Inkluderende arbeidsliv

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Inkluderende arbeidsliv"

Transkript

1 Inkluderende arbeidsliv Håkon Hide Rådgiver NAV Arbeidslivssenter Oppland Tlf Mobil Arbeidslivssenter Oppland

2 Agenda Inkluderende arbeidsliv Roller i IA-arbeidet Delmål 1 Sykefravær tanker og fakta Delmål 2 herunder Jobbstrategien Delmål 3 seniorpolitikk eller livsfase? Tilretteleggingsplikten og tilretteleggingstiltak IA, Side 2

3 Hovedlinjer i IA - avtalen Overordnet mål: Å forebygge og redusere sykefravær, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet, samt hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet. IA, Side 3

4 Delmålene i IA - avtalen 1. Reduksjon i sykefraværet med 20 prosent 2. Økt sysselsetting av personer med redusert funksjonsevne Ivaretakelse av egne ansatte Stille arbeids- og tiltaksplasser til rådighet 3. Eldre arbeidstakere skal stå lenger i arbeid Livsfaseperspektiv Stimulere eldre arbeidstakere til å stå lenger i arbeid IA, Side 4

5 Hovedbudskap i Inkluderende Arbeidsliv Fra passivitet til aktivitet Fokus på funksjonsevne og mestring Viktig å komme tidlig på banen Arenaen for å lykkes er arbeidsplassen Et arbeidsliv for alle som kan og vil arbeide IA, Side 5

6 Eller sagt på en annen måte Hvorfor er det viktig å ha det bra på jobben? Hva kan den enkelte av oss bidra med? Hvorfor har vi et felles ansvar for å nå målene? Og har vi egentlig felles mål? IA, Side 6

7 Hvis du tror at et godt arbeidsmiljø ikke er lønnsomt, vil jeg foreslå at du prøver et dårlig! (Bjørg Aase Sørensen ( ) professor og forsker) IA, Side 7

8 Samspillet mellom NAV arbeidslivssenter og NAV-kontoret NAV arbeidslivssenter: Før syk Forebyggende Organisasjon NAV-kontoret: Etter syk Oppfølging Individ Samhandling IA, Side 8

9 Egen kontaktperson ved NAV Arbeidslivssenter: Bistå i å analysere og planlegge IA-arbeidet Bistå i å måle og evaluere IA-arbeidet Bistå i vanskelige enkeltsaker Veilede om og behandle søknader om økonomiske virkemidler Systemrettet sykefraværsoppfølging Veilede i IA-ledelse Veiledning i forebyggende og helsefremmende IA-arbeid Bistå i å inkludere personer som står utenfor arbeidslivet Bistå i å utforme seniorpolitikk i et livsfaseperspektiv IA, Side 9

10 De ulike partenes roller og forpliktelser i IA-arbeidet IA, Side 10

11 IA, Side 11

12 Arbeidsgivers ansvar Sette opp konkrete mål for IA-arbeidet Sørge for at linjeledelse, arbeidsledere, tillitsvalgte og verneombud har nødvendig kompetanse for å utføre dette arbeidet. Påse at det blir avholdt to årlige møte med kun IA på agendaen. Etablere en god praksis for sykefraværsoppfølging Tilrettelegge på arbeidsplassen for arbeidstakere som blir syk eller får utfordringer med å mestre vanlige arbeidsoppgaver Sørge for et godt og inkluderende arbeidsmiljø i samarbeid og i tett dialog med tillitsvalgte, verneombud og øvrige ansatte. IA, Side 12

13 Tillitsvalgtes ansvar Tilegne seg nødvendig kunnskap om HMS- og IA-arbeid Gjennom medvirkning og samarbeid med ledelsen bidra aktiv i utformingen av virksomhetens planer, målsetninger og rutiner i IAarbeidet Delta i dialogmøter hvis den ansatte ønsker det Delta på to årlige IA-møter Være med på å innarbeide gode oppfølgingsrutiner og planer Delta aktivt i arbeidet med å utvikle et godt arbeidsmiljø og forebygge fravær IA, Side 13

14 Verneombudets ansvar Sammen med arbeidsgiver og tillitsvalgte være en pådriver i IAarbeidet, Påse at virksomheten har et systematisk, forebyggende HMSarbeid og at IA-arbeidet er en del av dette Delta på 2 årlige IA-møter Ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet, slik at sikkerhet, helse og velferd ivaretas iht. Arbeidsmiljøloven Skal tas med på råd under planlegging og gjennomføring av tiltak som har betydning for arbeidsmiljøet, slik at arbeidstakernes synspunkt klargjøres IA, Side 14

15 Arbeidstakers ansvar Delta aktivt i HMS- og IA-arbeidet på arbeidsplassen Opplyse om fraværet har sammenheng med arbeidssituasjon Gi opplysning om egen funksjonsevne Se etter alternative løsninger for fravær - fokus på muligheter Delta på dialogmøte/oppfølgingssamtaler. Være aktivt med i utarbeidelsen av egen oppfølgingsplan og bidra aktivt i oppfølgingsarbeidet, deriblant utprøving av egen funksjonsevne IA, Side 15

16 Legens ansvar Legen skal være kjent med hva jeg arbeider med Legen bør forstå hva mitt arbeid innebærer ikke bare av begrensninger, men også av muligheter Legen må se det som formålstjenlig å kommunisere med min leder dersom jeg selv er usikker på om det finnes tilretteleggingsmuligheter på arbeidsplassen Legen skal ikke automatisk sykmelde meg fra 1. fraværsdag, men skal være kjent med at jeg kan bruke inntil 8 egenmeldingsdager Legen skal se det som naturlig å delta på dialogmøter med arbeidsgiver og arbeidstaker IA, Side 16

17 SYKEFRAVÆR TANKER OG FAKTA IA, Side 17

18 Forholdet mellom forebygging og reparasjon IA, Side 18

19 Forskning sier.. Årsakene til fravær fra arbeid er styrt av mange faktorer. Langtidsfraværet skyldes ikke alltid helseproblemer det er komplekst og sammensatt. Mange har i dag dels urealistiske krav og forventninger, vi styres i stor grad av tidsklemma og vi har generelt en lav toleransegrense for motgang. Mye av fraværet er utenfor arbeidsgivers kontroll. Hvem har da ansvaret for å redusere sykefraværet? IA, Side 19

20 12 år med IA-avtale Seniorforsker Solveig Osborg Ose, SINTEF: IA-avtalen har et stort potensial og må videreføres Den må imidlertid handle om noe mer enn å få sykmeldte tilbake i arbeid Det må jobbes forebyggende, funksjonshemmede må ut i arbeid og vi må beholde seniorene Trepartssamarbeidet mellom styresmaktene, arbeidstakerne og arbeidsgiverne er den beste måten å jobbe på IA, Side 20

21 SINTEF sier videre: Tilretteleggingen ute er resultatbæreren for å lykkes. Alle peker på alle! Vi må begynne med oss selv. Ingen av partene har terningkast 6. Endringene fra 1. juli 2011 har ikke hatt noen effekt. Dette har med hvordan NAV bruker og forholder seg til regelverket. Det er lav kvalitet på samhandlingen mellom aktørene. Sykmeldingsblanketten brukes ikke etter intensjonen. Oppfølgingsplanene har dårlig kvalitet. IA, Side 21

22 DELMÅL 2 Økt sysselsetting av personer med redusert funksjonsevne Hva sier Samarbeidsavtalen? Jobbstrategien? IA, Side 22

23 DELMÅL 3 Eldre arbeidstakere skal stå lenger i arbeid Hva er seniorpolitikk i et livsfaseperspektiv? Seniorpolitikk som en del av bedriftens personalpolitikk! IA, Side 23

24 Tilretteleggingsplikten AML (1) Hvis en arbeidstaker har fått redusert arbeidsevne som følge av ulykke, sykdom, slitasje e.l., skal arbeidsgiver, så langt det er mulig, iverksette nødvendige tiltak for at arbeidstaker skal kunne beholde eller få et passende arbeid. Arbeidstaker skal fortrinnsvis gis anledning til å fortsette i sitt vanlige arbeid, eventuelt etter særskilt tilrettelegging av arbeidet eller arbeidstiden, endringer i abeidsutstyr, gjennomgått attføring e.l. IA, Side 24

25 TILRETTELEGGINGSPLIKT OG -TILTAK Tilretteleggingsplikten langt og lengre enn langt? Tilretteleggingstiltak hvordan fungerer dette i praksis? IA, Side 25

26 Hva er mulig hos dere? Hvor går grensene? Hvordan er det mulig å legge opp arbeidsdagen mht Få nye eller midlertidige oppgaver? Tempo og arbeidstider? Hvilke krav som bør stilles? Kolleger, hvem bør involveres? IA, Side 26

27 VIKTIGE TIDSFRISTER NB! Gjelder alle 4 UKER arbeidsgiver og arbeidstaker møtes og det skrives en oppfølgingsplan. Denne sendes til sykmelder. 7 UKER arbeidsgiver innkaller til dialogmøte 1. Sykmelder og BHT skal delta. 9 UKER Arbeidsgiver skal uoppfordret sende rapporteringsskjema og oppfølgingsplan til NAV. 26 UKER NAV innkaller til dialogmøte 2. IA, Side 27

28 Hva skjer i Oppland i 2013? Intensivering av oppfølgingsansvaret Brev til arbeidsgivere mai 2013 Løfte kvaliteten på sykefraværsområdet Forventninger til arbeidsgiver IA, Side 28

NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal

NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal IA Avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv 2014-2018 Romsdal vgs inngikk avtale 05.11.2014 v/ Rådgiver Janne Sissel Drege Nav arbeidslivssenter Møre og Romsdal NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal Ressurs

Detaljer

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv mellom. (virksomheten) og Arbeids- og velferdsetaten v/ NAV Arbeidslivssenter i. Denne samarbeidsavtalen bygger på Intensjonsavtale om et mer inkluderende

Detaljer

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv mellom. (virksomheten) og Arbeids- og velferdsetaten ved NAV Arbeidslivssenter i. Denne samarbeidsavtalen bygger på Intensjonsavtale om et mer inkluderende

Detaljer

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv hvordan virksomheter og myndigheter skal gå frem i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv IA // Veileder til Samarbeidsavtale om et

Detaljer

Sjekkliste for IA-arbeid. Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten

Sjekkliste for IA-arbeid. Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten Sjekkliste for IA-arbeid Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten Virksomhet: Organisasjonsnummer: Antall ansatte: Sjekklista er utarbeidet

Detaljer

arbeidsbok for IA-arbeidet

arbeidsbok for IA-arbeidet Inspirasjons- og arbeidsbok for IA-arbeidet i Spekter-området Navn: Virksomhet: Avdeling: Forord Denne Inspirasjons- og Arbeidsboken er laget for ledere, tillitsvalgte og verneombud i Spekters medlemsvirksomheter.

Detaljer

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Ny IA-avtale 1. mars 2010-31. desember 2013 Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte I forbindelse med ny IA-avtale (fra 1. mars 2010 til og med 31. desember

Detaljer

Inkluderende arbeidsliv i kunnskapsbedrifter

Inkluderende arbeidsliv i kunnskapsbedrifter Inkluderende arbeidsliv i kunnskapsbedrifter Det er deg det gjelder Knut Aarbakke Leder i Akademikerne IA-avtalen forplikter partene og angår derfor oss. Avtalen ble inngått mellom regjeringen ved arbeids-

Detaljer

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet 2. utgave 2011 2 Forord både plikter

Detaljer

Legeforeningens HMS-kurs

Legeforeningens HMS-kurs Legeforeningens HMS-kurs 5. mai 2014 Sjefadvokat Frode Solberg Seksjonssjef Hanne Riise-Hanssen Ass. direktør/advokat Lars Duvaland Generalsekretær Geir Riise Hvorfor eget kurs for ledere? Side 2 Hvorfor

Detaljer

Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere

Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Evaluering av oppfølging av sykmeldte...

Detaljer

Protokoll mellom partene i arbeidslivet og myndighetene om felles innsats for å forebygge og redusere sykefraværet og styrke inkluderingen

Protokoll mellom partene i arbeidslivet og myndighetene om felles innsats for å forebygge og redusere sykefraværet og styrke inkluderingen Protokoll mellom partene i arbeidslivet og myndighetene om felles innsats for å forebygge og redusere sykefraværet og styrke inkluderingen 24. februar 2010 Protokoll mellom partene i arbeidslivet og myndighetene

Detaljer

Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet

Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet Noe av det flotteste med IA-avtalen er at den inkluderer alle i arbeidet med å nå målene. Fra topp til bunn. Erfaringene viser at der partene på

Detaljer

Bedre når du er. hver dag

Bedre når du er. hver dag Bedre når du er TILSTEDE hver dag Å BRY SEG BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE HVER DAG Brosjyren er utviklet i samarbeid mellom Fellesforbundet, Norsk Arbeidsmandsforbund og Byggenæringens Landsforening. Hensikten

Detaljer

IA-avtale og IA-arbeid i Bergen kommune

IA-avtale og IA-arbeid i Bergen kommune IA-avtale og IA-arbeid i Bergen kommune Tillitsvalgte i Utdanningsforbundet Hardangerfjord hotell 07.09.11 Trine Samuelsberg 1 Kjært barn har mange navn IA-avtalen Intensjonsavtalen Samarbeidsavtalen -

Detaljer

Lurt å vite. Tillitsvalgtes rolle og oppgaver i arbeidet med intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv (IA)

Lurt å vite. Tillitsvalgtes rolle og oppgaver i arbeidet med intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv (IA) Lurt å vite Tillitsvalgtes rolle og oppgaver i arbeidet med intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv (IA) Utgitt av Landsorganisasjonen i Norge, Youngsgt 11, 0181 Oslo, www.lo.no Trykk: LO Media,

Detaljer

www.sintef.no/helse/gruppe-for-arbeid-og-helse

www.sintef.no/helse/gruppe-for-arbeid-og-helse NAVN v/daglig leder/virksomhetsleder ADRESSE PNR STED Orgnr: Påminnelse for besvaring av: Spørreskjema om IA-arbeidet Rett før jul mottok dere et spørreskjema som skal besvares i forbindelse med evalueringen

Detaljer

Forebygging og oppfølging

Forebygging og oppfølging Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet 3. utgave 2015 1 Bedre føre var...

Detaljer

IA-funksjonsvurdering. En samtale om arbeidsmuligheter

IA-funksjonsvurdering. En samtale om arbeidsmuligheter IA-funksjonsvurdering En samtale om arbeidsmuligheter // IA - Funksjonsvurdering En samtale om arbeidsmuligheter Målet med et inkluderende arbeidsliv (IA) er å gi plass til alle som kan og vil arbeide.

Detaljer

Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet

Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet Hvordan bli IA-virksomhet? Hvis din virksomhet ikke har IA-samarbeidsavtale, bør du ta opp dette med arbeidsgiveren din. Du som tillitsvalgt kan

Detaljer

Handlingsplan inkluderende arbeidsliv. Sarpsborg kommune 26.06.02-31.12.13. Revidert 06.06.11.

Handlingsplan inkluderende arbeidsliv. Sarpsborg kommune 26.06.02-31.12.13. Revidert 06.06.11. Handlingsplan inkluderende arbeidsliv Sarpsborg kommune 26.06.02-31.12.13 Revidert 06.06.11. Handlingsplan Inkluderende arbeidsliv Sarpsborg kommune 1.0 Handlingsplan for samarbeidsavtale om et mer inkluderende

Detaljer

IA-avtalen i praksis. Små og mellomstore virksomheter. Rapport 2013-11

IA-avtalen i praksis. Små og mellomstore virksomheter. Rapport 2013-11 IA-avtalen i praksis Små og mellomstore virksomheter Rapport 2013-11 Proba-rapport nr. 2013-11, Prosjekt nr. 12062 ISSN: 1891-8093 LEB/PDS, TT, 09.08.2013 -- Offentlig -- Rapport 2013-11 IA-avtalen i

Detaljer

Overordnet IA-plan 2015-2018

Overordnet IA-plan 2015-2018 Overordnet IA-plan 2015-2018 IA-mål Alta kommune 2015 2018 Alta kommune har fornyet samarbeidsavtalen med NAV Arbeidslivssenter om å være en inkluderende arbeidslivsbedrift i perioden 2014 2018. Inngåelse

Detaljer

HMS. Tilrettelegging. Senior/eldre. Barnepass Kompetansebehov Tekniske hjelpemidler. Fysisk arbeidsmiljø. Psykososialt arbeidsmiljø

HMS. Tilrettelegging. Senior/eldre. Barnepass Kompetansebehov Tekniske hjelpemidler. Fysisk arbeidsmiljø. Psykososialt arbeidsmiljø Sissel C. Trygstad og Mona Bråten Tilrettelegging i arbeidslivet HMS Utstøting Sykefravær IA Senior/eldre Samarbeidsrutiner Fysisk arbeidsmiljø Hjemmekontor Oppfølgingsplan av langtidssykmeldte Barnepass

Detaljer

Veileder for IA-arbeid i staten

Veileder for IA-arbeid i staten Veileder for IA-arbeid i staten Kjære ledere med personalansvar, ansatte, tillitsvalgte og verneombud! 2 Innhold Forord s 3 Kapittel 1: Om IA-avtalen og veilederen s 4 Kapittel 2: IA-metodikk. Ansvar.

Detaljer

Når du er sykmeldt. - eller står i fare for å bli det. Kvalitet Trygghet Respekt Omsorg

Når du er sykmeldt. - eller står i fare for å bli det. Kvalitet Trygghet Respekt Omsorg Når du er sykmeldt - eller står i fare for å bli det Kvalitet Trygghet Respekt Omsorg Når du er sykmeldt - eller står i fare for å bli det Informasjon, tips og gode råd UNN HF Raskere tilbake Ortopedi

Detaljer

Stjørdal kommune som arbeidsgiver

Stjørdal kommune som arbeidsgiver Stjørdal kommune som arbeidsgiver Forebygging av sykefravær og oppfølging av sykmeldte Stjørdal kommune Forvaltningsrevisjon nr 1714-2/2011 Forvaltningsrevisjonsrapporter fra KomRev Trøndelag IKS 2011

Detaljer

Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv

Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen VEILEDER Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv - for et arbeidsliv som inkluderer Idébanken.org for et arbeidsliv som inkluderer 2012 3.opplag 2012 Illustrasjoner

Detaljer

Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv

Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv Utgiver: Unio Første opplag: Desember 2011 10.000 eksemplarer Omslagsdesign: Lene D. Bakke, 07 Moss Layout: Line Dahle, 07 Moss Sats: 07 Moss Brødtekst: Times

Detaljer

Handlingsplan for 2014-2015 - IA-arbeidet i Eigersund kommune Delmål 1.: Tilstedeværelse

Handlingsplan for 2014-2015 - IA-arbeidet i Eigersund kommune Delmål 1.: Tilstedeværelse Handlingsplan for 2014-2015 - IA-arbeidet i Eigersund kommune Delmål 1.: Tilstedeværelse Forebygge Tilrettelegge Oppfølging Mål 94 % Nærvær - Øke fokus på jobbnærværet Tiltak forsøkes iverksatt før ansatt

Detaljer