Stamina HOT. Helse og Trening

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Stamina HOT. Helse og Trening"

Transkript

1 Stamina HOT Helse og Trening 1

2 Stamina HOT - Helse og Trening Sammenslåing av tidligere Hjelp24 HMS og Friskhuset Et profesjonelt, faglig og helhetlig tilbud innen bedriftshelse, trening og fysioterapi 4500 bedriftskunder og treningssenter-medlemmer 2

3 Kort om oss Landsdekkende helseaktør med 40 bedriftshelsekontorer og 55 treningssentre NIMI (Norges Idrettsmedisinske Institutt) er vår kompetanse-overbygger Markedsledende på bedriftshelsetjeneste Største treningskjede i antall sentre Eiet av Herkules Capital 3

4 Fysisk inaktivitet vår tids største helseproblem Alle arbeidsgivere skal i flg. AML 3-4 vurdere tiltak for å fremme fysisk aktivitet blant arbeidstakerne nordmenn regnes i dag som fysisk inaktive, det koster samfunnet 4 milliarder kroner årlig. 40 prosent av sykefraværet i bedrifts-norge kommer fra muskel og leddlidelser, ofte forårsaket av lav aktivitet og ensidig arbeidsstilling Den beste forutsetning for å forebygge de vanligste belastningsskadene er gjennom et systematisk HMS arbeid som inkluderer et målrettet treningstilbud tilpasset alle 4

5 Stamina HOT bedriftshelsetjeneste Norges største landsdekkende bedriftshelsetjeneste 5

6 Det er viktig å hjelpe de syke til å bli friske, men like viktig er det å hjelpe de friske til å bevare sin helse Hippokrates, 400fkr. Presentasjonens tittel 6

7 Stamina HOT bedriftshelsetjeneste Tidligere Hjelp24 HMS Godkjent BHT ISO sertifisert 350 fast ansatte med tverrfaglig kompetanse Landsdekkende organisering 40 kontorer over hele landet (blå) 4500 bedriftskunder alle bransjer og størrelser Eget fagmiljø innenfor arbeidsmiljøkartlegging (MTM) Eget web-basert HMS verktøy (IK-HMS 2.0) Treningstilbud til alle gjennom Stamina HOT Trening Presentasjonens tittel 7

8 Bli en lønnsom og attraktiv arbeidsplass! Vi bistår din bedrift med å fylle myndighetenes lovkrav i Arbeidsmiljøloven Vi kan bidrar med å øke nærvær og redusere bedriftens sykefravær Vi tilbyr virkemidler som gjør bedriften til en attraktiv arbeidsplass 8

9 Oppfyll myndighetens lovkrav og ha papirene i orden Systematisk HMS arbeid Internkontroll forskrift AML 3-4 aktivitet Pålagt godkjent BHT IK HMS 2.0 Rådgivning Opplæring Trening og livsstilstiltak Rådgivning til ledere og ansatte Presentasjonens tittel 9

10 Forebygg fravær og øk tilstedeværelsen Ergonomi Muskel- og skjelettlidelser Lettere psykiske lidelser Dårlig helse Stressmestring Trening og livsstilstiltak Fysikalsk behandling Psykologbistand Sykefraværsoppfølging Dialogmøter/IA bistand Rådgivning til ledere og ansatte Presentasjonens tittel 10

11 Skap en attraktiv og helsefremmende arbeidsplass Arbeidsmiljøkartlegginger/MTM Psykososiale utfordringer Fysiske risikofaktorer Trivsel og god helse Konflikthåndtering Helsekontroller Arbeidsmedisinsk poliklinikk Yrkeshygieniske målinger Trening- og livsstilstiltak Rådgivning til ledere og ansatte Presentasjonens tittel 11

12 T i l t a k / M e t o d e S Y K E F R A V Æ R A R B E I D S H E L S E F Y S I S K A R B E I D S M I L J Ø P S Y K O S O S I A L T A R B E I D S M I L J Ø / M T M L I V S S T I L O G H E L S E Systematikk gir resultat L ø n n s o m h e t P r e s t a s j o n e r G o d h e l s e L a n d s d e k k e n d e T r e n i n g K u r s M a r i t i m e t j e n e s t e r S y s t e m a t i s k H M S a r b e i d / IK- H M S 2. 0 K a r t l e g g e

13 Helhetlig tilnærming for å nå bedriftens mål Avdekke behov, kartlegging Evaluering, revidering Handlingsplan 1-3 år K J E R N E Bedriftens behov, helsestrategi, planer og mål Rapportering Gjennomføre aktiviteter Deltakelse i AMU

14 Landsdekkende BHT med lokal forankring Én og samme BHT avtale for alle ansatte Én sentral hovedkontakt som forvalter avtalen og sikrer en enhetlig ivaretakelse over hele landet Samlet rapportering og tilbakemelding på alle aktiviteter sikrer helhetlig oversikt/kontroll på aktiviteter til enhver tid Tett lokal oppfølging og forankring Enkel administrasjon

15 Stamina - avtalen Bedriftshelsetjeneste + trening satt i system 15

16 Fysisk inaktivitet vår tids største helseproblem Alle arbeidsgivere skal i flg. AML vurdere tiltak for å fremme fysisk aktivitet blant arbeidstakerne Den beste forutsetning for å forebygge de vanligste belastningsskadene er gjennom et systematisk HMS arbeid som inkluderer et målrettet treningstilbud tilpasset alle Presentasjonens tittel 16

17 Stamina avtalen Bedriftshelsetjeneste + trening Reell økonomisk gevinst for bedriften Reell helsemessig gevinst for ansatte Fokus på det friske i mennesket Aktivitet fremfor passivitet Nærvær fremfor sykefravær Funksjonsevne fremfor diagnose

18 Forebygging på 3 nivåer Trening og aktivitet Bedriftshelse Systematisk HMS- Arbeid Helseovervåkning Sykefraværsarbeid Organisasjonsutvikling Forebyggende tiltak i bedriften På individ og gruppenivå Fysikalsk behandling Innen 24 timer Rask intervensjon - færre plager Kundebehov / MÅL HMS handlingsplan Systematisk forebygging L Ø N N S O M H E T

19 Trening og aktivitet B H T F R I S K V E R N A V T A L E T R E N I N G

20 Friskvernavtale Avtale mellom arbeidstager og arbeidsgiver, der arbeidsgiver definerer hvor mye arbeidsgiver dekker av treningsavgift. Anbefales at arbeidstaker dekker deler av avgiften. Dette gir forpliktelse og størst effekt.

21 En aktør ett helhetlig konsept Fysioterapi Trening B H T Koordinator av tjenester rettet mot våre kunder Faglig overbygning og koordinator

22 Takk for oppmerksomheten!

Årsrapport 2014 fra Stamina Helse

Årsrapport 2014 fra Stamina Helse Stamina/NIMI Stamina Helse bedriftshelsetjeneste Avdeling Agder Barstølveien 34 4636 Kristiansand Søgne kommune v/ Inga Fjeldsgaard Rådhusveien 1 4640 Søgne Årsrapport 2014 fra Stamina Helse Kristiansand,

Detaljer

Handlingsplan 2013 for avtalt bistand fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste til Notodden kommune

Handlingsplan 2013 for avtalt bistand fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste til Notodden kommune Handlingsplan 2013 for avtalt bistand fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste til Notodden kommune Handlingsplanen er basert på den avtalen som foreligger mellom partene og inneholder de aktiviteter som

Detaljer

Årsrapport 2012 fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste. for. Møre og Romsdal Fylkeskommune

Årsrapport 2012 fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste. for. Møre og Romsdal Fylkeskommune Hjelp24 as Møre og Romsdal Fylkeskommune v/ Dag Lervik Julsundvegen 9 6404 Molde kopi: Hovedvernombud, SAMU Stamina HOT Nordmøre og Romsdal Frænaveien 16 6415 Molde Årsrapport 2012 fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste

Detaljer

SAMMEN FOR EN BEDRE HVERDAG KURS, RÅDGIVNING OG HELSETJENESTER

SAMMEN FOR EN BEDRE HVERDAG KURS, RÅDGIVNING OG HELSETJENESTER SAMMEN FOR EN BEDRE HVERDAG KURS, RÅDGIVNING OG HELSETJENESTER SAMMEN FOR EN BEDRE HVERDAG KURS, RÅDGIVNING OG HELSETJENESTER Arbeidsmiljøet er summen av de ansatte, ledelsen og organiseringen. Alle virksomheter

Detaljer

SUNNAAS OG NESODDEN BEDRIFTSHELSETJENESTE

SUNNAAS OG NESODDEN BEDRIFTSHELSETJENESTE Rapport Nesodden kommune SUNNAAS OG NESODDEN BEDRIFTSHELSETJENESTE Rapport april 2014 Forfattere: Sunnaas og Nesodden BHT og BHTs eiere: Sunnaas sykehus HF ved HR-direktør og Nesodden kommune ved fagsjef

Detaljer

Bedriftshelsetjeneste

Bedriftshelsetjeneste Bedriftshelsetjeneste M3 Helse har en høy og tverrfaglig kompetanse og er et av de ledende miljøene innen HMS i Innlandet. Vi ønsker å bidra til bedriftenes helsefremmende arbeid gjennom målrettede tiltak

Detaljer

FOREBYGGING OG TILRETTELEGGING

FOREBYGGING OG TILRETTELEGGING FOREBYGGING OG TILRETTELEGGING -TO SIDER AV SAMME SAK- 9.juni 2010 Irene B. Dahle, Petroleumstilsynet Elin Bergsholm, NAV Arbeidslivssenter Rogaland Alt jeg spurte etter var to hjelpsomme hender, men jeg

Detaljer

Fremtidens bedriftshelsetjeneste

Fremtidens bedriftshelsetjeneste Rapport fra Landskonferanse for bedriftshelsepersonell i Bergen 18.-20.9.2013 Fremtidens bedriftshelsetjeneste Utarbeidet av konferansedeltagerne Redaksjon: Lise Sørbø, Lise-Mette Bekkengen, Liv Unni Gandrudbakken,

Detaljer

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Opplæring i HMS Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Forfatter: Bjørn Willadssen, Linkx, 30. oktober 2006. Revidert av NHO oktober 2011 Alle arbeidsgivere skal gjennomgå opplæring i HMS-arbeid Fra

Detaljer

Arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste

Arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste Arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste Kap.ll 4 Regelverk som ligger til grunn for ordningen Arbeidsmiljøloven 3-3 Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om

Detaljer

Ny IA- avtale, hva kan Nav arbeidslivssenter bidra med?

Ny IA- avtale, hva kan Nav arbeidslivssenter bidra med? Ny IA- avtale, hva kan Nav arbeidslivssenter bidra med? NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal Tove Istad Rådgiver Overordnet mål Å skape et arbeidsliv med plass til alle som kan og vil arbeide. Å forebygge

Detaljer

Handlingsplan inkluderende arbeidsliv. Sarpsborg kommune 26.06.02-31.12.13. Revidert 06.06.11.

Handlingsplan inkluderende arbeidsliv. Sarpsborg kommune 26.06.02-31.12.13. Revidert 06.06.11. Handlingsplan inkluderende arbeidsliv Sarpsborg kommune 26.06.02-31.12.13 Revidert 06.06.11. Handlingsplan Inkluderende arbeidsliv Sarpsborg kommune 1.0 Handlingsplan for samarbeidsavtale om et mer inkluderende

Detaljer

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune 2012 Utarbeidet av Tove-Merethe Birkelund Dato Godkjent av Dato 2 Forord Notodden kommune hadde et nærvær på 88,9 % i 2009, det vil si en fraværsprosent på

Detaljer

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv hvordan virksomheter og myndigheter skal gå frem i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv IA // Veileder til Samarbeidsavtale om et

Detaljer

Handlingsplan 2015 for avtalt bistand fra Stamina Helse til Søgne kommune

Handlingsplan 2015 for avtalt bistand fra Stamina Helse til Søgne kommune Handlingsplan 2015 for avtalt bistand fra Stamina Helse til Handlingsplanen er basert på den avtalen som foreligger mellom partene og inneholder de aktiviteter som er avtalt skal gjennomføres for det aktuelle

Detaljer

26. November 2014, Bjørn Gudbjørgsrud. Forventninger IA-arbeidet og Arbeidslivssentrene

26. November 2014, Bjørn Gudbjørgsrud. Forventninger IA-arbeidet og Arbeidslivssentrene 26. November 2014, Bjørn Gudbjørgsrud Forventninger IA-arbeidet og Arbeidslivssentrene Utfordringene 2 600 000 innmeldte (sysselsatte) 420 000 utmeldte (uføre, aap etc.) 220 000 påmeldte (kombinerer arbeid

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal

NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal IA Avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv 2014-2018 Romsdal vgs inngikk avtale 05.11.2014 v/ Rådgiver Janne Sissel Drege Nav arbeidslivssenter Møre og Romsdal NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal Ressurs

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Pensjonsalderen i 2014 holder seg på omtrent samme nivå som i 2013.

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Pensjonsalderen i 2014 holder seg på omtrent samme nivå som i 2013. Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO CRH-14/7511-9 39701/15 14.04.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Administrasjonsutvalget / 21.04.2015 ÅRSRAPPORT

Detaljer

arbeidsbok for IA-arbeidet

arbeidsbok for IA-arbeidet Inspirasjons- og arbeidsbok for IA-arbeidet i Spekter-området Navn: Virksomhet: Avdeling: Forord Denne Inspirasjons- og Arbeidsboken er laget for ledere, tillitsvalgte og verneombud i Spekters medlemsvirksomheter.

Detaljer

Inkluderende arbeidsliv i kunnskapsbedrifter

Inkluderende arbeidsliv i kunnskapsbedrifter Inkluderende arbeidsliv i kunnskapsbedrifter Det er deg det gjelder Knut Aarbakke Leder i Akademikerne IA-avtalen forplikter partene og angår derfor oss. Avtalen ble inngått mellom regjeringen ved arbeids-

Detaljer

Arbeidsgivers ansvar for arbeidsmiljøet. v/ advokat (H) Trond Hatland Bergen Næringsråd, 14. april 2010

Arbeidsgivers ansvar for arbeidsmiljøet. v/ advokat (H) Trond Hatland Bergen Næringsråd, 14. april 2010 Arbeidsgivers ansvar for arbeidsmiljøet v/ advokat (H) Trond Hatland Bergen Næringsråd, 14. april 2010 Del 1 Utgangspunkter Rammeveket Lovverket Arbeidsmiljøloven m/ forskrifter, herunder allmenngjorte

Detaljer

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG FOR VESTSIDEN OPPVEKSTSENTER

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG FOR VESTSIDEN OPPVEKSTSENTER VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 08.11.2010 2010/12397 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Heidi Krog Tysvær tlf 411 46 607 PORSGRUNN KOMMUNE v/rådmann Postboks 128 3915 PORSGRUNN TILSYNSRAPPORT OG VARSEL

Detaljer

Ringerike kommune MØTEINNKALLING SAKSLISTE NR 3. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Leseværelset Møtedato: 03.11.

Ringerike kommune MØTEINNKALLING SAKSLISTE NR 3. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Leseværelset Møtedato: 03.11. Ringerike kommune Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Leseværelset Møtedato: 03.11.2014 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Gyldig forfall meldes til sekretariatet, e-post { HYPERLINK "mailto:sek@ringerike.kommune.no"

Detaljer

Konsernstyret 6.mars 2015

Konsernstyret 6.mars 2015 Styresak B 24 / 2015 Kompetanse - og organisasjonsutvikling Innledning Kompetanse- og organisasjonsutvikling i SiT står som fast sak på styrets årshjul. Bakgrunnen for at temaet ble satt opp til årlig

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag. Temamøte v/ HMS-faglig forum: Arbeid = Helse. Jørgen Tømmerås. - Ny IA-avtale - Virkemidler og verktøy

NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag. Temamøte v/ HMS-faglig forum: Arbeid = Helse. Jørgen Tømmerås. - Ny IA-avtale - Virkemidler og verktøy NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag Jørgen Tømmerås Temamøte v/ HMS-faglig forum: Arbeid = Helse - Ny IA-avtale - Virkemidler og verktøy 16. Juni 2010 Kjernen i IA-arbeidet NAV, 21.06.2010 Side 2 Kjernen

Detaljer

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv mellom. (virksomheten) og Arbeids- og velferdsetaten ved NAV Arbeidslivssenter i. Denne samarbeidsavtalen bygger på Intensjonsavtale om et mer inkluderende

Detaljer

Opplæring i systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere. EBL 17. april 2007

Opplæring i systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere. EBL 17. april 2007 Opplæring i systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere EBL 17. april 2007 Disposisjon 1. Målet med opplæringen 2. God HMS - ledelse 3. Arbeidsgiver har ansvaret 4. Arbeidsmiljøloven - overblikk og sammenhenger

Detaljer

Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv

Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv Utgiver: Unio Første opplag: Desember 2011 10.000 eksemplarer Omslagsdesign: Lene D. Bakke, 07 Moss Layout: Line Dahle, 07 Moss Sats: 07 Moss Brødtekst: Times

Detaljer

Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13. Bedriftshelsetjeneste. Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til?

Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13. Bedriftshelsetjeneste. Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til? Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13 Bedriftshelsetjeneste Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til? Formål: Denne brosjyren er rettet mot deg som verneombud og tillitsvalgt og dere som er medlemmer

Detaljer

TRE S S. på arbeidsplassen. Gjør noe med det!

TRE S S. på arbeidsplassen. Gjør noe med det! TRE S S på arbeidsplassen Gjør noe med det! Har du det bra på jobben? De aller fleste arbeidstakere i Norge opplever arbeidsmiljøet som noe positivt. Godt samarbeid og trivsel gir effektivt arbeid som

Detaljer