Hva har vi gjort når det gjelder gravide arbeidstakere og seniorpolitikk?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hva har vi gjort når det gjelder gravide arbeidstakere og seniorpolitikk?"

Transkript

1 Hva har vi gjort når det gjelder gravide arbeidstakere og seniorpolitikk? - eller hva skal til for at gravide og seniorer blir i jobben? Åsbjørn Vetti, rådgiver,

2 Hva har KS gjort? - eller hva skal til

3 Noen definisjoner Gravidepolitikk: Det sett av virkemidler som arbeidsgiver tar i bruk for å sikre at medarbeideren er trygg for sitt barn og kan bruke sine ressurser i en tilpasset arbeidssituasjon. Seniorpolitikk: Det sett av virkemidler som arbeidsgiver tar i bruk for å nyttiggjøre seg og videreutvikle seniorens ressurser, og som bidrar til at senioren velger å stå lenger i arbeid.

4 Noen fakta (Strand og Wergeland 1999) Gravide står for ca 1/3 av alle fraværsdager for kvinner mellom år. Fra 2002 til 2006 har svangerskapsrelaterte sykdommer økt fra 5,9 til 8,1 prosent. 30 % av sykefraværet kan skyldes manglende tilrettelegging. Sykmelding er assosiert med mengden av belastende arbeidsforhold 2 av 3 trenger tilrettelegging, 1 av 3 oppnår en viss tilrettelegging

5 Gravidepolitikk Generelle planer, individuell tilpasning. Ansvarsplassering høyt nok til å utløse ressurser og ta beslutninger. Tilrettelegging på alvor, ikke bare merarbeid på sidemannen.

6 Hva kan utløse sykemelding? Fysisk tungt og slitsomt arbeid. Skiftarbeid. Hektisk arbeidstempo. Mangel på innflytelse på arbeidstempoet, på antall pauser, eller på arbeidets innhold.

7 Eksempler på praktisk tilrettelegging Fleksible arbeidstidsordninger Kortere arbeidstid Små pauser Mindre eller ikke overtid Mulighet til å velge (bort) kvelds/nattarbeid Tidlig henvisning til fysioterapeut eller kiropraktor ved rygg/bekkensmerter Bruke ulike fysiske hjelpemidler Færre tunge løft Fritak fra farlige stoffer Alternativt arbeid Innleie av vikar Turer ute Tilpasset trening og avspenning Mulighet for trening, behandling og turer i arbeidstiden Informasjon og veiledning til leder- og personalgruppa

8 Ivaretakelse og tilrettelegging for gravide arbeidstakere ved UNN Harstad Et samarbeidsprosjekt mellom UNN, Harstad og NAV Arbeidslivssenter Troms Jordmor Kathrine Kanebog Thorsen

9 Metode Jordmor i 20% stilling Info skriv til ledere og på intranett Ledere pålegges å melde fra til jordmor når de har en gravid arbeidstaker Jordmor har trekantsamtale med gravid og leder for å tilrettelegge arbeidet, med tanke på å redusere sykefraværet Det utarbeides en individuell oppfølgingsplan Jordmor innhenter hjelp og råd fra hjelpemiddelsentralen, Arbeidslivssenteret, HMS ved sykehuset og bedriftshelsetjenesten Jordmor Kathrine Kanebog Thorsen

10 Sykefraværsstatistikken Ved oppstart var sykefraværet blant de gravide 8,4% 4. kvartal 2006 var det 1,5%!! Jordmor Kathrine Kanebog Thorsen

11 Oppsummert om prosjektet Fått ned sykefraværet med 13 uker Fått mer bevisste ledere og gravide Har sett at avdelinger med mye belastninger ikke nødvendigvis fører til økt sykefravær Foretaket har utarbeidet retningslinjer for ivaretakelse av gravide, og retningslinjer for medikamenthåndtering NAV, Side 11

12 Trekant-modellen Medarbeider, leder og jordmor møtes tre ganger i svangerskapet. Arbeidsplassens oppgaver og begrensninger kartlegges. Plan utarbeides for hvordan den gravide best kan fungere i jobb og ha det bra lengst mulig. Jordmor bidrar med faglige råd i forhold til hva som kan styrke helsen til den gravide. Risikovurderinger av ulike arbeidsbelastninger drøftes. Det siste kvarteret: Jordmor og den gravide er alene - drøfter sensitive medisinske spørsmål ved behov.

13 Viktige grep Systematisk oppfølging av den gravide - tre planlagte samtaler i løpet av graviditeten. Legge til rette for små pauser i løpet av arbeidsdagen. Bruke ulike fysiske hjelpemidler Fleksibilitet i arbeidstidsordninger. Tidlig henvisning til fysioterapeut eller kiropraktor ved rygg/bekkensmerter. La den gravide føle seg sett og verdsatt. Nærvær blant de gravide i Bergen kommune økte med 9 uker. 91 % av de gravide svarte at tilretteleggingen på arbeidsplassen hadde vært avgjørende for at de kunne stå i arbeid i svangerskapet, 70,5 % svarte at de ble godt ivaretatt av sin nærmeste leder.

14 Seniorpolitikk

15

16 Den gode seniorpolitikken Individperspektivet verdsetting Anerkjennelse, nye oppgaver, økt ansvar, ny stilling, utvikling av kompetanse og tilpasninger i arbeidstid og arbeidssituasjon Systemperspektivet virkemidler attraktive, generelle ordninger De beste i klassen peker utover tiltakene. Steinum m.fl. AFI-notat 10/2007

17

18 Forhold som kunne bidra til å utsette pensjoneringen Sysselsatte som har planlagt å pensjonere seg før fylte 67 år. I prosent Kortere arbeidstid 30 Arbeidsgiver ønsker at du fortsetter 27 Roligere arbeidstempo 24 Mer fleksible arbeidstidsordninger 24 Andre arbeidsoppgaver 20 Tilrettelegging av det fysiske 20 arbeidsmiljøet Kurs og videreutdanning 9 Kilde: Senter for seniorpolitikk. Svar fra yrkesaktive som har planer om å pensjonere seg før fylte 67 år. SSP: - Mestring, mening og verdsetting holder kvinnene fast i arbeidslivet, mens belastninger i jobben støter dem ut.

19 Kilde: NAV 2007

20 Seks grep 1. Utvikle attraktive jobbegenskaper (myndiggjøre ved å utfordre, stille krav, og støtte) 2. Utvikle seniorenes kompetanse (mestring og motivasjon) 3. Utvikle attraktive arbeidsplasser (fleksibilitet, arbeidsmiljø og trivsel) 4. Oppfordre og motivere hver enkelt senior til å stå lenger (troverdig ønske fra nærmeste overordnet om å beholde senioren) 5. Utvikle og markedsføre attraktive ordninger som i stor grad kan tilpasses både hver enkelt seniors og arbeidsgivers behov (generell arbeidsgiverpolitikk og spesielle seniorpolitiske virkemidler) 6. Gjøre det mer lønnsomt å stå lenger i jobb (økt lønn eller bonus)

21 Planleggingsmodell Bogen og Midtsundstad 2007: «Man tildeler dyre tiltak til en del ansatte som med stor sannsynlighet ville fortsatt å arbeide uansett. Kostnadene ved å tildele de mest kostbare tiltakene til mange eller alle, kan dermed overstige den eventuelle innsparingen kommunen har ved redusert førtidspensjonering.»

22 Et eksempel

23 Lykke til!

2008 Kommuneforlaget AS, Oslo. Omslag: Renommé Reklame, Oslo Layout og sats: Laboremus Sandefjord AS Trykk og innbinding: AIT Otta AS, 2008

2008 Kommuneforlaget AS, Oslo. Omslag: Renommé Reklame, Oslo Layout og sats: Laboremus Sandefjord AS Trykk og innbinding: AIT Otta AS, 2008 649.book Page 2 Tuesday, February 5, 2008 12:17 PM 2008 Kommuneforlaget AS, Oslo Omslag: Renommé Reklame, Oslo Layout og sats: Laboremus Sandefjord AS Trykk og innbinding: AIT Otta AS, 2008 ISBN: 978-82-446-1294-4

Detaljer

GRAVID OG I ARBEID Et pilotprosjekt i regi av Sør-Troms HMS-Tjeneste

GRAVID OG I ARBEID Et pilotprosjekt i regi av Sør-Troms HMS-Tjeneste GRAVID OG I ARBEID Et pilotprosjekt i regi av Sør-Troms HMS-Tjeneste Ekstern sluttrapport september 2009 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 5 1.1 PROSJEKTETS MÅL... 5 1.1.1 Effektmål... 5 1.1.2 Resultatmål...

Detaljer

SLUTTRAPPORT GRAVID OG I JOBB

SLUTTRAPPORT GRAVID OG I JOBB SLUTTRAPPORT GRAVID OG I JOBB Januar 2012 1 I N N H O L D side 1. Sammendrag 3 2. Bakgrunn for prosjektet 4 3. Prosjektets måloppnåelse 5 3.1 Målsetting for gravide ansatte i Sande kommune 6 4. Gjennomføring

Detaljer

arbeidsbok for IA-arbeidet

arbeidsbok for IA-arbeidet Inspirasjons- og arbeidsbok for IA-arbeidet i Spekter-området Navn: Virksomhet: Avdeling: Forord Denne Inspirasjons- og Arbeidsboken er laget for ledere, tillitsvalgte og verneombud i Spekters medlemsvirksomheter.

Detaljer

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet 2. utgave 2011 2 Forord både plikter

Detaljer

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren Moss kommune 12.11.10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE

Detaljer

3. SENTRALE UTVIKLINGSTREKK, TILTAK OG UTFORDRINGER

3. SENTRALE UTVIKLINGSTREKK, TILTAK OG UTFORDRINGER DRØFTINGSDOKUMENT VEDLEGG 1 SENIORPOLITIKK 1. UTFORDRINGER: Hovedutfordring: Hvilke tilpasninger/tiltak får den enkelte til å bli i kommunen og stå i jobb frem til pensjonsalder? Andre utfordringer: Hvilke

Detaljer

Handlingsplan inkluderende arbeidsliv. Sarpsborg kommune 26.06.02-31.12.13. Revidert 06.06.11.

Handlingsplan inkluderende arbeidsliv. Sarpsborg kommune 26.06.02-31.12.13. Revidert 06.06.11. Handlingsplan inkluderende arbeidsliv Sarpsborg kommune 26.06.02-31.12.13 Revidert 06.06.11. Handlingsplan Inkluderende arbeidsliv Sarpsborg kommune 1.0 Handlingsplan for samarbeidsavtale om et mer inkluderende

Detaljer

Arbeidstakeren en komplisert vare

Arbeidstakeren en komplisert vare Arbeidstakeren en komplisert vare Nettverkssamling for helseinstitusjoner Knut Eldjarn, Samfunnsmedisinsk rådgiver KLP Forsikring Innledning: Norsk arbeidsliv i et uføre Et brutalisert arbeidsliv eller

Detaljer

Seniorpolitikk. Sør-Trøndelag fylkeskommune

Seniorpolitikk. Sør-Trøndelag fylkeskommune Seniorpolitikk Sør-Trøndelag fylkeskommune Mai 2008 1 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i Sør-Trøndelag fylkeskommune i perioden januar-april 2008. Undersøkelsen

Detaljer

banken t emahefte Gravid og hva så? Om sykefravær og tiltak for gravide i jobb Berit Morland

banken t emahefte Gravid og hva så? Om sykefravær og tiltak for gravide i jobb Berit Morland Statens Arbeidsmiljøinstitutt Postboks 8149 Dep. 0033 Oslo Telefon: 23 19 51 00 Faks: 23 19 52 02 http://www.idebanken.org Utgivelser bestilles fra: Tiden Norsk Forlag AS Postboks 8813 Youngstorget 0028

Detaljer

Forebygging og oppfølging

Forebygging og oppfølging Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet 3. utgave 2015 1 Bedre føre var...

Detaljer

Rapport 2010-006. Tidligpensjonering i pleie- og omsorgssektoren

Rapport 2010-006. Tidligpensjonering i pleie- og omsorgssektoren Rapport 2010-006 Tidligpensjonering i pleie- og omsorgssektoren Econ-rapport nr. 2010-006, Prosjekt nr. 5Z090091.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-109-9 ETO/kki, EBO, 12. januar 2010 Offentlig Tidligpensjonering

Detaljer

IA-funksjonsvurdering. En samtale om arbeidsmuligheter

IA-funksjonsvurdering. En samtale om arbeidsmuligheter IA-funksjonsvurdering En samtale om arbeidsmuligheter // IA - Funksjonsvurdering En samtale om arbeidsmuligheter Målet med et inkluderende arbeidsliv (IA) er å gi plass til alle som kan og vil arbeide.

Detaljer

Rapport 2009-084. Redusert arbeidstid for seniorer med rett til AFP

Rapport 2009-084. Redusert arbeidstid for seniorer med rett til AFP Rapport 2009-084 Redusert arbeidstid for seniorer med rett til AFP ECON-rapport nr. 2009-084, Prosjekt nr. 5Z080152.10 ISSN: 0803-5113, 978-82-8232-094-8 LEB/EBO/mbh, HBE, 13. oktober 2009 Offentlig Redusert

Detaljer

Seniortiltakene vet vi hva som virker?

Seniortiltakene vet vi hva som virker? 30.mai 2012 Seniortiltakene vet vi hva som virker? Av Anne Inga Hilsen 1 og Tove Midtsundstad 2 Første nettmøte i serien «Spør forskerne» handler om Valg av seniortiltak - hva virker? Vet vi hva slags

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Oppfølging av sykmeldte i Pleie og omsorg Rapport 2010-14 Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Oppfølging av

Detaljer

Nærværsledelse og forebygging av sykefravær

Nærværsledelse og forebygging av sykefravær Nærværsledelse og forebygging av sykefravær Hitra kommune November 2007 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden juni - november 2007.

Detaljer

nkluderende A rbeidsliv IA-bedrifter i Norges Bilbransjeforbund

nkluderende A rbeidsliv IA-bedrifter i Norges Bilbransjeforbund nkluderende A rbeidsliv IA-bedrifter i Norges Bilbransjeforbund Bilbransjen og inkluderende arbeidsliv Norges Bilbransjeforbund (NBF) ønsker med dette heftet å synliggjøre inkluderende arbeidsliv (IA)

Detaljer

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv hvordan virksomheter og myndigheter skal gå frem i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv IA // Veileder til Samarbeidsavtale om et

Detaljer

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer Til arbeidsgivere: Hvordan hjelpe den sykmeldte? Hvordan redusere sykefraværet? Til arbeidstakere: Hva gjør du hvis du blir syk? Hvordan

Detaljer

Virkemidler. for et mer inkluderende arbeidsliv

Virkemidler. for et mer inkluderende arbeidsliv Virkemidler for et mer inkluderende arbeidsliv Innhold 2 Forord 2 NAV-kontoret én dør inn 3 NAV Arbeidslivssenter en støtte til IA-virksomheter 3 NAV Hjelpemiddelsentral kompetanse om arbeidsplasstilrettelegging

Detaljer

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Juni 2009 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommunelovens 77 nr.4. Formålet med forvaltningsrevisjon er å utføre systematiske

Detaljer

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer Til arbeidsgivere: Hvordan hjelpe den sykmeldte? Hvordan redusere sykefraværet? Til arbeidstakere: Hva gjør du hvis du blir syk? Hvordan

Detaljer

Formannskapets medlemmer

Formannskapets medlemmer Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Byggeplassen Verdalsøra barne- og ungdomsskole og Nidaros, Stiklestad

Detaljer

Stjørdal kommune som arbeidsgiver

Stjørdal kommune som arbeidsgiver Stjørdal kommune som arbeidsgiver Forebygging av sykefravær og oppfølging av sykmeldte Stjørdal kommune Forvaltningsrevisjon nr 1714-2/2011 Forvaltningsrevisjonsrapporter fra KomRev Trøndelag IKS 2011

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi. Frogn kommune 2012-2015

Arbeidsgiverstrategi. Frogn kommune 2012-2015 Arbeidsgiverstrategi Frogn kommune 2012-2015 1 Innhold 1. Sammendrag bakgrunn mandat 2. Strategier 3. Utfordringer knyttet til implementering av strategien 4. Vedlegg: 1. Delmål, strategier og tiltak fra

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF. Status sykefraværsarbeid - orientering. Saksnummer 47/2013. Saksbehandler: HR-sjef Lena E. Nielsen Møtedato: 19.6.

Styremøte i Helse Finnmark HF. Status sykefraværsarbeid - orientering. Saksnummer 47/2013. Saksbehandler: HR-sjef Lena E. Nielsen Møtedato: 19.6. Styremøte i Helse Finnmark HF Saksnummer 47/2013 Saksbehandler: HR-sjef Lena E. Nielsen Møtedato: 19.6.2013 Status sykefraværsarbeid - orientering Administrerende direktørs forslag til vedtak: Styret i

Detaljer

www.sintef.no/helse/gruppe-for-arbeid-og-helse

www.sintef.no/helse/gruppe-for-arbeid-og-helse NAVN v/daglig leder/virksomhetsleder ADRESSE PNR STED Orgnr: Påminnelse for besvaring av: Spørreskjema om IA-arbeidet Rett før jul mottok dere et spørreskjema som skal besvares i forbindelse med evalueringen

Detaljer

Hovedmål Nordre Land kommune skal være en attraktiv arbeidsplass som fungerer på tilrettelegging og arbeidsglede for den ansatte i ulike livsfaser.

Hovedmål Nordre Land kommune skal være en attraktiv arbeidsplass som fungerer på tilrettelegging og arbeidsglede for den ansatte i ulike livsfaser. Om prosjektet I desember 2001 ga administrasjonen ved rådmannen, en anbefaling til et prosjekt på temaet seniortiltak. Personal- og organisasjonsavdelingen tok ledelse i prosjektet, da temaet ligger under

Detaljer