En undersøkelse blant søkere til Universitetet i Oslo 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "En undersøkelse blant søkere til Universitetet i Oslo 2014"

Transkript

1 En undersøkelse blant søkere til Universitetet i Oslo 2014 Kvantitativ undersøkelse gjennomført for Universitetet i Oslo Oslo, 13. juni 2014

2 Innledning På oppdrag for Universitetet i Oslo har Opinion i , og gjennomført en undersøkelse blant søkere til høyere utdanning. I 2008 ble undersøkelsen gjennomført hos Synovate. Utvalget i undersøkelsen er trukket fra Samordna opptaks register over utdanningssøkere. I de første årene har utvalget vært begrenset til søkere som har minst ett universitet blant sine fem første valg på prioriteringslisten i søknaden til Samordna opptak. Fra 2006 er utvalget begrenset til søkere som har søkt Universitetet i Oslo på en av sine fem første studievalg. Spørreskjema ble også betydelig endret i Derfor sammenligner vi ingen tall lengre tilbake enn Det ble gjort noen små justeringer på spørreskjemaene for 2010, 2011, 2012, 2013 og 2014, og det er ikke sammenlignet med tidligere år der endringene anses for å være av signifikant betydning. Det gjøres oppmerksom på at dette i hvert enkelt tilfelle er en subjektiv vurdering. Undersøkelsen tar for seg følgende tema: grunner til valg av studium og studiested, inntrykk av Universitetet i Oslo og øvrige universitet, samt en del spørsmål om informasjonskanaler og mer direkte evaluering av informasjonsmateriell. I begynnelsen av mai 2014 ble det sendt ut weblink til 5000 utdanningssøkere. De som ikke besvarte undersøkelsen innen fristen ble purret tre ganger i løpet av mai. Undersøkelsen ble stengt 6. juni. I alt fikk vi svar fra 1212 respondenter. Dette gir en svarprosent på 24 prosent. Med mindre noe annet er nevnt i teksten, er det i denne rapporten kun kommentert forskjeller som er statistisk signifikante på 95 prosentnivå. Det innebærer at sannsynligheten for at forskjellene kun skyldes tilfeldigheter ved trekkingen av utvalget er mindre enn 5 prosent. 2

3 Prosjektbeskrivelse UNDERSØKELSENS FORMÅL Kartlegge årsaker til valg av utdanning og studiested, hvor og hvordan informasjon om utdanningsvalgene innhentes samt inntrykket av UiO. DATO FOR GJENNOMFØRING 2. mai 6. juni 2014 DATAINNSAMLINGSMETODE E-post ANTALL SPURTE 1 212, svarprosent: 24 UTVALG VEKTING FEILMARGIN OPPDRAGSGIVER KONTAKTPERSONER HOS UiO Det er trukket et representativt utvalg blant alle utdanningssøkere med Universitetet i Oslo blant en av sine fem første valg på prioriteringslisten i søknaden til Samordna opptak. Utvalget er trukket tilfeldig. Det ble totalt sendt ut linker. Det ble gjennomført tre purrerunder. Resultatene er ikke vektet. Resultatene må tolkes innenfor feilmarginer på +/- 1,2 2,8 prosentpoeng for hovedfrekvensene. Feilmarginene for undergrupper er noe større. Universitetet i Oslo Elisabeth Josefine Lackner ANSV KONSULENT Henrik Høidahl, mob TIDLIGERE UNDERSØKELSER Lignende undersøkelser er også gjennomført i 1999, 2000, 2001, 2003, 2004 og 2005, og fra 2006 er undersøkelsens utvalg og spørreskjema omarbeidet slik at sammenligning med tidligere undersøkelser ikke er mulig. Fra 2008 ble undersøkelsen lagt over på web. Det er gjort noen få/marginale endringer i spørreskjemaet for 2010, 2011, 2012, 2013 og

4 Veiviser Det er i rapporten brukt navigeringspiler. Pilene har hyperkoblinger slik at ved å trykke på pilen kommer leseren direkte til relevante nedbrytinger for enkeltutsagn. Disse er plassert som vedlegg for å gjøre rapporten enklere å lese samt slå opp i. Pilene fungerer kun i «lysbildefremvisning»-modus (og ikke i pdf-format) Pilene ser slik ut: 4

5 Hovedfunn Faglige elementer er viktigst for valg av både studieprogram og studiested. Personlig interesse for fagområdet er den viktigste grunnen til valg av studieprogram, etterfulgt av yrkesmulighetene etter studiet og den faglige kvaliteten på studieprogrammet. Den faglige kvaliteten og gode forelesere er sammen med studiestedets renommé viktigst når det gjelder valg av studiested. Flere enn 6 av 10 av søkerne til UiO vil helst studere her. Blant de som helst vil studere ved et annet sted enn UiO er de viktigste årsakene til dette at de ønsker å studere et annet sted enn i Oslo, at det er vanskelig/dyrt å få bolig i Oslo, og at UiO ikke tilbyr fagkombinasjonen de helst vil studere. Søkerne har jevnt over godt inntrykk av UiO innenfor de fagområdene de helst vil studere. Best inntrykk har de av den faglige kvaliteten på utdanningen og muligheten til å få interessante jobber etter endt utdanning (andel som har godt inntrykk er henholdsvis 75 og 72 prosent for de to kategoriene), og dårligst inntrykk har de av det sosiale miljøet og velferdstilbudet ved UiO (henholdsvis 49 og 47 prosent har godt inntrykk). UiO rangeres høyest av norske universiteter på 5 av de 8 forholdene søkerne er bedt om å vurdere: den faglige kvaliteten på utdanningen, mulighetene for å få interessante jobber etter studiene, hvor dyktig foreleserne er til å formidle sine kunnskaper, mulighetene for å kombinere med studier i utlandet, og evnen til å markedsføre seg og informere om sin virksomhet. NTNU rangeres høyest på de siste 3: den faglige kvaliteten på forskningen, mulighetene for å få en godt betalt jobb etter studiene, og det sosiale miljøet og muligheten til å bli kjent med andre studenter. 5

6 Hovedfunn 6 av 10 søkere har lagt merke til informasjon, omtale, reklame eller lignende fra UiO i år. Dette er flere enn for de andre universitetene og høyskolene. Blant de som har lagt merke til UiO har flest gjort dette i forbindelse med i reklameannonser på internett, boards o.l. (53 prosent), Facebook, YouTube og andre sosiale medier (47 prosent), utdanningsmesse (43 prosent) og UiOs studiekatalog (36 prosent). Blant de som har lagt merke til UiO har 4 av 10 fått et bedre inntrykk av universitetet som følge av informasjonen, reklamen eller omtalen. Inntrykket er uforandret for omtrent halvparten, og én prosent har fått et dårligere inntrykk. var en viktig informasjonskilde for 42 prosent da de bestemte seg for hvor de ville studere, etterfulgt av familie og venner som var viktig for 36 prosent. Studieportaler og utdanningsmesse var begge viktig for 23 prosent. 7 av 10 av de som oppgav at uio.no var en viktig informasjonskilde da de bestemte seg for hvor de ville studere oppgir at dette i stor grad påvirket deres valg av utdanning. Andelene for veiledning hos UiO, åpen dag ved UiO, og familie og venner er henholdsvis 73, 73 og 72 prosent. 6 av 10 vil helst få informasjon om studier ved UiO på uio.no. 4 av 10 vil helst få informasjon fra UiOs studiekatalog, og 1 av 3 vil helst få informasjon på utdanningsmesse. Områdene flest helst vil ha informasjon om er den faglige kvaliteten på utdanningen (82 prosent), muligheten for å få interessante jobber etter studiene (74 prosent) og hvor dyktige foreleserne er til å formidle sine kunnskaper (61 prosent). 6

7 Valg av studieprogram og studiested 7

8 Mer enn halvparten bestemte seg for førstevalget etter videregående skole Spm 1: Når bestemte du deg for førstevalget ditt i Samordna opptak? Fordelt på hovedbeskjeftigelse i 2014 Total (n=1212) 9% 8% 8% 21% 54% Gått på videregående skole (n=408) 13% 15% 15% 49% 8% Arbeidet (n=306) 6% 3% 3% 2% 86% Studert ved universitet eller høyskole (n=337) 8% 6% 5% 10% 71% Annet (n=161) 9% 9% 4% 7% 71% 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Før videregående I 1. eller 2. klasse på videregående skole Før nyttår i 3. klasse på videregående skole Etter nyttår i 3. klasse på videregående skole Etter videregående 8

9 1 av 4 har søkt samfunnsfag og psykologi, 1 av 5 har søkt jus, økonomi, ledelse og administrasjon Spm 4: Hva har du søkt på ved Universitetet i Oslo? Vi tenker her på din øverste prioritet. * Fordelt på kjønn Samfunnsfag og psykologi Jus, økonomi, ledelse og administrasjon Helsefag og medisin Matematikk, naturvitenskap og teknologi Språk, litteratur og områdekunnskap Historie, filosofi og kulturstudier Informasjonsteknologi og informatikk Pedagogiske fag Lærerutdanning: Lektorutdanning Estetiske studier og musikkvitenskap Mediefag Religion og teologi 13 % 10 % 14 % 9 % 14 % 8 % 7 % 4 % 7 % 5 % 9 % 4 % 5 % 11 % 2 % 4 % 1 % 6 % 4 % 6 % 4 % 3 % 2 % 3 % 1 % 1 % 2 % 1 % 19 % 21 % 24 % 20 % 26 % 29 % 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % Total (n=1212) Mann (n=361) Kvinne (n=851) * Formulering før 2013: «Innenfor hvilken fagkategori ved Universitetet i Oslo har du søkt om plass? Vi tenker her på din øverste prioritet.» Studieprogram fordelt på bakgrunn 9

10 Personlig interesse og yrkesmuligheter etter studiet er viktigst for valg av studieprogram Spm 5: Oppgi hvor viktig følgende grunner var for ditt valg av studieprogram på en skala fra 1 til 5, der 1 er svært uviktig og 5 er svært viktig. * Andel som oppgir 4 eller 5 Personlig interesse for fagområdet Yrkesmulighetene etter studiet Den faglige kvaliteten på studieprogrammet Mulighetene for å få en godt betalt jobb etter studiet Gode forelesere på studieprogrammet Renommeet til forskningen/forskerne innen fagområdet Muligheter for å kombinere med studier i utlandet Fordi jeg vil bruke de gode karakterene mine Det sosiale miljøet på studieprogrammet Anbefalt studiet av nåværende/tidligere studenter Ville ha tilleggspoeng for å komme inn på annen utdanning Har venner på studieprogrammet ** 5% 8% 20% 20% 25% 36% 35% 51% 56% 66% 72% 93% * Endret ordlyd i skala i 2010 til «1 er svært uviktig og 5 er svært viktig» ** Formulering før 2012: «Har venner eller kjæreste på studieprogrammet» 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2014 (n=1212) 2013 (n=1549) 2012 (n=1612) 2011 (n=1507) 2010 (n=1600) 2009 (n=1599) 2008 (n=1981) 2007 (n=405) 2006 (n=691) Årsaker til valg av studieprogram fordelt på studieprogram 10

11 Faglig kvalitet og studiestedets renommé er viktigst for valg av studiested Spm 8: Oppgi hvor viktig følgende grunner var for ditt valg av studiested på en skala fra 1 til 5, der 1 er svært uviktig og 5 er svært viktig. * Andel som oppgir 4 eller 5 Den faglige kvaliteten Studiestedets rykte/renommé Gode forelesere Mange muligheter for faglig fordypning på studiestedet Nærhet til hjemsted eller familie Muligheter for å kombinere med studier i utlandet Det sosiale miljøet på studiestedet Velferdstilbudet på studiestedet Har venner eller kjæreste på studiestedet 22% 41% 41% 39% 48% 62% 61% 66% 76% * Endret ordlyd i skala i 2010 til «1 er svært uviktig og 5 er svært viktig» 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2014 (n=1212) 2013 (n=1549) 2012 (n=1612) 2011 (n=1507) 2010 (n=1600) 2009 (n=1599) 2008 (n=1981) 2007 (n=405) 2006 (n=691) Årsaker til valg av studiested fordelt på ønsket studiested 11

12 Inntrykk av utdanningsinstitusjoner 12

13 Flere enn 6 av 10 vil helst studere ved UiO Spm 7a: Hvor vil du helst studere? * UiO, Unviersitetet i Oslo UiB, Universitetet i Bergen NTNU (Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet), Trondheim Utenlandsk universitet eller høyskole Ved en høyskole UiT, Universitetet i Tromsø UMB (Universitetet for miljø og biovitenskap), Ås Norges Handelshøyskole, Bergen UiA, Universitetet i Agder Handelshøyskolen BI UiS, Universitetet i Stavanger UiN (Universitetet i Nordland) Ikke sikker 8% 7% 6% 5% 1% 1% 1% 1% 0% 0% 0% 6% 63% * Formulering før 2013: «Ved hvilket studiested vil du helst studere?» 0% 20% 40% 60% 80% 2014 (n=1212) 2013 (n=1549) 2012 (n=1612) 2011 (n=1507) 2010 (n=1600) 2009 (n=1599) 2008 (n=1981) 2007 (n=405) 2006 (n=691) Førsteprioritet studiested fordelt på studieprogram 13

14 Flere enn 4 av 10 vil studere et annet sted enn ved UiO fordi de vil studere et annet sted enn i Oslo Spm 7b: Hvorfor ikke Universitetet i Oslo? * Filter: Hvis ikke vil helst studere ved UiO Jeg ønsker å studere et annet sted enn i Oslo Det er vanskelig/dyrt å få bolig i Oslo Universitetet tilbyr ikke fagkombinasjonen jeg helst vil studere Universitetet er langt fra hjemstedet mitt Jeg kommer inn andre steder med mitt karaktersnitt Jeg ønsker å gå på et universitet med høyere anseelse Jeg ønsker å studere ved et mindre universitet/høgskole Fordi jeg har få venner eller bekjente som studerer ved Universitetet i Oslo Vil helst studere i utlandet 3% 11% 11% 11% 11% 10% 24% 29% 44% * Formulering før 2013: «Dersom UiO ikke er det studiestedet du helst vil studere ved, hvorfor ikke?» Oslo er for stort/dårligere studentmijlø 2% Annen årsak 8% Ingen formening 7% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 2014 (n=454) 2013 (n=566) 2012 (n=622) 2011 (n=609) 14

15 Søkerne har best inntrykk av UiO når det gjelder den faglige kvaliteten og mulighetene for å få interessante jobber med utdanning fra UiO Spm 6: Hva er ditt inntrykk av Universitetet i Oslo innenfor de fagområdene du vil studere? Oppgi hvor godt eller dårlig inntrykk du har på en skala fra 1 til 5, der 1 er dårlig inntrykk og 5 er godt inntrykk. * Andel som oppgir 4 eller 5 Den faglige kvaliteten på utdanningen Mulighetene for å få interessante jobber med en utdanning fra UiO Mulighetene til å få en godt betalt jobb med en utdanning fra UiO Den faglige kvaliteten på forskningen Hvor dyktige forelesere er til å formidle sine kunnskaper Mulighetene for å kombinere studier ved UiO med studier i utlandet Det sosiale miljøet og muligheten til å bli godt kjent med andre studenter Velferdstilbudet fra UiO 62% 59% 52% 49% 49% 47% 72% 75% * Formulering før 2013: «Hvilket inntrykk har du av Universitetet i Oslo innenfor de fagområdene du helst vil studere? Oppgi hvor godt eller dårlig inntrykk du har på en skala fra 1 til 5, der 1 er dårlig inntrykk og 5 er godt inntrykk.» 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2014(n=1212) 2013 (n=1549) 2012 (n=1612) 2011 (n=1507) 2010 (n=1600) 2009 (n=1599) 2008 (n=1981) 2007 (n=405) 2006 (n=691) Inntrykk fordelt på studieprogram 15

16 Nesten 4 av 10 tror UiO er best når det gjelder den faglige kvaliteten på utdanningen Spm 9: Hvilket norsk universitet tror du er best når det gjelder følgende forhold? * Den faglige kvaliteten på utdanningen UiO, Oslo NTNU, Trondheim UiB, Bergen UMB, Ås UiT, Tromsø UiA, Agder UiS, Stavanger UiN, Nordland Alle er ca. like gode Ikke noe inntrykk 1% 0% 0% 0% 0% 6% 11% 17% 26% 38% * Formulering før 2013: «Hvilket norsk universitet har du inntrykk av er best når det gjelder følgende forhold?» 0% 10% 20% 30% 40% 50% 2014 (n=1212) 2013 (n=1549) 2012 (n=1612) 2011 (n=1507) 2010 (n=1600) 2009 (n=1599) 2008 (n=1981) 2007 (n=405) 2006 (n=691) 16

17 1 av 4 tror UiO er best når det gjelder den faglige kvaliteten på forskningen Spm 9: Hvilket norsk universitet tror du er best når det gjelder følgende forhold? * Den faglige kvaliteten på forskningen NTNU, Trondheim UiO, Oslo UiB, Bergen UMB, Ås UiT, Tromsø UiA, Agder UiS, Stavanger UiN, Nordland Alle er ca. like gode Ikke noe inntrykk 1% 1% 0% 0% 0% 4% 9% 21% 27% 37% * Formulering før 2013: «Hvilket norsk universitet har du inntrykk av er best når det gjelder følgende forhold?» 0% 10% 20% 30% 40% 50% 2014 (n=1212) 2013 (n=1549) 2012 (n=1612) 2011 (n=1507) 2010 (n=1600) 2009 (n=1599) 2008 (n=1981) 17

18 3 av 10 tror UiO er best når det gjelder mulighetene for å få interessante jobber etter studiene Spm 9: Hvilket norsk universitet tror du er best når det gjelder følgende forhold? * Mulighetene for å få interessante jobber etter studiene UiO, Oslo NTNU, Trondheim UiB, Bergen UMB, Ås UiS, Stavanger UiA, Agder UiT, Tromsø UiN, Nordland Alle er ca. like gode Ikke noe inntrykk 2% 1% 1% 0% 0% 0% 18% 21% 26% 30% * Formulering før 2013: «Hvilket norsk universitet har du inntrykk av er best når det gjelder følgende forhold?» 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 2014 (n=1212) 2013 (n=1549) 2012 (n=1612) 2011 (n=1507) 2010 (n=1600) 2009 (n=1599) 2008 (n=1981) 2007 (n=405) 2006 (n=691) 18

19 1 av 4 tror UiO er best når det gjelder mulighetene for å få en godt betalt jobb etter studiene Spm 9: Hvilket norsk universitet tror du er best når det gjelder følgende forhold? * Mulighetene for å få en godt betalt jobb etter studiene NTNU, Trondheim UiO, Oslo UiB, Bergen UiS, Stavanger UMB, Ås UiA, Agder UiN, Nordland UiT, Tromsø Alle er ca. like gode Ikke noe inntrykk 1% 0% 0% 0% 0% 3% 20% 21% 25% 29% * Formulering før 2013: «Hvilket norsk universitet har du inntrykk av er best når det gjelder følgende forhold?» 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 2014 (n=1212) 2013 (n=1549) 2012 (n=1612) 2011 (n=1507) 2010 (n=1600) 2009 (n=1599) 2008 (n=1981) 2007 (n=405) 2006 (n=691) 19

20 Nesten 1 av 5 tror UiO er best når det gjelder det sosiale miljøet og muligheten til å bli kjent med andre studenter Spm 9: Hvilket norsk universitet tror du er best når det gjelder følgende forhold? * Det sosiale miljøet og muligheten til å bli kjent med andre studenter NTNU, Trondheim UiO, Oslo UiB, Bergen UiT, Tromsø UMB, Ås UiA, Agder UiS, Stavanger UiN, Nordland Alle er ca. like gode Ikke noe inntrykk 3% 3% 2% 1% 0% 13% 17% 17% 20% 24% * Formulering før 2013: «Hvilket norsk universitet har du inntrykk av er best når det gjelder følgende forhold?» 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 2014 (n=1212) 2013 (n=1549) 2012 (n=1612) 2011 (n=1507) 2010 (n=1600) 2009 (n=1599) 2008 (n=1981) 2007 (n=405) 2006 (n=691) 20

21 1 av 4 tror UiO er best når det gjelder hvor dyktige foreleserne er til å formidle sine kunnskaper Spm 9: Hvilket norsk universitet tror du er best når det gjelder følgende forhold? * Hvor dyktige foreleserne er til å formidle sine kunnskaper ** UiO, Oslo NTNU, Trondheim UiB, Bergen UiT, Tromsø UMB, Ås UiA, Agder UiS, Stavanger UiN, Nordland Alle er ca. like gode Ikke noe inntrykk 1% 1% 1% 0% 0% 6% 11% 19% 27% 33% * Formulering før 2013: «Hvilket norsk universitet har du inntrykk av er best når det gjelder følgende forhold?» ** Formulering før 2010: «Den pedagogiske kvaliteten på forelesningene og annen undervisning» 0% 10% 20% 30% 40% 50% 2014 (n=1212) 2013 (n=1549) 2012 (n=1612) 2011 (n=1507) 2010 (n=1600) 2009 (n=1599) 2008 (n=1981) 2007 (n=405) 2006 (n=691) 21

22 Flere enn 1 av 3 tror UiO er best når det gjelder mulighetene for å kombinere med studier i utlandet Spm 9: Hvilket norsk universitet tror du er best når det gjelder følgende forhold? * Mulighetene for å kombinere med studier i utlandet UiO, Oslo NTNU, Trondheim UiB, Bergen UMB, Ås UiA, Agder UiT, Tromsø UiS, Stavanger UiN, Nordland Alle er ca. like gode Ikke noe inntrykk 1% 0% 0% 0% 0% 4% 6% 18% 33% 36% * Formulering før 2013: «Hvilket norsk universitet har du inntrykk av er best når det gjelder følgende forhold?» 0% 10% 20% 30% 40% 50% 2014 (n=1212) 2013 (n=1549) 2012 (n=1612) 2011 (n=1507) 2010 (n=1600) 2009 (n=1599) 2008 (n=1981) 2007 (n=405) 2006 (n=691) 22

23 3 av 10 tror UiO er best når det gjelder evnen til å markedsføre seg og informere om sin virksomhet Spm 9: Hvilket norsk universitet tror du er best når det gjelder følgende forhold? * Evnen til å markedsføre seg og informere om sin virksomhet UiO, Oslo NTNU, Trondheim UiB, Bergen UiA, Agder UiS, Stavanger UiT, Tromsø UMB, Ås UiN, Nordland Alle er ca. like gode Ikke noe inntrykk 1% 1% 1% 0% 0% 4% 14% 17% 31% 31% * Formulering før 2013: «Hvilket norsk universitet har du inntrykk av er best når det gjelder følgende forhold?» 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 2014 (n=1212) 2013 (n=1549) 2012 (n=1612) 2011 (n=1507) 2010 (n=1600) 2009 (n=1599) 2008 (n=1981) 2007 (n=405) 2006 (n=691) 23

24 Informasjon 24

25 6 av 10 har lagt merke til informasjon, omtale, reklame eller lignende fra UiO Spm 10: Har du lagt merke til informasjon, omtale, reklame eller lignende fra noen bestemte universiteter eller høyskoler i år? * UiO, Oslo Handelshøyskolen BI NTNU, Trondheim UiB, Bergen HiO, Oslo Fra ulike høyskoler NHH, Bergen UiA, Agder Universitet eller høyskole i utlandet UiT, Tromsø UiS, Stavanger UMB, Ås UiN, Universitetet i Nordland 3% 17% 14% 12% 12% 10% 10% 8% 24% 27% 43% 49% 59% * Formulering før 2011: «Har du lagt merke til informasjon, omtale, reklame eller kampanjer fra noen bestemte universiteter eller høgskoler i år?» 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 2014 (n=1212) 2013 (n=1549) 2012 (n=1612) 2011 (n=1507) 2010 (n=1600) 2009 (n=1599) 2008 (n=1981) 2007 (n=405) 2006 (n=691) Informasjonsregistrering fordelt på hovedbeskjeftigelse 25

26 Flest har lagt merke til UiO i i reklameannonser på internett, boards o.l., etterfulgt av sosiale medier Spm 11: Hvor har du lagt merke til UiO i år? Filter: Hvis lagt merke til informasjon, omtale, reklame eller lignende fra UiO i år Reklameannonser på internett, boards o.l. Facebook, YouTube og andre sosiale medier Utdanningsmesse UiOs studiekatalog 36% 43% 47% 53% * Formulering før 2013: «I hvilken sammenheng har du lagt merke til UiO i år?» Besøk fra UiO på min skole Omtale i aviser, radio og TV Åpen dag ved UiO 15% 19% 25% Husker ikke 8% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 2014 (n=713) 2013 (n=870) 2012 (n=876) 2011 (n=787) 26

27 4 av 10 har fått bedre inntrykk av UiO som følge av informasjon, reklame eller omtale Spm 12: Har noe av informasjonen, reklamen eller omtalen om UiO endret ditt inntrykk av UiO? I så fall, har du fått et bedre eller dårligere inntrykk av UiO? Filter: Hvis lagt merke til informasjon, omtale, reklame eller lignende fra UiO i år 2014 (n=713) 2013 (n=870) 2012 (n=876) 39% 36% 31% 47% 51% 53% 1% 0% 1% 13% 13% 14% Skala endret til 5- punkts skala i Endret tilbake til 3- punkts skala i (n=787) 37% 49% 4% 10% 2010 (n=794) 27% 57% 1% 15% 2009 (n=899) 29% 54% 2% 15% 2008 (n=1061) 25% 58% 3% 14% 2007 (n=196) 22% 60% 1% 16% 2006 (n=450) 27% 49% 3% 21% 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Bedre inntrykk Uforandret inntrykk Dårligere inntrykk Ikke sikker 27

28 uio.no var den viktigste informasjonskilden for 4 av 10 da de bestemte seg for hvor de ville studere Spm 13: Hvilken informasjonskilde var den viktigste for deg da du bestemte deg for hvor du helst vil studere? Familie og venner Studieportaler som utdanning.no, studievalg.no og lignende Utdanningsmesse UiOs studiekatalog Rådgiver/lærer på skolen Besøk fra UiO på min skole Facebook, YouTube og andre sosiale medier Åpen dag ved UiO Tok direkte kontakt med UiO Reklame fra UiO i bybildet, på internett Veiledning hos UiO Andre måter 9% 8% 8% 5% 3% 2% 8% 13% 17% 23% 23% 36% 42% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 2014 (n=1212) 2013 (n=1549) 28

29 Informasjonskilder fordelt på andre informasjonskilder * Grønne tall angir signifikant større andel enn for alle søkerne samlet * Røde tall angir signifikant mindre andel enn for alle søkerne samlet Spm 13: Hvilken informasjonskilde var den viktigste for deg da du bestemte deg for hvor du helst vil studere? Alle søkere Utdanningsmesse Facebook, Youtube, andre sos. medier Åpen dag ved UiO Besøk fra UiO på min skole UiOs studiekatalog Studieportaler Tok direkte kontakt med UiO Reklame fra UiO Blant de som har oppgitt uio.no som informasjonskilde har flere oppgitt UiOs studiekatalog, sosiale medier og veiledning sammenlignet med alle søkerne sett under ett. Færre har oppgitt utdanningsmesse, skolebesøk, familie/venner og rådgiver/lærer på skolen. Blant de som har oppgitt UiOs studiekatalog har flere oppgitt utdanningsmesse, sosiale medier, skolebesøk, studieportaler, uio.no og reklame fra UiO sammenlignet med alle søkerne samlet. Andelen som kun har oppgitt UiOs studiekatalog er 2,6 prosent. De resterende 13,9 prosentene har også oppgitt andre informasjonskilder. Familie og venner Rådgiver/ lærer på skolen n= Veiledning hos UiO Utdanningsmesse 23 % - 36 % 34 % 46 % 45 % 23 % 17 % 19 % 39 % 23 % 35 % 27 % UiOs studiekatalog 17 % 26 % - 26 % 22 % 26 % 21 % 23 % 19 % 36 % 14 % 22 % 15 % Facebook, Youtube, andre sos. medier 8 % 12 % 13 % - 10 % 8 % 13 % 14 % 10 % 30 % 8 % 12 % 12 % Åpen dag ved UiO 8 % 15 % 10 % 9 % - 17 % 7 % 8 % 8 % 12 % 6 % 10 % 27 % Besøk fra UiO på min skole 9 % 17 % 14 % 9 % 20 % - 8 % 5 % 7 % 15 % 7 % 16 % 12 % Studieportaler 23 % 23 % 29 % 38 % 21 % 22 % - 31 % 24 % 42 % 23 % 32 % 15 % Tok direkte kontakt med UiO 5 % 4 % 8 % 9 % 5 % 3 % 7 % - 6 % 6 % 5 % 8 % 19 % 42 % 36 % 49 % 54 % 45 % 33 % 44 % 52 % - 58 % 30 % 29 % 65 % Reklame fra UiO 3 % 5 % 6 % 11 % 4 % 5 % 5 % 3 % 4 % - 4 % 6 % 4 % Familie og venner 36 % 36 % 32 % 39 % 30 % 28 % 36 % 31 % 26 % 52 % - 52 % 38 % Rådgiver/lærer på skolen 13 % 20 % 17 % 19 % 17 % 24 % 18 % 19 % 9 % 30 % 18 % - 8 % Veiledning hos UiO 2 % 3 % 2 % 3 % 8 % 3 % 1 % 8 % 3 % 3 % 2 % 1 % - 29

30 Veiledning hos UiO, åpen dag ved UiO og familie/venner påvirket i stor grad valg av utdanning for omtrent 3 av 4 Spm 13b: I hvilken grad påvirket disse kanalene ditt valg av utdanning? Svar på en skala fra 1 til 5, der 1 er i svært liten grad og 5 er i svært stor grad. Filter: Hvis informasjonskilden ble oppgitt som en av de viktigste for hvor en helst vil studere. Andel som oppgir 4 eller 5 Veiledning hos UiO (2014:n=26) Åpen dag ved UiO (2014:n=92) Familie og venner (2014:n=437) (2014:n=513) Besøk fra UiO på min skole (2014:n=106) Tok direkte kontakt med UiO (via telefon, e- post eller oppmøte) (2014:n=64) Utdanningsmesse (2014:n=275) UiOs studiekatalog (2014:n=200) Studieportaler som utdanning.no, studievalg.no og lignende (2014:n=279) Facebook, YouTube og andre sosiale medier (2014:n=95) Rådgiver/lærer på skolen (2014:n=155) Reklame fra UiO i bybildet, på internett (2014:n=33) Andre måter (2014:n=97) 39% 59% 58% 53% 51% 73% 73% 72% 70% 69% 69% 68% 89% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

31 6 av 10 vil helst få informasjon om studier ved UiO på uio.no Spm 14: Hvordan vil du helst få informasjon om studier ved UiO? UiOs studiekatalog Utdanningsmesse Besøk fra UiO på min skole Rådgiver/lærer på skolen Åpen dag ved UiO Studieportaler som utdanning.no, studievalg.no og lignende Facebook, YouTube og andre sosiale medier Veiledning hos UiO Familie & venner Ta direkte kontakt med UiO (via telefon, e-post eller oppmøt Reklame for UiO i bybildet, på internett Andre måter 61% 39% 35% 29% 29% 29% 26% 25% 21% 20% 18% 12% 4% 0% 20% 40% 60% 80% 2014 (n=1212) 31

32 8 av 10 vil helst ha informasjon om den faglige kvaliteten på utdanningen Spm 15: Hva vil du helst ha informasjon om? Den faglige kvaliteten på utdanningen 82% Mulighetene for å få interessante jobber etter studiene 74% Hvor dyktige foreleserne er til å formidle sine kunnskaper 61% Det sosiale miljøet og muligheten til å bli kjent med andre 51% Mulighetene for å kombinere med studier i utlandet 43% Mulighetene for å få en godt betalt jobb etter studiene 42% Den faglige kvaliteten på forskningen 31% Annet 3% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2014 (n=1212) 32

33 Påstander om UiO 33

34 36 % mener UiO er Norges beste universitet, halvparten mener UiO har et godt studiemiljø Spm 16: Til slutt ber vi deg ta stilling til to utsagn. Jeg er av den oppfatning at... UiO er Norges beste universitet 36% 14% 50% UiO har et godt studiemiljø 50% 11% 39% 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Enig Uenig Ikke sikker/vet ikke n=alle (1212) 34

35 Studieprogram fordelt på bakgrunn 35

36 Høyere andel søkere til medisin blant de som har bakgrunn utenfor Norden Spm 4: Hva har du søkt på ved Universitetet i Oslo? Vi tenker her på din øverste prioritet. Fordelt på bakgrunn Samfunnsfag og psykologi Jus, økonomi, ledelse og administrasjon Helsefag og medisin Matematikk, naturvitenskap og teknologi Historie, filosofi og kulturstudier Språk, litteratur og områdekunnskap Lærerutdanning: Lektorutdanning Informasjonsteknologi og informatikk Pedagogiske fag Estetiske studier og musikkvitenskap Mediefag Religion og teologi 10 % 9 % 10 % 11 % 6 % 3 4 % 6 % 9 % 7 % 5 % 3 % 4 % 6 % 4 % 4 % 5 % 4 % 3 % 2 % 0 % 1 % 0 % 19 % % 20 % 21 % 28 % 29 % 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % Søker og foreldre født i Norge eller Norden (n=912) Søker eller foreldre født utenfor Norden (n=265) Annen opprinnelse (n=28) Tilbake til hovedrapport 36

37 Årsaker til valg av studieprogram fordelt på studieprogram 37

38 Yrkesmulighetene etter studiet Spm 5: Oppgi hvor viktig følgende grunner var for ditt valg av studieprogram på en skala fra 1 til 5, der 1 er svært uviktig og 5 er svært viktig. Fordelt på studieprogram Jus, økonomi, ledelse og administrasjon (n=259) 0 % 3 % Lærerutdanning: Lektorutdanning (n=51) 2 % Helsefag og medisin (n=153) 1 % 3 % Informasjonsteknologi og informatikk (n=59) Pedagogiske fag (n=54) Religion og teologi (n=9) Samfunnsfag og psykologi (n=318) Matematikk, naturvitenskap og teknologi (n=115) Språk, litteratur og områdekunnskap (n=79) Historie, filosofi og kulturstudier (n=66) Estetiske studier og musikkvitenskap (n=33) 2 % 2 % 22 % 4 % 8 % 6 % 11 % 10 % 13 % 9 % 20 % 12 % 12 % Mediefag (n=16) 19 % 8 % 23 % 64 % 8 % 33 % 57 % 10 % 8 % 31 % 54 % 32 % 54 % 26 % 24 % 44 % 11 % 11 % 44 % 17 % 34 % 36 % 16 % 33 % 32 % 19 % 22 % 32 % 30 % 24 % 11 % 30 % 21 % 15 % 38 % 31 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 1 - svært uviktig svært viktig Ikke sikker Tilbake til hovedrapport 38

39 Mulighetene for å få en godt betalt jobb etter studiet Spm 5: Oppgi hvor viktig følgende grunner var for ditt valg av studieprogram på en skala fra 1 til 5, der 1 er svært uviktig og 5 er svært viktig. Fordelt på studieprogram Jus, økonomi, ledelse og administrasjon (n=259) 2 % 3 % Informasjonsteknologi og informatikk (n=59) 3 % 3 % Helsefag og medisin (n=153) Pedagogiske fag (n=54) Matematikk, naturvitenskap og teknologi (n=115) Samfunnsfag og psykologi (n=318) Lærerutdanning: Lektorutdanning (n=51) Språk, litteratur og områdekunnskap (n=79) Historie, filosofi og kulturstudier (n=66) Religion og teologi (n=9) Estetiske studier og musikkvitenskap (n=33) Mediefag (n=16) 3 % 5 % 24 % 33 % 33 % 2 % 14 % 36 % 44 % 6 % 17 % 32 % 41 % 31 % 26 % 28 % 8 % 19 % 20 % 29 % 23 % 6 % 16 % 27 % 8 % 10 % 37 % 16 % 15 % 11 % 24 % 22 % 11 % 34 % 36 % 44 % 30 % 9 % 45 % 13 % 38 % 38 % 29 % 21 % 25 % 20 % 13 % 16 % 9 % 12 % 11 % 9 % 3 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 1 - svært uviktig svært viktig Ikke sikker Tilbake til hovedrapport 39

40 Personlig interesse for fagområdet Spm 5: Oppgi hvor viktig følgende grunner var for ditt valg av studieprogram på en skala fra 1 til 5, der 1 er svært uviktig og 5 er svært viktig. Fordelt på studieprogram Samfunnsfag og psykologi (n=318) 1 % 1 % 3 % Helsefag og medisin (n=153) 1 % 1 % 3 % Historie, filosofi og kulturstudier (n=66) 2 % 3 % Estetiske studier og musikkvitenskap (n=33) 3 % Religion og teologi (n=9) Språk, litteratur og områdekunnskap (n=79) 3 % Matematikk, naturvitenskap og teknologi (n=115) 1 % 2 % 4 % Informasjonsteknologi og informatikk (n=59) 2 % Lærerutdanning: Lektorutdanning (n=51) 2 % Pedagogiske fag (n=54) 4 % 2 % 10 % 12 % 82 % 12 % 80 % 15 % 79 % 22 % 20 % 77 % 16 % 76 % 24 % 25 % 19 % Mediefag (n=16) 6 % 13 % Jus, økonomi, ledelse og administrasjon (n=259) 0 % 1 % 6 % 13 % 30 % 84 % 78 % 75 % 73 % 70 % 69 % 60 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 1 - svært uviktig svært viktig Ikke sikker Tilbake til hovedrapport 40

41 Ville ha tilleggspoeng for å komme inn på annen utdanning Spm 5: Oppgi hvor viktig følgende grunner var for ditt valg av studieprogram på en skala fra 1 til 5, der 1 er svært uviktig og 5 er svært viktig. Fordelt på studieprogram Religion og teologi (n=9) Mediefag (n=16) Estetiske studier og musikkvitenskap (n=33) Matematikk, naturvitenskap og teknologi (n=115) Språk, litteratur og områdekunnskap (n=79) Pedagogiske fag (n=54) Helsefag og medisin (n=153) Historie, filosofi og kulturstudier (n=66) Samfunnsfag og psykologi (n=318) Lærerutdanning: Lektorutdanning (n=51) Jus, økonomi, ledelse og administrasjon (n=259) Informasjonsteknologi og informatikk (n=59) 44 % 38 % 13 % 73 % 64 % 58 % 52 % 74 % 64 % 68 % 71 % 74 % 64 % 22 % 11 % 19 % 13 % 19 % 9 % 9 % 15 % 7 % 9 % 22 % 20 % 13 % 8 % 5 % 22 % 5 % 15 % 9 % 13 % 10 % 18 % 8 % 12 % 5 % 4 % 15 % 10 % 9 % 7 % 4 % 6 % 6 % 6 % 3 % 4 % 5 % 3 % 4 % 3 % 2 % 2 % 5 % 2 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 1 - svært uviktig svært viktig Ikke sikker Tilbake til hovedrapport 41

42 Har venner på studieprogrammet Spm 5: Oppgi hvor viktig følgende grunner var for ditt valg av studieprogram på en skala fra 1 til 5, der 1 er svært uviktig og 5 er svært viktig. Fordelt på studieprogram Informasjonsteknologi og informatikk (n=59) 61 % 12 % 14 % 3 % 7 % Helsefag og medisin (n=153) 75 % 13 % 4 % 3 % 2 % Lærerutdanning: Lektorutdanning (n=51) 80 % 10 % 6 % 2 % 2 % Jus, økonomi, ledelse og administrasjon (n=259) 78 % 8 % 3 % 5 % 2 % Matematikk, naturvitenskap og teknologi (n=115) 76 % 10 % 7 % 3 % 2 % Samfunnsfag og psykologi (n=318) 77 % 12 % 5 % 3 % 1 % Estetiske studier og musikkvitenskap (n=33) 76 % 18 % 3 % Historie, filosofi og kulturstudier (n=66) 80 % 11 % 2 % 3 % Mediefag (n=16) 81 % 19 % Pedagogiske fag (n=54) 76 % 15 % 4 % Religion og teologi (n=9) 56 % 44 % Språk, litteratur og områdekunnskap (n=79) 86 % 6 % 3 % 4 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 1 - svært uviktig svært viktig Ikke sikker Tilbake til hovedrapport 42

43 Det sosiale miljøet på studieprogrammet Spm 5: Oppgi hvor viktig følgende grunner var for ditt valg av studieprogram på en skala fra 1 til 5, der 1 er svært uviktig og 5 er svært viktig. Fordelt på studieprogram Pedagogiske fag (n=54) Religion og teologi (n=9) Estetiske studier og musikkvitenskap (n=33) Helsefag og medisin (n=153) Informasjonsteknologi og informatikk (n=59) Samfunnsfag og psykologi (n=318) Lærerutdanning: Lektorutdanning (n=51) Jus, økonomi, ledelse og administrasjon (n=259) Historie, filosofi og kulturstudier (n=66) Matematikk, naturvitenskap og teknologi (n=115) Språk, litteratur og områdekunnskap (n=79) Mediefag (n=16) 28 % 33 % 9 % 15 % 52 % 32 % 41 % 36 % 29 % 32 % 16 % 7 % 14 % 18 % 14 % 52 % 39 % 13 % 62 % 25 % 31 % 20 % 13 % 44 % 12 % 15 % 11 % 11 % 12 % 9 % 22 % 16 % 7 % 25 % 8 % 7 % 22 % 16 % 6 % 20 % 18 % 6 % 28 % 16 % 6 % 14 % 18 % 3 % 5 % 25 % 15 % 3 % 9 % 15 % 6 % 3 % 38 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 1 - svært uviktig svært viktig Ikke sikker Tilbake til hovedrapport 43

44 Den faglige kvaliteten på studieprogrammet Spm 5: Oppgi hvor viktig følgende grunner var for ditt valg av studieprogram på en skala fra 1 til 5, der 1 er svært uviktig og 5 er svært viktig. Fordelt på studieprogram Helsefag og medisin (n=153) Jus, økonomi, ledelse og administrasjon (n=259) Religion og teologi (n=9) Pedagogiske fag (n=54) Samfunnsfag og psykologi (n=318) Lærerutdanning: Lektorutdanning (n=51) Matematikk, naturvitenskap og teknologi (n=115) Historie, filosofi og kulturstudier (n=66) Mediefag (n=16) Estetiske studier og musikkvitenskap (n=33) Informasjonsteknologi og informatikk (n=59) Språk, litteratur og områdekunnskap (n=79) 5 % 3 % 3 % 2 % 6 % 6 % 4 % 8 % 9 % 3 % 6 % 3 % 6 % 6 % 2 % 11 % 12 % 22 % 50 % 15 % 27 % 33 % 47 % 44 % 7 % 19 % 43 % 15 % 28 % 14 % 35 % 20 % 39 % 20 % 15 % 5 % 17 % 24 % 36 % 26 % 44 % 19 % 21 % 39 % 38 % 35 % 31 % 30 % 25 % 24 % 23 % 25 % 20 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 1 - svært uviktig svært viktig Ikke sikker Tilbake til hovedrapport 44

45 Gode forelesere på studieprogrammet Spm 5: Oppgi hvor viktig følgende grunner var for ditt valg av studieprogram på en skala fra 1 til 5, der 1 er svært uviktig og 5 er svært viktig. Fordelt på studieprogram Religion og teologi (n=9) 11 % Jus, økonomi, ledelse og administrasjon (n=259) 6 % Helsefag og medisin (n=153) 7 % Pedagogiske fag (n=54) Samfunnsfag og psykologi (n=318) Lærerutdanning: Lektorutdanning (n=51) Estetiske studier og musikkvitenskap (n=33) 6 % 7 % 8 % 6 % Matematikk, naturvitenskap og teknologi (n=115) 10 % Språk, litteratur og områdekunnskap (n=79) 22 % Historie, filosofi og kulturstudier (n=66) 9 % Mediefag (n=16) Informasjonsteknologi og informatikk (n=59) 3 % 11 % 11 % 4 % 14 % 25 % 6 % 18 % 17 % 34 % 2 % 11 % 6 % 10 % 17 % 33 % 4 % 19 % 30 % 22 % 4 % 22 % 11 % 29 % 44 % 15 % 24 % 12 % 56 % 38 % 6 % 19 % 21 % 29 % 4 % 22 % 24 % 25 % 3 % 21 % 21 % 24 % 19 % 23 % 18 % 15 % 31 % 13 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 1 - svært uviktig svært viktig Ikke sikker Tilbake til hovedrapport 45

46 Renommeet til forskningen/forskerne innen fagområdet Spm 5: Oppgi hvor viktig følgende grunner var for ditt valg av studieprogram på en skala fra 1 til 5, der 1 er svært uviktig og 5 er svært viktig. Fordelt på studieprogram Religion og teologi (n=9) Pedagogiske fag (n=54) Helsefag og medisin (n=153) Matematikk, naturvitenskap og teknologi (n=115) Jus, økonomi, ledelse og administrasjon (n=259) Samfunnsfag og psykologi (n=318) Historie, filosofi og kulturstudier (n=66) Lærerutdanning: Lektorutdanning (n=51) Informasjonsteknologi og informatikk (n=59) Estetiske studier og musikkvitenskap (n=33) Språk, litteratur og områdekunnskap (n=79) Mediefag (n=16) 22 % 9 % 6 % 11 % 20 % 22 % 22 % 22 % 20 % 11 % 11 % 8 % 10 % 24 % 24 % 21 % 25 % 20 % 19 % 14 % 12 % 12 % 9 % 26 % 20 % 21 % 27 % 18 % 25 % 20 % 16 % 14 % 26 % 8 % 12 % 12 % 18 % 24 % 10 % 10 % 7 % 25 % 20 % 5 % 18 % 6 % 33 % 15 % 3 % 38 % 8 % 15 % 14 % 3 % 19 % 6 % 44 % 19 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 1 - svært uviktig svært viktig Ikke sikker Tilbake til hovedrapport 46

47 Muligheter for å kombinere med studier i utlandet Spm 5: Oppgi hvor viktig følgende grunner var for ditt valg av studieprogram på en skala fra 1 til 5, der 1 er svært uviktig og 5 er svært viktig. Fordelt på studieprogram Religion og teologi (n=9) Matematikk, naturvitenskap og teknologi (n=115) Språk, litteratur og områdekunnskap (n=79) Lærerutdanning: Lektorutdanning (n=51) Samfunnsfag og psykologi (n=318) Jus, økonomi, ledelse og administrasjon (n=259) Helsefag og medisin (n=153) Historie, filosofi og kulturstudier (n=66) Informasjonsteknologi og informatikk (n=59) Mediefag (n=16) Pedagogiske fag (n=54) Estetiske studier og musikkvitenskap (n=33) 44 % 22 % 33 % 19 % 17 % 19 % 17 % 26 % 25 % 22 % 22 % 24 % 22 % 35 % 31 % 31 % 9 % 18 % 17 % 14 % 14 % 15 % 14 % 21 % 21 % 26 % 19 % 20 % 16 % 20 % 16 % 24 % 22 % 20 % 18 % 16 % 17 % 21 % 6 % 14 % 10 % 14 % 22 % 13 % 25 % 43 % 17 % 19 % 39 % 12 % 27 % 10 % 25 % 6 % 11 % 6 % 15 % 3 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 1 - svært uviktig svært viktig Ikke sikker Tilbake til hovedrapport 47

48 Fått anbefalt studiet av nåværende/tidligere studenter på studiet Spm 5: Oppgi hvor viktig følgende grunner var for ditt valg av studieprogram på en skala fra 1 til 5, der 1 er svært uviktig og 5 er svært viktig. Fordelt på studieprogram Religion og teologi (n=9) Helsefag og medisin (n=153) Lærerutdanning: Lektorutdanning (n=51) Jus, økonomi, ledelse og administrasjon (n=259) Informasjonsteknologi og informatikk (n=59) Pedagogiske fag (n=54) Samfunnsfag og psykologi (n=318) Matematikk, naturvitenskap og teknologi (n=115) Språk, litteratur og områdekunnskap (n=79) Estetiske studier og musikkvitenskap (n=33) Historie, filosofi og kulturstudier (n=66) Mediefag (n=16) 44 % 32 % 33 % 37 % 41 % 46 % 41 % 42 % 62 % 45 % 50 % 56 % 11 % 11 % 11 % 22 % 15 % 21 % 13 % 10 % 20 % 20 % 22 % 14 % 8 % 10 % 17 % 8 % 12 % 12 % 14 % 8 % 13 % 14 % 24 % 15 % 17 % 13 % 21 % 13 % 7 % 7 % 13 % 11 % 6 % 8 % 11 % 6 % 4 % 21 % 12 % 3 % 21 % 12 % 5 % 3 % 13 % 25 % 6 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 1 - svært uviktig svært viktig Ikke sikker Tilbake til hovedrapport 48

49 Fordi jeg vil bruke de gode karakterene mine Spm 5: Oppgi hvor viktig følgende grunner var for ditt valg av studieprogram på en skala fra 1 til 5, der 1 er svært uviktig og 5 er svært viktig. Fordelt på studieprogram Helsefag og medisin (n=153) Jus, økonomi, ledelse og administrasjon (n=259) Matematikk, naturvitenskap og teknologi (n=115) Lærerutdanning: Lektorutdanning (n=51) Samfunnsfag og psykologi (n=318) Pedagogiske fag (n=54) Informasjonsteknologi og informatikk (n=59) Språk, litteratur og områdekunnskap (n=79) Historie, filosofi og kulturstudier (n=66) Estetiske studier og musikkvitenskap (n=33) Mediefag (n=16) Religion og teologi (n=9) 27 % 25 % 12 % 14 % 22 % 22 % 20 % 19 % 16 % 16 % 37 % 19 % 19 % 10 % 14 % 18 % 14 % 20 % 27 % 14 % 44 % 16 % 19 % 12 % 8 % 26 % 22 % 31 % 6 % 7 % 34 % 51 % 15 % 14 % 14 % 20 % 14 % 5 % 11 % 3 % 48 % 17 % 20 % 6 % 2 % 61 % 9 % 21 % 9 % 19 % 19 % 25 % 25 % 56 % 22 % 11 % 11 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 1 - svært uviktig svært viktig Ikke sikker Tilbake til hovedrapport 49

50 Inntrykk av Universitetet i Oslo fordelt på studieprogram 50

51 Den faglige kvaliteten på utdanningen Spm 6: Hva er ditt inntrykk av Universitetet i Oslo innenfor de fagområdene du vil studere? Oppgi hvor godt eller dårlig inntrykk du har på en skala fra 1 til 5, der 1 er dårlig inntrykk og 5 er godt inntrykk. Fordelt på studieprogram Jus, økonomi, ledelse og administrasjon (n=259) Helsefag og medisin (n=153) Religion og teologi (n=9) Samfunnsfag og psykologi (n=318) 1 % 1 % 2 % 0 % 1 % Matematikk, naturvitenskap og teknologi (n=115) 3 % 2 % Pedagogiske fag (n=54) 2 % Informasjonsteknologi og informatikk (n=59) Lærerutdanning: Lektorutdanning (n=51) Estetiske studier og musikkvitenskap (n=33) Språk, litteratur og områdekunnskap (n=79) 1 % 5 % Historie, filosofi og kulturstudier (n=66) 3 % Mediefag (n=16) 6 % 11 % 33 % 44 % 8 % 17 % 31 % 40 % 19 % 22 % 39 % 16 % 31 % 54 % 32 % 46 % 36 % 43 % 15 % 31 % 36 % 14 % 35 % 35 % 18 % 36 % 33 % 32 % 30 % 18 % 35 % 26 % 6 % 44 % 19 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 1 - dårlig inntrykk godt inntrykk Ikke sikker Tilbake til hovedrapport 51

52 Den faglige kvaliteten på forskningen Spm 6: Hva er ditt inntrykk av Universitetet i Oslo innenfor de fagområdene du vil studere? Oppgi hvor godt eller dårlig inntrykk du har på en skala fra 1 til 5, der 1 er dårlig inntrykk og 5 er godt inntrykk. Fordelt på studieprogram Jus, økonomi, ledelse og administrasjon (n=259) 1 % 1 % Matematikk, naturvitenskap og teknologi (n=115) 2 % 4 % Helsefag og medisin (n=153) Samfunnsfag og psykologi (n=318) Pedagogiske fag (n=54) Religion og teologi (n=9) 1 % 1 % 1 % 4 % Informasjonsteknologi og informatikk (n=59) 3 % Estetiske studier og musikkvitenskap (n=33) Språk, litteratur og områdekunnskap (n=79) 3 % Lærerutdanning: Lektorutdanning (n=51) Historie, filosofi og kulturstudier (n=66) Mediefag (n=16) 2 % 2 % 3 % 12 % 13 % 10 % 9 % 17 % 19 % 28 % 11 % 44 % 22 % 8 % 15 % 36 % 18 % 13 % 29 % 15 % 13 % 20 % 26 % 36 % 31 % 35 % 27 % 34 % 33 % 31 % 31 % 22 % 35 % 14 % 26 % 27 % 14 % 50 % 6 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 1 - dårlig inntrykk godt inntrykk Ikke sikker Tilbake til hovedrapport 52

53 Mulighetene for å få interessante jobber med en utdanning fra UiO Spm 6: Hva er ditt inntrykk av Universitetet i Oslo innenfor de fagområdene du vil studere? Oppgi hvor godt eller dårlig inntrykk du har på en skala fra 1 til 5, der 1 er dårlig inntrykk og 5 er godt inntrykk. Fordelt på studieprogram Jus, økonomi, ledelse og administrasjon (n=259) 2 % 1 % Pedagogiske fag (n=54) 2 % 6 % Helsefag og medisin (n=153) 1 % Lærerutdanning: Lektorutdanning (n=51) Informasjonsteknologi og informatikk (n=59) 2 % Samfunnsfag og psykologi (n=318) 1 % 3 % Matematikk, naturvitenskap og teknologi (n=115) Religion og teologi (n=9) Estetiske studier og musikkvitenskap (n=33) Mediefag (n=16) Språk, litteratur og områdekunnskap (n=79) Historie, filosofi og kulturstudier (n=66) 3 % 2 % 11 % 6 % 13 % 10 % 5 % 6 % 10 % 26 % 55 % 7 % 10 % 25 % 48 % 12 % 14 % 32 % 39 % 12 % 36 % 36 % 10 % 11 % 24 % 13 % 22 % 18 % 20 % 52 % 33 % 47 % 40 % 34 % 33 % 33 % 36 % 27 % 44 % 25 % 25 % 23 % 38 % 17 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 1 - dårlig inntrykk godt inntrykk Ikke sikker Tilbake til hovedrapport 53

54 Mulighetene for å få en godt betalt jobb med en utdanning fra UiO Spm 6: Hva er ditt inntrykk av Universitetet i Oslo innenfor de fagområdene du vil studere? Oppgi hvor godt eller dårlig inntrykk du har på en skala fra 1 til 5, der 1 er dårlig inntrykk og 5 er godt inntrykk. Fordelt på studieprogram Jus, økonomi, ledelse og administrasjon (n=259) 2 % 0 % Helsefag og medisin (n=153) 1 % 3 % Informasjonsteknologi og informatikk (n=59) 3 % Matematikk, naturvitenskap og teknologi (n=115) 3 % 3 % Samfunnsfag og psykologi (n=318) 2 % 4 % 9 % 32 % 49 % 12 % Pedagogiske fag (n=54) 2 % 9 % Religion og teologi (n=9) 11 % Lærerutdanning: Lektorutdanning (n=51) 4 % 4 % 17 % 25 % 32 % 18 % 18 % Mediefag (n=16) 19 % Språk, litteratur og områdekunnskap (n=79) 16 % Estetiske studier og musikkvitenskap (n=33) Historie, filosofi og kulturstudier (n=66) 9 % 6 % 6 % 9 % 15 % 11 % 27 % 34 % 35 % 26 % 32 % 35 % 27 % 37 % 24 % 33 % 22 % 39 % 20 % 25 % 31 % 19 % 30 % 15 % 29 % 15 % 42 % 32 % 16 % 12 % 5 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 1 - dårlig inntrykk godt inntrykk Ikke sikker Tilbake til hovedrapport 54

55 Det sosiale miljøet og muligheten til å bli godt kjent med andre studenter Spm 6: Hva er ditt inntrykk av Universitetet i Oslo innenfor de fagområdene du vil studere? Oppgi hvor godt eller dårlig inntrykk du har på en skala fra 1 til 5, der 1 er dårlig inntrykk og 5 er godt inntrykk. Fordelt på studieprogram Religion og teologi (n=9) Lærerutdanning: Lektorutdanning (n=51) Matematikk, naturvitenskap og teknologi (n=115) Pedagogiske fag (n=54) Samfunnsfag og psykologi (n=318) Jus, økonomi, ledelse og administrasjon (n=259) Helsefag og medisin (n=153) Informasjonsteknologi og informatikk (n=59) Språk, litteratur og områdekunnskap (n=79) Estetiske studier og musikkvitenskap (n=33) Historie, filosofi og kulturstudier (n=66) Mediefag (n=16) 11 % 6 % 2 % 9 % 7 % 6 % 7 % 3 % 7 % 2 % 10 % 9 % 3 % 8 % 6 % 11 % 10 % 13 % 22 % 11 % 44 % 27 % 28 % 27 % 26 % 33 % 29 % 15 % 24 % 14 % 13 % 30 % 24 % 19 % 27 % 23 % 25 % 26 % 22 % 26 % 27 % 20 % 27 % 16 % 20 % 27 % 18 % 26 % 22 % 20 % 18 % 21 % 15 % 14 % 25 % 38 % 13 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 1 - dårlig inntrykk godt inntrykk Ikke sikker Tilbake til hovedrapport 55

56 Hvor dyktige foreleserne er til å formidle sine kunnskaper Spm 6: Hva er ditt inntrykk av Universitetet i Oslo innenfor de fagområdene du vil studere? Oppgi hvor godt eller dårlig inntrykk du har på en skala fra 1 til 5, der 1 er dårlig inntrykk og 5 er godt inntrykk. Fordelt på studieprogram Religion og teologi (n=9) Matematikk, naturvitenskap og teknologi (n=115) 4 % 2 % Estetiske studier og musikkvitenskap (n=33) 3 % 3 % Jus, økonomi, ledelse og administrasjon (n=259) 1 % 2 % Pedagogiske fag (n=54) 2 % Samfunnsfag og psykologi (n=318) Lærerutdanning: Lektorutdanning (n=51) Helsefag og medisin (n=153) Språk, litteratur og områdekunnskap (n=79) Informasjonsteknologi og informatikk (n=59) Mediefag (n=16) 1 % 4 % 6 % 1 % 3 % 6 % 2 % Historie, filosofi og kulturstudier (n=66) 2 % 6 % 44 % 11 % 33 % 19 % 25 % 29 % 12 % 27 % 27 % 16 % 37 % 25 % 17 % 28 % 24 % 18 % 30 % 16 % 27 % 16 % 30 % 19 % 33 % 22 % 25 % 23 % 22 % 20 % 15 % 14 % 13 % 44 % 13 % 26 % 33 % 8 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 1 - dårlig inntrykk godt inntrykk Ikke sikker Tilbake til hovedrapport 56

57 Mulighetene for å kombinere studier ved UiO med studier i utlandet Spm 6: Hva er ditt inntrykk av Universitetet i Oslo innenfor de fagområdene du vil studere? Oppgi hvor godt eller dårlig inntrykk du har på en skala fra 1 til 5, der 1 er dårlig inntrykk og 5 er godt inntrykk. Fordelt på studieprogram Språk, litteratur og områdekunnskap (n=79) Jus, økonomi, ledelse og administrasjon (n=259) Samfunnsfag og psykologi (n=318) Matematikk, naturvitenskap og teknologi (n=115) 5 % 5 % 7 % 5 % 5 % 8 % 3 % 5 % Helsefag og medisin (n=153) 2 % 8 % Lærerutdanning: Lektorutdanning (n=51) 2 % 8 % Mediefag (n=16) 13 % Informasjonsteknologi og informatikk (n=59) Estetiske studier og musikkvitenskap (n=33) Pedagogiske fag (n=54) Religion og teologi (n=9) Historie, filosofi og kulturstudier (n=66) 11 % 17 % 16 % 19 % 15 % 22 % 19 % 22 % 7 % 7 % 15 % 9 % 11 % 6 % 11 % 22 % 6 % 8 % 9 % 17 % 27 % 22 % 37 % 29 % 25 % 26 % 27 % 27 % 31 % 14 % 30 % 30 % 22 % 26 % 26 % 25 % 20 % 20 % 19 % 19 % 18 % 13 % 22 % 29 % 9 % 11 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 1 - dårlig inntrykk godt inntrykk Ikke sikker Tilbake til hovedrapport 57

58 Velferdstilbudet ved UiO (f.eks. studentboliger, kafeer, idrett, barnehager, helsetilbud osv.) Spm 6: Hva er ditt inntrykk av Universitetet i Oslo innenfor de fagområdene du vil studere? Oppgi hvor godt eller dårlig inntrykk du har på en skala fra 1 til 5, der 1 er dårlig inntrykk og 5 er godt inntrykk. Fordelt på studieprogram Pedagogiske fag (n=54) Språk, litteratur og områdekunnskap (n=79) Helsefag og medisin (n=153) Matematikk, naturvitenskap og teknologi (n=115) Religion og teologi (n=9) Historie, filosofi og kulturstudier (n=66) Samfunnsfag og psykologi (n=318) Informasjonsteknologi og informatikk (n=59) Jus, økonomi, ledelse og administrasjon (n=259) Estetiske studier og musikkvitenskap (n=33) Lærerutdanning: Lektorutdanning (n=51) Mediefag (n=16) 7 % 7 % 8 % 5 % 7 % 8 % 3 % 9 % 22 % 11 % 8 % 6 % 9 % 7 % 5 % 7 % 11 % 18 % 2 % 10 % 6 % 6 % 9 % 26 % 30 % 18 % 25 % 25 % 16 % 22 % 24 % 23 % 29 % 23 % 17 % 9 % 11 % 24 % 19 % 22 % 11 % 22 % 18 % 20 % 21 % 17 % 29 % 21 % 22 % 19 % 23 % 24 % 19 % 15 % 24 % 18 % 31 % 16 % 50 % 13 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 1 - dårlig inntrykk godt inntrykk Ikke sikker Tilbake til hovedrapport 58

59 Førsteprioritet studiested fordelt på studieprogram 59

60 Førsteprioritet studiested fordelt på studieprogram Spm 7a: Hvor vil du helst studere? Estetiske studier og musikkvitenskap Helsefag og medisin Historie, filosofi og kulturstudier Informasjonsteknologi og informatikk Jus, økonomi, ledelse og administrasjon Lærerutdanning: Lektorutdanning Matematikk, naturvitenskap og teknologi Mediefag Pedagogiske fag Religion og teologi Samfunnsfag og psykologi Språk, litteratur og områdekunnskap n= UiO, Oslo 72,7 % 48,4 % 69,7 % 59,3 % 62,5 % 68,6 % 58,3 % 43,8 % 72,2 % 66,7 % 66,7 % 64,6 % UiB, Bergen 3,0 % 11,8 % 6,1 % 5,1 % 12,7 % 7,8 % 4,3 % 6,3 % 6,3 % 7,6 % NTNU, Trondheim 17,0 % 4,5 % 11,9 % 1,5 % 7,8 % 11,3 % 6,3 % 1,9 % 6,0 % 1,3 % UiT, Tromsø 3,3 % 1,5 % 1,5 % 3,9 % 1,7 % 1,9 % 0,6 % 1,3 % NHH, Bergen 1,3 % 1,7 % 4,2 % 0,3 % UMB, Ås 2,0 % 0,4 % 2,0 % 8,7 % 0,6 % 1,3 % UiA, Agder 3,0 % 1,7 % 1,9 % 3,9 % 0,9 % 0,6 % UiS, Stavanger 0,8 % 0,3 % 1,3 % UiN, Nordland 1,7 % Handelshøyskolen BI 1,5 % 0,6 % Ved en høyskole 6,1 % 4,6 % 4,5 % 6,8 % 3,1 % 3,9 % 12,5 % 13,0 % 22,2 % 6,9 % 7,6 % Utenlandsk universitet eller høyskole 6,1 % 7,8 % 3,0 % 3,4 % 3,9 % 2,0 % 8,7 % 12,5 % 11,1 % 6,3 % 8,9 % Ikke sikker 9,1 % 3,9 % 10,6 % 8,5 % 5,8 % 6,1 % 18,8 % 11,1 % 4,7 % 6,3 % Tilbake til hovedrapport 60

Undersøkelse på vegne av Virke og Finans Norge: Unges utdanningsvalg og Arbeidsgiverattraktivitet

Undersøkelse på vegne av Virke og Finans Norge: Unges utdanningsvalg og Arbeidsgiverattraktivitet Undersøkelse på vegne av Virke og Finans Norge: Unges utdanningsvalg og Arbeidsgiverattraktivitet Kort om undersøkelsen Virke og Finans Norge er oppdragsgivere for undersøkelsen, og har et todelt formål

Detaljer

Studiebygda. - En analyse av nå-situasjonen for Volda som studiebygd, bosted og Høgskolen i Volda

Studiebygda. - En analyse av nå-situasjonen for Volda som studiebygd, bosted og Høgskolen i Volda Studiebygda - En analyse av nå-situasjonen for Volda som studiebygd, bosted og Høgskolen i Volda Innhold Innledning... 4 Del 1. Studenter og elevers synspunkter om Stydiebygda Volda... 5 Hovedfunn del

Detaljer

Ungdomsundersøkelse: Utdannelses- og yrkesvalg

Ungdomsundersøkelse: Utdannelses- og yrkesvalg Ungdomsundersøkelse: Utdannelses- og yrkesvalg Kvantitativ undersøkelse gjennomført for Utdanning.no Oslo, januar 2009 Om undersøkelsen FORMÅL Kartlegging av norsk ungdoms utdannings- og yrkesvalg, så

Detaljer

Universitetet i Bergen / 2014. Kartlegging av organisasjonens omdømme

Universitetet i Bergen / 2014. Kartlegging av organisasjonens omdømme Universitetet i Bergen / 214 Kartlegging av organisasjonens omdømme Om undersøkelsen Denne omdømmeundersøkelsen er gjennomført av Ordkraft på oppdrag fra Universitetet i Bergen (UiB). I tillegg til å presentere

Detaljer

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlem. Varamedlem møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlem. Varamedlem møter kun ved spesiell innkalling. Møteinnkalling Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 08.02.2012 Tidspunkt: 09:15 Innkallingen er sendt til: Marit Aamodt Nielsen Svein Rune Olsen Anne Løvland Kristin Dale Geir Øivind

Detaljer

Bruk og oppfatninger av domenenavn. En omdømmeundersøkelse gjennomført for Norid

Bruk og oppfatninger av domenenavn. En omdømmeundersøkelse gjennomført for Norid Bruk og oppfatninger av domenenavn En omdømmeundersøkelse gjennomført for Norid 1 Innhold Innledning... 3 Metode, utvalg og gjennomføring... 3 Beskrivelse av utvalget... 4 Feilmarginer... 5 Signifikanstesting...

Detaljer

Bruk og oppfatninger av domenenavn. Kjennskap, kunnskap og holdninger til bruk av domenenavn

Bruk og oppfatninger av domenenavn. Kjennskap, kunnskap og holdninger til bruk av domenenavn Bruk og oppfatninger av domenenavn Kjennskap, kunnskap og holdninger til bruk av domenenavn Innhold Innledning... 3 Metode, utvalg og gjennomføring... 3 Beskrivelse av utvalget... 4 Feilmarginer... 5 Signifikanstesting...

Detaljer

Undersøkelse om utenlandsstudier

Undersøkelse om utenlandsstudier Undersøkelse om utenlandsstudier 2 Innhold Kapittel 1 Forord... 4 Om rapporten... 4 Kapittel 2 Sammendrag... 5 Kapittel 3 Metode for datainnsamling... 6 Utvalg og svarprosent... 6 Eksterne sekundærdata...

Detaljer

Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket

Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket Medlemsundersøkelse 15. - 21. september 2010 Oppdragsgiver: Utedanningsforbundet

Detaljer

Kundetilfredshetsundersøkelse for Norid 2014

Kundetilfredshetsundersøkelse for Norid 2014 Kundetilfredshetsundersøkelse for Norid 2014 Innhold Innledning...3 Metode, utvalg og gjennomføring...3 Feilmarginer...3 Signifikanstesting...4 Om rapporten...5 Hovedfunn...6 Registrarene...8 Bakgrunnsvariabler...8

Detaljer

Privates kjøp av svart arbeid

Privates kjøp av svart arbeid Privates kjøp av svart arbeid En befolkningsundersøkelse gjennomført for Skattedirektoratet i samarbeid med Samarbeidsforum mot svart økonomi Sperrefrist 8. november 2006 Gunhild Rui 02. november 2006

Detaljer

Rekrutteringsundersøkelse 2013

Rekrutteringsundersøkelse 2013 Rekrutteringsundersøkelse 2013 Spørreundersøkelse blant høgskolens nye studenter høsten 2013 LANG utgave med alle undersøkelsens fritekstsvar 27.10.2013 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Undersøkelsen og bearbeidingen...

Detaljer

Synnøve Skjersli. Rekruttering til private høgskoler. NIFU skriftserie nr. 2/2002

Synnøve Skjersli. Rekruttering til private høgskoler. NIFU skriftserie nr. 2/2002 Synnøve Skjersli Rekruttering til private høgskoler NIFU skriftserie nr. 2/2002 NIFU Norsk institutt for studier av forskning og utdanning Hegdehaugsveien 31 0352 Oslo ISSN 0808-4572 2 Forord På oppdrag

Detaljer

Studenters studieprogresjon studiepoeng på universiteter og høgskoler

Studenters studieprogresjon studiepoeng på universiteter og høgskoler Utdanning 2007 Studiepoeng på universiteter og høgskoler Studenters studieprogresjon studiepoeng på universiteter og høgskoler Alice Steinkellner, SSB Innledning Formålet med denne artikkelen er å gi en

Detaljer

Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert

Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert 1 Velkommen Hei, og velkommen til orienteringsmøte! (Innlederne presenterer seg kort) Dere har nå bare

Detaljer

4Voksne i høyere utdanning

4Voksne i høyere utdanning VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I HØYERE UTDANNING 1 kap 4 4Voksne i høyere utdanning I 2013 var det 70 755 studenter på 30 år eller mer ved universiteter og høyskoler her til lands. Hovedfunn To av tre studenter

Detaljer

svømmeopplæring på 1.-7. klassetrinn

svømmeopplæring på 1.-7. klassetrinn Tilstandsrapport angående: svømmeopplæring på 1.-7. klassetrinn Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Dato: 28. februar 2005 Konsulent: Siri Berthinussen Opinion i Bergen: Pb. 714 Sentrum, 5807 Bergen Telefon:

Detaljer

Forord. Oslo mai 2002. Jon Blaalid direktør

Forord. Oslo mai 2002. Jon Blaalid direktør Forord Grunnleggende rettigheter som folk ikke kjenner til, kan de heller ikke benytte seg av. Mengden av informasjon i dagens samfunn kan for mange bli så overveldende at det blir nesten umulig å skille

Detaljer

Høyere utdanning 2012. Hovedtrekk fra tilstandsrapporten

Høyere utdanning 2012. Hovedtrekk fra tilstandsrapporten Hovedtrekk fra tilstandsrapporten Innhold Forord... 3 Hvor vil studentene?... 4 Mitt møte med...... 6 Hvor mange vil bli lærere?... 8 Hvor lykkes studentene?... 10 Studenter med innvandrerbakgrunn... 13

Detaljer

IBI/BEA-undersøkelsen

IBI/BEA-undersøkelsen IBI/BEA-undersøkelsen Rapport fra en spørreundersøkelse blant studenter på Idrettsbiologi (IBI) og Bevegelsesanalyse (BEA) studieårene 1995/1996 til og med 2002/2003. Tom Atle Bakke, Nils Helge Kvamme,

Detaljer

Side 2. Stipendiatundersøkelsen 2009

Side 2. Stipendiatundersøkelsen 2009 Side 2 Stipendiatundersøkelsen 2009 KAPITTEL 1 FORORD... 4 Om rapporten... 4 KAPITTEL 2 SAMMENDRAG... 5 KAPITTEL 3 METODE FOR DATAINNSAMLING... 7 KAPITTEL 4 ANALYSE... 8 Svarprosent... 8 Underlag... 8

Detaljer

Spill på flere strenger. Kandidatundersøkelse blant personer utdannet i skapende og utøvende musikk

Spill på flere strenger. Kandidatundersøkelse blant personer utdannet i skapende og utøvende musikk Spill på flere strenger Kandidatundersøkelse blant personer utdannet i skapende og utøvende musikk Clara Åse Arnesen, Erica Waagene, Elisabeth Hovdhaugen og Liv Anne Støren Rapport 10/2014 Spill på flere

Detaljer

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon RAPPORT OKTOBER 2010 Senter for IKT i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Senter for ikt i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Rambøll

Detaljer

Studentene og fagspråket. Spørreundersøkelse blant studenter i alderen 19-29 år. Gjennomført på oppdrag fra Språkrådet. TNS Politikk & samfunn

Studentene og fagspråket. Spørreundersøkelse blant studenter i alderen 19-29 år. Gjennomført på oppdrag fra Språkrådet. TNS Politikk & samfunn Spørreundersøkelse blant studenter i alderen -2 år Gjennomført på oppdrag fra Språkrådet TNS.2.24 Innhold Dokumentasjon av undersøkelsen 3 2 Oppsummering av hovedfunn 3 4 Vedlegg: Bakgrunn 22 Vedlegg:

Detaljer

Evaluering av Jeg reiser smart - kampanjen

Evaluering av Jeg reiser smart - kampanjen Evaluering av Jeg reiser smart - kampanjen Spørreundersøkelse blant deltakere i kampanjen 5. desember 2008-23. januar 2009 Oppdragsgiver: Bergen kommune Samferdselsetaten -1- FORMÅL TIDSROM FOR KAMPANJEN

Detaljer

Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert

Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert 1 Velkommen Hei, og velkommen til orienteringsmøte! (Innlederne presenterer seg kort) (Tips:Hvor mange

Detaljer

Rapport om studentrekruttering. September 2014

Rapport om studentrekruttering. September 2014 Rapport om studentrekruttering September 2014 1 Innhold Innhold... 2 1. Introduksjon... 4 2. Kommunikasjonsplattform for studentrekruttering... 5 Innledning... 5 Strategiske mål... 5 Innhold og varighet...

Detaljer

Studiebarometeret2014: gjennomføringoghovedtendenser

Studiebarometeret2014: gjennomføringoghovedtendenser Studiebarometeret:Rapport1-2015 Studiebarometeret2014: gjennomføringoghovedtendenser PålBakken,Marie-LouiseDamenogLisaDahlKeler NOKUT gjennomfører den nasjonale spørreundersøkelsen om opplevd studiekvalitet

Detaljer

AMU 2012. Rapport Arbeidsmarkedsundersøkelsen for kandidater uteksaminerte Master i økonomi og administrasjon NHH våren 2012.

AMU 2012. Rapport Arbeidsmarkedsundersøkelsen for kandidater uteksaminerte Master i økonomi og administrasjon NHH våren 2012. AMU 2012 Rapport Arbeidsmarkedsundersøkelsen for kandidater uteksaminerte Master i økonomi og administrasjon NHH våren 2012. Innledning Norges Handelshøyskole foretar årlig arbeidsmarkedsundersøkelse for

Detaljer

Fysioterapeut- og mensendieckstudenter SD 4-1

Fysioterapeut- og mensendieckstudenter SD 4-1 Fysioterapeut- og mensendieckstudenter SD 4-1 Dette skjema skal leses maskinelt, det må derfor ikke brettes. ID-nummer Bruk blå/ svart penn Kryss settes slik: Ikke slik: Eliminere slik: Ikke skriv i felt

Detaljer