Norges Offisersforbund Trygghet Landsrepresentativ undersøkelse mars Prosjektleder & analytiker: Nevjard Guttormsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norges Offisersforbund Trygghet Landsrepresentativ undersøkelse mars 2014. Prosjektleder & analytiker: Nevjard Guttormsen"

Transkript

1 Norges Offisersforbund Trygghet Landsrepresentativ undersøkelse mars 2014 Prosjektleder & analytiker: Nevjard Guttormsen

2 Kort om undersøkelsen Bakgrunn: Formålet med undersøkelsen er å avklare hvor trygg/utrygg Norges befolkning føler seg i forhold til ulike trusler/risikoelementer i samfunnet, samt kartlegge oppfattelsen av forhold knyttet til beredskap og tiltak for å skape trygghet i samfunnet. Datainnsamling: Primære data er innhentet ved hjelp av elektronisk datafangst, hvor e-postinvitasjon med en respondentunik link til et nettbasert spørreskjema er distribuert mot et utvalg av Responspanelet. Tidsperiode for datafangst: mars Utvalg: Utvalget er et representativt utvalg av Norges befolkning på 1003 respondenter. Vekting: Data er blitt vektet på kjønn, alder og landsdel.

3 Analysebeskrivelse Alle spørsmål i undersøkelsen presenteres hovedsakelig som prosentfordelinger på hovedtallsnivå. Der det er store signifikante forskjeller knyttet til nedbrytningsvariablene vil også disse presenteres. Dersom det ikke vises til nedbrytningsvariablene er dette fordi det ikke er store forskjeller og at det derfor er totaltallet som best beskriver situasjonen. Det kommenteres videre med utgangspunkt i signifikante forskjeller i nedbrytningsvariablene. For en grundigere gjennomgang av resultatene henvises det til tabellvedlegget der alle spørsmålene er brutt ned på bakgrunnsvariablene. I vedlegget er alle signifikante funn basert på en rigid statistisk test, hvor feilmarginen er på 5 %. Dette er bransjestandard. Ved påviste signifikante forskjeller mellom ulike grupper, er tallene uthevet med grønn farge for positive avvik og rød farge for negative avvik i tabellene.

4 Demografisk beskrivelse Kjønn Antall Prosent Mann ,6 % Kvinne ,4 % Total % Aldersgrupper 5-delt Antall Prosent ,9 % ,3 % ,7 % ,1 % ,1 % Total % Landsdel Antall Prosent Akershus/Oslo ,3 % Hedmark/Oppland 88 7,9 % Sør-Østlandet ,2 % Agder-Rogaland ,3 % Vestlandet ,1 % Trøndelag 91 8,7 % Nord Norge 83 9,6 % Total % Utdanning Antall Prosent Grunnskole/videregående/Yrkesskole ,4 % 1-3 år ved Univ./Høyskole ,7 % 4 år eller mer ved Univ./Høyskole ,9 % Total % Inntekt Antall Prosent < ,4 % ,7 % ,3 % ,5 % > ,0 % Total % Innvandrerbakgrunn Antall Prosent Ja 34 3,2 % Nei ,7 % Ønsker ikke å besvare 1 0,1 % Total %

5 Noen hovedfunn Det er flest (49 %) som anser trafikkulykker som den mest sannsynlige trussel mot seg og sin families trygget og sikkerhet, mens kun 4 % nevner terrorhandlinger og 2 % nevner krig. Som den farligste trussel nevner 31 % trafikkulykker, mens 14 % nevner terrorhandlinger og 10 % nevner krig. Det er flest (41 %) som mener de selv har hovedansvar for at de skal føle seg trygge. Deretter nevner de politiet med 19 % og Stortinget med 16 %. Det er flest (29 %) som har inntrykk av at politikerne ser på innbyggernes helse og velferd som sin viktigste oppgave. 12 % mener at politikernes viktigste oppgave er innbyggerens trygghet. 14 % mener at Norge er rustet til å håndtere alvorlige hendelser etter terroren 22. juli % mener at Norge i dag har et tilstrekkelig effektivt politi for å gi trygghet og sikkerhet i samfunnet. 39 % tror det er sannsynlig at det kommer nye terroranslag mot Norge i løpet av de neste 10 årene. Det er flest (40 %) som anser forsvaret som best egnet til å lede alvorlige nasjonale krisesituasjoner. Kun 6 % frykter militær aggresjon fra Russland mot Norge i stor grad, mens kun 9 % mener det er sannsynlig med krigshandlinger på norsk territorium i fremtiden. 16 % mener at Norge i dag har et militært forsvar som gir tilstrekkelig trygghet. 28 % mener at norsk deltagelse i internasjonale operasjoner utenfor Norge svekker norsk trygghet, mens 15 % mener det styrker norsk trygghet. 74 % føler seg trygge i Norge i dag og kun 4 % er utrygge i Norge i dag

6 Hva anser du som den mest sannsynlige trussel mot deg og din families trygghet og sikkerhet? Trafikkulykke 49% Ran/overfall/voldtekt 10% Svindel 7% Terrorhandling Naturkatastrofe som flom, skogbrann, jordskjelv, etc. Cyberterror, telefon- og internettsammenbrudd Forgiftet vann/mat Større industriulykker (Gasslekkasje, brann, radioaktivitet, Krig Pandemi Annet 4% 4% 3% 3% 2% 2% 1% 2% Vet ikke Ingen formening 7% 6% Det er flest (49 %) som anser trafikkulykke som den mest sannsynlige trussel mot seg og sin families trygghet og sikkerhet. Kun 4 % nevner terrorhandlinger, mens 2 % nevner krig.

7 Hva anser du som den farligste trussel mot deg og din families trygghet og sikkerhet? Trafikkulykke 31% Terrorhandling 14% Krig Ran/overfall/voldtekt 8% 10% Forgiftet vann/mat Pandemi Naturkatastrofe som flom, skogbrann, jordskjelv, etc. Større industriulykker (Gasslekkasje, brann, radioaktivitet, Svindel Cyberterror, telefon- og internettsammenbrudd Annet Vet ikke Ingen formening 5% 5% 4% 3% 3% 1% 2% 7% 6% Det er også flest (31 %) som nevner trafikkulykke som den farligste trussel mot seg og sin families sikkerhet og trygghet. Her er det 14 % som nevner terrorhandlinger og 10 % som nevner krig.

8 Hva anser du som den farligste trussel mot deg og din families trygghet og sikkerhet? Mann Kvinne Trafikkulykke Terrorhandling Krig Ran/overfall/voldtekt Forgiftet vann/mat Pandemi Naturkatastrofe som flom, skogbrann, jordskjelv, etc. Større industriulykker (Gasslekkasje, brann, radioaktivitet, Svindel Cyberterror, telefon- og internettsammenbrudd Annet Vet ikke Ingen formening 10% 9% 11% 8% 7% 5% 6% 7% 3% 4% 5% 1% 6% 4% 2% 1% 1% 2% 2% 5% 9% 6% 7% 17% 23% 38% Menn anser i større grad trafikkulykker og pandemi som farligste trussel sammenlignet med kvinner. Motsatt anser kvinner terrorhandling og større industriulykker som farligste trussel.

9 Hvem mener du har hovedansvar for at du og din familie skal føle seg trygge? Jeg har selv ansvaret for dette 41% Politiet 19% Stortinget 16% Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 12% Forsvaret 2% Forsikringsselskapene 0% Annet 3% Vet ikke 7% Det er flest (41 %) som mener de selv har hovedansvar for at de skal føle seg trygge. Deretter følger politiet med 19 %, og Stortinget med 16 %.

10 Hvem mener du har hovedansvar for at du og din familie skal føle seg trygge? Mann Kvinne Jeg har selv ansvaret for dette 41% 40% Politiet 19% 19% Stortinget 12% 19% Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 12% 12% Forsvaret 2% 3% Forsikringsselskapene 1% 0% Annet 2% 4% Vet ikke 5% 9% Menn mener i større grad enn kvinner at Stortinget har hovedansvar for vår trygghet, mens kvinner i større grad ikke vet.

11 Hvilken av følgende oppgaver har du inntrykk av at de fleste politikere ser på som sin, og statens, aller viktigste? Innbyggernes helse og velferd 29% Innbyggernes økonomi 13% Innbyggernes trygghet 12% Innbyggernes arbeidsplasser 11% Innbyggernes samferdsel 3% Innbyggernes utdanning 3% Annet 11% Ingen formening 18% Det er flest (29 %) som har inntrykk av at politikere ser på innbyggernes helse og velferd som sin viktigste oppgave. 12 % mener at politikerne anser innbyggernes trygghet som sin viktigste oppgave.

12 Hvilken av følgende oppgaver har du inntrykk av at de fleste politikere ser på som sin, og statens, aller viktigste? Mann Kvinne Innbyggernes helse og velferd 24% 35% Innbyggernes økonomi 11% 15% Innbyggernes trygghet 10% 13% Innbyggernes arbeidsplasser 9% 14% Innbyggernes samferdsel Innbyggernes utdanning Annet 3% 3% 4% 2% 6% 16% Ingen formening 13% 23% Menn har i større grad inntrykk av at politikernes viktigste oppgave er innbyggernes helse og velferd, samt andre oppgaver enn de som er listet. Kvinner har i større grad inntrykk av at politikernes viktigste oppgave er knyttet til innbyggernes arbeidsplasser. Det er ingen signifikante forskjeller med tanke på innbyggernes trygghet mellom kjønn.

13 I hvilken grad føler du at Norge er rustet til å håndtere alvorlige hendelser etter terroren 22. juli 2011? 1 - I liten grad 11% 2 16% 3 23% Snitt: 3,3 4 30% 5 12% 6 - I stor grad 2% Vet ikke 6% 1-2 I liten grad 27% 53% 5-6 I stor grad 14% 14 % mener at Norge er rustet til å håndtere alvorlige hendelser etter terroren 22. juli De aller fleste (53 %) er likevel nøytrale i dette spørsmålet, noe også snittet på 3,3 indikerer.

14 I hvilken grad føler du at Norge er rustet til å håndtere alvorlige hendelser etter terroren 22. juli 2011? Mann Kvinne 32% 1-2 I liten grad 21% Snitt mann: 3,1 Snitt kvinne: 3,4 49% 57% 14% 5-6 I stor grad 14% Kvinner føler i større grad enn menn at Norge rustet til å håndtere alvorlige hendelser etter terroren 22. juli 2011.

15 I hvilken grad anser du at Norge i dag har et tilstrekkelig effektivt politi for å gi trygghet og sikkerhet i samfunnet vårt? 1 - I liten grad 11% 2 19% 3 25% Snitt: 3,2 4 31% 5 9% 6 - I stor grad 2% Vet ikke 3% 1-2 I liten grad 30% 55% 5-6 I stor grad 12% 12 % anser at Norge i dag har et tilstrekkelig effektivt politi for å gi trygghet og sikkerhet i samfunnet vårt. De aller fleste (55 %) er likevel nøytrale i dette spørsmålet, noe også snittet på 3,2 indikerer.

16 I hvilken grad anser du at Norge i dag har et tilstrekkelig effektivt politi for å gi trygghet og sikkerhet i samfunnet vårt? Mann Kvinne 35% 1-2 I liten grad 24% Snitt mann: 3,0 Snitt kvinne: 3,3 51% 59% 11% 5-6 I stor grad 12% Kvinner anser i større grad enn menn at Norge i dag har et tilstrekkelig effektivt politi for å gi trygghet og sikkerhet i samfunnet vårt.

17 I hvilken grad anser du at Norge i dag har et tilstrekkelig effektivt politi for å gi trygghet og sikkerhet i samfunnet vårt? 16 til 24 år 25 til 34 år 35 til 44 år 45 til 54 år 55 år og eldre 19% 1-2 I liten grad 25% 32% 34% 36% Snitt år: 3,5 Snitt år: 3,0 Snitt år: 3,3 Snitt år: 3,0 Snitt 55 år og eldre: 3,1 55% 53% 62% 58% 52% 18% 5-6 I stor grad 6% 10% 11% 13% De mellom år anser i større grad enn de mellom år og de som er 45 år og eldre at Norge i dag har et tilstrekkelig effektivt politi for å gi trygghet og sikkerhet i samfunnet vårt.

18 Hvor sannsynlig tror du det er at det kommer nye terroranslag mot Norge i løpet av de neste 10 årene? 1 - Helt usannsynlig 2% 2 11% 3 16% Snitt: 4,2 4 27% 5 21% 6 - Meget sannsynlig 19% Vet ikke 6% 1-2 Usannsynlig 12% 43% 5-6 Sannsynlig 39% 39 % tror det er sannsynlig at det kommer nye terroranslag mot Norge i løpet av de neste 10 årene. Kun 12 % tror at dette er usannsynlig.

19 Hvor sannsynlig tror du det er at det kommer nye terroranslag mot Norge i løpet av de neste 10 årene? 16 til 24 år 25 til 34 år 35 til 44 år 45 til 54 år 55 år og eldre 18% 1-2 Usannsynlig 11% 11% 10% 15% Snitt år: 3,7 Snitt år: 4,2 Snitt år: 4,3 Snitt år: 4,3 Snitt 55 år og eldre: 4,2 48% 43% 38% 42% 43% 28% 35% 5-6 Sannsynlig 42% 43% 43% De som er 35 år og eldre tror i større grad enn de som er år at det kommer nye terroranslag mot Norge i løpet av de neste 10 årene.

20 Hvilken av følgende institusjoner anser du er best egnet til å lede alvorlige nasjonale krisesituasjoner? Forsvaret 40% Politiet 24% Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 17% Hovedredningssentralen 14% Andre 4% Det er flest (40 %) som anser forsvaret som best egnet til å lede alvorlige nasjonale krisesituasjoner.

21 Hvilken av følgende institusjoner anser du er best egnet til å lede alvorlige nasjonale krisesituasjoner? 16 til 24 år 25 til 34 år 35 til 44 år 45 til 54 år 55 år og eldre Forsvaret 32% 29% 40% 53% 62% Politiet 20% 18% 24% 27% 29% Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 9% 15% 15% 19% 23% Hovedredningssentralen 4% 12% 14% 19% 19% Andre 5% 3% 3% 3% 5% De mellom 16 og 34 år tror i større grad at forsvaret er best egnet til å lede nasjonale krisesituasjoner. De som er 55 år og eldre tror i større grad at politiet og DSB er best egnet.

22 I hvilken grad frykter du militær aggresjon fra Russland mot Norge? 1 - I liten grad 32% 2 30% 3 20% Snitt: 2,3 4 9% 5 4% 6 - I stor grad 2% Vet ikke 4% 1-2 I liten grad 62% 28% 5-6 I stor grad 6% Det færreste (62 %) frykter militær aggresjon fra Russland mot Norge, mens 6 % frykter dette i stor grad.

23 I hvilken grad frykter du militær aggresjon fra Russland mot Norge? Mann Kvinne 67% 1-2 I liten grad 56% Snitt mann: 2,2 Snitt kvinne: 2,4 26% 30% 5% 5-6 I stor grad 7% Kvinner frykter i større grad enn menn militær aggresjon fra Russland mot Norge.

24 I hvilken grad frykter du militær aggresjon fra Russland mot Norge? 16 til 24 år 25 til 34 år 35 til 44 år 45 til 54 år 55 år og eldre 60% 63% 1-2 I liten grad 64% 59% 25% 28% 30% 62% Snitt år: 2,0 Snitt år: 2,2 Snitt år: 2,2 Snitt år: 2,5 Snitt 55 år og eldre: 2,3 30% 28% 3% 3% 5-6 I stor grad 4% 8% 9% De som er mellom år frykter i større grad enn de mellom år militær aggresjon fra Russland mot Norge.

25 Hvor sannsynlig tror du det er at det vil bli utført krigshandlinger på norsk territorium i fremtiden? 1 - Helt usannsynlig 11% 2 36% 3 24% Snitt: 2,8 4 13% 5 5% 6 - Meget sannsynlig 4% Vet ikke 6% 1-2 Usannsynlig 47% 37% 5-6 Sannsynlig 9% Det er flest (47 %) som mener det er usannsynlig at det vil bli utført krigshandlinger på norsk territorium i fremtiden, et snitt på 2,8 indikerer dette. Kun 9 % mener dette er sannsynlig.

26 Hvor sannsynlig tror du det er at det vil bli utført krigshandlinger på norsk territorium i fremtiden? Mann Kvinne 1-2 Usannsynlig 53% 41% Snitt mann: 2,6 Snitt kvinne: 2,9 32% 42% 10% 5-6 Sannsynlig 9% Kvinner tror i større grad enn menn at det vil bli utført krigshandlinger på norsk territorium i fremtiden.

27 Hvor sannsynlig tror du det er at det vil bli utført krigshandlinger på norsk territorium i fremtiden? Grunnskole/Videregående/Yrkesskole 1-3 år ved Univ./Høyskole 4 år eller mer ved Univ./Høyskole 43% 1-2 Usannsynlig 45% 54% 36% 39% 35% 5-6 Sannsynlig 10% 12% Snitt Grunnskole/videregående/yrkesskole: 2,9 Snitt 1-3 år univ./høyskole: 2,9 Snitt 4 år eller mer univ./høyskole: 2,6 6% De med 1-3 år ved univ./høyskole eller lavere utdannelse tror i større grad enn de med utdannelse på 4 år eller mer ved univ./høyskole at det vil bli utført krigshandlinger på norsk territorium i fremtiden.

28 Hvor sannsynlig tror du det er at det vil bli utført krigshandlinger på norsk territorium i fremtiden? Innvandrerbakgrunn Ikke innvandrerbakgrunn 60% 1-2 Usannsynlig 47% 18% 37% Snitt Innvandrerbakgrunn: 2,2 Snitt Ikke innvandrerbakgrunn: 2,8 5% 5-6 Sannsynlig 9% De som ikke har innvandrerbakgrunn tror i større grad enn de med innvandrerbakgrunn at det vil bli utført krigshandlinger på norsk territorium i fremtiden.

29 I hvilken grad anser du at Norge i dag har et militært forsvar som gir tilstrekkelig trygghet for deg, din familie og samfunnet vårt? 1 - I liten grad 15% 2 20% % 24% Snitt: 3,1 5 12% 6 - I stor grad 4% Vet ikke 6% 1-2 I liten grad 34% 44% 5-6 I stor grad 16% 16 % anser at Norge i dag har et militært forsvar som gir tilstrekkelig trygghet. Det er likevel flest som er nøytrale i dette spørsmålet, noe som snittet på3,1 indikerer.

30 I hvilken grad anser du at Norge i dag har et militært forsvar som gir tilstrekkelig trygghet for deg, din familie og samfunnet vårt? Mann Kvinne 1-2 I liten grad 27% 42% Snitt mann: 2,9 Snitt kvinne: 3,3 42% 47% 5-6 I stor grad 15% 17% Kvinner anser i større grad enn menn at Norge i dag har et militært forsvar som gir tilstrekkelig trygghet.

31 I hvilken grad anser du at Norge i dag har et militært forsvar som gir tilstrekkelig trygghet for deg, din familie og samfunnet vårt? 16 til 24 år 25 til 34 år 35 til 44 år 45 til 54 år 55 år og eldre 17% 30% 1-2 I liten grad 39% 40% 38% 41% 40% 43% 55% Snitt år: 3,8 Snitt år: 3,1 Snitt år: 2,9 Snitt år: 2,9 Snitt 55 år og eldre: 3,0 43% 29% 12% 5-6 I stor grad 14% 13% 15% De mellom år anser i større grad enn de andre aldersgruppene at Norge i dag har et militært forsvar som gir tilstrekkelig trygghet.

32 I hvilken grad mener du norsk deltagelse i internasjonale operasjoner utenfor Norge styrker eller svekker norsk trygghet? 1 - Svekker norsk trygghet 12% 2 16% % 23% Snitt: 3,2 5 9% 6 - Styrker norsk trygghet 6% Vet ikke 10% Svekker 28% 47% Styrker 15% 28 % mener at norsk deltagelse i internasjonale operasjoner utenfor Norge svekker norsk trygghet, mens 15 % mener det styrker norsk trygghet.

33 I hvilken grad mener du norsk deltagelse i internasjonale operasjoner utenfor Norge styrker eller svekker norsk trygghet? Mann Kvinne Svekker 27% 30% 46% 48% Snitt mann: 3,3 Snitt kvinne: 3,1 Styrker 10% 21% Totalt mener menn i større grad enn kvinner at norsk deltagelse i internasjonale operasjoner utenfor Norge styrker norsk trygghet. I tabellene kan man se at kvinner i større grad ikke vet og derfor ikke tar stilling til dette spørsmålet.

34 I hvilken grad mener du norsk deltagelse i internasjonale operasjoner utenfor Norge styrker eller svekker norsk trygghet? 16 til 24 år 25 til 34 år 35 til 44 år 45 til 54 år 55 år og eldre 19% 27% Svekker 21% 32% 35% 46% 45% 50% 50% Snitt år: 3,5 Snitt år: 3,3 Snitt år: 3,4 Snitt år: 3,2 Snitt 55 år og eldre: 3,0 45% 18% 13% Styrker 17% 17% 13% De mellom år og år mener i større grad enn de som er 55 år og eldre at norsk deltagelse i internasjonale operasjoner utenfor Norge styrker norsk trygghet.

35 Hvem antar du har det politiske ansvaret for den totale beredskapen i Norge? Statsministeren 44% Justis- og beredskapsministeren 27% Forsvarsministeren 14% Forsvarssjefen 5% Direktøren for DSB 1% Statssekretær ved statsministerens kontor 0% Tryggingsdirektøren 0% Politidirektøren 0% Annet 1% Vet ikke 7% 44 % mener det er statsministeren som har det politiske ansvaret for den totale beredskapen i Norge, mens 27 % mener det er justis- og beredskapsministeren. 14 % mener det er forsvarsministerens ansvar.

36 Hvem antar du har det politiske ansvaret for den totale beredskapen i Norge? Mann Kvinne Statsministeren 39% 48% Justis- og beredskapsministeren 28% 27% Forsvarsministeren 13% 15% Forsvarssjefen Direktøren for DSB Statssekretær ved statsministerens kontor Tryggingsdirektøren Politidirektøren Annet Vet ikke 4% 5% 2% 1% 0% 0% 0% 0 0% 1% 1% 1% 3% 12% Menn antar i større grad en kvinner at dette er statsministerens ansvar, mens kvinner i større grad ikke vet hvem som har det politiske ansvaret.

37 Hvem antar du har det utøvende ansvaret for den totale beredskapen i Norge? Justis- og beredskapsministeren 31% Forsvarssjefen 20% Forsvarsministeren 12% Politidirektøren 10% Statsministeren 9% Direktøren for DSB 7% Statssekretær ved statsministerens kontor 1% Tryggingsdirektøren 1% Annet 0% Vet ikke 10% 31 % antar at justis- og beredskapsministeren har det utøvende ansvaret for den totale beredskapen i Norge, mens 20 % tror det er forsvarssjefen.

38 Hvem antar du har det utøvende ansvaret for den totale beredskapen i Norge? Mann Kvinne Justis- og beredskapsministeren 26% 35% Forsvarssjefen Forsvarsministeren 15% 11% 13% 25% Politidirektøren Statsministeren Direktøren for DSB 8% 7% 8% 6% 12% 12% Statssekretær ved statsministerens kontor Tryggingsdirektøren Annet 1% 0% 1% 1% 0% 0 Vet ikke 6% 14% Menn tror i større grad enn kvinner at justis- og beredskapsministeren og statsministeren har det utøvende ansvaret for den totale beredskapen i Norge. Kvinner tror i større grad at det er forsvarssjefen.

39 Risikoforhold og trusler sett under ett: Hvor trygg eller utrygg føler du deg i Norge i dag? 1 - Svært utrygg 2% 2 2% 3 5% 4 17% Snitt: 4,9 5 43% 6 - Svært trygg 30% Vet ikke 1% 1-2 Utrygg 4% 21% 5-6 Trygg 74% Det er flest som føler trygghet i Norge i dag (74 %), og kun 4 % føler seg utrygge. Et snitt på 4,9 indikerer akkurat dette.

40 Risikoforhold og trusler sett under ett: Hvor trygg eller utrygg føler du deg i Norge i dag? 16 til 24 år 25 til 34 år 35 til 44 år 45 til 54 år 55 år og eldre 4% 1-2 Utrygg 0% 1% 7% 7% Snitt år: 5,0 Snitt år: 4,9 Snitt år: 5,1 Snitt år: 4,9 Snitt 55 år og eldre: 4,8 17% 25% 20% 20% 23% 77% 74% 5-6 Trygg 78% 73% 70% De som er mellom år føler seg i større grad trygge enn de som er 55 år og eldre.

41 Norges Offisersforbund Trygghet Nevjard Guttormsen

NOF Forsvarets langtidsplan

NOF Forsvarets langtidsplan NOF Forsvarets langtidsplan Spørsmål i undersøkelsen Spm. 1 - I hvilken grad er du uenig eller enig i følgende utsagn? Jeg anser at Norge står overfor en militær trussel fra ett eller flere hold Jeg frykter

Detaljer

Norges Offisersforbund Trygt Nord Landsrepresenta6v undersøkelse august 2014. Prosjektleder & analy6ker: Alice Enebakk

Norges Offisersforbund Trygt Nord Landsrepresenta6v undersøkelse august 2014. Prosjektleder & analy6ker: Alice Enebakk Norges Offisersforbund Trygt Nord Landsrepresenta6v undersøkelse august 2014 Prosjektleder & analy6ker: Alice Enebakk Kort om undersøkelsen! Bakgrunn: Undersøkelse gjennomført av Norges Offisersforbund

Detaljer

Norsk Folkehjelp - Atomvåpen. Nevjard Guttormsen Prosjektledelse og analyse

Norsk Folkehjelp - Atomvåpen. Nevjard Guttormsen Prosjektledelse og analyse Norsk Folkehjelp - Atomvåpen Nevjard Guttormsen Prosjektledelse og analyse Kort om undersøkelsen Bakgrunn for undersøkelsen Det har nylig skjedd en ny utvikling i atomvåpenarbeidet internasjonalt, og Norsk

Detaljer

NITO - Lederundersøkelse

NITO - Lederundersøkelse NITO - Lederundersøkelse Kort om undersøkelsen NITO Lederundersøkelse Juli 2016 Bakgrunn for undersøkelsen NITO ønsker en undersøkelse rettet mot arbeidsgivere/ledere. Den første delen av undersøkelsen

Detaljer

Bryn Aarflot - imessage

Bryn Aarflot - imessage Bryn Aarflot - imessage Kort om undersøkelsen Bryn Aarflot - imessage Bakgrunn for undersøkelsen På vegne av kunde ønsker Bryn Aarflot å bevise imessage som innarbeidet varemerke i Norge Utvalg Målgruppen

Detaljer

Rapport av markedsundersøkelse. Prosjekt: OBOS forsikring Prosjektleder og Analyse: Øivind Eismann

Rapport av markedsundersøkelse. Prosjekt: OBOS forsikring Prosjektleder og Analyse: Øivind Eismann Rapport av markedsundersøkelse Prosjekt: OBOS forsikring Prosjektleder og Analyse: Øivind Eismann Kort om undersøkelsen Bakgrunn Obos ønsker informasjon i forbindelse med lanseringen av sine forsikringstilbud.

Detaljer

IKT Norge - IT kunnskaper

IKT Norge - IT kunnskaper IKT Norge - IT kunnskaper Prosjektleder: Ellen H. Guldvog ellen@responsanalyse.no Analytiker: Ellen H. Guldvog ellen@responsanalyse.no Start: 7/5/2017 Avsluttet: 7/12/2017 Metode: Webundersøkelse (CAWI)

Detaljer

Måling angående trafikkregler blant syklister

Måling angående trafikkregler blant syklister Måling angående trafikkregler blant syklister Kort om undersøkelsen Måling angående trafikkregler blant syklister Bakgrunn for undersøkelsen Statens Vegvesen ønsker å avdekke kjennskap til og holdninger

Detaljer

Undersøkelse på vegne av Virke og Finans Norge: Unges utdanningsvalg og Arbeidsgiverattraktivitet

Undersøkelse på vegne av Virke og Finans Norge: Unges utdanningsvalg og Arbeidsgiverattraktivitet Undersøkelse på vegne av Virke og Finans Norge: Unges utdanningsvalg og Arbeidsgiverattraktivitet Kort om undersøkelsen Virke og Finans Norge er oppdragsgivere for undersøkelsen, og har et todelt formål

Detaljer

Deres kontaktperson Jens Fossum Jens.Fossum@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no

Deres kontaktperson Jens Fossum Jens.Fossum@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no OMNIBUS UKE 7 2006 - NBBL Deres kontaktperson Jens Fossum Jens.Fossum@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 15.02.2006 Avsluttet 17.02.2006 Antall respondenter

Detaljer

Undersøkelse om taxi-opplevelser. gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat

Undersøkelse om taxi-opplevelser. gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat Undersøkelse om taxi-opplevelser gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat Utvalg og metode Bakgrunn og formål Kartlegge opplevelser knyttet til å benytte taxi. Målgruppe Landsrepresentativt utvalg (internettbefolkning)

Detaljer

SØNDRE LAND KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

SØNDRE LAND KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for SØNDRE LAND KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

SKJÅK KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

SKJÅK KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for SKJÅK KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

Bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring. Befolkningsundersøkelse november 2016 Oppdragsgiver: Språkrådet

Bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring. Befolkningsundersøkelse november 2016 Oppdragsgiver: Språkrådet Bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring Befolkningsundersøkelse november 2016 Oppdragsgiver: Språkrådet Kort om undersøkelsen Bakgrunn for undersøkelsen Språkrådet har i 2008 og 2010 gjennomført

Detaljer

NORD-FRON KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

NORD-FRON KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for NORD-FRON KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

NORDRE LAND KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for NORDRE LAND KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

LUNNER KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

LUNNER KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for LUNNER KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning

Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning Rapport Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007 Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007 Innhold Forord.....................................................................................

Detaljer

NORD-AURDAL KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

NORD-AURDAL KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for NORD-AURDAL KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

BORGERUNDERSØKELSEN 2011 NORDHORDLAND REGIONRAPPORT

BORGERUNDERSØKELSEN 2011 NORDHORDLAND REGIONRAPPORT BORGERUNDERSØKELSEN 2011 NORDHORDLAND REGIONRAPPORT OM UNDERSØKELSEN Borgerundersøkelsen måler hvordan innbyggerne ser på kommunen de bor i. Hvilken oppfatning har innbyggerne om kommunen som en plass

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE

LEVANGER KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT LEVANGER KOMMUNE OM UNDERSØKELSEN Borgerundersøkelsen måler hvordan innbyggerne ser på kommunen de bor i. Hvilken oppfatning

Detaljer

FROSTA KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE

FROSTA KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT FROSTA KOMMUNE OM UNDERSØKELSEN Borgerundersøkelsen måler hvordan innbyggerne ser på kommunen de bor i. Hvilken oppfatning

Detaljer

RINGEBU KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

RINGEBU KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for RINGEBU KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Fredrikstad kommune Opinion AS November 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Fredrikstad kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

JEVNAKER KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

JEVNAKER KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for JEVNAKER KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

SEL KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

SEL KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for SEL KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger (prosentuering).

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Hvaler kommune Opinion AS November 205 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Hvaler kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Deres kontaktperson Knut Torbjørn Moe Analyse Simen Fjeld

Deres kontaktperson Knut Torbjørn Moe Analyse Simen Fjeld OMNIBUS UKE 33 2006 - Østlandssendingen Deres kontaktperson Knut Torbjørn Moe KTM@Visendi.no Analyse Simen Fjeld Simen.Fjeld@Visendi.no Periode Start 12.08.2006 Avsluttet 15.08.2006 Antall respondenter

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

GJØVIK KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for GJØVIK KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

DOVRE KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

DOVRE KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for DOVRE KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

SØR-FRON KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

SØR-FRON KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for SØR-FRON KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

GRAN KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

GRAN KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for GRAN KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger (prosentuering).

Detaljer

VÅGÅ KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

VÅGÅ KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for VÅGÅ KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger (prosentuering).

Detaljer

VESTRE SLIDRE KOMMUNE

VESTRE SLIDRE KOMMUNE Undersøkelse om kommunereformen Resultater for VESTRE SLIDRE KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

VESTRE TOTEN KOMMUNE

VESTRE TOTEN KOMMUNE Undersøkelse om kommunereformen Resultater for VESTRE TOTEN KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

VANG KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

VANG KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for VANG KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger (prosentuering).

Detaljer

GAUSDAL KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

GAUSDAL KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for GAUSDAL KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

LOM KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

LOM KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for LOM KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger (prosentuering).

Detaljer

BEFOLKNINGSUNDERSØKELSE OM RISIKOPERSEPSJON OG BEREDSKAP I NORGE GRAFISK RAPPORT

BEFOLKNINGSUNDERSØKELSE OM RISIKOPERSEPSJON OG BEREDSKAP I NORGE GRAFISK RAPPORT BEFOLKNINGSUNDERSØKELSE OM RISIKOPERSEPSJON OG BEREDSKAP I NORGE GRAFISK RAPPORT DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP DESEMBER 2016 PROSJEKTINFORMASJON Oppdragsgiver Formål Datainnsamlingsmetode

Detaljer

OMNIBUS UKE WWF - Delrapport B. Deres kontaktperson Anne Gretteberg

OMNIBUS UKE WWF - Delrapport B. Deres kontaktperson Anne Gretteberg OMNIBUS UKE 34 2006 - WWF - Delrapport B Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone F. Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 18.08.2006 Avsluttet 22.08.2006

Detaljer

LILLEHAMMER KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

LILLEHAMMER KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for LILLEHAMMER KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

HEMNE KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 ORKDALSREGIONEN KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE

HEMNE KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 ORKDALSREGIONEN KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 ORKDALSREGIONEN KOMMUNERAPPORT HEMNE KOMMUNE OM UNDERSØKELSEN Borgerundersøkelsen måler hvordan innbyggerne ser på kommunen de bor i. Hvilken oppfatning har innbyggerne om kommunen

Detaljer

ØYER KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

ØYER KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for ØYER KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger (prosentuering).

Detaljer

25.04.2012 09:05 QuestBack eksport - Brukerundersøkelse om brukermedvirkning

25.04.2012 09:05 QuestBack eksport - Brukerundersøkelse om brukermedvirkning Brukerundersøkelse om brukermedvirkning Publisert fra 29.06.2011 til 29.06.2011 14 respondenter (1 unike) 1. Alder (brukerens alder) 1 Under 18 år 0,0 % 0 2 18-30 år 0,0 % 0 3 31-50 år 21,4 % 3 4 51-65

Detaljer

ØSTRE TOTEN KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

ØSTRE TOTEN KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for ØSTRE TOTEN KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for kommunene Askim, Eidsberg, Spydeberg, Hobøl og Marker Samlet presentasjon av de fem kommunene Opinion AS September-oktober 01 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse

Detaljer

SØR-AURDAL KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

SØR-AURDAL KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for SØR-AURDAL KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

Omdømmeundersøkelse - Gjenvinningsindustrien. Undersøkelse blant befolkning, lokalpolitikere og lokale og regionale myndigheter

Omdømmeundersøkelse - Gjenvinningsindustrien. Undersøkelse blant befolkning, lokalpolitikere og lokale og regionale myndigheter Omdømmeundersøkelse - Gjenvinningsindustrien Undersøkelse blant befolkning, lokalpolitikere og lokale og regionale myndigheter 15. februar 3. mars 2017 1 Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring:

Detaljer

ETNEDAL KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

ETNEDAL KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for ETNEDAL KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

Benchmarkundersøkelse

Benchmarkundersøkelse Benchmarkundersøkelse Vann og avløpskunder i Norge 1. Resultat for bruker Resultater fra en representativ nasjonal benchmarkundersøkelse for vann- og avløpskunder i Norge. Basert på Norsk Vann sin undersøkelse

Detaljer

ØYSTRE SLIDRE KOMMUNE

ØYSTRE SLIDRE KOMMUNE Undersøkelse om kommunereformen Resultater for ØYSTRE SLIDRE KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om kommunestruktur på Sunnmøre Hovedrapport

Innbyggerundersøkelse om kommunestruktur på Sunnmøre Hovedrapport 2015 Innbyggerundersøkelse om kommunestruktur på Sunnmøre Hovedrapport Sentio Research Norge AS November 2015 Innhold Innledning... 2 Metode, utvalg og gjennomføring... 2 Beskrivelse av utvalget... 3 Feilmarginer...

Detaljer

Våler. - Kommunesammenslåing

Våler. - Kommunesammenslåing Våler - Kommunesammenslåing Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført på telefon. Det er intervjuet 2200 personer i Glåmdalsregionen: 300 personer fra Sør-Odal 300 personer fra Nord-Odal 300 personer

Detaljer

Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no

Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no OMNIBUS UKE 43 2006 - Visendi Analyse - WWF Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 20.10.2006 Avsluttet 25.10.2006

Detaljer

Rapport. Nasjonalt beredskapsbarometer

Rapport. Nasjonalt beredskapsbarometer Rapport Nasjonalt beredskapsbarometer 2007 Nasjonalt beredskapsbarometer 2007 Innhold Forord........................................................................................ 5 1 Innledning...................................................................................

Detaljer

Undersøkelse om voldtekt. Laget for. Amnesty International Norge. Laget av Ipsos MMI v/ Tonje B. Nordlie og Marius Michelsen 19.

Undersøkelse om voldtekt. Laget for. Amnesty International Norge. Laget av Ipsos MMI v/ Tonje B. Nordlie og Marius Michelsen 19. Undersøkelse om voldtekt Laget for Amnesty International Norge Laget av v/ Tonje B. Nordlie og Marius Michelsen 19. februar 2013 as Chr. Krohgsgt 1, 0133 Oslo 22 95 47 00 Innhold 1. Sammendrag... 3 2.

Detaljer

RAPPORT. Innbyggerundersøkelse om ny kommunestruktur på Sunnmøre

RAPPORT. Innbyggerundersøkelse om ny kommunestruktur på Sunnmøre RAPPORT Innbyggerundersøkelse om ny kommunestruktur på Sunnmøre September 2014 Innhold Innledning... 3 Metode, utvalg og gjennomføring... 3 Beskrivelse av utvalget... 4 Feilmarginer... 5 Signifikanstesting...

Detaljer

Kommune Sykehustilbudet Kriminalitet Kriseberedskap Trygghetsindeksen Antall Fjell Kommune 74,94 76,28 57,65 69,86 100

Kommune Sykehustilbudet Kriminalitet Kriseberedskap Trygghetsindeksen Antall Fjell Kommune 74,94 76,28 57,65 69,86 100 Her er resultatene for Fjell kommune. Disse tallene slår fast følgende: Det oppleves signifikant tryggere å bo i Fjell kommune enn det som er normalt i Norge (Trygghetsindeksen samlet) Sykehustilbudet

Detaljer

BORGERUNDERSØKELSEN 2011 REGION INDRE NORDMØRE KOMMUNERAPPORT

BORGERUNDERSØKELSEN 2011 REGION INDRE NORDMØRE KOMMUNERAPPORT BORGERUNDERSØKELSEN 2011 REGION INDRE NORDMØRE KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN Borgerundersøkelsen måler hvordan innbyggerne ser på kommunen de bor i. Hvilken oppfatning har innbyggerne om kommunen som

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om kommunesammenslåing Sandefjord kommune. Telefonundersøkelse Oktober 2014

Innbyggerundersøkelse om kommunesammenslåing Sandefjord kommune. Telefonundersøkelse Oktober 2014 Innbyggerundersøkelse om kommunesammenslåing Sandefjord kommune Telefonundersøkelse Oktober 2014 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kontaktperson Hensikt Spørsmål Metode Målgruppe Sandefjord kommune Lars

Detaljer

OMNIBUS UKE 24 2008 - WWF. Deres kontaktperson Tom Endresplass Tom.Endresplass@Visendi.no. Periode Start 05.06.2008 Avsluttet 11.06.

OMNIBUS UKE 24 2008 - WWF. Deres kontaktperson Tom Endresplass Tom.Endresplass@Visendi.no. Periode Start 05.06.2008 Avsluttet 11.06. OMNIBUS UKE 24 2008 - WWF Deres kontaktperson Tom Endresplass Tom.Endresplass@Visendi.no Analyse Knut Egil Veien Knut.Egil.Veien@Visendi.no Periode Start 05.06.2008 Avsluttet 11.06.2008 Antall respondenter

Detaljer

April 2015. Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord -Trøndelag resultater for Namdalseid kommune

April 2015. Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord -Trøndelag resultater for Namdalseid kommune April 2015 Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord -Trøndelag resultater for Namdalseid kommune Gjennomført for KSNord -Trøndelag Innhold Innledning...2 Bakgrunn...2 Populasjon...2 Utvalg og utvalgsmetode...2

Detaljer

Resultater NNUQ2 2010 IMDi

Resultater NNUQ2 2010 IMDi Resultater NNUQ2 2010 IMDi Innledning Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter og 500 offentlige virksomheter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt for

Detaljer

Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket

Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket Medlemsundersøkelse 15. - 21. september 2010 Oppdragsgiver: Utedanningsforbundet

Detaljer

Dato: 2.10.2000 Formål: 25. 28. september. Telefon intervju: Omnibus. Regionsykehuset i Tromsø. Hege Andreassen. Kathrine Steen Andersen.

Dato: 2.10.2000 Formål: 25. 28. september. Telefon intervju: Omnibus. Regionsykehuset i Tromsø. Hege Andreassen. Kathrine Steen Andersen. Prosjektinformasjon Dato: 2.10.00 Formål: Teste befolkningens bruk og holdninger til bruk av Internett i helserelatert sammenheng. Målgruppe/ utvalg: Landsrepresentativt, 1 år + Tidsperiode (feltarbeid):

Detaljer

Mars Befolkningsundersøkelse i Sande kommune om kommunesammenslåing. Gjennomført for Sande Venstre

Mars Befolkningsundersøkelse i Sande kommune om kommunesammenslåing. Gjennomført for Sande Venstre Mars 2015 Befolkningsundersøkelse i Sande kommune om kommunesammenslåing Gjennomført for Sande Venstre Innhold Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode... 2 Metode for datainnsamling...

Detaljer

Meningsmålinger om Forsvaret og internasjonalt samarbeid

Meningsmålinger om Forsvaret og internasjonalt samarbeid Meningsmålinger om Forsvaret og internasjonalt samarbeid For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, august 2016 OPPDRAGSGIVER METODE Folk og Forsvar Kvantitativ webundersøkelse Anne Marie Kvamme FORMÅL

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Mosseregionen Moss, Rygge, Råde, Våler Opinion AS, august september 01 Presentasjon i Rygge rådhus,. september 01 Henrik Høidahl, Opinion AS Oppdragsbeskrivelse

Detaljer

En undersøkelse for ODA NETTVERK av TNS Gallup januar 2013. Andelen kvinner i norsk IT-bransje

En undersøkelse for ODA NETTVERK av TNS Gallup januar 2013. Andelen kvinner i norsk IT-bransje Andelen kvinner i norsk IT-bransje En undersøkelse for ODA NETTVERK av TNS Gallup januar 2013 Om undersøkelsen Hva: Denne undersøkelsen er gjennomført av TNS Gallup AS på oppdrag fra ODA NETTVERK. Formålet

Detaljer

NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015

NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015 NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015 1 Metode: Datainnsamling: Telefon Utvalg: Det ble gjennomført totalt 501 intervju med personer 18 år eller eldre bosatt i Malvik kommune. Datamaterialet er

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Vågan kommune Opinion AS Februar-mars 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Vågan kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Bergen kommune Seksjon informasjon

Bergen kommune Seksjon informasjon Sentio Research Norge AS Klæbuveien 196 B 7037 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Bergen kommune Seksjon informasjon Dato: 25.11.2009 Deres ref: Richard Taule Vår ref: Robert Ekle

Detaljer

RAPPORT FRA SPØRREUNDERSØKELSE I VERDAL VIDEREGÅENDE SKOLE

RAPPORT FRA SPØRREUNDERSØKELSE I VERDAL VIDEREGÅENDE SKOLE RAPPORT FRA SPØRREUNDERSØKELSE I VERDAL VIDEREGÅENDE SKOLE Desember2008/januar2009 6 klasser deltok: - 1STA, 1STB, 2BYB, 2HEA, 2SSA, 3IDA Totalt 99 elever Gjennomført av Debattgruppen i Verdal. RAPPORT

Detaljer

Innbyggerundersøkelse kommunereformen. Tynset Alvdal Os Tolga Folldal - Rendalen. Audun Thorstensen (TF) og Per Olav Lund (ØF) TF-rapport nr.

Innbyggerundersøkelse kommunereformen. Tynset Alvdal Os Tolga Folldal - Rendalen. Audun Thorstensen (TF) og Per Olav Lund (ØF) TF-rapport nr. Innbyggerundersøkelse kommunereformen Tynset Alvdal Os Tolga Folldal - Rendalen Audun Thorstensen (TF) og Per Olav Lund (ØF) TF-rapport nr. 384 2016 Tittel: Undertittel: TF-rapport nr: 384 Forfatter(e):

Detaljer

Bedriftsundersøkelse om informasjonshåndtering. Utført for Jussystemer, november 2009

Bedriftsundersøkelse om informasjonshåndtering. Utført for Jussystemer, november 2009 Bedriftsundersøkelse om informasjonshåndtering Utført for Jussystemer, november 2009 Bakgrunn Undersøkelse blant norske næringslivsledere Datainnsamling gjennomført i Perducos næringslivspanel Totalt 1259

Detaljer

NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015

NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015 NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015 Metode: Datainnsamling: Telefon Utvalg: Det ble gjennomført totalt 501 intervju med personer 18 år eller eldre bosatt i Malvik kommune. Datamaterialet er vektet

Detaljer

Presentasjon av Borgerundersøkelsen 2010

Presentasjon av Borgerundersøkelsen 2010 Presentasjon av Borgerundersøkelsen 2010 Et samarbeidsprosjekt mellom Høyskolen i Bodø og Sentio Research August 2010 Borgerundersøkelsen - Hvilken oppfatning har innbyggerne om kommunen eller regionen

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Lyngdal kommune. Opinion AS Oktober-november 2015

Innbyggerundersøkelse Lyngdal kommune. Opinion AS Oktober-november 2015 Innbyggerundersøkelse Lyngdal kommune Opinion AS Oktober-november 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Lyngdal kommune Kontaktperson Ann Karin Fuglestad, tlf. 990 454 80 Formål Metode

Detaljer

Holdning til innvandrere i Bergen

Holdning til innvandrere i Bergen Holdning til innvandrere i Bergen Bergen omnibus 15. 18. april 2013 Oppdragsgiver: Bergen kommune Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 15. - 18. april 2013 Datainnsamlingsmetode: Antall

Detaljer

MEDBORGERNOTAT #8. «Bekymring for klimaendringer i den norske befolkning perioden »

MEDBORGERNOTAT #8. «Bekymring for klimaendringer i den norske befolkning perioden » MEDBORGERNOTAT #8 «Bekymring for klimaendringer i den norske befolkning perioden 2013-2017.» Annika Rødeseike annika.rodeseike@student.uib.no Universitetet i Bergen August 2017 Bekymring for klimaendringer

Detaljer

Meningsmåling Nordmøre og Romsdal

Meningsmåling Nordmøre og Romsdal Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 714 Trondheim Org.nr. 979 956 61 MVA R A P P O R T Dato: 12.11.21 Meningsmåling Nordmøre og Romsdal Arve Østgaard Roar Håskjold INNLEDNING Undersøkelsen består av

Detaljer

Solvaner i den norske befolkningen

Solvaner i den norske befolkningen Solvaner i den norske befolkningen Utført på oppdrag fra Kreftforeningen April 2012 Innhold Innledning... 3 Materiale og metode... 3 Oppsummering av folks solvaner... 4 Solvaner i Norge... 7 Solvaner på

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Molde kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Molde kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Ibestad kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Ibestad kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Jevnaker kommune R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Deres ref:

Jevnaker kommune R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Deres ref: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 19.05.2016 Deres ref: Jevnaker kommune Vår ref: Marie Rande Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

Spørreundersøkelse om holdninger til organdonasjon 2015

Spørreundersøkelse om holdninger til organdonasjon 2015 Spørreundersøkelse om holdninger til organdonasjon 2015 Bakgrunn Testen er gjort siste uken i oktober 2015. Feltarbeidet er gjennomført av IPSOS MMI i deres web-omnibus undersøkelse Intervjuene er gjennomført

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Lillehammer kommune

Innbyggerundersøkelse Lillehammer kommune Innbyggerundersøkelse Lillehammer kommune Undersøkelse gjennomført for kommunene Lillehammer, Gausdal, Øyer og Ringebu Opinion AS September-oktober 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver

Detaljer

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk.

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk. NASJONAL MENINGSMÅLING I FORBINDELSE MED SKOLEVALGET 2013 I tilknytning til skolevalget, blir det gjennomført en valgundersøkelse blant elevene i den videregående skolen. Valgundersøkelsen er en del av

Detaljer

Fredskorpset Kjennskapsmåling

Fredskorpset Kjennskapsmåling Fredskorpset Kjennskapsmåling Metodebeskrivelse Bakgrunn og formål Undersøkelsens formål er å måle kjennskap og holdning til Fredskorpset. Lignende målinger er gjennomført i 2011-2013. Intervjuperiode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Kvam herad Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kvam herad Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Marnardal kommune 2016: Innbyggerundersøkelse om Nye Lindesnes

Marnardal kommune 2016: Innbyggerundersøkelse om Nye Lindesnes Marnardal kommune 216: Innbyggerundersøkelse om Nye Lindesnes Mai 216 Eva Kvelland Ordkraft Bakgrunn og metode Undersøkelsen er gjennomført av Ordkraft AS og Respons Analyse på oppdrag fra Marnardal kommune.

Detaljer

Tilhørighet og veivalg for Midsund kommune

Tilhørighet og veivalg for Midsund kommune Tilhørighet og veivalg for Midsund kommune Innbyggerundersøkelse i Midsund kommune 28. sept. 6. okt. 2015 Oppdragsgiver: NIVI/ Midsund kommune Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 28. sept.

Detaljer

HALSA KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2011 REGION INDRE NORDMØRE KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE

HALSA KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2011 REGION INDRE NORDMØRE KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE BORGERUNDERSØKELSEN 2011 REGION INDRE NORDMØRE KOMMUNERAPPORT HALSA KOMMUNE OM UNDERSØKELSEN Borgerundersøkelsen måler hvordan innbyggerne ser på kommunen de bor i. Hvilken oppfatning har innbyggerne om

Detaljer

for Oda nettverk - januar 2015 Andelen kvinner i norsk IT-bransje

for Oda nettverk - januar 2015 Andelen kvinner i norsk IT-bransje Andelen kvinner i norsk IT-bransje for Oda nettverk - januar 2015 Om undersøkelsen Hva: Denne undersøkelsen er gjennomført av TNS Gallup AS på oppdrag fra ODA NETTVERK. Formålet med undersøkelsen er å

Detaljer

Skolelederes ytringsfrihet

Skolelederes ytringsfrihet Skolelederes ytringsfrihet Undersøkelse blant skoledere i grunnskole og 2. - 10. september 2008 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING Prosjektinformasjon Kartlegge skolelederes

Detaljer

Holdninger til ulike tema om Europa og EU

Holdninger til ulike tema om Europa og EU Holdninger til ulike tema om Europa og EU Landsomfattende omnibus 12. 15. Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 12. 15. Datainnsamlingsmetode: Antall intervjuer: 1001 Måle holdning til ulike

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Sammendrag for Røyken kommune Arne Moe TFoU-arb.notat 2015:4 TFoU-arb.notat 2015:4 i Dagens og fremtidens kommune FORORD Trøndelag Forskning og Utvikling

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Råde kommune Opinion AS November 015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Råde kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

DIFI Direktoratet for forvaltning og IKT

DIFI Direktoratet for forvaltning og IKT DIFI Direktoratet for forvaltning og IKT Befolkningsundersøkelse holdninger til og erfaringer med skriftlig informasjon fra offentlige myndigheter TNS Gallup januar 009 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Sammendrag for Bærum kommune Arne Moe TFoU-arb.notat 2015:8 TFoU-arb.notat 2015:8 i Dagens og fremtidens kommune FORORD Trøndelag Forskning og Utvikling

Detaljer