FYSIOTERAPI PÅ ARBEIDSPLASSEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FYSIOTERAPI PÅ ARBEIDSPLASSEN"

Transkript

1 FYSIOTERAPI PÅ ARBEIDSPLASSEN

2 Hva er fysioterapi? Fysioterapeuter er eksperter på muskel- og skjelettapparatet. Vi har høyskoleutdannelse på forståelse av menneskets anatomi, fysiologiske funksjoner og bevegelsesutvikling, og om samspillet mellom individ, miljø og sykdom. Fysioterapeuter er sentrale i forebygging og behandling av belastningslidelser. Fysioterapi er rettet mot både kroppslige og psykiske plager samt tilrettelegging av menneskets livs- og arbeidsbetingelser. Vi har som oppgave å bevare og fremme god helse i alle aldersgrupper. Du trenger ikke være syk for å ha behov for fysioterapi. En av fysioterapeutens viktigste oppgaver er å skape forståelse for hvordan sykdom og skader oppstår slik at du selv kan forebygge. Fysioterapeuter har egne faggrupper i en rekke spesialfelt.

3 Hva er fysioterapi innenfor ergonomi og helse-, miljøog sikkerhetsarbeid (HMS)? Ni av ti ville anbefale fysioterapi til familie og venner hvis de fikk muskeleller skjelettplager MMI 2004 Visste du at Fysioterapeutens rolle innenfor ergonomi og HMS er svært mangfoldig. Ergonomi innebærer å tilrettelegge arbeidsforholdene både fysisk, organisatorisk og psykososialt. Kjernekompetansen er solide kunnskaper om muskel- og skjelettsystemet og forebygging av belastningslidelser i arbeidslivet. Målet er å bidra til å skape helsefremmende arbeidsplasser. Hvor finner du fysioterapeuter som arbeider innenfor ergonomi og helse, miljø og sikkerhet? i bedriftshelsetjenester i HMS-avdelinger i bedrifter, kommuner og statlige etater i offentlige institusjoner ved landets universiteter og i ulike forskningsmiljøer som selvstendige konsulenter Fysioterapeuten hjelper deg å tilrettelegge arbeidsplassen slik at du forebygger belastningslidelser

4 Hva gjør fysioterapeuten? I risikofylt arbeid kan fysioterapeuten være din rådgiver for å unngå skader Fysioterapeutens rolle er å være rådgiver og prosessveileder. Hvilken innfallsvinkel som velges vil være avhengig av problemstillingen. Vanlige oppgaver er kartlegging og vurdering av forskjellige arbeidsmiljøfaktorer og veiledning og undervisning i forebyggende tiltak. Andre arbeidsoppgaver er kvalitetssikring, internkontroll, produktutvikling, attføring og oppfølging av sykemeldte arbeidstakere. Fysioterapeuter er med i planlegging av nybygg og innkjøp av utstyr, spesielt med tanke på å forebygge belastningslidelser. Trening og trimtilbud for de ansatte kan det også være aktuelt å bistå med. Fysioterapeuter gir ergonomisk rådgivning i alle typer virksomheter og gjennomfører arbeidsplassvurderinger i tråd med Trygdekontorets retningslinjer. Utredning av typiske risikofaktorer i arbeidsmiljøet er også fysioterapeutens oppgave.

5 Den vanligste årsaken til fravær er muskel-skjelettplager, og noen eksempler er vist her: Fysioterapeuter oppfattes som den yrkesgruppen som er mest effektiv i arbeidet med å redusere sykefraværet Visste du at smerte i nakke og skuldre hodepine ryggsmerte smerte i albue/underarm - «musearm» senebetennelse leddplager Hvilke utfordringer kan fysioterapeuten hjelpe deg med? tungt og ensidig arbeid arbeid ved dataskjerm/kontorarbeid syn- og lysforhold på arbeidsplassen arbeidsteknikk ergonomiske hensyn ved innkjøp av maskiner og utstyr samt etablering av nye arbeidsplasser/ nybygg oppfølging av sykemeldte tiltak for å redusere sykefravær trening i arbeidstiden Typiske problemer for rengjøringspersonale er plager i rygg og nakke. Fysioterapeuten lærer deg å forebygge.

6 Hvordan kommer du i kontakt med fysioterapeuten? Tunge løft og ensformig belastning kan gi langvarige smerteproblemer. Fysioterapeuten legger planer for oppfølgning av den enkelte arbeidstaker. Er din bedrift tilknyttet en bedriftshelsetjeneste (BHT)? Ta kontakt med denne. Dersom ikke, ta kontakt med din leder, verneombud eller tillitsvalgt. Trenger du informasjon om bedriftshelsetjenester i ditt nærområde? Ta kontakt med Arbeidstilsynet eller Statens Arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) ved fagsekretariat for BHT. Ditt trygdekontor kan hjelpe deg med å finne fysioterapeuter som kan bistå sykemeldte på oppdrag fra trygden. Trygdekontorene har fra 1. januar 2001 anledning til å honorere fysioterapeuter som påtar seg å foreta arbeidsplassvurdering på oppdrag fra trygden. Oppdraget består i besøk på arbeidsplassen, og en funksjonsvurdering. Alle partene kan ta initiativ til en arbeidsplassvurdering den sykemeldte selv, arbeidsgiver behandlende fysioterapeut, legen eller trygdekontoret i sin oppfølging av den sykemeldte.

7 Hva slags kompetanse har en bedriftsfysioterapeut? 86 prosent oppgir at de ble bedre eller plagen forsvant etter avsluttet behandling hos fysioterapeut MMI 2004 Visste du at Fysioterapeuter innenfor dette fagfeltet har spesiell kompetanse i ergonomi og helse-, miljø og sikkerhetsarbeid. De kaller seg ofte for bedriftsfysioterapeuter, og jobber i det alt vesentlige med forebyggende helsearbeid. Det finnes forskjellige kurs og videreutdanninger som fysioterapeuter innenfor dette fagområdet tar for å øke sin kompetanse. Med en spesiell kombinasjon av kurs, videreutdanninger og praksis kan fysioterapeuter få godkjenning som spesialist i helse- og miljøarbeid av Norsk Fysioterapeutforbund. Spesialist i Helse- og Miljøarbeid MNFF Norsk Fysioterapeutforbund er ansvarlig for godkjenning av spesialister i helse- og miljøarbeid. Omfattende praksis og videreutdanning ligger til grunn for spesialistordningen. Flere norske prosjekter viser at trening i arbeidstiden bidrar til å senke sykefraværet

8 Norsk Fysioterapeutforbund organiserer offentlig godkjente fysioterapeuter. Både privatpraktiserende og offentlig ansatte fysioterapeuter er medlemmer. NFFs medlemmer har en høy faglig og etisk standard i sin yrkesutøvelse til beste for brukere av fysioterapitjenester. Helsepersonelloven er sentral i utøvelsen av fysioterapi Norsk Fysioterapeutforbund Foto Håvard Sæbø og faggruppen Grafisk formgiving ved Sindre Bremnes og Faggruppe for ergonomi Boks 2704 St. Hanshaugen, 0131 Oslo Telefon:

FYSIOTERAPI PÅ ARBEIDSPLASSEN

FYSIOTERAPI PÅ ARBEIDSPLASSEN FYSIOTERAPI PÅ ARBEIDSPLASSEN Hva er fysioterapi? Fysioterapeuter er autorisert helsepersonell med høyskoleutdannelse og et selvstendig vurderingsog behandlingsansvar. Vi har bred kunnskap om kropp, bevegelse

Detaljer

Hva er idrettsfysioterapi?

Hva er idrettsfysioterapi? IDRETTSFYSIOTERAPI Hva er fysioterapi? Fysioterapeuter er eksperter på muskel- og skjelettapparatet. Vi har høyskoleutdannelse på forståelse av menneskets anatomi, fysiologiske funksjoner og bevegelsesutvikling,

Detaljer

FYSIOTERAPI FOR BARN OG UNGE

FYSIOTERAPI FOR BARN OG UNGE FYSIOTERAPI FOR BARN OG UNGE Hva er fysioterapi? Fysioterapeuter er eksperter på muskel- og skjelettapparatet. Vi har høyskoleutdannelse på forståelse av menneskets anatomi, fysiologiske funksjoner og

Detaljer

Hva er terapiridning?

Hva er terapiridning? TERAPIRIDNING Hva er fysioterapi? Fysioterapeuter er eksperter på muskel- og skjelettapparatet. Vi har høyskoleutdannelse på forståelse av menneskets anatomi, fysiologiske funksjoner og bevegelsesutvikling,

Detaljer

Hva er terapiridning?

Hva er terapiridning? terapiridning Hva er fysioterapi? Fysioterapeuter er eksperter på muskel- og skjelettapparatet. Vi har høyskoleutdannelse på forståelse av menneskets anatomi, fysiologiske funksjoner og bevegelsesutvikling,

Detaljer

MANUELLTERAPI SIGNUS oduksjon: pr Grafisk Sæbø d Håvar Foto: orbund peutf Fysiotera Norsk 2009

MANUELLTERAPI SIGNUS oduksjon: pr Grafisk Sæbø d Håvar Foto: orbund peutf Fysiotera Norsk 2009 MANUELLTERAPI Hva er en manuellterapeut? Manuellterapi er en offentlig videreutdanning som består av et toårig klinisk master program ved Seksjon for fysioterapivitenskap ved Universitetet i Bergen. Tilsvarende

Detaljer

Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13. Bedriftshelsetjeneste. Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til?

Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13. Bedriftshelsetjeneste. Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til? Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13 Bedriftshelsetjeneste Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til? Formål: Denne brosjyren er rettet mot deg som verneombud og tillitsvalgt og dere som er medlemmer

Detaljer

Bedriftshelsetjenesten

Bedriftshelsetjenesten Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 578 Bedriftshelsetjenesten en god hjelper for din bedrift Foto på side 1: Colourbox.no Utgitt juni 2004 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim

Detaljer

Godkjent bedriftshelsetjeneste

Godkjent bedriftshelsetjeneste Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 578 Godkjent bedriftshelsetjeneste en god hjelper for din bedrift Foto på side 1: Colourbox.no Utarbeidet juni 2004 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus,

Detaljer

PSYKIATRISK OG PSYKO SOMATISK fysioterapi

PSYKIATRISK OG PSYKO SOMATISK fysioterapi PSYKIATRISK OG PSYKO SOMATISK fysioterapi Hva er psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi? Også kjent som psykomotorisk fysioterapi og basal kroppskjennskap Grunntanken er at kropp, tanke og følelser fungerer

Detaljer

Arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste

Arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste Arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste Kap.ll 4 Regelverk som ligger til grunn for ordningen Arbeidsmiljøloven 3-3 Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om

Detaljer

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Opplæring i HMS Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Forfatter: Bjørn Willadssen, Linkx, 30. oktober 2006. Revidert av NHO oktober 2011 Alle arbeidsgivere skal gjennomgå opplæring i HMS-arbeid Fra

Detaljer

ET GODT ARBEIDSMILJØ. Kurs og tjenester 2014 2016

ET GODT ARBEIDSMILJØ. Kurs og tjenester 2014 2016 ET GODT ARBEIDSMILJØ Kurs og tjenester 2014 2016 Innhold Vi hjelper deg å ta vare på medarbeiderne dine....4 Praktisk informasjon....5 God kommunikasjon....6 Konflikthåndtering....7 Omstilling mer enn

Detaljer

Best. sammen. om å øke nærvær blant renholdere

Best. sammen. om å øke nærvær blant renholdere Best sammen om å øke nærvær blant renholdere 1 BEST SAMMEN om å øke nærværet blant renholdere INNHOLD Side 3 Forord Side 4 Sammen om konkretisering av IA-avtalen Side 4 Sammen om utvikling av kvalitet

Detaljer

Bedriftshelsetjenesten

Bedriftshelsetjenesten Bedriftshelsetjenesten en god hjelper for din bedrift Best.nr. 578 Bruk og bedriftshelsetjenesten bruk den riktig! Bedriftshelsetjeneste er noe annet enn helsesjekk... 2 En bedriftshelsetjeneste består

Detaljer

SUNNAAS OG NESODDEN BEDRIFTSHELSETJENESTE

SUNNAAS OG NESODDEN BEDRIFTSHELSETJENESTE Rapport Nesodden kommune SUNNAAS OG NESODDEN BEDRIFTSHELSETJENESTE Rapport april 2014 Forfattere: Sunnaas og Nesodden BHT og BHTs eiere: Sunnaas sykehus HF ved HR-direktør og Nesodden kommune ved fagsjef

Detaljer

Gravid og i arbeid. Gran kommune, Rådhusvegen 39, 2770 Jaren Telefon 61 33 84 00 post@gran.kommune.no www.gran.kommune.no

Gravid og i arbeid. Gran kommune, Rådhusvegen 39, 2770 Jaren Telefon 61 33 84 00 post@gran.kommune.no www.gran.kommune.no Gravid og i arbeid Gran kommune, Rådhusvegen 39, 2770 Jaren Telefon 61 33 84 00 post@gran.kommune.no www.gran.kommune.no Gran kommune vil som din arbeidsgiver gratulere med graviditeten. Kommunen håper

Detaljer

Stakkevollvn. 27, 9010 Tromsø 77 66 21 80

Stakkevollvn. 27, 9010 Tromsø 77 66 21 80 Stakkevollvn. 27, 9010 Tromsø 77 66 21 80 Innhold A. HMS - systemarbeid B. Kartlegging C. Undervisning D. Målrettet helseundersøkelse E. Arbeidsmedisinsk poliklinikk F. Sykefravær og attføring G. Andre

Detaljer

Bedre når du er. hver dag

Bedre når du er. hver dag Bedre når du er TILSTEDE hver dag Å BRY SEG BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE HVER DAG Brosjyren er utviklet i samarbeid mellom Fellesforbundet, Norsk Arbeidsmandsforbund og Byggenæringens Landsforening. Hensikten

Detaljer

Best sammen om å øke nærværet i barnehager. Best. sammen. om å øke nærværet i barnehager

Best sammen om å øke nærværet i barnehager. Best. sammen. om å øke nærværet i barnehager Best sammen om å øke nærværet i barnehager Best sammen om å øke nærværet i barnehager 1 BEST SAMMEN om å øke nærværet i barnehager INNHOLD Side Side Side Side Side Side 3 Forord 4 Sammen om konkretisering

Detaljer

Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv

Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv Utgiver: Unio Første opplag: Desember 2011 10.000 eksemplarer Omslagsdesign: Lene D. Bakke, 07 Moss Layout: Line Dahle, 07 Moss Sats: 07 Moss Brødtekst: Times

Detaljer

Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 327. Veiledning om Organisering og tilrettelegging

Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 327. Veiledning om Organisering og tilrettelegging Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 327 Veiledning om Organisering og tilrettelegging av arbeidet Utgitt 1997 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim Publikasjonen er revidert flere

Detaljer

Forebygging og oppfølging

Forebygging og oppfølging Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet 3. utgave 2015 1 Bedre føre var...

Detaljer

Kommuner. Kommuner. Kunnskap og erfaringer fra IA-arbeid i KOMMUNER. Kunnskap og erfaringer fra IA-arbeid i

Kommuner. Kommuner. Kunnskap og erfaringer fra IA-arbeid i KOMMUNER. Kunnskap og erfaringer fra IA-arbeid i Kommuner Kunnskap og erfaringer fra IA-arbeidet For å kunne jobbe målrettet med å skape et mer inkluderende arbeidsliv (IA), er det viktig å kjenne til utfordringer for og kjennetegn ved hver enkelt bransje.

Detaljer

Livsfasepolitikk. Muligheter der du er i livet

Livsfasepolitikk. Muligheter der du er i livet Livsfasepolitikk Muligheter der du er i livet 1 2 Vi legger til rette Som arbeidsgiver ønsker vi å legge til rette for at du skal trives og yte ditt beste. Alle beveger vi oss gjennom ulike faser i livet,

Detaljer

TRE S S. på arbeidsplassen. Gjør noe med det!

TRE S S. på arbeidsplassen. Gjør noe med det! TRE S S på arbeidsplassen Gjør noe med det! Har du det bra på jobben? De aller fleste arbeidstakere i Norge opplever arbeidsmiljøet som noe positivt. Godt samarbeid og trivsel gir effektivt arbeid som

Detaljer

Bedriftshelsetjenestens rolle og innsats i virksomhetene

Bedriftshelsetjenestens rolle og innsats i virksomhetene Nr. 23 (2008) Årgang 9 Serie: STAMI-rapport ISSN nr. 1502-0932 Tidlig diagnostikk av lungefibrose, emfysem og lungekreft blant Bedriftshelsetjenestens rolle og innsats i virksomhetene Et samarbeidsprosjekt

Detaljer

Bedre når du er TILSTEDE

Bedre når du er TILSTEDE Bedre når du er TILSTEDE Foto: istock Å BRY SEG BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE HVER DAG Brosjyren er utviklet i samarbeid mellom Fellesforbundet,, NorskArbeidsmandsforbund og Byggenæringens Landsforening. Hensikten

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Oppfølging av sykmeldte i Pleie og omsorg Rapport 2010-14 Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Oppfølging av

Detaljer

FYSIOTERAPI OG AKUPUNKTUR

FYSIOTERAPI OG AKUPUNKTUR FYSIOTERAPI OG AKUPUNKTUR Hva er akupunktur? Akupunktur er en gammel kinesisk behandlingsform som både gjennom lang erfaring og moderne medisinsk forskning har vist seg å være en effektiv behandlingsmetode

Detaljer