskerud Finmark Hedmark Hordaland Møre og Romsdal Nordland Nord-Trøndelag

Detaljer

Undersøkelse om bruk og vedlikehold av sittemøbler. Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet av Opinion Perduco mars 2013

Undersøkelse om bruk og vedlikehold av sittemøbler. Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet av Opinion Perduco mars 2013 Undersøkelse om bruk og vedlikehold av sittemøbler Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet av Opinion Perduco mars 2013 Utvalg og metode Bakgrunn og formål Forbrukerrådet mottar et betydelig

Detaljer

INNBYGGERUNDERSØKELSE STRAND, HJELMELAND OG FORSAND. Svartavatnet

INNBYGGERUNDERSØKELSE STRAND, HJELMELAND OG FORSAND. Svartavatnet INNBYGGERUNDERSØKELSE STRAND, HJELMELAND OG FORSAND Svartavatnet OM DATAINNSAMLING OG FREMSTILLING Resultatene som presenteres er basert på til sammen 804 telefonintervjuer, gjennomført av Ipsos MMI i

Detaljer

Prosjektnotat nr. 16-2012. Anita Borch. Kalendergaver 2012

Prosjektnotat nr. 16-2012. Anita Borch. Kalendergaver 2012 Prosjektnotat nr. 16-2012 Anita Borch SIFO 2012 Prosjektnotat nr. 16 2012 STATES ISTITUTT FOR FORBRUKSFORSKIG Sandakerveien 24 C, Bygg B Postboks 4682 ydalen 0405 Oslo www.sifo.no Det må ikke kopieres

Detaljer

Undersøkelse om voldtekt. Laget for. Amnesty International Norge. Laget av Ipsos MMI v/ Tonje B. Nordlie og Marius Michelsen 19.

Undersøkelse om voldtekt. Laget for. Amnesty International Norge. Laget av Ipsos MMI v/ Tonje B. Nordlie og Marius Michelsen 19. Undersøkelse om voldtekt Laget for Amnesty International Norge Laget av v/ Tonje B. Nordlie og Marius Michelsen 19. februar 2013 as Chr. Krohgsgt 1, 0133 Oslo 22 95 47 00 Innhold 1. Sammendrag... 3 2.

Detaljer

Informasjonssamfunnet i Norge nå

Informasjonssamfunnet i Norge nå Informasjonssamfunnet i Norge nå Status og ferske fakta om e-handel og IKT-bruk. Norsk Regnesentral www.nr.no Promise -99 28. Oktober 15/11-99 Slide 1 Hovedfunn fra undersøkelsene en meget høy andel av

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Sola kommune Opinion AS Januar 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Sola, Sandnes og Stavanger Kontaktperson

Detaljer

Elevundersøkelsen Bergen kommune, vår 09: Et nærmere blikk på mobbing, uro, motivasjon, bruk av PC

Elevundersøkelsen Bergen kommune, vår 09: Et nærmere blikk på mobbing, uro, motivasjon, bruk av PC Elevundersøkelsen Bergen kommune, vår 09: Et nærmere blikk på mobbing, uro, motivasjon, bruk av PC Dette notatet er en sammenstilling av et utvalg av spørsmålene i Elevundersøkelsen. Mobbing Spørsmål:

Detaljer

Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer

Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer Utdanningsforbundet har ønsket å gi medlemmene anledning til å gi uttrykk for synspunkter på OECDs PISA-undersøkelser spesielt og internasjonale

Detaljer

Brukerundersøkelse. Det flerspråklige bibliotek -en oppsummering. Gjennomført oktober november 2015 av Sentio Research Norge

Brukerundersøkelse. Det flerspråklige bibliotek -en oppsummering. Gjennomført oktober november 2015 av Sentio Research Norge Brukerundersøkelse Det flerspråklige bibliotek -en oppsummering Gjennomført oktober november 2015 av Sentio Research Norge 1. Om undersøkelsen Bakgrunnen for undersøkelsen Sommeren 2015 lanserte kulturminister

Detaljer

Brukarundersøking Bibliotek. Resultat

Brukarundersøking Bibliotek. Resultat Brukarundersøking Bibliotek 2012 Resultat 30 enheter(kommune) er med i lands-snittet Side Luster Land Høyest kommune Lavest kommune Slik svarer du på spørsmålene - - - - Service 5,4 5,2 5,7 4,7 Brukermedvirkning

Detaljer

mediefakta 1/2007 informasjon fra www.medienorge.uib.no

mediefakta 1/2007 informasjon fra www.medienorge.uib.no mediefakta 1/2007 informasjon fra www.medienorge.uib.no Undersøkelser av mediebruk Fordi vi er inne i en tid hvor mediebruken endrer seg, pågår det stadig diskusjoner om mediebruk og målemetoder. I dette

Detaljer

S P Ø R R E S K J E M A

S P Ø R R E S K J E M A S P Ø R R E S K J E M A + + Undersøkelse om interesser,... holdninger og forbruksvaner TNS Gallup TV-meter panel + 13101658 + 1 HVA INTERESSERER DU DEG FOR? på hver linje. Meget interessert Litt interessert

Detaljer

Solvaner i den norske befolkningen

Solvaner i den norske befolkningen Solvaner i den norske befolkningen Utført på oppdrag fra Kreftforeningen April 2012 Innhold Innledning... 3 Materiale og metode... 3 Oppsummering av folks solvaner... 4 Solvaner i Norge... 7 Solvaner på

Detaljer

Vedlegg 1: Spørsmål og svar, 18.oktober 2012

Vedlegg 1: Spørsmål og svar, 18.oktober 2012 ORG.NR. 984 661 177 ANSKAFFELSESNR.: A-92324 Faste og ad-hoc markedsanalyser Dato: 18.10.2012 Vedlegg 1: Spørsmål og svar, 18.oktober 2012 Løpende merke-/kjennskapsmåling for NSB Q1 Er du 1. Mann 2. Kvinne

Detaljer

Studentene og fagspråket. Spørreundersøkelse blant studenter i alderen 19-29 år. Gjennomført på oppdrag fra Språkrådet. TNS Politikk & samfunn

Studentene og fagspråket. Spørreundersøkelse blant studenter i alderen 19-29 år. Gjennomført på oppdrag fra Språkrådet. TNS Politikk & samfunn Spørreundersøkelse blant studenter i alderen -2 år Gjennomført på oppdrag fra Språkrådet TNS.2.24 Innhold Dokumentasjon av undersøkelsen 3 2 Oppsummering av hovedfunn 3 4 Vedlegg: Bakgrunn 22 Vedlegg:

Detaljer

Litteraturforsyning - kartlegging. 1. Hvilke medietyper er vanskeligst tilgjengelig for innkjøp? Litteraturforsyning - kartlegging 22.06.

Litteraturforsyning - kartlegging. 1. Hvilke medietyper er vanskeligst tilgjengelig for innkjøp? Litteraturforsyning - kartlegging 22.06. Litteraturforsyning - kartlegging 1. Hvilke medietyper er vanskeligst tilgjengelig for innkjøp? Utenlandske bøker. Både fag- og skjønnliteratur Studiebøker og bøker på andre språk enn norsk. Bruker Biblioteksentralen

Detaljer

Kulturutredningen 2014

Kulturutredningen 2014 Kulturutredningen 2014 Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFF) er en fagforening for forfattere og oversettere av faglitteratur. Foreningen sikrer medlemmenes faglige og økonomiske interesser

Detaljer

NORSK ehandelsbarometer. 4. kvartal 2013

NORSK ehandelsbarometer. 4. kvartal 2013 3 NORSK ehandelsbarometer 4. kvartal 2013 Innhold Velkommen... 3 Om Norsk ehandelsbarometer... 3 Hovedtrender 4. kvartal 2014... 4 Total netthandel på 17,6 milliarder kroner... 5 Økt kjøp av detaljvarer

Detaljer

Digitale læremidler i den videregående skolen

Digitale læremidler i den videregående skolen Digitale læremidler i den videregående skolen Utarbeidet for: Den Norske Forleggerforening, Utdanningsforbundet, Elevorganisasjonen og NFF. Utarbeidet av: Tom Hansen Synovate (tidl. MMI) Dato: 9.mars 2010

Detaljer

BRANSJESTATISTIKK. Den norske Forleggerforening - Forleggerforeningens servicekontor

BRANSJESTATISTIKK. Den norske Forleggerforening - Forleggerforeningens servicekontor BRANSJESTATISTIKK 2 Den norske Forleggerforening - Forleggerforeningens servicekontor Den norske Forleggerforening - Forleggerforeningens servicekontor BRANSJESTATISTIKK INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLD DEL

Detaljer

Få etablerte bedrifter klarer overgangen fra offline til online

Få etablerte bedrifter klarer overgangen fra offline til online Ivar Tronsmo CV Tronsmo bokhandel 1973-1991 Direktør Bokklubben Dagens Bok 1984-92 Direktør De norske Bokklubbene 92-2006 Bokklubben.no Mao.no nå Bokkilden Livredd.no og Monstro bok Studert e- handel på

Detaljer

UTTALELSE OM FORSKRIFT OM UNNTAK FRA KONKURRANSELOVEN FOR OMSETNING AV BØKER

UTTALELSE OM FORSKRIFT OM UNNTAK FRA KONKURRANSELOVEN FOR OMSETNING AV BØKER HØRINGSUTTALELSE FRA BOKKILDEN.NO VEDR. NY BOKAVTALE. UTTALELSE OM FORSKRIFT OM UNNTAK FRA KONKURRANSELOVEN FOR OMSETNING AV BØKER 1 BAKGRUNN Vi viser til Moderniseringsdepartementets høringsbrev av 17.

Detaljer

Internett - turistenes viktigste informasjonskilde?

Internett - turistenes viktigste informasjonskilde? Internett - turistenes viktigste informasjonskilde? Seniorforsker Norsk Regnesentral Bygdeturismekonferansen 99 Valdres 26.oktober 1999 Slide 1 Informasjonskilder Redaksjonell omtale (litteratur); reisehåndbøker,

Detaljer

Omdømmerapport 2008. Rapport dato 8. oktober 2008. Markedsinfo as 20 08

Omdømmerapport 2008. Rapport dato 8. oktober 2008. Markedsinfo as 20 08 Omdømmerapport 0 Rapport dato. oktober 0 Markedsinfo as Formål og gjennomføring Markedsinfos årlige omdømmeundersøkelser for Drammen har følgende formål: Måle og dokumentere utviklingen i Drammens omdømme,

Detaljer

NORSK KULTURRÅD 2005

NORSK KULTURRÅD 2005 NORSK KULTURRÅD 2005 AVTALE MELLOM NORSK KULTURRÅD, DEN NORSKE FORLEGGER- FORENING, NORSK FORLEGGERSAMBAND OG DEN NORSKE FORFATTERFORENING OM REGLER FOR STATENS INNKJØPSORDNING FOR NY NORSK SKJØNNLITTERATUR

Detaljer

Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum. Førundersøkelse

Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum. Førundersøkelse Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum Førundersøkelse Oslo, 17. oktober 2012 Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum Side 2 av 12 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Gjennomføring

Detaljer

Elev ID: Elevspørreskjema. 8. årstrinn. Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo

Elev ID: Elevspørreskjema. 8. årstrinn. Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Elev ID: Elevspørreskjema 8. årstrinn Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo International Association for the Evaluation of Educational Achievement Copyright IEA, 2005 Veiledning

Detaljer

Den ømme morderen Arbeid med kortroman av Arne Berggren, norsk vg1 YF 8-10 timer

Den ømme morderen Arbeid med kortroman av Arne Berggren, norsk vg1 YF 8-10 timer Den ømme morderen Arbeid med kortroman av Arne Berggren, norsk vg1 YF 8-10 timer Læreplanmål: Skriftlige tekster Mål for opplæringen er at eleven skal kunne drøfte innhold, form og formål i et representativt

Detaljer

2011/925 - A- / - Spørreundersøkelsene i abonnent- og annonsemarkedet oppsummering.

2011/925 - A- / - Spørreundersøkelsene i abonnent- og annonsemarkedet oppsummering. 2011/925 - A- / - Spørreundersøkelsene i abonnent- og annonsemarkedet oppsummering. 1 Lesermarkedet. 2 Sammendrag spørreundersøkelse lesermarkedet Demokraten Dette sammendraget tar kort for seg resultatene

Detaljer

Rapport fra kartleggingen av digitale læringsressurser

Rapport fra kartleggingen av digitale læringsressurser Rapport fra kartleggingen av digitale læringsressurser Om Senter for IKT i utdanningen Senter for IKT i utdanningen ble etablert i 2010 og er organisert som et forvaltningsorgan direkte under Kunnskapsdepartementet.

Detaljer

Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovedtest Elevspørreskjema 8. klasse Veiledning I dette heftet vil du finne spørsmål om deg selv. Noen spørsmål dreier seg om fakta,

Detaljer

MMI Fagpresseundersøkelsen 2014. Ledernes medievaner. 3000 beslutningstakere i norsk næringsliv og offentlig sektor

MMI Fagpresseundersøkelsen 2014. Ledernes medievaner. 3000 beslutningstakere i norsk næringsliv og offentlig sektor MMI Fagpresseundersøkelsen 2014 Ledernes medievaner 3000 beslutningstakere i norsk næringsliv og offentlig sektor MMI Fagpresseundersøkelsen 2014 Norges ledende undersøkelse for kartlegging av leservaner,

Detaljer

NO2011-0234 Tabellrapport - Brødvaner

NO2011-0234 Tabellrapport - Brødvaner NO2011-0234 Tabellrapport - Brødvaner Total N=2009 Til hvilke av dagens måltider spiser du vanligvis brødmat (brød, knekkebrød, rundstykker, baguetter o.l) som hovedingrediens? Antall Prosent Frokost 762

Detaljer

Forbrukere om forsikring 2001

Forbrukere om forsikring 2001 Forbrukere om forsikring 1 Innledning ACNielsen har på vegne av Finansnæringens Hovedorganisasjon våren 1 gjennomført en omfattende opinionsundersøkelse om forbrukernes holdninger til forsikringsnæringen

Detaljer

Merking av matvarer. Utvalg av spørsmål hentet fra befolkningsundersøkelse gjennomført på oppdrag fra SIFO av TNS Gallup februar/ mars 2014

Merking av matvarer. Utvalg av spørsmål hentet fra befolkningsundersøkelse gjennomført på oppdrag fra SIFO av TNS Gallup februar/ mars 2014 Merking av matvarer Utvalg av spørsmål hentet fra befolkningsundersøkelse gjennomført på oppdrag fra SIFO av TNS Gallup februar/ mars 2014 Utvalg og metode Om undersøkelsen Resultatene som presenteres

Detaljer

NORSK KULTURRÅD Desember 2012

NORSK KULTURRÅD Desember 2012 NORSK KULTURRÅD Desember 2012 AVTALE MELLOM NORSK KULTURRÅD, DEN NORSKE FORLEGGER- FORENING, NORSK FORLEGGERSAMBAND OG DEN NORSKE FORFATTERFORENING OM REGLER FOR STATENS INNKJØPSORDNING FOR NY NORSK SKJØNNLITTERATUR

Detaljer

LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn

LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn Pressemelding mars LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn I den årlige europeiske referansestudien LoveGeist, gjennomført

Detaljer

Rapport og undersøkelse utviklet av Future Foundation og Experian AS På vegne av: NORDMA

Rapport og undersøkelse utviklet av Future Foundation og Experian AS På vegne av: NORDMA Forbrukerens erfaring med postkassereklame Rapport og undersøkelse utviklet av Future Foundation og Experian AS På vegne av: NORDMA Forbrukerundersøkelsen folks holdning til Direkte Markedsføring Gjennomført

Detaljer

Privates kjøp av svart arbeid

Privates kjøp av svart arbeid Privates kjøp av svart arbeid En befolkningsundersøkelse gjennomført for Skattedirektoratet i samarbeid med Samarbeidsforum mot svart økonomi Sperrefrist 8. november 2006 Gunhild Rui 02. november 2006

Detaljer

UIB - BRITA BRUKERUNDERSØKELSE

UIB - BRITA BRUKERUNDERSØKELSE UIB - BRITA BRUKERUNDERSØKELSE Hovedrapport 2012 KORT OM UNDERSØKELSEN Metode: Web-undersøkelse: E-mail via lenke Utvalg: Ansatte ved UiB Antall intervju: n=684 Svarprosent: 34 % Datainnsamlingsperiode:

Detaljer

NORSK ehandelsbarometer. 3. kvartal 2013

NORSK ehandelsbarometer. 3. kvartal 2013 1 NORSK ehandelsbarometer 3. kvartal 2013 Innhold Forord... 2 Om Norsk ehandelsbarometer... 2 Netthandelens størrelse... 3 Menn vs kvinner... 5 Kjøp fra norske og utenlandske nettbutikker... 6 De fleste

Detaljer

Lindesnes bibliotek. En «online» omvisning. Klikk disse blå boksene for å «navigere» rundt på biblioteket

Lindesnes bibliotek. En «online» omvisning. Klikk disse blå boksene for å «navigere» rundt på biblioteket Lindesnes bibliotek En «online» omvisning Klikk disse blå boksene for å «navigere» rundt på biblioteket www.lib.no www.lib.no Skranke Bibliotek Velkommen til Lindesnes bibliotek. Biblioteket ligger i 2.

Detaljer

Undersøkelse om svart arbeid. Gjennomført for Skatteetaten og Samarbeid mot svart økonomi

Undersøkelse om svart arbeid. Gjennomført for Skatteetaten og Samarbeid mot svart økonomi Undersøkelse om arbeid Gjennomført for Skatteetaten og Samarbeid mot økonomi Innhold Bakgrunn s. 3 Bruk av anbudstjenester s. 5 Kjøp av arbeid s. 7 Hvem kjøper arbeid s. 18 Type arbeid og kjøpskanal s.

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Andebu 2013

Ungdata-undersøkelsen i Andebu 2013 Ungdata-undersøkelsen i Andebu 213 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 19 Klassetrinn: 8. 1. klasse Antall: 188 Svarfordeling Svarprosent: 86 Ressurser Økonomi, bøker i hjemmet, nære relasjoner og nettverk

Detaljer

En undersøkelse om ungdommers forhold til paracetamol

En undersøkelse om ungdommers forhold til paracetamol 1 En undersøkelse om ungdommers forhold til paracetamol Utført av Norstat på oppdrag fra Apotekforeningen Mai 2015 Fakta om undersøkelsen Representativ undersøkelse Gjennomført av Norstat i mars 2015 400

Detaljer

Norsk på arbeidsplassen

Norsk på arbeidsplassen Norsk på arbeidsplassen - En kartlegging av behovet for norskopplæring for arbeidsinnvandrere i byggenæringen og industrien INNHOLD 2 Innhold Innhold... 2 Sammendrag... 1. Innledning... 2. Data... 3. Oppsummering...

Detaljer

Virkes ehandelsbarometer Q3 2014

Virkes ehandelsbarometer Q3 2014 Virkes ehandelsbarometer Q3 2014 Virkes ehandelsbarometer Q3 2014 Velkommen! Virke presenterer med dette ehandelsbarometeret for 3. kvartal 2014. For første gang presenterer vi utviklingen fra samme kvartal

Detaljer

Fritid VGS. Organisert fritid, uorganisert fritid og mediebruk

Fritid VGS. Organisert fritid, uorganisert fritid og mediebruk Fritid VGS Organisert fritid, uorganisert fritid og mediebruk Ungdata-undersøkelsen i Levanger 2012 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 43 45 Klassetrinn: 8. 10. klasse + VG1 VG3 Antall: 644 (US) /

Detaljer

Innovative bedrifter i en global økonomi

Innovative bedrifter i en global økonomi Innovative bedrifter i en global økonomi Rune Dahl Fitjar Professor i innovasjonsstudier, Handelshøgskolen ved UiS Universitetet i Stavanger uis.no 31.01.2014 Påstand 1: Samarbeid er viktig for innovasjon

Detaljer

Reisevaneundersøkelse for Buskerudbyen - Lier - Drammen - Nedre Eiker - Øvre Eiker - Kongsberg. 30. april 2013

Reisevaneundersøkelse for Buskerudbyen - Lier - Drammen - Nedre Eiker - Øvre Eiker - Kongsberg. 30. april 2013 Reisevaneundersøkelse for Buskerudbyen - Lier - Drammen - Nedre Eiker - Øvre Eiker - Kongsberg 30. april 2013 Utvalget Kjennskap og assosiasjoner til Buskerudbyen Brosjyre om Buskerudbyen Reisevaner Bruk

Detaljer

Portal for utlån av ebøker

Portal for utlån av ebøker Portal for utlån av ebøker Søknadssum 400 000 kroner Opplysninger om søker Organisasjonsnavn Buskerud fylkesbibliotek Adresse PB 3554 3007 Drammen Organisasjonsnummer 974606097 Hjemmeside http://www.buskerud.fylkesbibl.no/

Detaljer

Fritid U-skole. Organisert fritid, uorganisert fritid og mediebruk

Fritid U-skole. Organisert fritid, uorganisert fritid og mediebruk Fritid U-skole Organisert fritid, uorganisert fritid og mediebruk Ungdata-undersøkelsen i Levanger 2012 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 43 45 Klassetrinn: 8. 10. klasse + VG1 VG3 Antall: 644 (US)

Detaljer

Netthandelsrapport fra Posten og Bring: vaner og trender Høsten 2011

Netthandelsrapport fra Posten og Bring: vaner og trender Høsten 2011 Netthandelsrapport fra Posten og Bring: vaner og trender Høsten Posten og Brings netthandelrapport september Ni spennende netthandelsfinalister Netthandel blir stadig viktigere Norske netthandlere får

Detaljer

Avskrivning på goodwill har økt noe, som følge av nye bokhandelkjøp og kjøp av minoritetsposten i Tiden Norsk Forlag.

Avskrivning på goodwill har økt noe, som følge av nye bokhandelkjøp og kjøp av minoritetsposten i Tiden Norsk Forlag. GYLDENDAL ASA RAPPORT 3. KVARTAL 2004. Driftsinntekter 467,0 461,3 1 014,9 1 003,7 1 455,1 Resultat 82,1 75,7 49,9 39,0 94,1 Nedskrivning/tap i tilknyttet selskap 0,0-2,6 0,0-2,6-2,6 Avskrivning goodwill

Detaljer

DU SKAL IKKE TRO, DU SKAL VITE!

DU SKAL IKKE TRO, DU SKAL VITE! DU SKAL IKKE TRO, DU SKAL VITE! KANALENES EFFEKT MÅ MÅLES! Mediemarkedet har aldri tidligere vært så fragmentert Flater og innhold smelter sammen, Nye direkte kanaler kommer til men tar de over for de

Detaljer

Markedsundersøkelse studentmedier

Markedsundersøkelse studentmedier Markedsundersøkelse studentmedier Dekning og holdninger blant studenter April/mai 00 Fakta om undersøkelsen Den foreliggende medieundersøkelsen er gjennomført blant norske heltidsstudenter på NTNU, HiST

Detaljer

Fra surfer til shopper?

Fra surfer til shopper? Fra surfer til shopper? Hva kjennetegner dem som handler på nettet i dag. Forsker Norsk Regnesentral www.nr.no DND Høsttreff 10. november 1999 Slide 1 Formål Å vise; hvor stor andel av befolkningen som

Detaljer