Roller i IA-arbeidet - Partssamarbeidet. Bristol Energi Norge

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Roller i IA-arbeidet - Partssamarbeidet. Bristol Energi Norge"

Transkript

1 Roller i IA-arbeidet - Partssamarbeidet Bristol Energi Norge ved Sigmund Hauge NAV Arbeidslivssenter Oslo IA, Side 1

2 Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) Regjeringen og partene i arbeidslivet har inngått avtalen i fellesskap IA avtalens overordnede mål er: Forebygge og redusere sykefravær, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet, samt hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet. IA, Side 2

3 De konkrete delmålene i avtalen Reduksjon i sykefraværet med 20 % - ikke overstige 5,6% Økt sysselsetting av personer med redusert funksjonsevne Økning av yrkesaktivitet etter fylte 50 år IA, Side 3

4 Inkluderende arbeidsliv. Dette vet vi virker! 1. Sykefraværsrutiner er kjent og følges 2. Rollene på arbeidsplassen er avklart. Hvem gjør hva? 3. God kvalitet på oppfølgingssamtaler og oppfølgingsplaner IA, Side 4

5 Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt Å tilrettelegge spesielt for arbeidstakere med redusert funksjonsevne (aml 4-6) Å innkalle til dialogmøte og utarbeide oppfølgingsplan i samarbeid med den sykmeldte ( 4-6) Arbeidstakers medvirkningsplikt Å medvirke i dialogmøter og ved utarbeiding av oppfølgingsplaner og gjennomføring av tiltak (aml 2-3, ftl 8-8) Å gi opplysninger til arbeidsgiveren og Arbeids- og velferdsetaten om egen funksjonsevne og bidra til at hensiktsmessige tiltak for å tilrettelegge arbeidet og utprøving av funksjonsevnen blir utredet og iverksatt (ftl 8-8) IA, Side 5

6 Tilretteleggingsplikten i aml 4 6 Plikt overfor: Arbeidstakere med redusert arbeidsevne. (midlertidig og varig) Krav til årsak Ulykke, sykdom, skade, slitasje e.l Fysisk, psykisk, sosiale årsaker eller sammensatte årsaker. Plikten er..uavhengig om tilretteleggingsbehovet har sammenheng med arbeidsforholdet eller ikke jf Ot.prp. nr 6 ( ) Pliktens formål: - beholde eller få et passende arbeid (omplasseringsplikt) Fortrinnsvis sitt vanlige arbeid Pliktens rekkevidde:..så langt det er mulig, iverksette nødvendige tiltak jf Aml 4-6 IA, Side 6

7 Hva innebærer så langt det er mulig?..så langt det er mulig. tilsier en skjønnsmessig vurdering og det må foretas en konkret helhetsvurdering. Plikten er vidtrekkende. Virksomhetens art Virksomhetens størrelse Virksomhetens økonomi Arbeidstakers forhold - det kreves mer av en stor bedrift enn av en liten bedrift med små faktiske muligheter til tilrettelegging og omplassering - det kreves ikke at man oppretter nye stillinger IA, Side 7

8 Verneombudets rolle Ivareta alle ansattes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet Være en pådriver for å forebygge sykefravær Være en pådriver for at sykefraværsoppfølging blir en del av det systematiske HMS arbeidet Gi støtte og bistand for å finne mulige tilretteleggingstiltak og aktive løsningsalternativer Delta i dialogmøter dersom den ansatte ønsker dette Bidra til et inkluderende arbeidsliv IA, Side 8

9 Tillitsvalgtes rolle Tilegne seg nødvendig kunnskap om HMS- og IAarbeid sammen med arbeidsgiver og verneombud Gjennom medvirkning og samarbeid med ledelsen bidra aktivt i utformingen av virksomhetens planer, målsettinger og rutiner i IA-arbeidet Delta i dialogmøter hvis den ansatte ønsker det IA, Side 9

10 SINTEF rapport om IA I følge SINTEF sin evaluering av IA avtalen, mente 60 % av de tillitsvalgte i utvalget at ledelsen tok dem/de ansatte med på en åpen dialog om IA arbeidet. Over 30 % av de tillitsvalgte sa de ikke visste om virksomheten deres hadde satt noen aktivitetsmål for IA arbeidet. Ledere i IA- virksomhetene mente i større grad enn de tillitsvalgte at det var lettere å få en oversikt over tilgjengelige virkemidler. IA avtalen var ikke tydelig nok på de tillitsvalgtes rolle i IA arbeidet. Dette medførte store forskjeller i tillitsvalgtes medvirkningsmuligheter Kilde: SINTEF.no IA, Side 10

11 Samarbeidsavtalen i den enkelte virksomhet Undertegnet av virksomhetens leder og tillitsvalgte (ansatte) Forutsetter et forpliktende samarbeid for et bedre arbeidsmiljø Utarbeide virksomhetens mål på alle tre delmålene Handlingsplan med konkrete og målbare aktiviteter IA, Side 11

12 Viktige punkter på overordnet nivå - Tillitsvalgte Ny IA avtale krever at det avholdes to møter årlig i virksomhetene, der kun IA står på dagsorden Dere er en av partene i trepartssamarbeidet vær med på møtene! Ta tak i arbeidet med handlingsplanen for IA arbeidet i samråd med ledere Avklar IA kontaktpersonrollen i egen virksomhet Sørg for at deres medlemmer vet hva IA innebærer for deres hverdag,- det er ikke bare et dokument som ligger der Ta kontakt med deres kontaktperson ved Arbeidslivssenteret i Oslo når dere har spørsmål om IA avtalen IA, Side 12

13 Viktige punkter på individnivå Du er en av nøklene til suksess i IA arbeidet, det har forskning vist oss Bruk tid på opplæring av de ansatte, gi dem den informasjonen de trenger om IA arbeidet Bidra til at også de ansatte setter IA på dagsorden Støtt de ansatte i et eventuelt sykefraværsløp, spesielt i forhold til medvirkningsplikt og tilretteleggingsplikt Tenk tilretteleggingsmuligheter så tidlig som mulig IA, Side 13

14 Dialogen er kjernen i IA - arbeidet Arbeidstaker Medvirkningsplikt Arbeidsgiver Tilretteleggingsplikt Tillitsvalgt/VO Muligheter Verktøy og dokumentasjon Støtte og virkemidler IA, Side 14

15 Hva er mulig på min arbeidsplass? Lag liste over muligheter for tilrettelegging på din arbeidsplass. Hvordan ivareta tilretteleggingsplikten samtidig som arbeidsoppgaver og kollegaer ikke får for store belastninger? Hvilke rutiner har dere når dere har tilrettelagt så langt det er mulig? IA, Side 15

16 Konkrete tiltak: Oppfølgingsplanen skal sendes sykmelder senest etter fire uker Revidert oppfølgingsplan skal sendes NAV innen 9 uker Økt bruk av gradert sykmelding Avvikling av aktiv sykmelding Obligatorisk opplæring for sykmelder Alle virksomheter forplikter seg til avtalen ved å undertegne ny samarbeidsavtale. Alle virksomheter utarbeider og sender inn ny handlingsplan med forpliktende og konkrete aktivitets- og resultatmål i sykefraværsarbeidet Lovendringer 1. juli 2011 IA, Side 16

17 Kontakt: Sigmund Hauge Mobil: Epost: Postadresse: Postboks 326 Alnabru, 0614 Oslo IA, Side 17

Inkluderende arbeidsliv

Inkluderende arbeidsliv Inkluderende arbeidsliv Håkon Hide Rådgiver NAV Arbeidslivssenter Oppland Tlf. 61 41 77 50 - Mobil 99 23 44 61 hakon.hide@nav.no Arbeidslivssenter Oppland Agenda Inkluderende arbeidsliv Roller i IA-arbeidet

Detaljer

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv mellom. (virksomheten) og Arbeids- og velferdsetaten v/ NAV Arbeidslivssenter i. Denne samarbeidsavtalen bygger på Intensjonsavtale om et mer inkluderende

Detaljer

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv mellom. (virksomheten) og Arbeids- og velferdsetaten ved NAV Arbeidslivssenter i. Denne samarbeidsavtalen bygger på Intensjonsavtale om et mer inkluderende

Detaljer

Protokoll mellom partene i arbeidslivet og myndighetene om felles innsats for å forebygge og redusere sykefraværet og styrke inkluderingen

Protokoll mellom partene i arbeidslivet og myndighetene om felles innsats for å forebygge og redusere sykefraværet og styrke inkluderingen Protokoll mellom partene i arbeidslivet og myndighetene om felles innsats for å forebygge og redusere sykefraværet og styrke inkluderingen 24. februar 2010 Protokoll mellom partene i arbeidslivet og myndighetene

Detaljer

Sjekkliste for IA-arbeid. Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten

Sjekkliste for IA-arbeid. Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten Sjekkliste for IA-arbeid Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten Virksomhet: Organisasjonsnummer: Antall ansatte: Sjekklista er utarbeidet

Detaljer

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Ny IA-avtale 1. mars 2010-31. desember 2013 Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte I forbindelse med ny IA-avtale (fra 1. mars 2010 til og med 31. desember

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal

NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal IA Avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv 2014-2018 Romsdal vgs inngikk avtale 05.11.2014 v/ Rådgiver Janne Sissel Drege Nav arbeidslivssenter Møre og Romsdal NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal Ressurs

Detaljer

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv hvordan virksomheter og myndigheter skal gå frem i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv IA // Veileder til Samarbeidsavtale om et

Detaljer

Ny IA- avtale, hva kan Nav arbeidslivssenter bidra med?

Ny IA- avtale, hva kan Nav arbeidslivssenter bidra med? Ny IA- avtale, hva kan Nav arbeidslivssenter bidra med? NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal Tove Istad Rådgiver Overordnet mål Å skape et arbeidsliv med plass til alle som kan og vil arbeide. Å forebygge

Detaljer

Legeforeningens HMS-kurs

Legeforeningens HMS-kurs Legeforeningens HMS-kurs 5. mai 2014 Sjefadvokat Frode Solberg Seksjonssjef Hanne Riise-Hanssen Ass. direktør/advokat Lars Duvaland Generalsekretær Geir Riise Hvorfor eget kurs for ledere? Side 2 Hvorfor

Detaljer

Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet

Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet Noe av det flotteste med IA-avtalen er at den inkluderer alle i arbeidet med å nå målene. Fra topp til bunn. Erfaringene viser at der partene på

Detaljer

AltInn. Elektronisk innsending av Rapport fra dialogmøte 1 og oppfølgingsplan. NAV Arbeidslivssenter Akershus Seniorrådgiver/jurist Odd Andr.

AltInn. Elektronisk innsending av Rapport fra dialogmøte 1 og oppfølgingsplan. NAV Arbeidslivssenter Akershus Seniorrådgiver/jurist Odd Andr. AltInn Elektronisk innsending av Rapport fra dialogmøte 1 og oppfølgingsplan NAV Arbeidslivssenter Akershus Seniorrådgiver/jurist Odd Andr. Hoika IA, 09.11.2011 Side 1 NAV er pålagt å benytte Altinn NAV

Detaljer

IA-avtale og IA-arbeid i Bergen kommune

IA-avtale og IA-arbeid i Bergen kommune IA-avtale og IA-arbeid i Bergen kommune Tillitsvalgte i Utdanningsforbundet Hardangerfjord hotell 07.09.11 Trine Samuelsberg 1 Kjært barn har mange navn IA-avtalen Intensjonsavtalen Samarbeidsavtalen -

Detaljer

Veileder Tilrettelegging for ansatte

Veileder Tilrettelegging for ansatte Veileder Tilrettelegging for ansatte Styrende dokumenter Organisasjonsnivå: Fylkesrådmannen Område: Personal/HMS Dokumentnavn: Veileder Tilrettelegging for ansatte Dokumenteier: Dokumentnr: Godkjent dato:

Detaljer

arbeidsbok for IA-arbeidet

arbeidsbok for IA-arbeidet Inspirasjons- og arbeidsbok for IA-arbeidet i Spekter-området Navn: Virksomhet: Avdeling: Forord Denne Inspirasjons- og Arbeidsboken er laget for ledere, tillitsvalgte og verneombud i Spekters medlemsvirksomheter.

Detaljer

Lurt å vite. Tillitsvalgtes rolle og oppgaver i arbeidet med intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv (IA)

Lurt å vite. Tillitsvalgtes rolle og oppgaver i arbeidet med intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv (IA) Lurt å vite Tillitsvalgtes rolle og oppgaver i arbeidet med intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv (IA) Utgitt av Landsorganisasjonen i Norge, Youngsgt 11, 0181 Oslo, www.lo.no Trykk: LO Media,

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag. Temamøte v/ HMS-faglig forum: Arbeid = Helse. Jørgen Tømmerås. - Ny IA-avtale - Virkemidler og verktøy

NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag. Temamøte v/ HMS-faglig forum: Arbeid = Helse. Jørgen Tømmerås. - Ny IA-avtale - Virkemidler og verktøy NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag Jørgen Tømmerås Temamøte v/ HMS-faglig forum: Arbeid = Helse - Ny IA-avtale - Virkemidler og verktøy 16. Juni 2010 Kjernen i IA-arbeidet NAV, 21.06.2010 Side 2 Kjernen

Detaljer

Regjeringer kommer og går; læring og IA består

Regjeringer kommer og går; læring og IA består NAV Arbeidslivssenter Aust-Agder. Regjeringer kommer og går; læring og IA består Ny IA - avtale 2010-2013 Rådgiver Øyvind Steinklev Dagens tekst Ny IA-avtale; hva skjer? Hva er EGENTLIG et inkluderende

Detaljer

Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet

Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet Hvordan bli IA-virksomhet? Hvis din virksomhet ikke har IA-samarbeidsavtale, bør du ta opp dette med arbeidsgiveren din. Du som tillitsvalgt kan

Detaljer

Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere

Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Evaluering av oppfølging av sykmeldte...

Detaljer

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen En veileder fra Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet Forord Bedre føre

Detaljer

Orientering om tiltak for å redusere sykefravær i Helse Finnmark

Orientering om tiltak for å redusere sykefravær i Helse Finnmark Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011 Møtedato: 8. desember 2011 Saksbehandler: HR-sjef Mai-Liss Larsen Sak nr: 73/2011 Navn på sak: Orientering om tiltak for å redusere

Detaljer

Stjørdal kommune som arbeidsgiver

Stjørdal kommune som arbeidsgiver Stjørdal kommune som arbeidsgiver Forebygging av sykefravær og oppfølging av sykmeldte Stjørdal kommune Forvaltningsrevisjon nr 1714-2/2011 Forvaltningsrevisjonsrapporter fra KomRev Trøndelag IKS 2011

Detaljer

HANDLINGSPLAN Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2011-2013

HANDLINGSPLAN Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2011-2013 HANDLINGSPLAN Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2011-2013 Edvard Velsvik Bele Rådgiver Personal- og organisasjonsavdelingen BAKGRUNN I februar 2010 ble regjeringen og partene i arbeidslivet

Detaljer

Rettigheter og plikter ved sykefravær

Rettigheter og plikter ved sykefravær Rettigheter og plikter ved sykefravær Dagens tema: Interne rutiner Egenmelding VURDERING AV ARBEIDSMULIGHET / Sykmelding (blanketten) Rettigheter og plikter Tidsaksen Oppfølgingsplan Aktivitetskravet Manual

Detaljer

Handlingsplan inkluderende arbeidsliv. Sarpsborg kommune 26.06.02-31.12.13. Revidert 06.06.11.

Handlingsplan inkluderende arbeidsliv. Sarpsborg kommune 26.06.02-31.12.13. Revidert 06.06.11. Handlingsplan inkluderende arbeidsliv Sarpsborg kommune 26.06.02-31.12.13 Revidert 06.06.11. Handlingsplan Inkluderende arbeidsliv Sarpsborg kommune 1.0 Handlingsplan for samarbeidsavtale om et mer inkluderende

Detaljer

Inkluderende arbeidsliv i kunnskapsbedrifter

Inkluderende arbeidsliv i kunnskapsbedrifter Inkluderende arbeidsliv i kunnskapsbedrifter Det er deg det gjelder Knut Aarbakke Leder i Akademikerne IA-avtalen forplikter partene og angår derfor oss. Avtalen ble inngått mellom regjeringen ved arbeids-

Detaljer

Veileder for IA-arbeid i staten

Veileder for IA-arbeid i staten Veileder for IA-arbeid i staten Kjære ledere med personalansvar, ansatte, tillitsvalgte og verneombud! 2 Innhold Forord s 3 Kapittel 1: Om IA-avtalen og veilederen s 4 Kapittel 2: IA-metodikk. Ansvar.

Detaljer

Forebygging og oppfølging

Forebygging og oppfølging Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet 3. utgave 2015 1 Bedre føre var...

Detaljer

Når du er sykmeldt. - eller står i fare for å bli det. Kvalitet Trygghet Respekt Omsorg

Når du er sykmeldt. - eller står i fare for å bli det. Kvalitet Trygghet Respekt Omsorg Når du er sykmeldt - eller står i fare for å bli det Kvalitet Trygghet Respekt Omsorg Når du er sykmeldt - eller står i fare for å bli det Informasjon, tips og gode råd UNN HF Raskere tilbake Ortopedi

Detaljer