En undersøkelse blant søkere til Universitetet i Oslo 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "En undersøkelse blant søkere til Universitetet i Oslo 2014"

Transkript

1 En undersøkelse blant søkere til Universitetet i Oslo 2014 Kvantitativ undersøkelse gjennomført for Universitetet i Oslo Oslo, 13. juni 2014

2 Innledning På oppdrag for Universitetet i Oslo har Opinion i , og gjennomført en undersøkelse blant søkere til høyere utdanning. I 2008 ble undersøkelsen gjennomført hos Synovate. Utvalget i undersøkelsen er trukket fra Samordna opptaks register over utdanningssøkere. I de første årene har utvalget vært begrenset til søkere som har minst ett universitet blant sine fem første valg på prioriteringslisten i søknaden til Samordna opptak. Fra 2006 er utvalget begrenset til søkere som har søkt Universitetet i Oslo på en av sine fem første studievalg. Spørreskjema ble også betydelig endret i Derfor sammenligner vi ingen tall lengre tilbake enn Det ble gjort noen små justeringer på spørreskjemaene for 2010, 2011, 2012, 2013 og 2014, og det er ikke sammenlignet med tidligere år der endringene anses for å være av signifikant betydning. Det gjøres oppmerksom på at dette i hvert enkelt tilfelle er en subjektiv vurdering. Undersøkelsen tar for seg følgende tema: grunner til valg av studium og studiested, inntrykk av Universitetet i Oslo og øvrige universitet, samt en del spørsmål om informasjonskanaler og mer direkte evaluering av informasjonsmateriell. I begynnelsen av mai 2014 ble det sendt ut weblink til 5000 utdanningssøkere. De som ikke besvarte undersøkelsen innen fristen ble purret tre ganger i løpet av mai. Undersøkelsen ble stengt 6. juni. I alt fikk vi svar fra 1212 respondenter. Dette gir en svarprosent på 24 prosent. Med mindre noe annet er nevnt i teksten, er det i denne rapporten kun kommentert forskjeller som er statistisk signifikante på 95 prosentnivå. Det innebærer at sannsynligheten for at forskjellene kun skyldes tilfeldigheter ved trekkingen av utvalget er mindre enn 5 prosent. 2

3 Prosjektbeskrivelse UNDERSØKELSENS FORMÅL Kartlegge årsaker til valg av utdanning og studiested, hvor og hvordan informasjon om utdanningsvalgene innhentes samt inntrykket av UiO. DATO FOR GJENNOMFØRING 2. mai 6. juni 2014 DATAINNSAMLINGSMETODE E-post ANTALL SPURTE 1 212, svarprosent: 24 UTVALG VEKTING FEILMARGIN OPPDRAGSGIVER KONTAKTPERSONER HOS UiO Det er trukket et representativt utvalg blant alle utdanningssøkere med Universitetet i Oslo blant en av sine fem første valg på prioriteringslisten i søknaden til Samordna opptak. Utvalget er trukket tilfeldig. Det ble totalt sendt ut linker. Det ble gjennomført tre purrerunder. Resultatene er ikke vektet. Resultatene må tolkes innenfor feilmarginer på +/- 1,2 2,8 prosentpoeng for hovedfrekvensene. Feilmarginene for undergrupper er noe større. Universitetet i Oslo Elisabeth Josefine Lackner ANSV KONSULENT Henrik Høidahl, mob TIDLIGERE UNDERSØKELSER Lignende undersøkelser er også gjennomført i 1999, 2000, 2001, 2003, 2004 og 2005, og fra 2006 er undersøkelsens utvalg og spørreskjema omarbeidet slik at sammenligning med tidligere undersøkelser ikke er mulig. Fra 2008 ble undersøkelsen lagt over på web. Det er gjort noen få/marginale endringer i spørreskjemaet for 2010, 2011, 2012, 2013 og

4 Veiviser Det er i rapporten brukt navigeringspiler. Pilene har hyperkoblinger slik at ved å trykke på pilen kommer leseren direkte til relevante nedbrytinger for enkeltutsagn. Disse er plassert som vedlegg for å gjøre rapporten enklere å lese samt slå opp i. Pilene fungerer kun i «lysbildefremvisning»-modus (og ikke i pdf-format) Pilene ser slik ut: 4

5 Hovedfunn Faglige elementer er viktigst for valg av både studieprogram og studiested. Personlig interesse for fagområdet er den viktigste grunnen til valg av studieprogram, etterfulgt av yrkesmulighetene etter studiet og den faglige kvaliteten på studieprogrammet. Den faglige kvaliteten og gode forelesere er sammen med studiestedets renommé viktigst når det gjelder valg av studiested. Flere enn 6 av 10 av søkerne til UiO vil helst studere her. Blant de som helst vil studere ved et annet sted enn UiO er de viktigste årsakene til dette at de ønsker å studere et annet sted enn i Oslo, at det er vanskelig/dyrt å få bolig i Oslo, og at UiO ikke tilbyr fagkombinasjonen de helst vil studere. Søkerne har jevnt over godt inntrykk av UiO innenfor de fagområdene de helst vil studere. Best inntrykk har de av den faglige kvaliteten på utdanningen og muligheten til å få interessante jobber etter endt utdanning (andel som har godt inntrykk er henholdsvis 75 og 72 prosent for de to kategoriene), og dårligst inntrykk har de av det sosiale miljøet og velferdstilbudet ved UiO (henholdsvis 49 og 47 prosent har godt inntrykk). UiO rangeres høyest av norske universiteter på 5 av de 8 forholdene søkerne er bedt om å vurdere: den faglige kvaliteten på utdanningen, mulighetene for å få interessante jobber etter studiene, hvor dyktig foreleserne er til å formidle sine kunnskaper, mulighetene for å kombinere med studier i utlandet, og evnen til å markedsføre seg og informere om sin virksomhet. NTNU rangeres høyest på de siste 3: den faglige kvaliteten på forskningen, mulighetene for å få en godt betalt jobb etter studiene, og det sosiale miljøet og muligheten til å bli kjent med andre studenter. 5

6 Hovedfunn 6 av 10 søkere har lagt merke til informasjon, omtale, reklame eller lignende fra UiO i år. Dette er flere enn for de andre universitetene og høyskolene. Blant de som har lagt merke til UiO har flest gjort dette i forbindelse med i reklameannonser på internett, boards o.l. (53 prosent), Facebook, YouTube og andre sosiale medier (47 prosent), utdanningsmesse (43 prosent) og UiOs studiekatalog (36 prosent). Blant de som har lagt merke til UiO har 4 av 10 fått et bedre inntrykk av universitetet som følge av informasjonen, reklamen eller omtalen. Inntrykket er uforandret for omtrent halvparten, og én prosent har fått et dårligere inntrykk. var en viktig informasjonskilde for 42 prosent da de bestemte seg for hvor de ville studere, etterfulgt av familie og venner som var viktig for 36 prosent. Studieportaler og utdanningsmesse var begge viktig for 23 prosent. 7 av 10 av de som oppgav at uio.no var en viktig informasjonskilde da de bestemte seg for hvor de ville studere oppgir at dette i stor grad påvirket deres valg av utdanning. Andelene for veiledning hos UiO, åpen dag ved UiO, og familie og venner er henholdsvis 73, 73 og 72 prosent. 6 av 10 vil helst få informasjon om studier ved UiO på uio.no. 4 av 10 vil helst få informasjon fra UiOs studiekatalog, og 1 av 3 vil helst få informasjon på utdanningsmesse. Områdene flest helst vil ha informasjon om er den faglige kvaliteten på utdanningen (82 prosent), muligheten for å få interessante jobber etter studiene (74 prosent) og hvor dyktige foreleserne er til å formidle sine kunnskaper (61 prosent). 6

7 Valg av studieprogram og studiested 7

8 Mer enn halvparten bestemte seg for førstevalget etter videregående skole Spm 1: Når bestemte du deg for førstevalget ditt i Samordna opptak? Fordelt på hovedbeskjeftigelse i 2014 Total (n=1212) 9% 8% 8% 21% 54% Gått på videregående skole (n=408) 13% 15% 15% 49% 8% Arbeidet (n=306) 6% 3% 3% 2% 86% Studert ved universitet eller høyskole (n=337) 8% 6% 5% 10% 71% Annet (n=161) 9% 9% 4% 7% 71% 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Før videregående I 1. eller 2. klasse på videregående skole Før nyttår i 3. klasse på videregående skole Etter nyttår i 3. klasse på videregående skole Etter videregående 8

9 1 av 4 har søkt samfunnsfag og psykologi, 1 av 5 har søkt jus, økonomi, ledelse og administrasjon Spm 4: Hva har du søkt på ved Universitetet i Oslo? Vi tenker her på din øverste prioritet. * Fordelt på kjønn Samfunnsfag og psykologi Jus, økonomi, ledelse og administrasjon Helsefag og medisin Matematikk, naturvitenskap og teknologi Språk, litteratur og områdekunnskap Historie, filosofi og kulturstudier Informasjonsteknologi og informatikk Pedagogiske fag Lærerutdanning: Lektorutdanning Estetiske studier og musikkvitenskap Mediefag Religion og teologi 13 % 10 % 14 % 9 % 14 % 8 % 7 % 4 % 7 % 5 % 9 % 4 % 5 % 11 % 2 % 4 % 1 % 6 % 4 % 6 % 4 % 3 % 2 % 3 % 1 % 1 % 2 % 1 % 19 % 21 % 24 % 20 % 26 % 29 % 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % Total (n=1212) Mann (n=361) Kvinne (n=851) * Formulering før 2013: «Innenfor hvilken fagkategori ved Universitetet i Oslo har du søkt om plass? Vi tenker her på din øverste prioritet.» Studieprogram fordelt på bakgrunn 9

10 Personlig interesse og yrkesmuligheter etter studiet er viktigst for valg av studieprogram Spm 5: Oppgi hvor viktig følgende grunner var for ditt valg av studieprogram på en skala fra 1 til 5, der 1 er svært uviktig og 5 er svært viktig. * Andel som oppgir 4 eller 5 Personlig interesse for fagområdet Yrkesmulighetene etter studiet Den faglige kvaliteten på studieprogrammet Mulighetene for å få en godt betalt jobb etter studiet Gode forelesere på studieprogrammet Renommeet til forskningen/forskerne innen fagområdet Muligheter for å kombinere med studier i utlandet Fordi jeg vil bruke de gode karakterene mine Det sosiale miljøet på studieprogrammet Anbefalt studiet av nåværende/tidligere studenter Ville ha tilleggspoeng for å komme inn på annen utdanning Har venner på studieprogrammet ** 5% 8% 20% 20% 25% 36% 35% 51% 56% 66% 72% 93% * Endret ordlyd i skala i 2010 til «1 er svært uviktig og 5 er svært viktig» ** Formulering før 2012: «Har venner eller kjæreste på studieprogrammet» 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2014 (n=1212) 2013 (n=1549) 2012 (n=1612) 2011 (n=1507) 2010 (n=1600) 2009 (n=1599) 2008 (n=1981) 2007 (n=405) 2006 (n=691) Årsaker til valg av studieprogram fordelt på studieprogram 10

11 Faglig kvalitet og studiestedets renommé er viktigst for valg av studiested Spm 8: Oppgi hvor viktig følgende grunner var for ditt valg av studiested på en skala fra 1 til 5, der 1 er svært uviktig og 5 er svært viktig. * Andel som oppgir 4 eller 5 Den faglige kvaliteten Studiestedets rykte/renommé Gode forelesere Mange muligheter for faglig fordypning på studiestedet Nærhet til hjemsted eller familie Muligheter for å kombinere med studier i utlandet Det sosiale miljøet på studiestedet Velferdstilbudet på studiestedet Har venner eller kjæreste på studiestedet 22% 41% 41% 39% 48% 62% 61% 66% 76% * Endret ordlyd i skala i 2010 til «1 er svært uviktig og 5 er svært viktig» 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2014 (n=1212) 2013 (n=1549) 2012 (n=1612) 2011 (n=1507) 2010 (n=1600) 2009 (n=1599) 2008 (n=1981) 2007 (n=405) 2006 (n=691) Årsaker til valg av studiested fordelt på ønsket studiested 11

12 Inntrykk av utdanningsinstitusjoner 12

13 Flere enn 6 av 10 vil helst studere ved UiO Spm 7a: Hvor vil du helst studere? * UiO, Unviersitetet i Oslo UiB, Universitetet i Bergen NTNU (Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet), Trondheim Utenlandsk universitet eller høyskole Ved en høyskole UiT, Universitetet i Tromsø UMB (Universitetet for miljø og biovitenskap), Ås Norges Handelshøyskole, Bergen UiA, Universitetet i Agder Handelshøyskolen BI UiS, Universitetet i Stavanger UiN (Universitetet i Nordland) Ikke sikker 8% 7% 6% 5% 1% 1% 1% 1% 0% 0% 0% 6% 63% * Formulering før 2013: «Ved hvilket studiested vil du helst studere?» 0% 20% 40% 60% 80% 2014 (n=1212) 2013 (n=1549) 2012 (n=1612) 2011 (n=1507) 2010 (n=1600) 2009 (n=1599) 2008 (n=1981) 2007 (n=405) 2006 (n=691) Førsteprioritet studiested fordelt på studieprogram 13

14 Flere enn 4 av 10 vil studere et annet sted enn ved UiO fordi de vil studere et annet sted enn i Oslo Spm 7b: Hvorfor ikke Universitetet i Oslo? * Filter: Hvis ikke vil helst studere ved UiO Jeg ønsker å studere et annet sted enn i Oslo Det er vanskelig/dyrt å få bolig i Oslo Universitetet tilbyr ikke fagkombinasjonen jeg helst vil studere Universitetet er langt fra hjemstedet mitt Jeg kommer inn andre steder med mitt karaktersnitt Jeg ønsker å gå på et universitet med høyere anseelse Jeg ønsker å studere ved et mindre universitet/høgskole Fordi jeg har få venner eller bekjente som studerer ved Universitetet i Oslo Vil helst studere i utlandet 3% 11% 11% 11% 11% 10% 24% 29% 44% * Formulering før 2013: «Dersom UiO ikke er det studiestedet du helst vil studere ved, hvorfor ikke?» Oslo er for stort/dårligere studentmijlø 2% Annen årsak 8% Ingen formening 7% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 2014 (n=454) 2013 (n=566) 2012 (n=622) 2011 (n=609) 14

15 Søkerne har best inntrykk av UiO når det gjelder den faglige kvaliteten og mulighetene for å få interessante jobber med utdanning fra UiO Spm 6: Hva er ditt inntrykk av Universitetet i Oslo innenfor de fagområdene du vil studere? Oppgi hvor godt eller dårlig inntrykk du har på en skala fra 1 til 5, der 1 er dårlig inntrykk og 5 er godt inntrykk. * Andel som oppgir 4 eller 5 Den faglige kvaliteten på utdanningen Mulighetene for å få interessante jobber med en utdanning fra UiO Mulighetene til å få en godt betalt jobb med en utdanning fra UiO Den faglige kvaliteten på forskningen Hvor dyktige forelesere er til å formidle sine kunnskaper Mulighetene for å kombinere studier ved UiO med studier i utlandet Det sosiale miljøet og muligheten til å bli godt kjent med andre studenter Velferdstilbudet fra UiO 62% 59% 52% 49% 49% 47% 72% 75% * Formulering før 2013: «Hvilket inntrykk har du av Universitetet i Oslo innenfor de fagområdene du helst vil studere? Oppgi hvor godt eller dårlig inntrykk du har på en skala fra 1 til 5, der 1 er dårlig inntrykk og 5 er godt inntrykk.» 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2014(n=1212) 2013 (n=1549) 2012 (n=1612) 2011 (n=1507) 2010 (n=1600) 2009 (n=1599) 2008 (n=1981) 2007 (n=405) 2006 (n=691) Inntrykk fordelt på studieprogram 15

16 Nesten 4 av 10 tror UiO er best når det gjelder den faglige kvaliteten på utdanningen Spm 9: Hvilket norsk universitet tror du er best når det gjelder følgende forhold? * Den faglige kvaliteten på utdanningen UiO, Oslo NTNU, Trondheim UiB, Bergen UMB, Ås UiT, Tromsø UiA, Agder UiS, Stavanger UiN, Nordland Alle er ca. like gode Ikke noe inntrykk 1% 0% 0% 0% 0% 6% 11% 17% 26% 38% * Formulering før 2013: «Hvilket norsk universitet har du inntrykk av er best når det gjelder følgende forhold?» 0% 10% 20% 30% 40% 50% 2014 (n=1212) 2013 (n=1549) 2012 (n=1612) 2011 (n=1507) 2010 (n=1600) 2009 (n=1599) 2008 (n=1981) 2007 (n=405) 2006 (n=691) 16

17 1 av 4 tror UiO er best når det gjelder den faglige kvaliteten på forskningen Spm 9: Hvilket norsk universitet tror du er best når det gjelder følgende forhold? * Den faglige kvaliteten på forskningen NTNU, Trondheim UiO, Oslo UiB, Bergen UMB, Ås UiT, Tromsø UiA, Agder UiS, Stavanger UiN, Nordland Alle er ca. like gode Ikke noe inntrykk 1% 1% 0% 0% 0% 4% 9% 21% 27% 37% * Formulering før 2013: «Hvilket norsk universitet har du inntrykk av er best når det gjelder følgende forhold?» 0% 10% 20% 30% 40% 50% 2014 (n=1212) 2013 (n=1549) 2012 (n=1612) 2011 (n=1507) 2010 (n=1600) 2009 (n=1599) 2008 (n=1981) 17

18 3 av 10 tror UiO er best når det gjelder mulighetene for å få interessante jobber etter studiene Spm 9: Hvilket norsk universitet tror du er best når det gjelder følgende forhold? * Mulighetene for å få interessante jobber etter studiene UiO, Oslo NTNU, Trondheim UiB, Bergen UMB, Ås UiS, Stavanger UiA, Agder UiT, Tromsø UiN, Nordland Alle er ca. like gode Ikke noe inntrykk 2% 1% 1% 0% 0% 0% 18% 21% 26% 30% * Formulering før 2013: «Hvilket norsk universitet har du inntrykk av er best når det gjelder følgende forhold?» 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 2014 (n=1212) 2013 (n=1549) 2012 (n=1612) 2011 (n=1507) 2010 (n=1600) 2009 (n=1599) 2008 (n=1981) 2007 (n=405) 2006 (n=691) 18

19 1 av 4 tror UiO er best når det gjelder mulighetene for å få en godt betalt jobb etter studiene Spm 9: Hvilket norsk universitet tror du er best når det gjelder følgende forhold? * Mulighetene for å få en godt betalt jobb etter studiene NTNU, Trondheim UiO, Oslo UiB, Bergen UiS, Stavanger UMB, Ås UiA, Agder UiN, Nordland UiT, Tromsø Alle er ca. like gode Ikke noe inntrykk 1% 0% 0% 0% 0% 3% 20% 21% 25% 29% * Formulering før 2013: «Hvilket norsk universitet har du inntrykk av er best når det gjelder følgende forhold?» 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 2014 (n=1212) 2013 (n=1549) 2012 (n=1612) 2011 (n=1507) 2010 (n=1600) 2009 (n=1599) 2008 (n=1981) 2007 (n=405) 2006 (n=691) 19

20 Nesten 1 av 5 tror UiO er best når det gjelder det sosiale miljøet og muligheten til å bli kjent med andre studenter Spm 9: Hvilket norsk universitet tror du er best når det gjelder følgende forhold? * Det sosiale miljøet og muligheten til å bli kjent med andre studenter NTNU, Trondheim UiO, Oslo UiB, Bergen UiT, Tromsø UMB, Ås UiA, Agder UiS, Stavanger UiN, Nordland Alle er ca. like gode Ikke noe inntrykk 3% 3% 2% 1% 0% 13% 17% 17% 20% 24% * Formulering før 2013: «Hvilket norsk universitet har du inntrykk av er best når det gjelder følgende forhold?» 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 2014 (n=1212) 2013 (n=1549) 2012 (n=1612) 2011 (n=1507) 2010 (n=1600) 2009 (n=1599) 2008 (n=1981) 2007 (n=405) 2006 (n=691) 20

21 1 av 4 tror UiO er best når det gjelder hvor dyktige foreleserne er til å formidle sine kunnskaper Spm 9: Hvilket norsk universitet tror du er best når det gjelder følgende forhold? * Hvor dyktige foreleserne er til å formidle sine kunnskaper ** UiO, Oslo NTNU, Trondheim UiB, Bergen UiT, Tromsø UMB, Ås UiA, Agder UiS, Stavanger UiN, Nordland Alle er ca. like gode Ikke noe inntrykk 1% 1% 1% 0% 0% 6% 11% 19% 27% 33% * Formulering før 2013: «Hvilket norsk universitet har du inntrykk av er best når det gjelder følgende forhold?» ** Formulering før 2010: «Den pedagogiske kvaliteten på forelesningene og annen undervisning» 0% 10% 20% 30% 40% 50% 2014 (n=1212) 2013 (n=1549) 2012 (n=1612) 2011 (n=1507) 2010 (n=1600) 2009 (n=1599) 2008 (n=1981) 2007 (n=405) 2006 (n=691) 21

22 Flere enn 1 av 3 tror UiO er best når det gjelder mulighetene for å kombinere med studier i utlandet Spm 9: Hvilket norsk universitet tror du er best når det gjelder følgende forhold? * Mulighetene for å kombinere med studier i utlandet UiO, Oslo NTNU, Trondheim UiB, Bergen UMB, Ås UiA, Agder UiT, Tromsø UiS, Stavanger UiN, Nordland Alle er ca. like gode Ikke noe inntrykk 1% 0% 0% 0% 0% 4% 6% 18% 33% 36% * Formulering før 2013: «Hvilket norsk universitet har du inntrykk av er best når det gjelder følgende forhold?» 0% 10% 20% 30% 40% 50% 2014 (n=1212) 2013 (n=1549) 2012 (n=1612) 2011 (n=1507) 2010 (n=1600) 2009 (n=1599) 2008 (n=1981) 2007 (n=405) 2006 (n=691) 22

23 3 av 10 tror UiO er best når det gjelder evnen til å markedsføre seg og informere om sin virksomhet Spm 9: Hvilket norsk universitet tror du er best når det gjelder følgende forhold? * Evnen til å markedsføre seg og informere om sin virksomhet UiO, Oslo NTNU, Trondheim UiB, Bergen UiA, Agder UiS, Stavanger UiT, Tromsø UMB, Ås UiN, Nordland Alle er ca. like gode Ikke noe inntrykk 1% 1% 1% 0% 0% 4% 14% 17% 31% 31% * Formulering før 2013: «Hvilket norsk universitet har du inntrykk av er best når det gjelder følgende forhold?» 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 2014 (n=1212) 2013 (n=1549) 2012 (n=1612) 2011 (n=1507) 2010 (n=1600) 2009 (n=1599) 2008 (n=1981) 2007 (n=405) 2006 (n=691) 23

24 Informasjon 24

25 6 av 10 har lagt merke til informasjon, omtale, reklame eller lignende fra UiO Spm 10: Har du lagt merke til informasjon, omtale, reklame eller lignende fra noen bestemte universiteter eller høyskoler i år? * UiO, Oslo Handelshøyskolen BI NTNU, Trondheim UiB, Bergen HiO, Oslo Fra ulike høyskoler NHH, Bergen UiA, Agder Universitet eller høyskole i utlandet UiT, Tromsø UiS, Stavanger UMB, Ås UiN, Universitetet i Nordland 3% 17% 14% 12% 12% 10% 10% 8% 24% 27% 43% 49% 59% * Formulering før 2011: «Har du lagt merke til informasjon, omtale, reklame eller kampanjer fra noen bestemte universiteter eller høgskoler i år?» 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 2014 (n=1212) 2013 (n=1549) 2012 (n=1612) 2011 (n=1507) 2010 (n=1600) 2009 (n=1599) 2008 (n=1981) 2007 (n=405) 2006 (n=691) Informasjonsregistrering fordelt på hovedbeskjeftigelse 25

26 Flest har lagt merke til UiO i i reklameannonser på internett, boards o.l., etterfulgt av sosiale medier Spm 11: Hvor har du lagt merke til UiO i år? Filter: Hvis lagt merke til informasjon, omtale, reklame eller lignende fra UiO i år Reklameannonser på internett, boards o.l. Facebook, YouTube og andre sosiale medier Utdanningsmesse UiOs studiekatalog 36% 43% 47% 53% * Formulering før 2013: «I hvilken sammenheng har du lagt merke til UiO i år?» Besøk fra UiO på min skole Omtale i aviser, radio og TV Åpen dag ved UiO 15% 19% 25% Husker ikke 8% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 2014 (n=713) 2013 (n=870) 2012 (n=876) 2011 (n=787) 26

27 4 av 10 har fått bedre inntrykk av UiO som følge av informasjon, reklame eller omtale Spm 12: Har noe av informasjonen, reklamen eller omtalen om UiO endret ditt inntrykk av UiO? I så fall, har du fått et bedre eller dårligere inntrykk av UiO? Filter: Hvis lagt merke til informasjon, omtale, reklame eller lignende fra UiO i år 2014 (n=713) 2013 (n=870) 2012 (n=876) 39% 36% 31% 47% 51% 53% 1% 0% 1% 13% 13% 14% Skala endret til 5- punkts skala i Endret tilbake til 3- punkts skala i (n=787) 37% 49% 4% 10% 2010 (n=794) 27% 57% 1% 15% 2009 (n=899) 29% 54% 2% 15% 2008 (n=1061) 25% 58% 3% 14% 2007 (n=196) 22% 60% 1% 16% 2006 (n=450) 27% 49% 3% 21% 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Bedre inntrykk Uforandret inntrykk Dårligere inntrykk Ikke sikker 27

28 uio.no var den viktigste informasjonskilden for 4 av 10 da de bestemte seg for hvor de ville studere Spm 13: Hvilken informasjonskilde var den viktigste for deg da du bestemte deg for hvor du helst vil studere? Familie og venner Studieportaler som utdanning.no, studievalg.no og lignende Utdanningsmesse UiOs studiekatalog Rådgiver/lærer på skolen Besøk fra UiO på min skole Facebook, YouTube og andre sosiale medier Åpen dag ved UiO Tok direkte kontakt med UiO Reklame fra UiO i bybildet, på internett Veiledning hos UiO Andre måter 9% 8% 8% 5% 3% 2% 8% 13% 17% 23% 23% 36% 42% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 2014 (n=1212) 2013 (n=1549) 28

29 Informasjonskilder fordelt på andre informasjonskilder * Grønne tall angir signifikant større andel enn for alle søkerne samlet * Røde tall angir signifikant mindre andel enn for alle søkerne samlet Spm 13: Hvilken informasjonskilde var den viktigste for deg da du bestemte deg for hvor du helst vil studere? Alle søkere Utdanningsmesse Facebook, Youtube, andre sos. medier Åpen dag ved UiO Besøk fra UiO på min skole UiOs studiekatalog Studieportaler Tok direkte kontakt med UiO Reklame fra UiO Blant de som har oppgitt uio.no som informasjonskilde har flere oppgitt UiOs studiekatalog, sosiale medier og veiledning sammenlignet med alle søkerne sett under ett. Færre har oppgitt utdanningsmesse, skolebesøk, familie/venner og rådgiver/lærer på skolen. Blant de som har oppgitt UiOs studiekatalog har flere oppgitt utdanningsmesse, sosiale medier, skolebesøk, studieportaler, uio.no og reklame fra UiO sammenlignet med alle søkerne samlet. Andelen som kun har oppgitt UiOs studiekatalog er 2,6 prosent. De resterende 13,9 prosentene har også oppgitt andre informasjonskilder. Familie og venner Rådgiver/ lærer på skolen n= Veiledning hos UiO Utdanningsmesse 23 % - 36 % 34 % 46 % 45 % 23 % 17 % 19 % 39 % 23 % 35 % 27 % UiOs studiekatalog 17 % 26 % - 26 % 22 % 26 % 21 % 23 % 19 % 36 % 14 % 22 % 15 % Facebook, Youtube, andre sos. medier 8 % 12 % 13 % - 10 % 8 % 13 % 14 % 10 % 30 % 8 % 12 % 12 % Åpen dag ved UiO 8 % 15 % 10 % 9 % - 17 % 7 % 8 % 8 % 12 % 6 % 10 % 27 % Besøk fra UiO på min skole 9 % 17 % 14 % 9 % 20 % - 8 % 5 % 7 % 15 % 7 % 16 % 12 % Studieportaler 23 % 23 % 29 % 38 % 21 % 22 % - 31 % 24 % 42 % 23 % 32 % 15 % Tok direkte kontakt med UiO 5 % 4 % 8 % 9 % 5 % 3 % 7 % - 6 % 6 % 5 % 8 % 19 % 42 % 36 % 49 % 54 % 45 % 33 % 44 % 52 % - 58 % 30 % 29 % 65 % Reklame fra UiO 3 % 5 % 6 % 11 % 4 % 5 % 5 % 3 % 4 % - 4 % 6 % 4 % Familie og venner 36 % 36 % 32 % 39 % 30 % 28 % 36 % 31 % 26 % 52 % - 52 % 38 % Rådgiver/lærer på skolen 13 % 20 % 17 % 19 % 17 % 24 % 18 % 19 % 9 % 30 % 18 % - 8 % Veiledning hos UiO 2 % 3 % 2 % 3 % 8 % 3 % 1 % 8 % 3 % 3 % 2 % 1 % - 29

30 Veiledning hos UiO, åpen dag ved UiO og familie/venner påvirket i stor grad valg av utdanning for omtrent 3 av 4 Spm 13b: I hvilken grad påvirket disse kanalene ditt valg av utdanning? Svar på en skala fra 1 til 5, der 1 er i svært liten grad og 5 er i svært stor grad. Filter: Hvis informasjonskilden ble oppgitt som en av de viktigste for hvor en helst vil studere. Andel som oppgir 4 eller 5 Veiledning hos UiO (2014:n=26) Åpen dag ved UiO (2014:n=92) Familie og venner (2014:n=437) (2014:n=513) Besøk fra UiO på min skole (2014:n=106) Tok direkte kontakt med UiO (via telefon, e- post eller oppmøte) (2014:n=64) Utdanningsmesse (2014:n=275) UiOs studiekatalog (2014:n=200) Studieportaler som utdanning.no, studievalg.no og lignende (2014:n=279) Facebook, YouTube og andre sosiale medier (2014:n=95) Rådgiver/lærer på skolen (2014:n=155) Reklame fra UiO i bybildet, på internett (2014:n=33) Andre måter (2014:n=97) 39% 59% 58% 53% 51% 73% 73% 72% 70% 69% 69% 68% 89% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

31 6 av 10 vil helst få informasjon om studier ved UiO på uio.no Spm 14: Hvordan vil du helst få informasjon om studier ved UiO? UiOs studiekatalog Utdanningsmesse Besøk fra UiO på min skole Rådgiver/lærer på skolen Åpen dag ved UiO Studieportaler som utdanning.no, studievalg.no og lignende Facebook, YouTube og andre sosiale medier Veiledning hos UiO Familie & venner Ta direkte kontakt med UiO (via telefon, e-post eller oppmøt Reklame for UiO i bybildet, på internett Andre måter 61% 39% 35% 29% 29% 29% 26% 25% 21% 20% 18% 12% 4% 0% 20% 40% 60% 80% 2014 (n=1212) 31

32 8 av 10 vil helst ha informasjon om den faglige kvaliteten på utdanningen Spm 15: Hva vil du helst ha informasjon om? Den faglige kvaliteten på utdanningen 82% Mulighetene for å få interessante jobber etter studiene 74% Hvor dyktige foreleserne er til å formidle sine kunnskaper 61% Det sosiale miljøet og muligheten til å bli kjent med andre 51% Mulighetene for å kombinere med studier i utlandet 43% Mulighetene for å få en godt betalt jobb etter studiene 42% Den faglige kvaliteten på forskningen 31% Annet 3% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2014 (n=1212) 32

33 Påstander om UiO 33

34 36 % mener UiO er Norges beste universitet, halvparten mener UiO har et godt studiemiljø Spm 16: Til slutt ber vi deg ta stilling til to utsagn. Jeg er av den oppfatning at... UiO er Norges beste universitet 36% 14% 50% UiO har et godt studiemiljø 50% 11% 39% 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Enig Uenig Ikke sikker/vet ikke n=alle (1212) 34

35 Studieprogram fordelt på bakgrunn 35

36 Høyere andel søkere til medisin blant de som har bakgrunn utenfor Norden Spm 4: Hva har du søkt på ved Universitetet i Oslo? Vi tenker her på din øverste prioritet. Fordelt på bakgrunn Samfunnsfag og psykologi Jus, økonomi, ledelse og administrasjon Helsefag og medisin Matematikk, naturvitenskap og teknologi Historie, filosofi og kulturstudier Språk, litteratur og områdekunnskap Lærerutdanning: Lektorutdanning Informasjonsteknologi og informatikk Pedagogiske fag Estetiske studier og musikkvitenskap Mediefag Religion og teologi 10 % 9 % 10 % 11 % 6 % 3 4 % 6 % 9 % 7 % 5 % 3 % 4 % 6 % 4 % 4 % 5 % 4 % 3 % 2 % 0 % 1 % 0 % 19 % % 20 % 21 % 28 % 29 % 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % Søker og foreldre født i Norge eller Norden (n=912) Søker eller foreldre født utenfor Norden (n=265) Annen opprinnelse (n=28) Tilbake til hovedrapport 36

37 Årsaker til valg av studieprogram fordelt på studieprogram 37

38 Yrkesmulighetene etter studiet Spm 5: Oppgi hvor viktig følgende grunner var for ditt valg av studieprogram på en skala fra 1 til 5, der 1 er svært uviktig og 5 er svært viktig. Fordelt på studieprogram Jus, økonomi, ledelse og administrasjon (n=259) 0 % 3 % Lærerutdanning: Lektorutdanning (n=51) 2 % Helsefag og medisin (n=153) 1 % 3 % Informasjonsteknologi og informatikk (n=59) Pedagogiske fag (n=54) Religion og teologi (n=9) Samfunnsfag og psykologi (n=318) Matematikk, naturvitenskap og teknologi (n=115) Språk, litteratur og områdekunnskap (n=79) Historie, filosofi og kulturstudier (n=66) Estetiske studier og musikkvitenskap (n=33) 2 % 2 % 22 % 4 % 8 % 6 % 11 % 10 % 13 % 9 % 20 % 12 % 12 % Mediefag (n=16) 19 % 8 % 23 % 64 % 8 % 33 % 57 % 10 % 8 % 31 % 54 % 32 % 54 % 26 % 24 % 44 % 11 % 11 % 44 % 17 % 34 % 36 % 16 % 33 % 32 % 19 % 22 % 32 % 30 % 24 % 11 % 30 % 21 % 15 % 38 % 31 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 1 - svært uviktig svært viktig Ikke sikker Tilbake til hovedrapport 38

39 Mulighetene for å få en godt betalt jobb etter studiet Spm 5: Oppgi hvor viktig følgende grunner var for ditt valg av studieprogram på en skala fra 1 til 5, der 1 er svært uviktig og 5 er svært viktig. Fordelt på studieprogram Jus, økonomi, ledelse og administrasjon (n=259) 2 % 3 % Informasjonsteknologi og informatikk (n=59) 3 % 3 % Helsefag og medisin (n=153) Pedagogiske fag (n=54) Matematikk, naturvitenskap og teknologi (n=115) Samfunnsfag og psykologi (n=318) Lærerutdanning: Lektorutdanning (n=51) Språk, litteratur og områdekunnskap (n=79) Historie, filosofi og kulturstudier (n=66) Religion og teologi (n=9) Estetiske studier og musikkvitenskap (n=33) Mediefag (n=16) 3 % 5 % 24 % 33 % 33 % 2 % 14 % 36 % 44 % 6 % 17 % 32 % 41 % 31 % 26 % 28 % 8 % 19 % 20 % 29 % 23 % 6 % 16 % 27 % 8 % 10 % 37 % 16 % 15 % 11 % 24 % 22 % 11 % 34 % 36 % 44 % 30 % 9 % 45 % 13 % 38 % 38 % 29 % 21 % 25 % 20 % 13 % 16 % 9 % 12 % 11 % 9 % 3 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 1 - svært uviktig svært viktig Ikke sikker Tilbake til hovedrapport 39

40 Personlig interesse for fagområdet Spm 5: Oppgi hvor viktig følgende grunner var for ditt valg av studieprogram på en skala fra 1 til 5, der 1 er svært uviktig og 5 er svært viktig. Fordelt på studieprogram Samfunnsfag og psykologi (n=318) 1 % 1 % 3 % Helsefag og medisin (n=153) 1 % 1 % 3 % Historie, filosofi og kulturstudier (n=66) 2 % 3 % Estetiske studier og musikkvitenskap (n=33) 3 % Religion og teologi (n=9) Språk, litteratur og områdekunnskap (n=79) 3 % Matematikk, naturvitenskap og teknologi (n=115) 1 % 2 % 4 % Informasjonsteknologi og informatikk (n=59) 2 % Lærerutdanning: Lektorutdanning (n=51) 2 % Pedagogiske fag (n=54) 4 % 2 % 10 % 12 % 82 % 12 % 80 % 15 % 79 % 22 % 20 % 77 % 16 % 76 % 24 % 25 % 19 % Mediefag (n=16) 6 % 13 % Jus, økonomi, ledelse og administrasjon (n=259) 0 % 1 % 6 % 13 % 30 % 84 % 78 % 75 % 73 % 70 % 69 % 60 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 1 - svært uviktig svært viktig Ikke sikker Tilbake til hovedrapport 40

41 Ville ha tilleggspoeng for å komme inn på annen utdanning Spm 5: Oppgi hvor viktig følgende grunner var for ditt valg av studieprogram på en skala fra 1 til 5, der 1 er svært uviktig og 5 er svært viktig. Fordelt på studieprogram Religion og teologi (n=9) Mediefag (n=16) Estetiske studier og musikkvitenskap (n=33) Matematikk, naturvitenskap og teknologi (n=115) Språk, litteratur og områdekunnskap (n=79) Pedagogiske fag (n=54) Helsefag og medisin (n=153) Historie, filosofi og kulturstudier (n=66) Samfunnsfag og psykologi (n=318) Lærerutdanning: Lektorutdanning (n=51) Jus, økonomi, ledelse og administrasjon (n=259) Informasjonsteknologi og informatikk (n=59) 44 % 38 % 13 % 73 % 64 % 58 % 52 % 74 % 64 % 68 % 71 % 74 % 64 % 22 % 11 % 19 % 13 % 19 % 9 % 9 % 15 % 7 % 9 % 22 % 20 % 13 % 8 % 5 % 22 % 5 % 15 % 9 % 13 % 10 % 18 % 8 % 12 % 5 % 4 % 15 % 10 % 9 % 7 % 4 % 6 % 6 % 6 % 3 % 4 % 5 % 3 % 4 % 3 % 2 % 2 % 5 % 2 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 1 - svært uviktig svært viktig Ikke sikker Tilbake til hovedrapport 41

42 Har venner på studieprogrammet Spm 5: Oppgi hvor viktig følgende grunner var for ditt valg av studieprogram på en skala fra 1 til 5, der 1 er svært uviktig og 5 er svært viktig. Fordelt på studieprogram Informasjonsteknologi og informatikk (n=59) 61 % 12 % 14 % 3 % 7 % Helsefag og medisin (n=153) 75 % 13 % 4 % 3 % 2 % Lærerutdanning: Lektorutdanning (n=51) 80 % 10 % 6 % 2 % 2 % Jus, økonomi, ledelse og administrasjon (n=259) 78 % 8 % 3 % 5 % 2 % Matematikk, naturvitenskap og teknologi (n=115) 76 % 10 % 7 % 3 % 2 % Samfunnsfag og psykologi (n=318) 77 % 12 % 5 % 3 % 1 % Estetiske studier og musikkvitenskap (n=33) 76 % 18 % 3 % Historie, filosofi og kulturstudier (n=66) 80 % 11 % 2 % 3 % Mediefag (n=16) 81 % 19 % Pedagogiske fag (n=54) 76 % 15 % 4 % Religion og teologi (n=9) 56 % 44 % Språk, litteratur og områdekunnskap (n=79) 86 % 6 % 3 % 4 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 1 - svært uviktig svært viktig Ikke sikker Tilbake til hovedrapport 42

43 Det sosiale miljøet på studieprogrammet Spm 5: Oppgi hvor viktig følgende grunner var for ditt valg av studieprogram på en skala fra 1 til 5, der 1 er svært uviktig og 5 er svært viktig. Fordelt på studieprogram Pedagogiske fag (n=54) Religion og teologi (n=9) Estetiske studier og musikkvitenskap (n=33) Helsefag og medisin (n=153) Informasjonsteknologi og informatikk (n=59) Samfunnsfag og psykologi (n=318) Lærerutdanning: Lektorutdanning (n=51) Jus, økonomi, ledelse og administrasjon (n=259) Historie, filosofi og kulturstudier (n=66) Matematikk, naturvitenskap og teknologi (n=115) Språk, litteratur og områdekunnskap (n=79) Mediefag (n=16) 28 % 33 % 9 % 15 % 52 % 32 % 41 % 36 % 29 % 32 % 16 % 7 % 14 % 18 % 14 % 52 % 39 % 13 % 62 % 25 % 31 % 20 % 13 % 44 % 12 % 15 % 11 % 11 % 12 % 9 % 22 % 16 % 7 % 25 % 8 % 7 % 22 % 16 % 6 % 20 % 18 % 6 % 28 % 16 % 6 % 14 % 18 % 3 % 5 % 25 % 15 % 3 % 9 % 15 % 6 % 3 % 38 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 1 - svært uviktig svært viktig Ikke sikker Tilbake til hovedrapport 43

44 Den faglige kvaliteten på studieprogrammet Spm 5: Oppgi hvor viktig følgende grunner var for ditt valg av studieprogram på en skala fra 1 til 5, der 1 er svært uviktig og 5 er svært viktig. Fordelt på studieprogram Helsefag og medisin (n=153) Jus, økonomi, ledelse og administrasjon (n=259) Religion og teologi (n=9) Pedagogiske fag (n=54) Samfunnsfag og psykologi (n=318) Lærerutdanning: Lektorutdanning (n=51) Matematikk, naturvitenskap og teknologi (n=115) Historie, filosofi og kulturstudier (n=66) Mediefag (n=16) Estetiske studier og musikkvitenskap (n=33) Informasjonsteknologi og informatikk (n=59) Språk, litteratur og områdekunnskap (n=79) 5 % 3 % 3 % 2 % 6 % 6 % 4 % 8 % 9 % 3 % 6 % 3 % 6 % 6 % 2 % 11 % 12 % 22 % 50 % 15 % 27 % 33 % 47 % 44 % 7 % 19 % 43 % 15 % 28 % 14 % 35 % 20 % 39 % 20 % 15 % 5 % 17 % 24 % 36 % 26 % 44 % 19 % 21 % 39 % 38 % 35 % 31 % 30 % 25 % 24 % 23 % 25 % 20 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 1 - svært uviktig svært viktig Ikke sikker Tilbake til hovedrapport 44

45 Gode forelesere på studieprogrammet Spm 5: Oppgi hvor viktig følgende grunner var for ditt valg av studieprogram på en skala fra 1 til 5, der 1 er svært uviktig og 5 er svært viktig. Fordelt på studieprogram Religion og teologi (n=9) 11 % Jus, økonomi, ledelse og administrasjon (n=259) 6 % Helsefag og medisin (n=153) 7 % Pedagogiske fag (n=54) Samfunnsfag og psykologi (n=318) Lærerutdanning: Lektorutdanning (n=51) Estetiske studier og musikkvitenskap (n=33) 6 % 7 % 8 % 6 % Matematikk, naturvitenskap og teknologi (n=115) 10 % Språk, litteratur og områdekunnskap (n=79) 22 % Historie, filosofi og kulturstudier (n=66) 9 % Mediefag (n=16) Informasjonsteknologi og informatikk (n=59) 3 % 11 % 11 % 4 % 14 % 25 % 6 % 18 % 17 % 34 % 2 % 11 % 6 % 10 % 17 % 33 % 4 % 19 % 30 % 22 % 4 % 22 % 11 % 29 % 44 % 15 % 24 % 12 % 56 % 38 % 6 % 19 % 21 % 29 % 4 % 22 % 24 % 25 % 3 % 21 % 21 % 24 % 19 % 23 % 18 % 15 % 31 % 13 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 1 - svært uviktig svært viktig Ikke sikker Tilbake til hovedrapport 45

46 Renommeet til forskningen/forskerne innen fagområdet Spm 5: Oppgi hvor viktig følgende grunner var for ditt valg av studieprogram på en skala fra 1 til 5, der 1 er svært uviktig og 5 er svært viktig. Fordelt på studieprogram Religion og teologi (n=9) Pedagogiske fag (n=54) Helsefag og medisin (n=153) Matematikk, naturvitenskap og teknologi (n=115) Jus, økonomi, ledelse og administrasjon (n=259) Samfunnsfag og psykologi (n=318) Historie, filosofi og kulturstudier (n=66) Lærerutdanning: Lektorutdanning (n=51) Informasjonsteknologi og informatikk (n=59) Estetiske studier og musikkvitenskap (n=33) Språk, litteratur og områdekunnskap (n=79) Mediefag (n=16) 22 % 9 % 6 % 11 % 20 % 22 % 22 % 22 % 20 % 11 % 11 % 8 % 10 % 24 % 24 % 21 % 25 % 20 % 19 % 14 % 12 % 12 % 9 % 26 % 20 % 21 % 27 % 18 % 25 % 20 % 16 % 14 % 26 % 8 % 12 % 12 % 18 % 24 % 10 % 10 % 7 % 25 % 20 % 5 % 18 % 6 % 33 % 15 % 3 % 38 % 8 % 15 % 14 % 3 % 19 % 6 % 44 % 19 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 1 - svært uviktig svært viktig Ikke sikker Tilbake til hovedrapport 46

47 Muligheter for å kombinere med studier i utlandet Spm 5: Oppgi hvor viktig følgende grunner var for ditt valg av studieprogram på en skala fra 1 til 5, der 1 er svært uviktig og 5 er svært viktig. Fordelt på studieprogram Religion og teologi (n=9) Matematikk, naturvitenskap og teknologi (n=115) Språk, litteratur og områdekunnskap (n=79) Lærerutdanning: Lektorutdanning (n=51) Samfunnsfag og psykologi (n=318) Jus, økonomi, ledelse og administrasjon (n=259) Helsefag og medisin (n=153) Historie, filosofi og kulturstudier (n=66) Informasjonsteknologi og informatikk (n=59) Mediefag (n=16) Pedagogiske fag (n=54) Estetiske studier og musikkvitenskap (n=33) 44 % 22 % 33 % 19 % 17 % 19 % 17 % 26 % 25 % 22 % 22 % 24 % 22 % 35 % 31 % 31 % 9 % 18 % 17 % 14 % 14 % 15 % 14 % 21 % 21 % 26 % 19 % 20 % 16 % 20 % 16 % 24 % 22 % 20 % 18 % 16 % 17 % 21 % 6 % 14 % 10 % 14 % 22 % 13 % 25 % 43 % 17 % 19 % 39 % 12 % 27 % 10 % 25 % 6 % 11 % 6 % 15 % 3 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 1 - svært uviktig svært viktig Ikke sikker Tilbake til hovedrapport 47

48 Fått anbefalt studiet av nåværende/tidligere studenter på studiet Spm 5: Oppgi hvor viktig følgende grunner var for ditt valg av studieprogram på en skala fra 1 til 5, der 1 er svært uviktig og 5 er svært viktig. Fordelt på studieprogram Religion og teologi (n=9) Helsefag og medisin (n=153) Lærerutdanning: Lektorutdanning (n=51) Jus, økonomi, ledelse og administrasjon (n=259) Informasjonsteknologi og informatikk (n=59) Pedagogiske fag (n=54) Samfunnsfag og psykologi (n=318) Matematikk, naturvitenskap og teknologi (n=115) Språk, litteratur og områdekunnskap (n=79) Estetiske studier og musikkvitenskap (n=33) Historie, filosofi og kulturstudier (n=66) Mediefag (n=16) 44 % 32 % 33 % 37 % 41 % 46 % 41 % 42 % 62 % 45 % 50 % 56 % 11 % 11 % 11 % 22 % 15 % 21 % 13 % 10 % 20 % 20 % 22 % 14 % 8 % 10 % 17 % 8 % 12 % 12 % 14 % 8 % 13 % 14 % 24 % 15 % 17 % 13 % 21 % 13 % 7 % 7 % 13 % 11 % 6 % 8 % 11 % 6 % 4 % 21 % 12 % 3 % 21 % 12 % 5 % 3 % 13 % 25 % 6 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 1 - svært uviktig svært viktig Ikke sikker Tilbake til hovedrapport 48

49 Fordi jeg vil bruke de gode karakterene mine Spm 5: Oppgi hvor viktig følgende grunner var for ditt valg av studieprogram på en skala fra 1 til 5, der 1 er svært uviktig og 5 er svært viktig. Fordelt på studieprogram Helsefag og medisin (n=153) Jus, økonomi, ledelse og administrasjon (n=259) Matematikk, naturvitenskap og teknologi (n=115) Lærerutdanning: Lektorutdanning (n=51) Samfunnsfag og psykologi (n=318) Pedagogiske fag (n=54) Informasjonsteknologi og informatikk (n=59) Språk, litteratur og områdekunnskap (n=79) Historie, filosofi og kulturstudier (n=66) Estetiske studier og musikkvitenskap (n=33) Mediefag (n=16) Religion og teologi (n=9) 27 % 25 % 12 % 14 % 22 % 22 % 20 % 19 % 16 % 16 % 37 % 19 % 19 % 10 % 14 % 18 % 14 % 20 % 27 % 14 % 44 % 16 % 19 % 12 % 8 % 26 % 22 % 31 % 6 % 7 % 34 % 51 % 15 % 14 % 14 % 20 % 14 % 5 % 11 % 3 % 48 % 17 % 20 % 6 % 2 % 61 % 9 % 21 % 9 % 19 % 19 % 25 % 25 % 56 % 22 % 11 % 11 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 1 - svært uviktig svært viktig Ikke sikker Tilbake til hovedrapport 49

50 Inntrykk av Universitetet i Oslo fordelt på studieprogram 50

51 Den faglige kvaliteten på utdanningen Spm 6: Hva er ditt inntrykk av Universitetet i Oslo innenfor de fagområdene du vil studere? Oppgi hvor godt eller dårlig inntrykk du har på en skala fra 1 til 5, der 1 er dårlig inntrykk og 5 er godt inntrykk. Fordelt på studieprogram Jus, økonomi, ledelse og administrasjon (n=259) Helsefag og medisin (n=153) Religion og teologi (n=9) Samfunnsfag og psykologi (n=318) 1 % 1 % 2 % 0 % 1 % Matematikk, naturvitenskap og teknologi (n=115) 3 % 2 % Pedagogiske fag (n=54) 2 % Informasjonsteknologi og informatikk (n=59) Lærerutdanning: Lektorutdanning (n=51) Estetiske studier og musikkvitenskap (n=33) Språk, litteratur og områdekunnskap (n=79) 1 % 5 % Historie, filosofi og kulturstudier (n=66) 3 % Mediefag (n=16) 6 % 11 % 33 % 44 % 8 % 17 % 31 % 40 % 19 % 22 % 39 % 16 % 31 % 54 % 32 % 46 % 36 % 43 % 15 % 31 % 36 % 14 % 35 % 35 % 18 % 36 % 33 % 32 % 30 % 18 % 35 % 26 % 6 % 44 % 19 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 1 - dårlig inntrykk godt inntrykk Ikke sikker Tilbake til hovedrapport 51

52 Den faglige kvaliteten på forskningen Spm 6: Hva er ditt inntrykk av Universitetet i Oslo innenfor de fagområdene du vil studere? Oppgi hvor godt eller dårlig inntrykk du har på en skala fra 1 til 5, der 1 er dårlig inntrykk og 5 er godt inntrykk. Fordelt på studieprogram Jus, økonomi, ledelse og administrasjon (n=259) 1 % 1 % Matematikk, naturvitenskap og teknologi (n=115) 2 % 4 % Helsefag og medisin (n=153) Samfunnsfag og psykologi (n=318) Pedagogiske fag (n=54) Religion og teologi (n=9) 1 % 1 % 1 % 4 % Informasjonsteknologi og informatikk (n=59) 3 % Estetiske studier og musikkvitenskap (n=33) Språk, litteratur og områdekunnskap (n=79) 3 % Lærerutdanning: Lektorutdanning (n=51) Historie, filosofi og kulturstudier (n=66) Mediefag (n=16) 2 % 2 % 3 % 12 % 13 % 10 % 9 % 17 % 19 % 28 % 11 % 44 % 22 % 8 % 15 % 36 % 18 % 13 % 29 % 15 % 13 % 20 % 26 % 36 % 31 % 35 % 27 % 34 % 33 % 31 % 31 % 22 % 35 % 14 % 26 % 27 % 14 % 50 % 6 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 1 - dårlig inntrykk godt inntrykk Ikke sikker Tilbake til hovedrapport 52

53 Mulighetene for å få interessante jobber med en utdanning fra UiO Spm 6: Hva er ditt inntrykk av Universitetet i Oslo innenfor de fagområdene du vil studere? Oppgi hvor godt eller dårlig inntrykk du har på en skala fra 1 til 5, der 1 er dårlig inntrykk og 5 er godt inntrykk. Fordelt på studieprogram Jus, økonomi, ledelse og administrasjon (n=259) 2 % 1 % Pedagogiske fag (n=54) 2 % 6 % Helsefag og medisin (n=153) 1 % Lærerutdanning: Lektorutdanning (n=51) Informasjonsteknologi og informatikk (n=59) 2 % Samfunnsfag og psykologi (n=318) 1 % 3 % Matematikk, naturvitenskap og teknologi (n=115) Religion og teologi (n=9) Estetiske studier og musikkvitenskap (n=33) Mediefag (n=16) Språk, litteratur og områdekunnskap (n=79) Historie, filosofi og kulturstudier (n=66) 3 % 2 % 11 % 6 % 13 % 10 % 5 % 6 % 10 % 26 % 55 % 7 % 10 % 25 % 48 % 12 % 14 % 32 % 39 % 12 % 36 % 36 % 10 % 11 % 24 % 13 % 22 % 18 % 20 % 52 % 33 % 47 % 40 % 34 % 33 % 33 % 36 % 27 % 44 % 25 % 25 % 23 % 38 % 17 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 1 - dårlig inntrykk godt inntrykk Ikke sikker Tilbake til hovedrapport 53

54 Mulighetene for å få en godt betalt jobb med en utdanning fra UiO Spm 6: Hva er ditt inntrykk av Universitetet i Oslo innenfor de fagområdene du vil studere? Oppgi hvor godt eller dårlig inntrykk du har på en skala fra 1 til 5, der 1 er dårlig inntrykk og 5 er godt inntrykk. Fordelt på studieprogram Jus, økonomi, ledelse og administrasjon (n=259) 2 % 0 % Helsefag og medisin (n=153) 1 % 3 % Informasjonsteknologi og informatikk (n=59) 3 % Matematikk, naturvitenskap og teknologi (n=115) 3 % 3 % Samfunnsfag og psykologi (n=318) 2 % 4 % 9 % 32 % 49 % 12 % Pedagogiske fag (n=54) 2 % 9 % Religion og teologi (n=9) 11 % Lærerutdanning: Lektorutdanning (n=51) 4 % 4 % 17 % 25 % 32 % 18 % 18 % Mediefag (n=16) 19 % Språk, litteratur og områdekunnskap (n=79) 16 % Estetiske studier og musikkvitenskap (n=33) Historie, filosofi og kulturstudier (n=66) 9 % 6 % 6 % 9 % 15 % 11 % 27 % 34 % 35 % 26 % 32 % 35 % 27 % 37 % 24 % 33 % 22 % 39 % 20 % 25 % 31 % 19 % 30 % 15 % 29 % 15 % 42 % 32 % 16 % 12 % 5 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 1 - dårlig inntrykk godt inntrykk Ikke sikker Tilbake til hovedrapport 54

55 Det sosiale miljøet og muligheten til å bli godt kjent med andre studenter Spm 6: Hva er ditt inntrykk av Universitetet i Oslo innenfor de fagområdene du vil studere? Oppgi hvor godt eller dårlig inntrykk du har på en skala fra 1 til 5, der 1 er dårlig inntrykk og 5 er godt inntrykk. Fordelt på studieprogram Religion og teologi (n=9) Lærerutdanning: Lektorutdanning (n=51) Matematikk, naturvitenskap og teknologi (n=115) Pedagogiske fag (n=54) Samfunnsfag og psykologi (n=318) Jus, økonomi, ledelse og administrasjon (n=259) Helsefag og medisin (n=153) Informasjonsteknologi og informatikk (n=59) Språk, litteratur og områdekunnskap (n=79) Estetiske studier og musikkvitenskap (n=33) Historie, filosofi og kulturstudier (n=66) Mediefag (n=16) 11 % 6 % 2 % 9 % 7 % 6 % 7 % 3 % 7 % 2 % 10 % 9 % 3 % 8 % 6 % 11 % 10 % 13 % 22 % 11 % 44 % 27 % 28 % 27 % 26 % 33 % 29 % 15 % 24 % 14 % 13 % 30 % 24 % 19 % 27 % 23 % 25 % 26 % 22 % 26 % 27 % 20 % 27 % 16 % 20 % 27 % 18 % 26 % 22 % 20 % 18 % 21 % 15 % 14 % 25 % 38 % 13 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 1 - dårlig inntrykk godt inntrykk Ikke sikker Tilbake til hovedrapport 55

56 Hvor dyktige foreleserne er til å formidle sine kunnskaper Spm 6: Hva er ditt inntrykk av Universitetet i Oslo innenfor de fagområdene du vil studere? Oppgi hvor godt eller dårlig inntrykk du har på en skala fra 1 til 5, der 1 er dårlig inntrykk og 5 er godt inntrykk. Fordelt på studieprogram Religion og teologi (n=9) Matematikk, naturvitenskap og teknologi (n=115) 4 % 2 % Estetiske studier og musikkvitenskap (n=33) 3 % 3 % Jus, økonomi, ledelse og administrasjon (n=259) 1 % 2 % Pedagogiske fag (n=54) 2 % Samfunnsfag og psykologi (n=318) Lærerutdanning: Lektorutdanning (n=51) Helsefag og medisin (n=153) Språk, litteratur og områdekunnskap (n=79) Informasjonsteknologi og informatikk (n=59) Mediefag (n=16) 1 % 4 % 6 % 1 % 3 % 6 % 2 % Historie, filosofi og kulturstudier (n=66) 2 % 6 % 44 % 11 % 33 % 19 % 25 % 29 % 12 % 27 % 27 % 16 % 37 % 25 % 17 % 28 % 24 % 18 % 30 % 16 % 27 % 16 % 30 % 19 % 33 % 22 % 25 % 23 % 22 % 20 % 15 % 14 % 13 % 44 % 13 % 26 % 33 % 8 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 1 - dårlig inntrykk godt inntrykk Ikke sikker Tilbake til hovedrapport 56

57 Mulighetene for å kombinere studier ved UiO med studier i utlandet Spm 6: Hva er ditt inntrykk av Universitetet i Oslo innenfor de fagområdene du vil studere? Oppgi hvor godt eller dårlig inntrykk du har på en skala fra 1 til 5, der 1 er dårlig inntrykk og 5 er godt inntrykk. Fordelt på studieprogram Språk, litteratur og områdekunnskap (n=79) Jus, økonomi, ledelse og administrasjon (n=259) Samfunnsfag og psykologi (n=318) Matematikk, naturvitenskap og teknologi (n=115) 5 % 5 % 7 % 5 % 5 % 8 % 3 % 5 % Helsefag og medisin (n=153) 2 % 8 % Lærerutdanning: Lektorutdanning (n=51) 2 % 8 % Mediefag (n=16) 13 % Informasjonsteknologi og informatikk (n=59) Estetiske studier og musikkvitenskap (n=33) Pedagogiske fag (n=54) Religion og teologi (n=9) Historie, filosofi og kulturstudier (n=66) 11 % 17 % 16 % 19 % 15 % 22 % 19 % 22 % 7 % 7 % 15 % 9 % 11 % 6 % 11 % 22 % 6 % 8 % 9 % 17 % 27 % 22 % 37 % 29 % 25 % 26 % 27 % 27 % 31 % 14 % 30 % 30 % 22 % 26 % 26 % 25 % 20 % 20 % 19 % 19 % 18 % 13 % 22 % 29 % 9 % 11 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 1 - dårlig inntrykk godt inntrykk Ikke sikker Tilbake til hovedrapport 57

58 Velferdstilbudet ved UiO (f.eks. studentboliger, kafeer, idrett, barnehager, helsetilbud osv.) Spm 6: Hva er ditt inntrykk av Universitetet i Oslo innenfor de fagområdene du vil studere? Oppgi hvor godt eller dårlig inntrykk du har på en skala fra 1 til 5, der 1 er dårlig inntrykk og 5 er godt inntrykk. Fordelt på studieprogram Pedagogiske fag (n=54) Språk, litteratur og områdekunnskap (n=79) Helsefag og medisin (n=153) Matematikk, naturvitenskap og teknologi (n=115) Religion og teologi (n=9) Historie, filosofi og kulturstudier (n=66) Samfunnsfag og psykologi (n=318) Informasjonsteknologi og informatikk (n=59) Jus, økonomi, ledelse og administrasjon (n=259) Estetiske studier og musikkvitenskap (n=33) Lærerutdanning: Lektorutdanning (n=51) Mediefag (n=16) 7 % 7 % 8 % 5 % 7 % 8 % 3 % 9 % 22 % 11 % 8 % 6 % 9 % 7 % 5 % 7 % 11 % 18 % 2 % 10 % 6 % 6 % 9 % 26 % 30 % 18 % 25 % 25 % 16 % 22 % 24 % 23 % 29 % 23 % 17 % 9 % 11 % 24 % 19 % 22 % 11 % 22 % 18 % 20 % 21 % 17 % 29 % 21 % 22 % 19 % 23 % 24 % 19 % 15 % 24 % 18 % 31 % 16 % 50 % 13 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 1 - dårlig inntrykk godt inntrykk Ikke sikker Tilbake til hovedrapport 58

59 Førsteprioritet studiested fordelt på studieprogram 59

60 Førsteprioritet studiested fordelt på studieprogram Spm 7a: Hvor vil du helst studere? Estetiske studier og musikkvitenskap Helsefag og medisin Historie, filosofi og kulturstudier Informasjonsteknologi og informatikk Jus, økonomi, ledelse og administrasjon Lærerutdanning: Lektorutdanning Matematikk, naturvitenskap og teknologi Mediefag Pedagogiske fag Religion og teologi Samfunnsfag og psykologi Språk, litteratur og områdekunnskap n= UiO, Oslo 72,7 % 48,4 % 69,7 % 59,3 % 62,5 % 68,6 % 58,3 % 43,8 % 72,2 % 66,7 % 66,7 % 64,6 % UiB, Bergen 3,0 % 11,8 % 6,1 % 5,1 % 12,7 % 7,8 % 4,3 % 6,3 % 6,3 % 7,6 % NTNU, Trondheim 17,0 % 4,5 % 11,9 % 1,5 % 7,8 % 11,3 % 6,3 % 1,9 % 6,0 % 1,3 % UiT, Tromsø 3,3 % 1,5 % 1,5 % 3,9 % 1,7 % 1,9 % 0,6 % 1,3 % NHH, Bergen 1,3 % 1,7 % 4,2 % 0,3 % UMB, Ås 2,0 % 0,4 % 2,0 % 8,7 % 0,6 % 1,3 % UiA, Agder 3,0 % 1,7 % 1,9 % 3,9 % 0,9 % 0,6 % UiS, Stavanger 0,8 % 0,3 % 1,3 % UiN, Nordland 1,7 % Handelshøyskolen BI 1,5 % 0,6 % Ved en høyskole 6,1 % 4,6 % 4,5 % 6,8 % 3,1 % 3,9 % 12,5 % 13,0 % 22,2 % 6,9 % 7,6 % Utenlandsk universitet eller høyskole 6,1 % 7,8 % 3,0 % 3,4 % 3,9 % 2,0 % 8,7 % 12,5 % 11,1 % 6,3 % 8,9 % Ikke sikker 9,1 % 3,9 % 10,6 % 8,5 % 5,8 % 6,1 % 18,8 % 11,1 % 4,7 % 6,3 % Tilbake til hovedrapport 60

En undersøkelse blant søkere til Universitetet i Oslo 2017

En undersøkelse blant søkere til Universitetet i Oslo 2017 En undersøkelse blant søkere til Universitetet i Oslo 2017 Kvantitativ undersøkelse gjennomført for Universitetet i Oslo Oslo, 9. juni 2017 Innledning På oppdrag for Universitetet i Oslo har Opinion i

Detaljer

Interesse for høyere utdanning og NTNU

Interesse for høyere utdanning og NTNU Interesse for høyere utdanning og NTNU - En undersøkelse blant personer i alderen 17 25 år Gjennomført av Sentio Research Norge Juni 2013 Innholdsfortegnelse Om undersøkelsen... 3 Om rapportering... 3

Detaljer

Undersøkelse på vegne av Virke og Finans Norge: Unges utdanningsvalg og Arbeidsgiverattraktivitet

Undersøkelse på vegne av Virke og Finans Norge: Unges utdanningsvalg og Arbeidsgiverattraktivitet Undersøkelse på vegne av Virke og Finans Norge: Unges utdanningsvalg og Arbeidsgiverattraktivitet Kort om undersøkelsen Virke og Finans Norge er oppdragsgivere for undersøkelsen, og har et todelt formål

Detaljer

Studentundersøkelse. 1.- og 2. års studentmedlemmer januar-februar 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Studentundersøkelse. 1.- og 2. års studentmedlemmer januar-februar 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Studentundersøkelse 1.- og 2. års studentmedlemmer januar-februar 2009 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Innhold 1. Innledning... 3 Omfanget av undersøkelsen og metode... 3 Svarprosent... 3 Sammendrag...

Detaljer

Vedlegg 5 - Spørreskjema

Vedlegg 5 - Spørreskjema Vedlegg 5 - Spørreskjema Introside: Din mening er viktig! HiST har som mål å skape en god faglig og sosial studiestart for alle våre studenter. Arbeidet med å sikre kvalitet i utdanningen ved HiST er forankret

Detaljer

Inntakskvalitet 2012. Inntakskvalitet 2012

Inntakskvalitet 2012. Inntakskvalitet 2012 Tabell 1 % Mann -------------------------------------- 41 Kvinne ------------------------------------ 59 Totalt -------------------------------------- 100 Utvalgets størrelse ------------------- 990 Tabell

Detaljer

Orientering om søkertall. - Oppdatert etter rektoratorientering

Orientering om søkertall. - Oppdatert etter rektoratorientering Orientering om søkertall - Oppdatert etter rektoratorientering Førsteprioritetssøkere 22 993 søkere NTNU som førstevalg (16,95 % av alle søkere nasjonalt). NTNUs andel av budsjetterte studieplasser nasjonalt

Detaljer

Råvarekvalitet i norsk høyere utdanning Startkompetanse på tvers av fag og institusjoner. Ole Gjølberg UHR-konferanse 28.

Råvarekvalitet i norsk høyere utdanning Startkompetanse på tvers av fag og institusjoner. Ole Gjølberg UHR-konferanse 28. Råvarekvalitet i norsk høyere utdanning Startkompetanse på tvers av fag og institusjoner Ole Gjølberg UHR-konferanse 28. oktober 2009 Er det en sammenheng mellom råvare- og ferdigvarekvalitet i høyere

Detaljer

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Nordmenns holdninger til å være fosterhjem og kunnskap om muligheten til å bli fosterforelder

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Nordmenns holdninger til å være fosterhjem og kunnskap om muligheten til å bli fosterforelder Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Nordmenns holdninger til å være fosterhjem og kunnskap om muligheten til å bli fosterforelder Telefonomnibus Uke 15-17, 2016 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Barne-,

Detaljer

Sørlandet som studiested. Sørlandet som studiested

Sørlandet som studiested. Sørlandet som studiested 1 2003 Kontaktpersoner ved Agderforskning: Seniorrådgiver Harald Furre Rådgiver Rune Jamt Forsker Gjermund Haslerud 2 2003 UTVALG Spørreskjema ble sendt til; 1400 Personer som avslo studieplass ved HiA

Detaljer

Bruk av vikarer i barnehagen

Bruk av vikarer i barnehagen Bruk av vikarer i barnehagen Medlemsundersøkelse blant førskolelærere 11. 28. juni 2013 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet 1 Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 11. 28. juni 2013 Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

OM AV FOR MANGFOLDIGE MUSUMSBRUKERE ved professor Anne-Britt Gran

OM AV FOR MANGFOLDIGE MUSUMSBRUKERE ved professor Anne-Britt Gran OM AV FOR MANGFOLDIGE MUSUMSBRUKERE ved professor Anne-Britt Gran Oppdragsgivere: Kulturhistorisk Museum, Universitetet i Oslo, og Norges Museumsforbund Undersøkelsen er gjennomført ved hjelp av finansiering

Detaljer

Videreutdanning. Medlemsundersøkelse blant lærere i grunnskolen og videregående skole juni Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet

Videreutdanning. Medlemsundersøkelse blant lærere i grunnskolen og videregående skole juni Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Videreutdanning Medlemsundersøkelse blant lærere i grunnskolen og videregående skole 3. 19. juni 2013 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 3. 19. juni

Detaljer

Ungdomsundersøkelse: Utdannelses- og yrkesvalg

Ungdomsundersøkelse: Utdannelses- og yrkesvalg Ungdomsundersøkelse: Utdannelses- og yrkesvalg Kvantitativ undersøkelse gjennomført for Utdanning.no Oslo, januar 2010 Om undersøkelsen Det er gjennomført 1000 intervjuer med et landsdekkende og representativt

Detaljer

Studiebarometeret 2017: Overordnet tilfredshet

Studiebarometeret 2017: Overordnet tilfredshet Studiebarometeret : Overordnet tilfredshet Kort om hovedfunn Norske studenter er i det store og hele fornøyde med studiet de går på! Det er også meget små forskjeller når vi sammenligner de fem siste årene.

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om kommunesammenslåing Sandefjord kommune. Telefonundersøkelse Oktober 2014

Innbyggerundersøkelse om kommunesammenslåing Sandefjord kommune. Telefonundersøkelse Oktober 2014 Innbyggerundersøkelse om kommunesammenslåing Sandefjord kommune Telefonundersøkelse Oktober 2014 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kontaktperson Hensikt Spørsmål Metode Målgruppe Sandefjord kommune Lars

Detaljer

tautdanning.no Publikumsundersøkelse Våren 2011

tautdanning.no Publikumsundersøkelse Våren 2011 tautdanning.no Publikumsundersøkelse Våren 2011 Metode og gjennomføring Undersøkelsen er gjennomført med personlige intervju av besøkende ved ulike utdanningsmesser. Norfakta har vært ansvarlig for rapporteringen

Detaljer

Utdanningspolitiske saker

Utdanningspolitiske saker Utdanningspolitiske saker Web-undersøkelse blant foreldre 6. 14. desember 2016 1 Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 6. 14. desember 2016 Datainnsamlingsmetode: Antall intervjuer: 849 Kartlegge

Detaljer

Lærervikarer. Medlemsundersøkelse blant lærere i grunnskolen og videregående skole juni Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet

Lærervikarer. Medlemsundersøkelse blant lærere i grunnskolen og videregående skole juni Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Lærervikarer Medlemsundersøkelse blant lærere i grunnskolen og videregående skole 3. 19. juni 2013 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 3. 19. juni 2013

Detaljer

Tiltak for bedre leseferdigheter blant elever

Tiltak for bedre leseferdigheter blant elever Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Tiltak for bedre leseferdigheter blant elever Undersøkelse blant rektorer i grunnskolen 24. 29. november 2010 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet

Detaljer

Offentliggjøring av resultater fra nasjonale prøver

Offentliggjøring av resultater fra nasjonale prøver Offentliggjøring av resultater fra nasjonale prøver Medlemsundersøkelse blant rektorer og skoleledere 9. 21. januar 2015 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring:

Detaljer

Tid til å være førskolelærer

Tid til å være førskolelærer Tid til å være førskolelærer Medlemsundersøkelse blant førskolelærere 11. 28. juni 2013 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet 1 Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 11. 28. juni 2013 Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Spørreundersøkelse blant søkere med NTNU som førsteprioritet. Gjennomført av Sentio Research Norge

Spørreundersøkelse blant søkere med NTNU som førsteprioritet. Gjennomført av Sentio Research Norge Spørreundersøkelse blant søkere med NTNU som førsteprioritet Gjennomført av Sentio Research Norge Juni 2013 Innholdsfortegnelse Om undersøkelsen...3 Om rapportering...3 Om feilmarginer og signifikanstesting...3

Detaljer

Undersøkelse blant skoleledere. Undersøkelse blant Utdanningsforbundets medlemmer som er skoleledere

Undersøkelse blant skoleledere. Undersøkelse blant Utdanningsforbundets medlemmer som er skoleledere Undersøkelse blant skoleledere Undersøkelse blant Utdanningsforbundets medlemmer som er skoleledere 8. mai 8. juni 2017 1 Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 8. mai 8. juni 2017 Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Undersøkelsen er gjennomført ved hjelp av finansiering fra ABM-utvikling

Undersøkelsen er gjennomført ved hjelp av finansiering fra ABM-utvikling OM AV FOR MANGFOLDIGE MUSUMSBRUKERE ved professor Anne-Britt Gran Klikk for å redigere undertittelstil i malen Oppdragsgivere: Kulturhistorisk Museum, Universitetet i Oslo, og Norges Museumsforbund Undersøkelsen

Detaljer

Handlinger og holdninger

Handlinger og holdninger Handlinger og holdninger Hovedfunn handlinger og holdninger 31 % har penger plassert i aksjefond (små endringer siden 2013) Signifikant flere menn enn kvinner har penger plassert i aksjefond Ingen signifikant

Detaljer

Tid å være lærer. Medlemsundersøkelse blant lærere i grunnskolen og videregående skole juni Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet

Tid å være lærer. Medlemsundersøkelse blant lærere i grunnskolen og videregående skole juni Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Tid å være lærer Medlemsundersøkelse blant lærere i grunnskolen og videregående skole 3. 19. juni 2013 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 3. 19. juni

Detaljer

Tiltak for bedre leseferdigheter blant elever

Tiltak for bedre leseferdigheter blant elever Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Tiltak for bedre leseferdigheter blant Undersøkelse blant rektorer i grunnskolen 24. 29. november 2010 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet

Detaljer

Ole Gjølberg, UMB Nasjonalt studieveilederseminar, NTNU 27. september 2010

Ole Gjølberg, UMB Nasjonalt studieveilederseminar, NTNU 27. september 2010 Råvarekvalitet i norsk høyere utdanning Startkompetanse på tvers av fag og institusjoner: Statistikk + noen refleksjoner omkring studieveiledning og studietilbud Ole Gjølberg, UMB Nasjonalt studieveilederseminar,

Detaljer

Studentene og fagspråket. Spørreundersøkelse blant studenter i alderen 19-29 år. Gjennomført på oppdrag fra Språkrådet. TNS Politikk & samfunn

Studentene og fagspråket. Spørreundersøkelse blant studenter i alderen 19-29 år. Gjennomført på oppdrag fra Språkrådet. TNS Politikk & samfunn Spørreundersøkelse blant studenter i alderen -2 år Gjennomført på oppdrag fra Språkrådet TNS.2.24 Innhold Dokumentasjon av undersøkelsen 3 2 Oppsummering av hovedfunn 3 4 Vedlegg: Bakgrunn 22 Vedlegg:

Detaljer

Fondsundersøkelsen 2013

Fondsundersøkelsen 2013 Fondsundersøkelsen 2013 Befolkningsundersøkelse gjennomført for Verdipapirfondenes forening (VFF) Oslo, mai 2013 Innhold Hovedfunn: Fondsundersøkelsen 2013 s. 3 Handlinger og holdninger s. 4-15 Forventninger

Detaljer

Anonymiserte prøver. Medlemsundersøkelse blant lærere i ungdomskolen og videregående skole juni Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet

Anonymiserte prøver. Medlemsundersøkelse blant lærere i ungdomskolen og videregående skole juni Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Anonymiserte prøver Medlemsundersøkelse blant lærere i ungdomskolen og videregående skole 3. 19. juni 2013 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 3. 19.

Detaljer

Flak: Alt i alt-tilfredshet: 1 1

Flak: Alt i alt-tilfredshet: 1 1 Flak: Alt i alt-tilfredshet: 1 1 I gjennomsnitt svarer studentene 4,1 på spørsmålet: «Alt i alt, hvor fornøyd er du med studieprogrammet du går på? Svarskalaen går fra 1 til 5, der 1 indikerer «ikke tilfreds»

Detaljer

Kandidatundersøkelse ved Høgskolen i Bodø 2010

Kandidatundersøkelse ved Høgskolen i Bodø 2010 Kandidatundersøkelse ved Høgskolen i Bodø Bakgrunn: Gjennomført i perioden: 24.11. 08.12.. Undersøkelsen er kun sendt til kandidater (Bachelor/Master) fullført i perioden 01.03.2009 31.08. med registrert

Detaljer

Elevtall og pedagogisk kvalitet. Undersøkelse blant Utdanningsforbundets medlemmer som er grunnskolelærere

Elevtall og pedagogisk kvalitet. Undersøkelse blant Utdanningsforbundets medlemmer som er grunnskolelærere Elevtall og pedagogisk kvalitet Undersøkelse blant Utdanningsforbundets medlemmer som er grunnskolelærere 29. mai 27. juni 2017 1 Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 29. mai 27. juni 2017

Detaljer

Dato: 2.10.2000 Formål: 25. 28. september. Telefon intervju: Omnibus. Regionsykehuset i Tromsø. Hege Andreassen. Kathrine Steen Andersen.

Dato: 2.10.2000 Formål: 25. 28. september. Telefon intervju: Omnibus. Regionsykehuset i Tromsø. Hege Andreassen. Kathrine Steen Andersen. Prosjektinformasjon Dato: 2.10.00 Formål: Teste befolkningens bruk og holdninger til bruk av Internett i helserelatert sammenheng. Målgruppe/ utvalg: Landsrepresentativt, 1 år + Tidsperiode (feltarbeid):

Detaljer

tautdanning.no Publikumsundersøkelse Våren 2012

tautdanning.no Publikumsundersøkelse Våren 2012 tautdanning.no Publikumsundersøkelse Våren 2012 Metode og gjennomføring Undersøkelsen er gjennomført med personlige intervju av besøkende ved ulike utdanningsmesser. Norfakta har vært ansvarlig for rapporteringen

Detaljer

Skolelederes ytringsfrihet

Skolelederes ytringsfrihet Skolelederes ytringsfrihet Undersøkelse blant skoledere i grunnskole og 2. - 10. september 2008 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING Prosjektinformasjon Kartlegge skolelederes

Detaljer

Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket

Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket Medlemsundersøkelse 15. - 21. september 2010 Oppdragsgiver: Utedanningsforbundet

Detaljer

KS Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon

KS Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon Kartlegging av 10. klassingers utdannings- og yrkesvalg Telefonundersøkelse gjennomført for Kommunenes sentralforbund uke 4 Oslo, november 00 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kontaktperson Hensikt KS

Detaljer

IKT og arbeidsmetoder

IKT og arbeidsmetoder IKT og arbeidsmetoder Medlemsundersøkelse blant lærere på studieforberedende utdanningsprogram 9. 21. mars 2012 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 9.

Detaljer

Medievaner og holdninger. Landsomfattende undersøkelse 25. februar 17. mars 2009

Medievaner og holdninger. Landsomfattende undersøkelse 25. februar 17. mars 2009 Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Medievaner og holdninger Landsomfattende undersøkelse 25. februar 17. mars Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon

Detaljer

tilfredshet med muligheter til medvirkning ikke tilfreds noe tilfreds verken eller tilfreds svært tilfreds

tilfredshet med muligheter til medvirkning ikke tilfreds noe tilfreds verken eller tilfreds svært tilfreds Flak: studentenes engasjement når det gjelder, og påvirkning Tidligere studier viste at studentenes engasjement til å delta i studentsaker er lunkent 1. Resultater i Studiebarometeret kan tyde på det samme.

Detaljer

LESERUNDERSØKELSE 2011 BERGENSEREN BERGEN KOMMUNE

LESERUNDERSØKELSE 2011 BERGENSEREN BERGEN KOMMUNE LESERUNDERSØKELSE 2011 BERGENSEREN BERGEN KOMMUNE PROSJEKTINFORMASJON Prosjektnavn: Oppdragsgiver: Ansvarlig konsulent: Leserundersøkelse 2011 - Bergenseren Bergen kommune, Byrådsavdelingen Martin Aabech

Detaljer

Undersøkelse om unge og utdanningsog yrkesvalg. Gjennomført av Opinion, Desember 2007

Undersøkelse om unge og utdanningsog yrkesvalg. Gjennomført av Opinion, Desember 2007 1 Undersøkelse om unge og utdanningsog yrkesvalg Gjennomført av Opinion, Desember 2007 Om undersøkelsen Det er gjennomført 1003 intervjuer med et landsdekkende og representativt utvalg av ungdom mellom

Detaljer

Vestfold fylkesbibliotek

Vestfold fylkesbibliotek Vestfold fylkesbibliotek Brukerundersøkelse 2013 Kvantitativ telefonundersøkelse Mai-juni 2013 Om undersøkelsen Oppdragsgiver, metode og utvalg: På vegne av Vestfold fylkeskommune ved Vestfold fylkesbibliotek

Detaljer

UNDERSØKELSE OM FORSKNINGSKOMMUNIKASJON FORSKNINGSRÅDET 25. NOVEMBER 2015 GYRD STEEN FUTURE PRESENT GROUP AS

UNDERSØKELSE OM FORSKNINGSKOMMUNIKASJON FORSKNINGSRÅDET 25. NOVEMBER 2015 GYRD STEEN FUTURE PRESENT GROUP AS UNDERSØKELSE OM FORSKNINGSKOMMUNIKASJON FORSKNINGSRÅDET 25. NOVEMBER 2015 GYRD STEEN FUTURE PRESENT GROUP AS SLIPP FORSKNINGEN FRI, DEN ER VÅR Forskningen får stadig flere interessenter og interesser

Detaljer

Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovedtest Elevspørreskjema 8. klasse Veiledning I dette heftet vil du finne spørsmål om deg selv. Noen spørsmål dreier seg om fakta,

Detaljer

Studiebarometeret 2016: undervisning og veiledning

Studiebarometeret 2016: undervisning og veiledning Studiebarometeret 2016: undervisning og veiledning Kort om hovedfunn Studentene er mer fornøyd med undervisningsspørsmålene enn spørsmålene om veiledning og tilbakemelding fra fagansatte (Tabell 2 og Figur

Detaljer

Samordna opptak 2011 økende interesse for fremmedspråk, men fortsatt få søkere Bakgrunn for notatet Økning for engelsk, fransk, spansk og tysk

Samordna opptak 2011 økende interesse for fremmedspråk, men fortsatt få søkere Bakgrunn for notatet Økning for engelsk, fransk, spansk og tysk Samordna opptak 2011 økende interesse for fremmedspråk, men fortsatt få søkere Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen Notat 6/2011 (10.5.2011) v/ Gerard Doetjes Bakgrunn for notatet Samordna opptak

Detaljer

1 Tallene er hentet fra www.samordnaopptak.no.

1 Tallene er hentet fra www.samordnaopptak.no. Samordna opptak 2015: Spansk og tysk fortsetter å øke, fransk og mindre underviste språk går ned Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen Notat 4/2015 Samordna opptak (SO) 1 har publisert søkertallene

Detaljer

Analyser og evalueringer

Analyser og evalueringer Analyser og evalueringer Oppsummering av opptaket 2015* Samordna Opptak I Samordna Opptak har vi hatt en svak nedgang i antall førsteprioritetssøkere på 2,15 % fra 2014 til 2015. For Samordna opptak systemet

Detaljer

Medievaner blant publikum

Medievaner blant publikum Medievaner blant publikum Landsomfattende undersøkelse 28. januar 21. februar Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: Datainnsamlingsmetode: Antall intervjuer:

Detaljer

Medievaner og holdninger til medier

Medievaner og holdninger til medier Medievaner og holdninger til medier Landsomfattende meningsmåling 8. - 22. mars 2005 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING DATAINNSAMLINGSMETODE Måle medievaner

Detaljer

Rift om studieplassene i utradisjonelle språkfag Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen Notat 3/2014

Rift om studieplassene i utradisjonelle språkfag Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen Notat 3/2014 Rift om studieplassene i utradisjonelle språkfag Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen Notat 3/2014 Samordna opptak (SO) 1 har publisert søkertallene for studieåret 2014-15. Tallene viser at

Detaljer

Lærested 2009 2010 2011 2012 2013 Endring i % 2012-2013. Søkere totalt (Samordna opptak) Høgskolen i Harstad 1164 1327 1345 1335 1684 +26.

Lærested 2009 2010 2011 2012 2013 Endring i % 2012-2013. Søkere totalt (Samordna opptak) Høgskolen i Harstad 1164 1327 1345 1335 1684 +26. Lærested 2009 2010 2011 2012 2013 Endring i % 2012-2013 Søkere totalt (Samordna opptak) Høgskolen i Harstad 1164 1327 1345 1335 1684 +26.14 % Høgskolen i Nesna 661 555 615 960 1210 +26.04 % Høgskolen i

Detaljer

Medievaner og holdninger. Landsomfattende undersøkelse blant norske journalister 23. februar - 17. mars 2009

Medievaner og holdninger. Landsomfattende undersøkelse blant norske journalister 23. februar - 17. mars 2009 Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Medievaner og holdninger Landsomfattende undersøkelse blant norske journalister 23. februar - 17. mars Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager

Detaljer

Høgskolen i Hedmark Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Postboks 4010 Bedriftssenteret 2306 Hamar

Høgskolen i Hedmark Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Postboks 4010 Bedriftssenteret 2306 Hamar Høgskolen i Hedmark Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Postboks 4010 Bedriftssenteret 2306 Hamar Telefon: 62 51 76 10 Faks: 62 51 76 01 E-mail: luna@hihm.no SPØRRESKJEMA Dette spørreskjemaet

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Medievaner og holdninger Landsomfattende undersøkelse blant norske journalister 3. 17. februar 2014 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Medievaner og holdninger Landsomfattende undersøkelse blant ungdom 14. 30. januar 2014 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 16. 30. januar 2014 Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Medievaner og holdninger til media. Landsomfattende undersøkelse blant norske redaktører 20. - 29. februar 2008. Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager

Medievaner og holdninger til media. Landsomfattende undersøkelse blant norske redaktører 20. - 29. februar 2008. Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Medievaner og holdninger til media Landsomfattende undersøkelse blant norske redaktører 20. - 29. februar 2008 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING DATAINNSAMLINGSMETODE

Detaljer

4Voksne i høyere utdanning

4Voksne i høyere utdanning VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I HØYERE UTDANNING 1 kap 4 4Voksne i høyere utdanning I 2013 var det 70 755 studenter på 30 år eller mer ved universiteter og høyskoler her til lands. Hovedfunn To av tre studenter

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Medievaner og holdninger Landsomfattende undersøkelse blant norske redaktører 3. 17. februar 2014 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Medlemsundersøkelse blant Utdanningsforbundets lærere i grunnskole og videregående skole

Medlemsundersøkelse blant Utdanningsforbundets lærere i grunnskole og videregående skole Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Medlemsundersøkelse blant Utdanningsforbundets lærere i grunnskole og videregående skole 22.-26. august 2011 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet

Detaljer

Medievaner blant publikum

Medievaner blant publikum Medievaner blant publikum Landsomfattende undersøkelse 16. 31. januar 2014 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 16. 31. januar 2014 Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Oversikt over bestilling av oppgaver fra universiteter og høgskoler - Undersøkelse om bruken av bokstavkarakterer 2008

Oversikt over bestilling av oppgaver fra universiteter og høgskoler - Undersøkelse om bruken av bokstavkarakterer 2008 Oversikt over bestilling av oppgaver fra universiteter og høgskoler - Undersøkelse om bruken av bokstavkarakterer 008 UHRs ref. Institusjon Bestilling Merknader 1 Universitetet i Oslo, Institutt for kulturstudier

Detaljer

Q1 Ditt kjønn: Studentundersøkelsen 2015 1 / 26. Answered: 1,124 Skipped: 0. Kvinne. Mann 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 79.

Q1 Ditt kjønn: Studentundersøkelsen 2015 1 / 26. Answered: 1,124 Skipped: 0. Kvinne. Mann 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 79. Q1 Ditt kjønn: Answered: 1,124 Skipped: 0 Kvinne Mann Kvinne Mann 79.18% 890 20.82% 234 Total 1,124 1 / 26 Q2 Hvor gammel er du? Answered: 1,124 Skipped: 0 15-17 år 18-20 år 21-25 år 26-30 år 31 år + 15-17

Detaljer

Trivsel og gjennomføring av studiene ved UiB

Trivsel og gjennomføring av studiene ved UiB 1 of 6 Trivsel og gjennomføring av studiene ved UiB UiB ønsker å kartlegge omfanget av gjennomføring ved institusjonen. Denne spørreundersøkelsen skal hjelpe å finne svar på hva UiB som utdanningsinstitusjon

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Hvaler kommune Opinion AS November 205 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Hvaler kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

4Voksne i høyere utdanning

4Voksne i høyere utdanning VOX-SPEILET 2015 VOKSNE I HØYERE UTDANNING 1 kap 4 4Voksne i høyere utdanning I 2014 var det 70 000 studenter på 30 år eller mer ved universiteter og høyskoler her til lands. Hovedfunn: Kvinner er i flertall

Detaljer

Fagvalg studiespesialiserende utdanningsprogram

Fagvalg studiespesialiserende utdanningsprogram 201/2017 Fagvalg studiespesialiserende utdanningsprogram Innholdsfortegnelse Informasjon om valg av fag Noen råd når du velger Generelt om studiespesialiserende utdanningsprogram 3 3 3 Programfag Fellesfag

Detaljer

5. Hva var dine tre høyest prioriterte studieprogram ved Samordna opptak høsten 2008? Førstevalg:... Andrevalg:... Tredjevalg:...

5. Hva var dine tre høyest prioriterte studieprogram ved Samordna opptak høsten 2008? Førstevalg:... Andrevalg:... Tredjevalg:... Undersøkelse om utdanningsvalg www.naturfagsenteret.no/vilje-con-valg Dette spørreskjemaet har spørsmål om deg og dine kriterier, forventninger og planer knyttet til utdannings- og yrkesvalg. Begynnerstudenter

Detaljer

Medievaner og holdninger blant journalister

Medievaner og holdninger blant journalister Medievaner og holdninger blant journalister Undersøkelse blant medlemmer i Norsk Journalistlag 2. 23. februar Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 2. 23.

Detaljer

Vekst og kvalitet i masterutdanningene. Akademikernes frokostseminar 16 november 2016, Agnete Vabø, Terje Næss, Elisabeth Hovdhaugen

Vekst og kvalitet i masterutdanningene. Akademikernes frokostseminar 16 november 2016, Agnete Vabø, Terje Næss, Elisabeth Hovdhaugen Vekst og kvalitet i masterutdanningene Akademikernes frokostseminar 16 november 2016, Agnete Vabø, Terje Næss, Elisabeth Hovdhaugen Antall kandidater i ulike fagområder, 2000-2014 Numerær økning i antall

Detaljer

GJESTEELEV I NABOFYLKET -en kartlegging av omfanget elever som ønsker å ta videregående utdanning i nabofylket

GJESTEELEV I NABOFYLKET -en kartlegging av omfanget elever som ønsker å ta videregående utdanning i nabofylket Prosjektrapport nr. 38/00 GJESTEELEV I NABOFYLKET -en kartlegging av omfanget elever som ønsker å ta videregående utdanning i nabofylket Rune Jamt Rapportens tittel: FoU-informasjon GJESTEELEV I NABOFYLKET

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om kommunesammenslåing Sandefjord, Stokke og Andebu. Telefonundersøkelse Januar 2015

Innbyggerundersøkelse om kommunesammenslåing Sandefjord, Stokke og Andebu. Telefonundersøkelse Januar 2015 Innbyggerundersøkelse om kommunesammenslåing Sandefjord, Stokke og Andebu Telefonundersøkelse nuar 2015 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kontaktperson Hensikt Sandefjord kommune Lars Petter Kjær, assisterende

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Sola kommune Opinion AS Januar 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Sola, Sandnes og Stavanger Kontaktperson

Detaljer

FAGVALG FOR ELEVER I VG1

FAGVALG FOR ELEVER I VG1 FAGVALG FOR ELEVER I VG1 Utdanningsprogram for studiespesialisering Språk Samfunnsfag Økonomi Realfag Idrettsfag Asker videregående skole Et spennende valg I Vg1 har valgene vært ganske begrenset. Du har

Detaljer

Digital karriereveiledning i praksis: Utdanning.no og ne4veiledning. Raymond Karlsen og Eirik Øvernes

Digital karriereveiledning i praksis: Utdanning.no og ne4veiledning. Raymond Karlsen og Eirik Øvernes Digital karriereveiledning i praksis: Utdanning.no og ne4veiledning Raymond Karlsen og Eirik Øvernes 5500 350 70 Utdanninger Utdanning s- beskrivels er Artikler og støtteinformasjo n 850 550 550 Læresteder

Detaljer

Informasjonshefte for Vg1 på KG. FAGVALG i Vg2. skoleåret 2013/2014

Informasjonshefte for Vg1 på KG. FAGVALG i Vg2. skoleåret 2013/2014 Informasjonshefte for Vg1 på KG FAGVALG i Vg2 skoleåret 2013/2014 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Praktisk informasjon... 3 Prøvevalg... 3 Endelig valg... 3 3. Fag og timefordeling i Vg1, Vg2 og Vg3...

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Fredrikstad kommune Opinion AS November 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Fredrikstad kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Spørreundersøkelse blant søkere med NTNU som førsteprioritet Del 2 Høsten Gjennomført av Sentio Research Norge

Spørreundersøkelse blant søkere med NTNU som førsteprioritet Del 2 Høsten Gjennomført av Sentio Research Norge Spørreundersøkelse blant søkere med NTNU som førsteprioritet Del 2 Høsten 2013 Gjennomført av Sentio Research Norge Oktober 2013 Innholdsfortegnelse Om undersøkelsen...3 Om rapportering...3 Om feilmarginer

Detaljer

Elev ID: Elevspørreskjema. 8. årstrinn. Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo

Elev ID: Elevspørreskjema. 8. årstrinn. Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Elev ID: Elevspørreskjema 8. årstrinn Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo International Association for the Evaluation of Educational Achievement Copyright IEA, 2005 Veiledning

Detaljer

NTNU Kandidatundersøkelsen Fakultet for naturvitenskap og teknologi

NTNU Kandidatundersøkelsen Fakultet for naturvitenskap og teknologi NTNU Kandidatundersøkelsen 2013 Fakultet for naturvitenskap og teknologi 1 Utvalg Utvalg Bruttoutvalg Nettoutvalg Svarprosent HF totalt 731 394 53,9 % BBI 15 7 47 % MBI 66 30 46 % MBIOT 16 10 63 % MBIOT5

Detaljer

Medievaner og holdninger til media. Landsomfattende undersøkelse blant journalister 11. - 27. februar 2008. Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager

Medievaner og holdninger til media. Landsomfattende undersøkelse blant journalister 11. - 27. februar 2008. Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Medievaner og holdninger til media Landsomfattende undersøkelse blant journalister 11. - 27. februar 2008 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING DATAINNSAMLINGSMETODE

Detaljer

Norsk Elbilforening. Omnibusundersøkelse Juni 2014

Norsk Elbilforening. Omnibusundersøkelse Juni 2014 Norsk Elbilforening Omnibusundersøkelse Juni 01 Prosjektbeskrivelse OPPDRAGSGIVER Norsk Elbilforening Kontaktperson: Petter Haugneland, mobil: 98 699, e-post: petter@elbil.no UNDERSØKELSENS FORMÅL Respondentene

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Rælingen kommune Opinion AS August 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Rælingen kommune Kontaktperson Wenche F. Rustad, wenche.freitag.rustad@ralingen.kommune.no,

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO kandidatundersøkelsen 2014

UNIVERSITETET I OSLO kandidatundersøkelsen 2014 UNIVERSITETET I OSLO kandidatundersøkelsen 2014 Arbeidslivstilknytning og tilfredshet med egen utdannelse blant kandidater uteksaminert i perioden 2011 2013. Hovedresultater Innledning Universitetet i

Detaljer

Utdanning. Elisabeth Falnes-Dalheim

Utdanning. Elisabeth Falnes-Dalheim Utdanning Barnehagedekningen øker, og dermed går stadig større andel av barna mellom 1 og 5 år i barnehage. Størst er økningen av barn i private barnehager. Bruken av heldagsplass i barnehagen øker også.

Detaljer

EVALUERING AV INNTAKSKVALITET

EVALUERING AV INNTAKSKVALITET Høgskolen i Sør-Trøndelag EVALUERING AV INNTAKSKVALITET Høsten 2011 RAPPORT: ALT Antall studenter i utvalget: 151 LESEVEILEDNING Denne rapporten er vedlegg til rapporten Høgskolen i Sør-Trøndelag, Evaluering

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Vinje kommune Opinion AS Februar 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Vinje kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Høringsuttalelse: Forslag om endring av karakterkrav i matematikk til lærerutdanning

Høringsuttalelse: Forslag om endring av karakterkrav i matematikk til lærerutdanning Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Oslo, 17.11.2014 Vårt saksnummer: 2014/11576 Deres saksnummer: 14/3741- Postboks 1133 0318 Oslo Telefon: 22 84 18 00 postmottak@samordnaopptak.no www.samordnaopptak.no

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Gjemnes kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Gjemnes kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Rektorers syn på egen arbeidssituasjon og skole

Rektorers syn på egen arbeidssituasjon og skole Rektorers syn på egen arbeidssituasjon og skole Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Dato: 13. oktober 2004 Konsulent: Idar Eidset Opinion i Bergen: Pb. 714 Sentrum, 5807 Bergen Telefon: 55 54 10 50 Opinion

Detaljer

Utbygging av vindmøllepark i Lebesby. Oppdragsgiver: Lebesby Kommune. Dato: 12. februar 2004. Konsulent: Idar Eidset

Utbygging av vindmøllepark i Lebesby. Oppdragsgiver: Lebesby Kommune. Dato: 12. februar 2004. Konsulent: Idar Eidset Utbygging av ark i Lebesby Oppdragsgiver: Lebesby Kommune Dato: 12. februar 2004 Konsulent: Idar Eidset Opinion i Bergen: Pb. 714 Sentrum, 5807 Bergen Telefon: 55 54 10 50 Opinion i Oslo: Pb. 2947 Tøyen,

Detaljer

Diplomundersøkelsen

Diplomundersøkelsen 2006200720082009201020112012 Diplomundersøkelsen Forord Bindeleddet-NTNU gjennomfører hvert år en undersøkelse blant fjorårets uteksaminerte diplomstudenter ved institutt for Industriell økonomi og teknologiledelse

Detaljer

Bruk av sykkel, adferd i trafikken og regelkunnskap. Etterundersøkelse

Bruk av sykkel, adferd i trafikken og regelkunnskap. Etterundersøkelse Bruk av sykkel, adferd i trafikken og regelkunnskap Etterundersøkelse Landsomfattende undersøkelse blant syklister og bilister 23. oktober - 7. november Oppdragsgiver: Statens vegvesen Vegdirektoratet

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Oppdal kommune Opinion AS Juni-juli 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Oppdal kommune Kontaktperson Leidulf Skarbø, Leidulf.Skarbo@oppdal.kommune.no,

Detaljer

Høgskolen i Lillehammer Stud.mag 2007 (data samlet inn høsten 2006)

Høgskolen i Lillehammer Stud.mag 2007 (data samlet inn høsten 2006) Høgskolen i Lillehammer Stud.mag 2007 (data samlet inn høsten 2006) 1. Generell trivsel og tilfredshet Hvis du skal gi en samlet vurdering av ditt lærested, hvor fornøyd vil du da si at du er? Psykologi

Detaljer

Søkning om opptak til høyere utdanning 2016 - Tall fra tjenesten Samordna opptak (SO) ved Felles studieadministrativt tjenestesenter (FSAT)

Søkning om opptak til høyere utdanning 2016 - Tall fra tjenesten Samordna opptak (SO) ved Felles studieadministrativt tjenestesenter (FSAT) Søkning om opptak til høyere utdanning - Tall fra tjenesten Samordna opptak (SO) ved Felles studieadministrativt tjenestesenter (FSAT) Fristen for å søke opptak til grunnutdanninger innenfor høyere utdanning

Detaljer