Prosjektbeskrivelse. Undersøkelse om ungdommers utdanning- og yrkesvalg. Webundersøkelse. Ungdom mellom 15 til 25 år

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prosjektbeskrivelse. Undersøkelse om ungdommers utdanning- og yrkesvalg. Webundersøkelse. Ungdom mellom 15 til 25 år"

Transkript

1

2 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Senter for IKT i utdanningen Kontaktperson Elisabeth H. Kolstad Hensikt Undersøkelse om ungdommers utdanning- og yrkesvalg Metode Webundersøkelse Målgruppe Ungdom mellom 1 til 2 år Utvalgstrekking Utvalget er trukket representativt på Norstats panel Antall intervju 1980 Gjennomføring November og desember 2012 Uke Ansv konsulent Dag Andersen Christina Smitt Christian Berthelsen

3 Om undersøkelsen og rapporten Det er gjennomført nesten intervjuer blant personer i aldersgruppen 1 til 2 år. Dette gir et meget godt representativt inntrykk av hva ungdommen mener. Dataene er vektet i forhold til SSB personstatistikk Undersøkelsen er gjennomført på Norstats online panel Undersøkelsen er gjennomført tidligere og de fleste spørsmål kan sammenlignes med tidligere målinger. De spørsmål som er endret er kommentert Vi har brukt grønne og røde piler for å visualisere fremgang/tilbakegang fra forrige målinger Vi bruker begrepet topp 2 flere steder i rapporten. Dette beskriver de som har svart svært og/ eller ganske enig i påstandene

4 Hovedfunn

5 Hovedfunn utdanning De unge tenker mer på utdanning enn yrke når de vurderer hva de skal bli Under halvparten har bestemt seg for hva de skal velge etter videregående De to viktigste kriteriene for valg av utdanning er at faget er interessant og at det fører til ønsket jobb De som studerer opplever i større grad at de har mange valg i forhold til hva de skal bli enn dem som ikke studerer Internett er viktigste informasjonskanal i forhold til valg av utdanning, og stadig flere er fornøyd med tilgangen på utdanningsinformasjon på nett Kvinner opplever i større grad utfordringer med å velge riktig utdanning enn menn Menn og de fra 20 til 2 år oppgir i mindre grad behov for rådgiver De yngste og ungdomsskoleelever opplever i større grad at de har mange rådgivere enn de andre gruppene Trenden viser at de yngre i noe større grad stoler mer på informasjon de får fra skolen enn fra venner og bekjente. De mellom 20 og 2 år stoler like mye på venner og bekjente som på informasjon de får fra skolen Venner har også blitt mindre avgjørende for de mellom 1 og 19 år når det gjelder valg av utdanningssted De fleste har fått rådgivning fra skolen og tilfredsheten øker noe i forhold til tidligere målinger

6 Hovedfunn yrke og karriere De viktigste kriterier for å velge yrke er at arbeidet passer interessene og at det er utfordrende arbeidsoppgaver Helse, omsorg og velvære er bransjen flest oppgir at de vil jobbe i, og flest kvinner foretrekker disse bransjene Internett er viktigeste søkekanal for å finne informasjon om yrker og karriere, og mest foretrukne nettsider er utdanning.no, skolens egne sider og vilbli.no Over halvparten vet hva de vil bli og opplever å ha god oversikt over om de får jobb etter endt utdanning. Denne opplevelsen øker i takt med utdanningsnivå Menn og de over 20 år opplever i større grad at de har oversikt over alle yrkesmuligheter og om de får jobb etter endt utdanning De viktigste faktorene i forbindelse med utdanning- og yrkesvalg er muligheten for å få jobb innen et yrke, arbeidsoppgaver og lønn Den yngste gruppen prioriterer informasjon om lærlingeplass, lønn, opptakskrav til utdanningen og muligheter for å ta deler av studiet i utlandet Den eldste gruppen prioriterer arbeidsoppgaver, vurdering fra andre elever/studenter om studiet Viktigste forventninger til arbeidslivet er å bruke sine egenskaper og evner, være et viktig tilskudd og kunne bidra

7 Hovedfunn utdanning.no To av tre kjenner til utdanning.no og de fleste har benyttet nettsiden til å lese om utdannings, yrkes og karriereinformasjon Brukertilfredsheten med utdanning.no har økt og er høy Over halvparten oppgir at det er spørsmål og svartjeneste som er de viktigste tjenestene nettsiden bør inneholde. Deretter kommer kommentarfelt for å stille spørsmål (foretrekkes mest av de yngre). Tredje viktigst er svartjeneste på e-post Over halvparten oppgir at det er sannsynlig at de vil bruke karriereveilederen på nett To av tre foretrekker spørsmål og svartjeneste fra veileder/rådgiver fremfor chat

8 Bakgrunnsinformasjon og demografi Aldersgrupper Kjønn 0 % % 7 % 0 % 4 % 40 % 0 % 0 % 1 % 49 % 20 % 10 % 0 % 1-19 år 20-2 år 2 % Mann Kvinne Landsdel 0 % % 100 % 89 % 2 % 10 % 14 % 22 % 9 % 12 % 7 % 0 % 0 % 2 % 0 % 9 % Har bodd i Norge de siste ti år Har bodd i Norge hele tiden 1 % Har bodd i utlandet hele tiden * Se fylkesoversikt neste side

9 Bakgrunnsinformasjon og demografi 22 % % % 8 % 4 % 1 % Elev i ungdomsskolen Elev i videregående skole Student ved høgskole eller universitet I arbeid Arbeidsledig/ufør/trygdet Annet Hordaland Oslo Akershus Sør-Trøndelag Rogaland Oppland Vestfold Troms Buskerud Vest-Agder Nordland Østfold Hedmark Telemark Møre og Romsdal Aust-Agder Sogn og Fjordane Nord-Trøndelag Finnmark Fylkesoversikt 1 % 12 % 12 % 10 % 8 % % % % 4 % 4 % 4 % % % % % 2 % 2 % 1 % 1 %

10 Del 1: spørsmål om utdanning

11 Blant de på ungdomsskole/vgs er utdanning viktigere enn yrke, men bare halvparten vet hva de skal velge 0 % 40 % 0 % 20 % 10 % Til deg som går på ungdomsskolen eller videregående Når du tenker på hva du skal bli, hva velger du først? 4 % 7 % 8 % % 2 % 27 % 24 % 2 % 27 % 10 % 10 % % Blant ungdomsskole- og videregående elever tenker de fleste på utdannelse når de vurderer hva de skal bli, snarere enn et konkret yrke 8% vil gå videre etter vgs, og andelen har vært ganske stabil de siste årene. Blant de som går på ungdomsskolen er andelen som sier de vil studere videre lavere (2%) og modningen om utdannelse kommer når de går på videregående skole 0 % 100 % Utdanning Yrke Begge deler Vet ikke Kommer du til å gå videre på skole etter videregående skole? 7 % 0 % 2 % 0 % 8 % 4 % 11 % Ja Nei Vet ikke 7 % 0 % 2 % 0 % Base: n = 7 Har du bestemt deg for hvilken utdanning du skal velge etter videregående? 4 % Ja Under halvparten har bestemt seg for hva de skal velge etter videregående, og andelen øker ikke blant de som går på vgs % Nei 7 % 0 % 2 % Har du studert videre etter videregående skole? 0 % 0 % Base: n = 7 Base: n = 7 Base: n = 1 Ja Nei

12 Det er en klar forskjell på hva aldersgruppene setter først av yrke eller utdanning Når du tenker på hva du skal bli, hva velger du først? 2008: 1-19 år 2009: 1-19 år 2012: 1-19 år 2 % 2 % 2 % 41 % % 44 % 2 % 2 % 27 % 1 % 14 % % Å velge utdanning fremfor yrke er trenden fra for den yngste gruppen. Litt under halvparten velger utdanning først. 2008: 20-2 år 2009: 20-2 år 2012: 20-2 år 2 % 24 % 42 % % 8 % 22 % 1 % 2 % 1 % 8 % % % 42% av den eldste aldersgruppen ville valgt yrke fremfor utdanning i 2012, noe som er nesten dobbelt så mange som de tidligere årene. Yrke Utdanning Begge deler Vet ikke Base: n = 7

13 Viktigste kriterier for utdanningsvalg er at faget interesserer og fører til ønsket jobb Hva er / var de viktigste kriteriene for deg ved valg av utdanning? Rangerer kriterier på en skala fra 1-, der 1 er viktigst Faget interesserer meg Fører til ønsket jobb Mange jobbmuligheter De to klart viktigste kriteriene for valg av utdanning er at faget interesserer og at det fører til ønsket jobb. At faget er interessant er mer viktig for de over 20 år. Sikret jobb Utdanning jeg mestrer 9 9 Det er ingen store forskjeller på kjønn og alder på høy lønn. Resultatene er som tidligere målinger. Høy lønn God skole/gode lærere Geografisk plassering av skolen Praktisk/yrkesrettet utdanning Kort utdanning Viktigst Nest viktigst Spørsmålet er stilt litt annerledes enn forrige måling, men resultatene viser samme trend Faget interesserer meg Utdanningen fører til en jobb jeg ønsker meg Utdanningen gir meg gode arbeidsmuligheter En utdanning jeg tror jeg mestrer En god skole/gode lærere Geografisk plassering av skolen Godt miljø på skolen/trivsel Praktisk/yrkesrettet utdanning Ikke så langvarig utdanning Annet Vet ikke

14 Høy lønn brutt ned på bakgrunnsvariabler. Personer i Oslo er i større grad opptatt av høy lønn Hva er / var de viktigste kriteriene for deg ved valg av utdanning? Rangerer kriterier på en skala fra 1-, der 1 er viktigst Mann Kvinne 7 7 Viktigst 1-19 år 20-2 år Nest viktigst Nord-Norge 7 Midt-Norge Vestlandet 4 8 Østlandet 4 8 Sørlandet inkl Telemark 4 8 Oslo 9 7 Elev i videregående skole 7 Student ved høgskole eller universitet 4 7 I arbeid 8 Arbeidsledig Ufør/trygdet Har bodd i Norge de siste ti år 7 7 Har bodd i Norge hele tiden 7 Har bodd i utlandet hele tiden 10

15 Flertallet opplever at de har mange valg i forhold til hva de skal bli Vi har noen påstander om valg av utdanning. Hvor enig eller uenig er du i følgende? Jeg opplever at jeg har mange valg i forhold til hva jeg skal bli Jeg er opptatt av at studiet eller skolen jeg velger har gode resultater Jeg er mer opptatt av hvilken kompetanse jeg får enn studiemiljøet på studiestedet 1 % 1 % 2 % % 4 % 40 % % 17 % % 2 % 27 % % 2 % 1 % % 2009 % 1 % De som studerer (77%) opplever i større grad at har mange valg i forhold til hva de skal bli enn de andre beskjeftigelsene. Elever i ungdomsskolen (%) og VGS (7%) er i mindre grad opptatt av hvilken kompetanse de får enn studiemiljøet på studiestedet enn studenter(49%) og de i arbeid (4%). Jeg opplever at det er lett å velge riktig utdanning Jeg tror jeg kommer til å prøve flere ulike utdanninger % 4 % 19 % 17 % 21 % 22 % 29 % 2 % 2 % 20 % 28 % 7% av elever i ungdomsskolen er svært enige i at de er opptatt av at studiet/skolen de velger har gode resultater. 0 % 20 % 40 % 0 % 80 % 100 % Svært enig Ganske enig Verken eller Ganske uenig Svært uenig Menn (28%)opplever også i noe større grad at det er lett å velge riktig utdanning enn kvinner (20%).

16 Flere opplever at de har mange valg i forhold til hva de skal bli enn tidligere Jeg opplever at jeg har mange ulike valg i forhold til hva jeg skal bli 2008: 1-19 år 2009: 1-19 år 2012: 1-19 år 2008: 20-2 år 2009: 20-2 år 2012: 20-2 år 19 % 21 % 1 % 18 % 28 % % 4 % 4 % 44 % 4 % 44 % % 2 % 2 % 29 % 2 % 18 % 1 % 10 % Svært enig Ganske enig Verken eller Ganske uenig Svært uenig Jeg tror jeg kommer til å prøve flere utdanningsretninger 2008: 1-19 år 2009: 1-19 år 4 % 4 % 2012: 1-19 år 2 % 2008: 20-2 år 2009: 20-2 år 2012: 20-2 år % % % 1 % 14 % 19 % 20 % 2 % 20 % 2 % 7 % 4 % 19 % % 29 % 27 % 2 % % 1 % 27 % 2 % 7 % % % 2 % 8 % 2 % 9 % 18 % 21 % Svært enig Ganske enig Verken eller Ganske uenig Svært uenig 4 % % % 2 % 10 % 12 % 14 % 1 % Topp 2 8% 7% 71% 48% % 72% 20% 2% 1% 2% 2% 2% Trenden har gått opp i 2012 for begge aldersgruppene når det gjelder opplevelsen av å ha mange ulike valg i forhold til hva man skal bli. Det å komme til å prøve flere utdanningsretninger har gått litt ned for den yngste gruppen men ligger på samme nivå for de eldste.

17 Flertallet er opptatt av at studiet/skolen de velger har gode resultater Jeg er opptatt av at studiet eller skolen jeg velger har gode resultater 1-19 år 20-2 år Mann Kvinne 20 % 12 % 1 % 1 % 4 % 4 % 4 % 48 % 2 % 1 % 0 % 2 % 4 % % 7 % 2 % % % % 1 % De yngste er i større grad enn de eldste svært enige i at de er opptatt av at studiet eller skolen de velger har gode resultater. Svært enig Ganske enig Verken eller Ganske uenig Svært uenig Jeg er mer opptatt av hvilken kompetanse jeg får enn studiemiljøet på studiestedet 1-19 år 20-2 år Mann Kvinne 8 % 17 % 1 % 1 % 0 % 29 % % 7 % % % 0 % 0 % 19 % 1 % 14 % 17 % % 2 % 2 % % Andelen av de som oppgir at de er mer opptatt av hvilken kompetanse de får enn studiemiljøet på studiestedet er større blant menn og den eldste gruppen enn kvinner og den yngste. Svært enig Ganske enig Verken eller Ganske uenig Svært uenig

18 De fleste opplever at det er utfordrende å velge riktig utdanning Jeg opplever at det er lett å velge riktig utdanning 1-19 år % 18 % 21 % 0 % 24 % Vi ser at fra 2012 oppgir 4% av de yngste og 2% av de eldste at det ikke er lett å velge riktig utdanning år % 20 % 21 % 29 % 2 % Kvinner (0%) opplever i større grad utfordringer med å velge riktig utdanning enn menn (47%). Mann % 22 % 2 % 28 % 19 % Kvinne Har bodd i utlandet hele tiden 4 % 1 % 19 % 1 % 29 % % 24 % 27 % 29 % 1 % Svært enig Ganske enig Verken eller Ganske uenig Svært uenig * Spørsmålstillingen fra 2008 og 2009 var ladet motsatt og målte vanskelighetsgraden av det å velge riktig utdanningsretning. Målingene fra 2008 viste at 8% av de yngste og 48% av de eldste opplevde at det var vanskelig å velge riktig utdanning. Målingene fra 2009 hadde ingen store forskjeller fra 2008.

19 Internett er klart viktigste informasjonskanal i forhold til valg av utdanning Hva vil du si er dine viktigste informasjonskanaler i forhold til valg av utdanning? Ranger informasjonskanaler på en skal fra 1-, der 1 er viktigst Halvparten av de spurte oppgir at nettet er viktigste kanal og hele 7 % har nettet som den viktigste informasjonskanal for valg av Nettet 7 1 utdanning. Internett blir mer viktig for de over år Deretter kommer utdanningsmesser og rådgivere ved skolen Foreldre 9 9 Utdanningsmesser er noe mer viktig for 8 10 kvinner og de over 20 år. Rådgivere på skolen er viktigst for de under 20 år Utdanningsmesser Rådgiver ved skolen/ karriereveileder Skole og bedriftsbesøk Venner Info.møte på skolen Faget utdanningsvalg/ prosjekt til fordypning Sosiale medier Søsken Info.skjermer på skolen Blad og avis TV Kino Radio Viktigst Nest viktigst Spørsmålet er stilt litt annerledes enn forrige måling (ikke rangering), men resultatene viser samme trend. Grafen viser alle som oppga de enkelte kanaler Internett 4 49 Utdanningsmesser 8 10 Rådgiver ved skolen 7 8 Familie 7 Kataloger Infomøte på skolen 4 Venner 4 Skolebesøk Aviser Blader og magasiner 1 Annonser 1 Fjernsyn 1 Epost 1 Radio 0 Annet 0 Vet ikke 7 10

20 Tilgangen på utdanningsinformasjon på nett oppleves som bra Vi har noen påstander om informasjon og utdanning. Hvor enig eller uenig er du i følgende? Tilgangen på utdannings info. på nett er bra Det er enkelt å finne informasjon Jeg har mye info. om ulike utdanningsmuligheter 11 % 12 % 18 % 42 % 9 % 49 % 28 % 2 % 21 % 1 % 1 % 7 % 1 % % 4 % Økning fra 2009 for svært- og ganske enig 7% % 4% Menn og elever i ungdomsskolen opplever i noe større grad at de har mye informasjon om ulike utdanningsmuligheter enn kvinner. Elever i ungdomsskolen er i større grad svært enige i at tilgangen på utdanningsinfo på nett er bra og at det er enkelt å finne informasjon enn de andre beskjeftigelsene. Jeg stoler mer på info. fra venner enn fra skolen 7 % 19 % 8 % 2 % 0 % 20 % 40 % 0 % 80 % 100 % Svært enig Ganske enig Verken eller Ganske uenig Svært uenig 9 % 1% Det er omtrent like mange som oppgir at de stoler mer på informasjon fra venner og bekjente som de som oppgir at de stoler mer på informasjon fra skolen.

21 Flere og flere opplever at utdanningsinformasjonen på nett er bra Jeg opplever at tilgangen på utdanningsinformasjonen på nett er bra Topp : 1-19 år 2009: 1-19 år 2012: 1-19 år 10 % 1 % 17 % 41 % 4 % 48 % % 29 % 22 % 9 % % 9 % % 7 % 2 % 1% 49% % Opplevelsen av tilgangen på utdanningsinfor masjon på nett har økt i positiv retning både for den yngste og den eldste gruppen. 2008: 20-2 år 2009: 20-2 år 2012: 20-2 år 9 % 11 % 18 % 48 % 0 % 0 % % 2 % 20 % 7 % 1 % % 1 % 7 % 1 % 7% 1% 8% Det er færre som oppgir verken eller enn de tidligere årene. Svært enig Ganske enig Verken eller Ganske uenig Svært uenig

22 Andelen som stoler mer på informasjon fra venner og bekjente har ikke endret seg fra tidligere målinger Jeg stoler mer på informasjon fra venner og bekjente enn på informasjon jeg får fra skolen 2008: 1-19 år 2009: 1-19 år 2012: 1-19 år 4 % % % 18 % 1 % 17 % 4 % 4 % 8 % 2 % 24 % 2 % 8 % 10 % 11 % Topp 2 22% 22% 2% Det er ikke store endringer i andelen av hvor mange som stoler mer på info fra venner og bekjente enn på info de får fra skolen når målingene fra de ulike årene sammenlignes. 2008: 20-2 år 2009: 20-2 år 2012: 20-2 år % 17 % 8 % 21 % 7 % 21 % 47 % 24 % 8 % 44 % 22 % % 8 % 2 % 7 % Svært enig Ganske enig Verken eller Ganske uenig Svært uenig 22% 29% 28% Trenden vi ser er at de yngre i noen grad stoler mer på skolen enn på venner og bekjente mens de eldre stoler like mye på venner og bekjente som på skolen. Et klart flertall oppgir fortsatt verken eller.

23 En betydelig andel oppgir at de ikke har mange rådgivere rundt seg Spørsmål: Vi har noen påstander utdanning og veiledning. Hvor godt eller dårlig passer påstanden med din oppfatning? 2009 Jeg opplever at jeg har mange rådgivere rundt meg Jeg opplever at foreldre mine ikke er oppdatert nok til å fungere som rådgiver Anbefalingen fra venner og bekjente er helt avgjørende for meg i forhold til valg av utdanningssted 4 % 12 % % 22 % 21 % 28 % 4 % 7 % 28 % 24 % 19 % 11 % 8 % 22 % 14 % 0% 27 % De yngste og i ungdomsskolen opplever i størst grad at de har mange rådgivere. De mellom 20 og 2 år synes foreldrene er mer utdatert enn de yngre. Jeg opplever at venner er bedre veileder enn rådgivere på skolen og universitetet % 19 % 4 % 2 % 11 % 27% De mellom 20 og 2 år mener venner er bedre rådgivere i større grad enn de yngre. Jeg opplever at jeg ikke behøver veileder/rådgiver % 18 % 0 % 28 % 14 % 24 % Menn og den eldste aldersgruppen synes i minst grad selv de behøver rådgiver. 0 % 20 % 40 % 0 % 80 % 100 % Svært enig Ganske enig Verken eller Ganske uenig Svært uenig

24 Det er små forskjeller fra tidligere målinger om venner er bedre rådgivere enn skolerådgivere Jeg opplever at venner er bedre rådgivere enn rådgivingsapparatet på skole og universitet Topp : 1-19 år % 2009: 1-19 år % 2012: 1-19 år % 2008: 20-2 år % 2009: 20-2 år % 2012: 20-2 år % 0 % 20 % 40 % 0 % 80 % 100 % Svært godt Ganske godt Verken eller Ganske dårlig Svært dårlig

25 Venner har blitt mindre avgjørende for unge mellom 1 og 19 år når det gjelder valg av utdanningssted Anbefalinger fra venner og bekjente er helt avgjørende for meg i forhold til valg av utdannelsessted Topp : 1-19 år % 2009: 1-19 år % 2012: 1-19 år % 2008: 20-2 år % 2009: 20-2 år % 2012: 20-2 år % 0 % 20 % 40 % 0 % 80 % 100 % Svært godt Ganske godt Verken eller Ganske dårlig Svært dårlig

26 Vi ser en positiv trend i tilfredshet med rådgivingen respondentene får på skolen Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med rådgivningen du får på skolen om utdanning og karriere/yrke? Topp % Kun 10% i 2012 oppgir at de ikke har fått rådgivning sammenlignet med 20% i 2009 og 17% i % 2 % 0 % 20 % 40 % 0 % 80 % 100 % Svært fornøyd Ganske fornøyd Verken eller Ganske misfornøyd Svært misfornøyd Vet ikke Har ikke fått rådgivning Med dette som utgangspunkt er det ikke usannsynlig at graden av fornøydhet i noen grad hadde vært lavere dersom flere ikke hadde fått rådgivning, men vi kan likevel se en positiv trend for tilfredsheten. Det er ikke store forskjeller mellom alder og kjønn, men elever i ungdomsskolen skiller seg ut hvor hele 1 av 4 er svært fornøyde med rådgivningen på skolen.

27 Meg selv er den viktigste rådgiveren Hvem er eller var dine tre viktigste rådgivere/veiledere i valg av studieretning? Ranger rådgivere/veiledere på en skal fra 1-, der 1 er viktigst Meg selv Foreldre De spurte definerer seg selv som viktigst for valg av studieretning og det er samme mønster vi har sett de siste målingene. Sine egne valg/tanker blir mer viktig jo eldre man blir. Venner Karriereveileder/rådgiver Karriereveiledere/rådgivere blir ranket som fjerde viktigst. Lærer Kjente i næringslivet Søsken NAV 11 Viktigst Nest viktigst Spørsmålet er stilt litt annerledes enn forrige måling, men resultatene viser samme trend Meg sev Foreldre Studieveileder på Venner/kjente i Mine venner Lærer på Søsken Andre Arbeidskontoret

28 Del 2: yrke og karriere

29 Lærer, ingeniør og lege kommer høyt opp når de skriver inn hva de kunne tenke seg å jobbe med Hva kan du tenke deg å jobbe med? Skriv inn yrke

30 Viktigste kriterier for valg av yrke er at arbeidet passer interessene og har utfordrende arbeidsoppgaver Hva er de tre viktigste kriteriene for deg når du skal velge yrke? Ranger kriterier på en skal fra 1-, der 1 er viktigst Arbeidet passer mine interesser Interessante og utfordrende arb.oppgaver Arbeidet føles meningsfullt Arbeidsmiljø og trivsel Jobbmuligheter etter utdanning Får brukt evnene mine Får brukt utdanningen og kunnskapene mine Høy lønn Så god lønn at jeg klarer meg Kunne hjelpe andre Utviklingsmuligheter Mulighet for å jobbe internasjonalt Trygghet/stabilitet Arbeidstid Yrket gir status Viktigst Nest viktigst Hver tredje oppgir at arbeidet passer interessene som de to viktigste kriterier Interessante og utfordrende arbeidsoppgaver blir vurdert som nest viktigst og det er noen flere menn og de over 20 år som oppgir dette Tredje viktigste område er at arbeidet føles meningsfullt, og oppgis mer av kvinner og de over 20 år Spørsmålet er stilt litt annerledes enn forrige måling, men resultatene viser samme trend Trivsel/arbeidsmiljø At arbeidet passer Får brukt mine evner/ Så god lønn at jeg Spennende Høy lønn Utfordringer Trygghet/stabilitet Utviklingsmuligheter Kunne hjelpe andre Arbeidstiden Annet Vet ikke

31 Spørsmålet var stilt annerledes i 2009 og vi gjengir resultatene i helhet Media/journalistikk og foto appellerer mest jordbruk/skogbruk og frisør/ stylist minst. Kun små endringer fra 2008 til 2009 Hvilke yrker/karrierer kunne du tenke deg? Media/journalistikk/foto Ingeniør/arkitekt Ledelse/administrasjon Lege/psykolog/tannlege Økonomi Lærer Politi Reiseliv/restaurant/hotell Kultur Forsker IT Markedsføring Barn Jurist/advokat Annet Natur/dyr Håndverker/elektriker Sykepleier Er i et yrke allerede Frisør/stylist Jord-/skogbruk Vet ikke Menn kan i større grad enn kvinner tenke seg IT, ingeniør/ arkitekt, politi, håndverker/ elektriker, jord/skogsbruk Kvinner kan i større grad enn menn tenke seg reiseliv/ restaurant/hotell, barn, lege/ psykolog/tannlege, sykepleier, natur/dyr, lærer frisør/stylist De mellom 1-19 år kan i større 2009 grad enn de mellom 20-2 år 2008 tenke seg media/journalistikk/ foto, lege/psykolog/tannlege, ingeniør/arkitekt, politi, og frisør/stylist De mellom 20-2 år kan i større grad enn de mellom 1-19 år tenke seg jord og skogbruk eller er allerede i jobb

32 Helse, omsorg og velvære er bransjen flest vil jobbe i I hvilke tre av følgende bransjer kunne du tenke deg å jobb i? Ranger bransjer på en skal fra 1-, der 1 er viktigst Viktigst Nest viktigst trredje viktigst Helse, omsorg og velvære Økonomi, kontor og adm. Skole og barnehage Samfunn, juss og forvaltning Olje, gass og energi Forskning og teknologi Data og It Film, musikk og teater Medier, språk og kommunikasjon Natur, dyr og planter Forsvar og sikkerhet Kultur og idrett Industri, bygg og anlegg Design, kunst og håndverk Mekanikk, teknikk og elektronikk Mat og ernæring Reiseliv og utland Markedsføring Handel og service Transport og sjøfart Landbruk, fiskeri og havbruk Det er helse, omsorg og velvære som peker seg ut, og til sammen 28 % av de spurte oppgir det som nr. én, to eller tre. Det er en klar overvekt av kvinner som ønsker seg å jobbe innen dette Kvinner er overrepresentert i bransjene, skole og barnehage, mat og ernæring, natur/dyr/planter, reiseliv/utland, design/kunst/håndverk Menn er overrepresentert i mekanikk, teknikk og elektronikk, forsvar og sikkerhet, forskning/teknologi, data/it, transport/sjøfart, landbruk/fiskeri, industri/bygg/anlegg, olje/gass/energi

33 Utdanning og yrke oppleves som like viktig Hvor godt eller dårlig passer følgende beskrivelser for ditt forhold til yrke og utdanning? For meg er utdanning og yrke like viktig og jeg vurderer begge deler når jeg skal velge Jeg utdanner meg for å holde yrkes- og karrieremulighetene åpne Jeg vet hva jeg vil og utdanner meg for å oppnå en bestemt karriere Jeg studerer/vil studere noe jeg interesserer meg for uavhengig av hvilket yrke jeg ender opp med Jeg synes det er vanskelig å forstå hvilke yrker jeg kan få med ulike utdanninger 21 % 19 % 2 % 1 % 10 % 28 % 1 % 4 % 4 % 29 % 0 % 22 % 2 % 22 % 2 % 14 % 17 % 21 % % 1 % 7 % % 9 % 7 % 8 % 0 % 20 % 40 % 0 % 80 % 100 % Svært godt Ganske godt Verken eller Ganske dårlig Svært dårlig Topp to 2009 % 9 % 2 % 41 % Flertallet har oppgitt at utdanning og yrke er like viktig og at de vurderer begge når de skal velge, samt at de utdanner seg for å holde yrkes- og karrieremulighetene åpne. Det er en oppgang fra Den eldste gruppen (%) vet i større grad hva de vil og utdanner seg for å oppnå en bestemt karriere enn de yngste (47%). Kvinner (4%) oppgir i større grad at det er vanskelig å forstå hvilke yrker de kan få med ulike utdanninger enn menn (4%).

34 Det er ikke store forskjeller mellom kjønn og alder For meg er utdanning og yrke like viktig og jeg vurderer begge deler når jeg skal velge 1-19 år 20-2 år Mann Kvinne 21 % 20 % 18 % 2 % 44 % 4 % 47 % 44 % 21 % 2 % 2 % 21 % 8 % 1 % % 1 % % 2 % % 1 % For kvinner er utdanning og yrke i noe større grad enn menn like viktig. Svært godt Ganske godt Verken eller Ganske dårlig Svært dårlig Jeg utdanner meg for å holde yrkes- og karrieremulighetene åpne 1-19 år 21 % 41 % 2 % % % 20-2 år 17 % 44 % 24 % 8 % % Mann 18 % 44 % 2 % 7 % % Kvinne 19 % 42 % 2 % 7 % % Den yngste gruppen oppgir i noe større grad at de utdanner seg for å holde yrkesog karrieremuligh etene åpne. Svært godt Ganske godt Verken eller Ganske dårlig Svært dårlig

35 Små variasjoner mellom kjønn og alder Jeg vet hva jeg vil og utdanner meg for å oppnå en bestemt karriere 1-19 år 20-2 år Mann Kvinne 2 % 22 % 2 % 22 % 24 % % 0 % 28 % 22 % 21 % 2 % 21 % 1 % 1 % 1 % 14 % 11 % 8 % 8 % 11 % Svært godt Ganske godt Verken eller Ganske dårlig Svært dårlig Når vi ser på topp 2 vet menn og den eldste aldersgruppen i noe større grad hva de vil og utdanner seg for å oppnå en bestemt karriere. Jeg studerer/vil studere noe jeg interesserer meg for uavhengig av hvilket yrke jeg ender opp med 1-19 år 20-2 år Mann Kvinne 1 % 1 % 1 % 1 % 27 % 4 % % 28 % 28 % 2 % 2 % 28 % 1 % 18 % 17 % 17 % 8 % Svært godt Ganske godt Verken eller Ganske dårlig Svært dårlig % 7 % 7 % Totalt sett kan vi se den samme trenden her at menn og den eldste gruppen studerer/vil studere noe de interesserer seg for uavhengig av hvilket yrke de ender opp med.

36 Noe variasjon mellom kjønn og alder Jeg synes det er vanskelig å forstå hvilke yrker jeg kan få med ulike utdanninger 1-19 år 20-2 år Mann 11 % 10 % 9 % 24 % 1 % 2 % % 28 % 0 % 21 % 20 % 24 % 8 % 8 % 8 % Andelen kvinner og respondenter i den eldste aldersgruppen oppgir i noe større grad at de synes det er vanskelig å forstå hvilke yrker de kan få med ulike utdanninger. Kvinne 12 % 1 % 0 % 17 % 8 % Svært godt Ganske godt Verken eller Ganske dårlig Svært dårlig

37 Utdanning.no, vilbli.no og skolens nettsider er mest foretrukket for å søke info. om yrker og utdanning Hvilke nettsider har du brukt for å finne informasjon om yrker og utdanning? Utdanning.no Vilbli.no Skolen/universitetets nettside Til sammen oppgir % Internett som viktigst og nest viktigste kanal for informasjon om yrker og karriere Vigo.no Samordna opptak Facebook 18 7 Utdanning.no, vilbli.no og skolens nettside er fortsatt nettsider som blir mest foretrukket Wikipedia Google + It's Learning Folkehøyskole NAV Bedrifter eller bransjeorg. Fronter Samordna opptak og Vigo blir også flittig benyttet Nettsider som har 4 % eller mindre er: Opplæringskontor, studentum.no, studiekvalitet.com, LinkedIn.com, Fagskole.info, Twitter.no, Brandchout og store norske leksikon Ansa.no Karrieresenter Blogger Spørsmålsstillingen er endret fra tidligere målinger og er derfor ikke sammenlignbar

38 Over halvparten vet hva de vil bli og 4 % opplever å ha god oversikt om de får jobb etter endt utdanning Vi har noen påstander som handler om hvordan du opplever å velge fremtidig yrke. Hvor enig eller uenig er du i følgende? Jeg vet hva jeg vil bli Jeg opplever å ha god oversikt om jeg får jobb etter endt utdanning Jeg synes det er lett å finne hvilket yrke jeg passer til Jeg opplever at jeg har god oversikt over alle yrkesmuligheter 24 % 27 % 1 % 14 % 1 % 14 % 1 % 24 % 17 % 9 % 10 % 7 % 27 % 28 % 22 % 29 % 22 % 22 % 1 % 11 % Da alle påstandene, med unntak av ett, var oppgitt annerledes i 2009 har vi ikke sammenlignet tallene. Målingen for Jeg vet hva jeg vil bli er det samme som i Flertallet oppgir at de vet hva de vil bli (topp 2: 1%) og viser et identisk resultat som for % mener de har god oversikt over arbeid etter endt utdanning, 7% synes det er lett å finne hvilket yrke de passer til og % opplever at de har god oversikt over alle yrkesmuligheter. 0 % 20 % 40 % 0 % 80 % 100 % Svært enig Ganske enig Verken eller Ganske uenig Svært uenig

39 Menn oppgir i noe større grad at det er lett å finne hvilket yrke de passer til, og hva de vil bli Jeg synes det er lett å finne hvilket yrke jeg passer til 1-19 år 20-2 år Mann Kvinne 10 % 10 % 12 % 9 % 24 % 29 % 1 % 2 % 22 % 22 % 24 % 21 % 2 % 22 % 18 % 27 % 17 % 1 % 12 % 19 % Det er ikke store forskjeller blant aldersgruppene når det gjelder hvor lett det er å finne hvilket yrke man passer til. 4% av mennene oppgir at de er ganske eller svært enige i påstanden mot kvinner på 2%. Jeg vet hva jeg vil bli Svært enig Ganske enig Verken eller Ganske uenig Svært uenig Tallet er nede i 1% for arbeidsledige år 20-2 år 2 % 24 % 2 % 1 % 1 % 17 % 1 % 1 % 21 % 12 % Den eldste aldersgruppen (%) vet i større grad hva de vil bli enn den yngste (4%). Mann 2 % 27 % 18 % 1 % 1 % Kvinne 22 % 27 % 14 % 1 % 19 % Svært enig Ganske enig Verken eller Ganske uenig Svært uenig Resultatet er naturlig nok stigende fra ungdomsskolen à VGS à student à de i arbeid.

40 Menn og de over 20 år opplever i større grad at de har oversikt over alle yrkesmuligheter Jeg opplever at jeg har god oversikt over alle yrkesmuligheter 1-19 år 20-2 år Mann Kvinne 7 % 8 % 8 % % 2 % 0 % 0 % 2 % 1 % 2 % 0 % 27 % 21 % 2 % 20 % 24 % 1 % 10 % 7 % 1 % Det er i dette tilfellet også mennene og den eldste aldersgruppen (topp 2: 8%) som opplever bedre oversikt over yrkesmuligheter enn kvinner (1%) og den yngste gruppen (2%). Svært enig Ganske enig Verken eller Ganske uenig Svært uenig Jeg opplever å ha god oversikt om jeg får jobb etter endt utdanning 1-19 år 20-2 år Mann 1 % 1 % 1 % 27 % % 2 % 2 % 22 % 2 % 19 % 1 % 1 % 9 % 9 % 8 % Det samme gjelder for oversikt over å få jobb etter endt utdanning der menn (48%) har i noe større grad bedre oversikt enn kvinner (4%) og den eldste gruppen (0%) bedre enn den yngste (40%). Kvinne 1 % 0 % 22 % 19 % 11 % Svært enig Ganske enig Verken eller Ganske uenig Svært uenig

41 Internett er foretrukket kanal for informasjon om yrker og karriere Hvor finner du informasjon om yrker og karriere? Ranger informasjonskanaler på en skal fra 1-, der 1 er viktigst Internett Utdanningsmesser Foreldre Venner Skolerådgivere/ karriereveiledere Skole / bedriftsbesøk Sosiale medier Info.møte på skolen Blader og aviser Faget utdanningsvalg/ prosjekt til fordypning Info.skjerm på skolen Søsken TV Kino Radio Viktigst 12 Nest viktigst Til sammen % oppgir Internett som viktigst og nest viktigste kanal for informasjon om yrker og karriere, og andelen er høyest blant de over 20 år. Utdanningsmesser foretrekkes i langt større grad av kvinner og de over 20 år. 90 % av de spurte har bodd i Norge hele tiden og det er ingen signifikante forskjeller Spørsmålet er stilt litt annerledes enn forrige måling, men resultatene viser samme trend Internett Venner Familie Utdanningsmesser Rådgiver ved skolen Infomøte på skolen Kataloger Aviser Blader og magasiner Annonser Skolebesøk Fjernsyn Epost Radio Vet ikke Annet

42 Muligheten for å få jobb innen yrket, arbeidsoppgaver og lønn er viktigst i forbindelse med utdanning- og yrkesvalg Hvor viktig eller uviktig er følgende for deg i forbindelse med utdanning- og yrkesvalg? 2009 Muligheter for å få jobb innen yrket Arbeidsoppgaver Lønn 18 % 28 % 4 % 0 % 2 % 41 % 2 % 8 % 2 % 8 % 14 % 1 % 1 % 89 % 4 % 1 % 7 % Det er ikke store forskjeller mellom kvinner og menn for de ulike påstandene, med unntak av: Opptakskrav til utdanningen Vurdering fra andre elever/ studenter om studiet Informasjon om lærlingeplass Muligheter for videreutdanning ( Muligheter for å jobbe eller ta deler av studiet i utlandet ( Kjønnsfordeling i yrket % 1 % 10 % 10 % 11 % 11 % 9 % 27 % 2 % 2 % 7 % 7 % 7 % 29 % 29 % 2 % 19 % 2 % 4 % 17 % 17 % 9 % 27 % 8 % 10 % 11 % 14 % 14 % Svært viktig Ganske viktig Verken eller Ganske uviktig Svært uviktig 4 % 4 % 74 % 7 % muligheter for videreutdanning: menn: 1%, kvinner: % muligheter for å ta deler av studiet i utlandet: menn: 1%. kvinner: 42% Det er viktigere for elever i Oslo enn de andre regionene å få en vurdering fra andre elever om studiet (8%).

43 Brutt ned på de som har bodd i Norge hele tiden Hvor viktig eller uviktig er følgende for deg i forbindelse med utdanning- og yrkesvalg? Muligheter for å få jobb innen yrket 47 % 40 % 8 % 2 % Arbeidsoppgaver 28 % % 14 % 1 % 1 % Lønn 18 % 0 % 2 % 4 % 1 % Muligheter for videreutdanning 17 % 41 % 0 % % 2 % Opptakskrav til utdanningen 12 % 7 % % 8 % 4 % Informasjon om lærlingeplass 10 % 27 % 2 % 9 % 11 % Muligheter for å jobbe eller ta deler av studiet i utlandet 10 % 2 % 29 % 17 % 1 % Vurdering fra andre elever/studenter om studiet 9 % 8 % 4 % 10 % 4 % Kjønnsfordeling i yrket % 9 % 7 % 19 % 28 % 0 % 20 % 40 % 0 % 80 % 100 % Svært viktig Ganske viktig Verken eller Ganske uviktig Svært uviktig

44 Viktighet i forbindelse med utdanning- og yrkesvalg brutt ned på alder Hvor viktig eller uviktig er følgende for deg i forbindelse med utdanning- og yrkesvalg? Muligheter for å få jobb innen yrket Arbeidsoppgaver 88 % 8 % 7 % 8 % Den yngste gruppen prioriterer i større grad enn de eldste: Lønn Muligheter for videreutdanning ( Opptakskrav til utdanningen 72 % % 7 % 9 % % 47 % informasjon om lærlingeplass lønn opptakskrav til utdanningen muligheter for å ta deler av studiet i utlandet Vurdering fra andre elever/ studenter om studiet Informasjon om lærlingeplass Muligheter for å jobbe eller ta deler av studiet i utlandet ( Kjønnsfordeling i yrket 1 % 11 % 44 % 0 % 42 % % 9 % % Den eldste gruppen prioriterer i større grad enn de yngste: arbeidsoppgaver vurdering fra andre elever/ Studenter om studiet 0 0,2 0,4 0, 0, år 20-2 år

45 Viktigste forventninger til arbeidslivet er å kunne bruke sine egenskaper og evner samt bidra og være et viktig tilskudd på arbeidsplassen Vi har noen påstander om forventninger til arbeidslivet. Hvor enig eller uenig er du i følgende? 2009 Jeg forventer å kunne bruke mine egenskaper og evner fullt ut på jobb 2 % 1 % 1 % % Jeg tror jeg vil være et viktig tilskudd på en arbeidsplass 2 % 0 % 1 % 2 % 1 % Jeg ønsker meg et yrke hvor mitt bidrag blir synlig 2 % 49 % 18 % 4 % 1 % Jeg tror jobben har mye å si for hvem jeg er 20 % 48 % 20 % % 1 % Jeg tror jeg kommer til å ha ett yrke hele livet 10 % 2 % 28 % 19 % 7 % Mer fokusert på hva som er best for arbeidsplassen enn for meg % 2 % 42 % 17 % % Nytenkning og kreativitet er viktigere i arbeidslivet enn erfaring 7 % 22 % 47 % 1 % % For meg er arbeidsliv viktigere enn fritid % 14 % 8 % 29 % 11 % Jeg tror jeg kommer til å bytte arbeidssted ofte 2 % 8 % 29 % % 1 % 0 % 20 % 40 % 0 % 80 % 100 % Svært enig Ganske enig Verken eller Ganske uenig Svært uenig

46 Kommentarer til forventninger til arbeidslivet Vi har noen påstander om forventninger til arbeidslivet. Hvor enig eller uenig er du i følgende? Kvinner (7%) tror i større grad enn menn (%) at jobben har mye å si for hvem de er Kvinner (77%) ønsker også i noe større grad enn menn (71%) et yrke hvor deres bidrag blir synlig De eldste (79%), studentene (84%) og representanter fra Oslo (82%) tror i større grad at de vil være et viktig tilskudd enn de andre gruppeinndelingene Elever i ungdomskolen (2%) er i mye større grad svært enige i at de kommer til å ha ett yrke hele livet

47 Del : utdanning.no

48 To av tre kjenner til utdanning.no Kjenner du til nettstedet utdanning.no? 2012 Har du benyttet utdanning.no til å lese om utdannings, yrkes og karriereinformasjon? Base: n = Ja 7 Ja 7 Nei Nei 24 % % oppgir at de kjenner til nettstedet utdanning.no Det er flere kvinner enn menn med kjennskap Kjennskapen er høyest blant de yngste Kjennskapen er noe høyere i Nord-Norge De fleste med kjennskap har benyttet utdanning.no Det er ingen store forskjeller på kjønn, alder eller geografi I 2009 var spørsmålet: Har du benyttet utdanning.no sin tjeneste for yrkes/ karriereinformasjon og 7% oppga at de hadde benyttet tjenesten

49 De fleste søker etter utdanningsinformasjon og bruker PC eller Mac Hvilket innhold søkte du etter på utdanning.no 2012 Hvilke digitale enheter brukte du/bruker du under besøket? 2012 Informasjon om utdanning 8 PC/Mac 9 Mobiltelefon 12 Informasjon om yrker 8 % Nettbrett De fleste søker etter informasjon om utdanning, men 8 % oppgir også yrkesinformasjon I aldersgruppen 20 til 2 år er det noen færre som oppgir at de søker etter yrkesinformasjon Naturlig nok oppgir alle at de bruker PC/Mac, men 12% oppgir mobiltelefon Noen flere av de yngste bruker mobiltelefonen Base: n = 1010

50 Tilfredsheten med utdanning.no har økt Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Utdanning.no sin informasjon om utdanning, yrker- og karriere? Topp % % % 0 % 10 % 20 % 0 % 40 % 0 % 0 % 70 % 80 % 90 % 100 Svært fornøyd Ganske fornøyd Verken eller Ganske misfornøyd Svært misfornøyd 4 % De aller fleste er godt fornøyd med utdanning.nos informasjon om utdanning, yrker og karriere De er en markant positiv utvikling fra De som svarer svært eller ganske fornøyd har gått frem med 20 prosentpoeng Tilfredsheten er noe høyere blant de yngste (1 til 19 år)

51 Brukervennligheten på utdanning.no oppleves som god Hvor enig eller uenig er du i følgende påstander om utdanning.no sine nettsider? Topp 2 Nettsiden oppleves som brukervennlig % Det er enkelt å navigere rundt % Innholdet er lettfattelig og enkelt å forstå % 0 % 10 % 20 % 0 % 40 % 0 % 0 % 70 % 80 % 90 % 100 % 7 % Svært enig Ganske enig Verken eller Ganske uenig Svært uenig Vet ikke Brukervennligheten oppleves som bra og det er få som er negative

52 Svar- og spørsmålstjeneste er viktigst Hvilke tjenester mener du en nettside som informerer om yrkes- og karrierevalg bør inneholde? Rangerer tjenester på en skal fra 1-, der 1 er viktigst Svar og spørsmålstjeneste med karriereveileder/rådgiver Kommentarfelt der du kan stille spørsmål Svartjeneste på e-post Over halvparten oppgir at det er spørsmål og svartjeneste som er viktigste tjeneste og det er en liten overvekt kvinner Deretter kommer kommentarfelt for å stille spørsmål som foretrekkes av de yngre Tredje viktigst er svartjeneste på e-post Live chat med karriereveileder foretrekke mer av de mellom 20 til 2 år Minst viktig er sosial tilleggsfunksjon og svartjeneste på SMS Live chat med karriereveileder 14 1 Spørsmålsstillingen er endret fra forrige måling og under er resultatene Telefonsamtale med karriereveileder/ rådgiver Sosial tilleggsunksjon til Facebook Svartjeneste på SMS Viktigst Nest viktigst Mulighet for å sende inn å få svar på E-post FAQ Mulighet for å stille spørsmål i kommentarfelt tilknyttet siden Forum Live chat med eksperter/ rådgivere Sende inn og få svar på mobil/ SMS Live chat med andre brukere Vet ikke Annet

53 Det er et potensiale for karriereveileder på nett Hvis du kan stille spørsmål og få svar fra karriereveileder på nett, hvor sannsynlig eller usannsynlig er det at du vil benytte deg av en slik tjeneste? % 10 % 20 % 0 % 40 % 0 % 0 % 70 % 80 % 90 % 100 % Svært sannsynlig Ganske sannsynlig Verken eller Ganske usannsynlig Svært usannsynlig Over halvparten oppgir at det er sannsynlig at de vil bruke karriereveilederen på nett Det er en liten overvekt av kvinner, men ingen forskjell på alder Hvis du kan stille spørsmål og få svar fra karriereveileder på nett, hvor fornøyd er du med å få svar innen 24 timer? De fleste vil være fornøyd med tilbakemelding innen 24 timer % 10 % 20 % 0 % 40 % 0 % 0 % 70 % 80 % 90 % 100 % Svært fornøyd Ganske fornøyd Verken eller Ganske misfornøyd Svært misfornøyd

54 Karriereveileder på nett nedbrutt på bakgrunnsvariabler Hvis du kan stille spørsmål og få svar fra karriereveileder på nett, hvor sannsynlig eller usannsynlig er det at du vil benytte deg av en slik tjeneste? Mann 1 % % 2 % 1 % 7 % Kvinne 21 % 41 % 19 % 8 % 4 % 1-19 år 20 % 7 % 21 % 11 % % 20-2 år 1 % 9 % 21 % 10 % 7 % Nord-Norge 24 % 1 % 22 % 11 % 7 % Midt-Norge 1 % 29 % 27 % 11 % 8 % Vestlandet Østlandet 17 % 17 % 8 % 4 % 21 % % 19 % 11 % 9 % 7 % 4 % Sørlandet inkl Telemark 19 % 8 % 2 % 10 % 4 % 0 % 10 % 20 % 0 % 40 % 0 % 0 % 70 % 80 % 90 % 100 % Svært sannsynlig Ganske sannsynlig Verken eller Ganske usannsynlig Svært usannsynlig

55 De fleste vil ha spørsmål og svartjeneste fremfor chat Hvis du kan velge, hva foretrekker du? 2012 Hvis du kan ha live chat med karriereveileder på nett, hvilke dager passer best for deg? 2012 Svar og spørsmålstjenester med karriereveileder/ rådgiver 2 Mandag til fredag 7 Live chat med karriereveileder/ rådgiver Lørdag og søndag To av tre foretrekker spørsmål og svartjeneste fra veileder/rådgiver Kvinner foretrekker i noe større grad spørsmål og svartjeneste mens menn noe mer live chat Tre fjerdedeler foretrekker hverdagene Noen flere yngre foretrekker helg Tidspunktet som passer best er mellom kl.1.00 til som foretrekkes av %

56 Menn foretrekker live chat fremfor kvinner, og kl 1.00 til er foretrukket tidspunkt Foretrekker live chat Hvis du kan ha live chat med karriereveileder på nett, Hvilket tidspunkt passer best for deg? Mann Kvinne 2 Kl Ungdomsskole 41 Kl VGS 2 Student Kl I arbeid Arbeidsledig 42 4 Kl

Ungdomsundersøkelse: Utdannelses- og yrkesvalg

Ungdomsundersøkelse: Utdannelses- og yrkesvalg Ungdomsundersøkelse: Utdannelses- og yrkesvalg Kvantitativ undersøkelse gjennomført for Utdanning.no Oslo, januar 2010 Om undersøkelsen Det er gjennomført 1000 intervjuer med et landsdekkende og representativt

Detaljer

Ungdomsundersøkelse: Utdannelses- og yrkesvalg

Ungdomsundersøkelse: Utdannelses- og yrkesvalg Ungdomsundersøkelse: Utdannelses- og yrkesvalg Kvantitativ undersøkelse gjennomført for Utdanning.no Oslo, januar 2009 Om undersøkelsen FORMÅL Kartlegging av norsk ungdoms utdannings- og yrkesvalg, så

Detaljer

Undersøkelse om unge og utdanningsog yrkesvalg. Gjennomført av Opinion, Desember 2007

Undersøkelse om unge og utdanningsog yrkesvalg. Gjennomført av Opinion, Desember 2007 1 Undersøkelse om unge og utdanningsog yrkesvalg Gjennomført av Opinion, Desember 2007 Om undersøkelsen Det er gjennomført 1003 intervjuer med et landsdekkende og representativt utvalg av ungdom mellom

Detaljer

19.01.2011 09:40 QuestBack eksport - Vinn en ipad - Fagskolene på Østlandet

19.01.2011 09:40 QuestBack eksport - Vinn en ipad - Fagskolene på Østlandet Vinn en ipad - Fagskolene på Østlandet Publisert fra 10.11.2010 til 05.01.2011 513 respondenter (513 unike) 1. Mann / Kvinne 1 Mann 89,1 % 457 2 Kvinne 10,9 % 56 1 2. Alder 1 Under 20 0,8 % 4 2 20-25 37,4

Detaljer

Digital karriereveiledning i praksis: Utdanning.no og ne4veiledning. Raymond Karlsen og Eirik Øvernes

Digital karriereveiledning i praksis: Utdanning.no og ne4veiledning. Raymond Karlsen og Eirik Øvernes Digital karriereveiledning i praksis: Utdanning.no og ne4veiledning Raymond Karlsen og Eirik Øvernes 5500 350 70 Utdanninger Utdanning s- beskrivels er Artikler og støtteinformasjo n 850 550 550 Læresteder

Detaljer

Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3

Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3 Om undersøkelsen Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3 1 Lønnsnivå blant Lederne 1.1 Lønn etter bransje Tabell 1.1: Årslønn Lederne 2013 etter bransje (n=2 915) Bransje Årslønn 2013 Antall

Detaljer

Q1 Ditt kjønn: Studentundersøkelsen 2015 1 / 26. Answered: 1,124 Skipped: 0. Kvinne. Mann 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 79.

Q1 Ditt kjønn: Studentundersøkelsen 2015 1 / 26. Answered: 1,124 Skipped: 0. Kvinne. Mann 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 79. Q1 Ditt kjønn: Answered: 1,124 Skipped: 0 Kvinne Mann Kvinne Mann 79.18% 890 20.82% 234 Total 1,124 1 / 26 Q2 Hvor gammel er du? Answered: 1,124 Skipped: 0 15-17 år 18-20 år 21-25 år 26-30 år 31 år + 15-17

Detaljer

Sørlandet som studiested. Sørlandet som studiested

Sørlandet som studiested. Sørlandet som studiested 1 2003 Kontaktpersoner ved Agderforskning: Seniorrådgiver Harald Furre Rådgiver Rune Jamt Forsker Gjermund Haslerud 2 2003 UTVALG Spørreskjema ble sendt til; 1400 Personer som avslo studieplass ved HiA

Detaljer

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge Sentio Research Trondheim AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Dato: 09.06.2011 Axxept Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

Resultater NNUQ2 2009. Altinn

Resultater NNUQ2 2009. Altinn Resultater NNUQ2 2009 Altinn Innledning Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt for datainnsamling 5. til 30. juni

Detaljer

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk.

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk. NASJONAL MENINGSMÅLING I FORBINDELSE MED SKOLEVALGET 2013 I tilknytning til skolevalget, blir det gjennomført en valgundersøkelse blant elevene i den videregående skolen. Valgundersøkelsen er en del av

Detaljer

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret Meningsmåling Holdninger til Forsvaret For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, mai 01 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt Årlig undersøkelse

Detaljer

Resultater NNUQ2 2010 IMDi

Resultater NNUQ2 2010 IMDi Resultater NNUQ2 2010 IMDi Innledning Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter og 500 offentlige virksomheter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt for

Detaljer

Studentene og fagspråket. Spørreundersøkelse blant studenter i alderen 19-29 år. Gjennomført på oppdrag fra Språkrådet. TNS Politikk & samfunn

Studentene og fagspråket. Spørreundersøkelse blant studenter i alderen 19-29 år. Gjennomført på oppdrag fra Språkrådet. TNS Politikk & samfunn Spørreundersøkelse blant studenter i alderen -2 år Gjennomført på oppdrag fra Språkrådet TNS.2.24 Innhold Dokumentasjon av undersøkelsen 3 2 Oppsummering av hovedfunn 3 4 Vedlegg: Bakgrunn 22 Vedlegg:

Detaljer

Undersøkelse om taxi-opplevelser. gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat

Undersøkelse om taxi-opplevelser. gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat Undersøkelse om taxi-opplevelser gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat Utvalg og metode Bakgrunn og formål Kartlegge opplevelser knyttet til å benytte taxi. Målgruppe Landsrepresentativt utvalg (internettbefolkning)

Detaljer

KS Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon

KS Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon Kartlegging av 10. klassingers utdannings- og yrkesvalg Telefonundersøkelse gjennomført for Kommunenes sentralforbund uke 4 Oslo, november 00 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kontaktperson Hensikt KS

Detaljer

BoligMeteret august 2011

BoligMeteret august 2011 BoligMeteret august 2011 Det månedlige BoligMeteret for AUGUST 2011 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo,22.08.2011 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker

R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 21.06.2012 Deres ref: Vår ref: Fredrik Solvi Hoen Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen gjennomføres

Detaljer

Boligmeteret juni 2014

Boligmeteret juni 2014 Boligmeteret juni 2014 Det månedlige Boligmeteret for JUNI 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 24.06.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i

Detaljer

Hvor trygg er du? Trygghetsindeksen. Januar Februar Mars April Mai Juni Juli

Hvor trygg er du? Trygghetsindeksen. Januar Februar Mars April Mai Juni Juli Hvor trygg er du? Totalt: Januar - Juni 100 100 Tidsserie: Januar - Juni 75 75 Kriminalitet 66 68 70 Sykehustilbudet Trygghetsindeksen 50 59 50 Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen Sykehustilbudet

Detaljer

Hvor trygg er du? Januar Februar Mars April Mai

Hvor trygg er du? Januar Februar Mars April Mai Hvor trygg er du? Totalt: Januar - April 100 100 Tidsserie: Januar - April 75 50 66 67 71 59 75 50 Kriminalitet Sykehustilbudet Trygghetsindeksen Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen Sykehustilbudet

Detaljer

Boligmeteret oktober 2013

Boligmeteret oktober 2013 Boligmeteret oktober 2013 Det månedlige Boligmeteret for OKTOBER 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 29.10.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Boligmeteret november 2013

Boligmeteret november 2013 Boligmeteret november 2013 Det månedlige Boligmeteret for november 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 26.11.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Deres kontaktperson Jens Fossum Jens.Fossum@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no

Deres kontaktperson Jens Fossum Jens.Fossum@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no OMNIBUS UKE 7 2006 - NBBL Deres kontaktperson Jens Fossum Jens.Fossum@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 15.02.2006 Avsluttet 17.02.2006 Antall respondenter

Detaljer

Karriereveiledning i Norge 2011

Karriereveiledning i Norge 2011 Notat 6/212 Karriereveiledning i Norge 211 Kjennskap, bruk, behov og interesse for karriereveiledning i den norske befolkningen Karriereveiledning i Norge 211 Kjennskap, bruk, behov og interesse for karriereveiledning

Detaljer

Boligmeteret oktober 2014

Boligmeteret oktober 2014 Boligmeteret oktober 2014 Det månedlige Boligmeteret for oktober 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 28.10.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Boligmeteret august 2013

Boligmeteret august 2013 Boligmeteret august 2013 Det månedlige Boligmeteret for AUGUST 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 27.08.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Inntakskvalitet 2012. Inntakskvalitet 2012

Inntakskvalitet 2012. Inntakskvalitet 2012 Tabell 1 % Mann -------------------------------------- 41 Kvinne ------------------------------------ 59 Totalt -------------------------------------- 100 Utvalgets størrelse ------------------- 990 Tabell

Detaljer

EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014

EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014 EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014 Det månedlige Boligmeteret for desember 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 16.12.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig

Detaljer

EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1

EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i husholdningenes økonomi og deres forventninger

Detaljer

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret Meningsmåling Holdninger til Forsvaret For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, juni 015 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt Årlig undersøkelse

Detaljer

Undersøkelse om digitale læremidler 2009 Gjennomført for Den Norske Forleggerforening. Rapport fra Synovate (tidl. MMI) v/tom Hansen 24.

Undersøkelse om digitale læremidler 2009 Gjennomført for Den Norske Forleggerforening. Rapport fra Synovate (tidl. MMI) v/tom Hansen 24. Undersøkelse om digitale læremidler 2009 Gjennomført for Den Norske Forleggerforening Rapport fra Synovate (tidl. MMI) v/tom Hansen 24. april 2009 Metode og gjennomføring Metode: Webbasert online - undersøkelse

Detaljer

Etterundersøkelsen januar 2006

Etterundersøkelsen januar 2006 22.02.2006 0:26:45 Etterundersøkelsen januar 2006 Publisert fra 6.0.2006 til 24.0.2006 587 svar (582 unike). Hva er din alder? a 22 eller yngre b 23-24 c 25-26 d 27-28 e 2-30 f 3-32 g 33-34 h 35-36 i 37

Detaljer

Boligmeteret mars 2014

Boligmeteret mars 2014 Boligmeteret mars 2014 Det månedlige Boligmeteret for MARS 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 25.03.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i

Detaljer

Spørreskjema til lærlingundersøkelsen, med hovedfrekvenser

Spørreskjema til lærlingundersøkelsen, med hovedfrekvenser Spørreskjema til lærlingundersøkelsen, med hovedfrekvenser Tilknytning til maritim utdanning/maritime yrker 1. Kryss av ved det faget du har tatt utdanning i: 1. Matros 53% 2. Motormann 46% 3. Skipselektriker

Detaljer

Aksepterte årsaker til sykefravær holdninger i de fem nordiske landene - resultater for Norge

Aksepterte årsaker til sykefravær holdninger i de fem nordiske landene - resultater for Norge Aksepterte årsaker til sykefravær holdninger i de fem nordiske landene - resultater for Norge - En undersøkelse for Nordisk Ministerråd - August/september 200 Innholdsfortegnelse Om undersøkelsen Akseptable

Detaljer

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Innledning Tekniske kommentarer Metode for datainnsamling Undersøkelsen er gjennomført på web Populasjon Populasjonen for undersøkelsen er Norges

Detaljer

Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning

Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning Rapport Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007 Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007 Innhold Forord.....................................................................................

Detaljer

Boligmeteret februar 2014

Boligmeteret februar 2014 Boligmeteret februar 2014 Det månedlige Boligmeteret for FEBRUAR 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 25.02.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Vedlegg 5 - Spørreskjema

Vedlegg 5 - Spørreskjema Vedlegg 5 - Spørreskjema Introside: Din mening er viktig! HiST har som mål å skape en god faglig og sosial studiestart for alle våre studenter. Arbeidet med å sikre kvalitet i utdanningen ved HiST er forankret

Detaljer

Boligmeteret desember 2013

Boligmeteret desember 2013 Boligmeteret desember 2013 Det månedlige Boligmeteret for desember 2013 gjennomført av Prognosesenteret t AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 17.12.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Bedriftsundersøkelse

Bedriftsundersøkelse Bedriftsundersøkelse om AltInn for Brønnøysundregistrene gjennomført av Perduco AS ved Seniorrådgiver/advokat Roy Eskild Banken (tlf. 971 77 557) Byråleder Gyrd Steen (tlf. 901 67 771) NORGES NÆRINGSLIVSUNDERSØKELSER

Detaljer

FEILMARGINER VED FORDELINGER

FEILMARGINER VED FORDELINGER Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 06.08.2012 Vår ref: Fredrik Solvi Hoen INNLEDNING Undersøkelsen består av et representativt utvalg

Detaljer

Meningsmålinger om Forsvaret og internasjonalt samarbeid

Meningsmålinger om Forsvaret og internasjonalt samarbeid Meningsmålinger om Forsvaret og internasjonalt samarbeid For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, august 2016 OPPDRAGSGIVER METODE Folk og Forsvar Kvantitativ webundersøkelse Anne Marie Kvamme FORMÅL

Detaljer

Juni 2011. Befolkningsundersøkelse om seniorlån. Gjennomført for KLP

Juni 2011. Befolkningsundersøkelse om seniorlån. Gjennomført for KLP Juni 2011 Befolkningsundersøkelse om seniorlån Gjennomført for KLP Innhold Innhold... 1 Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon og utvalg... 2 Tidspunkt for datainnsamling... 2 Feilmarginer... 2 Karakteristika...

Detaljer

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap Hvor trygg er du? Totalt: Januar - Oktober 100 100 Tidsserie: Januar - Oktober 75 50 66 68 70 59 75 50 Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen

Detaljer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Steinskjer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Steinskjer Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten ved NAV Steinskjer Om undersøkelsen Formålet med de lokale brukerundersøkelsene er å gi brukerne anledning til å gi tilbakemelding om NAV-kontoret og å få informasjon

Detaljer

NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig innrapportering og informasjon

NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig innrapportering og informasjon NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig innrapportering og informasjon NNU PERDUCO - NORGES NÆRINGSLIVSUNDERSØKELSER NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig

Detaljer

Studentundersøkelse. 1.- og 2. års studentmedlemmer januar-februar 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Studentundersøkelse. 1.- og 2. års studentmedlemmer januar-februar 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Studentundersøkelse 1.- og 2. års studentmedlemmer januar-februar 2009 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Innhold 1. Innledning... 3 Omfanget av undersøkelsen og metode... 3 Svarprosent... 3 Sammendrag...

Detaljer

Høgskulen i Volda UTDANNINGSBAROMETER SEPTEMBER Merkevaretracker Universiteter og høyskoler RAPPORT FOR: UTVIKLET OG GJENNOMFØRT AV:

Høgskulen i Volda UTDANNINGSBAROMETER SEPTEMBER Merkevaretracker Universiteter og høyskoler RAPPORT FOR: UTVIKLET OG GJENNOMFØRT AV: H øgskulen i Volda Dato: 29.09.2016 Deres ref: Vår ref: Arve Østgaard Fredrik Solvi Hoen UTDANNINGSBAROMETER Merkevaretracker Universiteter og høyskoler RAPPORT FOR: SEPTEMBER 2016 UTVIKLET OG GJENNOMFØRT

Detaljer

Holdninger til NATO Landrepresentativ webundersøkelse gjennomført for Folk og Forsvar

Holdninger til NATO Landrepresentativ webundersøkelse gjennomført for Folk og Forsvar Holdninger til NATO Landrepresentativ webundersøkelse gjennomført for Folk og Forsvar Opinion Perduco, oktober 20 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kontaktperson Hensikt Metode Målgruppe Utvalgstrekking

Detaljer

EiendomsMegler 1s Boligmeter for november 2014

EiendomsMegler 1s Boligmeter for november 2014 EiendomsMegler 1s Boligmeter for november 2014 Det månedlige Boligmeteret for november 2014 er gjennomført av Prognosesenteret AS for for EiendomsMegler 1 Oslo, 25.11.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig

Detaljer

NNU 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft. utarbeidet for

NNU 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft. utarbeidet for U 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft utarbeidet for PERDUCO ORGES ÆRIGSLIVSUDERSØKELSER - U Forord Perduco har på oppdrag fra EURES gjennomført en bedriftsundersøkelse om rekruttering

Detaljer

Utgangspunkt til Arendalsuka 18. august Foreløpige resultater fra årets Arbeidslivsbarometer

Utgangspunkt til Arendalsuka 18. august Foreløpige resultater fra årets Arbeidslivsbarometer Utgangspunkt til Arendalsuka 18. august 2016 Foreløpige resultater fra årets Arbeidslivsbarometer 1 Om YS Arbeidslivsbarometer Arbeidslivsbarometeret er et måleinstrument som måler trykket i norsk arbeidsliv.

Detaljer

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser - Gjennomført i januar 200 Om undersøkelsen (1) Undersøkelsen er gjennomført som

Detaljer

Jobbskifteundersøkelsen 2013 For ManpowerGroup

Jobbskifteundersøkelsen 2013 For ManpowerGroup Jobbskifteundersøkelsen 2013 For ManpowerGroup Opinion Perduco juni 2013 Forventet tid i nåværende stilling Forventet tid i nåværende stilling (prosent) Under 1 år 1-2 år 3-4 år 5-9 år 10 år eller lengre

Detaljer

Resultater NNUQ2 2012. IMDi

Resultater NNUQ2 2012. IMDi Resultater NNUQ2 2012 IMDi Innledning NNU 2012 Q2 for IMDi 25.10.2012 2 Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter og 500 offentlige virksomheter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer

Detaljer

Analyser og evalueringer

Analyser og evalueringer Analyser og evalueringer Oppsummering av opptaket 2015* Samordna Opptak I Samordna Opptak har vi hatt en svak nedgang i antall førsteprioritetssøkere på 2,15 % fra 2014 til 2015. For Samordna opptak systemet

Detaljer

bilbransjen og hva kan vi gjøre med det?»

bilbransjen og hva kan vi gjøre med det?» «Hvorfor velger ikke norsk ungdom bilbransjen og hva kan vi gjøre med det?» Hva gjøres i dag Øke antall lærebedrifter Aksjon lærebedrift samt Samfunnskontrakten Øke kvaliteten på lærebedriftene I styret

Detaljer

Kundetilfredshet. Eiendom Norge Mars 2014

Kundetilfredshet. Eiendom Norge Mars 2014 Kundetilfredshet Eiendom Norge Mars 2014 Prosjektbeskrivelse MÅLGRUPPE METODE INTERVJUTID Samtlige vi har intervjuet har solgt, eller forsøkt solgt, et objekt i løpet av det siste året og er over 18 år

Detaljer

OMNIBUS UKE 24 2008 - WWF. Deres kontaktperson Tom Endresplass Tom.Endresplass@Visendi.no. Periode Start 05.06.2008 Avsluttet 11.06.

OMNIBUS UKE 24 2008 - WWF. Deres kontaktperson Tom Endresplass Tom.Endresplass@Visendi.no. Periode Start 05.06.2008 Avsluttet 11.06. OMNIBUS UKE 24 2008 - WWF Deres kontaktperson Tom Endresplass Tom.Endresplass@Visendi.no Analyse Knut Egil Veien Knut.Egil.Veien@Visendi.no Periode Start 05.06.2008 Avsluttet 11.06.2008 Antall respondenter

Detaljer

Lærernes bruk og holdninger til digitale læremidler i videregående skole og i ungdomsskolen 2011. Synovate 2011 0

Lærernes bruk og holdninger til digitale læremidler i videregående skole og i ungdomsskolen 2011. Synovate 2011 0 Lærernes bruk og holdninger til digitale læremidler i videregående skole og i ungdomsskolen 2011 Synovate 2011 0 Metode/ gjennomføring: Undersøkelsen er gjennomført som en webundersøkelse i uke 3-5 i 2011

Detaljer

Nye muligheter for apotekene Befolkningsundersøkelse Utført for Virke 06.05.14

Nye muligheter for apotekene Befolkningsundersøkelse Utført for Virke 06.05.14 Nye muligheter for apotekene Befolkningsundersøkelse Utført for Virke 06.05.14 Bakgrunnsinformasjon Oppdragsgiver Virke Kontaktperson Sophie C. Maartmann-Moe Hensikt Avdekke befolkningens syn på nye muligheter

Detaljer

2. Alt tatt i betraktning, hvor fornøyd er du med den måten demokratiet virker på i Norge?

2. Alt tatt i betraktning, hvor fornøyd er du med den måten demokratiet virker på i Norge? Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 2009. Intervjumetode: Telefon Utvalg: Nasjonalt, minst

Detaljer

Benchmarkundersøkelse

Benchmarkundersøkelse Benchmarkundersøkelse Vann og avløpskunder i Norge 1. Resultat for bruker Resultater fra en representativ nasjonal benchmarkundersøkelse for vann- og avløpskunder i Norge. Basert på Norsk Vann sin undersøkelse

Detaljer

Seksualitetsundervisning i skolen En kartlegging blant elever i 10. klassetrinn og 1 VGS

Seksualitetsundervisning i skolen En kartlegging blant elever i 10. klassetrinn og 1 VGS Seksualitetsundervisning i skolen En kartlegging blant elever i 10. klassetrinn og 1 VGS Dato:19.06.2017 Prosjekt: 17100931 Innhold 1 Metode og gjennomføring Side 3 2 Konklusjoner og hovedfunn Side 6 3

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid

Ungdom utenfor opplæring og arbeid Ungdom utenfor opplæring og arbeid Status fra oppfølgingstjenesten (OT) juni Sammendrag OTs målgruppe blir mindre 8 ungdommer er tilmeldt OT i skoleåret / per juni. Det er omtrent færre enn forrige skoleår.

Detaljer

KLIKK TEKNOLOGI Brukerundersøkelse gjennomført av Innsikt v/ Marta Holstein-Beck Januar 2009

KLIKK TEKNOLOGI Brukerundersøkelse gjennomført av Innsikt v/ Marta Holstein-Beck Januar 2009 KLIKK TEKNOLOGI Brukerundersøkelse gjennomført av Innsikt v/ Marta Holstein-Beck Januar 2009 Om undersøkelsen Undersøkelsen ble gjennomført på web lagt ut som sak og annonse på klikk.no/teknologi Undersøkelsen

Detaljer

DIFI. Direktoratet for forvaltning og IKT. Befolkningsundersøkelse holdninger og erfaringer med skriftlig informasjon fra offentlige myndigheter

DIFI. Direktoratet for forvaltning og IKT. Befolkningsundersøkelse holdninger og erfaringer med skriftlig informasjon fra offentlige myndigheter DIFI Direktoratet for forvaltning og IKT Befolkningsundersøkelse holdninger og erfaringer med skriftlig informasjon fra offentlige myndigheter TNS Kantar TNS Juni 2017 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig

Detaljer

LESERUNDERSØKELSE 2011 BERGENSEREN BERGEN KOMMUNE

LESERUNDERSØKELSE 2011 BERGENSEREN BERGEN KOMMUNE LESERUNDERSØKELSE 2011 BERGENSEREN BERGEN KOMMUNE PROSJEKTINFORMASJON Prosjektnavn: Oppdragsgiver: Ansvarlig konsulent: Leserundersøkelse 2011 - Bergenseren Bergen kommune, Byrådsavdelingen Martin Aabech

Detaljer

Ordførertilfredshet Norge 2014

Ordførertilfredshet Norge 2014 Ordførertilfredshet Norge 2014 Sentio Research Norge AS Rapport Arve Østgaard og Gunn Kari Skavhaug 23.10.2014 Om utvalget Kjønn Frekvens Prosent Mann 1502 50 % Kvinne 1499 50 % Total 3001 FORDELING (prosent)

Detaljer

Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no

Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no OMNIBUS UKE 43 2006 - Visendi Analyse - WWF Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 20.10.2006 Avsluttet 25.10.2006

Detaljer

Juli 2012. NNU - rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

Juli 2012. NNU - rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU Juli 2012 NNU - rapport Utarbeidet for Altinn Norges næringslivsundersøkelser - NNU NNU Q2 2012 Innhold Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode... 2 Metode for datainnsamling...

Detaljer

KLIKK BOLIG Brukerundersøkelse Desember 2008

KLIKK BOLIG Brukerundersøkelse Desember 2008 KLIKK BOLIG Brukerundersøkelse Desember 2008 Om undersøkelsen Undersøkelsen ble gjennomført på web lagt ut som sak og annonse på klikk.no/bolig Undersøkelsen lå ute i perioden 5. november 9. desember 2008

Detaljer

Meningsmåling Holdninger til internasjonalt samarbeid

Meningsmåling Holdninger til internasjonalt samarbeid Meningsmåling Holdninger til internasjonalt samarbeid For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, desember 2015 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Februar Rapport - læremiddelundersøkelse for KS 2017

Februar Rapport - læremiddelundersøkelse for KS 2017 Februar - 2017 Rapport - læremiddelundersøkelse for KS 2017 Om NorgesBarometeret NorgesBarometeret er et meningsmålingsbyrå spesialisert på kommune-norge siden 2005. Bedrifter, organisasjoner og presse

Detaljer

Meningsmåling Holdninger til internasjonalt samarbeid

Meningsmåling Holdninger til internasjonalt samarbeid Meningsmåling Holdninger til internasjonalt samarbeid For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, desember 2014 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt

Detaljer

Meningsmåling - holdninger til Forsvaret og NATO

Meningsmåling - holdninger til Forsvaret og NATO Meningsmåling - holdninger til Forsvaret og NATO Landsrepresentativ webundersøkelse gjennomført for Folk og Forsvar av Opinion Perduco Oslo, mars / april 2013 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion. Antall intervjuer: 1000

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion. Antall intervjuer: 1000 Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 % 504

Detaljer

BoligMeteret september 2013

BoligMeteret september 2013 BoligMeteret september 2013 Det månedlige BoligMeteret for september 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 24.09.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

OMNIBUS UKE 52 2004 - Greenpeace. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.

OMNIBUS UKE 52 2004 - Greenpeace. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi. OMNIBUS UKE 52 24 - Greenpeace Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 15.1.25 Avsluttet 18.1.25 Antall respondenter

Detaljer

Resultater NNUQ2 2011 Altinn

Resultater NNUQ2 2011 Altinn Resultater NNUQ2 2011 Altinn Innledning Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt for datainnsamling 9. til 29. juni

Detaljer

Resultater NNUQ2 2012. Altinn

Resultater NNUQ2 2012. Altinn Resultater NNUQ2 2012 Altinn Innledning NNU 2012 Q2 for Altinn 28.08.2012 2 Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt

Detaljer

NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015

NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015 NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015 1 Metode: Datainnsamling: Telefon Utvalg: Det ble gjennomført totalt 501 intervju med personer 18 år eller eldre bosatt i Malvik kommune. Datamaterialet er

Detaljer

Deres kontaktperson Knut Torbjørn Moe Analyse Simen Fjeld

Deres kontaktperson Knut Torbjørn Moe Analyse Simen Fjeld OMNIBUS UKE 33 2006 - Østlandssendingen Deres kontaktperson Knut Torbjørn Moe KTM@Visendi.no Analyse Simen Fjeld Simen.Fjeld@Visendi.no Periode Start 12.08.2006 Avsluttet 15.08.2006 Antall respondenter

Detaljer

Resultater NNUQ4 2012. Patentstyret 18. januar 2012

Resultater NNUQ4 2012. Patentstyret 18. januar 2012 Resultater NNUQ4 2012 Patentstyret 18. januar 2012 Innledning NNU 2012 Q4 for Patentstyret 19.11.2013 2 Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2001 bedrifter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer

Detaljer

Undersøkelse om svømmedyktighet blant 5.klassinger

Undersøkelse om svømmedyktighet blant 5.klassinger Undersøkelse om svømmedyktighet blant 5.klassinger Gjennomført av Synovate Februar 2009 Synovate 2009 1 Innhold - Prosjektinformasjon - Resultater elever Svømmeundervisning Svømmehall Svømmedyktighet Påstander

Detaljer

Resultater fra undersøkelse om Juleøl utført i oktober 2005

Resultater fra undersøkelse om Juleøl utført i oktober 2005 Resultater fra undersøkelse om Juleøl utført i oktober 2005 Hovedelementer: Visste du at... Juleøl er den drikk nordmenn flest forbinder med julen, og spesielt kvinnene! Juleøl forbindes mest med jul i

Detaljer

KLIKK MOTOR Brukerundersøkelse gjennomført av Innsikt v/ Marta Holstein-Beck Desember 2008

KLIKK MOTOR Brukerundersøkelse gjennomført av Innsikt v/ Marta Holstein-Beck Desember 2008 KLIKK MOTOR Brukerundersøkelse gjennomført av Innsikt v/ Marta Holstein-Beck Desember 2008 Om undersøkelsen Undersøkelsen ble gjennomført på web lagt ut som sak og annonse på klikk.no/motor Undersøkelsen

Detaljer

Undersøkelse om pasientsikkerhet og kvalitet. Befolkningsundersøkelse gjennomført april 2013

Undersøkelse om pasientsikkerhet og kvalitet. Befolkningsundersøkelse gjennomført april 2013 Undersøkelse om pasientsikkerhet og kvalitet i norske helsetjenester Befolkningsundersøkelse gjennomført april 2013 Utvalg og metode Bakgrunn og formål På oppdrag fra Forbrukerrådet og Nasjonalt kunnskapssenter

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Undersøkelse for Stavanger Bibliotek Jakten på ikke-brukeren

Undersøkelse for Stavanger Bibliotek Jakten på ikke-brukeren Undersøkelse for Stavanger Bibliotek Jakten på ikke-brukeren April 2007 Om undersøkelsen Bakgrunn Biblioteket ønsker å kartlegge hvorfor enkelte ikke bruker biblioteket. I forkant ble det gjennomført fokusgrupper

Detaljer

Undersøkelse på vegne av Virke og Finans Norge: Unges utdanningsvalg og Arbeidsgiverattraktivitet

Undersøkelse på vegne av Virke og Finans Norge: Unges utdanningsvalg og Arbeidsgiverattraktivitet Undersøkelse på vegne av Virke og Finans Norge: Unges utdanningsvalg og Arbeidsgiverattraktivitet Kort om undersøkelsen Virke og Finans Norge er oppdragsgivere for undersøkelsen, og har et todelt formål

Detaljer

OMNIBUS UKE Greenpeace Periode Sitat for media: Innhold

OMNIBUS UKE Greenpeace Periode Sitat for media: Innhold OMNIBUS UKE 9 2004 - Greenpeace Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start Avsluttet 21.feb 24.feb Antall respondenter 1292

Detaljer

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2015 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 11. desember 2015. Alle tall og beregninger

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Rælingen kommune Opinion AS August 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Rælingen kommune Kontaktperson Wenche F. Rustad, wenche.freitag.rustad@ralingen.kommune.no,

Detaljer

Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016

Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016 Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016 Gjennomføring (etter fem år) Andelen som fullfører og består innen fem år har ligget stabilt mellom 67 og 71 prosent siden 1994-. For 2010- har andelen

Detaljer

Kriterier for utdanningsvalg blant ungdom i Ytre Namdal

Kriterier for utdanningsvalg blant ungdom i Ytre Namdal Kriterier for utdanningsvalg blant ungdom i Ytre Namdal SinkabergHansen AS, Moen Marin AS, Oppdretternes Miljøservice AS Prosesskompetanse AS 2015: Turid Hatling Finne og Torkil Marsdal Hanssen Innhold

Detaljer