KVIKKUNDERSØKELSE FOREBYGGING OG OPPFØLGING AV SYKEFRAVÆR

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KVIKKUNDERSØKELSE FOREBYGGING OG OPPFØLGING AV SYKEFRAVÆR"

Transkript

1 KVIKKUNDERSØKELSE FOREBYGGING OG OPPFØLGING AV SYKEFRAVÆR Side1

2 Sortertetterviktigstefaktorer:...4 Innholdsfortegnelse Hvasomhargittmesteffekt...4 Innledning... 3 Forebygging av sykefravær... 3 Hvordan få sykemeldte raskt tilbake i jobb... 5 Ledelsens fokus... 6 Sammenlikning mellom respondentene og lederne... 7 Side2

3 Kvikkundersøkelse Sykefravær Innledning Bluegarden gjennomførte i mars-april 2010 en spørreundersøkelse med fokus på forebygging og oppfølging av sykefravær. Respondentene ble bedt om å svare på følgende fire spørsmål: Hva mener du er viktigst for å forebygge sykefraværet i din bedrift? Hva mener du har gitt best effekt i din bedrift for å forebygge sykefravær? Hva mener du er viktigst for å få sykemeldte raskt tilbake i jobb igjen? Hva fokuserer ledelsen i din bedrift mest på for å redusere sykefraværet? I alt fikk vi 75 svar fra 54 ulike virksomheter i ulike bransjer, både offentlig og privat. Spørsmålene ble i hovedsak rettet til HR sjefer/medarbeidere. Nedenfor følger en oppsummering av respondentenes svar på de ulike spørsmålene. Forebygging av sykefravær Respondentene ble bedt om å sette maks 3 kryss for hva de mente var viktigst for å forebygge sykefraværet i egen virksomhet. Som vist nedenfor, er det spesielt leders oppføling av den enkelte medarbeider som er viktigst for å forebygge sykefraværet. Konkrete tiltak for et godt psykososialt arbeidsmiljø ansees også som spesielt viktig. Respondentene har i liten grad tro på at tilrettelegging av fysisk aktivitet i arbeidstiden har en forebyggende effekt på sykefraværet % 7% 3% 1% Frekvens i leders oppfølging av medarbeidere i det daglige arbeidet 2. Medarbeider opplever seg anerkjent av nærmeste leder 3. Trening på medarbeideroppfølging og personal-ledelse 4. Opplæring av ledere i fagområdet sykefravær 5. Konkrete tiltak for et godt fysisk arbeidsmiljø 6. Konkrete tiltak for et godt psykososialt arbeidsmiljø 7. Tilrettelegge for og fremme fysisk aktivitet i arbeidstiden 8. Sykefravær og HMS som fast agendapunkt i ledermøter 9. Måling av leder på sykefravær i vedkommendes avdeling 10. Fleksibel arbeidstidsordning 11. Annet Side3

4 Kvikkundersøkelse Sykefravær Sortert etter viktigste faktorer: Nr. Faktor for forebygging av sykefravær Prosent 2 Medarbeider opplever seg anerkjent av nærmeste leder 25 % 6 Konkrete tiltak for et godt psykososialt arbeidsmiljø 18 % 1 Frekvens i leders oppfølging av medarbeidere i det daglige arbeidet 14 % 3 Trening på medarbeideroppfølging og personal-ledelse 8 % 4 Opplæring av ledere i fagområdet sykefravær 8 % 5 Konkrete tiltak for et godt fysisk arbeidsmiljø 7 % 7 Tilrettelegge for og fremme fysisk aktivitet i arbeidstiden 5 % 8 Sykefravær og HMS som fast agendapunkt i ledermøter 5 % 10 Fleksibel arbeidstidsordning 5 % 9 Måling av leder på sykefravær i vedkommendes avdeling 3 % 11 Annet 1 % Hva som har gitt mest effekt Totalt var det 75 uttalelser om hva som har gitt mest effekt for bedriften i forebygging av sykefravær. Disse fordeler seg som vist nedenfor. Vi ser at oppfølging generelt og fra ledere spesielt utgjør en stor del av de tiltakene som har hatt effekt. Tilrettelegging av arbeidsplassen er også viktig. Ikke minst, er også verdsettelse og anerkjennelse av den enkelte viktig for å forebygge sykefravær % 23% 19% 1 4% 4% 3% Oppfølging Tilrettelegging Tett dialog mellom leder og den sykemeldte Anerkjennelse Lederutvikling Fokus fra toppledelsen Arbeidsmiljøet Side4

5 Kvikkundersøkelse Sykefravær Eksempler på uttalelser: Tett dialog mellom leder og den sykemeldte Kontinuerlig fokus og leders nære oppfølging av ansatte som er syk Skape åpenhet mellom leder og den sykemeldte, tett kontakt og oppfølging Frekvens i oppfølgingen, samt se hver situasjon på selvstendig grunnlag. Det må være lov å være syk, men det er og lov for ledere å si at man ønsker medarbeiders snarlige retur, og da er det viktig at begge sider ser gevinsten i det Tidlig kontakt og tett oppfølging av sykemeldte av nærmeste leder. Oppfølging Nær og tett oppfølging Oppfølging av sykemeldte bl.a. via attføringsutvalg, personalsamtaler. Tett oppfølging fra bedriftshelsetjeneste Samtaler/oppfølging av ansatte med sykefravær og det samme med ansatte med lite/ikke sykefravær Kontinuerlig fokus på oppfølgingen. HR kommer raskere inn i bildet og bistår og samarbeid med NAV. "En god oppfølgingsrutine som forsøker å "trekke" ansatte tilbake i jobb så raskt som mulig. Tilrettelegging Tilrettelegge fysisk arbeidsmiljø Fleksibel arbeidstidsordning Vektlegging av fleksibilitet og tilrettelegging for den enkelte NAV har mange virkemidler som bør utforskes. Reduksjon av arbeidsmengde/"stressdempende" tiltak Tiltak som fremmer trivsel= Godt, positivt arbeidsmiljø som skaper motiverte medarbeidere Tilrettelegging av arbeidsplass, trening i arbeidstiden, avtaler med treningssenter for trening utenom arbeidstiden. Variasjon i arbeidsoppgaver, delegering av ansvar og medvirkning, tilretteleggingstiltak mht utforming av kontorarbeidsplasser samt tilpasning av arb.tid og arb.oppg Konkrete tiltak for psykososialt miljø Anerkjennelse Anerkjennelse av nærmeste leder, men også av andre ledere i bedriften Et godt arbeidsforhold hvor respekt og oppfølging av den enkelte ansatte, uansett stilling og arbeidsoppgaver har stor betydning. Med andre ord, føle at bedriften setter pris på deg". Anerkjennelse, leders tilstedeværelse og at det gis ris og ros Hvordan få sykemeldte raskt tilbake i jobb Respondentene ble bedt om å indikere hva de mente er viktigst for å få sykemeldte raskt tilbake i jobb igjen. Tidlig kontakt fra lederne og tilrettelegging av arbeidsplassen er klart de viktigste faktorene % 1 11% 4% 1% Leder tar tidlig kontakt med medarbeider ved sykefravær 2. Et system som varsler og støtter leder i oppfølgingsprosessen 3. Aktiv bruk av bedriftshelsetjeneste i sykefraværsarbeidet 4. Tilgjengeliggjøring av støtteressurser i HR for rådgivning til ledere 5. Tilrettelegging av arbeidsoppgaver 6. Tilgjengelig idèbank med forslag til tiltak for ledere 7. Måling av leder på sykefravær i vedkommendes avdeling 8. Annet Side5

6 Ledelsens fokus Respondentene ble bedt om å svare på Hva fokuserer ledelsen i din bedrift mest på for å redusere sykefraværet. Det var mulig å krysse av for maks tre områder. Det blir fokusert mest på leders oppfølging av medarbeidere i det daglige arbeidet og opplæring av ledere i fagområdet sykefravær. Det er lite fokus på tilrettelegging for å fremme fysisk aktivitet i arbeidstiden eller måling av sykefravær. 17% 1 1 9% 7% 7% 4% 2% Frekvens i leders oppfølging av medarbeidere i det daglige arbeidet 2. Medarbeider opplever seg anerkjent av nærmeste leder 3. Trening på medarbeideroppfølging og personal-ledelse (versus fag/ økonomi/ strategi) for leder 4. Opplæring av ledere i fagområdet sykefravær 5. Konkrete tiltak for et godt fysisk arbeidsmiljø 6. Konkrete tiltak for et godt psykososialt arbeidsmiljø 7. Tilrettelegge for og fremme fysisk aktivitet i arbeidstiden 8. Sykefravær og HMS som fast agendapunkt i ledermøter 9. Måling av leder på sykefravær i vedkommendes avdeling 10. Fleksibel arbeidstidsordning Side6

7 Sammenlikning mellom respondentene og lederne Nedenfor sammenstilles resultatene av hva respondentene (HR) mener det er viktigst å fokusere på og hva de oppfatter at lederne faktisk fokuserer på. Vi ser at det er spesielt stort avvik på noen områder. HR mener at det er viktig at medarbeidere opplever seg anerkjent av nærmeste leder, mens lederne fokuserer lite på det. Det samme gjelder konkrete tiltak for psykososiale tiltak. Lederne fokuserer på opplæring av leder om sykefravær, mens respondentene mener det ikke er så viktig % 9% 9% 7% 19% 7% 7% 3% Hva mener du er viktigst Hva fokuserer lederne på 1. Frekvens i leders oppfølging av medarbeidere i det daglige arbeidet 2. Medarbeider opplever seg anerkjent av nærmeste leder 3. Trening på medarbeideroppfølging og personal-ledelse 4. Opplæring av ledere i fagområdet sykefravær 5. Konkrete tiltak for et godt fysisk arbeidsmiljø 6. Konkrete tiltak for et godt psykososialt arbeidsmiljø 7. Tilrettelegge for og fremme fysisk aktivitet i arbeidstiden 8. Sykefravær og HMS som fast agendapunkt i ledermøter 9. Måling av leder på sykefravær i vedkommendes avdeling 10. Fleksibel arbeidstidsordning Side7

Best. sammen. om å redusere sykefraværet i kommunal sektor

Best. sammen. om å redusere sykefraværet i kommunal sektor Best sammen om å redusere sykefraværet i kommunal sektor 1 Innhold 03 Forord 04 Systematisk jobbing gir resultater 07 Sammen om forebygging 09 Sammen om utvikling av helsefremmende arbeidsplasser 11 Sammen

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen i Grimstad kommune 2013.

Medarbeiderundersøkelsen i Grimstad kommune 2013. Medarbeiderundersøkelsen i. Kommunerapport Resultater på - og sektornivå 15. mars Om Medarbeiderundersøkelsen og Kommunerapport. Medarbeiderundersøkelsen ble gjennomført i januar/februar og omfattet alle

Detaljer

UNGDOMSbedrift. Inkluderende arbeidsliv. Et program fra Ungt Entreprenørskap

UNGDOMSbedrift. Inkluderende arbeidsliv. Et program fra Ungt Entreprenørskap UNGDOMSbedrift Inkluderende arbeidsliv Et program fra Ungt Entreprenørskap Hva er IA? Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv (IA) er en samarbeidsavtale mellom partene i arbeidslivet (arbeidstaker-

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF. Status sykefraværsarbeid - orientering. Saksnummer 47/2013. Saksbehandler: HR-sjef Lena E. Nielsen Møtedato: 19.6.

Styremøte i Helse Finnmark HF. Status sykefraværsarbeid - orientering. Saksnummer 47/2013. Saksbehandler: HR-sjef Lena E. Nielsen Møtedato: 19.6. Styremøte i Helse Finnmark HF Saksnummer 47/2013 Saksbehandler: HR-sjef Lena E. Nielsen Møtedato: 19.6.2013 Status sykefraværsarbeid - orientering Administrerende direktørs forslag til vedtak: Styret i

Detaljer

Sluttrapport fra prosjekt «Hva skjer med sykefraværet når arbeidstaker og arbeidsgiver samarbeider om aktiv bruk av IA avtalen»

Sluttrapport fra prosjekt «Hva skjer med sykefraværet når arbeidstaker og arbeidsgiver samarbeider om aktiv bruk av IA avtalen» Sluttrapport fra prosjekt «Hva skjer med sykefraværet når arbeidstaker og arbeidsgiver samarbeider om aktiv bruk av IA avtalen» Innledning Samarbeidsprosjektet startet opp høsten 2010, som et resultat

Detaljer

Tema: Medarbeidersamtale/personvurdering

Tema: Medarbeidersamtale/personvurdering Tema: Medarbeidersamtale/personvurdering Innledning En medarbeidersamtale er en regelmessig, organisert form for samtale mellom medarbeider og nærmeste overordnede, der en samtaler om arbeidsoppgaver,

Detaljer

arbeidsbok for IA-arbeidet

arbeidsbok for IA-arbeidet Inspirasjons- og arbeidsbok for IA-arbeidet i Spekter-området Navn: Virksomhet: Avdeling: Forord Denne Inspirasjons- og Arbeidsboken er laget for ledere, tillitsvalgte og verneombud i Spekters medlemsvirksomheter.

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSE

MEDARBEIDERUNDERSØKELSE MEDARBEIDERUNDERSØKELSE VEILEDNING TIL SPØRRESKJEMAET Ved hvert spørsmål skal du sette kryss i det svaralternativet som stemmer best med din oppfatning av spørsmålet. Du har mulighet til å besvare spørsmål

Detaljer

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Juni 2009 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommunelovens 77 nr.4. Formålet med forvaltningsrevisjon er å utføre systematiske

Detaljer

Sykefravær i SSHF 2010

Sykefravær i SSHF 2010 Saksframstilling Arkivsak Dato 1.0.011 Saksbehandler Espen Jarle Hansen, Trond Seland Sykefravær i SSHF Sak nr. Styre Møtedato 0-011 Styret for Sørlandet sykehus HF.0.011 Ingress Gjennomgang av sykefraværsstatistikk

Detaljer

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 10.09.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 10.09.

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 10.09.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 10.09. Møteinnkalling Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 10.09.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 10.09.2014 Tid 09:30 1 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling

Detaljer

Forebygging og oppfølging

Forebygging og oppfølging Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet 3. utgave 2015 1 Bedre føre var...

Detaljer

Inkluderende arbeidsliv i kunnskapsbedrifter

Inkluderende arbeidsliv i kunnskapsbedrifter Inkluderende arbeidsliv i kunnskapsbedrifter Det er deg det gjelder Knut Aarbakke Leder i Akademikerne IA-avtalen forplikter partene og angår derfor oss. Avtalen ble inngått mellom regjeringen ved arbeids-

Detaljer

Orientering om tiltak for å redusere sykefravær i Helse Finnmark

Orientering om tiltak for å redusere sykefravær i Helse Finnmark Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011 Møtedato: 8. desember 2011 Saksbehandler: HR-sjef Mai-Liss Larsen Sak nr: 73/2011 Navn på sak: Orientering om tiltak for å redusere

Detaljer

Ditt ansvar som ansatt i Archer dersom du blir syk. Forventninger og retningslinjer for ansatte i Norge

Ditt ansvar som ansatt i Archer dersom du blir syk. Forventninger og retningslinjer for ansatte i Norge Ditt ansvar som ansatt i Archer dersom du blir syk Forventninger og retningslinjer for ansatte i Norge Innhold Forord Dette er forventet av deg dersom du blir syk Hovedprosess oppfølging av sykemeldte

Detaljer

Stjørdal kommune som arbeidsgiver

Stjørdal kommune som arbeidsgiver Stjørdal kommune som arbeidsgiver Forebygging av sykefravær og oppfølging av sykmeldte Stjørdal kommune Forvaltningsrevisjon nr 1714-2/2011 Forvaltningsrevisjonsrapporter fra KomRev Trøndelag IKS 2011

Detaljer

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune 2012 Utarbeidet av Tove-Merethe Birkelund Dato Godkjent av Dato 2 Forord Notodden kommune hadde et nærvær på 88,9 % i 2009, det vil si en fraværsprosent på

Detaljer

Gode medarbeidersamtaler

Gode medarbeidersamtaler Gode medarbeidersamtaler Forberedelses- og samtaleskjema Forberedelsesskjemaet benyttes i forberedelsen til samtalen. Det skal bidra til å skape et felles utgangspunkt til at begge parter kan bidra like

Detaljer

SLUTTRAPPORT GRAVID OG I JOBB

SLUTTRAPPORT GRAVID OG I JOBB SLUTTRAPPORT GRAVID OG I JOBB Januar 2012 1 I N N H O L D side 1. Sammendrag 3 2. Bakgrunn for prosjektet 4 3. Prosjektets måloppnåelse 5 3.1 Målsetting for gravide ansatte i Sande kommune 6 4. Gjennomføring

Detaljer

Rapport HELSE- OG ARBEIDSMILJØKARTLEGGING. ESS Vikarpool 2012/2013

Rapport HELSE- OG ARBEIDSMILJØKARTLEGGING. ESS Vikarpool 2012/2013 Rapport HELSE- OG ARBEIDSMILJØKARTLEGGING ESS Vikarpool 2012/2013 Helse og arbeidsmiljøkartlegging gjennomført i samarbeid med bedriftshelsetjenesten dinhms as. Rapporten er utarbeidet av dinhms as og

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 16/14 Administrasjonsutvalget 08.04.2014 46/14 Formannskapet 23.04.2014

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 16/14 Administrasjonsutvalget 08.04.2014 46/14 Formannskapet 23.04.2014 Søgne kommune Arkiv: 006 Saksmappe: 2005/1344-11306/2014 Saksbehandler: Camilla Erland Aarnes Dato: 25.03.2014 Saksframlegg Mangfold- og likestillingsmelding 2013 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 16/14 Administrasjonsutvalget

Detaljer

Medmennesker i arbeidslivet

Medmennesker i arbeidslivet www.psykiskhelse.no Kvalitativt Analysesenter Medmennesker i arbeidslivet En undersøkelse om arbeidsliv og psykisk helse Kortversjon TNS 27. september 2002 Line Kristoffersen Oppsummering og konklusjoner

Detaljer

Ke ska e jær når at. Et informasjonshefte for medarbeidere i Vefsn kommune om sykefraværsarbeid. Vefsn kommune et steg foran SYK

Ke ska e jær når at. Et informasjonshefte for medarbeidere i Vefsn kommune om sykefraværsarbeid. Vefsn kommune et steg foran SYK Ke ska e jær når at Et informasjonshefte for medarbeidere i Vefsn kommune om sykefraværsarbeid Heftet er ment for at du som medarbeider på en enkel måte skal kunne orientere deg om krav, forventninger

Detaljer

Forebygging og oppfølging av sykefravær

Forebygging og oppfølging av sykefravær FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Forebygging og oppfølging av sykefravær Sarpsborg kommune 25.1.11 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE OG GJENNOMFØRING...5

Detaljer

Oppstartsamtale for ny lærer

Oppstartsamtale for ny lærer Oppstartsamtale for ny lærer Innhold 1 Praktisk informasjon 1 2 Formål med oppstartssamtalen 1 3 Samtalen 2 3.1 Skolens visjon og mål 2 3.2 Ledergruppens rolle 2 3.3 Din lederrolle 2 3.4 Arbeidsmål 2 3.5

Detaljer

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv hvordan virksomheter og myndigheter skal gå frem i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv IA // Veileder til Samarbeidsavtale om et

Detaljer

Veilederen til Samarbeidsavtalen er utarbeidet og drøftet av representanter for organisasjonene i arbeidslivet og myndighetene.

Veilederen til Samarbeidsavtalen er utarbeidet og drøftet av representanter for organisasjonene i arbeidslivet og myndighetene. Til IA-avtalen 2010-2013 Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv hvordan virksomheter og myndigheter skal gå fram i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv Veilederen vil forklare

Detaljer

Medarbeiderundersøkelse

Medarbeiderundersøkelse Medarbeiderundersøkelse Innledning Undersøkelsen skal gi den enkelte medarbeider mulighet til å gi tilbakemelding på hvordan han eller hun opplever sin arbeidssituasjon. Resultatene fra undersøkelsen vil

Detaljer

Arbeidsglede virker. Hovedorganisasjonen Virke og Ennova AS

Arbeidsglede virker. Hovedorganisasjonen Virke og Ennova AS 1 Arbeidsglede virker Hovedorganisasjonen Virke og Ennova AS Arbeidsglede smitter! 3 Hvorfor arbeidsglede? Vi har alle hatt mandager hvor det har vært tøft å stå opp og gå på jobben. Likevel svarer faktisk

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE APRIL 2015 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Meråker

Detaljer